Sunteți pe pagina 1din 7

BREVIAR SEMNALE

Mrimile caracteristice oricrui semnal periodic x(t) sunt:


1. Valoarea medie (componente de c.c.)
def
1T
Aria x(t )
X x(t )dt
(1)
T0
T
Interpretarea geometric a valorii medii: valoarea medie X (numit i
component de c.c.) este nlimea dreptunghiului de aceeai arie cu aria
semnalului x(t), calculate o perioad T.
2. Dezvoltarea n serie Fourier (SF) se poate scrie intr-una din urmatoarele
forme:
seria Fourier generalizat:

x (t ) X xn (t ) ,

(2)

n 1

unde xn(t) se numete armonica de rang n a semnalului x(t)


seria Fourier trigonometric (SFT):

x(t ) X (an sin nt bn cos nt )

(3)

n 1

seria Fourier armonic (SFA):

x(t ) X X n sin(nt n ) ,

(4)

n 1

unde:
def 1 T
x(t ) dt (valoarea medie, numita si componenta de c.c.)
T 0
def 2 T
an
x(t ) sin nt dt (componenta n sinus a armonicii xn)
T 0
def 2 T
bn
x(t ) cos nt dt (componenta n cosinus a armonicii xn)
T 0

X n a n2 bn2

(amplitudinea armonicii xn)

(5)
(6)
(7)
(8)

b
n arctg n (faza armonicii xn)
aan

(9)

Obs: 1) Armonica n=1 se numete fundamentala semnalului x(t);


2) Graficul dependenei X n X n (n ) se numete spectrul semnalului
3. Valoarea efectiv:
def

X ef

1T 2
x (t ) dt
T0

(10)

Obs: Daca se cunoaste dezvoltarea in SFA a semnalului x(t), valoarea efectiva se


mai poate calcula si cu formula:

L2 - 1

def

X ef

X 2 X n2,ef
n 1

, unde

not X
n

X n,ef

(11)

4. Gradul de distorsiune THD (Total Harmonic Distorsion):


def

THD

2
Xn
n 1

X1

(12)

100 %

Obs: 1) Pentru x (t ) A sin t avem THD = 0[%];


2) Pentru orice semnal diferit de cel sinusoidal, THD>0%
Probleme rezolvate
P1. Pentru semnalul trapezoidal din fig.P1 se cer:
a) scriei expresia matematic x(t) a semnalului i valoarea perioadei T;
b) calculai valoarea medie X prin metoda analitic i prin metoda grafic

Fig.P1.a)
Rezolvare:

10t, pentru t 0;1


10, pentru t 1;2

a) x(t )

10t 30, pentru t 2;3


0, pentru t 3;4

unde perioada T=4, rezulta din graficul semnalului.


b)
Metoda analitic:
2
3
4
1T
1 1

x (t )dt 10tdt 10dt 10t 30 dt 0dt


1
2
3

T0
4 0
1
t2
t2


10 1t 0 10t t21 10 3t 2 30t 3t 2 5
4
2
2

Metoda grafic:
L2 - 2

Aria x(t ) Aria trapezului

T
4

2 1 3 0 10
2
4

Fig.P1.b)
Interpretarea geometric a valorii medii: valoarea medie X (numit i
component de c.c.) este nlimea dreptunghiului de aceeai arie cu aria
semnalului x(t), calculat pe o perioad T . n aceast problem, putem scrie:
X

Aria x(t) Aria trapezului Aria dreptunghi ului

5
T
T
T

P2. Se d semnalul x t 20 sin t din fig.P2. Calculai:


a) valoarea medie X;
b) valoarea efectiv Xef.

Fig.P2
Rezolvare:
a) Semnalul x t dat se repet la t , deci perioada sa este . valoarea sa

medie este: X 1 x t dt 1 20 sin tdt 20 cos t 40


T0
0

Obs: 1) Numai pentru semnale de tip sinus i cosinus, calculul valorii medii se
pote face schimbnd variabila timp t cu variabila unghiular t (n vederea
uurrii calculelor matematice):
def

L2 - 3

1T
1 t
1
1
40

2
x(t )dt
x t d t 20 sin td t 20 cos t t 0
T0
t 0
0

) Pentru acest semnal nu se poate aplica metoda geometric doarece nu exist alt
mod de calcul al ariei unei sinusoide dect prin integrare.
def

b) Vom calcula valoarea efectiv tot prin schimbare de variabil.


def

X ef

1T 2
1 T 2
1
2
x (t )dt
x t d t
400 sin t d t
T0
T 0
0

1
1 cos 2t
1 400
sin 2t

d t

400
t t 0
0
2
2
2

P3. Pentru semnalul

t 0

x(t ) 2 sin t 5 cos 3t 8 cos 5t


3

1
200 10 2

se cer:

a) calculai coeficienii seriei Fourier armonice (SFA);


b) reprezentai grafic spectrul semnalului;
c) calculai valoarea medie;
d) calculai valoarea efectiv;
e) calculai gradul de distorsiune THD.
Rezolvare:
a) Semnalul x(t) poate fi scris folosind numai funcii sinus adunate ntre ele
astfel:

x(t ) 2 sin t 5 cos 3t 8 cos 5t


3

2 sin(t ) 5 sin 3t 8 sin 5t


2
3 2

Comparnd expresia SFA din breviarul teoretic cu expresia lui x(t) de mai sus,
prin identificarea termenilor se constat c:
X 2; X 1 1; 1 ; X 2 0; 2 0; X 3 5; 3
X 4 0; 4 0; X 5 8; 5


3 2
6

;
2

tot restul de armonici de rang n 6 au X n 0 i n 0 .


b) Pe baza coeficienilor X i Xn determinai la punctul a, se poate reprezenta
spectrul semnalului X n X n (n ) astfel:

Fig.P3. Spectrul semnalului x(t)

L2 - 4

c) Conform punctului a), valoarea medie este X=2;


d) Cunoscnd dezvoltarea n serie Fourier a semnalului x(t) de la punctul a) al
problemei, valoarea efectiv se calculeaz uor cu formula (11):
def

Xn

n 1
2

X ef

X 2 X n2,ef

22

12 0 2 5 2 0 2 8 2
7
2

n 1

X 2

X n2

n 1 2

X2

e) Gradul de distorsiune THD se calculeaz cu relaia (12):

def

THD

Xn

n 1

X1

0 2 52 0 2 82
100 %
100 % 94,34%
1

P4. Pentru semnalul din figur calculai fundamentala x1 t

Fig. P4
Rezolvare:
Semnalul din figur are expresia matematic:

5, pt. t 0,1
,
x(t)
0, pt. t 1,2

def

perioada sa fiind T=2, deci pulsaia este:

2 2

.
T
2

Fundamentala oricrui semnal este armonica n=1, adic:


( SFT )

( SFA )

x n 1 (t ) a1 sin t b1 cos t X 1 sin t 1 , unde:


def
2T
21
5 cos 1 10
cos t 1
a1 x (t ) sin tdt 5 sin tdt 5

0
T0
20

def
2T
21
sin t 1
5 sin 5 sin
b1 x(t ) cos tdt 5 cos tdt 5

0
t 0
T0
20

10
X1 a b


2
1

2
1

02

10

L2 - 5

b1
0
arctg
0,
10
a1

obinute n urma aplicrii relaiilor (5) (9).


nlocuind a1, b1, x1 i 1 n expresia fundamentalei xn=1(t), rezult:

1 arctg

x1 (t )

10
sin t ,

deci acest semnal are aceeai expresie a fundamentalei

x1 (t ) i n forma SFA i n forma SFT. Acest lucru e datorat faptului c x1 (t )

are componenta n cosinus b1=0


P5. Se d semnalul:

t, pt. t [0,3)
3, pt. t [3,4)

x(t )
t 7, pt. t [4,10)
3, pt. t [10,20

a) desenai x(t ) i determinai perioada T, frecvena f i pulsaia ;


b) calculai analitic i geometric valoarea medie X a lui x(t ) .

Rezolvare:
a) Conform graficului din fig.P5 i expresiei lui x(t ) dat, perioada este
1
1
T=20ms, frecvena este f T 20ms 50 Hz i pulsaia este 2f 100 rad s

Fig.P5
b) Metoda analitic:

L2 - 6

4
10
20
1T
1 3

x(t )dt
tdt 3dt t 7 dt 3 dt

3
4
10

T0
20 0
3
10

t2
1 t2
4
10
20

3t t 3
7t t 4 3t t 10

20 2 t 0
2 t 4

1
4,5 0 12 9 50 8 70 28 60 30 1.125

20

Metoda geometric:
Aria x (t ) Aria 0 ABCD Aria CDEF not A A

T
T
T
(1 7) 3 [(20 10) 13] 3

12 34.5
2
2

1.125 0
20
20
X

L2 - 7