Sunteți pe pagina 1din 8

38

Constela ii ie!ene, anul IV, nr. 1 (13), aprilie 2009

Andreea-Oana IFTIME

Intertextul biblic n Idiotul, F. M. Dostoievski


Opera lui Dostoievski nu este doar o nesfr it! expunere de analize filosofice,
psihologice i religioase... adic! un imens tratat sistematic, ci este n primul rnd un set de
romane n care autorul i-a implementat propriile forme de exprimare, specifice numai lui.
Pe lng! aceste tr!s!turi particulare con tiin"ei sale scriitorice ti, Dostoievski creeaz! i
simte ca un cre tin autentic, adic! ntr-un anumit mod camuflat, nu ostentativ. ntr-o
anumit! m!sur!, creionarea imaginarului romanesc s-a metamorfozat n posibilitate a
autorului Idiotului de a- i proiecta literar propriile tr!iri i experien"e elemente ale unei
realit!"i imediate ce nu putea fi m!rturisit! ntr-un limbaj frust, denotativ, excesiv de
direct. Adunnd aceast! suit! de elemente i transfernd-o n interiorul textului,
Dostoievski nlesne te lectorului posibilitatea de a aborda i o alt! viziune asupra
lucrurilor.
P!rintele Dumitru St!niloae spunea c! orice oper! de art!, inclusiv crea"ia literar!,
este deplin asimilat! de spiritul cuiva1. Con tientiznd acest lucru, calea c!tre adev!r ne
va fi nlesnit!, iar omul va fi n m!sur! s! dep! easc! lipsa evident! a crea"iilor culturale de
valoare, ocolind astfel am!nuntele nesemnificative i orientndu-se spre centrul lumii
acolo unde stau esen"ele prin intermediul propriei sale spiritualit!"i. Omul a sim"it nc!
de la nceput nevoia unui model n apropierea lui, nu att pentru a-l copia n cele mai mici
i nesemnificative am!nunte, ci n vederea constituirii sale ca ipostas uman nesubordonat
repetabilit!"ii i a configur!rii caracterului s!u ntru des!vr ire. Acesta este i modul
devenirii fiin"ei la Dostoievski i, poate i din aceast! cauz!, romanele sale sunt percepute
ca fiind mereu actuale i r!spunznd cerin"elor i celor mai exigen"i lectori. Crea"ia
dostoievskian! are marea calitate de a-l ajuta pe cititor n dificilul proces al cunoa terii de
sine i, dep! ind barierele stilistice ale epocii, i p!streaz! capacitatea de intruziune n
sufletul omului, vorbind inimii acestuia despre ceea ce este ve nic i oferindu-i concomitent
posibilitatea real! a perceperii i asimil!rii cognitive a acestui element ve nic. Crea"ia
dostoievskian! respir! prin mit, motiv i simbol, dar ceea ce este cu adev!rat interesant n
poetica scriitorului rus este modul n care motivul anuleaz! linia de demarca"ie ntre planul
expresiei i planul semantic. Astfel, motivul se prezint! ca o structur! artistic! ideaticafectiv! cu semnifica"ii originale, construite pe baza repeti"iei, pe baza imaginilor, a
motivelor locale obiectuale, psihologice, ideatice, stilistice care au cu prec!dere valori
simbolice2.
Trecnd n revist! toate marile romane dostoievskiene rezult! faptul c! acestea
sunt consolidate pe baza unui substrat parabolico-evanghelic, pe care l dezvolt! i l supun
analizei n conformitate cu caracterul tainic i inepuizabil al modelului ini"ial. Astfel,
Crim !i pedeaps este centrat pe episodul biblic al nvierii lui Laz!r (Ioan 11, 1-45),
fragment ce este actualizat n roman prin intermediul episodului n care Sonia
Marmeladova i poveste te exact acest moment lui Raskolnikov, anticipnd n acest mod
proxima metanoie i nviere din mor"i a acestuia. Demonii este centrat pe episodul
evanghelic al demoniza"ilor din "inutul Gadarenilor, relatat de Luca (8, 32-37), episod la
care face referire i motto-ul romanului. Nici Fra"ii Karamazov nu reprezint! o excep"ie, n
cazul acestui roman fiind actualizat! parabola bobului de gru care moare pentru a aduce
road! mult!, a a cum se spune n Sfnta Evanghelie dup! Ioan, 12, 24: Adev!rat, adev!rat
zic vou! c! dac! gr!untele de gru, cnd cade n p!mnt, nu va muri, r!mne singur; iar
dac! va muri, aduce mult! road!. Acela i tipar, al parabolei biblice, este urmat cu
fidelitate i n Idiotul roman n care este actualizat! pilda copilului, model al
des!vr irii. Aceast! pild! este la rndu-i, rela"ionat! cu imaginea paradisului pierdut, dar
promis a fi recuperat... dup! cum red! Matei cuvintele Mntuitorului: Adev!rat zic vou!:
De nu v! ve"i ntoarce i nu ve"i fi precum pruncii, nu ve"i intra n mp!r!"ia cerurilor
(Matei, 18, 3).

Constela ii ie!ene, anul IV, nr. 1 (13), aprilie 2009

39

Dostoievski nu recurge ns! la erminii de tip obi nuit n ceea ce prive te vastul
domeniu al parabolelor evanghelice pe care-l utilizeaz! n romanele sale, pentru c! ntregul
procedeu ar fi prea col!resc i prea evident didactic pentru noul tip de lector care ia cartea
n mn!. Ceea ce reu e te scriitorul s! realizeze este cu mult mai profund; el descinde pn!
n adncimile duhului lor, al spiritului n care au fost propov!duite pentru ca apoi s!
descrie toat! aceast! ini"iere harismatic! n cuvinte c!rora le confer! valen"e simbolice,
utiliznd un limbaj propriu n care, la un moment dat, pot deveni palpabile reminiscen"e
din sfera motivelor biblice sau a parabolelor evanghelice. Acest tip de cunoa tere este
specific scriitorului rus i definitoriu pentru ntreaga art! a acestuia, iar modelul
gnoseologic inerent este fixat de c!tre Dostoievski prin intermediul unor mijloace
descriptive caracteristice pentru o art! iconic! dinamic!, nu static! i ncorsetat! n limite
stabilite de ns! i ra"iunea uman!.
Situarea romanului Idiotul i, implicit, i a prin"ului protagonist pe un plan
superior metafizic este motivul pentru care arhimandritul Paulin Lecca a spus c!
Dostoievski comunic! cititorului informa"ii esen"iale despre aceast! lume n care primeaz!
misterele metafizice, folosindu-se n principal de limbajul miturilor. Scriitorul rus caut!
Chipul Divin, cel imprimat n materia jertfelor zilnice () n splendoarea interioar! a
credin"ei, ardoarea neatins! de nimic a Iubirii3. Simbolurile biblice de care face uz
creatorul prin"ului M kin transcend stadiul unui simplu semn i dep! esc chiar i
semnifica"ia, orientnd lectorul n direc"ia interpret!rii active condi"ionat! att de
personalitatea cititorului ct i de cultura moral! i religioas! de care apar"ine. Simbolul
ac"ioneaz! direct asupra structurilor mentale i este orientat ntr-o dubl! direc"ie, pentru
c! n timp ce dezmembreaz! anumite structuri f!ure te altele.
Mitul face apel la modalitatea primordial! de fiin"are, la tipul de cunoa tere
originar, n care realitatea extraverbal! era denumit! dintr-o perspectiv! mitic! a
semnific!rii4. Raportul om limb! lume se nf!"i eaz! aici n ipostaza sa nealterat! de
pragmatismul specific fiin"ei ultra-ra"ionale , n sensul c! procesul de semnificare se
desf! oar! n conformitate cu esen"a fiin"ei umane. Interpretarea etico-psihologic! a lui
Paul Diel asupra miturilor pune n prim plan rela"ia de subordonare a psihicului uman fa"!
de tendin"e opuse de sublimare sau de pervertire5. Dostoievski urmeaz! linia trasat! de
Platon , acesta din urm! definind mitul pornind de la ideea c! acesta traduce ntr-un sistem
de semne accesibil omului elementele care sunt legate nu de certitudini tiin"ifice, ci mai
mult de opinie, ajutndu-l pe cel neini"iat s! accead! la acea dimensiune a realit!"ii umane
n care primeaz! func"ia simbolizant! a imagina"iei6, nu cea riguros tiin"ific!. Astfel, este
evident! dorin"a scriitorului rus de a aduce pe scena vie"ii cotidiene, prin intermediul artei
sale literare, forme speciale ale mitului cre tin. Prin aceste forme accesibile omului
cotidian se dore te, de fapt, mijlocirea unei noi modalit!"i de cunoa tere a lucrurilor prin
ndep!rtarea de rigorile tipului de investiga"ie tiin"ifico-ra"ional.
Omul nu este nicidecum exclus din acest proces de investigare a perspectivei
evanghelice, ci este cooptat n dezvoltarea i desf! urarea actului gnoseologic. Acest demers
sus"ine cauza cre tin! de transformare a omului i ac"ioneaz! n dou! sensuri care, de i
sunt aplicate la niveluri diferite, sunt tangen"iale i nrudite n mod esen"ial: omul, n cazul
operei dostoievskiene cititorul, este angajat ntr-o activitate ce-l conduce spre o con tiin"!
clar eviden"iat! a propriei sale existen"e, concomitent cu o prefacere calitativ! l!untric!
spre ceea ce n teologie se nume te ipostas. Aceast! destina"ie c!tre care se ndreapt!
lectorul este cu mult mai semnificativ! dect o simpl! transformare, pentru c! dep! e te
nivelul superficialit!"ii aspectuale pentru a atinge starea. n acest mod, Dostoievski
reu e te s! uneasc! cele dou! planuri esen"iale: gnoseologic i ontologic, miznd n acela i
timp pe o unire a contrariilor, asemenea Sfin"ilor P!rin"i. Aceast! perspectiv! unitar!
asupra lucrurilor vizeaz! att realitatea exterioar! ct i pe cea l!untric!.
Dimensiunea mitic! i mitologizant! a prozei dostoievskiene se aplic! la mai multe
niveluri. Un prim nivel vizat este cel al limbajului. F!r! un limbaj mitic, construc"iei
narative nu i-ar mai fi conferit! autenticitate i veridicitate. Privind lucrurile din aceast!

40

Constela ii ie!ene, anul IV, nr. 1 (13), aprilie 2009

perspectiv!, sistemul lingvistic dostoievskian cap!t! un aspect mitic, apropiindu-se izbitor


de mult de limbajul simplu dar nicidecum simplist al Evangheliei. Toate romanele
urmeaz! aceast! re"et!, din moment ce diegeza majorit!"ii romanelor dostoievskiene se
construie te pe baza dezvolt!rii unor evenimente evanghelice semnificative, a unor
momente biblice cheie. Intertextualitatea biblic! pare c! se transform! n regul! general! a
textului dostoievskian, c!ci lectorul ntlne te la fiecare rnd trimiteri subtile la Noul
Testament, aluzii la varii domenii, inclusiv la imaginarul pastoral toate aceste elemente
se contureaz! unul n leg!tur! cu cel!lalt n forma unei structuri narative parabolice.
Limbajul mitic specific acestor romane i n special Idiotului favorizeaz! o multiplicare a
planurilor de lectur! i, implicit, a sensurilor de adncime, a n"elesurilor.
Dubla calitate a limbajului, de a se referi la planul de suprafa"! al rela"iilor umane,
n timp ce "inte te i la dezv!luirea unei semnifica"ii mai profunde, care face apel la
modalitatea primar! a omului de a fiin"a n lume, este eviden"iat! i la nivelul rela"iilor
interumane stabilite ntre protagoni ti. Prima ntlnire dintre Nastasia Filippovna i
prin"ul M kin este gr!itoare n acest sens. Nastasia i Lev Nikolaevici sunt situa"i pe
planuri diferite ale spiritualit!"ii. n timp ce femeia simbolizeaz! sufletul la origine pur, dar
apoi c!zut n robia diavolului prin s!vr irea p!catului puterea malefic!, nefast!, fiind
creionat! n roman prin intermediul unor personaje esen"ial negative precum To"ki sau
Rogojin M kin este ipostaza Hristosului la picioarele c!ruia cade p!c!toasa pentru a cere
iertare i dezlegare de aceast! robie. Solu"ia g!sit! de prin" este aceea a c!s!toriei,
reiternd semnifica"ia simbolic! a unirii biblice dintre Hristos i Biseric! sau dintre Hristos
i suflet uniune att de ntlnit! n teologia patristic!. Sc!parea nu este, prin urmare, o
c!s!torie obi nuit!, ci una simbolic!, a unirii omului cu Divinul. Dar, a a cum se ntmpl!
de cele mai multe ori cu sufletele slabe, n ciuda faptului c! aspir! la o uniune cu Hristos,
latura trupeasc! nu reu e te s! se debaraseze de lan"urile patimilor i ele cad iar! i n jugul
pl!cerilor i al iubirii trupe ti. Aceasta este cauza din care Nastasia Filippovna ntoarce
spatele ofertei salvatoare venite din partea prin"ului i se refugiaz! n bra"ele lui Rogojin,
ale principiului antinomic n ceea ce prive te rela"ionarea cu prin"ul M kin. Pentru tn!ra
femeie, n balan"! a atrnat mai greu seduc"ia fantasmei demonice n defavoarea iubirii
transfiguratoare.
S-a spus adesea c! Dostoievski este un pesimist. Dar perspectiva cre tin! din care
trebuie citit! proza sa nu permite acest lucru. Despre Binele absolut reprezentat de M kin
s-a mai spus c! este total ineficient i c! idealul simbolizat de acela i personaj nu este
compatibil cu via"a real!, cotidian!. Dar aceast! interpretare nu este valid! din perspectiv!
dostoievskian!, pentru c! ceea ce promoveaz! scriitorul nu este un fel de happy-end care
trebuie atins neap!rat pe p!mnt, un fel de final de basm de tipul i au tr!it ferici"i pn! la
adnci b!trne"i, ci tocmai reversul medaliei i anume ncrederea ntr-o proxim! via"!
adus! de nviere. Tocmai de aceea, asem!narea hristic! nu presupune numai frumuse"ea, ci
i suferin"a, element complementar celei dinti7.
Un ra"ionament similar poate fi aplicat i n cazul imput!rilor aduse atmosferei
dostoievskiene, o atmosfer! sobr! sau, a a cum a numit-o scriitorul nsu i, outre. La un
moment dat, chiar Nietzsche percepea lumea evanghelic! ca un fel de amestec de
boln!vicios, copil!resc i sublim.
Dialogul dintre cele dou! personaje amintite mai sus trece dincolo de
superficialitatea conversa"iei cotidiene, f!cut! de complezen"!. Discu"ia con"ine replici
misterioase care, aparent, nu au nici o logic! i care trimit la o cunoa tere anterioar! a
celor doi:
- Ochii dumitale mi par a a de cunoscu"i dar nu, e cu neputin"!! Eu nu am
locuit niciodat! la Petersburg. Poate n vis.
- Adineauri "i-am v!zut portretul [] i mi s-a p!rut c! m! chemi de mult.
- Parc! eu nu am visat s! te ntlnesc odat! i odat!?.
Este evident! premeditarea scriitorului n conturarea acestei direc"ii, acestei
teme de inspira"ie biblic! pentru c! nu numai c! l-a portretizat pe M kin n ipostaza unui

Constela ii ie!ene, anul IV, nr. 1 (13), aprilie 2009

41

sfnt involuntar i inocent, lipsit de patimile trupului, de pasiunile specific umane, dar l-a
pus i s! m!rturiseasc! un lucru esen"ial pentru interpretarea corect! a romanului:
- Dar n ce prive te partea femeiasc!, prin"e, sunte"i mare amator? Spune"i-mi din
timp!.
- Eu, n-n-nu! Doar Poate c! nu ti"i, dar din pricina bolii mele ereditare nici n-am
cunoscut femeia.
-Ei, dac!-i a a, exclam! Rogojin, nseamn!, prin"e, c! e ti s!rac cu duhul i
Dumnezeu i iube te pe oamenii ca tine!.
Replica lui Rogojin face referire direct! la Fericirile Evanghelice, iar tipologia
biblic! ce este activat! chiar de Fiul Risipitor-Rogojin trimite la un nucleu de simboluri
nucleu circumscris modului prim de fiin"are a omului. Modelul arhetipal transcende
spa"iul simultaneit!"ii culturale i se activeaz! pe o ax! a verticalit!"ii, venind dinspre
trecut spre viitor, modificnd prezentul n mod nemijlocit8.
Cea de-a doua dimensiune caracteristic! a mitului dostoievskian actualizat! n
Idiotul face direct! referire la atmosfera n care sunt nv!luite toate elementele ce intr! n
sfera nara"iunii. Faptul care uime te este acela c! n unele momente ale nara"iunii
atmosfera este att de concret! nct devine palpabil!. Cititorul este atras n desf! urarea
evenimen"ial!, stabilindu-se un fel de complicitate ntre el i text, o apropiere care nu este
cu putin"! de atins n cazul unui tratat tiin"ific. Perspectivele spa"ial! i temporal! sunt
nvestite cu alte dimensiuni, c!ci posibilitatea pe care o experimenteaz! lectorul aceea de
a participa simultan la mai multe evenimente i ofer! o alt! viziune asupra modului de
percepere a timpului i spa"iului. Exemplul cel mai relevant n acest sens este oferit n cea
de-a doua parte a romanului, unde sunt descrise n am!nun"ime intui"iile prin"ului M kin
cu privire la Rogojin, oponentul s!u ideologic, cu privire la casa acestuia i la toate
obiectele din ea, reflec"iile despre ekstasul epileptic, sentimentul unei primejdii iminente,
atacul lui Rogojin i, n cele din urm!, declan area unei crize de epilepsie.
A treia dimensiune a mitului dostoievskian rezid! din cea anterioar! i este direct
legat! de timpul mitic. Nivelul temporal are o importan"! deosebit! n romanul
dostoievskian pentru c!, raportat la realitatea imediat!, dezv!luie existen"a unei serii de
anomalii, de abateri temporale care constau fie n dilat!ri ale timpului, fie n comprim!ri
ale acestuia. Prima variant! de modificare a universului temporal poate avea un caracter
dual, antinomic: simultan cu crearea impresiei unei eliber!ri de teroarea curgerii timpului,
a unei evad!ri din chingile lui (senza"ie organic necesar! omului modern) iluzie cu totul
pozitiv! se insinueaz! i polul opus, acela de prelungire la nesfr it a senza"iei acute pe
care o ofer! sentimentul apropierii iminente a mor"ii. Pentru cea din urm! ipostaz!
semnificative sunt tr!irile prin"ului Lev Nikolaevici din timpul crizelor de epilepsie. Acest
frustrant sentiment al pierderii ireversibile a timpului poate trimite, la nivelul
semnifica"iilor de adncime ale romanului, la o posibil! con tientizare a angoaselor care
deriv! din absen"a unui sens existen"ial care s! fie orientat n direc"ia eshatologic!.
ntoarcerea n spa"io-temporalitatea mitic! i utopic! a dimensiunii elve"iene
aduce n prim plan scena rug!ciunii de pe munte m kiene scen! care ne nf!"i eaz! o
fiin"! n care primeaz! latura omenescului, c!ci prin"ul se simte exclus de la s!rb!toarea
vie"ii i ajunge s! fericeasc! pn! i musculi"a care bzie n juru-i, sim"indu-se n acela i
timp ca un avorton al naturii. n cele din urm! i este acceptat! prezen"a la osp!"ul firii,
dar numai pentru un timp limitat9.
Cea de-a patra dimensiune apare ca fiind n perfect! concordan"! cea discutat!
anterior i se refer! la necesitatea l!untric! de a recupera n sens creator att st!rile
ini"iale, ct i cele finale, eshatologice. Mai mult dect filozofie poetizat!, mitul este un
ansamblu unitar, bine nchegat, alc!tuit din ntreb!ri, r!spunsuri i de ce nu, concluzii. Nu
numai c! mitul, luat att n sens general ct i cu referire direct! la cel dostoievskian,
con"ine ntreb!ri cu privire la probleme existen"iale care au existat ntotdeauna, dar ofer!
i r!spunsuri i merge chiar mai departe, dnd sentin"e simbolico-parabolice n ceea ce
prive te originea Omului, rostul s!u n lume i evolu"ia lui dup! Marea Trecere. Incipitul

42

Constela ii ie!ene, anul IV, nr. 1 (13), aprilie 2009

romanului este construit sub acest semn prin intermediul prezent!rii prin"ului naiv n
ipostaza creatorului unui paradis p!mntesc n colaborare cu sufletele apropiate inimii sale
copiii. Privit din aceast! perspectiv!, micul sat de munte elve"ian se metamorfozeaz! n
plan simbolic ntr-un paradis miniatural, reiterare a Edenului ini"ial i prefigurare a
viitoarei mp!r!"ii a cerurilor. Astfel, aceast! mic! dimensiune spa"ial! cap!t! o dubl!
func"iune trimi"nd, n acela i timp, la dou! coordonate temporale ntre care se
desf! oar! via"a oamenilor naivi: certitudinea a ceea ce a fost starea de gra"ie ini"ial! i
promisiunea a ceea ce va veni mntuirea ntru ve nicie.
n portretizarea prin"ului M kin, Dostoievski exploateaz! bipolaritatea toposului
antic care asociaz! Adev!rul cu nebunia. Acest Adev!r nu poate fi redus la gndire, la orice
form! a cunoa terii de aici i ireductibilitatea ultim!, cea a Adev!rului cre tinismului la
orice form! lumeasc! de cunoa tere i de tiin"!10, formulat! cu un fel de extrem! violen"!
de Hristos nsu i: Te sl!vesc pe Tine, Doamne al cerului i al p!mntului, c! ai ascuns
acestea de cei n"elep"i i tiutori i le-ai descoperit pruncilor (Matei 11, 25). Eticheta de
idiot dat! prin"ului nu o exclude pe cea a n"eleptului, pentru c! aceste dou! atribute nu
sunt nici paralele, nici tangen"iale. Ele se completeaz! ntr-o ngem!nare paradoxal!,
cunoscut! din str!vechi timpuri, fixat! n tipare folclorice i n celebrii <nebuni ilumina"i>
ai literaturii culte11. Un alt exemplu gr!itor n aceast! privin"! este Lebedev, personaj care
aproape c! nu poate fi clasificat ntr-o tipologie standard el este be"ivul-treaz ce are ca
preocupare principal! i interes nemijlocit tlcuirea evenimentelor prezentate n
Apocalips!, iar modul s!u unic de a le interpreta se integreaz! perfect n spiritul tradi"iei
ortodoxe. El nu plaseaz! toate aceste evenimente ntr-un viitor mai mult sau mai pu"in
ndep!rtat, dar totu i iminent, ci le consider! parte integrant! i definitorie din actualitatea
istoric!nu n viitor, ci ntr-un acum perpetuu.
Prin glasul lui Lebedev se sesizeaz! o opozi"ie fundamental! ntre om i tehnologie,
iar aceast! dualitate antinomic! se poate extinde i aplica i la nivelul opozi"ional tehnic!
crea"ie. Acest raport poate fi n"eles, la rndu-i, ca o ipostaziere a dualit!"ii principiului
creator- principiu creator natural, pe de o parte i artificial, pe de alt! parte. Tehnologia ia
forma unei metamorfoze de dimensiuni apocaliptice la nivel istoric, actualizndu-se n
acest mod profetismul operei dostoievskiene. Aceast! evolu"ie la nivel tehnic este v!zut! ca
un prim pas al distrugerii mitului, putnd declan a chiar i un proces de autodistrugere a
omenirii. Personajul dostoievskian amintit mai sus vede n Steaua Absintos, care cade pe
izvoarele apelor vie"ii (Apoc. 8, 10-11) re"eaua c!ilor ferate care br!zdeaz! Europa.
Lebedev intuie te semnificativ opozi"ia fundamental! ce se instituie ntre o mecanicizare
absolut! a vie"ii i o spiritualitate nn!scut! a Omului. Aceste dou! st!ri pot fi ridicate la
rangul de principii esen"iale n m!sur! a conduce via"a Omului i se muleaz! perfect pe
necesit!"ile aspira"ionale ale aceluia i Om. Ele se constituie n mod necesar n imagini
simbolice ale celor doi poli n jurul c!rora graviteaz! via"a ek-sisten"a i fi-in"area.
Dar de ce ar fi cele dou! coordonate fundamental opuse ? Aparent, ambele trimit la
acela i concept, de apartenen"! la acela i plan al lumii. Dar lucrurile cap!t! o turnur!
distinct! atunci cnd avem n vedere modul n care Omul devine parte component! a
planului mundan. Ek-sisten a marcheaz! simpla prezen"! corporal! n universalul
planului terestru, n timp ce fi-in area presupune implicarea activ! nu att din punct de
vedere fizic, ct din punct de vedere spiritual i, de ce nu, moral i etic. Raportul dintre cele
dou! modalit!"i sau concepte poate fi perceput ca o reactualizare a antinomiei ma in!
Creator. Atunci cnd ma ina ia locul D!t!torului vie"ii, Omul se metamorfozeaz! din
principiu activ n simplu element pasiv. La ntrebarea lui Kolea dac! Vina pentru sl!birea
izvoarelor vie"ii este a drumurilor de fier? Lebedev i r!spunde c! vina nu apar"ine chiar
drumurilor de fier ci, n general, a tendin"ei pentru care drumurile de fier ar putea servi
doar ca o ilustrare, ca s! zic a a, ca o ilustrare plastic!. Zoresc, huruie i z!ng!ne cu
t!mb!l!u mare, cic! pentru fericirea omenirii. Omenirea devine prea zgomotoas! i prea
industrial!, n detrimentul lini tii sale spirituale, spunea cu am!r!ciune un gnditor
solitar retras din iure ul vie"ii. Tehnica nu este construit! n concordan"! cu principiile

Constela ii ie!ene, anul IV, nr. 1 (13), aprilie 2009

43

structurii i ritmului firii omene ti. Din cauza structurilor sale organizatorice extreme i
foarte riguroase, tehnologia i mecanicizarea complet! a vie"ii duc la o distrugere aproape
n totalitate a principiilor existen"iale organizatorice i combinatorii specifice umanit!"ii. n
plan simbolic modernizarea tehnologic! este asimilat! principiului dual vie"ii moartea.
Aceast! idee este argumentat! de Ippolit Terentiev care descrie tabloul lui Holbein cel
Tn!r n ace ti termeni antinomici, via"! moarte:
Cnd prive ti tabloul acela cercetndu-l, natura "i se n!zare n chip de fiar!
enorm!, mut! i nenduplecat!, sau mai bine zis, orict de ciudat! ar p!rea compara"ia, ca
o ma in! imens! de construc"ie modern!, care, surd! i insensibil! a n f!cat, zdrobind n
m!runtaiele ei o fiin"! magnific!, f!r! de pre", o fiin"! care ea singur! pre"uia ct ntreaga
natur! cu toate legile ei, ct ntreg p!mntul.
Totul trimite c!tre o depersonalizare gradat! a Omului, c!tre o incapacitate de
prezervare a atributelor esen"ial umane n mijlocul unei societ!"i care merge n aceea i
direc"ie, f!r! a- i adresa ntreb!ri cu privire la consecin"ele actelor sale sau la destina"ia
att de mult rvnit!, n ciuda m!rii de date necunoscute n care noat!. Ippolit pune
semnul egalit!"ii ntre ideal i nemurire, iar tabloul lui Holbein nu diagnosticheaz! n
concep"ia lui dect absurditatea existen"ei umane i imposibilitatea atingerii Absolutului
ideal. Cuvintele lui Terentiev cre tin a rebours, trimit cu gndul la ma ina modern! din
Colonia penitenciar , care zdrobe te omul n m!runtaiele ei12.
Peni"a lui Dostoievski a reprezentat mijlocul cel mai pertinent prin care mesajul
eliberator al culturii ortodoxe s-a f!cut auzit iar chintesen"a acestui mesaj rostit de
prin"ul M kin, Frumuse"ea va mntui lumea!, este o promisiune a n!dejdii, promisiune
nv!luit! de o tonalitate areopagitic!. Dar pentru ca prin"ul Hristos dostoievskian s! capete
credibilitate n fa"a Lumii, scriitorul l-a nzestrat cu cteva atribute ce apar"in exclusiv
sferei mundane a existen"ei. Astfel, urm!rind aceast! filier!, textul dostoievskian
urm!re te un destin circular care ncepe cu imaginea unui Hristos nfrnt reprezentat
pictural de Holbein i se ncheie cu figura unui M kin simbol al aparentei e u!ri a
salv!rii. Optica biblic! este inversat! iar tabloul care poate duce la pierderea credin"ei
devine, n accep"ia lui Ippolit, simbol pentru un nou Hristos acela al secolului al XIX-lea,
umanizat i radical diferit de imaginea unui Iisus profund divin i deplin uman, biruind
moartea prin moarte. Se anuleaz! astfel n"elesul sacrificiului s!vr it de Christ, iar
elementele din planul paradigmatic al simbolurilor biblice sunt aranjate n planul
sintagmatic al textului dostoievskian prin intermediul unui proces de regresie de la
dimensiunea cre tin! la cea precre tin!. Pentru c! nici sacrificiul lui Hristos nu mai are
puterea de a aduce izb!virea i nici prin"ul Hristos dostoievskian nu reu e te s! anuleze
acest proces de deturnare a toposului biblic, singura modalitate de salvare este ntoarcerea
la ideea arhaic! a jertfei umane. Cea care va fi sacrificat! pe altarul suferin"ei este Nastasia
Filippovna, tocmai frumuse"ea care ar fi trebuit s! salveze lumea.
M kin este profetul romanului pentru c! preveste te finalul nc! din prima
treime a periplului narativ. Ah, ce mult a vrea s! fie bun!! Atunci totul ar fi salvat!,
spune prin"ul la vederea fotografiei Nastasiei. Finalul pare c! este creionat n tu e
pesimiste, ilustrnd irosirea n chip absurd a nepre"uitei frumuse"i a Nastasiei, noua
Marie Magdalen! pe care Iisus nu o poate salva13, destinul ei fiind prefigurat de cel al
Mariei din satul elve"ian. ntr-adev!r, acum putem concluziona c! nu frumuse"ea a salvat
lumea, ci tocmai jertfirea i sacrificarea acestei frumuse"i.
ntruct a i f"cut unuia dintre ace!ti fra i ai Mei preamici, Mie Mi-a i
f"cut (Matei 25, 40) spun Sfintele Scripturi i cu siguran"! cuvintele nu sunt folosite n
sens metaforic, n sensul lui ca i cum. Ele marcheaz! congruen"a fiin"al! dintre om i
ipostasul divin i aceasta pentru c! cre tinismul nu are a face dect cu realitatea, nu cu
imaginarul sau simbolul. Un mine nu este ca i cum ar fi un mine. Acest mine/eu nu
este ca i cum ar fi mine-le/eul meu. n acest caz ar putea fi foarte bine ca i cum ar fi cel al
altuia, un alt eu14. Identificndu-se cu Nastasia Filippovna, femeia care a fost ucis! de
cel lalt, gestul final al prin"ului M kin este nvestit cu semnifica"ii simbolice, parabolice,

44

Constela ii ie!ene, anul IV, nr. 1 (13), aprilie 2009

comasnd principiile diriguitoare ale doctrinei cre tine. La diferitele niveluri ale structurii
compozi"ionale, perspectiva mitic! i parabolic! determin! sensul simbolic al mai multor
scene. La fel ca n Ciuleandra rebrenian!, unde so"ia ucis! apare n visul eroului
s!rutndu-l pe frunte cu buze reci i aducnd iertarea venit! dintr-o alt! lume15, la fel i
n Idiotul prin"ul Hristos ofer! iertarea Fiului Risipitor.
Dac! prin"ul l ipostaziaz! n roman pe Hristos, iar Rogojin este imaginea unui Fiu
Risipitor, atunci am putea conchide c! atributele lui Iuda sunt actualizate de Ganea.
Evenimen"ialul narativ ofer! o serie de indicii cu privire la construirea acestei laturi a
personajului. n prima parte a construc"iei romane ti, interoga"ia retoric! a lui Ganea:
Oare recompensa merit! attea suferin"e? proiecteaz! figura b!rbatului pe un fundal
cvasi-biblic, sugernd att distan"a abisal! dintre el i M kin, ct i trimiterea la Iuda
trimitere sus"inut! i de apelativul din capitolul X al primei p!r"i, prin care Rogojin i se
adreseaz!chiar dac! pe un ton glume": A, iat!-l i pe Iuda.
De fapt, asocierea dintre cele dou! imagini, cea romanesc! i cea biblic!, se
realizeaz! n mai multe rnduri. Este arhicunoscut faptul c! Iuda este cel care i-a dat
s!rutul tr!d!rii lui Iisus, aceast! scen! fiind metaforic amintit! n aceea i prim! parte: Mi
se pare c! noi doi vom fi prieteni sau du mani. #i ce crede"i, prin"e: dac! acum cteva
minute (cum am vrut s-o fac sincer) v-a fi s!rutat mna, v-a fi devenit du man mai
trziu?.
Am amintit ntr-un text anterior de absurdul condi"ion!rii existen"ei umane ca una
dintre axele care str!bat imaginarul romanesc dostoievskian. Aceea i idee a absurdului, a
ilogicului i nera"ionalului este postulat! i de spovedania lui Ippolit, explica"ia lui
necesar . Se pare c! jocul de societate16 cel mai r!spndit n secolul dostoievskian este
spovedania ca ncercare de ie ire din subteran!. Cele mai multe dintre personajele
dostoievskiene sunt st!pnite de impulsul de a cere iertare unul de la cel!lalt, de a se umili
n fa"a celui egal cu el, a semenului s!u, de a se m!rturisi de a se spovedi acolo, pe loc, f!r!
ca cel de lng! el s! n"eleag! neap!rat despre ce este vorba. Dar spovedania nu cu sensul
biblic, purificator, ci confesiunea public! care nu mai urm!re te precum modelul primar
sp!larea p!catelor i dezlegarea lor. Cuvntul nu mai este aici ntemeietor de lumi, cum s-a
spus odinioar! n Biblie La nceput a fost Cuvntul, ci devine nlocuitor al naturii umane.
Cuvntul nceteaz! a mai fi cuvnt i devine vorb!, sau cuvnt fabricat, artificial. El poate
redeveni animat, personal, doar prin legarea de fiin"a rostitoare prin intermediul unor fire
invizibile. Prin subiectivizare, cuvintele pot ajunge s! transmit! un tlc personal i
personalizat, transformndu-se n sentiment viu, afect frem!t!tor, tr!ire sensibil!17.
Spovedania lui Ippolit Terentiev transpune n plan verbal permanenta
contrapunere a principiului divin cu cel demonic, malefic. Ippolit se aseam!n! cu M kin
doar n calitatea sa de str in, de cavaler s rman unul c!utndu- i salvarea n fapte,
altul n cuvinte. Ra"ionamentul lui Ippolit deriv! din cel al omului din subteran! i, n linii
sumare, ar suna cam a a: Lumea n care tr!im nu e nici pe departe cea mai frumoas!
dintre lumi idealurile nobile sunt himere, nicicnd realizabile18. Simboluri precum cel al
tarantulei sau al zidului, concepte preluate din realitatea cotidian!, imediat!, devin puncte
nodale19. Faptul c! Ippolit alege ca modalitate de evadare din via"! sinuciderea
demonstreaz! ideea c! nu a crezut ntr-adev!r c! Iisus a biruit moartea, a nviat, nvingnd
tarantula. Eu nu sunt n stare s! m! opun for"ei obscure ce ia forma unei tarantule este
gndul care se transform! n ultim! convingere a lui Terentiev.
Cel!lalt simbol i anuleaz! ipostaza concret! de zid al casei Meyer pentru a
recurge la ipostaza simbolic! de blestemat zid. Este corespondent concret al conceptului
de necesitate, de determinism i limite rigide, pentru omul obi nuit prezen"a lui
comportnd un sentiment de siguran"!. Dar acest sentiment este dinamitat de individul
isterizat de c!utarea zadarnic! a cauzelor primordiale, dar mai ales de obliga"ia accept!rii,
chiar temporare, a eviden"elor20. Ippolit nu a putut birui r!ul cosmic, de aici ini"iindu-se
procesul de autodistrugere. Cre tinismul este mpotrivirea fa"! de r!u prin facerea de bine,
este energia ndreptat! spre interiorul fiin"ei, este propria convertire i, prin aceast!

Constela ii ie!ene, anul IV, nr. 1 (13), aprilie 2009

45

ac"iune asupra sinelui, se ajunge i la o convertire a celorlal"i. Ippolit refuz! nl!turarea


ideii de singur!tate i de nsingurare.de aici i imposibilitatea salv!rii lui.
Simbolul zidului este n consonan"! cu re"eaua de simboluri ale ntregului roman,
asem!nndu-se cu Zidul Plngerii i devenind exponent al ideii de separa"ie, de
desp!r"irenu ntre divinitate i om, ci mai grav: ntre eu i tu. Ippolit se are doar pe sine
n centrul aten"iei, iar explica"ia lui necesar! este un fel de r!zvr!tire anarhic!21.
Terentiev se aseam!n!, prin confesiunea lui, condamnatului la moarte din istorisirile
prin"ului, dar gndul istovitor c! ar putea reveni la o via"! mai lung! de cincisprezece
zile, cte i-au r!mas de tr!it pe care ar putea-o dr!mui cu parcimonie l scufund! i mai
tare n abisul obsedant al dezn!dejdii. n caietele de la roman, Dostoievski l caracteriza pe
Ippolit n termeni ce trimit la ideea de vanitate a unui caracter slab22. Se observ! i aici
permanenta contrapunere a principiului divin cu cel malefic c!ci, n timp ce altruistul
M kin l actualizeaz! pe primul, egocentricul Ippolit este reprezentant al Mor"ii. Apari"ia
prin"ului M kin alung! visele () urte ale lui Ippolit, Lev Nikolaevici metamorfozndu-se
ntr-un alt sfnt Gheorghe care biruie balaurul23.
Spre deosebire de Ippolit Terentiev, prin"ul Hristos nu are nevoie de o spovedanie
scris!. El se spune pe sine de la sine, revelndu-se n totalitatea lui ntocmai ca modelul
divin. Putem conchide, deci, prin a spune c! imaginea Hristosului mort, biruit de fiara
apocaliptic , reprezentat! pictural de Holbein, este recurent! n desf! urarea ntregii
construc"ii romane ti. Tabloul desemneaz! metaforic condi"ia naturii umane insensibil!
la cuvnt i, de aici, invulnerabil! ntr-un mod tragic. n accep"ie teologic!, cuvntul a
anulat grani"a dintre sacru i profan. Tocmai incapacitatea omului de a observa aceast!
suspendare a limitei esen"iale dintre cele dou! dimensiuni este cea care l face insensibil la
manifest!rile unuia sau altuia dintre cele dou! planuri. Transfernd acest ra"ionament n
plan romanesc, putem pune semnul egalit!"ii ntre comportamentul uman descris mai sus
i modalitatea de manifestare a personajelor dostoievskiene n raport cu prin"ul M kin
amintind nc! o dat! de atitudinea binar! a omului n fa"a apari"iei.

Dumitru St!niloae, Teologia dogmatic ortodox , edi"ia a III-a, vol. II, Bucure ti, 2003, p. 415.
A. Kovacs, Poetica lui Dostoievski, Bucure ti, 1987, p. 151.
3 P. Lecca, Frumosul divin n opera lui Dostoievski, Bucure ti, 1998, p. 9.
4 Dumitru Irimia, Introducere n stilistic , Ia i, 1999, p. 26.
5 Jean Chevalier, Alain Gheerbrant, Dic"ionar de simboluri, vol. II, Bucure ti, p. 308.
6 Ibidem, p. 309.
7 P. Lecca, op. cit., p. 9.
8 Cf. Yuri M. Lotman, Universe of the Mind: A Semiothic Theory of Culture, translated by Ann Shukman,
introduction by Umberto Eco, London, p. 103.
9 Cf. V. Cristea, Dic"ionarul personajelor lui Dostoievski, Ia i, 2007, p. 292.
10 M. Henry, Eu sunt adev rul pentru o filozofie a cre!tinismului, edi"ia a II-a, prezentare i traducere de Ioan I.
Ic! jr., Sibiu, 2007, p. 67.
11 I. Iano i, Dostoievski. Tragedia subteranei, edi"ia a III-a, p. 107.
12 Ibidem, p. 94.
13 Ibidem, p. 96-97.
14 M. Henry, op. cit., p. 175.
15 Cf. Elena Loghinovski, Dostoievski !i romanul romnesc, p. 32.
16 I. Iano i, op. cit., p. 31.
17 Ibidem, p. 32.
18 Ibidem, p. 38.
19 Ibidem, p. 39.
20 Ibidem, p. 39.
21 Ibidem, p. 123.
22 Cf. V. Cristea, op. cit., p. 437.
23 Ibidem, p. 287.
1