Sunteți pe pagina 1din 1

COMPUI ORGANICI DENUMIREA (Nomenclatura)

Nr
.cr
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

15

Compusul

Caracteristic

Alcan
(legtur simpl)
Alchen
= (legtur dubl)
Alchin
(legtur tripl)
Alcadien = = (dou legturi duble)
Compui
halogenai
X= F, Cl, Br, I
RX
Alcool
OH
R OH
Amin
NH2
R NH2
Aldehid
C=O
RC=O
H
H
Ceton
RC=O
C=O
R
Acizi
carboxilici
COOH
R COOH
Cloruri
acide
COCl
R COCl
Esteri
COOR
R COOR
Amide
CONH2
R CONH2
Nitrili
CN
RCN
Anhidride
O
O
C
RC
O
O
C
RC
O
O

Denumire
an
en
in
dien
Poziia i numele halogenului +
numele hidrocarburii
Numele hidrocarburii + terminaia
ol (cu perfixul di,tri etc)
Numele radicalului + amin
Numele hidrocarburii + terminaia
al (cu perfixul di, tri etc)
Numele hidrocarburii + terminaia
on (cu perfixul di, tri etc)
Acid + numele hidrocarburii +
terminaia oic (cu perfixul di, tri
etc)
Clorur de + numele acidului +
terminaia oil
Numele acidului cu terminaia at +
numele radicalului (alchil)
Numele acidului + amid
Numele acidului cu o la sfrit +
nitrilul

Anhidrid + numele acidului