Sunteți pe pagina 1din 1

Care sunt actele care au stat la baza AUE?

Ce rol au comisiile parlamentare? dezbate prop legislatie noua+raport de initiativa


Care sunt componentele dreptului derivat? decizia, directiva, regulament, recomandari, aviz, etc
Cum se alege in PE ?- unanimitate si dupa TN majoritate calificata
Interdictiile CEDO-pg 92
care state au aderat in 2004 la UE?Care suntcuvintele care au fostintroduse in tratatul constitutional dar nu s-au mairegasit in
tratatul de la lisabona? constitutie, lege, lege cadru, ministru af externe
Carta fundamentala a drepturiloromului: face diferentaintredrepturisiprincipii,
presupuneatatdrepturi cat siobligatiipentrucetateni, aparadoardrepturilecetateniloreuropeni?
Pe ce criterii sunt alesi membrii Comisiei Europene?-comp generala, angajament eur,
independenta
Care sunt scopurile Bancii Centrale Europene?-mentinerea stabilitatiipreturi si a inflatiei sub
control, mentinerea stabilitatii financiare
De cine sunt alesi comisarii europeni?
Deciziile Inaltei Autoritati..cum erau in statele membre? executorii (ceco)
Care erau resursele care au fost puse in comun in C.E.C.O. si cauza alegeri lor?
Cum functionaeza o proceduralegislativaordinara?
Care sunt cele doua texte pe care se fundamenteaza AUE? declaratia solemna de la stugart si
cartea alba