Sunteți pe pagina 1din 28

NISTERUL EDUCAIEI, CERCETRII,

COD MSIMC-01

DATA: 03. 2012


TINERETULUI I SPORTULUI

MANUALUL SISTEMULUI
UNIVERSITATEA DE TIINE AGRICOLE

INTEGRAT DE
EDIIE: 1

I MEDICIN VETERINAR CLUJ-NAPOCA

MANAGEMENT AL
REVIZIE: 0
Calea Manatur 3-5, 400372, Cluj-Napoca

CALITII

Pag. 45 din 50
Tel: 0264-596.384 int. 352, Fax:0264-593.792

(MSIMC)

www.usamvcluj.ro

HARTA PROCESELOR SIMC

a Direciei Administrative a USAMV

Responsabil SIMC, Data


Conf. Dr. POP IOANA DELIA
MINISTERUL EDUCAIEI, CERCETRII,
COD MSIMC-01

DATA: 03. 2012


TINERETULUI I SPORTULUI

MANUALUL SISTEMULUI
UNIVERSITATEA DE TIINE AGRICOLE

INTEGRAT DE
EDIIE: 1

I MEDICIN VETERINAR CLUJ-NAPOCA

MANAGEMENT AL
REVIZIE: 0
Calea Manatur 3-5, 400372, Cluj-Napoca

CALITII

Pag. 46 din 50
Tel: 0264-596.384 int. 352, Fax:0264-593.792

(MSIMC)

www.usamvcluj.ro

ANEXA 3

INTERACIUNILE DINTRE PROCESELE SIMC


PROCESUL
PROCESE CU CARE
NATURA
DOCUMENT/INREGISTRARE
INTERACTIONEAZA
INTERACTIUNII

Stabilire politica si
Cu toate procesele
Furnizare obiective
Fise de procese - Obiective ale
obiective
specifice
calitatii pe procese

Planificare/Raportare
Cu toate procesele
-Furnizare buget de
Date ale executiei bugetare

cheltuieli;

-Planificare venituri;

-Urmarire venituri si

cheltuieli.

Gestiunea Statului de

Cu toate procesele
Comunicarea
Stat de functiuni aprobat
functiuni
structurii de personal

si salarii

Comunicare interna
Cu toate procesele
Coordonare intrari-Registrul de Intrari/Iesiri
si externa
iesiri de documente
-Corespondenta.

Analiza efectuata de
Cu toate procesele
-Analiza functionarii
-PV al analizei;
management
proceselor;
-Raport SMC.

-Stabilirea de masuri

de imbunatatire

Managementul
Cu toate procesele
-Asigurare personal
-Documente ale dosarelor de
resurselor
competent;
personal, evidente salarizare

-Asigurare
personal;

infrastructura
-Lista mijloacelor fixe si

adecvata.
obiectelor de inventar

Planificare,
Cu toate procesele
-Stabilire sarcini si
-Planuri de activitate;
coordonare, control
activitati;
-Documente emise;
servicii
-Coordonare pentru
-Raportari
administrative
realizare;

-Controlul realizarii

Servicii tehnice
Cu toate procesele
Necesar de
Referate de necesitate

aprovizionare,

intretinere, reparatii,

transport

Transport
Cu toate procesele
Necesar transport
-Referate de necesitate;

MINISTERUL EDUCAIEI, CERCETRII,

COD MSIMC-01

DATA: 03. 2012

TINERETULUI I SPORTULUI

MANUALUL SISTEMULUI

UNIVERSITATEA DE TIINE AGRICOLE

INTEGRAT DE
EDIIE: 1

I MEDICIN VETERINAR CLUJ-NAPOCA

MANAGEMENT AL
REVIZIE: 0

Calea Manatur 3-5, 400372, Cluj-Napoca

CALITII

Pag. 47 din 50

Tel: 0264-596.384 int. 352, Fax:0264-593.792

(MSIMC)

www.usamvcluj.ro

persoane sau materiale


-Foaie de parcurs;

-Cerere de transport.

Aprovizionare
Cu toate procesele
Procurare de materiale
-Referat de necesitate;

si servicii
-Comanda;

-NIR;

-Bon de consum

Proiectare
Servicii tehnice
Devize pentru lucrari
-Devize aprobate;

de reparatii
-Situatii de lucrari

Achizitii
Intocmire fisa
-Fisa de date a achizitiei ;

date/Caiet de sarcini
-Caiet de sarcini.

pentru proiectare

Achizitie
BVC
Cuprindere in BVC a
-Fundamentare;

achizitiei
-Buget aprobat.

Achizitii

Comunicarea listei de
Lista aprovizionare

furnitura de

aprovizionat

Servicii tehnice
Achizitii de proiecte
- Furnizori selectati;

echipamente,
-Contracte de achizitie

executanti lucrari de

investitii.

Support pentru
Achizitii echipamente,
- Furnizori selectati;

Cercetare si Statiunea
aparate
-Contracte de achizitie

Didactica

Administrativ Tehnic

Realizare/procurare
Devize, contracte de lucrari
Intretinere cladiri
lucrari

intretinere/reparatii

Achizitii
Procurare materiale
Referat de necesitate, NIR, bon de

intretinere
consum

Servicii sociale si

Tehnic
Realizare lucrari de
Devize, proiecte, contracte.
culturale
intretinere/investitii,

dotari

Aprovizionare
Procurare materiale,
Referat de necesitate aprobat,

alimente, etc.
comanda, contract, NIR, bon

consum

Transport
Asigurare transport
Referat, foaie de parcurs

produse materiale

Comunicatii si
Cu toate procesele
Asigurare mijloace IT
Post utilizator, protocoale de

MINISTERUL EDUCAIEI, CERCETRII,

COD MSIMC-01

DATA: 03. 2012

TINERETULUI I SPORTULUI

MANUALUL SISTEMULUI

UNIVERSITATEA DE TIINE AGRICOLE

INTEGRAT DE
EDIIE: 1

I MEDICIN VETERINAR CLUJ-NAPOCA

MANAGEMENT AL
REVIZIE: 0

Calea Manatur 3-5, 400372, Cluj-Napoca

CALITII

Pag. 48 din 50

Tel: 0264-596.384 int. 352, Fax:0264-593.792

(MSIMC)

www.usamvcluj.ro

informatica

acces, softuri de operare

Activitati de
Cu toate procesele
Dirijare intrare/iesire
Registru Intrari/Iesiri
secretariat
documente/comunicari
Mape facultati

Suport pentru

BVC
-Prevederea
BVC aprobat

cercetare si statiune
cheltuielilor pt.

didactica
functionare;

-Prevedere venituri de

incasat.

Achizitii

Selectie furnizori de
Furnizor selectat, contract de

echipamente,
achizitii

materiale

Achizitii
Procurare materiale,
Lista de aprovizionare sau Referat

echipamente.
de necesitate, NIR, bon consum

Servicii la terti

Tehnic-Proiectare
Deviz, proiect de
Contract serviciu, deviz acceptat

executie

Achizitii
Procurare materiale
Comanda aprovizionare, NIR, bon

necesare serviciului
consum

Transport
Transport materiale si
Referat aprobat, foaie de parcurs

persoane la lucru

Managementul
Cu toate procesele
-Difuzare documente ;
-Liste de difuzare;
sistemului calitatii
-Efectuare audit
-Plan/raport audit;

intern ;
-PV instruire.

-Instruiri calitate.

Responsabil SIMC, Data


Conf. Dr. POP IOANA DELIA
______________________