Sunteți pe pagina 1din 6

UNIVERSITATAEA LUCIAN BLAGA SIBIU

Catedra de Informatic Economic i tiina Calculatoarelor

NOTE DE CURS
BAZELE INFORMATICII
Lector univ. dr. Marian Cristescu

- 2005

Bazele Informaticii

I. SISTEME INFORMATICE
I. 1. DEFINIREA NOIUNII DE SISTEM
In general, un sistem se defineste ca fiind un ansamblu de elemente fizice si
logice interconectate si interconditionate prin relatii fizice, economice, sociale sau de
alta natura, care functioneaza in vederea realizarii unui obiectiv.
Astfel, unitatea economica este un sistem constituit din ansamblul resurselor
materiale si umane strans legate prin relatii comerciale, economice, tehnice si sociale.
Scopul functionarii unui astfel de sistem este producerea de bunuri materiale, lucrari
sau servicii in diverse domenii,
Caracteristic notiunii de sistem, este posibilitatea ca ansamblul de componente
fizice si logice sa poata fi divizat in subsisteme. Structurarea sistemului in subsisteme
se face dupa reguli stabilite in functie de scopul urmarit.
De exemplu, sistemul corespunzator unei unitati economice productive poate fi
descopumpus in urmatoarele subsisteme : planificare-dezvoltare, productie,
aprovizionare-desfacere, financiar-contabilitate, personal.
In raport cu originea lor, sistemele se pot clasifica dupa cum urmeaza :
Sisteme naturale, care corespund fenomenelor naturale (factori climatici,
geografici etc.)
Sisteme umane, care sunt create de catre om
In raport cu posibilitatea de modificare , sistemele se pot clasifica dupa cum
urmeaza :
Sisteme stabile, care raman nemodificate in raport cu perioade lungi de
functionare
Sisteme nestabile, care se pot schimba structural sau functional in raport cu
anumiti factori
Sisteme autoreglabile, care au proprietatea de a actiona cu mijloace proprii
in cazul diverselor pertubari si de asi pastra in anumite perioade
autocontrolul in functionare
Sistemele caracterizate prin autoreglare sunt denumite sisteme cibernetice (Fig. I.1).
i

Fig. I.1 Sistem autoreglabil


Informatia este elementul care asigura comunicarea in cadrul unui sistem, continand
date referitoare la anumite evenimente, stari, actiuni, operatiuni,

Sisteme Informatice

Informatica este disciplina ce are ca obiect prelucrarea automat a informaiilor


cu ajutorul calculatoarelor electronice.
Informatia reprezinta continutul semnificativ al datelor ce se prelucreaza cu
ajutorul echipamentelor electronice de calcul.
Pentru a putea fi prelucrata, informatia trebuie sa fie exprimata intr-o forma concreta,
chiar si atunci cand este vorba de un semnal.
Data reprezinta forma concreta a informatiei. Datele se pot reprezenta sub forma unei
insiruiri de caractere numerice sau literale, ce au o anumita semnificatie.
Documentul reprezinta suportul de transmitere a datelor de la sursa (emitator de
informatii) catre destinatar (receptor de informatii).
Suporturile de date reprezinta mijloacele materiale cu ajutorul carora sunt vehiculate
si stocate informatiile.
Utilizarea calculatoarelor a determinat aparitia unor suporturi specifice care permit
perceperea informatiilor de catre acestea.
De exemplu : benzile magnetice, discurile magnetice, CD-urile, discurile optice etc.

I.2. DEFINIREA NOIUNII DE SISTEM


INFORMAIONAL
Circuitul informational reprezinta circulatia completa a informatiei, organizata la
nivelul unui sistem, cuprinzand ciclul din momentul aparitiei unui eveniment si pana
cand, pe baza cunoasterii lui se declanseaza un nou eveniment.
Fluxul informational reprezinta o sectiune din circuitul informational, caracterizata
prin precizarea continutului si a destinatiei informatiei in circuit, a sensului de
miscare, a locului de decizie si raportare.
Sistemul informational reprezinta ansamblul mijloacelor, metodelor si procedurilor
pentru culegerea, transmiterea, prelucrarea si pastrarea informatiilor necesare
conducerii pentru fundamentarea deciziilor.
Intr-un sistem economic, sistemul informational asigura legatura in ambele sensuri
intre sistemul condus (de executie) si sistemul conducator (decizional).
In Fig. I.2 apar cele trei componente ale unui sistem reprezentnd o unitate

Iesire
Sistem
Conducator
Intrare

Intrare
Sistem
Informationa
Iesire

Iesire
Sistem
Condus
Intrare

Fig. I.2 Relatii intre sistemele componente ale unei unitati economice sau
sociale

Bazele Informaticii

economic.

Sistemul informational realizeaza legatura intre sistemul conducator si sistemul


condus, fiind de fapt componenta modelatoare a sistemului condus (Fig. I.2).
Prin perfectionarea sistemului informational ( rationalizare ) se urmareste realizarea
urmatoarelor deziderate :
Imbunatatirea calitatii informatiei
Circulatia rationala a informatiei
Asigurarea legaturilor inverse in reglarea sistemului
Finalizarea circuitului informational printr-o decizie sau actiune
Circulatia eficienta a informatiei prin eliminarea paralelismelor de
informare si prelucrare repetata

I.3. DEFINIREA NOTIUNII DE SISTEM


INFORMATIC
Perfectionarea activitatii de conducere impune asigurarea unei informari rapide
si cuprinzatoare pe fiecare treapta ierarhica. Acest deziderat obliga conducerea
unitatii sa-si perfectioneze (rationalizeze) sistemul informational, astfel incat acesta
sa realizeze urmatoarele obiective :
Asigurarea operativa a tuturor informatiilor privind situatia trecuta, prezenta si
viitoare a unitatii
Obtinerea unor informatii sintetice privind rezultatele de ansamblu ale unitatii
Realizareaobiectivelor
unui acces direct
si imediat
un se
volum
mare
de informatii
din mai
ndeplinirea
enumerate
mai lasus
poate
realiza
prin initierea
multe
domeniiside
activitate
activitatii de
proiectare
realizare
a unui sistem informatic.
Sistemul informatic este acea parte a sistemului informational in care operatiile de
culegere, transmitere, prelucrare si stocare a datelor se realizeaza cu ajutorul
calculatorului electronic in scopul solutionarii obiectivelor sistemului.
Sistemele informatice au la baza doua principii :
introducerea unica a datelor
prelucrarea multipla a datelor.

I.3.1. Elementele componente ale Sistemului informatic


Un sistem informatic este alcatuit din elementele ce sunt prezentate in Fig. I.3.
Componentele sistemului informatic
Baza tehnica
Sistemul de operare
Programe de aplicatii
Baza de date
Resurse umane si cadrul

Sisteme Informatice

SISTEM INFORMATIC

Baza

Sistem
de

Programe
de

Baza
de

Resurse
umane

Fig. I.3 Componentele Sistemului informatic

Baza tehnica sau hardware-ul sistemului informatic este constituit din ansamblul
mijloacelor tehnice de culegere, transmitere, prelucrare si stocare a datelor.
Baza tehnica cuprinde :
Calculatoare electronice ce functioneaza stand-alone sau
in retea
Echipamente de culegere date
Echipamente de transmisie date
l
hi
d l
l
Sistemul de operare (SO) este componenta principala a software-ului sistemului, care
cuprinde toate programele de firma ce asigura exploatarea optima a resurselor fizice
si logice ale unui calculator.
Exemplu de sisteme de operare : Windows 95, Unix, Linux, MS-DOS, XENIX,
SOLARIS etc.
Programele de aplicatii cuprind totalitatea programelor care asigura prelucrarea
datelor pentru obtinerea diferitelor situatii (rapoarte) necesare in procesul de
conducere a unei activitati.
Exemple de programe :
Legis

Aplicatie informatica care permite accesul la actele normative


emise in Romania
SPSS
Pachet de programe specializat pentru calcule statistice i
matematice
Matematica Pachet de programe pentru rezolvarea problemelor matematice
Visio - Map Program pentru harti sub Windows

Bazele Informaticii

Baza de date cuprinde ansamblul de colectii de date precum si legaturile dintre


acestea specifice sistemului informatic. Bazele de date sunt gestionate (create,
actualizate si exploatate) cu ajutorul unor pachete de programe numite Sisteme de
gestiune baze de date (SGBD).
Exemple de SGBD-uri : MSAccess, Visual FoxPro, Oracle, Paradox, etc.
Resursele umane si cadrul organizatoric cuprind personalul de specialitate (analisti,
programatori, ingineri de sistem, operatori) si cadrul organizatoric necesar
functionarii sistemului informatic.
Personalul de specialitate, informaticienii cu studii superioare si medii au atributiuni
specifice in activitatea de proiectare, realizare si exploatare a sistemelor informatice.
Cadrul organizatoric este cel specificat in regulamentul de organizare si functionare
al unitatii in care functioneaza sistemul informatic, si cuprinde si sarcinile individuale
ale personalului cu atributiuni in activitatea de exploatare a sistemului respectiv.