Sunteți pe pagina 1din 17

The 10th Edition of the International Congress of Dental Medicine for Students and

Young Doctors STOMis


Iasi, Romania - 4th - 7th of December 2014

1. DETECTAREA
IMAGISTIC
A
CANALULUI
MEZIOVESTIBULAR SECUND LA MOLARII SUPERIOR
UTILIZND RADIOLOGIA DIGITAL SI CBCT
Autor: Gabriela NASCU
Coautor: AnaMaria MIRON
Coordonator: Asist Univ. dr. Marius BUD
Facultatea de Medicin Dentar, U.M.F. Iuliu Haieganu, Cluj-Napoca
THE IMAGISTIC DETECTION OF THE SECOND
MESIOBUCCAL CANAL IN MAXILLARY MOLARS USING
DIGITAL RADIOLOGY AND CBCT
Author: Gabriela NASCU
Co-author: AnaMaria MIRON
Coordinator: Asist Univ. dr. Marius BUD
Faculty of Dental Medicine, U.M.F. Iuliu Haieganu, Cluj-Napoca

2. BIOCERAMICI UTILIZATE N ENDODONIA MODERN


Autor: Andrei-Ionut FILIP
Coautor: Coordonator: Asist Univ. dr. Marius BUD
Facultatea de Medicin Dentar, U.M.F. Iuliu Haieganu, Cluj-Napoca
BIOCERAMICS USE IN MODERN ENDODONTICS
Author: Andrei-Ionut FILIP
Co-author: Coordinator: Asist Univ. dr. Marius BUD
Faculty of Dental Medicine, U.M.F. Iuliu Haieganu, Cluj-Napoca

22

The 10th Edition of the International Congress of Dental Medicine for Students and
Young Doctors STOMis
Iasi, Romania - 4th - 7th of December 2014

3. REALIZAREA GUTIERELOR PRIN TERMOFORMARE


Autor: Mihaela NICULAE
Coautor: Oana Maria ISTRATE, Pavel-Alexandru ACISOAIE
Coordonator: Conf. dr. Anca VIALARIU
Facultatea de Medicin Dentar, U.M.F. Gr. T. Popa, Iai
Facultatea de Medicin Dentar, U.M.F. Iuliu Haieganu, Cluj-Napoca
MAKING A MOUTHGUARD THROUGT THERMOFORMING
METHOD
Author: Mihaela NICULAE
Co-author: Oana Maria ISTRATE, Pavel-Alexandru ACISOAIE
Coordinator: Conf. dr. Anca VIALARIU
Faculty of Dental Medicine, U.M.F. Gr. T. Popa, Iai
Faculty of Dental Medicine, U.M.F. Iuliu Haieganu, Cluj-Napoca

4. RATA DE SUCCES A MATERIALELOR UTILIZATE N


COAFAJELE DIRECTE. UN REVIEW AL LITERATURII
Autor: Codruta POP
Coautor: Coordonator: Asist. Univ. Dr Marius BUD
Facultatea de Medicin Dentar, U.M.F. Iuliu Haieganu, Cluj-Napoca
THE SUCCESS RATE OF DIFFERENT DIRECT PULP
CAPPING MATHERIALS
Author: Codruta POP
Co-author: Coordinator: Asist. Univ. Dr Marius BUD
Faculty of Dental Medicine, U.M.F. Iuliu Haieganu, Cluj-Napoca

23

The 10th Edition of the International Congress of Dental Medicine for Students and
Young Doctors STOMis
Iasi, Romania - 4th - 7th of December 2014

5. EVALUAREA
ASOCIERII
DINTRE
TARTRUL
SUPRAGINGIVAL I FUMAT
Autor: Alina PANAINTE
Coautor: Diana TATARCIUC
Coordonator: Asist.Univ.Dr. Irina URSRESCU
Facultatea de Medicin Dentar, U.M.F. Gr. T. Popa, Iai
EVALUATION OF ASSOCIATION BETWEEN SMOKING AND
SUPRAGINGIVAL TARTAR
Author: Alina PANAINTE
Co-author: Diana TATARCIUC
Coordinator: Asist.Univ.Dr. Irina URSRESCU
Faculty of Dental Medicine, U.M.F. Gr. T. Popa, Iai

6. CONFIGURAIA SISTEMULUI CANALAR AL MOLARULUI


PRIM MAXILAR. UN REVIEW AL LITERATURII DE
SPECIALITATE
Autor: Ana-Maria MIRON
Coautor: Coordonator: Asist. Univ. Dr. Marius BUD
Facultatea de Medicin Dentar, U.M.F. Iuliu Haieganu, Cluj-Napoca
THE ROOT CANAL MORPHOLOGY OF THE PERMANENT
MAXILLARY FIRST MOLAR. A LITERATURE REVIEW
Author: Ana-Maria MIRON
Co-author: Coordinator: Asist. Univ. Dr. Marius BUD
Faculty of Dental Medicine, U.M.F. Iuliu Haieganu, Cluj-Napoca

24

The 10th Edition of the International Congress of Dental Medicine for Students and
Young Doctors STOMis
Iasi, Romania - 4th - 7th of December 2014

7. EVALUAREA EFICIENEI A DOU TEHNICI DE PERIAJ


DENTAR PRIN INTERMEDIUL INDICILOR DE PLAC
BACTERIAN - STUDIU COMPARATIV
Autor: Ana-Maria AVADANEI
Coautor: Gianina GILCA, Sabina Maria MIRONIUC
Coordonator: Asist. Univ. Dr Carina BALCOS, Conf. Univ. Dr. Lucia
BARLEAN
Facultatea de Medicin Dentar, U.M.F. Gr. T. Popa, Iai
EFFICIENT
EVALUATION
OF
TWO
BRUSHING
TECHNIQUES THROUGH PLAQUE INDEX OF BACTERIA
COMPARATIVE STUDY
Author: Ana-Maria AVADANEI
Co-author: Gianina GILCA, Sabina Maria MIRONIUC
Coordinator: Asist. Univ. Dr Carina BALCOS, Conf. Univ. Dr. Lucia
BARLEAN
Faculty of Dental Medicine, U.M.F. Gr. T. Popa, Iai
8. APORTUL
EXAMENULUI
CBCT
N
EVALUAREA
MODIFICRILOR
OSOASE
DE
LA
NIVELUL
ARTICULAIEI TEMPORO-MANDIBULARE
Autor: Dorina RUSU
Coautor: Iuliana BULIGA
Coordonator: Conf. Univ. Dr. Danisia HABA
Facultatea de Medicin Dentar, U.M.F. Gr. T. Popa, Iai
CBCT EVALUATION CONTRIBUTION IN BONE CHANGES
FROM THE TEMPOROMANDIBULAR JOINT
Author: Dorina RUSU
Co-author: Iuliana BULIGA
Coordinator: Conf. Univ. Dr. Danisia HABA
Faculty of Dental Medicine, U.M.F. Gr. T. Popa, Iai
25

The 10th Edition of the International Congress of Dental Medicine for Students and
Young Doctors STOMis
Iasi, Romania - 4th - 7th of December 2014

9. IMPORTANA EDUCAIEI SANITARE ORALE N


DOBNDIREA COMPORTAMENTELOR SANOGENE LA
PRECOLARI
Autor: Cristina SBRNEA
Coautor: Drd. Dr. Radu-Bogdan MAVRU
Coordonator: Conf. univ. Dr. Georgeta ZEGAN
Facultatea de Medicin Dentar, U.M.F. Gr. T. Popa, Iai
IMPORTANCE OF ORAL HEALTH EDUCATION IN
ACQUIRING
SANOGENOUS
BEHAVIORS
IN
PRESCHOOLERS
Author: Cristina SBRNEA
Co-author: Drd. Dr. Radu-Bogdan MAVRU
Coordinator: Conf. univ. Dr. Georgeta ZEGAN
Faculty of Dental Medicine, U.M.F. Gr. T. Popa, Iai

10. ANALIZA IMAGISTIC A EECURILOR TRATAMENTELOR


ENDODONTICE. O RECENZIE A LITERATURII DE
SPECIALITATE
Autor: Sergiu SPTARU
Coautor: Coordonator: Asist. Univ. Dr. Marius BUD
Facultatea de Medicin Dentar, U.M.F. Iuliu Haieganu, Cluj-Napoca
IMAGING ANALYSIS OF FAILURES ENDODONTIC
TREATMENTS. A REVIEW OF THE LITERATURE
Author: Sergiu SPTARU
Co-author: Coordinator: Asist. Univ. Dr. Marius BUD
Faculty of Dental Medicine, U.M.F. Iuliu Haieganu, Cluj-Napoca

26

The 10th Edition of the International Congress of Dental Medicine for Students and
Young Doctors STOMis
Iasi, Romania - 4th - 7th of December 2014

11. TEHNICA DENTAR I ESTETICA URTULUI


Autor: Constantin-Iulian UNGHIANU
Coautor: Daiana Mihaela DOARBE
Coordonator: Conf. Dr. Anca-Mihaela VIALARIU
Facultatea de Medicin Dentar, U.M.F. Gr. T. Popa, Iai
DENTAL TECHNOLOGY AND THE BEAUTY OF UGLINESS
Author: Constantin-Iulian UNGHIANU
Co-author: Daiana Mihaela DOARBE
Coordinator: Conf. Dr. Anca-Mihaela VIALARIU
Faculty of Dental Medicine, U.M.F. Gr. T. Popa, Iai

12. IMPORTANA ARTICULAIEI TEMPORO-MANDIBULARE


N MEDICINA DENTAR
Autor: Mihai-Luca ILIE
Coautor: Coordonator: ef Lucr. Dr. Monica SCUTARIU
Facultatea de Medicin Dentar, U.M.F. Gr. T. Popa, Iai
THE IMPORTANCE OF THE TEMPOROMANDIBULAR
JOINT IN DENTISTRY
Author: Mihai-Luca ILIE
Co-author: Coordinator: ef Lucr. Dr. Monica SCUTARIU
Faculty of Dental Medicine, U.M.F. Gr. T. Popa, Iai

27

The 10th Edition of the International Congress of Dental Medicine for Students and
Young Doctors STOMis
Iasi, Romania - 4th - 7th of December 2014

13. ADEZIUNEA DENTINA RADICULARA - CIMENT - PIVOT


FIBR DE STICL. RECENZIE A LITARATURII
Autor: Felix HOBLE
Coautor: Coordonator: Asist. Univ. Marius BUD
Facultatea de Medicin Dentar, U.M.F. Iuliu Haieganu, Cluj-Napoca
ADHESION OF DENTINA ROOT CEMENT FIBERGLASS
PIVOT. LITERATURE REVIEW
Author: Felix HOBLE
Co-author: Coordinator: Asist. Univ. Marius BUD
Faculty of Dental Medicine, U.M.F. Iuliu Haieganu, Cluj-Napoca

14. STUDIU COMPARATIV PRIVIND COMPORTAMENTUL LA


UZUR AL UNOR CIMENTURI IONOMERE DE STICL
UTILIZATE N RESTAURARILE DENTARE DIRECTE
Autor: BEN ALI Ymane, NAOUN Nour Leila
Coautor: Coordonator: ef lucrri Dr. Irina GRDINARU, Asist. Dr. Raluca BACIU,
Asist. Dr. Daniela CALAMAZ
Facultatea de Medicin Dentar, U.M.F. Gr. T. Popa, Iai
COMPARATIVE STUDY ON THE BEHAVIOR OF CEMENT
GLASSIONOMER WEAR USED IN DIRECT RESORATIONS
Author: BEN ALI Ymane, NAOUN Nour Leila
Co-author: Coordinator: ef lucrri Dr. Irina GRDINARU, Asist. Dr. Raluca BACIU,
Asist. Dr. Daniela CALAMAZ
Faculty of Dental Medicine, U.M.F. Gr. T. Popa, Iai

28

The 10th Edition of the International Congress of Dental Medicine for Students and
Young Doctors STOMis
Iasi, Romania - 4th - 7th of December 2014

15. IMPACTUL
SINDROMULUI
MIH
LA
COPII
I
ADOLESCENI
Autor: Alexandra BOTEZAT
Coautor: Ana Maria SOFRONE
Coordonator: Conf. Univ. Dr. Adriana BALAN
Facultatea de Medicin Dentar, U.M.F. Gr. T. Popa, Iai
CHILDREN AND ADOLESCENTS MIH SYNDROME IMPACT
Author: Alexandra BOTEZAT
Co-author: Ana Maria SOFRONE
Coordinator: Conf. Univ. Dr. Adriana BALAN
Faculty of Dental Medicine, U.M.F. Gr. T. Popa, Iai

16. VALOAREA
FACTORILOR
MORFOLOGICI
N
REABILITAREA ZONEI FRONTALE
Autor: Alexandra Oana LUCHIAN
Coautor: Coordonator: Prof. Univ. Dr. Monica TATARCIUC
Facultatea de Medicin Dentar, U.M.F. Gr. T. Popa, Iai
MORPHOLOGICAL
FACTOR
VALUE
IN
FRONT
REHABILITATION
Author: Alexandra Oana LUCHIAN
Co-author: Coordinator: Prof. Univ. Dr. Monica TATARCIUC
Faculty of Dental Medicine, U.M.F. Gr. T. Popa, Iai

29

The 10th Edition of the International Congress of Dental Medicine for Students and
Young Doctors STOMis
Iasi, Romania - 4th - 7th of December 2014

17. ACTUALITATI
PRIVIND
IMPLICAIILE
CLINICOTERAPEUTICE
ALE
TERENULUI
DIABETIC
N
INTERVENIILE DE CHIRURGIE ORAL
Autor: Mihaela BOJ
Coautor: Marcela AMARIEI
Coordonator: ef Lucr. Dr. Carmen STELEA
Facultatea de Medicin Dentar, U.M.F. Gr. T. Popa, Iai
NEWS ON THE CLINICAL AND THERAPEUTIC
IMPLICATIONS OF PARTICULARS OF DIABETES IN ORAL
SURGERY INTERVENTIONS
Author: Mihaela BOJ
Co-author: Marcela AMARIEI
Coordinator: ef Lucr. Dr. Carmen STELEA
Faculty of Dental Medicine, U.M.F. Gr. T. Popa, Iai

18. IRIGAII N ENDODONIE


Autor: Zied ELLOUZE
Coautor: Reda BAIDOURI
Coordonator: Dr Mihaela SALCEANU
Facultatea de Medicin Dentar, U.M.F. Gr. T. Popa, Iai
IRRIGATION IN ENDODONTICS
Author: Zied ELLOUZE
Co-author: Reda BAIDOURI
Coordinator: Dr Mihaela SALCEANU
Faculty of Dental Medicine, U.M.F. Gr. T. Popa, Iai

30

The 10th Edition of the International Congress of Dental Medicine for Students and
Young Doctors STOMis
Iasi, Romania - 4th - 7th of December 2014

19. RECONSTITUIRILE CORONO RADICULARE CU PIVOT


METALIC - DE LA CONVENIONAL LA MODERN
Autor: Georgiana COJOCARU
Coautor: Coordonator: Conf. dr. Anca VIALARIU
Facultatea de Medicin Dentar, U.M.F. Gr. T. Popa, Iai
METALLIC POSTS FROM CONVENTIONAL TO MODERN
Author: Georgiana COJOCARU
Co-author: Coordinator: Conf. dr. Anca VIALARIU
Faculty of Dental Medicine, U.M.F. Gr. T. Popa, Iai

20. RINILE COMPOZITE SUB ACIUNEA NDELUGAT A


SOLUIILOR DE CLTIRE ORAL I A BUTURILOR
ACIDULATE
Autor: Khader ALQAWASMEH
Coautor: Rawan Rabah El Rabah, Raksha Batajoo
Coordonator:ef lucrri Dr. Simona STOLERIU, Asist. univ. Dr. Irina NICA
Facultatea de Medicin Dentar, U.M.F. Gr. T. Popa, Iai
COMPOSITES RESIN UNDER PROLONGUED ACTION OF
ORAL RINSING SOLUTIONS AND OF ACID BEVERAGES
Author: Khader ALQAWASMEH
Co-author: Rawan Rabah El Rabah, Raksha Batajoo
Coordinator: ef lucrri Dr. Simona STOLERIU, Asist. univ. Dr. Irina NICA
Faculty of Dental Medicine, U.M.F. Gr. T. Popa, Iai

31

The 10th Edition of the International Congress of Dental Medicine for Students and
Young Doctors STOMis
Iasi, Romania - 4th - 7th of December 2014

21. STUDIU PRIVIND INFLUENA UNOR ALIMENTE ASUPRA


POTENIALULUI EROZIV AL BUTURILOR ACIDE
Autor: Mihaela DASCALU
Coautor: Ioana ROSCA
Coordonator: Prof. Univ. Dr. Sorin ANDRIAN, Asist. Univ. Dr. Pancu
GALINA
Facultatea de Medicin Dentar, U.M.F. Gr. T. Popa, Iai
STUDY REGARDING THE EFFECT OF CERTAIN FOOD
INTAKE ON THE EROSIVE POTENTIAL OF SOME
CARBONATED DRINKS ON ENAMEL AND CEMENT
Author: Mihaela DASCALU
Co-author: Ioana ROSCA
Coordinator: Prof. Univ. Dr. Sorin ANDRIAN, Asist. Univ. Dr. Pancu
GALINA
Faculty of Dental Medicine, U.M.F. Gr. T. Popa, Iai
22. BINE ARHICUNOSCUTA MORFOLOGIE DENTAR NC
NECUNOSCUT?
Autor: Chrysi-Christina MARKOMANOLAKI
Coautor: Coordonator: Conf. dr. Anca VIALARIU
Facultatea de Medicin Dentar, U.M.F. Gr. T. Popa, Iai
THE WELL - KNOWN DENTAL MORPHOLOGY...STILL
UNKNOWN?
Author: Chrysi-Christina MARKOMANOLAKI
Co-author: Coordinator: Conf. dr. Anca VIALARIU
Faculty of Dental Medicine, U.M.F. Gr. T. Popa, Iai

32

The 10th Edition of the International Congress of Dental Medicine for Students and
Young Doctors STOMis
Iasi, Romania - 4th - 7th of December 2014

23. APRECIEREA COMPARATIV A DIAGNOSTICULUI


ENDODONTIC I DECIZIILOR TERAPEUTICE CU
AJUTORUL CONE-BEAM CT-ULUI VERSUS RADIOGRAFIA
PERIAPICAL
Autor: Elizaveta GOLUB
Coautor: Coordonator: Alexandru NEMTOIU
Facultatea de Medicin Dentar, U.M.F. Gr. T. Popa, Iai
COMPARISON OF ENDODONTIC DIAGNOSIS AND
TREATMENT PLANNING DECISIONS USING CONE-BEAM
VOLUMETRIC TOMOGRAPHY VERSUS PERIAPICAL
RADIOGRAPHY
Author: Elizaveta GOLUB
Co-author: Coordinator: Alexandru NEMTOIU
Faculty of Dental Medicine, U.M.F. Gr. T. Popa, Iai
24. FACTORII DE RISC AI SNTII ORALE LA
ADOLESCENI
Autor: Andriana TOFAN
Coautor: Simona-Alina PASCARU
Coordonator: ef Lucrri Dr. Alice MURARIU,Prof. Univ.Dr. Stela-Carmen
HANGANU
Facultatea de Medicin Dentar, U.M.F. Gr. T. Popa, Iai
RISK FACTORS OF ADOLESCENT ORAL HEALTH
Author: Andriana TOFAN
Co-author: Simona-Alina PASCARU
Coordinator: ef Lucrri Dr. Alice MURARIU,Prof. Univ.Dr. Stela-Carmen
HANGANU
Faculty of Dental Medicine, U.M.F. Gr. T. Popa, Iai
33

The 10th Edition of the International Congress of Dental Medicine for Students and
Young Doctors STOMis
Iasi, Romania - 4th - 7th of December 2014

25. ASPECTE
TERAPEUTICE
N
ABORDAREA
INTERDISCIPLINAR A SINDROMULUI DISFUNCIONAL
AL SISTEMULUI STOMATOGNAT
Autor: Roxana Giorgiana FIERSCU
Coautor: Octavian LAZR
Coordonator: Dr. Nicoleta IOANID, Dr. Alina APOSTU
Facultatea de Medicin Dentar, U.M.F. Gr. T. Popa, Iai
TERAPEUTICAL ASPECTS IN INTERDISCIPLINARY
APPROACH OF THE DISFUNCTIONAL SYNDROM IN
STOMATOGNATHIC SYSTEM
Author: Roxana Giorgiana FIERSCU
Co-author: Octavian LAZR
Coordinator: Dr. Nicoleta IOANID, Dr. Alina APOSTU
Faculty of Dental Medicine, U.M.F. Gr. T. Popa, Iai

26. EVALUAREA COMPORTAMENTULUI ALIMENTAR LA


STUDENTII FACULTATII DE MEDICINA DENTAR, UMF
IAI
Autor: Magda BRLEAN
Coautor: Mihaela PICUS, Emil POPESCU
Coordonator: Conf. Dr. Lucia BRLEAN
Facultatea de Medicin Dentar, U.M.F. Gr. T. Popa, Iai
DIETARY HABITS EVALUATION IN STUDENTS FROM THE
FACULTY OF DENTISTRY, UMF IASI
Author: Magda BRLEAN
Co-author: Mihaela PICUS, Emil POPESCU
Coordinator: Conf. Dr. Lucia BRLEAN
Faculty of Dental Medicine, U.M.F. Gr. T. Popa, Iai
34

The 10th Edition of the International Congress of Dental Medicine for Students and
Young Doctors STOMis
Iasi, Romania - 4th - 7th of December 2014

27. STUDIU PRIVIND INFLUENA DIFERIILOR AGENI DE


ALBIRE ASUPRA STRII DE SUPRAFA A RASINILOR
COMPOZITE
Autor: Isabela Maria GHERGHEL
Coautor:
Coordonator: Prof. Univ. Dr. Sorin ANDRIAN,ef lucr. Dr. Simona
STOLERIU
Facultatea de Medicin Dentar, U.M.F. Gr. T. Popa, Iai
STUDY REGARDING THE INFLUENCE OF DIFFERENT
WHITENING AGENT ON THE STATUS OF SURFACE
COMPOSITE RESIN
Author: Isabela Maria GHERGHEL
Co-author:
Coordinator: Prof. Univ. Dr. Sorin ANDRIAN,ef lucr. Dr. Simona
STOLERIU
Faculty of Dental Medicine, U.M.F. Gr. T. Popa, Iai
28. OZONOTERAPIA N STOMATOLOGIE
Autor: Rezid. Dr. Natalia EREMCIUC
Coautor:
Coordonator: Dr. Hab. Med. Prof. Univ. Gheorghe NICOLAU
Universitatea de Stat de Medicin Dentar i Farmacie Nicolae Testemianu,
Chiinu, Republica Moldova
OZONE THERAPY IN DENTISTRY
Author: Rezid. Dr. Natalia EREMCIUC
Co-author:
Coordinator: Dr. Hab. Med. Prof. Univ. Gheorghe NICOLAU
Faculty of Dental Medicine, State University of Dental Medicine and Pharmacy
Nicolae Testemianu, Chiinu, Moldova

35

The 10th Edition of the International Congress of Dental Medicine for Students and
Young Doctors STOMis
Iasi, Romania - 4th - 7th of December 2014

29. OSTEOPOROZA
FACTOR
DE
RISC
PENTRU
MBOLNVIREA PARODONTAL
Autor: Alina Georgiana PENICHI
Coautor: Silviu CIUBOTARIU, Diana TATARCIUC, Andreea Ionela
GRDINARIU
Coordonator: Asist. Univ. Dr. Irina URSRESCU, Prof. Univ. Dr. Silvia
MRU
Facultatea de Medicin Dentar, U.M.F. Gr. T. Popa, Iai
OSTEOPOROSIS - RISK FACTOR FOR PERIODONTAL
DISEASES
Author: Alina Georgiana PENICHI
Co-author: Silviu CIUBOTARIU, Diana TATARCIUC, Andreea Ionela
GRDINARIU
Coordinator: Asist. Univ. Dr. Irina URSRESCU, Prof. Univ. Dr. Silvia
MRU
Faculty of Dental Medicine, U.M.F. Gr. T. Popa, Iai

30. ABORDAREA CLINIC MODERN N EVALUAREA


DISFUNCIEIILOR
ARTICULAIEI
TEMPOROMANDIBULARE
Autor: Cosmin BIDA
Coautor:
Coordonator: ef. Lucr. Dr. Alina Mihaela APOSTU
Facultatea de Medicin Dentar, U.M.F. Gr. T. Popa, Iai
MODERN CLINICAL APPROACH IN THE EVALUATION OF
THE TEMPOROMANDIBULAR JOINT DYSFUNCTIONS
Author: Cosmin BIDA
Co-author:
Coordinator: ef. Lucr. Dr. Alina Mihaela APOSTU
Faculty of Dental Medicine, U.M.F. Gr. T. Popa, Iai
36

The 10th Edition of the International Congress of Dental Medicine for Students and
Young Doctors STOMis
Iasi, Romania - 4th - 7th of December 2014

31. EVALUAREA POTENIALULUI DE REMINERALIZARE A


SALIVEI N EROZIUNILE DENTARE LA PACIENII CU
REFLUX GASTROESOFAGIAN
Autor: Corneliu BEIU
Coautor:
Coordonator: Prof. Dr. Sorin ANDRIAN, Asist. Dr. PANCU Galina, Asist.
Dr. NICA Irina
Facultatea de Medicin Dentar, U.M.F. Gr. T. Popa, Iai
EVALUATING THE REMINERALIZATION POTENTIAL OF
SALIVA
IN
DENTAL
PATIENTS
WITH
GASTROESOPHAGEAL REFLUX
Author: Corneliu BEIU
Co-author:
Coordinator: Prof. Dr. Sorin ANDRIAN, Asist. Dr. PANCU Galina, Asist. Dr.
NICA Irina
Faculty of Dental Medicine, U.M.F. Gr. T. Popa, Iai
32. EVALUAREA CEFALOMETRIC COMPUTERIZAT A
STRUCTURILOR APARATULUI DENTO-MAXILAR
Autor: Simona-Alina PASCARU
Coautor: Andriana TOFAN
Coordonator:Conf. Univ. Dr. Nicoleta ZETU,Asist.Univ.Dr. Mihnea IACOB
Facultatea de Medicin Dentar, U.M.F. Gr. T. Popa, Iai
DENTO-FACIAL
STRUCTURES
COMPUTERIZED
CEPHALOMETRIC EVALUATION
Author: Simona-Alina PASCARU
Co-author: Andriana TOFAN
Coordinator:Conf. Univ. Dr. Nicoleta ZETU, Asist.Univ.Dr. Mihnea IACOB
Faculty of Dental Medicine, U.M.F. Gr. T. Popa, Iai

37

The 10th Edition of the International Congress of Dental Medicine for Students and
Young Doctors STOMis
Iasi, Romania - 4th - 7th of December 2014

33. DIFICULTI IN TERAPIA DISLOCRILOR MENISCALE


REDUCTIBILE
Autor: Cristina CHIRINCIUC
Coautor:
Coordonator: ef Lucr. Dr. Alina Mihaela APOSTU
Facultatea de Medicin Dentar, U.M.F. Gr. T. Popa, Iai
DIFFICULTIES IN TREATING REDUCIBLE MENISCAL
LUXATIONS
Author: Cristina CHIRINCIUC
Co-author:
Coordinator: ef Lucr. Dr. Alina Mihaela APOSTU
Faculty of Dental Medicine, U.M.F. Gr. T. Popa, Iai

34. C-POINT MATERIAL INOVATIV DE OBTURARE A


CANALELOR RADICULARE
Autor: Olga BRINZA
Coautor: Dan BRINZA
Coordonator: Ion ROMAN, D..M. Viorica CHETRU
Universitatea de Stat de Medicin Dentar i Farmacie Nicolae Testemianu,
Chiinu, Republica Moldova
C-POINT- INOVATIVE ENDODONTIC MATERIAL
Author: Olga BRINZA
Co-author: Dan BRINZA
Coordinator: Ion ROMAN, D..M. Viorica CHETRU
Faculty of Dental Medicine, State University of Dental Medicine and Pharmacy
Nicolae Testemianu, Chiinu, Moldova
38