Sunteți pe pagina 1din 4

Definirea calitatii

1.O circulatie mai larga pe plan mondial o au definitiile calitatii care fac referire la :proprietate sau insusire
2.Prin calitate intelegem,,aptitudinea la utilizare este opinia : Joseph Juran
3.Definitia data de I.S.O calitatii face referire la :a)proprietati si caracteristici, b)nevoi exprimate sau implicite
4.Elementul comun majoritatii definitiilor calitatii este :satisfacerea nevoilor utilizatorilor
5.Calitatea este :a) diferita de valoarea de intrebuintareprin numarul caracteristicilor de referinta,nivelurile
caracteristecilor de referinta ,b) gradul de satisfacere a cerintelor
6Care caracteristici ale calitatii sunt corecte :a)analitice,b)sintetice
7.Definitia calitatii utilizata de E Maxim si Jica face referire la :a)aptitudini sau insusiri,b)categorii de caracteristici
,c)necesitati specifice sau implicite
8.Un produs este de calitate superioara daca are :nici una din situatii nu este general valabila
9.Expresia ,,satisfacerea intr-un anumit grad utilizata in definitia calitatii are in vedere:delimitarea calitatii de valoare de
intrebuintare
10.Nevoile specifice sau implicite se stabilesc:a)prin standarde,b)prin contracte,c)prin cercetari de piata,d)prin
normare
11.Calitatea are caracter :a)obiectiv,determinat de caracteristici, b)subiectiv ,determinat de deosebirile dintre
persoane
12.Grupurile mari de caracteristici care refelecta calitatea sunt :a)caracteristici tehnice, b)caraceristi sociale,
c)caracteristici economice
13. Clasa de calitate reprezinta un calificativ pentru o categorie de produse :a :au valorile caracteristicilor cuprinse
intre anumite limite ,b) au aceasi destinatie,c)apartin aceluiasi sortiment
14.Spirala calitatii evidentiaza principalele etape in realizarea unui produs.Dupa parcurcerea unui ciclu etapele se
reiau : la un nivel superior plecand de la o baza informationala perfectionata
15. Caracteristicile de calitate referitoare la utilizarea produselor in timp sunt : a)fiabilitate ,b)mentenabilitatea
16.Caracteristicile de calitate de natura tehnica organizatorica se intalnesc in special in :activitati de cercetare
proiectare b) in procese de productie, c)in servicii
17.Specificati grupa in care se incadreaza urmatoarele caracteristici :forma, linie culoare :a)pisho-senzoriale de
natura estetica
18>Specificati grupa in care se incadreaza urmatoarele caracteristici :amplasarea organelor de comanda,evitarea
solicitarii unidirectionale,asigurarea unei pozitii confortabile pentru utilizator :a)ergonomice
19 Specificati grupa in care se incadreaza urmatoarele caracteristici :precizia in functionare,mentalitate sarcina
utila : a)nici una
20. Care afirmatii sunt adevarate in legatura cu caracteristicile sociale :a)unele trebuie sa aiba niveluri cuprinse intre
anumite limite b) pun in evidenta modul in care produsul sau serviciul influentiaza viata,c)sunt percepute usor de
utilizatori
21.Caracteristicile senzoriale se individualizeaza de celelalte caracteristici prin :a)sunt percepute prin intermediul
organelor de simt
22Care din urmatoarele afirmatii este adevarata :expresivitatea este specifica formelor iesite din comun
23.Caracteristicile ergonomice au ca scop : corectarea dimensionala a bunurilor cu caracteristici antropometrice ale
utilizatorului.
24.Coeficientul defectelor se calculeaza :pe zile ,si luni prin raportarea numarului de defecte la total produse
verificate
25.Cerintele pe care trebuie sa le indeplineasca un indicator al calitatii sunt :a)sa fie simplu, b) sa fie pertinent c) sa
fie verificabil
26Principalele elemente luate in calcul nivelului tehnic al intreprinderii sunt :a)produsele,b)materiile prime si
materialele utilizate c)procesele tehnologice,d)cladiri,instalatii, utilaje
27.Asupra calitatii mediului intreprinderii managerii pot actiona :direct asupra componentelor mediului intern,
b)partial si indirect asupra componentelor micromedilui extern
28.Cererile de actiuni creative se completeaza de catre : auditori
29.Asupra calitatii mediului extern intreprinderea poate actiona prin : selectie
30.Calitatea unui studiu de cercetare de marketing poate fi apreciata pe baza : raportului efecte/efort care trebuie sa
fie cat mai mare
31.Calitatea pretului privita ca o componenta a mixului de marketing poate fi apreciata ca fiind buna daca
aceasta :are flexibilitate ridicata

32.Calitatea promovarii este apreciata :a)de catre producator daca aceasta contribuie la cresterea vanzarilor si a
fidelitatii clientilor b)de catre comparator daca este purtatoare de informatii
33Calitatea in specificare si proiectare este apreciata in functie de :a ) calitatea proiectarii produselor si tehnologiilor
si calitatea proiectelor obtinute
34Pentru aprecierea calitatii documentatiei de proiectare este apreciata in functie de :a) documente de fundamentare
a necesarului, b)documente privind relatiile cu furnizorii, c) documente de livrare care insotesc produsul
35.Trasabilitatea reprezinta : inregistrari pe baza carora se poate reface istoricul produsului
36.Marcajele de identificare de pe produse se mentin pana cand :are lor prelucrarea suprafelor ce poarta semne de
identificare si incorporarea produsului in alt produs care are propriile marcaje.
37.Asistenta de specialitate in alegerea produsului este necesara : in cazul majoritatii produselor
38.Intre cerintele de calitate pe care trebuie sa le indeplineasca piesele de schimb putem mentiona :
a)interschimbalitatea,b)marcajele de identificare a producatorilor
39.Urmarirea produselor in exploatare are ca obiective :identificarea cauzelor care genereaza defectiunile
40.Intre doc sistemului de calitate intalnim:a)manualul calitatii, b)instructiuni de lucruc)inregistrari privind calitatea
41.Intre obiectivele auditului calitatii putem enumera :verificarea aplicarii corecte a procedurilor de lucru in vederea
realizarii calitatii,b)verificarea corespondentei procedurilor de lucru cu standardele in domeniu
42.Auditul calitatii produsului urmareste:a)masura in care documentatia de produs corespunde cerintelor b)masura
in care produsele se realizeaza conform specificatiilor
43.Denumirea de audit extern provine de la faptul ca :este realizat de specialisti din afara intreprinderii
44.Intre componentele raportului de audit intalnim :a)pagina de identificare,b)lista cererilor de actiuni corective
c)cereri de actiuni corective, d)recomandari
45.Chetuielile cu investitii in utilaje,standuri si aparatura pentru verificari intra in categoria :costurilor de evaluare
46.Chetuieli cu remanierea si reconditionarea produselor intra in categoria : costurile noncalitatii la producator
47 .Prin cresterea calitatii se realizeaza economii de resurse destinate consumului.Aceste pot fi :atat relative cat si
absolute
48.Dupa complxitatea lor indicatorii calitatii pot fi grupati astfel :a)incatori simpli,referitori la caracteristicile
elementare de calitata.b)indicatori complexi pe grupe de caracteristici . c) indicatori integrali care au in vedere
caracteristicile unui produs.
49.Un indicator care tine seama de ansamblul unor caracteristici tehnice speciale si se calculeaza prin compararea
acestora cu niveluri de referinta si agregare sub diferite forme a rezultatelo compararii este :un indicator al nivelului
tehnic
50.Riscul de a fi respins lotul la controlul statistic de receptie ca fiin necorespunzator ,desi acesta corespunde
prevederilor din contract este :riscul furnizorului
51.Pentru calculul nivelului calitatii productiei se utilizeaza :indicatori care se calculeaza diferit pentru productia
omogena si pentru cea eterogena
52.Realizarea produselor pe clase de calitate este considerata :a)o actiune planificata ,pentru a corela caracteristicile
ofertei cu cererea solvabila, b) rezultatul actiunii factorilor care influienteaza calitatea si care pot duce la abateri
semnificative ale calitatii efective de la cea proiectata
53.In standardizarea ISO clasa de calitate este considerata un indicator de categorie sau rang
54.Certificarea de produs poate fi data de :a)loboratoarele proprii acreditate, b)organizatii acreditate in domeniu
55In enuntul ,,caracteristicile elementare sunt cuprinse in caracteristicile de ordin superior astfek incat se ajunge
pana la urma la o caracteristica finala care caracterizeaza :calitatea economica a produsului
56.Intre caracteristicile economice sintetice de cheltuieli pot fi incluse :a)cost annual total,b)capital total
56.Intre caracteristicile economice sintetice de efecte pot fi incluse :a)economii anuale si totale,b)venit net total,
c)economii complexe anuale sau totale(directe,indirecte si conexe)
57.Care dintre urmatoarele afirmatii se ataseaza categoriei estetice oameni ? :se realizeaza prin modelare artistica,nu
are autonomie fata de obiect,si isi pierde importanta estetica odata cu distrugerea formei.
58.Odata cu cresterea calitatii vanzatorul poate negocia intr-o proportie pretul produsului .Se recomanda ca indicile
sporului de prt si indicile cresterii relative a calitatii sa fie o relatie de forma:iop<iok pentru a asigura o crestere a
raportului calitate prt
59.Principalele cerinte ale asigurarii calitatii sunt :a)a scriec ce faci,b)a aduce dovezi,c)a face ce scrii
60.Principalele cerinte ale managementului calitatii sunt :a)implicarea tuturor compartimentelor in realizarea si
ameliorarea calitatii b)in cadrul fiecarui compartiment toti salariatii au atributii precise privind calitatea
c)compartimentele utilizeaza toate mijloacele pentru realizarea si ameliorarea calitatii ,d)problema calitatii este in

primul rand o problema de evitare a oncalitatii si apoi o crestere a nivelului,e)implicarea intreprinderii trebuie sa
vizeze intregul ciclu de viata al produsului si intreaga durata de viata a fiecarui exemplar livrat
61 Trilogia calitatii dupa apinia lui Juran este :a )planificarea calitatii, b)tinerea sub control a calitatii,
c)imbunatatirea calitatii
62.Verigile lantului lui Deming au urmatoarea succesiune :a) imbunatatirea calitatii-cresterea productivitatiireducerea costurilor reducerea preturilor cresterea cotei de piata consolidarea pozitiei, -asigurarea de locuri de
munca-recuperarea investitiei
63.Conform Standardului ISO 9001 :2000 produsul este orice rezultat al activitatilor sau proceselor respectiv :a)
materiale procesate, b)serviciile, c)hardware, d)softwoare,e)o combinatie a acestor elemente
64.Internalizarea relatiei client furnizor inseamna :a generalizarea relatiilor specifice client-furnizor pentru toate
compartimentele si persoanele din intreprindere
65.Elementele sistemului de management al calitatii sunt structurate :a)potrivit ciclului PEVA, b_potrivit ciclului
PDCA,c)pe cinci sectiuni distincte
66.Sectiunnile sistemului de management al calitatii sunt : a ) sistemul de management al calitatii, b)responsabilitatea
managementului ,c)realizarea produsului, d)managementul resurselor, e)masurare,analiza si imbunatatire
67.Standardele ISO 9000-2000 prevad organizarea activitatii : a)pe procese
68.Conditii pentru asigurarea succesului prin managementul calitatii totale sunt : a )implicarea tuturor, b)alocarea
de timp suficient pt proiectul MTC :realizare,proiectare ,c)asigurarea resurselor necesare, d)coordonarea
activitatilor
69.Planurile calitatii sunt documente care : a ) prezinta modalitati de aplicare a SMC pentru produse,proiecte,
contracte
70.Inregistrarile calitatii sunt documente care : a) furnizeaza dovezi obiective privind activitatile desfasurate si
rezultatele obtinute
71.Prin realizarea SMC sunt asteptate rezultate pentru salariati privind :a)imputernicire ,b)instruire mai buna
,policalificare c) mai multe satisfactii, d)siguranta locului de munca , e)incredere in companie,manageri,perspective
72.Prin realizarea SMc sunt asteptate rezultate pentru societate privind : a)mai putine probleme sociale ,b)poluare
redusa, c)incredere
73.Prin realizarea SMC intreprinderea asteapta:a)calitate superioara,b)personal mai motivate,c)productivitate
superioara ,d)costuri reduse, e)noncalitate scazuta,f)lantul deming
74.Dela realizarea SMC in intreprinderile furnizoare clientii asteapta:a)mai putine probleme b)respect-este tratat cu
mai multa grija ,c)o mai buna satisfacere a nevoilor,d)increderea in furnizori
75.Din categoria efectelor economice ale calitatii la producator fac parte: a)spor de venit net ,b) economie de resurse
76.In functie de stadiul in care se afla un produs avem :a)calitatea de conceptie, b)calitate de conformanta, c)calitate
realizata.d)calitate de utilizare ,e)calitate proiectata
77.Specificati grupa in care se incadreaza urmatoarele caracteristici :protectie,securitate : a)sociale propriu zise
78. Specificati grupa in care se incadreaza urmatoarele caracteristici :miros,gust,consistenta :a)senzoriale fiziologice
79 Specificati grupa in care se incadreaza urmatoarele caracteristici :viteza,greutate,consum specific : a)nici una
80 Specificati grupa in care se incadreaza urmatoarele caracteristici :forma,aspect,cromatica,eleganta,moda : a)pshosenzoriala de natura estetica
81 Specificati grupa in care se incadreaza urmatoarele caracteristici :amplasarea organelor de comanda,evidarea,
solicitarii unidirectionale :ergonomice
82.Caracteristicile sociale- propriu zise sunt cele care : a) afecteaza grupuri de persoane
83.Confortul este o caracteristica :senzoriala de natura-psiho-fiziologica
84.Care din urmatoarele caracteristici sunt de natura senzorial-fizilogica : a)mirosul, b)aroma
85 Care din urmatoarele caracteristici sunt de natura estetica : a)forma, b)linia
86.Caracteristicile senzoriale se individualizeaza de celelalte caracteristici prin :sunt percepute prin intermediul
organelor de simt
87.Care este legatura dintre forma si linie :de incluziune
88.Jurnalul calitatii este un docment in care se consemneaza :situatia statistica a defectelor pe categorii de defecte
89.Coeficientul defectelor reflecta :a)situatia de ansamblu a noncalitatii, b)ponderea defectelor in total produse
verificate.
90.Demeritul reflecta : gravitatea defectelor
91.Calitatea mediului intern al firmei este reflectata direct de :calitatea componentelor si a relatiilor dintre ele
92.Asupra calitatii elementelor de mediu intreprinderea poate actiona :a)direct asupra componetlui intern,b)partial
asupra tuturor componentelor,c)indirect asupra tuturor componentelor macromediului extern

93.alitatea unui studiu de marcheting pot fi apreciate pe baza urmatoarelor elemente :metoda stiintifica b)valoarea si
costul informatiilor
94Calitatea in specificare si proiectare este apreciata in functie de :calitatea proiectarii produselor si tehnologiilor si
calitatea proiectelor obtinute.
95.Fisa pentru aprecierea calitatii unui furnizor trebuie sa continua :a) date de identificare , b)aspecte
tehnice,comerciale,economice
96.Calitatea planului de aprovizionare este influentata de :a) stabilirea corecta a normelor de consum,
b)fundamentarea corecta a stocurilor c) corelarea cu planul de productie
97.Modalitatile de determinare a calitatii in vanzarea internationala se grupeaza dupa :natura marfiisi formele de
vanzare practicate
98.Calitatea relatiilor dintre vanzatori si cumparatori poate fi apreciata pe baza :a)madalitati de contactare a
cumparatorilor si de stabilirea a relatiilor cu acestia. B)sistemul de asigurare si garantare a calitatii c)sistemul de
distributie si serviciile post vanzare.
99.Principalele componente ale activitatii de service avute in vedere de TQM sunt :a)asistenta de specialitate in
alegerea produselor,b)reparatii in perioada de garantie c)urmarirea produselor in explatare
100.Problema auditului calitatii a aparut in etapa : asigurarea calitatii
101.Auditul calitatii consta in :examinarea activitatilor si rezultatelor referitoare la calitate pentru a stabili daca
respecta dispozitiile prestabilite
102.Principalele informatii care se comunica inca de la inceputul entitatilor audiate sunt :a)data durata si scopul
auditului.,b)numele auditorilor
103Cererile de actiuni corective elaborate cu ocazia auditului contin informatii privind :a)auditorii care le-au
intocmit, b)reprezentantii domeniului calitatii ,c)cereri corective,d)data la care vor fi corectate corectiile
104.Certifirea produselor este impusa de :cresterea complexitatii produselor ,b) aparitia realizatorilor de produse
contrafacute
105.Conditiile pemcare trebuie sa le indeplineasca pentru a avea calitate de auditor :a)pregatire profesionala,
b)capacitate de evaluare corecta, c)capacitate de analiza si sinteza,d)cinste si corectitudine.
106.Intre motivele unei intreprinderi pentru a obtine certificarea sistemului de calitate putem mentiona :
a)valorificarea resurselor obtinute in domeniul cresterii calitatii,b)pentru a stimula crestera vanzarilor
107.Certificarea calitatii se refera la :a)produsele din nomenclatorul de produse al intreprinderii,b)sistemul calitatii,
c)persoanele care lucreaza in aceste domenii,d)laboratoarele intreprinderii
108.Calitatea produselor are ca scop:atestarea posibilitatilor de a realiza produse cu anumite niveluri carac de
calitate
109. Certificarea produselor este impusa de:cresterea complexitatii produselor ,b)aparatia realizarilor de produse
contrafacute
110.Certificarea produselor are ca baza:a)Declaratia de conformitateintocmita de un laborator propriu,b) certificate
de conformitate eliberat de un organism neutru
111.Conform standardelor ISO procedurile calitatii de elaboreaza pentru :a)analiza calitatii,b)identificarea si
trasabilitatea produselor,c)inspectii si incercari,d)audituri interne ale calitatii,e)tehnici statici
112.Intre strategiile globale ale calitatii putem mentiona :a)strategia implimentarii TQM,b)strategia restructurarii
intreprinderii c)strategia imbunatatirii continue
113.Principalele grupe de costuri ale calitatii la producatori/prestatori sunt : a)costuri de prevenire asigurare,b)
costuri de evaluare a calitatii,c) costurile datorate noncalitatii, d)costul clientelei pierdute
114.Fiabilitatea poate fi definita ca fiind :aptitudinea unui produs de a-si indeplini corect toate functiile,o perioada de
tipm data in conditii de exploatare fixate
115.Mentabilitatea poate fi definita ca fiind :aptitudinea unui produs de a fi mentinut sau adus in stare de
functionare in conditii date de utilizare si de efectuare a operatiilor de intretinere
116.Disponibilitatea poate fi definita ca fiind :aptitudinea unui produs de a raspunde nevoilor utilizatorului la un
moment dat
117Durabilitatea poate fi definita ca fiin :aptitudinea unui produs de a-si indeplini functiile pentru care a fost realizat
o perioada cel putin egala cu durata normala de viata