Sunteți pe pagina 1din 50

Anex

la Ordinul ministrului finanelor


nr.__ din ____________

Documentaia de atribuire
pentru realizarea achiziiilor publice
de produse petroliere

Obiectul achiziiei:

Carburani

Cod CPV:

09000000-3

Autoritarea Contractant:

IPNA Compania Teleradio-Moldova

Procedura achiziiei:

Licitaie deschis

Licitaia Nr. _____________

din

___ _______________ 201_

Nr. BAP _____________

din

___ _______________ 201_

Data deschiderii: ___ _______________ 201_

ora

__:__

ora

__:__

CUPRINS
INVITAIE LA LICITAIE ............................................................................................................5
SECIUNEA 1 ..................................................................................................................................10
INSTRUCIUNI PENTRU OFERTANI (IPO)..........................................................................10
A. Dispoziii generale ................................................................................................................ 10
1.

Scopul licitaiei................................................................................................................................. 10

2.

Principiile care stau la baza atribuirii contractului de achiziie ........................................................ 10

3.

Legislaia aferent procedurii de negociere...................................................................................... 10

4.

Sursa de finanare ............................................................................................................................. 10

5.

Participanii la licitaie ..................................................................................................................... 10

6.

Cheltuielile de participare la licitaie ............................................................................................... 11

7.

Limba de comunicare n cadrul licitaiei .......................................................................................... 11

8.

Seciunile Documentelor de licitaie ................................................................................................ 11

9.

Clarificarea i modificarea documentelor de licitaie....................................................................... 11

10.

Practicile de corupere i alte practici interzise ............................................................................. 11

B. Criterii de calificare.............................................................................................................. 12
11.

Criterii generale ............................................................................................................................ 12

12.

Situaia personal a ofertantului ................................................................................................... 12

13.

Capacitatea de exercitare a activitii profesionale ...................................................................... 13

14.

Situaia economic i financiar ................................................................................................... 13

15.

Criterii de capacitate financiar.................................................................................................... 13

16.

Capacitate tehnic i/sau profesional.......................................................................................... 13

17.

Criterii de experien .................................................................................................................... 14

18.

Standarde de asigurare a calitii i de protecie a mediului. ....................................................... 14

19.

Calificarea candidailor n cazul asocierii .................................................................................... 14

C. Pregtirea ofertelor .............................................................................................................. 14


20.

Documentele ce constituie oferta ................................................................................................. 14

21.

Documente pentru demonstrarea conformitii produselor petroliere.......................................... 15

22.

Principiul unei singuri oferte. Oferte alternative .......................................................................... 15

23.

Garania pentru ofert................................................................................................................... 15

24.

Preuri ........................................................................................................................................... 16

25.

Termenul de valabilitate a ofertelor ............................................................................................. 16

26.

Valuta ofertei ................................................................................................................................ 16

27.

Formatul i semnarea ofertei ........................................................................................................ 16

D. Depunerea i deschiderea ofertelor ..................................................................................... 17


28.

Depunerea, sigilarea i marcarea ofertelor ................................................................................... 17

29.

Termenul limita de depunere a ofertelor ...................................................................................... 17

30.

Oferte ntrziate ............................................................................................................................ 17

31.

Modificarea, substituirea i retragerea ofertelor........................................................................... 17


2

32.

Deschiderea ofertelor ................................................................................................................... 17

E. Evaluarea i compararea ofertelor ..................................................................................... 18


33.

Confidenialitate ........................................................................................................................... 18

34.

Clarificarea ofertelor .................................................................................................................... 18

35.

Determinarea conformitii ofertelor............................................................................................ 18

36.

Neconformiti, erori i omiteri .................................................................................................... 19

37.

Examinarea ofertelor .................................................................................................................... 19

38.

Calificarea ofertantului ................................................................................................................. 19

39.

Descalificarea ofertantului ........................................................................................................... 19

40.

Evaluarea tehnic ......................................................................................................................... 20

41.

Evaluarea financiar ..................................................................................................................... 20

42.

Compararea ofertelor.................................................................................................................... 21

43.

Excluderea negocierilor................................................................................................................ 21

44.

Dreptul autoriti contractante de a accepta sau de a respinge unele sau toate ofertele ............... 21

F. Adjudecarea contractului .................................................................................................... 21


45.

Criteriul de adjudecare ................................................................................................................. 21

46.

Dreptul autoritii contractante de a modifica cantitile n timpul adjudecrii ........................... 21

47.

ntiinarea de adjudecare ............................................................................................................. 21

48.

Garania de bun execuie ............................................................................................................ 21

49.

Semnarea contractului .................................................................................................................. 22

50.

ntiinarea celorlali ofertani ...................................................................................................... 22

51.

Dreptul de contestare .................................................................................................................... 22

G. Licitaia limitat ................................................................................................................... 23


52.

Licitaia limitat. .......................................................................................................................... 23

SECIUNEA 2 FIA DE DATE A ACHIZIIEI (FDA) .............................................................24


1.

Dispoziii generale ................................................................................................................ 24

2.

List bunurilor/serviciilor/lucrrilor i specificaii tehnice: ............................................ 25

3.

Criterii i cerine de calificare ............................................................................................. 25

4.

Pregtirea ofertelor .............................................................................................................. 26

5.

Depunerea i deschiderea ofertelor ..................................................................................... 26

6.

Evaluarea i compararea ofertelor ..................................................................................... 27

7.

Adjudecarea contractului .................................................................................................... 27

SECIUNEA 3 FORMULARE PENTRU DEPUNEREA OFERTEI ........................................29


Formularul ofertei (F3.1) ............................................................................................................ 30
Garania pentru oferta (Garania bancar) (F3.2) ................................................................... 31
Formular informativ despre ofertant (F3.3) ............................................................................. 32
Declaraia privind conduita etic i ........................................................................................... 35
neimplicarea n practici frauduloase i de corupere (F3.4) ..................................................... 35
Garanie de bun execuie (F3.5)................................................................................................ 36
FORMULARUL (F3.6.)* ............................................................................................................ 37
3

SECIUNEA 4 CAIETUL DE SARCINI ......................................................................................38


Specificaii tehnice (F4.1) ............................................................................................................ 41
Specificaii de pre (F4.2) ............................................................................................................ 43
SECIUNEA 5 FORMULARUL DE CONTRACT .....................................................................44
Contract-model (F5.1) ................................................................................................................. 45

INVITAIE LA LICITAIE
1. Denumirea autoritii contractante:

IPNA Compania Teleradio-Moldova

2. Tip procedur achiziie:

Licitaie deschis

3. Obiectul achiziiei:

Carburani

4. Cod CPV: 09000000-3


Aceast invitaie la licitaie este urmarea anunului de participare publicat n Buletinul Achiziiilor
Publice Nr.: _____________________ din ___ __________________ 20__.
5. n scopul achiziionrii Carburanilor conform necesitilor IPNA Compania TeleradioMoldova
(n continuare Cumprtor) pentru anul de activitate 2015, este alocat suma necesar din:
Bugetul de stat i surse proprii.
Cumprtorul invit operatorii economici interesai, care i pot satisface necesitile, s participe la
licitaie privind livrarea urmtoarelor produse petroliere:

6. Lista produselor petroliere:


Nr.
d/o

Cod CPV

Denumirea produselor petroliere

Unitatea
de
Cantitatea
msur

Specificarea tehnic
deplin solicitat

Termenul de livrare solicitat


i locul destinaiei finale

Standarde de
referin

[Numr de zile, luni sau date


calendaristice, grafice de livrare a
produselor petroliere i locul
livrrii i alt informaie relevant
care va permite operatorilor
economici s decid dac vor
participa sau nu.]

[Produsele petroliere necesare]

Lotul 1
09132100-4

Benzin Ai-95

litri

- Cifra octanic, COR,


min. 95;
- Aspect limpede i
transparent

Livrarea se efectueaz n
carduri la staiile PECO pe
parcursul anului 2015
Existena staiilor de
alimentare n toate regiunile
Republicii Moldova (nord,
centru, sud, sud-est)

SM SR EN 228

Aditivii din motorin nu


trebuie s conin
compui ai metalelor i
fosforului.
- Cifra cetanic, min.
51,0
- Punct de
inflamabilitate, min. 55
C
- Densitate la 20C,
max. 860,0 kg/m3
Viscozitate la 40C 2,004,50 mm2/s

Livrarea se efectueaz n
carduri la staiile PECO pe
parcursul anului 2015
Existena staiilor de
alimentare n toate regiunile
Republicii Moldova (nord,
centru, sud, sud-est)

SM SR EN 590

30000

Lotul 2
09134220-5

Motorin euro

litri

30000

Lotul 3
09133000-0

Gaz lichefiat GPL

litri

20000

Livrarea se efectueaz n
carduri la staiile PECO pe
parcursul anului 2015
Existena staiilor de
alimentare n toate regiunile
Republicii Moldova (nord,
centru, sud, sud-est)

m3

500

Livrarea se efectueaz n
carduri la staiile PECO pe
parcursul anului 2015
Existena staiilor de
alimentare n toate regiunile
Republicii Moldova (nord,
centru, sud, sud-est)

Lotul 4
09123000-7

Gaz metan

7. Cerinele de calificare pentru operatorii economici includ urmtoarele:


Documente obligatorii:
Nr.
Denumirea documentului/cerinelor
1 Certificat de atribuire a contului bancar
2 Certificat de conformitate sau alt certificat echivalent
ce confirm calitatea bunurilor/serviciilor oferite
eliberat de organul specializat din ara
3 Certificat de efectuare sistematic a plii impozitelor,
contribuiilor

Certificat de nregistrare a ntreprinderii

5
6
7

Date despre participant


Declaraia privind conduita etic i neimplicarea n
practici frauduloase i de corupere
Garania pentru ofert

8
9
10
11

Lista fondatorilor
Oferta
Ultimul raport financiar
Licena de activitate

Cerine suplimentare
copie eliberat de banca deintoare de cont;
copia originalului, confirmat prin tampila i semntura
Participantului;
copie eliberat de Inspectoratul Fiscal sau alte organe competente din
ara participantului (valabilitatea certificatului - conform cerinelor
Inspectoratului Fiscal al Republicii Moldova sau alt organ- pentru
nerezideni);
copie emis de organul abilitat din ar (Camera nregistrrii de Stat
,Ministerul Dezvoltrii Informaionale), confirmat prin aplicarea
semnturii i tampilei Participantului;
.
(F3.4);
(GARANIA BANCAR, F3.2) sau dovada transferrii garaniei
pentru ofert, n valoare de 1% din suma ofertei fara TVA ;
(Numele, Prenumele, cod. personal);
formularul (F3.1);
copie confirmat prin semntura i tampila Participantului;
Copie- confirmat prinsemntura i tampila Participantului

Documente facultative, prezentate obligatoriu numai la solicitarea lor ulterioar:


a) Certificat care confirm neaplicarea sanciunilor penale (cazier juridic) fa de
funcionarii Participantului eliberat de Ministerul Afacerilor Interne, care reflect
informaia despre neaplicarea sanciunilor penale pe parcursul ultimilor 3 ani;
b) Certificat care confirm neaplicarea sanciunilor administrative i disciplinare fa
de funcionarii Participantului original eliberat de Participant, care reflect
informaia despre neaplicarea sanciunilor administrative i disciplinare pe parcursul
ultimilor 3 ani;
c) Certificat care confirm modalitatea i criteriile de calculare a preului original
eliberat de Participant;
d) Copia standardelor de referin pentru produsele petroliere, confirmat prin
semntura i tampila Participantului;
e) Recomandaii original;
8. Operatorii economici interesai pot obine informaie suplimentar de la autoritatea contractant
i familiariza cu cerinele documentelor de licitaie la adresa indicat mai jos:
Denumirea autoritii contractante:
Adresa: Republica Moldova, mun. Chiinu, str. Mioria 1, et. 1, bir. 103, tel: 022406963, achizitii.trm@gmail.com
Numele i funcia persoanei responsabile: Sorocean Tatiana, specialist principal (achiziii)
9. Setul de documente poate fi procurat la aceeai adres, dup depunerea cererii de participare (cu
indicarea clar a denumirii, adresei, numrului telefonului de contact i numelui persoanei
mputernicite de ctre Participant) i confirmarea achitrii nerambursabile a sumei de 200 lei
pentru fiecare set.
10.
P
plata se efectueaz n numerar sau prin transfer n adresa IPNA Compania Teleradio-Moldova,
cu nota Pentru setul documentelor de licitaie, conform urmtoarelor detalii:
(a) beneficiarul plii: IPNA Compania Teleradio-Moldova

(b) datele bancare; Banca de Economii SA, fil. Nr. 1


(c) codul fiscal; 1004600050558
(d) contul de decontare; 22242014981776
(e) cod bancar; BECOMD2X609
Lipsa cererii de participare i neachitarea taxei pentru documentele de licitaie lipsesc operatorul
economic de dreptul de a depune oferta n cadrul procedurii respective de achiziie.
1. Documentele Participantului puse n plic, sigilat i tampilat, urmeaz a fi prezentate:
-

pn la [ora exact]

pe [data]

la sediul IPNA Compania Teleradio-Moldova, Republica Moldova, mun. Chiinu, str. Mioria 1, et. 5
Cancelaria

2. Ofertele ntrziate vor fi respinse.


Ofertele vor fi deschise n prezena fizic sau prin mijloace electronice a membrilor grupului de
lucru al IPNA Compania Teleradio-Moldova i a reprezentanilor Participanilor la licitaie la
[data i ora exact local], pe adresa Republica Moldova, mun. Chiinu, str. Mioria 1, et. 5 Cancelaria
3. Toate ofertele trebuie s fie nsoite de garanie pentru ofert n form de [indicai: garanie
bancar sau alt form], n valoare de 1% din suma ofertei fara TVA
Adresa(ele) de referin din textul de mai sus:
Adresa: Republica Moldova, mun. Chiinu, str. Mioria 1, et. 1, bir. 103, tel: 022406963, achizitii.trm@gmail.com
Numele i funcia persoanei responsabile: Sorocean Tatiana, specialist principal (achiziii)

SECIUNEA 1
INSTRUCIUNI PENTRU OFERTANI (IPO)
[Atenie: nu va fi modificat de ctre Autoritatea Contractant!!!]

A. Dispoziii generale
1.

Scopul licitaiei

1.1. Autoritatea contractant, indicat n Fia de date a achiziiei (FDA 1.1.), emite
Documentele de licitaie n vederea furnizrii de produse petroliere, dup cum este
specificat n FDA 2 List produse petroliere i specificaii tehnice. Obiectul i numrul
licitaiei snt specificate n FDA 1.2.-1.3.
2.

Principiile care stau la baza atribuirii contractului de achiziie

2.1. Principiile care stau la baza atribuirii contractului de achiziie public de lucrri snt:

a. libera concuren;

b. eficiena utilizrii fondurilor publice;


c. transparena;
d. tratamentul egal;
e. confidenialitatea.

3.

Legislaia aferent procedurii de negociere

3.1 Atribuirea contractului de achiziie public de lucrri se realizeaz n conformitate cu


prevederile urmtoarelor acte normative n vigoare n Republica Moldova:
a. Legea nr. 96-XVI din 13 aprilie 2007 privind achiziiile publice.
4.

Sursa de finanare

4.1. Autoritii contractante i-au fost alocai bani publici, dup cum este indicat n FDA
1.7., pentru pli conform contractului pentru care acest document de licitaie este
emis.
5.

Participanii la licitaie

5.1. Participant la licitaie poate fi orice operator economic cu statut de ntreprinztor,


rezident sau nerezident, persoan fizic sau juridic, care are dreptul de a participa, n
condiiile Legii nr. 96-XVI din 13 aprilie 2007 privind achiziiile publice, la procedura
de atribuire a contractului de achiziii publice.
5.2. Participantul la licitaie poate fi persoan fizic sau juridic, companie, asociaie sau
orice combinaie legal a acestora sub form de acord de intenie, sau una existent,
privind formarea Asociaiei, care a fost invitat s participe la procedura de achiziii
publice sau dorete s participe, sau depune ofert n urma invitaiei la licitaie. Toi
membrii Asociaiei vor purta rspundere fa de autoritatea contractant n comun i
individual.
5.3. ntreprinderile de stat ale Republicii Moldova pot participa la licitaie doar n cazul n
care demonstreaz c snt autonome din punct de vedere juridic i financiar i opereaz
conform dreptului comercial.
5.4. Ofertantul depune o declaraie potrivit formularului din seciunea a 3-a (F3.4), referitor
la faptul c acesta (inclusiv membrii Asociaiei) nu este n conflict de interes privind
participarea lui la licitaie, i anume: (i) nu este asociat i nici nu a fost asociat n
trecut, n mod direct sau indirect, cu vreun consultant sau alt entitate care a pregtit
specificaiile i alte documente aferente acestei licitaii; i (ii) depune doar o singur
ofert, cu excepia ofertelor alternative conform articolului IPO22 (aceasta nu
restrnge participarea subcontractorilor n mai multe oferte).
10

5.5. Ofertantul nu este admis la licitaie n cazul n care acesta este inclus n Lista de
interdicie a operatorilor economici, conform prevederilor articolului IPO39.
6.

Cheltuielile de participare la licitaie

6.1. Ofertantul suport toate costurile legate de pregtirea i naintarea ofertei, iar autoritatea
contractant nu poart nici o responsabilitate pentru aceste costuri, indiferent de
desfurarea sau rezultatul procedurii de licitaie.
7.

Limba de comunicare n cadrul licitaiei

7.1. Oferta, documentele legate de licitaie i toat corespondena dintre ofertant i autoritatea
contractant vor fi ntocmite n limba de stat. Documentele justificative i literatura de
specialitate tiprit, care fac parte din ofert, pot fi n alt limb, cu condiia ca acestea
s fie nsoite de o traducere exact a fragmentelor relevante n limba de stat, cu
excepia cazurilor n care acest lucru este permis n FDA1.12.
8.

Seciunile Documentelor de licitaie

8.1. Documentele de licitaie includ toate seciunile indicate mai jos i trebuie citite n
conjuncie cu orice modificare conform articolului IPO8.
Seciunea 1. Instruciuni pentru ofertani (IPO)
Seciunea a 2-a. Fia de date a achiziiei (FDA)
Seciunea a 3-a. Formulare pentru depunerea ofertei
Seciunea a 4-a. Caietul de sarcini. Specificaii tehnice i pre.
Seciunea a 5-a. Formular de contract
9.

Clarificarea i modificarea documentelor de licitaie

9.1. Participantul care solicit clarificri asupra documentelor de licitaie va contacta


autoritatea contractant, n scris, la adresa specificat n FDA1.13. Autoritatea
contractant va rspunde n scris la orice cerere de clarificare, nainte de termenullimit pentru depunerea ofertelor. Autoritatea contractant va transmite copii ale
rspunsului tuturor participanilor care au obinut documentele de licitaie direct de la
aceasta, incluznd o descriere a cererii, dar fr identificarea sursei.
9.2. n orice moment, nainte de termenul-limit de depunere a ofertelor, autoritatea
contractant poate modifica documentele de licitaie. Orice modificare, efectuat n
scris, va constitui parte component a documentelor de licitaie i va fi comunicat
imediat, n scris, tuturor participanilor care au obinut documentele de licitaie direct
de la autoritatea contractant dup aprobarea Ageniei Achiziii Publice.
10.

Practicile de corupere i alte practici interzise

10.1. Guvernul solicit ca autoritile contractante i participanii la licitaiile publice s


respecte cele mai nalte standarde ale eticii de conduit n desfurarea i
implementarea proceselor de achiziii, precum i n executarea contractelor finanate
din banii publici.
10.2. n conformitate cu prevederile punctului IPO10.1, n cazul n care Agenia Achiziii
Publice sau autoritatea contractant va depista c ofertantul a fost implicat n practicile
descrise n punctul IPO10.3 n cadrul procesului de concuren pentru contractul de
achiziie public sau pe parcursul executrii contractului, aceasta:
a.

va exclude ofertantul din procedura respectiv de achiziie prin includerea lui n


Lista de interdicie, conform prevederilor Hotrrii Guvernului nr. 45 din 24
ianuarie 2008; sau

b.

va ntreprinde orice alte msuri prevzute n articolul 30 al Legii nr. 96-XVI din 13
aprilie 2007 privind achiziiile publice.

10.3. n vederea aplicrii prevederilor acestui punct, nu se permit urmtoarele aciuni n


cadrul procedurilor de achiziie i executrii contractului:
11

a.

promisiunea, oferirea sau darea unei persoane cu funcie de rspundere, personal


sau prin mijlocitor, de bunuri sau servicii, sau a oricrui alt lucru de valoare, pentru
a influena aciunile unei alte pri;

b.

orice aciune sau omisiune, inclusiv interpretare eronat, care, contient sau din
neglijen, induce n eroare sau tinde s induc n eroare o parte pentru obinerea
unui beneficiu financiar sau de alt natur ori pentru a evita o obligaie;

c.

nelegerea interzis de lege, ntre dou sau mai multe pri, realizat n scopul
coordonrii comportamentului lor la procedurile de achiziii publice;

d.

deteriorarea sau prejudicierea, direct sau indirect, a oricrei pri sau a proprietii
acestei pri, pentru a influena n mod necorespunztor aciunile acesteia;

e.

distrugerea intenionat, falsificarea, contrafacerea sau ascunderea materialelor de


eviden ale investigrii, sau darea unor informaii false anchetatorilor, pentru a
mpiedica esenial o anchet condus de ctre organele de resort n vederea
identificrii unor practici descrise mai sus; precum i ameninarea, hruirea sau
intimidarea oricrei pri pentru a o mpiedica s divulge informaia cu privire la
chestiuni relevante anchetei sau s exercite ancheta.

10.4. Personalul autoritii contractante va avea obligaii egale cu privire la excluderea


practicilor de constrngere pentru obinerea beneficiilor personale n legtur cu
desfurarea achiziiilor publice.

B. Criterii de calificare
11.

Criterii generale

11.1. Pentru constatarea datelor de calificare n cadrul procedurilor de achiziii publice,


operatorul economic va prezenta documentele, eliberate de autoritile competente
stabilite de autoritatea contractant n cadrul procedurilor de achiziie public. n
dependen de specificul achiziiei i procedura aleas, autoritatea contractanta are
obligaia de a stabili pentru fiecare procedur n parte criteriile de calificare ct i
documentele suport necesare a fi prezentate de ctre operatorii economici.
11.2. Autoritatea contractant va aplica criterii i cerine de calificare numai referitoare la:
a) situaia personal a ofertantului sau ofertantului;
b) capacitatea de exercitare a activitii profesionale;
c) situaia economic i financiar;
d) capacitatea tehnic i/sau profesional;
e) standarde de asigurare a calitii;
f) standarde de protecie a mediului
12.
Situaia personal a ofertantului
12.1. Orice operator economic, rezident sau nerezident, are dreptul de a participa la
procedura de atribuire a contractului de achiziie public.
12.2. Poate fi exclus de la procedura pentru atribuire a contractului de achiziie public, i
respectiv nu este eligibil, orice ofertant care se afl n oricare dintre urmtoarele
situaii:
a. a intrat n faliment ca urmare a hotrrii judectoreti;
b. nu i-a ndeplinit obligaiile de plat a impozitelor, taxelor i contribuiilor de asigurri
sociale ctre bugetele componente ale bugetului general consolidat, n conformitate cu
prevederile legale n vigoare n Republica Moldova sau n ara n care este stabilit;
c. a fost condamnat, n ultimii trei ani, prin hotrrea definitiv a unei instane judectoreti,
pentru o fapt care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greeli n
materie profesional;
d. prezint informaii false sau nu prezint informaiile solicitate de ctre autoritatea
contractant, n scopul demonstrrii ndeplinirii criteriilor de calificare i selecie.
12

12.3. Autoritatea contractant are obligaia de a accepta ca fiind suficient i relevant pentru
demonstrarea faptului c ofertantul nu se ncadreaz n una dintre situaiile prevzute
mai sus orice document considerat edificator, din acest punct de vedere, n ara de
origine sau n ara n care ofertantul este stabilit, cum ar fi certificate, caziere judiciare
sau alte documente echivalente emise de autoriti competente din ara respectiv.
12.4. n ceea ce privete cazurile menionate la alin. IPO12.2, n conformitate cu legislaia
intern a statului n care sunt stabilii ofertanii, aceste solicitri se refer la persoane
fizice i persoane juridice, inclusiv, dup caz, la directori de companii sau la orice
persoan cu putere de reprezentare, de decizie ori de control n ceea ce privete
ofertantul.
12.5. n cazul n care n ara de origine sau n ara n care este stabilit ofertantul nu se emit
documente de natura celor prevzute la IPO12.3 sau respectivele documente nu
vizeaz toate situaiile prevzute la alin. IPO12.1 i IPO12.2, autoritatea contractant
are obligaia de a accepta o declaraie pe propria rspundere sau, dac n ara
respectiv nu exist prevederi legale referitoare la declaraia pe propria rspundere, o
declaraie autentic dat n faa unui notar, a unei autoriti administrative sau judiciare
sau a unei asociaii profesionale care are competene n acest sens.
Capacitatea de exercitare a activitii profesionale

13.

13.1. Autoritatea contractant solicit oricrui ofertant s prezinte dovada din care s rezulte
o form de nregistrare ca persoan juridic, capacitatea legal de a furniza produse
petroliere, n conformitate cu prevederile legale din Republica Moldova.
Situaia economic i financiar

14.

14.1. Capacitatea economic i financiar se realizeaz, dup caz, prin prezentarea unuia sau
mai multor documente relevante, cum ar fi:
a. declaraii bancare corespunztoare sau, dup caz, dovezi privind asigurarea riscului
profesional;
b. raport financiar sau, n cazul n care publicarea acestor rapoarte este prevzut de
legislaia rii n care este stabilit ofertantul, extrase de raport financiar;
c. declaraii privind cifra de afaceri global sau, dac este cazul, privind cifra de
afaceri n domeniul de activitate aferent obiectului contractului ntr-o perioad
anterioar, care vizeaz activitatea din cel mult ultimii trei ani, n msura n care
informaiile respective sunt disponibile; n acest ultim caz autoritatea contractant
are obligaia de a lua n considerare i data la care operatorul economic a fost
nfiinat sau i-a nceput activitatea comercial.
15.
Criterii de capacitate financiar
15.1. Ofertantul va dispune de un nivel minim de capacitate financiar pentru a se califica
cerinelor de ndeplinire a contractului:
a) realizarea satisfctoare a unei livrri de produse petroliere pe parcursul unei
perioade specificate n FDA, n care valoarea unui contract individual a constituit
suma stabilit n FDA 3.3;
i
b)

16.

disponibilitate de bani lichizi sau de capital circulant, sau de resurse creditare de la o


banc, conform FDA 3.4.
Capacitate tehnic i/sau profesional

16.1. n cazul aplicrii unei proceduri pentru atribuirea unui contract de furnizare, n scopul
verificrii capacitii tehnice i/sau profesionale a ofertanilor, autoritatea contractant
are dreptul de a le solicita acestora, n funcie de specificul, de cantitatea i de
complexitatea produselor ce urmeaz s fie furnizate i numai n msura n care aceste
informaii sunt relevante pentru ndeplinirea contractului, urmtoarele:
a. o list a principalelor livrri de produse similare efectuate n ultimii 3 ani, coninnd
13

valori, perioade de livrare, beneficiari, indiferent dac acetia din urm sunt
autoriti contractante sau clieni privai. Livrrile de produse se confirm prin
prezentarea unor certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori
de ctre clientul beneficiar. n cazul n care beneficiarul este un client privat i, din
motive obiective, operatorul economic nu are posibilitatea obinerii unei
certificri/confirmri din partea acestuia, demonstrarea livrrilor de produse se
realizeaz printr-o declaraie a operatorului economic;
b. o declaraie referitoare la echipamentele tehnice i la msurile aplicate n vederea
asigurrii calitii, precum i, dac este cazul, la resursele de studiu i cercetare;
c. informaii referitoare la personalul/organismul tehnic de specialitate de care dispune
sau al crui angajament de participare a fost obinut de ctre ofertant, n special
pentru asigurarea controlului calitii;
d. certificate sau alte documente emise de organisme abilitate n acest sens, care s
ateste conformitatea produselor, identificat clar prin referire la specificaii sau
standarde relevante;
e. mostre (n msura n care necesitatea prezentrii este justificat), descrieri i/sau
fotografii a cror autenticitate trebuie s poat fi demonstrat n cazul n care
autoritatea contractant solicit acest lucru.
16.2. n cazul n care autoritatea contractant solicit demonstrarea capacitii tehnice i/sau
profesionale, atunci aceasta are obligaia de a indica n documentaia de atribuire i
informaiile pe care operatorii economici urmeaz s le prezinte n acest scop.
16.3. Capacitatea tehnic i profesional a ofertantului poate fi susinut, pentru ndeplinirea
unui contract, i de o alt persoan, indiferent de natura relaiilor juridice existente
ntre ofertant i persoana respectiv.
17.

Criterii de experien

17.1. Ofertantul va dispune de un nivel minim de experien n livrarea produselor petroliere


pentru a se califica cerinelor de ndeplinire a contractului:
a. experien specific n livrarea produselor petroliere, specificat n FDA 3.1.;
b. capacitate minim de producere sau echipamentele i/sau capacitate minim
profesional specificate n FDA 3.2.
18.

Standarde de asigurare a calitii i de protecie a mediului.

18.1. Autoritatea contractant solicit oricrui ofertant s prezinte documente care se atest
faptul c operatorul economic respect anumite standarde de asigurare a calitii i de
protecie a mediului.
19.

Calificarea candidailor n cazul asocierii

19.1. n cazul unei asocieri, cerinele solicitate pentru ndeplinirea criteriilor de calificare i
selecie referitoare la capacitatea de exercitare a activitii profesionale i cele referitoare
la situaia personal trebuie ndeplinite de ctre fiecare asociat. Criteriile referitoare la
situaia economic i financiar i cele referitoare la capacitatea tehnic i profesional
pot fi ndeplinite prin cumul proporional sarcinilor ce revin fiecrui asociat. n ceea ce
priveste criteriile privind cifra de afaceri, n cazul unei asocieri, cifra de afaceri medie
anual luat n considerare va fi valoarea general, rezultat prin nsumarea cifrelor de
afaceri medii anuale corespunztoare fiecrui membru al asocierii. n cazul unei asocieri,
cerintele privind standardele asigurare a calittii, trebuie ndeplinite de fiecare membru
al asocierii.

C. Pregtirea ofertelor
20.

Documentele ce constituie oferta

20.1. Oferta va cuprinde urmtoarele:


14

a) Formularul ofertei (F3.1);


b) Garania pentru ofert (F3.2) n original;
c) Caietul de sarcini. Specificaii tehnice i pre (F4.1 i F4.2.);
d) Formularul informativ despre ofertant (F3.3), inclusiv toate certificatele i
documentele enumerate n FDA 3;
e) Declaraia privind conduita etic i neimplicarea n practici frauduloase i de
corupere (F.3.4);
f) orice alt document cerut n FDA.
20.2. Toate documentele menionate la literele a), b) i c) ale punctului IPO20.1 vor fi
completate fr nici o modificare sau abatere de la original, spaiile goale fiind
completate cu informaia solicitat. Completarea defectuoas a formularelor poate atrage
respingerea ofertei ca fiind necorespunztoare.
21.

Documente pentru demonstrarea conformitii produselor petroliere

21.1. Pentru a stabili conformitatea produselor petroliere cu cerinele documentelor de


licitaie, ofertantul va depune, ca parte a ofertei sale, dovezi documentare ce atest faptul
c bunurile se conformeaz condiiilor de livrare, specificaiilor tehnice i standardelor
specificate n seciunea a 4-a Caietul de sarcini.
21.2. Pentru a demonstra conformitatea tehnic a produselor petroliere propuse, cantitilor
propuse i a termenelor de livrare, ofertantul va completa Formularul Specificaii
tehnice (F4.1) i Specificaii de pre (F4.2). De asemenea, ofertantul va include
literatur de specialitate, desene, extrase din cataloage i alte date tehnice justificative.
22.

Principiul unei singuri oferte. Oferte alternative

22.1. Ofertantul va depune doar o singur ofert, individual sau n calitate de membru al
Asociaiei. Toate ofertele cu participarea unui ofertant care depune sau particip la mai
multe oferte vor fi respinse (aceasta nu se refer la participarea subcontractorilor n mai
multe oferte). Ofertele alternative nu vor fi acceptate, cu excepia cazurilor n care acest
lucru este permis n FDA 4.1.
23.

Garania pentru ofert

23.1. Ofertantul va depune, ca parte a ofertei sale, o Garanie pentru ofert (F3.2), dup cum
este specificat n FDA 4.2.
23.2. Garania pentru ofert va fi n suma specificat n FDA 4.3, n lei moldoveneti, emis
de o banc liceniat i va fi:
a) n form de garanie bancar de la o instituie bancar, valabil pentru perioada de
valabilitate a ofertei sau alt perioad prelungit, dup caz, n conformitate cu
punctul IPO25.2; sau
b) transfer pe contul autoritii contractante; sau
c) alte forme acceptate de autoritatea contractant, specificate n FDA 4.2.
23.3. Dac o garanie pentru ofert este cerut n conformitate cu punctul IPO23.1, orice
ofert nensoit de o astfel de garanie pregtit n modul corespunztor va fi respins de
ctre autoritatea contractant ca fiind necorespunztoare.
23.4. Garania pentru ofert a ofertanilor nectigtori va fi restituit ct mai rapid posibil, dar
nu mai trziu de 3 zile de la momentul:
a) semnrii contractului de ctre ofertantul ctigtor, n urma depunerii Garaniei de
bun execuie conform punctului IPO48;
b) anulrii procedurii de achiziie;
c) expirrii termenului de valabilitate a garaniei de ofert.
15

23.5. Garania pentru ofert poate fi reinut:


a) dac un ofertant i retrage sau i modific oferta n timpul perioadei de valabilitate
a ofertei specificate de ctre ofertant n Formularul ofertei, cu excepia cazurilor
prevzute n punctul IPO25.2; sau
b) dac ofertantul ctigtor refuz:
-

s accepte corectarea greelilor aritmetice conform punctului IPO35;

s depun Garania de bun execuie conform punctului IPO48;

s semneze contractul conform punctului IPO49.

23.6. Garania pentru ofert prezentat de Asociaie trebuie s fie n numele Asociaiei care
depune oferta. Dac Asociaia nu a fost constituit juridic la momentul licitaiei,
Garania pentru ofert va fi n numele tuturor membrilor intenionai.
24.

Preuri

24.1. Preurile indicate de ctre ofertant n Formularul ofertei (F3.1) i n Specificaiile de


pre (F4.2) se vor conforma cerinelor specificate mai jos.
24.2. Toate loturile i poziiile trebuie enumerate i evaluate separat n Specificaiile tehnice
(F4.1) i Specificaiile de pre (F4.2).
24.3. Preul ce urmeaz a fi specificat n Formularul ofertei va constitui suma total a ofertei.
24.4. Termenii Incoterms, cum ar fi EXW, CIP, DDP i ali termeni similari, vor fi supui
regulilor prevzute n ediia curent a Incoterms, publicat de ctre Camera
Internaional de Comer, dup cum este menionat n FDA 4.4.
24.5. Preurile vor fi indicate dup cum este artat n Specificaiile de pre (F4.2).
24.6. Autoritatea contractant va efectua achitri conform metodologiei i condiiilor indicate
n FDA 4.6.
25.

Termenul de valabilitate a ofertelor

25.1. Ofertele vor rmne valabile pe parcursul perioadei specificate n FDA 4.7., de la datalimit de depunere a ofertei stabilit de autoritatea contractant. O ofert valabil pentru
un termen mai scurt va fi respins de ctre autoritatea contractant ca fiind
necorespunztoare.
25.2. n cazuri excepionale, nainte de expirarea perioadei de valabilitate a ofertei, autoritatea
contractant poate cere ofertanilor s extind perioada de valabilitate a ofertelor lor, cu
maximum 60 zile de la termenul iniial. Solicitarea i rspunsurile vor fi fcute n scris.
n cazul n care se cere o garanie pentru ofert n cadrul licitaiei, conform prevederilor
punctului IPO23, aceasta de asemenea va fi extins pentru perioada corespunztoare. Un
ofertant poate refuza solicitarea de extindere fr a pierde garania pentru ofert.
Ofertanilor ce aprob solicitarea de extindere nu li se va cere i nu li se va permite s
modifice ofertele.
26.

Valuta ofertei

26.1. Preurile pentru produsele petroliere solicitate vor fi indicate n lei moldoveneti, cu
excepia cazurilor n care FDA 4.8. prevede altfel.
27.

Formatul i semnarea ofertei

27.1. Ofertantul va pregti originalul documentelor ce cuprind oferta, dup cum este descris n
punctul IPO20.
27.2. Oferta va fi tiprit sau scris cu cerneal care nu poate fi tears i va fi semnat de
ctre persoana autorizat s semneze n numele ofertantului. Aceast autorizare va fi
efectuat n form de scrisoare de delegare/mputernicire, care se ataeaz la
Formularul informativ despre ofertant (F3.3). Numele i funcia fiecrei persoane ce
semneaz scrisoarea de delegare/mputernicire se va tipri sub semntura respectiv.
16

Toate paginile ofertei, cu excepia condiiilor generale care rmn neschimbate, vor fi
numerotate succesiv i semnate/notate cu iniiale de ctre persoana ce semneaz oferta.
27.3. Orice nscrieri suplimentare, tersturi sau suprascrieri vor fi valabile doar dac snt
semnate sau parafate de ctre persoana autorizat s semneze oferta.

D. Depunerea i deschiderea ofertelor


28.

Depunerea, sigilarea i marcarea ofertelor

28.1. Ofertanii pot s depun ofertele prin intermediul serviciilor potale sau personal.
Ofertanii vor depune separat oferta i dac se permite conform prevederilor FDA4.1.
ofertele alternative, n plicuri sigilate, marcndu-le n mod corespunztor.
28.2. Plicul va conine:
a) numele i adresa ofertantului;
b) adresa autoritii contractante n conformitate cu punctul FDA5.2.;
c) numrul licitaiei, conform punctului FDA1.3., i orice semne adiionale de
identificare, dac este specificat n FDA5.1.;
d) o avertizare s nu fie deschise nainte de ora i data deschiderii ofertelor, n
conformitate cu punctul FDA5.3.
28.3. Dac plicurile nu snt sigilate i marcate conform cerinelor de mai sus, autoritatea
contractant nu i va asuma responsabilitatea pentru plasarea lor incorect sau
deschiderea nainte de termen a ofertei.
29.

Termenul limita de depunere a ofertelor

29.1. Ofertele se vor primi de ctre autoritatea contractant nu mai trziu de data i ora
specificate n FDA5.2. Autoritatea contractant poate, la discreia sa, s extind
termenul-limit de depunere a ofertelor prin modificarea documentelor de licitaie n
conformitate cu punctul IPO9, caz n care toate drepturile i obligaiile autoritii
contractante i ale ofertanilor vor fi supuse ulterior termenului-limit prelungit.
30.

Oferte ntrziate

30.1. Autoritatea contractant nu va lua n considerare nici o ofert depus dup expirarea
termenul-limit de depunere a ofertelor, n conformitate cu punctul FDA5.2. Orice ofert
primit de ctre autoritatea contractant dup termenul-limit de depunere a ofertelor va
fi nregistrat n modul corespunztor i restituit ofertantului fr a fi deschis, cu
consemnarea n procesul-verbal de deschidere.
31.

Modificarea, substituirea i retragerea ofertelor

31.1. Un ofertant poate retrage, substitui sau modifica oferta sa dup ce a fost depus doar
pn la termenul-limit de depunere a ofertelor prin trimiterea unei notificri n scris, n
conformitate cu punctul IPO27, semnat n modul corespunztor de ctre un
reprezentant autorizat i incluznd o copie a scrisorii de delegare/mputernicire, n
conformitate cu punctul IPO27.2. Substituirea sau modificarea corespunztoare a ofertei
trebuie s fie nsoit de o notificare n scris. n cazul retragerii ofertei, aceasta se va face
printr-o scrisoare autorizat din partea ofertantului.
31.2. Ofertele care se solicit a fi retrase n conformitate cu punctul IPO31.1 vor fi napoiate
la momentul solicitrii ofertantului, fr a fi deschise.
31.3. Nici o ofert nu poate fi retras, substituit sau modificat n perioada dintre termenul de
deschidere a ofertelor i expirarea perioadei de valabilitate a ofertei sub sanciunea
reinerii garaniei pentru ofert.
32.

Deschiderea ofertelor

32.1. Autoritatea contractant va deschide ofertele n public la adresa, data i ora specificate
17

n FDA 5.3.
32.2. Toate ofertele vor fi deschise unul cte unul, citind:
a) numele ofertantului i dac exist vreo modificare a ofertei;
b) preurile ofertei, pe lot i total, i ofertele alternative;
c) prezena Garaniei de ofert, dac se aplic;
d) documentele prezentate de ofertant.
Nu va fi respins nici o ofert n cadrul procedurii de deschidere, cu excepia ofertelor
ntrziate, n conformitate cu punctul IPO30.1.
32.3. Autoritatea contractant va ntocmi un proces-verbal de deschidere a ofertelor i, la
solicitarea reprezentanilor operatorilor economici prezeni la edina de deschidere, l va
nainta acestora spre contrasemnare. O copie a procesului-verbal va fi distribuit, la
solicitare, ofertanilor care au depus ofertele la timp.
32.4. Formularul ofertei (F3.1) i Formularul Specificaii tehnice (F4.1) i Formularul
Specificaii de pre (F4.2), care reprezint valoarea financiar a propunerii, vor fi
contrasemnate de ctre toi membrii grupului de lucru.

E. Evaluarea i compararea ofertelor


33.

Confidenialitate

33.1. Informaiile ce in de examinarea, evaluarea, compararea ofertelor nu vor fi dezvluite


ofertanilor sau altor persoane ce nu snt oficial implicate n acest proces, pn la
momentul nregistrrii contractului n modul stabilit.
33.2. Orice aciuni ale unui ofertant de a influena autoritatea contractant n examinarea,
evaluarea, compararea ofertelor sau n luarea deciziilor de adjudecare a contractului pot
avea drept consecin respingerea ofertei acestuia.
34.

Clarificarea ofertelor

34.1. Autoritatea contractant poate, la discreia sa, s cear oricruia dintre ofertani o
clarificare a ofertei acestora, pentru a facilita examinarea, evaluarea, compararea
ofertelor. Nu vor fi solicitate, oferite sau permise schimbri n preurile sau n coninutul
ofertei, cu excepia corectrii erorilor aritmetice descoperite de ctre autoritatea
contractant n timpul evalurii ofertelor, n conformitate cu punctul IPO35.
34.2. n cazul n care ofertantul nu ofer autoritii contractante clarificrile solicitate n timpul
stabilit n cererea de clarificare (cu condiia c recepionarea acestei cereri a fost
confirmat de ctre ofertant), oferta respectiv poate fi respins.
35.

Determinarea conformitii ofertelor

35.1. Aprecierea corespunderii unei oferte de ctre autoritatea contractant urmeaz a fi bazat
pe coninutul ofertei.
35.2. Se consider conform cerinelor oferta care corespunde tuturor termenilor, condiiilor i
specificaiilor din documentele de licitaie, neavnd abateri eseniale sau avnd doar
abateri nensemnate, erori sau omiteri ce pot fi nlturate fr a afecta esena ofertei. O
abatere se va considera ca fiind nensemnat dac:
a) nu afecteaz n orice mod substanial sfera de aciune, calitatea sau performana
produselor petroliere specificate n contract;
b) nu limiteaz n orice mod substanial drepturile autoritii contractante sau obligaiile
ofertantului conform contractului;
c) nu ar afecta ntr-un mod inechitabil poziia competitiv a altor ofertani ce prezint
oferte conforme cerinelor.
18

35.3. Dac o ofert nu este conform cerinelor din documentele de licitaie, ea va fi respins
de ctre autoritatea contractant i nu poate fi fcut corespunztoare ulterior de ctre
ofertant prin corectarea abaterilor, erorilor sau omiterilor eseniale.
36.

Neconformiti, erori i omiteri

36.1. Autoritatea contractant are dreptul s considere oferta conform cerinelor dac aceasta
conine abateri nensemnate de la prevederile documentelor de licitaie, erori sau omiteri
ce pot fi nlturate fr a afecta esena ei. Orice deviere de acest fel se va exprima
cantitativ, n msura n care este posibil, i se va lua n considerare la evaluarea i
compararea ofertelor.
36.2. Dac ofertantul care a depus oferta cea mai avantajoas nu accept corectarea erorilor
aritmetice, oferta acestuia este respins.
37.

Examinarea ofertelor

37.1. Autoritatea contractant va examina ofertele pentru a confirma faptul c toate


documentele i documentaia tehnic cerut n punctul IPO20 au fost prezentate i
pentru a determina caracterul complet al fiecrui document depus.
37.2. Autoritatea contractant va confirma faptul c urmtoarele documente i informaii au
fost prezentate n cadrul licitaiei:
a) Formularul ofertei (F3.1);
b) Garania pentru ofert, n conformitate cu punctul IPO23;
c) Specificaii tehnice (F4.1) i Specificaii de pre (F4.2);
d) Formularul informativ despre ofertant (F3.3), i toate certificatele i documentele
enumerate n FDA3;
e) Declaraia privind conduita etic i neimplicarea n practici frauduloase i de
corupere (F.3.4).
Dac oricare dintre aceste documente sau informaii lipsesc, oferta va fi respins.
38.

Calificarea ofertantului

38.1. Autoritatea contractant va determina dac ofertantul, care este selectat ca depunnd cea
mai avantajoas economic i corespunztoare ofert, este calificat s execute Contractul.
38.2. Aprecierea calificrii va fi bazat pe o examinare minuioas a documentelor de
calificare ale ofertantului, incluse n ofert conform prevederilor punctului IPO20,
clarificrilor posibile conform punctului IPO34, precum i n baza criteriilor stabilite n
punctele IPO12-18. Criteriile care nu au fost incluse n aceste puncte nu vor fi folosite n
aprecierea calificrii ofertantului.
38.3. O apreciere afirmativ va constitui drept premis pentru adjudecarea contractului
ofertantului respectiv. O apreciere negativ va rezulta n descalificarea ofertei, caz n
care autoritatea contractant poate trece la urmtoarea ofert cea mai avantajoas
economic, pentru a face o apreciere similar a capacitilor acelui ofertant n executarea
contractului.
39.

Descalificarea ofertantului

39.1. Autoritatea contractant va descalifica ofertantul care depune documente ce conin


informaii false, cu scopul calificrii, sau deruteaz ori face reprezentri neadevrate
pentru a demonstra corespunderea sa cerinelor de calificare. n cazul n care acest lucru
este dovedit, autoritatea contractant poate declara ofertantul respectiv ca fiind neeligibil
pentru participarea ulterioar n contractele de achiziii publice, prin includerea lui n
Lista de interdicie a operatorilor economici pe un termen de 3 ani.
39.2. Lista de interdicie a operatorilor economici reprezint un nscris oficial i este ntocmit
de ctre Agenia Achiziii Publice cu scopul de a limita participarea operatorilor
economici la procedurile de achiziie public. Aceasta este ntocmit, actualizat i inut
19

de Agenie conform prevederilor articolului 18 din Legea nr. 96-XVI din 13 aprilie 2007
privind achiziii publice.
39.3. Ofertantul poate fi descalificat n cazul n care este insolvabil, n privina lui a fost
iniiat procedura de sechestrare a patrimoniului, este n faliment sau n proces de
lichidare sau dac activitile ofertantului snt suspendate ori exist un proces de judecat
privind oricare dintre cele menionate.
39.4. Ofertantul este descalificat n cazul aplicrii sanciunilor administrative sau penale, pe
parcursul ultimilor 3 ani, fa de persoanele de conducere ale operatorului economic n
legtur cu activitatea lor profesional sau cu prezentarea de date eronate n scopul
ncheierii contractului de achiziii publice. Ofertanii vor prezenta informaia
corespunztoare n punctul 3.3 al Formularului informativ despre ofertant din seciunea a
3-a (F3.3).
39.5. Ofertantul este descalificat pentru neachitarea impozitelor i altor pli obligatorii n
conformitate cu legislaia rii n care el este rezident. Autoritatea contractant va solicita
ofertanilor s demonstreze mputernicirea de a ncheia contractele de achiziii publice i
componena fondatorilor i a persoanelor afiliate.
39.6. Autoritatea contractant descalific ofertantul dac constat c acesta este inclus n Lista
de interdicie a operatorilor economici.
39.7. Autoritatea contractant nu accept oferta n cazul n care ofertantul nu corespunde
cerinelor de calificare.
40.

Evaluarea tehnic

40.1. Ofertele care nu au fost respinse n cadrul examinrii prealabile, conform punctului
IPO38, vor fi admise spre evaluarea tehnic.
40.2. Autoritatea contractant va examina ofertele pentru a confirma faptul c toi termenii i
condiiile specificate n contract au fost acceptate de ctre ofertant fr devieri majore
sau rezerve.
40.3. Autoritatea contractant va evalua aspectele tehnice ale ofertei depuse pentru a verifica
ndeplinirea tuturor cerinelor specificate n seciunea a 4-a Caietul de sarcini a
documentelor de licitaie, fr abateri, erori sau omiteri eseniale.
40.4. Dac, n urma examinrii termenilor, condiiilor i evalurii tehnice, autoritatea
contractant stabilete c oferta nu este conform cerinelor potrivit condiiilor din
punctul IPO35, oferta va fi respins.
41.

Evaluarea financiar

41.1. Ofertele care nu au fost respinse n cadrul examinrii tehnice, conform punctului IPO40,
vor fi admise pentru evaluarea financiar.
41.2. n scopul evalurii financiare i comparrii ofertelor, toate preurile ofertelor exprimate
n valute diferite (n cazul n care acest lucru este permis conform FDA4.8.) vor fi
convertite de ctre autoritatea contractant ntr-o singur valut specificat n FDA 6.1.,
utiliznd ratele de schimb de vnzare stabilite, i la data specificat n FDA 6.1.
41.3. Autoritatea contractant va lua n considerare urmtoarele:
a) evaluarea va fi efectuat pe loturi sau pe poziii (FDA 6.2);
b) preul ofertei stabilit conform punctului IPO24, inclusiv taxele locale aplicabile n
Republica Moldova (tarife, accize etc.), cu excepia TVA, care ar fi aplicate n cazul
adjudecrii contractului;
c) ajustrile valorii ofertei ca urmare a erorilor aritmetice, conform punctului IPO36;
d) factorii de evaluare aplicabili, conform prevederilor din punctul IPO41.4.
41.4. n cadrul evalurii financiare, autoritatea contractant va lua n considerare, pe lng cel
mai mic pre oferit, unul sau mai muli factori legai de caracteristicile, performana,
20

termenii i condiiile achiziionrii produselor petroliere, dac acest lucru este specificat
n FDA 6.3.
41.5. n cazul neaplicrii unuia sau a mai muli factori conform punctului IPO41.4, se va
folosi criteriul cel mai mic pre.
42.

Compararea ofertelor

42.1. Autoritatea contractant va compara toate ofertele conforme cerinelor pentru a


determina oferta cea mai avantajoas economic, n conformitate cu punctul IPO41.
43.

Excluderea negocierilor

43.1. Nu se vor accepta nici un fel de negocieri cu ofertantul ctigtor sau cu ali ofertani.
Ofertantului nu i se va cere, drept condiie pentru adjudecarea contractului, s-i asume
responsabiliti care nu au fost prevzute n documentele de licitaie, precum i s
majoreze preul oferit sau s modifice oferta.
44.

Dreptul autoriti contractante de a accepta sau de a respinge unele sau toate


ofertele

44.1. Autoritatea contractant i rezerv dreptul de a anula procedura de licitaie i de a


respinge toate ofertele n orice moment nainte de adjudecarea contractului, n cazul n
care sesizeaz lipsa unei concurene efective, se afl n imposibilitatea acoperirii
financiare sau n cazurile necorespunderii ofertelor cerinelor stabilite n prezenta
documentaie, fr a-i crea astfel anumite obligaii fa de ofertani. Autoritatea
contractant are obligaia de a comunica n scris tuturor participanilor la procedura de
achiziie public, n cel mult 3 zile de la data anulrii, att ncetarea obligaiilor pe care
acetia i le-au creat prin depunerea de oferte, ct i motivul anulrii.

F. Adjudecarea contractului
45.

Criteriul de adjudecare

45.1. Autoritatea contractant va adjudeca contractul, conform criteriului stabilit n FDA 7.1.,
acelui ofertant a crui ofert a fost apreciat potrivit criteriilor stabilite n punctul
IPO41.4 i altor condiii ca avnd cel mai mic pre sau fiind cea mai avantajoas
economic i care este conform cerinelor din documentele de licitaie, cu condiia ca i
ofertantul s fie calificat pentru executarea contractului.
46.

Dreptul autoritii contractante de a modifica cantitile n timpul adjudecrii

46.1. La momentul adjudecrii contractului, autoritatea contractant i rezerv dreptul de a


micora cantitatea de produse petroliere, specificate iniial n seciunea a 4-a Caietul de
sarcini pentru a se putea ncadra n mijloacele financiare alocate, ns fr a efectua vreo
schimbare n preul unitar sau n ali termeni i condiii ale ofertei i ale documentelor de
licitaie.
47.

ntiinarea de adjudecare

47.1. nainte de expirarea perioadei de valabilitate a ofertei, autoritatea contractant va anuna


n scris ofertantul ctigtor despre faptul acceptrii ofertei i atribuirii contractului de
achiziii publice.
47.2. Odat cu prezentarea de ctre ofertantul ctigtor a Formularului de contract (F5.1)
semnat i a Garaniei de bun execuie (F3.5) conform punctului IPO48, autoritatea
contractant va anuna n timp de trei zile fiecare ofertant nectigtor privind motivele
neacceptrii ofertei acestora i le va elibera Garania de ofert, n conformitate cu
punctul IPO23.4.
48.

Garania de bun execuie

48.1. La momentul ncheierii contractului, dar nu mai trziu de data expirrii Garaniei pentru
ofert (dac s-a cerut), ofertantul ctigtor va prezenta Garania de bun execuie n
mrimea prevzut de FDA 7.2., folosind n acest scop formularul Garaniei de bun
21

execuie (F3.5), inclus n a seciunea a 3-a Formulare pentru depunerea ofertei, sau alt
formular acceptabil pentru autoritatea contractant, dar care corespunde condiiilor
formularului (F3.5).
48.2. Refuzul ofertantului ctigtor de a depune Garania de bun execuie sau de a semna
contractul va constitui motiv suficient pentru anularea adjudecrii i reinerea Garaniei
pentru ofert. n acest caz, autoritatea contractant poate adjudeca contractul urmtorului
ofertant cu oferta cea mai bine clasat, a crui ofert este conform cerinelor i care este
apreciat de ctre autoritatea contractant a fi calificat n executarea Contractului. n acest
caz, autoritatea contractant va cere tuturor ofertanilor rmai extinderea termenului de
valabilitate a Garaniei pentru ofert. Totodat, autoritatea contractant este n drept s
resping toate celelalte oferte.
49.

Semnarea contractului

49.1. O dat cu expedierea ntiinrii de adjudecare, autoritatea contractant va trimite


ofertantului ctigtor Formularul contractului (F5.1) completat i toate celelalte
documente componente ale contratului.
49.2. Ofertantul ctigtor va semna contractul n modul corespunztor i l va restitui
autoritii contractante n termenul specificat n FDA 7.4.
49.3. ncheierea contractului poate fi suspendat n cazurile prevzute la punctul IPO51.
49.4. n termen de pn la 5 zile dup recepionarea contractului semnat i a Garaniei de bun
execuie (F3.5), autoritatea contractant va elibera i va transmite Garania pentru ofert
ofertantului ctigtor.
50.

ntiinarea celorlali ofertani

50.1. Ceilali ofertani participani la licitaie vor fi informai de autoritatea contractant despre
ncheierea contractului de achiziie doar n urma depunerii de ctre ofertantul ctigtor a
Garaniei de bun execuie conform punctului IPO48 i semnrii contractului conform
punctului IPO49, n decurs de 10 zile calendaristice de la data ncheierii contratului,
indicndu-se denumirea i datele de contact ale operatorului economic cu care s-a
ncheiat contractul, precum i preul contractului.
50.2. n urma primirii ntiinrii de adjudecare, ofertanii nectigtori pot cere n scris
autoritii contractante o prezentare succint ce ar conine explicaii cu privire la
motivele pentru care ofertele lor nu au fost selectate. Autoritatea contractant va
rspunde prompt n scris oricrui ofertant nectigtor care solicit o explicaie.
51.

Dreptul de contestare

51.1. Orice operator economic care consider c, n cadrul procedurilor de achiziie,


autoritatea contractant, prin decizia emis sau prin procedura de achiziie aplicat cu
nclcarea legii, a lezat un drept al su recunoscut de lege, n urma crui fapt el a
suportat sau poate suporta prejudicii, are dreptul s conteste decizia sau procedura
aplicat de autoritatea contractant, n modul stabilit de Legea nr. 96-XVI din 13 aprilie
2007 privind achiziiile publice.
51.2. Contestaiile se vor depune direct la Agenia Achiziii Publice. Toate contestaiile vor fi
depuse, examinate i soluionate n modul stabilit n articolele 71-74 din Legea nr. 96XVI din 13 aprilie 2007 privind achiziiile publice.
51.3. Operatorul economic, n termen de pn la 10 zile calendaristice de la data la care a aflat
despre circumstanele ce au servit drept temei pentru contestaie, are dreptul s depun la
Agenia Achiziii Publice o contestaie argumentat a aciunilor, a deciziei ori a
procedurii aplicate de autoritatea contractant.
51.4. Contestaiile privind invitaiile de participare la licitaie i documentaia de licitaie vor fi
depuse pn la deschiderea de ctre autoritatea contractant a pachetelor cu oferte.

22

G. Licitaia limitat
52.

Licitaia limitat.

52.1. n cazul aplicrii procedurii de achiziie licitaie limitat Seciunea I IPO se completeaz
cu punctele de mai jos.
52.2. Licitaia limitat pentru achiziiile publice de produse petroliere este licitaia organizat
n dou etape distincte:
a. Etapa I, unde se aplic procedura de preselecie, particip un numr nelimitat de
operatori economici interesai, care prezint ofertele de calificare (fr a indica preul lor);
b. Etapa II, particip numai operatorii economici care au ndeplinit condiiile de preselecie,
snt selectai de ctre autoritatea contractant i prezint ofertele finale indicnd preurile
(ofertele financiare).
52.3. Ofertantul va suporta toate costurile asociate prezentrii cererii de preselecie i a
documentelor de calificare, iar autoritatea contractant nu va fi responsabil pentru
costurile respective.
52.4. Ofertantul va prezenta Cererea de preselecie ntocmit n conformitate cu Formularul
F3.6. prevzut n Seciunea III Formulare pentru depunerea ofertei.
52.5. La etapa de preselecie ofertantul va prezenta doar documentele de preselecie n
conformitate cu prevederile capitolului B. Calificarea Ofertanilor din IPO i FDA3.
(n afara de scrisoarea de garanie pentru ofert i preul ofertei, care se prezint cu oferta
la etapa II).
52.6. Ofertantul trebuie s ia toate msurile, astfel nct cererea de preselecie, nsoit de
documentele de calificare i selecie s fie primit de autoritatea contractant la adresa
indicat n FDA5.2. i pn la data limit de primire a cererii de preselecie, stabilite n
invitaia de participare.
52.7. Cererea de preselecie, nsoit de documentele de calificare, va fi depus direct.
Indiferent de modalitatea de depunere/transmitere, ofertantul i asum riscurile
transmiterii, inclusiv fora major.
52.8. Cererea de preselecie, precum i documentele anexate la aceasta trebuie s fie redactate
n limba de stat a Republicii Moldova, iar n cazurile prevzute de legislaia n vigoare,
pot fi ntocmite i n una din limbile de circulaie internaional. Documentele emise de
instituii/organisme oficiale din ara n care candidaii strini snt rezideni vor fi
prezentate n limba n care acestea au fost emise, cu condiia ca acestea s fie nsoite de
o traducere autentificat n limba de stat a Republicii Moldova.
52.9. Plicul cu documentele de calificare trebuie s fie marcat cu denumirea i adresa
ofertantului, pentru a permite returnarea documentelor de calificare, fr a fi deschise, n
cazul n care cererea de preselecie este declarat ntrziat.
52.10.Plicul cu documentele de calificare trebuie s fie marcat cu adresa autoritii contractante
i cu inscripia A NU SE DESCHIDE NAINTE DE DATA ......., ORA....... indicate
n FDA 5.3. Dac plicul exterior nu este marcat conform prevederilor date, autoritatea
contractant nu i asum nici o responsabilitate pentru pierderea documentelor de
calificare.
52.11.Cererea de preselecie i documentele de calificare anexate care snt depuse/transmise la
o alt adres a autoritii contractante dect cea stabilit n invitaia de participare i
FDA5.2. sau care este primit de ctre autoritatea contractant dup expirarea datei
limit de primire a cererii de preselecie se returneaz nedeschis.
52.12.Documentele de calificare vor fi examinate de grupul de lucru constituit de autoritatea
contractant.
52.13.Orice ofertant care ndeplinete n totalitate cerinele corespunztoare criteriilor de
23

calificare este considerat ofertant calificat.


52.14.Dup nregistrarea rezultatelor preseleciei, autoritatea contractant va comunica imediat
fiecrui operator economic depuntor de cerere pentru preselecie rezultatele acesteia i
va prezenta, la cererea oricrui solicitant public, lista tuturor operatorilor economici
preselectai. Numai aceti operatori economici vor participa n continuare la etapa a doua
a procedurii de achiziie public de lucrri.
52.15.n cazul candidailor selectai comunicarea reprezint chiar invitaia de participare, care
va fi nsoit de informaii precise privind modalitatea depunerii ofertei.
52.16.n cazul celorlali candidai comunicarea va preciza dac respectivul ofertant a fost
exclus sau necalificat, precum i motivele care au condus la aceast decizie.
52.17.Etapa a doua se desfoar numai n cazul n care la prima etap s-au calificat cel puin
doi participani.
52.18.La etapa a doua a procedurii de licitaie limitat ofertanii participani la prima etap, ale
cror oferte nu au fost respinse, prezint ofertele finale, indicnd preurile. Ofertantul
care nu dorete s fac oferta final poate abandona procedura licitaiei limitate.
52.19.La etapa a doua a licitaiei limitate, unicul criteriu de evaluare va fi cel mai mic pre.

SECIUNEA 2
FIA DE DATE A ACHIZIIEI (FDA)
Urmtoarele date specifice referitoare la bunurile solicitate vor completa, suplimenta sau ajusta prevederile
instruciunilor pentru ofertani (IPO). n cazul unei discrepane sau al unui conflict, prevederile de mai jos
vor prevala asupra prevederilor din IPO.
Instruciunile pentru completarea Fiei de Date a Achiziiei snt oferite cu litere cursive.

1. Dispoziii generale
Nr.

Datele Autoritii Contractante/Organizatorului


procedurii

Rubrica

1.1.

Autoritatea contractant/Organizatorul
procedurii, IDNO:

[se indic denumirea complet a autoritii


contractante i IDNO]

1.2.

Obiectul achiziiei:

[descrierea succint a obiectului de achiziie]

1.3.

Numrul i tipul procedurii de achiziie:

Nr.:
Tipul procedurii de achiziie:

1.4.

Tipul obiectului de achiziie:

[bunuri / servicii / lucrri]

1.5.

Codul CPV:

[se indic codul CPV cel mai detaliat posibil


potrivit obiectului de achiziie]

1.6.

Numrul i Data Buletinului Achiziiilor


Publice:

Nr.

1.7.

Sursa alocaiilor bugetare/banilor publici:

[se indic sursa exact a surselor finaciare]

24

din

1.8.

Administratorul alocaiilor bugetare:

[se indic denumirea complet a instituiei]

1.9.

Pli/mijloace financiare din partea


partenerului de dezvoltare:

[se aplic sau nu se aplic]

1.10.

Denumirea cumprtorului:

[se indic denumirea complet a instituiei]

1.11.

Destinatarul bunurilor/serviciilor/
lucrrilor:

[se indic denumirea complet a instituiei]

1.12.

Limba de comunicare:

[limba de stat]
Adresa:
Tel:

1.13.

Pentru clarificarea documentelor de


atribuire, adresa autoritii contractante este:

Fax:
E-mail:
Persoana
de contact:

2. List bunurilor/serviciilor/lucrrilor i specificaii tehnice:


Nr.
d/o

Cod
CPV

Denumire
bunuri/servicii/lucrri solicitate

Unitatea
de
msur

Cantitate Specificarea tehnic deplin solicitat,


Standarde de referin
a

[Bunurile i/sau serviciile necesare]

3. Criterii i cerine de calificare


Ofertantul va include n ofert urmtoarele documente/cerine:
Nr.
3.1.

3.2.

3.3.

Denumirea documentului/cerinelor
Minim ani de experien specific n
livrarea bunurilor i/sau serviciilor /
executarea lucrrilor.
Capacitatea minim de producere sau
echipamentele necesare i/sau capacitate
minim profesional:
Valoarea minim (suma) a unui contract
individual ndeplinit pe parcursul perioadei
indicate (FDA 3.1.):

Cerine suplimentare

Obl.

introducei numrul anilor sau indicai nu se


cere, dac nu e cazul

Da

indicai cerinele sau lista echipamentelor,


sau nu se cere, dac nu este cazul

Nu

[indicai numrul de ani, sau indicai nu se


cere, dac nu este cazul. ] [indicai suma
sau indicai nu se cere, dac nu este cazul.
Suma respectiva nu va depi 100% din suma
ofertei. n cazul contractelor multianuale
suma respectiv nu va depi valoarea medie
de pli alocate pentru fiecare an].

Nu

25

3.4.

Disponibilitate de bani lichizi sau capital


circulant, sau de resurse creditare n sum
de minim (suma):

Indicai suma sau indicai Nu se cere dac


nu este cazul. Cifra respectiv nu va depi
suma necesar pentru finanarea contractului
pn la momentul recepionrii primei pli
de ctre ofertant conform contractului.

Nu

4. Pregtirea ofertelor
4.1.

nu vor fi acceptate]

Oferte alternative:

[forma garaniei a/b/c]


a) Oferta va fi nsoit de o Garanie pentru ofert (emis de o
banc comercial) conform formularului F3.2 din seciunea a 3a Formulare pentru depunerea ofertei
sau
b) Garania pentru ofert prin transfer la contul autoritii
contractante, conform urmtoarelor date bancare:
Beneficiarul plii:
Denumirea Bncii:
4.2.

Garania pentru ofert:

Codul fiscal:
Contul de decontare:
Contul trezorerial:
Contul bancar:
Trezoreria teritorial:
cu nota Pentru setul documentelor de licitaie sau Pentru
garania pentru ofert la licitaia public nr. ____ din _______
sau
c) Alte forme ale garaniei bancare acceptate de autoritatea
contractant.

4.3.

4.4.

4.5.

Garania pentru ofert va fi


1% din valoarea ofertei fr TVA.
n valoare de:
Ediia aplicabil a Incoterms
i
termenii
comerciali Incoterms 2013
acceptai vor fi:
Termenul
de
Pe parcursul anului 2015
livrare/prestare/executare:

4.6.

Metoda i condiiile de plat vor


lunar
fi:

4.7.

Perioada valabilitii ofertei va


[30 zile]
fi de:

4.8.

Ofertele n valut strin:

se accepta

5. Depunerea i deschiderea ofertelor


5.1.

Plicurile vor conine


urmtoarea informaie
suplimentar:

Licitaia Public nr. ______


Pentru achiziionarea de:
26

Autoritatea contractant:
Adresa autoritii contractante:
A nu se deschide nainte de:
Adresa:
Tel:
5.2.

Pentru depunerea ofertelor,


adresa autoritii
contractante/organizatorului
procedurii este:

Fax:
E-mail:
Data-limit pentru depunerea ofertelor este:
Data, Ora:

5.3.

Adresa:
Deschiderea ofertelor va
Tel:
avea loc la urmtoare adres:
Data, Ora:

6. Evaluarea i compararea ofertelor

6.1.

Preurile ofertelor depuse n


diferite valute vor fi
convertite n:
Sursa ratei de schimb n
scopul convertirii:
Data pentru rata de schimb
aplicabil va fi:

6.2.

6.3.

Modalalitatea de efectuare a
evalurii:

Factorii de evaluarea vor fi


urmtorii:

[lei MD]
[sursa ratei de schimb]
[data ratei de schimb]
Evaluarea va fi efectuat pe: [indicai: pe poziii sau, n cazuri
argumentate ntr-o not de justificare, pe loturi sau pe lista
ntreag, dac o astfel de modalitate de evaluare este necesar
pentru buna executare a viitorului contract i doar dac poziiile
incluse n lot sunt interdependente].
[n cazul aplicrii criteriului de avaluare Oferta cea mai
avantajoas economic, se indic factorii de avaluarea cu ponderea
pentru fiecare factor (suma ponderilor pentru toi factorii de
evaluare nu trebuie s depeasc 100%) i formula de calculare a
punctajului pentru fiecare factor, n caz contrar indicai nu se
aplic]

7. Adjudecarea contractului
7.1.

7.2.

Criteriul de evaluare aplicat


pentru adjudecarea
contractului va fi:
Suma Garaniei de bun
execuie (se stabilete
procentual din preul
contractului adjudecat):

Se va aplica criteriul de avaluare:


[Cel mai mic pre sau Oferta cea mai avantajoas economic]
[pe poziii sau pe loturi]
_____%
[forma garaniei de bun execuie a/b/c]

7.3.

Garania de bun execuie a


contractului:

a) Garania de buna execuie (emis de o banc comercial)


conform formularului F5.2 din seciunea a 5-a Formularul de
contract
sau
27

b) Garania de buna execuie prin transfer la contul autoritii


contractante, conform urmtoarelor date bancare:
Beneficiarul plii:
Denumirea Bncii:
Codul fiscal:
Contul de decontare;
Contul trezorerial:
Contul bancar:
Trezoreria teritorial:
cu nota Garania de bun execuie sau Pentru garania de
bun execuie la licitaia public nr. ______ din ___________
sau
c) Alte forme ale garaniei de bun execuie acceptate de
autoritatea contractant.
7.4.

Numrul maxim de zile


pentru semnarea i
prezentarea contractului ctre
autoritatea contractant:

[Indicai numrul de zile]

Conductorul grupului de lucru: ________________________________


*Coninutul prezentei Fie de date a achiziiei este identic cu datele procedurii din cadrul Sistemului
Informaional Automatizat REGISTRUL DE STAT AL ACHIZIIILOR PUBLICE. Grupul de lucru
pentru achiziii confirm corectitudinea coninutului Fiei de date a achiziiei, fapt pentru care poart
rspundere conform prevederilor legale n vigoare.

28

SECIUNEA 3
FORMULARE PENTRU DEPUNEREA OFERTEI
Urmtoarele tabele i formulare vor fi completate de ctre ofertant i incluse n ofert.

Formular

Denumirea

F3.1

Formularul ofertei

F3.2

Garania pentru ofert formularul garaniei bancare

F3.3

Formularul informativ despre ofertant

F3.4

Declaraia privind conduita etic a i neimplicarea n practici frauduloase


i de corupere

F3.5

Garanie de bun execuie

F3.6

Cerere de preselecie

29

Formularul ofertei (F3.1)


[Ofertantul va completa acest formular n conformitate cu instruciunile de mai jos. Nu se vor
permite modificri n formatul formularului, precum i nu se vor accepta nlocuiri n textul
acestuia.]
Data depunerii ofertei: ___ _____________________ 20__
Licitaia Nr.: _______________________________________
Invitaie la licitaia Nr.: ______________________________
Alternativa Nr.: ____________________________________
Ctre: ____________________________________________
[numele deplin al autoritii contractante]

________________________________________________________ declar c:
[denumirea ofertantului]

a) Au fost examinate i nu exist rezervri fa de documentele de licitaie, inclusiv


modificrile nr. ___________________________________________________________.
[introducei numrul i data fiecrei modificri, dac au avut loc]

b) ____________________________________________________________ se angajeaz s
[denumirea ofertantului]

furnizeze/presteze, n conformitate cu documentele de licitaie i condiiile stipulate n


specificaiile tehnice i pre, urmtoarele bunuri _______________________
________________________________________________________________________.
[introducei o descriere succint a bunurilor]

c) Suma total a ofertei fr TVA constituie:


________________________________________________________________________.

[introducei preul pe loturi (unde e cazul) i totalul ofertei n cuvinte i cifre, indicnd toate sumele i valutele
respective]

d) Suma total a ofertei cu TVA constituie:


________________________________________________________________________.

[introducei preul pe loturi (unde e cazul) i totalul ofertei n cuvinte i cifre, indicnd toate sumele i valutele
respective]

e) Prezenta ofert va rmne valabil pentru perioada de timp specificat n FDA4.7.,


ncepnd cu data-limit pentru depunerea ofertei, n conformitate cu FDA5.2., va rmne
obligatorie i va putea fi acceptat n orice moment pn la expirarea acestei perioade;
f) n cazul acceptrii prezentei oferte, ____________________________________________
[denumirea ofertantului]

se angajeaz s obin o Garanie de bun execuie n conformitate cu FDA7, pentru


executarea corespunztoare a contractului de achiziie public.
g) Nu sntem n nici un conflict de interese, n conformitate cu punctul IPO5.4.
h) Compania semnatar, afiliaii sau sucursalele sale, inclusiv fiecare partener sau
subcontractor ce fac parte din contract, nu au fost declarate neeligibile n baza prevederilor
legislaiei n vigoare sau a regulamentelor cu inciden n domeniul achiziiilor publice, n
conformitate cu punctul IPO5.5.
Semnat:________________________________________________
[semntura persoanei autorizate pentru semnarea ofertei]

Nume:_________________________________________________
n calitate de: ___________________________________________
[funcia oficial a persoanei ce semneaz formularul ofertei]

Ofertantul: _____________________________________________
Adresa: ________________________________________________
Data: ___ _____________________ 20__
30

L..

Garania pentru oferta (Garania bancar) (F3.2)


[Banca emitent va completa acest formular de garanie bancar n conformitate cu instruciunile
indicate mai jos. Garania bancar se va imprima pe foaie cu antetul bncii, pe hrtie special
protejat.]
__________________________________________________________________
[Numele bncii i adresa oficiului sau a filialei emitente]

Beneficiar: _______________________________________________________
[numele i adresa autoritii contractante]

Data: ___ _____________________ 20__


GARANIE DE OFERT Nr._________________
_______________________________________________________________ a fost informat c
[denumirea bncii]

____________________________________________________ (numit n continuare Ofertant)


[numele ofertantului]

urmeaz s nainteze oferta ctre Dvs. la data de ___ _____________________ 20__ (numit n
continuare ofert) pentru livrarea
__________________________________________
[obiectul achiziiei]

conform invitaiei la licitaia Nr. __________________ din ___ _____________________ 20__.


La cererea Ofertantului, noi, ____________________________________________, prin prezenta,
[denumirea bncii]

ne angajm n mod irevocabil s v pltim orice sum sau sume ce nu depesc n total suma de:
______________________ (_______________________________________________________)
[suma n cifre]

([suma n cuvinte])

la primirea de ctre noi a primei solicitri din partea Dvs. n scris, nsoite de o declaraie n care se
specific faptul c Ofertantul ncalc una sau mai multe dintre obligaiile sale referitor la condiiile
ofertei, i anume:
a) i-a retras oferta n timpul perioadei valabilitii ofertei sau a modificat oferta dup
expirarea termenului-limit de depunere a ofertelor; sau
b) fiind anunat de ctre autoritatea contractant, n perioada de valabilitate a ofertei, despre
adjudecarea contractului: (i) eueaz sau refuz s semneze formularul contractului; (ii) nu
accept rectificarea erorilor aritmetice, efectuat de ctre grupul de lucru, erori depistate n
ofert n timpul examinrii ei; sau (iii) eueaz sau refuz s prezinte garania de bun
execuie, dac se cere conform condiiilor licitaiei, ori nu a executat vreo condiie
specificat n documentele de licitaie, nainte de semnarea contractului de achiziie.
Aceast garanie va expira n cazul apariiei uneia dintre urmtoarele situaii:
a) Ofertantul devine ofertant ctigtor, la primirea de ctre noi a copiei ntiinrii privind
adjudecarea contractului i n urma emiterii Garaniei de bun execuie eliberat ctre Dvs.
la solicitarea Ofertantului, sau
b) Ofertantul nu devine ofertant ctigtor, fie n urma primirii de ctre noi a copiei ntiinrii
Dvs. despre numele altui ofertant ctigtor; fie la terminarea perioadei de treizeci de zile
dup expirarea valabilitii ofertei depuse de ctre Ofertant n cadrul licitaiei.
Prin urmare, orice cerere sau plat n conformitate cu aceast garanie trebuie recepionat de ctre
noi la oficiu pn la data respectiv inclusiv.
Prezenta garanie este valabil pn la data de ___ _____________________ 20__.
_________________________________________
[semntura autorizat a bncii]

31

Formular informativ despre ofertant (F3.3)


[Ofertantul va completa acest formular n conformitate cu instruciunile de mai jos. Nu se vor
permite modificri n formatul formularului, precum i nu se vor accepta nlocuiri n textul
acestuia.]
Data: ___ _____________________ 20__
Licitaia Nr.: _________________________

Pagina _____ din ____

A. Ofertani individuali
Informaii generale

1.
1.1. Numele juridic al ofertantului
1.2.

Adresa juridic a ofertantului n ara


nregistrrii

1.3. Statutul juridic al ofertantului


Proprietate
Form de organizare juridic
Altele
1.4. Anul nregistrrii ofertantului
1.5. Statutul de afaceri al ofertantului
Agent local/Distribuitor al
productorului strin
Intermediar
Companie de antrepozit
Altele
1.6.

Informaia despre reprezentantul


autorizat al ofertantului
Numele
Locul de munc i funcia
Adresa
Telefon / Fax
E-mail

Numrul de nregistrare pentru


TVA
Numrul de identitate al
1.8. ofertantului pentru impozitul pe
venit (pentru ofertanii strini)
Ofertantul va anexa copiile
1.9.
urmtoarelor documente:
1.7.

2.

n conformitate cu FDA3.
Informaii de calificare
32

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.
3.
3.1.

3.2.

Numrul de ani de experien


general a ofertantului n livrri de
produse petroliere
Numrul de ani de experien
specific a ofertantului n livrarea
produselor petroliere
Valoarea monetar a livrrilor de
bunuri similare pe parcursul
perioadei prevzute n FDA3.3.
Disponibilitate de resurse financiare
(bani lichizi sau capital circulant,
sau de resurse creditare, extras din
cont bancar etc.). Enumerai i
anexai copiile documentelor
justificative
Detalii privind capacitatea de
producere / echipamente disponibile

[indicai Nu se aplic, dac aceast informaie nu


se cere]
[indicai valoarea/valoarea cumulat conform
FDA3.3. sau Nu se aplic, dac aceast informaie
nu se cere]
[indicai Nu se aplic, dac aceast informaie nu
se cere]
[indicai Nu se aplic, dac aceast informaie nu
se cere]

Informaii financiare
Rapoarte financiare sau extrase din bilanul financiar, sau declaraii de profit / pierderi, sau
rapoartele auditorilor pentru ultimul an de activitate. Enumerai mai jos i anexai copii:
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Denumirea, adresa, numerele de telefon, telex i fax ale bncilor care pot oferi caracteristici
despre ofertant n cazul contactrii de ctre autoritatea contractant:
Denumirea: _____________________________________________
Adresa: ________________________________________________
Telefon: ________________________________________________
Fax:
________________________________________________

3.3. Informaie privind litigiile n care ofertantul este sau a fost implicat:
a) Orice proces pe parcursul ultimilor 3 ani:
Rezultatul sau sentina i suma implicat

Cauza litigiului

b) Procese curente, pe parcursul anului fiscal curent:


Situaia curent a procesului

Cauza litigiului

Not: Alte cerine i detalii pot fi adugate de ctre autoritatea contractant, dup caz

33

B. Partenerii individuali ai Asociaiei


Fiecare partener al Asociaiei va depune toat informaia solicitat n formularul de mai sus,
n compartimentele 1-3.
Anexai procura/mputernicirea pentru fiecare semnatar autorizat al ofertei n numele
4.1.
Asociaiei.
Anexai acordul semnat ntre toi partenerii ai Asociaiei (care va purta caracter obligatoriu
4.1.
n mod juridic pentru toi partenerii).
4.1.

Not: Alte cerine i detalii pot fi adugate de ctre autoritatea contractant, dup caz

34

Declaraia privind conduita etic i


neimplicarea n practici frauduloase i de corupere (F3.4)
[Ofertantul va semna i va include aceast declaraie n oferta depus. Declaraia semnat va fi
de asemenea inclus n contractele ofertanilor ctigtori. Nu se vor permite modificri n
formatul formularului, precum i nu se vor accepta nlocuiri n textul acestuia.]
Data: ___ _____________________ 20__
Licitaia Nr.: _______________________________________
Ctre: ____________________________________________
__________________________________________________ confirm prin prezenta c:
[denumirea ofertantului]

1.

2.
3.

4.

Nici unul dintre angajaii, companionii, agenii, acionarii, consultanii, partenerii notri sau
rudele sau asociai ai lor nu este n relaii care ar fi putut considerate ca un conflict de
interese, conform prevederilor din documentele de licitaie, punctul IPO5.
n cazul n care vom afla despre faptul unui conflict potenial, vom raporta imediat informaia
respectiv ctre autoritatea contractant.
Nici unul dintre angajaii, companionii, agenii, acionarii, consultanii, partenerii notri sau
rudele sau asociaii ai lor nu a fost angajat n practici de corupere, escrocherie, complotare,
constrngere sau alte practici anticoncureniale n procesul pregtirii ofertei din cadrul
prezentei licitaii, conform prevederilor din documentele de licitaie, punctul IPO10.
n legtur cu procedura respectiv de licitaie i cu orice contract care, eventual, ne va fi
adjudecat ca rezultat al acesteia, nu au fost, nici nu vor fi efectuate nici un fel de pli ctre
angajaii, companionii, agenii, acionarii, consultanii, partenerii notri sau rudele lor, care
snt implicai n achiziia public, implementarea contractului i aprobarea plilor
contractuale n numele autoritii contractante.

Semnat:________________________________________________
Nume:_________________________________________________
Funcia n cadrul companiei: _______________________________
Denumirea companiei: ____________________________________

35

L..

Garanie de bun execuie (F3.5)


[Banca comercial, la cererea ofertantului ctigtor, va completa acest formular pe foaie cu
antet, n conformitate cu instruciunile de mai jos.]
Data: ___ _____________________ 20__
Licitaia Nr.: _______________________________________
Oficiul Bncii: _____________________________________
[introducei numele complet al garantului]

Beneficiar: ________________________________________
[introducei numele complet al autoritii contractante]

GARANIA DE BUN EXECUIE


Nr. _______________
Noi, [introducei numele legal i adresa bncii], am fost informai c firmei [introducei numele
deplin al Furnizorului] (numit n continuare Furnizor) i-a fost adjudecat Contractul de achiziie
public de livrare ______________ [obiectul achiziiei, descriei produsele petroliere] conform
invitaiei la licitaia nr. din _________. 201_ [numrul i data licitaiei] (numit n continuare
Contract).
Prin urmare, noi nelegem c Furnizorul trebuie s depun o Garanie de bun execuie n
conformitate cu prevederile documentelor de licitaie.
n urma solicitrii Furnizorului, noi, prin prezenta, ne angajm irevocabil s v pltim orice
sum(e) ce nu depete [introducei suma(ele 1) n cifre i cuvinte] la primirea primei cereri n
scris din partea Dvs., prin care declarai c Furnizorul nu ndeplinete una sau mai multe obligaii
conform Contractului, fr discuii sau clarificri i fr necesitatea de a demonstra sau arta
temeiurile sau motivele pentru cererea Dvs. sau pentru suma indicat n aceasta.
Aceast Garanie va expira nu mai trziu de [introducei numrul] de la data de [introducei luna]
[introducei anul],2 i orice cerere de plat ce ine de aceasta trebuie recepionat de ctre noi la
oficiu pn la aceast dat inclusiv.
[semnturile reprezentanilor autorizai ai bncii i ai Furnizorului]

1
2

Banca va introduce suma(ele) specificate n Condiiile speciale ale contractului (CSC) i denominate, dup cum este specificat n
CSC, n valuta(ele) Contractului sau ntr-o valut liber convertibil acceptabil pentru autoritatea contractant.
Autoritatea contractant trebuie s in cont de situaiile cnd, n cazul unei extinderi a perioadei de executare a Contractului,
autoritatea contractant va avea nevoie s cear o extindere i a acestei garanii de la banc. O astfel de cerere trebuie s fie
ntocmit n scris i trebuie fcut nainte de expirarea datei stabilite n garanie. n procesul pregtirii acestei Garanii, autoritatea
contractant ar putea lua n considerare adugarea urmtorului text n formular, la sfritul penultimului paragraf: Noi sntem de
acord cu o singur extindere a acestei Garanii pentru o perioad ce nu depete [ase luni] [un an], ca rspuns al cererii n scris
a autoritii contractante pentru o astfel de extindere, i o astfel de cerere urmeaz a fi prezentat nou nainte de expirarea
prezentei garanii.

36

FORMULARUL (F3.6.)*
OFERTANT
__________________________________
(denumirea, numele, prenumele)
CERERE DE PRESELECIE
Ctre_________________________________________________________________________
(denumirea autoritii contractante i adresa complet)
______________________________________________________________________________
Ca urmare a anunului de participare aprut n Buletinul Achiziiilor Publice nr.________
din_________________ privind organizarea procedurii de achiziie ______________________
(ziua/luna/anul)
pentru achiziionarea _________________________________________________________
(denumirea produselor petroliere)
prin prezenta ne exprimm intenia de a participa n calitate de ofertant la etapa de preselectare.
Am luat cunotin de criteriile care vor fi utilizate pentru stabilirea candidailor selectai i anexm
la prezenta cerere documentele de calificare solicitate.
Data completrii___________________
Cu stim,
Ofertant
________________________________
(semntura autorizat)
____________
* Formularul se utilizeaz numai n cazul aplicrii procedurii de licitaie limitat, pentru
etapa de preselectare a candidailor

37

SECIUNEA 4
CAIETUL DE SARCINI
1. Locul destinaiei finale l constituie localitile n toate regiunile Republicii Moldova
Nord, Centru, Sud, Sud-Est
2. Cerine obligatorii:
2.1. Carburantul se livreaz la staia de alimentare n baza cardurilor emise de ctre Furnizor.
2.2. Ofertantul va crea autoritarii contractante posibilitatea de a achiziiona carburant (fr
plat n numerar) prin intermediul cardurilor valorice la staiile de alimentare ale furnizorului la
nivelul fiecreia dintre localitile menionate la punctul 1.
2.3. Livrarea cardurilor se face pe baza unei cereri de emitere de card din partea autoritii
contractante.
2.4. Preul a unui litru de carburant ofertat va fi cel afiat la staiile de alimentare ale
ofertantului cu aplicarea discountului ofertat.
2.5. Se va prezenta lista completa privind reeaua de distribuie la nivelul rii din care s
rezulte ca ofertantul deine staii de alimentare n localitile enunate la pct. 1.
2.6. Furnizorul va asigura autoritii contractante posibilitatea de a stabili limite individuale
valorice pentru fiecare card, inclusiv de a le modifica n sensul majorrii sau micorrii acestora.
2.7. Furnizorul va acorda permanent achizitorului posibilitatea accesrii online a
informaiilor privind situaia detaliat a tuturor achiziiilor de carburant efectuate de ctre fiecare
autovehicul al su.
2.8. Posibilitatea de a obine la orice staie de distribuie pe baz de card, informaii privind
valoarea rmas pentru fiecare card n parte.
2.9. Furnizorul va gestiona lista cardurilor pierdute sau furate i are obligaia s
blocheze/deblocheze utilizarea acestora n cel mult 24 ore de la solicitarea achizitorului.
2.10. Furnizorul are obligaia de a garanta c produsele furnizate respect standardele
minime de poluare aprobate conform legislaiei naionale i pot fi alimentate de la staiile existente
n localitile sus-mentionate.
2.11. Carburanii livrai trebuie s corespund calitativ normelor n vigoare. Se vor prezenta
n Formularul F4.1 condiiile tehnice de calitate i metodele de determinare a produselor, avnd la
baz standarde i omologri naionale sau internaionale.
3. Cerine privind propunerea financiar
3.1 n ceea ce privete propunerea financiar, aceasta va fi prezentat n conformitate cu
Formularul F4.2. Preul unitar ofertat va constitui preul mediu calculat de ctre ofertant utiliznd
preurile afiate la panourile informative n toat reeaua de distribuie n decurs de 15 zile pna la
data publicrii anunului de participare n Buletinul achiziiilor publice, la care se aplic un
discount.
Calcularea preului unitar se efectueaz conform formulei:

38

Unde,
Pu reprezint preul unitar ofertat;
M 1 reprezint media preurilor afiate la staiile din ntreaga reea pentru prima zi;
M 2 reprezint media preurilor afiate la staiile din ntreaga reea pentru a doua zi;
M 15 reprezint media preurilor afiate la staiile din ntreaga reea pentru a cincesprezecea
zi;
D% reprezint discount-ul aplicat.
3.2 Discount-ul va fi specificat expres n ofert i ulterior n contract, rmnnd neschimbat
pe ntreaga perioad de valabilitate al acestuia.
4. Furnizorul va asigura:
- personalizarea cardurilor pe fiecare autovehicul (pe numr de nmatriculare) ;
- configurarea cardului pe tipul carburantului;
- asisten permanent 24 h, 7 zile din sptmna, pentru ca, n cazul apariiei anumitor
deficiene n funcionarea cardurilor pentru carburant, Furnizorul sa fie n msura s soluioneze
problemele aprute n cel mai scurt timp posibil.
5. Alte prevederi:
5.1. Furnizorul va specifica daca toate cardurile sunt acceptate la toate staiile de benzina
situate n localitile menionate la pct. 1.
5.2. Furnizorul va pune la dispoziia achizitorului instruciuni de folosire a cardului.
5.3. Furnizorul va factura contravaloarea produselor la sfritul fiecrei luni, pentru
consumul efectuat, conform unei centralizri cu cantitatea alimentat pe fiecare autovehicul n
parte. Factura aferent consumului nregistrat pe fiecare card n parte va fi nsoita de un raport de
consum care va conine informaii detaliate cu privire la tranzaciile efectuate pe fiecare card i
main, locaie, dat, ora alimentrii, tipul carburantului i, dup caz, subtotalul cardului i totalul
general de carburant dup fiecare tranzacie.
5.4. Autoritatea contractanta i rezerva dreptul de a mri sau micora numrul de carduri.
5.5. Autoritatea contractant i rezerva dreptul de a suplimenta sau diminua cantitatea de
carburani n baza prevederilor normative.
5.6. Termenul solicitat pentru livrarea cardurilor la sediul autoritii contractante este de 5
zile lucrtoare de la data intrrii n vigoarea contractului i respectiv de la data transmiterii cererii
de emitere de carduri suplimentare.
Urmtoarele tabele i formulare vor fi completate de ctre ofertant i incluse n ofert. n cazul
unei discrepane sau al unui conflict cu textul IPO, prevederile de mai jos vor prevala asupra
prevederilor din IPO.

Formular

Denumirea

F4.1

Specificaii tehnice

F4.2

Specificaii de pre
39

40

Specificaii tehnice (F4.1)


produselor petroliere

Numrul
licitaiei:
Denumirea
licitaiei:

Data: ___ _________________ 20__

Alternativa nr.:
___________

Lot: ___________

Pagina: __din __

Denumirea bunurilor

Modelul
articolului

ara de
origine

Productorul

Specificarea tehnic deplin


solicitat de ctre autoritatea
contractant

Specificarea tehnic deplin


propus de ctre ofertant

Standarde
de
referin

Cod CPV
1

Produse petroliere:
Lotul 1

09132000-3

Benzin

- Cifra octanic, COR, min.


95;
- Aspect limpede i
transparent

Ai-95

[adugai numrul de rnduri i


detalii conform numrului de
articole individuale solicitate n
cadrul lotului]

Livrarea se efectueaz n
carduri la staiile PECO pe
parcursul anului 2015
Existena staiilor de
alimentare n toate regiunile
Republicii Moldova (nord,
centru, sud, sud-est)

SM SR
EN 228

Livrarea se efectueaz n
carduri la staiile PECO pe
parcursul anului 2015
Existena staiilor de

SM SR
EN 590

Total lot 1
Lotul 2

09134200-9

Motorin

Aditivii din motorin nu


trebuie s conin compui ai
metalelor i fosforului.
- Cifra cetanic, min. 51,0

Iarn
Var
41

- Punct de inflamabilitate,
min. 55 C
- Densitate la 20C, max.
860,0 kg/m3
- Viscozitate la 40C 2,004,50 mm2/s

alimentare n toate regiunile


Republicii Moldova (nord,
centru, sud, sud-est)

Lotul 3

09133000-0

09123000-7

Gaz lichefiat GPL

Lotul 4
Gaz metan

Livrarea se efectueaz n
carduri la staiile PECO pe
parcursul anului 2015
Existena staiilor de
alimentare n toate regiunile
Republicii Moldova (nord,
centru, sud, sud-est)
Livrarea se efectueaz n
carduri la staiile PECO pe
parcursul anului 2015
Existena staiilor de
alimentare n toate regiunile
Republicii Moldova (nord,
centru, sud, sud-est)

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ n calitate de: ________________


Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________

Specificaii de pre (F4.2)


*[Acest tabel va fi completat de ctre ofertant n corespundere cu tabelul Lista produselor petroliere (punctul 5) din INVITAIA LA LICITAIE]
Data: ___
_________________ 20__
Lot: ___________

Numrul licitaiei:
Denumirea licitaiei:

Denumirea bunurilor

Unitatea
de
msur

Cantitatea

Cod
CPV

Produse petroliere:

Pre mediu
calculat n
ultimele 15 zile
pn la data
publicrii
anunului de
participare
5

Alternativa nr.: ___________


Pagina: __din __

Discount % la
preul mediu
(maxim 2 cifre
dup virgul)

Pre unitar
ofertat

Pre ofertat
fr TVA

Suma cu TVA

litri

Lotul 1
09132100-4

Benzin Ai-95

litri

30000

litri

30000

litri

20000

m3

500

Lotul 2
09134220-5

Motorin euro
Lotul 3

09133000-0

Gaz lichefiat GPL


Lotul 4

09123000-7

Gaz metan
TOTAL

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ n calitate de: ______________


Ofertantul: _______________________ Adresa: ________________________________________________________

SECIUNEA 5
FORMULARUL DE CONTRACT

Formular
F5.1

Denumirea
Contract-model

44

Contract-model (F5.1)

A C H I Z I I I

P U B L I C E

CONTRACT Nr. _________


de achiziionare a produselor petroliere
Cod CPV: _____________________
____________20__

__________________________
(localitataea)

Furnizorul de bunuri

Autoritatea contractant

______________________________________,

______________________________________,

reprezentat prin ________________________,

reprezentat prin ________________________,

care acioneaz n baza ___________________,

care acioneaz n baza ___________________,

denumit(a) n continuare Vnztor

denumit(a) n continuare Cumprtor

______________________________________,

______________________________________,

pe de o parte,

pe de o parte,

(denumirea complet a ntreprinderii, asociaiei, organizaiei)


(funcia, numele, prenumele)

(statut, regulament, hotrre etc.)

(se indic nr. i data de nregistrare n Registrul de Stat)

(denumirea complet a ntreprinderii, asociaiei, organizaiei)


(funcia, numele, prenumele)

(statut, regulament, hotrre etc.)

(se indic nr. i data de nregistrare n Registrul de Stat)

ambii (denumii(te) n continuare Pri), au ncheiat prezentul Contract referitor la urmtoarele:


a.

Achiziionarea _______________________________________________________________,
(denumirea bunului)

denumite n continuare Bunuri, conform _____________________________,


(procedura de achiziie)

n baza deciziei grupului de lucru al Cumprtorului/Beneficiarului din


___ _______________________ 20__.
b.

Urmtoarele documente vor fi considerate pri componente i integrale ale Contractului:


a) Specificaia tehnic;
b) [adugai alte documente componente conform necesitii, de exemplu, desene,
grafice, formulare, protocolul de recepionare provizorie i final etc.]

c.

Prezentul Contract va predomina asupra tuturor altor documente componente. n cazul unor
discrepane sau inconsecvene ntre documentele componente ale Contractului, documentele
vor avea ordinea de prioritate enumerat mai sus.

d.

n calitate de contravaloare a plilor care urmeaz a fi efectuate de Cumprtor, Vnztorul se


oblig prin prezenta s livreze Cumprtorului/beneficiarului Bunurile i s nlture defectele
lor n conformitate cu prevederile Contractului sub toate aspectele.

e.

Cumprtorul se oblig prin prezenta s plteasc Vnztorului, n calitate de contravaloare a


livrrii produselor petroliere, precum i a nlturrii defectelor lor, preul Contractului sau
orice alt sum care poate deveni pltibil conform prevederilor Contractului n termenele i
modalitatea stabilite de Contract.

1. Obiectul Contractului
1.1. Vnztorul i asum obligaia de a livra Bunurile conform prezentului contract.
1.2. Cumprtorul se oblig, la rndul su, s achite i s recepioneze Bunurile livrate de
Vnztor.

2. Termeni i condiii de livrare


2.1. Livrarea Bunurilor se efectueaz la staiile de alimentare situate n
localitile:_____________________ [se indic de ctre autoritatea contractant].
2.2. Carburantul se livreaz la staia de alimentare n baza cardurilor, personalizate pentru
fiecare autovehicul, emise de ctre Vnztor;
2.3. Vnztorul va crea autoritii contractante posibilitatea de a achiziiona carburant (fr
plat n numerar) prin intermediul cardurilor valorice la staiile de alimentare ale
furnizorului la nivelul fiecreia dintre localitile menionate la punctul 2.1.
2.4. Livrarea cardurilor se face pe baza unei cereri de emitere de card din partea autoritii
contractante.
2.5. Termenul solicitat pentru livrarea cardurilor la sediul autoritii contractante este de 5
zile lucrtoare de la data nregistrrii contractului i respectiv de la data transmiterii
cererii de emitere de carduri suplimentare.

3. Preul i condiii de plat


3.1. Preul Bunurilor livrate conform prezentului Contract este stabilit n lei moldoveneti,
fiind indicat la panoul informativ al staiei de alimentare, la ziua alimentrii, cu aplicarea
ulterioar a discontului de ______ % [se indic conform ofertei operatorului economic
ctigtor] .
3.2. Suma total a prezentului Contract, inclusiv TVA, se stabilete n lei moldoveneti i
constituie: ____________________________________lei MD.
(suma cu cifre i litere)

3.3. Achitarea plilor pentru Bunurile livrate se va efectua n lei moldoveneti.


3.4. Vnztorul va factura contravaloarea produselor la sfritul fiecrei luni, pentru
consumul efectuat, conform unei centralizri cu cantitatea alimentat pe fiecare
autovehicul n parte. Factura aferent consumului nregistrat pe fiecare card n parte va
fi nsoita de un raport de consum care va conine informaii detaliate cu privire la
tranzaciile efectuate pe fiecare card i main, locaie, dat, ora alimentrii, tipul
carburantului i dac cumprtorul solicit subtotalul cardului i totalul general de
carburant dup fiecare tranzacie.

4. Condiii de predare-primire

4.1. Bunurile se consider predate de ctre Vnztor i recepionate de ctre Cumprtor


[destinatar, dup caz] dac au fost respectate condiiile expuse n caietul de sarcini iar
calitatea Bunurilor corespunde informaiei indicate n Specificaia tehnic;

5. Standarde
5.1. Produsele furnizate n baza contractului vor respecta standardele prezentate de ctre
furnizor n propunerea sa tehnic.
5.2. Cnd nu este menionat nici un standard sau reglementare aplicabil se vor respecta
standardele sau alte reglementri autorizate n ara de origine a produselor.

6. Obligaiile prilor
6.1. n baza prezentului Contract, Vnztorul se oblig:
a) s livreze Bunurile n condiiile prevzute de prezentul Contract;
b) s anune Cumprtorul dup semnarea prezentului Contract, n decurs de 5 zile
calendaristice, prin telefon/fax sau telegram autorizat, despre disponibilitatea
livrrii Bunurilor;
c) s personalizeze cardurile pe fiecare autovehicul (pe numr de nmatriculare) ;
d) s configureze cardurile pe tipul carburantului dac o astfel de cerin a fost
solicitat de autoritatea contractant;
e) Vnztorul asigur autoritii contractante posibilitatea de a stabili limite
individuale valorice pentru fiecare card, inclusiv de a le modifica n sensul
majorrii sau micorrii acestora.
f) s asigure asisten permanent 24 h/24 h, 7 zile din sptmn, pentru ca, n
cazul apariiei anumitor deficiene n funcionarea cardurilor pentru carburant,
Furnizorul sa fie n msura s soluioneze problemele aprute n cel mai scurt
timp posibil.
6.2. n baza prezentului Contract, Cumprtorul se oblig:
a) s ntreprind toate msurile necesare pentru asigurarea recepionrii n termenul
stabilit a Bunurilor livrate n corespundere cu cerinele prezentului Contract;
b) s asigure achitarea Bunurilor livrate, respectnd modalitile i termenele
indicate n prezentul Contract.

7. Fora major
7.1. Prile snt exonerate de rspundere pentru nendeplinirea parial sau integral a
obligaiilor conform prezentului Contract, dac aceasta este cauzat de producerea unor
cazuri de for major (rzboaie, calamiti naturale: incendii, inundaii, cutremure de
pmnt, precum i alte circumstane care nu depind de voina Prilor).
7.2. Partea care invoc clauza de for major este obligat s informeze imediat (dar nu mai
trziu de 10 zile) cealalt Parte despre survenirea circumstanelor de for major.
7.3. Survenirea circumstanelor de for major, momentul declanrii i termenul de aciune
trebuie s fie confirmate printr-un certificat, eliberat n mod corespunztor de ctre
organul competent din ara Prii care invoc asemenea circumstane.

8. Rezilierea
8.1. Rezilierea Contractului se poate realiza cu acordul comun al Prilor.
8.2. Contractul poate fi reziliat n mod unilateral de ctre:
a) Cumprtor n caz de refuz al Vnztorului de a livra Bunurile prevzute n
prezentul Contract;
b) Cumprtor n caz de nerespectare de ctre Vnztor a termenelor de livrare

stabilite;
c) Vnztor n caz de nerespectare de ctre Cumprtor a termenelor de plat a
Bunurilor;
d) Vnztor sau Cumprtor n caz de nesatisfacere de ctre una dintre Pri a
preteniilor naintate conform prezentului Contract.
8.3. Partea iniiatoare a rezilierii Contractului este obligat s comunice n termen de 5 zile
lucrtoare celeilalte Pri despre inteniile ei printr-o scrisoare motivat.
8.4. Partea ntiinat este obligat s rspund n decurs de 5 zile lucrtoare de la primirea
notificrii. n cazul n care litigiul nu este soluionat n termenele stabilite, partea
iniiatoare va iniia rezilierea.

9. Reclamaii
9.1. Reclamaiile privind cantitatea Bunurilor livrate snt naintate Vnztorului la momentul
recepionrii lor, fiind confirmate printr-un act ntocmit n comun cu reprezentantul
Vnztorului.
9.2. Preteniile privind calitatea bunurilor livrate snt naintate Vnztorului n termen de 5
zile lucrtoare de la depistarea deficienelor de calitate i trebuie confirmate printr-un
certificat eliberat de o organizaie independent neutr i autorizat n acest sens.
9.3. Vnztorul este obligat s examineze preteniile naintate n termen de 5 zile lucrtoare
de la data primirii acestora i s comunice Cumprtorului despre decizia luat.
9.4. n caz de recunoatere a preteniilor, Vnztorul este obligat, n termen de 5 zile, s
livreze suplimentar Cumprtorului cantitatea nelivrat de bunuri nelivrate, iar n caz de
constatare a calitii necorespunztoare s le substituie sau s le corecteze n
conformitate cu cerinele Contractului.
9.5. Vnztorul poart rspundere pentru calitatea Bunurilor n limitele stabilite, inclusiv
pentru viciile ascunse.
9.6. n cazul devierii de la calitatea confirmat prin certificatul de calitate ntocmit de
organizaia independent neutr sau autorizat n acest sens, cheltuielile pentru
staionare sau ntrziere snt suportate de partea vinovat.
10. Sanciuni
10.1. Forma de garanie de bun executare a contractului agreat de Cumprtor este
____________________________________________, n cuantum de __% din valoarea
contractului.
10.2. Pentru refuzul de a vinde Bunurile prevzute n prezentul Contract, se va reine garania
de bun executare a contractului, n cazul n care ea a fost constituit n conformitate cu
prevedrile punctului 10.1., n caz contrar Vnztorul suport o penalitate n valoare de
___% [indicai procentajul] din suma total a contractului.
10.3. Pentru livrarea cu ntrziere a produselor petroliere, Vnztorul poart rspundere
material n valoare de 0,1% din suma Bunurilor nelivrate, pentru fiecare zi de ntrziere,
dar nu mai mult de ___ % [indicai procentajul] din suma total a prezentului Contract.
n cazul n care ntrzierea depete ________ zile, se consider ca fiind refuz de a
vinde Bunurile prevzute n prezentul Contract i Vnztorului i se va reine garania de
bun executare a contractului, n cazul n care ea a fost constituit n conformitate cu
prevederile punctului 10.1.
10.4. Pentru achitarea cu ntrziere, Cumprtorul poart rspundere material n valoare de
___% [indicai procentajul] din suma Bunurilor neachitate, pentru fiecare zi de
ntrziere, dar nu mai mult de ___% [indicai procentajul] din suma total a prezentului
contract.

11. Drepturi de proprietate intelectual

11.1. Furnizorul are obligaia s despgubeasc achizitorul mpotriva oricror:


a) reclamaii i aciuni n justiie, ce rezult din nclcarea unor drepturi de
proprietate intelectual (brevete, nume, mrci nregistrate etc.), legate de
echipamentele, materialele, instalaiile sau utilajele folosite pentru sau n legtur
cu produsele achiziionate, i
b) daune-interese, costuri, taxe i cheltuieli de orice natur, aferente, cu excepia
situaiei n care o astfel de nclcare rezult din respectarea Caietului de sarcini
ntocmit de ctre achizitor.

12. Dispoziii finale


12.1. Litigiile ce ar putea rezulta din prezentul Contract vor fi soluionate de ctre Pri pe
cale amiabil. n caz contrar, ele vor fi transmise spre examinare n instana de judecat
competent conform legislaiei Republicii Moldova.
12.2. De la data semnrii prezentului Contract, toate negocierile purtate i documentele
perfectate anterior i pierd valabilitatea.
12.3. Prile contractante au dreptul, pe durata ndeplinirii contractului, s convin asupra
modificrii clauzelor contractului, prin act adiional, numai n cazul apariiei unor
circumstane care lezeaz interesele comerciale legitime ale acestora i care nu au putut
fi prevzute la data ncheierii contractului. Modificrile i completrile la prezentul
Contract snt valabile numai n cazul n care au fost perfectate n scris i au fost semnate
de ambele Pri.
12.4. Nici una dintre Pri nu are dreptul s transmit obligaiile i drepturile sale stipulate n
prezentul Contract unor tere persoane fr acordul n scris al celeilalte pri.
12.5. Prezentul Contract este ntocmit n trei exemplare n limba de stat a Republicii Moldova,
cte un exemplar pentru Vnztor, Cumprtor i Agenia Achiziii Publice.
12.6. Prezentul Contract se consider ncheiat la data semnrii i intr n vigoare dup
nregistrarea lui de ctre Agenia Achiziii Publice i, dup caz , de ctre una din
trezoreriile teritoriale ale Ministerului Finanelor, fiind valabil pn la ______________.
12.7. Prezentul Contract reprezint acordul de voin al ambelor pri i este semnat astzi,
___ ______________20__ .
12.8. Pentru confirmarea celor menionate mai sus, Prile au semnat prezentul Contract n
conformitate cu legislaia Republicii Moldova, la data i anul indicate mai sus.

13. Datele juridice, potale i bancare ale Prilor


Autoritatea contractant

Furnizorul de bunuri
Adresa potal:

Adresa potal:

Telefon:

Telefon:

Cont de decontare:

Cont de decontare:

Banca:

Banca:

Adresa potal a bncii:

Adresa potal a bncii:

Cod:

Cod:

Cod fiscal:

Cod fiscal:

14. Semnturile prilor


Furnizorul de bunuri
Semntura autorizat:

Autoritatea contractant
Semntura autorizat:

L..

L..

Contabil:
nregistrat Nr.:
Trezoreria:
Data: