Sunteți pe pagina 1din 10

Numele i prenumele profesorului

Disciplina GEOGRAFIE
Clasa a VIII-a
Numr de ore din trunchiul comun: 2 ore sptmnal
PLANIFICAREA CALENDARISTIC ANUAL (an colar 2014-2015)
GEOGRAFIA ROMANIEI
Unitatea de
nvare

1. Romnia:
poziia
geografic.
Caracteristici generale
ale reliefului
(trepte i
forme de
relief,
proporionalitatea
reliefului)
2. Unitile
majore de
relief.
Carpaii si
Depresiunea
Colinar a

Competene specifice

Coninuturi

SEMESTRUL I (15 septembrie 2014 30 ianuarie 2015)


1.1. Identificarea termenilor geografici n texte diferite
1.2. Definirea, n cuvinte proprii, a sensului termenilor geografici de baz
1.3. Utilizarea termenilor geografici n contexte cunoscute sau n contexte
Recapitulare
noi
Romnia. Poziie
3.1. Transferarea elementelor din matematic i tiine pentru explicarea
geografic
realitii geografice a Romniei
Relieful.
3.2 Explicarea fenomenelor i proceselor specifice mediului nconjurtor
Caracteristici
din ara noastr
generale (trepte i
3.3. Prezentarea structurat a sistemului teritorial geografic al Romniei
forme de relief,
3.5. Utilizarea operaiilor i noiunilor matematice la nivel elementar
proporionalitatea
4.1. Identificarea principalelor elemente naturale i socio-economice
reliefului)
reprezentate pe hri
4.2. Citirea hrii i utilizarea semnelor convenionale
4.4. Localizarea unor elemente din realitate pe reprezentri cartografice
4.5. Realizarea reprezentrilor grafice simple, pe baza unor date ofertate
5.3 Prezentarea elementelor de geografia Romniei n format electronic
1.1. Identificarea termenilor geografici n texte diferite
Unitile majore
1.2. Definirea, n cuvinte proprii, a sensului termenilor geografici de baz
de relief : Carpaii
1.3. Utilizarea termenilor geografici n contexte cunoscute sau n contexte
i Depresiunea
noi
Colinar a
1.5. Descrierea elementelor, fenomenelor, proceselor sau sistemelor
Transilvaniei
geografice utiliznd termeni geografici
1

Nr. de
ore

Sptmna

Observaii/
Evaluare

12

Test iniial

(15 26
sept.
2014)

Evaluare
oral

36
(29 sept.
24 oct.
2014)

Prob scris
de evaluare

Transilvaniei

3.1. Transferarea elementelor din matematic i tiine pentru explicarea


realitii geografice a Romniei
3.2. Explicarea fenomenelor i proceselor specifice mediului nconjurtor
din ara noastr
3.3. Prezentarea structurat a sistemului teritorial geografic al Romniei
4.1. Identificarea principalelor elemente naturale i socio-economice
reprezentate pe hri
4.2. Citirea hrii i utilizarea semnelor convenionale
4.3. Elaborarea unor desene schematice ale elementelor i fenomenelor
naturale
4.4. Localizarea unor elemente din realitate pe reprezentri cartografice
4.6. Interpretarea reprezentrilor grafice simple
5.1. Identificarea informaiilor cu caracter geografic n baze de date
accesibile prin internet
5.2. Prelucrarea informaiilor referitoare la elementele de geografie a
Romniei dobndite pe baza tehnologiei informaiei
5.3. Prezentarea elementelor de geografia Romniei n format electronic
7.1. Aplicarea cunotinelor i deprinderilor nvate
7.4. Ordonarea elementelor, fenomenelor i proceselor folosind diferite
criterii de clasificare : cantitative, calitative, cronologice i teritoriale
7.5. Caracterizarea elementelor, fenomenelor i proceselor dup un
algoritm dat
7.6. Compararea elementelor, fenomenelor, proceselor i structurilor
teritoriale dup caracteristicile solicitate, stabilind asemnri i deosebiri
7.7. Explicarea elementelor, fenomenelor i proceselor observate (direct sau
indirect).
1.1. Identificarea termenilor geografici n texte diferite
1.2. Definirea, n cuvinte proprii, a sensului termenilor geografici de baz
Dealurile i
3. Dealurile i 1.3. Utilizarea termenilor geografici n contexte cunoscute sau n contexte
Podiurile
podiurile
noi
1.5. Descrierea elementelor, fenomenelor, proceselor sau sistemelor
geografice utiliznd termeni geografici
3.1. Transferarea elementelor din matematic i tiine pentru explicarea
realitii geografice a Romniei
2

79
(27 oct.
14
nov.
2014)

Prob scris
de evaluare

3.2. Explicarea fenomenelor i proceselor specifice mediului nconjurtor


din ara noastr
3.3. Prezentarea structurat a sistemului teritorial geografic al Romniei
4.1. Identificarea principalelor elemente naturale i socio-economice
reprezentate pe hri
4.2. Citirea hrii i utilizarea semnelor convenionale
4.3. Elaborarea unor desene schematice ale elementelor i fenomenelor
naturale
4.4. Localizarea unor elemente din realitate pe reprezentri cartografice
4.6. Interpretarea reprezentrilor grafice simple
5.1. Identificarea informaiilor cu caracter geografic n baze de date
accesibile prin internet
5.2. Prelucrarea informaiilor referitoare la elementele de geografie a
Romniei dobndite pe baza tehnologiei informaiei
5.3. Prezentarea elementelor de geografia Romniei n format electronic
7.1. Aplicarea cunotinelor i deprinderilor nvate
7.4. Ordonarea elementelor, fenomenelor i proceselor folosind diferite
criterii de clasificare: cantitative, calitative, cronologice i teritoriale
7.5. Caracterizarea elementelor, fenomenelor i proceselor dup un
algoritm dat
7.7. Explicarea elementelor, fenomenelor i proceselor observate (direct sau
indirect).
1.1. Identificarea termenilor geografici n texte diferite
4. Cmpiile,
1.2. Definirea, n cuvinte proprii, a sensului termenilor geografici de baz
Cmpiile, Lunca i
Lunca i
1.3. Utilizarea termenilor geografici n contexte cunoscute sau n contexte
Delta Dunrii,
Delta Dunrii, noi
platforma
platforma
3.2. Explicarea fenomenelor i proceselor specifice mediului nconjurtor
continental
continental
din ara noastr
4.1. Identificarea principalelor elemente naturale i socio-economice
reprezentate pe hri
4.2. Citirea hrii i utilizarea semnelor convenionale
4.4. Localizarea unor elemente din realitate pe reprezentri cartografice
5.1. Identificarea informaiilor cu caracter geografic n baze de date
accesibile prin internet
3

10 12
(17 nov.
5 dec.
2014)

Tez n
conformitate
cu
prevederile
Art. 5 (1) din
ordinul
ministrului
educaiei
naionale
privind
structura

5. Clima

7.1. Aplicarea cunotinelor i deprinderilor nvate


7.4. Ordonarea elementelor, fenomenelor i proceselor folosind diferite
criterii de clasificare : cantitative, calitative, cronologice i teritoriale
7.5. Caracterizarea elementelor, fenomenelor i proceselor dup un
algoritm dat
7.6. Compararea elementelor, fenomenelor, proceselor i structurilor
teritoriale dup caracteristicile solicitate, stabilind asemnri i deosebiri
7.7. Explicarea elementelor, fenomenelor i proceselor observate (direct sau
indirect)
7.8. Explicarea relaiilor ntre grupuri de elemente, fenomene i procese ale
mediului geografic
7.9. Analizarea elementelor, fenomenelor i proceselor din realitatea
observat (direct sau indirect)
1.2. Definirea, n cuvinte proprii, a sensului termenilor geografici de baz
1.3. Utilizarea termenilor geografici n contexte cunoscute sau n contexte
Factorii genetici ai
noi
climei
1.4. Elaborarea unui text coerent utiliznd termeni geografici
Elementele
1.5. Descrierea elementelor, fenomenelor, proceselor sau sistemelor
climatice; tipuri i
geografice utiliznd termeni geografici
nuane de clim
3.1. Transferarea elementelor din matematic i tiine pentru explicarea
realitii geografice a Romniei
3.2. Explicarea fenomenelor i proceselor specifice mediului nconjurtor
din ara noastr
3.3. Prezentarea structurat a sistemului teritorial geografic al Romniei
3.4. Corelarea realitii geografice cu fenomene din domeniul altor tiine
3.5. Utilizarea operaiilor i noiunilor matematice la nivel elementar
3.7. Rezolvarea de probleme cu coninut geografic, utiliznd relaii
matematice
4.1. Identificarea principalelor elemente naturale i socio-economice
reprezentate pe hri
4.2. Citirea hrii i utilizarea semnelor convenionale
4.4. Localizarea unor elemente din realitate pe reprezentri cartografice
4.6. Interpretarea reprezentrilor grafice simple
5.2. Prelucrarea informaiilor referitoare la elementele de geografie a
4

anului colar
2014-2015
(nr. 3637 din
19.06.2014)

13 14
(8 19
dec.
2014)

Evaluare
oral
Probe
practice

6. Apele

Romniei dobndite pe baza tehnologiei informaiei


5.3. Prezentarea elementelor de geografia Romniei n format electronic
7.1. Aplicarea cunotinelor i deprinderilor nvate
7.3. Prelucrarea informaiei : interpretarea unei diagrame simple, analizarea
unei diagrame simple, elaborarea unui text pe baza unei diagrame,
elaborarea de scheme
7.5. Caracterizarea elementelor, fenomenelor i proceselor dup un
algoritm dat
7.6. Compararea elementelor, fenomenelor, proceselor i structurilor
teritoriale dup caracteristicile solicitate, stabilind asemnri i deosebiri
7.8. Explicarea relaiilor ntre grupuri de elemente, fenomene i procese ale
mediului geografic
7.9. Analizarea elementelor, fenomenelor i proceselor din realitatea
observat (direct sau indirect)
Vacana de iarn (20 decembrie 2014 4 ianuarie 2015)
1.2. Definirea, n cuvinte proprii, a sensului termenilor geografici de baz
1.3. Utilizarea termenilor geografici n contexte cunoscute sau n contexte
Dunrea
noi
Rurile interioare
1.4. Elaborarea unui text coerent utiliznd termeni geografici
Lacurile
1.5. Descrierea elementelor, fenomenelor, proceselor sau sistemelor
Apele subterane.
geografice utiliznd termeni geografici
Marea Neagr
3.2. Explicarea fenomenelor i proceselor specifice mediului nconjurtor
din ara noastr
3.3. Prezentarea structurat a sistemului teritorial geografic al Romniei
3.4. Corelarea realitii geografice cu fenomene din domeniul altor tiine
3.7. Rezolvarea de probleme cu coninut geografic, utiliznd relaii
matematice
4.1. Identificarea principalelor elemente naturale i socio-economice
reprezentate pe hri
4.2. Citirea hrii i utilizarea semnelor convenionale
4.3. Elaborarea unor desene schematice ale elementelor i fenomenelor
naturale
4.4. Localizarea unor elemente din realitate pe reprezentri cartografice
4.5. Realizarea reprezentrilor grafice simple, pe baza unor date ofertate
5

15 18
(5 -30
ianuarie
2015)

Prob scris
de evaluare

7. Vegetaia,
fauna i
solurile

4.6. Interpretarea reprezentrilor grafice simple


5.2. Prelucrarea informaiilor referitoare la elementele de geografie a
Romniei dobndite pe baza tehnologiei informaiei
5.3. Prezentarea elementelor de geografia Romniei n format electronic
7.1. Aplicarea cunotinelor i deprinderilor nvate
7.2. Utilizarea metodelor simple de investigare (observare, analiz,
interpretare) a realitii oferite de geografia Romnia
7.3. Prelucrarea informaiei : interpretarea unei diagrame simple, analizarea
unei diagrame simple, elaborarea unui text pe baza unei diagrame,
elaborarea de scheme
7.5. Caracterizarea elementelor, fenomenelor i proceselor dup un
algoritm dat
7.8. Explicarea relaiilor ntre grupuri de elemente, fenomene i procese ale
mediului geografic
7.9. Analizarea elementelor, fenomenelor i proceselor din realitatea
observat (direct sau indirect)
Vacan intersemestrial (31 ianuarie 8 februarie 2015)
SEMESTRUL al II-lea (9 februarie - 12 iunie 2015)
1.1. Identificarea termenilor geografici n texte diferite
1.2. Definirea, n cuvinte proprii, a sensului termenilor geografici de baz
1.3. Utilizarea termenilor geografici n contexte cunoscute sau n contexte
noi
1.4. Elaborarea unui text coerent utiliznd termeni geografici
Vegetaia
1.5. Descrierea elementelor, fenomenelor, proceselor sau sistemelor
Fauna
geografice utiliznd termeni geografici
Solurile
3.2. Explicarea fenomenelor i proceselor specifice mediului nconjurtor
din ara noastr
3.4. Corelarea realitii geografice cu fenomene din domeniul altor tiine
3.6. Identificarea influenelor tehnologiilor asupra caracteristicilor
geografice ale Romniei
4.2. Citirea hrii i utilizarea semnelor convenionale
5.2. Prelucrarea informaiilor referitoare la elementele de geografie a
Romniei dobndite pe baza tehnologiei informaiei
6.1. Explicarea importanei mediului geografic al Romniei pentru om i
6

19 20
(9 20
febr.
2015)

Evaluare
oral

8. Populaia

societate
7.1. Aplicarea cunotinelor i deprinderilor nvate
7.2. Utilizarea metodelor simple de investigare (observare, analiz,
interpretare) a realitii oferite de geografia Romnia
7.5. Caracterizarea elementelor, fenomenelor i proceselor dup un
algoritm dat
7.6. Compararea elementelor, fenomenelor, proceselor i structurilor
teritoriale dup caracteristicile solicitate, stabilind asemnri i deosebiri
7.8. Explicarea relaiilor ntre grupuri de elemente, fenomene i procese ale
mediului geografic
7.9. Analizarea elementelor, fenomenelor i proceselor din realitatea
observat (direct sau indirect)
8.1. Identificarea soluiilor de protecie a mediului geografic din ara
noastr.
1.3. Utilizarea termenilor geografici n contexte cunoscute sau n contexte
noi
1.5. Descrierea elementelor, fenomenelor, proceselor sau sistemelor
geografice utiliznd termeni geografici
3.1. Transferarea elementelor din matematic i tiine pentru explicarea
realitii geografice a Romniei
3.4. Corelarea realitii geografice cu fenomene din domeniul altor tiine
3.5. Utilizarea operaiilor i noiunilor matematice la nivel elementar
3.6. Identificarea influenelor tehnologiilor asupra caracteristicilor
geografice ale Romniei
3.7. Rezolvarea de probleme cu coninut geografic, utiliznd relaii
matematice
4.4. Localizarea unor elemente din realitate pe reprezentri cartografice
4.5. Realizarea reprezentrilor grafice simple, pe baza unor date ofertate
4.6. Interpretarea reprezentrilor grafice simple
5.3. Prezentarea elementelor de geografia Romniei n format electronic
6.2.Explicarea diversitii naturale, umane i culturale a rii noastre,
realiznd corelaii cu informaiile dobndite la alte discipline colare
7.1. Aplicarea cunotinelor i deprinderilor nvate
7.3. Prelucrarea informaiei : interpretarea unei diagrame simple, analizarea
7

Numrul populaiei
i evoluia
numeric
Repartiia
geografic i
densitatea populaiei
Structura populaiei
Romniei

21 23
(23 febr.
13
martie
2015)

Prob scris
de evaluare

unei diagrame simple, elaborarea unui text pe baza unei diagrame,


elaborarea de scheme
7.4. Ordonarea elementelor, fenomenelor i proceselor folosind diferite
criterii de clasificare : cantitative, calitative, cronologice i teritoriale
7.5. Caracterizarea elementelor, fenomenelor i proceselor dup un
algoritm dat
7.6. Compararea elementelor, fenomenelor, proceselor i structurilor
teritoriale dup caracteristicile solicitate, stabilind asemnri i deosebiri
7.8. Explicarea relaiilor ntre grupuri de elemente, fenomene i procese ale
mediului geografic
8.2. Identificarea soluiilor de organizare a spaiului din perspectiva
dezvoltrii durabile.
1.2. Definirea, n cuvinte proprii, a sensului termenilor geografici de baz
9. Aezrile
1.3. Utilizarea termenilor geografici n contexte cunoscute sau n contexte
umane.
noi
Organizarea
1.4. Elaborarea unui text coerent utiliznd termeni geografici
administrativ- 1.5. Descrierea elementelor, fenomenelor, proceselor sau sistemelor
teritorial
geografice utiliznd termeni geografici
3.2. Explicarea fenomenelor i proceselor specifice mediului nconjurtor
din ara noastr
3.5. Utilizarea operaiilor i noiunilor matematice la nivel elementar
3.6. Identificarea influenelor tehnologiilor asupra caracteristicilor
geografice ale Romniei
4.1. Identificarea principalelor elemente naturale i socio-economice
reprezentate pe hri
4.2. Citirea hrii i utilizarea semnelor convenionale
4.4. Localizarea unor elemente din realitate pe reprezentri cartografice
4.5. Realizarea reprezentrilor grafice simple, pe baza unor date ofertate
4.6. Interpretarea reprezentrilor grafice simple
5.3. Prezentarea elementelor de geografia Romniei n format electronic
7.1. Aplicarea cunotinelor i deprinderilor nvate
7.4. Ordonarea elementelor, fenomenelor i proceselor folosind diferite
criterii de clasificare : cantitative, calitative, cronologice i teritoriale
7.5. Caracterizarea elementelor, fenomenelor i proceselor dup un
8

Aezrile rurale.
Tipuri de sate.
Aezrile urbane.
Tipuri de orae
Caracterizarea
geografic general
a oraului Bucureti
Organizarea
administrativteritorial

24 26
(16
martie
3 aprilie
2015)

Evaluare
oral

algoritm dat
7.6. Compararea elementelor, fenomenelor, proceselor i structurilor
teritoriale dup caracteristicile solicitate, stabilind asemnri i deosebiri
7.8. Explicarea relaiilor ntre grupuri de elemente, fenomene i procese ale
mediului geografic
7.9. Analizarea elementelor, fenomenelor i proceselor din realitatea
observat (direct sau indirect)
8.2. Identificarea soluiilor de organizare a spaiului din perspectiva
dezvoltrii durabile.
Programul coala altfel: S tii mai multe, s fii mai bun! - Sptmn dedicat activitilor extracurriculare i extracolare
/etapelor naionale ale olimpiadelor colare, n conformitate cu prevederile ordinului ministrului educaiei naionale nr.
3637/2014 privind structura anului colar 2014-2015
Vacana de primvar (11 19 aprilie 2015)
1.1. Identificarea termenilor geografici n texte diferite
10. Activiti
1.3. Utilizarea termenilor geografici n contexte cunoscute sau n contexte
Agricultura
economice
noi
Cultura plantelor i
3.2. Explicarea fenomenelor i proceselor specifice mediului nconjurtor
10
creterea animalelor
din ara noastr
Industria
3.3. Prezentarea structurat a sistemului teritorial geografic al Romniei
Industria energetic
3.4. Corelarea realitii geografice cu fenomene din domeniul altor tiine
i industria energiei
3.6. Identificarea influenelor tehnologiilor asupra caracteristicilor
electrice
geografice ale Romniei
Alte ramuri:
4.1. Identificarea principalelor elemente naturale i socio-economice
industria
reprezentate pe hri
metalurgic,
4.2. Citirea hrii i utilizarea semnelor convenionale
industria chimic,
4.4. Localizarea unor elemente din realitate pe reprezentri cartografice
industria lemnului
4.6. Interpretarea reprezentrilor grafice simple
etc.
5.1. Identificarea informaiilor cu caracter geografic n baze de date
Serviciile
accesibile prin internet
Ci de comunicaie
5.3. Prezentarea elementelor de geografia Romniei n format electronic
i transporturi
7.1. Aplicarea cunotinelor i deprinderilor nvate

Comerul
7.4. Ordonarea elementelor, fenomenelor i proceselor folosind diferite
Turismul
criterii de clasificare : cantitative, calitative, cronologice i teritoriale
7.6. Compararea elementelor, fenomenelor, proceselor i structurilor
9

27

(6-10 aprilie
2015)

28 32

Tez n
conformitate
cu
prevederile
Art. 5 (2) din
ordinul
ministrului
educaiei,
naionale
privind
structura
anului colar
2014-2015
(nr. 3637 din
19.06.2014)

(20
aprilie
22 mai
2015)

11. Romnia
n Europa i
n lume.
Caracteristici ale
mediului
nconjurtor.
Regiuni
geografice ale
Romniei.
Elemente ale
dezvoltrii
durabile

Recapitulare.
Sintez i
evaluare

teritoriale dup caracteristicile solicitate, stabilind asemnri i deosebiri


7.8. Explicarea relaiilor ntre grupuri de elemente, fenomene i procese ale
mediului geografic
7.9. Analizarea elementelor, fenomenelor i proceselor din realitatea
observat (direct sau indirect)
8.2. Identificarea soluiilor de organizare a spaiului din perspectiva
dezvoltrii durabile
1.4. Elaborarea unui text coerent utiliznd termeni geografici
3.4. Corelarea realitii geografice cu fenomene din domeniul altor tiine
4.1. Identificarea principalelor elemente naturale i socio-economice
reprezentate pe hri
6.1. Explicarea importanei mediului geografic al Romniei pentru om i
societate
6.2. Explicarea diversitii naturale, umane, i culturale a rii nostre,
realiznd corelaii cu informaiile dobndite la alte discipline colare
7.1. Aplicarea cunotinelor i deprinderilor nvate
7.2. Utilizarea metodelor simple de investigare (observare, analiz,
interpretare) a realitii oferite de geografia Romnia
7.4. Ordonarea elementelor, fenomenelor i proceselor folosind diferite
criterii de clasificare : cantitative, calitative, cronologice i teritoriale
7.7. Explicarea elementelor, fenomenelor i proceselor observate (direct sau
indirect)
8.1. Identificarea soluiilor de protecie a mediului geografic din ara
noastr.
8.2. Identificarea soluiilor de organizare a spaiului din perspectiva
dezvoltrii durabile
1.1
.8.2

Romnia n Europa
i n lume
Locul Romniei n
economia european
i mondial
Caracteristici ale
mediului
nconjurtor
Regiunile geografice
ale Romniei
Analiza unei regiuni
geografice
Elemente ale
dezvoltrii durabile

Geografia Romniei

Profesor Homeghiu Aurora-Ctlina

10

33 34

Evaluare
oral

(25 mai
5 iunie
2015)

35
(8-12
iunie
2015)

Evaluare
final