Sunteți pe pagina 1din 2

SC ASISCO TEHNIC SRL

str. Pietrele Doamnei nr. 25, cod postal 060317, sector 6, Bucuresti
telefon: 031 1043756
mobil: 0753 012324
e-mail: office@asisco.ro
http://www.asisco.ro
RC : J40/15649/2007
CUI : RO 22280483
Cont IBAN: RO11FNNB005402576399RO02
Banca: Credit Europe Bank Crangasi

Data .......................
Nume, prenume stivuitorist

.....

Locul desfasurarii testarii

.............................................................

LUCRARE SCRISA PENTRU EXAMINARE STIVUITORISTI


Nr.
crt.

TEST GRILA NR. 1


Care este prescriptia tehnica referitoare la cerintele tehnice privind montarea, punerea in
functiune, utilizarea, repararea si verificarea tehnica a stivuitoarelor?

a - PT R3 2003
b - PT R1 2003
c - PT R6 2002
Autorizarea candidatilor pentru manevrarea stivuitoarelor se face de catre:

a - seful de santier
b - responsabilul cu supravegherea stivuitoarelor
c - ISCIR INSPECT IT
Pentru a putea urma cursurile si a obtine autorizatia de stivuitorist, candidatul trebuie sa
aiba varsta de:

a - cel putin 18 ani impliniti


b - cel putin 16 ani impliniti
c - peste 24 de ani
Stivuitoristul este obligat sa se prezinte la control medical:

a - din doi in doi ani


b - anual
c - la fiecare cinci ani
Verificarea cunostintelor profesionale si a deprinderilor practice ale stivuitoristului se va
face de catre o comisie:

a - anual
b - la fiecare 6 luni
c - din doi in doi ani
pagina 1 / 2

SC ASISCO TEHNIC SRL


str. Pietrele Doamnei nr. 25, cod postal 060317, sector 6, Bucuresti
telefon: 031 1043756
mobil: 0753 012324
e-mail: office@asisco.ro
http://www.asisco.ro
RC : J40/15649/2007
CUI : RO 22280483
Cont IBAN: RO11FNNB005402576399RO02
Banca: Credit Europe Bank Crangasi

Nr.
crt.

TEST GRILA NR. 1 (continuare)


Registrul de evidenta a supravegherii stivuitorului trebuie sa fie completat de catre
stivuitorist:
a - zilnic, la preluarea si predarea stivuitorului

b - doar cand observa defectiuni majore ale utilajului


c - la sfarsitul fiecarei luni de lucru
La terminarea lucrului, stivuitoristul este obligat:

a - sa ridice furcile in pozitia maxima superioara pe catarg


b - sa coboare furcile pe sol
c - sa coboare furcile pana la 100 mm deasupra solului
La transportarea unei sarcini cu ajutorul stivuitorului, catargul trebuie pozitionat in felul
urmator:

a - inclinat spre fata


b - inclinat spre spate
c - inclinat in orice pozitie
Stivuitoristul poate sa transporte persoane pe furcile stivuitorului?

a - nu, este strict interzis acest lucru


b - da
c - numai pe distante scurte
Stivuitoristul poate parasi utilajul cand acesta are sarcina ridicata?

10

a - doar in anumite situatii


b - da, avand insa obligatia sa verifice in prealabil ca sarcina este bine asigurata
c - nu

Rezultatul examinarii:

RESPINS / ADMIS

......................................
(semnatura sef comisie de examinare)

......................................
(semnatura persoana examinata)

pagina 2 / 2

S-ar putea să vă placă și