Sunteți pe pagina 1din 26

Ministerul Educatiei si Tineretului al Repubplicii Moldova

Universitatea de stat a Republicii Moldova


Facultatea Stiinte Economice
Specialitatea : Business si Administrare

Lucrare Individuala
la informatica

Tema lucrarii:Inregistrarea unei policlinici

Efectuat:Tatiana Moscliuc
Grupa:BA702

Cuprins
1) Introducere
2) Tema lucrarii
3) Formularea problemei
4) Obiectivele problemei.Scopul crearii BD
5) Crearea Tabelelor-Fundament al Bazei de Date
6)Crearea Cererilor
7)Crearea Rapoartelor
8)Crearea butoanelor in cadrul Formularelor
9)Concluzii

1)Introducere
In prezent ,cind dezvoltarea in oricce domeniu este strins legata cu

volumul

de informatii detinut si metodele de gestionare a ei,utilizarea programelor


speciale,cum ar fi de exemplu MSAccess permite acest lucru usurind,facilitind si
imbunatatind gestionarea informatiei,cit si a activitatii in general.
Sistemul de gestiune a Bazelor de Date(SGBD) MSAccess este acel sistem de
programare care ne da posibilitatea sa organizam,memoram,colectam,regasim si sa
prezentam datele de care dispunem.
Trasaturile distinctive ale sistemului sunt:
a)Fiind creat pentru Windows si lucrind in acest mediu access utilizeaza toate
facilitatile grafice ale acestora;
b)ofera posibilitatea prezentarii datelor intrun mod sugestiv,folosind
forme,rapoarte,diagrame si obiecte grafice;
c)Permite regasirea datelor de interes prin formarea unei cereri;
d)Numerosi asistenti pusi la dispozitie usureaza si sporesc eficienta muncii de
proiectare prin solutiile predefinite oferite;
e)Anumite relatii de rutina pot fi automatizate prin mecanismul de definire si
utilizare a macro-comenzilor.
O Baza de Date este o colectie de elemente destinate gestionarii informatiilor
despre un anumit subiect colectare si prezentare intr-un anumit scop.
Elementele Bazei de date sunt numite obiective.O Baza de Date poate sa
contina urmatoarle clase principale de cereri,forme,rapoarte,macro-comenzi.

2)Tema lucrarii:Inregistrarea,gestionarii unei


policlinici ;

3)Formularea problemei:
Sa se proiecteze o Baza de Date care ne-ar ajuta sa facem prognoze vizavi de
gestionarea si inregistrarea datelor intr-o policlinica X.
Mi-am propus sa creez o Baza de Date care ne-ar permite sa analizam
schimbarile care vor aparea pe parcursul unei perioade de timp vizavi de pacienti
,adica gratie acestei Baze de Date vom putea sa ne familiarizam cu informatii
despre bolnavi cit si tratamentul acestora.
a.In acest scop mai intii trebuie sa stabilim urmatoarele:Cum si cind sa se ia la
evidenta informatia despre pacienti ?
Raspunsul poate sa fie urmatorul:la fiecare internare sa se faca inregistrarile
pentru informatia despre pacienti(date personale ,maladia)
b.In ce forma sa fie inregistrata informatia?Desigur ca raspunsul este
Tabelele-ce reprezinta o metoda destul de comoda.
c.De cite tabele vom avea nevoie?
De regula informatia poate fi inregistrata conform unor criterii ,In acest caz
voi proiecta 4 Tabele ,in care voi introduce datele necesare pentru ilustrarea
dirijarea policlinicii X.
d.O tabela obisnuita consta din coloane si rinduri.De obicei intr-o colona se
introduc informatiiomogene de acelasi tip in toate rindurile.

Initial voi crea o tabela principala Pacient ,care 8 cimpuri a cite 20 rinduri,in
ele voi introduce informatii espre pacienti.
e.Dupa ce am stabilit ca voi avea o tabela in care voi introduce informatii
despre pacienti,este necesa sa mentionez ca din moment ce evidenta unei
policlinici consista o informatie ampla si diversa,voi avea nevoie si de alte
tabele:Tratament
Medicamente,Sectii,care vor forma o Baza de Date cu o vasta informatie despre
bolnavi.

4) Obiectivele problemei.Scopul crearii BD


Mi-am pus drept scop sa creez aceasta Baza de Date,pentru a facilita si a asigura
inregistrarile si evidenta bolnavilor in policlinica data .
Obiectivele:
a)Crearea unei BD ce va duce evinta bolnavilor;
b)Usurarea procesului de inregistrare si pastrare a informatiei;
c)Posibilitatea actualizarii datelor despre fiecare pacient;

5) Tabele: Tabelul se considera fundament al BD deoarece fiecare


din clasele de obiecte :cereri.forme rapoarte si macrosuri se definesc in baza
Tabelelor.Este necesar sa creem Tabele care vor servi drept fundament al BD,la
etapa de proiect,indicind coloanele cu tipul informatiei ce se contine in ele si
proprietatile respective,iar la etapa de tabela obisnuita introducind informatia
respectiva.

Initial am creat tabelul Pacient in care am introdus informatii despre


CodPacient-reprezinta codul numeric al bolnavilor dupa care sunt notati in registru
policlinicii,NumePacient-numele si prenumele pacientilor, Anul Nasterii-anul in

care s-au nascut,Adresa-domiciliul acestara ,DenMaladiei-boala de care sufera


pacientii,DataPrimirii-data cind au fost internati,DataEliberarii-data cind s-au
externat,Medic- numele medicului care-i trateaza.

In imaginele de mai jos am ilustrat Tabelul Pacient in Imagine de proiect si


rezultat.Am gasit de cuviinta sa pun cheea primara la cimpul CodPacient,deoarece
cimpul dat imi va servi ca legatura directa cu un alt tabel cu acelas substrat logic.

Acesta imagine reprezinta Tabelul Tratament in viziune de proiect!

Tabelul Tratament completata cu inregistrari:

Tabela Medicamente in imagine de proiect,cheea primara este stabilita


cimpului CodSectie!

Datele informationale ale tabelei Medicamente:

Tabelul Sectii in forma de proiect


Cheea primara a fost atribuita cimpului Medic!

Inregistrarile tabelei Sectii:

Relatiile dintre tabele

6)Crearea Cererilor(Interogarilor)
Cererile reprezinta modalitati de selectie si afisare a informatiei din unul sau mai multe
tabele formate cu ajutorul unor conditii logice.

ProgramulAccess pune la disrozitie mai multe tipuri de interogari pe care le voi ilustra
in continuare:
Cereri de tip select(Select query)-extrag si afiseaza inregistrari in fereastra Tabele
din modul de vizualizare Datasheet.Aceste cereri sunt de trei tipuri:
Tip I:
a)Sa se proiecteze o cerere de tip select care sa ne selecteze pacientii care locuiesc
in Telenesti
Imaginele de mai jos ne reprezinta aceasta cerere in imagine de proiect,cit si
rezultat.

b)Sa se proiecteze o cerere care sa afiseze pacientii care sunt nascuti in anul 1988

Proiectul cererei Anul nasterii!

Rezultatul cererei Anul nasterii:

c)Sa se proiecteze o cerere care sa ne ilustreze racientii care se afla sub


supravegherea medicului Cuzuc Valeriu

Cererea Medic sub forma de proiect si rezultat!


Tip II
a) Sa se creieze o cerere care sa selecteze denumirile de medicamente care expira la
data de 09/06/09

Crererea TermenExp proiect/rezultat!

b) Sa se

proiecteze o cerere care sa selecteze pacientii ce consuma medicamente ce


au pret mai mic sau egal cu 50:

c)Sa se creieze o cerere care sa ne afiseze racientii care consuma medicamente in


cantitati mai mari ca 2:

Proiectarea cererei ConsMed si rezultatul ei!

Cerere de tip MakeTable-creaza tabele noi bazate pe inregistrarile care respecta


inregistrarile de selectie!In imaginea de mai jos am reprezentat proiectul unei cereri
Make Table:

Imaginea data reprezinta caseta Make Tble,in care am indicat tabela pe care am creato:RegistruPoliclinica;

Rezultatul cererei Make Table,care canstituie de fapt datelecare vor fi


incluse in tabela nou creata:

Cerere de tip Append-sau cerere de adaugare ,adauga inregistrari la sfirsitul unui


tabe!
Ilustrarea unei cecerei de tip Append in forma de proiect!

Imaginea data reprezinta caseta de dialog a cererii Append,in care am indicat ca sa


se adauge informatia in tabela CopyRegistruPolicinica!

Tabelul de tip Append cu informatia pe care o va introduce in tabelul


CopyRegistruPoliclinica!

Cerere de tip UpDate-reprezinta o cerere de actualizare,cu ajutorul careia


se vor actualiza,careva date indicate;
Cererede tip UpDate in forma de proiect!

Cerere de tip Crosstab-cererea Crosstab este o cerere incrucisata cu


ajutorul careia voi putea sa creiez o cerere in care voi introduce informatia in rinduri si
coloane;
Exemplu de cerere de tip Crosstab in etapa de proiect:

Imaginea data reprezinta cererea Crosstab la etapa de rezultat!

Cerere de tip Delete-reprezinta o cerere cu ajutorul careia putem sa stergem


careva inregistrari dintr-un tabel.
In imaginea de mai jos este reprezentata o cerere de tip Delete in forma de proiect:

7)Crearea Rapoartelor
In scopul de a obtine rezultatele din BD intr-o forma convenabila sau de document
este necesar de a proiecta rapoarte.Un raport este un obiect care extrage informatia din
BD si o aranjeaza conform proiectului realizat de utilizator/
In continuare prezentam proiectele si rezultatele rapoartelor formulind probleme.

Raportul1:Proiectam un raport in baza cererii

Proiectarea raportului!

Rezultatul raportul TotalInfoR :

Raportul2-Sa se creeze un raport in baza unei cereri cu parametru:

\
Cerera cu parametru in baza careia s-a creat raportul

Pentru a obtine un raport pe o localitate anuma este nevoie sa introducem


denumirea localitatii dorite!

Crearea butoanelor de comanda in cadrul formularelor!


In scopul de a imbunatati si de acrea un confort mai mare la exploatarea unei BD
se pot utiliza obiecte de tipul formularelor ,care creaza confort prin
corectitudine,timp economisit etc.
Pentru executarea unor actiuni care se repeta frecvent sau pentru a facilita accesul
la obiectele BD,putem crea in cadrul formularelor butoane de comanda ,apasarea
carora ar declansa anumite actiuni.Actiunile pot fi dintre cele mai diverse :de
deschiderea unui alt formular.tabel,cerere,tiparirea unui raport,etc.Acesta actiuni pot
fi definite de catre utilizator prin crearea unor comenzi macro.
In continuare voi afisa macoinstructiunile la etapa de proiect,cu ajutorul
carora am creat butoanele formularului Baza,care-i afisat in imaginea de mai jos:

Pentru ca formularul Baza sase deschida automat actionam Auto Exec!

Macrourile care au constituit drept fundament la crearea formularelor,afisate in


forma de proiect: