Sunteți pe pagina 1din 15

9.

Evaluare i consiliere vocaional

PSIHOLOGIA PERSONALULUI
An III Psihologie

9. Evaluarea i consilierea vocaional


9. 1. Contextul consilierii profesionale
Lumeaactual amuncii arecaracteristici decaretrebuies inem cont n consilierea
profesional , fie c ne referim la consilierea voca ional , ca etap preliminar a consilierii
profesionale, fiec nereferimlamanagementul carierei,caetap final aacestuiproces.
n opinia lui Denham J. (2000), exist o mare cerere de creativitate, iniiativ,
colaborare icapacitate de integrare a informa iilor,disciplinelorsautehnologiilor(accentpe
competen e diverse sau pe explorarea specializ rilor de grani ntre discipline). n acelai
timp se manifest influene multiple, globale i locale, sociale, economice, environmentale
asuprauniversuluimunciiialform riiprofesionale,exist ocontinu presiunesprevitez i
diversitate n nvare i are loc o cretere a importan ei flexibilitii n munc , nv are i
via social .Maimult,progresulindividualsebazeaz nupeloialitateivechimenfirm ci
pe merit /valoare personal i prin aderarea (chiar temporar ) la valorile /cultura
organiza ional .
Acestecaracteristicialelumiimodernegenereaz solicit rispecificelacaretrebuies
fac fa angaja ii.Astfel,ncontextulactual:
a)schimb rilerapidesocio-profesionalesolicit capacit idenvare rapid din partea
angaja ilor;
b) dezvoltarea de noi cunotin e i tehnologii cer capacitatea de integrare /asimilare
continu deinforma ii;
c) influen ele globale i locale (economice, sociale) care se manifest la nivelul
managementului afacerilor cer o capacitatea sporit de adaptare a angaja ilor i
interiorizare a normelor i culturii organizaionale;
d)cretereadiversit iinmunc ,nv are,stildevia solicit amaimareflexibilitate
din partea indivizilor;
e) accentul pus pe competen e probate i valori organiza ionale pun n valoare
meritocra ia,competitivitatea;
d) ncurajarea unui management personal al carierei solicit investiii personale (n
formare,cultivarederela iiprofesionale,munc )iasumarea riscului (acceptarea unor
posturisimilarelafirmelacareexist ansemaimaridepromovare).
La toate acestea se adaug o ofert din ce n ce mai bogat din partea angajatorilor
(oportunit i de dezvoltare i formare, satisfac ie, management flexibil etc.) i exigen e
sporite din partea acestora, solicitnd o ofert consistent din partea angaja ilor (adaptabili,
posednd competen e multiple i transferabile, avnd abilitatea de a lucra n echipe diverse
etc.) (Denham J., 2000)
n acest context, alegereaprofesieiesteimportant att pentru reuitaindividual cti
pentrueficien aorganiza ional iar consilierea vocaional esteceacareajut tineriis fac
alegerea corect . Binen eles c rezultatul acestei decizii nu este determinat de un singur
factor,iarconsiliereavoca ional trebuies in contdeprincipaliifactoriicareinfluen eaz
aceast decizie.Acetifactorisepotreferilacaracteristicialepersoaneiconsiliatevoca ional
(interese, motivaii, abiliti /aptitudini, valori, factori de personalitate etc.), la caracteristici
ale profesiei vizate (abiliti necesare, solicitri profesionale, filier de formare, anse de
angajare etc., la contextul socio-economic n care vor evolua aceste caracteristici.
prof. dr. Ticu CONSTANTIN

tconst@uaic.ro
http://personal.evaluare-psihologica.ro

98

9. Evaluare i consiliere vocaional

PSIHOLOGIA PERSONALULUI
An III Psihologie

Nuestesuficientcaopersoan s aleag oprofesienacordcu aptitudinile, interesele,


motivaiile, valorile sau structura sa de personalitate pentru a i se asigura succesul
profesional.Dezvoltareapersonal iprofesional estecondi ionat dealegereaprofesiei,dar
nu limiteaz la acesta. n acest sens, consilierea pentru carier (managementul carierei)
poate fi considerat un demers l completeaz pe cel de consiliere voca ional , demers care
ajut angajatuls identifice i s fructifice oportunitile de dezvoltare profesional din filiera
voca ional dejaaleas ,nacordcucalit ileluiicuevolu iilecontextuluiprofesional.
n sensulcelordescrisemaisus,D.Super,nc din1953precizac exist odeosebire
calitativ ntre psihologia ocupaional (orientarea colar i profesional ) i psihologia
carierei (orientareapentrucarier ).nopinialuiD. Super psihologia ocupaional,bazat pe
psihologiadiferen ial ,lipeteindividului oetichet princareldeclar potrivit pentruun
anumitfeldemunc , n timp ce psihologia carierei,avndlabazapsihologiaorganiza ional ,
ia n considerare dezvoltarea carierei personale n conformitate cu principiile generale ale
dezvolt riiindividuale, inndcontdeetapadevia princaretrecepersoana,dedominantele
fiec reietapeideeventualeleschimb rinstructuraatitudinal imotiva ional aacesteia.
n concluzie, consilierea profesional poatevizadou aspectediferite:consilierean
vedereaorient riicolarei profesionale(consiliere vocaional /ocupaional), cea care se
realizeaz predominant la nivel gimnazial i liceal i faciliteaz alegerea profesiei; b)
consilierea angajatului n vederea dezvolt rii profesionale (consiliere pentru carier/
managementul carierei), cea care se realizeaz dup ce dup persoana a optat pentru o
anumit profesie i are o calificare n acest sens, n vederea integr rii lui profesionale i
facilit riievolu ieiprofesionaleviitoare.

9. 2. Consilierea profesional i modele explicative


9. 2. 1. Formarea i dezvoltarea identiti profesionale
Identitatea reprezint contiin a clar a individualit ii unei persoane, format prin
integrarea ntr-unconstructunicapercep ieidesineiapercep ieiexpectan elorcelorlal ifa
de propria persoan (A. Baban, 2001). Identitatea se constituie progresiv pe m sura
organiz rii i structur rii informa iilor despre sine, ea ajungnd s includ aspecte legate de
caracteristicile nn scute i dobndite ale personalit ii, abilit ile i competen ele personale
(cunotin e,deprinderi,aptitudini, talente),rolurile i statutelesociale,voca ionalei de gen
adoptate de individ la un moment dat, modalit ile de interac iune, de comunicare i de
rezolvare a conflictelor, de autoreglare a comportamentului, modalit ile de identificare cu
modelele. (tirC., 2004)
Identitatea profesional combin aspecte legate de cunoaterea propriilor interese,
valori,abilit iicompeten e,pedeoparte,cupreferin apentruunanumittipdeactivit i,
stiluri de interac iune i medii de munc , pe de alt parte. Dac identitatea profesional
propriu-zis seformeaz dup anideexperien profesional concret ,identitatea vocaional
aparelaconfluen adintreexperien elemultipledenv areidemunc aleadolescentuluii
reprezint primulpasalprocesuluidedezvoltarealidentit iiprofesionale,celdecristalizare
aop iuniloridealegereaauneifilieredeformareprofesional .
Procesul de formare i dezvoltare al identit ii voca ionale este descris n diverse
modeleteoretice,n paginileurm toaredescriind succint modele propuse de Ginzberg, Roe,
SuperiMarcia.
prof. dr. Ticu CONSTANTIN

tconst@uaic.ro
http://personal.evaluare-psihologica.ro

99

9. Evaluare i consiliere vocaional

PSIHOLOGIA PERSONALULUI
An III Psihologie

9. 2. 2. Modelul Ginzberg, Ginsburg, Axelrad i Helma


Unmodelexplicativalconduitelorumanelegatedealegereaimanagementulcarierei
profesionale este cel elaborat de Ginzberg, Ginsburg, Axelrad i Helma (M. Zlate, 2001).
Aceti specialiti pornind de la abordare interdisciplinar (ei fiind de forma ie diferit :
economist,psihiatru,sociologipsiholog)consider c primii25deaniaiuneipersoanese
potmp r intreimariperioade(perioadafanteziei;perioadatentativelor/taton rilor;perioada
realist ), fiecare dintre acestea avnd un rol specific n formarea intereselor voca ionale, n
alegereaimanagementulcarierei.
o Perioada fanteziei ( < 10 ani). Copiiinceps iafirmepreferin elevoca ionalelavrsta
de 4-5 ani. Alegerile copilului sunt arbitrare din cauza dificult iilui de a se ancora n
realitate, lucru care se reflect n preocup rile sale din aceast perioad . n aceast
perioad copiiiignor realitatea,abilit ilelor,poten ialuldecaredaudovad nefiind
ntotdeauna n acord cu preferin e lor voca ionale. La nceput, pl cerea intrinsec
activit ilor preferate sau imitarea adul ilor sunt cele care declaneaz afirmare
preferin elor voca ionale. O dat cu creterea copilului, intervin i o serie de factori
extrinseci activit ii (faptul c -i bucur p rin ii, c sunt l uda i, c ob in o
recompens )carent rescop iuneaformulat anterior.ns ,destuldeuorcopilulpot
abandonadiferitealegerivoca ionaleipotacceptaaltelesubinfluen acolegilorde
joac ,p rin ilor,mass-media.
o Perioada tentativelor/ tatonrilor (11-18 ani) cuprinde, patru etape:
Stadiul intereselor (11-12 ani) etap n care copii ncep s realizeze necesitatea
identific rii unei direc ii voca ionale. Alegerea se realizeaz n func ie atractivitatea
unei profesii (ct de ct de pl cut , interesant sau apreciat pare aceea activitate).
Adesea, alegerea reflect oidentificare cuunuldintrep rin i,deregul cutat l.
Stadiul capacitii (13-14 ani) arecanoutateintroducereano iuniideabilitate n cadrul
considera iilorcopiluluicuprivirelaviitoareaprofesie.Descretegraduldeidentificare
cutat liinfluen aacestuianalegereavoca ional ;creteinfluena altor persoane.
Stadiul valorilor (15-16 ani) introduce ideea de a servi societatea.Adolescen iipars
devin contien ic prinmunc ipotsatisfacepropriilenevoi,darpotajutaipeal ii;
esteperioadacndpots apar primelesemnalealeuneiviitoarecariere(deexemplu,
ceadepsiholog)motivatemaicurndumanitardectprinstatutulaceleiactivit i.
Stadiul tranziiei (17-18 ani) reprezint o etap a asum rii. Tinerii n eleg treptate c
trebuie s i asume responsabilitatea consecin elorpropriilorlordecizii.Aceast etap
difer deceaanterioar prinfaptulc tn rularemaimult independen nac iunile
sale.ncepecontientizareaimportan eifactorilorexterni(socio economici) ai muncii.
o Perioada realist (18 22/24 ani) are o durat variabil n care factorii biologici de
maturizareauoinfluen mic .Aceast perioad estedescris nmaimultestadii:
Stadiul de explorare. Aceast etap coincidecuintrareanmediuluniversitar,ceacare
le ofer tinerilor i mai mult libertate de ac iune. Indecizia general continu ns ,
datorit faptuluic intereselenusuntnc stabile.Principalulobiectivalacestuistadiu
l constituie selectarea unui domeniu de interes. Tinerii percep timpul ca fiind stresant,
nsensulc trebuie s iarapid ohot rre major privind viitorul lor profesional.
Stadiul de cristalizare. Aceststadiuestespecificmajorit iicursan ilorpentruperioada
detimpncareei ifinalizeaz studiileuniversitare. Ei seimplic ,maimultsaumai
pu in ntr-un domeniu major de activitate iar n momentul n care apare necesitatea
alegerii, decizia le este ferm . Totui pentru unii apare un stadiu de pseudocristalizare, caracteristic pentru cei care gndesc i ac ioneaz lund decizii aparent
ferme,darpentrucare,maitrziu,revinasupradeciziilorini iale.
prof. dr. Ticu CONSTANTIN

tconst@uaic.ro
http://personal.evaluare-psihologica.ro

100

9. Evaluare i consiliere vocaional

PSIHOLOGIA PERSONALULUI
An III Psihologie

Stadiul de specificare, constituie punctul final al alegerii unei cariere. Individul alege
un anumitlocdemunc sauunanumitprogramspecializatdepreg tire.
DeiGinzbergicolaboratoriis istabilescomatriceaprocesuluidealegereacarierei,
ei recunosc existen a abaterilor, ce pot ap rea datorit factorilor biologici, psihologici i de
mediu,astfelnctunelepersoaneifacalegereavoca ional maidevreme,f r caulteriors
maifac schimb riesen iale(apari iaunorabilit idecareindividulestecontient) n timp ce
al iinuauniciodat sentimentulc auf cut o alegere definitiv .(Bulat V.,2002; M. Zlate,
2001).
9. 2. 3. Modelul Annei Roe
AnnaRoeconsider c fiecarepersoanamoteneteoanumit tendin dea-iutiliza
propriaenergie psihicntr-omodalitatespecific .Aceast manier specific defolosire a
energiei psihice, combinate cu experiene variate de via din copil rie, modeleaz stilul
generalalevolu ieiindividuluinsatisfacereanevoilorsale,petotparcursulvie ii.
Aacumamprecizat,un primelementcentralalteorieipropus deAnnaRoe este cel
deenergie psihic.Autoareaconsider c zestreagenetic afiec ruiindividcondi ioneaz
tendin a acestuia de a-i utiliza propria energie psihic ntr-o modalitate specific ,
condi ionnd abilit ile i interesele acestuia i, n strns leg tur cu acestea, op iunea sa
voca ional .ncadrulinterac iuniiindivid mediu,cheltuireainvoluntar deenergiedec tre
copilulmic,determinat debazagenetic (niveldeactivism,excitabilitate,dependen ,nevoii
afective etc.)influen eaz dezvoltareaabilit ilorindividuluimaturdemaitrziu.
Unaldoileaelementcentralalteorieiserefer lamodalitateanalegerilevoca ionale
sunt afectate de experiena de via din copil rie, experien de via asociat cu de
satisfacerea trebuin elor(dup modelulierarhieitrebuin elorpropus deMaslow).nviziunea
autoarei,aceast interac iune(experien devia satisfacereatrebuin elor)genereaz oserie
de principii:
o nevoilenormalsatisf cutenusetransform nmotiva iiincontiente;
o nevoilesituatetreptelesuperioaredispardac suntsatisf cutedoarnmodaccidental;
o nevoile satisf cute pe c i ne-uzuale, neobinuite, n anumite condi ii, vor deveni
motiva iiincontiente,
o factorii care condi ioneaz intensitatea nevoii, durata dintre apari ia i satisfacerea
acesteiadepinddemediulncadrulc ruiatr ieteindividul.
o circumstan elencarenevoilepotfisaunusatisf cutencopil rieaducnprim-plan
agen iiprincipaliairecompenseiifrustr rii:p rin ii.
Referindu-se la cel din urm aspect, Anne Roe consider c influen a p rin ilor
modalit ile n care p rin ii se comport cu copilul lor influen eaz satisfacerea nevoilor
copilului. P rin ii supra-protectori satisfac imediat necesit ile fiziologice ale copilului, dar
suntmaipu inpromp inrezolvareacerin eloracestuiadeafec iuneistim .P rin ii suprapretenioi, pedeoparte,ir sfa copilul r spunzndimediatnevoilorluimaimult dect
este necesar dar, pe de alt parte, condi ioneaz dragostea pe care o ofer copilului (este
oferit nfunc iedesupunereadecared dovad copilul).Pedealt parte,p rin ii care i
ignor copilul acord insuficient aten iest riisaledeconfortfizic,darnunaceeaim sur
ca p rin ii care lipsesc total de afec iune copilul lor. P rin ii permisivi satisfac nevoile
copiluluipeaproapentreagastructur ierarhic anevoiloracestuia.
n concluzie, atmosfera familial n care a crescut un copil influen eaz tipul de
activitate voca ional ales de acesta mai trziu, n timp ce structura genetic i modul
involuntar de cheltuire a energiei psihice (experien ele de via ) influen eaz nivelul
ocupa ionalsprecareaspir (apudM.Zlate.2001,p.345-347).

prof. dr. Ticu CONSTANTIN

tconst@uaic.ro
http://personal.evaluare-psihologica.ro

101

9. Evaluare i consiliere vocaional

PSIHOLOGIA PERSONALULUI
An III Psihologie

9. 2. 4. Modelul lui Donald Super


nelaborareateorieisale,D.Superafostinfluen atdeCarlRogerscaresugerac ,de
fapt, comportamentul constituie o reflectare a ceea ce individul gndete despre sine, astfel
nct r spunsurile date la chestionarele de interese voca ionale constituie o proiec ie a
individului n func ie de conceptul despre sine pe care-l are, dar i de stereotipurile sale
privind ocupa iile. O persoan alege sau nu o ocupa ie dup cum consider c aceasta s-ar
potrivi sau cu ea.
Teoriadezvolt riialuiDonaldSuperpoatefisuccintexpus prinzeceaser iuni.
1. Oameniisuntdiferi infunc iedeabilit i;intereseipersonalitate;
2. Func iedeacesteaspecte,fiecareesteaptpentruunnum rdeocupa ii;
3. Fiecare dintre aceste ocupa ii are o matrice a abilit ilor, intereselor i tr s turilor de
personalitate, matrice care permite asocierea unei variet i de ocupa ii pentru fiecare
individ,dariasociereauneivariet ideindivizipentruunaiaceeaiocupa ie;
4. Preferin eleicompeten eleprofesionalecaiconcep iafiec ruiadespresineseschimb
ntimp,f cnddinalegereiadaptareunprocescontinuu;
5. Acestprocespoatefi,asem n torstadiilordinvia ,caracterizatprincretere,explorare,
stabilizare,men inereideclin.
6. Natura patern-ului cariereiesteinfluen at denivelulsocioeconomic,deabilitateamintal
idecondi iilencareacesteasuntvalorificate;
7. Dezvoltarea individual /stadiilor vie ii poate fi stimulat prin facilitarea procesului de
maturizareaabilit iloriintereseloriprin dezvoltarea conceptului de sine;
8. Procesul dezvolt rii voca ionale este un proces de compromis n care conceptul de sine
reprezint unproduscentralalinterac iuniidintremaimul ifactori.
9. n compromisul dintre factorii individuali (aptitudinilor nn scute, sistemului nervos i
glandelorendocrine)isociali,dintreconceptuldespresineirealitateunrolimportantl
are fantezia.
10. Satisfac ia n munc i n via impune utilizarea adecvat a abilit ilor, intereselor,
tr s turilor de personalitate, valorilor fiec rui individ, situa ii n care individul s poat
jucarolulconformproprieisaleexperien edevia .(SuperD.1953),
Donald Super stabilete o periodizare n dezvoltarea voca ional . n func ie de
atitudineaicomportamentulindividualfa desarcinile/obiectivelordezvolt riivoca ionale,
el distinge cinci perioade sau stadii, fiec ruia corespunzndu-i 4 -10 sub-stadii. Autorul
atribuie sarcini voca ionale specifice fiec rei perioade. De exemplu, prima perioad de
cristalizare (14-18 ani) presupune acele sarcini care s -i permit persoanei s -i formeze o
opinie privind tipul de activitate ce i s-ar potrivi cel mai bine. Perioada urm toare, de
specificare (19-21ani),secaracterizeaz prinfaptulc individultrebuies -idelimiteze aria
op iunilor la una specific i s -i stabileasc paii necesari realiz rii acestei op iuni.
Implementarea (22-24 ani) op iuniiconstituieobiectivulcentralalceleide-a treia perioade. n
perioada urm toare, de stabilizare (peste 35 ani), individul trebuie s dovedeasc , prin
activitatea sa, c decizia luat anterior a fost corect . Este interesant c acum el i poate
schimba locul de munc , dar nu i profesia (acest lucru se ntmpl mai rar). n ultima
perioad , de consolidare, individul simte nevoia nt riri statutului s u, a promov rii sale,
pentru a-iasiguraconfortul,psihicdecarearenevoie,daripentruomaimaresecurizare.
Teoria lui Super, dup attea decenii de la formularea sa, r mne n bun parte,
valabil i ast zi. Dac ntr-o prim ipostaz sloganul era omul potrivit la locul potrivit,
acumsepoateafirmac obiectivulderealizatpentrufiecaredintrenoiesteomulpotrivit,la
loculpotrivit,nmomentulpotrivit(dup M.Zlate,2001,BulatV.,2002).

prof. dr. Ticu CONSTANTIN

tconst@uaic.ro
http://personal.evaluare-psihologica.ro

102

9. Evaluare i consiliere vocaional

PSIHOLOGIA PERSONALULUI
An III Psihologie

9. 2. 5. Modelul formelor de identitate vocaional (J. Marcia),


J.Marcia(1980)descrie,nfunc iedeevolu iaprocesuluidedezvoltarevoca ional ,
patruformedeidentitatevoca ional laadolescen i.
o Identitatefor at .Adolescentulnuaexperimentatocriz identitar (carearedemulte
ori rolul de cristalizare a unor op iuni personale) pentru c a preluat n mod necritic
valorileiexpectan elealtora.Adolescen iicareprezint aceast form deidentitateau
deja obiective ocupa ionale i ideologice (politice si religioase), dar acestea i-au fost
impusedinafara,fiedep rin i,fiedecolegi.
o Crizaidentitar .Adolescentulseconfrunt cuproblemedeidentitate.Simteopresiune
pentruarealizaoalegere,daralegereaestemereuamnat .
o Difuzie identitar .Adolescentulnuaf cutnc oalegereinuestepreocupats fac
un angajament pe o anumita direc ie, dei s-ar putea ca el sa fi avut pn acum
tentative de alegere sau s le fi ignorat. Aceti adolescen i nu se simt presa i s
realizeze o astfel de alegere, prin urmare nu se afla intr-ocriz identitar .
o Identitateconturat . Adolescentulaf cutpropriilealegeri,andep rtatpresiunea,este
clarorientatsiurm reteacumobiectiveleideologiceiprofesionalepropuse.
*

Dup cum se poate observa n modelele teoretice prezentate mai sus, identitatea
profesional estepredominatteoretizat ianalizat subaspectuletapelorprincareparcurge
adolescentul/tn ruladult.Avndcafundamentstudiiledenatur teoretic-explicativ ,foarte
importante din punct de vedere practic sunt aplica iilecarederiv dinacesteaimodulncare
identitatea voca ional i cea profesional pot fi ajutate sau ajustate prin procesele de
consiliere vocaional (orientare colar i profesional ) consiliere profesional (consiliere
pentrucarier ).nurm toarelepagini,naintedeaabordatemaconsilieriipentrucarier ,ne
vomreferilaaspecteledefinitoriialeconsilieriivoca ionale.

9. 3. Consilierea vocaional (orientare colar i profesional)


9. 3. 1. Obiectivele consilierii vocaionale
Consilierea voca ional ncepe nc de pe b ncile colii gimnaziale pentru c elevii
trebuieforma iiconsilia iastfelncts poat luadeciziioptimelegatedevia alor.nacest
sens,aten ia adul iloriaeducatorilortrebuies sendreptesprecreareaunorcircumstan en
astfel nct fiecare elev: (a)s aib acceslainforma iilenecesarepentruluareaunordecizii
ra ionaledenatur profesional i(b)s aib libertatealu riiunordeciziipecares lepoat
ducelabunsfrit.
Orientarea colar iprofesional estedefinit caoactivitate bazat pe un sistem de
principii, metode i procedee prin care omul este ajutat s aleag acea profesie pe care poate
s o exercite cel mai bine. (Salade D, 1979 apud Bogathy, Z, 2002). Realizarea unei
concordan e ct mai bune ntre structura /profilul personalit ii, pe de o parte, i cerin ele
sociale i profesionale ale viitoarei profesii, pe de alt parte, constituie obiectul orient rii
colareiprofesionale.Acestapentruc activitateadeconsilierepentruorientareacolar i
profesional presupune:
prof. dr. Ticu CONSTANTIN

tconst@uaic.ro
http://personal.evaluare-psihologica.ro

103

9. Evaluare i consiliere vocaional

PSIHOLOGIA PERSONALULUI
An III Psihologie

a) cunoatereapersoanei,aintereselorvoca ionale,aptitudinilor,valorilori/saustructurii
de personalitate;
b) cunoaterea specificului profesiilor spre care tinde persoana consiliat sau pentru care
are aptitudini consistente; cunoaterea situa iei pe pia a locurilor de munc i a
raportuluicerere/ofert existentepentruprofesiilevizate.
c) consiliereapersoaneinscopullu riidecizieivoca ionale punndnbalan treifactori:
i) profesia /profesiile rezultate ca urmare a formul rii interesele profesionale explicite;
ii) profesia /profesiile compatibile cu interesele, aptitudinile, valorile i structura de
personalitate a persoanei consiliate;
d) iii)situa iareal pepia amunciisaual ifactorisocio-profesionali (de exemplu nivelul
redus de solicitare sau accesibilitatea profesiei).
Activitateadeconsiliereavoca ional esteparteintegrantaaprogrameicolarelanivel
liceal.AacumprecizaM.Jig uial ii(2000),ncadrulacestoractivit itrebuierealizate:
cristalizareauneiimaginidesinepozitiveaelevului
sporirearesponsabilit iipersonalefa desine,al ii,societate,
cretereacapacit iidedecizie(independen aalegerilorpersonale),
p strareaechilibruluinsitua iidesuccesieec,
creterearezisten eilafrustrare,marginalizaretemporar ,critic ,
autoevaluarearealist apoten ialelorproprii(intelectual,fizic,aptitudinaletc.),
cunoatereaclar acalit ilorpersonaleipunctelorslabe,
asumareadeobiectiverealiste,realizabile,
capacitateadeautoanaliz aerorilor,greelilor, eecurilor,
asumareariscurilor,st pnireasitua iilordeincertitudine,anticipareaconsecin elor,
adoptareauneiatitudiniactivecuprivirelacarierapersonal ,
elaborareadesolu iialternative,
adoptareauneiatitudinipozitivefa mediulnconjur tor.
n acord cu aceste obiective, n viziunea aceluiai autor, n principal, con inutul
activit iideconsiliereiorientare profesional const n:
informarea i documentarea personal (prin consultarea de profile ocupa ionale,
monografii profesionale,ghiduri,filmedeorientarecolar-profesional ,vizitededocumentare
iparticiparealaactivitateapractic dinateliere),
informareaieduca iapentruorientareacarierei desf uratesistematicncoal sau
ncadrulorelordeactivit iextracolare,
valorificareangrupaexperien elorpozitive aleelevilorip rin iloracestora,
exersarea alegerii diferitelor rute de formare profesional ini ial sau continu sau
simulareasitua iilorfavorabilebuneiorient ri(interviuldeangajare,convorbireatelefonic ),
desf urareadeactivit iorientatec trepunereanpractic atehnicilordec utarea
unuilocdemunc (redactareaunuiCurriculumVitae,aunuiproiectpersonaldedezvoltarea
carierei, a unei scrisori de prezentare, a portofoliului personal),
Conform Declara iei Asocia iei Interna ionale de Orientare colar i Profesional
(AIOSP) de la Stockholm (1995), consilierea i orientarea sunt servicii care au menirea s
ajutetineriiiadul ii:
s sen eleag is se evalueze;
s comuniceeficientcual ii;
s elaborezeplanuricuprivirelapropriacarier ilaformareaadecvat necesar ;
s aib nvederecarierealternative;
s fac fa cusuccesdiferitelorobstacolepentrua-ictigaloculnsocietateipe
pia amuncii(Jig u,2001).

prof. dr. Ticu CONSTANTIN

tconst@uaic.ro
http://personal.evaluare-psihologica.ro

104

9. Evaluare i consiliere vocaional

PSIHOLOGIA PERSONALULUI
An III Psihologie

9. 3. 2. Dimensiuni evaluate n consilierea vocaional


Pe lng activit i specifice de informare voca ional a adolescentului, activitatea de
consilierevoca ional presupuneevaluareadec treconsiliera intereselorvoca ionale pe de o
parte i a valorilor, aptitudinilor i /sau structurii de personalitate pe de alt parte n scopul
identific riicompatibilit iidintreacestea isolicit rileviitoareiprofesii.
Interesele profesionale.
Interesul - ca stare - descriepozi iaindividuluifa deunanumitobiectsauactivitate
specific . Interesele pot fi astfel definite ca st ri de atrac ie/ respingere ce acompaniaz o
activitate sau gndul de a realiza o anumita activitate. Principalele aspecte calitative ale
intereselorcastaresunt(Jig uM.,2000):
1. focalizarea ateniei - interesul este legat de curiozitate i dorin a de a ti mai multe,
focalizareaaten iefiindprimulcomportamentcareaparenacestcaz;
2. trire pozitiv - sentimentulpozitiv,depl cereceacompaniaz activitateasauaten ia
acordat domeniuluirespectiv;
3. tendina de apropiere - men inerea unei direc ii de apropiere de activitatea aflat n
cmpul interesului;
4. implicare n activitate contatul i implicarea n activit i legate sau asociate
interesului dominant.
Evaluarea intereselor profesionale se poate realiza prin diferite metode i tehnici:
metoda autobiografic , tehnica indicatorilor comportamentali, nara iunile voca ionale,
chestionarele / inventarele de interese profesionale etc. Dintre toate aceste metode cele mai
utilizate sunt chestionarele de interese profesionale pentruc permit identificareaop iunilor
educa ionale i profesionale ale adolescentului. Chestionarele de interese profesionale au
adeseaivariantecaresepotauto-administraipotfiutilizatenautocunoatere.(Jig uM.,
2000). De exemplu Chestionarul de Interese Vocaionale Jackson (JVIS, Jackson
Voca ional Interest Survey) a fost creat pentru a oferi un instrument eficient de m surare a
intereselor voca ionale punnd la dispozi ie rezultatele pe intr-un num r de 34 de scale de
interese, care se mpart in scale de Roluri de munca si scale de Stiluri de munca. (detalii:
http://www.testcentral.ro/engine.php?action=jvis_test.htm. Un alt chestionar celebru construit
dup modelul propus de Holland - Testul Holland (Self-Directed Search, SDS) este un
instrumentutilizatnautoevaluare,ceeacenseamn caesteuninstrumentcarepoatefifolosit
si in varianta autoadministrare, autoscorareiautointerpretare.Scopulsauprincipalesteacela
oferi informa ii relevante n vederea consilierii profesionale a adolescentului (detalii:
http://www.testcentral.ro/engine.php?action=sds_test.htm.
nfunc iedeautorii deinventarelede evaluareaintereselorpecareaureuits le
construiasc ,aufostpropusedediferi iautori,diferite liste de interese. n Anexa A este
prezentat link-ulc treitemiichestionaruluiifoiader spunsa unui chestionar de evaluare a
intereselor (Chestionar de evaluare a intereselor, The Mind Test, p.140). n cadrul acestui
chestionar sunt propuse 22 de categorii de interese (cele din foaia de r spuns), rezultat al
evalu rii 110 activit i (itemii chestionarului). n urma r spunsurilor date de persoanele
evaluate, se extrag primele patru categorii (grupe) de interese, cu scorurile cele mai mari, cele
maiatractivepentrupersoanarespectiv .Seexamineaz similarit ilentretipuriledeactivit i
implicate. Dac subiectul are mai mult de 4 domenii cu punctaj maxim, el are multe anse s
ob in satisfac iidintr-unnum rmaimaredeocupa ii.
prof. dr. Ticu CONSTANTIN

tconst@uaic.ro
http://personal.evaluare-psihologica.ro

105

9. Evaluare i consiliere vocaional

PSIHOLOGIA PERSONALULUI
An III Psihologie

Valorile.
Valorilereprezint convingerilebazalealeindivizilor.Elesuntsursemotiva ionalei
alestandardelorindividualedeperforman ntr-unanumitdomeniu.Valorilesemanifest n
comportamentprinevitareasau,dimpotriv ,propensiuneapentruelementetangibilesau
intangibile cum ar fi banii, puterea, spiritualitatea. Exemple de valori sunt: performan,
colegialitate, mediu familial plcut, autonomie, grij pentru alii, bani, putere, autoritate,
recunoatere.(Jig uM.,2000)Ceeacevaloreaz opersoan sereflect lanivelulcerin elor
pentru mediul de activitate n care aceastaurmeaz s sencadreze.
De exemplu, Inventarul de valori profesionale ( Work Values Inventory), este
destinatconsilieriistuden ilorsiselectieiprofesionale(Anastasi,1982).Pebazaunorcercet ri
psihosociologice aprofundate timp de doua decenii,D.E.Superaidentificatunnum rde15
valoriprofesionale:altruism(A),estetice(E),stimulareaintelectual (Si),reuitaprofesional
(R), independen (I), prestigiul (P), conducere (Co), avantaje economice (Ae), siguran
profesional (Sp),ambian afizic (Am),rela iicusuperiorii(Rs),rela iicucolegii(Rc),mod
devia (Mv),varietate(V),creativitate(C).(Chelcea,1994).Cele15dimensiunivaloricesunt
apreciatediferitnsitua iiprofesionaleconcrete.
Un alt inventar, de aceast dat depersonalitate,relevantpentruactivitateadeorientarecolar iprofesional ,este Inventarul tipologic Myers-Briggs (M.B.T.I.), prezentat
succint la finalul acestui curs (alte detalii:
http://www.discoveryourpersonality.com/testlist.html?source=Google&gclid=CLaQ4Y--np8CFQ0TzAodo03p5w

M.B.T.I afostelaboratpebazateorieitipuriloraluiK.Jungidefinete16 tipuri de


personalitate,rezultatedincombina iaadou modurideorientaredominant apersonalit ii
(introversiune extraversiune)adou moduridepercep ie/receptareainforma iei(senzorial
intuitiv),adou modurijudecat /deluareaadeciziilor(sentimental raional)iadou
moduri de orientare atitudinal fa delume(planificat spontan). Instrumentul are multiple
aplica iiattnpracticaevalu riiprofesionalectinceaaorient riiprofesionale.
De exemplu, dup cum poate rezulta din sinteza de mai jos, lund n calcul numai
combina ia a doi din cei patru factori ai inventarului tipologic, pot rezulta o serie de
recomand ri utile pentru consilierea voca ional . Combina ia ntre PERCEP IE (modul de
receptare a informa iei; senzorial intuitiv) i JUDECAT (modul de luarea a deciziilor;
sentimental raional ),confer unspecificgenuluidemunc pecareopersoan orealizeaz
celmaibineicareipoateofericelemaimarisatisfac ii.nalegereavoca ional trebuiec utat
profesia care ofer cele mai mari anse de a utiliza combina ia personal dintre judecat i
percep ie:
o ST Senzaie i gndire
i focalizeaz atenia asupra:
i acioneaz asupra acestora cu:
Astfel el tinde s devin:
i i folosete capacitile n:

Realit ilor
Analizaobiectiv
Practicianalitic
Deprinderipracticecuobiecteifapte

sugestii vocaionale: tiine aplicate, afaceri, administraie, activiti bancare, juridic etc.
o SF Senzaie i sentiment
i focalizeaz atenia asupra:
i acioneaz asupra acestora cu:
Astfel el tinde s devin:
i i folosete capacitile n:

Realit ilor
C ldur personal
Simpateticiprietenos
Ajutoriserviciipracticedestinateoamenilor

sugestii vocaionale: sntate, servicii comunitare, profesorat, serviciu religios, vnzri


prof. dr. Ticu CONSTANTIN

tconst@uaic.ro
http://personal.evaluare-psihologica.ro

106

9. Evaluare i consiliere vocaional

PSIHOLOGIA PERSONALULUI
An III Psihologie

o NF Intuiie i sentiment
i focalizeaz atenia asupra:
i acioneaz asupra acestora cu:
Astfel el tinde s devin:
i i folosete capacitile n:

Posibilit ilor
C ldur personal
Entuziastiperspicace
n elegereaicomunicareauman .

sugestii vocaionale: tiine psihologice, cercetare, art i muzic, sntate, profesorat


o NT Intuiie i raiune
i focalizeaz atenia asupra:
i acioneaz asupra acestora cu:
Astfel el tinde s devin:
i i folosete capacitile n:

Posibilit ilor
Analizaobiectiv
Logicianalitic
Dezvolt rileteoreticeitehnice

sugestii vocaionale: tiinele fizice, cercetare, management, informatic, drept,


inginerie.
Conform acestui instrument, o persoan care are dominan i factorii NT (intuiie plus
raiune) este mai indicat pentru o profesie teoretic sau tehnic , ntruct prefer ra iunea,
opereaz cu probabilit ile aplicndu-le criterii obiective i logice, i place s -i utilizeze
capacitateasadeanaliz .Dimpotriv ,persoaneleNF (intuiie plus sentiment)iauhot rrilecu
implicarepersonal ,darntruct eleprefer intui ia,interesullorconstantnuestealimentatde
fapte ci de oportunit i, de provocare. Sunt atrase de noile proiecte, de lucruri care nu s-au
ntmplatnc ,darpotfif cutes seproduc ,denoiadev ruricarenusuntcunoscutenc ,dar
arputeafidescoperitesau,maipresusdetoate,denoiposibilit ideexperimentareidezvoltare.
Prin urmare, o profesie legat de rela iile interumane sau centrat pe cercetare ar fi foarte
potrivit pentruoastfeldepersonalitate. n aceste mod pot fi definite caracteristici favorabile,
indicate pentru o profesie sau o categorie de profesii sau cele nefavorabile, contraindicate.
Aptitudini i deprinderi.
Aptitudinea se refer la poten ialul unei persoane de a nv a i ob ine performan
intr-unanumit domeniu.Dezvoltat prinnv arei exersaresauaptitudineadevineabilitate
sau competen , iar prin aplicare n practic si automatizare, abilitatea devine deprindere.
(Jig uM.,2000). Oricensuiresauprocespsihicprivitdinperspectiva randamentului devine
aptitudine.Spreexemplu,percep iadetaliilor,memoria,spirituldeobserva iesuntconsiderate
aptitudini, atunci cnd ele constituie premise pentru realizarea cu succes a unor activit i.
Putem vorbi de aptitudini la diverse nivele de generalitate.
De exemplu Bateria de Teste Psihologice de Aptitudini Cognitive (BTPAC)
cuprinde 23 de teste grupate n mai multe clase de aptitudini: abilitatea general de nvare,
aptitudinea verbal, aptitudinea numeric, aptitudinea spaiala, aptitudinea de percepie a
formei, abiliti funcionreti, rapiditatea in reacii i capacitatea decizionala. (detalii:
http://cognitrom.ro/index.php?option=com_frontpage&Itemid=1). O alt baterie interesant
este Bateria de Orientare colar i Profesional (ITEMSOFT),prezentat nAnexa B din
paginileurm toare.
*
*
*
n prelegerea urm toare vom explicita demersul care l completeaz pe cel de
consilierevoca ional : consilierea pentru carier (managementul carierei).
prof. dr. Ticu CONSTANTIN

tconst@uaic.ro
http://personal.evaluare-psihologica.ro

107

9. Evaluare i consiliere vocaional

PSIHOLOGIA PERSONALULUI
An III Psihologie

ANEXA A
Link chestionare de interese profesionale
https://spreadsheets.google.com/viewform?formkey=dE9PNFRsRlZGVUxydTRhcHFJems4VWc6MA#gid=0

Foaie de rspuns chestionar de interese profesionale


NumeleiPrenumele ______________________________________________
Vrsta:

Sex

OF

OM

Ultimaclas absolvit :
Institu ia: ________________________________________________________

PROFIL INTERESE
Gradul de solicitare

DOMENIUL
A Artistic
B Muzical
C Literar
D Distractiv
E Secretariat tehnic
F Contabilitate
G Activitate de secretariat general
H Activitati de relatii cu publicul
I Servicii sociale
J Activitati casnice
K Ingrijirea copiilor
L Servicii
M Agricultura
N Marina
O Silvicultura
P Proiectare inginereasca
Q Mecanica
R Electronica
S Constructii
T Mestesuguri
U Actionarea unor masini si utilaje
V Arta grafica
W Prelucrari
Z Informatic

Scopul listei este de a servi


ca un accesoriu in interviu
atunci cnd consilierul
simte ca sunt necesare
informaii suplimentare.
SCORAREA
n func ie de itemii bifa i din
fiecare grup de activit i se
contureaz cte o arie din dreptul
activit ii respective. Daca la un
grup de activit i subiectul nu a
bifat nici un item, va ap rea o
coloana alba.
Categorii superioare. Se extrag
primele patru categorii (grupe),
cu scorurile cele mai mari i se
examineaz similarit ile intre
tipurile de activit i implicate iar
concluziile se trec n rubrica
Alte observa ii. Daca subiectul
are mai mult de 4 domenii cu
punctaj maxim, el are multe
ansesaob in satisfac iidintr-un
num rmaimaredeocupa ii.
Categorii inferioare (scoruri
mici). Se examineaz i ultimele
4 domenii i se noteaz
concluziile.
Se noteaz concluzia final a
recomandrii de orientare
profesional!

Alte observaii:

Domenii de interes: ___________________________________________________________


____________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Domenii necotate: ____________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Concluzia recomandrii: _____________________________________________________
___________________________________________________________________________
prof. dr. Ticu CONSTANTIN

tconst@uaic.ro
http://personal.evaluare-psihologica.ro

108

9. Evaluare i consiliere vocaional

PSIHOLOGIA PERSONALULUI
An III Psihologie

ANEXA B
Prezentare Bateria de Orientare colar i Profesional
(Versiunea1.0.0),realizat deItemsoftProject

Bateria de teste Itemsoft OSPafostconceput


pentruaserviorient riicolareiprofesionaleaelevilor.
Con ineunnum rde13probedeaptitudiniprintrecareau
fostincluseattprobecevizeaz inteligen ageneral ,ct
iprobepentruaptitudinilespecifice.
Faciliti

Rulare sub form de baterie independent sau nglobat n alte baterii de probe, cu
administrarelocal ,unuisingursubiectsaungrupfolosindore ealocal decalculatoare;
Introducere manual a datelor unei examin ri colective, item cu item sau prin folosirea
unui dispozitiv optic de preluare a imaginilor, la unul
sau mai multe computere, cu preluarea i
interpretareaautomat adatelor;
Configurare i personalizare a profilului de baterie
pentru includerea n baterii de teste psihologice
complexe
Configurare i personalizare profiluri tip, pentru to i
indicatorii investiga i cu posibilitatea de interpretare
automat acoeficientuluidesimilaritatecuprofiluli
deprognoz aanselor
Interpretare automat a rezultatelor cu afiarea
cifric ,grafic itextual adatelor
Suportpentruetaloanemultipleidesc rcareadatelorlaserverulcentralItemsoftProject
Sistemdeasisten On-Line,tutorialemultimediaisistemdeajutorsenzitivlacontext.
Posibilit i de actualizare automat , prin Internet a noilor versiuni i a versiunilor
ulterioare de etaloane
Adaptare i validare a itemilor pe popula ie
romneasc
Imprimareaprofilelorgrafice,arezultatelorcifricei
a interpret rii textuale sub forma protocolului de
examinare Itemsoft OSP.

1. Cod Cifre.
Vizeaz capacitateadeconcentrareaaten iei,
discriminareaperceptiv imemoriadescurt durat .
Concentrareaaten ieiesteotr s tur aaten ieiselective,focalizate.
Subiectultrebuies asociezeunnum runeifigurigeometrice,urm rind modelul dat.

prof. dr. Ticu CONSTANTIN

tconst@uaic.ro
http://personal.evaluare-psihologica.ro

109

9. Evaluare i consiliere vocaional

PSIHOLOGIA PERSONALULUI
An III Psihologie

Numrare Cuburi.
Vizeaz percep iaireprezentareaspa ial
(factoriiPiSdefini ideThurstonencadrul
teorieimultifactorialeainteligen ei)careserefer la
vizualizareaspa ial aobiectelorcuposibilitateadea
imagina n plan mintal elementele ascunse. Factorii
prezint leg turiputernicecuinteligen ageneral i
suntcelmaipu ininfluen a idemediulsocio-cultural
al copilului.
Subiectultrebuies g seasc num ruldecuburidinfiecareconstruc ie,incluzndatt
cuburilecaresev d,cticelecarenusev d.
2. Asemnri ntre Noiuni.
Vizeaz capacitateadeastabilicategoriipe
bazaunorcaracteristicisaunsuiricomunentre
no iuni.Ocolec iedeobiectesaufenomenereuniten
aceeaigruparesaucategorie,pebazaunor
caracteristicdeterminateformeaz ceeacenumimo
clas .No iunearezum informa iaesen ial cuprivire
laoclas deobiectesaufenomene.Subtestulfaceapel
lastrategiainductiv ,subiectultrebuinds g seasc ono iunesupraordonat pebaza
desprinderiinotelorcomuneunuigrupdeno iuniis leidentifice elementele de contrast.
Sarcinadelucruconst nidentificareacuvintelecarenupotfiinclusentr-o categorie cu
celelalte.
3. Proverbe
Vizeaz comprehensiuneasemantic aunor
propozi ii,rezultatalunuiprocesdegndireantrennd
memoria semantic ireprezentareacunotin elor.
Reuitalaacesttipdeprobedepindedefactorul
inteligen g(Spearman)ifactorulverbalV
(Thurstone)
Subiectultrebuies stabileasc asem narea
ntreproverbeprinanalizasemantic cudesprinderean elesului acestuiaiidentificareaaltui
proverbcun elesapropiatdeceledate.
4. Relaii ntre Noiuni
Vizeaz capacitateadean elegesensul
no iuniloridestabilirealeg turilordintreacesteape
bazara ionamentelorinductiveanalogice.Cercet rileau
ar tatc dintr-obateriedetestedeinteligen ,
subtesteleverbaleauvaloareapredictiv ceamaibun
pentrureuitacolar inndcontdeimplicarea
limbajului n procesul de instruire. Rezultatele la acest
tipdetestesuntputernicinfluen atedenivelul cultural.
Sarcinadelucruconst nidentificarea
leg turilorsemanticedintreno iunileuneiperechidate
prof. dr. Ticu CONSTANTIN

tconst@uaic.ro
http://personal.evaluare-psihologica.ro

110

9. Evaluare i consiliere vocaional

PSIHOLOGIA PERSONALULUI
An III Psihologie

iformareauneinoiperechipebazarela ieistabilit anterior.Subiectultrebuies aleag al


doilea termen al perechii (primul fiind dat)dinpatruposibilit i.

5. Probleme Aritmetice
Vizeaz abilitateaearealizaopera iinumerice
simplenplanmintal,extragerearela iilorimplicatei
focalizareaaten iei.Probasebazeaz peideeac
abilitateadeautilizaconceptuldenum r,aceasta fiind
uncriteriualinteligen ei,const nrela ionarea
factorilorcognitiviinoncognitivintermenide
gndireiperforman ,vizndaten iaiconcentrarea.
Subiectultrebuies rezolveproblema,transformnd-odincuvintenopera ii
aritmetice.

6. Matrici Progresive
Vizeaz capacitateadestructurareperceptiv a
spa iului,capacitateainductiv ,n elegerearela iilor
spa ialeprecumispirituldeobserva ie.Probaafost
preluat iadaptat dup testulmatricilorprogresive
elaborat de J.C.Raveniesteuntestdeinteligen
nonverbal .nurmaexamin riimatricei,subiectul
trebuies decid careestefiguraunic (dintrecele6sau8figuridepeaceeaiplan )
potrivit pentruncheiereacorect amatricei.

7. Calcul Numeric
Vizeaz aptitudineadeafolosicuuurin
simbolurimatematiceiserefer lafactorulNallui
Thurstone.Nufaceapellara ionamentaritmeticcidoar
lafolosirearapid desimbolurinumerice.FactorulN
esteaptitudineademanipularerapid aunui sistem
simbolicurmndoseriederegulispecifice,cucondi ia
caattsistemulsimbolicctireguliles fieperfect
asimilate. n cazul acestui test, sistemul simbolic
corespunde simbolurilor numerice iar regulile sunt cele
deopera iearitmetic simple.Subiectultrebuies rezolvecorectitemiipebazacelorpatru
opera iiaritmetice,indicndr spunsulcorectdinmaimultevarianteposibile.
8. Raionament Matematic
Vizeaz ra ionamentulmatematic,cepoatefi
n elescaocapacitatedeadefini,n elegeistructurao
problem cuscopuldeaorezolva.Faceapella
capacitatea de a desprinde dintr-un caz dat sau din
comparareamaimultorrela iiunmodderezolvare
aplicabilialtorsitua iisimilare,g sirearapid aunei
reguli de organizare a datelor, a unui algoritm,
capacitateadeacondensaunirdera ionamentei
prof. dr. Ticu CONSTANTIN

tconst@uaic.ro
http://personal.evaluare-psihologica.ro

111

9. Evaluare i consiliere vocaional

PSIHOLOGIA PERSONALULUI
An III Psihologie

opera ii,flexibilitateagndirii,restructurareainforma iei,capacitateadesimbolizare,de


utilizareanota iilor.Subiectultrebuies comparedou expresiicomplexececon inlitere,
puteri,radicaliifrac iiordinareis aleag variantacorect dintreceledate.
Rotirea Cuburilor
Vizeaz reprezentareaspa ial ,carenuserefer
numailapercep iaobiectelor,ciilaposibilitateadea
imagina aceste obiecte n coordonate bi sau
tridimensionale,deaoperacudeplas riitransform ri
aleacestoranplanmintal.FaceapellafactorulSal
luiThurstoneiestepu ininfluen atdemediulncare
atr itsubiectulsaudeexperien asaanterioar . Se
prezint cuburiavndpefiecarefa semnedeosebite.
Subiec iitrebuies deduc din3-5 cuburi succesive
sensulmic riiloris indicepozi iaurm toaredinaltecincicuburiaezateunuldup altul.
9. Memorie textual
Vizeaz memoriaverbal descurt durat ,
memorialogic cepresupunen elegereacelor
memorate,asensuluiisemnifica ieilorisebazeaz
peasocia iidetipcauzal,logic,rela ional.Depindede
schemeleoperatorii,experien asubiectuluiide
capacitateaacestuiadeaorganizamaterialulnunit i
cu sens.
Seprezint audio,succesiv,treitexte.
Dup fiecarelectur subiec iitrebuies r spund la
patruntreb rireferitoareladetaliidinceeaceaauzit.Primeledou fragmentecon inmulte
am nunteconcrete,altreileaesteuntextabstractreferitorlaotem dinbiologie.
10. Aptitudini Tehnice Generale
Vizeaz aptitudineamecanic posibilitatea de a
aplicacunotin edemecanic ifizic dobnditeattn
procesuldenv mnt,ctiprinexperien apractic a
subiectuluicuobiectele.Esteesen ialnpredic ia
reuiteinprofesiunimecanice,darnuinreuita
colar .
Subiectultrebuies n eleag is rezolve
problemele alegnd din cele 4 sau 5 alternative de
r spunspeaceeapecareoconsider just .
Relaii Spaiale
Vizeaz reprezentareaspa ial ,posibilitateadea
operadeplas riitransform rinplanmintalaunei
desf ur riplanenvedereaconstruiriiunorfiguri
geometricetridimensionale.Areleg tur icu
experien apractic .Subiec iitrebuies construiasc ,pe
bazaimaginiiplaneprezentate,uncorptridimensionali
s aleag variantacorect dintreceledate.
prof. dr. Ticu CONSTANTIN

tconst@uaic.ro
http://personal.evaluare-psihologica.ro

112

S-ar putea să vă placă și