Sunteți pe pagina 1din 1

Pentru a selecta imaginea ce va urma a fi prelucrata s-a utilizat comanda:

I=imread('IR_1111.jpg')
Dupa aceea pentru a putea vizualiza histograma acestei imagini:
Imod=I(:,1:480)
imhist(Imod)
Pentru modificarea mastii la diferite valori s-au folosit urmatoarele comenzi:
RGB1=imread('IR_1173.jpg')
RGB2=imadjust(RGB1, [0.2 0.3 0; 0.6 0.7 1],[])
figure, imshow(RGB1), figure, imshow(RGB2)
RGB2=imadjust(RGB1,[0.6 0.8 0; 0.9 0.9 1], [])
RGB2=imadjust(RGB1,[0.1 0.2 0; 0.4 0.5 1], [])
Pentru egalizarea histogramei se va folosi comanda
adapthisteq. Iar pentru afisarea unei imagini alb-negru se va
proceda in modul urmator:
A=adapthisteq(Imod,'clipLimit',0.02,'Distribution','rayleigh')
figure, imshow(Imod)
figure, imshow(A)
A=adapthisteq(Imod,'clipLimit',0.02,'Distribution','exponenti
al')
A=adapthisteq(Imod,'clipLimit',0.02,'Distribution','uniform')
hist=histeq(Imod,2)
figure, imhist (Ihist)