Sunteți pe pagina 1din 20

Beneficiar :IFIN-HH

Denumire : INFRASTRUCTURA DE CERCETARE ELI-NP


ROMANIA
Adresa : Str. Reactorului nr. 30, Magurele, ILFOV

S.C. HACHIKO DESIGN S.R.L.


Str. DINU VINTILA nr. 11
Etaj 8, camera 8, sector 2
BUCURESTI

Proiect nr :26/2011
Faza :PT+CS revizia 1
Data : mai 2012

CAIET DE SARCINI
Retea incinta apa si incendiu
pentru executarea conductelor de apa potabila din tuburi de polietilena de inalta
densitate (PEID) montate in pamant

PE100 -Pn10 - retea apa+bransament d =125 mm si d = 90 mm


- retea incendiu exterior d =125 mm
PE 80 - Pn10 - d<125mm - Conducte pentru :
- retea apa cladire speciala (laboratoare si accelerator) d = 125 mm;
- hidrantii de incendiu exterior d=90mm:
- racorduri cladiri d=75mm.
Caietul de sarcini face parte integranta din documentatia tehnica.
1. DATE PRIVIND EXECUTIA LUCRARILOR
Prezentul Caiet de Sarcini cuprinde instructiunile tehnice pentru montarea in pamant a
conductei din polietilena (PEID) atat pentru distributia apei potabile, a retelei pentru incediu,
cat si a conductelor necesare bransamentelor de apa pentru noul obiectiv din cadrul
Institutului de Fizica si Inginerie Nucleara -Horia Hulubei.
Conductele proiectate au urmatoarele caracteristici:
PEID, PE100, Pn10 pentru d125mm
PEID, PE 80, Pn 10 pentru d<125mm
Vor fi realizate urmatoarele retele:
- retea apa incinta cu d=125 mm si d=90 mm;
- retea apa incendiu exterior cu d=125 mm cu conductele hidrantilor d=90 mm;
- racorduri apa cladiri incinta d=75mm;
- conducta de bransament cu d=125 mm, in sapatura deschisa.

Pr.nr.: 26/2011

Caiet de sarcini retele

Faza:P.T.+C.S-revizia 1

Pag 1 / 20
Data :mai 2012

Beneficiar :IFIN-HH
Denumire : INFRASTRUCTURA DE CERCETARE ELI-NP
ROMANIA

2.
2.1

MATERIAL
Generalitati

Constructorul va prezenta certificatele materialelor pe care urmeaza sa le foloseasca si


anume:
a) Certificatul producatorului;
b) Certificatul de testare in laborator.
Conductele vor fi testate la producator, si vor fi supuse testelor hidraulice si de impact (obiect
in cadere). Numarul si alegerea esantioanelor pentru testare, procedura de testare si
cerintele vor fi cele din standardele in vigoare.
Toate bunurile importate vor obtine certificatele necesare, emise de INCERC, Ministerul
Sanatatii si de Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului (MDRT), inainte de a fi utilizate
in Romnia.
Materialele folosite la lucrari, care sunt, sau pot fi in contact cu apa tratata (potabila) nu vor
contine nici o substanta care ar putea da gust, miros sau toxicitate, sau sa fie in alt mod
daunator sanatatii, sau sa afecteze negativ apa transportata.
Materialele si echipamentul vor fi conforme specificatiilor proiectului si acolo unde sunt alte
materiale folosite trebuie obtinuta aprobarea prealabila a beneficiarului si daca este necesar
a Ministerului Sanatatii.
Utilajele tehnologice prevazute in proiect se vor aproviziona conform indicatiilor din listele de
cantitati de lucrari si ale listelor de utilaj.
Materialele folosite (tevi, armaturi, flanse) vor avea caracteristicile prevazute in standardele
de stat si se vor verifica daca corespund tehnic si calitativ prevederilor proiectului respectiv,
sa nu prezinte defasonari, blocari la armaturi. Se va verifica starea sudurilor, a flanselor,
functionarea pompelor, armaturilor si aparatelor.
Toate conductele vor avea clasa de presiune nominala minima PN10 (in conformitate
cu ISO R161).
2.2.

Conducte din polietilena de inalta densitate (PEID)

Aprobarea materialelor din punct de vedere sanitar este strict necesara.


Toate conductele din polietilena vor fi din plastic negru de inalta densitate (denumit in
continuare PEID). Conductele din PEID vor fi marcate in conformitate cu SR ISO 3607, SR
ISO 4427; ISO 2506 sau echivalent.
Conductele PEID vor fi pentru apa potabila si vor avea rezistenta minima de 6 N/mm2 si
clasa de presiune minima PN10 SDR 17 PE 100 (in conformitate cu ISO R161 Partea 1)
daca nu este specificat altfel.
Conductele vor fi marcate permanent cu identificarea producatorului (text sau sigla),
dimensiunea nominala, literele PE, clasa de calitate si clasa de presiune.
Diametrele exterioare ale conductei vor avea dimensiunea standard si grosimea peretilor va
fi conform ISO R161 Partea 1 dimensiuni metrice. Tolerantele pentru diametrul conductei si
grosimea peretilor vor fi conform ISO 3607.
Durata de viata a conductelor din polietilena este previzionata la minim 50 ani.
Diametrele nominale specificate sunt diametrele exterioare ale conductelor din polietilena de
inalta densitate, stabilite conform corespondentei urmatoare:

Pr.nr.: 26/2011
Caiet de sarcini retele
Faza:P.T.+C.S-revizia 1

Pag 2/20

Beneficiar :IFIN-HH
Denumire : INFRASTRUCTURA DE CERCETARE ELI-NP
ROMANIA

Diametrul exterior
75 mm PE 80

Grosimea peretelui tubului


6,9 mm

Diametrul interior
61,2 mm

90 mm PE 80

8,2 mm

73,6 mm

125 mm PE 100

7,4 mm

110,2 mm

Pentru elementele livrate sub forma de bare, lungimile vor fi de 6 m sau de12 m.
2.3
Fitinguri pentru conducta PEID
Toate fitingurile vor fi din acelasi material cu conductele si vor avea clasa minima de presiune
egala cu cea a conductei pe care se monteaza, dar oricum mai mare de PN10.
Toate reductiile vor fi de tip concentric si confectionate din acelasi material ca si conducta pe
care se monteaza. Reductiile vor fi incluse in linia de conducte cu acelasi tip de imbinari
utilizate intre sectiunile de conducte sau dupa cum recomanda producatorul conductelor si
fitingurilor cu aprobarea beneficiarului.
Toate coturile, egale sau reduse, vor fi confectionate din acelasi material ca si conducta pe
care se monteaza. Coturile vor fi incluse in linia de conducte cu acelasi tip de imbinari
utilizate intre sectiunile de conducte sau dupa cum recomanda producatorul conductelor si
fitingurilor si conform aprobarii cu aprobarea beneficiarului. Coturile vor fi asigurate dupa necesitati.
Toate teurile, egale sau reduse, vor fi de tip 90 si confectionate din acealsi material ca si
conducta pe care se monteaza dupa cum este specificat in detaliile de executie. Teurile vor fi
incluse in linia de conducte cu imbinari cu flanse sau dupa cum recomanda producatorul
fitingurilor si conform aprobarii cu aprobarea beneficiarului
Adaptoarele cu flanse vor fi instalate la imbinarile demontabile din camine, fie daca sunt sau
nu indicate pe desene si vor fi din PEID. Vor avea acelasi diametru si clasa de presiune
egala sau mai mare ca a conductei pe care se monteaza.
2.4
Fitinguri pentru racordurile la cladiri
Ramificatiile de racord de la conducta principala la cladirile din incinta, se vor realiza dupa
cum urmeaza:
- pentru racordurile la cladiri de 75 mm, fitingurile vor fi de tip colier prin electrofuziune si
mufa electrofuziune precum si cuplaj universal la bransamentul privat existent. Colierele se
vor monta pe conducta conform instructiunilor firmei furnizoare de material.
Imbinarea si montarea vanelor, adaptoarelor, conectorilor si a altor piese in aceste
bransamente de ramificatie sau preluari de bransamente se va realiza cu imbinari cu filet, cu
comprimare sau o combinatie intre acestea.
Dimensiunile pentru toate fitingurile pe ramificatii se vor deduce din dimensiunea conductei
principale si din bransamentul necesar pe ramificatie.
Cuplajele speciale pot fi necesare in urmatoarele situatii:
-tranzitia de la un material la altul;
-montarea vanelor, vanelor de golire, ventilelor de aerisire si in puncte de distributie;
-imbinari intre conducte cu dimensiunea exterioara diferita;
-instructiuni speciale ale furnizorului de materiale.
Aceste imbinari pot sa nu fie indicate in Specificatii sau in planuri de executie, dar aceasta nu
il elibereaza pe constructor de responsabilitatea de a realiza aceste imbinari.

Pr.nr.: 26/2011
Caiet de sarcini retele
Faza:P.T.+C.S-revizia 1

Pag 3/20

Beneficiar :IFIN-HH
Denumire : INFRASTRUCTURA DE CERCETARE ELI-NP
ROMANIA

2.5
Vane
Vanele sunt prevazute din fonta ductila cu flanse, cu sertar cauciucat, Pn 10 si se monteaza
in pamant sau (si) in camine, cu diametre Dn 100 mm si Dn 65 mm.
Vanele montate direct in pamant (Dn 100 mm) sunt dotate cu cutie de protectie, tub de
protectie, tija de manevra, cutie si capac de protectie.
Vanele montate in camine sunt prevazute cu roata de manevra.
2.6. Hidranti
Tipul de hidrant folosit va fi :
Hidrant suprateran cu 2 iesiri Pn 10
cu Dn 80 mm la conductele de serviciu cu d=125 mm.
3.
EXECUTIE
Se vor incheia procese verbale de lucrari intre beneficiar si constructor, vizate obligatoriu de
dirigintele beneficiarului pentru urmatoarele faze de executie :
pregatirea traseului conductei predare amplasament ;
sapatura si pregatirea patului de pozare pentru conducte ;
sudarea conductei de polietilena ;
umplerea partiala a transeei cu pamant ;
inchiderea la capete a fiecarui tronson la care se face proba de presiune;
proba generala si completarea umpluturilor ;
finalizarea umpluturilor si refacerea terenului si a imbracamintii rutiere la starea initiala;
spalarea cu apa curata a conductelor in interior.
efectuarea receptiei.
3.1
Faza premergatoare executiei
3.1.1 Pregatirea traseului conductei

Amenajarea traseului, pregatirea amplasamentului (eliberarea terenului, asigurarea


accesului de-a lungul traseului pentru aprovizionarea materialelor si manipularea
acestora)- predare amplasament;
Aprovizionarea cu materialele si utilajele necesare executiei;
Manevrarea, sortarea si transportul tevilor si a celorlalte materiale legate de executia
lucrarilor.
Marcarea traseului si fixarea de repere in afara amprizei lucrarilor, in vederea executarii
lucrarilor.

3.1.2. Manevrarea, transportul si depozitarea tuburilor


Inainte de a fi montate, tuburile si piesele din polietilena vor fi verificate vizual si dimensional.
La examinarea vizuala:
Tuburile trebuie sa fie lineare;

Culoarea tuburilor sa fie uniforma;

Suprafata interioara si exterioara sa fie neteda, fara denivelari, necojita, fara fisuri,

arsuri, incluziuni sau zgarieturi;


Sectiunea transversala a tubului nu va avea goluri de aer, incluziuni sau arsuri.

Pr.nr.: 26/2011
Caiet de sarcini retele
Faza:P.T.+C.S-revizia 1

Pag 4/20

Beneficiar :IFIN-HH
Denumire : INFRASTRUCTURA DE CERCETARE ELI-NP
ROMANIA

La examinarea geometrica:
abaterile geometrice ale tuburilor, pieselor din polietilena, la masurarea cu sublerul
se vor inscrie obligatoriu in normele DIN 8075.
Toate tuburile si piesele din polietilena necorespunzatoare vor fi refuzate la receptie si nu se
vor introduce in lucru.
Vor fi respectate instructiunile furnizorului de materiale cu privire la transportul conductelor si
fitingurilor de PEID si stocarea si manipularea lor la locul de punere in opera.
Tuburile de polietilena sunt rigide, relativ usor de manevrat. De asemenea, sunt robuste,
rezistente la socuri si nu se sparg. Este insa obligatoriu ca transportul tuburilor din polietilena
sa se faca cu atentie, pentru a fi ferite de lovituri si zgarieturi.
Tuburile din polietilena se caracterizeaza prin greutate redusa, elasticitate mare, rezistenta
chimica, proprietati termoplastice si rezistenta la uzura prin abraziune.
La alegerea acestui material s-a avut in vedere comportamentul bun al conductelor si
armaturilor la presiuni inalte, usurinta la montaj, manevrare, transport si depozitare, precum
si asigurarea unor conditii de buna functionare in timp.
Se recomanda ca firma furnizoare de materiale sa fie aleasa in urma unei licitatii pe baza
ofertelor de preturi.
Beneficiarul va prezenta lista furnizorilor agreati si va stabili in caietul de sarcini pentru
licitatie conditiile si modul de prezentare a ofertei furnizorilor de polietilena.
Pentru manevrare si ancorare este admisa numai folosirea de chingi din piele, cauciuc, nylon
sau polipropilena, interzicandu-se folosirea lanturilor sau carligelor metalice in contact cu
materialul, evitandu-se astfel alunecarea tuburilor in pozitie inclinata si deteriorarea lor .
La incarcare si descarcare si la alte diverse manipulari, tuburile nu vor fi aruncate, iar
deasupra lor nu se vor depozita sau arunca alte materiale.
Tuburile din polietilena se livreaza, se transporta si se depoziteaza orizontal, in pachete
ambalate pentru diametre De > 110 mm si in colaci sau pe tamburi pentru De < 110
mm.Tuburile din polietilena cu De > 110 mm se vor aseza in stive cu inaltime maxima de 1,5 m.
Se recomanda astuparea provizorie a capetelor tuburilor pentru a impiedica intrarea
animalelor, pietrelor, pamantului sau a apei.
Pe timpul verii, pentru a fi ferite de soare, tuburile si piesele din polietilena se vor transporta
acoperite cu prelate si se vor depozita in locuri acoperite sau magazii.
Este obligatorie evitarea oricarui contact cu hidrocarburi (carburanti, uleiuri etc.).
Depozitarea se va face pe suprafete orizontale, pentru pastrarea caracteristicilor geometrice
ale tuburilor, iar piesele se vor depozita in rafturi, pe sortimente si dimensiuni.
Temperatura recomandata de depozitare este intre + 5 35C, departe de orice surse de
caldura.
La manipulare, transport si depozitare este obligatorie respectarea urmatoarelor reguli:
ridicarea si nu tararea sau rostogolirea pe pamant sau obiecte dure ;
evitarea contactului cu piesele metalice iesite in afara, cu protejarea partilor metalice
ale vehiculului si controlarea platformelor camioanelor si a paletilor de manevrare;
impiedicarea aruncarii de pietris, gudroane asupra materialului in timpul transportului;
stocarea se va face pe suprafete plane si amenajate, iar in cazul unei stocari de lunga
durata se va evita contactul direct cu solul;
stocarea colacilor se va face de preferinta culcat, pe o inaltime de maximum un metru,
iar dezlegarea colacilor din chingi se va face numai in momentul utilizarii lor pe santier,
tuburile vor fi utilizate in ordinea livrarii lor ;

Pr.nr.: 26/2011
Caiet de sarcini retele
Faza:P.T.+C.S-revizia 1

Pag 5/20

Beneficiar :IFIN-HH
Denumire : INFRASTRUCTURA DE CERCETARE ELI-NP
ROMANIA

In cazul tuburilor infasurate pe tamburi se vor respecta urmatoarele reguli speciale:


sprijinirea pe o parte si pe alta a tamburului este obligatorie chiar pe suprafete plane,
atat pentru ambalajele pline cat si pentru cele goale si se poate realiza cu ajutorul
caramizilor;
la transport cu camionul, tamburul va fi asezat, astfel incat sa fie sprijinit in patru
puncte de platforma si legat cu chingi, in asa fel incat eforturile sa se exercite asupra
partilor metalice ale tamburului si nu asupra tubului;
Temperatura optima de prelucrare si montare a tuburilor din polietilena este intre
530C. Atunci cand sunt depasite aceste temperaturi se iau masuri speciale si anume: intre
+5 - 5C se asigura corturi incalzite, iar peste 30C se feresc de razele soarelui.
3.1.3. Trasarea
Pentru pozarea tuburilor in retelele de apa, se utilizeaza frecvent urmatoarele metode:
cu jaloane de nivel (teuri);
cu utilizarea nivelei (cu luneta).
Jaloanele de nivel (teuri) sunt constituite din niste teuri fixate pe picioare. Sunt folosite in
seturi de 3, din care 2 cu marcaj alb si 1 cu marcaj dublu, rosu si alb si sunt utilizate pentru a
determina cotele punctelor intermediare ale pantei ce trebuie respectata pe conducta careia i
se cunosc doar punctele extreme.
La utilizarea nivelei, obiectivul este de a cauta inaltimea diferitelor puncte ale generatoarei
superioare a conductei de sub o suprafata de nivel luata ca origine, aceasta origine fiind
materializata printr-un punct de referinta a carui cota este cunoscuta si care este marcata pe
un jalon sau un reper de nivelment. Cunoscand panta de respectat, ca si lungimea unui tub,
este usor sa se calculeze cotele prevazute ale diferitelor puncte de pe traseul conductei.
Metoda de trasare va fi stabilita de comun acord de beneficiar si constructor.
Pe parcursul realizarii lucrarilor mai sus mentionate se va verifica modul in care s-a realizat
trasarea si respectarea cotei de fundare.
3.2. Saparea transeelor
Executarea sapaturii va incepe numai dupa completa organizare a lucrarilor si aprovizionarea
cu materiale (conducte, piese speciale, materiale pentru sprijiniri) si a utilajelor de executie
(pentru sapat, transport, compactari, refacerea izolatiilor, proba de presiune) impuse de
furnizorul de materiale, pentru ca transeele sa stea deschise o perioada cat mai scurta de
timp.
Executia santului se va face fara degradarea zonelor invecinate in conformitate cu SR 41633/1996 si STAS 2914/84.
Sapatura va fi executata, de regula, manual (cca. 60%), in special ultimii 20-30 cm, pentru
executarea patului transeii si a zonelor din dreptul imbinarilor, care se vor executa conform
datelor prezentate in proiect. Latimea minima va trebui sa fie in zona radierului egala cu
l1 = d + 0,60, unde d este diametrul exterior al conductei.
In timpul executarii transeii se va avea in vedere asigurarea stabilitatii peretilor (prin
sprijinire), evitandu-se crearea de depozite de rambleuri langa sapatura, pentru a asigura
protectia persoanelor si a evita deteriorarea terenului inconjurator.
De asemenea, este obligatoriu sa se indeparteze pietrele mari (daca este cazul) de pe
marginea transeei, astfel incat sa se evite caderea accidentala a acestora, peste conductele
de polietilena pozate. Se vor identifica posibilele betoane si zidarie din zonele de demolare a
pivnitelor , subsoluri, etc.
Latimea santului este in functie de diametrul conductei, de natura terenului, materialul
conductei, tipul si modul de imbinare, conditiile de pozare.
Pr.nr.: 26/2011
Caiet de sarcini retele
Faza:P.T.+C.S-revizia 1

Pag 6/20

Beneficiar :IFIN-HH
Denumire : INFRASTRUCTURA DE CERCETARE ELI-NP
ROMANIA

Saparea transeei se face astfel incat inaltimea umpluturii sa nu fie mai mica de 1 m deasupra
generatoarei superioare a tubului.
Aceasta adancime se justifica prin necesitatea unei protectii impotriva inghetului si a bunei
stabilitati a conductelor.
Sapatura se va realiza cu pereti verticali, sprijinita, protejata cu parapeti si
semnalizare rutiera. Realizarea sprijinirilor se va face respectand Regulamentul
privind protectia si igiena muncii in constructii, cap.19.
Pregatirea patului de pozare a tuburilor
Patul de fundare pe care se pozitioneaza conducta, trebuie sa aiba o buna consistenta.
Dupa saparea transeii pana la adancimea stabilita in proiect, se curata patul de fundare
de prundis, pietre, care impiedica nivelarea sa si se trece la depunerea in straturi
succesive a stratului de nisip pe care se sprijina teava, in grosime de minim 10 cm.
In concluzie, pentru cazurile curente de pozare se vor respecta urmatoarele reguli:
realizarea transeii se face pe traseul, latimea, panta si adancimea prevazute in proiect;
fundul transeii trebuie sa fie egal si stabil, respectand panta si adancimea din proiect;
la fundul transeei se realizeaza un pat de pozare cu o grosime de 100 mm;
materialul patului de pozare va fi selectat cu grija, folosindu-se numai material granular
(nisip).
suprafata patului de pozare va fi continua, neteda si nu va contine obiecte dure : pietre,
lemne sau particule prea mari de material;
radierul transeei va fi rectiliniu, iar pozarea tuburilor din PEID se va realiza in ondulatii
largi (in plan orizontal), destinate sa compenseze contractarea si dilatarea conductei.
3.3

Montarea tuburilor si pieselor de polietilena

Montajul si executia lucrarilor pentru alimentare cu apa din tuburi de polietilena este
obligatoriu sa se faca de catre unitati de constructii profilate pe astfel de lucrari si dotate cu
utilaje si personal specializat.
Pentru realizarea unor lucrari de calitate si intr-un timp optim, este necesara specializarea
personalului unitatii constructoare de catre firma furnizoare de material, precum si procurarea
utilajelor specificate indicate de firma furnizoare.
Unitatea de constructii ce va asigura montajul, raspunde de alegerea corecta a procedeelor
tehnologice de executie in conformitate cu prescriptiile republicane de protectie a muncii,
precum si de calitatea executiei si respectarea prescriptiilor impuse de furnizorul de
polietilena.
Tuburile vor fi coborate cu grija in transee cu ajutorul unor utilaje aflate in dotare: macara,
lansator de tuburi functie de diametru cu efectuarea :

controlului tuburilor si accesoriilor inainte de coborarea in transee, astfel incat acestea


sa fie in stare perfecta;
evitarea socurilor si deplasarea tubului pe zonele cu terenuri bolovanoase;
verificarea si asigurarea ca aceste elemente sa nu prezinte defectiuni (fisuri, ovalizari);
controlul ca in interiorul tuburilor sa nu se afle corpuri straine.

Montarea tuburilor si accesoriilor pe santier se va realiza astfel:


- Imbinarea tuburilor din PEID se va face prin sudura sau cu flanse ;
- Imbinarile intre tevi se realizeaza prin sudura cap la cap ;
- Imbinarea cu sudura se realizeaza in general pe traseul retelei, iar imbinarea cu
flansa se va face in camine, pentru intercalarea armaturilor.
Pr.nr.: 26/2011
Caiet de sarcini retele
Faza:P.T.+C.S-revizia 1

Pag 7/20

Beneficiar :IFIN-HH
Denumire : INFRASTRUCTURA DE CERCETARE ELI-NP
ROMANIA

Imbinarile conductelor si ale fitingurilor din PEID vor fi de doua tipuri, dupa cum urmeaza:
- pentru imbinari intre doua sectiuni de conducta PEID:
(a) pentru conducte mai mici sau egale cu DN150: cuplaje cu electrofuziune;
(b) pentru conducte cu diametru mai mare de DN150: sudura cap la cap;
(c) pentru imbinarile dintre conducte si vane sau conducte din materiale diferite (otel, fonta
ductila, etc): imbinari cu flanse de tipul celor integrate in capatul conductei de catre
producator.
Dimensiunile flanselor si spatierea orificiilor va respecta standardele ISO 2531.
Lipirea prin fuziune la cald, lipirea prin extrudare si lipirea cu mufa nu vor fi acceptate.
3.3.1 Imbinari cu sudura.
Lucrarile de sudura trebuie efectuate doar de catre formatiuni de sudori autorizati si verificati
in mod constant (vezi DGW GW 330 Instructiuni de instruire si verificare sudura si pozare a
conductelor PEID si a elementelor de conducta pentru retelele de gaz si apa.
Sudura este efectuata cu ajutorul dispozitivelor speciale pentru acest scop.
Capetele conductei se strng cu garnituri cleste cu un aparat mecanic sau hidraulic care
misca fetele ce vor fi sudate una fata de celalalt. Energia termica necesara sudurii
suprafetelor este asigurata de catre un element de incalzire reglabil.
Locul de sudare se va proteja de influente climatice nefavorabile (de exemplu umiditate sau
temperaturi sub +50 C). Daca prin luarea de masuri corespunzatoare (de exemplu
preincalzire, acoperire cu corturi sau incalzire) se asigura mentinerea semifabricatelor la
temperaturi indestulatoare pentru sudare, se poate lucra la orice temperatura exterioara,
atta timp cit abilitatea de a lucra a sudorului nu este afectata. Daca se considera necesar se
va efectua o verificare suplimentara prin realizarea de suduri de proba in conditiile mai sus
mentionate.
In cazul in care semifabricatul se incalzeste neuniform ca urmare a actiunii radiatiei solare se
va realiza o echilibrare a temperaturii prin acoperirea la timp a locului unde urmeaza a se
efectua sudura. In timpul sudarii se va evita racirea ca urmare a curnd de aer. La sudarea
tevilor se vor obtura suplimentar si capetele acestora.
Tevile din PEID de pe colac au o forma ovala imediat dupa derulare. Inainte de sudare se va
normaliza capatul de sudat, de exemplu prin incalzirea prudenta cu ajutorul unui suflator si a
unui dispozitiv de corectare a ovalitatii.
Suprafetele de legatura ale partilor de sudat trebuie sa nu prezinte alterari si impuritati (de
exemplu murdarie, grasime sau aschii).
Pe timpul sudarii, se va acorda o atentie deosebita urmatoarelor elemente:
- taierea plana a sectiunilor ce urmeaza sa fie sudate, cu ajutorul unor unelte speciale;
- razuirea peretilor exteriori ce urmeaza a fi sudati;
- degresarea partilor ce urmeaza sa fie sudate;
- mentinerea mecanica a celor doua extremitati ce se sudeaza cap la cap pna la sfrsitul
operatiei de sudare (inclusiv racire);
- razuirea bavurii pentru verificarea calitatii sudurii.
In general, se vor respecta indicatiile de lucru elaborate de furnizorii de tuburi, mansoane de
polietilena si de aparate de sudura.
In ceea ce priveste bransamentele, contractantul va preciza alegarea intre coliere de priza
sub sarcina si T-uri electrosudate sau electrofuzionate pe reteaua secundara.
Constructorul trebuie sa aiba experienta dovedita in pozarea si imbinarea conductelor din
PEID prin electrofuziune si trebuie sa asigure echipe de muncitori experimentati . Dirigintele
de santier , cu experienta in tehnica respectiva, va fi prezent permanent pe durata lucrarilor si
va fi responsabil de respectarea standardelor pentru pozarea si imbinarea conductelor.
3.3.2. Imbinari cu flansa
Presiunea nominala a flanselor va fi cel putin egala cu cea mai mare presiune nominala a
conductelor sau fitingurilor la care sunt atasate, dar nu mai mica de PN 10. Toate flansele vor
Pr.nr.: 26/2011
Caiet de sarcini retele
Faza:P.T.+C.S-revizia 1

Pag 8/20

Beneficiar :IFIN-HH
Denumire : INFRASTRUCTURA DE CERCETARE ELI-NP
ROMANIA

fi prevazute cu suruburile, piulitele, saibele si garniturile de etansare aferente, conform


specificatiei de fata.
Dupa curatirea flanselor, garnitura va fi pozitionata cu grija iar suruburile se vor strnge initial
cu mna. In continuare, suruburile de fixare se vor strnge continu, strngndu-se pe rnd
cele diametral opuse.
La imbinarea cu flanse prin intermediul adaptorului cu flanse (gat) se va avea in vedere
corelarea flanselor metalice aditionale cu cele ale robinetilor dupa standardele ISO, in functie
de presiune.
3.4.

Montarea armaturilor, accesoriilor

Pentru buna functionare si intretinere a conductelor de apa este necesara echiparea cu


armaturi constand din vane, hidranti, etc.
3.4.1. Montarea vanelor
Se recomanda ca montajul vanelor sa se efectueze in afara transeei si sa se coboare tot
ansamblul in vederea pozarii. Se va evita aparitia unor forte anormale de tractiune, capabile
sa provoace smulgerea lor sau deformarea ansamblului.
Vanele se vor monta conform SR 4163 / 1995 in camin pentru.
Mai mult, pentru a evita ca tubulaturile sa nu exercite, in momentul montarii lor pe flansele
vanelor, o forta anormala de tractiune capabila sa provoace smulgerea lor sau deformarea
ansamblului, este bine ca, inaintea pozarii vanei, sa se procedeze la imbinarea sa cu
racorduri flanse - mufe sau racorduri cu flanse in afara transeei si sa se coboare apoi
ansamblul in vederea pozarii. Este de dorit ca vana sa se sprijine in transee pe un masiv, in
cazul in care nu este fixata pe conducta.
Bransamentele, se vor executa din conducta de polietilena de inalta densitate,cu robineti de
bransament (admisie /concesie),apometru, dispozitiv de protectie si montaj, golire, toate
montate in camin rectangular.
3.4.2. Montarea hidrantilor
Hidrantii sunt montati pe conductele de incendiu exterior, in trotuare, in imediata vecinatate a
bordurilor si pe aceeasi parte cu conducta.
Hidrantii vor fi montati intr-o pozitie riguros verticala, cu respectarea adancimii de acoperire
de minim 1 m din dreptul generatoarei superioare a cotului hidrantului.
La montarea hidrantilor trebuie respectate urmatoarele conditii:
evitarea introducerii de pamant sau pietre;
asezarea talpii cotului pe un radier de beton (placa semifabricata 0,30 x 0,30 x 0,10);
constituirea unei zone de drenaj cu materiale concasate pentru evacuarea apelor de
golire ;

Pr.nr.: 26/2011
Caiet de sarcini retele
Faza:P.T.+C.S-revizia 1

Pag 9/20

Beneficiar :IFIN-HH
Denumire : INFRASTRUCTURA DE CERCETARE ELI-NP
ROMANIA

3.5.

Realizarea umpluturilor

S tra t ru tie r
c o n fo rm p ro ie c t s p e c ia lita te
T a lu z v e rtic a l c u s p rijn iri
c u d u la p i m e ta lic i

Z o n a u m p lu tu r`
s tra tu ri s u c c e s iv e d in p a m a n t f` r`
p ie tre (c u g ra n u le m a x 1 ,5 c m )

C o ta v a ria b il` ,c o n fo rm
p ro fil lo n g itu d in a l re \e a

l1 = d + 6 0
l 1 - l` m e ] a n t c o n d u c ta
d - d ia m e tru c o n d u c t`

30

C o n d u c ta P E ID c u
s p rijin ire c o m p le ta p e
p a tu l d e n is ip
U n g h i d e p o z a re

Z o n a d e a c o p e rire
p a m a n t e x c a v a t, s o rta t
s i b in e c o m p a c ta t

10 h

Variabil

B a n d ` d e s e m n a liz a re
m e ta lic ` la 0 ,5 m d e
c re a s ta c o n d u c te i

P a t d e p o z a re
n is ip c u g ra n u la \ie 1 -7 m m
D ia m e tru
(m m )

125
180
225
280

(c m )

4
4
4
5

Umplutura transeei conductelor din polietilena cuprinde doua zone bine definite si anume:
Zona de acoperire - pana la aproximativ 30 cm deasupra generatoarei conductei,
necesara asigurarii stabilitatii conductei .
Zona de umplutura - necesara pentru transmiterea uniforma a sarcinilor care
actioneaza asupra conductei si protejarea acesteia in timpul realizarii umpluturii
superioare straturi succesive din pamant fara pietre ( cu granule max. 1,5 cm).
Nu se vor utiliza materiale agresive care deterioreaza conducta si nici soluri care prezinta
tasari ulterioare;
Umplutura este realizata prin straturi succesive, astfel incat tuburile sa nu sufere nici o
deteriorare.
Umpluturile se compacteaza mecanizat in straturi de 20 cm grosime, cu udarea fiecarui strat
pentru usurarea acestei operatii si realizarea unui grad optim de compactare de 100%
PROCTOR.
Umiditatea optima de compactare stabilita conform STAS 1913/1 -82 se asigura prin stropire
cu apa. Pentru completarea gradului de umiditate necesar s-a adoptat un consum mediu de
0.1mc apa pentru 1mc de umplutura cu pamant compactata manual.
Umpluturile in santurile retelelor se vor face, conform detaliilor de pozare, cu nisip si pamant
sanatos compactate in straturi de 20 cm si se vor executa pana la cota patului pavajelor, cu
respectarea conditiilor impuse de STAS 2914/84 - teresamente pentru drumuri. Executia
sistemului rutier se va face numai dupa receptia lucrarilor de terasamente executate pana la
cota patului drumului; se va face verificarea gradului de compactare PROCTOR NORMAL,
conf. STAS 2914/84.
Pentru a marca existenta conductei de apa, in cazul deschiderii unei sapaturi, se va amplasa
in umplutura, deasupra generatoarei conductei, la 50 cm, o banda longitudinala de culoare
albastra (banda de semnalizare legata la armaturile prevazute in documentatia tehnica),
care sa permita detectarea in sol a retelei de apa potabila.
Pr.nr.: 26/2011
Caiet de sarcini retele
Faza:P.T.+C.S-revizia 1

Pag 10/20

Beneficiar :IFIN-HH
Denumire : INFRASTRUCTURA DE CERCETARE ELI-NP
ROMANIA

Santurile nu trebuie tinute deschise timp indelungat pentru evitarea inundarii acestora,
situatie in care se schimba pozitia conductei in sant. Dulapii orizontali, atat la sprijinirile
orizontale, cat si la cele verticale (daca e cazul) nu se vor scoate decat pe masura executarii
umpluturilor.
Aceste lucrari se vor executa conform S.R. 4163-3/1996.
4.

PROBE SI PUNERE IN FUNCTIUNE

4.1

Proba de presiune

S.R. 4163-3/1996 reglementeaza conditiile si modul de realizare a probelor de presiune a


conductelor de apa, inainte de darea in functiune.
Inainte de inceperea probelor sunt necesare lucrari pregatitoare si anume:
- inchiderea capetelor tronsoanelor cu blinduri, flanse oarbe , capace, masive;
- montarea armaturilor necesare efectuarii probei : robineti, manometre, ventile etc.;
- acoperirea tuburilor peste generatoare, cu exceptia zonelor de imbinare a
tronsoanelor in vederea observarii eventualelor pierderi si pentru evitarea
deplasarii conductei sub efectul presiunii.
Inceperea operatiilor de proba se face dupa echiparea tronsonului cu toate armaturile
prevazute in proiect.
Proba de presiune se va efectua in timpul zilei, la temperatura mediului inconjurator intre + 50
C 250 C.
Umplerea cu apa a tronsonului de proba de la punctul cel mai de jos si numai dupa montarea
dispozitivului ce asigura eliminarea aerului.
Dupa umplere se recomanda o aerisire finala, prin realizarea unei usoare suprapresiuni,
pentru eliminarea totala a aerului, dupa care se inchid dispozitivele de aerisire; se continua
ridicarea presiunii pana la presiunea de regim (Pn), dupa care tronsonul de proba se mentine
la aceasta presiune minim 24h.
Dupa expirarea acestui timp, se trece, in trepte , la ridicarea continua a presiunii, pana la
atingerea presiunii de proba (1,5Pn).
Pentru conductele din PEID, dupa atingerea presiunii de proba se mentine tronsonul de
proba sub presiune cca. 2 ore.
Durata probei este de regula 1 ora.
Proba se considera reusita, daca diminuarea presiunii in tronsonul de proba nu depaseste 1%.
Rezultatele probelor de presiune se consemneaza intr-un proces verbal, care face parte
integranta din documentatia necesara la receptia preliminara si definitiva a conductei, proba
fiind faza determinanta.
Dupa terminarea completa a lucrarilor de executie, pe conducta se va executa o proba
generala pe intreaga lungime, la presiunea de serviciu.
Proba de presiune a conductei este faza determinanta, conform programului anexat.
Nu se vor executa probe pneumatice.
4.2.

Spalarea si dezinfectarea

Spalarea si dezinfectarea retelelor de distributie a apei potabile se va face in conformitate cu


SR 4163-3/96.
Dupa ce proba de presiune a fost incheiata si s-a constatat ca nu mai sunt necesare niciun
fel de reparatii si inainte de punerea definitiva in functiune a retelei, se trece la operatiunea
de spalare si dezinfectare a conductelor.
Spalarea se face de catre constructor, cu apa potabila, pe tronsoane, durata spalarii fiind
determinata de necesitatea indepartarii tuturor impuritatilor din interiorul conductei.
Pr.nr.: 26/2011
Caiet de sarcini retele
Faza:P.T.+C.S-revizia 1

Pag 11/20

Beneficiar :IFIN-HH
Denumire : INFRASTRUCTURA DE CERCETARE ELI-NP
ROMANIA

In cazul in care se spala mai multe tronsoane succesive, spalarea se face dinspre amonte spre aval.
Dezinfectarea se face imediat dupa spalarea, pe tronsoane separate de restul retelei si cu
bransamentele inchise.
Dezinfectarea se face, de regula, cu o solutie de clor, care asigura in retea minimum (25-30
mg clor activ la 1 l de apa).
Solutia se introduce in retea prin hidranti sau prin prize speciale amenajate si se verifica daca
a ajuns in intreaga parte de retea supusa dezinfectarii. Verificarea se face prin hidranti sau
cismelele de la capetele tronsoanelor, umplerea fiind considerata terminata in momentul in
care solutia dezinfectanta apare in toate aceste puncte de verificare, in concentratia dorita.
Solutia se mentine in retea 24h, dupa care se evacueaza prin robinetele de golire sau prin
hidranti si se procedeaza la o noua spalare cu apa. Spalarea se considera terminata in
momentul in care mirosul de clor dispare, iar clorul rezidual se inscrie in limitele admise.
Dupa terminarea spalarii si dezinfectarii este obligatoriu efectuarea analizelor fizico-chimice
si bacteriologice in laboratoarele de specialitate, rezultatele acestor analize trebuie sa se
incadreaze in standardul de calitate STAS 1342/91 (pentru retele de apa potabila).
In cazul in care intre dezinfectare si darea in exploatare a retelei, trece o perioada de timp
mai mare de 3 zile, sau in cazul in care, dupa dezinfectare, apa transportata prin tronsonul
respectiv nu indeplineste conditiile bacteriologice si biologice de calitate, dezinfectarea se repeta.
Dupa dezinfectia conductei, se obtine Buletinul de analiza al calitatii apei, ce este un
document esential, alaturi de proba de presiune si graficul de lucrari pe baza caruia
exploatarea , prin centrele operationale , asigura asistenta tehnica la inchiderea apei si
la legaturile la reteaua existenta.
Se verifica modul in care s-a realizat spalarea si dezinfectarea, buletinele de analiza si se
intocmesc procese verbale de catre constructor, vizate de dirigintele de santier si laboratorul
de analize.
4.3.

Receptia si punerea in functiune

Receptia lucrarilor de alimentare cu apa este precedata de controlul riguros al acestora, care
cuprinde urmatoarele operatii:
Verificarea transeei si patului conductei;
Verificarea conductei montate in sant;
Verificarea la presiune;
Verificarea cotelor conductei;
Verificarea armaturilor;
Verificarea umpluturilor .
Verificarea si receptia se fac cu respectarea SR 4163-3/96 a HG 766/97 privind urmarirea
comportarii in exploatare a constructiilor, a HG 273/1994 privind receptia lucrarilor de
constructii si instalatii aferente acestora.
La receptie va participa in mod obligatoriu, in calitate de membru, si un delegat al unitatii,
care urmeaza sa asigure exploatarea si intretinerea retelei.
Punerea in functiune a retelei de distributie se va face obligatoriu dupa spalarea si
dezinfectarea conductelor si instruirea personalului de exploatare.
Punerea in functiune a conductelor de apa potabila se va face dupa realizarea conditiilor:
Dezinfectarea tuturor constructiilor si instalatiilor care urmeaza sa fie in contact direct
cu apa potabila;
obtinerea autorizatiei sanitare de la organele de resort.
Beneficiarul va receptiona:
Modul de executare a umpluturilor, conductelor ;
Cartea constructiei, cu toate lucrarile executate, precis specificate.
Pr.nr.: 26/2011
Caiet de sarcini retele
Faza:P.T.+C.S-revizia 1

Pag 12/20

Beneficiar :IFIN-HH
Denumire : INFRASTRUCTURA DE CERCETARE ELI-NP
ROMANIA

La receptia finala a lucrarilor, beneficiarul va solicita constructorului cartea tehnica a lucrarii


in care sa fie evidentiate cu cea mai mare precizie modul de executie, eventualele modificari
acceptate de proiectant si de beneficiar, inclusiv, marcarea lucrarilor.
Realizarea lucrarilor, in conformitate cu prevederile documentatiei, va asigura o calitate
corespunzatoare a acestora si o buna fiabilitate.
Receptia finala ce se va efectua in conformitate cu Ordonanta Guvernului 2 /1994 si cu
Regulamentul de receptie a lucrarilor aprobat prin H.G. nr. 273 /1994.
Cartea constructiei, intocmita de antreprenor si prezentata la receptie va fi documentul
principal pe baza caruia se va realiza receptia finala.
5.

MASURI DE PROTECTIE A MUNCII , PSI , SECURITATE Si SANATATE

La intocmirea documentatiei a fost respectat Regulamentul privind protectia si igiena muncii


in constructii conform Ordinului MLPAT nr. 9 /N/ 15 martie 1993, H.G 300/2006 Privind
cerintele minime de securitate si sanatate pe santiere mobile H.G 493/2006 Privind
cerintele minime de securitate si sanatate referitoare la expunerea lucratorilor la riscurile
generale de zgomot,Legea protectiei muncii nr. 319 / 2006 elaborata de Ministerului Muncii
si Solidaritatii Sociale,H.G nr.1146 /2006 Privind cerintele minime de sanatate si securitate
pt.utilizarea in munca a echipamentelor de munca Cap.II Art.5 Verificarea echipamentelor de
munca,Legea 436 /2001 Privind masurile ce pot fi aplicate in perioadele cu temperaturi
extreme .
La proiectarea lucrarilor ce fac obiectul documentatiei s-au respectat Normele republicane si
departamentale privind executia lucrarilor de retele edilitare, prevazandu-se urmatoarele masuri:
Sprijinirea malurilor transeei de pozare a conductei;

Sprijinirea si protectia retelelor existente intalnite in sapatura;

Parapete de imprejmuire a sapaturilor deschise si podete de trecere pentru pietoni.

In timpul executiei lucrarilor antreprenorul va lua masurile de protectia muncii pentru evitarea
accidentelor (arsuri, electrocutare, loviri prin impact cu utilaje de transport sau manevra etc.),
urmarind in principal respectarea normelor ce reglementeaza activitatea de protectie a
muncii.
Se vor respecta in mod special
specifice de protectie a muncii:
Volumul A - cap.1-5,7,9,14-18
Volumul B - cap.19
Volumul C - cap.21-24,27-30
Volumul D - cap.31-35
Volumul H - cap.38-41

prevederile din urmatoarele capitole din cadrul normelor


-Norme generale comune de constructii, montaj si instalatii;
- Lucrari de terasamente si consolidari de teren;
- Lucrari de constructii;
- Lucrari de montaj(Alimentare cu apa si canalizare cap. 33);
- Utilaje si masini pentru constructii.

De asemenea, se vor respecta prevederile Ordinului nr. 775/1998 privind Norme generale de
prevenirea si stingerea incendiilor , C 300/1994, referitoare la prevenirea si stingerea
incendiilor pe durata de executie a lucrarilor,Legea 307/2006 Aparare impotriva incendiilor
Cap.II ,sectiunea 7 art.24.
Cerinte pentru securitate si sanatate in munca conform Legii nr. 319/2006 si a hotarrilor
de guvern in domeniu.

Pr.nr.: 26/2011
Caiet de sarcini retele
Faza:P.T.+C.S-revizia 1

Pag 13/20

Beneficiar :IFIN-HH
Denumire : INFRASTRUCTURA DE CERCETARE ELI-NP
ROMANIA

A. Reglementari in domeniul SSM


Legea securitatii si sanatatii in munca nr. 319 / 2006
HGR nr. 1425 / 11.10.2006 Norme metodologice de aplicarea a Legii nr 319 / 2006
HGR nr. 300 / 2006 Cerinte minime de securitate si sanatate pentru santierele temporare sau
mobile
HGR nr. 1048 / 2006 Cerinte minime de securitate si sanatate pentru utilizarea de catre
lucratori a echipamentelor individuale de protectie la locul de munca
HGR nr. 955 / 2010 Norme de completare a HGR nr. 1425 / 2006
HGR nr. 1146 / 2006 Cerinte minime de securitate si sanatate pentru utilizarea in munca de
catre lucratori a echipamentelor de munca
HGR nr. 1051 / 2006 Cerinte minime de securitate si sanatate pentru manipularea manuala
a maselor care prezinta riscuri pentru lucratori
HGR nr. 1091 / 2006 Cerinte minime de securitate si sanatate pentru locul de munca
HGR nr. 971 / 2006 Cerinte minime pentru semnalizarea de securitate si/sau de sanatate la
locul de munca
HGR nr. 355 / 2007 Supravegherea sanatatii lucratorilor, modificata prin HGR nr. 37 / 2008
HGR nr. 493 / 2006 Cerinte minime de securitate si sanatate referitoare la expunerea la
riscurile generate de zgomot
HGR nr. 1058 / 2006 Cerinte minime privind imbunatatirea securitatii si protectia sanatatii
lucratorilor care pot fi expusi unui potential risc datorat atmosferelor explozive
Legea nr. 436 / 2001 pentru aprobarea OUG nr. 99 / 2000 privind masurile ce pot fi aplicate
in perioade cu temperaturi extreme pentru protectia persoanelor incadrate in munca
HGR nr. 601 / 2007 Modificarea si completarea unor acte normative din domeniul securitatii
si sanatatii in munca
Legea nr. 307 / 12.07.2006 Apararea impotriva incendiilor
C 300 / 1994 Normativ de prevenire si stingere a incendiilor pe durata executarii lucrarilor de
constructii si instalatii aferente acestora
B. Evaluarea riscurilor privind
B1. Executantul
Pregatire profesionala
Aviz medical pentru locul specific de munca
Masuri de acordare a primului ajutor
Instruire la locul de munca, prelucrarea riscurilor de accidentare, fisa de instruire
Echipament de protectie in functie de riscurile specifice.
B2. Sarcina de munca
Lucrarile se vor desfasura conform prevederilor proiectului
Utilizarea echipamentelor de munca in stare de functionare corespunzator cerintelor si
specificului lucrarii.
B3. Echipamente de munca utilizate
Scule, unelte, dispozitive si utilaje care trebuie sa indeplineasca cerintele HGR nr. 1146 /
2006 privind cerintele minime pentru utilizarea in munca a echipamentelor de munca
B4. Conditii de munca (risc de mediu)
Activitati in sezonul rece, in spatii inchise sau in aer liber.
Programul de lucru.
Pr.nr.: 26/2011
Caiet de sarcini retele
Faza:P.T.+C.S-revizia 1

Pag 14/20

Beneficiar :IFIN-HH
Denumire : INFRASTRUCTURA DE CERCETARE ELI-NP
ROMANIA

Echipamentele de lucru pentru sezonul rece si a activitatilor ce necesita echipamente de


protectie specifice.
Asigurarea conditiilor de higiena muncii pentru lucratori : grupuri sanitare, vestiare, apa
potabila etc.
Conditii de lucru la inaltime, in spatii inchise, in spatii care pot acumula gaze, etc.
Asigurarea incalzirii in sezonul rece.
B5. Evaluarea riscurilor in executie
Riscurile ce pot sa apara in cursul procesului de executie sunt urmatoarele :
- lucrari care expun muncitorii la riscul de a fi ingopati sub alunecari de teren datorita
neexecutarii corecte a sprijinirilor de maluri necesare;
- lovirea lucratorilor de bucati de materiale ale unor elemente structurale si/sau nestructurale
care cad datorita echilibrului precar in care se afla, sau in care au fost aduse datorita
procedurii folosite;
- lovirea lucratorilor de utilaje in miscare pe raza lor de actiune;
- lovirea cu resturi de materiale a lucratorilor care opereaza intr- un spatiu de la un anumit
etaj in conditiile lipsei de coordonare si de comunicare, in conditiile in care la etajul imediat
superior se executa operatii ce pot produce caderi accidentale de resturi de materiale si/sau
scule;
- lovirea lucratorilor in timpul deplasarii cu sau fara materiale si/sau scule transportate in
conditiile in care nu este asigurat un iluminat corespunzator si nu au fost curatate caile de
evacuare;
- caderea lucratorilor de la inaltime, datorita naturii activitatii desfasurate si procedurilor
folosite;
- caderea lucratorilor in deplasare pe scari sau transportnd diverse sarcini;
- absenta montarii balustradelor de protectie;
- absenta semnalizarii corespunzatoare a locurilor cu potential pericol;
- prabusirea schelelor, platformelor de lucru, balustradelor de protectie si / sau a pasarelelor
datorita utilizarii unor dispozitive si utilaje cu defecte sau incorect asigurate;
- agatarea in timpul deplasarii, a incaltamintei si / sau imbracamintei necorespunzatoare, de
diversele obstacole intlnite, ce poate conduce la pierderea echilibrului si cadere;
- inteparea in timpul manipularii si transportului pieselor cu aschii si/sau cuie;
- utilizarea incorecta a uneltelor, a sculelor periculoase, a utilajelor si masinilor;
- lucratorii trebuie sa nu procedeze la scoaterea din functiune, la modificarea, schimbarea
sau inlaturarea arbitrara a dispozitivelor de securitate proprii;
- electrocutarea de la cordoanele aparatelor de taiat, sudat etc. la care s-a deteriorat izolarea
lucrarii in apropierea unor linii electrice;
- prezenta deseurilor, reziduurilor si a ambalajelor, precum si a scurgerilor necontrolate de
fluide combustibile poate favoriza, in anumite conditii, propagarea focului pe suprafete
exterioare intinse, precum si in/din interiorul cladirii;
- rasinile, diluantii, lacurile si vopselele sub forma de depuneri in cabinele de vopsire si
tubulaturile de ventilatie prezinta in timp tendinta de autoaprindere la contactul cu aerul;
aceeasi caracteristica o au uleiurile si grasimile;
- lucrari la care expunerea la substante chimice sau biologice prezinta risc particular pentru
securitatea si sanatatea lucratorilor;
- lucrari la care accesul pe orice suprafata de material care nu prezinta suficienta siguranta
nu este permis dect cu conditia folosirii echipamentelor si mijloacelor corespunzatoare;
- lipsa din partea lucratorilor a comunicarii catre sefii lor directi a situatiile de munca despre
Pr.nr.: 26/2011
Caiet de sarcini retele
Faza:P.T.+C.S-revizia 1

Pag 15/20

Beneficiar :IFIN-HH
Denumire : INFRASTRUCTURA DE CERCETARE ELI-NP
ROMANIA

care au motive intemeiate sa le considere pericol pentru securitatea si sanatatea lucratorilor;


- instalatiile electrice proiectate, dar sI cele realizate - utilizate in cadrul organizarii de santier
trebuie sa nu prezinte pericol de electrocutare la atingere directa si / sau indirecta;
- caile de evacuare si iesirile de urgenta trebuie sa fie in permanenta libere pentru a nu se
produce accidente de impedicare sI cadere in timpul evacuarii;
- absenta semnalizarii in conformitate cu legislatia in vigoare a caile de evacuare si iesirile de
urgenta creaza riscul de accidentare la evacuare;
- absenta echipamentelor si dispozitivelor autorizate de stingere a incendiilor pe perioada
desfasurarii lucrarilor de constructii si instalatii aferente dimensionate si amplasate;
corespunzator creaza riscul propagarii incendiului;
- absenta iluminatului natural si acolo unde este necesar si a celui artificial a incaperilor unde
se desfasoara activitati dar si a cailor de circulatie creaza riscul de accidente;
acolo unde prin natura lor lucrarile se desfasoara in apropierea cailor de circulatie pietonale, absenta podinilor de protectie dimensionate corespunzator si absenta semnalizarii;
corespunzatoare creaza riscul de accidente att pentru personalul lucrator ct si pentru
pietonii care tranziteaza zona;
- intrarea de acces in santier si perimetrul acestuia trebuiesc clar marcate si delimitate,
pentru a nu permite accesul persoanelor neautorizate in interiorul santierului astfel evitnduse riscul de accidente al persoanelor straine.
C. Instructiuni generale de securitate si sanatate in munca
C1. Asigurarea stabilitatii
Materialele, echipamentele si orice element care la o oarecare deplasare poate afecta
securitatea si sanatatea lucratorilor trebuie fixate cu mijloace adecvate.
Orice dispozitiv de ridicat, schelele si podinile de lucru trebuiesc fixate si asigurate, verificate
periodic.
Balustradele si parapetii de protectie trebuiesc dimensionati si executati astfel inct sa nu
cedeze la forta orizontala cauzata de rezemarea accidentala a unui lucrator cu pierdere de
stabilitate accidentala sau indusa.
Podinile de protectie din preajma acceselor pietonale trebuiesc dimensionate si executate
astfel inct la caderea accidentala a unor resturi de materiale si / sau scule sa nu cedeze si
sa nu conduca la accidentarea pietonilor / lucratorilor care tranziteaza pe sub acestea.
Dispozitivele de sprijinire provizorie a cofrajelor se vor scoate dupa turnarea elementelor de
beton armat numai sub stricta indrumare a sefului de santier si numai dupa atingerea unei
rezistente a betonului proaspat de cel putin 70% din clasa prescrisa a betonului din proiect.
C2. Instalatii de distributie a energiei electrice
Instalatiile trebuie proiectate realizate si utilizate astfel inct sa nu prezinte pericol de
incendiu, electrocutare, iar lucratorii sa fie protejati corespunzator contra riscurilor de
electrocutare directa sau indirecta.
Instalatiile electrice trebuiesc executate de personal calificat.
Se va asigura iluminatul artificial acolo unde este cazul in toate incaperile de pe raza
santierului acolo unde lumina naturala nu este suficienta si / sau acolo unde programul de
lucru se suprapune cu orarul de iluminare naturala scazuta.
Instalatiile de iluminat provizorii pentru iluminarea posturilor de lucru trebuiesc amplasate
astfel inct sa nu prezinte risc de accidentare pentru lucratori.

Pr.nr.: 26/2011
Caiet de sarcini retele
Faza:P.T.+C.S-revizia 1

Pag 16/20

Beneficiar :IFIN-HH
Denumire : INFRASTRUCTURA DE CERCETARE ELI-NP
ROMANIA

C3. Cai si iesiri de urgenta


Caile de evacuare trebuie sa fie in permanenta libere de orice obstacol, sa nu fie depozitate
pe traseul lor, nici macar provizoriu, materiale si / sau scule.
Caile de evacuare trebuie semnalizate si iluminate natural si artificial in mod corespunzator,
iar usile de acces la caile de evacuare sa nu fie blocate de nici un obstacol.
C4. Cai de circulatie
Caile de circulatie, inclusiv scarile, rampele, trebuie calculate, plasate si amenajate astfel
inct sa poata fi usor accesate, in deplina securitate si in conformitate cu destinatia lor, iar
lucratorii aflati in vecinatatea acestor elemente sa nu fie expusi nici unui risc.
Caile de circulatie destinate vehicolelor trebuie amplasate astfel inct sa existe o distanta
suficienta fata de usi, porti, scari, treceri de pietoni.
Zonele periculoase trebuie semnalizate in mod vizibil.
C5. Detectarea si stingerea incendiilor
In functie de caracteristicile santierului (echipamente, caracteristici fizice si chimice ale
substantelor si materialelor vehiculate in santier etc) si de numarul personalului lucrator
prezent la lucru, este necesara dotarea santierului cu numarul suficient de dispozitive
corespunzatoare de stingere a incendiilor.
Dispozitivele de stingere a incendiilor trebuie intretinute si verificate periodic.
C6. Prim ajutor
Angajatorul trebuie sa se asigure ca acordarea primului ajutor se poate face in orice moment,
cu personal pregatit in acest scop.
Conducerea santierului va lua masuri pentru a asigura evacuarea pentru ingrijiri medicale, a
lucratorilor accidentati sau victime ale unei imbolnaviri neasteptate.
Conducerea santierului va asigura materialele de prim ajutor in toate locurile in care conditiile
o cer. Aceste locuri vor fi accesibile si semnalizate corespunzator.
Un panou de semnalizare ampalsat in loc vizibil va indica clar adresa si numarul de telefon
ale serviciului de urgenta.
C7. Instalatii sanitare
Conducerea santierului va asigura spatiile necesare pentru vestiare si dulapuri pentru
imbracaminte.
Angajatorul trebuie sa puna la dispozitia lucratorilor imbracamintea de lucru
corespunzatoare.
Vestiarele trebuie dimensionate corespunzator numarului de lucratori din santier, sa permita
uscarea imbracamintei de lucru, ventilarea naturala ct si incuierea efectelor personale.
Trebuie asigurat in cadrul organizarii de santier accesul lucratorilor la apa, in apropierea
vestiarelor.
Trebuie asigurat, in cadrul organizarii de santier, numarul suficient de WC- uri ecologice.
C8. Posturi de lucru
Lucrul la inaltime este permis numai daca locul de munca a fost amenajat si dotat din punct
de vedere tehnic si organizatoric astfel inct sa previna caderea de la inaltime a lucratorilor si
de asemenea s- au asigurat conditiile imprejmuirii si semnalizarii corespunzatoare.
Nu se vor lasa unelte si/sau materiale pe scari, parapeti de balcoane si/sau schele.
Nu se vor depozita nici macar provizoriu scule si / sau materiale pe podelele cailor de
Pr.nr.: 26/2011
Caiet de sarcini retele
Faza:P.T.+C.S-revizia 1

Pag 17/20

Beneficiar :IFIN-HH
Denumire : INFRASTRUCTURA DE CERCETARE ELI-NP
ROMANIA

circulatie / evacuare.
Schelele, platformele de lucru trebuie sa fie construite dimensionate astfel inct lucratorii sa
nu fie expusi pericolului caderii. Nu se vor pune bucati de lemn, pietre, caramizi etc. sub
picioarele schelelor. Schelele se verifica a fi montate pe teren drept si solid. Scelele trebuie
controlate de o persoana competenta inainte de utilizarea lor, la intervale periodice, dupa
orice modificare, dupa o perioada de neutilizare, dupa expunere la evenimente exceptionale
(vnt puternic, seism) sau orice alte circumstante care le pot afecta rezistenta si stabilitatea.
Se interzice executarea lucrarilor la inaltime in conditii meteorologice nefavorabile (vnt
puternic, polei, descarcari atmosferice, precipitatii importante etc).
Se vor folosi doar scari si schele certificate iar lucrul la inaltime se va executa doar sub
supraveghere tehnica.
Echipamentele individuale de protectie impotriva caderii in gol vor fi in mod obligatoriu
realizate si certificate in conformitate cu standardele si normativele de echipamente de
protectie individuala in vigoare.
Se va asigura iluminatul natural si artificial al posturilor de lucru, precum si ventilarea
corespunzatoare a acestora.
Ferestrele, luminatoarele, dispozitivele de ventilare trebuie sa poata fi deschise, inchise,
reglate si fixate in siguranta de catre lucratori, pentru lucratori si pentru circulatia pietonala
accidentala.
Posturile de lucru situate la inaltime tebuie sa fie solide si stabile functie de numarul de
lucratori care le vor ocupa, precum si de materialele aduse de lucratori.
Materialele si echipamentele trebuie sa fie amplasate si / sau depozitate astfel inct sa se
evite rasturnarea ori caderea lor.
Caderile de la inaltime vor fi prevenite cu ajutorul balustradelor de protectie inalte sI suficient
de solide, avnd cel putin o mna curenta, o bordura si o protectie intermediara sau alte
mijloace alternative echivalente.
Instalatiile de ridicat si accesoriile acestora trebuie sa aiba rezistenta suficienta pentru
utilizarea conform destinatiei, sa fie corect instalate si utilizate, sa fie verificate si controlate
conform dispozitiilor legale in vigoare.
Instalatiile de ridicat trebuie sa aiba marcata in mod vizibil valoarea sarcinii maxime si sa fie
manevrate numai de personal calificat.
Elemetele de constructii de beton armat si / sau de metal, cofrajele, elementele prefabricate,
suporturile provizorii si schelele trebuie montate si demontate numai sub supravegherea unei
persoane competente.
Cofrajele si suportii provizorii trebuie sa fie proiectate si executate astfel inct sa suporte,
fara risc, sarcinile la care sunt supuse in procesul de betonare, vibrare impingere a betonului.
Pentru operatii de decopertari lucratorii vor fi inzestrati cu echipament de protectie
corespunzator (imbracaminte, ochelari de protectie si masti antipraf), iar spatiul respectiv va
fi protejat impotriva propagarii prafului.
Se va interzice de catre conducerea santierului, aruncarea de la inaltime a molozului, a
deseurilor si / sau a altor resturi de materiale.
Se vor verifica la fiecare folosire cordoanele de alimentare ale sculelor care necesita
alimentare cu curent electric. Se vor folosi numai circuite electrice dotate cu impamntare,
care sa suporte amperajul necesar utilizarii sculei respective, iar conectarile sa fie ferme si sa
nu se incinga.

Pr.nr.: 26/2011
Caiet de sarcini retele
Faza:P.T.+C.S-revizia 1

Pag 18/20

Beneficiar :IFIN-HH
Denumire : INFRASTRUCTURA DE CERCETARE ELI-NP
ROMANIA

C9. Prevenirea stressului la locul de munca


Stressul in munca poate fi provocat de solicitari profesionale deosebite, posibilitati de control
reduse asupra propriei activitati, comunicarile agresive si / sau licentioase, violenta si / sau
hartuirea la locul de munca.
Alte cauze ale stressului la locul de munca pot fi zgomotul, praful, temperatura de la locul de
desfasurarea a activitatii.
Stressul legat de activitatea profesionala apare atunci cnd solicitarile mediului de munca
depasesc capacitatea lucratorilor de a le face fata sau de a le mentine sub control.
Stressul in munca necombatut prin masuri adecvate poate conduce la calitate
necorespunzatoare a muncii si la pericole de accidente.
Aceste instructiuni generale de securitate si sanatate in munca sunt enuntiative si nu
limitative, ele vor trebui completate de constructorul executant al lucrarilor, cu elemente
specifice, considerate ca necesare, in functie de dotarea santierului si de numarul maxim
estimat al lucratorilor, in scopul protectiei si sigurantei in munca precum si protejarii sanatatii
in munca a lucratorilor.
6.

CALITATEA LUCRARILOR

Lucrarile se vor executa in conformitate cu prescriptiile din Legea nr.10/95 si a regulamentelor


aprobate prin HG 766 / 97, HG 272 / 94 si HG 273 / 94, privind calitatea lucrarilor in constructii si vor fi
obligatoriu puse in practica de reprezentantii autorizati din partea proiectantului, beneficiarului si a
antreprenorului lucrarilor.
In conformitate cu HG 766/97 s-a stabilit categoria de importanta a lucrarii:C normala, calitatea
lucrarilor asigurandu-se dupa modelul nr. 3.
La faza PT s-a stabilit programul de urmarire tehnica a executiei pe faze determinante.
Prin sistemul de calitate se va urmari:

Materialul pus in opera (conducte, vane si armaturi, piese speciale etc.);

Executia sapaturii pentru pozarea conductelor;

Executia patului de fundare;

Pozarea conductei, a mansoanelor de imbinare;

Proba de presiune, urmarindu-se si modul de realizare a umpluturilor partiale si a


compactarii uniforme a acestora;
Modul de realizare a lucrarilor finale (umpluturi finale, pozitionarea hidrantilor, cu
verificarea prevederilor din proiect );
Inregistrari privind calitatea.

Cerintele de calitate pe care trebuie sa le indeplineasca constructia sunt corespunzatoare


nivelurilor B9 si A11, din HG 925/95.
7.
URMARIREA COMPORTARII IN TIMP A LUCRARII
Urmarirea comportarii in exploatare, interventiile in timp si postutilizarea constructiilor sunt
componente ale sistemului calitatii in constructii.
Urmarirea in timp a lucrarilor conform LEGII 10 /1995(Actualizata in 2007, HGR 766/1997 si
P 130 /1999.
Lucrarile retelelor de alimentare cu apa, conform HGR 766/1997, fac parte din categoria de
importanta normala C modelul 3, finantate din bugetul de stat sau alte surse.
Pentru acest tip de constructii, conform HGR 766/97, este necesara urmarirea curenta si se
Pr.nr.: 26/2011
Caiet de sarcini retele
Faza:P.T.+C.S-revizia 1

Pag 19/20

Beneficiar :IFIN-HH
Denumire : INFRASTRUCTURA DE CERCETARE ELI-NP
ROMANIA

aplica Regulamentul privind urmarirea comportarii in exploatare, interventiile in timp si


postutilizarea constructiilor specific operatorului de retea.
In acest sens vor fi intocmite procese verbale de lucrari ascunse, ca si de faze determinante,
care vor fi atasate cartii constructiei si vor fi respectate procedurile operatorului de retea.
8.

STANDARDE

Tuburile din mase plastice ofera numeroase avantaje utilizatorilor din domeniul lucrarilor de
alimentare cu apa, in comparatie cu materialele de constructie clasice (fonta, otel etc.), fiind folosite in
sistemele de transport al apei de cca. 20 de ani.
Materialul - polietilena de inalta densitate (PEID) - PE 100, PN 10, SDR 17 si PE 80,Pn 10, SDR 11.
Producatorii de tuburi si piese speciale din polietilena vor anexa specificatii tehnice de respectare a:
ISO 9002
-Standarde internationale pentru controlul calitatii conductelor PEID;
SR ISO 11922-1 1998
- Dimensiuni si abateri dimensionale admise;
SR ISO 11922-2 2008
ISO 7270
- Verificare aspect ;
ISO 12162-2009
- Clasificarea marcilor uzuale PEID;
ISO 8075
- |evi PEID- cerinte generale de calitate, teste;
ISO 5208
- Verificarea la etanseitate.
SR ISO R161-1 : 2008
|evi de materiale termoplastice pentru transportul fluidelor. Diametre
exterioare normale si presiuni nominale. Partea1:Serie metrica.
SR ISO 1167 : 2006
|evi din materiale plastice pentru transportul lichidelor. Determinarea
rezistentei la presiunea interioara.
SR ISO 4065 : 1995
|evi de materiale termoplastice. Tablou al grosimilor de perete.
SR EN 12162 : 2010
Materiale termoplastice pentru tevi si fitinguri pentru aplicare sub
presiuni. Clasificare si notare. Coeficient global de calcul..
Proiectarea si executia retelelor de apa vor respecta urmatoarele standarde :
SR 8591//97
- Retele edilitare subterane conditii de amplasare ;
SR 4163 -1/ 95
- Alimentari cu apa retele de distributie prescriptii de proiectare ;
SR 4163 2 / 96
- Alimentari cu apa retele de distributie - prescriptii de calcul
SR 4163 3 / 96
- Alimentari cu apa retele de distributie -prescriptii de executie si exploatare ;
SR 1342 /91
- Apa potabila ;
STAS 9821 / 5 -75
- Masuratori terestre. Trasarea pe teren a retelelor de conducte ,
canale si cabluri.
SR 9570 /1-89
-Marcarea si reperarea retelelor de conducte si cabluri in localitati ;
SR 10 898 -2005
- Alimentari cu apa si canalizari. Terminologie .

Intocmit,
Ing. Alina Nanu

Pr.nr.: 26/2011
Caiet de sarcini retele
Faza:P.T.+C.S-revizia 1

Pag 20/20