Sunteți pe pagina 1din 4

Subsistemul Informational

Intre componentele sistemului de management al firmei


subsistemul informational
frapeaza prin dinamism si flexibilitate
pronuntata, rezultat in principal al aplicarii spectaculoaselor progrese
in informatica. Poate tocmai de aceea se manifesta si tendinta
nefondata stiintific de a pune semnul egalitatii intre sistemul
informational si sistemul informatic.
Subsistemul informational desemneaza totalitatea datelor,
informatiilor, circuitelor informationale, fluxurilor informationale,
procedurilor si mijloacelor de tratare a informatiilor existente intr-o
intreprindere care au drept scop sa asigure suportul informational
necesar pentru stabilirea si indeplinirea obiectivelor planificate.
Sistemul informatic, spre deosebire de precedentul, are o sfera de
cuprindere sensibil mai restransa.
In esenta, sistemul informatic cuprinde pe langa tehnica electronica
de calcul, datele informatiile, fluxurile si procedurile informationale
din intreprinderea care beneficiaza in mod direct de interventia
sistemelor automate de calcul.
Tinand cont de modul de definire se poate afirma ca din punct
de vedere cantitativ sistemul informatic este inferior celui
informational, fiind fireste net superior pe plan calitativ.
Componentele de baza ale unui subsistem informational si
anume: data, informatia, fluxul informational, circuitul informational,
procedura informationala si mijloacele de tratare a informatiei.
Precizam ca in continuare vom defini si caracteriza succint aceste
componente, din punct de vedere al managementului firmei, al
utilizatorului si beneficiarului de informatii si nu din cel al
informaticianului ceea ce se va reflecta intr-o serie de particularizari.
Data constituie o descriere literica si/sau cifrica a unui fenomen
din cadrul sau din afara unitatii economice. Spre deosebire de
aceasta, din punct de vedere al managementului, informatia este aceea
data care aduce un plus de cunoastere.
Deci sfera informatiilor este sensibil mai restransa decat a
datelor, fiind acelea care de fapt influienteaza desfasurarea activitatilor
din cadrul intreprinderii. O conducere rationala tinde sa limiteze
obiectul de activitate al sistemului informational numai la informatii.
In cadrul fiecarei societati comerciale si regii autonome exista
un mare volum de informatii caracterizat printr-o diversitate
deosebita. Specialistii au delimitat nu mai putin de 23 de categorii de

informatii in functie de 8 criterii. Cunoasterea categoriilor de


informatii din firma este deosebit de importanta intrucat fiecare
prezinta anumite caracteristici, a caror luare in considerare este
esentiala pentru functionalitatea componentelor si ansamblului
intreprinderii. Daca ne referim de exemplu la clasificarea informatiilor
in orale, scrise si audiovizuale potrivit criteriului mod de exprimare,
acestea se diferentiaza intre ele in ceea ce priveste suportul
informational, persistenta, viteza de vehiculare, durata si ritmul
inregistrarii, gradul de nuantare, costurile implicate, pregatirea
solicitata beneficiarului de informatii etc.
Fluxul informational, componenta dinamica a sistemului
informational, desemneaza concomitent o categorie de informatii care
circula intre emitent si beneficiar, iar circuitul informational este
reprezentat de traiectoria pe care acesta este vehiculata.
Fluxurile
sistemului
informational
fiind
esentiale
pentru
functionalitatea sa. Pentru a satisface variatele cerinte ale cadrelor de
conducere si executie in cadrul intreprinderilor se realizeaza o mare
varietate de fluxuri ce difera intre ele in special din trei puncte de
vedere- frecventa producerii, directia de vehiculare si caracteristicile
organizatorice ale emitatorilor si beneficiarilor de informatii.
Pentru conducere deosebit de importante sunt procedurile
informationale. Continutul lor reflecta pregnant necesitatile decizionale
si de informare ale conducatorilor pentru exercitarea atributiilor ce le
revin. Prin procedurile informationale se stabilesc suportii de
informatii utilizati (boniere, registre, benzi magnetice, discuri
magnetice etc.), mijloacele utilizate pentru culegerea, inregistrarea,
prelucrarea si transmiterea informatiilor, operatiile concrete ce se
aplica asupra informatiilor si succesiunea acestora si, element
esential pentru management, modelele si formulele de calcul
utilizabile. Calitatea procedurilor informationale depinde de masura in
care asigura satisfacerea cerintelor de informatii ale beneficiarilor,
indiferent ca sunt cadre de conducere sau de executie.
Mijloacele de tratare a informatiilor constituie componenta
tehnico-materiala a sistemului informational. In cadrul lor se include
toate instrumentele si echipamentele care sunt implicate in tratarea
informatiilor incepand cu cele mai simple
creionul, stiloul- si incheind cu
cele mai complicate-calculatoarele electronice de generatia a Va.
Volumul si structura mijloacelor de tratare a informatiilor
manuale ( masini de dactilografiat, masini de contabilizat, si
facturat, creion, stilou, etc.),-automatizate (calculatoare electronice
de diferite tipuri)-conditioneaza sensibil parametrii sistemului

informational in ceea ce priveste volumul informatiilor, capacitatea


de stocare a datelor, viteza de vehiculare si prelucrarea
informatiilor, exactitatea si siguranta calculelor, costurile
informationale etc.
Caracteristic intreprinderii moderne este apelarea pe scara larga
la sistemele de calcul automatizate bazate pe calculator. Un astfel de
sistem cuprinde doua parti: -hardware si software. Prin hardware
desemnam resursele fizice ale sistemului de calcul, fiind compus
din ansamblul circuitelor fizice incorporate de calculator si
echipamentele ce-i sunt asociate sub forma de blocuri functionale,
unitati de tratare a informatiei, dispozitive etc. In schimb, software
desemneaza resursele logice ale sistemului de calcul compus din
ansamblul programelor utilizate pe parcursul tuturor etapelor
tratarii automate a informatiilor. Conducerea este practic
interesata de software, intrucat acestea, pe baza valorificarii
valentelor constructiv-functionale ale calculatorului, ii ofera
informatiile sub forma prestabilita.
In cadrul intreprinderii, orice sistem informational indeplineste
mai multe functii care exprima rolul si contributia sa la desfasurarea
adecvata a activitatilor.
Sistemul informational este necesar sa asigure ansamblul
informatiilor pentru initierea, fundamentarea si adoptarea deciziilor
de conducere, ceea ce reprezinta continutul functiei decizionale. Pe
masura cresterii complexitatii si dinamismului firmelor, a infaptuirii
de facto a economiei de piata, se se reflecta in amplificarea
numarului, frecventei si dificultatilor deciziilor, functia decizionala a
sistemului informational devine tot mai importanta. De altfel, in acest
sens in ultimii ani in literatura de specialitate, ca si in practica
economica se fac tot mai des referiri la sistemul informational de
management, prezentat de regula in literatura de specialitate cu
formula M.I.S. (Management Informational System).
In raport in special cu executantii, sistemul informational
exercita functia operationala. Aceasta consta in esenta in asigurarea
personalului cu ansamblul informatiilor necesare realizarii multimii
de actiuni implicate de executarea sarcinilor atribuite. Transformarile
survenite in intreprinderi in ultimele decenii, reflectate in amplificarea
complexitatii produselor de munca de executie ca urmare a
mecanizarii complexe, automatizarii, cibernetizarii, si mai recent,
robotizarii, au ca urmare conditionarea crescanda a eficacitatii
desfasurarii lor de asigurarea unui amplu si cuprinzator set de
informatii.
Revolutia stiintifico-tehnica contemporana, impreuna cu
intensificarea participarii la diviziunea internationala a muncii si in

special trecerea la economia de piata determina necesitatea posedarii


de catre personalul firmelor a unui volum mare de informatii care nu
privesc direct si nemijlocit propria unitate.
Functia de documentare, exprima menirea gnosioalogica a
sistemului informational, valorificarea lor in interesul intreprinderii,
ulterioara si partiala, pe plan decizional conditionand sensibil pe
termen lung eficienta firmei.
Sistemul informational, prin functiile sale are in cadrul
societatii comerciale si regiei autonome acelasi rol ca si sistemul
circulatoriu in cadrul corpului omenesc. Asigurarea informatiei
necesare tuturor componentelor intreprinderii este la fel de vitala ca si
irigarea cu sange a fiecarui organ uman.