Sunteți pe pagina 1din 7

A.F.

VAS GAL
BAIA MARE,str. G.COSBUC nr.7/37- telefon; 0262-217349 m0bil 0721-822775

SCENARIU DE SIGURANTA LA FOC

A.CARACTERISTICILE CONSTRUCTIEI
A
Denumirea lucrarii
:P E N S I U N E
Amplasament
:BORSA str.VICTORIE nr.62/D
Beneficiar
:S.C. PERLA MARAMURESULUI S.R.L.
Administrator: ROMAN GHEORGHE
Destinatia
:CAZARE
Importanta
:normala , categoria C , clasa III
Tipul si particularitatile obiectivului:
a.)
tipul cladirii: constructie P+2 E de tip civila-publice
b.) suprafete caracteristice:
Sc = 170,00 mp
Sd = 486,00 mp
Su = 357,80 mp
Cladirea are urmatoarele compartimentari:
-parter :hol-receptie cu mini bar,scara la etaj,salon,baie, casa scarii
-etaj I : hol ,scara,2 camere cu baie cu dus si grup sanitar, casa scarii
-etaj II : 3 camere si bai cu dus.,casa scarii
c.) compartimente de incendiu:
-un singur compartiment de incendiu, constructie P+2E , cu inaltime maxima de
13.90 m si un volum de 2363 mc
d.) utilizatori :
-numarul persoanelor cazate
: 15 persoane
-numar de locuri la caf bar
: 22 locuri
-numar angajati
: 3 persoane
e.) numarul cailor de evacuare
Constructia este prevazuta cu o scara pentru evacuare din spatiile de cazare de la
etajul I ;si o scara de evacuare din spatiile de cazare amplasata la etajul I si etajul II.
Scara principala are o latime de 1.70 m din beton din salon pina la etajul unu .
Scara care porneste din casa scarii are o latime de 1,20 m. si este prevazut din beton cu
rampa de acces pina-n pod.
La parter din hol si salon este doua cai de evacuare in exterior ,usi de 1,0 m latime,iar
din casa scarii este usa in exterior de 1,20 m. De la etajul II din camere evacuarea se face pe
terasa exterioara de unde se ajunge in casa scarii si prin scarile din beton se evacueaza in
exterior.
In total sunt trei cai de evacuare in exterior.Peretii si planseele casei de scari sunt de
gradul I ..- Co rezistente de foc.
f.) echiparea cu instalatii edilitare
-alimentarea cu apa : de la reteaua oraseneasca existenta
-canalizarea se va realiza prin racordarea la un bazin vidanjabila existent

-alimentarea cu energie electrica se va realiza prin prelungirea celui existent cu


conductoare din cupru protejate in tuburi PVC,iluminat fluorescent.
-incalzirea se realizeaza central de la centrala termica proprie existenta
amenajata intr-o incapere amenajata special in acest scop linga casa de locuit constructie
vecina cu pensiune.
Centrala termica functioneaza cu combustibil solid -lemne
B. NIVELUL CRITERIILOR DE PERFORMANTA SI ALE TIMPILOR, PRIVIND
SIGURANTA LA FOC
1. Riscul de incendiu :prin analizarea factorilor de determinare ale riscului de incendiu
publicati in anexa 1 , la Normele generale de prevenire si stingere a incendiilor,
aprobate prin OM 775/97, s-a stabilit categoria de risc Mijlocie
Densitatea sarcinii termice: mijlocie
Sq = sarcina termica in MJ
Sq =Qi x Mi in care
Qi=puterea calorica a unui material in MJ/kg
Mi=masa materialelor combustibile in kg
Nrt.crt
MATERIAL
Qi(MJ/kg)
Mi(kg)
Sq (MJ)
1.
Lemn (moale)
4000
18,40
73600
2.
Lemn (mobilier)
2000
13,80
27600
3.
Textile
1500
23,05
34575
4.
Hirtie
150
16,30
2445
5.
Mocheta
800
46,00
36800
6
Diferite produse alim.
500
38,50
19250
7.
Sticla
300
16,75
5025
8.
Mase plastice
100
25,00
2500
TOTAL SARCINA TERMICA
Sq
===
201795
Densitatea sarcinii termice qs se determina cu relatia
qs = Sq : As in MJ/mp
As=suprafata utila
qs = 201795 MJ : 357,80 mp=563,98 MJ/mp == 564,00 MJ/mp
Clasele de combustibilitate si periculozitate:
-pentru elementele de lemn, textile si mocheta
:C3 si C4
-clasa de periculozitate
:P1
-categoria de pericol de incendiu
: C
Surse de aprindere:
-scantei si arce electrice , provenind de la echipamentele electrice
-descarcari atmosferice
-sursa de natura termica becuri incandescente-tigari
Conditiile preliminare care pot determina sau favoriza aprinderea:
-supraincarcarea circuitelor electrice, imbatranirea cablajelor electrice sau
utilizarea sigurantelor necablate.
-descarcari atmosferice in elementele combustibile , datorita nepozarii
corespunzatoare a conductelor IPT , sau prize de pamant cu rezistenta de dispersie
mare
-amplasarea surselor de foc deschis langa materiale combustibile
Masuri stabilite pentru reducereaa sau eliminarea factorilor determinati:

-sigurante calibrate, utilizarea consumatorilor electrici omologati, verificarea


periodica a instalatiei electrice
-verificarea vizuala si prin masuri IPT
-verificarea scrumierelor inainte de golire
2. Rezistenta la foc:
Natura , alcatuirea si dimensiunile elementelor de constructie
-constructia are un regim de inaltime P+2 E cu suprafata Sdesf=486,00 mp
Structura de rezistenta formata din:
-fundatii continue sub ziduri portante
Parter :
-peretii structurali sunt din zidarie portanta din caramida placati in exterior cu
piatra de riu in pat de mortar M 25 Z si tencuiti in interiori
-pereti interiori din caramida tencuiti pe ambele fete
-pardoseli din beton placati cu placi de gresie
-timplarie din lemn cu geam termopan
Etaj I.
-pereti exteriori din caramida placati cu piatra de riu in exteriori si tencuti in
interior
-pereti de compartimentare din caramida de 15 cm grosime izolat fonic si placat
cu rigips pe ambele fete
-planseu din lemn ignifugat si placat cu rigips rezistente la foc ,peste camere si
coridor
-planseul peste holul principal unde este accesul de la parter numai la acest
etaj va fi din beton armat turnat monolit.
-pardoseli din dusumea la camere si coridor,gresie in holul principal si bai
Etaj II.
-pereti exteriori din caramida placati cu piatra in exterior si tencuti in interior
-pereti interior de compartimentare sunt din lemn ignifugat si placat pe ambele
fete cu rigips rezistente la foc.
-planseu din lemn ignifugat si placat cu rigips rezistente la foc
-pardoseli din dusumea in camere si gresie in bai
Casa scarii :
-pereti din caramida tencuit in interior si placat cu piatra in exterior
-rampa dreapta si podest din beton armat
-planseul de la utimul nivel din beton armat turnat monolit
Combustibilitatea si densitatea sarcinii termice date de elementele de
constructie:
-acoperisul tip sarpanta din lemn ignifugat, cu invelitoare din tigla
-densitatea sarcinii termice : 564,00 MJ/mp
Acesti parametrii de comportare la foc , fac constructia sa se incadreze in
gradul IV de rezistenta la foc.
3. Preantampinarea propagarii incendiilor:
Distanta de siguranta: fata de vecinatati:
o La est: casa proprietarului-sediu firma la 10,5 m, curte
o La sud : raul Viseu, bazin de pesti
o La vest : drum acces 3,50 m si gradina
o La nord : drum de acces si casa P+E la 7,50 m
Degajari de fum si gaze fierbinti
Principalele materiale combustibile existente:
-lemn(mobilier)

-textile
-mase plastice (mochete),
-echipamente electrice
Acestea au urmatoarele caracteristici din punct de vedere al actiunii focului:
DENUMIRE
MATERIAL

FORMA DE.
PREZ.

PUTERE
CAL.(MJ/kg)

TEMP. DE
APRIND. ( C)

VITEZA DE
APRIND.(kg/mp/min)

TEMP.MAX.
LA INCENDIU

CANT. DE FUM
SI TOXICITATE

LEMN

SOLID

18.40

225-340

0.65-0.90

850-1.000

MEDIE

TEXTILE

SOLID

23.05

210-250

0.24

305

MEDIE

MASE
PLASTICE

SOLID

46.00

210-250

0.36

1.100

RIDICAT

Efectele negative ale arderii:


-avand in vedere substantele si materialele combustibile (lemn , textile, mocheta) in cazul
arderii acestora , vor exista o serie de efecte negative asupra constructiei si a persoanelor
care se pot gasi la un moment dat in cladire
a) actiunea agentilor termici:
-efectul agentilor termici asupra constructiei:
depuneri de funingime,arderea
-efectul agentilor termici asupra utilizatorilor
reducerea vizibilitatii
panica,intoxicari, arderi
distrugerea de bunuri
b) actiunea agentilor electromagnetici:
-efectul agentilor electromagnetici asupra instalatiilor electrice
noi focare , datorita scurtcircuitelor
-efecte asupra utilizatorilor
electrocutare,arsuri
c) actiunea agentilor chimici si biologici:
nu sunt astfel de agenti
Pentru a reduce efectele degajarii de fum si gaze fierbinti , atat asupra
constructiei cat si a utilizatorilor se impune alegerea unor solutii constructive care sa
permita o evacuare cat mai rapida a acestora.
Suprafata minima impusa pentru evacuarea fumului este:
Smin = 0.2% x Sutila = 0.2% x 357,80 mp = 0,72 mp
Etanseitatea la fum si flacara:
-compartimentarile interioare din zidarie tencuita si lemn placat cu rigips
pe ambele fete, asigura o buna etanseitate la fum si flacara.
-golurile pentru circulatie sunt protejate cu usi cu geam
-comunicarea cu exteriorul (ventilatie si iluminatul natural) se face prin
ferestre de lemn, cu geam termopan
Etanseitatea asigurata de elementele de tamplarie mentionate mai sus
este scazuta , iar in cazul unui incendiu, prin spargerea geamurilor datorita temperaturii , nu
se mai poate vorbi de o etanseitate la fum si gaze.
In concluzie la cele de mai sus se pot afirma urmatoarele: etanseitatea
la fum si gaze este: - redusa spre exterior
- ridicata spre interior

Propagarea flacarii si fumului:

-lungimea medie a spatiului : 20.00 m


-durata de propagare
: 20.00 m x 0.30 m/min = 6,0 min
In exteriorul cladirii propagarea flacarii si fumului este usor intarziata datorita
etanseitatii reduse a usilor si ferestrelor cu rezistenta la foc de 10 min.
Rezistenta fatadelor si a acoperisului:
fatada are finisaj incombustibil , deci propagarea focului este limitata
- acoperisul este de tip sarpanta,lemn ignifugat
- elementele din lemn vor fi ignifugate.
4. Comportarea la foc
Daca se iau in considerare elementele descriese mai sus , putem concluziona ca
structura de rezistenta se va comporta bine la foc
Gradul de rezistenta la foc este IV, sarcina termica data de elementele de constructie
este aproximativ 201795 MJ.
Elementele de tamplarie din lemn - comportare slaba la foc - rezistenta sub 15
min.
Sunt asigurate sigurantele la foc a separarilor si a cailor de evacuare peretii si
plansee incombustibile CO.
5. Stabilitatea la foc
Elementele de zidarie si planseele din beton au o buna stabilitate buna la foc,iar
planseul de lemn placat cu rigips de la mansarda au o stabilitate satisfacatoare-grad IV.
Timpul de incendiere totala corespunzatoare materialelor existente si a structurii
constructive a cladirii depasesc 30 min.
Prezenta unor instalatii fixe de combatere a incendiilor hidranti interiori , la etaj I
si etaj II mentine calificativul de stabilitate buna .
Timpii corespunzatori privind siguranta la foc , prevazuti in literature de specialitate (
NP 006/96) sunt urmatorii:
T1-timpul de alarmare . .: 30 sec
T2-timpul de alertare .: 30 sec
T3-timpul de deplasare..: 1 min
T4-timp de intrare in actiune... .: 2 min
T5-timp de raspuns. 3 min
T6-timp de incepere a interventiei: 5 min
6. Caile de acces , de evacuare si interventie
Sunt corespunzatoare ca numar si gabarit cu urmatoarele normative:
-numarul maxim de persoane din constructie : 40 persoane din care:
etaj II( 4 camere) :
: 10 clienti (paturi)
etaj I (2camere)
: 5 clienti (paturi)
parter ( mini bar+salon) : 20 clienti
personal
: 5 persoane
-calculul fluxurilor:
N = F / C = 40 / 80 = 0.5 = 1 flux
Astfel accesul la parter doua usi de dim. 1,00 x 2,20 m in hol si salon si o usa de
1,20 x2,20 m in casa scara corespunde normelor
-scara principala de legatura intre parter si etaj I este interioara , cu rampa dreapta, cu
o latime de 1,70 m

-scara de acces pina la nivelul II si pod este din beton armat cu rampa dreapta de 1,20
m si este amplasat in casa scara cu grad de rezistenta la foc I cu elemente de constructie
incombustibile CO si cu acces direct in exterior.
-finisajele de pe caile de evacuare sunt incombustibile
-se va prevedea iluminat de siguranta pentru caile de evacuare
-accesul autospecialelor pentru stingerea incendiilor se poate face de pe soseaua
principala pina la obiectiv.pe doua drumuri cu o latime de 3,50 m
C. ECHIPAREA CU MIJLOACE TEHNICE DE PREVENIRE SI STINGERE A
INCENDIILOR:
Aceste consta din :
sistemul de securitate antiincendiu BENTEL ITALIA -instalatia de detectie
si semnalizare incendiu ;care este compusa din centrala,detectori de fum.buton
semnal,sirena interioare si exterioare
hidranti interiori 2 bucati din care 1 la etaj I si 1 la etaj II
hiranti exterior - 1 buc
stingatoare cu praf si CO2 10 bucati
grupul de pompieri militari la 25 km Viseu de Sus
D. CONDITII SPECIFICE PENTRU ASIGURAREAINTERVENTIEI IN CAZ DE INCENDIU

Legatura telefonica cu detasamentul de pompieri


Afisarea planului de evacuare
Marcarea cailor de evacuare

E. CONCLUZII SI MASURI TEHNICO-ORGANIZATORICE


Constructia indeplineste principalele cerinte de protectie la foc prevazute in P 118/99
cu urmatoarele conditii :
Ignifugarea tuturor elementelor de lemn : pereti,plansee,sarpanta
Placarea cu rigips al tuturor elementilor de lemn din interior
Montarea hidrantiilor cu iluminat de siguranta
Iluminat de siguranta pentru caile de evacuare
Montarea sistemului de alarmare, de detectie si semnalizarea incendiului
Dotarea cu stingatoare
Instruirea personalului privind folosirea stingatoarelor
Sunt precizati urmatorii timpi activi de interventie:
T7 - timp real de evacuare . 2 minute ziua
6 minute noaptea
T8 timp de localizare 1 minut
T9 timp de stingere.30 minute
T10- timp de inlaturare a efectelor negative..20 minute

INTOCMIT:
Tehn. Arh. Vas Gal Elisabeta