Sunteți pe pagina 1din 3

Colegiul Naional

Alecsandri
Bacu

Vasile

Procedura operaional:

privind stabilirea CD
Cod P O

Ediia: 1
Nr. exemplare:
Revizia: 0
Nr. exemplare: 1
Pag. 1 din 6
Exemplar: 1

CEAC

1. Lista responsabilitilor cu elaborarea, verificarea i aprobarea ediiei sau, dup caz, a reviziei n
cadrul ediiei procedurii operaionale.

ELEMENTE PRIVIND
RESPONSABILII/
OPERAIUNEA
1
ELABORAT

0
1.1
1.2
1.3

VERIFICAT
APROBAT

NUMELE I
PRENUMELE

FUNCIA

2
Ptrcan Luminia
Daniela
Codreanu Teona
Cauti Vasile

DATA

3
Secretar CEAC,

4
12.01.2012

Preedinte CEAC
Director

19.01.2014
20.01.2012

SEMNTUR
A
5

2. Situaia ediiilor i a reviziilor n cadrul ediiilor procedurii operaionale


Ediia/ revizia n
cadrul ediiei

Componenta revizuit

Modalitatea reviziei

Data de la care se aplic


prevederile ediiei sau
reviziei ediiei

1
2
3
4
Ediia 1
x
x
20.01.2012
2.1.
Revizia 1
2.2.
Revizia 2
2.3
3. Lista cuprinznd persoanele la care se difuzeaz ediia sau dup caz, revizia din cadrul ediiei
procedurii operaionale:
Scopul
difuzrii

Departament/
Compartiment/
Comisie

3.1

Aplicare

Biroul de Relaii
Publice/Conducere

3.2

Aplicare

Compartiment
programe

3.3

Aplicare

Comisia de
curriculum

3.4

Evidena

CEAC

Funcia

Numele i
prenumele

Data
primirii

Director

Cauti Vasile

20.01.
2012

Consilier
educativ

Mocanu Ramona

20.01.
2012

Responsabil
comisie

Codreanu Teona

20.01.
2012

Ptrcan Luminia
Daniela

20.01.
2012

Secretar
CEAC

Semntur
a

4. Scopul procedurii: stabilirea CD, n funcie de solicitrile elevilor, resursele i politica colii
5. Domeniul de aplicare: Se aplic elevilor i personalului didactic al colegiului.
6. . Definiii i abrevieri:
6.1 Definiii: CDS stabileste curriculum-ul nucleu aprofundat, curriculum-ul extins i disciplinele
opionale realizate n fiecare an colar, conform numrului de ore alocat n acest scop prin planul-cadru de
nvmnt (scheme orare).
6.2 Abrevieri:
CDS - Curiculumul la decizia colii;

Colegiul Naional
Alecsandri
Bacu

Vasile

Procedura operaional:

privind stabilirea CD
Cod P O

Ediia: 1
Nr. exemplare:
Revizia: 0
Nr. exemplare: 1
Pag. 2 din 6
Exemplar: 1

CEAC

OMEN Ordinul ministrului educaiei naionale;


OMEC Ordinul ministrului educaiei i cercetrii;
7. Documente de referin:
OMEN 3449/1999 de aprobare a Metodologiei privind regimul disciplinelor opionale;
Notificarea MEN nr. 11667/27.07.1999 cu privire la statutul CD n nvmntul secundar;
OMEC 3638/2001 privind aprobarea planurilor-cadru de nvmnt pentru clasele V-VIII;
Regulamentul de organizare i funcionare a unitilor de nvmant preuniversitar.
Legea nr.1/2011- Legea educatiei nationale
8. Descrierea procedurii:
Oferta CDS se elaboreaz de Comisia pentru Curriculum, se avizeaz de CP i se aprob de CA.
Comisia pentru curriculum stabilete proiectul CDS, n funcie de solicitri, resurse i politica colii.
n Colegiul Naional Vasile Alecsandri, curriculumul la decizia colii se raporteaz la viziunea i
misiunea colii, urmrind, prin disciplinele opionale oferite.
Dup aprobarea disciplinelor din CDS, n baza opiunii scrise a elevilor i raportand la resursele existente
(materiale si de personal), aceste discipline opionale devin obligatorii pentru elevi i profesori n anul
colar respectiv.Notele obinute la disciplinele opionale se consemneaz n catalog i fac parte din situaia
colar semestrial i anual a elevului. Structura programei pentru disciplina opional:

de nvare;

Calendarul stabilirii CDS:


Ianuarie:
dezvoltarea CDS - diriginti
de discipline opionale oferite de MEN - diriginti
responsabil comisie curriculum
ilor metodice; - sefi comisii metodice
de ctre diriginti- diriginti
- sef comisie curriculum
r urmtor de ctre Comisia de curriculum;
- director
- director
Februarie:
-ul scolii; - responsabil
comisie curriculum;
Martie:
Cojocaru Laura, Lazr Ingrid
Aprilie:
elevi - diriginti
- sef comisie curriculum + CA
Elaborarea schemelor orare-Comisie elaborare orar
de elevi; - cadrele
didactice care au propus disciplinele optionale alese de elevi
Reprezentativ al Parintilor si Consiliului Scolar al Elevilor cadrele didactice care vor preda disciplinele
respective

Colegiul Naional
Alecsandri
Bacu

Vasile

Procedura operaional:

privind stabilirea CD
Cod P O

Ediia: 1
Nr. exemplare:
Revizia: 0
Nr. exemplare: 1
Pag. 3 din 6
Exemplar: 1

CEAC

-optional la nivel de scoala de catre CA - director


- CA
Mai:
Transmiterea programelor disciplinelor opionale la ISJ; - cadrele didactice care vor preda disciplinele
- cadrele
didactice care vor preda disciplinele
preda disciplinele
- Serviciul secretariat
FIA DE OPIUNI
CURRICULUM LA DECIZIA COLII
Subsemnatul, __________________________________________, elev n clasa ________, optez n anul
colar ................., pentru urmtoarea disciplin opional cuprins n oferta colii:
LISTA DISCIPLINELOR OPTIONALE

Etc
Nr.crt.

Optionalul care se dorete

Durata

Observaii

Declar c opiunea mi aparine i c am fost informat c aceasta are caracter obligatoriu pe parcursul
anului colar, fr a mai putea reveni n niciun fel asupra acesteia.
Data:
Semntura:
FISA DE AVIZARE A PROGRAMEI PENTRU DISCIPLINA OPTIONALA
AN SCOLAR .................................
DISCIPLINA .....................................
Conform cu prevederile legale n vigoare.