Sunteți pe pagina 1din 5

ANALIZA STRUCTURII ACTIVULUI

Ratele de structura ale activului sunt influentate de o serie de factori grupati in 2 mari categorii :
a) - factori tehnici;
b) - factori economici si juridici.
Unei asemenea structuri ii corespunde urmatoarea schema factoriala :

ACTIV

Imob.

Imob.

Imob.

Necorp.

Corp.

Fin.

Stocuri

Creante

Investitii

Disponibilitati

Fin.

Principalele rate ale structurii activului sunt:


I) - Rata activelor imobilizate:

= aceasta rata semnifica importanta relativa a activelor pe termen lung in totalul activelor
intreprinderii;
= acest indicator permite aprecierea flexibilitatii financiare a firmei in masura in care
partea de capital investit in active fixe este evidentiata;

= dimensiunea indicatorului este influentata de factori tehnici, economici si juridici, la


care se adauga si politicile contabile ale intreprinderii;
= informatiile suplimentare se obtin in urma calcularii ratelor derivate, cum ar fi :
1 - Rata imobilizarilor necorporale:

= imobilizarile necorporale sunt determinate, in principal, din brevete, marci, licente,


fond comercial;
= in activitatea intreprinderilor romanesti, aceste elemente inca au o pondere redusa,
comparativ cu activitatea intreprinderilor din strainatate.
2 - Rata imobilizarilor corporale:

= acest indicator (rata) masoara ponderea capitalurilor fixe corporale (terenuri,


constructii, dotari tehnice) in cadrul activelor intreprinderii;
= acest indicator are valori mari, de peste 50% in cazul intreprinderilor cu activitate
industriala sau a altor intreprinderi unde constructiile si dotarile tehnice reprezinta esenta
activitatii acestor intreprinderi;
= ponderi mai reduse se regasesc in cazul intreprinderilor din domeniul agriculturii si,
indeosebi, a celor cu profil vegetal;
= nivelul indicatorului este influentat semnificativ de politica de amortizare a mijloacelor
fixe, de politica de investitii sau alegerea contabila intre costul istoric si valoarea justa a
imobilizarilor corporale.
3 - Rata imobilizarilor financiare:

= acest indicator reflecta dimensiunea legaturilor si relatiile strategice si financiare pe


care o intreprindere le are cu diferite entitati economice;
= acest indicator inregistreaza valori ridicate in cazul holding-urilor al caror obiect de
activitate il reprezinta gestionarea unui portofoliu de participatii;

= valori mici se inregistreaza pentru firmele mici si mijlocii si firmele care nu dezvolta o
politica financiara de investitii.
II) - Rata activelor circulante:

= aceasta rata reflecta ponderea activelor circulante in totalul activelor intreprinderii,


fiind o masura a flexibilitatii financiare in masura in care evidentiaza usurinta cu care anumite
active circulante sunt transformate in bani;
= ratele complementare sunt :
1 - Rata stocurilor:

= acest indicator inregistreaza niveluri relativ mari in cazul intreprinderilor cu activitate


de productie si ciclu lung de fabricatie, precum si in cazul intreprinderii de distributie, care prin
specificul activitatii lor, inregistreaza stocuri de dimensiuni mari;
= importanta cunoasterii ratei stocurilor este deosebita, intrucat stocurile reprezinta
imobilizari financiare;
= analiza acestui indicator trebuie facuta in dinamica pentru a evidentia tendinta ponderii
stocurilor in activul total;
= atat in cazul intreprinderilor de productie, cat si in cazul celor de distributie, existenta
stocurilor este necesara pentru asigurarea continuitatii procesului de activitate;
= analiza ratei stocurilor pune in evidenta tendinta de formare a stocurilor
supranormative, acestea din urma fiind de doua categorii :
-stocuri cu miscare lenta;
-stocuri fara miscare.
2-Rata creantelor:

= acest indicator evidentiaza importanta relativa a portofoliului de creante in patrimoniul


intreprinderii;
= ea este influentata de specificul activitatii, de puterea de negociere a intreprinderii cu
partenerii comerciali, dar si de managementul intreprinderii.

3-Rata disponibilitatilor:

= aceasta rata poarta denumirea de rata neta de asigurare cu disponibil si reprezinta o


masura a lichiditatii nete a intreprinderii;
= conform parerilor specialistilor, in conditii de normalitate, acest indicator trebuie sa
fie intre 1% si 2%.

2. - ANALIZA STRUCTURII SURSELOR DE FINANTARE


Ratele de structura ale surselor de finantare ale intreprinderii analizeaza importanta
relativa si evolutia in timp a diverselor surse de finantare pe care firma le utilizeaza. Principalele
rate ale structurii surselor de finantare sunt :
1 - Rata stabilitatii financiare:

Capital permanent = Capital propriu + Datorii pe termen mediu si lung


= capitalul permanent reflecta toate sursele de finantare pe termen lung, indiferent de
sursa acestora;
= acest indicator evidentiaza importanta relativa a surselor de finantare pe termen lung si
de aceea trebuie corelat cu activele totale ale intreprinderii pe termen lung.
2 - Rata autonomiei globale:

= pune in evidenta daca intreprinderea are datorii si cat reprezinta din activul total
capitalul propriu;
= un nivel mai mare sau egal cu 33% al acestei rate reprezinta o situatie de normalitate.
3 Rata datoriilor pe termen scurt:

= acest indicator masoara ponderea datoriilor exigibile pe termen sub un an in totalul


activelor si trebuie corelat cu rata activelor circulante.

4 - Rata datoriilor totale (rata de indatorare) :

= pune in evidenta importanta relativa a datoriilor in activul total al intreprinderii;


= acest indicator este influentat atat de specificul activitatii, cat si de structura de
finantare a intreprinderii.