Sunteți pe pagina 1din 2

PROGRAMA ANALITIC

Universitatea
Facultatea
Specializarea

UNIVERSITATEA AL.I. CUZA DIN IAI


FACULTATEA DE CHIMIE
CHIMIA PRODUSELOR COSMETICE SI FARMACEUTICE

I.

Denumire disciplin

MEDICAMENTE DE SINTEZA

II.

Cod disciplin
CO4243

Structur disciplin (Nr. ore sptmnal)


Semestrul
Categoria3) Credite
Curs
Seminar
2)

Laborator

Proiect

III.

Statut disciplin
(se marcheaz cu x)

Obligatorie
X

Opional

Facultativ

IV.

Titular disciplin
Numele i prenumele
Instituia
Catedr/Departament
Titlul tiinific
Gradul didactic
ncadrarea (norma de
baz/asociat)
Vrsta

Curs
BICU ELENA
UAIC
Chimie
Dr.
Profesor
Norma de baza

Laborator
BICU ELENA
UAIC
Chimie
Dr.
Profesor
Norma de baza

55

55

Proiect

V.

Obiectivele disciplinei
Dobandirea notiunilor necesare pentru intelegerea aspectelor legate de conceperea, obtinerea, proprietatile si
aplicatiile unor compusilor organici in sinteza de medicamente.
Aprofundarea cunostintelor din chimia organica, cu accent pe discutarea aspectelor structurale, a proprietatilor
fizice si chimice si a aplicatiilor unor compusi organici.
VI.

Coninutul disciplinei
VI.1. Curs (capitole/subcapitole)
Introducere: Medicament, istoric si rolul medicamentelor de sinteza.
Medicamente asupra SNC:
- Anxiolitice, sedative si hipnotice;
- Anticonvulsivante: benzodiazepinele;
- Tranchilizante majore: derivati de fenotiazina si alte neuroleptice triciclice, derivati
de benzofenona si indol ;
Substante cu actiune anticanceroasa:
- Substante cu actiune alchilanta: derivati de N-iperite, aziridine, epoxizi
- Compusi cu actiune de antimetaboliti: derivati ai acidului folic, derivati ai bazelor
purinice si pirimidinice;
- Inhibitori ai unor enzime (inhibitori ai farneziltransferazei si de polimerzare ai
tubulinei).
Medicamente cu actiune analgezica, antitermica si antiinflamatorie:
- Derivati de anilina (paracetamolul si derivatii);
- Acidul salicilic, aspirina si derivatii;
- Derivati ai acidului antranilic (ac. mefenamic);
- Derivati de pirazol (antipirina, piramidon, algocalmin, fenilbutazona si derivatii ei,
celecoxibul);

Nr. ore/spt.
1
8

- Derivati de tip acizi fenilacetici (diclofenac, ibufenac, fenclofenac);


- Derivati ai acizilor heteroarilacetic (indometacinul);
- Derivati de tip acizi fenilpropionici (ibuprofenul);
- Derivati de oxicam (piroxicamul).
Sulfamide

VI.2. Laborator
Sinteza -cianetilfenotiazinei
Sinteza, purificarea si caracterizarea acidului acetilsalicilic (aspirina)
3,5-dimetilpirazolul
Sinteza 3-(3-oxo-1,3-dihidroizobenzofuran-1-iliden)pentan-2,4-diona
Sinteza si purificarea p-acetilaminofenolul (paracetamolului)
1-fenil-3-metil-5-pirazolona

4
4
4
4
4
4

VII.

Bibliografie
1.
2.
3.
4.
5.
VIII.

Marc Adenot, Initiation a la chimie medicinale. Les vois de la decouverte du medicament, Ed. Ellipses Paris, 2000
Jie Jack Li, Modern Drug Synthesis, Ed Wiley, 2010
Ecaterina Cioranescu, Medicamente de sinteza, Ed. Tehnica Bucuresti, 1966
V. Predescu, Terapie psihotropa, Ed. Medicala Bucuresti, 1968
Douglas S. Johnson, Jie Jack Li, The art of drug synthesis, ed. Wiley, 2007

Forme de activitate
Curs
Seminar
Laborator
Proiect

Modul de transmitere a informatiilor


Metode didactice folosite
Prelegere
Sinteze de intermediari si compusi cu rol de medicament. Purificare si caracterizare.

IX.

Evaluare
Forme de
Evaluare
% din nota
activitate
final
50% Evaluare saptamina a 8-a
Examen,
60
50% Evaluare saptamina a 16-a
colocviu,
verificare
periodica
Seminar
Laborator
Evaluare continua
40
Proiect
Abiliti dobndite de student: Stapineste notiunile de baza aferente continutului cursului si laboratorului
23.09.2011
Prof.dr. Elena BICU

S-ar putea să vă placă și