Sunteți pe pagina 1din 13

Universitatea Politehnica Bucuresti

Facultatea Ingineria si Managementul Sistemelor Tehnologice

PROIECT INTRODUCERE IN
INSPECTIA CALITATII

PROCEDURA PRODUS NECONFORM

Student : Stefan Octavian Catalin


Master ECMP, an I

An universitar 2014-2015
1

Controlul produsului neconform


Controlul produsului neconform are in vedere identificarea, evaluarea, tratarea acestuia,
instiintarea functiilor implicate si stabilirea de actiuni corective si / sau preventive.
In procedura de sistem Controlul produsului neconform sunt stabilite responsabilitatile
prin care se asigura identificarea, raportarea, analizarea, dispunerea modului de tratare a
neconformitatilor.
Neconformitatile pot fi identificate in urmatoarele situatii:
la receptia produselor aprovizionate de SC SOCIETATE SRL
pe fluxul procesului de executie,
in timpul auditurilor interne si/sau externe;
la reclamatiile clientilor.
Identificarea neconformitatilor poate fi facuta in procesul de distributie de catre
compartimentul calitate sau de orice persoana in masura sa detecteze o problema ce poate avea
incidenta asupra calitatii produsului/serviciului.
Documentarea neconformitatilor se face folosind rapoartele de neconformitate (RN)
sau rapoarte de audit in cazul auditurilor.
Izolarea neconformitatilor se face prin responsabilitatile personalului din
compartimentul unde s-a constatat, in scopul impiedicarii utilizarii neintentionate a produselor
neconforme.
Analiza neconformitatii, stabilirea cauzei, a actiunii corective , precum si a
responsabilului si termenului de implementare se face de catre managerul de proces, impreuna cu
RMC.
Reinspectia produsului dupa implementarea actiunii corective se face de catre
reprezentantul compartimentului calitate.
Verificarea implementarii actiunii corective la termenul stabilit se face de catre RMC sau
auditor printru-un audit de supraveghere.
Controlul produselor presupune determinarea prin inspectare/testare a anumitor caracteristici
si performante ale unui produs (analiza, masurare) compararea lor cu niste specificatii tehnice si
tehnologice, care au fost prescrise pentru acel produs , clasificarea sau sortarea produselor pe
clase de calitate si stabilirea unor actiuni corrective sau preventive.
Piesa BUCSA ELASTICA a fost controlata nedistructiv cu lichide penetrante.
Se bazeaza pe evidentierea vizibila a defectelor de suprafata (fisuri, cute, porozitati, lipsa de
contact, exfolieri etc.) prin intermediul contrastului de culoare intre o substanta lichida, de
culoare rosie, care penetreaza in defecte (penetrant)si o substanta lichida de culoare alba
(developant), care prin absorbtia penetrantului pune in evident defectele.
Aplicabilitate: pe toate tipurile de material non absorbante sau neporoase (Oltel 34MoCr11,
otel, aluminiu, material compuse, ceramic, etc.), care nu reactioneaza chimic cu aceste lichide.

Avantaje:
- Metoda este sensibila la prezenta unor mici discontinuitati seperficiale
- Exista putine limitari practice de folosire. Pot fi testate materiale metalice si
nemetalice, magnetice si nemagnetice, conductoare si neconductoare
- Pot fi inspectatearii si volume mari cu rapiditate si la un pret redus
- Usurinta de utilizare si interpretare, aplicare la fata locului, sensibile la defecte mici
Dezavantaje:
- Pot fi vizualizate doar defectele vizibile la suprafata
- Metoda este aplicabila doar pe suprafete din materiale neporoase
- Este esentiala curatirea suprafetelor anterior controlului
- Trebuie indepartate toate reziduurile din actiuni mecanice , inainte de inspectie
- Operatorul trebuie sa aiba acces direct la suprafata ce trebuie testata
Se efectueaza in incinte intunecate sau slab illuminate, folosind lampi ce emit radiatii ultraviolet
in domeniul 330-390 nm. Principiul de examinare este identic cu cel al lichidelor penetrante cu
contrast de culoare.

Procedura produs neconform

Nume
Intocmit
Verificat
Aprobat
S.C. BONO SRL

Semnatura

Procedura produs neconform


4

Data

Editia 1/08.06/2014

Code: D33-010

Revizia:0/08/06/2014
Data emiterii:08/06/2014
Exemplar nr.1
Page:2/7

1.Scop
2.Domeniu de aplicare
3.Documente de referinta
4.Responsabilitati
5.Reguli de procedura
6.Inregistrari
7.Anexe

Nume
Intocmit
Verificat
Aprobat
S.C. BONO SRL

Semnatura

Procedura produs neconform


5

Data

Editia 1/08.06/2014

Code: D33-010

Revizia:0/08/06/2014
Data emiterii:08/06/2014
Exemplar nr.1
Page:3/7

1.Scop
Prezenta procedura are drept scop identificarea produselor neconforme si clasarii acestora
in functie de neconformitatea determinata.
2.Domeniu de aplicare
Se aplica in cadrul laboratorului de control nedistructiv.
3.Documente de referinta:
Prezenta procedura are ca referinta ISO 9000:2000, ISO 9001:2000, -- ---MQManualul Calitatii;
- Defectoscoape cu lichide penetrante(STAS 10214-84);
- Control optico-vizual: SR ISO 3058-93;
- Metode de apreciere a marimilor discontinuitatilor: STAS 12505-93.
4.Responsabilitati
Seful de laborator:
Asigura instruirea personalului din subordine cu privire la prevederile procedurilor
specifice de lucru;
Supravegheaza examinarile;
Aproba documentele.
Operatorul:
Efectueaza examinarile nedistructive solicitate;
Intocmesc raportul de incercari.

Nume

Semnatura

Intocmit
Verificat
Aprobat
6

Data

S.C. BONO SRL

Procedura produs neconform


Code: D33-010

Editia 1/08.06/2014
Revizia:0/08/06/2014
Data emiterii:08/06/2014
Exemplar nr.1
Page:4/7

5.Reguli de procedura:
Criteriul : NU SE ADMIT DEFECTE DUPA TRATAMENT TERMIC.
Produsele controlate in urma carora s-au gasit defecte sunt declarate rebuturi, sunt
identificate cu eticheta rebut si li se intocmeste un raport de produs neconform, in care se
precizeaza : tipul defectului(defectelor), marimea si localizarea acestuia.
Aceste piese sunt declarate rebut pana cand se decide daca exista posibilitatea de
reciclare sau distrugere.
Daca se ia decizia de remediere a produsului neconform se trece la intocmirea tehnologiei
de remediere.
Produsul remediat este supus din nou unor controale pentru a se observa daca mai exista
defecte.
Daca produsul este conform se trece la urmatoarea operatie tehnologica, daca este
neconform se declara din nou rebut si se depoziteaza in spatiul special amenajat rebuturilor
pentru reciclare(topire) sau distrugere.
6.Inregistrari
-

Numele persoanei care a efectuat operatiile;


Schimbul de lucru al acestuia;
Numarul lotului din care piesele prelucrate fac parte.

Nume

Semnatura

Intocmit
Verificat
Aprobat
7

Data

S.C. BONO SRL

Procedura produs neconform


Code:D33-010

Editia 1/08.06/2014
Revizia:0/08/06/2014
Data emiterii:08/06/2014
Exemplar nr.1
Page:5/7

7.Anexe
NUME PRODUS: bucsa elastica
BENEFICIAR: S.CBONO S.R.L.
DECIZIE FINALA: produs neconform
EXECUTANT:

SEMNATURA

STAMPILA

NUME PRODUS: bucsa elastica


BENEFICIAR: S.C. BONO S.R.L.
DECIZIE FINALA: PRODUS CONFORM
EXECUTANT:

SEMNATURA

STAMPILA

Nume

Semnatura
8

Data

Intocmit
Verificat
Aprobat
S.C. BONO SRL

Procedura produs neconform


Code:D33-010

Editia 1/08.06/2014
Revizia:0/08/06/2014
Data emiterii:08/06/2014
Exemplar nr.1
Page:6/7

NUME PRODUS: bucsa elastica


BENEFICIAR: S.C. BONO S.R.L.
DECIZIA FINALA: IN CURS DE CONTROL
EXECUTANT:

SEMNATURA

STAMPILA
COMPARTIMENTUL ASIGURAREA CALITATII
LABORATORUL DE DEFECTOSCOPIE

FISA NECONFORMITATE
Nr............Data.............
Denumire produs.......................................Cod produs.................................
Material......................................................
Statutul de control: PRODUS NECONFORM
Metoda de control care a depistat neconformitatea.......................................
Indicatie de defect: Denumire.........Simbol..........STAS........Descriere........
Cauza probabile de aparitie a defectului........................................................
Raport de examinare nr.............Cod............
CRITERIUL A/R:
Responsabilitati:

Nume

Semnatura

Data

Intocmit
Verificat
Aprobat
S.C. BONO SRL

Procedura produs neconform


Code: D33-010

Editia 1/08.06/2014
Revizia:0/08/06/2014
Data emiterii:08/06/2014
Exemplar nr.1
Page:7/7

Formular produs neconform


Catre, S.C. BONO S.R.L.

Va aducem la cunostinta ca produsul: ......................cod..................nr.............prezinta


neconformitatea................., ce nu va afecta performanta ansamblului in care va fi montat.
Totodata mentionam ca neconformitatea poate fi remediata in urma aplicarii unor masuri
corective ce sunt specificate in Raportul de Control si Inspectie nr............ ce va insoti produsul.
Va recomandam acceptarea produsului in speta, aplicarea masurilor corective.

Aprobat,

Data:

Seful Compartimentului Asigurarea Calitatii

10

Nume

Semnatura

Data

Intocmit
Verificat
Aprobat

S.C. BONO S.R.L. BUCURESTI


LABORATORUL DE DEFECTOSCOPIE

RAPORT DE EXAMINARE OPTICO-VIZUAL

Nr.............Data..................

Date tehnice
Beneficiar......................................................Adresa..................................................
Comanda nr................................................................................................................
Data efectuarii examinarii..........................................................................................
Cod produs controlat..................................................................................................
Material......................................................................................................................
Metoda de examinare......................................optico-vizual......................................
Modul de pregatire a produsului pentru examinare....................................................
Standardul de metoda folosit..........................SE EN 25817......................................
Conditiile tehnice de efectuare a examinarii
Aparatul optic folosit (tip/putere de marire)................................................................
Lampa de iluminare(tip/putere,W)........................100W............................................
Distanta lampa-piesa(cm).......................................20cm............................................
Examinarea s-a efectuat INAINTE/DUPA tratamentul termic
Rezultatele examinarii
Defecte constatate(denumire,simbol)...........................................................................
Decizia: ADMIS/RESPINS
RESPONSABILITATI

11

Etichete admis / respins


S.C. ROMPREST SERVICE SRL
PRODUS CONFORM
Denumire produs bucsa elastica
Cod .15.52.82
Beneficiar ..
Nr. bucRN nr..
Viza
Data.
Aceasta eticheta nu trebuie indepartata fara autorizatie !

S.C. ROMPREST SERVICE SRL


PRODUS NECONFORM
Denumire produs bucsa elastica
Cod .15.52.82
Beneficiar ..
Nr. bucRN nr..
Viza
Data.
Aceasta eticheta nu trebuie indepartata fara autorizatie
!
12

S.C. ROMPREST SERVICE SRL

REBUT RECUPERABIL
Denumire produs bucsa elastica
Cod ..27.50.102
Beneficiar ....
Nr. buc.Nota rebut nr....
Viza
Data.

Aceasta eticheta nu trebuie indepartata fara autorizatie !

S.C. ROMPREST SERVICE SRL


REBUT IRECUPERABIL
Denumire produs bucsa elastica
Cod ..27.50.103
Beneficiar ....
Nr. buc.Nota rebut nr....
Viza
Data

Aceasta eticheta nu trebuie indepartata fara autorizatie !

13

S-ar putea să vă placă și