Sunteți pe pagina 1din 3

Drept civil Contractele

Bilet nr. 3
1. Promisiunea bilaterala de vanzare;
2. Conditii de forma ale contractului de arendare.
Bilet nr 4:
1. Drepturile arendasului
2. Raspunderea hotelierului
Biletul nr. 5
1. Dreptul de preemptiune la cumpararea terenurilor din fondul forestier
2. Obligatia de pastrare a bunului la contractul de depozit
+intrebari: cand inceteaza depozitul, cand/cum/cui se restituie bunul
Biletul nr. 10:
1. Conditii de forma ale contr. de mandat,
2. Conditia ca vanzatorul sa fie proprietarul bunul individual determinat
Biletul nr.11:
1. Incetarea contractului de mandat
2. Conditia ca pretul sa fie determinat/determinabil
Bilet nr. 14
1. Interpretarea si delimitarea contractului de depozit
2. Garantia contra evictiunii rezultand din fapta unui tert
Bilet nr. 15
1. Suportarea riscului in contractul de arendare.
2. Garantia contra evictiunii rezultata din faptul personal al vanzatorului.
Biletul nr. 22
1.Obligatia cumparatorului de plata a pretului
2.Incetarea contractului de imprumut de consumatie.
Biletul nr. 23
1. Reguli particulare in materia inchirierii pe NCC
2. Delimitare intre contractul de intretinere si vanzare
Biletul nr. 26
1. Garantia pentru buna functionare a bunului vandut
2. Efectele contrc. de renta viagera
Biletul nr 27:
1. Reglementari referitoare la termenul locatiunii, data platii chiriei si locatiunile succesive.
2. Transformarea in bani a obligatiei de intretinere.
Biletul nr. 30:
1. Contractul de inchiriere - prorogarea legala
2. Dezacordul asupra calitatii bunului vandut

UAIC, Drept promoia 2010-2014

Bilet nr. 31:


1. Vanzarea cu pretul in rate. Rezerva proprietatii( NCC ).
2. Incetarea contractului de inchiriere ( cele 3 cazuri de la inchiriere si cele 5 de la locatiune ).
Bilet nr. 32:
1. Dreptul de preemtiune, comparare legile vechi/noul cod.
2. Asigurarea-indemnizatia de asigurare.
Bilet nr. 42
1. Contractul de vanzare cu pact de rescumparare
2. Reinnoirea contractului de inchiriere
Bilet nr 44:
1.Instrainarea bunului dat in locatiune
2.Reguli aplicabile contractului de schimb
Bilet nr. 43
1.Denuntarea unilaterala a contractului de locatiune si expirarea termenului
2.Asigurarea de bunuri
Bilet nr 45
1. Natura juridica a drepturilor locatarului
2. Conditii de fond arendare
Biletul nr. 50:
1. Chiria
2. Mandatul: caractere juridice,interpretare,delimitare.
Biletul nr. 52:
1. Sechestrul conventional
2. Interpretarea si delimitarea contractului de antrepriza

Altele:
1. Dreptul de preemptiune al chiriasului ( pe vechiul si pe noul cod ) ;
2. Obligatia de intretinere (nu vrea generalitati)!
1. Noiunea i condiiile rspunderii vnztorului pentru vicii.
2. Condiiile contractului de tranzacie.
1. Obligatiile comodatarului. Ncc vcc.
2. Obligatia de preluare a bunului
1. Reasigurarea
2. Transmiterea drepturilor dobandite prin contractul de inchiriere.
1. Efectele contractului de antrepriza
2. Pactul de optiune

UAIC, Drept promoia 2010-2014

1. Contractul de inchiriere - obligatiile partilor ( mi-a zis sa vb mai mult despre ,,chiria" )
2. Contractul de mandat - definitie, caractere, interpretare, delimitare de alte contracte, doar
enumerati obligatiile.
1. reguli speciale pentru vanzarea bunurilor imobile;
2. obligatiile chiriasului.
1. Caracterul translativ al contractului de vanzare
2. Imprumutul cu dobanda
1. Caracterele juridice ale contractului de locatiune
2. Asigurarea de persoane
1. Depozitul necesar
2. Dreptul de preemptiune pt imobilele expropriate
1. Drepturile arendasului
2. Depozitul hotelier
1.Instrainarea bunului dat in locatiune.
2.Reguli aplicabile la contractul de schimb.
1. Reguli particulare in materia inchirierii in reglementarea Noului Cod
2. Delimitarea intretinerii de vanzare
1. Depozitul necesar
2. Dreptul de preemptiune pt imobilele expropriate
1. Plata in rate si rezerva proprietatii
2. Incetarea contractului de inchiriere.
1. Dreptul de preemptiune in Codul silvic;
2. Sanctiunea neexecutarii obligatiei de intretinere.

UAIC, Drept promoia 2010-2014

S-ar putea să vă placă și