Sunteți pe pagina 1din 9

CUVÂNTUL

este cea mai puternică forţă din univers de care dispune omul,
care îl poate înălţa sau distruge fără a lăsa urme.
Cuvântul este puterea prin care noi creem sau distrugem. Cuvântul este darul care
vine direct de la Dumnezeu. În evanghelia după Ioan din biblie se spune referitor la crearea
universului: La început a fost cuvântul şi cuvântul era la Dumnezeu şi Dumnezeu era
cuvântul. Deci numai prin cuvânt Dumnezeu a creat toate cele văzute şi nevăzute.
Dacă Dumnezeu a creat lumea după chipul şi asemănarea Lui, înseamnă că omul a căpătat
puterea de a creea ca şi Dumnezeu. Ca fii ai Lui, noi avem acces la tot ce are Tatăl, posedăm
totul şi suntem liberi ca şi Tatăl să ne servim de tot ce El se serveşte. Pentru a atinge acest ideal e
nevoie de o credinţă fără margini.
Noi avem puterea de a crea şi această putere este aşa de mare încât tot ceea ce credem se
poate transforma pentru noi în realitate. Noi ne cream pe noi înşine şi devenim ceea ce credem
că suntem. De veţi crede, toate sunt cu putinţă celui care crede (Marcu 9,23). În permanenţă
noi cream lucrul în care credem cu adevărat. Noi putem să fim, să facem şi să avem tot ceea ce
ne imaginăm. Atunci când ştim ce vrem, universul ne oferă spontan ceea ce avem nevoie pentru
realizarea acestui ţel.
Ceea ce numim noi forţa universală e o putere divină pe care tatăl o dă copiilor săi pentru a
o folosi. Noi suntem imaginea lui Dumnezeu, în formă fizică şi dispunem de o întreagă putere
creatoare.
Creaţia are la bază cuvântul, iar cuvântul este expresia gândului. Dumnezeu a creat
universul folosind forţa creatoare a gândului şi i-a dat şi omului şansa de a o folosi în sens
creativ. Din păcate omul nu a înţeles acest adevăr şi a căzut în neputinţă completă. Dacă forţa
gândului e creativă, atunci cu certitudine ea este cea cu ajutorul căreia omul poate definitiv
vindeca orice boală.
Cu forţa gândului omul poate să creeze celule sănătoase în corp sau să le distrugă pe
cele afectate. Gândul este cel care atrage răul sau binele în existenţa noastră. Putem trage
concluzia că gândul (cuvântul) este cel care a creat şi crează materia.
Cuvântul e puterea pe care o avem de a ne exprima şi de a comunica, de a gândi şi de a
crea evenimentele din viaţa noastră. Cuvântul e cea mai puternică unealtă pe care o are omul.
Cuvântul reprezintă manifestarea fiinţei noastre spirituale, scânteia divină din interiorul nostru.
Cuvântul nostru poate crea cel mai frumos vis şi realitate, dar poate şi să distrugă tot ce
există în jurul nostru. De aceea, folosirea greşită a cuvântului creează iadul pe pământ. Orice
putere creatoare folosită rău, nepotrivit, poate deveni putere distructivă. Cuvântul nostru este
magie pură, iar folosirea lui greşită poate deveni magie neagră. Cuvâtul vorbit sau scris este atât
de puternic încât un simplu cuvânt poate schimba o viaţă sau poate distruge vieţile a milioane de
oameni.
Un cuvânt negativ poate fi un blestem, iar adesea oamenii folosesc cuvântul la fel ca
magicienii, blestemându-se inconştient unii pe alţii. Noi îi blestemăm adeseori pe alţii prin
părerile care le exprimăm. De exemplu, dacă ne întâlnim cu un prieten şi îi spunem:ai o paloare
pe faţă care se întâlneşte numai la oamenii bolnavi de cancer. Dacă el va asculta aceste cuvinte şi
va fi de accord cu ele se va putea îmbolnăvi de cancer. Aceasta e puterea cuvântului. Oamenii
care au un nivel ridicat de spiritualitate sunt foarte rezistenţi la blesteme, la undele mentale ale
altora şi la vrăjitorii.
Cel mai adesea folosim cuvântul pentru a ne împrăştia emoţiile noastre otrăvite, pentru a ne
exprima furia, gelozia, invidia sau ura. Cuvântul e cel mai preţios şi mai puternic dar pe care îl
are umanitatea, dar noi îl folosim şi împotriva noastră.
Dintre toate armele de distrugere pe care le-a inventat omul, cea mai teribilă şi mai
puternică este cuvântul nepotrivit care poate să distrugă fără să lase urme. Noi ne atacăm în
permanenţă prin cuvinte şi ne omorâm unul pe altul în mod sistematic, de multe ori fără să ne
dăm seama de acest lucru. Această practică a devenit cea mai rea dintre toate formele de magie şi
a fost numită bârfă. Bârfa, desi pare atat de inofensiva, ne alterează şi scurtează viaţa, ne
distruge fizic şi spiritual, fiindcă în permanenţă ne ruinează sufletul şi trupul.
Bârfa e un act de magie neagră şi este foarte rea, deoarece este otravă pură. Cu toţii am
învăţat cum să bârfim acceptând bârfa altora, socotind că aceasta este o modalitate normală de
comunicare. Bârfa a devenit o forma curentă de comunicare în societatea umană. Bârfa şi
gândurile urâte pe care le generează reprezintă un frecvent traumatism aplicat omului la care ne-
am gândit.
De cele mai multe ori noi cream o otravă emoţională proprie prin folosirea unor cuvinte ca:
sunt gras, îmbătrânesc, îmi cade părul, sunt prost, nu voi fi niciodată perfect, nu voi reusi…etc.
Astfel, noi materializăm aceste cuvinte în realitatea noastră sau mai bine zis împotriva noastră.
De aceea, important este să înţelegem ce este cuvântul şi ce putere are el.
Întreaga lume poate să bârfească în legătură cu noi, însă dacă noi nu punem la suflet, nu
dam crezare, vom deveni imuni la bârfe. Dacă cineva ne trimite în mod intenţionat o emoţie
otrăvită, dar noi nu o luăm la modul personal, ea nu ne va afecta.
Când omul nu acceptă emoţia otrăvită aceasta se întoarce asupra celui care a trimis-o şi-l
afectează direct. Gândul şi cuvântul pun în mişcare vibraţiile ce se propagă în cecuri din ce în ce
mai mari, până ce îmbrăţişează întregul univers.după care ele se întorc la noi tot atât de sigur ca
atunci când le-am emis.
Gândul e o energie pură, care nu moare niciodată. Să ne ferim mintea de gândurile rele
despre ceilalţi şi să ne asumăm întreaga responsabilitate asupra sentimentelor, gândurilor şi
cuvintelor noastre.
Oamenii de ştiinţă au ajuns la concluzia că spiritul (gândirea) influenţează cu adevărat
corpul nostru de la distanţă, că există un sistem de comunicare inconştientă între indivizi, că
este posibil să influenţăm pe cineva în orice moment, fără ca acesta să fie conştient sau noi sa
fim constienti, precum oricine ne poate influenţa pe noi, fără ştirea noastră.
Omul ar trebui să conştientizeze faptul că orice idée pozitiva care trece prin mintea sa e
o exprimare directă şi perfectă a lui Dumnezeu prin el.
Cuvântul e cauza creativă din Univers, iar cuvintele noastre au putere numai în măsura în
care spiritul însuşi e văzut ca forţa care operează îndărătul lor. Noi suntem cei care decidem.
Suntem atât puterea cât şi cei care exprimă acea putere şi hotărâm ce va purta cu el acel cuvânt.
Omul e creatorul cuvintelor, le alege, le plasează în forma în care ele trebuiesc să opereze şi să-şi
exercite puterea.
Cuvântul e o sămânţă, puterea spiritului acţionează asupra cuvintelor aşa cum acţionează
natura asupra seminţei. Activitatea forţelor naturii face sămânţa să încolţească, deoarece sămânţa
nu are puterea în ea însăşi, este doar un vehicul al acelei forţe. Să gîndeşti cu gîndurile lui
Dumnezeu, aceasta ar fi esenţa puterii spirituale. În clipa în care rostim un cuvânt negativ irosim
energia pură şi perfectă a Lui Dumnezeu, de aceea este bine ca în permanenţă să gîndim, să
simţim, să vorbim şi să acţionăm pozitiv şi constructiv.
În cuvinte se află puterea şi energia create de gândire. În ziua în care omul va înţelege
că are puterea de a-şi schimba viaţa prin cuvintele create de gândire atinge maturitatea.
Cuvântul repetat de un million de ori devine obiect, spuneau yoghinii. Înseamnă că omul poate fi
vindecat şi i se poate schimba destinul cu ajutorul cuvântului.

2
Noi folosim des cuvântul Dumnezeu şi îl repetăm de multe ori. Fapt bine cunoscut că pe
măsură ce un om se foloseşte mai mult de acest cuvânt, cu atât mai mult se va bucura de
binefacerile lui. Este deajuns să pronunţăm cuvântul Dumnezeu o singură dată cunoscându-i
semnificaţia, astfel ca ritmul vibraţiilor corpului nostru să se amplifice faţă de nivelul anterior.
Datorită acestui cuvânt biblia are o longevitate aşa de mare. Gândiţi-vă de câte ori este scris
acolo cuvăntul Dumnezeu, şi deci, pronunţat. Fiecare cuvânt scris sau vorbit din această carte
are o influenţă foarte mare. De aceea este foarte benefic obiceiul de a ţine biblia la capătul
patului şi înainte de a adormi să se citească câteva pagini.
Gândurile şi cuvintele sunt nişte transmisii energetice care în funcţie de încărcătura lor,
adică de frecvenţa lor joasă sau înaltă, ne pot face rău sau bine. La fel se întâmplă şi în cazul
cuvintelor scrise. De aceea, este bine ca la capul patului în care dormim să nu ţinem cărţi care
relatează despre nefericiri, violenţe, crime sau publicaţii cu orori sexuale.
Aceste bombardamente informaţionale conţinute în cărţi sunt preluate în starea de veghe
sau de somn, afectând într-o măsură foarte mare organismul uman. După o vreme ne simţim rău,
obosiţi, avem coşmaruri, stări deprimante, comportamente bizare şi violente.
Iubirea e cuvântul care se apropie foarte mult de cuvântul Dumnezeu ca influenţă
vibratorie şi se cunoasc mii de vindecări, care au fost realizate prin folosirea lui. Orice boală
cunoscută cedează locul puterii sau puterii iubirii pe care o emitem.
Noi putem influenţa în mod subtil pe cei aflaţi în preajma noastră, prin energia pozitivă sau
negativă pe care o emitem. Gândurile şi sentimentele negative sunt asemenea unor arme
puternice care pot cauza pagube considerabile. Dacă urâm pe cineva din adâncul inimii şi
trimetem spre el gânduri negative putem contribui la distrugerea lui.
În vindecarea de la distanţă grupurile de tămăduitori se roagă pentru cei aflaţi departe de ei.
Ei trimit gânduri pozitive spre cel bolnav şi prin acestea se produce vindecarea.
Gândul e permisul nostru de intrare în rezonanţă vibratorie cu cei din univers, deci şi cu
cei din împărăţia cerurilor. Dacă rămâneţi întru mine şi cuvintele mele rămân în voi. Cereţi
ceea ce voiţi şi se va da vouă (Ioan, 15.7)
Orice cuvânt are o frecvenţă vibratorie. De aceea, e benefic ca omul să utilizeze numai
cuvinte de înaltă vibraţie. Fiecare cuvânt atrage o energie asupra celui care îl exprimă şi energia
e în raport cu vibraţia cuvântului. Să evităm permanenta emiterea de gânduri de vibraţie joasă ca:
gânduri de ură, invidie şi de răzbunare.
Cuvintele sunt cărţile noastre de vizită în plan subtil. Cu cât cuvintele sunt mai alese şi
mai înalt vibraţionale cu atât cel care le utilizează e un spirit evoluat, o fiinţă de înaltă vibraţie
spirituală.
Cu cât vibraţia cuvintelor e mai joasă cu atât fiinţa care se manifestă astfel dovedeşte că e
un spirit involuat, un om de vibraţie joasă, în care nu este bine să ai încredere. El e purtător de
energii joase prin care îşi atrage tot felul de necazuri, accidente şi boli. Devine astfel o victimă
sigură a energiilor de vibraţie joasă pe care le emite.
Există o putere mai activă şi mai rapidă decât cuvântul, şi acesta este GÂNDUL. Cel care
întreţine gânduri rele îşi cauzează rău atât sieşi cât şi întegii lumi, el poluează universul mental
general. Gândurile rele pătrund în alte minţi în care există focare vibratorii asemănătoare şi
determină, prin rezonanţă, gânduri similare.
Dacă într-un loc se adună două persoane care concetrează gândirea lor asupra unei singure
idei influenţa pe care aceştia o exercită va fi de patru ori mai mare decât în cazul unei singure
persoane. La astfel de adunări gradul de influenţare creşte cu pătratul numărului de oameni care
urmăresc acelaşi ideal. Atunci când un număr foarte mare de oameni se concentrează asupra unui
acelaşi scop, ca de exemplu un meci de fotbal, sărbătorirea Crăciunului sau alte elemente
similare ca anvergură, se crează în întregul mediu înconjurător o forţă cu efect similar luminii
laser, acela de manifestare în acelaşi fază.

3
Astfel se explică în termeni ştiinţifici cum se poate influenţa vremea. În mod similar şi
gândurile răuvoitoare despre un om sunt suficiente pentru a influenţa energetica pământului. De
modul în care vom simţi şi vom gândi depinde destinul întregii planete. Energetica negativă a
omenirii unindu-se într-un singur curent poate deveni un pericol fundamental pentru planeta
noastră.
Toate vibraţiile mentale şi emoţionale de vibraţie joasă emise de oameni fac o aură uriaşa
în jurul Terei, asemenea unui strat izolator, care afectează legăturile energetice vitale si continue
cu Universul. De aceea planeta noastră este bolnavă datorită gândurilor şi vorbelor negative
emise de locuitorii ei.
Acest halou negru în jurul planetei noastre ar putea fi anulat numai dacă majoritatea
oamenilor ar căuta în mod sistematic să emită numai gânduri şi emoţii înalt vibratorii.
Umanitatea trebuie să purifice şi să asaneze locuinţa sa planetară. În caz contrar omul va fi
judecat şi pedepsit de natură.
De aceea noi trebuie ca din acest moment să încercăm să iubim şi să iertăm cât mai mult ca
să putem salva prăbuşirea acestei planete.
Supărarea îndelungată pe un vecin poate crea o problemă, dar aceeaşi supărare îndreptată
către un grup de oameni uniţi după criteriul economic, social, naţional şi religios pătrunde mai
adânc şi se vindecă mai greu. Condamnarea frecventă a statului, a societăţii, pătrunde foarte
adânc şi poate genera cele mai grave boli în câteva generaţii, chiar până la pieirea neamului.
Dacă omul crede că toată lumea e crudă şi nedreaptă, agresivitatea societatii în cazul dat va
atinge cote maxime.
Să folosim întotdeauna cuvântul pentru a ne înălţa pe noi şi pe ceilalţi şi niciodată
pentru a distruge. Indiferent de condiţia noastră socială trebuie să devenim conştienţi că putem
schimba totul în jurul nostru, în bine sau în rău, prin modificarea gândurilor şi dorinţelor noastre.
Majoritatea oamenilor nu fac decât să critice şi să blesteme pe cei care îi guvernează.
Sub influenţa acestor gânduri negative şi rău făcătoare guvernanţii sunt împinşi să ia decizii
greşite pentru ţară şi greşelile lor cad asupra întregului popor. Iată deci ce forţă distructivă se
poate realiza atunci când oamenii gândesc negativ în mod colectiv la o anumită persoană.
Să binecuvântăm pe marii iniţiaţi şi călugări ce trăiesc în peşteri care emit în permenenţă
vibraţii mentale foarte positive prin care salvează omenirea de la autodistrugere. Toate cuvintele
pe care le rostim sau gândim creează realitatea noastră, se materializează. Gândurile sunt ca nişte
fiinţe vii, căci ele poartă în univers informaţia furnizată de noi înşine. Ele reprezintă cea mai vie
şi subtilă forţă a omului.
Orice creaţie se face cu materialul subtil al gândului. Deci noi ne cream realitatea în mod
conştient în orice moment. Gândul uman pozitiv e de origine divină şi poartă în energia sa
puterea luminii care conţine toate puterile şi înlătură tot ce contravine ei.
Orice frază e formată din cuvinte, constituind o grupare informaţional-energetică,
asemenea unui organism viu care traduce în fapt informaţia persoanei căreia i-a fost adresată
fraza. Ea nu primeşte mesajul aşa cum îl concepem noi, ci sub forma unei energii pe care o
decodifică în felul său propriu.
Cuvântul rosit are o mare putere întrucât îi dăm energie din corpul nostru ca să-l facem să
lucreze. De aceea trebuie ca mai întâi să alegem cuvintele şi apoi să le dăm putere. Gândul poate
fi forţa dinamizatoare din spatele cuvântului rostit şi astfel îi dăm putere. A te teme de cuvintele
negative auzite la altii despre tine înseamnă a le spori energiile şi astfel influenţa lor negativă
asupra ta va creşte.
Dacă cuvântul e rostit într-o doară sau fără forţa gândului, el nu ajunge să se împlinească
dar tot poate produce rau daca este negativ. Orice cuvânt negativ adresat unui om reprezintă un
atac energetic asupra lui, cu efect de boomerang, amplificat şi asupra noastră. Efectul gândurilor
şi cuvintelor noastre bune sau rele revin la noi cu siguranţa cu care le-am emis in mod amplificat.

4
Când eşti lovit cu vorba doare mai mult decât dacă eşti lovit cu mâna sau cu piciorul. De
aceea, este foarte important să ne analizăm cuvintele, atunci când discutăm cu cineva, pentru a
nu face nici cel mai mic rău interlocutorului sau altuia/altora despre care vorbim. Cuvintele sunt
energii cu modulaţii aproape infinite, care produc efecte devastatoare în timp asupra corpului
subtil al fiinţelor umane. Astfel, ne atacăm, ne facem rau şi ne omorâm unul pe altul în mod
sistematic, de multe ori fără să ne dăm seama de acest lucru. Mulţi oameni au obiceiul de a rosti
blesteme pentru orice fleac, ei îşi blesteamă părinţii, copii, vecinii, prietenii…. Este un obicei
foarte rău, fiindcă vorbele creează condiţii ca nenorocirile să apară.
Trebuie să fiţi foarte vigilenţi şi să nu terminaţi vreodată conversaţia folosind cuvinte
negative despre indiferent orice subiect sau persoana, căci există o lege universala care face ca
aceste cuvinte să continue să lucreze negativ. Chiar dacă sunteţi obligaţi să criticaţi pe cineva nu
sfârşiţi prin a-i înşira defectele. Terminaţi cu nişte cuvinte pozitive, spunând: are totuşi şi câteva
calităţi, amintiţi-le şi apoi opriţi-vă.
Un cuvânt este o rachetă ce parcurge spaţiul şi care în trecerea ei declansează forţe,
agită entităţi şi provoacă efecte ireparabile. De aceea s-a spus: înainte de apusul soarelui
împacă-te cu fratele tău. Acest lucru înseamnă că trebuie rapid să reparăm răul făcut celorlalţi.
Majoritatea oamenilor îşi lasă sentimentele să clocotească, spun ce le vine la gură şi într-o bună
zi, karma le sună la uşă şi le spune: haideţi că a sosit vremea să plătiţi. Trebuie deci să reparaţi
răul imediat şi fără să aşteptaţi ziua de mâine pentru că vorba spusă zboară: este o forţă, o putere
care parcurge spaţiul şi care acţionează instantaneu.

ORICE GÂND SAU CUVÂNT RĂU REPREZINTĂ UN ATAC


ENERGETIC ASUPRA PERSOANEI LA CARE NE GÂNDIM.
Când ne gândim la cineva se creează un canal energetic între noi şi omul la care ne
gândim. Energia cuvintelor răutăcioase – cu încărcătură negativă – aruncate asupra unei
persoane, precum şi intensitatea cu care au fost rostite, au efecte devastatoare, în timp, asupra
corpurilor subtile şi ale aurei acelui om şi lucrează aşa cum au fost adresate. De fapt orice cuvânt
sau gând bun sau rău poartă în el informaţii ce duc la energiile pe care le formează. Astfel: acolo
unde se duce atenţia se duce şi energia. Important e ca energia şi informaţiile trimise să fie
positive.
Energiile şi informaţiile direcţionate către o persoană pătrund în aura corpului respectiv,
datorită faptului că:
1. Apa poate stoca energii şi informaţii pe care le poate transmite mai departe, acţionând ca
un condensator organic natural Având în vedere că în corpul uman există cca. 70% apă, ceea ce
îi conferă capacitatea de stocare de energii şi informaţii. Energiile şi informaţiile pot fi din cele
vindecătoare sau distructive, generate de cel care le-a emis.
Deci apa poate stoca energii şi informaţii care pot fi transferate pacientului pentru a se
vindeca.
2. ADN-ul poate fi influenţat şi reprogramat prin cuvinte şi anumite frecvenţe. ADN-ul
uman este responsabil pentru construirea corpului nostru, dar serveşte şi ca depozit de energii şi
informaţii şi cale de comunicare. Adică un fel de internet.
ADN-ul reacţionează la limbajul folosit. Deci se pot folosi cuvinte şi propoziţii în mod
direct pentru a influenţa AND-ul, nefiind nevoie de nici o decodificare. Astfel corpul uman e
programabil prin limbaj, cuvinte şi gânduri.
ADN-ul e un rezonator multiplu, ca un aparat de radio capabil să recepţioneze mai multe
posturi diferite, în funcţie de frecvenţele care le emit. Vindecările miraculoase de la distanţă,
telepatia şi clarviziunea pot fi astfel explicate cu uşurinţă şi în mod natural.

5
În concluzie: putem face afirmaţia că celulele sunt casele sau locurile de stocare a datelor
pentru memorie sau mai corect spus celulele sunt doar memorie îmbrăcată în materie.
Pentru ca. începând din acest moment. să nu mai facem rău nici unei fiinţe din univers, nici
măcar cu gândul, trebuie să avem în vedere următoarele:
 Nu emiteţi niciodată pretenţii faţă de nimeni şi nimic, nu faceţi nici un reproş
nimănui. Nu reproşaţi nimic nici destinului, nici trecutului, nici oamenilor. Nu uitaţi că orice
reproş al dvs. reprezintă un program de distrugere a aceluia spre care il adresaţi. Efectul va fi
mai mare dacă persoana respectivă este într-o stare de vulnerabilitate energetică.
 La om şi sufletul se deschide prin spate. Tot ce vei rosti în urma omului, totul se va
împlini. Vorba noastră e ca o piatră aruncată în apă, de la care pornesc în toate direcţiile zeci şi
sute de cercuri. Săvârşind o faptă oarecare noi continuăm să o săvârşim de sute de mii de ori în
subconştient. Această rezonanţă atrage acţiuni similare. De aceea, dacă aţi rostit în urma cuiva un
blestem veţi continua în subconştient să rostiţi acest blestem oricărei persoane care v-a întors
spatele, inclusiv propriilor dvs. copii.
De aceea, la toţi cei care pleacă de la noi sau cu care ne intalnim să le transmitem
numai lumină, iubire şi armonie. Dacă nu facem acest lucru, prin subconştient vom transmite
dezaprobare, supărare sau iritare.
 Vorbirea de rău a unui om otrăveşte mintea celui care vorbeşte, după care produce
perturbări în câmpul lui energetic şi intră în suferinţă.
 Când omul se gândeşte la cineva nu prea frumos are loc conectarea de energii
negative comune şi chiar fără a-i dori răul poţi să il produci.
 Una din legile universului e aceea de a nu face rău unei persoane nici măcar cu gândul.
Când cineva gândeşte că se poate întâmpla ceva rău lui insusi sau altcuiva, el atrage toate
nenorocirile asupra destinatarului şi cu cât acestea sunt reprezentate în mod real, cu atât mai
mare e răul pe care îl provoacă.
 Nu răspundeţi răului cu rău sau ocarei cu ocară, ci dimpotrivă binecuvântaţi, căci
spre aceasta a-ţi fost chemaţi, să moşteniţi binecuvântarea. (I. Petru 3,9) Când binecuvântăm
dăm şi primim în acelaşi timp. Oferind pace şi iubire, acestea se întorc la noi însutit.
 Nu se răspunde la ură şi la răutate cu răutate ci cu ganduri de iubire si lumina,
chiar daca ne vine greu s-o facem. De aceea mii de oameni se autodistrug în mod inconştient,
deoarece se hrănesc în permanenţă cu fructele putrede ale gândirii negative.
 Prin ură, răutate şi furie nu vei rezolva niciodată nimic. Numai iubirea
recompensează.
 Ura face mai multe ravagii semenilor noştri decât pe câmpul de luptă. Oamenii se ucid
între ei mai degrabă cu vorba decât cu fapta. Antidotul urii este iubirea şi iertarea.
 Frica, îndoiala, orice gând negativ sunt nocive, toxice şi autodistructive.
 Când te simţi vinovat în gânduri, vorbe sau fapte fata de cineva e important şă-ţi ceri
iertare in fapt sau macar in gand respectivului. Fă-o pentru tine. Să nu te preocupe reacţia
celuilalt.
 Oricând aveţi gânduri negre despre o persoană aduceţi-vă aminte să comutaţi butonul
şi să vă rugaţi pentru sănătatea ei si sa-i trimitetiganduri de lumina si iubire.
 Un om nervos, care are tensiunea ridicată, explodează în torente de cuvinte, în
lamentări, într-o agresivitate necontrolată care îi va afecta pe cei apropiaţi sau mai indepartati
care vor prelua inconştient energiile negative pe care acestale emană. Aşa se explică bolile
copiilor care sunt extrem de sensibili la certurile părinţilor sau ale subalternilor si ale colegilor
care au un sef/coleg coleric. De asemenea, toate obiectele din jur se impregnează cu energiile
negative emise, devenind aducătoare de ghinion pentru toti ce stau mediul respective inclusive
pentru cel/cei care le-au provocat.

6
 Atunci când ne pierdem controlul, noi spunem şi facem lucruri pe care nu am fi dorit
să le spunem şi sa le facem. De aceea e atât de important să devenim impecabili în gândire, în
vorbire, adica sa gandim pozitiv si sa spunem numai cuvinte pozitive.
 De regulă, noi eliberăm otrava noastră emoţională asupra persoanei despre care
credem că este responsabilă de nedreptatea comisă aspra noastră. De fapt noi suntem dispuşi să
ne descăcăm otrava asupra oricărei alte personae, vinovate sau nu, numai să scăpăm de ea. De
multe ori o trimitem asupra copiilor care sunt prea lipsiţi de apărare şi astfel se nasc relaţii
abuzive verbale si faptice. Oamenii mai puternici fizic si psihologic abuzează de cei slabi căci
simt nevoia să scape de această otravă emoţională negativă, aruncand-o asupra acestora.
 Dacă tu consideri ceva ca fiind rău acesta devine rău în mod automat. De aceea se
spune: devii ceea ce gândeşti. Tot ce gândim se materializează în existenţa noastră. Omului i se
întâmplă tot ce gândeşte. Dacă acceptă în gând şi în mental boala şi bătrâneţea, de acestea va
avea parte mult mai repede decat ar fi firesc.
 Gândul rău îl înfăptuim: întâi în noi, pe plan mental, prin simplul fapt că îl acceptăm
şi ne hrănim cu el şi apoi în afară spre victima spre care a fost direcţionat
 Sămânţa tuturor faptelor tale se găseşte în gândurile şi vorbele tale. Dacă gândeşti şi
spui nu pot să-l sufăr pe cutare, de fapt îl ataci la nivel energetic subtil şi ceea ce sunt gand si
vorbă repede ajung faptă. De aceea nu e bine să spunem lucruri agresive sau vorbe care
rănesc pe alţii. Calomniind o persoană în faţa altora sau uneltind împotriva ei o ataci la nivel
energetic subtil.
 Toate bolile fizice sunt expresia unor gânduri eronate şi dispar odată cu corecţia de
rigoare.
 După cum crezi aşa va fi. Convingerile omului influenţează şi creează realitatea. Să
crezi pe deplin în tot ce vrei să realizezi. Să simţi că deja ai primit sau vei primi curând. Aceasta
atrage foarte repede spre tine rezultatul dorit.
 Să nu emiţi niciodată opinii de genul: e sau sunt gras, slab, urât îmbrăcat, sărac etc,
căci trimiţi către tine sau catre alţii energii şi informaţii negative ce au ca rezultat ca ei vor
gândi la fel despre ei însăşi ori despre altii şi ceea ce vor gândi nu va întârzia să se
materializeze.
 Sub nici un motiv să nu spui cuiva: eşti leneş, eşti gurmand, eşti nemernic, nu eşti bun
de nimic etc. fiindcă toate acestea creează sau amplifica în el cusurul ce i se reproşează.
 Cele mai periculoase sunt vorbele rele la adresa părinţilor, rudelor, urarea răului
oamenilor apropiaţi.
 Să nu compătimeşti pe nimeni. Dacă compătimeşti o bătrânică cu următoarele gânduri
sau vorbe: Doamne ce bătrână sărmană, neputincioasă, bolnavă etc. Cu astfel de gânduri sau
cuvinte noi confirmăm starea ei precară, contribuim astfel cu forţa noastră ca ea să rămână
astfel. În această situaţie ar trebui să gâmdim astfel: Doamne ajută pe această bătrânică.
 Să nu gândeşti sau să nu spui vreodată nici chiar în glumă dorinţa de a ucide pe
cineva, deoarece actul mental de a ucide precede acţiunea fizică efectivă. Nici un asasinat nu
este posibil în planul fizic, fără a fi fost înainte realizat în plan mental. Astfel te poţi afunda în
mocirla unei gândiri distructive şi autodistructive.
 Ori de câte ori auzi o ceartă sau pe cineva care bârfeşte depărtează-te de acel
om/oameni.

NOI ÎN PERMANENŢĂ TREBUIE SĂ SUPORTĂM


TOT CE AM CAUZAT ALTORA

7
De aceea este necesar să nu uităm niciodată că: “ceea ce ţie nu-ţi place, altuia să nu-i
faci”. De fapt, nimic nu e întâmplător şi merităm să suportăm tot ceea ce ne este dat pentru ca
noi l-am gandit despre noi sau despre altii.
 Răul pricinuit altuia prin gand, vorba sau fapta ne face rău şi nouă inzecit.
 Legea de bază a universului e legea bunei rânduieli: Ce dai bine sau rau, aceea
primeşti mult amplificat. Nimeni nu poate face rău fără să plătească, aşa cum nu poate face bine
fără a fi răsplătit. Tot ce emite un om în mediu, din punct de vedere vibratoriu: gânduri, cuvinte,
dorinţe, fapte, sentimente se întorc înapoi la el, produce efecte perturbatoare dacă nu sunt
acordate cu vibraţiile de armonie ale fiinţei.
 Gândurile, cuvintele şi acţiunile noastre sunt energii. Tot ce emitem în exterior se
întoarce la noi. Ce semeni, aceea vei culege.
 Conform legii naturale a polarităţii, atunci când cineva agresează alte persoane şi le
distruge, aceeaşi agresiune se va întoarce împotriva agresorului inzecit. Când cineva persistă în
a ataca, el nu-şi dă seama că nu poate să o facă fără să atragă asupra sa aceeeaşi soartă. Tot ce
trimitem în exterior ca gând, cuvânt, fapta sau afecţiune este returnat amplificat către noi.
 Noi atragem în permanenţă evenimente compatibile cu gândurile care le emitem.
Deci culegem roadele gândurilor noastre. Imaginaţi-vă pentru câteva clipe câte noxe energetice
şi informaţionale atragem în corpul nostru prin gândurile de tristeţe, ură, mânie, invidie, lăcomie,
frustrare despre noi sau despre altii. Cum sângele e expresia fizică a energiilor spirituale, el va
fi primul atacat de vibraţiile joase prin gândurile şi cuvintele rostite.
 Noi suntem singurele fiinţe din univers care ne cauzăm (producem) întâmplările şi
nimeni sau nimic nu poate fi răspunzător de producerea lor decat noi insine.
 Izbucnirile nervoase însoţite de cuvinte necontrolate nu trec niciodată fără urme,
nici pentru cel căruia îi sunt adresate, nici pentru cel care le adresează.
 Nici un om de pe pământ nu se poate plânge că e agresat de cineva, fiecare se
agresează de fapt singur prin ceea ce gandeste, spune si face asupra lui sau a celorlati.
 .Noi suntem singurii responsabili pentru consecinţele faptelor, gândurilor,
sentimentelor şi cuvintelor noastre.
 Orice cuvânt, orice gând, orice faptă rămân întipărite în arhiva conştiinţei cosmice şi
după ele vor fi judecate spiritele noastre după moarte. Vă spun vouă că pentru oirce cuvânt
deşert pe care-l vor rosti oamenii, vor da socotală în ziua judecăţii, căci din cuvintele tale vei fi
găsit drept, şi din cuvintele tale vei fi osândit. (Matei 12: 36, 37)

X X X

Pentru a avea un somn cât mai liniştit, seara înainte de a pune capul pe pernă, să-i
iertăm pe toţi semenii care au greşit faţă de noi cu gîndul, cu cuvântul sau cu fapta şi, în acelaşi
timp, să ne cerem iertare de la toţi semenii noştri faţă de care am greşit în ziua respectivă.
Să aplicăm îndrumarea ca: Soarele să nu apună peste mânia voastră. (Efesieni 4, 26)

BIBLIOGRAFIE SELECTIVĂ

1. S.N. Lazarev, vol. I-1X, Editura HERALD, Bucureşti, 1993-2005


2. VASILI Goci, KARMA ŞI CAUZA, Editura MOLDOVA, Iaşi, 1996
3. BAIRD SPALDING, VIEŢILE MAIŞTRILOR, vol. I-V, Editura HERALD, Bucureşti
4. NEALE DONALD WALSCH, CONVERSAŢII CU DUMNEZEU, vol. I-III, Editura
FOR YOU, 2000
8
5. NEALE DUNALD WALSCH COMUNIUNEA CU DUMNEZEU, Editura FOR YOU,
Bucureşti, 2001
6. Munteanu Felicia, ÎN DUMNEZEIREA FIINŢEI UMANE, Editura Crist, Bucureşti, …
7. DEBRIE FORD, PARTEA ÎNTUNECATĂ A CĂUTĂTORILOR DE LUMINĂ, Editura
FOR YOU, Bucureşti, 2001
8. EMILE COVUÉ, SUGESTIE ŞI AUTOSUGESTIE, Editura FOR YOU, Bucureşti, ….
9. TOM KENYON şi VIRGINIA ESSENE, ÎNVĂŢĂTURA HATOR, Editura FOR YOU,
Bucureşti, 2002
10. JASMUHEEN, A TRĂI CU LUMINĂ - ALIMENTAŢIE PRANICĂ, Editura FOR YOU,
Bucureşti, 2001
11. DON MIGUEL RUIZ, CELE PATRU LEGĂMINTE – CARTEA ÎNŢELEPCIUNII
TOLTECE, Editura MIX, Braşov, 2002
12. DON MIGUEL RUIZ, ARTA DE A IUBI, Editura MIX, Braşov, 2002