Sunteți pe pagina 1din 3

DETERMINAREA MOMENTELOR DE INERTIE MECANICE

LA CORPURI IN MISCARE DE ROTATIE

Tema lucrarii
Se determina momentul de inertie mecanic axial pentru un corp cu simetrie cilindrica (un disc)
aflat in miscare de rotatie in jurul axei sale de simetrie.
Descrierea instalatiei

Consideratii teoretice
Fiind vorba de un sistem de corpuri in miscare sub actiunea unor forte se poate aplica un principiu
din Mecanica Analitica si anume principiul lui dAlembert care se enunta astfel: Sistemul mecanic este in
echilibru fictiv dinamic sub actiunea fortelor date (active), de legatura si de inertie.
Aplicarea acestui principiu la rezolvarea unei probleme de dinamica conduce la metoda
cinetostatica (se scriu ecuatii de echilibru ca in statica la care se adauga relatii cinematice).
Pentru lucrarea de fata se vor neglija frecarile, se va considera scripetele ideal (cu rol mecanic de
a schimba directia firului), se vor separa corpurile introducand fortele active: G (greutatea masei m),
fortele de legatura: S (tensiunea din fir), H si V (reactiunile din articulatia dispozitivului) si fortele de inertie:
forta Fj (aferenta miscarii de translatie a masei) si cuplul Mj (aferent miscarii de rotatie a dispozitivului).
Masa m coboara cu acceleratia a, iar dispozitivul se roteste cu acceleratia unghiulara . Forta si cuplul de
inertie sunt:

F j = m a ;
M j = J ;

(1)

si au marimile scalare egale cu:

F j = m a;

M j = J ;

(2)

Pentru masa m se scrie ecuatia de proiectii


de forte pe verticala, iar pentru dispozitiv
ecuatia de momente in raport cu O
adaugandu-se relatia cinematica dintre a si
(datorata firului):

G S F j = 0

S r M j = 0 (3)

a=r

Tinand cont de relatiile (2) si eliminand pe


sistemul (3) ia forma:

mg S ma = 0

S r J a = 0 (4)

Din ecuatia a doua rezulta tensiunea din fir S:

S=

J
r2

a (5)

care inlocuita in prima ecuatie permite


calculul acceleratiei:

a=

mgr 2
J + mr 2

(6) .

Se poate observa ca acceleratia este constanta, deci greutatea coboara uniform accelerat.
Mersul lucrarii
Miscarea greutatii este o miscare de translatie rectilinie cu acceleratia constanta a. Daca notam
cu x deplasarea fata de pozitia de plecare sunt valabile urmatoarele relatii cinematice:
v = x& ; a = v& = &&
x (7)
ultima reprezentand o ecuatie diferentiala de ordinul doi in raport cu timpul, care se poate integra astfel:

v& = a

x& = at + C1
x=a

dv
= a dv = a dt v = at + C1 (8)
dt
dx

= at + C1 dx = (at + C1 )dt
dt

t2
+ C1t + C2 (9)
2

Constantele de integrare C1 si C2 se determina intotdeauna din conditiile initiale ale miscarii:

x (0) = x 0 = 0
(10) .
C. I . t = 0
&
x
0
=
v
=
0
(
)
0

In legea de miscare (9) si relatia vitezei (8) punand conditiile initiale (10), obtinem un sistem de doua
ecuatii in necunoscutele C1 si C2 :

0 = a 0 + C1 0 + C2

0 = a 0 + C1

(11)

C1 = 0
(12) .

C2 = 0

Avand solutia (12) legea de miscare si viteza au urmatoarele expresii:

t2
x (t ) = a
(13) v (t ) = a t (14).
2
Cand greutatea ajunge jos punem conditia: t = t c x (t c ) = h (15) . Rezulta prin urmare din (13) ca
se poate determina acceleratia daca se cunosc timpul de cadere tc si inaltimea h:

a=

2h
tc2

(16)

Comparand relatiile (6) cu (16) se poate determina momentul de inertie mecanic axial:

mgr 2 t c 2
mgr 2
2
J =
mr =
mr 2 (17) .
2h
a
Se face o masuratoare in gol (fara corp pe dispozitiv) gasindu-se pentru masa m=m1 un timp de cadere t1
determinandu-se apoi cu (17) momentul de inertie al dispozitivului:

J0 =

m1 gr 2 t 1 2
m1r 2
2h

(18) .

Se aseaza discul pe dispozitiv (atentie la centrare!), se modifica masa m=m2 gasindu-se timpul de cadere
t2. Momentul de inertie dat de (17) este acum suma momentelor de inertie al discului si al dispozitivului:

J C + J 0 =

m2 gr 2 t 2 2
m2 r 2
2h

(19)

Din (19) rezulta imediat valoarea (experimentala) a momentului de inertie mecanic axial al discului:

J C exp =

m2 gr 2 t 2 2
m2 r 2 J 0
2h

(20) .

Stiind ca un disc de masa M si raza R/diametru D are

J C teor =
se calculeaza eroarea relativa in %

Nr.
crt
.

g
[m\s2]

r
[cm]

h
[cm]

m1
[kg]

m2
[kg]

MR 2
MD 2
=
2
8

r =

Mdisc
[kg]

J C teor J C exp

D
[cm]

t1 [s]
t1

2
9.81

5.5

74

0.1

0.18

6.7

100

J C teor

(21)

37

4
5

t1med

t2 [s]
t2

t2med

(22) .

J 0
2

[kg.m ]

J C exp J C teor
[kg.m2]

[kg.m2]

r
[%]