Sunteți pe pagina 1din 13

Scoala Nationala de Studii Politice si Administrative

Facultatea de Administratie Publica

Propunere de politica publica

Fap an-3-zi
Grupa 4

Politica publica pentru educarea rromilor

1.Institutia initiatoare

Ministerul Educatiei si Cercetarii.

2.Formularea problemei

Dupa 1989 s-a incercat tot mai mult educarea


rromilor, dar rezultatele asteptate nu au fost
compatibile standardelor asteptate.
Situatia rromilor a constituit si va continua sa
constituie o problema de interes pentru diversi
actori

sociali,

mai

ales

dupa

integrarea

Romaniei in UE,in acest context Guvernul


Romamiei a incercat sa acorde o mai mare
atentie imbunatatirii vietii rromilor ,dar nu prea
s-a reusit indeplinirea celei mai importante
probleme pentru comunitatea rroma si anume
educarea acestora.S-ar dori ca prin aceasta
politica publica prin educare, rromi sa poata
participa la viata politica , sociala, cultural, la
educatia Romaniei. Diversitatea cultural nu
mai este un prejudiciu, ci o realitate care trebuie
fructificat

mediul

colar.

Pluralitatea

cultural pune nu numai problema aprrii


diferenelor, ci a dialogului cultural, care
recunoate c fiecare trebuie s contribuie la
mbogirea experienei umane i c fiecare
dintre ele este un efort de universalizare a unei
experiene

particulare. Toi copiii trebuie

educai pentru a participa deplin i a contribui


la societatea democratic. Aceasta nseamn c
trebuie

le

fie

transmise

principiile

democratice de baz.Astfel ei se angajeaz n


aprarea

valorilor

cunotinele,
abilitile

democratice

deprinderile,
necesare.

dobndind

atitudinile

Acestea

includ

i
un

angajament fa de o ordine social dreapt i


uman,ncredere

mutual,respect

pentru

drepturile i identitile celorlalti, deschidere,


abiliti, analitice, abiliti interpersonale.
n acest context, educaia rromilor constituie o
problema nc nerezolvat, cu consecine
vizibile n plan social. Dificultile ntmpinate
sunt generate de patru categorii de cauze:
a)cele

legate

de

modul

de

via

al

rromilor(srcie cronic, tradiii)


b)cauze care in de atitudinea cadrelor didactice
i

altor

factori

responsabili

implicai

neducaia rromilor.
c)o lipsa de corelare
protecia

social

legislativ

politica

privind

educaional

d)statutul incert al inspectorilor colari pentru


rromi Una dintre problemele copiilor romi care
vor s urmeze o coal const n lipsa unei
tradiii n ceea ce privete educaia. Deseori,
succesul unui copil la coal depinde de mediul
familial care trebuie s fie unul potrivit, n care
membrii familiei s fie dispui s ajute copilul
la efectuarea temelor de acas. n multe cazuri,
prinii romi nu preuiesc valoarea educaiei,
pentru c nici ei nu au avut parte de una. n
plus, un copil care fie este la coal, fie i face
temele, nu poate ajuta la treburile casei i nici
nu poate ctiga banii de care au atta nevoie.

3.Denumirea Politicii

Educarea rromilor

4.Scopul

a)Asigurarea accesului rromilor la educatie


obligatorie;
b)Imbunatatirea calitatii educatiei;
c)Extinderea accesului la educatia prescolara;
d)Imbunatatirea educatiei adultilor;
e)Implementarea programelor de educare;

5. Efecte

Efectele pe care le poate avea lipsa educarii


rromilor sunt diverse ,iar cele mai importante
sunt urmatoarele:
-lipsa educatiei in cadrul familiilor rrome;
-nivel de trai scazut;
-discriminare;
-copii defavorizati;
-lipsa egalitatii de sanse;
-abandon scolar;
-neintegrarea rromilor in societate;

6.Identificarea actorilor

-beneficiari:directactori diversi-elevi,student
,tineri ,familiile roma;
-Beneficiari indirecti- grupuri de interese
(uniunea nationala a rromilor), voluntari;
-Contextuali-ong-uri, diferite organizatiicum ar
fii

FSD.(fundatia

pentru

societate

deschisa)care are rolul de a sprijini realizarea


educatiei roma .Constatand necesitatea unui
program focalizat n cea mai mare parte pe
comunitatile

de romi,

FSD

dezvoltat,

ncepnd cu 1997, o astfel de directie. ncepnd


cu 1998, acesta a devenit n exclusivitate
adresat societatii civile roma si comunitatilor
roma. finantare.
Actori implicate guvernul prin A.N.R-agentia
nationala a rromilor infiintata prin legea 7 /
2005. Agentia Nationala pentru Romi (ANR),
organ de specialitate al administratiei publice
centrale, a

carui

principal

responsabilitate

este

coordonarea politicilor publice pentru romi


Comisia Ministeriala pentru rromi;
Actori directi:ministerul educatiei si cercetarii;
Fondul de educatie pentru rromi.(FER)
FER este o structura care va contribui la
eliminarea prapastiei existente n ceea ce
priveste educatia romilor si, va contribui la
asigurarea accesului egal la educatie de calitate,
inclusiv desegregarea sistemelor educationale.
FER este operational din anul 2005, avnd
asigurata o finantare de aproximativ 30
milioane de dolari, cea mai mare parte donata
de George Soros, unul dintre initiatorii acestui
fond.
Fondul va aciona n urmatoarele directii:
sprijina idei, proiecte, programe care s duc
la mbunatatirea rezultatelor scolare ale romilor,
n contextul Deceniului de incluziune a romilor.
Comisia europeana;
Guvernul prin folosirea strategiiilor sale ,cum
de altfel exista deja prin Hotararea Guvernului
nr.

430/2001,

Strategia

Guvernului

de

mbunatatire a situatiei romilor, are o durat de


10 ani, un Plan general de masuri pe termen
mediu de 4 ani. Scopul strategiei este
stimularea participarii etniei romilor la viata
educational.

7. Obiective generale/specifice

Obiectivul general consta in integrarea


rromilor in societatea romaneasca prin educarea
lor.
Obiectivele specifice sunt urmatoarele
1.intarirea participarii comunitatilor de rromi la
viata educartionala;
2.crestera participarii scolare a copiiilor din
populatia rroma,in 8 ani sa se asigure o
participare complete si ridicata in ciclul
invatamantului obligatoriu;
3.stimularea participarilor acestora la ciclurile
superioare de educatie;
4.flexibilizarea

sistemului

de

educatie

prescolara ;
5.imbunatatirea accesului la educatie;
6.reeducarea abandonului scolar cu 2% pe an
in invatamantul obligatoriu;
7.Cuprinderea in programe de tipa doua sansa
tinerilor/adultilor

care

au

abandonat

invatamantul obligatoriu , sau nu au fost


niciodata la scoala;
8.marirea numarului de studenti rromi;
9.utilizarea si instruirea mediatorilor scolari in
unitatile

de

invatamant

din

comunitatile

dezavantajate;
10.folosirea mass media in campanii de
informare cu privire la educarea rromilor;
11.proiect

pentru

obtinerea

fondurilor

europene;
12.Spectacol Tip Top - Mini Top pentru copiii
romi , odata pe saptamana timp de 12 luni.

Dar

ce

se

poate

face

pentru

atingera

obiectivelor?
Pentru atingerea obiectivului9 se vor ocupa mai
mult ong-urile care vor adduce in zonele
dezavantajate mediatori ,precum si ajutoare
cum ar fii hrana, imbracaminte si rechizite
pentru

prescolari.,aceasta

ducandu-se

la

indeplinit cu ajutorul fsd-ului.


Pentru atingerea obiectivului 10 folosirea
mijloacelor mass-media ,acesta va consta in
difuzarea de 3 ori pe saptamana a unui spot
publicitar timp de 6 luni , in fiecare an.
Pentru obiectivul nr 11 se va inocmi un proiect
ce va fii trimis mai departe comisiei europene.
Pe baza resurselor financiare obtinute de la
ministerul educatiei si cecetarii se va incerca
subventionarea la bugetul de stat a cati mai
multi student rromi, precum si acordarea de
burse sociale studentilor ce provin din familii
nevoiase.
Impactul acestei politici:
Aceasta politica poate avea impact social,
politic, economic, cultural.
Impactul social consta in intelegerea rromilor in
viata sociala romaneasca mai bine spus
recunoasterea lor ca si participant la viata
sociala a romaniei alaturi de romani si celalalte
minoritati narionale.

Din punct de vedere cultural

putem vorbi

despre recunoasterea culturii romanesti de catre


rromi

pe langa cultura rroma,cunoasterea

traditiilor si respectarea lor,mai bine spus


segregarea lor in cultura romaneasca.
Impactul politic consta in participarea rromilor
la viata politica romaneasca ,precum si impactul
pe care il au asupra vietii politice romanesti .
Impactul economic,se vede prin contributiile
economice pe care acestia le aduc ca si cetatenii
ai romaniei , dar si prin cheltuielile ce se produc
pentru educarea lor, pentru adptarea lor la viata
sociala,putem spune ca o parte dintre ei
contribuie de altfel prin serviciiile pe care le
realizeaza la cresterea economiei romanesti.

8.Riscuri- beneficii

Aceasta politica poate evea urmatoarele riscuri:


-Riscul de a nu se adopta proiecte pentru
educarea rromilor;
-Riscul de a nu se obtine banii de la diferite
bugete,ministere,sau chiar comisia europeana;

9.Evaluarea

Aceasta politica fiind pentru o societate


deschisa deruleaza incepand cu 1997 ,programe
care se adreseaza exclusiv comunitatii de
romi .Din motive obiective ,si anume dispersia
proiectelor

pe aproape tot teritoriul tarii

,dificultati in monitorizarea permanenta a


proiectelor

necesare

alocarii

si

utilizarii

judicioase a resurselor ,conducerea FSD.,a


considerat ca este nevoie de o mai buna

cunoastere

rezultatelor

acestei

poltici

publice.plecand de la acest considerent FSD. a


initiat un process complex de evaluare ,prin
care sa se furnizeze toate informatiile necesare
despre stadiul in care se afla politica publica si
despre nivelul sau de performanta.
De

altfel

s-a

urmarit

in

acest

proiect

urmatoarele:
-calitatea,

cantitatea,

accesibilitatea

si

adecvarea la nevoi a serviciilor oferite;


-gradul de acoperire n teritoriu a fiecarui
serviciu n parte, de satisfactie al clientilor;
Aspecte urmrite n evaluare
Relevanta;
Dac finantarea se adreseaza punctelor tari sau
slabe ale comunitatilor de romi din Romnia
Consecventa ;
Daca proiectele finantate respecta conditiile de
finantare prezentate prin ghid si scopurile
componentei.
Pertinenta;
Daca

obiectivele

corespund

nevoilor

la

momente diferite.
Adecvarea procedurilor:
Daca ghidul operational si practica sunt
adecvate.
Oportunitate :

Daca ofer servicii la momentul oportun.


Coerenta: Dac elementele programului se
articuleaza n mod unitar.

10.Impact , rezultate si efecte

-Efectele pozitive si negative ale programului


-Analiza impactului la nivelul indivizilor,
grupurilor si
Comunitatilor;
Vizibilitate :
Vizibilitatea proiectelor cofinantate de FSD;
Durabilitate: Ct dureaza rezultatele?
Eficacitate:
Daca proiectul atinge obiectivele din punct de
vedere cantitativ si calitativ.
Rezultate asteptate rezultate obtinute.
Eficienta:
S-au atins cele mai bune rezultate posibile
folosind activitatile, mijloacele si resursele? Ar
putea fi mbunatatite rezultatele? Este posibil sa
se reduca cantitatea activitatilor fara a afecta
calitatea serviciilor?
Se compar bunurile si serviciile cu resursele
implicate in program.

11.Analiza relevantei eficientei si


eficacitatii:

Criterii de evaluare si constrangeri:


Evaluarea relevantei, eficacitatii si eficientei

proiectelor s-a obtinut prin realizarea unor


interviuri cu coordonatorii la nivel local si
beneficiarii proiectelor.
Criteriile de evaluare specifice au fost:
relevanta obiectivelor programelor n raport
cu nevoile ONGurilor;
tipuri de activitati desfsurate de ONG-uri si
relevanta lor;
n ceea ce priveste obiectivele organizatiilor
beneficiare au fost: educatie si formare.
Analiza de fata a conturat punctele tari si mai
ales deficientele asupra carora trebuie sa se
puna un accent deosebit n viitorul apropiat.

12.Costurile

Sprijinul financiar destinat ndeplinirii Planului


general de masuri al Strategiei Guvernului a
fost alocat preponderent de Comisia Europeana,
prin programele de preaderare, n timp ce
Guvernul a contribuit cu sumele destinate
cofinantarii acestor programe.
Programul PHARE RO 01.04.02, Accesul la
educatie al grupurilor dezavantajate cu
focalizare pe romi, a nceputcu o valoare totala
de 8,33 mil. euro, dintre care 7 mil. euro Comisia Europeana si 1,33 mil. euro contributia Guvernului., contributia Guvernului
la Programul multianual, estimata la 9,16 mil.
Euro.