Sunteți pe pagina 1din 7

PROIECT DE LECTIE

A. DATE GENERALE:
Student: Ghita Iulia-Maria
Facultatea: Automatica si Calculatoare
Anul de studiu: III
Specialitatea studentului: Ingineria Sistemelor
Scoala de aplicatie: Colegiul National de Informatica Tudor Vianu
Anul de studiu (clasa): a X-a
Specialitatea elevilor: Informatica intensiv
Disciplina la care se sustine lectia: Informatic
Subiectul lectiei: Liste circulare (definire, creare si parcurgere)
Tipul de lectie: Lectie mixta
Timp: 50 minute
Locul de desfasurare: Laborator de informatica

I. PROIECT DE INSTRUIRE
1. Competene specifice
Cod
CS1
CS2

Coninutul competenei specifice


Definirea, crearea si parcurgerea unei liste circulare.
Utilizarea listelor circulare in rezolvarea anumitor probleme.

2. Coninutul activitaii de instruire


Cod
C1

Arii de coninut
Liste circulare

C2

Rezolvarea de
probleme
folosind listele
circulare

Subarii de coninut
1.1 Diferenta fata de listele simplu inlantuite
1.2 Definirea unei liste circulare
1.3 Crearea unei liste circulare
1.4 Parcurgerea unei liste circulare
1.5 Algoritm
2.1 Algoritm
2.2. Implementarea algoritmului intr-un limbaj de
programare

3. Obiective pedagogice operaionale


1

CodTip

Comportamentul

O1

Sa cunoasca diferenta
intre o lista circulara si
o lista simplu
inlantuita.

O2

Sa implementeze
algoritmul pentru
definirea, crearea si
parcurgerea unei liste
circulare.
Sa adapteze algoritmii
scrisi anterior in
functie de cerinta
problemei.

O3

Condiii de probare a
comportamentului
Se ofera exemple care
utilizeaza liste
circulare si liste
simple.
Se ofera algoritmii
scrisi pe tabla (sau
notitele).
Se ofera o lista de
probleme.

Criteriul de reuit
Precizarea tipului de
lista folosita pentru
fiecare problema in
parte (in 90% din
cazuri).
Implementarea corecta
algoritmului in
proportie de 80%.
Rezolvarea corecta a
problemei in proportie
de 70%

4. Diagrama obiective coninut


Codul
obiectivulu
i
O1
O2
O3

Continut

C1
C1
C2

Succesiunea de parcurgere a
coninutului de instruire
(coduri)
1 1.1 1.2 1.31.4
1 1.1 1.2 1.31.41 1.5
2 2.1 2.2

5. Metode si procedee de instruire: conversatia, explicatia, expunerea, exercitiul, observatia dirijata.


6. Mijloace de invatamant (complexul multimedia)
Cod
P1
P2
P3

Coninutul problemei
Construiti o lista circulare cu n numere intregi citite de la tastatura, apoi scrieti un
program care verifica daca o valoare data x se gaseste in lista, returnand rezultatul logic
al testarii.
Construiti o lista circulare cu n numere intregi citite de la tastatura, apoi scrieti un
program care determina nr cheilor pare si numarul cheilor impare din lista .
Construiti o lista circulare cu n numere intregi citite de la tastatura, apoi scrieti un
program care determina cheia maxima si cheia minima, printr-o simgura parcurgere.

7. Bibliografie:
Pavel Florin Morar, George Daniel Mateescu INFORMATICA pentru LICEU si BACALAUREAT (Varianta
C++)

B. Desfasurarea lectiei
Obiectiv
e
pedago
gice

Evenimentele
instruirii.
Continut

1. Organizarea clasei de
elevi

Activitatea
profesorului

Face prezenta
elevilor;
- Creeaza
conditii
psihologice
necesare
inceperii lectiei.
2. Verificarea cunostintelor anterioare
- Solicita elevilor
sintaxa de
declarare si
parcurgere a
unei liste
simplu
inlantuite.
- Comenteaza
raspunsurile.
3. Transmiterea noilor cunostinte

Activitatea
elevilor

Strategia didactica
Metode de
Mijloace de
Forme de
invatamant
invatamant
organizare a
clasei

Preiau
sarcinile
propuse de
profesor.

Conversatia

Frontala

Raspund la
intrebari.

Expunerea/
Conversatia

Frontala

Evaluare

Timp

10

35

Captarea atentiei

Prezinta importanta
listelor circulare.

Asculta si
urmaresc cu
interes cele
spuse de
profesor.

Expunerea/
Conversatia

Frontala/
Colectiva/
Dirijat

Comunicarea
titlului lectiei si a
obiectivelor
operationala

- Scrie pe tabla
titlul activitatii:
Liste circulare
(declarare, creare,

- Noteaza in
caiet titlul
lectiei;
- Retin

Expunerea

Frontala

O1

Dirijarea invatarii
C1

Obtinerea
perfomantei

parcurgere).
- Comunica elevilor
obiectivele
urmarite.
- Explica
asemanarile si
deosebirile intre
listele simplu
inlantuite si cele
circulare:
Listele circulare
sunt un caz
particular de liste
liniare inalntuite.
Deosebirea consta
in faptul ca legatura
urmatoare a
ultimului nod nu
mai este NULL, ci
adreseaza primul
nod. Adica intre
ultimul si primul
nod se stabileste o
legatura inversa. In
rest listele circulare
se declara la fel cu
cele simplu
inlantuite.

obiectivele
urmarite.
- Sunt atenti.
-Raspund la
cerintele
profesorului.
-Noteaza in
caiete.

Expunerea/
Conversatia/
Explicatia

Frontala

-Ofera exemple de
probleme care
trateaza fiecare tip
de lista in parte.
-Solicita elevii sa

Raspund
solicitarilor
profesorului.

Conversatia

Frontala

Asigurarea
conexiunii inverse

O2

Dirijarea invatarii
C1

identifice tipul de
lista corespunzator
rezolvarii
problemelor date ca
exemplu.
Confirma
raspunsurile corecte
si intervine, daca
este cazul, cu
explicatii
suplimentare.
-Enunta si explica
definirea si crearea
unei liste circulare:
* Crearea listelor se
realizeaza similar
cu cele simplu
inlantuite, fiind
necesar in plus doar
legatura
suplimentara intre
ultimul si primul
nod.
* Deoarece fiecare
nod se adauga la
sfarsit devenind
astfel ultimul,
rezulta ca, dupa
incheierea ciclului
de creare a
nodurilot, pointerul
ultim va adresa
nodul care va fi
ultimul in lista

Asculta
explicatiile
suplimentare.

Conversatia/
Explicatia

Frontala

-Sunt atenti si
noteaza in
caiete.
-Raspund la
solicitarile
profesorului.

Conversatia/
Exercitiul

Frontala/
Individuala

Obtinerea
perfomantei

Asigurarea
conexiunii inverse

finala. Pointerul
prim va ramane
fixat pe primul nod.
* Fata de functia de
creare a unei liste
liniare simplu
inlantuite, apare
instructiunea:
ultimurm=prim,
care defineste
legatura inversa de
la ultimul la primul
cod.
-Solicita un elev sa
iasa la tabla pentru
a scrie algoritmul
de definire si creare
a unei liste
circulare.
-Solicita
implementarea
algoritmului la
calculator.
Ofera date
numerice pentru
rularea si
verificarea
programului
implemetat.
Verifica rularea
corecta a
programelor si
ofera ajutor daca
exista erori.

Introduc
datele in
program, apoi
ruleaza
aplicatia.

Conversatia

Frontala

Asculta
explicatiile
suplimentare.

Conversatia/
Explicatia

Individuala

O3

Dirijarea invatarii
C2

Obtinerea
perfomantei

Citeste enuntul
problemelor P1, P2,
P3.
Ofera explicatii
apoi solicita cate un
elev sa iasa la tabla
sa scrie algoritmii
pentru rezolvarea
cerintelor.
Solicita
implementarea
algoritmilor in
limbajul de
programare invatat.
Solicita
implementarea
algoritmilor in
limbajul de
programare invatat.
Ofera date
numerice pentru
rularea si
verificarea
programului
implemetat.

-Noteaza in
caiete.
-Ies la tabla.

Conversatia/
Explicatia/
Rezolvarea de
probleme

Frontala

Raspund la
solicitarile
profesorului.

Conversatia/
Exercitiul

Individuala

Raspund la
solicitarile
profesorului.

Conversatia/
Exercitiul

Individuala

Introduc
datele in
program, apoi
ruleaza
aplicatia.

Conversatia

Frontala

4. Fixarea cunostintelor
Asigurarea
retentiei si
transferului celor
invatate

5
-Formuleaza
aprecieri, observatii
si recomandari.
-Ofera tema de
casa.

-Retin
Conversatia
aprecieri,
observatii si
recomandarile.
-Noteaza tema.

Frontal