Sunteți pe pagina 1din 12

FIA PERSONAL

de eviden a veniturilor sub form de salariu i alte pli efectuate de ctre patron n folo
angajatului pe anul ___________, precum i a impozitului pe venit reinut din aceste pl
1. Date generale privind patronul
1.1.

Denumirea
1.2. Codul fiscal

Codru SA
2224987628095

1.3. Denumirea patronului reorganizat


1.4.
Codul fiscal al patronului
reorganizat
2.1. Numele i prenumele
2.2. Codul fiscal
2.3. Domiciliul permanent
2.4. Codul fiscal al soului (soiei)
2.5. Data angajrii la serviciu
2.6. Data concedierii din serviciu
2.7. Data restabilirii la serviciu

2. Date generale privind angajatul


Tbr Irina
9514073642133
Chisinau Bernaedazzi 74
2009887897649
1/1/2014

3. Informaia privind scutirile nefolosite n anul precedent i trecute n contul anului curent
3.1. Suma total a scutirilor nefolosite n anul precedent
3.2. Suma restanei la plile salariale pentru anul precedent
3.3. Suma scutirilor nefolosite n anul precedent i trecute n anul curent
3.4. Suma scutirilor neacordate pe perioadele fiscale precedente ca rezultat al concedierii nelegitime a
angajatului i restabilirii acestuia n baza hotrrii instanei de judecat
4. Informaia privind suma scutirilor care se acord conform legislaiei pentru anul curent
Data prezentrii Cererii
privind acordarea scutirii
Suma scutirii

1 ianuarie

1147
5. Suma scutirilor aferent fiecrei luni a anului curent

Lunile anului
fiscal

III

II

scutirea
scutirea
nefolosit
pentru I
n anul
lun a anului
precedent
curent

793

Suma lunar a
scutirilor

IV

total

793
793

6. Suma total a scutirilor pentru anul curent

7. Informaia privind scutirile nefolosite n anul curent


7.1. Suma total a scutirilor nefolosite n anul curent
7.2. Suma restanei la plile salariale la finele anului curent
7.3. Suma scutirilor nefolosite n anul curent, care urmeaz a fi trecute n contul scutirilor anului viitor
Data efecturii
plii n folosul
angajatului

Suma venitului ndreptat Numrul


spre achitare
sau pliide de luni
curent
cumulativ
efectuate n
la folosul
nceputul
angajatului
perioadei

Suma
scutirilor

fiscale

8.1.
2/2/2014
2 28,02,2014
3
3/31/2014
4
4/30/2014
1

8.2.
4814
4564
5114
4494

8.3.
8.4.
1
4814
2
9378
3
14492
4
18986

8.5.
793
1586
2379
3172

Suma
Prime de
venitului
asigurare
cumulativ de obligatorie de
la care se
asisten
determin medical 4%
primele de
asigurare
8.6. de
8.7.
obligatorie
asisten
4814
192.56
medical

9378
14492
18986

375.12
579.68
759.44

Suma
Contribuii
venitului
individuale
cumulativ de de asigurri
la care se
sociale de
determin
stat
contribuiile obligatorii
individuale
8.8.
8.9.
de asigurri
sociale de
14014
840.84
stat
obligatorii
9378 562.68
6%

14492 869.52
18986 1139.16

5
6
7
8
9
10
11
12
13

6/5/2014
6/30/2014
7/31/2014
8/31/2014
10/30/2014
11/2/2014
11/30/2014
12/28/2014
12/28/2014

4514
1014
3764
714
3264
3814
4514
4064
12014

23500
24514
28278
28992
32256
36070
40584
44648
56662

5
6
7
8
9
10
11
12
12

3965
4758
5551
6344
7137
7930
8723
9516
9516

23500
24514
28278
28992
32256
36070
40584
44648
52437

940
980.56
1131.12
1159.68
1290.24
1442.8
1623.36
1785.92
2097.48

23500
24514
28278
28992
32256
36070
40584
44648
52437

1410
1470.84
1696.68
1739.52
1935.36
2164.2
2435.04
2678.88
3146.22


i efectuate de ctre patron n folosul
tului pe venit reinut din aceste pli

patronul

ngajatul

ent i trecute n contul anului curent

onform legislaiei pentru anul curent

uni a anului curent

VI

site n anul curent

Venitul
impozabil

Impozitul
calculat din
venitul
impozabil

Impozitul
pe venit
aferent
reinerii/
restituirii
(+/-)

8.10.
2987.6
6854.2
10663.8
13915.4

8.11.
282.458
723.136
1153.55
1483.53

8.12.
670.99
440.678
430.418
329.978

VII VIII IX X XI XII

17185
17304.6
19899.2
19748.8
21893.4
24533
27802.6
30667.2
37647.3

1816.75
1583
1794.69
1512.3
1643
1862.84
2196.06
2456.38
3712.79

333.218
-233.78
211.718
-282.38
130.718
219.818
333.218
260.318
1256.42

FIA PERSONAL
de eviden a veniturilor sub form de salariu i alte pli efectuate de ctre patron n folosul
angajatului pe anul ___________, precum i a impozitului pe venit reinut din aceste pli
1. Date generale privind patronul
1.1.

Denumirea
Codru SA
1.2. Codul fiscal
2224987628095
1.3. Denumirea patronului reorganizat
1.4.
Codul
reorganizat

fiscal

al

patronului
2. Date generale privind angajatul

2.1. Numele i prenumele


2.2. Codul fiscal
2.3. Domiciliul permanent
2.4. Codul fiscal al soului (soiei)
2.5. Data angajrii la serviciu
2.6. Data concedierii din serviciu
2.7. Data restabilirii la serviciu

Melnic Valeriu
98000256481305
Chisinau Bernaedazzi 14
2009887867649
1/1/2014

3. Informaia privind scutirile nefolosite n anul precedent i trecute n contul anului curent
3.1. Suma total a scutirilor nefolosite n anul precedent
3.2. Suma restanei la plile salariale pentru anul precedent
3.3. Suma scutirilor nefolosite n anul precedent i trecute n anul curent
3.4. Suma scutirilor neacordate pe perioadele fiscale precedente ca rezultat al concedierii nelegitime a
angajatului i restabilirii acestuia n baza hotrrii instanei de judecat
4. Informaia privind suma scutirilor care se acord conform legislaiei pentru anul curent
Data prezentrii Cererii
1 ianuarie
privind acordarea
scutirii
Suma scutirii

1147
5. Suma scutirilor aferent fiecrei luni a anului curent
III
IV
II

Lunile anului

fiscal

scutirea
scutirea
nefolosit
pentru I
n anul lun a anului
preceden
curent
t

1147

Suma lunar a
scutirilor

total

1147
13764

6. Suma total a scutirilor pentru anul curent

7. Informaia privind scutirile nefolosite n anul curent


7.1. Suma total a scutirilor nefolosite n anul curent
7.2. Suma restanei la plile salariale la finele anului curent
7.3. Suma scutirilor nefolosite n anul curent, care urmeaz a fi trecute n contul scutirilor anului viitor
Data efecturii
plii n folosul
angajatului

Suma venitului ndreptat Numrul


spre achitare
sau plii
curent
cumulativ
de de luni
efectuate la
n nceputul
folosul
angajatului
perioadei

Suma
scutirilor

fiscale

8.1.
8.2.
1 2/2/2014 14014
2 28,02,2014 16014

8.3.
14014
30028

8.4.

8.5.
1 1147
2 2294

Suma
venitului
cumulativ
de la care
se
determin
primele de
asigurare
obligatorie
8.6.
de asisten
14014
medical

Prime de
Suma
Contribuii
asigurare
venitului
individuale
obligatorie cumulativ de de asigurri
de
la care se
sociale de stat
asisten
determin
obligatorii
medical
contribuiile
4%
individuale de
asigurri
de stat
8.7. sociale
8.8.
8.9.
obligatorii 6%

560.56
30028 1201.1

14014
30028

Venitul
impozabil

8.10.
840.84 11465.6
1801.68 24731.2

3
4
5
6
7
8
9
###
11
###
###

3/31/2014
4/30/2014
6/5/2014
6/30/2014
7/31/2014
8/31/2014
10/30/2014
11/2/2014
11/30/2014
12/28/2014
12/28/2014

11014
13014
15814
18214
10014
17414
25014
22014
19614
18414
12014

41042
54056
69870
88084
98098
115512
140526
162540
182154
200568
212582

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
12

3441
4588
5735
6882
8029
9176
10323
11470
12617
13764
13764

41042
54056
69870
88084
98098
115512
140526
162540
182154
200568
208357

1641.7
2162.2
2794.8
3523.4
3923.9
4620.5
5621
6501.6
7286.2
8022.7
8334.3

41042 2462.52 33496.8


54056 3243.36 44062.4
69870
4192.2 57148
88084 5285.04 72393.6
98098 5885.88 80259.2
115512 6930.72 94784.8
140526 8431.56 116150
162540 9752.4 134816
182154 10929.24 151322
200568 12034.08 166747
208357 12501.42 173727

uate de ctre patron n folosul


venit reinut din aceste pli

cute n contul anului curent

gislaiei pentru anul curent

ui curent
V

VI

ul curent

Impozitul
calculat din
venitul
impozabil

8.11.

Impozitul pe
venit aferent
reinerii/
restituirii (+/-)

8.12.
2197.03
3940.996 3940.996

VI VIII IX
I

XI

5263.494
6909.992
9010.09
11498.99
12659.49
15018.78
18609.28
21713.78
24429.48
26950.78
28207.19

1322.498
1646.498
2100.098
2488.898
1160.498
2359.298
3590.498
3104.498
2715.698
2521.298
1256.418

FIA PERSONAL
de eviden a veniturilor sub form de salariu i alte pli efectuate de ctre patron n folosul
angajatului pe anul ___________, precum i a impozitului pe venit reinut din aceste pli
1. Date generale privind patronul
1.1.

Denumirea
Codru SA
1.2. Codul fiscal
2224987628095
1.3. Denumirea patronului reorganizat
1.4.
Codul fiscal al patronului
reorganizat
2.1. Numele i prenumele
2.2. Codul fiscal
2.3. Domiciliul permanent
2.4. Codul fiscal al soului (soiei)
2.5. Data angajrii la serviciu
2.6. Data concedierii din serviciu
2.7. Data restabilirii la serviciu

2. Date generale privind angajatul

Rotaru Constantin
2020048963215
Chisinau Bernaedazzi 18
2009887867556
1/1/2014

3. Informaia privind scutirile nefolosite n anul precedent i trecute n contul anului curent
3.1. Suma total a scutirilor nefolosite n anul precedent
3.2. Suma restanei la plile salariale pentru anul precedent
3.3. Suma scutirilor nefolosite n anul precedent i trecute n anul curent
3.4. Suma scutirilor neacordate pe perioadele fiscale precedente ca rezultat al concedierii nelegitime a
angajatului i restabilirii acestuia n baza hotrrii instanei de judecat
4. Informaia privind suma scutirilor care se acord conform legislaiei pentru anul curent
Data prezentrii Cererii
1 ianuarie
privind
Sumaacordarea
scutirii
1179
scutirii
5. Suma scutirilor aferent fiecrei luni a anului curent
Lunile anului I
III
IV
V
II
fiscal

Suma lunar a
scutirilor

scutirea
scutirea
nefolosit
pentru I
n anul lun a anului
preceden
curent
t
1179

total

1179
13764

6. Suma total a scutirilor pentru anul curent

7. Informaia privind scutirile nefolosite n anul curent


7.1. Suma total a scutirilor nefolosite n anul curent
7.2. Suma restanei la plile salariale la finele anului curent
7.3. Suma scutirilor nefolosite n anul curent, care urmeaz a fi trecute n contul scutirilor anului viitor

1
2
3
4
5
6
7

Data efecturii
plii n folosul
angajatului

Suma venitului ndreptat Numr


spre achitare
sau plii
curent
cumulativ
de ul de
efectuate la
nnceputul
folosul
luni
angajatului
perioadei

8.1.
2/2/2014
28,02,2014
3/31/2014
4/30/2014
6/5/2014
6/30/2014
7/31/2014

8.2.
6014
6014
6014
6014
6014
6014
6014

fiscale

8.3.
6014
12028
18042
24056
30070
36084
42098

8.4.
1
2
3
4
5
6
7

Suma
scutirilor

8.5.
1179
2358
3537
4716
5895
7074
8253

Suma
Prime de
Suma
Contribuii
venitului
asigurare
venitului individuale de
cumulativ obligatorie cumulativ
asigurri
de la care
de
de la care sociale de stat
se
asisten
se
obligatorii
determin medical determin
8.6.
8.7.
8.8.
8.9.
primele de 4%
contribuiil
asigurare
e
6014 240.56 individuale
14014
840.84
obligatorie
de12028
asisten 481.12 de12028
asigurri 721.68
medical
sociale de
18042 721.68 18042
1082.52
stat
obligatorii
24056 962.24 24056
1443.36
6%

Venitul
impozabil

8.10.
3753.6
8467.2
12700.8
16934.4
30070 1202.8 30070 1804.2
21168
36084 1443.4 36084 2165.04 25401.6
42098 1683.9 42098 2525.88 29635.2

8
9
###
11
###
###

8/31/2014
10/30/2014
11/2/2014
11/30/2014
12/28/2014
12/28/2014

6014
6014
6014
6014
6014
12014

48112
54126
60140
66154
72168
84182

8
9
10
11
12
12

9432
10611
11790
12969
14148
14148

48112
54126
60140
66154
72168
79957

1924.5
2165
2405.6
2646.2
2886.7
3198.3

48112
54126
60140
66154
72168
79957

2886.72
3247.56
3608.4
3969.24
4330.08
4797.42

33868.8
38102.4
42336
46569.6
50803.2
57783.3

tuate de ctre patron n folosul


e venit reinut din aceste pli

nul

atul

i trecute n contul anului curent

m legislaiei pentru anul curent

anului curent
V

VI

n anul curent

Impozitul
calculat din
venitul
impozabil

Impozitul pe
venit aferent
reinerii/
restituirii
(+/-)

8.11.
420.338
1013.476
1520.214
2026.952
2533.69
3040.428
3547.166

8.12.
420.338
593.138
506.738
506.738
506.738
506.738
506.738

VII VIII

IX

XI

XII

4053.904
4560.642
5067.38
5574.118
6080.856
7337.274

506.738
506.738
506.738
506.738
506.738
1256.418

S-ar putea să vă placă și