Sunteți pe pagina 1din 2

BUGETUL GENERAL CONSOLIDAT

Realizari 01.01 - 30.09.2014


PIB 2014
Bugetul
de
stat

Bugetul
centralizat
al unitatilor
adm.
teritoriale

Bugetul
asig
sociale

Bugetul
asig.
pentru
somaj

Fondul
national
de
asigurari
sociale de
sanatate

Credite
Bugetul
Fonduri
externe institutiilor
externe
ministere
publice
neramfinantate
bursabile
integral sau
partial din

Bugetul
Bugetul
trezoreriei Companiei
statului
nationale de
autostrazi
si drumuri
nationale

Total

Transferuri
intre
bugete
(se scad)

Total
buget
general
consolidat

Operatiuni
financiare

662.300
-milioane lei Buget general
consolidat

Sume

% din
PIB

venituri
proprii

VENITURI TOTALE
Venituri curente
Venituri fiscale
Impozitul pe profit, salarii, venit si
castiguri din capital
Impozitul pe profit
Impozitul pe salarii si venit

70.707,2

42.051,7

37.619,8

1.418,7

15.813,4

13.188,8

67.710,4

35.911,9

29.080,7

1.117,3

13.873,5

8.006,7

62.419,7

28.035,1

0,0

1.122,9

1.689,6

15.986,4
9.073,5
5.849,4

242,3

769,7

3.543,9

185.355,4

-29.781,5

155.573,9

155.439,0

23,5

769,7

887,7

157.357,8

-8.231,2

149.126,7

-134,9

149.126,7

22,5

93.267,3

93.267,3

93.267,3

14,1

11.502,3

27.488,7

27.488,7

27.488,7

4,2

31,2

9.104,8

9.104,8

9.104,8

1,4

11.462,8

17.312,2

17.312,2

17.312,2

2,6

Alte impozite pe venit, profit si


castiguri din capital

1.063,5

8,2

1.071,8

1.071,8

1.071,8

0,2

Impozite si taxe pe proprietate

1.571,7

3.844,7

5.416,4

5.416,4

5.416,4

0,8

Impozite si taxe pe bunuri si servicii

44.381,5

12.560,1

59.575,6

59.575,6

59.575,6

9,0

TVA

26.451,5

11.525,6

Accize
Alte impozite si taxe pe bunuri si
servicii

16.606,9
727,4

35,4

Taxa pe utilizarea bunurilor,


autorizarea utilizarii bunurilor sau pe
desfasurarea de activitati

595,8

999,1

Impozitul pe comertul exterior (taxe


vamale)

476,5

Alte impozite si taxe fiscale


Contributii de asigurari
Venituri nefiscale

3,5

5.162,6

12.741,1

37.977,1

37.977,1

5,7

17.614,4

17.614,4

17.614,4

2,7

3,5

1.889,1

1.889,1

1.889,1

0,3

500,1

2.095,1

2.095,1

2.095,1

0,3

476,5

476,5

476,5

0,1

178,5

310,0

12,4

42.993,7

78,7

7,1

9,6

6.304,6

8.533,4

275,0

1.925,9

4.495,4

156,2

18,8

44,7

2.539,1

2.284,0

27.10.2014 18:40

1.110,1

37.977,1
1.007,5

3.654,9
269,9

Sume incasate in contul unic, la


bugetul de stat

0,0

1.511,1

7.876,8

Donatii

Operatiuni financiare
Incasari din rambursarea,
imprumuturilor

1.122,9

29.002,0

Venituri din capital

Sume de la UE in contul platilor


efectuate *)

1.122,9

128,0

128,0

Subventii

0,0

769,7
9,48

254,2

5,63

26,4

13,9

413,7

232,8

310,0

310,0

0,0

-230,7

42.763,0

42.763,0

6,5

13.096,3

13.096,3

2,0

680,2

680,2

680,2

0,1

63,5

63,5

63,5

0,0

5.515,6

0,8

52,9

0,0

887,7

21.096,8

-8.000,5

2.656,2

21.550,4

-21.550,4

5.515,6

5.515,6

116,1

18,8

134,9

134,9

-134,9

116,1

18,8

134,9

134,9

-134,9

52,9

52,9

52,9

bgc_septembrie2014.xls

Bugetul
de
stat

Bugetul
centralizat
al unitatilor
adm.
teritoriale

Bugetul
asig
sociale

Bugetul
asig.
pentru
somaj

Fondul
national
de
asigurari
sociale de
sanatate

Credite
Bugetul
Fonduri
externe institutiilor
externe
ministere
publice
neramfinantate
bursabile
integral sau
partial din

Bugetul
Bugetul
trezoreriei Companiei
statului
nationale de
autostrazi
si drumuri
nationale

Total

Transferuri
intre
bugete
(se scad)

Total
buget
general
consolidat

Operatiuni
financiare

Buget general
consolidat

Sume
venituri

% din
PIB

proprii

CHELTUIELI TOTALE

76.043,4

40.140,0

38.983,6

1.186,8

16.744,6

11.008,0

242,3

672,7

3.259,5

188.282,8

-29.781,5

158.501,3

Cheltuieli curente

73.434,6

34.573,6

39.009,4

1.198,2

16.759,3

10.508,0

242,3

672,7

831,0

177.228,9

-29.671,6

147.557,4

Cheltuieli de personal

15.216,7

14.769,6

123,9

71,4

114,7

5.225,2

196,3

35.717,8

35.717,8

35.717,8

5,4

Bunuri si servicii
Dobanzi

3.241,9

10.860,6

284,5

30,4

15.612,1

3.558,5

15,0

586,3

34.189,4

-7.894,1

26.295,3

26.295,3

4,0

7.563,1

536,0

6,6

0,2

3,8

1,3

657,6

48,4

8.817,1

-138,5

8.678,6

8.678,6

1,3

Subventii

2.901,3

1.363,2

4.266,0

4.266,0

0,6

Transferuri - Total
Transferuri intre unitati ale
administratiei publice
Alte transferuri

43.321,0

7.044,2

38.594,3

1.094,7

72.248,6

72.248,6

10,9

18.085,2

398,7

0,1

260,5

453,8

8.087,9

401,0

0,0

314,9

0,8
241,5

Proiecte cu finantare din fonduri


externe nerambursabile
Asistenta sociala
Alte cheltuieli
Cheltuieli aferente programelor cu
finantare rambursabila
Cheltuieli de capital
Active nefinanciare

Rambursari de credite
Plati efectuate in anii precedenti si
recuperate in anul curent
EXCEDENT(+) / DEFICIT(-)

27.10.2014 18:40

1,5

4.266,0
1.028,8

1.691,3

242,3

-3.481,4

155.019,9

23,4

147.557,4

22,3

93.016,6

-20.768,0

19.198,3

-18.423,0

775,2

775,2

0,1

8.804,5

-284,7

8.519,8

8.519,8

1,3

9.708,9

-2.060,3

7.648,6

7.648,6

1,2

52.908,9
2.396,0

52.908,9
2.396,0

8,0
0,4

5.498,9

3.324,0

8,2

49,2

21,2

566,0

10.159,3
1.489,8

2.346,0
574,4

38.586,1

770,7
14,3

1.007,6

39,2
317,5

1.222,1

-871,0

351,1

351,1

0,1

904,4

4.647,1

1,5

0,9

2,0

507,5

2.064,2

8.127,5

-39,6

8.088,0

8.088,0

1,2

904,4

4.528,8

1,5

0,9

2,0

507,5

2.064,2

8.009,2

-39,6

7.969,7

7.969,7

1,2

118,3

118,3

0,0

-625,4

-0,1

419,1

0,06

1.190,5

52.908,9
2.396,0

31,6

118,3

Active financiare
Operatiuni financiare
Imprumuturi

2,0

118,3

2.116,1

1.068,7

2,7

364,3

3.551,8

-70,4

3.481,4

-3.481,4

101,80
2.014,3

1.068,7

2,7

364,3

101,80
3.450,0

-70,4

101,8
3.379,6

-101,80
-3.379,6

-411,7

-149,3

-27,2

-12,3

-14,7

-5.336,2

1.911,7

-1.363,9

231,9

-931,1

-2,0

bgc_septembrie2014.xls

-10,2

0,0

2.180,8

97,0

284,4

-625,4

-625,4

-2.927,4

-2.927,4

3.346,4

S-ar putea să vă placă și