Sunteți pe pagina 1din 289

VictorNICOLESCU,SorinCACE,

EleftheriaKOUMALATSOU,SimonaSTNESCU
coordonatori

ECONOMIASOCIAL
AnalizcomparativnoptstatemembrealeUniuniiEuropene


ProiectulINTEGRATResursepentrufemeile
igrupurileRomaexclusesocial,
proiectcofinanatdinFondulSocialEuropeanprin
ProgramulOperaionalSectorial
DezvoltareaResurselorUmane20072013Investetenoameni!

Bucureti,Romnia
CNCSIS:cod045/2006
Editor:ValeriuIOANFRANC

Redactor:PaulaNEACU
Concepiegrafic,machetareitehnoredactare:LuminiaLOGIN
Coperta:NicolaeLOGIN

ToatedrepturileasupraacesteiediiiaparinAsociaieipentruDezvoltarei
PromovaresocioeconomicCATALACTICABucureti.Reproducerea,
fieiparialipeoricesuport,esteinterzisfracordulprealabilalediturii,
fiindsupusprevederilorlegiidrepturilordeautor.

ISBN978-973-618-274-7

Anulapariiei2011

CUPRINS

INTRODUCERE ..................................................................................................................7
Capitolul1CONTEXTULECONOMIEISOCIALE
NUNIUNEAEUROPEAN....................................................................9
1.1.Evoluiaeconomieisocialelaniveleuropean ....................................9
1.2.Recunoatereaeconomieisociale.......................................................13
1.3.Stadiuldezvoltriiformelordeeconomiesocial ...........................24
1.4.Propulsareantreprinderiisocialencadruleconomiei
europene ..............................................................................................31
Capitolul2COORDONATENAIONALEALEECONOMIEISOCIALE(OPT
STATEMEMBREALEUNIUNIIEUROPENE)....................................54
2.1.Modelealeeconomieisocialelaniveleuropean .............................54
2.2.Cadrelenaionalealeeconomieisocialenoptstatemembre .......63
2.2.1.MareaBritanie:ntreprinderisocialeifirmesociale ............63
2.2.2.Portugalia:Companiideintegrare ...........................................66
2.2.3.Spania:ntreprinderideintegrare ...........................................67
2.2.4.Italia:Cooperativelesociale.......................................................68
2.2.5.Polonia:Vechileinoileformealeorganizaiilor
economieisociale .......................................................................70
2.2.6.Grecia:Cooperativelesocialecurspunderelimitat ...........71
2.2.7.Belgia:Caracteristicicheiealeeconomieisociale ...................72
2.2.8.Romnia .......................................................................................74
2.3.Msuridesprijinicaracteristicioperaionale ................................83
Capitolul3ECONOMIASOCIALANALIZACOMPARATIVA
PROIECTELORIORGANIZAIILORNOPTSTATEMEMBRE
ALEUNIUNIIEUROPENE .....................................................................97
3.1.Cadrulmetodologicalanalizeicomparative ...................................97

3.2.Proiecteiorganizaiindomeniuleconomieisociale..................113
3.2.1.Polonia........................................................................................113
3.2.2.Spania .........................................................................................124
3.2.3.Italia ............................................................................................141
3.2.4.Portugalia...................................................................................157
3.2.5.RegatulUnitalMariiBritanii..................................................171
3.2.6.Grecia..........................................................................................186
3.2.7.Belgia ..........................................................................................204
3.2.8.Romnia .....................................................................................221
3.3.Rezultateleanalizeiproiecteloriorganizaiilor ...........................254
Capitolul4ECONOMIASOCIALDELANIVELEUROPEANLANIVEL
REGIONAL ..............................................................................................260
ANEXA1:MATRICEACADRUAANALIZEICOMPARATIVE..........................271
BIBLIOGRAFIE................................................................................................................284

INTRODUCERE

Analizacomparativprivindeconomiasocialnoptstatemembreale
UniuniiEuropeneafostrealizatncadrulproiectuluiINTEGRATResurse
pentru femeile i grupurile roma excluse social, care este cofinanat din
Fondul Social European prin Programul operaional sectorial Dezvoltarea
resurselor umane 20072013 i este implementat de ctre Asociaia pentru
DezvoltareiPromovaresocioeconomicCATALACTICA,filialaBucureti,
n parteneriat cu Institutul de Cercetare a Calitii Vieii (ICCV) i Bolt
InternationalConsultingL.KatsikarisI.ParcharidisO.E.(Grecia).Regiuni
levizatesuntBucuretiIlfoviSudEst(Bucureti,Ilfov,Buzu,Brila,Galai,
Constana,Vrancea,Tulcea),iarduratadeimplementareestede36deluni.
Obiectivulgeneralalproiectuluiestepromovareaactivaincluziunii
sociale pe piaa muncii, prin activarea economiei sociale, a femeilor i
grupurilor roma, prin dezvoltarea de parteneriate i prin stimularea
implicriinviaacomunitiiapersoanelorexclusesocialdinRegiunilede
dezvoltareBucuretiIlfoviSudEst.
Obiectivelespecificealeproiectuluisunt:

cretereaniveluluideinformareprivindeconomiasocial;
formarea n scopul dezvoltrii profesionale a femeilor i a repre
zentanilor minoritilor roma din ONGuri care i desfoar
activitateandomeniuleconomieisociale;
creterea nivelului de cooperare prin iniierea unei reele
interprofesionale, concretizate n crearea unui centru de resurse
pentrustructurileeconomieisociale;
contribuirea la depirea stereotipului cultural cu privire la rolul
social i statutul profesional al femeilor i minoritilor roma pe
piaamuncii.

Beneficiaripetermenscurtilungaiproiectuluisunt:

femei;
persoanedeetnieroma;
formatoriimplicaineconomiasocial;
lucrtorisociali;
manageriaintreprinderilorsociale;

experimassmedia;
specialitiimplicaineconomiasocial.
Activitile principale ale proiectului sunt: realizarea unui studiu
privind stadiul dezvoltrii economiei sociale n Regiunile BucuretiIlfov i
SudEst; elaborarea unor manuale de intervenie pe baza principiilor
economiei sociale, precum i organizarea de ntlniri i seminarii pentru
promovarea i diseminarea manualelor la nivelul reelelor sociale din cele
douregiuni;organizareaunorcursurideformareiactualizareprofesional
privind economia social n cadrul organizaiilor neguvernamentale;
constituirea unui centru de resurse pentru economia social; transferul de
bune practici i desfurarea unei campanii de informare i cretere a
contientizriiroluluieconomieisocialenrndulgrupuluiintialopiniei
publice, prin organizarea evenimentelor de sensibilizare a reprezentanilor
massmediaprivindeconomiasocial,princreareaunuibrandalproiectului
cu logo i imagine coordonat, prin realizarea publicaiei tematice a
proiectuluiiprinorganizareaanualauneicaravaneaocupriifemeilori
grupurilorromanfiecarejudedinceledouregiuni.
Volumul Economia social Analiz comparativ n opt state
membrealeUniuniiEuropenedescrieoimagineaconfiguraiilornaionale
privindsectoruleconomieisociale,axndusepeoptstatemembrealeUniu
nii Europene (Italia, Portugalia, Spania, Belgia, Grecia, Polonia, Anglia i
Romnia), cu intenia de a oferi o privire de ansamblu asupra caracteristi
cilordefinitoriialeabordriipoliticilorndomeniuiasupraaltorinformaii
nrudite privind contribuia economiei sociale la incluziunea social n
fiecaredintrerilestudiate.Demersulanaliticdeidentificareaelementelor
comune,dariadiferenelorexistentencadrulsetuluide40deproiectei
organizaiialesectoruluieconomieisocialeareovaloaredubl:dinperspec
tiva profesionitilor implicai n promovarea acestui sector, se identific
relaii de cauzalitate contextuale ce pot fi valorificate n planul dinamicii
activitilorspecificenaranoastr;dinperspectivacititoruluicedoretes
cunoasc elementele aplicate ale acestui sector i s identifice aspectele
apropiate propriei experiene n procesul de a fi deschis i de a asimila noi
iniiativedincomunitilencaretrieteiidesfoaractivitatea.

VictorNICOLESCU
Managerdeproiect
AsociaiapentruDezvoltareiPromovare
socioeconomicCATALACTICA

Capitolul1
CONTEXTULECONOMIEISOCIALEN
UNIUNEAEUROPEAN

Prezentarea contextului sectorului economiei sociale constituie un


demers analitic i structurat ale experienelor, relatrilor i referinelor
bibliografice existente, care ar putea s ofere posibilitatea plasrii ntro
dinamic istoric, social i economic a aciunilor din cadrul proiectului
Integrat Resurse pentru femeile i grupurile roma excluse social. Din
aceastperspectiv,reluareaunortemeintensvehiculatelaniveleuropean
este de ajutor n asigurarea confortului discursului, iar aducerea unor noi
interpretri ale reperelor existente conduce la furnizarea unei abordri
aplicateproiectuluiaflatnimplementare.

1.1.Evoluiaeconomieisocialelaniveleuropean
Utilizarea termenului de economie social n literatura economic se
identificn1830,odatcupublicarealucrriiTratatdespreeconomiasocial,
n care economistul liberal francez Charles Dunoyer pleda pentru o
abordaremoralaeconomicului1.
Dinpunctdevedereistoric,economiasocialestelegatdeasociaiile
i cooperativele populare2 ce se bazau pe sistemul de valori i principiile

CIRIEC,2007,p.14.
CIRIEC (International Centre of Research and Information on the Public, Social
andCooperativeEconomy),TheSocialEconomyintheEuropeanUnion,p.11,2007.
(Raport elaborat pentru European Economic and Social Committee (EESE), care
acoperea 25 de ri ale Uniunii Europene, n anul 2006, astfel nct Romnia i
Bulgarianuaufostincluse).

1
2

asociaionismuluiidemocraieiasociative1.Dealtfel,cooperativismulimu
tualismulsuntelementelefundamentalealecooperativelor, societilormu
tuale, asociaiilor nonprofit (asociaii, fundaii, federaii) i ntreprinderilor
sociale.ncdinetapeleiniialededezvoltare,acestecategoriiprincipaleale
economieisocialecooperativele,societiledeasistenmutualiasociaiile
seadresau,nbazaunuiimpulsasociativsingular,celormaivulnerabilei
lipsitedeapraregrupurisociale,ncalitatedeorganizaiicuautoajutorare,n
noile condiii de via create de dezvoltarea revoluiei industriale i a
capitalismului n secolele al 18lea i al 19lea.2 Astfel, un grad ridicat de
popularitate al societilor mutuale de tip provident, al societilor de
asisten reciproc i al cooperativelor a fost semnalat n secolul al 19lea n
diferiteridinEuropa,celemaisemnificativefiindnMareaBritanie,Spania,
Germania,ItaliaiFrana(dupcumseprezintncasetaurmtoare)3.

Economiasocialnsecolulal19leaMareaBritanie,Spania,
Germania,Italia,Frana

nMareaBritanie,subinfluenacurentuluisocialistpromovatdectreWilliam

Thompson,GeorgeMudie,WilliamKing,ThomasHodgskin,JohnGray,John
Bray,seevideniazperioadedistinctedecristalizareainiiativelordeeconomie
social (18241835 racordarea sindicatelor asociate cu micarea socialist n
contextul emanciprii claselor muncitoare; 18311835 opt congrese coope
rative au coordonat att cooperativele, ct i micarea sindicatelor; nfiinarea
Grand National Consolidated Trade Union, cu ocazia unuia dintre
congrese,unificnduseastfeltoatesindicatelebritanice;1844WilliamKinga
fondat cooperativa Rochdale ce avea un numr de 28 de lucrtori; principiile
cooperativei Rochdale au fost adoptate de ctre toate tipurile de cooperative;
1895nfiinareaInternationalCooperativeAlliance(ICA)laLondra).

Spania n anul 1840, estorii din Barcelona au nfiinat primul sindicat,

Asociacin de Tejedores, concomitent cu societatea mutual de tip


provident,AsociacinMutuadeTejedores,ceadevenitn1842Compaia
FabrildeTejedores.

Smith,G.,SocialEconomy,SocialEnterpriseandtheTheoryofAssociativeDemocracy,
2005.
2CIRIEC,2007,p.11.
3CIRIEC,2007,p.1113.
1

10

Germania micarea de asociere a muncitorilor industriali ia avut ca

promotori pe Ludwing Gall, Friedrich Harkort, Stephan Born, iar primii


reprezentani ai cooperativismului sau evideniat att n mediul urban
(VictorAimHuberiSchulzeDelitzsch),ctinmediulrural(Friedrich
Wilhelm Raiffeisen, care a nfiinat n 1862 prima uniune de credit n
Anhausen i n 1877 a fondat Federaia German a Cooperativelor
Rurale de tip Raiffeisen). Specific pentru aceast ar este adoptarea
relativ timpurie a unei legislaii speciale privind mutualismul rural i
societiledeasistenmutualamuncitorilor(n1876).

Italia concretizarea primelor forme de economie social a parcurs o etap

premergtoare n prima treime a secolului 19 prin existena a numeroase


societimutualedeasistenceauprecedatprimelecooperative,iarn1853,
societatea mutual de asisten Societ operaia di Torino a condus la n
fiinareaprimeicooperativeaconsumatorilorMagazzinodiProvidenza
diTorinopentruaprareaputeriidecumprareamembrilorsalariai.

Frana reprezentanii curentului socialist (ClaudeHenri de Saint Simon,

Charles Fourier, Louis Blanc) au impulsionat nfiinarea n 1834 a primei


cooperativeamuncitorilorlaParis(AssociationChrtiennedesBijoutiers
enDor)dectreJeanPhillippeBuchez,undiscipolalluiSaintSimon,iarn
1847, deja se consemna faptul c asociaiile muncitoreti erau conectate cu
2500 de societi de asisten mutual ce aveau 400.000 de membri i 1,6
milioanedebeneficiari.
Sursa:CIRIEC,2007,p.1113(adaptare).

Analizarea dezvoltrii economiei sociale n Europa n secolul 20


reliefeaz faptul c exist o abordare relativ unitar, dar cu semnalri
inconsistentepnlasfritulceluidealDoileaRzboiMondial,iardup
1945, sau difereniat semnificativ formele acestui tip de economie n
funciederegimurilepoliticeexistentenEuropaOccidentaliEuropade
Est. Totui, reperele istorice postbelice n cele dou spaii conduc la
alimentareadezbaterilorcuprivirelaperioadele19451975i1975prezent:

11

n perioada 19451975, creterea economic din rile occidentale


dezvoltate a consolidat rolurile socioeconomice ale sectoarelor
privat i public, punnduse bazele statului bunstrii, care
compensai/saucorectaslbiciuneainerentaeconomieicapitaliste
(redistribuirea veniturilor, alocarea resurselor i politicile anticicli
ce).Cutoatecsereliefeazuncontexteconomicfavorabilieco
nomiasocialacontinuatssedezvolte,roluljucatdeacesttipde
economientrepiaistateraredus,pefondulpoziieiputernicea
statuluibunstrii.nacelaitimp,nrileEuropeiCentraleide
Est, caracterizate de economii comuniste planificate centralizat, se
nregistranumaiactivitateaeconomiccoordonatdestat,iarfunc
ionareacooperativeloreralipsitdeapartenenaiorganizarealor
tradiionalpebazdevoluntariatiparticiparedemocratic.
n perioada 1975prezent, se semnaleaz importana mai mare a
sectoruluieconomieisocialentermenideactivitateeconomici
deplanificareapoliticilorsociale,attnrileUniuniiEuropene,
ctilanivelinternaional,dincauzacreteriiomajuluinultima
parte a anilor 70 i din cauza reducerii ajutorului din partea
statului bunstrii (de ex., sntate, educaie i alte servicii din
aceast categorie). Astfel, nevoia de locuri de munc i surse de
venitalternativepentrugrupuriledepersoanecelemaiafectatede
omaj, reducerea competenelor i amplificarea riscului de
excluziune social, necesitatea asigurrii de bunuri i servicii cu
costuri adecvate celor mai multe grupuri sociale vulnerabile au
acceleratprocesuldeintensificareidiversificareainiiativelori
structurilor de autoajutorare, att printro reacie spontan a
societii civile, ct i prin elaborarea i aplicarea de politici n
acest domeniu, la nivelul statelor membre ale Uniunii Europene.
n consecin, n societile vestice, sa revitalizat sectorul
economieisociale,cadirecieimportantpentruocupare,cretere
economic, solidaritate social, asociaionism i servicii sociale
comunitare.nriledinEuropaCentralideEst,perioadaeste
definit de intervenii sinusoidale, de la intervenia controlat a
statuluiladizolvareaorganicdelanceputulanilor90.Ultimul
deceniu a repoziionat importana formelor economiei sociale n
aceste ri, ele devenind parte a construciei europene datorit

12

stimulrii sectorului prin finanrile primite n perioadele de


preaderareipostaderare,darseremarcnevoiadeasemenine
alocrilesubstanialepentruasegenerarezultatesustenabile.

1.2.Recunoatereaeconomieisociale
Economia social nc se afl pe calea recunoaterii importanei sale
n cadrul economiilor statelor lumii, reliefnduse faptul c exist paliere
disticte n care se regsesc puncte de sprijin n consolidarea acestui
domeniu.Astfel,sepoateprocedalaanalizarearecunoateriisectoruluidin
perspectivaapatrucomponente:
A) componentaconceptualelaborareadedefiniiiitipologii;
B) componentanormativadoptareadenoiiniiativelegislativela
niveleuropeanilanivelnaional;
C) componenta instituional apariia i proliferarea structurilor
reprezentative ce promoveaz, elaboreaz i monitorizeaz
politicilespecifice;
D) componenta academic constituirea resurselor tiinifice
agregate,bazatepeevidene.

A.Componentaconceptualelaborareadedefiniiiitipologii
Definirea economiei sociale se apreciaz c este furnizat de ctre
propriile organizaii n Carta principiilor economiei sociale promovat de
Social Economy Europe, instituia reprezentativ la nivelul Uniunii
Europene pentru organizaiile economiei sociale1, prin prezentarea
principiiloreconomieisociale:

primatulobiectivuluiindividualisocialasupracapitalului;
afilierevoluntarideschis;
control democratic prin statutul de membru (nu se aplic
fundaiilorntructacesteanuaumembri);
combinaiile de interese ale membrilor/utilizatorilor i/sau
interesulgeneral;

http://www.cedageu.org/index.php?page=socialeconomy&hl=en_US.

13

aprareaiaplicareaprincipiuluisolidaritiiiresponsabilitii;
administrare autonom i independen fa de autoritile
publice;
cea mai mare parte a surplusului este folosit pentru asigurarea
obiectivelordedezvoltaredurabil,aserviciilordeinterespentru
membrisaupentruinteresulgeneral.

OaltdefiniieaeconomieisocialeestefurnizatdeCIRIEC1:Setulde
ntreprinderi particulare organizate pe baze oficiale, cu autonomie de decizie i
libertatedeapartenen, createpentruasatisface cerinelemembrilorlorpepia
prinproducereadebunuriifurnizareadeservicii,asigurareisuportfinanciar,n
care luarea deciziilor i orice distribuire a profitului sau a surplusului ntre
membrinuestelegatnmoddirectdecapitalsaudesumelecucareacontribuit
fiecaremembru,fiecaredintreacetiaavndunvot.Economiasocialmaiinclude
i organizaiile particulare nfiinate pe baze oficiale, cu autonomie de decizie i
libertate de apartenen, care produc servicii nonpia pentru gospodrii i ale
crorsurplusuri,dacacesteaexist,nupotfinsuitedeageniieconomicicarele
creeaz,controleazsaufinaneaz2.ncadrulraportuluielaborat,searatc,
dinpunctdevederesocioeconomic,existnmodevidentopermeabilitate
ntre cele dou subsectoare, precum i legturi strnse ntre pia i
nonpia n cadrul economiei sociale, ca rezultat al unei caracteristici pe
care o mprtesc toate organizaiile economiei sociale: acestea sunt
organizaiideoamenicarentreprind/desfoaroactivitatealcreiprincipalscop
estesatisfacereanevoiloroamenilor,inuremunerareainvestitorilorcapitaliti.
nafardeeconomiasocial,principalaabordareteoreticsereferla
altreileasector,cunoscutcasectorulnonprofitsauorganizaiinonprofit3,i
a aprut pentru prima dat acum 30 de ani n SUA, fiind definit i
diseminatintensnntreagalumedeunproiectinternaionaldecercetare
demaratnprimaparteaanilor90icondusdeJohnsHopkinsUniversity
(Baltimore, SUA). n esen, aceast abordare acoper numai organizaiile
private (organizaiile de caritate i fundaiile filantropice din SUA), care au
prevederi specifice de asociere, conform crora se interzice distribuirea

CIRIEC,p.20.
CIRIEC,p.2021.
3CIRIEC,p.2834.
1

14

surplusului ctre membrii fondatori sau ctre cei care le controleaz sau
finaneaz. Aceste structuri ndeplineau cinci criteriicheie din definiia
structuraloperaionalaorganizaiilornonprofit:
a) organizaii au structur i prezen instituional (de obicei sunt
persoanejuridice);
b) private sunt separate n mod instituional de guvern, dei pot primi
finanare public i pot avea funcionari publici n organele de
conducere;
c) autoconducerepotcontrolapropriileactivitiisuntliberesaleagi
sconcediezeorganelelordeconducere;
d) distribuienonprofitpotaveaprofit,daracestatrebuiereintrodus
nprincipalamisiuneaorganizaiei,inudistribuitproprietarilor,
membrilor, fondatorilor sau organelor de conducere ale
organizaiei;
e) voluntar calitatea de membru nu este obligatorie sau impus
legalitrebuiesaibvoluntaricaresparticipelaactivitateasau
administrarealor.
Abordarea economiei sociale are patru din cele cinci criterii ale
organizaiilor nonprofit: organizaii private, organizate n mod formal, cu
autonomie de decizie (autoguvernare) i libertate a afiliaiei (participare
voluntar).nlucrareaNaiunilorUniteHandbookonNonProfitInstitutions
intheSystemofNationalAccounts1(NPIHandbook)sencearcaseclarifica
conceptualdifereneleiasemnriledintreabordrileeconomieisocialei
ale organizaiilor de tip nonprofit. Astfel, exist trei criterii prin care
organizaiilenonprofitdifernmodclardeeconomiasocial:
a) Criteriul nonprofit. n modelul organizaiei nonprofit, acestea
trebuie s aplice principiul nedistribuirii profiturilor sau
surplusului(constrngereadenedistribuire).Totui,cooperativele
i societile mutuale care formeaz nucleul de decizie al
economiei sociale sunt excluse din al treilea sector de abordarea

Handbook on NonProfit Institutions in the System of National Accounts, United


Nations,NewYork,2003.

15

organizaiei nonprofit, ntruct majoritatea acestora distribuie


surplusulntremembri.
b) Criteriul democraiei. n modelul organizaiei nonprofit, conceptul
de organizare democratic a unei entiti din al treilea sector nu
este un criteriu1. Abordarea economiei sociale exclude n general
din al treilea sector orice entitate nonprofit care nu opereaz n
mod democratic, dei este acceptat faptul c organizaiile
voluntare nonprofit care furnizeaz persoanelor sau familiilor
servicii nonpia, gratis sau la preuri nesemnificative din punct
de vedere economic, pot fi incluse n cadrul economiei sociale.
Aceste instituii nonprofit i dovedesc utilitatea lor social prin
furnizareadebunurisauserviciimeritatepegratisindivizilorsau
familiilor.
c) Criteriul de servire a oamenilor. n modelul organizaiei nonprofit,
nuexistniciuncriteriudeconsiderareaserviciilorpentruoameni
caobiectivprioritar.Organizaiilenonprofitpotficreatepentrua
furniza servicii att persoanelor, ct i corporaiilor care le
controleaz sau finaneaz. n abordarea economiei sociale,
principalul scop al tuturor organizaiilor este de a servi oamenii
saualteorganizaiialeeconomieisociale.norganizaiiledeprim
rang, majoritatea beneficiarilor activitilor lor sunt persoane
individuale, gospodrii sau familii, fie ei ntreprinztori
particulari, productori sau consumatori. Multe dintre aceste
organizaiiacceptnumaipersoaneindividualecamembri.
n sfrit, spre deosebire de abordarea organizaiei nonprofit, care
vede n al treilea sector numai o funcie filantropic sau caritabil care
dezvolt iniiative de solidaritate unidirecionale, economia social
promoveaziniiativedeafacericusolidaritatereciprocntreiniiatori,pe
baza unui sistem de valori n care prevaleaz luarea democratic a
deciziiloriprioritateapersoanelornfaadistribuieidecapital.Economia
socialnuvededoaroameniinevoiaicabeneficiaripasiviaifilantropieisociale,ci,
deasemenea,ridicceteniilastatutuldeprotagonitiactiviaipropriilordestine.

Defourny,J.;Borzaga,C.,TheEmergenceofSocialEnterpriseinEurope,Routledge,
London,2001.

16

NPI Handbook al Naiunilor Unite identific un sector mare i


eterogen de organizaii nonprofit care pot aparine oricruia dintre cele
cinci sectoare instituionale ce alctuiesc sistemul conturilor naionale,
inclusiv guvernarea general. Aceste organizaii au o mare varietate de
formelegale,deimajoritateasuntasociaiiifundaii,isuntcreatepentru
diferitescopuri:pentruafurnizaserviciipersoanelorsaucompaniilorcare
le controleaz sau finaneaz; pentru a efectua activiti caritabile sau
filantropicenbeneficiulcelornevoiai;pentruafurnizaserviciinonprofit
de pia, cum sunt activiti de meninere a sntii, educaie, recreaie
etc.; pentru a apra interesele grupurilor de presiune sau programele
politice ale persoanelor care mprtesc aceleai opinii etc. NPI Handbook
considercunelegrupuriimportante,cumsuntcooperativele,societilemutuale,
ntreprinderilesocialeialtele,nuaparinsectoruluinonprofit.
CIRIEC a identificat o diversitate semnificativ n ceea ce privete
utilizarea conceptului i nivelurile de recunoatere a economiei sociale n
rileUE25,principaleleconcluziifiind:
1. Existconceptedivergenteasuprasituaieieconomieisocialechiar
infiecarear(numainFranaiSpaniaexistorecunoatere
oficialaeconomieisociale).
2. Cooperativele, societile mutuale, asociaiile i fundaiile sunt
mai rspndite n grupul de ri unde exact conceptul de
economie social este cel mai acceptat, cu excepia Irlandei i
FinlandeidincadrulvechiiUE15.
3. Cooperativele, societile mutuale, asociaiile i fundaiile pot fi
consideratecafiindelementelecentralealeeconomieisociale;
4. Exist diferene semnificative referitoare la rspndirea
componentelor economiei sociale ntre vechile ri UE15 i noile
state membre UE (foste comuniste). Diferena fundamental se
refer la numrul foarte sczut de societi mutuale (cum sunt
societile prieteneti) din sfera economiei sociale, explicat prin
nivelul foarte sczut de recunoatere chiar a conceptului de
economie social, lipsind un cadru legal pentru nfiinarea
societilormutualenacesteri.naproapejumtatedintrenoile
statemembresentlnesccomponenteledeasociaiiifundaii.

17

ConceptuldeeconomiesocialestenelesnmoddiferitderileUE.
De exemplu, rile n care conceptul de economie social sebucur de un
nivel mediu de acceptare sunt: Cipru, Danemarca, Finlanda, Grecia,
Luxemburg, Letonia, Malta, Polonia i Marea Britanie. n aceste ri,
conceptul de economie social coexist alturi de alte concepte, cum ar fi
sectorul nonprofit, sectorul voluntar i ntreprinderile sociale sau firmele
sociale. n Marea Britanie, nivelul sczut de contientizare asupra
economiei sociale este n contrast cu politica guvernului de sprijin pentru
ntreprinderilesociale.1
rilencareconceptuldeeconomiesocialestemaipuincunoscut,
seregsetenstadiuincipientsauestechiarnecunoscutformeazungrup
alctuitdinAustria,Estonia,Germania,Lituania,Olanda,RepublicaCeh,
SloveniaiUngaria,grupcareconinenprincipalrigermaniceipecele
caresaualturatUniuniiEuropenencadrulextinderiidin2004.Termenii
nrudii de sector nonprofit, sector voluntar i organizaii nonguverna
mentalesebucurdeorecunoatererelativ.

B.Componentanormativadoptareadenoiiniiativelegislativela
niveleuropeanilanivelnaional
Laniveleuropean,n1992,Comisiaasupustreipropunerilegislative
ctreConsiliulEuropei:2
1. Proposal for a Council Regulation on the Statute for a European
Cooperative Society (Propunere pentru o Reglementare a Consiliului
asupraStatutuluiSocietiiEuropeneaCooperativelor);
2. Proposal for a Council Regulation on the Statute for a European
Mutual Insurance Society (Propunere pentru o Reglementare a
Consiliului asupra Statutului unei Societi Mutuale Europene a
Asigurrilor);

CIRIEC, p. 36. n anul 2001, guvernul britanic a creat Serviciul pentru ntre
prinderiSociale(SocialEnterpriseUnit)ncadrulDepartamentuluiComeruluii
Industriei(DepartmentofTradeandIndustry).
2http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/promotingentrepreneurship/social
economy/index_en.htm.
1

18

3. Proposal for a Council Regulation on the Statute for a European


Association (Propunere pentru o Reglementare a Consiliului asupra
StatutuluiuneiAsociaiiEuropene).
Acestetreiregulamenteaufostnsoitedetreidirectivesimilarecare
impuneau implicarea angajailor n procesul de luare a deciziilor n
afacerile lor europene, cum este Directive on Employee Involvement
Directivaasupraimplicriiangajailor(CouncilDirective2001/86/ECof8
October2001)1.Afostnevoiede11anipentrucaStatutulSocietiiEuropene
a Cooperativelor s fie adoptat pe 22 iulie 2003 (OJ of 18th August 2003
(L207)).2 Celelalte dou propuneri de reglementare au fost retrase de
Comisien2006,dincauzalipseideprogresenprocesullegislativ.
Summitul de la Luxemburg din anul 1997 a aprobat noile linii
directoare pentru ocuparea forei de munc, recunoscnd importana
economiei sociale pentru dezvoltarea local (economia social i mai ales
ntreprinderile sociale reprezint un actor major pentru politicile de
ocupareiincluziunesocial;nacestdomeniu,esteimplicatnmoddirect
Directoratul General pentru Ocupare i Afaceri Sociale). De asemenea, n
acelai an a fost adoptat Comunicatul Comisiei referitor la promovarea
roluluiorganizaiilorvoluntareifundaiilornEuropa(COM(1997)241
final06.06.1997).ScopulacestuiaafostdeainiiaundialogntreComisie

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/promotingentrepreneurship/social
economy/cooperatives/index_en.htm.
2 Obiectivul su era de a asigura cooperativelor un set potrivit de instrumente
juridice care s uureze activitile transfrontaliere i transnaionale. Statutul
Societii Europene a Cooperativelor este asemntor Statutului companiilor
europene(SE)adoptatn2001,darafostadaptatpentrucaracteristicilespecifice
alesocietilorcooperative.Statutulnuestedeinteresnumaipentrucooperative.
Elfurnizeaz,deasemenea,uninstrumentjuridicidealpentrucompaniiledetot
felulcaredorescsseasociezenbeneficiulcomun,deexemplu,pentruaintrape
piee,pentruaajungesfieeconomiidescalsaupentruaefectuaactivitide
cercetare sau dezvoltare. Statutul permite ca 5 sau mai muli ceteni europeni
(persoanefizice)dinmaimultdeunstatmembruscreezeosocietateeuropean
cooperativ. Astfel, este prima i singura form de companie european care
poate fi nfiinat pornind de la zero i cu rspundere limitat. http://ec.europa.
eu/enterprise/policies/sme/promotingentrepreneurship/socialeconomy/co
operatives/index_en.htm.
1

19

iactoriicheiedinsector,inclusivorganizaiileumbrel,practicienii,sfera
academiciautoritilenaionaleilocale.
Un pas important sa nregistrat n anul 2006, prin adoptarea
DirectiveiConsiliului2006/112/ECdin28noiembrie2006privindtaxape
valoarea adugat (VAT), prin care se permite statelor membre s
autorizeze ntreprinderile sociale s nu perceap TVA pentru bunurile i
serviciileefectuatepentruinteresulgeneral.
n anul 2008, se adopt Decizia Consiliului European asupra
politicilor de ocupare n statele membre (30/06/2008), Reglementarea
Comisiei (EC) nr. 800/2008 din 6 august 2008, care declar anumite
categoriideajutorcompatibilecupiaacomunnaplicareaart.87i88din
Tratat (reglementarea de exceptare n bloc), precum i Comunicatul
interpretativ al Comisiei referitor la aplicarea legii comunitare asupra
procurrii i concesiunilor publice pentru partenerii publici/privai
instituionalizai (Institutionalised PublicPrivate Partnerships IPPP1
IPPPs sunt nelei de CE ca o cooperare ntre pri publice i particulare
careimplicnfiinareauneientiticucapitalmixtcarefacecontractesau
concesiunipublice).
Directoratul general pentru piaa intern i servicii a lansat n anul
2009 o consultare public asupra dificultilor pe care fundaiile le
ntmpin atunci cnd lucreaz transfrontalier, asupra coninutului unui
posibil statut al fundaiilor europene i asupra modului n care statutul
poateafectaatitudineadonatorilorifondatorilor.Totnacelaian(2009),a
fost adoptat Rezoluia Parlamentului European din 19 februarie 2009
despreeconomiasocial(2008/2250(INI))2.

n ultimii ani, un mare numr de ntreprinderi sociale sau dezvoltat ca


parteneriate publicprivate (PPP). Aceast form de cooperare este caracterizat
de rolul partenerului privat, care este implicat n diferitele faze ale proiectului,
trebuind s preia riscurile ce n mod tradiional reveneau sectorului public i
adeseacontribuielafinanareaproiectului.
2http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=//EP//TEXT+TA+P6
TA20090062+0+DOC+XML+V0//EN.
1

20

nfunciedereglementrilenormativeprivind economiasocialdin
statele membre ale Uniunii Europene, se realizeaz o delimitare ntre trei
categoriideri:
1. stateceauolegislaiespecificpentruformeleeconomieisociale;
2. stateceauanumiteprevederistatutarecesereferlaorganizaiile
economieisocialeprinincludereandiferitelegi;
3. statencarenuseidentificaspectelegislativespecificeeconomiei
sociale.

Recunoaterealegalaanumitorformealeeconomieisociale
ara

Cooperative

Belgia
Da
Frana
Da
Irlanda
Da
Italia
Da
Portugalia
Da
Spania
Da
Suedia
Da
Austria
Da
Danemarca
Nu
Finlanda
Da
Germania
Da
Grecia
Da
Luxemburg
Da
Olanda
Da
MareaBritanie
I
Noilestatemembre
Cipru
Da
Cehia
I
Estonia
Nu
Ungaria
Da
Letonia
Da
Lituania
Da
Malta
Da
Polonia
Da
Slovenia
Da
Sursa:CIRIEC,2007,p.69.

Societi
mutuale
Da
Da
Da
Da
Da
Da
Da
Nu
Da
Da
Da
n/a
Da
Da
I
n/a
Nu
Nu
n/a
Nu
Nu
n/a
Da
Nu

21

Asociaii

Fundaii

Da
Da
Nu
Da
Da
Da
Nu
Da
Da
Da
Da
Da
Da
Da
Da

Da
Da
Nu
Da
Da
Da
Da
Da
Da
Da
Da
Da
Da
Da
Da

n/a
Da
Da
Da
Da
Da
Nu
Da
Da

n/a
Da
Da
Da
Da
Da
Nu
Da
Da

Cadrulnormativ,attlanivelnaional,ctilaniveleuropean,seafl
ntrodinamicintensdeschimbaresubimpulsulnoilorcondiiialecrizei
economice i al deciziilor de eficientizare a activitilor economice, pe
fondulunorparametriseverideausteritate,darideapellasolidaritate.

C. Componenta instituional apariia i proliferarea structurilor


reprezentative ce promoveaz, elaboreaz i monitorizeaz politicile
specifice
Dinperspectivcronologic,seapreciazc,nanul1978,Comitetul
Economic i Social European (EESC European Economic and Social
Committee)afostunadintreprimeleinstituiieuropenecareaurecunoscut
rolul economiei sociale, prin publicarea unui studiu asupra importanei
sociale a activitilor promovate de cooperative, societi mutuale i
asociaii n Europa1. Aceeai instituie a promovat n anul 1986 prima
conferin asupra Economiei cooperativelor, societilor mutuale i
asociaiilor, organizat n colaborare cu Comitetul Consultativ ale Aso
ciaiilorCooperatiste(ConsultativeCommitteeofCooperativeAssociations
CCACC) (n urmtorii ani, EESC a emis mai multe opinii referitoare la
economiasocialicomponentelesale).
La nivelul Comisiei Europene, n anul 1989, sa publicat primul su
comunicat referitor la afacerile n sectorul economiei sociale, care
recunotea specificitatea ntreprinderilor economiei sociale i rolul acestora
pepiaaintern.nacelaian,unbiroupentrueconomiasocialafostcreat
n cadrul Directoratului general pentru ntreprinderi mici i mijlocii.
Conferine petemaeconomieisocialeau fost organizate periodicsubegida
CE,furnizndprilejuriimportantepentruntlniriicretereacontientizrii
despre acest sector2. De asemenea, n anul 1995, cele patru familii ale

MapofEuropeanandNationalSocialEconomyInstitutionsandOrganisations,p.15.
Primul obiectiv al CE a fost acela de a ajuta economia social s satisfac
provocrile pieei interne, ceea ce a reflectat preocuparea Comisiei pentru
competitivitate, crearea de slujbe i pentru cerinele urmtoarei extinderi a
Uniunii.AcesteobiectiveaufosttradusenProgramulmultianual(199496),dar,
cu toate c majoritatea statelor membre au fost n favoare, Programul nu a fost
adoptatdeConsiliu,fiindretrasdeComisien1997.

1
2

22

economieisociale(cooperativele,societilemutuale,asociaiileifundaiile)
aucreatunComitetconsultativtemporarcareafostrecunoscutdeComisie
n 1998 i anulat n anul urmtor. Dup reforma Comisiei, Directoratul
general pentru ntreprinderi mici i mijlocii a devenit parte din mai marele
Directoratgeneralpentruntreprinderiieconomiesocial,concentrnduse
pe aspecte de ntreprindere ale cooperativelor, societilor mutuale,
asociaiilorifundaiilor1.
Importana economiei sociale la nivel european a fost recunoscut de
ParlamentulEuropeann1990,princreareaIntergrupuluipentruEconomia
Social n 19902. Intergrupul pentru Economie Social este o platform
pentru schimburile dintre membrii Parlamentului European (MPE) i
membriisocietiicivile.Principalelerecomandrialeintergrupuluincadrul
edinei plenare din 19 februarie 2009 au fost: s aprobe statutele europene
ale asociaiilor, societilor mutuale i fundaiilor; s introduc serviciile
sociale de interes general n dezbaterea european i s recunoasc
specificitatea interesului general al acelor servicii n noul tratat; s
recunoasccontribuiaeconomieisocialelamodelulsocialeuropean.
La nivelul structurilor asociative europene tip reea sau tip umbrel
aufostnfiinateoseriedeentitireprezentative,printrecareComitetul
PermanentEuropeanalCooperativelor,SocietilorMutuale,Asociaiilor
i Fundaiilor (European Standing Conference (Confrence Europenne
PermanenteCEP)ofCooperatives,MutualSocieties,Associationsand
Foundations (CEPCMAF), care, din 2008, ia schimbat denumirea n
SocialEconomyEurope.

ntruct, n domeniul promovrii competitivitii IMMurilor i a ntreprinderilor


economieisociale,niciostipularedinTratatnuconineopoliticeuropeanspecific,
cu propriile sale instrumente juridice, rolul Comisiei este limitat la o aciune
orizontalcareurmretencurajareacreriiunuimediufavorabilpentruIMMurii
ntreprinderile sociale prin intermediul tuturor celorlalte politici existente ale
comunitii. n acest cadru, promoveaz cunoaterea i vizibilitatea sectorului i
dezvoltlegturicuoficialiipubliciresponsabilipentrureglementareidezvoltare
neconomiasocialdinstatelemembre.Acioneazprinconsultarecuorganizaiile
reprezentative ale cooperativelor, societilor mutuale, asociaiilor i fundaiilor.
MapofEuropeanandNationalSocialEconomyInstitutionsandOrganisations,p.10.
2http://www.socialeconomy.eu.org/spip.php?rubrique60&lang=en.

23


D. Componenta academic constituirea resurselor tiinifice
agregate,bazatepeevidene
Nevoiadeambuntirelaiilecusectorulorganizaiilorvoluntarea
fostrecunoscutdectreComisienanul2000,prinadoptarealucrrii The
Commission and NonGovernmental Organisations: Building a Stronger
Partnership (Comisia i organizaiile neguvernamentale: construind un
parteneriat mai puternic). Alte resurse au fost asigurate prin publicarea a
numeroasepoliticialecomunitiiiamsurilorspecificedesprijinpentru
dezvoltarea ntreprinderilor sociale (Agenda European a Antreprenorilor
(COM(2004)70final,11.02.2004).
Prin documentul Integrated Lisbon Guidelines for Growth and Jobs
(20052008)(LiniiledirectoareintegratedelaLisabonapentrucretereeconomic
i locuri de munc 2005), promoveaz extinderea serviciilor sociale i a
economiei sociale n contextul Strategiei de laLisabona, cu un obiectiv de
cretere a cotei de participare a forei de munc n Europa la 70%, parial
prinimplicareapersoanelordezavantajatepepiaamuncii.Deasemenea,n
contextul metodei deschise de coordonare pentru protecia social i
incluziune social, este recunoscut rolul economiei sociale privind inclu
ziuneansocietateipepiaamunciiapersoanelorcelormaidezavantajate.
O lucrare important este Manual pentru ntocmirea conturilor satelit ale
companiilordineconomiasocial:cooperativeisocietimutuale(2007).

1.3.Stadiuldezvoltriiformelordeeconomiesocial
ntreprinderileeconomieisocialetotalizeaz2milioaneuniti(adic
10% din totalul afacerilor n Europa) i folosesc peste 11 milioane de
angajai pltii (echivalentul a 6% din populaia muncitoare a UE). Dintre
acetia, 70% lucreaz n asociaii nonprofit, 26% n cooperative i 3% n
societi mutuale. Entitile economiei sociale sunt ntreprinderi, n
majoritatealorntreprinderidedimensiunemicro,micimijlocie(IMM).1

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/promotingentrepreneurship/social
economy/index_en.htm.

24

n contrast, economia social este invizibil n contabilitatea


naional,unobstacolcareesteoaltprovocaremajor.1Regulilecontabile
naionale actuale nu recunosc economia social ca un sector instituional
diferit,ceeacefacedificilrealizareadestatisticieconomicenmodregulat
i care s fie precise i de ncredere, referitoare la agenii care alctuiesc
economiasocial.

Societilecooperative
O cooperativ poate fi identificat ca fiind o ntreprindere nfiinat
n mod liber, deinut i controlat de un grup de persoane juridice, cu
scopul de a obine n mod echitabil beneficii reciproce, care reies din
activitile ntreprinderii, i nu n primul rnd din investiia fcut n
aceasta.2 O alt definiie, mai descriptiv n ceea ce privete principiile i
modul de operare, este cea oferit de Cooperatives Europe, unde
ntreprinderilecooperativesuntdefinitecafiind:nfiinatecudublulscopdea
obinesucceseconomicidearspundeobiectivelorsociale.3Acesteasebazeazpe
urmtoarele principii: apartenen voluntar i liber; control democratic al
membrilor; participare economic a membrilor; autonomie i independen;
cooperarentrecooperative;grijpentrucomunitate.
n2004,noileoptstatemembrealeUE,fostericomuniste,maiales
Polonia i Republica Ceh, au nregistrat cele mai multe tipuri de
cooperative care se regsesc i n vechiul grup UE15 de state membre:
cooperative agricole, de consum, bnci, construcii de locuine, munci
toretiisociale.
Importana social i economic a cooperativelor este dat de
numruligradulderspndirealacestora,dacavemnvederechiari
numai cooperativele membre ale organizaiei reprezentative, Cooperatives
Europe:4171deorganizaiidecooperativeindividualedin37deridincele
42 de state ale regiunii europene, precum i 6 din cele 7 organizaii
sectoriale europene, reprezentnd 250.000 de ntreprinderi cooperative cu

CIRIEC,p.114.
Parnell,Edgar,ANewLookatCooperativesandTheirRoleinDevelopingCountries,
nSmallEnterpriseDevelopment,Volume13,No.1,March1992.
3http://www.coopseurope.coop/spip.php?rubrique19.
4http://www.coopseurope.coop/spip.php?rubrique18.
1

25

160 milioane de membri i care asigur 5,4 milioane de posturi/locuri de


munc.

Societilemutuale
Conceptul de societate mutual folosit de manualul Comisiei
Europene(ManualfordrawingupSatelliteAccountsofCompaniesintheSocial
Economy: cooperative and mutuals (decembrie 2006)) este urmtorul: o
asociaieautonomdepersoane(entitijuridicesaupersoanefizice)unitenmod
voluntar pentru scopul principal de a satisface nevoile lor comune de asigurare
(via i nonvia), grij i ngrijire, sntate i bnci, care au activiti supuse
competiiei. Aceasta opereaz n conformitate cu principiul solidaritii ntre
membri, care particip la conducerea afacerii, i rspunde principiilor absenei
aciunilor, libertii de afiliere, existenei unor obiective care nu sunt exclusiv de
obinere de profit, solidaritii, democraiei i independenei.1 O autodefiniie a
societilormutuale,aacumafostdatdeAssociationInternationaledela
Mutualit (AIM)2, suplimenteaz definiia menionat mai sus: Societile
mutualegrupatencadrulAIMsuntgrupridepersoanecuobiectivedebunstare
social i fr motiv de profit, al cror scop este de a asigura protecie mpotriva
consecinelor diferitelor riscuri sociale pentru membrii lor i familiile acestora.
Acestea furnizeaz n general acoperire pentru bunstarea social i acces la
servicii sociale finanate pe baza solidaritii, al cror scop este definit n mod
democratic de ctre membri. Societatea mutual funcioneaz n mod esenial n
conformitate cu principiul administrrii autonome, absenei acionarilor i
independenei de autoritile publice. Dei societile mutuale trebuie s se
conformezelegislaieinaionale,fiinddecisubiectal supravegheriidectreaceste
autoriti, controlul democratic al funcionrii lor este exercitat n primul rnd
prin organele lor statutare. Autonomia i structura lor democrat sunt garania
dinamismuluiiaadaptriiconstanteaserviciilorlorpentruarspundenevoilor
efective.3
n funcie de activitatea lor principal i de tipul de risc asigurat,
societile mutuale se mpart n dou mari categorii. Primul grup include

CIRIEC,p.2425.
Grup de organizaii autonome de asigurri de sntate i protecie social care
opereazconformprincipiilordesolidaritateinonprofit.
3http://www.aimmutual.org/index.php?page=13.

1
2

26

societilemutualedetipprovident,acroractivitateconstnprincipaln
acoperirea riscurilor de sntate i bunstare social a persoanelor
individuale/fizice. Al doilea grup este format de companiile mutuale de
asigurri.1

n Uniunea European (UE25, 2004) existau 7.180 de asigurtori


autorizai,dintrecare70%erauasigurtorimutualiicooperative.

Dintre aceti 7.180 de asigurtori, marea majoritate (68%) este


reprezentat de societi mutuale, cu prezen att n sectorul
via,ctinsectorulnonvia.

ntermenideprimebrutedirectetotale(viainonvia)pentru
cas i familie, sectorul societilor de asigurare mutuale i
cooperative,nceamailargdefiniieasa,reprezint247miliarde
eurosau27%dinpiaaeuropeantotal.

Aceste 247 miliarde sau 27% din piaa european total se


apropie de dimensiunea celei mai mari piee naionale a
asigurrilor, Marea Britanie, care reprezenta n 2004 (cas i
familie) 269 miliarde . Msurat n acest fel, am putea spune c
sectorulmutualalasigurriloresteadouamarepiaeuropeana
asigurrilor.

Sectorul mutual al asigurrilor nonvia este chiar cea mai mare


ar,cuopiade106miliarde(aproapectMareaBritaniei
Frana luate mpreun), n timp ce asigurtorii mutuali pentru
asigurrile de via acoper a treia mare pia sau o pia
echivalentcuceadinGermania2.

Societile mutuale pentru sntate i bunstare social asigur


asistenpentrumaimultde120milioanedepersoane.

Societilemutualedeasigurriauocotdepiade23,7%.3

CIRIEC,p.24.
http://www.amiceeu.org/Facts_and_figures.aspx.
3CIRIEC,p.7.

1
2

27

Asociaiile
Asociaiile sunt actori socialeconomici. Asociaiile mprtesc valorile
democraiei, primatul individului i al obiectivelor sociale fa de capital i sunt
dedicatemembrilorloriinteresuluigeneral.Deaceea,sedistingdentreprinderile
comerciale, prin faptul c nu activeaz pentru profit, scopul lor fiind acela de a
contribui la interesul general. Asociaiile sunt un loc pentru exprimare i
informare. Ele joac diferite roluri n societate, cum sunt furnizarea de servicii,
activitimilitante,asisten,integrareipregtire.Elerspundnevoiiexprimate
la toate nivelurile mulumit rolului lor de: actori sociali; parteneri n definirea,
implementareaiurmrireapoliticilorpublice;parteneriaiautoritilorpublicen
misiunealordeserviciideinteresgeneral.Astfel,asociaiileiasumunrolsocial
i sunt implicate n dezvoltarea de aciuni colective, de dezvoltare local, de
dezvoltare durabil pentru oameni, asigurnd o adevrat productivitate social.
Asociaiile sunt juctori importani n dezvoltarea Uniunii Europene i niciun
progresnupoatefinregistratn construireaunui proiect socialipoliticpentru
Europafrparticipareaceteniloreiiaactorilorsociali.1
nUE15,n1997,asociaiilefoloseau6,3milioanedeangajai,iarn
UE25, ele reprezentau peste 4% din PIB i 50% dintre cetenii Uniunii
Europene.

Fundaiile
n Europa, fundaiile pentru beneficiul public, bazate pe active i conduse
de un scop, nu au membri sau acionari i sunt organizaii nonprofit constituite
separat. Fundaiile se concentreaz pe domenii care merg de la mediu, servicii
sociale,sntateieducaiepnlatiin,cercetare,articultur.Fiecareareo
surs de venit sigur i de ncredere, care le permite s planifice i s execute
activitipeuntermenmailungdectmultealteinstituiicumsuntguvernelesau
companiile.2 O autodefiniie a fundaiilor, ca cea dat de EFC European
FoundationCentre3,suplimenteazdefiniiademaisus:

Social Economy Europe, http://www.socialeconomy.eu.org/spip.php?rubrique


201&lang=en.
2http://www.socialeconomy.eu.org/spip.php?rubrique202&lang=en.
3http://www.efc.be/Legal/Documents/Facts_Figs_publication.pdf.

28

Sunt organisme nonprofit constituite separat, care au propria


surs de ncredere de venit, de obicei, dar nu exclusiv, de la
nzestraresaucapital.
Aupropriulcomitetdeconducere.
Folosesc resursele lor financiare pentru scopuri educaionale, de
sntate, sociale, orientate spre cercetare, culturale sau de alt
natur, spre beneficiul public, fie prin acordarea de ajutor
financiarunorterepri,fieprinderulareapropriilorprogramei
proiecte.1

n24destatemembreUE(nuaveminformaiidinLituania,Maltai
Romnia),existcirca273.000deorganizaiidenumitefundaii,dincare
circaotreime(peste95.000)suntfundaiinbeneficiulpublic.Aceastado
medie de peste 27 de fundaii la 100.000 de locuitori i corespunde unei
creteridepeste54%afundaiilornbeneficiulpublicpeparcursulapatru
ani (20012005): 39% se datoreaz extinderii UE (sunt incluse date de la 9
din12noistatemembre).naceeaiperioad,nvechilestatemembreale
UE15,existaocretereefectivde15%afundaiilornbeneficiulpublic.
n 10 ri UE (Belgia, Republica Ceh, Estonia, Finlanda, Frana,
Germania,Ungaria,Italia,OlandaiSpania),circa34.000defundaiiauun
personalde311.600deangajai,ceeacenseamnomediede9angajaipe
fundaie. Fundaiile din Italia au cel mai mare numr de angajai, 106.137
de salariai n 4053 de fundaii. Att n Frana, ct i n Spania, numrul
mediu de angajai pe fundaie este considerabil mai mare (45 i 41 de
angajai per fundaie). Dei numrul mediu de angajai per fundaie n
vechile apte state UE este de 28 de persoane, noile state membre au un
puternic impact statistic. n Ungaria, de exemplu, exist o medie de un
angajatipatruvoluntariperfundaie.Cele31.800defundaiicercetaten
apteriUE(Belgia,Finlanda,Frana,Germania,Ungaria,ItaliaiSpania)
au231.600devoluntari,cuomediedeaptevoluntariperfundaie.Spania
arecelmaimarenumrmediudevoluntari,urmatndeaproapedeBelgia,
cu 46, respectiv 45 de voluntari per fundaie. n contrast, Ungaria i
Germania au o medie de patru voluntari per fundaie, iar media n
Finlandaestedeaptevoluntari.

EFC,p.1.http://www.efc.be/Legal/Documents/Facts_Figs_publication.pdf.

29

ntreprinderilesociale
Carlos Borzaga i Jacques Defourny (ambii bine cunoscui pentru
munca lor n domeniul economiei sociale, de ex., The Emergence of Social
Enterprises (2001)) consider c ntreprinderile sociale promoveaz un
comportamentmaiinovativncreareadenoiformedeorganizareidenoi
servicii, baznduse pe un amestec mai variat de resurse, i anume mai
degrab pe venituri generate prin activiti comerciale dect pe donaii/
subsidiidelaautoritilepublice.Elesuntmaiantreprenorialeauomai
mare nclinare spre caracteristicile de asumare a riscului. Conceptul de
antreprenoriat social este legat de apariia ntreprinderilor sociale. Pentru
Defourny,onaturparticipatorie,careimplicpersoaneleafectatedeactivitate,
esteunuldintrecriteriilesocialeimplicitefiecreidefiniiiantreprinderilor
sociale:Reprezentareaiparticipareaclienilor,orientareactreprileinteresate
i un stil democratic de conducere sunt caracteristici importante ale ntre
prinderilorsociale.1

Exempledepotenialesubsectoare
alentreprinderilorsociale

ntreprinderisocialedeintegrarenmunc(WISE)

Afacericomunitare

Firmsocial

Cooperativealemuncitorilor

Cooperativesocialecurspunderelimitat

Smith,Graham,p.9.

30

Entitihibridealeeconomieisociale
Unadintretendineleprincipalecareauaprutnultimiicirca20de
ani n sectorul economiei sociale din Marea Britanie i la nivel global este
apariia unui numr mare de entiti hibride ale economiei sociale
(denumiteuneoriorganizaiicuvaloarecombinat),unhibridntrepiai
nonpia, cu o mare diversitate de resurse i de ageni n cadrul
organizaiei.1 Entitile hibride (care pot fi ntreprinderi sociale sau care
aparin oricreia dintre celelalte patru familii ale economiei sociale) care
opereaz n sfera economiei sociale ncearc s genereze att profit, ct i
valoare social; ele sunt ceva n genul organizaiilor cu profit/fr profit,
estompndimaimultgraniaodatclardintresectoruleconomieisociale
isectoareleparticularipublicaleconomieicaunntreg.

1.4.Propulsareantreprinderiisociale
ncadruleconomieieuropene
ndecursulultimelortreidecade,conceptuldentreprinderesociala
cunoscutodinamicaccentuatnmaimulteregiunialelumii.Cuprinztor
definitdeabordrilesalenonguvernamentale,darbazatpepiapentru
a rezolva problemele sociale, ntreprinderea social asigur deseori o
afacere surs de venit pentru multe tipuri de activiti i organizaii
orientate social. n cele mai multe cazuri, aceste venituri contribuie la
sustenabilitatea pe termen lung a organizaiilor implicate n activiti de
caritate.Oricum,nlimitaacestorparametri,ndiferiteregiunialelumiise
ncearc s se identifice diferitele concepte i contexte n ceea ce privete
micarea ntreprinderilor sociale n zonele lor (Kerlin, 2006)2. Lipsa
literaturii n ceea ce privete ntreprinderile sociale i modul n care se
manifestacestedifereneregionaleicontextesocioeconomicejoacunrol
importantnnregistrareaunordatecomparativerelevante.
Pentru cele mai multe regiuni ale lumii, ideea de venit generat din
activitile caritabile nu este un concept nou, dar acestnou concept sa

CIRIEC,p.27.
Kerlin,J.(2006),SocialenterpriseintheUnitedStatesandEurope:Understandingand
learningfromthedifferences,Voluntas,17(3),p.247263.

1
2

31

rspndit, discursul despre el pare s fie asociat cu anumite organizaii i


activiti,noiivechi,caresuntlegatedecontextulregionalidebeneficiile
sociale; ntradevr, pe msur ce conceptul a crescut n popularitate,
actoriiiinstituiileimplicatenpromovareaidezvoltareantreprinderilor
sociale par s oglindeasc mediul regional i socioeconomic n termenii
accenturii structurii i resurselor ntreprinderii sociale. n plus, anumite
tipuri de activiti sau organizaii incluse n specificul ntreprinderilor
sociale din anumite ri pot s nu fie incluse n contextul altor ri, chiar
dacaceleaiactivitisauorganizaiipotexistaiacolo.Astfel,diferenele
existente n cadrul ntreprinderilor sociale din diverse regiuni ale lumii
sunt, n parte, reflecii ale contextului socioeconomic regional. Pentru a
testa aceast afirmaie, baza de date sociale internaional i economic
prezentatnSocialEnterprise:AGlobalComparison(Kelin2009),unvolum
editat cu anumite contribuii de la bursierii din ntreprinderi din apte
regiuni ale lumii, arat cum factorii specifici regionali pot forma diferit
conceptul ntreprinderilor sociale, incluznd utilizatorii ei, forme
organizaionale,structuralegalimediuldesuport.
ntreprinderile sociale pot fi tratate ca un fenomen global n
perspectiv comparativ, chiar dac, n majoritatea lucrrilor despre
ntreprinderilesociale,centrulatenieiseplaseazasuprauneisingureri
sau asupra unei singure analize regionale i/sau asupra studiilor de caz
(Nyssens,2006)1.Discursulasupraantreprenoriatuluisocial,carengeneral
se focalizeaz pe realizrile individuale ale activitilor inovativi social din
diferite regiuni ale lumii, este posibil s aib un scop internaional
(Nicholls, 2006)2 i, de obicei, se concentreaz asupra inovaiei, indiferent
dacacestlucruimplicsaunuactivitateadepia.Oricum,puinatenie
a fost acordat contextului imediat al activitii ntreprinztorilor sociali,
precum i contextului care a format nevoia, scopul, forma de activitate
organizaional,structuralegaliprocesulimplicatncreareairealizarea
sa. Prin identificarea acestor goluri de cunotine i prin examinarea

Nyssens,M.(Ed.)(2006),Socialenterpriseatthecrossroadsofmarket,publicpolicies
andcivilsociety,London/NewYork,Routledge.
2 Nicholls, A. (Ed.) (2006), Social enterpreneurship. New models of sustainable social
change,Oxford,OxfordUniversityPress.
1

32

diferitelor contexte regionale, se poate ajunge la identificarea diferitelor


conceptedentreprinderesocialpeplanmondial.
Originile teoriei sociale asigur un punct de nceput pentru
nelegereaformriinoilorinstituiindiferitecontextenaionale.Lanivelul
de baz, teoria explic cum existena instituiilor i modelelor sociale
constrngeopiunilevalabilepentrudezvoltareanoilorinstituiinacest
caz,dezvoltareasectoarelornonprofitndiferiteri(Salamonetal.,2000)1.
Din aceast perspectiv se asigur o explicaie pentru variaiile
internaionale existente n dezvoltarea sectoarelor nonprofit. Aceast
abordare,dezvoltatdeSalamonetal.(2004),estebazatpecercetarealui
JohnsHopkins,ComparativeNonprofitSectorProject,condusn22deri
ntimpulanilor1990.Premisasaprincipalestecvariaiilencompoziia
ibazafinanciardinsectorulnonprofitndiferiteleripotfiexplicatepe
larg de contextul social, economic i politic diferit. Majoritatea
ntreprinderilorsocialeaulabazorganizaiisociale,sensncareoriginile
teoriei sociale sunt folosite ca o expresie a unei abordri de a nelege
formareaidiversificareantreprinderilorsociale.
Salamon et al. (2004) pun n centrul ateniei dezbaterea asupra
mrimiicelordouvariabile:mrimeamaimaresaumaimicasectorului
nonpofiticheltuiala(micsaumare)pentruasistenasocialaguvernului.
Folosind diferite combinaii ale acestor caracteristici, au testat diferite
modele, folosind informaiile existente cu privire la sectorul nonprofit i
cheltuialacuasistenasocialpentru22deriiauconcluzionatcacestea
promoveazdiverseregimuri.
Salamon et al. (2004) au analizat formarea celor trei regimuri ale
bunstrii n termeni istorici ai sectorului nonprofit i ai cheltuielilor cu
asistena social. Modalitile prin care originile sociale ale diferitelor
regimuri guvernamentale i interrelaiile dintre diferite clase sociale
creeazcondiiilenecesarerezultmaimultsaumaipuindinstructurarea
societiicivile.Deasemenea,sauntorsctreEspringAnderson(1999)2i

Salamon,L.M.;Sokolowski,S.W.&Associates(Eds.)(2004),GlobalCivilSociety:
DimensionsoftheNonprofitSector,Volume2,BloomfieldConn.,KumarianPress.
2EspingAndersen,G.(1999),Socialfoundationofpostindustrialeconomies,NewYork,
OxfordUniversityPress.

33

studiul lui asupra originilor bunstrii moderne, pentru a examina forele


care creeaz diferite niveluri de guvernare n asistena social. Astfel,
autorii consider c anumite circumstane sunt mai apropiate pentru
nflorirea instituiilor nonprofit dect altele, iar forma i caracterul
sectoruluinonprofitcarearezultatsuntafectatedeconstelaiaparticulara
forelorsocialecareolrgesc(Salamonetal.,2000,p.21)1.

Modelealregimului
celuidealtreileasector
Scalanonprofit

Cheltuieli
guvernamentale
pentrubunstare
Reduse
Extinse

Mic
Statal(Argentina,Japonia)
Socialdemocrat(Ungaria,
Slovacia)

Mare
Liberal(SUA,Australia)
Corporatist(Olanda,
Belgia)

Societatea civil i reglementrile legale care caracterizeaz sectorul


nonprofit, iau determinat pe cercettorii ntreprinderilor sociale s
analizeze doi factori adiionali ca fiind eseniali n caracterizarea
ntreprinderii sociale: ajutorul pieei i cel internaional. Astfel, conceptul
de pia ncorporeaz aspecte privind modul n care ntreprinderea
social/antreprenoriatulpareasefipoziionatndiversesocieti,guverne
i pia. De asemenea, cercetarea elaborat de Kerlin (2009)2 identific
ajutorul internaional ca un al patrulea factor de influen, plecnd de la
presupunereacntreprinderilesocialentrosocietatedepinddecondiiile
mediuluinconjurtor.
Deiexistctevastatisticirelevanteasuprantreprinderilorsocialei
conexiunii lor cu contextul din diferite regiuni ale lumii, Salamon et al.,

Salamon, L.M.; Sokolowski, S.W. & Associates (Eds.) (2004), Global Civil Society:
DimensionsoftheNonprofitSector,Volume2,BloomfieldConn.,KumarianPress.
2Kerlin,J.(2009),Socialenterprise:Aglobalperspective,Lebanon,UniversityPressof
NewEngland.
1

34

2004, au realizat i alte analize asupra ntreprinderilor sociale din cadrul


societii civile. n studiul privind 34 de ri ale lumii, sa constatat c n
medie peste 53% din veniturile nonprofit vin din taxe i datoriile pentru
serviciile pe care aceste organizaii le asigur, iar veniturile comerciale
provindininvestiii,impoziteialtesurse.nn24din34deri,taxele
reprezint sursa dominant a veniturilor pentru aceste organizaii. n
particular,estenotabilfaptulcpredominveniturilecomercialenrile
ncursdedezvoltare,undesectoarelecivilealesocietiisuntmici.Pentru
aceste ri, taxele reprezint n medie 61% din veniturile organizaiilor n
comparaiecumediade45%pentruriledezvoltate(Salamonetal.,2004)1.
Datfiindlipsainformaiilordincadrulntreprinderilorsociale,este
relevant i o analiz calitativ asupra fondurilor ntreprinderilor sociale
(Kerlin,2009)2.Astfelevideneleprivindcircumstaneleregionalespecifice
din stadiul iniial al dezvoltrii ntreprinderii sociale prezint contextul
istoric care a determinat formarea condiiilor socioeconomice care
influeneazapariiaidezvoltareacaracteristicilorntreprinderiisocialen
cele apte regiuni i ri luate n considerare n funcie de cele patru
elemente:societateacivil,statul,piaaiajutorulinternaional.
Caracteristica general privind ntreprinderea social n toate cele
apteregiuniirioconstituieprogrameledeficitare,dincauzaretragerii
sau a funcionalitii reduse a statului. Astfel, n Statele Unite, Europa de
Vest i Europa Central, precum i n America de Sud, au fost experi
mentate replieri ale suportului statal n anii 1980 i/sau 1990. n Statele
Unite,nceputulmicriintreprinderilorsocialecontemporanesadatorat
tierii fondurilor guvernamentale pentru sprijinirea organizaiilor
nonprofit.OncetinireaeconomieiStatelorUnitelasfritulanilor1970a
condusladeficiteleguvernamentaledinanii1980,efectecareaucondusla
diminuarea fondurilor pentru sectorul nonprofit de ctre administraia
Regan(saestimatcaufostafectateovarietatedesocietinonprofit,nu
doar structurile implicate n serviciile sociale). n Europa de Vest, econo
mia fluctuant a fost la originea apariiei ntreprinderilor sociale contem

Salamon, L.M.; Sokolowski, S.W. & Associates (Eds.) (2004), Global Civil Society:
DimensionsoftheNonprofitSector,Volume2,BloomfieldConn.,KumarianPress.
2Kerlin,J.(2009),Socialenterprise:Aglobalperspective,Lebanon,UniversityPressof
NewEngland.
1

35

porane n regiune, iar consecinele sau manifestat n diferite forme. Pe


msur ce omajul cretea i veniturile guvernamentale scdeau, progra
meledeomajguvernamentaledinEuropadeVestaufostineficiente,iar
dincauzaresurselorlimitate,multeguvernedinEuropadeVestceofereau
servicii de asisten social diversificat au fost n situaia de a restrnge
sau/idealenlocuidealungultimpului.Reformelesaucaracterizatprin
descentralizare, privatizare i o reducere a serviciilor, iar micarea
ntreprinderilor sociale a fost n parte un rspuns la problema omajului.
ntradevr,unadintreprincipaleleiniiativeafostintegrareaomerilorpe
piaa muncii prin cooperativele sociale, iar ntreprinderile sociale au
asigurat serviciile de care asistena social nu mai era n mod direct
responsabil. Dea lungul timpului, guvernele din vestul Europei au fost
implicate n finanarea acestor iniiative ale ntreprinderilor sociale, n
specialnzonaintegrriipepiaamuncii.
nEuropaCentralideEst,ntreprinderilesocialeaufoststimulate
de o repliere strategic a statului, dup cderea comunismului. Aici,
repliereastrategicastatuluiafostmaidramaticinuafostsusinutde
societatea civil deja slbit de perioada comunismului. n plus, tranziia
ctreoeconomiedepiaaadusmaricreterialeomajului.Comunitatea
internaional a rspuns acestei crize cu o alocare mrit de ajutoare
strine,precumicudiferiteseturiderecomandripolitice.Unnumrmic,
darncreteredeeuropenidincentruiest,reformatorisociali,saugrupat
n ntreprinderi sociale ca o soluie viabil i au primit suport din surse
internaionale pentru dezvoltrile lor. Cu toate c a fost considerat ca un
serviciu alternativ pentru omaj i servicii umane, conceptul de
ntreprindere social n Europa Central i de Est ncepe s reflecte
realitiledejanregistratenregiune.
naltcontext,Argentinaaexperimentatoreplierestrategicastatului
datorit Consensului Washington, prin instituirea programelor de
ajustare structural aplicate ca o parte a reformei de pia. Nu numai c
reformele au micorat programele de beneficii sociale, dar sau nregistrat
rsturnri dramatice de situaie n economie n ceea ce privete omajul.
ntreprinderile sociale din Argentina evideniaz problemele care au
legtur cu srcia, inegalitile de venituri i condiiile produciei i care
nu mai erau adresate sferei economice i sectorului public. ntradevr,
ntreprinderilesocialenArgentinaaudevenitasociaiidesocieticivilei

36

includnmaremsurcooperativeleisocietilemutualeceseadreseaz
omajuluiiexcluziuniisociale.
n Zimbabwe i Zambia, ri marcate de o lips persistent a
suportului de stat n contextul unei economii srace, crearea locurilor de
muncdectrentreprinderilesocialeaaprutdupajustareaprogramelor
structurale care a generat ratele ridicate ale omajului. Ajutoarele
internaionaleaufostdirecionatectreactoriitradiionalinonstatali,avnd
n vedere i capacitatea lor de a administra economia aflat n impas.
Aceast concentrare a ajutorului internaional asupra actorilor din afara
statului a fost singurul factor important care a condus la dezvoltarea
ntreprinderilor sociale, n special prin ONGurile internaionale. Mai
degrab dect cooperativele, ajutorul internaional se axeaz pe micro
creditpentrumicileafaceri,darlipsareformelorstatuluidinacestezonea
continuatsconstrngsustenabilitateasuccesuluilor.
AsiadeSudafostmulttimpasociatcuratemaridesrcieiomaj
ridicat,problemetratateinadecvatprinprogrameledeasistensocialale
guvernului i exacerbate de criza financiar de la sfritul anilor 1990.
Recent, anumite economii din regiune au nceput s indice semne de
cretere alturi de generarea interesului pentru ntreprinderile sociale.
Termenul de ntreprindere social abia acum ncepe s fie asociat cu
activitile generatoare de venituri pentru dezvoltarea social sustenabil.
n Asia de Sud, ntreprinderile sociale, fie c sunt pentru profit sau
nonprofit,iauformainvestiiilormicicareseadreseazomajului,asigur
serviciilenecesareiprotejeazmediul.
nJaponia,interesulasuprantreprinderilorsocialeafostncurajatde
o serie de evenimente i schimbri legislative care au evideniat limitrile
interveniilor guvernului. Eforturile voluntare dup cutremurul din
HanshinAwajidin1995ireaciantrziataguvernuluiautrezitunnou
interes asupra organizaiilor nonprofit care a condus ctre adoptarea legii
nfiinrii organizaiilor nonprofit, n 1997. Antreprenorii cu obiective
sociale au apreciat pozitiv noua lege pentru a dezvolta ntreprinderi
sociale.Deasemenea,n2003,revizuirealegislaieiadministrriilocale,cea
condusladecdereacomunitilor,adeterminatfactoriidedeciziepolitic
s se orienteze ctre ntreprinderile sociale pentru a ajuta revitalizarea i
integrarea social. Interesul recent pentru afacerile comunitii n

37

constituirea responsabilitii sociale a generat creterea implicrii n


activitilentreprinderiisociale.
Analizeleregionaleinaionale(Kerlin,2009)nunumaicsubliniaz
circumstanele care au stimulat ntreprinderile sociale, dar, de asemenea,
scot la iveal detalii importante despre caracteristicile ntreprinderilor
socialedindiferitezone.Analizadinacestsectorsefolosetedeinformaia
calitativ pentru a formula modele de ntreprinderi sociale pentru fiecare
din cele apte regiuni. Aceste modele au fost create prin compararea
descrierilor celor apte ntreprinderi sociale referitoare la ase variabile
care ajut la caracterizarea diferenelor privind ntreprinderea social:
acumularea veniturilor, concentrarea n zona programelor, tipuri comune
de organizaii, cadrul legislaiei de lucru, sectorul societal i baza
dezvoltrii strategice. Astfel, analiza prezent este o comparaie pe
regiuni/ri care au folosit caracteristicile regionale asociate cu cele patru
elemente ale ntreprinderilor sociale: piaa, ajutorul internaional, statul i
societateacivil.
Prima variabil, acumularea veniturilor, se concentreaz pe scopul
global imediat n implementarea unei activiti specifice ntreprinderii
sociale fa de activitile similare din alte regiuni. Astfel, Zimbabwe i
Zambiaseconcentreazpepropriasustenabilitatecaunvenitimediat,din
cauzalipseialtorformedefinanareinevoiidedezvoltareeconomic.n
Europa de Vest, pe de alt parte, concentrarea pe veniturile imediate este
unbeneficiusocialdatdeaccentuareaomajuluiidereducereaexcluziunii
sociale, adesea suportate prin finanare din partea statului. Variabila
concentrrii programelor este legat de tipul de activitate care este n
general suportat de ntreprinderile sociale din regiune. n Statele Unite,
toatetipuriledeactivitisocialepotfisuportatedentreprinderilesociale.
Totui n Europa Central i de Est, dar i n multe alte regiuni, cele mai
multe dintre programele asociate cu ntreprinderile sociale sunt orientate
ctrereducereaomajuluisauctreserviciisociale.
n multe regiuni/ri, exist un numr de tipuri organizaionale sau
de mecanisme legislative prin care ntreprinderea social este condus.
Astfel,ceadeatreiavariabil,detipulorganizaional,sereferlaceamai
comun form juridic pentru ntreprinderea social. De exemplu, n
Japonia,celemaicomuneformejuridicepentruntreprindereasocialsunt
organizaiile nonprofit i companiile. n Argentina, cooperativele i

38

societile mutuale sunt cel mai des folosite pentru a reprezenta


ntreprinderilesociale.
Cadrul juridic este cea dea patra variabil, Europa de Vest fiind
liderul incontestabil n aceast arie, cu denumire legal pentru ntreprin
derile sociale stabilite n mai multe ri europene (cel mai recent Marea
Britanie),ntimpce,nAsiadeSud,nusaunregistratprogresenaceast
direcie.
Cea dea cincea variabil, sectorul societal, arat sectorul n care
ntreprinderilesocialesuntcelmaiadeseaasociatecuoregiunesauoar,
cu alte cuvinte indic mediul imediat n care activitile ntreprinderilor
socialeopereazsauleestepermissopereze.nJaponia,undecompaniile
sunt implicate n acest concept al ntreprinderii sociale, beneficiile
economice i sociale, economia de pia au cea mai relevant sfer. n
Argentina, unde ntreprinderile sociale au funcionat pentru a ndeplini
nevoilecetenilor,societateacivilfacereferireadesealaeconomiasocial.
La final, cea dea asea variabil se refer la baza de dezvoltare
strategic, care se concentreaz pe sursa finanrii i dezvoltarea
iniiativelor pentru ntreprinderile sociale dintro regiune dat. n Statele
Unite, aceast baz este categoric fundaia privat i lumea de afaceri, cu
implicarealimitataguvernului,iarnZimbabweiZambia,princontrast,
aceast baz const n programe de ajutor internaional implementate de
organizaiistrineistructuriguvernamentale.
Urmtorul pas n analiza ntreprinderilor regionale/naionalemodel
este de a reflecta cele patru elemente asociate cu funcia ntreprinderii
sociale:piaa,societateacivil,ajutorulinternaionalistatul.
n cadrul unor abordri teoretice se identific ncercri de a explica
diferenele de dimensiune, prezen, coninut sau de finanare ale
organizaiilornonprofitlanivelulfiecruistat(SalamoniAnheier,1998,p.
220)1. Cele mai multe dintre acestea sunt inspirate din modelul clasic al

Salamon,L.M.&Anheier,H.K.(1998),Socialoriginsofcivilsociety:Explainingthe
nonprofitsectorcrossnationally,Voluntas,InternationalJournalofVoluntaryandNon
ProfitOrganizations,9(3),p.213248.

39

eecului de pia1, iar altele se centreaz pe cererea nregistrat la nivelul


organizaiilornonprofit.

Teoriaeeculuisectoruluipublic/eecului
pieeilibereiteoriadeinterdependen
Fondatpebazamodeluluieconomicclasic,teoriaeeculuisectorului
public/sectorului privat explic existena organizaiilor nonprofit ca
rezultat al persistenei eecurilor pieei, n corelaie direct cu cele ale
statuluisaualeinstituiilorpublice.
n statul democratic, activitatea public i aprovizionarea cu bunuri
publice tind s satisfac numai nevoile alegtorilor ce aparin clasei de
mijloc i, prin urmare, unele dintre cererile minoritilor pentru bunuri
publice vor rmne nesatisfcute (Weisbrod, 1988)2. Din aceast
perspectiv,eeculsectoruluipublic3estemaimare,datfiindomaimare
eterogenitate a populaiei, dar devine i mai mare atunci cnd scala
proviziilor de bunuri publice este mai redus. n aceste circumstane,
oamenii se vor orienta ctre organizaiile nonprofit pentru bunurile i
serviciile de utilitate public care nu au fost furnizate de ctre instituiile
publice. Comportamentul organizaiilor nonprofit deriv deseori (n mod
formal)dintrunamestecdepreocupridenaturadistribuieipaternaliste,
concentrnduseasupramoduluincarepotfurnizabunurictreanumite
arii geografice i grupuriint. n contrast cu organizaiile pentru profit,
celenonprofitsuntmaipuinstimulatedectregrupuriledeconsumatori
sauactivitilecepotaduceprofit.Acesteargumentepotfiieleunmotiv
pentru intervenia sectorului public (ex., facilitile fiscale generale),

Koningetal.(2007,p.225256)afirmceecuriledepiasuntdecelemaimulte
ori explicate de urmtorii factori: asimetria informaiei, activitile externalizate,
poziiadepiaidedistribuiesaupreocuprilecuprivirelaalocareabunurilor.
2Weisbrod,B.(1988),Thenonprofiteconomy,Cambridge,MA,HarvardUniversity
Press.
3 Acest eec al sectorului public este, de asemenea, un eec al sectorului privat:
organizaiile ce urmresc maximizarea profitului nu furnizeaz bunuri publice
datoritcomportamentuluidejuctordepialiber.
1

40

reducnduse astfel din obiectul de activitate al organizaiilor nonprofit


(Koningetal.,2007,p.255256)1.
Cuprivirelaariadeaprovizionarecubunuripublice,saconsiderat
nmodtradiionalcrolulstatuluincalitatedefurnizordeserviciisociale,
de educaie i sntate conduce la diferene ale dimensiunii activitii la
nivelulorganizaiilornonprofit,determinndorelaiedesubstituire(Rose
Ackerman, 1996, p. 706)2. Din perspectiva acestei teorii, este dificil de
demonstrat care ipotez este valid i mai ales n ce context naional sau
regional,avndnvedereevoluiaistoricaacestororganizaii.

Ipotezecomplementare:
Cu ct este mai mare cheltuiala public privind de bunstarea populaiei, cu
attmairedusesteactivitateaorganizaiilornonprofit.
Cu ct este mai mare cheltuiala public privind de bunstarea populaiei, cu
attmaiextinsesteactivitateaorganizaiilornonprofit.

Teoriilencrederii
O alt form a eecului economiei de pia vine din asimetria
informaional, prin prisma faptului c furnizarea de bunuri de multe ori
implic un hazard moral (Koning et al., 2007, p. 255256)3. Atunci cnd
consumatorii trebuie s aprecieze calitatea bunurilor sau a serviciilor
achiziionateiseconfruntcuundeficitdeinformaie(maialesdaceste
vorba de servicii personalizate complexe), acetia pot alege sectorul
nonprofitundenuexistoconstrngeredenaturanondistribuiei.Aceast
constrngere este perceput ca un indicator de ncredere (Hansmann,

Koning,P.;Noailly,J.;Visser,S.(2007),Donotforprofitsmakeadifferenceinsocial
services?Asurveystudy,TheEconomist,155(3),p.251270.
2 RoseAckerman, S. (1996), Altruism, nonprofits and economic theory, Journal of
EconomicLiterature,XXXIV,701728.
3 Cu toate acestea, Koning et al. (2007) nu au identificat nicio eviden empiric
pentru a confirma calitatea serviciilor(n ceea ce privete sntatea ingrijirea
copiilor) oferite de organizaiile nonprofit ca fiind mai bun dect ce ofer
organizaiilepentruprofit.
1

41

1987)1,presupunndcproductoriiceurmrescmaximizareaprofiturilor
pot s nu fie stimulai s furnizeze consumatorilor bunuri i servicii la
calitatea promis. Constrngerea nondistribuiei va determina ca
productorii s fie stimulai s adopte un comportament de oportunitate,
dar organizaiile nonprofit pot interveni pentru a suplimenta o ni de
pia atunci cnd asimetria informaional i ncrederea sunt importante.
Pentru mai mult precizie, Salamon i Aheier (1998) afirm c este de
ateptatcasectorulnonprofitsseextindncadrulaceloreconomiincare
ncrederea n afaceri este redus2. Urmrirea acestei logici conduce la
emiterea a alte dou ipoteze distincte, dar care se pot dovedi validate n
contextediferite.

Ipotezecomplementare:
Cucteste mairidicatnivelulcapitaluluisocial(ncrederii),cuattestemai
micsectorulnonprofit.
Cucteste mairidicatnivelulcapitaluluisocial(ncrederii),cuattestemai
extinssectorulnonprofit.

Teoriastatuluibunstrii
Teoria eecului economiei de pia/sectorului public vizeaz i crea
reauneirelaiinegativentredimensiuneaserviciilordebunstarepublic
i existena organizaiilor nonprofit. Din acest punct de vedere, sectorul
nonprofitesteunulrezidualirelaiiledintresectoarelepublicinonprofit
sunt unele conflictuale (Salamon, 1995)3. Considernd c dezvoltarea
economic i niveluri mai nalte ale bunstrii favorizeaz expansiunea
statului,sepoatenregistraioreducereacereriiorganizaiilornonprofit.

Hansmann,H.(1987),Economictheoriesofnonprofitorganizations,nW.W.Powell
(Ed.), The nonprofit sector: A research handbook, New Haven, CT, Yale University
Press.
2Darnugsescniciodovadempiricnicipentruipotezadebaz,nicipentrucea
alternativ.
3Salamon,L.M.(1995),Partnersinpublicservice:Governmentnonprofitrelationsinthe
modernwelfarestate,Baltimore,TheJohnsHopkinsUniversityPress.

42

Pedealtparte,teoriilepostmaterialisteexplicschimbareadevalori
prin creterea economic (Inglehart, 2000)1. Astfel, dezvoltarea economic
i social permit niveluri de securitate fizic i economic ale individului
mai nalte, sens n care valorile morale ale acestuia sunt relaionate cu
emoia, identificarea personal, stim, exprimarea personal, ncredere n
sine i n grup, estetic, bunstarea subiectiv i calitatea vieii. Astfel, se
considercavoluntariatuliasociereancadrulorganizaiilorvordepinde
de gradul de dezvoltare a valorilor postmaterialiste, ceea ce se poate
ncadranceledouipotezedemaijos:

Ipotezecomplementare
Cuctestemaimareniveluldevenit/PIBpelocuitor(cretereaeconomic),cu
attestemairedusactivitateaorganizaiilornonprofit.
Cuctestemaimareniveluldevenit/PIBpelocuitor(cretereaeconomic),cu
attestemaiextinsactivitateanonprofit.

Teoriaofertei
Chiar dac exist cerere pentru bunurile furnizate de organizaiile
nonprofitdatoratunuieecalstatuluisaualeconomieidepia,oadoua
condiieestenecesar:prezenaantreprenorilornonprofit, persoanelecare
creeaz organizaii nonprofit pentru a satisface anumite nevoi (James,
1987)2.Procesulantreprenoriatuluinonprofitarelocatuncicndoamenicu
caracter de ntreprinztor au viziunea, capacitatea de a nfiina o orga
nizaieautonomioportunitateadeaciona(GalindoiMendez,2008)3.
Grupul de teorii privind apariia antreprenorilor de acest tip n
anumite circumstane specifice se refer la motivaia acelor antreprenori

Inglehart, R. (2000), Globalization and postmodern values, Washington Quarterly,


23(1),p.215228.
2 James, E. (1987), The nonprofit sector in comparative perspective, n W.W. Powell,
(Ed.),Thenonprofitsector:Aresearchhandbook,NewHaven,YaleU.Press.
3Galindo,M.A.;Mendez,M.T.(2008),Entrepreneurshipandeconomicpolicyobjectives,
n M.V. Bradshaw, P.T. Carrington (Eds.), Entrepreneurship and its economic
significance,behaviorandeffects,p.193204,NuevaYork,NovaPress.
1

43

careaupreferatsnfiinezeoorganizaienonprofit.RoseAckerman(1996,
p. 701)1 afirm c performanele i rata de supravieuire a organizaiilor
nonprofit i a celor pentru profit depind nu numai de structura
instituional, ci i de caracteristicile mediului de afaceri i de motivaia
antreprenorului. Este evident c antreprenorii nonprofit trebuie s obin
un rezultat privat relativ nalt pentru faptul c au fondat o organizaie
nonprofit. Dorina de prestigiu, respect, prietenie, a fi dezirabil social,
cretere a carierei, ateptrile cu privire la respect i recunoatere,
identificareacuanumitegrupuri,atitudinipozitivecuprivirelacomunitate
ialtruism,dorinadeaevitadispreulaltorasaudeafiacceptatdinpunct
de vedere social pot constitui motive pentru a fonda o afacere. Aceste
motive sunt enumerate de Schumpeter (1934)2, acesta explicnd c
principala motivaie a antreprenorilor este mai mult plcerea de a crea i
posibilitateadecreteresocialdectobinereaprofitului.naceastordine
de idei, Bilodeau i Slivinski (1998, p. 553557)3 afirm c motivaiile
antreprenoruluinonprofitpotfidorinadeaaveastatutirecunoatere
sausentimentedestrlucirebun,pecarenulearprimidacarnfiina
o organizaie pentru profit. Ei apr percepia potrivit creia este raional
pentru interesele proprii ale antreprenorului s nfiineze o organizaie
nonprofit pentru a furniza bunuri publice. Cu toate acestea, motivaia
antreprenorului nonprofit este mai vast dect felul n care acesta acio
neaz raional pentru maximizarea utilitii (n termeni economici),
alegndsfieimplicatntrunactcreativprinidentificareaunormotivece
indeprofit,dardeciziileantreprenorialesuntdisciplinateiechilibrate.n
cadrul acestei teorii se pot identifica dou ipoteze complementare, redate
maijos:

RoseAckerman, S. (1996), Altruism, nonprofits and economic theory, Journal of


EconomicLiterature,XXXIV,p.701728.
2Schumpeter,J.A.(1934),Thetheoryofeconomicdevelopment,Cambridge,Harvard
UniversityPress,NewYork,OxfordUniversityPress,1961.
3 Bilodeau, M.; Slivinski, A. (1998), Rational nonprofit entrepreneurship, Journal of
EconomicsandManagement,7(4),551571.
1

44

Ipotezecomplementare:
Cu ct este mai mare activitatea antreprenorial, cu att mai mare este
activitateanonprofit.
Cu ct este mai mare activitatea antreprenorial, cu att mai mic este
activitateanonprofit.

n ultimii ani, termenul ntreprindere social a devenit familiar me


diului academic i politic i este n cretere pentru publicul general ca un
model de afacere inovativ care combin att obiective sociale, ct i econo
micei care contribuie laintegrarea pepiaa muncii,la creterea incluziunii
sociale i la dezvoltarea economic. Interesul asupra ntreprinderilor sociale
reliefeaz recent o tendin de recunoatere n cretere de ctre guvernele
naionale i locale i de ctre organizaiile internaionale cu rol n economia
social,sectorulnonprofit,economiadecoeziunedinaltreileasector(Borzaga
i Defourny,2001)1. Ultimadecad poate fi caracterizat printrunamalgam
determeni,frazeiconceptecarepndecurndaunsemnatdiferitelucruri
pentrumulioameni,cauzndastfelmultconfuzieinenelegere.
Dintro perspectiv politic, cele mai multe ri au dea face cu un
impascomundatorateeculuineoliberalismuluinrezolvareaproblemelor
structuralecareprivescsrciaiexcluziuneasocial,ceeaceadeterminat
multe guverne s ia n serios iniiativele societii civile ca soluii pentru
aceste dificulti. n cele mai multe cazuri, aceste iniiative sunt bine
nrdcinatensocietatealor,putndusefurnizamulteexemple,precum
cooperativele sociale din Italia, iniiativele de dezvoltare ale comunitii
economicedinStateleUnite,iniiativebazatepesolidaritatencomunitate
din Frana, economia social din Quebec i, desigur, numeroasele
organizaiidemicrocreditcareauaprutnlume.Acesteiniiativeizvorsc
din originile societii civile, iar natura i gradul instituionalizrii sunt
foartespecificepentrufiecarecultur.
n prezent, referina la ntreprindere social este folosit pentru a
cuprindeactivitateavariat,deseoripentruainterpretaspecificitile,prin

Borzaga, C.; Defourny, J. (Eds.) (2001), The emergence of social enterprise,


London/NewYork,Routledge(paperbackedition:2004).

45

ignorarea rolului punerii n funciune a acestor ntreprinderi ca modele


omogeneautonomedeafacericuscopurimultipleirealizabile,indiferent
daceleiauformanoilororganizaiisauauodinamicnoudincadrul
celui deal treilea sector sau c implantarea unui model de dezvoltare
economic alternativ necesit o nou combinaie de resurse private i
publice, monetare i nonmonetare (Borzaga i Defourny, 2001)1.
ntreprinderilesocialesuntanalizatefrecventdintroperspectivmicroeco
nomic, ca un rspuns pentru eecul statului sau al pieei sau chiar al
amndurora. Termenul a depit limitele culturale i lingvistice fr
probleme majore. Cu toate acestea, atenia acordat antreprenoriatului,
activitile economice legate de misiune sau ntrebrile legate de
proprietate variaz considerabil n diferite contexte culturale i
instituionale. n timp ce potenialul ntreprinderilor sociale pentru a
ajunge la obiective este recunoscut n toat lumea, greutatea dat
obiectivelor economice fa de cele sociale n cadrul acestui tip de
organizaieprivatrmneodiferennabordrileconceptuale.
Interesulasuprantreprinderilorsocialeafostacompaniat,nultimii
ani, de celebrarea antreprenorului social n cadrul povetilor personale
care vorbesc despre inspiraie i mintea de afacerist a indivizilor care
intesc s schimbe lumea. Astfel, concentrarea asupra iniiativelor
antreprenoriatului social a captat atenia administraiilor publice,
societilor civile organizate i donatorilor asemenea potenialului acestor
indiviziinovativipentruarspundelaproblemelesocialeuniversalepn
acum nerezolvate de politicile guvernamentale i de ctre actorii
socioeconomicitradiionali.Deiobiectivulacestuicapitolnuesteacelade
a defini aceti termeni (ntreprindere social, antreprenor social,
antreprenoriat social) sau limitele care i separ, ei trebuie difereniai.
Faptulcacetitermenisuntfolosiicomutabil ncontextulanglosaxona
contribuit la confuzie n ceea ce privete puterea, influena i potenialul
actorilorimplicai,precumiateptrilecareurmeaz.
ntreprinderile sociale nu sunt vzute numai ca o instituionalizare a
iniiativei antreprenoriatului social, din moment ce ultimul continu s se

Borzaga, C.; Defourny, J. (Eds.) (2001), The emergence of social enterprise,


London/NewYork,Routledge(paperbackedition:2004).

46

extind. Structura de rezisten conceptual selectat pentru acest capitol


contureaz munca din Chantier de lconomie sociale i ARUCES din
Quebec i EMES Reeaua European de Cercetare din Europa. Conform
celeidinurm,ntreprindereasocialesteoorganizaieprivatiautonom
careasigurproprietisauserviciicuunscopexplicitdeaaducebeneficiin
comunitate,gestionatesaucondusedeungrupdecetenincareinteresul
material al investitorilor este subiectul limitelor. De asemenea, este
importantateniactreostructurtransparentidemocraticceasiguri
participareacelordireciimplicai.nQuebec,undentreprinderilecolective
sunt sinonimul economiei sociale i se refer frecvent la ntreprinderea
social, definiia i accentuarea se mut de la dimensiunea juridico
administrativcarearelegturcuformaorganizaionalpecareoadopt
acestentreprinderi,pentruainsistaasupradimensiuniivaloriiadugate
adoptatedentreprindereasocialnconstruireadealternativedemocratice.
La modul general, ntreprinderile sociale, ca sector specific al economiei
sociale,trebuiesfieanalizateattdinperspectivmicroimacroeconomic,
ctidinperspectivaorganizaionalinormativ.
Clasificarea formelor legale i organizaionale ale ntreprinderilor
sociale indic o mare varietate, prin includerea cooperativelor i organi
zaiilor nonprofit din comunitate care sunt integrate n economia social n
bazastrategieidedezvoltarecomunitar.Acesteorganizaiiantreprenoriale
orientate de obiectivele socioeconomice caut s realizeze activiti n
beneficiul comunitii prin care se combin scopurile sociale i economice
ntrun mod original (Nyssens, 2006)1. Modul n care combin resursele
financiare i nonfinanciare disponibile ale ntreprinderilor sociale constituie
esenaactivitilorderulate.
Nevoiapentrustrategiieconomicealternativeesteclarnnumeroase
ri ce ncearc s rezolve problemele legate de srcie i de inegalitate
social, iar ntreprinderile sociale au captat atenia politicilor din ntreaga
lume prin corespondena acestui model att cu un angajament
predominantdearepliastatulnasigurareaserviciilorpublice,cticuo
tendindecreteredincadrulrilorcareadoptabordrimaipragmatice

Nyssens,M.(Ed.)(2006),Socialenterpriseatthecrossroadsofmarket,publicpolicies
andcivilsociety,London/NewYork,Routledge.

47

pentru dezvoltarea socioeconomic. Astfel, modelul ntreprinderii


sociale rspunde acestor impulsuri i, n ciuda distanei dintre rile din
nordiriledinsud,suportulpentruaceastnouformdeafacericare
ntlneteattobiectivepublice,ctiprivateesteuniversal.Pemsurce
acest model evolueaz, natura participrii guvernului va reflecta cel mai
probabil rolul istoric jucat de stat n diferite contexte naionale, n special
atuncicndsefacereferirelaimportanaroluluideterminantngenerarea
de diferite forme organizaionale ale ntreprinderilor sociale situate sub
1
diferite regimuri politice (Crouch, 2001) . De la o perspectiv combinat
socioeconomic, valoarea adugat a ntreprinderilor sociale se refer la
angajamentulpentruproduciadebunuriideservicii,incluziuneasocial
ipepiaamunciiagrupurilordezavantajate,iniiativeregionaleetc.Prin
aceste activiti, ntreprinderile sociale contribuie la un cadru de lucru
sustenabil definit de bunstare, fapt demonstrat de numeroase experiene
n diferite ri. Ca rezultat, ntreprinderile sociale contribuie la coeziunea
social, la acumularea capitalului social i la dezvoltarea sustenabil la
nivellocalinaional,maialespentrureducereagraduluidesrcie.
ntrun articol recent asupra plasrii pe pia a ntreprinderilor
sociale, Alex Nicholls prezint o clasificare folositoare a ntreprinderilor
sociale, ca fiind instituionale, normative i transformative, pentru a le
2
distinge principalele caracteristici i obiective (Nicholls, 2006) . Totui,
clasificarea lui Nicholls tinde s rigidizeze microexperiena, n timp ce
ntreprinderile necesit prezena modelului dominant la toate nivelurile:
micro, meso i macro. Recunoaterea pe deplin a caracteristicilor i speci
ficitilor ntreprinderilor individuale devine un instrument att pentru a
descrie activitile/obiectivele ntreprinderilor sociale individuale, ct i
pentrualeputeasituantruncadrudelucrusocial.Princreareauneipiee
eticepentruinvestitori,ntreprinderilesocialeidemonstreazcapacitatea
deaproducebunuriiserviciidisponibileconsumatorilor.

Crouch, C. (2001), Welfare state regimes and industrial relations systems: the
questionableroleofpathdependencytheory,nBernardEbbinghaus,PhilipeManow
(eds.), Comparing Welfare Capitalism: Social policy and political economy in Europe,
JapanandtheUSA,London,Routledge,p.10524.
2 Nicholls, A. (Ed.) (2006), Social enterpreneurship. New models of sustainable social
change,Oxford,OxfordUniversityPress.
1

48

Fascinaia n cretere cu privire la ntreprinderile sociale, exprimat


de numeroi donatori, legiuitori i actori sociali, poate reduce n mod
paradoxal impactul acestora asupra sustenabilitii pe termen lung, dac
nuseiancalculcontextuldefuncionare.Ceeaceafostidentificatnainte
caavantajportabilitateaitransferabilitateaacesteiformeorganizaionale
microeconomice devine un obstacol atunci cnd atenia se concentreaz
numai pe aspectul formal privind conducerea ntreprinderii sociale ce
necesitinovaiainstituional.Deasemenea,ateniapecarentreprinderea
socialoprimeteartrebuisincontdeproblemacomplexaviabilitii
activitii economice i de nevoia de structuri de suport. Viabilitatea
potenial a acestor ntreprinderi este de obicei infirmat prin subapre
ciereadificultilor cucaremulte ntreprinderi socialeaudeafaceiprin
rolulexarcerbatalguvernuluinpia.i,aacumamnotat,ntreprinderile
sociale sunt sensibile la modificri ale politicii publice, n mod special n
ceea ce privete eligibilitatea pentru substraturile publice. Se apreciaz c
ntreprinderile sociale sunt parte dintrun nou mix al bunstrii n care
ambele pri, att guvernele, ct i cetenii, coopereaz n coproiectarea
noilorformealeserviciilorpublice.Aceastsituaieageneratunsetdenoi
practici, o nou clasificare instituional i prezena unor noi actori.
Sustenabilitatea ntreprinderilor sociale de a mputernici cetenii d.p.d.v.
economic,socialiculturalestecomplex,fiindnevoiederesurseumanei
financiare, dar i de activarea unui mediu de politici publice care solicit
aceast inovare. n unele ri din vestul Europei, micorarea resurselor
disponibile pentru ntreprinderile sociale cuplat cu procesul de
instituionalizare n contextul unei piee libere a condus la o situaie
aproapeparadoxal:orintreprinderilesocialesuntcompartimentatecu
cmpuri de activitate nchise pentru a continua s primeasc fonduri
publice, ori sunt lsate si dezvolte propriul mecanism n economia de
piapentruamobilizaresurseledecareaunevoie.ntreprinderilesociale
sunt, n multe moduri, prinse n capcana contextului care deseori le
limiteaz accesul ctre resursele publice i private. n timp ce sunt
prezentate intens de media, au obinut o mare vizibilitate public i sunt
consideratentreprinderinoimiciimijlocii,naturamisiunii,activitateai
chiar forma legal a ntreprinderilor sociale le limiteaz totui capacitatea
deaaccesaresursele.

49

n complementaritate, investiiile sociale sunt contribuii private


pentru beneficiul public din dou perspective: a) reprezint cheltuieli ale
unuiinvestitorfcutecuunscopsaufurnizareadectreundonatoraunui
produs financiar sau furnizarea unei valori cu ateptarea unor beneficii
viitoare favorabile; b) sunt aciuni private n beneficiul unei comuniti
definite, la care investitorul poate sau nu s ia parte, incluznd munca
voluntar, angajamentul civic i generarea de capital social. Astfel,
diferena principal dintre investiia social i investiia convenional
economicesteaceeacinvestiiilesocialeaducbeneficiisuplimentaremai
multdecttranzaciilemonetareitransferurilefinanciarengeneral.
n ultimii ani, termenul de investiie social a ctigat rspndire
asupraalternativelorpentrumaimultemotive(Anheieretal.,2006)1:
1. Dorina de a avea mai degrab o percepie pozitiv dect una
negativnrndulinstituiilorprivate,organizaiiloriaciunilor
careoferbeneficiipublice;n ciudafolosiriiextinseiautilitii
termenilorprecumorganizaiinonprofitsaunonguvernamentale,
se sugereaz motivul existenei, acela de a semnala sensul
autonomdinaltreileasector.
2. Nevoia de un termen care include nivelul individual, nivelul
organizaieiinivelulinstituional.
3. Nevoiadeaaveauntermenmodernpentruactivitilecarecaut
s produc att valoare social, ct i financiar (atunci cnd
concepteprecumcaritateasaufilantropiapotfiprealimitate).
4. Nevoia unui termen neutru pentru a mbunti comparaia
dintreriidomenii,precumscutireadetaxe,caritateaisectorul
devoluntariat,sectorulbeneficiilorpublice,economiasocial.
5. Motivaia de a conecta cercetarea curent, agenda de nvare i
politici ale organizaiilor nonprofit sau filantropice i angaja
mentulcivicdeamenineraporturiacademicentiinelesociale,
nstudiijuridiceidemanagement.

Anheier, H.K.; Then, V.; Schroer, A.; von Hippel, T. (2006), Social Investment. A
programmatic statement, Heidelberg, Germany, University of Heilderberg, Centre
forSocialInvestmentandInnovation.

50

6. Aspiraiadeacomutadezbatereapoliticnlegturcubeneficiul
publiciresponsabilitilecomunitilor delacheltuielilefiscale
la veniturile specifice investiiilor sociale, crearea de bunuri,
capacitatea de rezolvare a problemelor sociale i sustenabilitate.
De exemplu, n politica public, cheltuielile educaionale sunt
clasificate drept costuri curente sau cheltuieli din bugetul anual,
dar nu sunt investiii. nelegerea limitat a investiiilor sociale
corespunde managementului bunurilor capitale ale ntreprin
derilor sociale, precum cooperativele, societile mutuale i
anumite afaceri care caut s combine veniturile economice i
sociale. n timp ce activitile ntreprinderilor sociale sunt orien
tatectreprofit,sepotproduceexternalitipozitivesemnificative
asociateuneiprevederidedistribuirectremembriiasociaiei.n
anumite ri europene, noiunea de investiie social este
apropiat noiunii de economie social ce este legat istoric de
micarea cooperativelor i societile mutuale, accentunduse
comportamentulproductorilori consumatorilor carei mbin
aciuneacolectivpentruambuntipoziiapepia.Termenul
de investiie social se refer la activitile fundaiilor care fac
donaii i la organizaiile nonprofit. De exemplu, Comisia de
CaritatedinMareaBritanieoferodefiniiecareaazinvestiiile
sociale aproape de activitile financiare care sunt parte dintrun
unprogramdecaritate.Conformacestora,investiiilesocialepot
genera un profit financiar, dar obiectivul general al caritii este
si ajute beneficiarii Investiiile sociale nu nseamn inves
tiii n sensul convenional al investiiilor financiare. Investiiile
convenionalenseamnachiziionareaunuibuncusingurulscop
de profit financiar care va fi aplicat obiectivelor de caritate.
Investiiile sociale, prin contrast, sunt realizate direct n interesul
scopurilor caritabile ale organizaiei. Dei pot genera anumite
profiturifinanciare,motivaiaprimarpentrualefacenuestede
1
tipfinanciar,cidepromovareactualaobiectivelorcaritabile .

http://www.charitycommission.gov.uk/supportingcharities/casi.asp.

51

Investiiilesocialesereferlaorelaiedepianschimbare,princare
beneficiile publice ale contribuiilor se bazeaz pe reducerea ratelor de
creditare sub ratele pieei. Prin nlocuirea categoriilor investiiilor n
situaii de pia i cadourilor n contextul beneficiului public, aceast
nou gndire sugereaz o transformare gradual, ca n cazul domeniului
microfinanelor i microasigurrilor. Ambele au nceput iniial ca eforturi
filantropice, un rspuns la eecul pieei, dar acum au nceput s deseneze
capitaluldepia.
Scopulfundaiilornuestedoardeaselegadedonaii,cimaidegrab
de a investi n crearea unei valori sociale (alt valoare dect ctigurile
monetare).Astfel, o investiie filantropic devine o alocare investit ntro
organizaie nonprofit, fr ateptri financiare n general, dar cu ateptri
alerentoarceriisocialeainvestiiei.Acesteinvestiiisuntdeobiceisubrata
pieei i sunt fcute pe o baz concesionar, iar bunurile fundaiei sunt
alocate procesului de creare a valorii sociale i totalizeaz strategiile de
investiieglobalctrecreareavaloriisociale.
O gam larg de opiuni n investiii financiare este disponibil
pentru organizaiile nonprofit, iar aplicabilitatea i potenialul lor depind
delegislaianaionalprivindtaxeleiregulilefinanciare.FundaiaEsmee
Fairbain (2005)1 sugereaz o schem de clasificare pentru opiunile de
investiii,distigndcaformprincipaldonaiilerecuperabilecareimplic
profituri financiare sub rata pieei; un exemplu poate fi o donaie a unei
organizaii nonprofit ce ofer servicii tip adpost, care a avut 20% din
investiiainiial.

Investiiisociale
Plusul de investiie se refer la investiiile localizate ntre
programele de investiie i investiiile convenionale; investiia se ntoarce
i scopul caritabil al organizaiei avanseaz. Un exemplu al acestui tip de
investiiearficapitalul avansatlaratapieeictreoorganizaienonprofit
ceadministreazopdurepeobazsustenabilivindelemnulrecoltatla

Esme Fairbairn Foundation (2005), Foundations and social investment. Making


moneyworkharderinordertoachievemore,London,EsmeFairbairnFoundation.

52

preulpieei,iarmprumuturilevorfinapoiatedinsurplusulctigatdin
vnzarealemnului.

Figura1:Tipologiainvestiiilorsociale

NiciontoarcerefinanciarSubntoarcereadepepiantoarcereapepia

Programede
investiie

Donaii

Plusde

Donaii

investiie

recuperabile

Scopuricaritabileavansate

53

Tendina
inves
tiiilor

Capitolul2
COORDONATENAIONALEALEECONOMIEI
SOCIALE(OPTSTATEMEMBREALEUNIUNII
EUROPENE)

Seciunea urmtoare prezint o imagine a configuraiilor naionale,


axnduse pe fiecare cadru naional, cu intenia de a oferi o privire de
ansamblu asupra caracteristicilor definitorii ale abordrii politice n
economia social i asupra altor informaii nrudite privind contribuia
economieisocialelaincluziuneasocialnfiecaredintrerilestudiate.
rile au fost selectate pe baza gradului de recunoatere a
conceptului de economie social i conform metodologiei utilizate n
studiul ntreprinderile i organizaiile celui deal treilea sistem. O provocare
strategicpentruangajare(CIRIEC2000),respectiv:
ri cu cea mai mare acceptare a conceptului de economie social:
Frana,Italia,Portugalia,Spania,Belgia,IrlandaiSuedia.
ri cu un nivel (relativ) mediu de acceptare a conceptului de
economiesocial:Cipru,Danemarca,Finlanda,Grecia,Luxemburg,
Letonia,Malta,PoloniaiAnglia.
ri cu o recunoatere slab sau inexistent a conceptului de
economie social: Austria, Republica Ceh, Estonia, Germania,
Ungaria,Lituania,OlandaiSlovenia.

2.1.Modelealeeconomieisocialelaniveleuropean
nEuropa,conceptuldentreprinderesocialiafcutprimaapariie
njurulanilor1990,mpreuncuidentificareadinamicitiiantreprenoriale
n miezul celui deal treilea sector, constituit pentru a rspunde nevoilor
socialecareaufostrezolvateinadecvatsaudelocdectreserviciilepublice
saudentreprinderilecuprofit.Esteimportantdesubliniatc,ncontrast
cu tradiia SUA, n tradiia european se considera c al treilea sector

54

aduce mpreun cooperativele, asociaiile, societile mutuale i fundaiile


n cretere sau, cu alte cuvinte, toate organizaiile care nu caut profit ce
suntetichetatecutermenuldeeconomiesocialnanumiterieuropene
(Evers&Laville,2004)1.
Perspectivantreprinderiisocialendinamicsugereazcnoiunile
de ntreprindere social i antreprenoriat social ar trebui s fie folosite ca
un cadru de lucru conceptual i analitic care adpostete noi perspective
asupraevoluieinceldealtreileasector:nfiinareanoilororganizaiiori
reprofilareaorganizaiilordejaexistentectreactivitateaantreprenorial.O
asemeneaabordarenuaccepttrasareaunorlimiteclarei,nconsecin,se
ncearc identificarea unor subsectoare al ntreprinderilor sociale. Alte
abordri ncearc s cuprind un ntreg set de organizaii care pot fi
descrise ca ntreprinderi sociale ce implementeaz anumite programe ale
politicilorpublice.Oricum,cndseanalizeaznmoddetaliatcontextul,se
pareccelemaimulteiniiativecarenusuntacoperitededefiniiipotfi,de
asemenea, analizate ca ntreprinderi sociale. Deci se constat c este mai
facil o abordare bazat pe poziii dinamice dect o perspectiv construc
tivicomplementarbazatpestatisticialentreprinderiisociale.
Formeleorganizaionale,obiectivelesocialeidomeniiledeactivitate
alentreprinderilorsocialepotvariadelaoarlaalta,avndnvederec
acestea pot lucra pentru a facilita dezvoltarea local, promovarea activi
tilor de mediu, asigurarea serviciilor, administrarea finanelor, aplicarea
unorregulicomerciale,creaiaculturalidezvoltareainternaional.
nspateleacesteidiversitideobiectiveidomeniisocioeconomice,
anumiteforedinamicejoacunrolimportantncontextulsocioeconomic
european. Mai exact, persistena omajului structural n multe ri
europene,nevoiadeareducedeficitelebugetuluidestat,nevoiadepolitici
deintegraremaiactiveridicntrebareaasupramsuriincarepoateajuta
al treilea sector pentru a nfrunta aceste provocri. Actorii sociali, precum
asistenii sociali i militanii asociativi, au dea face cu o lips de cadre

Evers, A. (2010), Civicness and personal social servicesmapping a territory of


discourses, n A. Evers, T. Brandsen, P. Dekker (Eds.), Civicness in the governance
andprovisionofsocialservices,NOMOSPublishingHouse.

55

eficiente n domeniul politicilor publice pentru a aborda excluziunea n


cretereaanumitorgrupuridepepiaamunciisaungeneraldinsocietate.
nanii1980i1990,acestcontextglobaleracomunntoaterileia
fcutcadinamicaantreprenorialsseafirmenceldealtreileasectorca
rspuns la aceste provocri. Oricum, formele acestor iniiative variaz
conform specificitii diferitelor modele europene ale statului bunstrii.
Definirea statului bunstrii este apreciat ca fiind extrem de dificil,
pentruuniiautorifiindoabstracienedefinit(R.Titmuss,1968,p.124)1.
Aliautoriconsidercacesttermen,statalbunstrii,sereferlapatru
dintre principalele activiti ale statului, care sunt: beneficiile n bani,
asistena medical, educaia i alimentaia, locuirea i alte activiti ale
bunstrii (beneficii n natur) (N. Barr, 1992, p. 742)2. De asemenea,
conform lui A. Briggs (1961), statul bunstrii este caracterizat ca un stat
careexistpentrutreiscopuriprincipale:sgarantezepentruofamilieun
anumit nivel minim de venit, s ofere anumite mecanisme de siguran
mpotriva riscurilor sociale (incapacitatea de a obine un venit n caz de
boalsaudincauzavrsteinaintate)ispstrezeoanumitegalitaten
ceea ce privete serviciul social. Aadar, statul bunstrii nseamn: un
statncadrulcruiaputereaorganizatesteutilizatnmoddeliberat(prin
intermediul politicii i administrrii) ntrun efort de a modifica jocul
forelorpieeincelpuintreidireciimainti,pringarantareaunuivenit
minim familiilor individuale, independent de valoarea muncii lor sau
srcia n care se afl; n al doilea rnd, prin diminuarea nesiguranei
socialeapersoanelorifamiliilori,naltreilearnd,asigurndcatuturor
cetenilor, fr diferenieri din punctul de vedere al statutului sau clasei
din care provin, s li se ofere cele mai bune standarde disponibile, cu
referirelaunanumittipdeserviciisociale(A.Briggs,1961,p.222)3.
Tipologia clasic a lui EspingAndersen identific diferitele confi
guraiialeregimurilorbunstrii.

Titmuss,R.(1974),Socialpolicy:Anintroduction,London,AllenandUnwin.
Barr, N. (1992), Economic Theory and the Welfare State, n The Journal of Economic
Literature,Vol.XXX,No.2,June1992,p.741.
3Briggs,A.(1961),Thewelfarestateinhistoricalperspective,nArchiveseuropennesde
sociologie,Vol.2,No.2,p.22158.

56

TipologialuiEspingAndersen(1990)
pentrurileeuropene
Regimulliberal

Regimul
Regimulsocial
conservatorcorporatist
democrat
Irlanda
Austria,Belgia,Frana,
Danemarca,
MareaBritanie
Germania,Grecia,Italia,
Finlanda,Suedia
Luxemburg,Olanda,Spania
Sursa:EspingAndersen,G.,Celetreilumialecapitalismuluibunstrii,1990.

Chiar dac aceast tipologie nu este suficient pentru a caracteriza


evoluiile bunstrii n cadrul european (Evers, 2010)1, rmne un bun
punct de plecare pentru a nelege rolul celui deal treilea sector ntro
varietate de ri europene (Salamon et al., 2004) i diferitele medii sociale
ncarentreprinderilesocialeauprinsrdcin.
EspingAndersen distinge trei tipuri majore de state ale bunstrii,
conectndule cu variaiile din dezvoltarea istoric ale diferitelor ri din
Vest. Un regim liberal sau anglosaxon este unul n care piaa este
responsabilpentruasigurareaserviciilordeasistensocial.Unregim
socialdemocratic ofer un spectru larg al serviciilor de asisten social
organizate de stat pe o baz universal. Conform lui EspingAndersen,
statele conservatoare sunt concentrate pe meninerea ordinii i statutului,
iar pentru a ndeplini acest scop, fondurile de asigurare social
recompenseazperformaneledemuncistatutul.nacesteri,fondurile
de asigurare public i serviciile de asisten social au fost stabilite i
reglementateorideguvern,orideorganizaiilenonprofit.

rilecorporatiste
Tipic statelor bunstrii conservatorcorporatiste este tendina de
segmentare statal i familialismul (dei Frana i Belgia ar putea fi
consideratecafiindexcepiinceeaceprivetegradulfamilialismului).

Evers, A. (2010), Civicness and personal social servicesmapping a territory of


discourses, n A. Evers, T. Brandsen, P. Dekker (Eds.), Civicness in the governance
andprovisionofsocialservices,NOMOSPublishingHouse.

57

Grupul de ri analizat de G. EspingAndersen (1990) ca avnd


regimuriconservatorcorporatisteesteconcentratpecontinentuleuropean,
chiar dac Japonia este inclus n acest grup: Germania, Austria, Frana,
Olanda,Belgia,rilesudeuropeneiJaponia.
nrilecuotradiiecorporatist(Belgia,Frana,Germania,Irlanda),
asociaiile sunt finanate i reglementate n principal de structuri publice
carejoacunrolimportantnasigurareaserviciilorsociale(Salamonetal.,
2004)1.
Pe parcursul anilor 1980, instituiile publice fceau fa ratelor mari
deomajicrizeinfinanelepublice.Noileforemotriceantreprenoriale
pot fi identificate n cadrul asociaiilor ca nite pionieri n promovarea
integrrii persoanelor omere n activiti productive. Astfel, poate fi
considerat c aceste asociaii pionier implementeaz de fapt politici active
ale pieei muncii nainte de a intra n peisajul instituional (Defourny,
Favreau & Laville, 1998)2. Politicile active de pe piaa muncii doreau mai
degrab s integreze omerii n munc prin programe precum instruirea
profesionalsausubveniidemuncdectsseorientezeexclusivasupra
politicilorpasivebazatepeunsistemdebeneficiimaterialepentruomeri.
n cadrul politicilor active de pe piaa muncii, se poate repera n
aceste ri corporatiste un al doilea program pe piaa muncii, ce ofer
forme intermediare ale omajului. Un asemenea program sa bazat pe
observaiac,pedeoparte,existnevoisocialenesatisfcutei,pedealt
parte,unnumrmaredeoameniseaflnomaj.Acestprogramancercat
sncurajezecreareanoilorlocuridemuncnzonencaresepotsatisface
nevoi sociale, cu scopul de a integra n munc omeri i de a atenua
creterea cheltuielilor sociale. Odat cu instituionalizarea al celui deal
doileaprogramdepepiaamuncii,asociaiileaucontinuatsconstruiasc

Salamon,L.M.;Sokolowski,S.W.andAssociates(Eds.)(2004),GlobalCivilSociety:
DimensionsoftheNonprofitSector,Volume2,BloomfieldConn.,KumarianPress.
2 Defourny,J.; Favreau, L.;Laville, J.L. (Eds.) (1998),Insertion et nouvelle conomie
sociale.Unbilaninternational,Paris,DescldeBrouwer.
1

58

un instrument pentru implementarea acestora (Lemaitre, Laville &


Nyssens,2006)1.
Cadrul politicilor publice faciliteaz tendina ctre un rol mai
productiv al dinamicii antreprenoriale i al dezvoltrii asociaiilor. n ri
precum Belgia i Frana, aceast dinamic a fost localizat explicit n
interiorulceluidealtreileasector,lacaresafcutreferirepreponderentca
economiesocialsaueconomiedesolidaritate.

rilesociodemocratice
Regimul bunstrii socialdemocrat este caracterizat prin univer
salism i acoperirea cuprinztoare a riscului, aspect la care Esping
Andersen se refer ca la o cuprinztoare socializare a riscurilor (1990).
Pensiilesuntgeneroaseiegalepentrutoatlumea.
Egalitarismul este un alt principiu de baz al regimului bunstrii
socialdemocrate, iar drepturile sunt ataate indivizilor i se bazeaz pe
cetenie. Asistena necesitilor joac un rol important. Contribuia pieei
nproducereabunstriiesteminimalizatsauabolit;EspingAndersense
referlaaceastacalaungradnaltaldecomodificriibunstrii(1990).
Maimultdeatt,ncadrulregimurilorbunstriisocialdemocrate,apareo
tendindeeliminareabunstriiprivate.
nceledinurm,existotendinaccentuatpentruinstituireaunei
angajricunormntreagiastfelsemaximizeazangajareacaunadintre
cele mai importante nsuiri ale regimului socialdemocrat. Regimurile
bunstrii socialdemocrate identificate de G. EspingAndersen (1990)
corespund rilor nordice: Danemarca, Suedia, Finlanda i Norvegia.
Acesteripotfiluatenconsiderareicastatedeserviciu,cuserviciide
sntateextinseiserviciicareseocupndeosebidenevoilefamiliale,cum
ar fi ngrijirea copiilor sau a btrnilor. Aceast rspndire generoas a
serviciilor a dus la un nalt grad al defamilializrii n cadrul regimurilor
bunstriisocialdemocrate.

Lemaitre,A.;Laville,J.L.;Nyssens,M.(2006),Publicpoliciesandsocialenterprises
inEurope:Thechallengeofinstitutionalization,nM.Nyssens(Ed.),Socialenterprise
(p.259271),London/NewYork,Routledge.

59

rile nordice (Suedia, Norvegia, Danemarca) sunt caracterizate de


celmairidicatniveldecheltuielindomeniulasisteneisocialenEuropai
corespundgrupuluisocialdemocraticaltipologieiluiEspingAndersen.
n aceste ri, exist n mod tradiional o separare ale sarcinilor ntre stat,
comunitateadeafaceriiasociaii(Stryjan,2006)1.Astfel,esteateptatdin
partea statului furnizarea asistenei sociale, sectorul de afaceri asigur
producia, acumularea i crearea de locuri de munc, iar asociaiile se
concentreaz pe articularea intereselor; de asemenea, aceste ri au o
tradiie puternic a micrii cooperative, n special cooperative din
agricultur(Hulgrd&Bisballe,2004)2.
nanii1980,ntruncontextcaracterizatdenoiprovocri,nSuedia,
primele cooperative au fost create pentru a iniia reforma psihiatric din
1989 (etapa viza instituiile de sntate) prin intermediul actorilor din
cmpulserviciilordesntatemintal:personaldengrijire,pacieniiex
pacieni. n sectorul de ngrijire a copiilor din anul 1988, se constat o
cretere rapid a cooperativelor parentale, n contextul cutrii de noi
modelepedagogice(Pestoff,2004)3.
Astfel,odatcuapariiaacestornoiformedecooperative,aaprutun
nou actor n cadrul celui deal treilea sector, cu un rol clar n furnizarea
asisteneisociale,carepnatuncieranresponsabilitateastatului.

rileliberale
Ceeacecaracterizeazregimulstatuluibunstriiliberal,conformlui
G. EspingAndersen (1990), este credina nestrmutat n suveranitatea
pieei. n cadrul acestui regim, intervenia statului este minim, riscurile
sunt individualizate i sunt promovate soluiile pieei. Naiunile anglo
saxone au regimuri liberale ale bunstrii, datorate slbiciunilor social

Stryjan,Y.(2006),Sweden:Socialenterpriseswithinauniversalwelfarestatemodel,n
M. Nyssens (Ed.), Social enterprise at the crossroads of market, public policies and
civilsociety(p.206221),London/NewYork,Routledge.
2 Hulgrd, L.; Bisballe, T. (2004), Work integration social enterprises in Denmark,
WorkingPapersSeries,No.04/08,Liege,EMESEuropeanResearchNetwork.
3Pestoff,V.(2004),ThedevelopmentandfutureofthesocialeconomyinSweden,nA.
Evers, J.L. Laville (Eds.), The third sector in Europe (p. 6382), Cheltenham,
UK/Northampton,MA,EdwardElgar.
1

60

democraiei sau absenei de facto a unei micri cretindemocrate n


acesteri.
Regimul bunstrii liberale are trei caracteristici de baz. Mai nti,
acesta este restrictiv, n sensul c garaniile sociale sunt restricionate n
ceea ce privete riscurile mari, ceea ce favorizeaz testarea mijloacelor
care s asigure meritul i necesitile. Asistena social bazat pe testarea
mijloacelorestedeoimportanmultmaimaredectprogramelebazatepe
drepturile universale. n al doilea rnd, regimul bunstrii liberale este
rezidual, n sensul c riscurile sociale sunt definite foarte limitativ. O a
treia caracteristic fundamental este ncurajarea pieei sau promovarea
capitalismului bunstrii. Statele Unite ale Americii, Canada, Noua
Zeeland,Australia,MareaBritanieiIrlandafigureazcaregimuriliberale
alebunstriintipologialuiG.EspingAndersen(1990).
Marea Britanie este vzut tradiional ca un model emblematic al
liberalilor.naceastconfiguraie,unnivelmaisczutdeguvernaresocial
esteasociatcuunsectorrelativmaredevoluntariat,caresebazeazncea
maimareparteperesurseprivate(Salamonetal.,2004)1.SituaianMarea
Britaniepoatefidescriscafiindcomplementar:experienacelordou
rzboaiemondialeadeterminatautoritilepublicesdezvolteovarietate
mare de programe sociale cu o acoperire universal, organizaiile de
caritatefiindsusinuteprinsubveniilepublice(Lewis,1999)2.
n anii 1970 i 1980, o nou abordare a managementului public a
influenat mecanismele pieei i a mrit eficiena n asigurarea serviciilor
(Pollitt,2007)3.Statulcontribuielafinanareailaregularitateaserviciilor,
ce sunt deschise pentru toate tipurile de organizaii: sectorul public, cel
deal treilea sector i sectoarele axate pe profit care asigur competiia n
pia. n Marea Britanie, la nceputul anilor 1990, sa iniiat o reform
emblematicnacestsens:sespercaceastreformapoliticilorpublice

Salamon,L.M.;Sokolowski,S.W.andAssociates(Eds.)(2004),GlobalCivilSociety:
DimensionsoftheNonprofitSector,Volume2,BloomfieldConn.,KumarianPress.
2Lewis,J.(1999),Reviewingtherelationshipsbetweenthevoluntarysectorandthestate
inBritaininthe1990s,Voluntas,10(3),p.255270.
3Pollitt,C.(2007),ConvergenceorDivergence?WhathasbeenhappeninginEurope?,n
S.VanThiel,V.Homburg(Eds.),NewpublicmanagementinEurope.Adaptationand
alternatives(p.1015),Basingstoke,PalgraveMacmillan.
1

61

vapermitereducereabirocraieisectoruluipublicicretereadisciplineii
rigurozitiipepia.
Un nou rol a fost alocat autoritilor publice n contractarea
sectoruluiindependentiafurnizorilorprivai.nacestcontext,relaiile
dintrestatisectorulvoluntareraudeschise,provocareanefiindlanivelul
cheltuielilor sociale, ci mai degrab la nivelul instrumentelor prin care
guvernul susinea organizaiile din al treilea sector: banii publici au luat
formacontracteloriplilorserviciiloroferitenlocdedonaii.Astfel,prin
acestmodel,safacilitatdimensiuneaantreprenorialaasociaiilor.

rilesudeuropene
Oameniidetiinconsidercesterelevantssefacdiferenantre
unregimdeasistensociallanivelulstateloreuropenemediteraneene
(EspingAnderson, 1999)1. Cheltuiala pentru domeniul asistenei sociale
este n general mic n rile sudeuropene (Spania, Italia, Portugalia), iar
serviciile sociale finanate de ctre stat sunt subdezvoltate. Familiile sunt
considerate actorii principali n realizarea asistenei sociale. Organizaiile
caritabileaujucatunrolcentralnasigurareaserviciilorsociale,daraceast
responsabilitateafostcontrolatsaulimitatdestatnsecolul20,n mod
specialntimpulperioadeidinpreajmaceluidealDoileaRzboiMondial,
ceeaceexplicdefaptdece,nItalia,deexemplu,nanii1970,organizaiile
nonprofit erau puine i limitate la activiti de propagand (Borzaga,
2004)2. n acest context, nu este surprinztor faptul c, la sfritul anilor
1980, noile cooperative din Italia au fuzionat pentru a rspunde nevoilor
existente, n mod special n domeniul integrrii pe piaa muncii (pentru
grupurile ce au fost excluse din piaa muncii i n contextul unei
mbtrniri rapide a populaiei i schimbrilor n structura familial). n
contrast cu cooperativele tradiionale care erau prioritar orientate ctre
interesele membrilor, aceste noi forme ale economiei sociale serveau unor
comuniti extinse, prin accentuarea dimensiunii interesului general. De
asemenea, acestea difer de cooperativele tradiionale prin combinarea

EspingAndersen,G.(1999),Socialfoundationofpostindustrialeconomies,NewYork,
OxfordUniversityPress.
2Borzaga,C.(2004),ThethirdsectorinItaly,nA.Evers,J.L.Laville(Eds.),Thethird
sectorinEurope,Cheltenham,UK,Northampton,MA,EdwardElgar.

62

diferitelorriscurialeprilorimplicate,avndnvederefaptulcanterior
semanifestaucaorganizaiialeuneisingurepriimplicate.
Conceptul de ntreprindere social a fost promovat pentru prima
oarprinintermediuluneipublicaiin1990iintitulateImpresasociale,
iarParlamentulItalianaaprobatoformlegalacooperativeisociale.n
Europa, dezvoltarea unor organizaii inovative i antreprenoriale paveaz
drumul ctre o referin explicit a ntreprinderilor sociale, fiind clar c
schimbrilenfinanareapublicaceluidealtreileasectoraujucatunrol
important n formarea unor noi atitudini i strategii pentru economia
social.nSUA,suportulpublicctreorganizaiilenonprofitasczut,n
timp ce mprirea venitului comercial a fost mrit semnificativ (Kerlin,
2006)1. n Europa de Vest, sau nregistrat diverse forme de mprire a
fondurilor publice care au fost transformate n beneficii ctre comunitate.
n rile corporatiste, programele de pe piaa muncii au determinat dina
micitatea antreprenoriatului asociativ. n contrast, dezvoltarea cvasi
pieelor n rile liberale a permis dezvoltarea unor relaii contractuale
ntreasociaiiiautoritilepublice ntrunmediumai competitiv. Attn
rile sociodemocratice, ct i n rile mediteraneene, organizaiile celui
dealtreileasectori,maiexact,cooperativeledevinfurnizoriaiserviciilor
deasistensocial.

2.2.Cadrelenaionalealeeconomieisocialenoptstatemembre
2.2.1.MareaBritanie:ntreprinderisocialeifirmesociale
nMareaBritanie,ntreprindereasocialareolungistorie,plecnd
delamicareacooperatistiorganizaiilemutualealesecoluluiXIXide
la activitile foarte vechi de comer ale multor instituii filantropice. La
mijlocul anilor 90 a aprut un nou tip de cooperative, deoarece
ntreprinderile sociale au cptat propria lor via, ceea ce a dus la
construirea curentului actual i la acceptarea conceptului de economie
social de ctre guvern. n 2002, guvernul a lansat o Strategie pentru
ntreprinderile sociale i a nfiinat, prin decizia Departamentului de

Kerlin,J.(2006),SocialenterpriseintheUnitedStatesandEurope:Understandingand
learningfromthedifferences,Voluntas,17(3),p.247263.

63

ComeriIndustrie,oUnitateantreprinderilorSocialepentruacoordona
implementarea acestora, unitate ce a devenit din 2006 parte a Biroului
SectorialTreinoucreatncadrulBirouluiCabinetului.
n Anglia sunt mai mult de 62.000 de ntreprinderi sociale care
angajeazpesteojumtatedemiliondeoameni,cuunprofitcombinatde
mai mult de 27 miliarde de lire pe an. ntreprinderile sociale justific 5%
dintotaluldeafacericuangajaiicontribuiecu8,4miliardedelirepeanla
economia Angliei aproape un procent din PIB anual. O caracteristic
remarcabil a economiei sociale din Anglia este disponibilitatea datelor,
ceea ce lipsete n alte ri examinate. Marea majoritate a ntreprinderilor
sociale n Anglia pot fi considerate mici (numai 19% dintre acestea au
profitmaimarede1miliondelire),suntlocalizatepredominantnmediul
urban(89%)iaupersonalcarecuprindenmedie40%voluntari.Maimult,
dovezilesugereazfaptulcomarepartedintrentreprinderilesocialepot
fi considerate afaceri ale stilului de via n care antreprenorii caut s
realizeze idei i activiti care si inspire emoional sau intelectual mai
1
multdectsabordezenmodstrategicoanumitproblem .Nuesteclar
dac acest lucru este un rezultat al alegerilor stilului de via adoptat de
antreprenori sau se datoreaz unei lipse de capacitate strategic n cadrul
organizaiilordesprijinialintermediarilordinsector.
ntreprinderile sociale cuprind cooperative, afaceri comunitare,
organizaiidecomer,asociaiii,recent,firmesociale.
Cooperativele de lucrtori au constituit mereu o parte mic, dar
influentasectorului cooperatistnAnglia(senregistreazpeste1100de
cooperative de muncitori n Anglia), deruleaz activiti n mai multe
domenii;celecumrimeamediede10muncitorisuntfirmemicitipicedin
sectorul serviciilor. O mare parte a succesului acestor cooperative de
lucrtori se datoreaz reelei ageniilor de dezvoltare a cooperativelor
locale mici (CDA), care exist pentru a ajuta nfiinarea de cooperative,
deseori lucrnd cu grupurile de persoane dezavantajate i fr locuri de
munc.AacumamenionatR.Spear,majoritateaderuleazactivitide

BiroulCabinetului,Rolulnviitoralsectoruluitreinregenerareaeconomicisocial:
Raport final, iulie 2007, http://www.officialdocuments.gov.uk/document/cm71/
7189/7189.pdf.

64

crearedelocuridemuncpentruomerisaudesalvaredelocuridemunc
din afacerile n faliment (recuperare), n timp ce o minoritate important
deruleaz iniiative de ajutorare a omerilor, a femeilor care se ntorc la
serviciu,agrupuriloretniceiapersoanelorcudizabiliti.
Afacerilecomunitarecelemairemarcabileaunceputnzonelerurale
din Scoia, avnd succes n modul de a mobiliza comunitile n a oferi
servicii cum ar fi transportul i comerul prin diferite magazine. Strategia
implicmembriaicomunitiicaresuntacionarinafacereacomunitari
astfelsuntiproprietari,daroicontroleaz.ntreagaafacerecomunitar
se extinde apoi n cteva proiecte care sunt parte a abordrii regionale i
locale.Aceastidee,caresarealizatmaintinzonelerurale,afostapoi
transferat cu succes n zone din interiorul oraelor (cel mai mult n
Glasgow), iar ulterior a fost preluat ntro anumit msur i n restul
Angliei, ca o modalitate de rezolvare a problemelor n cele mai
dezavantajate zone din orae, cu scopul de a se dezvolta serviciile i
structurilecomunitii.
OrganizaiiledevoluntarinAngliasuntactivensectoarecumarfin
special recreere, educaie i formare i asisten social, precum i n unele
sectoaresociale/demediu,cumarfireciclareahainelorpentrucolectareade
fonduri. Principalele instituii caritabile joac un rol din ce n ce mai
importantnaoferiserviciideasistensocialdejafuncioneazlocuine
rezideniale,centredeziiserviciiladomiciliu(cumarfimasamobil),iar
uneleiextinddeseoriserviciilenparteneriatcuautoritilelocale1.
OfirmsocialnMareaBritanieesteontreprindereorientatspre
pia, nfiinat n mod specific pentru a crea locuri de munc de calitate
pentru persoanele dezavantajate pe piaa ocuprii. O firm social n
devenireesteontreprinderecarelucreazpentruasetransformanfirm
de acest tip, de obicei n primele etape prin activiti de comer i fr a
angaja alte persoane, dar care lucreaz la un plan de afaceri n care se
ilustreazmodulprincareivoratingescopul.Sectorulfirmelorsociale
este termenul colectiv utilizat pentru aceste firme n devenire i pentru
firmelesociale.

Borzaga, C.; Santuari, A. (eds.), ntreprinderi sociale i noi angajri n Europa,


RegiuneaAutonomTrentinoAltoAdige,1999,Trento.

65

2.2.2.Portugalia:Companiideintegrare
n Portugalia, conceptul de ntreprindere social este nc n
dezbatere privind semnificaia i coninutul organizaiilor reprezentative
alesectorului,careacoperdiferitetipuri,inclusivorganizaiidebinefacere
(misericrdias) cu legturi puternice cu Biserica Catolic, asociaii de
profit mutual, instituii private ale solidaritii sociale (Instituies
Particulares de Solidariedade Social sau IPSS) i cooperative (Proiectul
ELEXIES,EMES2003).
DupcumsespecificnraportulntreprindereasocialnEuropa:
1
tendine i evoluii recente (J. Defourny, M. Nyssens, Helosa Perista,
2008, p. 3031), n Portugalia, conceptul de ntreprindere social este nc
relativ absent att din politica de mas, ct i din dezbaterile tiinifice.
Oricum, n ultimii ani au existat discuii despre conceptul de economie
sociali,maiexact,desprepiaaangajrilorsociale(MercadoSocialde
Emprego), care dorete integrarea pe piaa muncii a persoanelor
dezavantajate. Organizaiile celui deal treilea sector sau dezvoltat recent
isaudiversificat,ptrunzndnnoidomeniiidezvoltndnoiformede
rspuns, inclusiv n domeniul integrrii pe piaa muncii. Un factor
important care a determinat aceast evoluie este lansarea, n 1998, n
cadrul pieei angajrilor sociale, a unei anumite scheme publice aa
numita schem a companiilor de integrare (Empresas de Insero).
Companiile de integrare primesc sprijin public tehnic i financiar, fiind
practic singura form de organizare n Portugalia care combin scopuri
socialeieconomice.ntre1998i1999,numrulcompaniilordeintegrarea
crescutdemaimultdepatruori(ridicndusedela67la284)iacontinuat
screascpnn2001(cndaatinspragulde611).n2005funcionaun
Portugalia521decompaniideintegrare.
Evoluia ascendent a numrului de beneficiari sa ncheiat conco
mitent cu numrul ridicat de organizaii: a crescut constant ntre 1998 i
2002(dela555la4.693debeneficiari);n2005,companiiledeintegrareau
servit 4.265 de persoane; n iunie 2006 totui, numrul beneficiarilor a
sczut la 3.268. Femeile reprezint 75% din totalul de beneficiari ai

Defourny, J.; Nyssens, M.; Perista, H., ntreprinderea social n Europa: tendine i
evoluiirecente,2008,p.3031.

66

companiilor de integrare; acest lucru poate fi mcar n parte legat de


principalele sectoare de activitate care sunt n mod tradiional adresate
femeilor (cele mai multe companii de integrare sunt active n domeniul
ajutoruluingospodrie,grdinritului,spltoriilorirestaurrilor).
Mai mult, conform Studiului privind impactul grupurilor coope
rative asupra competitivitii meteugurilor i a membrilor ntreprin
derilor mici, cu referire la Portugalia, cooperativele pot fi gsite n toate
sectoarele economiei i, conform Codului cooperativelor din Portugalia,
acestea sunt mprite n urmtoarele categorii: agricultur, meteugrit,
comer, consumatori, creditare, cultur, educaie, locuin, pescuit,
producieindustrial,serviciiiasistensocial.
CelemaimultecooperativedinPortugaliasegsescnagriculturi
construcii, dar o parte important a cooperativelor se regsete i n
sectoruldevnzriangroicomercuamnuntul,transportimeteuguri
tradiionale.CooperativelefarmaceuticesuntafacerimarinPortugalia,ca
inalterieuropene.

2.2.3.Spania:ntreprinderideintegrare
nSpania,organizaiileeconomieisocialeiauformantreprinderiide
integrare,caresereferlaoricentreprinderestructuratpentruaseocupa
depersoanelecuriscdeexcluziunesocialsauoricentreprinderencadrul
creiaastfeldepersoanerealizeazactivitideproducie,subcontractde
angajare sau contract de ucenicie; de asemenea, aceste ntreprinderi au
obiectivul de a integra muncitorii marginalizai la nivel socioeconomic
(ProiectulELEXIES,EMES2003).
Merit remarcat faptul c un numr mare de ntreprinderi de
integrare social combin activitatea de producie cu formarea, dar
ntotdeaunaexistactivitatedeproducie.Porninddeaici,proiectulEMES
ELEXIESdinSpaniaaidentificatpatrutipuridentreprinderideintegrare
social:
1.centrespecialedeangajare(CentrosEspecialesdeEmpleo);
2.centreocupaionale(CentrosOcupacionales);
3.ntreprinderi ale Organizaiei Naionale pentru Nevztori
(OrganizacinNacionaldeCiegosdeEspaasauONCE);

67

4.ntreprinderi de integrare social pentru persoanele cu risc de


excluziunesocial.
Primele trei tipuri de ntreprinderi lucreaz cu persoane cu dizabi
liti recunoscute, n timp ce termenul de excluziune social se refer la
orice tip de dizabilitate care nu este legal recunoscut. Pe de alt parte,
aa cum este menionat n Studiul privind impactul grupurilor coope
rative asupra competitivitii meteugurilor i a membrilor ntreprin
1
derilormici ,nSpania,majoritateacooperativelornusuntmariiaufost
nfiinate n mare parte cu scop administrativ, deoarece este mai uor s
fac fa reglementrilor. Acesta este unul dintre motivele pentru care n
unelesectoarecooperativelenuofermulteservicii.Cutoateacestea,sunt
alte sectoare, cum ar fi transportul de materiale uoare i materiale grele,
unde scopul cooperativelor este doar de a coordona i a distribui munca,
funcionnd ca un centru telefonic de asisten. Alte sectoare, cum ar fi
comerul cu produse feroase sau farmaciile, sunt mult mai organizate i
ofersoluiisauformrispecificemembrilorsi.

2.2.4.Italia:Cooperativelesociale
Sectorul economiei sociale italiene este strns legat de micarea
cooperatist, n timp ce cooperativele sociale sunt considerate elementul
careleleag.CooperativelesocialeaunceputsaparnItalialasfritul
anilor 1970 i au rspuns unor nevoi nesatisfcute, n special n domeniul
integrrii,deoareceunelegrupurieraudincencemaiexclusedepepiaa
muncii(deex.,ndomeniulserviciilorpersonale),ncontextulmbtrnirii
2
rapideapopulaieiialmodificrilornstructurafamiliei.
CelemaibuneexemplealeacestornoiiniiativeaufostComunitdi
Lavoro(comunitiledemuncitori),ComunitdiAccoglienza(comunitile
de primire), Comunit Terapeutiche (comunitile terapeutice) i
cooperativele de solidaritate social. Aceste organizaii au fost treptat
transformate n organizaii antreprenoriale, avnd ca valoare de baz

Comisia European, Directoratul General ntreprindere i Industrie, Studiul im


pactului grupurilor de cooperative asupra competitivitii meteugurilor lor i a
membrilorntreprinderilormici,2008,p.230231.
2GEO,Vanek,WildaM.,Cooperativesocialeitaliene,www.caledonia.org.uk/papers.

68

lucrul cu i nu lucrul pentru beneficiarii si. Acestea au criterii


organizaionale specifice 30% dintre membrii muncitori proveneau din
medii dezavantajate (deinui, foti deinui i deinui n programele de
liberare condiionat,fotidependenidedroguri, persoanecudizabiliti
psihice i fizice, foti pacieni cu boli mintale, alcoolici, minori cu situaii
familiale dificile, dependeni de jocuri de noroc etc.). n comparaie cu
cooperativele tradiionale, care erau n principal orientate ctre interesele
membrilor, aceste iniiative serveau o comunitate lrgit i puneau mai
mult accent pe dimensiunea intereselor generale; erau, de asemenea,
diferitedecooperativeletradiionale,deoarececombinaumaimultetipuri
de pri interesate n parteneriatul lor (muncitori pltii, voluntari, ali
membridesprijinetc.),ntimpcecooperativeletradiionalesuntdeobicei
organizaiicuosingurcategoriedepersoaneinteresate.
Cooperativelesocialeaudevenitesenialenprocesuldedezvoltarea
economiei sociale prin lrgirea conceptului i a parametrilor standard ai
organizaiilor de voluntari, oferind servicii de asisten social de baz i
integrnd persoanele dezavantajate n interiorul societii. Cooperativele
sociale constituie soluii promitoare pentru a modifica sistemul de
asisten social, demonstrnd modaliti mai profitabile dect beneficiile
financiare anterioare i ncercnd s mobilizeze resurse care altfel ar fi
neproductive. n comparaie cu alte organizaii nonprofit, aceste
cooperative sociale au avantajul de a fi legate mai mult de pia i de
presiunile competitive, fiind astfel forate s fie mai eficiente pentru a
supravieui(A.Thomas,2004).
Cooperativele sociale au o istorie plin de succes n societatea
italian.n2005existaunItaliamaimultde7.300decooperativesociale;
acestea angajau aproape 244.000 de muncitori, aveau 2,5 milioane de
1
utilizatoriinregistraumiliardedeeuroprofit .

Reeaua european de cercetare EMES (2009), Borzaga, Carlo i Loss, Monica,


ntreprinderile sociale pentru integrarea muncii n Italia, http://www.emes.net/
fileadmin/emes/PDF_files/PERSE/PERSE_WP_0202_I.pdf.

69

2.2.5.Polonia:Vechileinoileformealeorganizaiiloreconomiei
sociale
nPolonia,conceptuleconomieisociale,cadomeniudistinctntrestat
ipia,anceputsfieutilizatodatcutransformriledinanii1990,fiind
nsoit de noiuni cum ar fi organizaii nonprofit sau organizaii
nonguvernamentale, care au nlocuit repede conceptul exploatat i
compromisdinpunctdevedereistoric(asociatcuaciunisocialedinera
comunist)deorganizaiisociale.nultimiiani,concepteledeeconomie
social,antreprenoriatsocialintreprinderesocialaudevenitdincence
mai populare n Polonia, din mai multe motive; de exemplu, atunci cnd
ara a intrat n Uniunea European n 2004, aceasta a beneficiat de
finanarea Fondului Social European care a revigorat un domeniu ce a
funcionat ntre cele dou rzboaie mondiale sub forma unei micri
cooperatiste.
Omarteparteaaceleifinanri,subformaprogramuluiEQUAL,sa
ncheiat,iaropartedinbaniiFSEsuntdisponibilipnn 2013.Astfel,n
prezent, se evideniaz o dinamic accentuat n a face ntreprinderile
socialesustenabilepentruafuncionaindependent.nmodtradiional,20%
din profitul ntreprinderilor sociale n Polonia este generat prin comer,
conform FISE (Fundaia pentru Iniiative Sociale i Economice). Totui
gsirea finanrilor este dificil, dup cum arat Magda Zawodny,
reprezentantulpolonezpentruEuropaalntreprinderilorsociale:Celemai
multe ntreprinderi sociale lupt s supravieuiasc. Au multe probleme,
cum ar fi dificultile pe care le ntmpin pentru obinerea fondurilor i
mprumuturilor1. Potrivit unui articol din Guardian Professional
(februarie 2011), Ministerul Dezvoltrii Regionale se gndete s admi
nistreze unfond de mprumuturi garantate pentru afacerile din domeniul
economieisociale,ceeacevaajutantreprinderilesocialesseautosusin.
Guvernul, mpreun cu FISE i cu alte opt ONGuri, deruleaz un
proiect numit Schema integrat pentru susinerea economiei sociale n
Polonia,carevacreaoreeadeorganizaiicaresajuteiniiativelesociale
ialtentreprinderisocialencalealorsprepiaacompetitiv.

GuardianProfessional,Cahalane,Claudia,Stareasectoruluintreprinderilorsocialen
Polonia,articol(10/02/2011).

70

nainte de sfritul anului (2011), se poate previziona o dinamic


nou n Polonia, care ar putea plasa ara ca lider n domeniul
ntreprinderilor sociale n anumite privine. FISE i partenerii si ncearc
s adopte un Act al antreprenoriatului social care propune un numr de
msuri, inclusiv o consolidare a importanei clauzelor de performan
socialncontracteledeachiziiipublice.

2.2.6.Grecia:Cooperativelesocialecurspunderelimitat
nciudaprezeneipetermenlungaorganizaiiloreconomieisociale,
n special sub forma structurilor ce ofer servicii sociale, a cooperativelor
agricole i de consum, economia social rmne aproape necunoscut n
Grecia i, din nefericire, nu exist pn acum nicio singur instituie cu
cadru legal consolidat pentru activitatea economiei sociale, chiar dac
guvernul intenioneaz s adopte o lege referitoare la economia social
(2011).
Cu toate acestea, n timpul ultimilor 30 de ani, sectorul economiei
socialenGreciaaprezentatoanumitcretere,nspecialprinsprijinuli
numrul mare de oportuniti de finanare din partea Uniunii Europene.
Tipurile de ntreprinderi sociale care exist n Grecia sunt n principal
urmtoarele:
a)cooperativele feministe (agroturistice sau urbane) (sunt 110
cooperativefeministe);
b)cooperativelesocialecurspunderelimitatpentrupersoanelecu
dizabiliti psihice, care sunt condiionate de Legea nr. 2716/1999
(nprezentsuntcincisprezecentotal);
c)ntreprinderile care sunt constituite de ctre persoane cu nevoi
speciale (de ex., probleme kinetice), la care uneori particip
companiidedezvoltaremunicipale;
d)ntreprinderi sociale care au fost create n cadrul programului
Horizon,precuminprimulialdoileacicluEqual(20012008).
Dinanii80pnnprezent,numrulorganizaiiloreconomieisociale
i al activitilor n domeniul includerii sociale sa nmulit semnificativ.
Semnificativ este i faptul c n aceast perioad au aprut noi forme
organizaionale de antreprenoriate sociale care au oferit un nou potenial
dedezvoltare.Astzi,nGrecia,cainalteri,accentulestepusperolul

71

ntreprinderilor sociale i al economiei sociale n dezvoltarea local,


incluziuneasocialiserviciilesociale.
Oconstataregeneralestecsectoruleconomieisocialenuprezint
oactivitateiocretereintensnGreciai,maimult,fiecareefortpares
ntmpineobstacoledincauzaattalipseiunuicadruinstituional,ctia
lipsei instrumentelor financiare adaptate cerinelor particulare i naturii
ntreprinderilor sociale. Cunotinele despre sectorul economiei sociale
suntlimitateinspecialdificildeaccesat.Astfel,nuesteuorsseobin
oimagineclaraactivitiloracestuisectorsausseformezeuncadrude
difuzarecarevaconsolidanceledinurmacestsector.
Carezultat,eforturilecareaufostfcutepeparcursulultimiloranin
sectorul ntreprinderilor sociale productive sau antreprenoriale orientate
spre ncorporarea grupurilor excluse social par s fie fragmentate i
insuficiente. Chiar dac sunt multe iniiative, n principal susinute de
FondulSocialEuropean,multedintreacesteainceteazactivitateaatunci
cndexpirperioadadefinanare.
Cutoateacestea,nprezent,MinisterulMunciiiAsigurrilorSociale
mpreuncumuliactoriimplicaindomeniudindiferitemedii(societatea
academic, cercettori, societatea civil etc.) fac eforturi comune pentru a
aproba un singur cadru instituional legal pentru organizaiile economiei
sociale(noualegeestendezbaterepoliticdectevaluniiseateapts
fieaprobatnscurttimp).

2.2.7.Belgia:Caracteristicicheiealeeconomieisociale
Deoarece face parte din politica public ce sprijin economia social
n a se adresa excluziunii sociale1, Belgia are o economie social bine
dezvoltatirecunoscut(nspecialnregiuneaWallonia).Belgiaeste,de
asemenea,patriaunororganizaiialeeconomieisocialerecunoscutelanivel
internaional,caresuntimplicatenintegrareapepiaamuncii.
Belgiaareoistorielungaeconomieisocialensectoareletradiionale
aleagriculturii,finanelor,sportuluiiculturii.Sistemuldesntateiasigu
rrisocialedinaceastareste,deasemenea,bazatpeunparteneriatsolid

Recenzieasupraroluluieconomieisocialenincluziuneasocial,Bruxelles,1213iunie
2008.

72

ntre stat i asociaii. Mai mult, Belgia are un numr mare de cercettori i
centredecercetarecareacoperdiferiteaspectealeeconomieisociale.
ncomparaiecualteri,economiasocialareunnivelrelativridicat
alrecunoateriioficiale,nspecialnWallonia(cuoeconomiesocialcare
justific 7% din angajri, este proporional al cincilea sector al economiei
socialecamrimedinEuropa).
O evoluie interesant a fost crearea fundaiilor printre organizaiile
economiei sociale tradiionale pentru a mbunti susinerea iniiaivelor
mpotriva excluziunii sociale (de exemplu, Fundaia P&V sau Fundaia
Cera).
nprezent,statulfederal,regiunile(Flandra,WalloniaiBruxelless
capitala)icomunitateavorbitoaredelimbgermanimpartresponsa
bilitatea pentru dezvoltarea economiei sociale, dei n februarie 2008 sa
propuscaacestesarcinisfiedescentralizatelanivelregional.nBelgia,la
nivel federal, politica guvernului este administrat prin cellule
dconomie sociale i, pentru a coordona aciunile, au fost ncheiate
acorduri de cooperare ntre regiuni i comunitatea vorbitoare de limb
german; a fost stabilit un sistem de dialog cu prile interesate (les
chantiers de lconomie sociale) i exist canale de reprezentare pentru
economia social la nivel regional prin Consiliul pentru Economie Social
(Wallonia), Platforma Economiei Sociale (Bruxelles capitala), Platforma
Flamand pentru Economia Social i Grupul de Lucru pentru Economia
Social(comunitateavorbitoaredelimbgerman(GSC).
Acordurile decooperaresuntndreptatespredezvoltareaeconomiei
socialeiridicarearatelordeangajarenrndulpersoanelordezavantajate.
De asemenea, se contureaz nelegerea de cofinanare pentru a susine
economiasocialladiferiteniveluri:bonusurilasalariipentruangajai,re
ducerialecontribuiilorpentruangajatoriicareangajeazomeripetermen
nelimitatprinprogramulSINE(economiainserieisociale),reducereaplii
de TVA, ca i anumite msuri de construire a capacitii i de pro
fesionalizarepentruanumiteorganizaiidindomeniuleconomieisociale.
Ageniile de susinere sau de consultan regionale finanate de stat
(cunoscutecaagencesconseilssaustartcentra)aufostnfiinatepentrua
oferi tuturorsprijin importantpentrudezvoltareaeconomieisociale. Astfel,
nWalloniasuntdousprezeceinFlandratreisprezece,acesteafiindnca

73

drate cu consilieri specialiti pentru economia social, ajutnd la susinerea


mai multor abordri orientate spre pia i structuri organizaionale
inovative.
Experiena belgian a confirmat importana cooperrii i a parte
neriatelor,attninteriorulguvernrii(ntrenivelurinaionaleiregionale,
ntrediferiteministereimplicate),ctinrndulpublicului,aleconomiei
privateialceluidealtreileasector.Deasemenea,aoferitexempleutilede
instituionalizareaeconomieisociale,afindunnivelridicatdeinovaren
adresareanevoilorcelordezavantajaipepiaamuncii.Eficienaeconomiei
sociale belgiene este n mare parte atribuit capacitii de a individualiza
serviciipentrutipuridiferitedegrupuridezavantajateideambinatoate
serviciile diferite pentru dezavantajai ntro singur structur (formare,
experiendemunc,gestionareariscurilorsociale).

2.2.8.Romnia
Reglementarea normativ privind economia social n Romnia se
referlacadrulgeneralfiscalsaulareglementrilecareauefectasupramai
multor domenii (Codul fiscal, Planul naional antisrcie i promovare a
incluziunii sociale), ct i la cadrul specific al organizrii funcionrii
fiecrei entiti de economie social (ex., Legea nr. 1/2005 privind
organizarea i funcionarea cooperaiei). n prezent, pe agenda public se
afl o iniiativ legislativ privind antreprenoriatul social i un proiect de
legeprivindeconomiasocial,promovatedeMinisterulMuncii,Familieii
Proteciei Sociale i optimizate cu ajutorul reprezentanilor instituiilor de
economiesocial.

Societilecooperative
nfunciedeactelenormativecarelereglementeaz,seregsescdou
mari tipuri de societi cooperative, respectiv societi cooperative care se
nfiineaz i funcioneaz n baza Legii nr. 1/2005 privind organizarea i
funcionarea cooperaiei i cooperative de credit care se nfiineaz i
funcioneaz n baza Ordonanei de urgen a Guvernului nr. 99/2006
privind instituiile de credit i adecvarea capitalului, cu modificrile i
completrileulterioare.

74

n conformitate cu actualul cadru legal, forma de organizare


specific domeniului cooperaiei este reglementat de Legea nr. 1/2005
privind organizarea i funcionarea cooperaiei1, societatea cooperativ
fiind defint ca asociaie autonom de persoane fizice i/sau juridice, dup caz,
constituit pe baza consimmntului liber exprimat de acestea, cu scopul
promovrii intereselor economice, sociale i culturale ale membrilor cooperatori,
fiind deinut n comun i controlat democratic de ctre membrii si, n
conformitate cu principiile cooperatiste. Societatea cooperativ este un agent
economiccucapitalprivat.2
Societilecooperativecareintrsubincidenaacestuiactseclasific,
conformLegiinr.1/2005privindorganizareaifuncionareacooperaiei,n
funciedemembriicarelealctuiesc,nsocieticooperativedegradul1
constituite de persoane fizice i societi cooperative de gradul 2 n a
cror componen intr societi cooperative de gradul 1 i, opional, alte
persoanefizicesaujuridice.Deasemenea,societilecooperativedegradul
1 pot fi, conform Legii nr. 1/2005 privind organizarea i funcionarea
cooperaiei:
a. societicooperativemeteugretiasociaiidepersoanefizice
care desfoar n comun activiti de producie, de
comercializareamrfurilor,deexecutaredelucrriiprestride
servicii, care contribuie, direct sau indirect, la dezvoltarea
activitilormeteugretialemembrilorlorcooperatori;
b. societicooperativedeconsumasociaiidepersoanefizicecare
desfoar n comun activiti de aprovizionare a membrilor
cooperatori i a terilor cu produse pe care le cumpr sau le
produc i activiti de prestri de servicii ctre membrii lor
cooperatoriictreteri;
c. societicooperativedevalorificareasociaiidepersoanefizice
care se constituie n scopul de a valorifica produsele proprii sau
achiziionate prin distribuie direct sau prin prelucrare i
distribuiedirect;

Legeanr.1/2005privindorganizareaifuncionareacooperaiei,art.2,art.7,alin.
1i2,art.108.
2Legeanr.1/2005privindorganizareaifuncionareacooperaiei,art.7,alin.1i2.
1

75

d. societicooperativeagricoleasociaiidepersoanefizicecarese
constituie cu scopul de a exploata n comun suprafeele agricole
deinutedemembriicooperatori,deaefectuancomunlucrride
mbuntirifunciare,deautilizancomunmainiiinstalaiii
de a valorifica produsele agricole; acest tip de societi
cooperative beneficiaz, de asemenea, i de legislaie special,
fiind reglementate n cadrul Legii nr. 566/2004 a cooperaiei
agricole,cumodificrileicompletrileulterioare;
e. societicooperativedelocuineasociaiidepersoanefizicecare
seconstituiecuscopuldeaconstrui,cumpra,conserva,renovai
administralocuinepentrumembriilorcooperatori;
f. societicooperativepescretiasociaiidepersoanefizicecare
se constituie cu scopul de a nfiina ferme piscicole i de
acvacultur, de a produce, repara, ntreine i cumpra
echipamente,utilaje,instalaii,ambarcaiunidepescuit,precumi
deapescui,prelucraidistribuiprodusepiscicole;
g. societicooperativedetransporturiasociaiidepersoanefizice
care se constituie cu scopul de a realiza activiti de transport i
activiti conexe acestora, pentru membrii cooperatori i pentru
teri,pentrumbuntireatehnicieconomicaactivitilorde
transportdesfuratedemembriicooperatori;
h. societi cooperative forestiere asociaii de persoane fizice care
seconstituiecuscopuldeaamenaja,exploata,regeneraiproteja
fondulforestierdeinutdemembriicooperatori,inndseamade
condiiileimpusederegimulsilvic;
i. societi cooperative de alte forme, care se vor constitui cu
respectareadispoziiilorlegii.
n mod sintetic, clasificarea societilor cooperative n funcie de
actelenormativenvigoaredinRomniaestereliefatnfiguraurmtoare:

76

Figura2:ClasificareasocietilorcooperativenRomnia

SOCIETILE COOPERATIVE

Societi
cooperative de gradul 1

Societi cooperative de gradul 2

Societi
cooperative meteugreti

Societi
cooperative de consum

Societi cooperative de valorificare

Societi
cooperative agricole

Societi cooperative de locuine

Societi
cooperative pescreti

Societi
cooperative de transporturi

Societi
cooperative forestiere

Societi
cooperative de alte forme

77

Societile cooperative de gradul 1 i cooperativele de credit


reprezintuneledintrecelemairelevanteformedeeconomiesocial,fiind
constituitedirectdepersoanelefizicealecrorintereseeconomiceisociale
intrncomponenaobiectuluideactivitatealpersoaneijuridicerespective.
Societilecooperativedegradul2prezintimportannspecialdin
perspectiva reprezentrii intereselor societilor cooperative de gradul 1,
fiind constituite n majoritate din membri aparinnd acestei categorii i
urmrindnprincipiupromovareaintereseloracestora.
nscopulmaibuneipromovriireprezentriapropriilorinteresei
drepturi, formele asociative ale societilor cooperative sunt reglementate
de ctre Legea nr. 1/2005 privind organizarea i funcionarea cooperaiei,
coroborat cu Ordonana nr. 26/2000 privind asociaiile i fundaiile, cu
modificrile i completrile ulterioare. n conformitate cu aceste
reglementri, societile cooperative pot constitui, la rndul lor, asociaii
sauuniuni:
Asociaia de societi cooperative reprezint persoana juridic fr
scoppatrimonial,constituitdectresocieticooperativedeaceeaiform
sau de forme diferite, n scopul reprezentrii intereselor membrilor
asociai1, conform prevederilor Legii nr. 1/2005 privind organizarea i
funcionareacooperaiei.
Uniunea de societi cooperative este persoana juridic fr scop
patrimonial, dac prin lege special nu se prevede altfel, constituit de
ctre societi cooperative de aceeai form i de asociaiile acestora, la
nivel judeean, al municipiului Bucureti i la nivel naional, n scopul
reprezentrii i promovrii intereselor economice, sociale i culturale ale
membrilor cooperatori i ale membrilor asociai2, conform prevederilor
Legiinr.1/2005privindorganizareaifuncionareacooperaiei.
Cooperativele de credit, care fac obiectul Ordonanei de urgen a
Guvernului nr. 99/2006 privind instituiile de credit i adecvarea
capitalului, cu modificrile i completrile ulterioare, sunt definite ca
fiindinstituiidecreditconstituitecaasociaiiautonomedepersoanefizice,unite
voluntar n scopul ndeplinirii nevoilor i aspiraiilor lor comune de ordin

Legeanr.1/2005privindorganizareaifuncionareacooperaiei,art.6,lit.b.
Legeanr.1/2005privindorganizareaifuncionareacooperaiei,art.6,lit.n.

78

economic, social i cultural, a cror activitate se desfoar, cu precdere, pe


principiulntrajutorriimembrilorcooperatori1.
Reglementrile n vigoare descriu n detaliu mecanismele de
funcionare a societilor cooperative, n mod unitar i bine structurat.
Astfel,cadrulgeneralprevzutdeLegeanr.1/2005privindorganizareai
funcionareacooperaiei,respectivdeOrdonanadeurgenaGuvernului
nr. 99/2006 privind instituiile de credit i adecvarea capitalului, cu
modificrileicompletrileulterioare,potficompletatecureglementricu
caracter special. Acesta este cazul societilor cooperative agricole, a cror
funcionare este detaliat n Legea nr. 566/2004 a cooperaiei agricole, cu
modificrileicompletrileulterioare.

Organizaiilenonprofitasociaiiifundaii
ONGurile au fost legiferate nc din 1924, ele neavnd ns o
evoluie la fel de spectaculoas precum cooperativele de credit. Declinul
ONGurilor a fost o constant n timpul regimului comunist. Odat cu
revoluiadin1989,organizaiilenonguvernamentaleaucunoscutocretere
accentuat. O mare parte dintre aceste organizaii au fost create n scopul
nlesniriievaziuniifiscale,nsinumrulcelorcuadevratactiveacrescut
semnificativ.
Asociaiile i fundaiile pot desfura, conform Ordonanei nr.
26/2000 cu privire la asociaii i fundaii, cu modificrile i completrile
ulterioare, activiti economice2 n mod direct sau prin nfiinarea de
societicomerciale.ncazulnfiinriidesocieticomerciale,dividendele
obinute de asociaii i fundaii trebuie reinvestite n aceleai societi
comercialesaufolositepentrurealizareascopuluiorganizaiei.
nafardenfiinareadesocieticomerciale,organizaiilenonprofit
potdesfuraoricealteactivitieconomicedirecte,cucondiiacaacestea
saibcaracteraccesoriuisfienstrnslegturcuscopulprincipalal
persoanei juridice. n msura n care vizeaz obiective de ordin social,

OrdonanadeurgenaGuvernuluinr.99/2006privindinstituiiledecrediti
adecvareacapitalului,cumodificrileicompletrileulterioare,art.334,lit.a.
2
OrdonanadeGuvernnr.26/2000,cumodificrileicompletrileulterioare,art.
47i48.
1

79

activitile economice ale asociaiilor i fundaiilor sunt deosebit de


relevanteindiferentdeformalorpentrudomeniuleconomieisociale.

Caseledeajutorreciproc
Casele de ajutor reciproc reprezint o categorie de organizaii
nonprofit care funcioneaz n baza legislaiei generale, reprezentate de
Ordonana nr. 26/2000 cu privire la asociaii i fundaii, cu modificrile i
completrile ulterioare, i a unor acte normative cu caracter special, dup
cum se adreseaz intereselor salariailor1 sau pensionarilor2, acestea din
urm permind dobndirea calitii de membru al unei asemenea
organizaiiinclusivbeneficiarilordeajutorsocialimembrilordefamilieai
acestoraiaipensionarilor3.Scopulacestorformedeorganizareesteacela
de sprijinire i ntrajutorare a propriilor membri, prin acordarea de
mprumuturi cu dobnd i, n cazul caselor de ajutor reciproc ale
pensionarilor, i prin alte activiti conexe cu caracter social, cultural,
turisticidealtetipuri.Caseledeajutorreciproc,prinmoduldeorganizare
i obiectivele stabilite prin lege, constituie una dintre cele mai
reprezentative forme specifice economiei sociale, relevante att pentru
domeniu n general, ct i pentru anumite categorii de persoane
vulnerabile.
Casele de ajutor reciproc au evoluat diferit, n funcie de specificul
fiecreia.ntimpcecaseledeajutorreciprocpentruangajaiauevoluatn
funcie de marii operatori economici, ajungnd n final s fie extrem de
restrnse, casele de ajutor reciproc pentru pensionari au cunoscut o
evoluiesatisfctoare.Evoluiilenegativerecentealesistemuluibancarau
dat prilejul caselor de ajutor reciproc pentru pensionari de a se dezvolta,
chiar dac sunt ngrdite de o pruden necesar, dat fiind contextul
economic n care ne aflm. Sectorul CARurilor pentru pensionari pare
stabil,avndunpotenialridicatdecretere,dinmomentcepiaacreiai
se adreseaz acesta nu este n primplanul bncilor (Arpinte, Cace i

Legeanr.122/1996privindregimuljuridicalcaselordeajutorreciprocale
salariailorialuniuniloracestora,republicat.
2Legeanr.540/2002privindcaseledeajutorreciprocalepensionarilor.
3Legeanr.540/2002privindcaseledeajutorreciprocalepensionarilor,art.4.
1

80

Cojocaru, 2010). n aceeai lucrare, Arpinte, Cace i Cojocaru (2010)


identific tipurile de entiti ce ar putea fi cuprinse n cadrul sectorului
economieisociale:
anumite tipuri de ONGuri, i anume asociaiile i fundaiile care
oferserviciisociale;
companiilecustatutspecial,precumateliereleprotejate,careofer
locuridemuncpersoanelorcudizabiliti;
cooperativele de ajutor reciproc pentru angajai i pentru
pensionari,caresuntorganizaiimutuale;
cooperativele de orice fel (de consum, meteugreti, agricole, de
transportetc.);
asociaiiledepensionaricareoferiserviciisociale.

Unitileprotejateautorizate
Conform Legii nr. 448/2006 privind protecia i promovarea dreptu
rilor persoanelor cu handicap, republicat cu modificrile i completrile
ulterioare, unitatea protejat autorizat este definit ca operatorul economic
dedreptpublicsauprivat,cugestiuneproprie,ncadrulcruiacelpuin30%din
numrul total de angajai cu contract individual de munc sunt persoane cu
handicap1.
Acelaiactnormativprevedecunitileprotejateautorizatepotfide
dou feluri: (a) cu personalitate juridic; (b) fr personalitate juridic, cu
gestiune proprie, sub form de secii, ateliere sau alte structuri din cadrul
operatorilor economici, instituiilor publice ori din cadrul organizaiilor
neguvernamentale, precum i cele organizate de persoana cu handicap
autorizat, n condiiile legii, s desfoare activiti economice
independente2.
Unitileprotejateautorizatesuntformedeosebitderelevantepentru
domeniul economiei sociale, asigurnd o foarte bun reprezentare a

Legea nr. 448/2006 privind protecia i promovarea drepturilor persoanelor cu


handicap,republicatcumodificrileicompletrileulterioare,art.4,pct.29.
2 Legea nr. 448/2006 privind protecia i promovarea drepturilor persoanelor cu
handicap,republicatcumodificrileicompletrileulterioare,art.81,alin.2.

81

obiectivelorsocialealturideceleeconomice,prinintermediulposibilitii
dere/integraresocioprofesionalapersoanelorcudizabiliti.
n Romnia, sectorul economiei sociale poate fi finanat din fonduri
publice sau private, n mod direct sau indirect, din surse naionale sau
internaionale (Legea nr. 26/2000 privind veniturile asociaiilor i
fundaiilor). Finanrile pot proveni de la persoane fizice sau juridice, din
activiti economice proprii comerciale i necomerciale, aciuni de
voluntariat, din fonduri publice directe (bugetul de stat, bugetul
asigurrilorsociale),dindonaiiprivate,dinscutiridetaxeiimpoziteio
seriedemecanismedesprijinifacilitipentruauurabunadesfurarea
economieisociale.
n momentul de fa, una dintre principalele forme de venit ale
entitilor de economie social este redirecionarea a 2% din impozitul pe
venit,conformart.57iart.84dinLegeanr.571/2003privindCodulfiscal.
Aceast practic, a direcionrii unei pri din impozit ctre organizaiile
nonprofit este specific rilor din Europa Central i de Est. Dei este o
iniiativ util, aceast form de sprijin nu trebuie s nlocuiasc alte
ajutoarepecarestatultrebuiesleofereorganizaiilornonprofit,citrebuie
s fie complementar cu acestea. Sponsorizrile i donaiile sunt, de
asemenea,foarteimportante.nultimiiani,ceamaiimportantmodalitate
de finanare a economiei sociale a fost prin intermediul fondurilor
europene, n spe Fondul Social European, prin Programul operaional
sectorialDezvoltarearesurselorumane20072013.
O alt facilitate oferit de ctre stat, dar numai unitilor protejate
autorizate, este aceea c acestea sunt scutite de la plata impozitului pe
profit n condiiile n care reinvestesc minimum 75% din profit n
respectivele uniti protejate. O a doua facilitate indirect oferit tot
unitilorprotejateautorizateestendreptatctreageniieconomicicumai
multde50deangajaiicarenudorescsangajezepersoanecudizabiliti.
Acetiapotfiscutiidetaxapentruneangajareapersoanelorcudizabiliti
dacachiziioneazprodusedelaunitiprotejateautorizatedeovaloare
echivalentcuaceasttax.
Romnia, din punctul de vedere al legislaiei, al politicilor sociale i
fiscale adoptate, pare c tinde spre un model n care s asigure accesul la
serviciiledesuporttuturorcategoriilorsociale.

82

Principaleleconcluziiirezultatealeacestuiraportpotfimpriten
trei categorii: probleme analitice i conceptuale, metodologii i date
empiricei,nceledinurm,rezultateempirice.
Datefiindperspectivelederivatedinmodelulnaionalaleconomiei
sociale n fiecare stat membru UE, lum acum n considerare rezultatele
metaanalizei.ncapitolulurmtorvremsconturm,porninddelastudiile
de caz, dovezi legate de etapele de dezvoltare ale economiei sociale,
mecanismele i contribuia sectorului economiei sociale la angajarea forei
demunciladezvoltarealocal.

2.3.Msuridesprijinicaracteristicioperaionale
Cercetarea studiilor de caz selectate (proiecte i organizaii) a artat
ceconomiasocialesteformatdindiferitecomponentenceleoptstate
membre incluse n analiz. Au fost introduse instrumente i politici care
susin mecanisme i caracteristici operaionale aplicate n domenii diferite
pentru a susine dezvoltarea economiei sociale, implicit sau explicit, iar
subsecvent,aufostrealizateovarietatedeactivitinfiecarear.nciuda
diversitii economiei sociale, multiplele rezultate ale studiului au fost
clasificatendoumaricategorii;pedeoparte,msuriledesprijini,pe
dealtparte,caracteristicileoperaionale.
Indicatorii prezeni au fost elaborai pentru a fi utilizai ca un instru
mentfinalpentrurealizareaanalizeicomparativeisuntdescriinurmtoa
rele dou seciuni ale acestui capitol. Conceptualizarea msurilor i a indi
catorilorsabazatpedefiniiaeconomieisociale,pecriteriilereeleiEMESi
peparametriifuncionaliidentificainmoddistinctncazurileanalizate.
Urmtoareleseciunireliefeazmsurileicaracteristicilecarepars
fieaplicabileiutilepentruoricinedoretesderulezeactivitilegatede
economia social, sensn care, pentru fiecare dintre ele, vom descrie doar
practicilebinerealizateipromitoare.

Msuridesprijin
Dup cum se ilustreaz n figura urmtoare, msurile de sprijin
pentrupromovareaorganizaiilorcareseocupdeeconomiasocialinclud
patruindicatoriprincipali:1.reglementrilelegale(cumarfiformelelegale
pentru privilegii legate de taxe sau legi noi aprobate); 2. susinerea

83

financiar a activitilor (cum ar fi subveniile i achiziiile publice pentru


sectorulsocial);3.strategiidedezvoltarei4.educaieiformare.

Figura3:Msuriledesprijin

1.Cadrullegal
Aspectegenerale
CadrullegaliinstituionalalorganizaiiloreconomieisocialenUE
esteattdevariaticomplex,chiarninteriorulfiecreiri,nctnupoate
ficuprinsndetaliunaceastanaliz.Cadrelelegalepentruorganizaiile
economieisocialetindsfievariabile,ceeaceestespecificacestuisector
cooperative, societi mutuale, asociaii, fundaii i ntreprinderi sociale.
Deseori exist o orientare numai pe orizontal, prin care ntreprinderile
socialepotacoperimaimultdeuntipdesectoraleconomieisociale.Foarte
des, organizaiile economiei sociale sunt guvernate de legislaia pentru
ntreprinderi mici, cum este cazul modului n care le trateaz Comisia
European,iastfelapareunnivelridicatdecomplexitate,maialesatunci
cndestevorbadeproblemefinanciare.
Recentaintroducereadiferitelorcadrelegalenlegislaianaionala
unor state europene tinde s confirme faptul c avem dea face cu un tip
original de antreprenoriat. Aceste cadre legale vor s se potriveasc mai

84

bineacestortipurideiniiativedectstructuriletradiionalenonprofitsau
cooperative.
nuneleri,legislaiaafostaprobatpentruacreanoiformelegale
mai potrivite unor tipuri de organizaii; n unele cazuri, aceste noi forme
legale au fost asociate cadrelor generale pentru cooperative (n Italia,
Frana,Portugalia,SpaniaiGrecia),ntimpcenalteleauavuttendinade
a cuprinde diferite tipuri de ntreprinderi, urmrind un interes al comu
nitiisauunscopsocial(nBelgia,Anglia,Italia),uneoriabiaconcentrate
peintegrareapepiaamunciiagrupurilordezavantajate1(Polonia).
n particular, o nou situaie a fost creat n 1991 pentru coope
rativelesocialeitaliene,ntimpce,n1995,Belgiaaintrodusnlegislaia
saconceptuldecompaniecuscopsocialiPortugaliaaintroduscoope
rativa social cu rspundere limitat. Legea spaniol din 1999 legat de
cooperative asigurexistenacooperativelorpentruserviciisocialeiau
fost introduse cadre legale specifice n diferite regiuni. Mult mai recent,
Frana a creat societatea cooperativ pentru interes colectiv, iar o nou
legislaie urmeaz s fie adoptat n Anglia referitoare la compania de
interes comunitar. n Grecia, pn acum, exist o singur ntreprindere
social recunoscut legal: pe modelul cooperativelor sociale italiene, legea
greceasc din 1999 asigur reglementarea ntreprinderii sociale cu
rspundere limitat (Koi.S.P.E.) care are ca scop reintegrarea social a
persoanelor cu probleme de sntate mintal. n prezent, se dezbate
proiectul de lege referitor la economia social i antreprenoriatul social,
prin care se face distincie ntre trei tipuri noi de ntreprinderi sociale
(cooperativesociale,cooperativedeserviciisocialeicooperativedeinteres
social).nPolonia,transformareaorganismelortradiionalealeeconomiei
sociale dup 1989 a fost recent nsoit de dezvoltarea unor noi tipuri de
instituiiiorganizaiicarecombincaracteristicilesocietiloreconomicei
sociale.Astfel,nouaeconomiesocialincludecooperativesociale,faciliti
de reabilitare vocaional i centre de integrare social. Cooperativele
sociale au fost introduse formal prin prevederile Actului pentru
cooperative sociale din 27 aprilie 2006 i, ca i n Grecia, sau modelat pe
cooperativele italiene, combinnd activitatea economic cu integrarea

Pentrumaimultedetalii,consultaiDefournyiNyssens(2008).

85

social i profesional a membrilor si persoane cu dizabiliti sau


persoanecarentmpindificultipepiaamuncii.

Reglementrilegale
n Marea Britanie, articolul din Policy Action Team 3, intitulat
ntreprinderea i excluderea social, publicat n 1999, a fost primul
document guvernamental care a recunoscut ntreprinderile sociale ca un
grup de organizaii preocupate de realizarea unor obiective sociale i de
mediu prin raportare la activiti comerciale. Raportul a dus la un numr
de intervenii guvernamentale i, combinate cu insistena puternic din
partea liderilor acestui sector, a stimulat i a concentrat interesul
guvernului asupra acestui sector. n 2002, guvernul a lansat Strategia
ntreprinderilorsocialeianfiinatUnitateantreprinderilorSociale(DTI)
pentru a coordona implementarea acesteia. Unitatea ntreprinderilor
Socialesanscut,celpuinnparte,nurmainsistenelorcontinueasupra
guvernului din partea noului sector de antrepriz social i n special a
CoaliieintreprinderilorSocialenouformate.
nSpania,treidintrecelemaiobinuiteformelegalesuntfundaia,
cooperativa i asociaia, dei acest lucru nu exclude i alte tipuri de forme
legale, cum ar fi cooperative ale lucrtorilor i companii de comer. Ar trebui
scos n eviden faptul c o form de cooperativ de iniiativ social a
fostadugatlegislaieiprinLegeanr.27/99privindcooperativele.Aceste
cooperative au ca scop asigurarea de servicii de natur social sau
dezvoltarea oricror activiti economice cu scopul de a integra pe piaa
munciiacelepersoanecaresuferdevreoformdeexcluziunesocial.
n mod deosebit, n regiunea Andaluzia, legturile ntre economia
social i sectoarele publice i private au fost formalizate prin dou pacte
oficiale(OECD,2008).Andaluziaafostmulttimpcaracterizatdeunnumr
mare de cooperative active, iar contribuia acestor cooperative a fost
recunoscut prin semnarea Primului pact andaluzian pentru economie
socialdectreguvernulandaluzianiorganizaiialeeconomieisociale,n
2002.PactulafostelaboratpentruantrieconomiasocialnAndaluzia.n
2006 a fost ratificat Al doilea pact andaluzian pentru economie social,
scopul su fiind acela de a stimula dezvoltarea ulterioar multisectorial a
Andaluziei. Al doilea pact a fost un document de referin cu scopul de a

86

stimula inovarea i cercetarea n cooperative i societi mutuale.


Documentul a fost pregtit n colaborare cu Ministerele Agriculturii i
Pescuitului, Educaiei, Integrrii pe Piaa Muncii, Turismului, Sportului i
Comerului i Ministerul Egalitii i Bunstrii Sociale i a fost aprobat de
ctre Ministerul Inovrii, tiinei i Iniiativei din Junta de Andaluca,
mpreuncuConfederaiantreprinderilorEconomieiSocialedinAndaluzia
(CEPESAndaluca)isindicate.Aldoileapactestecaracterizatdeaccentul
puternic pe carel pune pe consens legtur ntre administraia public,
sindicateisectoruleconomieisocialeiscoatenluminmodalitileprin
careesteposibilintroducereaeconomieisociale,cretereaidezvoltareasa.
nItalia,dupolungdezbatere,afostaprobatonoulegen1991,
iar Parlamentul italian a adoptat un cadru legal specific pentru
cooperativele de solidaritate social tradiionale care au fost ulterior
numite cooperative sociale, recunoscnd retroactiv un fenomen deja
dezvoltat.Astfel,Legeanr.381din8noiembrie1991(Reglementripentru
cooperativele sociale) constituie principala referin legal pentru
ntreprinderilesocialedinItaliacareiaureorientatscopulcooperativeide
la beneficiul mutual pentru membrii si la beneficiul primar pentru
comunitatealocal.Deexemplu,seciunea1alegiifacerezumatulntregii
legi (Scalvini, 1991): Cooperativele sociale au scopul de a asigura interesul
general al comunitii n promovarea dezvoltrii personale i integrarea
persoanelor n societate prin a) oferirea de servicii sociale, de asisten social i
educaionale;b)realizareadediferiteactivitinagricultur,industrie,comer
sau sub form de servicii cu scopul de a oferi locuri de munc persoanelor
dezavantajate.Legeafacedistincientredoutipuridecooperativesociale:
Tipul A de cooperative sociale (cooperative sociali di tipo A) care ofer
serviciisociale,desntateieducaionalei

Tipul B de cooperative sociale (cooperative sociali di tipo B) pentru


reintegrarea pe piaa muncii a muncitorilor dezavantajai (cum ar fi
persoanele care urmeaz un tratament psihologic, dependeni de droguri,
alcoolici,tinerisub18anicarelocuiescncondiiidificile,infractorisaucei
croralisaoferitoalternativlacustodie,persoanecudizabilitietc.).

n plus, legea recunoate pe deplin cooperativele sociale i, dei


conineunelelimiteimportante,aduceinovaiinumeroaseisemnificative
ndomeniulantreprenoriatului,almicriicooperative,alpoliticiisocialei
alsectoruluitrei.TipulBdecooperativesocialesuntsingurelentreprinderi

87

sociale pentru integrarea pe piaa muncii, luptnd mpotriva excluziunii


sociale(careesteoficialrecunoscut).Deasemenea,suntdiferiteorganizaii
de cooperative sociale ale cror activiti implic, de asemenea, persoane
dezavantajate,dar,pedeoparte,acesteorganizaiinuaupututfidefinite
ca ntreprinderi conform criteriilor EMES i, pe de alt parte, integrarea
prinmuncapersoanelordezavantajatenuestescopullorprioritar.
nPolonia1existsprijinpoliticputernicpentruntreprinderilesociale
i au fost introduse mai multe articole de lege n ultimii opt ani, care au
ncurajatcooperativele,ntreprinderilesocialeioameniipecareiajut.n
2003, Legea de angajare social a oferit noi instrumente pentru a permite
persoanelor excluse social s lucreze. Apoi, n 2006, a intrat n vigoare
Legeacooperativelorsociale,ncurajndnoicooperativessedezvolte.Mai
mult, cooperativele nfiinate de persoanele ce au fost anterior omere au
primit finanare pentru nceperea afacerii. Poate c una dintre cele mai
importante msuri a fost introducerea n 2004 a mecanismului care lea
permis polonezilor s direcioneze 1% din venitul impozitat ctre o cauz
socialidentificatchiardectreacetia.Aproape9milioanedintrecei38
demilioanedeceteniairiifacacestlucru,ceeaceagenerat92miliarde
deeuropentrueconomiasocialaPoloniein 2009.Legeacooperativelor
sociale din 27 aprilie 2006 definete cadrul legal pentru iniiativele de
angajare social, concentrnduse asupra activrii i includerii grupurilor
ameninatecuexcluziuneasocial.Actuldefineteprincipiilereferitoarela
constituirea i managementul unei cooperative sociale. Cooperativele
sociale au fost introduse n politica social polonez printro lege care
promoveaz angajarea i instituiile de pe piaa muncii (care a modificat
legea asupra cooperativelor din 1982). Obiectivele Legii cooperativelor
sociale pornesc de la prioritile definite n Strategia naional de
incluziunesocialadoptatniunie2004.

Institutul Austriac pentru Cercetarea IMM, 2007, Studiu asupra practicilor i


politicilor n sectorul ntreprinderilor sociale n Europa, raport final, http://ec.
europa.eu/enterprise/policies/sme/files/craft/social_economy/doc/report_study_k
mu_social_entreprises_fin_en.pdf;
www.actus.free.ngo.p;
www.ekonomia
spoeczna.pl; www.pfsl.pl www.ngo.pl; Ministerul Muncii i Politicii Sociale.
Nowogrodzka1/3/500513,Warszawa,www.mps.gov.pl.

88

Programul polonez Susinerea dezvoltrii cooperativelor sociale


reprezint una dintre primele forme care ofer sprijin direct i iniiaz
activiti care au ca scop promovarea conceptului de cooperative sociale.
Programul prevede urmtoarele activiti: centre regionale care susin
promovarea cooperativelor sociale printre omeri; catalogul profilurilor
cooperativelorsociale;monitorizarearealizrilorcooperativelorsociale.
n general, aceste cadre legale noi sunt elaborate pentru a ncuraja
dinamicile antreprenoriale i comerciale ca o parte integrant a proiectelor
sociale,oferind,deasemenea,ometoddeaformalizanaturamultiacionar
anumeroaseloriniiativeprinimplicareaprilorinteresate(lucrtoripltii,
voluntari,utilizatorietc.)nprocesuldeluareadeciziilor.Totui,trebuies
accentum faptul c, n afar de Italia, majoritatea ntreprinderilor sociale
ncutilizeazformelelegaletradiionalealeceluidealtreileasector.

2.Sprijinfinanciaridezvoltareaafacerii
a)Sprijinfinanciar
Sprijinul financiar al organizaiilor economiei sociale difer de la o
ar la alta; n majoritatea proiectelor economiei sociale analizate nu a
existat susinere financiar i cele mai multe iau bazat sustenabilitatea pe
surse de finanare europene sau naionale. n general, multe proiecte i
ntreprinderi sociale examinate se confrunt cu provocri financiare
serioase,careleblocheazdesfurareamunciinmodeficient.nactualul
mediu financiar dificil, un exemplu bun de mecanism de sprijin financiar
vine din Marea Britanie, unde sectorul finanrii sociale este divers i se
dezvolt.Finanareasocial(sauinvestiiasectoarelorsocialecuimpactla
nivel local) este un termen utilizat pentru a descrie asigurarea de fonduri
pentru beneficiul social, fiind diferit de filantropie, deoarece utilizeaz
metodegsitencomunitateafinanciardebaz1.
n plus, angajatorii francezi primesc ajutor financiar pentru fiecare
persoan angajat. Limita subveniei depinde de venitul minim i este
acordatpentrususinereapliipersoanelorcuvenitminim,fotideinui,
persoanefrlocdemuncceseconfruntcuproblemespecialeetc.Dei,n
principiu, toi angajatorii pot cere subvenii, utilizarea efectiv de ctre

Consultai:Finanaresocial:http://www.socialfinance.org.uk/about/howwework.

89

ntreprinderilesocialepentruintegrarepepiaamunciiaacestorschemede
subveniireprezintunsprijinfinanciarimportantpentruacesteorganizaii.
n Frana, sectorul ntreprinderilor sociale justific 54% din numrul de
contracte pentru viitor i 43% din numrul de contracte pentru acompa
niamentprofesional(CAE).Contractuldeacompaniamentprofesional(CAE)
afostimplementatn2005iesteoperaionaldela1mai2005.Msuraface
parte din programul de coeziune social, scopul su fiind de a facilita
integrarea pe piaa muncii pentru persoanele care se confrunt cu anumite
probleme sociale i profesionale, prin oferirea unui contract de munc
mpreun cu aciuni care s le permit s defineasc i s implementeze
proiectele lor profesionale. Angajatorii trebuie s aparin sectorului
nonprofit, de exemplu, asociaii, ntreprinderi, autoriti locale, organizaii
private sau semipublice n slujba unui serviciu public. Locul de munc
trebuie s fie ndreptat spre satisfacerea unor nevoi colective nesatisfcute,
astfelnctmsurasvizezetreiobiective:1.sprijinpentruinseriaprofesio
nal a categoriilor specifice de omeri; 2. sprijin pentru crearea locurilor de
muncnsectorulnonprofit;3.sprijinpentrudezvoltareadenoiservicii.
Pentruntreprinderilesociale,CAEesteuninstrumentcarelesusine
attnrealizarearoluluisocialalintegrriisocialeiprofesionale,ctin
furnizareadenoiserviciicaresrspundnevoilorcolectivenesatisfcute
(CAEesteomsurnaional,disponibilpetotteritoriulFranei,inclusiv
n teritorii de peste mri). La nivel naional, msura este sub autoritatea
ministerului responsabil cu inseria pe piaa muncii, locuine i coeziune
social.EstereglementatdeLegeamuncii(Codulmuncii,articoleleL322
47 i R32216 pn la R3221662); Codul muncii definete att cadrul
general al CAE, ct i reguli care trebuie respectate, cum ar fi durata
acorduluiiacontractelor,sprijinulfinanciarmaximiscutiriledelaplata
taxeloretc.Responsabilitateaimplementriirevineniveluluiregional(sunt
26 de regiuni n Frana) i ar trebui s duc la o mai bun satisfacere a
nevoilorangajatoriloriangajailor,nspecialaintreprinderilorsociale1.

b)Dezvoltareaafacerii
ntreprinderile economiei sociale au un mod unic de a face afaceri,
deoarece combin realizrile economice, reciprocitatea ntre membri i

InstitutulAustriacpentruCercetareaIMMurilor,2007,Studiuasuprapracticilori
politicilornsectoruleconomieisocialenEuropa,raportfinal.

90

realizareaobiectivelorsocialecaunscopalafacerii.Celemaimultecazuri
examinate au reliefat dezvoltarea limitat a afacerii i, de aceea, sau
confruntatcudificultifinanciare.
Omsurpentruasprijinidezvoltareaafaceriiestectigulsocialal
investiiei(SROI);aceastaesteomodalitatedeanelegeideamanageria
rezultatele sociale, economice i de mediu ale unui proiect sau ale unei
organizaii; se bazeaz pe persoanele interesate i utilizeaz mecanisme
financiarepentruaevideniadimensiunearezultatelorcarenuauvaloride
piadirecte1.SuntdoutipurideSROI:
de evaluare, care este realizat retrospectiv i este bazat pe
rezultateleconcretecareaufostnregistrate;
de prognoz, care prezice ce valoare social va fi realizat dac
activitile i ating scopul. SROI de prognoz i dovedete
utilitatea n planificarea etapelor unei activiti, ajut la
prezentarea modului n care investiia i poate mri impactul i
sprijin identificarea a ceea ce poate fi msurat imediat ce
proiectulestenderulare2.
Ctigulsocialal investiieiSROIprezintuninteresdin cen ce
mai mare pentru toate organizaiile care se ocup de economia social,
fiind modalitatea de a cuantifica investiia pe o baz liniar tripl. SROI
apare ca un domeniu cu multiple standarde i reele competitive care
ncearc s i gseasc locul potrivit pentru a oferi un cadru de evaluare
comunpentrueconomiasocial.

3.Strategiadedezvoltareaafacerii
Ageniile de dezvoltare a afacerii n Anglia, configurate n jurul
serviciilor de dezvoltare a afacerii, au deseori compartimente pentru a
acoperi multe domenii de activitate, inclusiv influena asupra guvernului
i,nunelecazuri,oferireadefinanare.Elesempartnurmtoarelepatru
categorii:

ReeauaSROIlimitat,http://www.thesroinetwork.org/.
Biroul Cabinetului, Ghid pentru ctigul social al investiiei, p. 8, http://www.
thesroinetwork.org/publications/cat_view/29thesroiguide2009.

1
2

91

a) Sprijin pentru ntreprinderi sociale i are rdcinile ntro lung


tradiie a sprijinului cooperativelor i dezvoltrii comunitii.
Organizaiilepotfimpritedupactivitileconcentratelanivel
naional sau regional. De asemenea, exist organizaii de sprijin
careseconcentreazexclusivasuprantreprinderiisociale,cumar
fi Coaliia ntreprinderilor Sociale i structurile care servesc
instituiilecaritabilesaualtreileasectorcaunntreg,iarserviciile
lor de sprijin sunt relevante pentru ntreprinderile sociale (de
exemplu, proiectul de finanare sustenabil al NCVO i serviciile
saledeconsultanoperaionalegenerale).
b) Sprijinpentruantreprenorisocialisereferlaorganizaiilecareofer
sprijin specific pentru antreprenorii sociali, ce au fost nfiinate de
ctre alte organizaii (precum Ashoka). Persoanele, fa de
organizaii,constituiecelmainaltpunctalprghieincaretrebuie
investit pentru a obine impact la nivelul beneficiului public.
Sprijinul acordat antreprenorilor sociali poate fi caracterizat n
general ca o concentrare asupra nevoilor indivizilor, oriunde n
etapadedezvoltare,attdinpunctdevedereorganizaional,cti
personal.OrganizaiicumarfiUnLtdicoalapentruAntreprenorii
Socialiseconcentreazasupramoduluincarepotajutapersoanele
screezestructuriiiniiativepentruairealizaviziunea.
c) Sprijin pentru sector organizaiile de sprijin sunt concentrate
asupra unor anumite sectoare i sunt prolifice ca numr n toate
subsectoarele economiei sociale. Intenia organizaiilor de a
construi abiliti i de a crea sectoare prospere se confrunt
deseori cu problemele care apar n jurul eficienei i eficacitii
metodelorspecificesectorului.
d) Ageniideconsultanpentrudezvoltareaafaceriinntreprinderile
sociale au aprut n ultimii ani, ca urmare a colaborrii dintre
ntreprinderile sociale, specialiti n cooperative i specialiti n
ageniile de sprijin. n mediul afacerilor, activitile pro bono
descriu servicii profesionale oferite n mod voluntar i gratuit
pentruorganizaiabeneficiar.

ReeauadeConsultanpentruCooperativehttp://www.can.coop/
AvantajMutualhttp://www.mutualadvantage.co.uk/
ConsultanEsthttp://www.eastsideconsulting.co.uk/

92

4.Educaieiformare
Cele mai multe proiecte i organizaii din sfera economiei sociale
deruleaz programe de formare, unele dintre acestea concentrnduse
asupra formrii profesionale a grupurilor vulnerabile, iar altele
focaliznduse asupra educaiei specialitilor n economie social. De
exemplu, Fundaia Barka pentru Ajutor Reciproc, n Polonia, a nfiinat
patru coli de animare social cu scopul de a ridica nivelul calificrii
profesionale a persoanelor excluse, n care programul socioeducaional
combinmuncasocialcueducaia.Pedealtparte,nItalia,Cooperativa
SocialeCadiaiorganizeazcursuripentruspecialiti.Astfel,fiecarespecia
listbeneficiazanualdeformarecontinuicursurideperfecionarenco
laborarecustructuritiinificecertificate.Cursurilesuntorganizatepebaza
nevoiloricerinelorfiecruiserviciupentruarezolvaproblemespecifice.

Caracteristicioperaionale
Caracteristicile operaionale au fost aplicate ca msuri pentru
clasificarea funciei i realizrilor activitilor economiei sociale legate de
incluziuneasocial,cumarfioportunitiledeangajare,apartenenalaun
grup,inovarea,sustenabilitateaimecanismeleparticipativeireelele.

Figura4:Caracteristicioperaionale

93

Oportunitideangajare
Economia social are o lung istorie de munc pentru i cu
persoaneledezavantajatensocietate.Economiasocialademonstratfaptul
cpoatembuntimajorstatutulsocialalpersoanelordezavantajateile
permite s desfoare activiti profitabile sau s creeze inserie pe piaa
munciinzonelencarecompaniileiangajatoriinuinvestescneapratn
aceeaimsur(cartieremrginae,zoneruralendeprtate).
nBelgia,deexemplu,ntlnimoconcentrareputernicpecreareade
locuri de munc permanente i pe recentele sisteme de voucher pentru a
dezvolta servicii de proximitate; de asemenea, ntreprinderile sociale
servescpentruareduceconsiderabileconomiasubteran,crendunnumr
impresionantdelocuridemunccusubveniipentruutilizatoriideservicii
i furnizori. Coordonarea activitilor economiei sociale prin acorduri de
colaborare ntre niveluri diferite ale guvernului i implicarea persoanelor
interesate n dialogul permanent sunt, de asemenea, caracteristici
particulareinteresantealemodeluluibelgian.

Mecanismeleparticipative
ntreprinderile sociale au n comun o metod participativ i o
distribuirelimitataprofitului(fadereinvestire).Relaiilelor(cuclienii,
comunitatea,instituiilepubliceialteorganizaiialeeconomieisociale)se
bazeaz pe parteneriate mai mult dect pe principii de pia, deoarece
preocuparea lor este aceea de a atinge scopuri sociale. ntreprinderile
sociale au o structur multiacionar i folosesc att angajai permaneni,
ctivoluntari,darcoopereazicuclieniipentruaobinerezultatele.
ntreprinderilesocialesebazeazmultpemuncavoluntarilor,fiind
o practic obinuit ca acestea s ncerce s angajeze personal redus din
punctdevederenumeric,dincauzalimitelorfinanciare.ncelemaimulte
ri,ntreprinderilesocialeexaminatenspecialcelecareoferbunurii
servicii unui grupint de populaie cu nevoi specifice nu ar putea s
activezefrvoluntarisaufrmuncalucrtorilorcivili.
n Spania, un numr semnificativ de ntreprinderi ale sectorului
nonlucrativsuntcondusepebaznonprofesional(decelemaimulteori,
persoanele care conduc ntreprinderea duc lips de abiliti manageriale).

94

Voluntarii sunt, de asemenea, importani pentru ntreprinderile sociale


italiene,darlimitaiprinlegela50%dinnumruldelucrtori.
ngeneral,locuriledemuncoferitenntreprinderilesocialedepind
deabilitileipriceperilepersoanelorimplicate.ntimpcemanagementul
este de obicei pltit, voluntarii sunt deseori folosii la munca pe teren.
Unelelocuridemunc,deex.,nntreprinderilesocialepentruincluziunea
pepiaamuncii,nuarfiposibiledinpunctdevederecomercialfrsalarii
subvenionate.

Inovaresocial
Economiasocialademonstratcapacitateasasubstanialdeinovare
social.Deexemplu,serviciiledeproximitateauunimpactpozitivasupra
reconcilieriivieiiprofesionaleidefamilie,aegalitii,acalitiivieiide
familie i a ngrijirii copiilor, a persoanelor n vrst i a persoanelor cu
dizabiliti. Proiectele cu un impact de mediu pozitiv sunt un alt aspect
importantalnaturiiinovriieconomieisociale.

Sustenabilitatea
n bugetul multor ntreprinderi sociale din multe ri, fondurile
publice (deseori sub forma unei subvenii pentru salarii) joac un rol
important. De fapt, ntreprinderile sociale n multe state membre UE i
bazeaz sustenabilitatea pe finanare din surse naionale i europene i
acestea depind n mare msur de programele active de pe piaa muncii
pentru ai continua existena. Totui, n timp ce autoritile naionale i
fondurile UE ofer finanare, venitul ctigat prin vnzarea de produse i
serviciiareoimportanmaimarenmultecazuri(deexemplu,nAnglia,
n toate afacerile, indiferent de mrime, ntreprinderile sociale generaz
ntre80%i86%dinprofitulnregistrat,ntimpcegranturileialtesurse
justificdoaraccesareaunorfondurinerambursabile).
n toate rile, finanarea pare a fi o mare problem comun pentru
ntreprinderilesociale,iarlipsavizibilitiisectoruluieconomieisocialeeste
vzutcaoconstrngeremajorpentrudezvoltareantreprinderilorsociale
n unele ri, deoarece publicul nu pare a avea o idee clar asupra
funcionriiiscopuriloracestorntreprinderi.
nceledinurm,cercetrileteoreticearatcorganizaiileeconomiei
sociale tind s formeze reele pentru ai mbunti capacitatea i

95

sustenabilitatea lor, n scopul de a face lobby la nivel local, regional,


sectorial i naional. Rolul principal este de a facilita comunicarea cu
administraia public, de a transfera bune practici membrilor si, de a
coordona eforturile pentru accesarea resurselor financiare i pentru
consilierenrelaiipublice(astfeldereelesauorganizaiiumbrelexistn
toate rile investigate). n unele ri, aceste reele sau format n cadrul
Programului Equal: au cunoscut o dinamic divers n evoluie; unele au
ncetat s mai funcioneze atunci cnd sa ncheiat finanarea (de ex., n
Grecia), n timp ce altele sunt formate n mare parte dintro organizaie
coordonatoarepentruntreprinderilesocialecarefuncioneazpentrutoate
sectoarele(deex.,nAnglia).

Apartenenalagrup
ntreprinderilesocialepentruincluziuneapepiaamuncii(WISE)
construiesc legturi de angajare pentru persoanele care altfel ar rmne
excluse de pe piaa muncii i in seama de o mare varietate de grupuri
dezavantajate: astfel, n timp ce unele acioneaz ca nite trambuline
temporare n angajarea permanent, altele ofer locuri de munc
permanentepentrupersoaneleexcluse1.

Proiectul WISE ntreprinderile sociale pentru integrarea pe piaa muncii ca


instrumentpentruapromovaincluziuneasocial,susintdePROGRESSn2008
2009 a evaluat diversitatea WISE n ntreaga Uniune European i a elaborat
ghiduripentrufactoriidedecizienpoliticaeuropean(www.wiseproject.eu).

96

Capitolul3
ECONOMIASOCIALANALIZA
COMPARATIVAPROIECTELORI
ORGANIZAIILORNOPTSTATEMEMBRE
ALEUNIUNIIEUROPENE

Economiasocialseregsetenstadiuldeaideschidenoiorizonturi
n Romnia, avnd la baz modele consacrate n diferite state membre ale
Uniunii Europene, aceast motivaie determinnd realizarea unei analize
comparativelanivelulaoptstatemembrealeUniuniiEuropene.Demersul
analiticdeidentificareaelementelorcomune,dariadiferenelorexistente
n cadrul setului de 40 de proiecte i organizaii ale sectorului economiei
sociale are o valoare dubl: din perspectiva profesionitilor implicai n
promovarea acestui sector, se identific relaii de cauzalitate contextuale ce
potfivalorificatenplanuldinamiciiactivitilorspecificenaranoastr;din
perspectivacititoruluicedoretescunoascelementeleaplicatealeacestui
sectorisidentificeaspecteleapropiateproprieiexperienenprocesuldea
fideschisideaasimilanoiiniiativedincomunitilencaretrieteii
desfoaractivitatea.Ambelepunctedevederesuntsusinutedefaptulc
analiza comparat este orientat mai mult spre interpretare dect spre
explicaie,cumeniuneacexplicaiaurmretevaliditateaconcluziilorsale,
iarinterpretareaesteeficientprinutilizareamijloacelorpersuasiunii1.

3.1.Cadrulmetodologicalanalizeicomparative
Analiza comparativ a politicilor i iniiativelor sociale reprezint o
provocare relativ recent, dezvoltat n ultimele trei decenii, pe fondul
diferitelor crize nregistrate n societile moderne. Adoptarea de noi

Cantori, J.L.; Ziegler A.H. (Eds.), Comparative Politics in the PostBehavioral Era,
Boulder,Col.LynneRienner,1988,p.418.

97

formule de administrare socioeconomic determin o cunoatere compre


hensiv a realitilor existente i a efectelor produse de noile fenomene
asociate globalizrii. De altfel, se apreciaz c i teoriile sunt validate de
probele realitii, iar metodele de lucru se refer la similariti i la
diferenelenglobatedecazurileanalizate.
La sfritul anilor 80 i nceputul anilor 90 se constata faptul c
analiza comparativ reprezenta cea mai dezvoltat metod pentru
aplicaiile din tiina politic i din sociologia istoric. Astfel, n mod
natural, analiza comparativ a fost considerat n disciplinele sociale ca
fiind o abordare macrocomparativ, pentru c subiectul de cercetare
empiric se situa la nivelul societilor, economiilor, statelor sau ale
structurilorcomplexesocialeiculturale(BergSchlosseriQuenter,1996)1.
Totui, un numr mare de cercettori, n special din domeniul sociologiei
organizaionaleialstudiiloreducaionaleidemanagement,aunceputs
aplice metoda analizei comparative la nivelul studiului organizaiilor,
reelelorsociale,actorilorcolectivi,grupurilormicietc.
Se consider c analiza comparativ are att avantajele tehnicilor
calitative (orientate ctre cazuri), ct i pe ale celor cantitative (orientate
ctre variabile), devenind o strategie sintetic ce integreaz cele mai
bune caracteristici ale abordrii orientate ctre caz cu cele mai bune
trsturi ale abordrii orientate ctre variabil (Ragin, 1987)2. Un aspect
definitoriualacesteimetodeestefaptulcnuseiauncalculipotezelede
lucru ale abordrii statistice: nu se ia n calcul cauzalitatea permanent;
uniformitateaefectelorcauzalenuestevizat;omogenitateaunitarnueste
atins;adiionalitateanuestereliefat;simetriacauzalnuesterealizat.

BergSchlosser, Dirk; Quenter, Sven (1996), MacroQuantitative vs. Macro


Qualitative Methods in Political Science Advantages and Disadvantages of
Comparative Procedures Using the WelfareState Theory as an Example, Historical
SocialResearch,21,p.325.
2 Ragin, Charles C. (1987), The Comparative Method. Moving Beyond Qualitative and
QuantitativeStrategies,BerkeleyCA,UniversityofCaliforniaPress.

98

ntrebrilefundamentalealeuneianalizecomparativesuntelaborate
nscopulformulriiunuiplanmetodologicviabil(GiovanniSartori,1994)1:
Dececomparm?

Ceestecomparabil?
Cumcomparm?

n cadrul analizei prezente, rspunsurile sunt direcionate de un


sectoraflatnconsolidarenstatelemembrealeUniuniiEuropene,darcare
areofluctuaieextremdemarenceeacepriveteconservareasaistoric.
Astfel,dacseabordeazdezbatereaprinprismaregimurilorpoliticeaflate
laputerepentrudoustateinclusenanaliz(deexemplu,MareaBritanie
iRomnia),aflatenpoluripoliticeopusenperioada19451989,sepoate
aprecia c distana conceptual este mult prea extins pentru a identifica
similariti i relaii de cauzalitate favorabile dezvoltrii sectorului
economiei sociale. Totui, actualitatea parametrilor economici i sociali
sprijin identificarea elementelor comune de susinere a unei analize
comparative. ntrun cadru metodologic standard, etapele de lucru ar
presupuneuntraseuclasicdeparcurs:
definireasubiectului;

formulareaipotezelor;

operaionalizareaconceptelor;

delimitareasectorialacmpuluioptimdecercetare;

selectareadateloricomparareaindicatorilorreprezentativi;

interpretareainformaiiloriconceptualizareadatelor;

construciaidinamicamodelelorcomprehensive;

realizareaclasificriloriasintezelortipologice;

evaluareacomparativiprediciaprobabilist.

Scopulacesteianalizecomparativeestedeadescrieideaidentifica
activitile legate de economia social care au fost desfurate pentru a
promovaincluziuneasocialpepiaamuncii.Obiectivulgeneralalacestui

Sartori,Giovanni(1994),CompareWhyandHow.Comparing,Miscomparingandthe
Comparative Method, n Comparing Nations. Concepts, Strategies, Substance (Eds.
MatteiDogand,AliKazancigil),Blackwell,1994,p.1434.

99

studiu este de a sprijini dezvoltarea durabil a economiei sociale n


regiuniledeimplementareaproiectelor(BucuretiIlfoviSudEst)pentru
amriniveluldecontientizarecuprivirelaroluleconomieisociale.Astfel,
majoritatea cazurilor selectate pentru a fi prezentate provin de la
organizaii care se ocup de economia social (ONGuri, cooperative,
asociaii i alte forme specifice acestui sector) i proiecte care sunt n
derularelanivelregionalilocal.ntotal,40decazurinoptstatemembre
ale UE (Anglia, Spania, Italia, Polonia, Grecia, Belgia, Romnia i
Portugalia)aufoststudiatepentruaptrundeesenaactivitilorderulate,
a leciilor nvate, a caracteristicilor operaionale i a relaiilorcheie care
audatformsectoruluieconomieisociale(anexa1:Matriceacadruaanalizei
comparative).
Studiul a avut ca fundament examinarea politicilor i a strategiei n
domeniuleconomieisocialenoptstatemembre,naintedeaexaminaia
compara n detaliu proiectele i organizaiile care se ocup de economia
socialnfiecaredintrerilemenionatemaisus.Studiilenaionaleaufost
selectate pentru a reflecta dezvoltarea unei categorii de modele institu
ionaleiorganizaionalealeeconomieisocialecareexistntoatEuropa.
n ansamblu, proiectele i organizaiile au fost selectate pe baza abilitii
acestora de a demonstra schimbri concrete n mediul social local i/sau
regional,carezultatalserviciiloriactivitilorlor.
Metodologia sa bazat pe teoria elementelor de baz, care a fost
utilizatpentruaconstruiunmetanivelalanalizeituturorstudiilordecaz.
Aceast analiz a examinat barierele i factorii stimulatori ai dezvoltrii
economiei sociale n principal la nivel local. n particular, analiza a iden
tificatiacomparatcivaparametripentrupromovareaattaangajriii
includeriisocialeprindesfurareadeactivitinsferaeconomieisociale,
ct i a rolului acionarilor locali n acest proces inclusiv reele i
parteneriate.
Deoarece teoria cere ca problemele s parcurg un proces de for
mulareiclarificarentimp,peparcursulprimeloretapealeacestuistudiu
(adic planificarea i apoi realizarea cercetrii teoretice i studierea lu
crrilordereferin),parametriiaufostmaintiutilizaipentruagsiia
aduna toate informaiile i datele legate de subiect, n timp ce n etapele
finale ale studiului au luat forma indicatorilor i n final au conturat va
riabilele dependente i independente pentru aceast analiz comparativ.

100

De aici, primii parametri au luat forma categoriilor teoretice i a fost


realizat un cadru sub forma unei matrice pentru a informa viitoarele
organizaii i proiecte interesate de economia social despre potenialul
economieisocialeprinanalizareaicomparareacazurilorselectate.
Concluziile analizei comparative constituie un instrument de
referin pentru toi participanii ntro activitate sau ntrun proiect al
economiei sociale, care poate fi utilizat pentru a ajuta indivizi sau
organizaiisneleagsferadiversimultiplaeconomieisocialeisi
inspirenmodconsistent,pentruaexperimentarefleciacriticipentrua
planifica aciuni n domeniul economiei sociale n cele dou regiuni de
dezvoltareBucuretiIlfoviSudEst.
Maimult,prinprezentareaunorastfeldestudiidecazcamodelede
nvare,analizacomparativvarspundenevoilorunuianumitteritoriu
iivaajutapefactoriidedeciziesneleagpotenialuleconomieisociale
iceeaceestenecesarpentruautilizaacestpotenial.
Dup cum sa menionat mai sus, metodologia a utilizat metode
calitativefundamentateteoreticpentruaanalizadatele,aufostcategorizate
concepteleiaufostabordatediferiteperspectiveteoretice.
Astfel,nbazaunuistudiucareainclus27deorganizaiinonprofit1,a
fost posibil identificarea unei combinaii de factori care au contribuit fie
direct, fie indirect la reuita activitii acestora. La nivel analitic, a fost
posibildistingereaunorvariaiiprivindmsurancareacesteorganizaii
auatinsunniveldesuccesgeneralacceptat.

SoteriProctor, Andri (2010), Making use of qualitative tools: towards a fuller


understanding of the voluntary sectors engagement with public service delivery, n
InternationalJournalofSocialResearchMethodology,13:5,p.411424.

101

Tipuridevariaiilanivelulorganizaiilor
Variaiin:

Misiune (obiective i
scopuri)

Beneficiari
Serviciioferite

Ariageografic
acoperit
Personalimplicat

Ilustrareadiferenelor
S mbunteasc starea de bine a celor n vrst, s
aib grij de cei tineri, s ofere oportuniti celor fr
locuin, s mbunteasc mediul, s colecteze bani
pentruorganizaiamam.
Oameniinvrst,tinerii,comunitatealocal,societatea.
Susinere, recomandri, furnizarea de servicii i bunuri
(ex.,mobilier,transport).
Local,regional,naional,internaional,mixt.

Salariai,voluntari,personalmixt.

Altevariaiisereferlamodulncareorganizaiiledevoluntariatau
fost contractate s fac angajri n calitate de ofertani ai locurilor de
munc, ceea ce reflect specificitatea local i schimbrile inerente
construite n cadrul programelor de oferire a unui loc de munc (Sunley,
Martin,Nativel,2001)1.

Variaiiprivindmodalitiledeangajareaorganizaiilor
Variaiin:
Banidinprogram

Durataplasamentelor
pepiaamuncii
Lucrripublicate
Numruldelocuride
muncoferite
Tipuldelocuride
munc

Ilustrareadiferenelor
Deloc, nominal, sume suficiente pentru a angaja
personalnplus.
6luni12luni.

Deloc,puine,multe.
A variat ntre 1 i 90. Anumite organizaii au oferit
locuridemuncinalteorganizaiipartenere.
Maimultde16tipuridelocuridemunc,variinddela
for de munc necalificat i puin calificat pn la
angajaicalificaipentrumuncadebirouimuncnalt
calificat,executatmanual.

Apud.SoteriProctor,Andri (2010),Making use of qualitativetools: towards a fuller


understanding of the voluntary sectors engagement with public service delivery, n
InternationalJournalofSocialResearchMethodology,13:5,p.411424.

102

Pe baza abordrilor metodologice fundamentate teoretic, au fost


utilizate metodele codificare i regsire pentru a compara cu acuratee
segmenteledetextdindiferitesursecareserefereaulasubiectulcomunal
economiei sociale. Aceste coduri (sau indexuri) utilizate pentru a
organiza datele reprezint categoriile teoretice pe care lea utilizat i lea
elaboratechipadecercetarepeparcursulprocesuluideanaliz.
Cteva instrumente diferite au fost utilizate pentru a aduna infor
maii pentru aceast analiz, inclusiv cercetarea teoretic, studierea lucr
rilor de referin i interviuri informale pe email i contacte telefonice. n
plus,aufostexaminatediferitesurse,cumarfidocumentedelucruilu
crri prezentate la conferine, referate privind oportunitatea publicrii,
cri, rapoarte ale proiectelor, rapoarte ale organizaiilor nonprofit/nongu
vernamentale, ghiduri, rapoarte guvernamentale i pagini web. Aceast
varietatedesurseitehniciimplicateaavutscopuldeareflectamultiplele
experienediferitepecareleauavutiniiativelesocialeiorganizaiile,dar
i pentru a susine fiabilitatea rezultatelor. Studiul a implicat la nivel
generaldouetapededezvoltare.
n prima etap a procesului de analiz a fost elaborat un raport pe
baza cercetrii teoretice i o prezentare preliminar a lucrrilor de specia
litate (augustdecembrie 2010), iar acest prim raport a servit drept punct
iniialpentruadezvoltacunoatereapracticilorperceputeiapoipentrua
realizacategoriileteoretice.Deasemenea,isapermisechipeidecercetare
screezeunspaiucomundediscuii,sidentificepuncteleslabeipunc
teletaridincercetarecareaufostajustatenceadeadouaetapdeanaliz.
n a doua etap, datele i informaiile au fost analizate prin veri
ficareadatelorcomparativcualtedate(codurideschise,axialeiselective,
note teroretice) i apoi au fost prezentate rezultatele i concluziile. n
final, a fost construit matriceacadru a analizei comparative (ianuarie
mai2011).Fiecareetapaanalizeiesteilustratnfigurademaijos:

103

Figura5:Etapeleanalizeicomparative

Primaetap:

Cercetare
teoretic

Cadrul
teoretic

Studierea
lucrrilor
de
referin

Adouaetap:

Formularea
indicatorilor

Matri
ce
ana
liz
com
para
tiv

Selectarei
comparare

cazuri

Adunarea

ianaliza
informa

iilor

Augustdecembrie2010

Ianuariemai2011

Urmnd dimensiunile teoretice ale metodei sistemice de colectare a


datelor,analizaloriteoriafinalsuntnrelaieapropiatuneledealtele.
Echipa de cercetare nu a nceput analiza cu o idee preconceput, ci mai
mult,cercettoriiauabordatdomeniuldestudiualeconomieisocialecao
arie multipl i anterior au nceput s se cristalizeze principalele tendine
aleeconomieisocialelanivelulriloranalizate.Oricum,definiiaEMESi
criteriile pentru economia social au fost utilizate ca punct de plecare
pentruaconstruiuncadrulstabilpentruanalizacomparativ.
Pentru a realiza analiza comparativ a organizaiilor i proiectelor
legate de economia social care pot fi considerate ntreprinderi sociale,
trebuie s se nceap de la identificarea unor astfel de structuri, lucru
realizat prin referire la definiia EMES a ntreprinderii sociale. Definiia
EMES face distincie ntre, pe de o parte, criterii care sunt mai mult
economice i, pe de alt parte, indicatori care sunt n mod predominant

104

sociali. n mod particular, pentru a reflecta dimensiunile economice i


antreprenorialealeiniiativelor,aufostidentificatepatrucriterii1:
a)Oactivitatecontinu,producereaivindereadebunurii/sauservicii.
ntreprinderile sociale, spre deosebire de unele organizaii tradiio
nale nonprofit, au n mod normal activiti de propagand sau de
redistribuire a fluxului financiar (cum fac, de exemplu, fundaiile care
acord granturi) ca activitate de baz, dar sunt implicate n mod direct n
producerea de bunuri sau n oferirea de servicii n mod constant ctre
populaie. Activitatea de producie reprezint astfel motivul sau unul
dintreprincipalelemotivepentruexistenantreprinderilorsociale.
b)Ungradmaredeautonomie
ntreprinderile sociale sunt create de un grup de persoane pe baza
unui proiect autonom i sunt guvernate de aceste persoane. Ele pot
depindedesubveniipublice,darnusuntconduse,directsauindirect,de
autoritipublicesaualteorganizaii(federaii,firmeprivatecuprofitetc.),
au dreptul s aib propria poziie (voce), precum i s i ncheie
activitatea(ieire).
c)Unnivelsemnificativderisceconomic
Ceicareconstituieontreprinderesocialiasumtotalsauparial
riscul iniiativei. Spre deosebire de cele mai multe instituii publice,
viabilitatealorfinanciardepindedeeforturileangajailorialemembrilor
lordeaasiguraresurseadecvate.
d)Osumminimamunciipltite
Ca i n cazul celor mai multe organizaii nonprofit, ntreprinderile
socialepotcombinaresurselemonetareicelenonmonetare,voluntariatul
i activitatea pltit. Oricum, activitatea realizat n ntreprinderile sociale
necesitunnivelminimdemuncpltit.
Pedealtparte,pentruarezumadimensiuneasocialainiiativei,au
fostpropusealtecincicriterii:

Defourny (2001, p. 1618). Acest set de criterii au fost deja identificate n


rapoarteleinterimarectreComisiaEuropean(ReeauaEuropeandeCercetare
EMES,1997i1998).

105

e)Unscopexplicitpentrubeneficiulcomunitii
Unul dintre principalele scopuri ale ntreprinderii sociale este acela
de a servi comunitatea sau un grup specific de oameni. Din aceast
perspectiv, o caracteristic a ntreprinderilor sociale este dorina de a
promovasimulresponsabilitiisocialelanivellocal.
f)Oiniiativlansatdeungrupdeceteni
nteprinderilesocialesuntrezultatuldinamiciicolectivecareimplic
oameniceaparinuneicomunitisauunuigrupcuonevoiebinedefinit
sau cu un scop; aceast dimensiune colectiv trebuie s fie meninut n
timpntrunfelsaualtul,chiardacimportanaunuiconductordeseori
ntruchipat de un individ sau un grup mic de lideri nu trebuie s fie
neglijat.
g)Putereanluareadeciziilornuestebazatpeproprietateadecapital
Acest lucru se refer n mod general la principiul un membru, un
votsaucelpuinlaprocesuldeluareadeciziilorncareputereadevota
organismuluideconducerecudrepturideluareadeciziilorfinalenueste
distribuit n funcie de aciunile membrilor. Mai mult, dei proprietarii
capitalului sunt importani, drepturile de luare a deciziilor sunt mprite
nmodegalcuceilaliacionari.
h)Naturaparticipativcareimplicdiferitepriafectatedeactivitate
Reprezentarea i participarea utilizatorilor sau a clienilor, influena
acionarilor n luarea deciziilor i managementul participativ sunt deseori
caracteristici importante ale ntreprinderii sociale. n multe cazuri, unul
dintrescopurilentreprinderilorsocialeesteaceladeapromovademocraia
lanivellocalprinactivitieconomice.
i)Distribuirealimitataprofitului
ntreprinderile sociale nu includ doar organizaii care sunt
caracterizatedeocondiiedenedistribuiretotal,ciiorganizaiicareaa
cumsuntcooperativelenuneleripotdistribuiprofitul,dardoarntro
limit,evitndastfelcomportamentuldemrireaprofitului.
AacumasubliniatreeauaEMES,acetiindicatoridescriutipulideal
careoferposibilitateacercettorilordeasepoziionangalaxiadentreprinderi
sociale.Frvreoperspectivnormativ,acestecriteriiconstituieuninstrument,
cevaanalogcompasuluicarepoateajutacercettoriislocalizezepoziiaanumitor

106

organismencomparaiecucelelalteisstabileasclimitelesetuluideorganizaii
pe care le vor considera ntreprinderi sociale1. Pentru a permite o analiz
comparativ,grupulaselectatnevoialeunororganizaiiiproiectecares
fie destul de ample; n consecin, vom ignora acele criterii care nu sunt
foarteimportantesaupeaceleacaresuntdificildeoperaionalizatnacest
context.
n consecin, pentru nevoile analizei comparative, aceste criterii au
fostmaintiutilizatepentruaselectaiaclasificastudiiledecazcareau
aprutnurmacercetriiteoreticeiapoi,caoadouaetapastudiului,au
fost utilizate pentru a pune n lumin dinamicile particulare n cadrul
sectoruluieconomieisocialeiaplicatepentruacomparacazurileselectate
i,nconsecin,pentruaconstruimatriceastudiului.
PebazacriteriilorEMESdemaisusinspecialprinutilizarealorca
instrument, au fost identificai parametri i indicatori pentru a colecta,
analizaicomparacazurileselectate,dupcumurmeaz:

oportunitideangajare;
strategiidedezvoltare;
problemespecificepecareleauntlnitpeparcursulderulrii;
contextulnaionallegaliinstituional;
surseledefinanare;
anulnfiinrii;
rezultate;
inovare;
sustenabilitate.

Parametriiteoreticiiindicatoriimenionaimaisusaufostrealizai
pebazaunorcriteriicareaufostaplicatepentruaselecionacazurile:

proiectulsauorganizaiaincludecomponentedecercetaresocial;
proiectul sau organizaia este expert n formarea resurselor
umane;

Nyssens,Marthe(ed.)(2006),ntreprindereasocial.Lainterseciantrepia,politici
publiceisocietateacivil,Routledge,LondraiNewYork,p.7.

107

proiectul sau organizaia se concentreaz asupra persoanelor


vulnerabile(inclusivfemeiiromi);
proiectul sau organizaia are o acoperire geografic n ambele
medii,urbanirural;
proiectul sau organizaia sprijin crearea entitilor de economie
social sau desfoar deja activiti n domeniul economiei
sociale.

Mai mult, studiile de caz au fost examinate cu scopul de a sintetiza


aspecteesenialenpromovareaeconomieisociale,dupcumurmeaz:

ceimaiimportaniactoriinstituionaliimplicai;
cele mai importante progrese, obstacole i provocri ntlnite pe
parcursulimplementrii;
procese i activiti care au provocat schimbri i creterea
adresabilitiigrupurilorexclusesocial;
relaiadintrecercetare,planificareaactivitiloriimplementare.

Prin adunarea tuturor criteriilor de mai sus, au aprut o serie de


indicatorimsurcareaufostutilizaipentruaconstruistructurafinala
matriceicadru a metaanalizei. ara, cadrul naional general al econo
miei sociale i tipul de organizaie sau proiect contureaz msurile
independentealestudiului,ntimpcemsuriledependenteauderivatdin
analizcaproces.Uneledintreacesteaaufostderivatedincriteriileanalizei
comparativeselectatemaisus,ntimpcealtelereflectobiectivelestudiului
ialeproiectuluiINTEGRATcaunntregsauauaprutiauctigatteren
nurmaprocesuluidecercetare.
De aici, analiza comparativ sa derulat prin eserea tuturor
informaiiloradunateiadatelorderivatedinstudiulunuinumrmarede
cazuri din sfera economiei sociale i sa finalizat prin studiul impactului
organizaiilor sau al proiectelor asupra unor msuri dependente
particulare. Astfel a fost realizat matriceacadru pentru organizaiile i
proiecteledindomeniuleconomieisocialenceleoptriselectate,careeste
prezentatcauninstrumentcapabilssprijine specialitiiiantreprenorii
sociali n cercetarea, finanarea, coordonarea i realizarea iniiativelor
economiei sociale. Matricea red temelecheie aduse n primplan prin
procesulanalizeicomparative,ncercndaoferiiarezumaideibazatepe
puncteleidentificatenstudiiledecazexaminate.Unaltsetdecoordonate

108

avutnvederesistematicpentruaseasigurareperelecomparaieipropuse
sa referit la obiectivele sociale, participarea voluntar, luarea deciziei n
mod democratic, dependena guvernamental i suportul pieei, aspecte
descrisencontinuare.

Obiectivesociale
Organizaiile din cadrul economiei sociale indiferent dac sunt de
tipul cooperativelor sau organizaiilor nonprofit ncep de la un obiectiv
social, un exemplu fiind caritatea. n lumea modern, exist o distincie
ntresituaiadecaritate,carelepermiteorganizaiilorsocialesautorizeze
unbeneficiualsprijinuluioferitdectredonatori,icaritateacare,lafelca
ntrecut,esteasociatcuasistenamembrilorsraciaicomunitii.
Celemaimulteorganizaiicaredeinaceaststaredecaritatenusunt
angajatespreactivitiledecaritate.Maidegrab,aceststaredecaritatea
fostextinsctreaceleobiectivesocialeprecumeducaia,programepentru
tineri, ngrijirea sntii, art i protecia mediului. Chiar i religia, care
rmne cea mai comun form al obiectivelor caritabile, ia extins
rdcinilectrestareadecaritatepentruaoferiserviciincaresuntimpli
cate organizaiile religioase. Astfel, caritatea este considerat nvechit,
fiind mutat dincolo de rdcinile sale religioase i universalizat spre
modulncarepoatefiasociatcuserviciilelacarepublicullargpoateavea
acces.
Organizaiilesocialecucaractercaritabildepindntrunfelsaualtul
de donatori, cu care ncearc s se conecteze prin strngerea de fonduri.
Astfel, starea variabil de caritate poate avea o semnificaie particular n
comparaiantresocietilemutuale,organizaiilenonprofitorientatectre
publicicooperative.
Organizaiilesocialecareiauformaunuiparteneriatsuntnprincipal
ghidatedupprincipiulajutorului desine.Multeformealesocietilorcu
beneficiuicooperativeaufostformatelasfritulsecolului19inceputul
secolului 20 pentru ai proteja membrii fa de exploatarea n spaiul
comercializat.
Deimultesocietimutualeicooperativeau fostformatepentrua
preveni exploatarea printro form sau alta, se identific structuri care
reprezint grupuri sociale privilegiate. Astfel, organizaiile sociale pot fi

109

diferitenmodulncareiexprimobiectivelelorsociale,iaracestcriteriu
estefundamentalpentruexistenalor.

Participareavoluntar
Organizaiile sociale cuprinse n economia social sunt deseori
numite voluntare pentru c voluntarii au un rol important n oferirea
serviciilor. Aproape toate structurile economiei sociale au voluntari n
consiliul de directori, iar cercetarea lui Sharpe (1994)1 indic faptul c n
peste 70% dintre organizaiile nonprofit descrise ca fiind n situaie de
caritate, voluntarii asigur i alte servicii. Un sondaj de opinie derulat n
Canadantreanii19961997indicfaptulcpeste7,5milioanedecanadieni
care au vrsta de peste 15 ani se ofer ca voluntari n organizaiile
nonprofit. n domenii precum servicii sociale, recreere, cluburi sociale i
sportive i organizaii de sntate, voluntarii au contribuit cu peste 1,1
miliardedeoredemunc.
Oricum, organizaiile care folosesc voluntari nu sunt neaprat
asociaiivoluntare,ciaumaidegrabstructuriadministrativepermanente.
Cei mai muli dintre voluntari se potrivesc rolurilor predefinite n
organizaiile sociale mature cu structuri administrative permanente ca
roluri birocratice mai degrab dect si creeze propriul rol n cadrul
acestor organizaii sau asociaii voluntare (D. Smith, 1997)2. Astfel,
termenulvoluntarestefolositmaimultpentruasefacereferirelaunsetde
asociaii din cadrul economiei sociale dect la rolurile adoptate de muli
voluntari.

Luareadecizieinmoddemocratic
ncadrulorganizaiilorsociale,luareadecizieinmoddemocraticse
manifestndiferitefeluri.norganizaiilebazatepemembri,aacumsunt

Sharpe, D. (1994), A portrait of Canada charities, Toronto, Canadian Centre of


Philantropy.
2 Smith, D.H., (1997), The rest of nonprofit sector: Grassroots associations as the dark
matterignoredintheprevailingflatearthmapsofthesector,NonprofitandVoluntary
SectorQuarterly,26(2),p.114131.

110

organizaiilenonprofitsaucooperativele,membriiaudreptuldeaalegeun
consiliureprezentativdedirectoricarefuncionezcaadministraieoficial
i pot cere ca directorul executiv s preia conducerea operaiunilor din
cadrul organizaiei. Principiul un singur membru/un singur vot nu este o
garaniepentrudemocraie,darsatisfaceocondiiedebazidifereniaz
tipurideorganizaiisocialedinsectorulprivat.
Organizaiilenonprofitorientatectrepublicaudeobiceiunconsiliu
restrns,desinestttor,frunmembruprincipal.Cutoateacestea,unele
dintre ele stabilesc o structur colectiv, iar altele permit personalului i
voluntarilor s participe n luarea deciziilor. Alte organizaii nonprofit
orientatectrepublicauunconsiliurestrns,potpracticaluareadeciziilor
n consens, dar la modul general, avnd o structur de luare a deciziilor
tradiionalnorganizaie.

Dependenaguvernamental
Problema principal a dependenei de structurile i finanrile
guvernamentaleafostmereudeparteaorganizaiilordinsectorulsociali
a devenind i mai important de cnd guvernul joac un rol n cretere
pentru finanarea organizaiilor sociale. Printre cooperative, de exemplu,
independena de guvern a fost unul dintre principiile definitorii ale
micrii;nceamairecentversiuneaAlianeiCooperativeInternaionale
se regsesc principiile care folosesc cuvintele autonomie i independen.
Totui, unele forme ale cooperativelor depind de un grad mai mare de
finanare din partea guvernului i acelai lucru este valabil pentru alte
categoriideorganizaiinonprofit.Societilemutualecondusedeconsiliul
de membri tind s fie relativ independente de guvern, ca i majoritatea
cooperativelor.
nlumeamodern,guvernuljoacunrolimportantnmulteaspecte
ale societii. n Canada, de exemplu, finanarea de la guvern pentru
organizaiilenonprofitafostistoricmritpnlapunctulncareasigur
mai mult de jumtate din finanrile acestora. Aceast dependen de
guvern este mai vizibil la organizaiile nonprofit orientate ctre public
considerate a fi n situaie de caritate; acestea, de fapt, lucreaz mai
aproapedeguvernorelaiecareafostconceptualizatcaunparteneriat

111

(Salamon,1995)1i,deasemenea,icaoextensieaguvernului(S.Smithi
Lipsky,1993)2.

Suportulpieei
ngeneral,teoreticieniieconomieisocialenuaufolositacestcriteriu,
dar nu poate fi ignorat, pentru c piaa a devenit o for dominant n
lumeamodern.Dincencemaimult,organizaiilesocialeiauasupralor
activiti antreprenoriale pentru a ncerca s compenseze diminurile
recente n finanrile de la guvern. Chiar i organizaiile caritabile din
Canada ctig 19% din venituri din serviciile bazate pe pia (Sharpe,
1994)3. Oricum, din cauza aranjamentelor de proprietate, antreprenoriatul
preia o alt percepie n economia social dect n sectorul privat.
Ctigurile personale i valorile comune sunt mrci ale proprietii n
sectorul privat, iar beneficiul social este caracteristica definitorie pentru
organizaiiledineconomiasocial.Astfel,ncadrulantreprenoriatuluidin
economia social, se poate face referire la un antreprenoriat social
(Ellerman, 1982)4, scopul fiind s asigure un serviciu membrilor si,
publicului.Organizaiilesocialevariaznprivinaveniturilorctigatedin
pia.Unelectigoritotoriomareparteaveniturilorlordinpia,altele
nu sunt la fel de dependente din punct de vedere comercial, dar tot se
bazeazpepia.
Societile mutuale ctig o parte substanial a veniturilor lor din
retribuiile membrilorcesuntsuplimentatededonaii.Acesteretribuiiar
trebui s fie considerate ca o plat pentru un serviciu, aspect caracteristic
pentru cooperative. n cazul cooperativelor, contribuiile membrilor
reprezintopartemicdinvenituriletotalealeorganizaiei,ceamaimare
partefiindconstituitdinplilepentruserviciilerealizate.

Salomon, L. (1995), Partners in public service: Government nonprofit relations in the


modernwelfarestate,Baltimore,MD,TheJohnHopkinsUniversityPress.
2 Smith, S.R.; Lipsky, M. (1993), Nonprofits for hire: The welfare state in the age of
contracting,Cambridge,MA,HarvardUniversityPress.
3 Sharpe, D. (1994), A portrait of Canada charities, Toronto, Canadian Centre of
Philantropy.
4Ellerman,D.(1990),Thedemocraticworkerownedform,Boston,HarperCollins.

112

Astfel, organizaiile sociale angajate n activiti comerciale au o


dinamic financiar diferit de o firm din sectorul privat. Activitile
comerciale, acolo unde exist, servesc pentru realizarea obiectivelor
organizaieisociale,nu pentrudorinaprilor implicatedeabeneficia de
ctigpropriu.

3.2.Proiecteiorganizaiindomeniuleconomieisociale
Obiectivul general al acestui capitol este de a oferi cadrul de
nelegereacaracteruluiparticulara40deorganizaiiiproiecte,deaarta
cumsuntadministrateactivitilelorsocialeieconomiceideaprezenta
rezultatele lor, dat fiind mediul instituional existent i tendinele recente
ale economiei sociale n fiecare ar n parte. Principalele preocupri ale
acesteiprisuntattdeareliefamodalitileutileprincareorganizaiilei
proiectele pentru economie social au fost utilizate pentru funcionarea,
managementulidezvoltareaacestora,ctipentruaevideniaaciunilei
soluiile inovatoare pentru sustenabilitate (ceea ce vor s realizeze),
tendinele ofertei i cererii ce stimuleaz contribuia la crearea locului de
munc, barierele cu care se confrunt n efortul de a face acest lucru,
inovaiilepecareleaustabilitnefortuldeadepiacestebariere,reelei
parteneriatencaresuntimplicatepentruaajutapromovarearoluluilorde
acrealocuridemunc,tensiunilecucareseconfruntnactivitatealori
ctdemultsauocupatdeacestea,identificareaanumitorpunctetariale
sectoruluinrelaiecucrearealocurilordemunc.
Studiiledecazaufostmpritendoumaricategorii:organizaiii
proiectegrupateperi.

3.2.1.Polonia
3.2.1.1.FundaiaBarkapentruajutorreciproc
Descriere
Fundaia Barka pentru ajutor reciproc a fost nfiinat ca rspuns la
problemele sociale n cretere n timpul anilor de transformare; este o
organizaiecareactigatmultepremii,careseocupdenumeroasecentre
de ntreprinderi sociale pentru persoanele dezavantajate i ajut

113

antreprenorii sociali pentru nfiinarea afacerii. Fundaia Barka este o


organizaie nonguvernamental. Misiunea sa este de a oferi sprijin pentru
dezvoltarea social a grupurilor excluse, de a construi condiii pentru a le
permite s i reconstruiasc vieile prin crearea unui sistem de ajutor reci
proc,educaieiantreprenoriat,nconformitatecucontextulncaretriesc.
Astfel,obiectivulestedeacreaunsistemdesprijinpentru procesul
deintegrareagrupurilorexcluse,iaracestsistemincludeaproape5000de
persoane anual (adunnd persoane aflate n momente dificile de via,
grupuri informale de ceteni, organizaii nonguvernamentale, reprezen
taniaiguvernuluilanivelnaionalilocal).Unaltobiectivestedeacrea
un program pentru dezvoltarea acestui sistem n Polonia, n alte ri n
transformareinrilencursdedezvoltare.
Programul const n crearea unei coli de Animare Social (SAS
Szkoly Animacji Socjalnej) pe baza experienelor i a cunotinelor
oamenilorcareaudepitsrciaextremidificultileserioasenviai
care sunt capabili s transfere cunotine prin mecanismele de creare i
dezvoltare ale programelor de lupt mpotriva excluziunii sociale pentru
grupurile din diferite regiuni ale Poloniei i ale Europei, ntrun mod
profesionist. SAS educ n sistemul de autoajutor viitori animatori ai
centrelor i programelor, iar noua Lege pentru ocuparea forei de munc
(dar i Legea cooperativelor sociale) permite oferirea de sprijin juridic i
financiarpentrudezvoltareaacestorprogramenPolonia.

Activiti

locuinesociale;
centruleconomieisociale;
centrulpentruincluziunesocial;
aciunilegislative;
parteneriatcomunitar/local;
parteneriateinternaionale;
programcomunitar;
implementaredesisteme;
agriculturorganic;

114

sporticltorii;

ntlnirideCrciuniPate;

cooperativesociale;

vizitedestudiu.

Educaie
Programulsocioeducaionalcombinmuncasocialcueducaiaia
fost creat ca rezultat al nevoii din ce n ce mai mari de suplimentare a
educaieiideridicareaniveluluicalificrilorprofesionalealepersoanelor
excluse, obiectivul fiind de a le permite s devin independeni i s se
integrezensocietate.Programulesterealizatattnmediulurban,ctin
mediul rural. n fiecare an, cteva sute de persoane iau parte la diferite
modalitideformareeducaionalnpatrucoliBarka.

Comuniti
Sunt ferme autonome care sunt bazate pe familii cu multe generaii,
peideeadeajutorreciproc,pecooperareacuveciniiicomunitilelocale.
Principalele principii ale acestora sunt: via de familie bazat pe ajutor
reciproc n grupuri combinate de 2530 de persoane, recondiionarea i
pregtireacldirilorvechiruinate,astfelnctacesteasfieadecvatepentru
via i munc. Oamenii se ocup de animale, agricultur i servicii; se
ajut unii pe alii n spirit de solidaritate i pentru a rezista tentaiei
consumului de alcool. Astzi exist aproape 30 de case ale comunitilor
Barka n care muncesc i triesc 750 de persoane, fiind create permanent
noilocuridemunc.

Inseriapepiaamuncii
n faa ratei omajului n cretere, a fost nfiinat programul de
recuperare i de creare de noi locuri de munc pentru omeri. Evoluia
inseriei sociale pe piaa muncii este crucial. Barka creeaz noi locuri de
munc pe pieele de mna a doua magazine, ateliere, ferme. A fost
introdus,legislaiacuprivirelaangajareasocialcaredeterminocalitate
nou n organizarea societii civile, deoarece pune instituiile publice i

115

organizaiilenonguvernamentalepeacelainivelntermenidecreareanoi
formedeangajare.

Sw.Wincentego6/9
61003Poznan,Poland
Telefon:661726936661726936
Email:barka@barka.org.pl
URL:http://www.barka.org.pl

3.2.1.2.ProiectulMuflon(EqualD0214PL501)
ObiectivulproiectuluiMuflon2estedeadezvoltaideaexaminaun
modelaleconomieisocialecareprofitdecondiiilelocalespecificepentru
a susine procesul de combatere a discriminrii i inegalitii pe piaa
munciinregiuneaWabrzych.
Parteneriatul Muflon dezvolt i testeaz un model pentru
comunitile discriminate pentru a ptrunde pe piaa deschis a muncii,
prin implicarea lor n activiti ale ntreprinderii sociale. De asemenea,
parteneriatulintroduceitesteazconsolidareantreprinderilorsociale(cel
puincooperativesociale),dezvoltdoumodeledeincubareisusinerea
cooperativelor sociale i realizeaz un model pentru cooperarea
comunitilorlocale(adicautoritilocale,ONGuriifirme).

Grupurileint(100depersoanevorparticipalaproiect)
Aceast iniiativ se adreseaz ctre cinci grupuri de beneficiari.
Primulesteformatdinomeridinzoneleruralecuvrstentre18i24de
ani,careaufostnregistrailaoficiileforeidemunctimpde612lunii
aucanivelulmaximdeeducaiecoalageneral.Femeilefrocupaiecu
vrstecuprinsentre25i34deanicareaufostnregistratecaomeremai
multde24deluniformeazaldoileagrup.Altreielagrupesteformatdin

Surs:BazadedateEqual.
ProiecteleEqualiimplementarea,2007,p.94.

1
2

116

persoanefrocupaiecuvrstecuprinsentre45i54deanicareaufost
nregistrate mai mult de 24 de luni n cadrul ageniilor locale de ocupare.
Persoanele fr ocupaie cu dizabiliti care au fost nregistrate timp de
mai mult de 12 luni i absolvenii de nvmnt superior care au fost
nregistraitimpde612luniformeazultimeledougrupuri.

Activiti
Sprijinul pentru beneficiari implic sesiuni de terapie cu familia i
sesiunicuspecialitiasupravioleneiiabuzuluidesubstane,oferinduse
sprijin din partea unui asistent social, dar i ngrijirea copiilor pe durata
cursurilor. La nceputul ciclului de formare, beneficiarii particip la un
atelier de motivare timp de patru zile, fiind consiliai prin folosirea
metodelor proactive de ctre persoane foarte experimentate n lucrul cu
persoanelemarginalizatesaucuriscdemarginalizare.
Scopulsesiunilordeformareestedeaintegraparticipanii,deamri
stima de sine i motivarea, de a mbunti comunicarea i abilitile de
lucru n echip i de a iniia crearea grupurilor de autoajutorare.
Participanii vor avea posibilitatea de a obine un certificat care s ateste
noileabilitidobndite.
Fiecaredintreparticipaniilaproiectpoatealegeuncursdeformare
profesional.Subiectulformriiesteselectatdupdiscuiicuunconsilieri
se bazeaz pe o evaluare a aptitudinilor profesionale i o definire
preliminar a scopului activitilor, ntro cooperativ social sau o alt
ntreprindere de pe piaa deschis a muncii (formarea profesional este o
activitate practic). Unii dintre participanii la proiect au acceptat
provocareadeainfiinapropriantreprinderesocialcaresfuncioneze
pepiaaliber.Astfel,auluatpartelaoseriedeformriiatelieredelucru
despre antreprenoriat. Beneficiarii finali ai proiectului au participat la un
atelier de lucru al crui obiectiv a fost acela de a crea cooperative sociale.
Participanii au nvat despre aspectele legale i formale ale funcionrii
cooperativelorsocialeidespreprincipiilemunciipebazaunuiproiect.Pe
parcursul atelierului de lucru, au fost mprii n grupe care au lucrat la
nfiinareapropriilorcooperative.Cusprijinulformatorilor iconsilierilor,
au cutat nie pe pia i au planificat scopul i graficul activitilor, au
elaborat un plan de afaceri, mprirea responsabilitilor i un program

117

pentru crearea propriilor lor cooperative. n afar de participarea la


ateliere,aurealizatactivitipregtitoarecuajutordinparteaconsilierilor,
cum ar fi cutarea potenialilor clieni, pregtirea documentrii formale a
cooperativeilorsocialeetc.
Carezultatalconsultrilorcuantreprenoriiicubeneficiariifinaliai
proiectului, parteneriatul a stabilit un concept de cooperativmam, a
fostselectatonidepiaiafostelaboratunplandeafacerimpreun
cuometoddeimplementareainiiativei.
Cooperativamam a fost un exemplu de sprijin pentru nfiinarea
uneintreprinderisocialecuimplicaresemnificativaterelorpri.Scopul
realizriiiniiativeinuestedoardeatestaaceastmetoddesprijinpentru
antreprenoriat,ciidearelevaunexemplurealibuncamodeldeurmat.

Realizri/rezultate
Principala realizare a parteneriatului a fost Modelul pentru
persoanelediscriminatedeaintrapepiaaliberamunciiprinnfiinarea
unei cooperative sociale, fiind format din mai multe componente. Prima
esteunprogrammunicipalicomunalpentrususinereaantreprenoriatului
socialunfeldeacorddeparteneriatntremunicipalitiireprezentanii
comunitilor Wabrzych Poviat i widnica, prin care municipalitile se
obligssprijinenfiinareacooperativelorsocialepeteritoriullor.
O alt component a fost Regionalny Orodek Wspierania
Przedsibiorczoci Spoecznej (Centrul Regional pentru Sprijinirea
Antreprenoriatului Social), care ofer att servicii de consultan, ct i
sprijintehnic,locaiialebirourilorisprijinfinanciarcooperativelorsociale
existente i persoanelor interesate n a nfiina astfel de structuri.
Parteneriatul a dezvoltat o cale educaional pentru persoanele care se
pregtesc s nfiineze cooperative sociale i a stabilit un sistem pentru
sprijinireagrupurilordiscriminatenvedereadepiriidistaneisociale.
n continuarea programului anterior, acest lucru implic att sprijin
terapeutic i psihologic, ct i consultan n crearea grupurilor de
autoajutorare. Mijloacele de sprijin n atingerea acestui rezultat au inclus
ghiduri n urmtoarele domenii: iniierea cooperrii autoritilor locale cu
ONGuri i organizaii de afaceri, dezvoltarea proceselor de educaie i

118

motivarepentruceifrocupaiecaresepregtescsnfiinezecooperative
socialeidiseminareametodelordesusinereapersoanelorpentruadepi
prejudecilesociale.

ParteneriatuldeDezvoltare(PD)Equal:Muflon
Detaliidecontact:
Organizaiacoordonatoare:FundacjaMerkury(FundaiaMerkury)
ul.Beethovena10,58300WabrzychPolonia
Tel.:+48746662220,Fax:+48746662201
Website:www.muflon.org.pl

3.2.1.3.CooperativasocialSzansaiWsparcie(Oportunitatei
Susinere)
CooperativasocialSzansaiWsparcie(OportunitateiSusinere)a
fostcreatncadrulproiectuluiIncubatoruluivirtualaleconomieisociale
modeldeaciunenreeledecooperare(WISP),unproiectfinanatdin
Fondul Social European prin iniiativa comunitar Equal, iar
administratorul acestui proiect este Asociaia pentru Cooperare Regional
(SWR).Cooperativaafostcreatdectrefemeifrlocdemunc,crorali
saoferitoformarespeciali,carezultat,auobinutonouprofesie,cea
de ngrijitor n spital. Acest curs a fost organizat conform ghidurilor
MinisteruluiPolonezalSntiiiainclus:80deoredepregtireteoretic,
160deoredepractic i6lunidepracticcangrijitorlaspital(formarea
sancheiatcuexameneteoreticeipractice).
Femeilecareauluatacesteexameneauprimitcertificatespecialecare
confirm calificarea lor de a deveni ngrijitor la spital. n prezent, sunt 13
femeiangajatencooperativ,dintrecare6austudiielementare,8auvrsta
depeste40deani,8dintreelenuaucutatocupaiepentrumulttimp.
Sursa de baz a veniturilor cooperativei este oferirea de servicii de
ngrijire n spital (servicii specifice personalului medical auxiliar). Clienii
serviciilor oferite pot fi instituii de ngrijire medical (de ex., spitale).
Primul client al serviciilor cooperativei a fost Spitalul Clinic Central din
Katowice(acorddin26octombrie2007).Rolulngrijitorilorlaspitalestede:

119

aofericonfortpentrupacieni;
a mpiedica pacienii s capete iritaii sau rni provocate de
ederealapat;
aschimbalenjeriapacienilorilenjeriadepat.
Deasemenea,suntresponsabilipentru:
verificarea parametrilor vitali ai pacienilor (puls, temperatur,
tensiune);
transportareamedicamenteloriamaterialelordembrcat;
transportareamaterialelorbiologice.
Cooperativaesteimplicatinalteactiviti.Unadintreacesteaeste
participarea la proiectul numit S mergem mpreun program de
activare fizic i reintegrare social a persoanelor cu Parkinson i
Alzheimer. Ca rezultat al participrii la aceast iniiativ, ngrijitorii au
avutgrijdepersoanelenvrstcaresufereaudeAlzheimerpeparcursul
ntlnirilorpentruplimbrilederelaxare.
Planuriledeviitoralecooperativeisociale:
derularea de viitoare proiecte (de ex., n colaborare cu Asociaia
Silezian pentru Persoanele cu Parkinson) legate de promovarea
ocrotiriisntii;
participarea la activiti n domeniul oferirii de sprijin pentru
persoanelefradpost.

Informaiidecontact
Persoanadecontact:Waldemarbik
CooperativaSocialSzansaiWsparcie
www.szansaiwsparcie.free.ngo.pl
Email:w.zbik@swr.pl
szansaiwsparce@free.ngo.pl

3.2.1.4.AsociaiaInfirmpentruMediuEKON
Asociaia Infirm pentru Mediu EKON a fost nfiinat n 2003, este
membr a Workability International i este una dintre primele i cele mai

120

importante ntreprinderi sociale din Polonia; funcioneaz n 16 locuri n


Polonia i a creat peste 900 de locuri de munc stabile. Avantajele sociale
ale funcionrii EKON au fost evaluate n 2007 la 2,1 milioane de euro pe
an,afostpremiatdePFRON,WFOiGW,MPiPSiactigatcertificatul
SistemuluideManagementdeCalitatePNENISO9001:2001.Dela1apriie
2008,esteunadintreprimeleONGurinPoloniacuunatelierdesprijin.
AsociaiaInfirmpentruMediuEKONseconcentreazasupra:
protejriimediului(managementuldeeurilor,educaieecologic);
reabilitrii profesionale a persoanelor cu dizabiliti, n special cei
cuafeciunimentale.

Reabilitareaprofesionalapersoanelorcudizabiliti
Poloniaarepeste38demilioanedelocuitori,dintrecare4,5milioane
sunt persoane cu dizabiliti, iar 17,8% dintre persoanele cu dizabiliti
prezint bariere din punct de vedere profesional: teama de a pierde
beneficiile sociale, ostilitatea familiilor lor, calificri neadecvate, slaba
motivaie pentru munc, lipsa informaiilor despre posibilitile de
angajare, ostilitatea de a angaja persoane cu dizabiliti, puine informaii
desprebeneficiilelegatedeangajareapersoanelorcudizabiliti.
Scopul Asociaiei EKON n domeniul reabilitrii profesionale a
persoanelor cu dizabiliti este dezvoltarea angajrii susinute a
persoanelorcudizabilitinPolonia,careconstnscoatereapersoaneicu
dizabiliti din inactivitate, pregtirea lui/ei pentru munc i plasarea
persoaneicudizabilitipepiaamuncii.
nacestproces,rolulprincipalestejucatdeopersoancarearegrij
de persoana cu dizabiliti din primul moment al intrrii acesteia n
procesuldeangajaresusinutpncnddevineindependentlaloculde
munc.Principalelesarcinialeasociaieisunt:

identificarea nevoilor persoanei cu dizabiliti care nu are loc de


munc;
oferireadeformareadecvat;
gsireaunorlocuridemuncadecvate;
susinereapersoaneicudizabilitiangajate;

121

ntlnirea cu angajatorii ncurajarea acestora de a angaja


persoanecudizabiliti.

Informaiidecontact
AsociaiaInfirmpentruMediuEKON
ul.Kpiska90,05805Otrbusy
tel.+48227294004|fax.+48227585701
sekretariat@ekon.org.pl
Persoanadecontact:MonikaBaraniewska
Email:m.baraniewska@ekon.org.pl
Mobil:0512364112
Website:www.ekon.org.pl

3.2.1.5.FoodBanks(bncidealimente)
Food Banks sunt organizaii nonguvernamentale ce au ca scop
reducerea srciei, lupta mpotriva irosirii mncrii i abordarea
problemelor sociale i economice locale, devenind astfel un element
esenialneconomiasocialarii.
Interesul fa de modul de funcionare a bncilor de alimente n
Polonia dateaz din 1993; la iniiativa lui Jacek Kuron, la SOS Ajutor
ComunitaraaprutprimabancdealimentelaVaroviaSOSBancade
Alimente. n anii 19931995, au aprut bnci la Jawor, d and Pia.
Conceptul de bnci de alimente sa rspndit n urmtorii ani Krakovia,
KoniniLesznoaufosturmtoarelelocurincareaufostnfiinatebncide
alimente.n1997,reeauadebncidealimentepolonezeiaunitforeleca
screezeFederaiaPolonezaBncilordeAlimente;nprezent,Federaia
are19membriicontribuiela:
obinereaidistribuireaalimentelorgratuit;
direcionareadealimentectreceinevoiaiprindiferiteorganizaii
decaritate.

Cumfuncioneazbnciledealimente
Bnciledealimenteiatingscopulprin:
1. gsireadestocuridealimenteprodusenexces;

122

2. gsireadealimentecareseapropiededataexpirrii;
3. adunarearezervelordealimenteidistribuirealor;
4. promovarea lurii atitudinii mpotriva distrugerii i irosirii
alimentelor.
Fiecareorganizaiedeajutorsocialcareintrncolaborarecubncile
trebuie s dea un acord scris c vor da utilizatorilor si gratuit toate
alimentele obinute; exist, de asemenea, o interzicere general a
redistribuiriialimentelor.
n fiecare an, nainte de Crciun, Federaia organizeaz o colect de
alimentedeCrciunntoatPolonia,ncaretoatepersoanelepotparticipa
i pot ajuta nevoiaii. n prezent, Federaia cuprinde 26 de bnci de
alimente i distribuie ajutor sistematic pentru aproximativ 3250 de
organizaiiiinstituii,princareaproximativ1,4milioanedepersoanesunt
sprijinite.n2004,bnciledealimenteaudistribuitpeste10miidetonede
produsealimentare.

Beneficiariiajutoruluidinparteabncilordealimente
Beneficiariiajutoruluidinparteabncilordealimentesuntorganizaii
nonguvernamentale, centre de copii i instituii de ajutor social (care
lucreaz att la nivel naional, ct i la nivel local). Prin oferirea de hran
gratuit, bncile de alimente sunt capabile s realizeze eficient activitile
definitedestatullor.

Informaii de contact Federaia Polonez a Bncilor de Alimente (afiliere de


asociaii)
al.Solidarnoci101
0144Varovia
tel./fax.:(22)6546400,6546410
NIP5242102362
email:federacja(at)bankizywnosci.pl
www:www.bankizywnosci.pl

123

3.2.2.Spania
3.2.2.1.ReeauadereeleREAS
REAS1 (Alternative Economy and Development Economia i
DezvoltareaAlternativ)esteoreeadereeleformatdin215organizaii
rspndite pe teritoriul Spaniei. Funcioneaz, de asemenea, la nivel
internaional, prin intermediul INPSES (Intercontinental Network for the
Promotion of Social Economy and Solidarity Reeaua Intercontinental
pentru Promovarea Economiei Solidaritii). Din punct de vedere legal,
Reeaua REAS este o asociaie nonprofit, a fost nfiinat n anul 1995, iar
dinanul2000safcutorectificareastatutului,devenindoreeadereele,
careunetereelelocale,regionaleisectoriale.
ObiectiveleREASsunturmtoarele:

transmiterea de informaii: crearea de canale care s permit


transmiterea de informaii n interiorul i n afara entitilor
economieisociale;
ncurajarea componentelor de promovareformare
participanilordinorganizaiilereelei;

promovareacreriidereelelocalei/sauregionale;
implementareamsurilorspecificeoportunitiloregale;
sprijinireacreriidelocuridemuncstabile;
privilegierea iniiativelor locale i internaionale ale economiei de
solidaritate;
asumareaunuiangajamentfademediu.

Obiectivul principal al reelei REAS este de a permite economiei de


solidaritate s abordeze i s administreze economia prin promovarea,
sprijinirea i coordonarea eforturilor asociaiilor, afacerilor, economiei i
finanelorcarerespectceleapteprincipiidebaz,dupcumurmeaz:

egalitate:unmodechilibratdeasatisfacerespectiveleintereseale
tuturor prilor interesate (angajai, angajatori, membri ai parte

http://www.economiasolidaria.org.

124

neriatului sau acionari ai companiei, clieni i furnizori locali,


naionaliiinternaionali);

locuri de munc/slujbe: obiectivul este de a crea locuri de munc


sustenabile i de a mbunti accesul persoanelor dezavantajate
saucucompeteneslabe;

asigurarea de condiii de munc adecvate i un salariu decent


fiecruiangajat/membruincurajareadezvoltriilorpersonalei
aasumriideresponsabiliti;

mediu: promovarea de aciuni, produse i moduri de producie


care s nu duneze mediului pe termen scurt i lung, astfel nct
dezvoltarea s fie sustenabil n timp, fr s ipotecheze viitorul
urmtoarelorgeneraii;

cooperare: s faciliteze cooperarea ca valoare uman mai


profitabilimaieficient,nloculsusineriiconcureneincadrul
inafaraorganizaiei;

nonprofituri: s asigure investiia tuturor beneficiilor rezultate n


urma unui bun management n vederea mbuntirii mijloacelor
decontinuareaactivitilornaceeaidirecieisnupermitca
acesteasfiempritentremanageriiparteneri;

angajamentul fa de mediu: legturi mai strnse cu oraul din


vecintateateritoriuluincaresedesfoaractivitile,pentruafi
productivi,pentruaaduceprogresulncadrulcomunitii.

Caracteristiciorganizaionale
Multeorganizaiicuexperienextinsdeimplicarelanivelsociali
economic erau contiente de dificultile ntmpinate n vederea gsirii
soluiilor reale pentru integrare social, n special pentru persoanele cele
maidezavantajate.ReeauaREASuneteovarietatedeentitiimplicaten
domeniul economiei sociale, care combin tineree i experien. Aproxi
mativ jumtate dintre instituii au nceput s apar n anii 80 i restul au
fost nfiinate dup anul 1993. n ceea ce privete locaia geografic i
scopul/tipul de reele, peste 80% dintre organizaii au un scop local i
provindinregiuniprovincialeautonome.

125

Motivele istorice n termeni de tradiie antreprenorial i asociaii


culturale conduc totodat la o diferen notabil ntre regiuni n ceea ce
privete sprijinul instituional acordat economiei de solidaritate, att din
punct de vedere legislativ, ct i economic (legi care s promoveze
economiasocial,pieedeachiziiipublicerezervate,fonduridecooperare,
inseraresczutafirmelor).
Caracteristicile principale ale organizaiilor din economia de solida
ritate:

produsele, serviciile, aciunile i propunerile fcute de ctre


companiile/organizaia de solidaritate contribuie la mbuntirea
calitiivieii;
compania/organizaia este n relaii cu administraiile publice sau
altorganizaieteriar;
adopt o poziie critic n ceea ce privete excesele induse de
productivitate,concureniinvestiiitehnologice;
dezvoltrelaiicomerciale;
fluxul de informaii este securizat n cadrul i n afara
companiei/organizaiei. Se refer la aspectele financiare i umane
alemanagementului,strategiilededezvoltare,structuraierarhica
organizaiei,impactulsuasuprasocietii;
muncitorii sunt implicai n luarea de decizii care le afecteaz
activitateasauviitorulcompaniei;
acord o atenie special calitii muncii i mbuntirii
calificrilorntreguluipersonal;
sprijin iniiativele caritabile asumate n cadrul grupurilor sau
regiunilordezavantajate.

ActivitileREAS
REAScuprindenumeroaseactivitiproductive,printreacesteafiind
iurmtoarele:

reciclareirecuperare;
creareadecompaniideintegrarecuscopuldearecupera,reciclai
vindemobilier,aparate,cri,obiectedecorativeetc.(uneleentiti

126

au aprobat strngerea de deeuri municipale n cartiere sau


regiunintregi);
reciclareahrtieiicreareadeprodusedepapetrie;
activitifinanciareidecredit;
microcredite pentru iniiative ale liberprofesionitilor, coope
rative,parteneriatesauliberprofesionalizareafotilordependeni;
transport;
companiidecurieratcubiciclete;
curiericudizabiliti;
agriculturicretereaanimalelor;
fermeorganiceundelucreazpersoanecudizabiliti;
centredegrdinritipepiniere;
consultaniformare;
consiliereaantreprenorilorndomeniulmanagementuluiafacerilor
deinserie;
atelieredelucruocupaionaleideformare;
consiliere i sprijin n cutarea de locuri de munc pentru foti
pucriai,oamenifradpost,tinerietc.;
centredepromovarealocurilordemuncpentrutinericuriscde
excludere;
formare i ntlniri de schimb de experien pentru directori i
tehnicieni(angajaisauvoluntari);
educaiapentrumediu;
comericonsum;
trguricuvnzareidesolidaritate;
schimbuldeserviciifrbaninrnduloamenilorcuveniturimici;
cooperativealeconsumatoriloridistribuireadeproduseorganice;
librrii, reviste i distribuirea de publicaii pe tema economiei
alternativeisolidaritii;
catering,hoteluriicazare;

127

interveniesocial;

serviciidengrijireladomiciliu;

adpostpentrucopiinevoiai;

programdesprijin,monitorizareimedierepentrutineri;

program educaional de munc ntrun mediu deschis cu peda


gogi;

servicii;

companiidecurenieintreinere;

industrie;

companiitextile.

Reeaua de REAS este n primul rnd un spaiu care permite


sprijinulreciprocioferinformaiipentrutoatedomeniile.Totodat,este
unspaiupentruschimbuldeideiiexperiene,frapierdeoportunitatea
de a servi ca platform pentru ntlniri personale i experimentale care
oferunadintrecelemaibuneoportunitidedobndiredecunotine,nu
numaideinformaiiideexperienepersonale.Deasemenea,aceastreea
esteunpoddelegturntremicrilesocialeiafaceri.

Informaiidecontact
REASReddeRedesdeEconomiaAlternativaySolidaria.
CalleLasProvincias,6bajo31014Pamplona,Spania
Tel.:948136462
Fax:948136137
Website:http://www.economiasolidaria.org

3.2.2.2.LungoDrom(PDEqual)
Parteneriatul de dezvoltare Equal Lungo Drom1 ofer o varietate de
servicii pentru a netezi calea pentru integrarea social i profesional a

http://ec.europa.eu/employment_social/equal_consolidated/data/document/employ
ability/ES%20_A%20Long%20Road%20to%20Full%20Integration.pdf.

128

romilor din estul Europei, n principal romni sau bulgari. ActivitateaPD


Equal aduce contribuii la realizarea unei anumite propuneri din
Recomandrile Consiliului (2004/741/EC) asupra implementrii politicilor
deangajarealestatelormembre,careprevedecSpaniaartrebuisasigure
eficiena i un acces mai mare la msurile pe piaa muncii pentru
persoanele dezavantajate, n special tineri, persoane cu dizabiliti,
imigraniipersoanefrlocdemuncdemulttimp.
PD Equal funcioneaz n patru regiuni spaniole dea lungul coastei
mediteraneene Murcia, Catalonia, Valencia i Andalusia , ceea ce
nseamncproiectulpoateacumsurmezedrumulmigraieiromilordela
MuniiPirineidirectnsudulSpaniei.Astfel,sprijinulestedisponibilpentru
cromiisemutdintroregiunenaltacascautedelucrunagriculturla
culesulrecoltei,carearelocnmomentediferiteinlocuridiferite.
Lungo Drom combin investigarea cauzei i procesele excluziunii
sociale a romilor cu un program de msuri pozitive pentru a facilita
integrarealor.
Pe lng implicarea direct a guvernelor regionale sau a
comunitilorautonome,alimembriaiPDEqualsuntpatruONGuricare
aumultexperiennactivitilecuimigraniiminoritietnice,precum
incombatereaexcluderiisociale.Acesteasunt:
ASPROSOCU, coordonatorul PD Equal, care a fost iniial localizat
n regiunea Murcia, dar acum lucreaz i la nivel naional, n
legturcuproblemeleprivindiganiiipopulaiileimigrante;
CEPAIM este Consoriul Naional pentru Aciuni de Integrare cu
PopulaiiImigrante;
ALHORA KETHANE lucreaz cu educatori i experi n educaie
careseconcentreazpecomunitilederomi;
FAKALIesteFederaiaAsociaiilordeFemeiRomedinAndalusia.

Aceste organizaii neguvernamentale au dorit s foloseasc


experiena i abilitile ntrun mod diferit, prin adresarea nevoilor
ultimuluivaldeimigranidinEuropadeEst,fiindconvinicmetodelelor
artrebuisfiebazatepecelemaibunedovezicareeraudisponibileiastfel
au decis s nfiineze un Observator Permanent al Romilor pentru a se
informa continuu despre activitile proiectului de dezvoltare. Acest

129

Observator Permanent a realizat un studiu la nivel naional n cele patru


regiunicareparticiplaproiect,careafostcompletatcuinformaiiledela
partenerii transnaionali din Belgia, Frana, Irlanda i Slovacia, precum i
princontactelepecareleastabilitcuRomniaiBulgaria.Deasemenea,au
fostrealizateanalizelecauzeloriconsecinelorvalurilordeimigranii,pe
baza acestor analize, observatorul a propus strategii dinamice, sensibile
social i cultural, pentru intervenie. Aceste informaii au fost permanent
reflectate n principalele activiti orientate spre aciune, care au fost
localizate n centrele teritoriale de incluziune ale PD Equal. Observatorul
monitorizeaz,deasemenea,ievalueazactivitilecentrelorcuscopulde
afaceschimbripozitivenmetodelepecareleutilizeaz.Observatorula
acoperit att probleme calitative, ct i cantitative, dar a fost dificil s se
determinenumrulrealdeimigrani,deoareceSpaniainterzicecreareade
baze de date care s reflecte originea etnic a persoanei. Astfel, PD Equal
trebuiessebazezepecelemaibuneinteniiipeinformaiilamnaa
doua, iar ocazional, poliia local are cea mai de ncredere privire de
ansamblu asupra mrimii anumitor populaii migratoare. Totui
informaiilecareaufostadunateauajutatcentreleteritorialedeincluziune
sstabileascanumitezonegeograficecazoneprioritarepentruintervenie
i,atuncicnddateleoferitedectreObservatorulPermanentindicnevoi
noi,centrelencearcnconsecinsschimbeserviciile.

Rezultate
Centrele teritoriale de incluziune au adoptat o metod holistic
pentrunevoilemigranilori oferogamdeactivitiproiectatesajute
noii ceteni s se adapteze vieii n Spania. Integrarea pe piaa muncii
este,deasemenea,acoperitprinconsiliereiasigurareaformriipreprofe
sionale n domenii acum ar fi utilizarea calculatorului i abilitile de
comunicare i sociale. Mai mult, centrele susin crearea de ntreprinderi
sociale sau alte entiti antreprenoriale bazate pe activiti tradiionale ale
iganilorsaupenoiformedeafaceribiculturalesauetnice.Deasemenea,sa
oferit ajutor i consiliere pe probleme foarte importante de sntate i
locuin. Astfel, n Sevilia este un centru de reconciliere care are o cre
pentrucopiiicuvrstadepnlatreiani,daraugrijidecopiiimaimari
lasfritulzileidecoal,ceeacepermiteambilorpriniaiacestorcopiis
accepteslujbecunormntreagsauparial.

130

Oaltaciuneimportantestecreareaunuipacheteducaional(acesta
afostrealizatdeALHORAKETHANE).PDEqualapreciazceducatorii
au nevoie de ajutor suplimentar pentru formare, produse i metode, fiind
oferiteprogrameeficienteformaleinonformalepentruacestgrupint.n
acestsens,uneducatorsocialavizitatuntotalde100decolidintoatecele
patruregiunipentruaidentificacererilelorianregistraoriceexemplude
bunpracticnlucrulcuromi.Rezultatelepachetuluieducaional,careo
oferitbazapentrucursurideformareaprofesorilor,aufostdistribuitepe
scar larg n toate cele patru regiuni i fcute disponibile celorlalte 13
comunitiautonomedinSpania.
Maimult,PDEqualaavutunprogramdediseminarepescarlarg
careainclusproducereadematerialegraficepentruapromovaoimagine
mai realist a populaiei rome care locuiete n Spania; mare parte dintre
activitile de contientizare au fost concentrate pe pagina web a
proiectului.
Parteneriatul PD Equal a fost construit cu atenie pentru a mri
potenialulinovativiimpactulrezultatelorsale,acuprinspatruONGuri
careauavutexperienconsiderabilnlucrulcuimigraniiromi,deinu
romi din Europa Central i de Est, iar comunitile autonome au
responsabilitatea politicii sociale i a politicii legate de integrarea
imigranilor. mpreun, pentru conceperea unui proiect, au neles ce a
funcionat, att n termeni de practic, ct i n termeni de politici, i au
ncercatsadaptezeacestemetodedesuccesnouluivaldeimigrare.
Oinovaiemajorafostobservatorul,careafostcrucialnstabilirea
unei baze pentru inovare, precum i implicarea direct a reprezentanilor
acestui nou grupint. Observatorul a fost activ n identificarea liderilor
sau a persoanelor de referin n comunitile rome i, de asemenea, a
membriloracestorcomuniticareaufostimplicaicamediatoriintercultu
rali. Persoanele implicate n activitile proiectului au fost pietre de ncer
care permanent, pentru a judeca succesul activitilor Lungo Drom. Dup
cumsaartatdeja,observatorulaoferitinformaiirealedespremrimea,
natura i structurile imigraiei i efectele ei asupra comunitilorgazd.
Ceea ce a realizat PD Equal a fost s clarifice problemele, s planifice
obiectivele i s inteasc activitile. Observatorul monitorizeaz i
evalueaz permanent activitatea PD Equal. Personalul de cercetare a fost
multidisciplinari,pentruastabilicadrulpentruevaluareanaturiiinovrii,
observatorulaschiatmetodeitehniciutilizatenantropologie,educaie,

131

sociologie,tiinepoliticeiteoriacomunicrii.Principalelecriteriipecare
lefolosetepentruaevaluaactivitateacentreloraufost:
modificarealocaieigrupurilorint;

modificareacompoziieigrupuluintermenidemrime,genetc.;

preferinele exprimate n termenii locurilor de munc sau


ocupaiilor;

modificri ale circumstanelor indivizilor de la interviul iniial la


centruprinsesiuniconsecutivedesprijin.
Includereamembrilorpersonaluluidinalteageniiiinstituii,cumar
fi Guvernul Regional Murcia (C.A.R.M.) i Unitatea Spaniol de Sprijin a
Fondului Social European (UAFSE), la ntlnirile tehnice sau de
management al proiectului adaug un punct de vedere extern i obiectiv
desprefezabilitateaivaliditateainovrii.Normalcaufostialteevaluri
externerealizate,nacestcaz,dectreCabinetuldeStudiiSociologiceo
firm de consultan care aduce o contribuie important la promovarea
inovrii.
Alte aspecte inovative ale activitii PD ar fi aplicarea experienelor
anterioarecareauavutsuccespnlaacestrelativnougrupintderomi
din Europa de Est un grup care a fost i este n mod clar i n risc de
excluziune social. Una dintre aceste experiene este utilizarea cii de
integrare individual, care este acum aplicat romilor din centrele PD
Equalcuunsuccessimilar.
AltinovaremajorattnPD,ctinparteneriatultransnaionaleste
stabilirea unuinouprofildemediator interculturalidezvoltareapregtirii
pentruaajutaindiviziisjoaceacestnourol,iarfaptulcexistcinevacare
tie despre toate serviciile care exist n zon i care tie s vorbeasc cu
romiinlimbalorsadoveditafivitalpentrusuccesulproiectului.

Contact
CentrulLungoDrom
C/DoctorFloresBastida1C.P.30.100EspinardoMurcia,Spania
Tel:+34968308109
Fax:+34968308146
Email:mangeles.sevilla@lungodrom.org
LegturalapaginawebaDP:http://www.lungodrom.org

132

3.2.2.3.EducaiacooperatistiserviciimeteugretiEstudioGloria,
Sdad.Coop.
AdefoCincoVillasesteamplasatntroregiunefrumoasaSpanieii
areresurseimportantecumarfiagricultura,hidrologia,resurselenaturale
i culturale. Zona a suferit de depopulare n unele sate mai mici i a fost
dificilpentrutineriifemeisigseascdelucru,depindefoartemultde
sectorul agricol i nu este pe deplin integrat n dezvoltarea economic
generalaregiunii.Totui,senregistraunmarepotenialdeapunebazele
sectoarelor agroindustriale, turismului rural i serviciilor n regiune, prin
mbuntireaorganizriiiparticipriipersoanelorinteresatedeeconomia
local.
EstudioGloriaesteocompaniecooperativcusediulnZaragoza,ce
dorete s mbunteasc calitatea vieii celor mai muli dintre cei mai
dezavantajai i mai izolai, s dezvolte abilitile i tehnicile celor care
particip la formare n timp i s ajute la mbuntirea posibilitilor de
antreprenoriat i autoangajare. Principalele activiti ale cooperativei sunt
formarea i vinderea de produse fcute de meteugari contemporani n
zonelerurale.
Promotorulcooperativeilucreaznindustriameteugreascde40
de ani n zonele rurale, este o femeie cu muli ani de experien ce ia
transmis cunotinele prin formarea persoanelor n practicile artei i
meteugritului.
Cooperativa ofer produse de art i meteugrit unice, care sunt
asociate cu servicii de formare disponibile n special pentru femeile din
zona rural. O gam extins de activiti sau derulat, inclusiv stabilirea
magazinului de lucru, care a fost adaptat pentru a servi nevoile specifice
afacerii. Magazinul a fost mprit n diferite zone, asigurnd suficient
spaiu pentru a vinde i a expune produse, are o zon cu mese pentru
nvare i pregtire, inclusiv calculatoare i materiale, de asemenea,
echipamentspecificpentruproducereadeobiectedeartiartizanat,cum
ar fi cuptoarele de uscare pentru obiectele din ceramic i porelan i
dispozitiveelectronicepentruatiaiadaform.Afostntocmitunplan
demarketingspecificpentrucomercializareaeficientaproduselorcoope
rativei, de exemplu, printro pagin web a proiectului, catalog, newsletter
ipublicitateetc.

133

Rezultate
Cooperativa a dezvoltat cu succes o afacere care creeaz obiecte de
art i artizanat inovative i unice n regiune i n jurul acesteia; sau
realizat participarea, motivarea, socializarea i incluziunea femeilor pe
piaa muncii, prin sprijinirea acestora n cadrul cursurilor de formare; a
creatomarcdecalitatecarepromoveazattregiunealocal,cticoope
rativansi;maiimportant,aajutatlaangajareasustenabilafemeilorn
comunitatealocal,iarcoaladeformareesteunicnregiuneaAragon.
Mai mult, cooperativa a primit un certificat de la guvernul regional
Aragon,ceeacereprezintomarerealizarepentrupromotor.Cursurilede
formare sunt oferite unor categorii largi de indivizi, inclusiv femei fr
ocupaie, de municipaliti locale i agenii de dezvoltare local din toat
regiunea. O mare parte a obiectelor de artizanat sunt produse n timpul
practicilordeformareinvare,iardatoritcreativitiiindivizilor,multe
produse unice sunt vndute n magazinul proiectului. Unele dintre
produselemaicreativeaufostselectatepentruexpoziiainternaionalde
obiectedeartizanatdinZaragoza.
n general, activitile cooperativei se ndreapt n mod clar ctre
unul dintre obiectivelecheie ale regiunii prin ajutorul privind creterea
ocuprii femeilor, fcnd parte dintrun grup mai mare de proiecte care
adaug valoare produselor locale prin legtura cu turismul, motenirea
culturalazoneloriproiecteledemediuncareproduselelocalejoacun
rolcheie;deasemenea,susinealteproiectencarecretereacalitiivieii
nzoneleruraleconstituieoproblemimportant.
O metod clar ascendent este demonstrat n cadrul activitii,
deoareceideeaoriginalavenitdirectdelaofemeiedinmediulruralcare
adecissbeneficiezedepropriaexperienpentruaiajutapealii,oferind
cursurideformarenrealizareaobiectelordeartizanat.
Proiectul demonstreaz un element inovativ deoarece evoluia sa i
rezultatelesuntunicenregiune,inovareafiindobservatnmulteaspecte
ale proiectului. Se reliefeaz, de asemenea, un efect de multiplicare,
deoarece femeile formate pot ele nsele s devin antreprenori, folosind
noileabilitipecareleaudobndit.

134


Informaiidecontact
GrisallaEstudio
C/LacarradeMiguel(antiguoGeneralSueiro),14
50008Zaragoza
Tel.&Fax976210885
Website:www.grisalla.com

3.2.2.4.RECIPES,unnouimpulspentrucooperareantreIMMuri
RECIPES1 (acronimul spaniol pentru Reeaua de Cooperare pentru
Internaionalizarea IMMurilor din Economia Social (Red de
Cooperacin para la Internacionalizacin de las Pymes de la Economa
Social))esterezultatulunuiproiectpromovatdeConfederaiaSpaniola
AngajatorilordinEconomiaSocial(CEPESacronimulnlimbaspaniol)
careafostnfiinatsubplanulconcurenialpentruIMMurialTrezoreriei
nanul2001.
RECIPES este un portal web (http://recipes.cepes.es) care gzduiete
diferiteserviciioferitecapunctdeplecarepentruIMMuriialtestructuri
dineconomiasocialnprimiilorpaictrecooperareiinternaionalizare.
PortalulnuconinedoarinformaiideconsultanclarepentruIMMuri,ci
reprezint i un serviciu online de informaii, sprijin i consultan i un
punctdentlnirecuscopuldeasprijiniproceseledeinternaionalizareale
IMMurilor din economia social. Pagina are dou servicii interactive de
baz:unulestedeconsultanonlineicellaltdecutareapartenerilorn
vedereainternaionalizrii.
Scopul su este de a servi drept un instrument de referin de baz
pentrutoateaceleIMMuricaredorescscooperezeisfieinternaionale.
nacestscop,CEPESanceputunplandediseminareintenspentruanuln
curs, care include, printre altele, organizare de sesiuni de informare
formare, att la nivel naional, ct i n unele capitale europene. Aceste

http://www.cepes.es/detalle.cfm?padre=336&idSeccion=337&idsec=sec_00&i
darticulo=454.

135

edine sunt n principal pentru IMMuri, organizaiile angajatorilor din


economiasocial,daripentruoricarealteinstituiicaresuntinteresates
cunoasciscooperezecuacestestructuri.
Obiectiveleacestuiserviciusunt:

contientizareacompaniilordeeconomiesocialdeavantajele
cooperriipentruinternaionalizare;

ndrumarealorntimpulprimilorlorpai;

participareacuexperieneiexemplepractice;

punctdeinformaredebaz,specializndusepeinstrumentecare
ssprijineinternaionalizarea;
punctdentlnirepentrupotenialiiparteneridindiferitelocaii
geografice.

Activitatea principal a RECIPES este dea ajuta ntreprinderile mici


care au rdcini puternice la nivel local s se extind ctre alte piee
internaionale,unindnevoileiintereselediferitelorsfereisectoare.
ConfederaiaSpaniolaAngajatorilordinEconomiaSocial(CEPES)
esteoorganizaieaangajatorilorcareformeazcelmaimarereprezentant
al economiei sociale n Spania, aducnd mpreun diferitele activiti
economice care exist sub conceptul de economie social. A fost nfiinat
nanul1992,pentruacoordona,reprezenta,administra,promovaiapra
interesele membrilor si. CEPES are 22 de membri care reprezint
interesele a peste 22.251 de ntreprinderi spaniole, ce ofer peste 2,5
milioanedelocuridemunc,iarcifralordeafacerireprezintmaimultde
6% din PIBul naional. CEPES este prima platform care reprezint
economiasocialnSpaniainEuropaiunetediferitelefamiliicaresunt
tradiionalconsideratecafcndpartedinacestsectoraleconomieiinoile
organizaiicareidefinescstrategiadeafaceriiactivitateadinperspectiva
coeziunii sociale (cooperative, companii deinute de angajai, societi de
ajutor reciproc, fundaii, ntreprinderi de integrare, centre speciale de
angajareetc.).

136

Informaiidecontact
Spanish Confederation of Social Economy Enterprises CEPES
(ConfederacinEmpresarialEspaoladeEconomaSocial)Confederaia
SpaniolantreprinderilordinEconomiaSocial
Vallehermoso,
28015Madrid
Tel:915930412
Fax:914487393
email:contacto@cepes.es
http://recipes.cepes.es
http://www.cepes.es/index.cfm?idioma=2

3.2.2.5.ProiectulEqualLaFactoriadeEmpresas(Fabricadentreprinderi)

Promovareantreprinderilorsocialepepieeledemediundezvoltare
Oraele i satele de la munte din partea de nordest a Madridului
sunt n cretere, att datorit sosirii oamenilor n cutarea unui trai mai
ieftin i mai uor dect cel din Madrid, ct i datorit construirii de
rezidenesecundarepentrupersoanelecaredorescsiasdinmetropolla
sfrit de sptmn. Ele reprezint locuri atractive de locuit pentru
navetiti i ofer multe oportuniti de afaceri. Cu toate acestea, unele
grupuri dezavantajate se gsesc n situaie de excluziune: cincisprezece la
sutdinpopulaiaacesteimunicipalitiestereprezentatdenoiimigrani
crora le poate fi dificil s intre pe piaa muncii din cauza problemelor
legatedecompeteneidiscriminare.ntretimp,omajullocalestenmare
parte format din femei; peste 70% din beneficiile sociale minime pltite
sunt oferite femeilor. Partenerul conductor, o asociaie numit Los
Molinos,afostfondatdeunparteneriatEqualcareaunitctevaONGuri
carelucreaznsector.LosMolinosaobservatcoraulMadridsuferdin
cauzapresiuniiurbanizriiiproduceriidincencemaimaridedeeuri.A
fost stabilit proiectul Equal La Factoria de Empresas (fabrica de
ntreprinderi) pentru a aborda dou probleme ntrun mod suprapus: n
primul rnd, liberprofesionalismul putea fi facilitat n cadrul municipa
litilorint n rndul celor crora le era cel mai greu s intre pe piaa

137

muncii i, n al doilea rnd, ntreprinderile create puteau contribui la


sustenabilitateamediuluinconjurtor.

Ofabricpentruntreprinderilesocialedinsectoruldemediu
Fabricadentreprinderiaatinsrezultatenotabileatuncicndsacoele
reciclateprodusedeunadintrentreprinderilesaleaufostfolositedePau
Gasol i de ali sportivi renumii n timpul campaniei oraului Madrid de
gzduireaJocurilorOlimpicedin2012.

ProducereadesacoedinmaterialdecampaniepentruMadrid2012
Fabrica deine dou departamente principale inovatoare. n primul
rnd,existfugactreliberprofesionalism( lanzaderadeempresas ),un
departament care asigur sprijin n afaceri grupurilor dezavantajate i se
concentreaz pe creterea oportunitilor din zon. n al doilea rnd, exist
Promociona undepartamentcarealansatoseriedentreprinderisociale
experimentale n sectorul de mediu. Echipa Runway ncearc s ofere
prioritateisncurajezeproiectelelegatedesectoruldemediu,nspecialn
domeniile turismului rural, grdinritului i comerului. n El Escorial, una
dintre municipalitile din zona de implementare Runway, a ajutat ase
tineri n vrst de 18 ani s nfiineze o cooperativ pentru ntreinerea
parcurilorpublice.
Runway iPromociona suntsprijinite de o serie deservicii comune:
pentruinvestigareanoiloroportunitidepia(CentrodeI+D+E),pentru
contactareanoilorclieni(PuntodeEncuentro),pentruasigurareaegalitii
ntre sexe (Servicio de Igualdad de Oportunidades) i asigurarea plasrii
locurilordemunc(Intermedia).Intermediaseocupnspecialcuplanuri
personalizate privind inseria pe piaa muncii i informeaz potenialii
angajatori privind stimulentele disponibile pentru angajarea persoanelor
care provin dintrun grup dezavantajat, cum ar fi imigranii i persoanele
cudizabiliti.

Construirea unei orientri ctre crearea de afaceri n rndul


grupurilordezavantajate
Runway este un program experimental care ncearc s ajusteze
nevoile grupurilor dezavantajate cu oportunitile afacerilor din zon,
asigurndcursuridemanagementalafacerilorilucrripracticepersonale
caresnsoeascprocesuldecreareaafacerii.Primulpasalmunciiloreste
deaidentificanevoileindividuluiideaasiguraformareaadecvat.Unii
oamenicautfinanareifraaveaunpunctdeplecare,ntimpcealiinu

138

auunplandeafaceri,aacnuauacceslafonduri.Celdealdoilealucru
pe care l fac este alctuirea unui plan de afaceri, mpreun cu ei, iar al
treilea pas l reprezint cutarea de fonduri; proiectul are contract cu La
Caixaialteentitifinanciareideinepropriulfondexperimentalpentru
acele proiecte pe care le considerm a fi bune, dar pe care banca nu
intenioneazslefinaneze.
n cadrul proiectului sa descoperit c fiecare grup dezavantajat se
confrunt cu o serie de obstacole specifice n ceea ce privete liber
profesionalismul.Pentruimigrani,ncercareadeaischimbapermisulde
munc n statut de liberprofesionist poate fi mai complicat dect
obinereafinanrii.Femeilentmpindificultiadeseanceeaceprivete
sprijinulfamilial.
De asemenea, sa reliefat faptul c discriminarea dintre sexe nu se
refernumailafemeilecusalariimici.Astfel,mulidintreparticipaniide
sexfeminingsescdincencemaidificilobinereaunuilocdemuncpe
msurceseapropiedevrstade35deani.Runwayalucratpnacumla
afaceridecndanceputproiectul;majoritateaclienilorsuntfemeii40%
suntimigrani.

Deschidereadepieeinovatoareprinreciclareadeeurilor
Ecolinea este probabil cea mai dezvoltat dintre ntreprinderile
sociale sprijinite de ctre Promociona. Are dou ramuri de activitate:
Ecotextil,centratpereciclareamaterialelorpublicitare,iEcoaceite,carese
ocup de ulei vegetal folosit. Ambele i eticheteaz produsele pentru a
artacsuntprietenoasecumediuliasigurlocuridemuncgrupurilor
dezavantajate;acestlucrucontribuielaconcurareaproduselorpepia,n
specialaimporturilormaiieftinedinrilencursdedezvoltare.
Ecotextil este fondat n jurul ideii c metropole precum Madrid
produc conserve de plastic pentru reclame i promoii. La terminarea
campaniilor, firmele n mod normal ar arde materialele pe propria lor
cheltuial, genernd mult poluare, sens n care le ofer gratuit ctre
Ecotextil. Materialele sunt tiate, splate i transformate n geni la mod,
carcase mici sau poete. Clienii principali sunt instituiile sau consiliile
publicecaredoneazmaterialelerezultatedincampaniilelorpublicitarei
doresc s le transforme n sacoe pentru diferite evenimente i congrese.
Steagul lung de trei metri din perioada candidaturii Madridului a fost
donatlaEcotextilpentruafitransformatngenioficialepentrudelegaia
olimpicspaniol.

139

Ecotextil pltete pentru ca femeile care lucreaz acolo s urmeze un


cursde100deorendomeniulconfeciilorindustriale.Dupcurs,Ecotextil
angajeaz unele dintre femei pe perioade de maxim 3 ani. La Ecotextil,
femeile nva nu numai confecii industriale, dar i abiliti precum
interaciunea cu alte persoane, respectarea orarului zilnic de activiti
personale.
nprezent,laEcotextillucreaz6femei,nsmultealteleaustataici
peperioademaiscurtedetimpiaureuitsgseascunlocdemuncn
altparte.

Ontreprinderesocialdeuleireciclat
Ecoaceiteesteoaltntreprinderesocialexperimentalsprijinitde
Promociona.Colecteazuleivegetalfolositdelacaseleoameniloricantine
i l folosete pentru a face spun sau l vinde direct pentru biodiesel. n
prezent are 4 angajai cu norm ntreag. Muli dintre oamenii care
participlacursuridespreprodusedespuniuleidevindupaceealiber
profesioniti. Divizia desfoar, de asemenea, campanii de contientizare
fademediuiorganizeazatelieredelucrulocaledevoluntariatpetema
mediuluicutineriidinregiune.

Sustenabilitate: Strngerea uleiului de gtit folosit pentru a face


spunibiodiesel
Deoareceestedificilssupravieuiascdoardinvnzriledespunsau
biodiesel,sustenabilitateaafostomareprovocare.Pentruaseconsolida,ei
au trebuit s diversifice gama de produse. n acest sens, proiectul a folosit
CentrulsudeInovaii(CentroI+D+E)condusdeoimportantUniversitate
dinMadrid(UniversidadAutnoma)careidentificoportunitiledeafaceri
n sectorul de mediu. n prezent, se studiaz dac industria de vopseluri
poatedeveniclientalEcoaceitedatoritnevoilordeulei.
Fabrica de ntreprinderi sprijin dou alte iniiative experimentale
carenprezentsuntnstadiultimpuriudedezvoltare:CentruldeGrdini
HierbabuenaicoalaAgricolAFAPdestinatepersoanelorcudizabiliti
mintale.

Construireaunuiparteneriatcubeneficiideajutorreciproc
UnuldintresucceseleproiectuluiafostextindereaLosMolinos,prin
crearea unui parteneriat nou, denumit Sierra Emprende . Los Molinos
particip acum la adunarea general a Sierra Emprende, deoarece

140

municipalitile locale le ofer posibilitatea dei exprima ideile i nevoile


mpreun cu autoritile publice, ceea ce are impact politic. Acest lucru a
dus la rezultate precum plata din partea unei municipaliti pentru
strngereacartoanelordepeoproprietateindustrial.
Implicarea sectorului privat este esenial, dar nu se pot folosi de
reele normale de distribuie, deoarece sunt prea scumpe. ntreprinderile
socialenusuntsprijinitedeuninvestitorprivat,aacbaniitrebuiesvin
prin intermediul proiectelor specifice. Sectorul privat arat un interes
ridicat fa de implicarea lor, deoarece realizeaz c pot obine beneficii
socialeidemediucaresvinnsprijinulzonei.Universitilejoacunrol
esenialnproiect,prinexplorareaposibilitiloractivitiloreconomicen
sectorul de mediu. Universitatea din Madrid ajut la monitorizarea
evoluiei afacerii, analizeaz posibilitile din sector i realizeaz studii
privindpotenialiclienisauprodusediversificate.

Informaiidecontact
NumeDP:FactoriadeEmpresas:ClavesparaelEmpleoyelDesarrolloLocal
DPID:ESES20040524
CoddeidentificareTCA:4450;4514
ContactDP:OfeliaRicciardelli
Tel.:+34915912336
Email:direccion@admolinos.org

3.2.3.Italia
3.2.3.1.CooperativaAssistenzaDomiciliareInfanziaAnzianieInfermi
(CADIAI)
Cooperativa Assistenza Domiciliare Infanzia Anziani e Infermi
(CADIAI) a fost nfiinat n 1974 n Bologna, a fost prima cooperativ de
acest tip din Italia care a oferit servicii de ngrijire la domiciliu pentru
comunitatealocal.CADIAIesteocooperativsocialdecategorieA,este
nregistratONLUS(organizaiesocialnonprofit)ioferserviciisociale,

141

de asisten medical i educaionale pentru public (deseori n colaborare


cu organisme publice), supraveghere medical, servicii medicale
ocupaionaleiprogramedeformarepentrucompanii.
CADIAIfuncioneaznprincipalnprovinciaBologna,undeafost
nfiinat, dar deruleaz proiecte i n afara acestei provincii, prin crearea
de parteneriate cu cooperativele locale care mprtesc acelai spirit.
Organizaia este membr a Legacoop Bologna, accentund legturile sale
cu oraul i provincia, i particip la conferine (n special n domeniul
social)propusedeaceastasociaieprofesional,unadintrecelemaimari
dinItalia.Este,deasemenea,membraLegacoopsociali,parteaLegacoop.
Activiti:

oferserviciisociale,deasistenmedicalieducaionalepentrua

realiza integrarea social i pentru a mbunti calitatea vieii,


contribuindlaintereselecomunitiingeneral;

asigur membrilor servicii stabile n calificarea prin programe de

formarencelemaibunecondiiieconomice,socialeiprofesionale;

ofer rezultate care satisfac cel mai bine nevoile utilizatorilor, prin

ajustareaproiectelorimbuntireacontinuacalitiiserviciilor;

aciunea cooperativei se bazeaz pe responsabilitate pentru

participareiantreprenoriatdinparteamembrilor;

ofer management economic i financiar al activitilor pentru a

asiguradezvoltareaulterioaracooperativei.

Caracteristicioperaionale
CADIAIfuncioneaznurmtoareledomenii:

Serviciideasistensocialpentrupersoanelenvrst:
X serviciiladomiciliu;

X serviciirezideniale(caserezidenialeidengrijire);
X serviciisemirezideniale.

Serviciieducaionalepentrucopii:
X cree;

X locuridejoac.

142

Serviciieducaionalepentrutineriicuprobleme:
X semirezideniale;
X spitaledezi;

X grupurideeducaieiproiectelocale.

Servicii de reabilitare social pentru adulii cu dizabiliti,


problemepsihologiceipsihosociale,dependenideviaii:
X serviciirezideniale;

X serviciisemirezideniale;
X serviciilocale;

X serviciiladomiciliu.

Servicii de prevenire i protecie; servicii de sntate ocupa


ional:

X consiliere pentru companii n procedurile de protejare a sn


tiimuncitorilorideasigurareasiguraneilaloculdemunc.

Calitateademembru
MuliangajaiCADIAIsuntimembriaicooperativei,darangajaiii
colaboratoriinusuntobligaisdevinmembri:calitateademembruesteo
problemdeliberalegere,unmoddeajucaunrolmaiactivnactivitile
cooperativei.
CooperativaCADIAIare1.081deangajaiiunprofitdeaproape27
milioanedeeuro(55%dintreangajaisuntmembri,85%dintreangajai
suntfemeiifemeilesuntbinereprezentatenconsiliuldirectorzecedin
treisprezeceinechipademanagementcincidinnou).

Creterearesurselorumane
Conform politicii de asigurare a celor mai bune condiii economice,
socialeiprofesionalepentrumembriiiangajaiisi,CADIAI:
apliccontractulcolectivdemuncpentrucooperative;

a semnat acordul cooperativelor sociale din Provincia Bologna,

cerndunsuplimentlasalariulspecificatnacordulnaional;

apliccontribuiicomplete,inudoarsalariulmediuconvenional;

143

protejeaz locurile de munc ale femeilor, n special n ceea ce

privetematernitatea;

ofercondiiimaibunedectceleaplicatengeneralnacestsector.

Cooperativa:

asigur realizarea competenelor aprobate i cerute muncitorilor la

loculdemunc;

perfecioneaz operatorii prin cursuri de formare, inclusiv prin

organizareadecursurilacerereaspecificagrupurilordelucru;

stabileteplicorectepentruoreledeformare.

Formare
Fiecrui specialist i este asigurat anual un curs de formare i de
perfecionarencolaborarecuorganismetiinificecertificate.Cursurilesunt
organizate pe baza nevoilor i cerinelor fiecrui serviciu pentru a rezolva
probleme caracteristice specifice. Autoritile acreditate certific faptul c
procesele de producie i procedurile organizaionale ale cooperativei sunt
conformstandardelordecalitatenaionale,europeneiinternaionale.

Informaiidecontact:
CooperativaSocialeCADIAI
ViaBoldrini8
40121Bologna,Italia
T+390517419001,F+390517457288
Email:info@cadiai.it
Website:http://www.cadiai.it

144

3.2.3.2.TheNorthMilanDevelopmentAgency(ASNM)Ageniade
DezvoltarepentruNordulOrauluiMilano
Centrul de Resurse pentru ntreprinderi Sociale1 a fost nfiinat n
1998dininiiativaAgenieideDezvoltarepentruNordulOrauluiMilano
(ASNM), Centrul European pentru Iniiativ i Consoriul Milan Lavorint
pentru ntreprinderi Sociale (n prezent Consoriul Social CS&L) cu
sprijinul municipalitii Cinisello Balsamo i al Provinciei Milano. Centrul
deResursepentruntreprinderiSocialeesteuninstrumentpentrusprijinul
idezvoltareaceluidealtreileasector,unpunctdereferinpentrupoliti
ciledemuncactiv,unserviciuiuncentrudeactivitatepentrurelansa
rea unei economii comune. Pentru aceasta, centrul CRIS dezvolt aciuni
menite:
spromovezesectorulnonprofit,activitileiserviciilesale,varie

tateadepropuneripentruconducerealocalipentrucomunitate;

s ntreasc sistemul actualelor ntreprinderi sociale, prin

pregtire,activitideconsultanicanalizarearesurselor;

s ncurajeze crearea i dezvoltarea ntreprinderilor sociale capabile

screezenoilocuridemunc,ssprijineintegrareaunorgrupurimai
slabe pe piaa muncii, s suplimenteze o larg varietate de servicii
socialeidesntateiaciunindomeniulmediuluiiculturii;

s sprijine planificarea activitilor conducerii locale n zone de

interveniepentruintegrareaaciunilorpentrugrupuridefavorizate
pepiaamuncii;

scontribuieladezvoltareasistemulteriar,colaborndlapoliticile

de pregtire a slujbelor active din zona Milano de Nord i


comportnduse ca un centru de activiti strategice pentru
relansareantregiizone;

s devin un promotor al inovaiei n politicile sociale, bazate pe

experiena pe care ntreprinderea social a ctigato n domeniul


serviciilorpersonale.

Agenia de Dezvoltare pentru Nordul Oraului Milano, Renato Galliano,


Antreprenoriatul economiei sociale i dezvoltare local, p. 28, www.asnm.com
(informaiiledespreacestcazaufostluatedinacestraport).

145

Pentruaactivadezvoltareaeconomieisociale,ASNMaluatpartei
continusfieunlideractivnctevainiiativealecomunitii.
Iniiativa comunitar ADAPT: Interveniile pentru dezvoltarea

locurilordemuncinceputuluneinoiactivitideafacerinzone
de criz. Scopul acestui proiect condus de ASNM a fost s
dobndeasc noi forme de adresare i dezvoltare a administrrii
zonei, s nceap noi servicii de afaceri, s implice zona pentru a
stabili instruciuni n activiti de pregtire i s i concentreze
ateniaasuprantreprinderilorsocialecageneratoridenoitipuride
munc.

Orizontul iniiativei comunitii: Reea multimedia: oportuniti de

munc pentru persoane cu dizabiliti. Liderul proiectului a fost


ConsoriuldePregtire,iarASNMajucatunrolfundamentalncrea
reantreprinderilorsocialepentrupersoanecudizabiliti.Acestpro
iect a dus la nfiinarea unei cooperative sociale (Adelante) privind
slujbeadresatepersoanelorcudizabiliti,caresadezvoltatlaCRIS.

Iniiativa comunitar NOW: Donne e servizi n rete (Femei i

servicii web). Municipalitatea Sesto San Giovanni a fost liderul


proiectului, iar rolul ASNM a fost s nsoeasc i s creeze o
ntreprinderesocialpentrufemeilecareiaupartelaacestproiect.

IniiativacomunitarIntegra: Immigraticreanolapropriaimpresa

(Imigranii i nfiineaz propria lor ntreprindere). Provincia


Milano a coordonat acest proiect, iar rolul ASNM a fost s
nsoeascisnfiinezeontreprinderepentruimigrani.

Iniiativa comunitar Equal: Luoghi della qualit sociale (Locuri

pentruegalitatesocial).AcestproiectafostcoordonatdeAsociaia
pentru Munc i Integrare, iar printre partenerii si sau numrat
consiliilelocalealeSestoSanGiovanni,CiniselloValsamoiCologno
Monzese. Scopul proiectului a fost s mbunteasc anumite zone
ale consiliului din punct de vedere social, experimentnd abordri
inovative.
Pentruadezvoltaroluleconomicalntreprinderilorsociale,ASNM
acreatunparteneriatcuocompaniecarelucreazndomeniulfinanelor,
avnd drept scop nceperea unei activiti tip microcredit. (Aceast

146

activitateajutntreprinderiledezavantajatedinpunctdevedereeconomic
sobinacceslacredite.)

Datedecontact
MilanoMetropoliAgenziadiSviluppo
ViaVenezia,23
20099SestoSanGiovanni(MI)
Tel:(+39)02.24126.540
Fax02.24126.541
Email:info@milanomet.it
Website:www.asnm.com

3.2.3.3.CooperativaSocialDialogica
CooperativaSocialDialogicaafostnfiinatn2006deungrupde
psihologiipsihoterapeuicuoexperiendeundeceniunconsultanai
pregtireamanagerilorioperatorilordeserviciipentrusntate,sntate
social,asociaiidebunstareieducaie,instituiipubliceicompanii.
Cooperativa a fost nfiinat pe baza unui plan de afaceri clar:
promotorul unui model inovativ de intervenie n viaa social poate
detectairspundenevoilordesntatealentreguluisistemnaionaliale
reelei de servicii care l compun. n acestsens,intenioneaz s acioneze
conform celui mai recent ghid normativ (L.328 Ghid de ndrumare al
managementuluiresponsabilitiisocialecorporative)caresprijindezvol
tarea unui sistem integrat al serviciilor i interveniilor ca o reea a
responsabilitilor colective printre cei care, din numeroase motive
(instituii, sectorul teriar, corporaii, reele de solidaritate informale,
familii,indivizi),potpromovasntateanzon/comunitate.
Structurile cooperativei, prin urmare, intenionau s intervin,
potrivitmodeluluitiinificadoptat,nrelaiecustructurileorganizaionale
care constituie serviciile departamentale ale sistemului de sntate.
Cooperativa acioneaz n domeniile cultural, social i personal, ceea ce
clasificmisiuneadreptunatelierdelucrupentrupromovareasntii.De
asemenea, accentueaz identitatea structurii n ceea ce privete
promovarea colii, subliniaz testarea continu a noilor produse/servicii,
prin i de la referirea la modelul operaional adoptat, menit s creasc

147

constant eficiena i eficacitatea reelei de servicii pentru a furniza


rspunsurilanevoiledesntatealecomunitii.
CooperativaSocialDialogicaarezultatnurmaproiectelordestinate
coeziuniisocialeidezvoltriiuneicomuniticompetentenadministrarea
propriei lor snti. Prin intermediul serviciilor de consultan i de
management i formare pentru organizaiile publice i private, experi i
indivizi, cooperativa Dialogica funcioneaz ca un promotor al proce
sului de coresponsabilitate a ntregii reele pentru a genera sntate.
Obiectivulstrategicaloricreiinterveniiestedeatransformacomunitatea
ntrun serviciu ct mai normal, capabil s sprijine i s promoveze
dezvoltarea prin crearea de reele neoficiale de sprijin, de promovare a
participrii cetenilor la viaa comunitar, de dialog ntre companiile cu
profititeritorii,nspiritulresponsabilitiisocialecorporative.

Modeluldeinterveniipentrucreareadeproduse/servicii
Modelul de intervenie care caracterizeaz modul de funcionare al
cooperativeiDialogicagaranteazcalitateaproduselor/serviciilorfurnizate
prinaplicareadiferitelorstrategiidealegere:
1. Procesulconsultativ,nrelaiecuosolicitaredinparteaclientului,
este un dialog/cale activ condus de consultani. Aceast cale
permite efectuarea unui studiu al nevoilor (nu doar explicit)
pentruaseexprimanevoilespecificealeteritoriului,organizaiei,
clientului i astfel serviciul/produsul care i este dedicat s
corespundcucerineleclientului.
2. Aspectul: conform informaiilor adunate de consultant, procesul
deconsultarepermiteprocesuldedesign,folosindoechip.Toate
proiectele conin referina explicit la nevoia detectat, scopurile
proiectului, cadrul metodologic pentru implementarea proiec
tului,descriereaaciunilorproiectului,sistemuldemonitorizarei
evaluare, timpul i resursele necesare pentru implementarea sa.
Proiectuleste,deasemenea,validattiinificnaintedeafipropus
i discutat cu clientul. Adoptarea unui management organiza
ional intern de tip matrice a serviciilor/produselor furnizate se
refer la o matrice care arat rolurile care exist n cadrul
organizaiei i interaciunile dintre membrii si, cu condiia

148

construciei unei dimensiuni dialogice n cadrul structurii


organizaionale, astfel fcnd posibil o analiz continu a
strategiiloreficientepentrumbuntireacontinuaaciunilorde
management implementate. O caracteristic special a manage
mentuluidetipmatriceaproiectelordeclanatededialogestei
identificareaunuimanagerdeproiect,caregestioneazobiectivul
de a administra ntreaga comunicare organizaional i la nivel
macro vizeaz asigurarea de servicii/produse i asigurarea efici
eneiplanificate.
3. Direcia tiinific: pornind de la alegerea unui model precis de
referintiinific,Dialogicaidentificrolulreferenilortiinifici
prezeni n permanen n cadrul organizaiei, care s garanteze
aderena la o referin operaional pentru toate activitile
cooperativei(inclusivncadrulmanagementuluioperaional).
4. Procesuldeevaluare:prezenainstrumentelordeevaluarerepre
zint o caracteristic special a categoriilor de servicii/produse.
Este esenial, pentru fiecare produs/serviciu, s se asigure
instrumentele adecvate evalurii eficienei, eficacitii i
satisfaciei clientului n vederea stabilirii caracterului adecvat al
aciunilorpropuse,cagarantareacalitii.

Serviciiiproduse
Compatibil cu obiectivul general stabilit, cooperativa este capabil
deaoferiproduseiserviciicaresajutelaidentificareanevoilor/nevoilor
de sntate ale comunitii i s rspndeasc teorii i practici legate de
sistemuldesntate.
PrincipaleleliniideproduseoferitedeDialogicasunt:

proiectedecoeziunesocial;

consultanipregtirepentruorganizaii;
cursurideformaredincatalog;

proiectecliniceideconsultan;

medierecivic,familialiinfracional;
expertnconsultantehnic;

149

cercetrisociale.

Parteneriate
Pentru a seasigura c aciunile sale sunt permanent n conformitate
cu cercetrile tiinifice i de inovaie, cooperativa Dialogica pstreaz
stabil cooperarea cu Grupul de Cercetare n Psihologia Sntii,
Facultatea de Psihologie, Universitatea din Padova i n special cu
profesorulGianPieroTurchi,careocup,deasemenea,poziiadedirector
tiinificalCooperativei.
Cooperativafacepartedintroreeadeorganizaiicareaplicacelai
model de intervenie n multe arii, de la organizaii corporative pn la
serviciisocialeidesntate,educaionale,culturaleincontextnaional
per ansamblu (fiind incluse Laboratorul Companiei Pragmata Ltd. care
ofer consultan organizaiilor cu sedii multiple pe teritoriul naional, n
special n domeniul cercetrii, i Laboratorul M.AD.IT care se ocup cu
metodologiadeanalizatextuluidigital).

Datedecontact
CooperativaSocialDialogicaa.r.l.
ViaCopernico,2220125Milano
Tel:02.89696553
Fax02.89696554
Email:dialogica@dialogicalab.eu
Website:http://www.dialogicalab.eu/

3.2.3.4.CooperativasocialETA INSIEME
CooperativasocialETA INSIEMEesteocooperativsocialfondat
nanul1986dectreungrupdeasistenisocialivoluntari,dindorinadea
mprti nevoile oamenilor. nc de la nfiinare, a continuat cu aceeai
pasiune s ofere servicii educaionale i asisten social destinate tuturor
categoriilordevrst(sugari,copii,familiiibtrni).

150

Toateserviciileoferitesuntpentrusubiecicaracterizaideoanumit
nevoie i sunt furnizate de profesioniti i de persoane competente. n
fiecare arie de aciune, factorul decisiv este reprezentat de relaia care se
stabileteisedezvoltntreutilizatorifurnizorulprofesionistdeservicii,
iar binele persoanei i valoarea pe care o implic reprezint principiile de
bazalecooperativei.

Personalul
Personalul cooperativei este format din 400 de persoane indepen
dente, printre acestea numrnduse lucrtori, membri angajai i
profesioniti, n principal educatori, psihologi, pedagogi, animatori,
terapeui de recuperare, asisteni sociali i medicali, personal care face
curenie. Cooperativa ETA INSIEME a stabilit i implementat n ultimii
aniopoliticdemanagementatentiminuiosnceeaceprivetetinerii
ifemeile(aproximativ40%dintrelucrtoriimembriauvrstamaimicde
35 de ani i n proporie de 90% sunt femei). Prezena femeilor este, de
asemenea, important n coordonarea rolurilor i responsabilitilor,
depind 75%, iar aproximativ 30% dintre membri dein aranjamente
contractualealteledectcunormntreag.
ETA INSIEME este deschis integrrii muncitorilor strini: aproxi
mativ 40% dintre membrii si nu sunt de naionalitate italian, majoritatea
dintreacetiaproveninddinAmericaLatiniAfrica.Dovadaabilitiisale
de a contribui la dezvoltarea i integrarea locurilor locale de munc, peste
20% dintre membrii si lucrtori sunt rezideni ai comunitilor n care
opereazi85%dintreacetialucreaznprovinciadereziden.

Activiti/servicii
Dea lungul anilor, ETA INSIEME a cunoscut o evoluie stabil i o
difereniereaserviciiloroferiteastzi,precum:
centredengrijiredezi;
cree;

cameredejoac;

serviciidengrijiriladomiciliupentrucopiiibtrni;
centredezi;

151

comunitatedelocuine;

sanatoriipentrubtrni;

centrusocialdeapelare.

Caracteristicioperaionale.Serviciipentrubtrni
Obiectivulprincipalurmritncadrulserviciilordemanagementale
cooperativei pentru btrni este protecia i asistena beneficiarilor
serviciilor de sntate, acest obiectiv necesitnd o modalitate eficient de
operare a serviciului pe care l consider ca parte a rspunsului primar la
nevoile btrnilor. Asistena tehnic, prin urmare, coincide asistenei
umane, n special n domeniul geriatric. Contieni de faptul c viaa, att
din punct de vedere calitativ, ct i cantitativ, depinde n mare parte de
contactul psihologic, social i de mediu la care ia parte, se acord atenie
deosebitimportaneiacestorfactori,attdinperspectivaistorieitrecutea
btrnilor, ct i din perspectivele prezente i viitoare care sunt oferite.
Metodologia operaional care este aplicat n cadrul fiecrui serviciu nu
este pus n micare doar din perspectiva performanei, ci este deschis
scopurilor i proiectelor prin care structura central de management a
cooperativeiurmretembuntireacontinuaserviciului.
Att metodele de organizare, ct i cele operaionale au ca numitor
comunsubiectulbeneficiaralserviciuluiasigurat,aspectcarentotdeaunaa
fostcondusdegrijapentruom,indiferentdevrst,ceeacenecesitsfie
servitsubformeconcretealenevoilorsale.
n ceea ce privete serviciile personale, calitatea este garantat de
profesionalismul acelora care lucreaz, profesioniti ai cror factori
constitutivi sunt reprezentai de calificrile profesionale, n special
calificareadeangrijiopersoan,deamprtibucuriiitristei.
Tipurileserviciiloroferitepersoanelornvrstinclud:

managementulserviciilordengrijirensanatoriiiRSM(aziluri);
managementulcentrelordezipentrubtrni;

asisteningrijiriladomiciliulbtrnilor.

152

Centrulsocialdeapelare
n ultimul deceniu, cooperativa a cunoscut o cretere exponenial a
numrului companiilor care solicit sprijinul unui centru de apelare, n
primulrndpentruserviciidetelemarketingiapoipentruserviciilefa
declieni.Acestlucrusedatoreazfaptuluicsistemulcentruluideapelare
poateoferiunserviciudenaltcalitate,optimizndresurselefolosite.
Centrulsocialdeapelareseconfruntcudiferiteprovocrisociale,n
cadrulactivitilorcomerciale,efectundusedelaalteorganizaiisisteme
de procesare care permit apelarea operatorilor specializai pe o singur
problemadresatifolosireamaisistematicatehnologiiloravansate.
Proiectareacentruluisocialdeapelare,parteauneianalizedetaliatea
serviciuluiglobaloferit,trebuiefcutnaafelnctspoatfifolositde
utilizatoriispecifici.
nacetianideexperien,centruldeapelareadevenituninstrument
social al crui potenial a putut fi verificat n mod direct i poate oferi un
sprijinfundamentaltuturorentitilorcarefurnizeazserviciioamenilor.De
aceea sa creat n cadrul cooperativei o unitate cu profesioniti care au do
bnditexperiendevaloarendomeniulplanificriiiformrii,poatefurni
zasfaturidespecialitatetuturorstructurilorsocialepublicesauprivatecare
dorescsiimplementezeserviciileprinintermediulcentruluideapelare.

Proiectederulatedectrecooperativ
Not Just Finished nc nu sa terminat este un proiect creat s
asigureunrspunsconcretlaproblemadeviaieijuvenileprinintermediul
serviciilor pentru adolescenii nevoiai, folosinduse agregare social i
educaional,atelieredelucrueducaionalei demeditaiinmodspecial
dedicatedomeniilor:artistic,culturalirecreaional.
NSC Dropout project este un proiect care vine n ntmpinarea
copiilor cu risc grav de abandon. Proiectul este destinat copiilor care au
renunat la formare sau sunt repeteni i servete drept pod de legtur
ntresituaiasubiectuluiideciziadeaapucaunnoudrum.
NSCOrientareprezintoudeschisctresprijineducaionaliservi
ciideangajarepentruutilizatoriituturorcelorlalteproiecteipentrucerinele
externe(organizeazformrindomeniulmunciideinformareconsiliere).

153

Activiti
Consolidarea competenelor, a activitilor semnificative, ateliere de
lucru,excursii,ndrumarectrecarieriformarepentrudiverselocuride
munc.

Clieniiparteneriate
nultimii20deani,ETA INSIEMEiadobnditreputaiacaavnd
orientare puternic ctre calitatea serviciilor, iar acest aspect permite
construirea de parteneriate importante n diferite domenii, dintre care
meritmenionate:
Banca Intesa Sanpaolo, pentru managementul creei din cadrul
sediuluiBnciidinMilano;
Fundaia Food Bank, pentru coordonarea centrului de apelare din
Sicilia;

Autoritile din Milano, pentru managementul serviciilor educa


ionaleisprijinuluicopiilorcuproblemesociale;

CentrulHappyService,pentrumanagementulzonelorpentrucopii
dincentrelecomerciale;

Serviciile ETA INSIEME din diferite orae din Lombardia i n


specialdinhinterlandulMilano.

3.2.3.5.CompagniadellaOpere(CDO)iCDOOpereSociali
Compania CDO Opere Sociali este o asociaie nonprofit care repre
zint partea instituional i civil a membrilor nonprofit ai companiei
CompagniadellaOpere.ncdelanceput,scopulsuafostdeapromova
creterea i dezvoltarea membrilor si asociai, care se unesc prin
intermediulprincipiiloreducativeorganizaionaleimanagerialepentrua
realizaosocietateabunstriiautentice.
Asociaie nonprofit care servete promovarea social din anul 2002,
CDOOpereSocialiesteastzioreeamarepenivelurimultiple,rspndit
la scar larg n ntreaga ar. Coordoneaz mai mult de 1.500 de
organizaii nonprofit definite de calificri i competene solide n cadrul
serviciilor sociale personale i cu o conotaie considerabil n cadrul

154

interveniilor directe pentru nevoile utilizatorilor lor (peste 300.000 de


persoane sunt implicate n activitile membrilor si asociai). Asociaia
Compagnia della Opere (CDO) a fost fondat n anul 1986 pentru a
promova i apra prezena distinct a oamenilor i a muncii acestora n
cadrul comunitii activitilor comerciale, ca i prezena activitilor i
ntreprinderii n cadrul societii, favoriznd un concept al pieei i al
reguliloracesteiacarepotincludeirespectaoameniidintoatepunctelede
vedere(articolulIdinstatutulasociaiei).
CDO este n primul rnd o asociaie a oamenilor de afaceri care n
viaadezicuziacioneazconstructivdatoritdevotamentuluilorfade
societate, urmnd principiul care guverneaz activitatea asociaiei: Un
criteriuideal,oprietenieconstructiv.

Calitateademembru
Orice ntreprinderecuprofitsaunonprofit,instituiesauorganizaie
care mprtete scopul asociaiei se poate altura CDO, se poate
nregistra ca asociaie la orice birou local din Italia sau din strintate.
Dup plata taxei anuale, membrii primesc un card de service care le
permitesfoloseascserviciileasociaieiicondiiilespeciale.

Activitiiservicii
Munca Asociaiei Compagnia della Opere se bazeaz pe simul
puternic al relaiei dintre ntreprinderi, iar obiectivul principal este de a
construi un dialog activ i productiv n rndul membrilor, astfel
ncurajnduse ntre ei s mprteasc responsabilitatea activitii
comercialeisconstruiascoabordareculturalieconomiccomun.n
acest scop, asociaia pune n legtur afaceri prin intermediul unei reele
care face posibil schimbul de experiene i informaii. n acelai timp,
funcioneaz pentru a promova i populariza o cultur a afacerilor care
sprijincreareadenoiiniiativeattncontextecuprofit,ctinonprofit,
cuscopuldeacreterataocupriilocurilordemunc.
OrganizaiaCDOfurnizeazmembrilorsiconsultaniserviciicare
faccompaniilemaicompetitive.Prinintermediulpartenerilorcalificai,CDO
ofer o palet larg de servicii n urmtoarele domenii: asigurri, capital
uman,certificriiautorizaii,energie,finane,serviciideinternaionalizare,
inovareitrguricomerciale.

155

Relaiaoperativ
Activitatea Asociaiei CDO implic multe contexte de aciune, mult
mai mult dect apartenena formal ca membru, fiind mai degrab un
procescontinuudenvarecarelepermiteprilorncauzsilrgeasc
orizonturile culturale i de afaceri. Printre altele, organizaiile caritabile i
nonprofit reprezint una dintre ariile principale de aciune ale CDO:
scopul su este de a recunoate valoarea public a companiilor care nu
distribuieprofituri,cilereinvestescpentruaidezvoltaactivitatea.nacest
sens,companiilenonprofitsuntconsideratecafcndpartedinavangarda
activitilor comerciale i, de fapt, ocup un loc secundar n rndul
companiilorcuprofitomoloage.

Reele/grupuri
Conceptul de reea al organizaiei CDO este dezvoltat n rndul
grupurilor care se concentreaz asupra domeniilor specifice de interes
pentru afaceri. Deoarece CDO nu folosete o abordare de reprezentare a
unui sector, aceste grupuri au fost create pentru a promova libertatea de
operare, ele folosesc instrumentele CDO pentru a transmite preri i
informaiituturormembrilorcuprivirelaserviciiledesectoriasistCDO
ncadrultranzaciilorcualteinstituii.
nmodspecial,ntreprindereasocialCDOFederazionedellImpresa
Sociale Compagnia della Opere, o federaie de promovare social
nregistrat la Registrul Italian, este o reea care n prezent numr peste
1200demembri(cooperative,asociaii,fundaiiiorganizaiicaritabile)din
ntreaga Italie, ce funcioneaz n diverse sectoare: educaie i formare,
persoanecunevoispeciale,btrni,combatereadependenelor,intrareape
piaa muncii, cultur, sporturi, comunicare, mediu, familie i copii,
asisteningrijiri.
n plus, grupul oamenilor CDO promoveaz instrumente sociale i
culturalepentrugenerareasolidaritiirealentreindiviziiesteoentitate
care unete i promoveaz multele asociaii, fundaii i organizaii
nonprofit care sunt fondate n spiritul caritii, ca sprijin al persoanelor
pentruamprtionevoie.

156

Mai mult, asociaia a stabilit urmtoarele grupuri: CDO Sport, CDO


Agricultur i Alimente, Sectorul CDO IT TIC (tehnologia informaiilor i
comunicaiei)imultealtegrupuridelucru.

Informaiidecontact
ViaLegnone,20
20158Milano
Tel.02.67396.1
Email:cdo@cdo.org
http://www.cdo.org

3.2.4.Portugalia
3.2.4.1.SeminarulportughezospaniolCASESpetemaeconomieisociale
Seminarul portughezospaniol pe tema economiei sociale a fost
organizat de ctre Cooperativa Sergio Antonio pentru Economie Social
(CASES Cooperativa Antnio Srgio pentru Economia Social) la
Lisabonananul2010.Programulseminaruluiainclustreisesiuni:
Prima privete crearea i funcionarea Consiliului pentru Promo
varea Economiei Sociale a Spaniei, precum i adoptarea viitoare a
unei legi cu privire la economia social din Spania (implicarea
directoruluigeneralpentrueconomiasocialdincadrulGuvernului
Spaniol, Juan Jose Barrera, i a profesorului Rui Namorado de la
UniversitateadinCoimbra).

Cea de a doua sesiune se concentreaz pe importana valorilor


satelit pentru economia social (prezentare fcut de ctre
profesorul Jos Luis Monzn Campos, preedinte al CIRIEC
Spania i director al Observatorului Spaniol pentru Economia
Social cu participarea reprezentailor Institutului Portughez de
StatisticiNaionale).

Cea de a treia sesiune a fost o mas rotund pe tema provocrilor


economieisocialenPortugaliaiSpaniacaalternativlacriz(cu
participarea lui Juan Antonio Pedroza, director al CEPES

157

(Confederaia Spaniol a Afacerilor Economiei Sociale), ANIMATE


(Asociaia Portughez pentru Dezvoltare Local); CNIS
(ConfederaiaNaionalaInstituiilordeSolidaritate),CONFAGRI
(Confederaia Cooperativelor Agricole i Creditelor Agricole a
Portugaliei), Confecoop (Confederaia Portughez a Cooperati
velor), Uniunea Portughez pentru Clemen (UMP) i Uniunea
SocietilorReciprocePortugheze(UMP)).

Contact:
Website:http://www.inscoop.pt&
http://www.3sector.net/moodle/course/view.php?id=29

3.2.4.2.CooperativaCresacor
n Portugalia, cooperativa Cresacor pentru parteneriate economice
regionale folosete cofinanare FSE pentru a sprijini ntreprinderile
implicatenintegrareaprofesionaldinInsuleleAzore.Iniiativa,careface
partedinproiectulFightagainstPoverty(luptampotrivasrciei),are
ca int n special femeile, oferindule edine de informare pe tema
antreprenoriatului i oportunitilor egale. Urmrete s ncurajeze
creterea implicrii femeilor n societate i ofer stimulente pentru liber
profesionism, contribuie la ridicarea nivelului de contientizare i asigur
sprijin proiectelor antreprenoriale prin intermediul cooperativei (primete
dejasprijindinparteacomunitiilocaledeafacerinacestscop).
Creat n anul 1991, aceast cooperativ reprezint un pionier al
sectoruluieconomieidesprijinlanivelfundamental,crendusepniun
termen nou, economia macaronezian, pentru a descrie tipul de
economie care a fost implementat n Insulele Azores, Madeira, Insulele
CanareiCapVerde.
Obiectivele principale ale Cresaor sunt de a contribui la crearea de
locuridemuncindependenteidemicrontreprinderideintegraresocial,
promovarea, valorificarea, marketingul i distribuirea bunurilor produse
deorganizaiiledincadrulsectoruluieconomieidesprijin.Domeniilesale
principale de activitate sunt Centrul de formare transregional (centrul de
formareiobservaresocial,formareiniial)iageniaCORES(serviciide

158

consultan la nivelul economiei de sprijin i al proiectelor transregionale


HelpDesk) care n prezent lucreaz la fondarea unei agenii care s
promovezeturismulsocialnInsuleleAzore.
CooperativaCresacor1urmretespromovezeissprijinecteva
ntreprinderi sociale mici care se confrunt cu dificulti sociale precum
deportarea oamenilor din Statele Unite care nu au legturi sociale i
culturalecuInsuleleAzore.

CertificareaCORES
Scopul este de a promova un sistem de marketing social care poate
consolida economia de solidaritate n Insulele Azore. Emblema CORES a
fost dezvoltat pentru a asigura consumatorii de calitatea bunurilor i
serviciilor produse de ntreprinderi sociale i de integrare. Emblema
CORES are propriul portofoliu de bunuri i servicii i certific totodat i
alteprodusedelantreprinderilesociale.

FSE
Datacrerii:2000,InsuleleAzore
Email:cpereira@cresacor.org
Website:http://www.picoazores.com/noticias/noticia.php?noticia=7821

3.2.4.3.IEBA,CentrulpentruIniiativenAfaceriBeiraAguieira
IEBA, Centrul pentru Iniiative n Afaceri Beira Aguieira, este o
asociaienonprofitdedezvoltarelocalnfiinatnlunadecembrie1994i
are sediul n Mortagua, o zon predominant rural n regiunea central a
Portugaliei. IEBA provine dintrun parteneriat ncheiat ntre trei corpuri
locale importante: municipalitatea, Asociaia de Comer i Industrie i
Asociaia Productorilor Forestieri (alte 50 de persoane sunt membre ale
acestora).CompetenasaestedeacontribuiladezvoltareazoneiMortagua
iaregiunilornvecinateprinasigurareadeasistentehnicialtemetode
desprijincarevormbuntiactivitileeconomice,culturaleisocialei

Pedro, Dionsio, Institutul Universitar Iscte Lisabona, Cursul despre ntreprinderi


sociale.Indicatoriiexemplecheie,PrezentareadelaBucureti,octombrie2010.

159

vorpromovaresurseleumane,educaiaiformareaprofesionalnfolosul
companiilorlocaleialaltororganizaii.
IEBA consider dezvoltarea local ca un proces care genereaz
oportuniti pentru incluziunea social i promoveaz participarea i
calitatea de cetean activ, realizeaz activiti diferite din domeniul
resurselor umane(formri,crearea delocuridemunc,integrareasocial,
oportunitiegaleisprijinnafaceri,antreprenoriat,inovaie,TIC,calitate,
internaionalizare),ctianimaieicercetriteritoriale.
ntre anii 1995 i 2003, IEBA a contribuit la canalizarea ctre
companiilelocaleapeste8,5milioanedeeurodinfondurideinvestiii,n
beneficiula66deproiectediferite.
ntreanii1997i2005,IEBAaorganizatnjurde7.000deoredefor
mareprofesionalpentruaproximativde800demanagerilocali,angajaii
muncitori. n aceeai perioad, unitatea sa pentru crearea de locuri de
muncanregistrat182desolicitani,aintervievat856decandidaipentru
locuridemunciareuitsgseasclocuridemuncpentru108persoa
ne. Unul dintre cursurile de formare profesional IEBA, numit promo
vareaantreprenoriatuluifeminin,ainclus166deoredeformarepentru12
femei,nurmacrora4dintreacesteaiaucreatproprialorntreprindere.
ncepnd cu anul 2001, IEBA are sediul ntro cldire special
proiectat cldirea CIE sau Centrul pentru Iniiative n Afaceri care
gzduieteunincubatorpentruiniiativeleeconomicelocaleiMagazinul
Antreprenorilor. Cinci companii locale funcioneaz acum n aceast
cldire,inclusivocooperativagricol.

Informaiidecontact
IEBACentruldeAfaceriBeiraAguieira
ParculIndustrialManuelLourenoFerreira
Lote12,Apartado38
3450232Mortgua
Portugalia
Tel:+351231927470
Fax:+351231927472
mailto://ieba@ieba.org.pt

160

3.2.4.4.EqualConsultandetipC3pentrusectorulteriar
Proiectul C31 a adaptat o metodologie de intervenie folosit de
afacerile convenionale ale organizaiilor economiei sociale/din sectorul
teriar, asigurnduse c aceast metodologie este un mod eficient de
sprijinire a acestor organizaii i a personalului lor i contribuie la
rezolvareaproblemelorlor.
Acest model a ajutat organizaiile din economia social s identifice
problemele care le afecteaz la un moment dat, s stabileasc un plan de
rezolvare a acestor probleme, s implementeze programe de formare pe
termenscurticonsultanisevaluezerezultateleobinute.Organizaiile
vizate au fost capabile s mbunteasc performana experilor i
managerilori,astfel,screasccalitateaserviciilorlorismbunteasc
autonomiainiveluldesustenabilitate.

Parteneriat
Parteneriatul de dezvoltare C3 a fost format dintrun grup de
organizaiicucompetenespecificeicomplementarendezvoltarealocal,
consultannafaceri,proximitatefadeorganizaiiledeeconomiesocial,
dezvoltarea competenelor digitale i evaluare. De asemenea, a inclus
Centrul de Afaceri Beira Aguieira IEBA (asociaie local de dezvoltare),
AsociaiaPortughezdeAfaceriAEP(ceamaimareasociaiedeafaceridin
Portugalia), Asociaia de Dezvoltare Local ADICES (Grupul de aciune
local de la Leader+), Institutul Pedro Nunes IPN (asociaie care
promoveaztransferuldetiin,cunotineitehnologiedelauniversitate
ctre companii) i Universitatea TrasosMontes e Alto Douro UTAD.
Aceste structuri au colaborat cu ase organizaii din economia
social/sectorul teriar, selectate ca fiind reprezentative pentru cele patru
familii ale economiei sociale: dou instituii private de solidaritate social
(una care furnizeaz ngrijiri pentru copii, familie i persoane n vrst i
alta care lucreaz cu persoane cu dizabiliti mintale); dou asociaii de
dezvoltare local, o asociaie de patrimoniu i protecia mediului i o

C3 Consultan pentru proiectul sectorului teriar (proiect 2001/EQUAL/


A3/EE/208).

161

asociaie cultural, sportiv i de petrecere a timpului liber. n faza sa de


integrare, la nivel regional, proiectul a implicat structuri de sprijin pentru
organizaiile economiei sociale, cum ar fi FENACERCI (Federaia
Cooperativelor de Solidaritate Social), CERCIS (Confederaia Comuni
tilorCulturale,deDistracieiSport),Loco(asociaiededezvoltarelocal
care funcioneaz n Serra do Caldeirao din Algarve) i Minha Terra
(FederaiaAsociaiilorPortughezeLeader).

Modeluldeintervenii
n Portugalia, sectorul teriar este format din organizaii confruntate
cu probleme organizaionale i de management, care le reduc eficiena i
performana. n cadrul unui scenariu viitor al unei concurene mai mari,
supravieuireamultoradintreacesteorganizaiipoatefiameninat.Orga
nizaiile din sectorul teriar sunt n acelai timp obligate si optimizeze
costurileisiconsolidezecapacitilefinanciareiorganizaionale.
Pentru a rspunde acestor provocri, C3 a propus un model de
intervenie bazat pe trei faze: diagnoz, plan de dezvoltare i imple
mentareamsurilor.

Faza1:Diagnoz
ntlnirile generale, urmate de interviuri individuale cu directori i
muncitori, sunt organizate pentru a identifica problemele organizaiei. n
bazaacestorinformaiiesteconstruitunarborealproblemei.
Principaleleproblemeidentificatesunt:

Conducerea directorii din sectorul teriar au alte activiti profe


sionale care nu le permit s dedice destul timp managementului
organizaiei. Consecinele sunt lipsa de autoritate/recunoatere de
ctrepersonalultehnicidificultatenluareadeciziilor.

Managementulresurselorumaneaceastaesteunadintrecelemai
mariproblemedetectateiiadiferiteforme:conflicteinterpersonale,
fluctuaieridicatdepersonal,lipsaindicatorilordeperformani
salariimici.

162

Managementulfinanciarlipsadecontroladministrativ,dificulti
nnegociereacubncile,contabilitateafinanciarslabsuntadesea
rezultatelecompetenelorinsuficientenacestdomeniu.

Finanare organizaional dependen ridicat de bani publici,


probleme legate de fluxurile de monetar, lipsa unei autonomii
financiareistrategice.
Absena unui plan strategic nu sunt definite n mod adecvat nici
misiuneaorganizaieiinicistrategiadendeplinireaacesteia;lipsa
deatitudiniproactive;conducereaiautonomiafinanciarnuajut
ladefinireaplanurilorstrategice.

Comunicarea intern i extern comunicarea intern prezint


ctevadeficiene.

Lipsamaterialuluipublicitariaactivitilordecomunicare(adesea
iunwebsite).
Echipamenteispaiilipsadespaiipentrubirouriiechipamente
moderne nu faciliteaz performana de nalt calitate i produc
tivitatearidicat.

Faza2:Planuldedezvoltare

Dupdiagnoz,consultaniiredacteazunplandeafaceri,inclusiv
un set de aciuni care s dirijeze organizaia n special pe directori i
angajai n implementarea celor mai adecvate soluii la recomandrile
rezultatenurmaprocesuluidediagnoz;suntpropuseaciunipetermen
scurt,mediuilungpentrurezolvareafinalaproblemelor.
n cadrul fiecrei organizaii, msurile propuse sunt prezentate i
discutatencadruluneintlnirigenerale.Aceastprocedurestedestinat
adaptriimsurilorlaorganizaie,pentrualelegitimaipentruaimplica
toimembriinluareadedecizii.

Faza3:Implementareamsurilor
Msurile implementate sunt de dou feluri: consultan i formare
profesional.Consultanaerafolositpentruasprijinidirectoriiiangajaii
n rezolvarea de probleme i pentru a introduce schimbrile

163

organizaionale ntro perspectiv a dezvoltrii organizaionale continue.


Formarea profesional are scopul de a rezolva deficitele diagnosticate n
contactele cu prile. Pentru ca intervenia s fie cu succes, era necesar
prezena permanent a unui interlocutor ntre organizaie i promoterul
interveniei, i.e. consultantul de legtur. Aceast persoan este responsa
bil pentru diagnoza i planul de intervenii, dei aceasta poate solicita
intervenia consultanilor specializai. Consultantul de legtur trebuie s
aib competene tehnice, cunotine metodologice i de relaionare.
Consultantulspecializatdeinecompetenespecificepeoanumittem.n
cadrul acestei faze, consultanii au pregtit cteva produse care au fost
oferite organizaiilor, iar majoritatea acestor produse sunt disponibile pe
websiteul proiectului. De asemenea, majoritatea msurilor planificate au
fost implementate cu succes, cu excepia planului strategic care nu a avut
succesnniciunadinceletreiorganizaiincareafosttestat.
Unul dintre motivele care explic succesul metodologiei de
intervenie C3 este caracterul adecvat fa de organizaiile din sectorul
teriar. Metodologia este simpl, centrat pe organizaie, n baza identi
ficrii problemelor concrete i formulrii de msuri care se potrivesc
nevoilororganizaieiindividuale.
Problemele inventariate prin diagnoz i prin arborele problemelor
au fost aprobate fr schimbri semnificative din partea angajailor i
managerilor.
MetodologiafolositdeproiectulC3aretreiaspecteinteresante:
1. Perspectiv extern i imparial acceptat n mare msur de
membrii organizaiei n unele cazuri, aceast viziune extern a
contribuit la stabilirea necesitii interveniei i la justificarea
schimbrii.
2. Prezentare structurat i ierarhic a problemelor ajut organi
zaia s sistematizeze problemele i s stabileasc msurile ce
urmeazafiluate.
3. Participareamanageriloriangajailor.
Filosofia aplicat n aceast abordare, n mod special implicarea
managerilor i a membrilor organizaiei, reprezint unul dintre motivele
principalecareexplicsuccesulacestuimodel.

164

Faptul c problemele sunt identificate ntrun mod interactiv i


participativ, ascultarea tuturor membrilor organizaiei prin reflectare
comun n cadrul creia toate fazele sunt validate au contribuit enorm la
succesul interveniei. Abordarea participativ avut de consultani pe
parcursulntreguluiprocesdeladiagnozpnladiscutareamsurilori
implementarea lor a contribuit n mare msur la atenuarea posibilelor
rezistene interne i a creat n mod simultan o anumit dinamic a
schimbrii,careestecrucialpentruadoptareaiimplementareamsurilor.
Participarea managerilor a variat n cadrul organizaiilor i pe
parcursulprocesului.Faptulcaproapetoierauvoluntarii,prinurmare,
aveaupropriileslujbeafostmotivulprincipalpentruparticiparealimitata
unora dintre ei. n plus, experiena afacerilor mici demonstreaz c
intervenia nu trebuie nceput fr angajamentul clar al liderilor (al
antreprenorilor).
Participarea liderilor este, de asemenea, important n creterea
nivelului de implicare a membrilor organizaiei: nu au fost implementate
unele msuri din cauza lipsei de interes sau chiar a absenei membrilor
organizaiilor. n unele organizaii, att ntlnirile generale promovate n
cadrul proiectului, ct i interviurile individuale au oferit prima
oportunitatepentrucamembriisfieascultai.
Profesionalismuliatitudineainstructorilor/consultaniloraufost,de
asemenea, fundamentale pentru succesul interveniilor. Buna integrare a
consultanilor/instructorilor specializai n organizaii a ajutat la crearea
uneiatmosferefavorabilepentruimplementareademsuri.

Inovaii
Proiectul C3 a adaptat o metodologie folosit cu succes n cadrul
IMMurilor (ntreprinderi mici i mijlocii) la organizaiile din sectorul
teriar. Pentru prima dat, organizaiile din sectorul teriar au putut
beneficia de un plan comprehensiv care ia ajutat s i identifice
problemele, s gseasc soluii corecte i s le implementeze cu ajutorul
consultanilorprofesioniti.
Produsele proiectului au fost validate att la nivel intern (de ctre
organizaiile de parteneriat i de formare), ct i la nivel extern (de ctre

165

experi) i au fost clasificate potrivit diferitelor criterii, inclusiv potrivit


caracteristicilorlorinovatoare.

Informaiidecontact
NumeDP:ConsultandetipC3pentruSectorulTeriar
DPID:2001/Equal/A3/EE/208
CarlaDuarte
CentruldeAfaceriBeiraAguieiraIEBA
ParculIndustrialManuelLourenoFerreira
Lote12,Apartado38
3450232Mortgua
Portugalia
Tel:+351231927470
Fax:+351231927472
mailto://ieba@ieba.org.pt
http://www.ieba.org.pt,http://www.c3.com.pt

3.2.4.5.ProiectulEqualKCIDADE(PT2004096)
PromoterulproiectuluiKCIDADE1esteFundaiaAgaKhan,format
dintrun grup de nou agenii de dezvoltare care constituie Reeaua de
Dezvoltare Aga Khan (Fundaia Aga Khan este privat, nonconfesional,
funcioneaz ca agenie de dezvoltare, fondat n Elveia n anul 19672).
Fundaia caut soluii sustenabile pentru problemele pe termen lung
privindsrcia,printroabordareintegratbazatpecomunitate,printro
participarecareconsolideazsocietateacivilicarerespectculturalocal.

Equal, 2008, Antreprenoriat incluziv i social 20 de soluii inovatoare, http://ec.


europa.eu/employment_social/equal_consolidated/data/document/20%20Innovat
ive%20solutions.pdf.
2http://www.akdn.org/.
1

166

Proiectul KCIDADE EQUAL a nfiinat 14 aciuni corelate pentru a


promova spiritul antreprenorial i o cultur a autonomiei i iniiativei.
Proiectul se deosebete prin convingerea c pentru a obine activarea cu
succesagrupurilordezavantajatepetermenlungesteimportantmainti
s se mobilizeze comunitile i s creasc ncrederea individului i a
comunitii. Acest aspect ncearc s abordeze cauzele de baz n locul
constatrii excluziunii sociale i a nivelului sczut de antreprenoriat.
KCIDADE a fondat trei Centre de Inovare Comunitar pentru a lansa i
sprijinidiferiteproiectecomunitaredestinatepentruafispaiicreativei
inovatoare, locaii planificate i administrate n viitor de ctre rezideni.
KCIDADE subliniaz importana alegerii momentelor de deschidere
adecvate ncadrul comunitii ca un pas esenial n a faceserviciile uor
deaccesatinadepibarierelerealedecareselovescacestecomuniti
(cumarfimobilitateasczut).
Serviciile strategice de sprijin furnizate i facilitate sunt educaia,
antreprenoriatul, accesul la internet i capacitatea de gzduire a organi
zaiilorsocietiicivile;deasemenea,principaleleactivitiinovatoaresunt
promovareaproiectelordeinovarecomunitar(CIP)propuseicondusede
rezideni.
PlianteleiwebsiteulKCIDADElecerrezidenilordincomunitile
intsiabordezecunoiidei.Odatcegrupuriledeinteresncepsapar,
acesteasuntajutatesplanificeisimplementezeproiectelelor.Fundaia
AgaKhanadobnditoexperienconsiderabilcuprivirelaplanurilede
dezvoltare comunitar ascendente din zonele rurale ale rilor n curs de
dezvoltare i nu furnizeaz soluii; mai degrab, participanii sunt
ncurajai s gseasc propriile lor soluii. Resursele externe sunt folosite
pentruaconsolidacapacitatealocal,inupentruaosubstitui.nprezent,
sunt implementate cu succes ase proiecte de ctre beneficiarii locali, care
sunt oferite unui numr de peste 600 de persoane. Proiectele asigur o
platform bun din care s se mobilizeze alte persoane locale; peste 6.000
derezideniaufostmobilizaipentrudiferiteactiviti,dincare28%aufost
implicainmodactivnpregtireaacestoractiviti.

167

Activiti:instrumenteinovatoaredesprijinireaafacerilor
independente
SubconducereaCentruluideInovareComunitardinAltadeLisboa,
un prim magazin a fost deschis n luna martie 2006. Aceste magazine
asigurunsistemdesprijinpotenialilorantreprenoriformainstagiiclar
definite,delastabilireaprofiluluipnlaplanificare,ncepere,consolidare
i cretere. Fiecare stagiu asigur servicii precum consiliere, motivare,
formareprofesional,ndrumareifacilitareaaccesuluilamicrocreditcare
s ajute antreprenorul s dobndeasc competene personale, abiliti
tehniceiresursenecesaresuccesului.Sistemeleaufostdezvoltatepentrua
nregistraprogresulfcutdeantreprenoriodatcuacestitinerariuntrun
modcareesterecunoscutdeeiniiidealteagenii.
Incubatoarele de afaceri sunt planificate n special pentru a atrage
persoanelecareseconfruntcudezavantajegravepepiaamuncii,cumar
fifemeinecalificate,persoanecudizabiliti,minoritietniceiomeripe
termen lung. Incubatoarele asigur un nou sprijin practic n afaceri,
inclusiv spaiul fizic, echipamentele, sprijinul tehnic i accesul la o
platform comun de servicii manageriale pentru a reduce riscul pentru
antreprenoriipentruacreteanseledesucces.
Cursurile de formare special adaptate, destinate afacerilor mici i
serviciilor,aufoststabilitedectreparteneriatulproiectuluicudeschidere
ctre probleme cum ar fi sigurana i ncrederea, ngrijirea i responsa
bilitilepetotparcursulfazelordezvoltriiafacerii.Modelecurolpozitiv
antreprenorialsuntprezentateprinintermediulorganizriideconcursurii
competiii pentru antreprenoriat n rndul grupurilor speciale (cum ar fi
tinerii).Acestproiectpromoveaznmodactivplanuriledeaciunepentru
locuridisponibiledeangajaredezvoltatedereelelocalenceletreiteritorii
i 25 de antreprenori poteniali au nceput s urmeze aceste procese de
sprijindincare5aunceputdejasderulezepropriilelorafaceri.

Parteneriate
Proiectulabeneficiatdediversitateaparteneriatuluiintern,subliniind
importanacooperriidintreprileinteresateprivateipublicenvederea
dezvoltriideinterveniimaisustenabile.Pentrucaaceastasfuncioneze
ntrunmodcaresdezvoltelegturileorizontaleiverticale,esteesenial

168

s se dezvolte un mediu care s permit acest lucru. Proiectul vine n


ntmpinarea acestei provocri, prin intermediul unui sistem puternic de
administraieiguvernare.
Dincolo de parteneriatul proiectului, KCIDADE a implicat n jur de
100 de organizaii locale n cadrul unei diagnoze de participare pentru a
identifica problemele i perspectivelecheie. Membrii echipei au mobilizat
ulteriornjurde70deorganizaiilocalesdocumenteze,splanificeis
implementeze activiti pentru comuniti ntrun mod de consolidare
integrat i reciproc. Parteneriatul local i abordrile colective sunt rare n
Portugalia, ns sunt fundamentale filosofiei proiectului de a permite
participarea comunitii i de a maximiza activele locale. Punctul forte
principalalKCIDADEestecombinareadeabordridesusnjosidejos
nsusistimulareaunuiprocescomundenvare.
Consolidareareeleloricapacitilorceloraseorganizaiiimplicate
nproceseledeconstruireacapacitiiaconduslaformareaatreireelede
parteneriat local cu 218 ageni de dezvoltare local. Activiti precum
edinedeformarecomuniatelieredelucrupentruagenidedezvoltare
local,consultanlaloculdemuncpentruorganizaiilelocaleivizitede
studiuaucrescutniveluldecontientizarealageniilorparticipanteprivind
problemelepusenjociabordareaproiectului.
Echipadeproiecticompleteazcompeteneleprincontracteadhoc
cu actori externi pentru a aduce o valoare specific adugat. Hewlett
Packard a semnat un contract cu KCIDADE pentru a testa programul de
accelerare a microntreprinderii n vederea asigurrii de asisten
comprehensiviaccestehnologicalmicrontreprinderiincomunitilecu
veniturimici.Curriculumulurmreteantreprenoriidemicrontreprinderi
dincomunitiledezavantajatecaresuntinteresaisidezvolteafacerea,
nsnupotaccesatehnologiideinformaiiicomunicare.Aufostntocmite
ghidurideresursedigitalepentruaoferirezideniloriorganizaiilorlocale
un mai bun acces la informaii locale i infrastructur, iar acestea sunt
administrate de ctre 56 de organizaii locale; KCIDADE a format 87 de
ageni de dezvoltare local privind modul de folosire i actualizare a
ghidurilor.
Trei spaii pentru internet (fiecare cu 15 computere) au adus noi
oportunitipentrupeste600depersoane,inclusivfemei,persoaneomere

169

petermenlungiadulicuvrstadepeste55deani.Deja,maimultde120
de persoane au fost formate i au primit certificate n domeniul noilor
tehnologii.Pelngajutareaoamenilorsdobndeasccompetenelegate
de locul de munc, instrumentele digitale sau dovedit a fi mobilizatori
comunitariexcelenicuimpactasupraaltorariidinprogram.
Abordarea pe termen lung a proiectului n adresarea cauzelor, i nu
doar a simptomelor de excluziune social i lips de aciune antrepre
norial este reflectat n dimensiunea educaiei proiectului. Asociaia
Copilria dezvolt competene antreprenoriale prin formarea profesorilor
n modele mai active ale educaiei (EDUCARE) care sunt menite s
mbunteasc autonomia, creativitatea i responsabilitatea copiilor, a
familiilorloriaprofesorilor.
Copiii se bucur ei nii n timp ce sunt nvai s investigheze, s
mobilizezeresurseisiurmezepropriileinterese.Opublicaieioserie
de videoclipuri vor ilustra metode i tehnici folosite pentru a mbunti
educaiancomunitilemarginalizateidezavantajate.Seriaatrebuitsse
dovedeasc folositoare practicienilor, politicienilor i savanilor n
ilustrareaexperieneiipracticiincadruldezvoltriieducaieiiacreditrii
antreprenoriatuluisocial.

Informaiidecontact
Nume DP: Urban Community Support Programme / Programul Urban de
SprijinComunitarKCIDADE(ID:PT2004096)
ContactDP:MariaMarques(FundaoAgaKhan)
Adres:CentroIsmaili,Av.Lusada,n1,P1600001
Lisboa
Telefon:+351217229001
Email:geral@kcidade.com
Website:www.kcidade.com

170

3.2.5.RegatulUnitalMariiBritanii
3.2.5.1.CooperativaWrekindengrijiriladomiciliu
Cooperativa Wrekin Care asigur servicii de calitate ngrijirii la
domiciliunregiunileTelford&Wrekin,estelocalizatnKetley,Telfordi
promoveaz sloganul Locul natal al industriei , deoarece acoper unele
dintre cele mai vechi orae industriale din ar. Cooperativa este o ntre
prindere format din cooperaii care creeaz locuri de munc pentru lu
crtoriilocali,careconduc,deinicontroleazcooperativa,cefuncioneaz
dinanul1991cusprijinulconsiliilorlocaleidepartamentaledeasisten.
Wrekin Care asigur dou tipuri de servicii de ngrijiri personale
(mbrcare;mbiere,splareibrbierit;cerinedetoalet;activitidindo
meniul sntii; manipulare manual; pregtirea meselor) sau domestice
(splarearufelor;clcat;cumprturi;excursii;curenie;tergereaprafului).
Scopul asigurrii ngrijirilor personale pentru persoanele care locuiesc
npropriilecaseestedeaajutai,oricndesteposibil,deambuntiinde
pendenaacestora.ObiectiveleWrekinCaresuntdeaoferingrijiriclienilor
siprinaderarealacelemainaltestandardencarebunstareaclieniloreste
suprem,deasecomportaonesticorectideacererespectulvalorilor.
ngrijitorii1autendinasseclasificendoucategoriiprincipale:femei
cu copii colari i femei de vrsta a doua care au experiena ngrijirilor de
care au avut parte. Atracia slujbei este faptul c este flexibil i orele de
munc pot fi de obicei alese pentru a se potrivi i altor angajamente.
ngrijitoriilucreazdeladoupnlapatruzeciicincideorepesptmn,
deinuexistregulicareslimitezenumrulacestorore.Majoritateaalegs
lucreze parttime, adic 2025 de ore. Wrekin asigur servicii la sfrit de
sptmningrijitoriiauolistaweekendurilorncareeisuntdisponibili
s lucreze. Tot personalul este format din ngrijitori calificai i lucreaz n
domeniile n care se nregistreaz nevoi specifice. Doi dintre ngrijitori, pe
lng munca de ngrijire, au fost formai ca lucrtori de sprijin ai
ngrijitorilor.Astfel, pentruosumsuplimentarde15liresterlinepe lun

Cooperative n cadrul ngrjirilor comunitare: un studiu de caz multiplu, 1996,


http://www.uk.coop/system/files/sites/default/files/resources/Cooperatives%20
and%20Community%20Care.pdf.

171

pltite de cooperativ, aceste persoane sunt la dispoziia colegilor lor, cu


roluldementorinproblemedeserviciu.
Flexibilitateaiincertitudineansoitoarecuprivirelaoreledelucrui
veniturifaccaslujbasfiemaipuinatractivpentrubrbai.Deasemenea,
majoritateaclienilorsuntfemeinvrst,carerefuzsprimeascngrijiri
personale din partea tinerilor, aa c nu este ntotdeauna uor pentru
brbaisaibonormntreagaacumidoresc.

Calitateademembru
Cooperativaestecontrolatdeuncomitetdemanagementformatdin
18 dintre membrii si, care se ntlnesc o dat pe lun pentru a discuta
aspecte decizionale. n vremurile timpurii ale cooperativei Wrekin,
comitetul de management se ntlnea mult mai des, deoarece trebuia s
lucreze la codul de practic i contractele care le guverneaz activitatea.
Astfel, discuiile erau aprinse, dar problemele au devenit mai puin
controversate pe msura consolidrii cooperativei i a evoluiei bunelor
practici. Toi membrii sunt ncurajai s participe la ntlnirea general
anual i se fac ncercri pentru a o face ct mai interesant posibil. De
asemenea, se organizeaz evenimente sociale o dat la dou luni, astfel
nctngrijitoriipotinelegturantreei,potsimicaparincooperativei
ipotpurtadiscuiidespreaspecteledezicuzialeslujbeilor.
n fiecare an este organizat o petrecere aniversar Wrekin la care
sunt invitai toi clienii i ngrijitorii, eveniment recunoscut pentru faptul
c multe persoane trebuie s cltoreasc o anumit distan din zone
ndeprtatepentruaparticipalaeveniment.

Informaiidecontact
WrekinCareCooperativeLtd.
Unit6bKetleyBusinessPark,WaterlooRoad,Ketley,Telford,Shropshire,TF1
5JD
01952249414
01952249235
homecare@wrekincare.co.uk
http://www.wrekincare.co.uk/index.php

172

3.2.5.2.CooperativaCrest
Cooperativa Crest a fost nfiinat n anul 1998 i a evoluat n urma
unui proiect derulat de Scope, cu fonduri din primele loterii. Scopul
proiectului a fost de a nfiina o cooperativ comunitar care s ajute
persoanelecudizabilitiiomeresimbunteasccompeteneleis
i gseasc un loc de munc fie n cadrul cooperativei, fie pe piaa
locurilordemuncsustenabiledincadrulcomunitii.Proiectulsaderulat
pe o perioad de 3 ani i la sfrit cooperativa a devenit o societate cu
rspundere limitat nonprofit. O alt cerere de finanare a fost acordat
pentru a furniza cursuri de formare profesional care s ajute persoanele
dezavantajate, excluse social s dobndeasc competene de via i o
experien real de munc ntrun mediu sustenabil. Cooperativa a pus
bazele a dou afaceri comunitare n cadrul crora puteau fi furnizate
formrile.nurmtorii5ani,companiaaevoluatiaidentificatpotenialul
pentru sectorul privat de a livra servicii de reciclare o zon de cretere
pentru afaceri n Marea Britanie. Lund n considerare legislaia care era
introdusnaraGalilorpentruarealizareciclareaobligatorie,cooperativa
Crest a nfiinat trei noi ntreprinderi avnd ca activitate principal
reciclarea,cuscopulfinaldeadeveniontreprinderesocialindependent,
darnacelaitimpavndgrijsnupiardabordareainiialdealucrai
sprijinipersoaneledezavantajate.
Activitile specifice cooperativei se refer la dezvoltarea ntreprin
derilorsocialesustenabile,asigurndoportunitideformareidemunc
ncadrulComunitilorConwyiDenbighshirencorporndincluziunea
socialisustenabilitateademediu.

Calitateademembru
Cooperativa Crest este o companie cu rspundere limitat cu statut
nonprofit ce respect totodat principiile de funcionare ale cooperativei.
Membrii cooperativei sunt formai de acionaricheie i persoane care
primescserviciidinparteaorganizaiei.Directoriivoluntarisuntaleiiun
loc de conducere este rezervat pentru reprezentantul personalului.
Comitetulexecutivsentlnetededouoripelunpeparcursulntregului
an.

173

Activiti
Reeaua de alimente comunitare: FareShareCymru colecteaz tone
de alimente din industrie n cadrul reelei (13 locaii) i apoi le
distribuie celor 600 de organizaii comunitare care asigur hran
pentrupersoanelenevoiae.
Asigur funcionarea centrului de probleme de urgen care se
confruntcudeeurilealimentaredinMareaBritanie.
Asigurarea de alimente de calitate persoanelor dezavantajate i
vulnerabile.
Funcioneazn13locaiinntregulteritoriualMariiBritanii.
n fiecare zi, o medie de 29.000 de persoane beneficiaz de serviciile
asigurate de FareShare, iar n 2009/10 redistribuirea de alimente de ctre
FareShare a contribuit la oferirea de peste 6,7 milioane de mese.
Redistribuirea de alimente se refer la alimentele care ajung la depozitele
dedeeuriiasprijinitafacerilenreducereaemisiilordeCO2(cu13.950de
tonefadeperioada2008/2009).
Serviciile comunitare Crest asigur o larg palet de oportuniti
pentru dezvoltare personal a persoanelor omere, a adulilor cu
dizabiliti de nvare, a contravenienilor aduli i tineri. Prin programe
adecvate, indivizii sunt ajutai s dobndeasc ncrederea n sine, s
identifice experiene de lucru actuale n cadrul afacerilor comunitare i s
dobndeasc calificri actualizate. n unele programe se pot chiar plti
salariicursanilor,peperioadaformriilor.
Crest asigur persoanelor cu dizabiliti de nvare i fizice din
ConwyiDenbighshireunserviciudeoportunitatedemuncsprijinit.Toi
indivizii sunt sprijinii de angajai calificai care s i asiste la sarcinile de
muncinevoilepersonale,fiinddisponibilovarietatedeoportunitide
locuridemunc.Clieniisuntncurajaisaleagtipuriledemunccarele
fac plcere, li se asigur asisten pentru a i ntmpina pe clieni i sunt
implicainaprovizionareamagazinuluiiaranjareaperafturiaproduselor
imaterialelorpromoionale.
ndomeniultextilalCrest,aduliicudizabilitidenvareifizice
calchainelepentrumagazinisuntnvaisrecunoascsetrilefierului
de clcat i s sorteze hainele pe categorii. Unii clieni sunt implicai n
cntrirea sacilor textili, n transferarea valorilor greutilor n calculator,

174

folosind competenele numerice i n distribuirea de pliante. Multor


indivizi din cadrul programului Crest de oportuniti de munc le face
plcerescltoreasccumainapeparcursulzilei,cuocaziadeplasrilor
lediferitepunctedelucru.
AciuneaCrestFareShareoferindiviziloransadeaasistalasortarea
alimentelor,careurmeazafilivratedreptprodusedecaritatendistrictele
ConwyiDenbighshire.Echipademuncitoridesprijincalificaistabilete
obiectivelepentrufiecareindivid,iarfiecruiclientiserevizuietedosarul
nmodregulatpentruaseasiguracndeplineteobiectivelestabilite.
Magazinul comunitar Crest deine produse pentru cas i grdin,
strnge bunuri i mobilier de cas i haine care se preteaz refolosirii
pentru a le revinde la preuri foarte mici comunitii locale, dar exist i
bunuridecalitate,multedintreacesteafiindnoisauabiafolosite.

Cedepoziteaz
Haine i echipamente pentru copii: stocheaz doar haine la
standardulcelmairidicatpentrubebeluiicopii,darimrfuridecre
folosite,cumarficrucioare,jucriiicri.
Obiecte de arte i meserii: vinde materiale pentru diferite arte i
meserii,depozitndvopsea,PVA,argile,lacuriitrusedesculeetc.
Materialecasnice
Mobilier:multedintreproduseleselectateaufostfolositedejasaun
celemaimultecazuriaufostprodusedefabricisuntnoi(unelepotavea
micidefectecarevorficlarsemnalatepetoateproduselencauz).
Materialelemnoase:materialelelemnoasereciclatesaurenovatesunt
idealepentruafifolositefraltsprijin.
Mobilierdegrdin:deineopaletlargdemobilierdeexteriornou
idecalitatedinlemndeesentareistufacesteasuntnoi,retururidin
fabric(i,prinurmare,potaveamicidefectecaresuntmarcatepefiecare
dintreproduselencauz).
Bunuri electrice: deine o palet atent selectat de produse electrice
deinute anterior, care au fost verificate i declarate adecvate pentru
revnzare de ctre o persoan autorizat. Produsele sunt donate de

175

organizaii. Nu se accept donaii de produse electrice din partea


instituiilorpublice.

ColectrileCrestdegunoaie

Afacerile de strngere de deeuri asigur serviciul de strngere a


deeurilorcomercialecompaniilordinnordulriiGalilor.Tipurile
dedeeuripecarelepotcolectasuntcapetealeproduselordelinie,
bunuriuordeteriorateiretururialeclienilor,delabunuricasnice
generalepnlamobilieriproduseelectrice.

Colectarea materialelor lemnoase; ele ofer un serviciu unic celor


careproducdeeurilemnoasefienoisaufolosite.Toatetipurilede
materiallemnossuntstrnsedelasediulcompanieinmodregulat
saulasolicitare,eioferindpreuricompetitivepentruacestserviciu.

Colectarea deeurilor de grdin voluminoase asigur un serviciu


decolectarespecialpentrucantitimaridedeeuridegrdin.

Un parteneriat de reciclare INOVATOR a adus dou premii de


prestigiu pentru excelen: colectrile comunitare de grup i bncile de
reciclareatextilelor.
ntreprinderea social Cooperativa Crest, cu sediul n Llandudno
Junction, care gzduiete asociaia Cartrefi Conwy i compania de
construcii G. Purchase, a salvat n jur de 4.000 de buctrii i bi de la
depozitelededeeuri,decndanceputproiectul,nurmcu18luni.
Programul a fost salutat ca fiind primul parteneriat de reciclare de
acest tip din Marea Britanie, peste90% dintrematerialelerecuperate fiind
reciclate.

Informaiidecontact
CrestCooperativeLtd
BrierleyHouse,FerryFarmRoad
LlandudnoJunction
LL319SF
Tel:01492596783,Fax:01492584938
Website:http://www.crestcooperative.co.uk

176

3.2.5.3.OrganizaiaActionActon
ActionActonesteocompaniecurspunderelimitatintreprindere
socialndezvoltare,untrustdedezvoltareicaritatedinLondradeVest.
Obiectivul principal al Action Acton este de a promova regenerarea
economic i comunitar n orelele Acton, Ealing i zonele adiacente
LondreideVest.
Organizaia furnizeaz o palet larg de iniiative comunitare,
economice i de afaceri; conduce Centrul de nvare Action Acton cu
sediulpeproprietateaSouthActonFabricaDoughnutsediulafaceriifiind
pe proprietatea comercial Acton Vale i Piaa Acton din oraul Acton.
ActionActonagestionatcusuccescele11milioanedeliresterlinefinanate
prinProgramulSingleRegenerationBudget(SRB)derulatpeoperioadde
4ani.
nActon,ceamaimareproprietatedegzduiresocialdinLondrade
Vest (are case private cu o valoare de 0,5 milioane de lire sterline), 37%
dintre rezideni sunt inactivi profesional, 3485 de rezideni sunt clasificai
ca fiind defavorizai din punctul de vedere al veniturilor i 35% dintre
copii depind de ajutoarele sociale ale acestora. Refugiai, omeri, prini
singuri,tineriexclui,contravenieni,oameninvrstifamiliicaretriesc
n srcie locuiesc la 5 minute de comunitile bogate. Ca recunoatere a
acestor extreme sociale i economice, Action Acton dorete s asigure
comunitilorlocaleeducaieiformare,competenedeangajareipornire
auneiafaceri.
Action Acton este angajat n dezvoltarea unei comuniti integrate,
abordareaantreprenorialainovriisocialeprinconectarealareeleextinse
iformareadeparteneriatecugrupurideinfrastructur,acionariicheiei
finanatori. Mai mult, organizaia a fondat cu succes ntreprinderi sociale
cum ar fi Acton Street Market (Piaa de Strad Acton), prin care se
furnizeaz 80 de oportuniti comerciale n fiecare sptmn, ctignd
premiulnaionalpentruexcelennntreprinderecomunitaricoeziune
comunitar.
Pedurataa6ani,ActionActonsaextinsdinActonpnlaEalingi
apoi ctre alte dou orae mici adiacente din Londra de Vest. Numrul
participanilor a crescut de la 50 de persoane la peste 700 de persoane pe
an. Organizaia angajeaz voluntari locali i cursani tineri din grupurile

177

int dezavantajate. De asemenea, se identific i persoane din Romnia,


China,PoloniaiCoreeadeSudcaretransmitexperienaicunotinelelor
dindomeniulinovriisocialenapoictrerilelordeorigine.

Obiectiveleplanuluideafaceri
Obiectivelecheiestabilitenplanuldeafacerisunt:
1. S ajute indivizii dezavantajai i omeri s obin locuri de
munc.
2. S ajute persoanele dezavantajate s i mbunteasc compe
teneledealfabetizare,dearitmeticidebaz.
3. Sreducniveluldecriminalitateprinasistenoferitdeinuilor
icontravenienilorpentruaparticipalacursurideformareiai
gsiunlocdemunc.
4. S regenereze centrul oraului Acton prin intermediul grupului
desprijinireaafacerilorlocale.
5. Sorganizezeisdezvolteactivitidedezvoltareacomunitii,
inclusiv lucrul cu grupurile i indivizii BMER (etnicii minoritii
deculoareirefugiai)iiniiativedesigurancomunitar.
6. Ssprijineindiviziiomerinanfiinapropriileafaceri.
7. Ssprijineafacerilecamoddeparticiparelareciclareadeeurilor.
8. S furnizeze o unitate de incubare a afacerii pentru afacerile la
nceputdedrumnindustriamedia.
9. S dezvolte Action Acton astfel nct s devin o organizaie
caritabil sustenabil financiar, un trust de dezvoltare i
ntreprinderesocial.
10. Sasigurediverseserviciipentruaajutaoameniiaflailanevoie
nspecialpersoaneledezavantajateiomere.
11. S lucreze n parteneriat cu alte ntreprinderi caritabile i
organizaii,autoritilocaleiorganismedinsectorulpublic.
Action Acton deruleaz un numr de proiecte menite s sprijine
persoanelepentruasentoarcenapoilamunc,cumarfi:

178

SomaliEqualAceProject(SEAP)carevinenajutorulomerilor
somalezi i al altor indivizi n formarea competenelor pentru
viaiangajare.
SkillsBank(fundaiaparohialaoraului)careabordeazsrcia
nLondradoretesreducniveluldeomajnEalingispla
seze oameni pe piaa locurilor de munc cu salarii peste salariul
minim;dintoatepuncteledevedereasigurasistenrezidenilor
din Ealing, care sunt n cutarea unui loc de munc cu norm
ntreag sau redus, formare sau munc voluntar, inclusiv
scrisori care nsoesc CVuri, contact cu angajatori, acces la inter
netitelefon.Suntorganizatentlnirifanfacuconsilieri.
ReeauaEalingOneStopShopJobsActionActonestelideruln
cadrul acestui proiect, care are o reea de opt grupuri locale
voluntare. Proiectul de brokeraj al locurilor de munc se refer la
consilierii calificai care primesc dosare ale clienilor i petrec tot
timpulnecesarpentruaiplasapeacetialaunlocdemuncsuste
nabil cu norm ntreag sau parial sau ntrun loc de munc vo
luntarcuscopuldeaipregtinvedereaobineriiunuilocdemun
csustenabil.Acestproiectasigursprijintimpde6luni,pentruase
asiguracloculdemuncdevinesustenabilpentruclient.
WorkDirections:nfiinatdeAgeniadeDezvoltareaLondrei,este
unproiectdebrokerajallocurilordemuncorientatctrerezidenii
din Ealing omeri/inactivi din punct de vedere economic, unde
consilierii IAG calificai primesc dosare ale clienilor i petrec tot
timpul necesar pentru a i plasa pe acetia la un loc de munc
sustenabil cu norm ntreag sau parial. (Criterii de nscriere:
omer n cutarea unui loc de munc/inactiv din punct de vedere
socialibeneficiariaiunoralocaiicuvrstadepeste20deani.)

Detaliidecontact
Strada1618
Acton,Londra.W38SB
Tel:02089939605,Fax:02089930998
URL:http://www.actionacton.com

179

3.2.5.4.ProduseleHaven
Produsele Haven este o ntreprindere social ce funcioneaz ca
afacere viabil i eficient din punct de vedere comercial, furniznd
oportunitideangajarepentrupersoanelecudizabiliti.Oferserviciii
soluiicompaniilorcarecautssubcontractezeproceselelordeproducie.
Cu o eviden notabil la nivelul furnizrii i satisfacerii celor mai
provocatoarecerineicuolistdeclienidelafirmeinternaionaleidela
companiilocale,Havenlucreazpentrucomunitate.
Produsele Haven face parte din Grupul Momentum care ajut peste
2.200 de persoane n fiecare an, inclusiv persoane care sufer de boli
mintale i afeciuni ale creierului s i realizeze obiectivele. n plus, face
partedinConsoriulActivitilorComercialeSprijinitedinScoia1.
ProduseleHavenafostnfiinatpentruasprijinisoldaiirniicarese
ntorceau n comunitile lor dup cel deal Doilea Rzboi Mondial.
Misiuneacompanieiafostntotdeaunasiajutepeceigravdezavantajai
pe piaa muncii i, funcionnd ca o firm social, ajut compania s i
realizezeobiectiveleeticeprinfaptulcesteoentitatecomercialeficient.

ServiciileHaven
Produsele Haven funcioneaz n numeroase locaiicheie din Scoia,
furniznd servicii comerciale n diferite domenii, de la mpachetare la
asamblaredecomponenteipnlaeditare.
HavenHillington
n Hillington, Produsele Haven funcioneaz ntro fabric de 20.000
de picioare ptrate. Se specializeaz pe asistarea diferitelor organizaii
internaionale bluechip, cum ar fi grupul Edrington i John Dewars and
SonsLimited,cuproduciendomeniiprecumambalareiasamblare.
HavenInverness
n Inverness, Produsele Haven ofer imprimri de finisare i
asamblare de produse efectuate de o for de munc flexibil i cu
experien, format pentru a satisface cele mai nalte cerine. Sarcini
minuioaseicareimplicmuncintensiv,precumexpedieri,colaionare,

SupportedBusinessesinScotlandBrochure.

180

scrieri, editare de copii, etichetare i mpachetare, pot fi ndeplinite la


termenilastandarderidicate.
Serviciiledeeditareinclud,deasemenea:
brourarecufir;
copierecolor;

ambalarenformdiminuat;

legaredefireipieptnare;

ghilotinare;
laminare;

perforareahrtiei;

legaredecalendare;

finisareaanunurilor;

recondiionaredecri.
HavenReciclare

Cu sediul n Glasgow, Haven Reciclare ofer servicii complete de


reciclare a echipamentelor electrice i electronice pentru clieni de toate
mrimile, att casnici, ct i comerciali. Materialele reciclabile, cum ar fi
computereleitelevizoarele,nutrebuieconsideratedeeuri,fiindoresurs
din care materiale folositoare, precum cuprul, aluminiul, plasticul i alte
componente, pot fi extrase i reciclate i adesea produsul n sine poate fi
renovatirefolositnscopulsudebaz.
Serviciile oferite de Haven Reciclare includ: ndeprtarea i
nlturareatuturordeeurilordeechipamenteelectrice,distrugerededate
sigure,debarasarebirouri,deplasaredecomputereilogistic.
ntimpcefuncioneazcaactivitatecomercial,HavenReciclareeste,
deasemenea,ontreprinderesocialncaremajoritateaangajailorcalificai
i formai la nivel nalt este format din aduli cu dizabiliti i
dezavantajai. Formarea continu face ca ntreaga activitate s fie
ndeplinit la cele mai nalte standarde posibile, drept dovad lista
clienilor Haven. Clienii se afl ntro poziie unic prin faptul c pot
contribuinmodsemnificativlarspunderealorsocialcorporativ(CSR)
prinsimplaangajareaHavenReciclarecafurnizor.

181

Centruldenvare
HavenopereazdoucentredenvarelasediilesaledinHillington
iInverness;fiecaremembrualforeidemuncHavenareacceslacentrul
de nvare care furnizeaz cursuri de informatic, alfabetizare i
numeraie.nplus,centreleoferedinedeconsolidareancrederii,tehnici
deintervievareicompetenedecutareaunuilocdemunc.
n prezent, Haven lucreaz n parteneriat cu Colegiul Cardonald
pentruadaposibilitateaangajailorsisobincalificriacreditate.

PersonalulHaven:ofordemunccomplementar
nprezent,are138deangajai,dincare112suntgravdezavantajaipe
piaamuncii.Acesttipdeafaceredemaresuccesestesalutatlascarlarg
iHavenactigatpremiulpentruIMMulAnuluindomeniulafacerilor
dinScoia,ncadrulPremiilorComunitare20061.
Condus ca afacere, i nu ca o afacere caritabil, Haven ofer un
serviciuflexibilidemndencrederepentruafaceri,cuprodusefurnizatela
termene scurte de timp i cu instruciuni de ultim or. Produsele Haven
asigur locuri de munc i oportuniti de dezvoltare pentru o for
diversificat de lucru. n ultimii ani, Haven a extins opiunile de angajare
disponibilepersonaluluisucudizablitiprincreareaIniiativeiForeide
Munc Complementare2. Acest model inovator ofer oportunitatea
personalului Haven de a lucra n organizaii mari, sprijinite de membrii
echipei de management Haven. Astfel, dup ce trece printrun proces de
intervievareiprinprocesulnormaldeprezentareaorganizaieipartenere,
angajatul Haven este plasat n cadrul unui rol care se potrivete
competenelor deinute de acesta. Fora de munc complementar este
apreciatcafiindunmaresuccesirolurileasumatenprezentdeangajaii
Havencuparteneriiincludasistenitehnicidebirou,asistendenlocuire
acomponentelordecomputer,descrcaredeprograme,asistennuniti
i asisten administrativ. Att angajaii Haven, ct i organizaiile

http://www.socialfirms.co.uk/features/casestudyhavenproducts.
Mai mult despre Complementary Workforce Initiative, la: http://www.
momentumscotland.org.

182

parteneresuntsprijinitenoricemomentdeechipademanagementHaven.
FiecaremembrualforeidemuncHavenareacceslacentreledenvare
i unitile din Inverness, care lucreaz n parteneriat pentru a furniza
cursuriacreditatedealfabetizare,numeraieiinformatic.
Majoritatea forei de munc Haven este menionat prin Job Centre
Plus, prin intermediul programului Workstep care sprijin persoanele cu
dizabilitinvedereagsiriiunuilocdemunc.
ListadeclieniHaveninclude:
IBM;

GrupulEdrington;

JohnDewar&Sons;
ConsiliulHighland;

ComisiadeSntateHighland;

UniversitateaHighlands&Islands(UHI);
SemiconductorulNaional;
StandardLife;

LifescanScoia;

Nairn sdinScoia.

Premii
UrmtoarelesuntpremiialeProduselorHaven:

Premiul Star pentru companii sociale 2008 Companii sociale


MareaBritanie.

Premiul pentru soluii antreprenoriale 2007 Coaliia de


ntreprinderiSociale.
PremiulInvestitorinoameni2007.

Compania anului 2006 Afaceri scoiene n cadrul premiilor


comunitare.

183


Informaiidecontact
ProduseleHaven
Unit3
SentinelCourt
AthollAve
HillingtonG524UA
Tel:01418825752
Email:matt.harley@havenproducts.co.uk
Website:http://www.havenproducts.co.uk/

3.2.5.5.Prieteni,FamiliiiCltori(FFT)
Friends,Families&Travellers(FFT)1(Prieteni,FamiliiiCltori)afost
fondatcarspunslaActulcuprivirelajustiiacriminaliordineapublic
dinanul1994ifacepartedinnumeroaseleorganizaiidetopcareauaprut,
dorindsseadresezeproblemelorcomunitiideiganiicltori.nciva
ani,FFTadevenit,dintrungrupinformaldesprijin,ioreeacareseocup
de dificultile ntmpinate n special de noii migrani, o organizaie de
formare,informareiconsiliereformalcareasigurogamlargdeservicii
populaieimigrante,fietradiionalesaunoi,stabilitesaunperegrinaj.
Obiectivulgeneralalorganizaieiestedeacreaosocietatemaiechita
bil unde oricine are dreptul de a cltori; de asemenea, nu i restricio
neazserviciiledoarunuisingurgrupspecialinicinureprezintungrup
mpotrivaaltuia,cimaidegrabrspundelanevoilecomunitiicantreg.

Funcionare
FFT este o organizaie caritabil nregistrat,2 cu un comitet
administrator,nprezentformatdin10administratori,5dintreacetiafiind

Friends,Families&Travellers(FFT),http://www.gypsytraveller.org/.
FFT,anteriorungrupdesprijin,adevenitocompanie(organizaiedevoluntariat
nonprofit)curspunderelimitatpringaranienlunaiulie1999(nr.3597515)i
oorganizaiedecaritatenregistratnlunanoiembrie2005(nr.1112326).

1
2

184

migrani. Administratorii sunt alei de ctre membri n cadrul ntlnirii


generale anuale i rspund direct acestora. ntlnirile Comitetului
Administratoraulocdeaseoripeanisuntdeschisetuturormembrilor,
conformpoliticiideparticipareamembrilor.
n prezent, FFT este singura organizaie de caritate naional (cu
numrdenregistrare1112326)carefuncioneaznnumeletuturorromilor
i migranilor indiferent de etnie, cultur sau provenien. FFT este, de
asemenea, o companie cu rspundere limitat, nonprofit, cu garanie (nr.
3597515).Organizaiademembriestecondusdecomisiademanagement.
Activiti1 Furnizeaz studii de caz, sfaturi i informaii romilor i
migranilorfienmoddirect,fieprintelefoniprindeplasarealalocurile
speciale; asigur consiliere organizaiilor tere cu privire la problemele
comunitilor migratoare; ofer sfaturi i sprijin indivizilor romi i
migrani, familiilor i comunitilor; asigur i desfoar seminarii de
formare i contientizare pentru a integra agenii n cadrul sectoarelor
voluntare i statutare. Organizaia disemineaz i mprtete cunotine
i informaii despre bunele practici ale lucrului cu grupurileint, puse la
dispoziia celor interesai, inclusiv studeni, agenii statutare i de
voluntariat i media; asigur sprijin comunitar, servicii de sntate i
socialeromilorimigranilor,sprijinindindiviziiifamiliilesaibaccesla
ageniile de incluziune social pentru a le satisface nevoile; faciliteaz i
funcioneaz ca mentor pentru grupurile de sprijin locale n vederea
valorificriipotenialuluiindivizilor,familiiloricomunitiiiaconstruirii
capacitiialtorgrupuriiorganizaiideromiimigranilocali.Efectueaz
cercetri n parteneriat cu instituii academice, pentru a construi i
promovaomaibuncunoatereinelegereaproblemelorcareafecteaz
vieile comunitilor migratoare. Lucrnd cu indivizii i grupurile locale
din comunitile migratoare, ei rspund politicilor i propunerilor institu
iilor de planificare locale i regionale i asigur expertiz examinrilor n
publicalestrategiilorderelocarea migranilor.Maimult,senregistreaz
mrturiiideclaraiiprivindasigurareadespaiiialtenevoialeromilori
migranilor pentru ca acetia s obin propriile lor locaii sau s

FFT, 2010, Raport anual 20092010, http://www.gypsytraveller.org/pdfs/


annual_report_20092010.pdf.

185

influenezedeciziiledeevacuaredepelocaiileneautorizate;eiparticipn
cadrulgrupuriloriforurilormaimarideegalitateidiversitatepentruase
asigura c interesele grupurilorint nu sunt trecute cu vederea n cadrul
planurilor i strategiilor care urmresc dezvoltarea unei societi mai
echitabileiegale.
nceledinurm,lucreazlapropriullordreptinparteneriatcualte
organizaii de igani i peregrini pentru a organiza campanii pentru
reformalegal,astfelnctdrepturileinevoilecomunitilormigratoares
fiepedeplininmodadecvatadresate.
Lucrrilanivelregional:FFTestefinanatdecomunitiiguvernul
local,conformFonduluidecombatereainegalitilordintrerase,pentrua
ndeplinisarcinidedezvoltareacomunitiiastfelnctromiiimigranii
saibuncuvntdespusncadrulforumurilor,consultrilor,grupurilor
derezidenietc.

Informaiidecontact
FFT
SediulCentral
113QueensRoad
Brighton
E.Sussex,BN13XG
Tel:01273234777
email:fft@gypsytraveller.org
Website:http://www.gypsytraveller.org

3.2.6.Grecia
3.2.6.1.ntreprindereasocialEvZin
EvZin(nlimbagreacEvZin( )nseamnoviabun)
este un caz tipic de cooperativ social cu rspundere limitat sau
KoiSPE; organizaia are sediul la Aigaleo, n partea de nordvest a
Atenei, i sa dezvoltat dintro organizaie de voluntariat numit Hai
mpreuncunoi,careafostnfiinatnanul2000caparteaunuiproiect

186

Horizon finanat de Centrul de Sntate Mintal (o agenie guverna


mental). Ev Zin funcioneaz ntro cldire modern cu trei etaje, fiecare
etajgzduindcteoactivitateseparat.Laparterulcldiriiesteunatelierde
dulgherie care angajeaz ase brbai cu boli mintale i nc dou alte
persoane care fabric mobilier montat, cum ar fi dulapuri de buctrie i
rafturidecri(totulestefabricatlacomandinusencearcsseintren
competiiecuproduseledelinie).Politicaestedeaoferiocalitatebunla
un pre accesibil. Primul etaj al cldirii gzduiete o bibliotec, o sal de
gimnasticiocafeneacacentruderecreerepentrupersoanecuprobleme
de sntate mintal, constituind totodat baza pentru o activitate comer
cial de catering. Ultimul etaj gzduiete patru estorii manuale pentru
covoare(poatedurapnlaunandezilefabricareaunuiastfeldecovor).
CooperativaEvZinafostoficialnfiinatnlunaiunie2005,avnd
41demembri:dintreacetia,24suntpacienicuproblememintale,9sunt
profesioniti n boli mintale i 8 provin de la diferite organizaii
finanatoare. Fiecare membru a cumprat cte o aciune n valoare de 180
euro i doi membri ai societii au furnizat capital de munc prin
cumprareadeaciunideinvestiiinvaloarede70.000euro.

Informaiidecontact
EYZINKoiPSE
14DodekanisouStrEgaleo,12241Atena
Tel:00302105910842,00302105910444
Fax:00302105910444

3.2.6.2.ONGKlimakaiKlimaxPlusKoi.SPE
Klimaka a fost nfiinat n anul 2000 i este o organizaie
nonguvernamentalcuactivitiprivindfurnizareadeserviciidesntate
iimplementareaintegrriisocialeagrupurilorvulnerabile.Asigursprijin
medical i psihosocial i ngrijiri sociale persoanelor i grupurilor
vulnerabilecareaumultipleproblemecenecesitinterveniesistematici
cuprinztoare. n acest mod, contribuie la reducerea excluziunii sociale,
coeziuneisolidaritatesocialnGreciainstrintate.

187

Finanare
Majoritatea aciunilor organizaiei sunt finanate i supervizate de
ctre Departamentul de Sntate Mintal, Departamentul de Sntate i
Bunstare, Ministerul Afacerilor Externe prin Cooperarea prin Dezvoltare
Internaional (YDAS), Ministerul Muncii i Proteciei Sociale i de ctre
alifinanatoriprivaiipublici.

Istoriecadrullegal
Klimaka, nfiinat n anul 1996, sa dezvoltat n urma unui
parteneriatcivil(companiecivilnonprofit),iarmaitrziu,cantreprindere
social cu rspundere limitat (KoiSPE). Klimax Plus ofer servicii
pentru (re)integrarea persoanelor care se confrunt cu probleme de
sntatemintalisociali/sauprovindintrungrupculturalspecificcare
seconfruntcuexcluziunesocial.
Klimakaafuncionatcuunitidesntatemintalncadruladiferite
structuri,hoteluri,apartamente,unitimobileicentredezi.Deasemenea,
asigur prevenirea, tratamentul, valorificarea oportunitilor de munc i
reabilitareapersoanelorafectatedeexcluziunesocial.Concentrndusepe
servicii specializate de sntate mintal, Klimaka dezvolt aciuni care se
adreseaz cauzelor de baz i efectelor excluziunii sociale a grupurilor
vulnerabile i indivizilor expui riscului de srcie, prin intermediul a
diferite iniiative, intervenii i programe, servicii de sprijin, cooperare
internaionaliaciunideajutorumanitarnrilencursdedezvoltare.
Organizaiaoferoportunitipentrucagrupurileexclusesocialsfie
incluse n structura social prin intermediul proiectelor n cadrul crora
aceste grupuri particip n mod activ, i nu doar ca beneficiari pasivi de
asisteniservicii.nmodspecial,Klimakaarenvedereindiviziprecum:
persoanecuproblemedesntatemintal;
persoanefradpost;

femeivictimealetraficuluidefiineumane;

solicitanideazilirefugiai;

victimealevioleneinfamilie;

victimealedezastrelornaturalesauconflictelor;

188

utilizatoridedroguri;
romi.

Persoaneledingrupuriledemaisussuntinclusenforademunca
Klimaka; n prezent, 30% din personalul ONGului Klimaka provine din
grupurilesocialepecareleasistiscopulorganizaieiestedeacreteacest
procentaj.
Klimaka este o persoan juridic sub incidena legislaiei private, o
organizaie nonguvernamental autorizat ce este nregistrat la
DepartamentuldeCooperarepentruDezvoltareInternaional(YDAS)sub
nr.103.YDASesteresponsabilpentrusprijinuloficialdeajutorumanitaral
Greciei oferit rilor n curs de dezvoltare i este nregistrat n Registrul
Special al Organizaiilor Nonguvernamentale de Voluntariat (Decizia nr.
09110AED11096084NaMinisteruluiSntiiiSolidaritiiSociale).
CooperativasocialKlimaxPlus
Cooperativa social Klimax Plus este o persoan juridic cu
rspundere limitat sub incidena legislaiei private a membrilor si i
funcioneaz sub conducerea Departamentului de Sntate Mintal i
Bunstare. n cadrul Programului operaional 20002008 de sntate i
bunstare, Reintegrarea persoanelor cu probleme de sntate mintal pe
piaa muncii, Cooperativa KoiSPE Klimax plus a fost nfiinat de
Fondul European de Dezvoltare Regional, Fondul European Social i
Ministerul Sntii i Bunstrii pentru a dezvolta planuri de aciune.
Scopul cooperativei sociale este de a dezvolta activiti comerciale n
direcia economiei sociale, dorinduse ridicarea nivelului calitii vieii i
reabilitareasocioeconomicapersoanelorcuproblemedesntatemintal.
ActivitileKlimaxPlus:

ofabricdereciclareahrtieiiunlaboratorpentruproducereade
bunuridinhrtiereciclat;

construireaireparareamobilieruluidebirou;
restaurantul;

centruldearticulturPurpura ;

radiopeinternet Klimaxradio ,www.eradio.gr;

bibliotec;

189

escortdesprijinpentrupersoanelecudizabiliti;
catering.

Informaiidecontact
3032Evmolpidon,11854,Gkazi,Atena
.:21034171603,Fax:2103417164
email:central@klimaka.org.gr
site:www.klimaka.org.gr&http://www.koispe.org

3.2.6.3.PraksisProgramuldedezvoltareasprijinuluisocialicooperrii
medicale
Praksis este o organizaie independent, umanitar, nonguverna
mental, care urmrete n principal crearea, aplicarea i implementarea
programelordeaciuneumanitarimedical.Cusediulndoupoliclinici
dinAtenaiSalonic,acesteprogrameoferdemaibinede12ani:
ngrijirimedicaleifarmaceuticeimediateigratuite;

sprijinpsihologic;

sprijinsocial(serviciidesprijincomplementare);
ajutorlegal;

adpost;

consilierencarier.

ObiectivelePraksissuntnspecialurmtoarele:

asigurarea de servicii sociale i medicale gratuite, tratament,


prevenire,educaie,infrastructurnsntateetc.;

promovarea solidaritii i voluntariatului, formare a voluntarilor


privindcombatereaexcluderiisocialeieconomice;
cooperarea cu alte organizaii nonguvernamentale cu scopul de a
stabiliundialogcuinstituiilecomunitareiguvernamentale;

cooperareaattcuautoritilelocale,cticreareadereele,grupuri
delucruiconsoriicaresseocupedenevoilePraksisiscontri

190

buielarealizareaobiectiveloracesteia;colectareaifolosireadedate
sociale i medicale cu scopul de a promova cercetarea grupurilor
vulnerabile din punctul de vedere al excluziunii sociale i
economice;

asistarea (i, atunci cnd este necesar, denunarea) condiiilor


grupurilor sociale cu risc i prin aciunile de informare a
organizaiilorgrecetiiinternaionalepolitice,financiareisociale.

Cele de mai sus se aplic persoanelor i grupurilor indiferent de


culoare,ras,religie,vrst,naionalitate,ideologiesauopiniipolitice.
ServiciileiproiecteleesenialealePraksis:
1.PolicliniciledinAtenaSalonic
PoliclinicilePraksisausediulndouspaiiindependentedinAtena
i Salonic, unde beneficiarilor le sunt oferite gratuit i fr orice
discriminare:
ngrijirimedicaleprimare;
tratamentginecologic;

ngrijiristomatologice;

tratamentfarmaceutic;

sprijinpsihosocial;

promovarepepiaamuncii.

Serviciimedicale
nanul2007,maibinede10.000debeneficiaridin75deriauajuns
laPoliclinicilePraksisdinAtenaiSalonic,ntimpceserviciimedicalecuo
valoaretotaldepeste164.000aufostfurnizatectre4150depacienide
ctreceledoupoliclinicialeorganizaiei.Surseleprincipalepentruaceast
medicaiesuntdonaiifcuteattdecetenidinntreagaGrecie,ctide
farmaciiicompaniifarmaceutice.

Serviciisociale:ndeprtareaobstacolelor
Serviciul social preia tratamentul multiplelor nevoi i probleme ale
persoanelor care viziteaz policlinicile Praksis, cu scopul de a stabili
diagnosticul problemelor persoanelor cu risc i satisfacerea imediat i

191

eficientacerineloracestora.nacelaitimp,grupurileexclusesocialcare
apeleazPraksisprimescinformaiiiconsilierecuprivireladrepturilelor.

2.CentreledeinformarelegalPraksis
nprimulandeladeschidere,membriipersonaluluipoliclinicilorau
contientizat nevoia stringent a imigranilor i solicitanilor de
azil/refugiailor de informaii i sprijin cu privire la procedurile i
drepturile legale. Pentru a rezolva aceste probleme, Praksis a creat un
CentrudeInformareLegalLegalInformationCentre(L.I.C.)nAtena
n1998(anuldereperalimplementriiprimeilegideimigrare),iarnanul
urmtor sa extins la Salonic. Programul dorete s promoveze drepturile
personale i sociale ale populaiilor excluse social din Atena i Salonic,
oferind servicii grupurilor excluse social care nu au acces la servicii de
sntatei/sausprijinsocialilegal.

3.CentrulPraksispentruperioadadedupeliberare
Obiectivul principal al Centrului pentru perioada de dup eliberare
esteasigurareadeserviciiidezvoltareareeleloradecvatecuscopul(re)in
tegrriieficienteabrbailorifemeilorfotideinui,indiferentdenaiona
litate. Abordarea de intervenie holistic i sprijinul personalizat garan
teazfaptulcfiecareindividestetratatconformnevoilorsalespeciale.
Centruloferserviciigratuite,inclusiv:
sprijinmedical;
sprijin psihosocial pentru fotii deinui, mpreun cu dezvoltarea
competenelorpentruintegrarealorsocial;
consilierelegalprinconectareanreeacualteageniiasociate;
promovareaangajrii:pregtireafotilordeinuipentruntoarcerea
lorpepiaamuncii.

Soluiipetermenlung
Sepuneaccentpedezvoltareacolaborrilordeimportanstrategic
cu servicii i programe relevante din cadrul comunitii locale i generale
(agenii publice i private, ONGuri), care ar putea beneficia n diferite
moduridepromovareadrepturiloracestuigrupspecialdepopulaie.

192

Deasemenea,nreea,derulareacercetrilorinregistrareanevoilor
sunt instrumente de protecie a drepturilor fotilor deinui, ca i de
influenare a agenilor de stat relevani. Politicile de intervenie i, prin
urmare, o schimbare la nivelul politicii sociale reprezint scopul
fundamentalalacestuiprogram.

4.Programulpentrucopiiivecini:unproiectpentrucopiiistrzii
Praksis deruleaz proiectul Nextdoor Children/Copiii vecini n
oraulSalonic,princaresesprijinattcopiiicarelucreazsaucerescpe
strzileoraului,ctifamiliilelor,oferindgratuitngrijirimedicale,sprijin
psihosocial, educaie i servicii legale. Se acord prioritate sprijinirii
copilului i familiei acestuia. Direciile de lucru ctre abilitare i motivare
sunt considerate instrumente necesare pentru soluia la problemele
acumulate cu care se confrunt aceti oameni. Copiii sunt abordai pe
strad de ctre personalul Praksis, iar la Centrul de zi pentru copii pot
participa la activiti distractive i educaionale i pot tri experiena unei
realitidiferitefadeceacucareseconfruntpestrad.nacelaitimp,
unaltobiectivestenscriereacopiilorlacoalimonitorizareaprogresului
acestora.
Datestatisticealeanului2010:

numrmediudecopiiabordai:150;

copiiabordaintimpcelucreaz:60;
muncitoripestrad:120;

numruldeactivitieducaionaleipsihosociale:180;
copiinscriilacoal:30;

furnizaredeinformaiilegaledebazfamiliilor:40.
Grupint
Praksisoferserviciidiferitelorgrupuriexclusesocial,cumarfi:
sracii,oameniistrzii,persoaneleneasigurate;

copiiistrzii;

refugiai/solicitanideazil;
imigranieconomici;

193

familiicuunsingurprinte;
romi;

victimealetraficuluidefiineumane;
fotideinui.

MembriiPraksis

Membrii Praksis1 sunt mprii n membri obinuii, asociai de


onoareifondatori.Calitateademembruobinuitsauasociatesteacordat
prinaprobareacomisieidedirectori.Doarmembriiobinuiiaudreptulde
a alege i a fi alei dup ce iau ndeplinit obligaiile fa de organizaii.
Membrii obinuii nu trebuie s fie mai puini de 20 i aparin uneia din
categoriileurmtoare:
medicipersonalmedical;

studenilamedicin,stomatologie,farmacie,asistenimedicali,
asistenisanitari;
tehnicieni;
avocai;

oamenidetiinsociali(asistenisociali,sociologi,antropologi
sociali);

psihologi.

Membrii de onoare au la baz decizia comisiei de directori i sunt


persoanecareaucontribuitnmodexcepionallapromovareaactivitilor
organizaiei. Membri de onoare pot deveni, pe lng persoanele fizice,
organizaii, companii nonprofit, societi deinute de persoane sau
comitete, entiti legale private i publice, instituii legislative i guverna
mentaleiorganizaiinonguvernamentale.

Membriifondatori
Comisia de directori poate acorda distincia de membru fondator
persoanelorcareausprijinitnmodexcepionalorganizaia.Deasemenea,
aceast distincie de onoare poate fi acordat organizaiilor, companiilor

http://files.praksis.gr/praksisstatutes.pdf.

194

nonprofit, societilor deinute de persoane i comitete, entitilor legale


private i publice, instituiilor guvernamentale i organizaiilor nongu
vernamentale.

Voluntariat
Voluntarii Praksis sunt persoane doritoare s ofere necondiionat, s
sprijinegrupurilevulnerabiledinpunctdevederesocialiscontribuien
mod activ la activitatea umanitar a organizaiei. Acetia sunt doctori,
asisteni sociali, consilieri n munc, psihologi, avocai, asisteni medicali,
sociologi, translatori, alocndui timp pentru a sprijini administraia
organizaiei n a participa la evenimente, conferine, distribuire de
materiale,sensibilizareetc.

Parteneriat
PersoaneledincadrulPraksisconsidercparteneriatulautoritide
stat/locale,afaceriiONGuripoatefinbeneficiulsocietiiperansamblu,
transmindurmtorulmesajclar:Chiariatuncicndunindividesteexpus
riscului,toatepriletriunghiuluideresponsabilitatesocial,statafaceriONG,au
responsabilitatea de a contribui eficient la salvarea acestuia i de a i garanta
condiiidecentedetraiilibertatedealegere.
nacestcadru,Praksisdepuneeforturideaparticipanparteneriate
cuinstituidestatiprivatepentruaasiguraaciunidesucces.
Participarea la proiectul de cercetare Egalitate n sntate
(coordonat de ctre Institutul de Cercetare a Mediului Urban i
Resurselor Umane, de Universitatea Panteion din Atena i cu
participarea Organizaiei Internaionale pentru Migraie/IOM).
Obiectivul principal al proiectului este de a identifica compor
tamenteipracticidiscriminatoriialeofeririideserviciidesntate
imigranilor,membrilorgrupurilorminoritareireligioase.

Participarea la reeaua AIDS & mobility/SIDA & mobilitate care


se ocup de migrarea legat de HIV/SIDA i este coordonat n
GreciadeCentrulElenpentruControlulBolilorInfecioase(KEEL).
Reeaua pentru Dreptul la Adpost, care face parte din iniiativa
internaionalFEANTSAicareestededicatpromovriipoliticilor
privitoarelaoameniifradpostiabunelorpracticiimetode.

195

ParticipareancadrulprogramuluiToProtectOneselfandOthers
Protejeazte pe tine nsui i pe ceilali. Sub patronajul
SecretariatuluiGeneralpentruEducaiaAdulilorincooperarecu:
Ministerul Internelor/Secretariatul General pentru Protecie Civil,
MinisterulElendeMediu,PlanificareiLucrriPublice/Organizaia
pentru Planificare i Protecie mpotriva Cutremurelor, Ministerul
Ordinii Publice/Brigada de Pompieri, Ministerul Marinei Comer
ciale/Garda de Coast Elen, Crucea Roie Grecia, obiectivul
programului este de a forma voluntarii aduli n a se descurca n
situaiideurgencauzatedecutremure,incendiiiinundaii.

Participarea n cadrul Grupului Galatsi, o iniiativ a unui ONG


elen care dorete s ridice nivelul de contientizare i lupt
mpotrivatraficuluidefiineumane.

Participarea n cadrul Forumului Alliance against Poverty


Alianampotrivasrciei(stoppoverty.gr),platformaelenpentru
parteneriatul internaional al ONGurilor Global Call to Action
against Poverty Apelul global de lupt mpotriva srciei, care
combateniveluldesrcieiinegalitate.

Parteneriatul cu comunitatea deschis de terapie Diavassi


(KETHEA) n vederea furnizrii de servicii de ngrijire a
persoanelor aflate sub tratament, care abuzeaz de consumul de
substane, cu scopul de a i mobiliza i reabilita (seminarii
educaionaledecontientizareasntii,caresuntoferitencadrul
programelordetratamentdeziidesear);seminariiledureaztrei
luni i se centreaz pe probleme precum hepatita viral, primul
ajutor,complicaiinurmafolosiriidesubstaneetc.

Informaiidecontact
PraksisNGO
57StournariStreet
10432Atena
tel.+302105205200
fax.+302105205201
email.info@praksis.gr
website:www.praksis.gr

196

3.2.6.4.ARSIS,Asociaiapentrusprijinulsocialaltinerilor
ARSIS este o organizaie nonguvernamental specializat pe
sprijinirea tinerilor i susinerea drepturilor acestora (a fost nfiinat n
anul 1992, cu sediul la Atena i departamente n Salonic, Volos, Larisa i
Karditsa).
Misiunea ARSIS este de a lua msuri pentru prevenirea excluziunii
persoanelor tinere (n special cu vrste cuprinse ntre 15 i 21 de ani). n
acest cadru, ARSIS dezvolt noi metode i instrumente pentru sprijinirea
tinerilor, organizeaz i particip la reele de solidaritate social,
coopereaz cu servicii publice i private i promoveaz metode
mbuntitepentrupoliticasocialprivindtinerii.
ARSIS ofer servicii ctre tineri care triesc n condiii de srcie,
neglijen,victimizare,conflict,exploatare,izolare,rasismsauauprobleme
culegea,suntinstituionalizai,auabandonatcoala,nuaufamiliesauun
locundestriasc,suntrefugiaisauemigrani,suntomeriingeneral
triescncondiiigrele.
ARSIS sugereaz promovarea unei colaborri sociale i a valorii
personaleatinerilor,ncontrastcupoliticilebazatepecombatere,careduc
lasrcieiexcluziunesocial.
ARSISmobilizeazipersonalvoluntarilucreazcuvaloricolective
desolidaritatesocial,democraieirespectreciproc.

Structuriiactivitidebaz
Centredesprijinireatinerilor
Serviciileoferitegratuitsuntaceleadesprijinireimobilizarepentru
tineriicareaunevoiedeajutoritriescncondiiidemarginalizare:
- susinereiconsilierepsihosocial:consiliereattindividual,ctin
grupurideinformareiconsiliere;
- pregtire pentru angajare: orientare ctre un loc de munc i ctre
sine, cercuri de pregtire pentru munc, punerea n contact cu
serviciiiinstituiieducaionaleideformareprofesional,plasarea
i sprijinirea tinerilor n medii de munc, crearea unei reele de
potenialiangajatori;

197

- sprijin legal: informaii individuale care s ofere consiliere pe


anumite aspecte legale, crearea de grupuri educaionale i de
sensibilizarepentrudrepturiidiscriminare;
- programe de schimb ntre tineri: organizarea de programe de
schimburi ntre tineri cu alte instituii din strintate finanate de
ComunitateaEuropean;
- intervenii n coli: grupuri de sensibilizare cu privire la drepturile
tinerilor;
- activitidetimpliber:tineriipotparticipalaatelieredelucrucumar
figraffiti,jonglerii,fotografie,teatru,artizanatetc.iactiviticultu
raleisportive.Scopulacestorateliereiactivitiestedeadezvolta
cunotineletinerilor,deadobndinoiabiliti,competenedeco
municare,deanvascolaborezeisparticipelaaciunideechi
pidealucrapebazdevaloriprecumncredereicolaborare.

Aciuneampotrivatraficuluidecopii
ARSIS particip la programe care lupt mpotriva traficului de copii
(ERACT Rspunsul de Urgen mpotriva Traficului de Copii. Aciuni
transnaionale mpotriva traficului de copii). Aciunile n aceast direcie
includ localizarea copiilor care sunt exploatai, sprijinirea acestora,
reintegrarea sau repatrierea lor n colaborare cu autoriti legale locale i
dinstrintate.
Interveniennchisori

InterveniaARSISnnchisoriurmreteproteciaminorilori
susinereadrepturilorlor,incluznd:
- pregtireaminorilorndeteniepentrureabilitarealorsocial;
- preocuparecreativpeperioadacustodieilor;
- educaie/formare;
- sprijinlegal;
- sprijiniconsilierepsihosocial;
- integrarensocietatedupcesunteliberai;
- sensibilizareapublicului;

198

- influenarea serviciilor i instituiilor de implementare a legislaiei


internaionaleigrecetiireformaacesteiaacoloundeestenecesar.

Participarevoluntar
Mobilizareasistematicaceteniloriparticiparealorlaaciunilei
promovarea mesajelor sociale constituie unul dintre obiectivele principale
aleARSIS.
Voluntarii implementeaz o parte important a aciunilor ARSIS,
presupunndconsecvenistabilitatentruncadruorganizat,careofer
educaieisprijin.
Implicareacomunitilorlocaleesterealizatprin:
- invitarea cetenilor de a deveni voluntari i susintori ai muncii
organizaiei;
- informarea vecinilor i angajatorilor locali despre potenialul
tinerilorexcluisocial;
- abordarea i cooperarea cu servicii sociale, coli, uniuni, centre
culturale,societi,ONGurietc.;
- organizareaiparticiparealaevenimente,conferine;
- prezentareaanalizelortiinificeiorganizareadediscuiicuprivire
laabordareamarginalizriitinerilor;
- diseminaredeinformaii.
Reele
Arsiseste membrual reelelornaionaleieuropene,cuscopuldea
coopera i schimba experiene i idei metodologice cu alte servicii i
organizaii.
nGrecia:
- Reeauadecolaborarepentrusprijinireatinerilor.
- Reeauanaionalmpotrivasrcieiiexcluziuniisociale.
- Reeauapentruserviciiledeacompaniere.
- Reeaua pentru prevenirea i combaterea pedepsirii corporale a
copiilor.
- Reeauapentrudreptullaadpostigzduire.

199

ncadrulComunitiiEuropene
- European Federation of National Organizations Working for the
Homeless / FEANTSA Federaia European a Organizaiilor
NaionalepentruPersoanelefrAdpost.
- European AntiPoverty Network / EAPN Reeaua European
mpotrivaSrciei.
- European Forum on Child Welfare / EFCW Forumul european
pentruajutorulsocialalcopiilor.
- European Offenders Employment Forum / EOEF Forumul euro
peanpentruangajareacontravenienilor.
- Network against Human Trafficking and Human Rights for S.E.
and E. Europe/ ARIADNE Reeaua mpotriva traficului de fiine
umaneidrepturileomuluipentruEuropadeEstiSudEst.
- Child Rights Information Network / CRIN Reeaua de informare
asupradrepturilorcopilului.
- Actioninfavorofstreetchildren,youngstersandadultsindifficult
circumstances / Dynamo International Aciunea pentru copiii
strzii,tineriiaduliaflaincircumstanedificile.
- European Network for the Youth Rights / EURONET Reeaua
europeanpentrudrepturiletinerilor.
- SoutheastEuropeanChildRightsActionNetwork/SEECRANRe
eauaeuropeandesudestdeaciunepentrudrepturilecopilului.

Informaiidecontact
ARSIS,AssociationfortheSocialSupportofYouth
2830Derignystr.,10434,Atena
tel/fax:+302108259880
email:info@arsis.gr;arsisathina@gmail.com
URL:www.arsis.gr
Blog:arsisathina.blogspot.com

200

3.2.6.5.Koi.SPEDiaplous
Cooperativa social Diaplous SRL este rezultatul iniiativei
antreprenoriatului social din anul 2004, fiind una dintre primele
ntreprinderi sociale instituionalizate din Grecia. Politica de afaceri a
cooperativeiestestabilitdeadunareageneral,ntimpceadministrareasa
intr n responsabilitatea unui consiliu ales de directori format din apte
membri. Obiectivul su este crearea, sustenabilitatea i creterea locurilor
de munc pentru cetenii cu probleme psihosociale, care merit n mod
egal o via profesional i de participare la activitatea economic a
societii, ntrun mediu al antreprenoriatului social solidar. Pn n
prezent, a desfurat activiti n domeniile vnzrii de bunuri cu
amnuntul,n cultivarea legumelor ecologice i n servicii de ntreinere a
grdinilor.
Membrii cooperativei sunt persoane cu dificulti psihosociale,
profesioniti din domeniul sntii mintale i persoane tere fizice sau
juridice, organizaii locale guvernamentale, spitale publice, ONGuri i
ntreprinderisociale.
Adaptabilitatea membrilor cooperativei i contribuia voluntar a
membrilor si reprezint instrumentule principale ale acesteia pentru
promovarea solidaritii sociale n cadrul antreprenoriatului pe care l
desfoar.
Scopul organizaiei este de a contribui la o sensibilizare i la
conturarea unei atitudini diferite att prin intermediul afacerilor, ct i al
consumatorilor din comunitate. Aceast atitudine diferit este n strns
legtur cu resursele umane, educaia, mediul, comunitatea i, n general,
cuabordareauneicidecreterereal.
Prinaciunilederulateiprincele pregtitepentru viitor,sedorete
contribuirea la realizarea unui el comun pentru comunitatea local i
pentru mediul local de afaceri: comunicarea avantajelor ntreprinderilor
sociale, astfel nct afacerile din prezent s poat satisface ateptrile
viitoarealesocietii.

Cooperativasocialiobiectivulsu
Cooperativa social SRL reprezint singura form legal
instituionalizatauneintreprinderisocialenGrecia.Obiectivulsueste

201

integrarea socioeconomic i (re)integrarea vocaional (profesional) a


persoanelor cu dificulti psihosociale, contribuind astfel la vindecarea
lor i, n msura n care este posibil, la independena lor financiar.
Instituionalizat conform articolului 12 din Legea nr. 2716/99 privind
dezvoltarea i reforma serviciilor de sntate mintal, ea este o entitate
legal din sectorul privat, o unitate comercial, de asemenea, o unitate de
sntatemintal.

Membriicooperativeisociale
Membrii unei cooperative sociale SRL se ncadreaz ntruna dintre
celetreicategorii:

primacategorie:persoanecudificultipsihosocialecuvrstmai
marede15ani.Membriiprimeicategoriitrebuiesreprezintecel
puin35%dinnumrultotalalmembrilor.

cea dea doua categorie: profesioniti din domeniul sntii


mintale,reprezentndpnla45%dintotalulmembrilor.

cedeatreiacategorie:ageniicomunitare,autoritilocaleialte
persoane fizice sau juridice din sectorul public sau privat,
reprezentndpnla20%dintremembri.

Activiti
O cooperativ social SRL poate fi n acelai timp un productor, o
unitatecomercial,unfurnizoretc.
De asemenea, poate dezvolta orice activitate, de exemplu, una
agricol,unalegatdeturism,unapebazdeserviciiiactivitilegatede
culturieducaie.

Magazinuldeprodusetradiionale:LaTsanaki
Magazinul de produse tradiionale cu vnzare cu amnuntul La
Tsanaki a nceput s funcioneze cu o grij deosebit n luna septembrie
2008, fiind una dintre iniiativele Diaplous de a dezvolta solidaritatea,
responsabilitatea social i antreprenoriatul (este amplasat n centrul
Atenei) i este un loc primitor. Printre produsele sale, clienii pot gsi
prjituri de cas, marmelade i fructe, miere de calitate, delicatese din

202

mediulruralgrec,paste,diferitesosuri,pastdemsline,vinuriaromatice
i seci, ulei de msline i produse organice. n plus, clienii pot gsi
specialiti diferite, cum ar fi crnai i salamuri selecte, precum i o
varietatedebrnzeturifcutenfamilieivinuriibuturispirtoaseunice
dindiferiteleprialeGreciei.

Culturiecologice
Cuocontiinecologicpentrumediuicalitateavieii,Cooperativa
Diaplousanceputscultivelegumeprinmetodeorganicenanul2007,
cu respect fa de pmntul grec i fa de membrii i angajaii
cooperativei. Produsele sunt cultivate conform nevoilor pieei, cu ceea ce
poate oferi pmntul i n funcie de condiiile microclimatice din aceast
parte a regiunii Attica. n funcie de sezon, sunt cultivate diferite legume
din buctria mediteraneean, inclusiv roii de nalt calitate, att n sere,
ct i n aer liber, castravei, diferite soiuri de ardei i vinete, zucchini,
soiuri de fasole verde, plante aromatice, ceap, salat, varz, broccoli,
conopid, mazre etc. De asemenea n cadrul activitilor cooperativei, a
fost inclus cultivarea a 480 de mslini pentru producia de ulei organic
virgin de msline. Toate produsele cooperativei sunt certificate ca fiind
organicedectreQualityWaysS.A.
Produselepotfigsitelaloculdeproducie,npieelenaerliberde
produseorganicesaunaltepunctedevnzare.

Serviciidentreinereagrdinii
Diaploussadeschisctrepiaaserviciilordentreinereagrdinilor
ntoamnaanului2007,transformnddevotamentuluniversalalmembrilor
si de a proteja mediul ntro iniiativ antreprenorial. Echipa de grdi
nrit,subndrumareaunuiingineragronomspecializat,oferurmtoarele
servicii de nalt calitate, ntotdeauna luptnd pentru o folosire viabil a
mediului:
peisagistic: peisaje, studiul microclimatului i mprejurimilor
selectareaatentaplanteloradecvate,gazon,elementedecorative,
ntotdeauna cu participarea clientului pentru o construire i
amenajareoptimaterenului;

203

ntreinere:tundereaplantelordecorativeiaplantelorcu fructe,
ntreinerea gazonului, tieri n aer liber, arat, ntreinerea i
supravegherea sistemului de irigare pentru o irigare adecvat a
plantelor;
proteciaplantelor:diagnozalatimpabolilor/duntorilor,nevoi
nutriionale pentru diferite plante stabilite de un personal
specializat n laborator i aplicarea imediat a tratamentului cu
elementeadecvate,nprincipalorganice;
studii de irigare: msurarea, cu instrumente specializate, a
presiunii i conductivitii aduciunilor de ap, studiul terenului
ialnevoilorsaledeirigare,instalareasistemuluideirigare.

Informaiidecontact
CooperativaSocial Diaplous
Av.Athinon374,12462,Chaidari,
Tel.:2132054351,Fax:2105822265
Email:info@diaplous.eu
Website:http://www.diaplous.eu

3.2.7.Belgia
Belgia:http://www.werk.be/wse/
http://www.sawb.be/cms/eco_sociale.php
http://www.titresservicesonem.be/fr_enbref.asp

3.2.7.1.ParteneriatulWerk.Waardig
ParteneriatulWerk.WaardigcusediulnKortrijk,nFlandra,adorit
srspndeascexperienadesuccesaprimei etapeaprogramuluiEqual
nsuburbiaKuurnedinsudvestulregiuniiFlandraiadezvoltattotodat
uncurscertificatpentrucalificarenanul2007.
n prima etap a Equal, Consoriul de bunstare al regiunii Flandra
desudvestsadistribuitnpatrulocaliti:Zedelgem,Zeebrugge,Menen

204

iKuurne.RealizareaceamaiimpresionantafostlaKuurne,nparteade
nordestaKortrijk.
Filosofiaprincipalaproiectuluiafostdeambunticalitateavieii
din vecintate prin implicarea rezidenilor, o aciune care privete att
aspecteeducaionale,ctigestionarealocurilordemunc.Prinurmare,a
stabilitunsetdeobiectivecomunedesprijinisaucreatlocuridemunc
lanivellocali,nvirtuteaserviciilorastfelfurnizate,apermisrezidenilor
sobinilocuridemuncdelaangajatoriexterni.

Activiti
Oanalizaprofundatanevoiloraartatcprincipalaproblemera
lipsaserviciilordesupraveghereingrijireacopiilor.Creeledestaterau
disponibile familiilor cu doi angajai, funcionau pe ntreaga perioad a
zileiiexistaulungilistedeateptare.Cutoateacestea,nuexistaufaciliti
sau uniti unde un printe care dorea s mearg la un interviu pentru o
slujbsauchiarlaoprogramarecuundoctorsipoatlascopilul.Prin
urmare, proiectul a introdus o inovaie major: sprijinind serviciile de
ngrijire a copiilor n mod flexibil i pe termen scurt, a reuit s conving
autoritatea regional flamand pentru ngrijirea copilului (Kind en Gezin)
ssubvenionezeprogramul.
n prezent, cei 68 de angajai sunt implicai n diferite activiti
derulate sub egida sa, inclusiv o cantin, servicii de ngrijirea copiilor pe
termen scurt (pn la patru ore) la Clubul de dup coal Vlindertjes
(Fluturii), servicii mixte, ajutor la cumprturi, reparaii i reciclare.
Proprietateadeineunterenmicnspatelecldiriiprincipale,culocpentru
creterea animalelor domestice (n special psri) i ncurajeaz rezidenii
s aduc produsele pentru refolosire. Ferma n miniatur poate fi
considerat i un loc de ntlnire n aer liber i zon de picnic. BIK sa
dezvoltat rapid i acum a intrat ntro faz de consolidare, urmrind
realizareauneistabilitifinanciareiorganizaionaleprinnvaredenoi
cunotinedelaspecialitineconomiesocial.
OlecienvatdinexperienadelacantinatGebeurtjeesteaceea
c o folosire mixt aduce clieni diferii. Un simplu bar nu va atrage
imigrani din culturi care descurajeaz consumul de alcool i socializarea.
Cu toate acestea, amplasarea computerelor n aceeai ncpere duce la o

205

maimarediversitatedeclieni.Colocareacreteflexibilitateadeexemplu,
dac prea muli copii sosesc la clubul de dup orele de coal, atunci
personalulsepoateschimba.

Parteneriate
Scopul principal al proiectului Werk.Waardig a fost de a crea o
unitatedesprijinpentruautoritilelocaledinntreagaregiuneFlandrade
sudvestpentrualeajutasiexercitenoileresponsabiliticareleaufost
acordate. n Belgia, fiecare municipalitate are dou comuniti gemeente
(comun) i o autoritate separat de servicii sociale OCMW Openbaar
Centrum voor Maatschappelijk Welzijn (CPAS Centrul Public de Ajutor
Social).Responsabilitateapentruaanumitanouaeconomiedeserviciii
revine gemeente, n timp ce responsabilitatea serviciilor sociale revine
OCMW. Prin urmare, Werk.Waardig lucreaz cu ambele tipuri de auto
ritate att pentru a consolida programele de servicii comunitare, ct i
pentruancepealteactivitinoi.
Instrumentul principal pe care l folosete pentru a sprijini
programeleexistenteestemasadeschimbcondusdeBIKnKuurnei
careacoperntreagaprovinciedinFlandradeVest.nultimulan,acestaa
permiszecilordeproiectecareexistssentlneasclactevalunipentru
acomparadateleprivindadaptarealacircumstaneleschimbtoare.
Muli dintre coordonatorii locali erau destul de tineri i fr
experien,astfelnctproiectulastabilitmpreunculiceulprovincials
ofere un curs certificat n domeniul managementului serviciilor comu
nitare. Cursul a fost format din 10 sesiuni de cte o zi care s completeze
Draaiboek voor Buurtdiensten (Manualul serviciilor comunitare), un
manualpeCDfcutnprimaetapaEqual.

Modelulfrunzdetrifoi
Werk.Waardig promoveaz un model n care diferite activiti sunt
finanate din diferite surse; are forma unei frunze de trifoi n care fiecare
frunz contribuie la un ntreg sntos i echilibrat. Veniturile pe care le
ctig din furnizarea serviciilor reprezint o parte important a
combinaiei de finanri, deoarece primesc subvenii n bani pentru

206

angajareapersoanelorcareanteriorfuseseromere,primescunelevenituri
de la autoriti pentru furnizarea serviciilor precum ngrijirea copilului i
mai primesc venituri din vnzri de la diferii destinatari ai serviciilor. n
exemplulBIKdinKuurne,45%dinvenituriprovindinservicii,13%dela
Fondul de experimentare pentru economia social al Fundaiei King
Boudewijn,20%dindonaiilebneti,15%dinsubveniilepentruserviciile
specificeinjurde8%dinvnzrilectrepublic.
Fonduldeexperimentareurmeazafinlocuitprintrunnoudecret
flamand care promoveaz economia local de servicii, un concept care
include servicii comunitare prin participarea modelului Kuurne, dar i
locuridemunccreatentrunmoddesusnjos.

Modelulfinanciaralfrunzeidetrifoi
Angajare
Subveniadeplatpentru
angajareagrupurilorcurisc
compenseazpentruproducia
sczuti/saupentrundrumare

Client
Sarcinileutilizatorului(plus
subveniaconsumatoruluiprin
serviciiledetipvoucher)

Altepolitici
ngrijireacopiilor,ngrijireacasei,
turism,cultur,mobilitate

Autoritilocale
Ofertasocialpentruvaloarea
adugatacomunitii,coeziune,
dezvoltare,srcie.

Parteneriatulntreidirecii
Parteneriatul este un principiucheie la nivel regional, provincial sau
municipal. BIK a nceput ca un parteneriat n trei direcii ntre municipa
litatea Kuurne, compania de gzduire care deine proprietatea Spijker &
Schadauw i autoritatea local OCMW (centrul public social de bunstare),
care asigur un angajat comunitar, spaii de birouri i un buget de
funcionare. Furnizarea de servicii a nceput n clipa n care angajatul
comunitaraidentificatserviciicarenueraufurnizate,chiardacuneleerau
inclusenchiriiletaxate,cumarficurareascrilorcomunale(atunciBIKa

207

preluatacesteservicii).Pentruancepeserviciul,municipalitateaiOCMW
auinvestitfiecare25.000euro,careerausuficienipentruafuncionacudou
echipedepersonalcujumtatedenormplusopersoandetaatdinalt
parte. Proiectul ocup spaiile goale de magazine nchiriate pe o sum
modic de la firma de gzduire. De fapt, prezena noastr aici este n
beneficiulcompanieidegzduire,deoareceactivitateapecarenoioderulm
cretevaloareaterenurilordinjur(dlDejonckheere)1.

Numeleproiectuluidedezvoltare:Werk.Waardig
DPID:BEnl16
Adres:Bloemistenstraat2B,B8500Kortrijk,Belgia
Telefon:+3256249916
Fax:+3256249913
Email:dejonckheere.johan@skynet.be
Website:http://www.werkwaardig.be

3.2.7.2.SocialAct
Lng rul Scheldt, n partea de sudest a Gent, se afl o cldire cu
birourinstilgoticflamand,cuunterende14hectarepecareafostcndva
fabrica de cuie TefilArbed. Deoarece Punt era cuvntul pentru cui n
dialect, fabrica a fost denumit Puntfabriek2 (pn n anii 1960, locaia
asigura1.600delocuridemunc).Astziexistontreprinderesocialcu
patru linii de activiti comerciale: administreaz unitile de nceput
pentru noile afaceri; ofer consultan firmelor existente care doresc s
nfiineze departamente pentru persoanele omere; sponsorizeaz o
asociaiedeajutorreciprocaantreprenorilorndevenireitocmaialansat
oiniiativ deastimulacretereaeconomieisociale.Asociaiaarenovato
cldire pentru a dispune de spaii de lucru. Proprietatea este un vechi

http://www.wikipreneurship.eu.
http://ec.europa.eu/employment_social/equal/data/document/etg2suc6socialact.
pdf.

1
2

208

ateliercareoferantreprenorilorGentsndevenire35despaiidebirouri
i12atelieredelucrucuosuprafatotalde2.700metriptrai.
Fora motoare a acestei realizri a fost o organizaie local de parte
neriatnumitGent,StadinWerkingGSIW(Gent,oraullamunc),carea
fost nfiinat n anul 1997 i care a reuit s coopteze 160 de organizaii cu
scopuldeaameliorasituaiacucareseconfrunta:orataomajuluidedou
orimaimaredectmediaflamand(njurde13%)iunnivelfoartesczutde
antreprenoriat(doar2,5%dinpopulaiedeineaupropriilelorafaceri).
OrganizaiaGSIWanceputdouaciuni,unacarepuneaaccentulpe
parteaeconomicaafacerilorprinajutareaafacerilorlanceputdedrumi
cealaltcarepuneaaccentulpeobiectivulsocialdeareducerataomajului,
ceea ce necesita crearea de spaii pentru ca noile afaceri c i nceap
activitatea. Pentru a face acest lucru posibil, oraul a reuit s conving
organizaiile angajatorilor i uniunile comerciale, precum i un numr de
bnci i companii mari cu o prezen local s se uneasc pentru a crea o
cooperativprincontribuireacu1,2milioanedeeuroncapitalpeaciuni,
cucareaucumpratcldirea.
Urmtorul pas n dezvoltarea De Punt a fost fuziunea cu Centrul
RegionaldeAfaceriiconstituireauneicompaniipeaciuniconvenional.
Dup aceea, sa mutat n fabrica de cuie din Gentbrugge, ceea ce a
reprezentatculminareaplanurilorderedezvoltarecarefuseserpuselacale
din anul 1998, cnd oraul Gent a fcut un parteneriat cu un dezvoltator
privatcareacumpratlocaiadelalichidator.
La nceputul anului 2006, De Punt a deschis un nou bloc cu 37 de
birouri (100 de m2 fiecare) i 12 spaii mai mari cu ateliere pentru
ntreprinderile nou create. Spaiile erau echipate cu servicii de la grilaje
pentru biciclete, duuri, pn la lucrtori i un server web. De asemenea,
locatariiprimeauchiaritreioredesprijinadministrativnfiecaretrimestru,
cu condiia ca 30% dintre locatari s fie din grupuri dezavantajate i s
primeascundiscountde10%dinchirie.
DePuntdoreasabordezeproblemadezavantajuluipepiaamuncii
dindouunghiuricomplementare.Primul,subemblemaDePunt,ssprijine
perioada de nceput a micilor companii care pot angaja persoane din
grupuriledezavantajate(cumarfipersoanelecuodizabilitate,muncitoricu
calificri slabe sau omeri pe termen lung, imigrani, refugiai politici, foti

209

condamnai sau persoane peste 45 de ani), crenduse astfel aanumitele


ntreprinderi de integrare (invoegbedrijven). De Punt are, de asemenea, ca
obiectiv companiile existente, consiliindule n crearea de noi locuri de
muncpentrugrupuriledezavantajate,prindeschidereadedepartamentede
integrare (invoegafdelingen). ntreprinderile de integrare i departamentele
de integrare pot solicita acordarea unei subvenii guvernamentale care n
primulanacoper50%dintotalulcheltuielilordeangajarei30%nceldeal
doileaan.Companiilenoibeneficiaznunumaidespaii,daridesprijinn
afaceriidesprijinadministratividesecretariat.
Companiile existente sunt sprijinite de un serviciu de consultan
care analizeaz, de exemplu, cum este posibil sau necesar s fie adaptat
specificulactivitilorsaulocaiapentruagzduiunangajatcudizabiliti.
Acest lucru funcioneaz ntrun mod foarte simplu: o companie care
dorete s nfiineze un departament de integrare vine i pltete o tax
unicde2.500deeuropentrutoatconsultananecesaritiecvaloarea
pltitesteunicncomparaiecubeneficiilepecarelevarealiza.nanul
2004, De Punt a purtat discuii cu aproape 40 de companii i a ajutat la
nfiinareadedepartamentedeintegraren12dintreacestea,acoperinduse
diferite activiti, inclusiv curarea industrial, mpachetare i logistic,
fabricarea oelului, procesarea crnii, o cre a fabricii i un serviciu de
clcat (n prezent au 190 de angajai care prezint diferite dezabiliti,
conformprofiluluistabilitdeangajator).
CealaltramurDePuntesteStartpunt,careafostlansatlasfritul
anului 2002. i Startpunt ofer oportunitatea deschis la liber
profesionalism persoanelor aflate n situaie de risc i excluziune social,
oferindule un mediu sigur n care i pot testa ideea lor de afacere.
nelegereaestecatimpdeunanssealturecooperativeideactivitate
(activiteitencoperatie), sunt pltite cu salariu pentru norm ntreag,
primescsprijincontabil idesecretariat,precumigarania cnu lise va
refuza acordarea beneficiului dup aceea, n cazul n care afacerea lor nu
funcioneaz. Sprijinul oferit este o combinaie la nivel individual i
colectiv:fiecareantreprenorsentlnetecuconsilierulsunfiecarelun,
ntroedindeinstruire.Deasemenea,existoseriedeatelieredelucru
pe grupe, care predau competene practice, cum ar fi derularea unui
interviusaumoduldecompletareauneifacturi,isencheiecuotemce
trebuieefectuatpnlaurmtoareasesiune.

210

Ambele iniiative se concentreaz pe sectoarele cu tehnologie sczut


care s asigure un maximum de locuri de munc i se adopt valorile
specificeafacerilor(sociale,permanente,eticeicuvaloaresocial),adic
au finaliti diferite. Pentru a avea o idee despre diferitele afaceri care vd
lumina zilei, n cursul anului 2002, De Punt a ajutat la nfiinarea att a 4
IMMuri care asigurau 24 de locuri de munc, ct i a unor
microntreprinderi, n sectoare de la reparaii electronice i nchirieri de
biciclete la comerul cu amnuntul cu muzic african, fotografie neprofe
sionaletc.UnuldintreelementeleinovaieiestestructuracorporativaDe
Punt, fiind o companie cu un obiectiv social, care menioneaz n mod
explicit:ssprijineantreprenoriatul,screezeoportunitipentrulocuride
munc persoanelor cu dificulti pe piaa muncii i s exercite o
responsabilitate social corporativ. De Punt a ncetat s mai fie o
cooperativdinmomentulfuzionriicucentrulregionaldeafaceri,nsnua
avut nevoie de a adopta drept alternativ structura legal care exist n
Belgia n acest scop (vennootschap met sociaal oogmerk sau compania cu un
obiectiv social VSO). Astfel, Startpunt (numele ntreg Startpunt cvba
vso)esteattcooperativ,cticompaniecuunobiectivsocialoficial.
De asemenea, De Punt ofer o discuie interesant despre modelul
convenional al sprijinului acordat pornirii unei afaceri, ce cuprinde cinci
faze:
misiune;

plandeafaceri;
planfinanciar;

pregtire;

lansare.

Numeleproiectuluidedezvoltare:SocialAct
DPID:BEnlESF01/EQ/2.D/007
nonprofit,NL2001/EQD/0003MaatschappelijkOndernemen
Contact:MarcStandaert
Adres:BedrijvencentrumDePunt,Kerkstraat108,9050Gentbrugge,Belgia
Telefon:+3292727909
Email:marc@depunt.be
Website:www.depunt.be

211

3.2.7.3.RREUSE
RREUSEFederaiaEuropeanaReelelorntreprinderilorSocialede
Refolosire i Reciclare reprezint o umbrel european pentru ntreprin
derile sociale cu activiti de refolosire, reparare i reciclare. Membrii
RREUSE sunt reele ale economiei sociale naionale i regionale care
combin att obiectivele sociale, ct i de mediu, oferindule importan
egal.
Aproximativ42.000deangajaicunormntreagipeste120.000de
voluntari lucreaz n cadrul celor 19 reele de membri din cele 10 state
membre. Dei este posibil ca structurile legale i contextele naionale s
difere, membrii RREUSE mprtesc aceleai valori comune, cum ar fi
protecia mediului, servicii n folosul comunitii, lupta mpotriva srciei
i incluziunea social a persoanelor dezavantajate pe piaa muncii i
societii ca ntreg. n plus fa de obiectivele sociale i de mediu, aceste
iniiativereaducproduselapreuriacceptabilepepia,asigurndproduse
casnicedebazpentrugrupurilecuveniturimici.
RREUSE promoveaz un model de dezvoltare sustenabil care ia n
considerareurmtoriitreipiloni:
proteciamediului:prevenirearisipiriideeurilorimanagementul

sustenabil;

echitatesocial:aciunideincluziunesocialibunuriaccesibile;

viabilitateeconomic:creareadelocuridemuncioportunitide

formare.
Principaleleactivitialemembrilorinclud:

colectarea,sortareairedistribuireatextilelorihainelor;

colectarea,reparareairefolosireadeeurilorelectriceielectronice

(WEEE),mobilierideeurivoluminoase;

proiectecasniceicomunitaredetratareadeeurilor;

magazinecaritabileisecondhand;

colectarea i reciclarea hrtiei, cartonului, lemnului, plasticelor,

vopselurilor,metalelor,crilorijucriilor;

campaniidecontientizare,proiecteinternaionale,schimbdebune

practiciisprijinnafaceri.

212

OfertalocurilordemuncncadrulRREUSE
Secretariatul RREUSE este format dintro echip mic cu sediul la
Bruxelles(treipersoane)iesteactivlanivelpoliticiidemediuisocialen
Uniunea European. Obiectivul principal este de a ridica profilul
activitilor economiei sociale i reelelor n Europa. Munca zilnic a
secretariatului include lucrul la elaborarea politicii i gestionarea relaiilor
cu instituiile UE, raportarea la cele 15 reele naionale de mediu i
colaborarea cu ONGuri sociale i de mediu din UE, reele i federaii,
pentruaseatingescopulmisiuniiorganizaiei.

Informaiidecontact
RuedEdimbourg26
1050Bruxelles
Tel:028944614
Fax:028944613
Email:info@rreuse.org
Website:http://www.rreuse.org

3.2.7.4.GrupulTerre
Terreesteungrupformatdinaseentitidineconomiasocial,dou
asociaii nonprofit i patru ntreprinderi sociale cu rspundere limitat.
Terreesteactivde60deaniiactivitilesaleprincipalesuntrefolosirea,
reciclarea,solidaritateainternaional,nchiriereadebiciclete.Terreareun
numrde300deangajai(persoanenevoiae)iactivitilesalesebazeaz
pe valorile locurilor de munc stabile, managementului participativ i
solidaritiibelgienedintrenordisud,valoricedevinrealitatenspecial
prin:
ncurajarea responsabilitii; toi angajaii sunt corspunztori
pentrucompanialor;

promovarea dialogului ntrun climat de ncredere bazat pe


onestitateipoziiacaegal;

213

sprijinirea solidaritii locale i internaionale n baza cooperrii


dintreparticipani.
n general, misiunea Terre este de a participa la crearea unei lumi
democratice i unite n care fiecare fiin uman are dreptul de a tri n
demnitateideadobndirespectulreciproc.MuncaTerresecentreazpe:
oferirea unui loc pentru toat lumea n cadrul asociaiei, n special
pentrupersoanelecaresuferdesrciei/sauexcluziune;
promovareaeconomieisociale;

dezvoltareasolidaritiilocaleiinternaionale;

protejareamediuluiincurajareauneiatitudiniresponsabile.
Strategii:

derulareadeactivitieconomicebazatepeunstildemanagement
participativ(bazatpedeciziidemocraticedirecte);

implementarea de msuri de consolidare a construirii capacitii


individuale(formare,calificareetc.);

dezvoltarea de lanuri de producie cu respect fa de resursele


naionale;
stabilireadeparteneriatelocaleiinternaionale.
Activitiprincipale:
1. Reciclare: colectarea i refolosirea materialelor. Reciclarea este cea
mai veche activitate a grupului Terre.n prezent, ei opereaz n
specialndomeniilede:

mbrcminte: 2000 de baloturi de haine sunt disponibile n


Wallonia i Bruxelles. Odat colectate, hainele sunt sortate pe
diferite categorii n funcie de tipul, calitatea i materialul lor.
Apoi, 50% dintre ele sunt vndute din nou n magazine Terre
saulaexport,ntimpce35%dinmaterialesuntreciclateisunt
folositepentruasefacematerialedeigienizare.Cutoateacestea,
15%dinmaterialelecolectatesunttextiledecalitateproastcare
nupotfifolosite;
ambalarereciclabil;

colectarea de materiale reciclabile precum: PVC, cartoane i


sticle, sortarea hrtiei i cartonului, n urma folosirii casnice i

214

industriale. Fiecare tip de ambalaj este apoi livrat ctre un


operatorspecific,responsabilcusortareaiprocesarea(TriEarth
pentru hrtie i carton, Sitelpentru PVC;Mineral SApentru
sticl);

deeurivoluminoase.

2.ActivitiledeconstruciealegrupuluiTerreinclud:

izolare fonic: producie de panouri (PanTerre) i lucrri de


izolare;
montareacompartimentelordetaabile;

fierrieforjat.

Managementul participativ: grupul Terre este o ntreprindere


socialadministratnmoddemocraticdectrelucrtoriisi.
Terre este pe deplin mulumit c acest model de afacere este
singurulcarerespectntradevrmuncitorii,bazndusepepatruprincipii
complementareiinseparabilenvigoare:
toi muncitorii au capacitatea i sunt ndemnai s participe la
administrareaafaceriilor;
educaia i formarea (construirea de abiliti) pot oferi compe
tenelenecesarepentruaparticipa;

schimbulcomunalgaranteazscopulsocialalTerre;

valorificarea competenelor lucrtorilor consolideaz calitatea


managementului.

Implementareaacestorprincipiinecesitaprobareaadunriigenerale
a lucrtorilor care iau decizii strategice privind grupul Terre i aleg
consiliul director, aplicnd un sistem de ntlniri pentru informarea,
coordonareaicontinuareaeducaieipentruntregulpersonal.

Locuridemunc
Terreangajeazpeperioadnedeterminat,dupcumurmeaz1:

http://www.intermondes.org/IMG/pdf/GROUPE_TERRE.pdf,pagina2.

215

AsblTerre:203persoane(magazinedetextile,birourietc.);
SafsRecolTerre:20depersoane;
SafsTriTerre:16persoane;
SafsPanTerre:10persoane;
SafsCoTerre:24depersoane.

Informaiidecontact
GrupulTerre
RuedeMilmort,690
B4040HerstalBelgia
Tl+32(0)42405858
Fax+32(0)42405879
Website:http://www.terre.be

3.2.7.5.ReeauaAID
Reeaua AID (Aciuni Integrate de Dezvoltare) reprezint o
multitudine de proiecte sociale i profesionale legate de educaie i/sau
locuridemunc.Proiectelesuntlegatedemediulsocioeconomicicultural
local, se dorete a fi o experimentare a unei dezvoltri alternative de
nivelare a experienelor nregistrate. Reeaua AID reprezint astfel
adunareaacestoriniiativediferitenjurulvalorilorcomune.
Centrele unite ntro federaie sunt un rspuns la situaiile de
inegalitate, prin intermediul proiectelor concrete, de ctre actori cu i
pentrupersoanelecaresuntafectatedeexcluziunelanivelsocial,economic,
politic i cultural. Aciunile sunt derulate n cadrul inseriei socioprofe
sionaleprinformareiangajare,dar,deasemenea,prinlucrulcuindivizii
lanivelulparticipriilorindividualeicolectivecaceteniactivi.
ScopurilereeleiAID:

deasprijinidezvoltareainiiativelorcaregenereazegalitateicare
luptmpotrivaexcluziuniisocioprofesionale;

216

dealuanconsiderarecontextuleconomic,socialiculturallocaln
caresuntdesfurateacesteproiecte;

de a furniza iniiatorilor mijloacele de pstrare a controlului pe


perioadadesfurriiproiectelorlor;
de a avea grij s promoveze proiectele care consolideaz demo
craia,contiinaiparticipareacaceteanatuturorindivizilor.

Reeaua AID este legat de Micarea Forei de munc Cretine


M.O.C., iar prin intermediul membrilor si, conecteaz aciunile
microsociale (aciuni locale, de solidaritate imediat) la obiective
macrosociale. Reeaua AID nu dorete ca membrii si s fie doar
dezvoltatoriaiuneisocietiduale,cisacionezecaoechiporganizat.
Coordonarea AID reprezint instrumentul comun care nsufleete
reeauaioferserviciiindividualeicolectivetuturormembrilorsi.

Misiuniiserviciipentrumembri
Coordonarea AID ofer servicii individuale i colective tuturor
centrelorfederalealereeleiAID.

Funcionareaiproduciacolectiv
ReeuaAIDesteunlocdereflectarecomunasupramizelorlegatede
inseriasocioprofesional,esteunrecipientdeideiireflectriioprghie
ctre elaborarea i dezvoltarea de noi concepii, ctre construirea de noi
proiecte, indiferent de natura lor (social, etic, pedagogic, contabil,
economic i legal) i de nivelul de intervenie (cursani, centru, sector).
Astfel, fiecare centru se poate alimenta din experienele altora n timp ce
construieteuncadrudeproiectecomuneninteriorulreelei.
Locul privilegiat pentru aceast dinamic a animaiei i produciei
materializateesteInterAID:odatpelun,InterAIDorganizeazntlnirea
tuturor reprezentanilor din toate centrele federalizate din reeaua AID i
reprezentaniicoordonriiAID.InterAIDeste:

structurdeformarecontinuatpentrutoimembriireeleiAID;
structurdeinformaiiicomunicare;

217

structur de consultan (animarea reflectrii comune asupra


sectorului, verificarea i investigarea dosarelor i urmrirea
mandatelor ncredinate). InterAID poate ncredina grupurilor
delucrumisiuneadeaaprofundaanumitentrebrispecificen
legtur cu miza transversal (exist, de exemplu, o comisie
pedagogic n interiorul reelei AID) sau mize specifice (precum
aspectealeeconomieisocialesaualteproiectespecifice).

Serviciiindividualeicolective
Asistendemanagement
Termenul de management este neles n sensul su cel mai larg:
managementul instituional al centrelor AID, management al parteneria
telorlocale,managementulpolitic,managementulresurselorumane,mana
gementul contabil i financiar. Asistena de management este efectuat n
funciederealitileinevoilefiecruicentru,iarmizaestedeafacefa,n
moddirecticomun,provocrilordemanagementdindiferitelecentre.
n completarea expertizei contabile, administrative i financiare pro
pusecentrelor,coordonareaAIDdeleagunangajatpermanentfiecrui
centruAID.
Dezvoltarea
AIDseconcretizeazndiferiteforme:

animareapermanent(sensibilizarefadeoportuniti);
coordonareaproiectelorspecificesaupermanente;

proiectulpoatefiiniiatattdereeauaAID,ctidecentre.
CoordonareaAIDcainstrumentfacilitator:

Prin asigurarea funcionrii centrelor, persoanele permanente ale


coordonrii AID au o prezentare detaliat a nfiinrii proiectelor n
centrele federale. Astfel, coordonarea AID poate oferi consultan i
propune parteneriate pentru a ajuta aceste proiecte s se dezvolte i s
continue(Noinsoim,noisuntemunsprijin).
AIDcapromotordeproiecte
Dezvoltarea de proiecte n parteneriat, n totalitate sau parial, cu
centrele indic stimularea unei dezvoltri dinamice, iar coordonarea AID

218

este un mod de integrare a centrelor n reele internaionale, att la nivel


european,ctiinternaional.
Reflectareianimarepedagogic
SpecificitateauneianimrininteriorulreeleiAIDreprezintdorina
de a integra logica educaiei permanente, scopul fiind de a se lega
obiectivul profesional de un obiectiv complementar al dezvoltrii
capacitii critice a indivizilor: acetia trebuie s aib o bun nelegere a
lumiiisfiecapabilisseintegrezenaciunicolective.
Animarea pedagogic poate fi, de asemenea, abordat n mod
difereniat, n funcie de nevoile specifice ale centrului, desfurnd o
reflectarespecificproiectuluipedagogic.
Managementuldelegatalrelaiilorexterneirelaiilorpolitice
Prinintermediulrelaiilordeparteneriat(Interfd,Febisp,Fesefa)i
al relaiilor cu centrul de politici (la nivelul diferitelor autoriti i
administraiipublice),coordonareaAIDasigurreprezentarea,aprareai
promovareaintereselortuturorcentrelorfederalizatealereelei.
Coordonarea AID se asigur ca fiecare centru s dein un bun
control asupra rezultatelor dezbaterilor i astfel este implicat n discuie,
nprocesulspecialdeluaredeciziei.InterAIDesteloculdereglementarea
acestordezbateri.
Informaiiicomunicare
Obiectivelesunt:

deaofericentreloracceslainformaii;

dealepermitesfacschimbdeinformaiintreelensele;
dealepermitecontrolulasupraacestorinformaii;
deadezvoltaocomunicareinterniextern.

Instrumentele de comunicare exist n interiorul reelei AID i sunt


ntro permanent dezvoltare: o reea electronic, un site de internet, un
intranetinteractiv,opublicaieintern AIDBrves ,participareancadrul
uneipublicaiisectoriale LEssor prinintermediulinterfederalizrii.

219


Informaiidecontact
ReeauaAID
ComplexeAeropolis
CoordonareaAID
579ChausseedeHaecth
1030,Bruxelles
Etajul4
Email:brigitte.lebleu@aidcom.be
Tel:02/2463862.
Website:http://www.aidcom.be/

ALTEORGANIZAII DEECONOMIESOCIAL DINBELGIA(n


limbafrancez)
www.fondationsolidarite.be
http://www.aidhainautcentre.be/
http://www.econosoc.be/
http://www.sawb.be
http://www.ages.be
http://www.aidesdirectes.be/
http://www.ces.ulg.ac.be
http://www.prixdeleconomiesociale.be
http://www.bagrovoeding.be
http://www.desocialekaart.be/zoeken/index.cfm
http://www.impulcera.be
http://www.ecomons.be
ACFIwww.acfi.be
AIDwww.aidcom.be
ALEAPwww.aleap.be
ApacESwww.apaces.be
AtoutEIwww.atoutei.be

220

CREDALSCwww.credal.be
CAIPSwww.federationcaips.be
COOPACwww.coopac.be
Equilibrewww.reseauequilibre.be
EWETAwww.eweta.be
FEBECOOPwww.febecoop.be
FBISPwww.febisp.be
FSPFS071/308011
Lireetcrirewww.lireetecrire.be
RseauFinancementAlternatifwww.rfa.be
RESwww.resasbl.be
RESSOURCESwww.ressources.be
SAWBwww.sawb.be
SYNECOwww.syneco.be

3.2.8.Romnia
3.2.8.1.AgeniadeDezvoltareComunitarmpreun

Prezentareaorganizaiei
AgeniadeDezvoltareComunitarmpreunesteoorganizaiede
drept privat, nfiinat n 1999, cu caracter nepatrimonial, apolitic,
neguvernamental, de tip fundaie. Misiunea Ageniei este orientat spre
pstrarea i afirmarea personalitii romilor, a recunoaterii lor ca
minoritate etnic i naional, prin activiti de cercetare, documentare i
difuzare,elaborareiimplementareapoliticilorsocialenfolosulromilor.
Din 1999, Agenia mpreun a gestionat peste 50 de programe
sprijinitefinanciardectreComisiaEuropean,BancaMondial,Fundaia
Soros, Fundaiile Olandeze, Roma Education Fund, Ambasada SUA etc.
Din 2002, Agenia mpreun creeaz i sprijin politici sociale pentru
romi (Bursa locurilor de munc, Carvana ocuprii, Strategia pentru
mbuntireasituaieiromilor).Afost,deasemenea,contractatmpreun
cu alte organisme pentru a acorda asisten tehnic Guvernului Romniei

221

n gestionarea programelor PHARE, a granturilor, a facilitrii comunitare,


pentruformareadereeleiacceslaserviciisociale.

Programele/proiectele/aciunilederulaten20102011:

AgeniampreunaparticipatlaorganizareaprimeiediiiaGalei
femeilor rome, n cadrul creia au fost premiate femei rome ce
reprezint modele pentru comunitate prin reuitele i prin
implicarealornmbuntireavieiicomunitilorderomi.

Educaia intercultural: de la teorie la practic urmrete


efectuarea unui studiu privind aplicarea n practic a principiilor
educaieiinterculturalencolicuocomponeninteretnicdeelevi
iprofesori.

Proiectulmputernicireafemeilorromepepiaamunciiurmrete
dezvoltarea capacitii organizaiilor sindicale de a promova egali
tateadeansepepiaamunciipentrufemeileaparinndgrupurilor
vulnerabile i consolidarea unui mecanism de cooperare sindicate
ONGuriinstituii relevante n promovarea pe piaa muncii a
intereselorfemeilorrome.Proiectulipropunescreezeunmodel
deintegrareaintersecieidintregenietnienstructurilesindicale,
caraspunslanevoiadereprezentareaintereselorangajatelorrome
pe piaa muncii pentru creterea accesului acestora fie pe piaa
muncii,fielalocuridemuncdecalitate.

Promovareaintereselorfemeilorpeagendelelocale.Proiectulvafi
implementat n 10 judee i reprezint un program de pregtire i
implicare la nivel local a femeilor aparinnd minoritilor
naionale,astfelnctintereselecomunitii,darialefemeilorsfie
aduse pe agenda politic a autoritilor. Obiectivele programului
vizeazimplicareaipromovareafemeiloraparinndminoritilor
naionale la nivel local pentru a deveni active n reprezentarea
intereselorcomunitilorlocale.

Imputernicirea femeilor aparinnd minoritilor etnice n


sindicate, introducerea pe agenda sindicatelor a problemelor i
intereselor grupurilor vulnerabile pe piaa muncii. Proiectul este
pilotatnprimasafazpeproblemelefemeilorrome,consideratea
fiunuldintrecelemaivulnerabilegrupuriaflatepepiaamuncii.

222

ProiectulUnMoaltuturoriapropusstrngereadefonduriastfel
nct copiii din coala General din satul Piteasca s primeasc
daruricuocaziasrbtorilordeiarn.
ScopulproiectuluiTineriidezbatlconstituienelegereainformat
arealitilorsociale,dezbatereaargumentatistimulareacontien
tizriimodalitilorncarediferenelesociale,etnice,economice,de
sntatesaugenpotconstituibarierencomunicareacucellaltin
definirea unei poziii tolerante i deschise fa de membrii
grupurilorminoritare.

Agenia mpreun este partener n implementarea proiectului


Observatorul Social Egalitate la angajare i la locul de munc,
coordonatdeUniversitateaBucureti,proiectcarevizeazcreterea
nivelului de informare i contientizare a fenomenului de discri
minare pe piaa muncii din Romnia, att n rndul angajatorilor,
ctinrndulangajailor,nvedereaschimbriiatitudiniisocialei
stereotipurilorlaangajareilaloculdemunc.

mputernicirea comunitilor de romi n monitorizarea i


evaluarea agendelor locale n Romnia are scopul de a ntri
societateacivilaromilordelanivellocaliregional.
Proiectul O coal de nota zece vizeaz achiziia, structurarea i
diseminarea de informaii privind accesul la educaie de calitate a
comunitilorderomi.

AgeniampreunestepartenernproiectulCentrecomunitare
de resurse instrumente strategice n procesul de mbuntire a
situaiei grupurilor vulnerabile din mediul rural, coordonat de
Centrul Romilor pentru Politici de Sntate. Proiectul urmrete
creterea accesului pe piaa muncii, n activiti nonagricole, al
persoanelor care triesc n mediul rural, cu focalizare pe grupurile
de romi, prin mbuntirea calitii resurselor umane i prin
furnizareadeserviciidesprijinintegrate.

Proiectul coala o ans pentru fiecare, coordonat de Agenia


Naional pentru Romi, este un alt proiect n care Agenia
mpreunestepartener.Scopulacestuiproiectesteprevenireai
corectarea prsirii timpurii a colii, dobndirea de competene i
abilitidebazdectreceicareauprsittimpuriucoala.

223

AgeniampreunestepartenernproiectulAbilitidevia
ansatinerilorpepiaamuncii,coordonatdeAsociaiaCentrulde
Resurse Apollo. Obiectivul general al proiectului l constituie
creterea capacitii de ocupare a tinerilor omeri de lung durat
dinjudeulPrahova,prinmbuntireacompetenelorprofesionale
iaaccesuluipepiaamuncii.

Serviciileadresategrupurilorvulnerabiledectreorganizaie,n
specialceleacordatefemeilorigrupurilorroma
Obiectivele Ageniei mpreun au vizat dea lungul timpului att
dezvoltarea comunitilor locale de romi, ct i dezvoltarea relaiilor de
cooperare i parteneriat cu instituii publice centrale i locale. Aceste
obiective sau reflectat n activitatea depus. Astfel, proiectele derulate n
domenii precum dezvoltarea comunitar local, ocuparea, dezvoltarea
capacitii instituionale a ONGurilor, facilitarea parteneriatelor locale,
formarea de reele de tineret, programele pentru femei rome, dar i
multitudinea de cercetri ntreprinse pentru a analiza situaia romilor pe
piaa muncii au evideniat preocuparea fundaiei pentru incluziunea
socialaromilorsubmaimulteaspecte.
Pe de alt parte, au fost dezvoltate programe la nivel naional pe
domeniispecificeprecum:educaie,ocupare,tineret,gen,participarecivic
localetc.,pentrudezvoltareaiadaptareapoliticilordeincluziunesocial
lanevoilecomunitilorderomi.
Prinacesteproiecte,Ageniadoretespromovezemodeledefemei
rome i s ncurajeze participarea acestora n comunitate i n spaiul
public, n acelai timp, s dezvolte un grup de femei rome care s
contientizeze experienele diferite ale femeilor i care s neleag
problemeledegenissusinintereselespecificealefemeilorrome.

Rezultatenregistrate/beneficiari
Gala femeilor rome: Au fost premiate 15 femei n domenii precum
educaie, sntate, ocupare, dezvoltare comunitar, juridic, massmedia,
participare politic, participare public, cultur. De asemenea, a fost
acordat o distincie special de ctre organizatori pentru Vasile Paulina,
supravieuitoareaHolocaustului.

224

Educaiaintercultural:delateorielapractic:
1. Publicareaunuiraportdecercetareadresatdecidenilorpoliticin
domeniul educaiei, al relaiilor interetnice, precum i organi
zaiilor rome, maghiare i romneti ce activeaz n domeniul
educaieiialrelaiilorinterculturale.
2. Identificarea nevoilor specifice de formare ale cadrelor didactice
ndomeniuleducaieiinterculturale,subformaunorrecomandri
concrete.
3. Diseminarea rezultatelor la nivelul instituiilor furnizoare de
formri n domeniul educaiei interculturale, ca i la nivelul
MinisteruluiEducaiei,CercetriiiInovriiialstructurilorsale
judeene.

mputernicireafemeilorromepepiaamuncii:
1. Realizareaunuiplandecomunicare,auneipaginiwebiadou
evenimente de promovare a proiectului (de lansare i de
finalizare).
2. Realizareaunuistudiureprezentativlanivelnaional,carezultat
al analizei a minimum 500 de chestionare aplicate, din care
minimum 200 de romi i femei rome salariate. n urma realizrii
acestuistudiusevortipri600deexemplare.
3. Instruireaa80deliderisindicali,reprezentaniaiONGuriloriai
instituiilor relevante, din care 70 de participani vor obine
diplome acreditate n domeniul managementului participativ i
mobilizator.
4. Formarea unei reele de experi constituite din participanii la
cursuri, dezvoltarea unui egroup format din membrii reelei i
stabilireaapatruntrunirirealizatedereeauadeexperi.
5. O strategie n domeniul egalitii de anse elaborat i propus
instituiilorrelevantendomeniulocupriiialegalitiideanse.
6. Elaborarea unui ghid pentru organizaii sindicale privind pro
movareaegalitiideansepentrugrupurivulnerabile/minoritare
prinmecanismededialogsocial(600deexemplare).

225

7. Realizarea unui studiu de bune practici europene privind


promovarea intereselor femeilor minoritare, a unui centralizator
ce va conine informaii colectate pe parcursul formrilor i al
ntlnirilor membrilor reelei i a unui centralizator al leciilor
nvatepeparcursulproiectului.
8. Selectarea a 30 de experi pe o perioad de 3 luni pentru
organizareaunorevenimentemultiplicatoareirealizareaa40de
astfeldeevenimentencele40dejudeedinar.ncadrulacestor
evenimentevorparticipaminimum1000depersoane.
9. Realizareaunuispotpublicitariapariiaspotuluipublicitarde30
deoripecanaleletv/radio.

Promovareaintereselorfemeilorpeagendelelocale:
1. Unprogramdetrainingorganizatpentru10femei.
2. Celpuin10ntlniriorganizatenparteneriatcuCOJESurile.
3. 10rapoarteconinndinformaiirelevantecuprivireladimensiu
neadegenlaniveljudeean.
4. Cel puin 20 de participri la edintele locale ale CL/CJ pentru a
monitorizaagendelelocale.
5. Reele sociale care vor lucra mpreun pentru a introduce
dimensiunea de gen i etnic pe agendele locale sau pentru a
iniiamsuricaresmbunteascviaafemeilor.
6. Crearea de modele din rndul femeilor la nivel local, care vor
deveniexemplepentrucelelaltefemei.

UnMoaltuturor:
200decopiicuvrstecuprinsentre5i14anidinsatulPiteascaau
primitcadouricuocaziasrbtorilordeiarn.
Tineriidezbat:
Promovarea toleranei i informarea corect a 600 de persoane, elevi
i profesori, din 125 de coli de pe ntreg teritoriul Romniei. Acetia au
nvat s respecte diferenele i iau mbuntit imaginea despre
minoritatea rom, prin participarea la o serie succesiv de traninguri n

226

argumentareidezbateri,sesiunidementorat(inclusivonline)idezbateri
netapejudeene/regionale/naionale.

ObservatorulSocialEgalitatelaangajareilaloculdemunc
Rezultateanticipate:
1. nfiinareauneiplatformedeincluziunesocial.
2. Derulareauneicampaniinaionale.
3. Organizareaunorcursurideinstruire.
4. Elaborareamaimultorstudiiianalize.

mputernicireacomunitilorderominmonitorizareaievaluarea
agendelorlocalenRomnia:
1. Obazdedatecomplexpentru25dejudeei103comunitide
romi.
2. ObazdedateONG.

Ocoaldenotazece:
1. 75 de profiluri de comuniti cu privire la educaia copiilor romi
ntruncadrucomparativcuceineromi.
2. Scorcarduripentrufiecareinstituiedincele75decomuniti.
3. Ohartainterveniilorprioritarencele25dejudee.
4. 25 de rapoarte despre funcionarea instrumentelor i meca
nismelor deja implementate pentru mbuntirea calitii educa
iei(mediatoricolari,inspectoriromi)nfiecarejude.
5. Determinareaimpactuluiprogramelor/interveniilordejaexistente
(Proiectuldeincluziunesocial,OrdonanaMinisteruluiEducaiei
iCercetriinr.1540/2007,Cornulilaptele).
6. Un raport care prezint concluziile principale i un set de
recomandripentruMinisterulEducaieiiCercetarii,autoritile
localeiONGurilocale.
7. Contribuie substanial la corpul de date empirice i un pas n
direciacesemsoar,seface.

227

8. Crearea unei metodologii care poate sta la baz completrii


cercetriilanivelnaionalnjudeelecaremairmn.
9. Stabilirea unui cadru pentru iniiative de dezvoltare comunitar
ulterioarendomeniuleducaieiincluzive.
10. FamiliarizareamembrilorONGcusituaiaproblematiciieducaiei
n comunitileint, furniznd astfel datele i uneltele necesare
iniiativelor ulterioare ale societii civile rome n domeniul
educaieiincluzive.
11. Creterea nivelului de contientizare ntre cei implicai c este
nevoiedeorezolvareasituaiei.

CentreComunitaredeResurseInstrumentestrategicenprocesul
dembuntireasituaieigrupurilorvulnerabiledinmediulrural
Rezultateateptate:
1. Un studiu comprehensiv cu privire la identificarea i evaluarea
nevoilor grupuluiint n domeniul ocuprii pentru 50 de
localiti.
2. 60depersoanebeneficiare,formatedinrndulmembrilorcomu
nitilor rurale, inclusiv aparinnd etniei rome, n cadrul unui
programdepregtireprofesionalndomeniilemedieresanitar,
asisten medical comunitar, mediere colar i facilitare
comunitar.
3. 75deplanuriindividualedemiciafaceri.
4. Minimum2000debeneficiariaiserviciiloroferitedeCCR.
5. 3workshopuriregionalecupersonalulCCR.
6. 7000 de materiale informative (postere, pliante) cu privire la
serviciilefurnizatedeCCR,distribuitencomunitilerurale.
7. 6 parteneriate cu AJOFMuri din judeele de reedin ale
comunitilorint.
8. 3 cursuri regionale de formare profesional pentru dezvoltarea
competenelorantreprenorialealepersoanelorselectate.

228

coalaoanspentrufiecare
Rezultateanticipate:
1. Scderearateideprsireacolii.
2. Creterea gradului de contientizare a actorilorcheie (primrii,
inspectorate colare, servicii sociale etc.) privind beneficiile pe
termenlungalecreteriiniveluluideeducaiealpopulaiei.
3. Cretereagraduluideimplicareaprinilorneducaiacopiilor.
4. Cretereagraduluideimplicareasocietiicivileromenaspecte
referitoarelaeducaianrndulcopiilorromi.
5. mbuntireaperformanelorcolarealeelevilor.
6. Facilitareaaccesuluilaeducaiepentrugrupurilevulnerabile.
Abilitideviaansatinerilorpepiaamuncii:
1. AnalizeSWOTintermediareifinaleprivindevoluiaproiectului,
privind punctele forte i punctele slabe identificate n cursul
activitilor.
2. Operatoridedatepersonale.
3. Banner; dou rollup; 500 de afie; o conferin de lansare a
proiectului; o conferin de nchidere a proiectului; publicarea a
doucomunicatedepres(lansareinchidere);50departicipani
la conferina de lansare; 50 de participani la conferina de
nchidere;100demapeparticipani;500depliantedediseminare
arezultatelordistribuite.
mputernicirea femeilor aparinnd minoritilor etnice n sindi
cate:

Prin aciunea conjugat a organizaiilor sindicale i a societii


civile, aducerea pe agenda de negocieri colective a problemelor i
intereseloracestorfemei.

Proiectdeeconomiesocialnderulare:

ProiectulRomanoCherCasaRomilor,coordonatdeKConsulting,
Management and Coordination SRL, este un alt proiect n care Agenia
mpreun este partener. Obiectivul general l reprezint influenarea
atitudinilorcomunitarenvedereaintegrriiprofesionaleapersoanelorde
etnieromcarepracticmeseriiletradiionaleioferireapremiselorcrerii

229

structurilor locale de agregare socioprofesional a meseriailor romi care


practicmeseriitradiionale.Proiectulcontribuielafacilitareaaccesuluipe
piaa muncii al meseriailor romi i la promovarea procesului de influen
are a atititudinilor i de schimbare a stereotipurilor majoritii populaiei
fademinoritatearom.
Localizare:BucuretiIlfov,SudEst,SudVest,Oltenia,NordVest,
NordEst.
Obiective:

Pe termen lung, proiectul contribuie la reducerea fenomenului de


srciencadrulpopulaieideetnierom,precumilaintegrarean
sistemul asigurrilor sociale i de sntate, prin angajare i
antreprenoriat.

Strategia proiectului presupune creterea ocuprii profesionale a


persoanelor de etnie roma prin revitalizarea i valorizarea unor
meseriicarepotconstruiunstatutsocialdemnetnieiipotaveaun
roleconomicimportant.Eimportantdespuscacestproiectnui
propune doar reconversia profesional pentru romi, ci stimularea
practicrii unor meserii care asigur creterea stimei de sine i
promovareaunorvaloritradiionalealeromilor.

Rezultate:
1. Cunoatereaproblemelorcomunitilorromavizate.
2. Integrarea profesional a meseriailor romi vizai n proiect i
creareaunorinstrumentemultiplicatoarepentruintegrareaaltora.
3. Susinerea meseriailor care vor desfura activiti pe cont
propriusauvoriniianoiafaceri.
4. nfiinarea i dezvoltarea unei organizaii tip umbrel i a
grupurilor de consultare ca centre de resurse pentru structurile
economiei sociale; un studiu socioantropologic prin care s se
identifice: (a) comunitile n care exist un mare numr de
meseriai romi; (b) evaluarea gradului de integrare economic i
social a meseriailor romi; (c) identificarea modelelor de succes
n practicarea meseriilor tradiionale din rndul etnicilor romi;
2000derapoarteprintatecurezultatulstudiului.

230

5. Constituirea a 30 grupuri de consultare n 30 de comuniti; un


atelieritinerantRomanoCher.

Informaiidecontact
AgeniadeDezvoltareComunitarmpreun
Str.MihaiEminescu,Nr.124,Sc.C,Et.6,Ap.14,Sector2,Bucureti
tel.+4021.210.05.39|fax.+4021.211.34.29
Persoanadecontact:GeluDuminica(directorexecutiv)
Email:office@agentiaimpreuna.ro
Website:www.agentiaimpreuna.ro

3.2.8.2.CentruldeDezvoltareCurriculariStudiideGenFILIA
Centrul FILIA desfoar activiti structurate pe trei paliere
principale:cercetare,lobbyiadvocacy,dezvoltareinstituional:
1. Deruleaz programe i proiecte care au ca scop implementarea
principiului egalitii de anse i de tratament ntre femei i
brbai, introducerea dimensiunii de gen n politicile publice,
cretereaparticipriifemeilorlaviaapublic.
2. Realizeaz cercetri pentru identificarea nivelului democratizrii
relaiilordegennRomnia.
3. Desfoar activiti de lobby i advocacy cu scopul de a crete
responsabilitatea instituiilor i a organizaiilor politice fa de
implementarea legislaiei din domeniul egalitii de anse i de
gen.
4. Dezvolt Biblioteca organizaiei prin achiziie de noi volume i
vizibilizare. Biblioteca FILIA este singura bibliotec de studii de
gendinRomnia.
5. Ofer expertiz de gen instituiilor publice i organizaiilor
neguvernamentale.
Prinaciunilesale,FILIAspuneDA:
1. egalitiideanse;

231

2. emancipriifemeilor;
3. educaieisensibilelagen;
4. politicilorpublicesensibilelagen;
5. studiiloricercetrilorcareincludidimensiuneadegen;
6. participriipoliticeafemeilor;
7. reprezentriipoliticeaintereselordegen,aintereselorfemeilor;
8. politicilordearmonizareavieiidefamiliecuprofesia;
9. politicilor care sprijin parteneriatul publicprivat dintre femei i
brbai;
10.unei viei demne pentru femei i brbai indiferent de etnie,
dizabiliti,orientaresexual,mediudereziden,educaie.a.

Programele/proiectele/aciunilederulate
1. n perioada 20002003, Centrul FILIA a implementat proiectul
Strategiideemancipareprinstudiidegen,avndcaobiective:introducerea
denoicursuriiseminariispecialencadrulprogramuluimasteralGeni
politicipublicealFacultiidetiinePoliticecoalaNaionaldeStudii
PoliticeiAdministrative;realizareaipublicareaunorcercetricuspecific
degen;publicareaunorvolumededicatestudiilordegen.
Anul obinerii finanrii: 2000; ara de intervenie: Romnia; buget:
48390 USD; finanator: Fundaia pentru o Societate Deschis, prin
Programulpentrufemei,ncadrulliniei:Genieducaie.
2. n anul 2003, Centrul FILIA a implementat proiectul Educaia
pentru viaa privat n manualele alternative de liceu, proiect finanat de
ctre Fundaia pentru o Societate Deschis Romnia. Proiectul sa
desfurat n lunile ianuariemartie, obiectivul urmrit fiind acela de a
identificaexistenaelementelordeviaprivatnmanualelealternativede
liceu i a modalitilor de realizare a educaiei pentru viaa privat n
cadrulcurriculeideliceu.
3.nperioada20042007,CentrulFILIAaimplementat,nparteneriat,
proiectul Elearning A New Agenda for Universities from Candidate
Countries.Proiectulaavutcaobiectivanalizasituaieicurenteianevoilor
specifice ale programelor universitare de elearning din Romnia i

232

Bulgaria,identificndnacelaitimpmodeleleeuropenedebunepractici
dindomeniu.
Anul obinerii finanrii: 2004; ara de intervenie: Romnia i
Bulgaria;buget:312597euro;finanator:SocratesMinervaAction.
4. n perioada 312 iulie 2005, Centrul FILIA a fost partenerul
Autoritii Naionale pentru Tineret i al Consiliului Naional pentru
Combaterea Discriminrii n organizarea i derularea colii de var
EgalitateadeansentrefemeiibrbainRomnia.
coaladevariapropusfamiliarizareatinerilorcuproblematicade
gen,cretereagraduluidecontientizarecuprivirelarolurilefemeiloriale
brbailornsocietatearomneasc.
coaladevarEgalitateadeansentrefemeiibrbainRomniaa
fost prima coal de var care a abordat tematica egalitii de anse n
educaia nonformal n Romnia. coala de var a oferit o serie de
activiti: prelegeri, dezbateri, ateliere cu urmtoarele teme: Violena
mpotrivafemeilor,Ceteniagenizat,Femeileninstituiimilitare,Femei
i massmedia, Drepturile femeilor, Femeile i politica, Prostituie, Piaa
muncii,Cstorievs. uniuneconsensual,Stereotipuride genneducaie,
Beneficiilediversitiidegenpentruestablishmentuldinpoliticiafaceri.
aradeintervenie:Romnia,coaladerulnduselaPrulRece.
5. n perioada ianuariedecembrie 2007, a implementat proiectul
Parteneri egali, competitori egali. Introducerea dimensiunii de gen n
procesul de elaborare a politicilor publice. Scopul proiectului a constat n
cretereagraduluidecontientizareacelorcareelaboreazpoliticipublice
i furnizarea knowhowului necesar n vederea introducerii dimensiunii
degeniaechitiidegennprocesuldeelaborareapoliticilorpublice.
Parteneri: Comisia pentru Egalitate de anse ntre Femei i Brbai,
Camera Deputailor, Consiliul Naional pentru Combaterea Discriminrii,
AgeniaNaionalpentruEgalitateadeansentreFemeiiBrbai.
Anul obinerii finanrii 2007; ara de intervenie: Romnia; buget:
20.000euro;finanator:AgeniaElveiandeDezvoltareiCooperare.
6. n perioada 411 iulie 2007, Centrul FILIA a fost partenerul
AutoritiiNaionalepentruTineretnimplementarealaCostinetiacolii
devarEgalitateadeansenRomnia.

233

Scopul colii de var a fost creterea gradului de contientizare cu


privire la importana respectrii egalitii de anse i a dreptului la
nediscriminare. Aceasta a fost a doua coal de var implementat de
Centrul FILIA, care a avut ca teme promovarea egalitii de anse i a
nondiscriminriinrndultinerilor.
Organizarea colii de var Egalitatea de anse n Romnia a fost
strns legat de semnificaia anului 2007, Anul european al egalitii de
ansepentrutoi;deaceeaproiectuliapropuscancadrulprelegerilor
s fie abordate teme care au legtur cu cele ase criterii de discriminare
combtute prin intermediul campaniei Anul european al egalitii de
ansepentrutoi:gen,origineetnic,religie,vrst,dizabiliti,orientare
sexual.
7. n perioada februarieiulie 2007, Centrul FILIA a implementat n
parteneriat cu Fundaia Ithaka proiectul Ui deschise pentru femei n
politic/Open doors for women in Romanian politics. Proiectul a avut ca
grupint elevii de liceu i a avut ca scop furnizarea unui set diferit de
valori n legtur cu distribuirea rolurilor de gen n viaa social i n cea
politic, n vederea sensibilizrii elevilor pentru o viaa partenerial
ntemeiatpevaloridemocratice.
Finanator:AmbasadaOlandeiprinProgramulMATRAKAP;buget:
14.400euro.
8. n perioada octombriedecembrie 2007, Centrul FILIA a imple
mentat proiectul anse egale prin concilierea vieii de familie cu cariera.
Scopul a constat n realizarea n paralel a unei consultri transparente a
partenerilor sociali nonguvernamentali (sindicate, patronate, mediul aca
demic etc.) i a grupurilor parlamentare n vederea mbuntirii preve
derilor legislative n vigoare privind problematica reconcilierii dintre
munc,familieiviaaprivat.
Anul obinerii finanrii: 2007; ara de intervenie: Romnia; buget:
10.000 euro; finanator: Camera Deputailor, Parlamentul Romniei prin
programulParteneriatcusocietateacivil.
9. Din luna septembrie a anului 2009, Centrul FILIA a nceput
implementarea proiectului Strategii de inovare a organizrii muncii n
domeniul medical din regiunea BucuretiIlfov STARMED, Programul
operaionalsectorialDezvoltarearesurselorumane20072013.

234

Valoarea total a finanrii: 1.603.348,00 lei. Centrul FILIA este


partener al solicitantului coala Naional de Studii Politice i
Administrativenimplementareaacestuiproiect.
Dinlunaoctombrieaanului2010,CentrulFILIAanceputimplemen
tarea proiectului Promovarea incluziunii sociale prin asigurarea de anse
egalepentrupersoaneledesexfemininnurmareaunorcalificrispecifice
domeniului tehnologiei informaiei i comunicaiilor, Programul opera
ional sectorial Dezvoltarea resurselor umane 20072013, ID de proiect:
64028.

Serviciileadresategrupurilorvulnerabiledectreorganizaie,n
specialceleacordatefemeilorigrupurilorroma
n foarte multe dintre proiectele implementate pn n prezent de
Centrul FILIA, grupulint au fost femeile (i tinerii), fie c proiectele au
vizateducaiaformalinonformal,fiecproiecteleauavutcatematic
armonizareavieiidefamiliecuprofesia.

Rezultatenregistrate/beneficiari
Rezultatele au fost ntotdeauna conform proiectelor i obiectivelor
propusenacestea.DeoareceCentrulareunfocusspecialpedimensiunile
de gen i pe femei, majoritatea beneficiarilor i a grupurilorint a fost
reprezentat de ctre segmentul feminin, indiferent dac vorbim despre
activismsauproiectefinanate.

Informaiidecontact
CENTRULDEDEZVOLTARECURICULARISTUDIIDEGEN:FILIA
Adresa:StradaPoverneinr.68,sector1,Bucureti
Persoanadecontact:OanaBdu,preedinte
Tel./fax:021.318.08.96
Website:www.centrulfilia.ro
Email:centrul_filia@yahoo.com

235

3.2.8.3.FundaiaWorldVisionRomnia
Prezentareaorganizaiei
World Vision Romnia este o organizaie cretin, care desfoar
programe de intervenie umanitar de urgen, dezvoltare i advocacy.
Organizaia este concentrat asupra muncii cu copiii, familiile i
comunitile, n scopul depirii srciei i nedreptii. Inspirat de valori
cretine,organizaialucreazcupersoanelecelemaivulnerabile,indiferent
dereligie,ras,etniesaugen.
WorldVisionRomniaaintervenitpentruprimadatnRomniala
cutremuruldin1977,acordndajutorumanitardeurgensinistrailor.
n anul 1990, World Vision sa rentors n Romnia i a devenit o
prezen constant n domeniul proteciei copilului i al dezvoltrii
comunitare.
IniiativeleWorldVisionRomniasuntaxatepecopiiirealizaten
parteneriatcucomunitatea.
Dezvoltare: De la activitatea desfurat n instituiile de ocrotire a
copilului,activitateceavizatperfecionareapersonaluluiimbuntirea
condiiilor de via ale copiilor din orfelinate (actualele centre de
plasament), World Vision Romnia a trecut, din 1997, la dezvoltarea de
proiecte n domeniul proteciei copilului, prin care a sprijinit reforma
guvernamental a sistemului de protecie a copilului, demarat n anul
1997.
World Vision a dezvoltat programe de prevenire a instituionalizrii
copilului, n cadrul crora au fost create servicii alternative la
instituionalizare pregtirea asistenilor maternali profesioniti, centre
maternale,centredezi,pregtirealucrtorilorsocialicomunitari,serviciide
intervenie timpurie pentru copiii cu dizabiliti, servicii adresate
adolescenilor care prsesc centrele de plasament, copiilor i
adolescenilor infectai cu HIV sau SIDA etc. Aceste servicii sau
transformat n timp n modele de bun practic n domeniul proteciei
copilului, multe fiind preluate de ctre serviciile publice specializate de
protecieadrepturilorcopilului.
Un rol central n activitatea World Vision Romnia l au programele
de dezvoltare comunitar menite s transforme comunitile din mediul

236

rural, s ntreasc spiritul comunitar i s mobilizeze liderii formali i


informali ai comunitii n identificarea de resurse proprii pentru
rezolvarea problemelor cu care se confrunt. Programele de dezvoltare
comunitar se desfoar n apte judee din Romnia: Cluj, Constana,
Dolj, Iai, Ialomia, Vlcea i Vaslui i se axeaz pe direcii ca: educaia,
sntatea,dezvoltareaagricolieconomic,dezvoltareasocietiicivilei
dezvoltarespiritual.WorldVisionRomnialucreaznstrnsparteneriat
cu comunitatea, cu biserica, cu autoritile locale i naionale i cu alte
agenii,pentruadefiniiaacoperictmaibinenevoilecomunitii,oferind
astfelviaantoatplintateaeicopiilordinproiectelesale.
Advocacy: World Vision Romnia a mpletit proiectele specifice de
advocacy,realizatecelmaiadeseampreuncuali parteneri,custrategia
participativ,reprezentatprinaciunincadrulunorcoaliiisaureele.
Principalele federaii n care World Vision Romnia activeaz ca
membrusunt:FOND(Federaiaorganizaiilorneguvernamentaleactiven
domeniul cooperrii pentru dezvoltare), RENASIS (Reeaua antisrcie i
pentruincluziunesocial)iFONPC(Federaiaorganizaiilorcarelucreaz
ndomeniulprotecieicopilului).ReeauaRENASISafostnfiinatnanul
2007,iarWVRafostmembrufondator.
Cooperarea pentru dezvoltare a reprezentat un aspect important al
activitilor de advocacy. Ca nou stat membru al Uniunii Europene,
Romnia va continua procesul propriei dezvoltri prin participarea la
strategiile Uniunii, strategii susinute prin fondurile structurale, de
coeziuneetc.nacelaitimp,Romniaesteacumchematscontribuiela
efortuldedezvoltarearilormaisracealelumii.
Intervenie n situaie de urgen: Sprijinul pe carel acord n
situaiededezastrenusereducedoarladistribuireaunorprodusedebaz
necesarepersoanelorafectatepentruasupravieui.Securitateapersoanelor
afectate de dezastre, croirea unui rspuns pe termen lung adaptat
contextuluisocial,economicipoliticlocalsuntieleavutenvedere.
World Vision Romnia este o organizaie partener a World Vision
International,careactiveaznaproape100deri.nntreagalume,World
Visionfuncioneazdupaceleaiprincipiiiareaceleaivaloridupcare
icoordoneazactivitatea.

237

Programele/proiectele/aciunilederulate(punctdelucruConstana):
X Programdedezvoltarecomunitar20012014

Scopul programului: mbuntirea calitii vieii copiilor i fami


liilordinoraele,comuneleisatelencaresedesfoarprogramul
Cumpana,Cobadin,Corbu,Cogealac,Medgidia,Cernavod.
Numrdebeneficiaridirecicopiiiadolesceni:2500.
Numrdebeneficiariindireciaduli:10000.
Numrangajai:48.
Programuldedezvoltarecomunitarsectoare:
Sponsorship corespondena dintre copiii nscrii n proiect i
sponsoriilor.
Educaie prevenirea abandonului colar prin existena cantinelor
socialeiacordareaunuisuplimentdehran,mbuntireaperformanelor
colare prin activiti after school, colaborare cu coli, grdinie, licee,
cursuri pentru profesori, campania global pentru educaie, activiti
culturaleducativencentrelecomunitare.
Sntatembuntireastriidesntateacopiilordincomunitii
a familiilor acestora, prin organizarea de sesiuni informative n domeniul
nutriiei,igieneicorporaleidentare,canceruluidesn,donaiideKITuri
igienice,ajutordeurgen,proiectulpentruromiSnvmsnesplm
copiii. Beneficiari roma servicii directe de suport i informare pentru
sntate:150decopiiiadulianual,din2008.
Societate civil nfiinarea asociaiilor comunitare, a grupurilor de
iniiativ ale tinerilor i prinilor, cursuri de scriere de proiecte pentru
membrii CBOurilor, proiecte scrise i implementate de asociaii,
mobilizareaiimplicareacomunitiindiverseevenimente,proiecte.
Economic donaii de solarii, semine, unelte, cri, sesiuni infor
mativeicursuripentrufermieri,asociaiepentrulegumicultori,schimburi
deexperien,trgurideproduse.

X Proiectulmpreunpentruviitor
Locaie: judeul Constana, puncte de lucru Medgidia i com.
Cogealac.

238

Durata:20072012.
Beneficiaridireci:80detinericuHIViSIDA;
indireci:familiileacestoraicomunitile.
Finanare:BiroulWorldVisionSUA.
Staff: Raluca Bretea coordonator proiect i echipa cinci angajai:
consiliervocaional,consilierspiritual,psiholog,doilucrtoricomunitari.
Servicii oferite n cadrul proiectului: consiliere vocaional, burse
pentru formarea profesional i ajutor pentru continuarea studiilor, burse
sociale, consiliere psihologic, consiliere i alte servicii spirituale adresate
tinerilor seropozitivi i familiilor lor, cluburi tematice educativrecreative
(art,media,comunicare),consilierejuridic,publicawarenessiadvocacy,
nfiinarea unui comitet de iniiativ al tinerilor (CIT), care le ofer
posibilitatea acestora s i fac auzit prerea n ceea ce privete
desfurareaimanagementulproiectului.

X ProiectulPrevenireatraficuluidepersoanencomuna
Cobadin
Locaie: 2010 com. Cumpna, 2011 com. Cobadin, 2012 com.
Corbu.
Durata:20102013.
Beneficiari direci: 500 de elevi de vrst colar i 30 de tineri cu
vrstede1825deanivulnerabililatrafic;

indireci: 1500 de persoane, profesori, prini, autoriti


locale.

Finanare:BiroulWorldVisionElveia.
Coordonatorulproiectului:SimonaZamfir.
Servicii oferite n cadrul proiectului: sesiuni de prevenire mpotriva
traficuluidepersoane,orientarencarier,facilitareantlnirilorcuAJOFM
i consilierii colari pentru grupurilein (500 de elevi i tineri n risc) i
sesiunideprevenirempotrivatraficuluicuANITP.

239

X Proiectul Centrul multifuncional, o ans pentru viitorul


copiilor i tinerilor cu dizabiliti fizice, psihice i sociale din
RegiunileNordVest,SudEstiSudVestOltenia
Centremultifuncionalefixe:MedgidiaiCernavod.
Durat:20102013.
Beneficiari: 60 de copii i tineri cu dizabiliti fizice i psihice (016
ani);
63 de tineri care vor beneficia de orientare vocaional i de
cursurideformareprofesional(1620ani);
27detinericarevorfiorientaiiconsiliaincutareaunuilocde
munc, prin consiliere psihologic i socioprofesional (1823 de
ani);
35 de copii i tineri care vor beneficia de facilitarea accesului pe
piaamunciiprinsesiuniinformativeicampanii.
Finanare:ProgramulstructuralPOSDRU(fondurieuropene).
Staff: Loredana Giuglea coorodonator proiect; Gabi Carp
coordonatorcentre;echip15angajai.

Acest proiect are o dimensiune de economie social, pentru c i


propune formarea a patru ateliere protejate (unul n judeul Constana)
caresintegrezenmunctinericudizabilitifizice/psihice.nacestsens
aunceputdemersurile,iaratelierulvafifuncionallafinalulanului3de
proiect(iulie2013).

X ProiectulAlegecoalaII
Locaie:judeeleConstana,GalaiiTulcea.
Durata:2011iuie2013.
Beneficiari:250depreoidinceletreijudeei2250decopii.
Finanare: Programul operaional sectorial Dezvoltarea resurselor
umane.
Staff:GabrielMitroispecialistrelaiisocialezonaCT,GL,TL.

240

Scopulproiectului:prevenireaicorectareaprsiriitimpuriiacolii,
prevenireadelincveneijuvenileprindezvoltareaunorsoluiialternativede
tipcoaladeduminicnecesareasigurriieducaieidebazimotivaiei
pentrueducaieacopiilordinmediulruraliurbancuvrstecuprinsentre
6i17ani;nsuireaeducaieimoraledebaz,taberedecreaie,concursuri.

X ProiectulEducaieciviciparticiparecomunitaratinerilor
Locaie:ConstanaicomuneleCumpnaiCorbu.
Durata:august2010august2011.
Beneficiari:40detinericuvrstantre14i25deanidinRomnia.
Finanare: UNDP Georgia, prin fondurile AOD alocate de ctre
MinisterulAfacerilorExternedinRomnia.
Scopul proiectului: promovarea participrii civice i comunitare
activenrndultinerilordinGeorgiaiRomnia.
Activiti:trainingurimenitesinformezetineriidespredrepturilei
responsabilitilelor,utilizndmetodologiaCV&A,campaniideadvocacy
pecareWorldVisionlevasprijinidinresurselefinanciarealeproiectului,
conectarealaGlobalYouthNetworkpentruafacilitacomunicareatinerilor
dinceledouri,precumicualitineridinUniuneaEuropean.

Serviciileadresategrupurilorvulnerabiledectreorganizaie,n
specialceleacordatefemeilorigrupurilorroma
Proiectul mpreun pentru viitor se adreseaz tinerilor seropo
zitiviifamiliilorloripresupuneurmtoarelecomponente:
1.Consiliereavocaional:
- calificarenfunciedeinteresulprofesionaliabilitileproprii;
- angajareconformcalificriiprofesionale;
- participarelatraininguripescrieredeproiecteiantreprenoriat;
- bursepentruformareaprofesionaliajutorpentrucontinuarea
studiilor;
- stagiidepractic.

241

Beneficiarii care particip la traininguri au obligaia s disemineze


informaia colegilor lor, n cadrul activitilor de grup realizate ex.,
ComitetuldeIniiativTineri,cluburiletematice.

Cluburiletematice
ClubuldeComunicare,centratpesusinereaactivitiideconsiliere
vocaional(suntdiscutateexperieneledemunc,nvasredactezeCV
uri etc., sunt mprtite n grup informaii i experiene legate de sfera
profesional cursuri, seminarii, legislaie, acte necesare pentru iniierea
uneiafaceri,bunepracticialealtororganizaii,schimburideexperien).La
aceste ntlniri particip i consilierul juridic, pentru veridicitatea
informaiilor puse n comun, dar i pentru a completa cu informaiile
legislativecorespunztoare.Lasolicitareatinerilor,peviitor(anulfinanciar
20112012),sevaaduceunplusacestorntlniri,prininvitareaunoroameni
deafacericareslemprteascdinexperienalorprovocri,dificulti
nrealizareaunuiplandeafaceri.
Cluburi de Art. Se desfoar sub forma unor mici ateliere de
manufactur, n care tinerii, sub ndrumarea unui profesionist (educator,
voluntar),realizeazobiectededecori bijuterii.Materialelefolositesunt:
ipsos,lemn,sticl,sfoar,elementenaturaleetc.Acesteobiectesuntexpuse
n scopul vnzrii n cadrul unei expoziii cu vnzare organizat anual
ntruncentrucomercialdinoraulConstana.
De asemenea, aceste produse au fost expuse n scopul vnzrii i n
cadrulunortrgurideprofilorganizatedealteONGuricarepromoveaz
atelierul protejat ca soluie de calificare profesional i independen
financiarapersoanelorcudizabiliti.
Pe viitor (august 2011, an financiar 2012), cu aceste produse vor
participa la trgurile de profil organizate n ar, dar se va ncerca i
vnzarea acestor produse prin intermediul Asociaiei de HandMade. Un
altobiectivesteorientareaactivitilordeartimanufacturctreobiecte
cerutepepia(ex.,bijuterii,magneifrigider,cutiicadou),caresacopere
unsegmentdiferitdeceldezvoltatdecelelalteONGuri.
Un obiectiv major pe care l urmrete este transformarea acestor
atelierenunitateprotejat(Medgidia).

242

n aceeai sfer de preocupri se nscrie i colaborarea cu Casa


Japonez(Ashitanoe)dincomunaMihailKoglniceanu,judeulConstana.
Tineriirezideniaicaseilucreazncadruluneimicroferme(crescanimale,
psri,legumesolarigrdin).Produselesuntfolositenprincipalpen
tru ntreinerea i consumul casei, pn n prezent avnd iniiative
restrnsedeavindeprodusele,nprincipaldincauzarestriciilorlegislati
ve.Peviitor,reprezentaiicaseincolaborarecustaffulWorldVisioniau
propus valorificarea produselor obinute la un alt nivel (obinerea
certificatuluideproductor,asocierecualiproductorilocali)etc.
Alte componente ale proiectului care susin activitile menionate
sunt:
consilierepsihologic;
consilierejuridic;
campaniideadvocacy.

Rezultatenregistrate/beneficiari
Rezultate nregistrate n cadrul proiectului n anul financiar 2010
2011:

organizareaexpoziieicuvnzareLuminiHarCityParkMall
Constana;

participarelaTrgulUnitilorProtejateIai;

ntocmirea bazei de date cu informaii legislative, bune practici,


contactecufurnizorideserviciisimilare;

aplicaie cerere de finanare pentru obinerea finanrii unitii


protejate(Medgidia)nusafinalizat;searenvedereobinerea
altorfinanripentruanulviitor;

doi tineri au participat la cursuri i seminarii pe teme de


antreprenoriatauinformatlarndullorali15tineri;

trei tineri particip la stagii de practic n domeniile n care se


specializeaz(cadastruitopografie,navigaie,asistensocial);

19tinerisuntsprijiniipentrucontinuareastudiiloruniversitarei
doipentruafinalizaliceul(financiar,suportpsihologic);

243

cincitinerisuntnscriilacursurivocaionalepespecializrialese
conforminteresuluiprofesional;

patrutineriangajai.

Informaiidecontact
FundaiaWorldVisionRomnia
Adresa:Str.Rotasuluinr.7,Sect.1,Bucureti,012167
Tel:+4.021/222.91.01
Fax:+4.021/224.29.72
email:rom_office@wvi.org
Persoandecontact(punctdelucruConstana):LoredanaGiuglea
Email:loredana_giuglea@wvi.org
Mobil:0731444677
Website:www.worldvision.ro

3.2.8.4.PolicyCenterforRomaandMinorities
Policy Center for Roma and Minorities este o organizaie non
guvernamental,nonprofit,detipthinktank,nfiinatnRomniananul
2008, care acioneaz n vederea soluionrii problemelor legate de
incluziuneasocialaromiloriacelorlalteminoritietnice.
Policy Center for Roma and Minorities urmeaz trei direcii
principale:

incluziuneasocialaromiloriacelorlalteminoritietnice;

schimbarea atitudinilor negative fa de grupurile etnice


minoritare,nspecialfademinoritatearom;

promovarea unei atitudini proactive cu privire la problemele


societiiiimplicareacivic.

Programele/proiectele/aciunilederulate

a) Aciunidelobby

244

Ca urmare a eforturilor depuse, n martie 2006, Guvernul


Romniei adopt Ordonana de urgen nr. 11/2006 cu
privire la prevenirea i reducerea rasismului de pe
stadioanele din Romnia. Ordonana interzice expunerea
materialelor care ar putea incita spectatorii la ur rasial i
xenofobieiplaseazresponsabilitateapreveniriiunorastfel
deincidenteasupraorganizatorilorevenimentelor.
n aprilie 2007, Policy Center for Roma and Minorities i
Federaia Romn de Fotbal au depus eforturi de lobby pe
lng Parlamentul Romniei pentru a iniia un proiect
legislativcuprivirelaprevenirearasismuluiiavioleneipe
stadioane.Actulnormativafostadoptatnfebruarie2008.

b) Proiecte

Clubul de Educaie Alternativ. Reprezint un spaiu


inovatorisigurcreatpentrucopiiicarelocuiescncartierul
Ferentari din Bucureti. Clubul a fost lansat n octombrie
2010 la coala General nr. 136i i propune s ofere
copiilor o alternativ la viaa din ghetou. Este primul de
acest tip din Romnia, n timp ce la nivel european mai
existfoartepuineiniiativesimilare.
CampaniapublicdecontientizareREACT.Iniiativaesteo
campanie european pilot implementat de reeaua ERGO
(European Roma Grassroots Organisation) n Romnia,
Italia, Bulgaria i Albania, al crei obiectiv este creterea
nivelului de contientizare cu privire la problemele sociale
ntmpinatederomiischimbareaatitudinilornegativefa
deacetia.CampaniaestesusinutdeComisiaEuropeani
coordonat n Romnia i Italia de Policy Center for Roma
andMinorities.
Mentorat pentru via. Proiectul i propune s sprijine
incluziunea social a tinerilor care triesc n zonele de
ghetou,cuunaccentdeosebitpeungrupde20decopii,cu
vrstecuprinsentre10i14ani,eleviaicoliiGeneralenr.
136dincartierulFerentaridincapital.

245

Cetenie activ n Ferentari. Unul dintre obiectivele


proiectuluilreprezintcreareauneiimaginideansamblua
problemelor actuale din Ferentari i analiza unor soluii
pertinente care s includ sistemul guvernamental, dar i
facilitarea dialogului ntre prile interesate i susinerea
dezvoltrii unor politici adecvate care s vin n ntm
pinareaproblemelorexistente.
Debate House. Iniiativa are ca obiectiv implicarea tinerilor
n dezbateri publice privind subiecte precum rasismul, dis
criminarea, minoritile etnice i educaia i popularizarea
acestor dezbateri ca alternativ la curentul actual din
societatearomneasc.
Campania public de contientizare Citete cu mine!.
Campaniaaimplicatpersonalitipublicepentruancuraja
copiiisciteasc,ceeaceageneratoschimbarenpercepia
prinilor fa de educaie i lectur. Sa reuit astfel
obinerea sprijinului pentru dotarea unor biblioteci publice
ncomunitiledezavantajate.

Serviciile adresate grupurilor vulnerabile de ctre organizaie, n


specialceleacordatefemeilorigrupurilorroma:
-

serviciieducaionale;
locuridemunc;
burse;
serviciideconsiliereidezvoltarepersonal.

Rezultatenregistrate/beneficiari
- 126decopiicuprininactivitileClubuluideEducaieAlternativ
dincadrulcoliiGeneralenr.136,dincartierulFerenari.Copiiiparticipla
activitiprecum:afterschool;activitisportive:fotbal,baschet,volei,box,
streetdance;activitiartistice:teatru,mrgelit;cursuridefilm,fotografie;
cursurideeducaiefinanciarisocial;
- nvaraanului2010,15copiiauparticipatlaatelieredefotografiei
olrit,organizatedePCRMncolaborarecuMuzeulSatului,Bucureti;
- fotbal:
50decopiinscrii;

246

doiinstructori;
dountlniri/sptmn;
meciuridefotbalcualtecolidedouori/lun;
n noiembrie 2010, PCRM i FRF au organizat competiia
bianual de fotbal pentru copii (Bucureti) sub sloganul Love
Football!Noracism!Noviolence!;
baschet:
30decopii;
ontlnire/sptmn;
ndecembrie2010,PCRMiFRBauorganizatunminiturneude
baschetsubsloganulLovebaketball!Noracism!Noviolence!;
participani:aseechipenaionale(Romnia12copiidinFeren
tari,Serbia,Macedonia,Ungaria);
streetdance:
antrenamentedinnoiembrie2010;
instructoriaicoliideDansTroubleCrew;
testarea talentului i a interesului copiilor; 40 de copii au
participatlaantrenamentedemonstrative;organizareauneimini
competiii: ctigtorii au participat de Crciun la un show al
trupeiTroubleCrew;
ianuarie 2011: selectarea a 25 de copii pentru antrenamente
regulate;
dountlniri/sptmn;
nmartie2011,laBraov:20decopiiauparticipatlaCompetiia
InternaionaldeHipHopRomnia;
n aprilie 2011, la Bucureti: 20 de copii au avut prima lor
apariiepescenntrunshoworganizatncolaborarecucoala
dedansTroubleCrew;
nmai2011,laBucureti:20decopiiauparticipatlavizionarea
unei competiii de baschet pentru copii, iar n pauza dintre
reprizeacetiaaudansat;
n mai 2011, la Bucureti: 20 de copii au dansat la evenimentul
organizatcuocaziaZileiInternaionaleaCopilului;
unlotformatdinaptecopiivaparticipanlunaaugust2011la
competiianaionaldestreetdancepentrucopii,laOradea;
box:

247

activitatefebruarieiunie2011;
10copiinscrii;
dountlniri/sptmn;
instructor:MarianSimion,fostcampionnaionallabox;
teatru:
ianuarie2011;
15copiinscrii;
instructor:actordeetnieromdelateatrulMasca,Bucureti;
ontlnire/sptmn;
n iunie 2011, copiii au pus n scen o pies de teatru, Prinul
obraznicibtrnulnelept,realizatdeSorinSandu,dupo
adaptareauneipovetiscrisedeAntonPann;
mrgelit:
februarie2011;
15copiinscrii;
activiti: mrioare i felicitri de 8 martie, decorat lumnri
pentru Pate, pictat ou din lemn; exist o serie de obiecte
lucrate de copii care sunt vndute i cu banii adunai se
cumprmaterialeisesusinecursulncontinuare.
Alterezultate:
-

noiembrie 2010 instruirea unui grup de patru copii n vederea


realizrii unui documentar privind viaa de ghetou prin propria
percepie;instructorcursfilm:AlexanderNanu;
martie 2011 parteneriat PCRM i Ministerul Educaiei privind
organizarea a dou cursuri de training pentru profesorii de la
coalanr.136;
aprilie 2011 crosul pentru combaterea discriminrii Vivicitta
uniiprinsport;
maiiunie2011caravanaProvocarelanediscriminare,dedicat
liceenilordintoatara;
mai2011ZiuaInternaionalaCopiluluisrbtoritncartierul
Ferentari, peste 400 de participani: copii, voluntari, prini,
oamenidincomunitate;
implicarea locuitorilor din cartierul Ferentari n activitile
clubului.

248

Prin activitile la care particip, copiii au reuit s obin rezultate


colare mai bune, s neleag ce nseamn spiritul de echip, responsa
bilitatea i fairplayul, si dezvolte aptitudinile, dar i si manifeste
stimadesine.

Informaiidecontact
Str.Franceznr.52,scaraC,ap.33
Sector3,Bucureti
tel.+40213113688|fax.+40318177092
office@policycenter.eu
Persoanadecontatc:FlorinBotonogu
Email:florin.botonogu@policycenter.eu
Mobil:+40758081116
Website:www.policycenter.eu

3.2.8.5.AsociaiaPakivRomnia
AsociaiaPakivRomniaesteoorganizaiecivicnonprofitnfiinat
nlunaoctombrie2005,nbazaOrdonaneinr.26/2000cuprivirelaregimul
asociaiilor i fundaiilor din Romnia. Membrii fondatori ai organizaiei
sunt activiti romi, cu vast experien n elaborarea i implementarea de
proiecte/programe care promoveaz incluziunea social, reducerea ratei
omajului n rndul cetenilor, schimbarea comportamentelor i
dezvoltareacomunitaragrupurilordezavantajatedinRomnia.Asociaia
deruleaz activiti, iniiative, studii, n vederea informrii publicului larg
asuprabeneficiilorgeneratedeintegrareaRomnieilaUniuneaEuropean,
sprijinirii aciunilor legate de promovarea drepturilor omului, a egalitii
de anse i a nediscriminrii, realizrii de parteneriate strategice la nivel
local/regionalcuONGuriiactorisociali,menitesmbunteascis
ridice la standarde europene calitatea n domeniul educaiei i culturii,
dezvoltareanrndultineriloraspirituluiantreprenorial,contribuindastfel
ladezvoltareasocioeconomicaregiunii.
Organizaia Pakiv Romnia consider c n Romnia populaia de
etnie rom se confrunt cu un model agresiv de excluziune social.

249

Abordareaproblematiciiromilortrebuiesfieunadetipcomprehensivi
s nu se concentreze doar asupra efectelor nregistrate. Membrii echipei
PakivRomniaaucontientizatfaptulcestenevoiedeoabordarediferit
aproblematiciiromilor,deoperspectivconcentratpeincluziuneasocial
aromilor.
PakivRomniaarecaprincipaleariideinteresanalizaidezvoltarea
de politici publice, precum i de strategii i intervenii n comunitile cu
rominvedereambuntiriisituaieisocioeconomiceamembriloracestei
minoriti.Totodat,PakivRomniaareuninteresdeosebitnpromovarea
incluziunii sociale, n schimbarea comportamentelor, precum i n
dezvoltareacomunitaragrupurilordezavantajatedinRomnia.

Proiecte/programe
Organizaia Pakiv Romnia este un rezultat notabil al derulrii
proiectului i romii muncesc, proiect derulat de Primria Municipiului
Alba Iulia n parteneriat cu un grup de iniiativ alctuit din membri ai
comunitilorcuromidinmunicipiulAlbaIulia.
CampaniajudeeanApridrepturileafostocampanierealizat
nregimdevoluntariat,princarePakivRomniaadevenitunpartenerreal
alorganizaiilorcivicedinRomniacareaucamisiuneaprareadrepturilor
ceteneti ale romilor (ex. Romani CRISS Centrul Romilor pentru
IntervenieSocialiStudii,LigaProEuropa.a.).
Asociaia a semnat n 2010 un contract de finanare n valoare de
20.853.800 lei, contract ce vizeaz crearea i funcionarea structurilor de
asistenaxatepeocupareaforeidemunccentredeincluziunesocial
pentru persoanele de etnie rom. Contractul a fost semnat cu AM
POSDRU pe o perioad de 3 ani i are ca principal obiectiv, pe lng
nfiinarea a ase centre de incluziune n oraele Iai, Brila, Timioara,
Cluj, Bucureti i Tg. Mure, facilitarea incluziunii sociale i profesionale,
accesul la programe de pregtire i la msuri specifice de sprijin pentru
1200 de persoane de etnie rom, n vederea eliminrii fenomenului de
alienaresocialiexcluziuneaacestorpersoanecareseconfruntcuoserie
deproblematiciinterdependente,precumomajul,lipsadecompetenesau
competene inadecvate n contextul realitii sociale i economice aflate n
continuschimbare,veniturireduse,condiiideviaprecare,discriminare
social.

250

Asociaiaasemnatncalitatedeparteneraltedoueproiecteavndca
obiectivedezvoltareaeconomieisocialenrndulpopulaieideetnierom,
proiectecesederuleazlanivelnaional.
Primulvizeazfemeiledeetnieromadintrei regiunide dezvoltare,
NordVest, SudVest i Centru, are ca obiectiv principal promovarea i
susinereacreriidenoilocuridemuncncooperativepentrufemeilede
etnieroma,princreterearateideocupareaacestora,sporireagraduluilor
decalificareiaposibilitilordeocupareideangajare,prindezvoltarea
unoratelieredeocupareonestopcareaucascopintegrareafemeilorde
etnieroma/populaieideetnieromancadrulpopulaieiocupate.Atelierele
de ocupare onestop vor asigura servicii de ocupare inovative n cadrul
crorabeneficiariivorprimitoateserviciilentrunsingurloc.Proiectul,n
valoare de 18.500.000 lei, a debutat n luna martie 2010, iar pn la 31
decembrie Asociaia Pakiv a contribuit prin experii si la realizarea
metodologiilor i manualelor necesare derulrii proiectelor, asigurnd
totodat i participarea activ n coordonarea proiectului. n anul 2011 se
vor derula activiti de nfiinare a atelierelor, de formare a persoanelor
care vor lucra n acestea, vor avea loc activiti de consiliere, mediere,
formare i plasare pe piaa muncii, dar i de nfiinare a 5 cooperative
pentrufemeileromenzonelevizate.
Al doilea proiect din seria celor ce vizeaz economia social, n
valoare de 20.840.071 lei, are ca principal obiectiv eliminarea excluziunii
sociale i ocupaionale a persoanelor de etnie rom, prin asigurarea
egalitii de anse, constituirea structurilor de sprijin privind economia
social i nfiinarea ntreprinderilor sociale care vor contribui la o
dezvoltaredurabil,viznddezvoltareaunuimecanismdesprijinstabili
interregional, care acoper 5 din cele 8 regiuni ale Romniei, pentru
furnizarea serviciilor integrate privind persoanele de etnie rom care
intenioneazscreezentreprinderisociale(asociaii,organizaiifrscop
patrimonialetc.)i/sauslucrezencadrulacestora.
Pentru c asociaia promoveaz nediscriminarea i egalitatea de
anse,nanul2010afostlrgitariadeintervenie,semnndusealtedou
contractecevizeaznspecialomerii.
nlunaiunie2010,asociaiaasemnatcaprincipalaplicantunproiect
strategic inovativ ce ofer omerilor din trei regiuni de dezvoltare
alternative pentru omaj. Astfel, proiectul Alternative pentru omaj

251

promovareaidezvoltareacompeteneloriactivitiiantreprenorialen
rndul omerilor are ca principal scop dezvoltarea resurselor umane prin
sprijinirea i promovarea competenelor i aciunilor antreprenoriale, n
regiunile NordEst, Centru, NordVest, n vederea accesului i dezvoltrii
durabile prin ocupare, pe o pia a muncii flexibil i incluziv. Scopul
proiectuluivafiduslandeplinireprinatingereaobiectivelorspecifice:

mbuntirea gradului de informare i contientizare a resurselor


umane (omeri, persoane n cutarea unui loc de munc) asupra
oportunitilor de iniiere de noi afaceri n trei regiuni de
dezvoltare.
Creterea numrului de beneficiari de msuri integrate de
ocupareaforeidemuncdinrndulomerilor(inclusivtinerii
omeridelungdurat)ialpersoanelorncutareaunuilocde
munc, n perspectiva nceperii unei afaceri sau a unei activiti
independente,dintreiregiunidedezvoltare.
Dezvoltarea culturii antreprenoriale i creterea numrului de
persoanecedemareazafacerisauactivitiindependentencele
trei regiuni vizate de proiect, n scopul crerii de noi locuri de
munciobineriiuneiratectmaimarideocupare.

Pentru c Asociatia Pakiv dorete s participe activ la strategia de


dezvoltarelocalajudeuluiiaorauluiAlbaIulia,unpunctprincipaln
acest sens fiind promovarea i dezvoltarea turismului din zon, a fost
semnat n luna noiembrie un grant n valoare de 2.083.400 lei. Proiectul
vizeaz n principal creterea anselor de integrare pe piaa muncii a
persoanelorfrocupaie,apersoanelorinactive,apersoanelorncutarea
unui loc de munc, a omerilor tineri i a omerilor de lung durat din
mediul rural, n judeul Alba, prin msuri active de ocupare, pentru
dezvoltarea unor noi abiliti de acces i meninere pe piaa muncii n
domeniulturismuluiialdezvoltriiantreprenoriale.
Asociaia Pakiv a ncheiat un acord de parteneriat cu Asociaia
Interconcordia Botoani, pentru a implementa n Regiunea Centru un
proiect care vizeaz omerii din mediul rural. Dezvoltare economic
durabilprincretereacalitiiresurselorumanedinmediulrural,cuo
valoare de 16.235.568,34 lei, are ca obiectiv general dezvoltarea
potenialuluiresurselorumanedinzoneleruraleidezvoltareaeconomic
n activiti nonagricole, prin promovarea i susinerea antreprenoriatului

252

nvedereadezvoltriisustenabilenocupare,peopiaamunciideschis,
flexibiliincluziv,iarpeparcursulanului2010,rolulasociaieiafostde
participare la coordonarea activitii de selectare i consiliere a grupului
int, coordonarea activitilor de informare, contientizare a grupului
int, derularea activitii de asistare a afacerilor nou create, pe parcursul
primelor3lunidelanfiinare.
ntrun mediu mai restrns, furniznd doar experi de intercultu
ralitate,asociaiadesfoarnparteneriatcuInspectoratulcolarJudeean
AlbaiPrimriaCmpulungproiectecevizeazeducaia.Astfel,proiectul
Educaie pentru toi, educaia este ansa ta!, implementat n parteneriat
cu Inspectoratul colar Judeean Alba, se desfoar tot la nivel naional,
iarpeparcursulanului2010,asociaiasaimplicatnactivitiledeimple
mentare,evaluareiasigurareasustenabilitiiproiectului,cuprecderen
activitile educative, cu accent pe activitile incluzive i tematicile
referitoare la interculturalitate, furniznd totodat nou experi pentru
activitile educative interculturale, care vor face parte din echipa de
implementareaproiectului,implicndusenelaborareastrategieiprivind
stimularea participrii la educaie a copiilor i tinerilor care provin din
grupurivulnerabile,expuserisculuiprsiriitimpuriiacolii,sprijinindi
aciunile prevzute n cadrul campaniilor de informare i publicitate,
respectivdecontientizare,prevzutencadrulproiectului.
Alturi de primria din Cmpulung, pentru derularea proiectului
Educaia,ansanoastrpentruunviitormaibun!,asociaiaafurnizatun
expert de interculturalitate care a participat activ la derularea activitilor
proiectuluincadrulprimriei.

Informaiidecontact
AsociaiaPakivRomnia
Str.Republicii,nr.40
tel.0258/811170|fax.+40318177092
office@policycenter.eu
Persoanadecontact:GruiaBumbu
Email:florin.botonogu@policycenter.eu
Mobil:+40758081116
Website:www.policycenter.eu

253

3.3.Rezultateleanalizeiproiecteloriorganizaiilor
Economia social reprezint un fenomen nou i complex care poate
oferi diferite oportuniti de angajare i poate rezolva diferite probleme
socioeconomicelanivelnaional,regionalilocal.Prezentulstudiuofero
serie de explicaii i comentarii privind sfera larg i diversificat a
activitilor economiei sociale n Europa, precum i o poziie dual
existent ntre domeniile social i economic, dar i modul de depire a
acestorfrontiere.
Proiectele de economie social i organizaiile sunt foarte eterogene
din punct de vedere operaional, organizaional i managerial. Analiza
fcut unor anumite proiecte i ntreprinderi/organizaii a artat c nu
exist un model anume ce trebuie urmat; n schimb, fiecare caz este unul
unic,deoarecemultecondiiiinflueneazdezvoltareasa,cumarficadrul
socioeconomic,surseledefinanare,experienaiexpertizaprofesionitilor
implicai etc. Prin urmare, pentru a crea un model adecvat de intervenie
n economia social potrivit fiecrei circumstane specifice, este nevoie de
strategii inovatoare i bine proiectate, capabile s combine diferitele
mecanismeiinstrumente.
Conform analizei comparate, eficiena economiei sociale depinde de
unnumrdeaspecteimportante,respectiv:

Existena unui fundal permisiv i funcionarea strategiilor


adecvateiapoliticilordesprijin.
nfiinarea de reele i parteneriate cu scopul de a crea
oportuniti de angajare. Organizaiile i proiectele deeconomie
social prin lucrul cu i pentru grupurile vulnerabile pot ajuta
sistemele locale de ajutor social s reacioneze n moduri pro
activeideschise,astfelnctsreducmultiplicareaiacutizarea
problemelor sociale. Cu toate acestea, atingerea acestor scopuri
necesit urmarea unor programe organizaionale concentrate pe
stabilirea parteneriatelor. Compararea realizrilor arat faptul c
eficiena organizaiilor i proiectelor de economie social este
strns legat de stabilirea de mecanisme care s promoveze att
introducereaactoriloriorganizaiiloreconomieisocialencadrul
procesului de luare a deciziilor, ct i creterea din ce n ce mai

254

mareacereriideserviciideinterespubliciparteneriatecareau
adeseaimplicaiirelaionaleipersonaleputernice.
Proiectareaschielordemanagementiorganizaionaleadecvate.
Organizaiile de economie social sunt capabile s creeze noi
oportuniti de angajare la nivel local, care sprijin n principal
indiviziprecumfemeileiromiicareseconfruntcudificultile
cltoriei ntre regiuni pentru a gsi locuri de munc i o mai
buncalitateavieii.Economiasocialjoacunrolimportantna
oferi grupurilor dezavantajate acces la piaa muncii prin crearea
de noi oportuniti de angajare i prin mbuntirea angajrilor
indivizilor pe piaa muncii. Cu toate acestea, exist potenial
pentru un mai mare impact. Pentru a realiza contribuia la
angajare i, prin urmare, mbuntirea coeziunii sociale, este
necesarnunumaiunsprijinputernicdinparteasectoarelorpublic
i privat, ct i de un management comprehensiv, axat pe
sustenabilitatea, viabilitatea i vizibilitatea organizaiei. Acest
lucru nseamn c nfiinarea i managementul unei astfel de
ntreprinderi ar trebui s includ aspecte precum: un plan de
afaceri, un plan de marketing social, formare profesional
continu oferit angajailor, membrilor i asistenilor sociali,
formare n domeniul antreprenoriatului social i, nu n ultimul
rnd, dezvoltarea constant a mecanismelor care s sprijine
viabilitatea financiar pe termen lung a cilor de modelare ale
organizaiei de economie social prin deschideri pentru
cooperareacualtepridindomeniu.

Toiparametriimenionaimaisussuntdecisivipentruviabilitateai
sustenabilitatea organizaiilor din sectorul economiei sociale. Prin
comparareastudiilordecazdinaceastanaliz,rezultnmodclarfaptul
c majoritatea proiectelor i organizaiilor care nu pregtiser un plan de
afacerinuaupromovatputernicactivitilelorinuaustabilitparteneriate
sauoricealtfeldereele,ncetnduiactivitateadupncheiereafinanrii.
n acest context, analiza comparat scoate n eviden unele
caracteristici operaionale comune, mecanisme de sprijin i obstacole
tehnice cu care trebuie s se confrunte organizaiile de economie social.
Celemaiimportantesunt:

255

1. Organizaiile economiei sociale dein adesea o combinaie de


contractepubliceiclieniprivai.Procesuldecontractarepoatefi
foarte solicitant pentru organizaiile mici aflate n stagii timpurii
dedezvoltareauneirelaiicontractuale.Esteadeseafoarteutils
dein o organizaie intermediar sau un reprezentant cu
competenenetapeletimpurii.
2. Sectorul privat, n calitate de client, reprezint o resurs mai
stabil de profituri i organizaiile de economie social au
avantajuldeafurnizaserviciisocialentrunmodmaiadecvat.
3. Voluntariisuntfolosiimaimultnsectoruldevoluntariat(reele
internaionale i ONGuri) dect n cadrul cooperativelor i
ntreprinderilorsociale.
4. Concluziile indic faptul c parteneriatele, att cu autoritile i
ageniile locale, ct i cu alte companii din sectorul privat, sunt
mult mai decisive pentru sustenabilitatea i eficiena organiza
iiloriiniiativelorsectoruluiteriar.Formeleorganizaionaleale
economiei sociale sunt capabile s ntreasc i s sprijine
dezvoltarealocal,deoareceelepotfuncionafrlimitrilelegate
demodeleledeasistensocialpubliceitradiionale.Maimult,
datoritnaturiilor,caracterizatecafiindcvasipublicicvasipri
vat,elesuntcapabilesaducinovaiisocialeipotadministra
cu succes nevoile socioeconomice locale, n principal, dac sta
bilescreelelocaledinamiceiconstruiescparteneriateputernice.
5. Natura bunurilor i serviciilor oferite mpreun cu alte aspecte
instituionale deja subliniate creeaz o situaie n care resursele
locale i relaiile personale reprezint elemente eseniale
fundamentale ale activitii organizaiei; numai n jurul acestor
elementesocialeesteposibilsseconstruiascoreeaaactorilor
locali dispui s contribuie la obiectivele acesteia. Rolul activ al
organizaiilor i proiectelor de economie social poate fi
desfurat pe pieele locale, dar nu este necesar s se limiteze la
contracteialterelaiicuautoritilelocale.Naturaloruureaz,
deasemenea,creareadereelealeactorilorlocalininteriorulin
afara organizaiei, prin intermediul mecanismelor participante,
contrar controlului ierarhic. Punerea n reea i n parteneriat

256

reprezint unul dintre mecanismele principale prin care


organizaiileeconomieisocialepotfuncionaeficient.
6. Organizaiile economiei sociale pot fi adesea vzute ca o reea a
actorilorcomotivai,nfiinatdatoritnevoiidecoeziunesocial
i de ncredere, care contribuie la producerea de noi servicii care
s rspund nevoilor sociale i s ia n considerare cerinele din
parteadiferitelorgrupuridepopulaiedintrunanumitdomeniu.
Organizaiile i proiectele de economie social rspund cerinei de
dezvoltare i asigur dinamica condiiilor sociale care se dezvolt n
strns legtur cu natura schimbtoare a societii i a nevoilor acesteia;
construiesc, de asemenea, capital social local, n termeni de relaii sociale
ale persoanelor i grupurilor sociale; promoveaz formarea economiilor
locale n termeni de form instituional i structur economic i
stimuleazunsimmaimaredecoeziuneisolidaritatesocial.Economia
social poate participa, de asemenea, la reglementarea i diminuarea
nivelului economiei informale negre i astfel construiete o mai mare
proteciesocialpentruindiviziidincomunitiledefavorizate.
ngeneral,valoareaadugataeconomieisocialeestenmareparte
determinatdecaracteristicasaprincipal,deobiectivelesalemultiple,de
combinaia de scop economic i social. Organizaiile de economie social
potstabilincredereadintrefurnizoriiconsumatori,datoritscopuluilor
social.Elenuauniciun imbolddeareducecalitateaiasporictigurile.
Maimult,ncelemaimultedincazuri,clieniisaureprezentaiilorpotface
partedinorganizaiesaudinadministraie,iaracestlucruincurajeazn
mod direct s fie sensibili/cordiali la nevoile lor de consumatori. Multe
dintre bunuri i servicii pot clasificate drept bunuri de merit, fr a fi
inferioare celor furnizate de ctre sectorul public conform condiiilor de
pia.nceeacepriveterelaiacusectorulpublic,elesuntmaiapropiate
de clienii reali/poteniali, datorit statutului i rolului organizaional, se
pot baza pe efort suplimentar de voluntariat i, n multe cazuri, pe un
efort/dedicaiemaimaredinparteapersonalului.
Potenialulorganizaiiloriproiecteloreconomieisociale:

Valorile economiei sociale includ n mare parte obiectivele


comunepentruincluziuneasocialstabilitelanivelulUE(carenu
numai c abordeaz srcia, dar ofer totodat tuturor acces la

257

resursele, drepturile i serviciile necesare participrii active n


societate).
Economia social promoveaz inovaia, serviciile de proximitate
au un impact foarte pozitiv asupra echilibrului pieei muncii,
egalitii dintre sexe, calitii vieii de familie, ngrijirii pentru
copii, persoane n vrst i persoane cu dizabiliti. Proiectele cu
impact de mediu pozitiv reprezint un alt aspect important al
naturiiinovatoareaeconomieisociale.
Dezvoltareaviitoareaeconomieisocialeartrebuissebazezepe
dialogulpermanentdintrepersoaneleinteresatedinsocietate.
nvarea reciproc poate ajuta dezvoltarea economiei sociale n
diferite ri, ns legile, structurile i practicile nu pot fi pur i
simplu copiate de la o ar la alta; acestea trebuie s fie ajustate
pentrualuanconsiderarediferiteleculturi,tradiiiiproveniene
ideologice.
ntoatecazurileobservate,scopulexplicitdeaaducebeneficiico
munitiisaudeacreavaloareasocial,nschimbuldistribuirii
de profit, reprezint misiunea esenial a antreprenoriatului
socialiantreprinderilorsociale.Acestareprezintprimulcrite
riu social EMES, deoarece, potrivit acestui concept, impactul so
cialasupracomunitiinuestedoaroconsecinsauunefectse
cundar al economiei economice, ci reprezint motivulcheie al
acesteiformedeeconomie.Loculcentralalmisiuniisocialeesten
mod clar reflectat de legislaiile diferite cu privire la ntre
prinderilesociale,iarcndnEuropasenfiineazontreprindere
socialprintroformlegalsauunprogrampublic,estenecesar
caorganizaiasfieconduspotrivitobiectivelorsalesociale.
Apar diferene n ceea ce privete natura activitii de producie.
Atunci cnd este vorba de activiti economicosociale, se pare c
producia de bunuri i/sau servicii constituie modul n care
misiuneasocialestecontinuatiurmrit.Cualtecuvinte,natura
activitiieconomiceestestrnslegatdemisiuneasocial:procesul
de producie implic persoane cu calificri slabe dac obiectivul
este de a crea locuri munc pentru grupulint; dac misiunea
ntreprinderiisocialeestedeadezvoltaserviciilesociale,activitatea

258

economicreprezintdefaptlivrareaacestorserviciisociale.Acest
tip de abordare se gsete n sfera de inovaie social unde exist
idei suficient de inovatoare care s abordeze nevoile sociale prin
furnizarea de bunuri i servicii. Dei comportamentul inovator se
poate referi doar la procesul de producie sau la modul n care
bunurile i serviciile sunt livrate, ntotdeauna rmne n strns
legtur cu acestea din urm, drept urmare furnizarea acestor
bunurisauserviciireprezentndmotivulsauunuldintremotivele
principalepentruexistenantreprinderilorsociale.
Fiind o ar fost comunist, Romnia este doritoare s dezvolte un
sector inovator puternic al economiei sociale i s evite extremele
capitalismului i comunismului, ntreprinderea social fiind vzut
probabil drept cheia ctre un mod diferit de a sprijini comunitile i
grupuriledefavorizatecuriscdeexcluziunesocial.

259

Capitolul4
ECONOMIASOCIALDELANIVEL
EUROPEANLANIVELREGIONAL

Motivaiapentruinvestiiandomeniuleconomieisocialederivdin
scopulorganizaieideageneraveniturisecundareideasusinebeneficii
publice,existndmaimultevariante.
Investiiile responsabile social includ aciuni de ncurajare a practi
cilordeafaceriresponsabile,sensncareorganizaia nsinepoatencerca
sinfluenezeconsiliuldeconducere.Astfel,evitareaalegerilornegativen
obinerea profitului constituie o provocare actual n contextul n care
exist diverse programe care au legtur cu investiiile sociale. Alegerea
negativ nseamn evitarea modalitilor social duntoare n obinerea
profitului sub pia sau a profitului peste cota pieei; de exemplu, o
fundaiesevadecidesnuinvesteascncorporaiicaresuntimplicaten
practicicoruptepentruameninecondiiidemuncnesigure;
Cooch i Kramer (2007)1 ofer o abordare similar prin urmtoarele
diferene: a) investiiile convenionale, bazate pe obiective financiare
exclusive; b) donaii, bazate pe obiective de caritate; c) programele de
investiiilocalizatentreacesteadou.Acesteasuntgrupatenmaimulte
subcategorii:ratapieei,investiiidemisiuneiratamisiuniideinvestiiea
pieei.
Printro abordare diferit, Kramer i Cooch introduc termenul de
investiie social proactiv prin care se asigur finanare direct pentru a
creasauamrintreprinderilecarefurnizeazbeneficiisocialeidemediu
pentrupromovareascopurilorprogramaticealeinvestitorului.

Cooch, S., Kramer, M.R. (2007), Investing for impact Managing and measuring
proactivesocialinvestments,Boston,FoundationStrategyGroup,http://www.fsg
impact.or/ideas/item/287.

260

Investiia social proactiv se refer la o abordare a politicii de


susinereantreprinderilorsocialedeinutedeungrupdeinvestitoricare
pot include interese filantropice, fundaii, donatori individuali, admi
nistraiile locale i investitori convenionali. Kramer i Cooch sugereaz
pentruinvestiiilesocialproactivecategoriile:
1. Echitatea privat i speculaiile de capital care pot susine
organizaiile de la nceput, fie pentru profit sau nonprofit, prin
datoriisauinvestiiiechitabile.
2. mprumuturiicapitalceofermprumuturipentruorganizaiile
nonprofit, mprumuturi cu sau fr participare echitabil pentru
companiilecuprofitimicrofinanectreindivizi.
3. Garanii de mprumut care asigur problemele legate de
mprumuturi i diminueaz costurile capitalului ce poate fi
mprumutatdecorporaiipentruprofitsaunonprofit;elepot,de
asemenea,smreascaccesullapieeledecapital.
4. Obligaiunile i depozitele includ securiti de ipotec, oferte
pentru dezvoltarea legturii cu comunitatea i certificate de
depozitpentruinstituiiledezvoltatefinanciar.
Exist o dezbatere actual la nivelul managerilor i experilor n
fonduri nerambursabile privind gradul pn la care valoarea financiar
trebuie s fie generat de diferite investiii care cad sub incidena
investiiilorsocialproactive.Uniidiscutdespreoreducereapieeipentru
apermiteopoziionaremaibunavalorilorsocialeidemediu,ntimpce
aliifavorizeazratelepieeidepnlalimitancarevaloareasocialpoate
figenerat.
Adiacentabordrilorfinanelorprezentatemaisus,seaflopercepie
mai nelegtoare asupra termenului care consider investiia social mai
puinlegatdetipurilespecificefirmeloreconomiceimaimultcorelatcu
o gam larg de instituii n general. Definiia cuprinztoare a integrrii
investiiilorsocialeesterealizatdeAnheier,carepropunecincicaracteristici:
1.
2.
3.
4.
5.

autonomia;
voluntariatul;
constrngerinondistributive;
externalitipozitivei
valoareabazeinormative.

261

Investiiile sociale nelese n acest sens sunt strns legate de


constituiademocraticasocietiimodernenceeacepriveteautonomia
unuiceteaniastfelsebazeazpedrepturilefundamentaleevideniaten
oriceconstituiesaucodcivilaluneiri.
Constrngerea nondistribuirii bunurilor destinate scopurilor benefi
ciuluipublicajutorganizaiilenntrebuinareagreitprinreprivatizarea
lor. Acest principiu de guvernare protejeaz bunurile asigurate de un
cetean care i exercit autonomia de a napoia controlul privat al altor
cetenisauorganizaii.Acestprincipiuesteesenialpentruorganizaiilede
interes public care de obicei nu au proprietari sau nu pot fi controlate de
voturi, dar pot avea membri, donatori, voluntari care contribuie la
asumarea faptului c organizaia servete mai nti pentru misiunea ei, i
nupentrualtinteresparticular.
n orice form sunt fcute contribuiile, ele produc externaliti n
scopurile imediate pentru care sunt aplicate, ajut la construirea
conectivitiisocialeicreeazrelaiidencrederensocietate.Termenulde
capitalsocialdescrieefectelesocialealeconectivitiinsocietateamodern
i rezoneaz cu conceptecheie precum angajamentul civic. Oricum,
conectivitatea poate ajuta n transmiterea diferitelor norme i valori i,
astfel, externalitile pe care investiia social le genereaz sunt legate de
sistemuldevalorimprtitendiferitecomunitinormative.
Politicile sociale moderne dezvolt ideea utilizrii puterii statului
pentru crearea condiiilor pentru o pia modern i o economie care s
funcioneze cu succes. De aceea, politicile au ca obiective prioritare
protecia omerilor prin aciuni care s contracareze efectele provocate de
propagareafenomenuluisrciei,ncorelaiecudezvoltareariirespective
iapieei.
n Strategia european de ocupare se recomand statelor membre si
axezeeforturilentreidireciiprioritare:
- atragerea i meninerea n ocupare a unui numr ct mai mare de
persoane, creterea ofertei de for de munc i modernizarea
sistemelordeproteciesocial;
- mbuntireaadaptabilitiilucrtorilorintreprinderilor;
- cretereainvestiiilorncapitalulumanpentruomaibuneducaie
iformare.

262

FSE reprezint cel mai important i puternic instrument pe piaa


muncii, rezultat al unei experiene vaste de peste 50 de ani a UE (a fost
creat prin Tratatul de la Roma din 1957). Prin FSE se susine promovarea
unei rate nalte a ocuprii, a egalitii de anse ntre femei i brbai i a
coeziunii economice i sociale. FSE reprezint arma financiar a Strategiei
de ocupare, care sprijin prioritile PNAO, oferind astfel sprijin direct
pentrurecomandrilefcutendomeniulocuprii.
n perioada 2829 iunie 2007, la Postdam, sa celebrat o jumtate de
secol de la semnarea Tratatului de la Roma, precum i de investiii n
oameni datorate Fondului Social European. n continuarea prezentrii
palierelor privind decizia politic i aciunea instrumental abordate n
acest domeniu, este necesar s punctm cteva rezultate de succes
nregistratendecadelejumtiidesecolmenionate.Astfel,ntabelulde
mai jos, am sintetizat principalele aspecte remediate n domeniul pieei
munciidinComunitileEuropene:

IniiativedesuccesnregistratenimplementareaFSE
Perioada
Anii70

Anii80

Iniiative/tendine
deschiderea FSE ctre o mai larg selecie de salariai
(agricultur,industriatextil)
sprijin persoanelor care ntmpinau probleme de ordin
practicngsireaunuilocdemuncntroaltaraCEE
sprijinirea studiilor pregtitoare i a schemelorpilot
inovativepentruatestaideiipracticinoi
sprijin pentru tineret n recrutarea i ocuparea forei de
munc
sprijin mai consistent femeilor, altor grupuri sociale
specifice,cumarfilucrtoriinvrstsauceicudizabiliti
(ceinvrstde50deanisaumaimult)
PerioadaamarcatnceputulunuiprocesncareComisiaista
telemembretrebuiau,peviitor,sdefineascprioriticomu
nencadrulCEEisalocefinanrisemnificativenvederea
abordrii acestora. Noul sistem de aprobare prealabil i
abordareamaistructuratauimpusmaimultecontroalecare
sgarantezecfinanrileFSEeraufolositenmodcorect.
folosireaFSEpentruformarendomeniulnoilortehnologii
emergente

263

Perioada

Anii90

Iniiative/tendine
sa eliminat cerina conform creia o persoan recalificat
trebuia s munceasc la un loc de munc asociat cu
calificarea obinut cel puin ase luni de la terminarea
perioadeidecalificareprofesional
n 1983, sa stabilit ca finanrile FSE s fie direcionate
ctreregiunilecareaveaunevoiedeacesteanmodspecial
mai mult de jumtate din finanrile FSE au fost
direcionate ctre schemele care stimulau ocuparea forei
de munc n regiunile i n rile mai srace, precum
Grecia, departamentele franceze de peste mri, Irlanda,
regiuneaMezzogiornodinsudulItalieiiIrlandadeNord
sprijinpentrutineriicuslabeperspectivedegsireaunui
locdemuncdatoritlipseideformareprofesionalsaucu
formarenecorespunztoare,daripentruceiaflainomaj
pe termen lung. De asemenea, finanrile iau inclus i pe
cei care prseau coala devreme, din moment ce un
numr foarte mare de tineri renunau la coal prematur
saufraobineocalificare
reforma din anul 1988 a FSE a subliniat importana
integrrii femeilor n profesiile n care acestea erau
considerabilsubreprezentate
Reforma din anul 1988 a nsemnat o trecere de la proiecte
(individuale)implementatencadrulunuicontextnaionalla
un efort multianual planificat, stabilit n parteneriat ntre
statelemembreiComisie.Caunrezultatalreformei,FSEse
va apropia mai mult de nevoile regiunilor i de cele ale
statelormembre.
un numr tot mai mare de persoane puteau obine un loc
de munc, creascnd gradul ocuprii forei de munc de
ctre femei, numrul unitilor de ngrijire a copiilor i
ncurajndspiritulantreprenorial
adaptabilitatea era o alt dimensiune important,
obiectivul acesteia fiind capacitatea unui angajat de a se
adaptalanoidomeniideactivitatedacvafinevoie
FSE a alocat 5% din bugetul su pentru a finana scheme
inovative (inclusiv aciuni i studiipilot, transfer i
diseminare de bune practici), pentru a evalua eficiena
proiectelorfinanatedeFSEipentruasprijinischimbulde
experien ntre statele membre, cu scopul de a promova

264

Perioada

Debutul
secoluluiXXI

Iniiative/tendine
inovaiantoatEuropa
noi programe care sprijineau tinerii fr pregtire n
obinerea primului loc de munc, care sprijineau grupuri
cum ar fi prinii singuri, cei fr adpost, refugiaii,
deinuiiifotiideinuipentruaobineunlocdemunc
siguripentrualuptampotrivadiscriminriirasialesaua
altor forme de discriminare n cadrul formrii sau al
ocuprii forei de munc, precum i cele care sprijineau
persoanele n a se acomoda cu schimbrile din mediul de
afaceri sau din industrie, cum ar fi formarea n domeniul
tehnologieiinformaiei
alocareadefonduripentruformareapersoanelornvrst
laloculdemunc,pentrualepermitesrmnsalariaio
perioadmailungsaupentruaireaducepepiaamuncii
FSEacontribuitcusubveniipentruutilizareacentrelorde
ngrijire a copiilor, astfel c, dac o mam trebuia s
participelauncursdeinstruiretreizilepesptmn,FSE
suportacheltuielilecucrea
Deiarmasridicatlanceputuldecadei,omajulasczutla
15,9milioanepnn1999,oscderedeaproape3milioane.
Mai mult, fora de munc din UE a crescut cu 9 milioane
ntre1994i1999(dela149demilioanela158demilioanede
persoane).
contribuirealadezvoltareasistemeloreducaionale,pentru
alefacemaiaptesreacionezelanecesitiledepepiaa
muncii. Accentul a fost pus pe educaia continu i pe
formarea profesional continu, inclusiv n cadrul
companiilor
dezvoltarea unor msuri active privind piaa muncii, cu
strategii preventive i orientate spre locul de munc,
inclusiv prin creterea numrului de omeri crora li se
ofereauinstruiresaumsurisimilare
consolidareapotenialuluiocupriintregiiforedemunc
n sectorul serviciilor i al serviciilor industriale conexe,
maialesnsectorulinformaticindomeniulmediului
furnizareaunuisprijinimensnoilorstatemembreodatcu
intrareanUniune,cuscopuldeacorectainegalitileide
a identifica prioritile politicilor lor privind ocuparea
foreidemunc

265

Perioada

Iniiative/tendine
administrareafluxurilordemigraieprinintermediulunei
abordri coordonate, care s in seama de situaia
economicidemograficaUE
sprijinireaprelungiriivieiiprofesionaleactiveicreterea
anselor de angajare pentru persoanele cu vrsta cuprins
ntre 40 i 60 de ani, prin intermediul unui numr de
schemedeformare
intensificarea capacitii de lucru printrun acces mai larg
la formare profesional i la condiii de munc
mbuntite
sprijinireadezvoltriicariereiiasistemelordendrumare
individual,cumarfieducaiaprivindcarieraintrodusn
planificarea colar, consiliere privind cariera oferit de
ageniile i consilierii comunitari, consilierea forei de
munc de ctre serviciile publice de ocupare a forei de
munc, ageniile locale de ocupare a forei de munc i
organizaiilecareoferasisteniconsilierelaconcediere,
formare, consiliere i ucenicie oferit angajailor prin
intermediulorganizaiilordeformarecontinu
dezvoltareadenoimetodedecombatereadiscriminriii
a inegalitilor de pe piaa muncii i pentru promovarea
unei abordri mai cuprinztoare prin lupta mpotriva
discriminriiiaexcluderiipemotivedeorigineetnicsau
rasial, religie sau convingeri, handicap, vrst sau
orientaresexual

Sursa: Fondul Social European, 50 de ani de investiii n oameni, Comunitile


Europene,Luxemburg,2007.

Este necesar crearea unui mediu prietenos de ocupare,


promovarea nvrii pe tot parcursul vieii, formarea profesional
continu, adaptarea continu a forei de munc, mbuntirea
managementului politicilor active pe piaa forei de munc, accesul
minoritilor pe piaa forei de munc, promovarea egalitii de anse,
dezvoltarea parteneriatului cu partenerii sociali i societatea civil. Nu
trebuie neglijat aspectul legat de furnizarea informaiilor cuantificate
privind resursele financiare care pot fi alocate pentru ndeplinirea
diferitelorobiectivealepoliticilor.

266

n conformitate cu raportul ntlnirii Consiliului European din 11


martie2009(6452/09SOC96ECOFIN115EDUC22+COR1),majoritatea
pieelor forei de munc din statele membre ale Uniunii Europene nu au
fost serios afectate de recentul declin economic, constatnduse c n
perioada20072008aufostcreatepeste6milioanedenoilocuridemunci
omajul a ajuns sub 7%, cel mai sczut din ultimul deceniu. Ratele de
ocupare au continuat s creasc nUniunea European, atingnd o medie
de65,5%,dintrecare58,3%pentrufemeii44,7%pentruvrstnici,aducnd
astfel Uniunea European tot mai aproape de obiectivele Agendei
Lisabona. Creterea ratelor de participare n decursul perioadei de
deteriorareancrederiiconsumatoruluiiaateptrilordeocuparepoatefi
considerat ca o dezvoltare pozitiv. omajul structural a continuat s
scad pn la 7,6% n 2008 i se poziiona semnificativ mai jos dect cel
nregistrat n anul 2000. i acest indicator confirm impactul structural
pozitivalreformelorLisabonaimplementatenultimiiani,careaufacilitat,
n mod demonstrabil, tranziiile din pieele europene de munc i au
depit barierele pentru crearea de locuri de munc. Din aceleai motive,
omajul ridicat este ateptat s reprezinte o natur tranzitorie i s se
ntoarc rapid ctre ratele sczute ale ultimilor ani, atunci cnd economia
realivareveni.
n luna martie 2010, rata omajului din UE sa meninut la 9,6%,
comparativcufebruarie2010,deinumrultotalalomeriloracrescutcu
123.000, la 23,13 milioane (Eurostat, 2010). Fa de aceeai perioad din
2009,numrulomerilordinlunamartie2010nUEafostcu2,546milioane
mai mare. Cele mai semnificative creteri ale ratei omajului au fost
consemnatedeLetonia(dela14,3%la22,3%),Estonia(dela7,6%la15,5%)
iLituania(dela8,1%la15,8%).Pedealtparte,celemaimicicreteriau
fost raportate de Luxemburg (de la 5,4% la 5,6%) i Malta (de la 6,7% la
6,9%).Fadeacesteevoluii,schimbrilencadrulsistemelordeasigurri
sociale n rile Europei au variat ca intensitate i semnificaie i sau
dimensionatnfunciederisculacoperit.
ncontextulcrizei,n2010senregistraocereretotmaimarepentruo
coordonaremaistrnsapoliticilor economiceifinanciarelanivelulUE:
75% dintre ceteni doreau o guvernan economic european mai
puternic(+2punctencomparaiecutoamnaanului2009i+4puncten
comparaie cu luna februarie 2009). Guvernana economic se bucura de

267

sprijinulcelmaiputernicnSlovacia(89%),Belgia(87%)iCipru(87%).De
asemenea, sa observat o modificare major de opinie n favoarea unei
guvernane economice mai puternice n mai multe ri, n special, n
Finlanda i Irlanda (+13 puncte n comparaie cu toamna anului 2009),
BelgiaiGermania(+7puncte),Austria,LuxemburgiSlovacia(+6puncte),
precum i n rile de Jos (+5 puncte). Un aspect relevant se refer la
nivelul mai ridicat de ncredere n instituiile UE din luna mai 2010 n
comparaie cu ncrederea manifestat fa de guvernele naionale sau
parlamentele naionale (42% fa de 29% i, respectiv, 31%), chiar dac
ncredereanUEasczutnpunctulculminantalcrizei(42%fade48%n
toamna anului 2009). Cel mai mare grad de ncredere sa nregistrat n
Estonia (68%), Slovacia (65%), Bulgaria i Danemarca (61%), iar cel mai
sczutnRegatulUnit(20%).
Strategia Europa 2020, aprobat n martie 2010 de Consiliul
European,esteonoustrategiepentrulocuridemuncicretere,bazat
pe consolidarea i mai buna coordonare a politicilor economicosociale n
funcieobiectiveclare(casetaurmtoare)stabilitenfunciedeurmtoarele
prioriti(COM,2010):
cretereinteligentconsolidareacunoateriiiinovriicamotor
alcreteriinoastreviitoare;

creteresustenabilpromovareamultmaieficientaresurselor,
auneieconomiimaiverziimaicompetitive;

cretere incluziv (pentru prima dat este folosit acest termen n


documenteleoficialeeuropene)creareauneieconomiicuunnivelridicat
deocupare,asigurndusecoeziuneasocialiteritorial,mputernicirea
persoanelor printrun grad ridicat de ocupare, investind n creterea
competenelor, luptnd mpotriva srciei i moderniznd piaa muncii,
formarea i protecie social, sprijinind cetenii n administrarea i
anticipareaschimbrilorinconstruireauneisocietiincluzive.

268

ObiectiveleStrategiei2020
unobiectiveconomic:ratadeocupare:75%(nintervaluldevrst20
64deani);
unobiectivtehnologic:trinomul20x20x20:reducereaemisiilordegaze
cu efect de ser cu 20% (fa de 1990), creterea eficienei energetice cu
20% sau scderea consumului de energie cu 20%, creterea ponderii
surselorregenerabiledeenergienconsumulfinalbrutdeenergiela20%;
un obiectiv social: scderea numrului persoanelor expuse riscului
srciei cu 20 milioane (reducerea cu 25% a numrului persoanelor cu
riscdesrcie);
unobiectiveducaional:limitarealamaximum10%arateiprsirii
timpuriiacoliiiatingereaponderiideminimum40%apopulaieicare
absolvnvmntulteriarsauechivalentiarevrstacuprinsntre30
i34deani;
un obiectiv suport general al dezvoltrii: ponderea fondurilor totale
(publiceiprivate)alocatecercetriidezvoltrii:3%dinPIBulUE.

Sursa:COM,2010.

nultimelezecideani,economiasocialiademonstratcapabilitatea
de a contribui n mod eficient la rezolvarea problemelor nou aprute,
reuind si consolideze poziia de sector necesar pentru o dezvoltare
echilibratistabilattastatului,ctiamediuluideafaceri.Entitilede
economie social au reuit ntro oarecare msur s reduc diferenele
ntre clase, s compenseze lipsurile pe care statul le are n oferirea
diverselor servicii, s sprijine piaa muncii prin incluziunea diverselor
grupuri vulnerabile, s creasc practic nivelul de trai al oamenilor i s
ntreasc democraia. n Europa, economia social este format dintro
multitudine de actori, ea reuind s produc utilitate social i sacopere
nevoi pe care nici sectorul public i nici mediul de afaceri nu reuesc.
Economia social se adreseaz tuturor formelor de nevoi sociale, iar
fondurile necesare acestor demersuri sunt obinute fie prin donaii i
granturi, fie, aa cum se dorete n ultimul timp, prin desfurarea unor
activitieconomicealcrorprofitsfiedirecionatctreastfeldeservicii.

269

Interesul n cretere cu privire la structurile economiei sociale se


poate reduce n mod paradoxal dac nu se ia n calcul impactul acestora
asupra sustenabilitii pe termen lung i dac nu se evalueaz n mod
adecvat contextul de funcionare. Ceea ce a fost identificat nainte ca
avantaj portabilitatea i transferabilitatea acestei forme organizaionale
microeconomice devine un obstacol atunci cnd atenia se concentreaz
numai pe aspectul formal privind transferarea unor modele de la nivel
european la nivel regional. Astfel, ar trebui s se in cont de problema
complex a viabilitii activitii economice i de nevoia de structuri de
suport. Sustenabilitatea structurilor de economie social de a mputernici
cetenii din punct de vedere economic, social i cultural este complex,
fiindnevoiederesurseumaneifinanciare,darideactivareaunuimediu
depoliticipublicecaresolicitaceastinovare.
Proiectul INTEGRAT Resurse pentru femeile i grupurile roma
excluse social, cofinanat din Fondul Social European Investete n
Oameni! prin Programul operaional sectorial Dezvoltarea resurselor
umane20072013iimplementat,nperioada01iunie201031mai2013,de
ctre Asociaia pentru Dezvoltare i Promovare socioeconomic
CATALACTICA Bucureti, n parteneriat cu Institutul de Cercetare a
CalitiiVieii(ICCV)iBoltInternationalConsultingL.KatsikarisI.
ParcharidisO.E.(Grecia)areunrolimportantntransferareaunormodele
ale economiei sociale identificate n celalalte ri membre ale Uniunii
Europene. Din aceast perspectiv, activarea economiei sociale la nivelul
RegiunilorBucuretiIlfoviSudEst,avndcavectordinamicunastfelde
proiect,constituieunavantajpentruactoriieconomieisocialeidentificain
cadrul celorlalte activiti ale prezentei iniiative aflate n curs de
implementare.

270

Anexa1:
Matriceacadruaanalizeicomparative

Nr.

Numele
organiza
iilor/
proiectelor

Tip

1.1

Fundaia
Barka
pentru
ajutor
reciproc

Organi
zaie
nongu
vernamen
tal

1.2

Proiectul
Muflon
(Equal
D0214PL
50)

Proiect

Anul
n
Activiti
fiin
rii
1.POLONIA

4colialeanimaiei
sociale(SASSzkoly
AnimacjiSocjalnej)
Educaiei
antreprenoriat
Locuinesociale
Centrudeeconomie
social
Centrupentru
incluziunesocial
Aciunilegislative
Parteneriatdomestic
Parteneriatestrine
Programcomunitar
Implementarea
sistemului
Agriculturorganic
Sporturiicltorii
Cooperativesociale

Cursdeformare
profesional
Formri
antreprenoriale
Sprijinpsihologici
terapeutic
Centrulregionalpen
trusprijinireaantre
prenoriatuluisocial
Unprogrammunici
palipentruspriji
nireaantrepreno
riatuluisocial
(parteneriat)

271

Grupint
5000depersoane
anual(unirea
oamenilorncrize
devia,grupuri
informaledecet
eni,organizaii
non
guvernamentale,
reprezentanial
guvernuluila
nivelnaionali
local)
Cele30delocuine
comunitareBarka
unde750deoa
meninevoiai
muncescitriesc

100departicipani
din5grupuri
beneficiare:
1. persoaneomere
dinzonelerurale
cuvrstecuprinse
ntre18i24de
ani
2. femeiomerecu
vrstecuprinse
ntre25i34de
ani
3. persoaneomere
cuvrstecuprinse

Nr.

Tip

Anul
n
fiin
rii

Cooperativa
social
Szansai
Wsparcie
(Oportunita
tei
Susinere)
Asociaia
Infirm
pentru
Mediu
EKON

Coopera
tiv
social

ntreprin
dere
social

2003

1.5 FoodBanks
(Bncide
alimente)

Organi
zaie
nongu
verna
mental

1997

1.3

1.4

Numele
organiza
iilor/
proiectelor

Activiti
Doumodelede
incubatoare
nfiinareantreprin
derilorsociale
Personalnsoitordin
spitalecareeduci
oferservicii

Acreatpeste900de
locuridemunc
stabile
Proteciamediului
(managementul
deeurilor,educaie
ecologic)
Reabilitareaprofe
sionalapersoanelor
cudizabiliti,n
specialcelecu
deficienemintale
nfiecareannainte
deCrciun,Federaia
organizeazo
strngeredealimente
pentruCrciunpe
ntregulteritoriual
Poloniei,ncadrul
creiaindiviziisepot
alturaiajuta
persoanelenevoiae
Federaiacuprinden
jurde26debncide
alimente
Distribuieajutoaren
modsistematicla
aproximativ3250de

272

Grupint
ntre45i54de
ani
4. persoaneomere
cudizabiliti
5. absolvenide
facultate
Femeiomere

Persoanecu
dizabiliti

Beneficiariide
ajutoaredelabncile
dealimentesunt
organizaiinongu
vernamentale,centre
pentrucopiii
instituiide
bunstaresocial

Nr.

Numele
organiza
iilor/
proiectelor

Tip

Anul
n
fiin
rii

Activiti

Grupint

organizaiiiinstituii
prinintermediul
crorasuntajutai
aproximativ1,4
milioanedeoameni

2.1.

Reeauade
reeleREAS

Asociaii
nonprofit

2.2

Lungo
Drom(PD
Equal)

Proiect

2.SPANIA
2000
Reeadereele
compusdin215
organizaii.
2004
Observatorulperma
nentalpersoanelor
rome:
Unstudiulanivel
naionalncelepatru
regiuniparticipante
Monitorizareai
evaluareaCentrelor
TeritorialeIntegrate
CentreTeritoriale
Integrate:
Consiliereighidare
nangajare
Asigurareadeformri
preprofesionale
(alfabetizaredigital,
competenede
comunicareisociale)
Sprijinireacreriide
ntreprinderisocialei
altedezvoltriantre
prenorialebazatepe
activititradiionale
aleiganilorsaupe
noiformedeafaceri
etnicesaubiculturale
Creareaunuipachet
educaional(folositca
bazpentrucursurile
Formareaprofe
sorilor)

273

ntreprinderide
economiesocial
Persoaneledeetnie
rom

Numele
organiza
Nr.
iilor/
proiectelor
2.3 RECIPES,
unnou
impuls
pentru
cooperarea
ntreIMM
uri

Tip

2.4

Proiect
EqualLa
Factoriade
Empresas
(Fabricade
ntreprin
deri)

Project

3.1

EURICSE
(Institutul
European
deCerceta
reaCoope
rativelori
ntreprin
derilor
Sociale)
Cooperativa
Assistenza
Domiciliare
Infanzia
Anzianie
Infermi
(CADIAI)

Reea
proiect

Categoria
A,
coopera
tiv
social

1974

3.2

Proiect

Anul
n
fiin
rii
2001

Activiti

Informaieonline,
serviciideconsultan
intlnirecuscopul
deasprijiniprocesul
deinternaionalizarea
ntreprinderilormici
imijlociidincadrul
economieisociale
Activitidemediui
dereciclare
Orientareactreliber
profesionalism
( lanzaderade
empresas )
Promociona ,un
departamentcarea
lansatoseriede
ntreprinderisociale
experimentalen
sectoruldemediu
3.ITALIA
Cercetaremultidisci
plinar,serviciide
formareiconsultan
Creareaipro
movareademodele
deproprietate,
administraiei
management
Serviciidengrijirila
domiciliupentru
comunitatealocal
Serviciisociale,de
sntatei
educaionale(adesea
ncooperarecu
instituiipublice)
Supraveghereai
controlulserviciilor
dengrijiri,servicii

274

Grupint
ntreprinderide
economiesocial

Grupuri
dezavantajate

Toateformelede
organizaiii
ntreprinderi
privatecareauca
scopaltuldect
profitul

Persoanenvrst
Copii
Tinericuprobleme
Adulicu
dizabiliti,
probleme
psihologicei
psihosociale,
dependenei
devierede
comportament

Nr.

Numele
organiza
iilor/
proiectelor

Tip

Anul
n
fiin
rii

Activiti

3.3

TheNorth
Milan
Development
Agency
(ASNM)
3.4 Cooperativa
Social
Dialogica

Proiect
1998
organizaie
neguver
namental
Coopera
tiv

2006

3.5

Cooperativa
socialETA
INSIEME

Coopera
tiv
social

1986

ocupaionalede
sntateiprograme
deformarenservicii
depazlacompanii
Creareade
parteneriatecu
cooperativelelocale
Formare
Sprijinireaidezvolta
reasectoruluiteriar
Suportpentru
politiciledemunc
activ
Serviciideconsul
taniformarepen
truorganizaiilepu
bliceiprivate,pro
fesionitiiindivizi
Reeadeserviciica
reeaderesponsabili
ticomunenrn
dulcelorcarepotpro
movasntateacomu
nitii(instituii,reele
neoficialedesolidari
tate,familii,indivizi)
Cursurideformare
Centredezi
Cree
Slidejoac
Serviciidengrijirila
domiciliupentrucopii
ipersoanenvrst
Centredezide
ngrijire
Comunitatede
gzduire
Azilepentrupersoane
nvrst
Centresocialede
apelare

275

Grupint

Sectorulteriar
ntreprinderi
sociale
Organiaii
neguvernamentale
Comunitate
Persoanenevoiae

Tineri
Femei
Persoanenvrst

Numele
organiza
Nr.
iilor/
proiectelor
3.6 Compagnia
dellaOpere
(CDO)i
CDOOpere
Sociali

Tip
Asociaie
nonprofit

4.1

Seminarul
portughezo
spaniol
CASESpe
tema
economiei
sociale

Proiect

4.2

Cooperativa Cooperati
Cresacor
v

4.3

IEBA,
Centrul
pentru

Asociaie
nonprofit
de

Anul
n
fiin
rii
1996

Activiti

Formarenafaceri
ReeauaNaionalde
Economie(1.200de
membricooperative,
asociaii,fundaiii
organizaiicaritabile)
Grupdepersoane
4.PORTUGALIA
2010
Formrindomeniul
economieisociale
Module:
Creareaifuncio
nareaConsiliului
pentruPromovarea
EconomieiSocialeal
Spaniei
Importanaconturilor
satelit
Masrotundprivind
provocrileeconomiei
socialenPortugaliai
Spaniacaalternativ
lacriz
1991
Ajutlacreareadelo
curidemunciinte
grareamicrontreprin
derilor
Promovarea,marke
tingulidistribuirea
bunurilorprodusede
organizaiidinsecto
ruldesprijinal
economiei
Centrudeformarei
observaresocial
Formareladomiciliu
AgeniaCORES
CertificareCORES
1994
Activitindomeniul
resurselorumane
(formare,creareade

276

Grupint
ntreprindericu
profitinonprofit
sauorganizaii

Experin
domeniul
economieisociale
Politicieni

Femei

Comunitilocale

Numele
organiza
Nr.
iilor/
proiectelor
Iniiativen
Afaceri
Beira
Aguieira

4.4

4.5

5.1

5.2

Tip

Anul
n
fiin
rii

Activiti

locuridemunc,
integraresocial,
oportunitiegale)
Activitidesprijinire
nafaceri(antrepreno
riat,inovare,TIC,cali
tate,internaiona
lizare)
Animareicercetare
teritorial
Equal
Proiect

ProiectulC3apropus
Consultan
unmodeldeinterven
detipC3
iebazatpetreifaze:
pentru
diagnoz,plande
sectorul
dezvoltareimsuri
teriar
deimplementare
Proiectul
Proiect
2005
Treicentredeinovare
EqualK
2007
comunitarcares
CIDADE
lansezeissprijine
(PT2004
diverseproiecte
096)
comunitare

Incubatoaredeafaceri
5.REGATULUNITALMARIIBRITANII
Wrekin
Coopera
1991
ngrijiripersonale
Cooperativa tiv
(mbrcareidezbr
dengrijiri

care,mbiere,spla
ladomiciliu
re,brbierit,toaleti
cerinedecontingen
,activitilegatede
sntate,manevrare
manual,pregtirea
meselor)
Domestice(splarea
rufelor,clcare,cum
prturi,ieiri,
curenie)
Cooperativa Coopera
1998
Formare/angajare
Crest
tiv
Serviciidereciclare

Reeacomunitarde
alimente:
FareShareCymru

Grupint

dezvoltare
local

277

ntreprinderi
sociale

Femei,omeripe
termenilungi
adulicuvrsta
peste55deani
Altegrupuri
dezavantajate
Femei,persoane
vulnerabile

Persoanecu
dizabiliti
omeri

Nr.

Numele
organiza
iilor/
proiectelor

5.3

Oranizaia
Action
Acton

5.4

Produsele
Haven

5.5

Prieteni,
familiii
cltori
(Friends,
Families&
Travellers
(FFT))

6.1

ntreprin
derea
socialEv
Zin

6.2

ONG
Klimakai
KlimaxPlus
Koi.SPE

Tip

Anul
n
fiin
rii

Activiti

Stocurilemagazinului
comunitarCrest
Serviciipentruadulii
cudeficienede
nvare
Proiect
2004
Centruldenvare
ntreprin
ActionActon
dere
Fabricadegogoi
social
sediulafacerii
PiaaActon
Educaieiformare,
angajareicompeten
edencepereaunei
afacerincomunitile
locale
Firmde

Oferserviciiisoluii
ntreprin
companiilorcaredo
dere
rescsiexternalize
social
zeprocesulproduciei
ONG
1994
Studiulcondiiilorde

viaalefamiliilors
race,consiliereai
informareanmod
directaiganilori
persoanelor
migratoare,telefonic
saufanfa
Seminaredeformare
icontientizare
6.GRECIA
ntreprin
2000
Atelierdedulgherie
dere
Catering
social
Cafenea
esutulivnzareade
covoare
Organi
1996
Fabricdereciclarea
zaie
hrtieiiunlaborator
nongu
pentrurealizareade
vernamen
produsedinhrtie
tali
reciclat
coope
Construireairepa

278

Grupint

Refugiaiomeri
Prinisinguri
Tineriexclui
Infractori
Persoanenvrst
Familii

Persoanecu
dizabiliti
Romi

Persoanecu
problemede
sntatemintal
Problemede
sntatemintal
Persoanefr
adpost
Femeivictimeale
traficuluidefiine

Nr.

Numele
organiza
iilor/
proiectelor

Tip

Anul
n
fiin
rii

rativ
socialcu
rspunde
relimitat

6.3

Praksis
Programul
dedezvol
tarea
sprijinului
sociali
cooperrii
medicale

Organiza
ienon
guverna
mental

2004

6.4

ARSIS,Aso
ciaiapen
trusprijinul
socialal
tinerilor

Organiza
ienongu
vernamen
tal

1992

6.5

Koi.SPE
Diaplous

Coopera
tiv
socialcu

2004

Activiti

Grupint

rareamobilieruluide
birou
Restaurant Cellalt
Centruldearti
cultur Purpura
Radiopeinternet
Klimaxradio ,
www.eradio.gr
Bibliotec
Escortdesprijin
pentrupersoanelecu
dizabiliti
Catering
Unitidesntate
mintal
Apartamentepentru
adpost,uniti
mobile
Centredezi
Serviciimedicale
Serviciisociale
Centrelegalede
informare
Centredeeliberare
condiionat

umane
Solicitanideazil
irefugiai
Victimeale
violeneinfamilie
Victimeale
dezastrelor
naturalei
conflictelor
Utilizatoride
droguri
Romi

Suportsocialal
tinerilorisprijinirea
drepturilortinerilor
Centredesuport
pentrutineri
Aciunimpotriva
traficuluicucopii
Interveniinnchisori
Vnzareacuamnun
tulaproduselor
tradiionale

279

Sracii,ceifr
adpost,cei
neasigurai
Copiiistrzii
Refugiai
Imigrani
economici
Romi
Victimeale
traficului
Fotideinui
Persoanetinere(n
specialcuvrsta
cuprinsntre15
i21deani)

Persoanecu
problemede
sntatemintal

Nr.

Numele
organiza
iilor/
proiectelor

Tip
rspun
dere
limitat

7.1

Parteneriatul Proiect
Werk.Waardig

7.2

SocialAct

ntreprin
dere
social

7.3

RREUSE

Proiect

Anul
n
fiin
rii

Activiti

Cultivarealegumelor
ecologice
Serviciidentreinere
agrdinilor
7.BELGIA
2007
Serviciicomunitare
Dezvoltareade
parteneriate
Cercetrisocialeide
pia
ngrijirialecopiilorpe
termenscurt,flexibile
Cantin
Clubduporelede
coal
Unserviciupentru
lucrridiverse,ajutor
lacumprturi,
reparaii
Reciclare
1997
Patruliniideafaceri:
administrarea
unitilordencepere
pentrunoiafaceri
consultanfirmelor
existentepentrua
nfiinanoi
departamentecares
integrezepersoanele
omerencadrul
foreilordemunc
sponsorizareaunei
cooperativedeajutor
reciprocaantrepreno
rilorasociai
oiniiativdeaspori
cretereaeconomic
ndomeniul
economieisociale
2008
Umbrelaeuropean
pentruntreprinderi

280

Grupint

Comuniti

Grupuri
dezavantajate
Persoanecaresu
ferdeoanumit
dizabilitate
Muncitoriomeri
petermenlungcu
niveldecalificare
sczut
Imigrani
Refugiaipolitic
Fotiinfractori
Persoanecuvrsta
peste45deani

MembriiRREUSE
suntreelenaionale

Nr.

Numele
organiza
iilor/
proiectelor

7.4

Grupul
Terre

7.5

Reeaua
AID

8.1

Ageniade
Dezvoltare
Comunitar

Tip

Reeade
organizaii
dindome
niulecono
miei
sociale

Organi
zaiede
drept

Anul
n
fiin
rii

1960

Activiti

Grupint

socialecuactivitin
domeniulrefolosirii,
reparriiireciclrii:
colectarea,sortareai
redistribuirea
textilelorihainelor
colectarea,repararea
irefolosireadeeuri
lorelectriceielectro
nice(WEEE),amo
bilieruluiideeurilor
voluminoase
proiectedetratarecu
compostladomiciliu
ilanivelcomunitar
magazinecaritabilei
lamnaadoua
colectareaireciclarea
hrtiei,cartonului,
lemnului,plasticului,
metalelor,crilori
jucriilor
campaniidecontien
tizare,proiecteinter
naionale,schimburi
debunepracticii
sprijinnafaceri
Reciclare
Construire
Solidaritate
internaional

iregionalecare
combinatt
obiectivesociale,ct
idemediuile
acordoimportan
egal

CoordonareAID
InterAID
Asisten
administrativ
8.ROMNIA
1999
Imputernicireafemei
lorromepepiaa
muncii

281

Persoanenevoiae,
omeri

Proiectei
organizaiidin
domeniuleconomiei
sociale
Persoaneledeetnie
roma

Numele
organiza
Nr.
Tip
iilor/
proiectelor
mpreun privat

Anul
n
fiin
rii

8.2

Centrulde
Dezvoltare
Curricular
iStudiide
GenFILIA

Centrude
dezvoltare

8.3

Fundaia
World

Organiza

iecretin

Activiti
Promovareainterese
lorfemeilorpe
agendelelocale
mputernicireacomu
nitilorderomin
monitorizareai
evaluareaagendelor
localenRomnia
UnMoaltuturor
Deruleazprograme
iproiectecareauca
scopimplementarea
principiuluiegalitii
deanseide
tratamentegalntre
femeiibrbai
Realizeazcercetri
pentruidentificarea
niveluluidemocra
tizriirelaiilordegen
nRomania
Desfoaractiviti
delobbyiadvocacy
cuscopuldeacrete
responsabilitatea
instituiiloria
organizaiilorpolitice
DezvoltBiblioteca
organizaieiprin
achiziiedenoi
volumeivizibilizare.
BibliotecaFILIAeste
singurabibliotecde
studiidegendin
Romnia
Oferaexpertizde
geninstituiilorpu
bliceiorganizaiilor
neguvernamentale
ProiectulCentru
multifuncional,o

282

Grupint

Femeileigrupurile
roma

Tinerii

Numele
organiza
Nr.
iilor/
proiectelor
Vision
Romnia

Tip

Anul
n
fiin
rii

8.4

Policy
Centerfor
Romaand
Minorities

Organiza
ienongu
verna
mental

2008

8.5

Asociaia
Pakiv
Romnia

Organi
zaiecivic
nonprofit

2005

Activiti

Grupint

anspentruviitorul
copiiloritinerilorcu
dizabilitifizice,
psihiceisocialedin
RegiunileNordVest,
SudEstiSudVest
Oltenia
ProiectulAlege
coalaII
ProiectulEducaie
civiciparticipare
comunitara
tinerilor
ClubuldeEducaie
Copiii
Alternativ
Grupurileroma
Campaniapublicde
contientizareREACT
Serviciileadresate
grupurilorvulnerabile
dectreorganizaie,
nspecialcele
acordatefemeilori
grupurilorroma
Principaleariideinteres
Romii
analizaidezvoltareade
politicipublice,precumi
strategiiiinterveniin
comunitilecuromin
vedereambuntirii
situaieisocioeconomicea
membriloracestei
minoriti

283

Bibliografie

Aiken,Mike(2006),Towardsmarketorstate?Tensionsandopportunitiesin
the evolutionary path of three UK social enterprises (Ctre pia sau stat?
Tensiuni i oportuniti n calea evoluiei celor trei ntreprinderi sociale din
Marea Britanie). n ediia Marthe Nyssens, Social Enterprise. At the
crossroads of market, public policies and civil society (ntreprinderea social.
La intersecia dintre pia, politici publice i societatea civil), p. 259271,
Routledge,LondraiNewYork.
Aliana Nordic pentru Sustenabilitate (ANPED) (2007), Social and
community enterprise. A European perspective (ntreprinderea social i
comunitar.Operspectiveuropean).
Amin, A.; Cameron, A.; Hudson, R. (2002), Placing the Social Economy
(Plasareaeconomieisociale),Routledge,Londra.
Borzaga, C. i Santuari, A. (eds.) (1999), Social Enterprises and New
Employment in Europe (ntreprinderi sociale i noile locuri de munc din
Europa),RegioneAutonomaTrentinoAltoAdige,Trento.
Borzaga, C.; Santuari, A., Social Enterprises and New Employment in
Europe,DGV,CGM,editorAutonomousRegionofTrentoSouthTylor.
Cabinet Office, A Guide to Social Return on Investment (Un ghid al
randamentului social n investiii), p. 8, http://www.thesroinetwork.
org/publications/cat_view/29thesroiguide2009.
Cabinet Office, The future role of the third sector in social and economic
regeneration: Final report (Rolul viitor al celui deal treilea sector n
regenerarea social i economic: raport final), iulie 2007,
http://www.officialdocuments.gov.uk/document/cm71/7189/7189.pdf.
CentrulpentruStrategiiEconomiceLocale,Ctreunnouvalalactivismului
economiclocal:Viitorulpentrustrategiileeconomice(iulie2009),http://www.
cles.org.uk/files/104252/FileName/Newwave%28webversion%29.pdf.

284

Chrysakis,.;Ziomas,D.;Karamitopoulou,D.;Xatzantonis,D.(2002),
Prospects of Employment in the Social Economy Sector (Perspective ale
locurilor de munc n sectorul economiei sociale), Thessaloniki, Skouzas
(disponibildoarnlimbagreac).
Comisia European (2005), Pathways to social integration for people with
mental health problems: The establishment of social cooperatives in Greece
(Ci ctre integrarea social pentru persoanele cu probleme de sntate
mintal:nfiinareacooperativelorsocialenGrecia),Evaluareaincluziunii
sociale.
ComisiaEuropean,D.G.ntreprindereiIndustrie(2008),Studyonthe
Impact of Cooperative Groups on the Competitiveness of Their Craft and
Small Enterprise Members (Studiu privind impactul grupurilor cooperative
asupracompetitivitiimeteuguriloriamembrilorntreprinderilormici),p.
230231.
Defourny, J.; Borzaga, C. (2001), The Emergence of Social Enterprise in
Europe(ApariiantreprinderiisocialenEuropa),Londra,Routledge.
Defourny, J.; Nyssens, M.; Perista, Helosa (2008), Social Enterprise in
Europe: recent trends and developments (ntreprinderea social n Europa:
tendineidezvoltrirecente),p.3031.
Defourny, Jacques; Nyssens, Marthe (2010), Conceptions of Social
Enterprise and Social Entrepreneurship in Europe and the United States:
Convergences and Divergences (Concepte ale ntreprinderii sociale i ale
antreprenoriatului social din Europa i Statele Unite: convergene i
divergene) , Jurnalul Antreprenoriatului Social, Volumul 1, Numrul 1,
martie2010.
DepartamentulMariiBritaniipentrustudiulanualalafacerilormicidin
comeriindustrie,2005.
EMES(1999),ReeauaEuropean,TheEmergenceofSocialEnterprisesin
Europe:Ashortoverview (ApariiantreprinderiisocialenEuropa:oscurt
prezentare),Bruxelles.
Evaluareaincluziuniisociale:Cictreintegrareasocialpentrupersoanelecu
probleme de sntate mintal: nfiinarea cooperativelor sociale, Procese
verbale,2005.
Finanesociale:http://www.socialfinance.org.uk/about/howwework

285

Franco, Raquel Campos (2005), Defining the Nonprofit Sector: Portugal


(Stabilirea sectorului nonprofit: Portugalia), Working Papers of the Johns
Hopkins Comparative Nonprofit Sector Project (Documente de lucru ale
Proiectului comparativ Johns Hopkins privind sectorul nonprofit), nr. 43,
Baltimore,CentrulJohnsHopkinspentruStudiiasupraSocietiiCivile.
GEO(GrassrootsEconomicOrganising),Vanek,WildaM.,ItalianSocial
Cooperatives(Cooperativelesocialeitaliene),www.caledonia.org.uk/papers.
Guardian Professional, Cahalane, Claudia, The state of the social
enterprise sector in Poland (Starea sectorului ntreprinderilor sociale din
Polonia),articol(10/02/2011).
Infrastructura economiei sociale n Marea Britanie (2010), http://www.
benmetz.org/?p=447.
InstitutulAustriacpentruCercetareaIMMurilor(2007),Studiulpractici
loripoliticilorncadrulsectoruluintreprinderilorsocialedinEuropa,raportul
final,
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/files/craft/social_eco
nomy/doc/report_study_kmu_social_entreprises_fin_en.pdf
Levitas, Ruth (1999), Defining and Measuring Social Exclusion: A Critical
OverviewofCurrentProposals(Stabilireaimsurareaexcluziuniisociale: o
prezentare critic a propunerilor prezente), Radical Statistics, nr. 71,
disponibilla:http://www.radstats.org.uk/no071/article2.htm.
MapofEuropeanandnationalsocialeconomyinstitutionsandorganisations
(Harta instituiilor i organizaiilor pentru economie social european i
naional),2008,ProiectuldeegalitatePROMES.
Mitrosili,M.(2007),AstudyontheInstitutionalandLegalFrameworkofthe
Social Economy in Greece (Un studiu al cadrului instituional i legal al
economieisocialenGrecia).
Noya, Antonella (2009), The Changing Boundaries of Social Enterprises.
Local Economic and Employment Development (LEED) (Hotarele
schimbtoare ale ntreprinderilor sociale. Dezvoltarea economic local i a
locurilordemunc),EdituraOECD.
Nyssens,Marthe(ed.)(2006),SocialEnterprise.Atthecrossroadsofmarket,
public policies and civil society (ntreprinderea social. La intersecia dintre
pia, politici sociale i societatea civil), Routledge, Londra i New York,
p.7.

286

OECD(2007),TheSocialEconomy:BuildingInclusiveEconomies(Economia
social:Construireaeconomiilorincluzive),OECD,Paris.
OECD/Noya,A.;Clarence,E.(2008),Improvingsocialinclusionatthelocal
level through the social economy (mbuntirea incluziunii sociale la nivel
localprinintermediuleconomieisociale),12septembrie2008,documentde
lucru,
CFE/LEED,
OECD,
http://www.oecd.org/
dataoecd/38/3/44688716.pdf?contentId=446887%2017.
Peerreviewonthesocialeconomysroleinactiveinclusion(Evaluarearolului
economieisocialenincluziuneaactiv)(Bruxelles,1213iunie2008.
Perista,H.;Nogueira,S.(2002),NationalProfilesofWorkIntegrationSocial
Enterprises in Portugal (Profile naionale ale ntreprinderilor sociale de
integrare a muncii din Portugalia), Working Papers Series 02/09, Liege,
ReeauaEuropeandeCercetareEMES.
Perista, H.; Nogueira, S. (2004), Work Integration Social Enterprises in
Portugal (ntreprinderile sociale de integrare a muncii din Portugalia),
Working Paper Series, 04/06, Liege, Reeaua European de Cercetare
EMES.
Perista, H.; Nogueira, S. (2006), Work Integration Social Enterprises in
Portugal.AToolforWorkIntegration?(ntreprinderilesocialedeintegrarea
muncii din Portugalia. Un instrument pentru integrarea muncii?), n
Nyssens, M. (ed), Social Enterprise At the crossroads of market, public
policies and civil society (ntreprinderea social La intersecia dintre pia,
politicipubliceisocietateacivil),LondraiNewYork,Routledge.
Programul de dezvoltare al Naiunilor Unite (UNDP) i proiectul
Reelei Europene de Cercetare EMES, 2008, Social Enterprise: A New
Model for Poverty Reduction and Employment Generation (ntreprinderea
social: un nou model pentru reducerea gradului de srcie i generarea de
locuridemunc),OanchetprivindconceptulipracticiledinEuropai
Federaia
Statelor
Independente,
http://www.euricse.
eu/sites/default/files/db_uploads/documents/1265734028_n325.pdf.
Rebelo, M. J.; Ventura, S. (2006), Mercado Social de Emprego: 10 Anos a
PromoveraIncluso.MTSS/ComissodoMercadoSocialdeEmprego.
Reeaua European de Cercetare EMES (2009), Borzaga, Carlo; Loss,
Monica, Work ntreprinderile sociale de integrare n Italia, http://www.
emes.net/fileadmin/emes/PDF_files/PERSE/PERSE_WP_0202_I.pdf.

287

ReeauaSROIcurspunderelimitat,http://www.thesroinetwork.org/.
Thomas,Antonio(2004),CretereacooperativelorsocialenItalia,Voluntas:
Jurnalul internaional al organizaiilor nonprofit i de voluntariat, vol. 15
(3),p.243264.

Resurseelectronice:

http://www.industria.regione.lombardia.it/
http://www.casaticoop.it/
http://www.ngo.pl/
http://www.milanomet.it/en/chisiamo/milanometropolidevelopment
agency2.html
http://www.emes.net/fileadmin/emes/PDF_files/ELEXIES/ELEXIES_WP
_0304_I.pdf
http://www.eesc.europa.eu/groups/3/index_en.asp?id=1405GR03EN
http://www.socialeconomy.eu.org/spip.php?rubrique190&lang=en
http://www.socialeconomy.eu.org/spip.php?rubrique60&lang=en
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/promoting
entrepreneurship/socialeconomy/index_en.htm
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/promoting
entrepreneurship/socialeconomy/cooperatives/index_en.htm
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/promoting
entrepreneurship/socialeconomy/mutualsocieties/index_en.htm
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/promoting
entrepreneurship/socialeconomy/associations
foundations/index_en.htm
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/promoting
entrepreneurship/socialeconomy/socialenterprises/index_en.htm
http://ec.europa.eu/employment_social/equal/activities/etg2_en.cfm
http://www.benmetz.org/?p=447
http://www.euricse.eu/sites/default/files/db_uploads/documents/12657
34028_n325.pdf

288

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/files/craft/social_economy/d
oc/report_study_kmu_social_entreprises_fin_en.pdf
www.actus.free.ngo.pl
www.ekonomiaspoeczna.pl
www.pfsl.pl
www.ngo.pl
www.mps.gov.pl

289