Sunteți pe pagina 1din 226
B5— BICC Principiul reglementarlorlegale privind procedura este 08 amanarea cauze’ pentru aparare 9 pregatirea spars nu poate fretuzata fara 0 motivare rezonabla. ,Pregatirea apérari" este legatainexorabil de un termen ul In caz contra, ‘pérarea este surprinsa ca nepregatt .Surprinderea aparéri" este sinonima cu ‘abuzul § ese fie consecintasicanel procesuale sia releicredinte fle rezultatu arbtrarilu™ sau al deciiei discretionare™ Ambele practici ‘sunt staine de componentele de continut ale procedutl echitable, Securitates jurcica a prblor este garantat n proces, numai de ‘pirarea facutd In cunostings de cauza, Dr. GHEORGHE FLOREA in procesul civil pararea i E Dr, GHEORGHE FLOREA © Avoct Barut Bucuresti Apararea in procesul civil GARANTII PROCESUALE cs. Cas. ceDo Col civ, see. os. Dreptul EDP. os. Ea, Infra aN ‘ua. up. LISTA DE ABREVIER} FRvsta.Analole Unverstati Buowos Sora Dr” = Buetinal OF = Buin Juriprudertt = Curea Canctutionals “Coa ch Cots comercial * Codi fae Cod penal Code proceaua gona * Codul do process cla Cure de Ape Curtoa de Apo! Bucur9t Gulogorea do dose sa fost Trbunal Suprem ‘Cutoa Suproma de Justo CGutea do Gasape a Romania antotor ‘nul 1948), Curia European a Dreptuor Oma + Colegiul ci Decita * dosar “Revista Drop (ove nous) attra Didactiea gi Pedagogies ture mai jos Rovsta Justia Nous” hudecaerin + evista ,Logltatoa Popular ‘Apseaea in proesul ce are prosseu Abn (ans) ota noast ‘sent. ev ~ soning civia mr umn Sent pen, “sent perala ope. opera cata subL ns. = sublinerea roast . pagina ‘supra mal us per “paregat sa. alate Pir. ~ovita,Pandectoo romaine Tue. ‘Finogratia Universi ucuogt PR. Rvs Pandctle Ramne Coie nous) Ti. 2 Tribal Roc. = Rovist de drop comercial “Trib Jud. = buna udetean RRO. ova romans de rept um. “ummstoarle Repertory! | Mibu, A. Leeviodax Repertory do vol “eelumst praciea jdiiara Tn. malene ela a Tiburalu Suprem 91a ator instante Judecdiores pe ani 1952-19687, Ed. Stinies s1 Encelopedied, Bucurost, 970 Repertoriull = 1. Mihuta, Ropero de pracoa Juscard in maloria cis a Tribunal Suprom ga alorinearta udecstorest pe fant 1000-1078", a. Stngfea = Enoiclopedca, cures, 1978 Repertoriuil =. Mihula,Roperoru de. practcd Judiiara in maiene eld a. Trbuneu Suprom ga ator insane judocatocest po ‘nl 1975-1990", Ea. Stingiea Encilopeied, Bucur, 1982 Repertoru IY 1. Mhuld, Reporter do_practca Judlara in mateo cla Trounalul Suprom ga. ator insane judocatrest pe ani 7980-1095". G3. Suintiog Enciclopedia, Bucurst, 1085 S.civ. S.com. cont adm, Spon, Sea. “ Reuista Stal Creo Juriico™