Sunteți pe pagina 1din 1

Acord printe

Subsemnatul/subsemnata.................................................................................,
cu domiciliul stabil n............................................., str..............................................,
nr........, jud.........................................., n calitate de printe/tutore, sunt de acord ca
fiul/fiica mea...........................................................s participe la activitile de
psiho-logopedie n decursul anului colar 2014-2015.

Data:

Psiho-logoped:

Semntura: