Sunteți pe pagina 1din 25

Litosfera

- 26 -

Figura 4.4.Tipuri de zcminte

Batolite

- 26 -

Figura 4.5 Sierra Nevada

Figura 4.7 Dartmoor

Figura 4.6

Enchanted Rock

Figura 4.8 Granite din Trenemene

Lacolitele

- 26 -

Figura 4.9 Lacolit din Montana


In figura 4.10 este prezentat diferena dintre un filon (dike) i un filon strat sill.

Figura 4.10. Prezentarea unui sill i a unui dike


In figura 4.11 este prezentat un sill din Horton Bluff, Noua Scoie, n figurile 4.12 i 4.13 un dyk din Arizona i respectiv Alaska.

- 26 -

Figura 4.11 sill

Figura 4.12 dyk din Arizona

Figura 4.13 dyk din Alaska


Neck-urile (
In figura 4.14 este redat un neck din apropierea oraului Rhumsiki din Cameroon, n 4.15
se prezint un neck din Ochoco National Forest of Oregon, USA iar n figura 4.16 un castel castelul Trosky Panna ,amplasat pe un neck n Cehia.

- 26 -

Figura 4.14 Neck din Camerun

Figura 4.15 Neck din USA

- 26 -

4.16. Neck din Cehia


Lapolitele sunt corpuri intruzive concordante cu structura camerei magmatice.

- 26 -

In figurile 4.17 i 4.18. sunt prezentate fisuri i canale de lav.

Figura 4.17. Canal cu lav

Figura 4.18 Lav din Hawaii

In figura 4.19 este prezentat un dom a vulcanului Chaiten Chile, iar n figura 4.20 sunt prezentate mai multe domuri din zona Tenaya LakeYosemite.

- 26 -

Fig 4.19. Dom de lav vulcanul Chaitn

Figura 4.20. Domuri Yosemite

In figura 4.21. sunt prezentate depositele formate n diferitele perioade de consolidare a magmei.

Figura 4.21. Depozite magmatice


- 26 -

n figurile 4.22... 4.25. sunt prezentate filoane de pegmatite precum i diferite cristale ce se pot gsi n ele.

Figura 4.22. Filoane de pegmatite

- 26 -

Figura 4.23.Pegmatite

Figura 4.24. Pegmatite mineralizate

- 26 -

Hiperacide
> 75 %
SiO2

Minerale principale

FORMA DE
ZCMNT
VULCANICE
(efuzive,
de
suprafa)

STRUCTURA
niceNeovulca

GEOLOGIC SI

Figura 4.26-5 mm de aur format ntr-un depozit hidrotermal

CRITERII DE CLASIFICARE
Coninutul n SiO2 n %

Mineralogic

Chimic

Figura 4.25 Cristal de 8 cm de turmalin n pegmatit

Hemicristalin
(hipocristalin-porfiric)

Cuar

TEXTUR
Neorientat
uneori
fluidal

Acide
75%-65% SiO2

cuart
ortoza
biolit
plagioclazi acizi
<ortoza

TIPURI DE ROCI
Neutre
65%-52% SiO2

cuart
ortoza
ortoza<plagioclazi Hornblenda
acizi biolit,
feldspatoizi
hornblenda

Plagioclazi
neutri
hornblenda

Bazice
52%-41% SiO2

Plagioclazi
bazici piroxeni

Ultrabazice
<41% SiO2

Olivina
(peridot)

STICLE VULCANICE: obsidian, pechstein, piatra ponce


-

Riolit,liparit,obsi
diana

Dacit

- 26 -

Trahit

Andezit

Bazalt

Lindburgit

PLUTONICE
(intruzive, abisice)
FAMILII DE ROCI

Holocristalin

BAZICE
ACIDE

DIFERENTIATE nicePaleovulca
TIATENEDIFEREN

STRUCTURAL

FILONIENE
(subvulcanice
hipoabisice)

Porfiric devitrificat

Neorientat
compact

Porfir cuartifer

Porfirit cuartifer

Porfir

Porfirit

Melafir diabaz

Picrit

Granit

Granodiorit

Sienit

Diorit

Gabrou

Peridotit

Granite

Granodiorite

Sienite

Diorite

Gabrouri

Peridotite

microgranular Neorientat
compact
microgranular Neorientat
sau aplitic
compact

Lamprofire

microgranular Neorientat
sau
uneori grafic
pegmatitic

Pegmatite

porfiric sau
porfioid

Porfire i porfirite

Holocristalin granular
Peracidite

Aplite

Neorientat
compact

Neorientat
compact

Silexit

Tabelul 4.1. Clasificarea rocilor magmatice

- 26 -

Elemente geometrice ale unei cute: c linia de creast; arniera; unghiul de deschidere a
cutei; t talpa; a- axul cutei; A albie sinclinal; B bolt antisinclinal.

Diferite feluri de cute:a cuta normal;b nclinat;c culcat;d rsturnat;e cut n genunchi;f
izoclinal;g n evantai;h n S.

- 26 -

Fig. 5. Cut-falie

Fig. 6. Pnz de ariaj: R rdcina pnzei; f fereastr;


p.a. petic de acoperire (clipp); f.p. fruntea pnzei; A - autohton

Cute diapire: 1- diapir n curs de formare; 2 diapir format; 3 diapirul de Moreni atins de suprafaa de
eroziune

- 26 -

Clasificarea fisurilor n raport de direcia i nclinarea formaiunilor:1 fisuri pe stratificaie;


2 fisuri direcionale;3 fisuri transversale;4 fisuri oblice sau diagonale

Elementele faliilor

- 26 -

Tipuri de falii.

- 26 -

- 26 -

- 26 -

Schema sedimentelor marine in legatura cu uscatul

- 26 -

- 26 -

- 26 -

La o alunecare de teren se disting urmatoarele elemente (Fig 6.50).1.Suprafata de alunecare, 2. Cornisa de


desprindere (suprafata de desprindere), 3.Treapta pricipala de alunecare, 4. Capul alunecarii, 5. A doua
treapta de alunecare, 6. Zona de alunecare longitudinala, 7. Limba (piciorul) alunecarii, 8. Fisuri
transversale,9. Fisuri radiale, 10. Zona nemiscat, 11. Marginea (flancul) alunecarii, 12. Teren in loc,
13. Baza alunecarii, 14. Masa alunecatoare.

- 26 -

Fig Alunecri plastice : 1 argila ; 2 roci compacte fisurate, 3 masa alunectoare

Alunecare sufozionar : 1 argil, 2 roci coezive fisurate, 3 nisip acvifer,

4 masa alunectoare

Alunecare plastic sufozionar: 1- argil cu intercalaii de nisip, 2 roci coezive fisurate, 3 mas
alunectoare
- 26 -

3.2.2.Clasificarea rocilor sedimentare


Rocile sedimentare se clasific innd cont de modul lor de formare i cuprinde cinci categorii
de roci:
Tipul de roc

Denumirea

Psefite
(>2 mm)

Necimentate

grohoti
grus, galei
bolovni
pietri,
brecie

Roci detrice sau


clastice

Cimentate

Roci
de
precipitaie
fizico-chimice

Marine

Roci organogene

Continentale
acustobiolite
caustobolite

Roci reziduale
Roci piroclastice

necimentate
cimentate

Psamite
(2-0,05
mm)
nisip

Aleurite
(0,05-0,005)
mm)
praf
nisip

Conglomerat
gresie

loess
gresii
fine

Pelite
(<0,005 mm)

praf
mluri,
mluri
argilocalcaroase
loess
foarte argil, marn
ardezii
isturi argiloase

gips, anhidrid, sare gem, silvin


Lacuri
sod, borax
Izvoare tuf calcaros, stalactite, stalagmite
Calcare, cret, dolomit, diatomit, fosforit
Crbuni humici, crbune brun, antracit
Terra-rossa, bauxit, soluri
Bombe vulcanice, cenu
Tuf vulcanic

rocile sedimentare detrice sau clastice - provin din dezagregarea rocilor preexistente i care se
clasific n funcie de mrimea granulelor constituiente;
roci sedimentare de precipitaie fizico-chimic formate din precipitarea unor substane chimice n
coninutul apelor;
roci sedimentare organogene sau biogene i au originea din resturile fiinelor vii. n funcie de
faptul dac sunt combustibile sau nu se mpart n caustobiolite (care ard) i acaustobiolite (care nu
ard);
roci sedimentare reziduale, formate pe loc, prin dezagregarea i descompunerea chimic a rocilor
preexistente;
roci sedimentare piroclastice, provenite din depunerea materialelor solide aruncate la suprafaa
terestra prin puterea gazelor n timpul erupiilor vulcanice.

- 26 -

S-ar putea să vă placă și