Sunteți pe pagina 1din 296
Sistemele cu ultrasunete HD7 Series Manualul utilizatorului 4535 614 48721 RevA Septembrie 2010 ‘©2010 Konindike Philips Electronics NV. Toate drepturie rezervate. Publica in SUA PHILIPS — Cuprins 4 Cuvant inainte. Cui se adreseaza . Avertismente. . . 20 Simboluri de avertisment } Informatii pentru utilizator Componente ...... 022.000. 00esee renee 24 Conventi 2a tale ene et lee tecc yar ese=ses 22 Conventille sistemului 22 Conventile din informatiile pentru utiizator..... .. ee eee Tmbunatatiri gi actualizari 2. 24 Comentarille clientulul ....... 00-02 ee eee ee esses estes ee sees 228 Comandarea consumabilelor gi accesorilor. ...... 0.66.00. see ee 25 Serviciul de relatii cu clientii.........- 27 » 28 Informatii de reciclare WEEE... 0... +--+ sere res 2. Siguranta.. Siguranta fata de electricitate..... 34 Corintele de alimentare CU CAL... 060. csee eevee eee eneet nent ese 36 Siguranfa fata de accidentele mecanice...... 0.25.02. esses eseee es 37 Protectia echipamentului .......- See Te eee 88 SHO SSeeeneeeer om 40 Siguranfa biologica...... 60. sees ese eees 46 Avertizarea medicala FDA cu privire la latex AB 50 Programul de instruire privind ALARA .. -- Aplicarea principiului ALARA.......-- Ree re it Limite ale emisiilor acustice. . Comenzile directe . .. Manuelul uizatoruui HD7 "4535 614 48721 Wo A ab kha me Comenzile indirecte - Comenzile receptorului Un exemplu de aplicare a principiului ALARA . Consideratile suplimentare Afigerea emisiilor . Afigajul indicelui mecanic (MI) Afigarea indicelui termic (Tl)... - eateries Precizia $i acuratejea afigariiindicilor mecanic gi termic Efectele comenzilor , Comenzi care influenteaza indict. Comenzile 2D. . Comenzile pentru Culoare $i Putere. . Modul M si comenzile Doppler... Efectele altor comenzi . .. . Bibliografia de indrumare tnrudité Puterea si masuratoarea acustice . _— Valorile intensitatior in situ, derivate sin apa Concluziile privind trecerea in revista @ modelelor tisulare si echipamentelor Tabelele cu emisii acustice , Precizia si incertitudinea in masurétorie cue Siguranta operatorului. ... Leziuni de solicitare repetata.. Referinfe pentru leziuni de stres ... Avertisment pentru intrerupatorul de picior Transductoare Philips... . Expunerea la glutaraldehida Manusul unizatorluittO7 4595 614 48721 Controlul infection... ove. cece vs = Manipularea transductoarelor contaminate... . Indepartarea de pe sistem a séngelui sia rattle infectioase ..... Cabluri si satu de condita ECG Huse de unicé folosinta Compatibiltatea electromagnetic . Emisiile de radio freeventa Semnalul ECG Precautii impotriva descarcarilor eberoelatics, Emisii electromagnetice Cabluri aprobate pentru conformitatea ecient; ene Transductoare aprobate pentru conformitatea eecroragretl. Accesorii aprobate pentru conformitate electromagnetica .. . . \munitate electromagnetica. . Interferenta electromagnetica... .. Distanta de separare recomandata. : Evitarea interferentelor electromagnetice . Restrictii de utilizare datorita interferentei 3. Prezentare generala a sistemului Posibiltafile sistemului . . Masuratori, . .. Transductoare i Achizitia $i vizualizarea imaginilor Optiunile sistemului ...... Opliunile de imagistica . 3D Freehand . . . . Mod M anatomic . Imagistica neliniara de contrast. anual utlzatorolal HOT 4835 614 48721 ‘Ee Cuprins ‘Analiz Doppler automata High Q - Doppler iSCAN Intelligent. Optimizare inteligenta iSCAN Panview... +++ Inversia pulsuul .. Raspunsul la efort. .. .-- Imagistica tisulara Doppler... . imagistica compusa SoncCT in timp real. . Procesare adaptativa a imaginii XRES. - Optiuni de conectivitate......sseeereo* Optiune de rete DICOM . Optiune de raportare structurata pICoM. COpliuni de aplicati cinice de software. Cardiacd.. .. weavtl Imagistica general’ ORIGIN... += vascular... ++ Caleule Optiunea QLAB software de cuanticare complex. Componentele sisterului ....--+ aa Monitorul video. ...- 6-65 sere Deserierea panoului de comanda . Stocarea datelor. . . Periferice . . Mufele vraneductearelor si oestoneree cablutor PanoulECG...--- + Porturi USB... -+ > Sistemul de control al rotilor 3 _ Wonustl zgterual HOT 4535 614 48721 Comanda porrit/oprit (i (nverupétoru ¢ de almentare) iss tell IIIA fl a TT i TT TPT Ecranul imagistic . 4 Pregatirea sistemului.... Conectarea dispozitivelor. Cablu RS-232 la etapioerio U uss. Imprimante exteme Conectarea unel imprimante USB. Conectarea imprimantel video . Conectarea unei imprimante usB cu hartie eemnll. Actualizarea driverelor de imprimanta Conectarea unui aparat video. Atribuirea unei taste pentru imprimare . Conectarea si configurarea pedalei Conectarea Intrerupatorulul de picior . Configurarea pedalelor intrerupatorului de picior Conectarea sistemului lao retea . Configuratie sistem. .....-+-+ Optiune de retea DICOM . . Configurarea setarilor de retea ae sisternul ‘Adaugarea unui server DICOM. . Asocierea serverelor DICOM cu functi i Verificarea functiei de administrare DICOM . Servicii la distanta.....- Configurarea sistemului pentru monitorizare la distanta Mutarea si transportarea sistemului . . zi Masurile preventive ce trebuie luate la mutarea 5 tena Utilizarea sistemului de control al rotilor - Mutarea sistemului .. 65.6625 r ree Transportul sistemului cu un ‘ane oousituiteabruhl HY 9 35 514 48721 Tedd dl dd do | Cerinfele privind mediul de lucru Dimensiuni gi greutate .. Conexiunile de date. . Interfata de modalitate . Parametriielectrici.. . Limitele de presiune. . Limitele de umiditate Limitele de temperatura... Utilizarea sistemului Pomirea si oprirea sistemului . 120 Selarea ore’ si datei sistemului. 130 Vizualizarea numerelor de serie $i a numerelor versiunior de software .... 2... 66 - 130 Utilizarea franei sia blocafelard de directie. 131 Reglajele monitorului. . .. . Pozitionarea monitorulul Setarea luminozitatii implicite a rantorull.. Deschiderea capacului panoului superior . . . Comenzile sistemului .......- eee eee eb eee eects Ridicarea, coborarea si rotirea panoului de comanda . Tastele programabile. Utilizarea bilei de comanda, a tastei Enter sia nricarel taste Select Selectarea unui obiect de oe ecranul de imagistca saul a unei opfiuni . Schimbarea funcliei active a bilei de comanda Utlizarea tastei Select in Image Review si in raport - Definirea tastelor pentru imprimare . Utiizarea tastel universale. .. . .. Manualul utzatoruui HO7 4535614 48721 bn TT IT TN TTT T y TA t" Tastatura sistemului . Tastarea de apostrof, on imele, acoert, sernn aproximativ sau semn pentru inserare in text... -. Limba de tastare. ‘Schimbarea limbii curente. ....-»- Selectarea afigari numelui pentru ma Introducerea. carectersion ¥ jn limba japoneza in fereastra Patient Identification . Afigarea ferestrei de stare a editorulul metodel de tastare Ecranul imagistic . .. . Utilizarea transductorului : Conectarea transductoarelor. . . Sfaturi de conectare . Conectarea transductoarelor cu conectoare de tip cartus . .- Conectarea transductoarelor neimagistice .....--- + Conectarea vansductoarelor cu conectoare standard . . . Conectarea transductoarelor cu conectoare de tip Explora Conectarea transductoareior OmniPlane Ill .. Adlivarea transductoarelor Selectarea unel presetari 6... 6662s ‘ Selectarea presetarilor definite de utllizator . Utilizarea presetarilor Medii amovibile. Compatibilitatea medillor de stocare Medii Medii de stocare compatibile. Rasfoirea unui CD sau DVD. - $tergerea unui CD-RW sau DVD- AW. ‘Sooaterea unui CD sau DVD - Formatarea unui dispozitiv de stocare usB anu ustzaterul HOT 4595 614 48721 Ge 6 Personalizarea sistemului ....---+ pieraleravss Presetari Optiuni clinice si preseta predefnte . Presetari personalizate .. Crearea presetarilor personalizate: . . Modificarea presetarilor personalizate. Stergerea presetérilor personalizate ndepartarea numélui presetarii de pe ecran. Optiuni....... 2.5505 Instalarea optiunilor , Taste de optiuni Definirea tastelor de optiuni Setirile sistemulul......-+-++ Modificarea setatlor yr sistem Salvarea modificarilor de configuratie i intr-o presetare «6-466. - 00> 168 152 - 153, 7 Efectuarea unei examina Examinari noi ale pacientului. . Infroducerea manual a datelor despre pacient (fr Modality Worklist) . 160 Configurarea Patient Identification... . - . 161 Utiizarea listei cu modalitati de lucru. . . Selectarea unui transductor sia unei presetiri Modurile imagistice . . Utilizarea modului 2D. . . . Adnotari. Utiizarea Quick Text . Plasarea unel etichete pe ecranul imagistic. Plasarea unui marcaj anatomic pe ecranul imagistic. Utilizarea aparatului Video... eee eee eens 166 412. Manuel utes HO? 4535614 48721 f) Imprimarea Review .. Inceperea Specificarea aspectului Achizitionarea imaginilor s| a buclelor . Masurare si analiza Efectuarea unei masurdtori de distanta 2D. Efectuarea unei masurdtori etichetale .. . Obtinerea rezullatului unui calcul Finalizarea unei examina 8 Transductoare......... Alegerea transductorului Optiunite clinice gi transductoarele Intretinerea transductoarelor . Artefacte acustice Artefactele acustice in imagistica 3D Invelitori pentru transductor Instalarea si curatarea manerului ergonomic Depozitarea transductorului Depozitare pe durata transportulul ... 2.22... eee Depozitarea zilnica si pe termen lung 9 Transductoare intracavitare Operatoril transductoarelor intracavitare . Siguranta pacientului .. Manipularea aparatului, Deseriere si utilizare. . Transductorul intracavitar C8-4v. Transductorul intracavitar E6509 Manvalu uilzatoriki HOT 43 4505614 48721 Bh om Exod intracavitare pregatirea trenaduotorululintracavitar pentru 0 examinare . Pregatirea pacientului pentre examinarea intracavitara. Instructiuni pentru examinarea intracavitaré « om Huse de unica folosinta pentru examinart intiacavare: Accesorii pentru transductoare intracavitare .- 40 Transductoare intraoperatorit . Operatorii transductoarelor intraoperatori. Utilizari recomandate. .... + Z a Elichetarea transductoarelor utllizate pe ‘animale. ‘Siguranta pacientului Componente care intra in contact cu chen Manipularea aparatului . . Deseriere si utilizare ... . Transductor 15-6L . Transductor S12 . Pregatirea ansaaetorun este ecogtatia fitiacpeeanorie: Huse de unicd folosin(a . .. Echipamente accesoril. - Siguranta ‘até de electricitate acumen Testarea curentului de scurgere cu renaaucoaiele inttaoperatori * Curent de scurgere Testarea curentului de scurgere 44 Transductoare pentru ecocardiografie transesofagiana Operatorii transductoarelor TEE . Siguranta pacientului in timpul exeminarlor TEE, Prevenirea problemelor legate de transductoarele TEE . 414 anual iteaiort HOT 14599814 48724 Siguranta fata de electricitate si transductoarele TEE Curentul de scurgere si transductoarele TEE . Reducerea riscurilor utilizarii transductoare'or TEE Dispozitivele electrochirurgicale Stimulatoare cardiace. . .. Defibrilatoare. . Transductoarele OmeiPtane I 3 ‘Componente principale ale transductorului. Principiile comenzilor pentru ghidare Controlul temperaturii . . ane Transductorul OmniPlane IW: Descriere gi utlizare . Manevrarea varfului OmniPlane Ill....... + Rotirea matricel OmniPlane ......--- Calibrarea . . Verificarea wranéducterull « Inspectarea transductorului.. ... Verificarea manipularii comenzilor.. . Observatii speciale pentru examinarile TEE. Pregatirea pacientilor pentru o examinare TEE - Instructiuni pentru examinarea TEE .......- Asigurarea detectarii precise a temperaturi Functia Auto-Cool manual. . Despre temperatura pacientului . .. . Introducerea temperaturi pacientului .. Monitorizarea temperaturii capatulul distal . Regenerarea imaginior dupé 0 interupete pont racire automata « Schimbarea modului de afigare a eenpeanin pacientull sia temperaturii capatului distal Controlul pacientului dupa ecocardiografie transesofagiana 238 Manualulutiastorull HOT 4.5 14635 814 48721 B Capris Consumabile gi accesoril TEE. . Cagule.. Capac de protectie a varfului invelitorile pentru transductoarele TEE Huse de unica folosinta.... . | Verificarea siqurantei fata de electricitate la transductoarele TEE ....... 244 Contittile testulul 6.6... ccc v eee eect ev eneees 2244 Echipament si procedura . 21 243 Referinte pentru transductoarale pentru TEE . 245 . 287 12 Ghidaje pentru biopsie Fixarea si Indepartarea ghidajului pentru biopsie 287 Ecranul ghidajului pentru biopsie . .- Afigarea tiniel de ghidaj pentru biopsie . . . Deplasare marcaj profunzime biopsie . . Alinierea ghidajului pentru biopsie Pregatirea pentru verificarea alinieri \Verificarea alinierii ghidajului pentru biopsie . .. . Efectuarea unei proceduri de biopsie Intretinerea ghidajului pentru biopsie ‘FT lg aT . 251 43 ingrijirea si Intretinerea transductorului... +++. .-- 2s seers eres 257 Siguranta in utilizarea dezinfectantelor si a gelurilor. .. 257 ‘Avertizare - produs din latex ...... Encefalopatia spongiforma transmisibila. Mediul de cuplare acustic’ . . Alegerea unui dezinfectant Proceduri generale de curstare pentru toate transductoarele, ........-- 260 Dezinfectarea transductoarelor utilizand metoda prin stergere sau pulverizare........ ; Curatarea si dezinfectarea cabluflor si conectoarelor SF Lisa! E fuse! ED Foo fine’ 261 46 Manual utiiestorae HO? 4535614 48721 Ta asl a! reid d adda id l ! = ret id Dezirfectarea transductoarelor prin imersiune (dezinfectare avansaté). Dezinfectarea prin imersiune a transductoarelor TEE = Dezinfectarea transductoarelor TEE intr-un dezinfector automat. Sterilizarea transductoarelor,... 0... 62e0e 2s ser Compatibilitatea solutilor dezinfectante. . Tipuri de solutii dezinfectante . ...... Factori ce afecteazé eficienta saluilor aactiesctrts,. abel privind compatibilitatea solutilor dezinfectante - 44 intretinerea sistemului.. Curatarea si intrefinerea sistemulul . é Curatarea sistemului si a echipamentelor ECG «=. <9 204 -- Dezinfectarea suprafetelor sistemului Dezinfectarea suprafetelor sistemului Curatarea bilei de comanda......---- Curatarea filtrului de aer. Instructiuni privind descarcarea sa econ {ntretinerea transductoarelcr . Intretinerea imprimantel . . iniretinere aparat video $i imprimanta. video. Aparate video . Imprimante video. {nlocuirea bateriei sistemului ....-- Inlaturarea echipamentului. Depanare . . Mesaje de eroare Rapoarte de utilizare Manabe utizatoreu vusewaon 17 a Pentru asistenta ...... Monitorizare proactiva Solicitare de asistenta online 15 Standardele dispozitivului Specificatii.. 2.0 e cece eee Numar mode! sos Gerinte de alimentare electrica. Mediu de functionare . . Mediu de depozitare. Conformitatea cu reglementarile . Dimensiunile sistemului . Siandarde i directive . .. Emisia de zgomote audibile . Conexiuni de intrarefiesire. Conexiuni de intrare/iesire ale sistemului . Conexiuni de intrare ECGAfizio. 4@ Menvalu eliestorati HO? 4535614 4872) covanate Informatii pentru utilizator - Componente Informatile pentru utilzator ce insotesc sistemul cu ultrasunete Philips includ urmatoarele componente: + Compact Disc (CD): Contine toale informatile pentru utilizator, cu exceptia Notelor de operare. Instructiunile privind utilizarea CD-ului sunt incluse pe CD. Note de operare: Contin informatii care clarifica numite raspunsuri ale produsului ce pot fi gresit intelese sau pot crea anumite dificultati. Manualul pentru utilizator: Furnizat impreuna cu produsul si inclus si pe CD, Manualut pentru utilizator Va prezinté caracteristicile gi conceptele sistemulul, va ajuté 4 configurati sistemul cu ulrasunete $i include informati importante referitoare la siguranta. Acest manual contine si proceduri pentru functile de baz. Pentru instructiuni de operare detaliate, consultati Ajutor. Help: Disponibil pe sistem in cateva limbi si inclus pe CD, Ajutorul contine instructiuni detaliate pentru utilizarea sistemulul, De asemenea, in Ajutor sunt incluse descrieri ale informatilor de referinta ale tuturor comenzilor gi elementelor ecranului, Pentru a afisa Ajutor, apasati Help pe tastatura sistemulul Yabele cu emisiile acustice: Incluse pe CD, contine informalii despre limitele emisilor acustice si temperatura componentelor aplicate la pacient. Siguranta utilizérii ultrasunetelor in medicina. Inclusa pe CD. contine informatii cu privire la efectele biologice si biofizice, utilizarea prudent si implementarea principiului ALARA (atat de jos pe cat este rezonabil de realizat) Roluri comune pentru securitatea sistemului si a datelor: incluse pe CD, contine instructiuni pentru a va ajuta sa intelegeti cum poate fi compromisa securitatea sistemului cu ultrasunete gi informatit despre eforturile depuse de Philips pentru a va ajuta s4 prevenifi incalearile de securitate. Compatibilitatea suporturilor de stocare: Inciusa pe CD, contne informetii curente referitoare fa compatibilitatea medillor cu sistemul. Manat wigctorli HOT 4535 614 48721 a cant Conventii 22 Sistemul utllizeazd anumite conventil tn Intreaga interfata pentru a o face sor de tnvatat gi de utilzat, Informatile pentru uiilizator ce insotesc oStomul folosese, de asemenea, corventiilipografice pentru a va ajuta la gasirea si intelegerea acestor informati. Conyentiile sistemului Unmatoarele conventii sunt utlizate de sistem: | Dou taste Select sunt utlizate cu bila de comand Aceste comenzi situate pe flecare parte a bilel de comanda opereazé in mod identic. Bila de comanda, tasta Enter si tastele Select functioneaza ‘impreuna ca un mouse pentru computer. Miscarea bilei de comanda este seemanstoare miscarii unui mouse, Apasarea tastel Enter este echivalenta apasarii butonului din stanga de la mouse. In modul Image Review. andsarea tastei Select este asemanatoare apasari butonului din dreapta de la mouse. Pentu a introduce text intr-un cmp, facefi clic in camp $i utlizeti tastatura. Pentru afisarea unei liste, faceti clic pe sageata In jos. Pentru @ defilain lista faceti clic pe saget) pe unul din capetele barei de defilare sau trageti caseta de defilare In sus sau injos. Comenzile de pe panoul de comanda sunt reprezentate de butoans, batoane rotative, cursoate si 0 bill de comanda. Prin apasarea Pe 10 puton se activeazd sau dezactiveaz’ functia respectiva. Rasuciti putoanele rotative pentru a schimba setarile selectate, Prin miscarss ceesralui se modificd setérile respective. Prin migcarea bilel de comanda mutati compasul sau obiectul in directia dorita. ‘Mona ulllateruil HOT 4535 614 48721 cwvant| inane Conventiile din informatiile pentru utilizator In informafiile pentru utiizator sunt folosite urmatoarele convent: + Textul trimiterilor este de culoare albastra; + Toate procedurile sunt numerctate, iar pentru subproceduri sunt folosite litere, Pentru atingerea scopului, etapele trebuie urmate in succeslunea prezentata Listele cu finiute prezint& informatii generale cu privire la o anumita funotie sau proceduré. Acestea nu implica 0 procedura secventiala. Denumirile comenzilor si elementele sau fitlurile din meniu sunt ortografiate precum in sistem si sunt scrise cu litere aldine. ‘Simbolurile sunt aceleasi ca si in sistem, Privind catre aparat, partea stangé a sistemului este in stanga operatorului, Partea anteroara a sistemului este cea mal apropiata de operator. Alat transductoarele cat si sondele creion sunt mentionate ca transductoare, cu exceptia cazului c4nd deosebirea este importanté pentru intelegerea textului, Faceti clic sau selectati inseamna cA trebule s8 mutatt indicatorul pe un obiect si s8 apasat| tasta Enter amplasata in spatele bilei de comands Faceti dublu clic Inseamna c trebuie sa faceti clic rapid de doua ori pentru a selecta un object sau text. Glisati inseamna c& trebuie s8 pozitionati indicatorul pe un obiect si apoi $4 apasattasta Enter In timp ce migcati bila de comanda. Felosifi aceasta metoda pentru a muta un obiect pe ecran. Manvall iar HO? 4535 614 4872" 23 BG covenants Informatie esenfiale pentru utiliza sistemelor cu ultrasunete sunt prezentate In toa pentru utiizator astfel: rea eficienta si in conditii de siguranté a te notele de informare NOTA importante care va vor ajuta Notele va atentioneazé asupra unor inform: ‘sd utilizat eficient sistemul cu ultrasunete. ATENTIE ‘Atentionérile subliniaz’ modul in care putell deteriora sistemul cu ultrasunete, ceea ce ar duce la anularea garantei sau contractulul de iniretinere, sau moduri in care putet! pierde Gate ale pacientului sau sistemului. AVERTISMENT o_o eit ISMENT ole evidertiaz’ informafiivitale pentru siguranta operator gia pacientulul. imbunatitiri si actualizari Philips Ultrasound s-a dedicat inovatilor si perfectionarii continue. in momentul in care vorfi realizate imbunatatiri, constand in perfectionari ale Gomponentelor hardware si software, acestea vor fi insofite de informatii pentru utilizator actualizate. —— Comentariile clientului Daca avefi netamuriri cu privire la daca dorifi sA comunicatj o greseal + in cazul clientilor din Statele Unite, contact Customer Service la 800-722-9377 «Pentru client din afara SUA, contactati reprezentanta de service local cau unul din departamentele din ,Servicil de relat cu cien}i" le pag. 27 setul de informatil pentru utlizator sau i in setul de informatil pentru utilizator: tati Philips Ultrasound Taal Tl Tal ll Manuslul uizatorulil#O7 24 ysas6te 48771 want incrte EI Comandarea consumabilelor si accesoriilor Putefi comanda cabluri magistrale ECG, seturi de conductoare si electrozi; jnvelitori pentru transductoare, dispozitive de ghidaj biopsic, alte consumabile si accesorii de la CIVCO Medical Solutions: CIVCO Medical Solutions 102 First Street South Kalona, |A 62247-9589 Telefon: Fax: E-mail: Internet: NOTA 800-445-6741 (S.U.A. si Canada) +1 319-656-4447 (International) 877-329-2482 (S.U.A. si Canada) +1 319-656-4451 (International) info@civco.com www.civeo.com Exist posibilitatea ca numerele modelelor din tabelele urmatoare (Tabelul 1-2 si Tabelul 1-3) sa fie modificate. Tabelul 1-2 Accesorii ale sistemului Accesoriu Model Descriere Cablu ECG (AAMI) M5008 Cablu magistral ECG pentru pacient cu trei derivati (AMI) Sat derivali ECG (AM) M16034_ ‘Set derivati ECG (AAMI) Cablu ECG (IEC) M1510A Cablu magistral ECG pentru pacient cu trei derivafii (IEC) Set derivati ECG (IEC) M8134 Set derivatii ECG (IEC) Electrod ECG. 404200 Elecirad cu capsa pre-gelifiat Proteotii pentru varfuri 610-748 Protectie a varfului transductorului pentru majoritatea transductoarelor TEE anual ulleatruki HOT 4035 544 48721 25 Cuvantinainte Jabelul 4-2 Accesoril ale sistemului (continuare) Accesoriu Model Descriere Cagule M2203A Cagule pentru transductoarele peniru TEE Trvelitori pentru "610-680 transductor jnvelitori protectoare pentru transductoarele pentru TEE 610-833 Tnvelitori pentru transductoare non-invazive sau non-cavitare Cabluri Intrare AUX ECG Ecranat, mai mic de 3 m (9.8 picioare) Video compus Coaxial ecranat, oricare Retea locala Pereche rasucit&, oricare Internal RS-232 ———— USB S-Video Declangator Ecranat, mai mic de 2m (68 picioare) Ecranat, oricare Ecranat, oricare Ecranat, mai mic de 3 m (9,8 picioare) Cablu adaptor USB Serial DB-9 RS-232 ‘Consultali .Cablu RS-232 la adaptoarele USB" la pag. 406. “Imprimante Tonsulteli ,Pregatirea sistemulul” fa pag. 105. “Ghidaje pentru biopsie Consuitafi Tabelul 1-3 Transductoare Consultati ,Optiunile clinice si transductoarele” la pag. 174. “Tntrerupatorul de picior 1PX1, Tei pedale de comanda. ara utztonhi HOT 26 4535 614 48721 cuvéntinainte Tabelul 1-3 Ghidaje pentru biopsio ‘Transductor | Wodel de ghidaj pentru biopsie C52 GgQ605362567 (Truce de baza pentru Biopsie) ces 980605302161 (Truse de baz pentru biopsic) Seay _~*|B500-81480-02 (Ghidaj pentru biopsie) a CBS 580608341601 (Truse de baza pentru biopsie) 4 350608340471 (Truse de baza pentru biopsie) 112-3 3500-2225-01 (Truse de baza pentru biopsie) 112-5 50 mm Tiwi540-65210 (Truse de baza pentru biopsie) E6509 [24 297A (Iruse de baza pentru biopsie) Serviciul de relatii cu clientii Reprezentantele sel lumea, pentru a clarifica eventuale nelamur intretinerea $i asistenfa ‘ehnic’. Contactal reprezentanta localé Philips Utrasound pentru esistenta. Puteli, de aset viciilor de relatii cu client sunt disponibile in toata iri si pentru a asigura smenea, contacta unul dintre uimatoarele birouri pentru a fi indrumat caire un reprezentant al serviciului de relat cu clienti, sau putetlvizta site-ul web al Philips Ultrasound: \ww.philips.com/ultrasound Corporatia si sediul central din America de Nord 22100 Bothell-Everett Highway Bothell, WA 98021-8431 S.UA. 800-722-9377 Sediul central din Asia Pacific Level 9, Three Pacific Place 4 Queen's Road East Wanchai Hong Kong +852 2821 5888 Manat uteatoruts! HOT "4535 614 48721 Cuvént inainte Sediul central din Europa (si pentru Africa si Orientul mijlociu) Philips Medizin Systeme Béblingen GmbH Hewlett-Packard-Str. 2 71034 Bablingen Germania +49 40 5078 4532 Sediul central din America latina 1850 Sawgrass Corporate Parkway, Suite 300 Sunrise, FL 33323 SUA. +1 954-628-1000 Informatii de reciclare WEEE 28 Directiva Uniunii Europene refertoare la reziduurile echipamentelor electrice si electronice (WEEE - Waste Electrical and Electronic Equipment) obliga producditorii echipamentelor electrice si electronice sa furnizeze informati referitoare la reutlizarea si tratarea fiecarul produs. Aceste informatii icentifica, pentru centrele de reutilizare gi tratare gi pentru facilitatile de reciclare, materialele gi componentele electrice si electronice si amplasarea substanfelor si ansambluriior periculoase. Asemenea “pasapoarte de reciclare” pentu sistemele cu ultrasunete Philips sunt disponibile pe site-ul Web: ww medical.philips.com/main/about/sustainability/recycling/ultrasound.wpd Manual usestoruui HO7 4505 614 48721 Siguranta VA rugém citi) acest document inainte de 2 utliza sistemul dvs. cu ultrasunete. Informatie cuprinse in acest document se aplicd la sistemul cu ullrasunete, transductoare, dispozitive de Inregistrare si orice echipamente optionale. Aceasté sectiune confine numai_ informati generale despre sigurant. Informatii despre masurile de siguranta care se aplicé numai unei anurite operatiuni sunt incluse in procedura descrisa pentru acea operafiune. ‘Acest dispozitiv este destinat utlizarii de catre un medic licentiat sau tn uma recomandérii explicte a unui medic licentiat, calificat pentru a indruma utilizarea acestui aparat si sub supravegherea acestuia. Un AVERTISMENT descrie masurile de precautie necesare pentru a preveni raniri sau accidente mortale. 0 ATENTIONARE descrie masurile de precautie necesare pentru a proteja echipamentul. Siguranta fata de electricitate ‘Acest echipament a fost verificat de care o tert agentio de testare, autorizata, ca un dispozitiv de Clasa I cu piese izolate de tip BF sitip CF cu aplicare pe pacienti gi cu piese neizolate de tip B cu aplicare pe pacienti. {Standardele de siguranta respectate de acest sistem sunt incluse in Help.) Pentru o siguranté maxima, respectal! aceste avertismente si precauti: AVERTISMENTE ee * Daca acest sistem, inclusiv toate dispozitivele de monitorizare si inregistrare montate exterior nu au asigurata o ‘impamantare corecta, exista riscul de producere a electrocutérilor. Protectia Impotriva electrocutarilor este asigurata de impamantarea gasiului utilizand un cablu de alimentare si stecar cu 3 fire. Sistemul trebuie s& fie cuplat la 0 priza cu impamantare. Conductorul de impamantare nu trebuie sa fie ‘scos sau desfacut. ManualuluttzatoruuiHO7 94 (4535 814 48724 Sleuranta AVERTISMENTE. 32 * Pentru a evita riscul electrocutarilor, nu conectat! niciodata cablul de alimentare al sistemului la un prelungitor electric. Cand folositi cablul de alimentare, intotdeauna conectati-| direct la o priza de perete ou ‘impamantare Deoarece transductoarele de tip B nu sunt izolate $i au un curent de scurgeri Intrinsec mare, acele transductoare nu sunt destinate utilizarit invazive. Nu demontati capacele de protectie ale sistemului; in interior exista tensiuni periculoase. In timpul utilizarii sistemulul, panourile carcasei trebuie s4 fie montate la locul lor, Toate reglarile sau inlocuile interme trebuie f2cute de un inginer de service calficat al Philips Ultrasound. Nu utilzafi sistemul in prezenta gazelor sau anestezicelor inflamabile. Se poate produce o explozie. Sistemul nu se comport bine in medille AP/APG aga cum sunt definite de IEC 60601-1, Pentru a evita riscul electrocutérilor, inspectati_intotdeauna transductorul inainte de utilzare: Verificati fata, carcasa si cablul acestula, Nu-| ulllizati daca fala este fisurata, ciobita sau rupté carcasa este deteriorata; sau izolatia cablului este deteriorata, Pentru a evita riscul electrocutarilor, opriti sistemul gi scoatel-l din prizd inainte de a incepe cur’tarea acestuia. Toate dispozitivele care intré tn contact cu pacientul, cum ar fi transductoareie, sondele de tip creion gi conductoarele ECG care nu sunt precizate special ca fiind cu protectie la defibrilare treouie indepartate de pe pacient inainte de a aplica un soc defibrilator de inalta tensiune. Pe parcursul procedurilor de ecocardiografie transesofagiana (TEE), fie scoatefi transductorul pentru TEE din pacient, fie deconectatl transductorul pentru TEE de la sistem, imediat dupa achizitia imaginitor. ‘Menualuilieatorlui HOT 4835614 48721 connie El AVERTISMENTE * Ca $i alte echipamente medicale de diagnostic, echipamentul cu ultrasunete utilizeaz4 in functionare normalé semnale electrice cu frecvent inalté care pot interfera cu functionarea stimulatorului cardiac. Desi posibilitatea de interferenta este minima, avefi in vedere acest pericol potential si incetati operarea sistemului imediat ce observati interferenta cu stimulatorul cardiac. Tn cazul utiizarii echipamentului periferic suplimentar alimentat de la alt sursé de energie decdt cea a sistemului de ultrasunete, combinalia este considerata un sistem medical. Este responsabilitatea dvs. s& va conformati prevederilor [EC 60601-1-1 si s& verificalj daca sistemul corespunde acestora. Dac’ aveti nelamuriri, contactafi reprezentanta locala Philips. Nu utiliza periferice nemedicale, cum ar fi imprimantele pentru tapoarte, la mai putin de 1,5 m (8 picioare) de pacient, decat in cazul cand perifericele nemedicale se alimenteaza de la o sursa izolata de energie electrica din sistemul cu ultrasunete Philips sau printr-un transformator de izolare care corespunde standardelor medicale de siguranta, definite in standardul IEC 60601-1-1. Sistemul si piesele care se aplic& pe pacient sunt conforme cu standardul IEC 60601-1. Tensiunile aplicate care depasesc acest standard, desi putin probabile, pot produce electrocutarea pacientului sau operatorului Conectarea de dispozitive optionale ce nu sunt furnizate de Philips Ultrasound poate avea ca rezultat producerea de electrocutari. Daca astfel de dispozitive optionale sunt conectate la sistemul dvs. cu ultrasunete, asigurati-va ca valoarea totala @ curentului de scurgeri prin legatura de impamantare nu depasesie 500 LA sau, in Statele Unite ale Americii, 300 WA, Pentru a evita riscul electrocutarilor, nu utilizati nici un transductor care a fost scufundat in solutie mai mult de nivelul permis pentru curatare sau dezinfectare, Consultati ,Inarijirea si Intretinerea transductorulul’ la pag. 257 MansaluluizatoruuiHO7 39) 4535 614 48721 | 2 AVERTISMENTE * Pentru a evita tiscul electrocutarilor si al pericolului de incendiu, inspectati in mod regulat cablul si stecdrul de alimentare a sistemului. Asigurati-va ca acestea nu sunt deteriorate in niciun fel. Nu atarnati cablul de alimentare de niciunul din carligele pentru cabluri sau de manerul de pe cdruciorul sistemului. Poate apare deteriorarea cablului sau a unit-ului mufei de alimentare In cazul in care caruciorul este ridicat. Operarea sistemului cu semnale de intrare fizio sub nivelurile minime specificate poate conduce la rezultate imprecise. Dispozitivele electrochirurgicale si alte disporitive introduc intentionat in pacient campuri magnetice de radiofrecventa sau curenti. Deoarece frecventa ultrasunetelor ce genereaza imagini se gaseste in banda de frecvente radio, circuitele transductoarelor cu ultrasunete pot inregistra fenomene de interferent& prin radiofrecvent&. Atunci cand este utilzat un dispozitiv electrochirurgical, zgomotul sever interfereaza cu imaginea alb-negru si distruge in totalitate imaginea color. Defectele produse concomitent la echipamentul ESU sau la alt dispozitiv si la stratul exterior al manerului transductorului TEE poate produce jntoarcerea curentilor electrochirurgicali de-a lungul conductorilor transductorului. Astfe! s-ar putea provoca arsuri pacientului si, de asemenea, sistemu cu ultrasunete $i transductorul pot fi deteriorate. Oinvelitoare de unica folosinta nu confera izolare electric’ la freoventele dispozitivelor electrochirurgicale. Pentru a evita pericolul unui incendiu, nu utilizafi transductoarele impreun’ cu echipamente chirurgicale de jnalta frecventa. Un asemenea pericol poate aparea de la un defect la conexiunea la un elestrod neutru a dispozitivului chirurgical de inalta frecvents. Sistemul intrerupe in mod automat curentul de alimentare daca dispozitivul functioneaz& defectuos. Daca survine aceasta situatie, ‘inchideti sistemul, indepartati transductoarele de pacient si contactali reprezentantul Philips. 4 Manual utlzatorvi HOT 4595 614 48721 ee AVERTISMENTE. + Utiizarea altor cabluri, transductoare si accesorii decat cele specificate pentru utlizarea cu acest sistem poate evea ca rezuitat cresterea emisillor sau scdderea protoctiei sistemulu Cand utlizati un dispozitiv de cuplare pentru aparate sau o prizd separabila ca mijloc de izolare, lasati suficient spatiu in jurul echipamentului medical pentru o deconectare facila a dispozitivulu Disporitivele care se conecteaza {a interfata de retea a sistermului cu ultasunete trebuie sa respecte standardele IEC sau nationale aflate in vigoare. In plus, dispozitivul trebuie sa fie certificat la IEC 60950 sau la un standard echivalent. ATENTIONARI _—————S eer + Desi sistemul dvs. a fost produs cu respectarea cerinfelor ENV/EMC, utiizarea acestui sistem in prezenta unui camp electromagnetic poate cauza degradari de moment a imaginii_ultrasunetelor. C&nd sunt prezente interferente, permanent sau cu intermitenta, fiti precauti dac& veti continua s& utilizati sistemul Daca interferentele apar frecvent, inepectal) mediul in care este utlizat sistemul pentru a identifica posibilele surse de emisil de radiatil, Aceste emisil pot proveni ce la alte dispozitive electrice utlizate in aceeasi Incapere sau int-o incapere alaturata. Dispozitivele de comunicare cum ar fi telefoanele mobile si pagerele pot fi sursa acestor emisii, Existenta echipamentelor de radio, TV sau echipamentelor de transmisie cu microunde localizate in apropiere poate fi cauza acestor emisil de radiatil. In cazurile in care interferentele electromagnetice constituie sursa unor perturbaiil, poate finecesara mutarea sistemului dvs. Pentru informatii despre protectia si emisille electromagnetice cureferire la sistem, consulteti ,Compatibilitalea electromagnetica” la pag, 73. Asigurajiva ca mediul In care funcfionesza sistemul dumneavoastra corespunde condifilor specificate in informatie de feferinté. Utilizarea sistemului intr-un mediu care nu Intruneste aceste contiti poate determina diminuarea performantelor sistemului Manusiv) uiieatoruill HOT gs, 14535 514 48721 Siguranja Cerintele de alimentare cu c.a. Sistemul nu poate fi alimentat de la alla sursé de energie. Conectati sistemul la o priza de curent alternativ care indeplineste urmatoarele crite + Priza de curent altemativ trebuie s& poata suporta pana la 1440 VA pentru a compensa supratensiunile tranzitori si fluctuatile de curent. Priza de curent alternativ trebuie s& poaté suporta curenti intermitentide pana la 15 A (pentru 100/120 V c.a) sau 10 A (pentru 200/240 V c.a). + Priza de curent altemativ trebuie s& aiba un circult care sa se poata acomoda la aceasta Incarcare suplimentara. Panoul dorsal al sistemului este dotat cu o borna echipotentiaia. Utilizati aceasta born cand impaméntarea suplimentara este necesar& conform IEC 60601-1-1 and IEC 60601-1. AVERTISMENT -——_a _-@ Nu coneciati dispozitivele de intetinere a vietji la acelagi circuit cu al 36 sistemului cu ultrasunete. ‘Alimentarea de curent altemativ trebuie s4 poat furniza 1000 VA sustinut si 1450 VA intermitent si s& indeplineasc’ toate cerintele minime, specificate in IEC 60601-1, editia a doua. Aceasta semnifica, de exemplu, c& fenomenele tranzitorii ale liniei de alimentare nu trebuie s& fie mai ample decat urmatoarele: + Curentul altemativ scade la 70% din tensiunea nominala pe o durata de pana la 25 cicluri c.a. Curentul alternativ scade la 40% din tensiunea nominala pe o durat de panda la 5 cicluric.a. + Cadere completa de tensiune pentru un ciclu c.a. complet Daca alimentarea de curent alternativ pe care o aveti la dispozilie nu Intruneste aceste cerinte trebuie s4 utilizati un regulator de tensiune Manu! uiizatorial HO? 4995 614 48721 Sigurania. Cerintele de alimentare cu c.a. Sistemul nu poate fi alimentat de la alla sursé de energie. Conectati sistemul la o prizé de curent alternativ care indeplineste urmatoarele crite + Priza de curent altemativ trebuie s& poata suporta pana la 1440 VA pentru a compensa supratensiunile tranzitori gi fluctuatile de curent. Priza de curent alternativ trebuie s& poaté suporta curenti intermitenti de pan la 15 A (pentru 100/120 V c.a) sau 10 A (pentru 200/240 V c.a). + Priza de curent altemativ trebuie 4 aiba un circult care sa se poata acomoda la aceasta Incarcare suplimentara. Panoul dorsal al sistemului este dotat cu o borna echipotentiaia. Utilizati aceasta born cand impaméntarea suplimentara este necesar& conform IEC 60601-1-1 and IEC 60601-1. AVERTISMENT ——_??_??_?p’ Nu coneciati dispozitivele de intetinere a vietji la acelagi circuit cu al 36 sistemului cu ultrasunete. ‘Alimentarea de curent altemativ trebuie s4 poat furniza 1000 VA sustinut gi 1450 VA intermitent si s& indeplineasc’ toate cerintele minime, specificate in IEC 60601-1, editia a doua. Aceasta semnifica, de exemplu, c& fenomenele tranzitorii ale liniei de alimentare nu trebuie s& fle mai ample decat urmatoarele: + Curentul altemativ scade la 70% din tensiunea nominal pe o durata de pana la 25 cicluri c.a. Curentul alternativ scade la 40% din tensiunea nominala pe o durata de panda la 5 cicluric.a. + Cadere completa de tensiune pentru un ciclu c.a. complet Dacd alimentarea de curent alternativ pe care 0 aveti la dispozilie nu Intruneste aceste cerinfe trebuie s4 utilizati un regulator de tensiune Manu! uiizatoral HO? 4995 614 48721 conte ‘in cele ce urmeaza este prezentaté ¢ list a precautillor ascciate sigurantei mecanice; respectati aceste precauti la utizarea sistemulu: Siguranta fata de accidentele mecanice AVERTISMENTE © Aveti grid la rotile caruciorului sistemuiui, mai ales cand mutati sistemul. Echipamentul ar putea sa va raneasc& pe dvs. sau alte persoane dacé va trece peste piclor sau va lovegte In gamba Dati dovada de prudent cand urcatl sau coborafi rampe. Cand incercat) s8 depasiti un obstaco!, nu Impingeti sistemul in vrouna dintre pari cu prea mult for\a, deoarece aceasta ar putea duce la rastuinatea lui. Nu impinge cu putere tn partes din spate a monitoruiui LCD, mai ales cand bratul monitoruini este extins complet, deoarece aceasta ar putea determine rastumarea sisterului Pozitonati dispozitivele de copiere externe deoarte de sistem. Asiguraf-va ca sunt bine fixate. Nu le stivuitl pe sistem, Cand pezitionati monitorul, deplasafi cu grid pentru a evita prinderea Trainor sau extremitatilor ‘intre el gi alte oslecte, precum tabla de la pat. Nu parcati niciodaté sistemnul pe o suprafaté Tn panta Fréna este destinat numai inlesnifii parcarii cdruciorulul, Pentru a mari siguranfa céruciorului, utlizeti calele de role ond sistemul aste parcat Daca functionare sistemului este anrmaié dup4 mutarea sau fransportarea sa, contactaf imediat serviciul de assitert4 client! al Philiog Ultrasound. Componentele sistemului sunt instatate prin fixare gi pot face fata unor goouri considerabile. cu toate ecestea gocutile excesive pot provoca defeciarea sistemului, Pentru a evita accidentele, Philips recomanda evitares rica caruciorulul sisterubui, ‘tepuata ilizgionli 07 4535 614 48721 37 EE cove ATENTIONARI * jnainte de a deplasa sistemul, asigurati-va ca toate cablurile dispozitivelor aplicate pe pacient sunt fixate corespunzator. In cazul anumitor sisteme, aceasta ar putea include asigurarea blocarii monitorului, pentru a preveni deteriorarea acestuia in timpul transportului. inainte de a deplasa sistemul, asigurati-va cA toate cablurile dispozitivelor aplicate pe pacient sunt fixate corespunzator. Utilizati sistemul de gestionare a cablurilor pentru a va asigura cA toate cablurile transductoarelor sunt protejate impotriva deteriorarilor. Nu treceti sistemul peste cablurile transductoarelor sau peste cele de alimentare Protectia echipamentului Respectati aceste masuri de precautie pentru protejarea sistemului dvs.: ATEN TIONAR| $$ Aaa aa aa 38 * [ndoirea sau rasucirea excesiva a cablurilor la piesele aplicate pe pacient, poate cauza defectarea sau operarea intermitenta a sistemului Nu treceti sistemul peste cablurile transductoarelor, deoarece s-ar putea deteriora. Curatarea sau sterilizarea defectuoasa a pieselor aplicate pe pacient poate produce deteriorari permanente. Pentru instructiuni privitoare la curatare si dezinfectare, consultati ,Ingrijirea si intrefinerea transductorului” la pag. 257. Nu scufundati cablurile pieselor aplicate pe pacient in solutie. Cablurile nu sunt etange la lichid dincolo de interfetele piesa aplicata/cablu sau cablu/conector. in general, numai zona ferestrei acustice a transductorului este etansa. Cu exceptia cazurilor in care se specifica in instructiunile de curatare a unui anumit transductor, nu cufundati restul transductorului in nici un lichia. Manualulutestorusl HOT 4535 614 48721 sovots ATENTIONARI eo Nu utiizati solventi cum ar fi dilant sau benzina sau substante de curatare abrazive pe sistem, transductoare sau orice dispozitiv de copiere. Pentru performanfe optime, conectati sistemul cu uitrasunete la un Circuit dedicat in Intregime numa acestuia, Nu conectati dispozitivele de intretinere a viati la avelasi circult cu al sistemulul cu ultrasunete. Dacd sistemele, transductoarele si perifericele s-au aflat intr-un mediu cu o temperatura de 10°C (50°F) sau mai mica, lasatie s& ajunga la temperatura camerei inainte de a le conecta si porni. Philips recomanda sa le Kisafi timp de 24 de ore pentru revenirea completa ta starea normala. in caz contrar, condensalia care se produce in interiorul dispozitivelor poate cauza deterlorari. Daca dispozitivul a fost cexpus la temperaturi sub 10°C (50°F) numal pentru © sourta perioada de timp, atunci este posibil ca fimpul necesar dispozitivului pentru a event ia temperatura camerei s8 fe semnificativ mai mic de 24 de ore. Pentru a evita deteriorarea ecranului plat al monitorului, nu depozitati sistemul intr-un mediu cu © temperatura ce depageste 66° C (149° F). Macuael liate: HOT 4536 614 48721 38 EE come Simboluri Comisia Electrotehnica Internationala (IEC) a stabilit un set de simboluri pentru echipamentul electronic medical, care clasific&a 0 conexiune sau avertizeaz4 asupra pericolelor potentiale. Dintre acele simboluri, urmatoarele pot fi utilizate cu sistemul cu ultrasunete gi accesoriile si pachetele acestuia (Tabelul 2-1). Tabelul 2-1 Simboluri Pictograma Descriere Conexiune la pacient izolata (tip BF aplicata la pacient) Conexiune la pacient protejata la defibritare (tip BF aplicata la pacient) Conexiune la pacient neizolat& (tip B aplicata la pacient) Conexiune la pacient izolata pentru componentele aplicate, destinata utilizarii intraoperatori, inclusiv aplicare direct& pe cord si contact cu vasele majore (component aplicat& tip CF). ‘Conexiune la pacient protejata la defibrilare (tip CF aplicata la pacient) identifica sensibilitatea la DES (descarcare electrostatica) a unui conector care nu este testat dupa cum este specificat in CEI 60601-1-2. Nu atingeti pinii expusi ai conectorului. ‘Atingerea pinilor neizolati poate provoca descarcari electrostatice care pot deteriora produsul. identifica comanda On/Off. identifica 0 noté de siguranta. (40 Manual tiizatoruul HOT 4535614 48721 Pictograma Tabelul 2-1 Simboluri (continuare) Descriere ‘Sugereazai ca utilizatorul ar trebui s& citeasca instructiunile de utilizare pentru informatii privind siguranta. Tdentificd masa echipotentiala Identificd impamantare. | identifica Impamantare de protectie Radiatie electromagnetica neionizanta indica faptul ca in vecinatatea echipamentului marcat cu acest simbol pot aparea interferente. Componenta radio confinuta in acest dispozitiv este conforma directivei Council Directive 1999/5/EC (directiva referitoare la echipamentul radio si echipamentul terminal de telecomunicati). Identificator de echipament radio clasa 2 conform directivei 41999/5/EC. Statele membre ale Uniunii Europene pot aplica restrictii asupra punerii in functiune a acestui dispozitiv sau | asupra comercializairi sale. Acest dispozitiv este destinat pentru a fi conectat la interfatele disponibile public si utiizat in regiunea economica europeana. Indica faptul & acest dispozitiv este protejat impotriva apel varsate accidental. Acest grad de protectie se poate aplica la transductoare sau la dispozitivele actionate cu pedala. indica faptul c& acest dispozitiv este protejat impotriva efectelor stropilor de lichid. Acest grad de protectie se poate aplica la dispozitivele actionate cu pedals. Manual! utizatoral HDT 44 4595 614 48721 Bo Tabelul 2-1 Simboluri (continuare) Pictograma Descriere IPX7 indica faptul c& acest dispozitiv este protejat impotriva efectelor imersiunii. Acest grad de protectie se poate aplica la transductoare si la dispozitivele actionate cu pedal. IPX8 Indicd faptul c& acest dispozitiv este protejat impotriva efectelor imersiunii timp de maxim 60 de minute. Acest grad de protectie se poate aplica la dispozitivele actionate cu pedala. Indic& necesitatea colectarii separate a echipamentelor electrice gi electronice conform directivei Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE). CAnd sunt insotite de @ sau @, componentele acestui produs pot contine plumb respectiv mercur, care trebuie reciclate sau indepartate conform normelor legisiative in vigoare. Lampile din spatele unui monitor LCD al sistemului pot contine mercur. Nu aruncati. Indepartati conform normelor legislative in vigoare Codul de nomenclatura al dispozitivelor medicale globale. Indic& un posibil pericol de vatamare al mainilor. ‘Avertizeaza ca sistemul nu trebuie folosit suprapus cu alt echipament. Verificati functionarea normal: inte de utilizare daca sistemul este folosit in apropierea sau suprapus altui echipament. ee A a 1 Indic intervalul temperaturii (necondensabil) pentru transport si depozitare. (Nu este valabil pentru mediile de stocare a informatiei.) 42. Manual! uiitztoruul HO7 4535 614 48721 Tabelul 2-1 Simboluri (continuare) Pictograma | Descriere © Indica intervalul presiunii atmosferice pentru transport sidepozitare. Indicd intervalul de umiditate relativa (necondensanté) pentru transport si depozitare. N Indica faptul c un conector primeste tensiuni alternative. identifica tabloul de sigurante sau amplasarea acestora. Pentru protectia permanent impotriva incendiului si electrocutarii, inlocuiti sigurantele numai cu sigurante de acelagi tip gi valoare. j Tdentificd data de fabricatie. ‘Aceasta parte in sus: Indica inspre partea cutiei de transport t care trebuie finuta in sus. 0 Indica faptul c& dispozitivul trebuie pastrat uscat. - ¥ Indica faptul ca dispozitivul este fragil; manevrati-| cu grijé. Urmatoarele simboluri pot de asemenea fi utilizate cu sistemul gi accesoriile si pachetele acestuia Conexiune pentru o sonda ereion. Conexiune pentru o sonda creion. Manual uslizatoruta HOT 14535 614 48721 Eh con Tabelul 2-1 Simboluri (continuare) Descriere Conexiune pentru un transductor. Conexiune pentru derivatiile EKG. Conexiune pentru derivatile EKG. Tesire pentru imprimanta la distant Port intrare pentru semnal audio stanga/dreapta, VHS/ S-VHS, microfon, CD sau DVD, Port iesire peniru semnal audio stanga/dreapta, VHS/S-VHS, monitor video pacient, imprimanta alb-negru sau port iesire semnal RGB intercalat. Port iesire semnal VGA sau paralel. Port intrareliesire USB. Conexiune Ethernet. Microfonul sistemului. Alimentare auxiliara izolata furnizata pentru conectarea accesoriilor la distanta aprobate de Philips. 44 Manualuluttestoruki HO7 4835 614 48721 Tabelul 2-1 Simboluri (continuare) Pictograma Descriere ntrerupator de picior. bi MV indica intervalul presiunii atmosferice pentru transport si depozitare. lIndica interzicerea impingeri. Nu impingeti de monitorul LCD pentru a deplasa sistemul. 0/8 Conexiune SVGA. Conexiune S-Video. Conexiune pentru iesirea video compus alb-negru. Conexiune pentru lesirea video compus color. Cm a: LE 4 Conexiune peniru declangatorul de imprimare video. Este posibil ca urmatoarele simboluri sa fie utilizate in interiorul sistemului: 5 "Tensiune periculoas&: Apare langa terminalele de inalta tensiune, indicand prezenta unor tensiuni mai mari de 1000 V c.a. (600 V c.a. in Statele Unite ale Americii) v identifica impamantare echipotentiala. Manual vizatcubs HOT (4535 614 48724 45 Bh Siguranta biologica Acest capitol contine informatii despre siguranta biologica si 0 discutie despre utilizarea prudenté a sistemului. In cele ce urmeaza este prezentaté 0 lista a precautiilor asociate sigurantei biologice; respectafi aceste precauti la utlizarea sistemului. Pentru mai multe informati consultati Medical Ultrasound Safety, aflat pe CD-ul cu informatii pentru utilizator. AVERTISMENTE <_< «Nu utilizati sistemul dac& pe ecranul video este afigat un mesaj de eroare care indic& existenta unei situatii periculoase. Notati codul de eroare, oprfi sistemul i contactati telefonic reprezentantul de relati cu client Nu utlizati sistemul daca acesta prezinté actualizari intermitente sau inconsistente ale imaginii. Discontinuitatile secventelor scanate indica un esec al hardware-ului, care trebuie corectat inainte de utilizare, Efectuati cu prudent procedurile cu _ultrasunete. Aplicati principiul ALARA (atat de jos pe cat este rezonabil de realizat) Utiizati numai izolatoare acustice aprobate de catre Philips Ultrasound. Pentru informatii privind comandarea accesorilor aprobate, consultati \Comandarea consumabilelor si accesorillor’ la pag. 25. Verificati alinierea acului de biopsie inainte de utilizare. Verificati starea acului de biopsie inainte de utilizare. Nu utilizati un ac de biopsie indoit. invelitorile pentru transductor pot s& contina latex din cauciuc natural, ‘Acele invelitori pot produce reactii alergice la unele persoane Consultati Avertizarea medicala FDA cu privire la latex" la pag. 48 Cureaua cagulei M2203A confine latex din cauciuc natural, ceea ce poate determina reactii alergice. Consultati Avertizarea medicala FDA cu privire la latex” la pag. 48. Manvel ator HO7 46 (4535 614 48721 __ serene AVERTISMENTE = In studille de contrast care folosese un cémp acustic cu MI inalt, rupturile de capilare, provocate de expansiunea microembolilor in capilare sub actiunea unui camp acustic, pot provoca extrayazarea Referinte: (1) Skyba, D.M,, Price, RJ., Linka, AZ., Skalak, T.C., Kaul, § Direct in vivo visualization of intravascular destruction of Tricrobubbles by ultrasound and its local effects on tissue." Circulation, ‘1998; 98:290-293. (2) van Der Wouw, PA., Brauns, A.C., Bailey, SE. Powers, J.E., Wilde, AA. Premature ventricular contractions during triggered imaging with ultrasound contrast.” Journal of the American Society of Echocardiography, 2000;13(4):288-94. + Oscilatile microembolilor pot determina contracti preventriculare atunei cand un céimp acustic avand MI inalt este dectangat in inima la sfarsitul sistolei, La pacienfi foarte bolnavi, cu anumifi factori de risc, aceasta ar putea, teoretic, conduce la fibrilatie ventricularé. Referinfa: van Der Wouw, PA., Brauns, A.C., Bailey, S.E., Powers, J.E., Wilde, AA. ‘premature ventricular contractions during triggered Imaging with “itrasound contrast” Journal of the American Society of Echocardiography, 2000;13(4):288-94. + Atunci cand invelitoarea sterilé a transduciorului este compromisa in cursul unei aplicati intraoperatorii asupra unui pacient cu enoefalopatie spongiform transmisibilé, cum ar fi boala Creutzfeldt Jakob, urmati insttuctiunile de decontaminare ale Centrelor pentru Controlul Bolilor din SUA, precum gi acest document al Organizatiei Mondiale @ Sanatat: WHOICDS/ APH/2000/3, WHO Infection Control Guidelines for Transmissible Spongiform Encephalopathies. Transductorul_nu poate fi decontaminat utiliznd un proces termic. «Daca sistemul devine contaminat intern cu fluide corporale purtatoare de patogeni, trebuie s4 anuntati imediat reprezentanta de service Philips. Gomponentele afiate in interiorul sistemului nu pot fi dezinfectate. In acest caz, sistemul trebuie inlaturat ca fiind material cu fisc biologic, in conformitate cu legile locale sau federale. anne Manwalu uizatruai HOT 4535 614 48721 47 see AVERTISMENTE * Lampile din spatele ecranelor sistemului contin mercur si trebuie reciclate sau indepartate in conformitate cu reglementarile locale ‘sau nationale. * La inceperea unei examindri selectati aplicatia corect& si ramaneti in acea aplicatie pe parcursul examinarii, Unele dintre aplicatii sunt destinate anumitor portiuni ale corpului care necesita limite mai mici de emisii acustice. Avertizarea medicala FDA cu privire la latex 29 martie 1991, Reactii alergice la dispozitivele medicale care contin latex Datorita raportarii unor reactii alergice severe la instrumentele medicale ce confin latex (cauciuc natural), recomandarile FDA catre personalul medical prevad identificarea pacientilor sensibili la materialele din latex si interventia prompta in cazul aparitiei reactilor alergice. Reactille pacientilor la materialele din latex variaza de la urticarie de contact pana la soc anafilactic. Latexul este o componenta a numeroase instrumente medicale, cum sunt manusile chirurgicale si de examinare, cateterele, tuburile de intubatie, mastile de anestezie si protectille dentare. in ultima vreme a crescut numarul rapoartelor catre FDA cu privire la reaofile alergice fata de dispozitivele medicale care confin latex. O marca de instilator pentru clisme, al c&rui capat distal continea latex, a fost recent retrasd de pe piatd datorita aparitiei la cAtiva pacienti a unor reactii anafilactoide letale in timpul efectuarii unei clisme baritate. De asemenea, jn literatura _medicalé se intalnesc referiri privind sensibilitatea la materialele din latex. O cauza a cresterii prevalentei sensibilitatii la materialele din latex poate fi expunerea in mod repetat la materiale din latex, atat in cazul dispozitivelor medicale cat si a altor produse de consum. De exemplu, s-a raportat c& 6% pana la 7% din personalul chirurgical si 18% pana la 40% dintre pacientii cu spina bifida sunt sensibili fa materialele din latex. 48. Manuslul uiizetoruui HO” 4895 614 48721 Siguranta a Proteinele din latex par sa fie sursa principala a reactilor alergice. Desi, in prezent nu se cunoaste cantitatea de proteine care ar determina reactille alergice severe, FDA lucreaza cu producatorii dispozitivelor medicale ce contin latex pentru a reduce pe ct posibil nivelul proteinelor din produsele lor. Recomandarile FDA c&tre personalul medical sunt urmatoarele: + Includeti in anamneza pacientului intrebari referitoare la sensibilitatea la materialele din latex. Aceasté recomandare este in mod special importanté pentru pacientii cdrora li se vor efectua proceduri chirurgicale sau radioiogice, pacientii cu spina bifida si personalul de ingrijire medical. Pot fi de folos intrebari referitoare la aparitia pruritului, eruptillor sau wheezingului in urma utilizarii manusilor de latex sau umflarii baloanelor de jucdirie. Pacientii cu astfel de reacfii in anamneza ar trebui sa aiba figele medicale marcate corespunzator. Daca se suspecteaz sensibiltate la latex, se pot utiliza dispozitive fabricate din materiale alternative, precum plasticul. De exemplu, un profesionist din domeniul medical ar putea purta manusi dintr-un alt material peste manugile de latex daca pacientul este sensibil. Daca atat pacientul cat si personalul medical sunt sensibili, se poate folosi Opereche de m&nusi din latex intre cele alcatuite din alt material (Manusile latex etichetate ca ,Hipoalergenice” pot s& nu prevind intotdeauna reactille adverse.) De fiecare dat cénd se utilizeaza dispozitive medicale ce contin latex, mai ales cand acesta intra in contact cu membrane mucoase, trebuie tinut cont de posibilitatea aparitiei reactilor alergice. Daca apare o reactie alergicA si se suspecteazd latexul, informati pacientul de o posibila sensibilitate la materialele din latex si recomandati o evaluare imunologica. Recomandati pacientului sa informeze personalul medical si de urgent despre orice sensibilitate cunoscuta la materialele din latex inainte de practicarea interventillor medicale. Recomandati pacientilor cu sensibilitate severa la materiale din latex s& poarte o brataré medicala de identificare. Manual uatorshi HOT 4535 614 48721 49 Bow = FDA cere personalului medical s& raporteze cazurile de reactii adverse la materalele din latex sau la alte materiale din structura dispozitivelor 4 medicale. (Consultati FDA Drug Bulletin din octombrie 1990.) Pentru a raporta un incident, sunati la FDA Problem Reporting Program, functionabil SS prin apel netaxabil la numarul U.S. Pharmacopeia: 800-638-6726. (in Maryland, sunati cu taxa inversa la 301-881-0256). ce Pentru o copie a unei liste de referinté cu privire la sensibilitatea la materiale din latex, scrieti la: LATEX DA, HFZ-220, Rockville, MD 20857 ce NOTA a a : Sistemul cu ultrasunete si transductoarele descrise in acest document nu es contin latex de cauciuc natural care sa intre in contact cu omul. Latexul de cauciuc natural nu este utilizat la nici un transductor Philips de ultrasunete. Nu este utilizat nici la cablurile ECG Philips destinate produselor din acest manual. Programul de instruire privind ALARA Principiul care ghideaza utiizarea diagnostica a ultrasunetelor este definit de principiul ,minimului necesar’ (ALARA). Decizia in cea ce priveste cantitatea rezonabila a fost [sat in seama judecatii si priceperi personalului calificat. Nu poate fi elaborat un set de regull care $8 fle Suficiente pentru a dicta raspunsurile corespunzatoare oricarei situati. Prin Feducerea expunerii la ultrasunete la minimul posibil obfinand In acelas! timp imagini pentru diagnostic, utlzatori pot diminua efectele biologice ale ultrasunetelor. Deoarece pragul pentru efectele biologice ale ultrasunetelor nu este determinat, este responsabilitatea ecografistului de a controla energia totala transmis pacientului. Ecografistul trebuie s4 facd un compromis intre timpul de expunere gi calitatea imaginii, Pentru a asigura calitatea diagnostica a imaginii si pentru a limita timpul de expunere, sistemul Cu titrasunete este dotat cu comenzi care pot fi actionate in cursul examinarit pentru a optimiza rezultatele acesteia. Manual itatoru HO 50 4535 614 48721 cv ‘Abilitatea utlizatorului de a se subordona principiului ALARA este important&. Progresele Inregistrate in utiizarea in scop diagnostic aultrasunetelor nu numai la nivel tehnologic dar si in aplicarea acestei tehnologii, au condus la necesitatea unei mai bune informari a utiizatorului, Afigarea indicilor de emisie este efectuata in ideea furnizarii acestor informatii importante. Exist un numar de variabile care afecteaza modul in care indicii de emisie afigati pot fi utlizati in implementarea principiului ALARA. Aceste variabile includ valorile indicelui, dimensiunea corpului, amplasarea planului osos in relatie cu punctul focal, atenuarea produs’ de corp gi timpul de expunere la ultrasunete. Timpul de expunere este 0 variabild deosebit de utila, deoarece este controlata de catre utiizator, Abilitatea de a limita valorile indicelui in timp, sustine principiul ALARA. Aplicarea principiului ALARA Modul imagistic al sistemului utilizat depinde de informatille necesare. Modurile imagistice 2D si M furnizeaza informatil anatomice, in timp ce modurile imagistice Doppler, Color Power Angio (CPA) si Color furnizeaza informatii despre fluxul sangvin. Modurile care implica scanarea, cum ar fi 2D sau Color, disperseaza sau difuzeazé energia ultrasonica pe o anumita suprafata, in timp ce modurile care nu implica scanarea, cum ar fi modul M sau Doppler, concentreaza energia ultrasonica. Intelegerea naturii modului imagistic utiizat permite ecografistului aplicarea principiului ALARA printr-o judecaté informatd. Mal mult, freeventa transductorului, valorile configurate pentru sistem, tehnica de scanare si experienta operatorului, permit ecografistului sa indeplineasca cerintele principiului ALARA. Decizia asupra dozelor de emisii acustice apartine, in final, operatorulul sistemului. Decizia trebuie s4 fie bazatd pe urmatorii factori: tipul pacientului, tipul examinéii, istoricul pacientului, usurinta sau dificultatea cu care sunt obfinute informatii diagnostice utile si eventuala incalzire jocala a pacientului ca urmare a temperaturilor suprafefei transductorului. Utilizarea prudentd a sistemului survine ca urmare a unei expuneri limitate a pacientului la cea mai scazuta valoare citité a indicelui, pentru cea mai sourtd perioad’ de timp necesara obtinerii unor rezultate diagnostice acceptabile. Manualalutlizatoruui HOT 14535 614 48721 51 2 zag Desi o valoare ridicaté a indexului nu implicd existenta unor efecte biologice, o astfel de valoare trebuie tratata cu seriozitate. Este necesara indreptarea tuturor eforturilor catre reducerea efectelor posibile ale unei valori ridicate a indicelui. Limitarea timpului de expunere este un mod eficient de obtinere a acestui deziderat. Exist 0 serie de comenzi ale sistemului pe care operatorul le poate utiliza pentru a ajusta calitatea imaginii si pentru a limita intensitatea acustica. Aceste comenzi sunt asociate tehnicilor care ar putea fi utilizate de cdtre un operator pentru a implementa ALARA. Aceste comenzi pot fi impaitite in trei categorii: comenzi directe, indirecte si pentru receptor. U0 09 Limite ale emisiilor acustice Acest sistem cu ultrasunete mentine emisiile acustice sub limitele adecvate pentru fiecare aplicatie, aga cum este prezentat aici, In cazul aplicatiilor non-oftalmice: * Ispta.3 $720 mWiem + Mis19 + Ts 60 In cazul aplicatiilor oftalmice: + Ispta.s $50 mWiom? + MIs 0,23 + Ts10 Manual uzatoniul HOT 52 4535614 48721 Siguranta a Comenzile directe Selectia aplicatiei gi controlul puterii de emisie afecteaz& in mod direct intensitatea acustica. In functie de selectarea efectuata, exista diferite intervale de intensitate sau emisie permise. Selectarea intervalului corect de intensitate acustica pentru o aplicatie este unul dintre primele lucruri care apar intr-o examinare, De exemplu, nivelurile de intensitate utilizate pentru vascularizatia periferica nu sunt recomandate in cazul examinarilor fetale. Unele sisteme selecteaza automat intervalul corespunzator pentru 0 anumita aplicatie, in timp ce altele necesita selectarea manuala. In cele din urma, utilizatorul este responsabil pentru _utilizarea clinica corespunzatoare. Sistemul cu ultrasunete furnizeaza atat setarile automate (implicite) cat si cele manuale (selectabile de caitre utilizator). Puterea de emisie are un impact direct asupra intensitatii acustice. Dupa ce aplicatia a fost stabilita, controlul alimentarii poate fi utilizat pentru a cregte sau micgora intensitatea emisiei. Controlul alimentarii permite selectarea unor niveluri de intensitate mai mici decat nivelul maxim stabilit. Utilizarea prudenta implica selectarea celei mai mici intensitati de emisie care este compatibilé cu o imagine de bund calitate. Comenzile indirecte Comenzile indirecte sunt cele care au un efect indirect asupra intensitafii acustice. Aceste comenzi influenteaz4 modul imagistic, frecventa de repetare a pulsului, profunzimea focal, lungimea pulsului si selectarea transductorului. Alegerea modului imagistic determina natura fasciculului de ultrasunete. 2D este un mod de scanare, Doppler este un mod stationar sau fara scanare. Un fascicul de ultrasunete stationar concentreaz4 energia intr-o singura locatie. Un fascicul cu ultrasunete deplasabil sau care scaneaza disperseaza energia pe o anumita suprafata si fasciculul este concentrat pe aceeasi suprafata pentru o perioada din timp, spre deosebire de modul fra scanare. Manual! utizatruti HO7 ‘asesereaera; | 53 | 2 za 54 Frecventa sau rata de repetare a pulsului se refera la numarul de impulsuri de energie a ultrasunetelor pe o anumita perioada de timp. Cu cat este mai mare frecventa de repetare a pulsului, cu atat sunt mai multe impulsuri de energie intr-o anumité perioada de timp. Cateva comenzi influenteazd frecventa de repetare a pulsului: profunzimea de focalizare, profunzimea de afigare, profunzimea volumului probei, optimizarea fiuxului, numarul de Zone de focalizare si comenzile pentru latimea sectorului. Focalizarea fasciculului cu ultrasunete afecteaza rezolutia imaginii. Pentru a mentine sau pentru a creste rezolutia la o focalizare diferita este necesara o variatie a emisiei in zonele focale. Aceasta variatie a emisiei este 0 funcfie a optimizarii sistemului. Examinari diferite necesita profunzimi focale diferite. Setarea focalizarii la 0 profunzime adecvata imbunatateste rezolutia structurii de interes, Lungimea pulsului reprezintd perioada in timpul in care impulsul de ultrasunete este activ. Cu c&t este pulsul mai lung, cu atét este mai mare valoarea medie in timp a intensitafi, Cu cat este mai mare valoarea medie in timp a intensitati, cu atat este mai mare probabilitatea de crestere a temperaturi si a cavitatiei. Lungimea pulsului sau lungimea impulsului sau durata pulsului reprezinta durata pulsului de emisie in modul Doppler PW. Cresterea volumului de proba Doppler mareste durata pulsului. Selectarea transductoarelor afecteaz’ in mod indirect intensitatea. Atenuarea fesuturilor se modifica odata cu frecventa. Cu cat este mai mare frecventa de functionare a transductorului, cu atat este mai mare atenuarea energiei ultrasunetelor. Un transductor care functioneazd cu O frecventa crescut& necesita 0 intensitate de emisie mai mare pentru a scana la 0 adancime mai mare. Pentru a scana mai profund la aceeasi intensitate de emisie este necesar un transductor cu intensitate mai mica. Daca se utilizeaza o amplificare si o emisie mai mare intr-un anume punct, fara a se cregte in mod corespunzator calitatea imaginii poate s4 insemne c& este necesar un transductor cu o frecvent& mai mica. Manualu!utkzatoruui HOT 4535 614 48721 Ieee eee pee SE Ee Het bude deb dbbobudude daa sowene El Comenzile pentru receptor sunt ufilizate de operator pentru a Imbunatati calitatea imaginii. Aceste comenzi nu au efect asupra emisiel. Comenzile pentru receptor influenteaz& numai modul in care este receptionat ecoul ultrasunetelor. Aceste comenzi includ amplificarea, TGC, intervalul dinamic i procesarea imaginii. Lucrul important de retinut, legat de emisie, este faptul ca aceste comenzi pentru receptor trebuie optimizate inainte de a fi crescuté emisia. De exemplu: inainte de a creste emisia, optimizafi amplificarea pentru a imbunatati calitatea imaginii. Comenzile receptorului Un exemplu de aplicare a principiului ALARA Scanarea ultrasonicd a ficatului unui pacient incepe cu selectarea frecventei corespunzatoare a transductorului. Dupa selectarea transductorului si a aplicatiei, care se realizeaza in functie de anatomia pacientului, trebuie efectuate reglaje ale puterii de emisie pentru a asigura ca este utilizaté cea mai mic valoare a setarii necesara pentru a obtine o imagine. Dupa ce este obtinuté imaginea, urmeaza reglarea focalizarii transductorului si apoi cresterea amplificarii receptorului pentru a realiza o reprezentare uniforma a tesutului. Dac se obline o imagine adecvata odata cu cresterea amplificari, atunci trebuie micgoraté emisia. Numai dupa efectuarea acestor reglari trebuie sa cresteti emisia la nivelul urmator. Dupa ce s-a obfinut imaginea 2D a ficatului, poate fi utilizat modul Color pentru a localiza fluxul sangvin. Ca gi in cazul imaginii 2D, inaintea cresteri emisiei trebuie optimizate amplificarea si comenzile de procesare a imaginii. Dupa ce afi localizat fluxul_sangvin, utilizati comenzile Doppler pentru a pozitiona fereastra pe vas. Inainte de a creste emisia, reglati intervalul de velocitate sau scala si amplificarea Doppler pentru a obtine o trasare Doppler optima. Mariti emisia numai daca amplificarea Doppler maxima nu fealizeaza o imagine acceptabila Pentru a rezuma: Selectati freeventa corecta a transductorului si aplicatia potrivit4 sarcinii, incepeti cu un nivel mic al puterii de iegire si optimizati imaginea utilizand comenzile de focalizare, amplificarea receptorului gi alte comenzi imagistice. Daca imaginea nu este utila pentru diagnostic in acest moment, mariti puterea de emisie. Manvall utizatori HOT 4535 614 48721 55 56 ile suplimentare Asigurati-va ca durata scanrii este redusa la minim $i asigurati-va ca este efectuata numai scanarea necesar’ din punct de vedere medical. Nu faceti compromisuri in ceea ce priveste calitatea prin urgentarea unei examinai. © examinare deficitara poate duce la necesitatea unei re-examinari, crescnd in cele din urma timpul de expunere. Ecografia diagnostica este un instrument important in medicina si, ca gi oricare alt instrument, trebuie utilizat eficient si eficace. Afisarea emisiilor Afigajul pentru emisie al sistemului cuprinde doi indici principali: un index mecanic gi un index termic. Indexul termic este alc&tuit din urmatorii indict: tesut moale (TIS), os (TIB) si osul cranian (TIC). Unul dintre acesti indici termici va fi afigat in permanenta. Care dintre acestia, depinde de presetarea sistemului sau de optiunea utilizatorului, in functie de aplicatia utilizata Indicatorul mecanic (Ml) este afigat in mod continuu deasupra gamei intre 0,0 si emisia maxima (consultafi Tabelele de emisie acustica), in pasi de 0,1 pentru toate aplicatile cu exceptia contrastului, unde pasul minim de crestere este de 0,01 Indicele termic este alcatuit din trei indici si numai unul dintre acestia este afigat la un moment dat. Fiecare aplicatie pentru transductor are o selectie implicita care este adecvata pentru acea combinatie. Indicii TIB, TIS sau TIC sunt afigati in permanenta in intervalul cuprins de la 0,0 la nivelul maxim de iegire, tn functie de transductor gi de aplicatie, in cresteri de 0,1. Pentru localizarea ecranului cu emisii, consultati ,Ecranul imagistic” la pag. 104 Specificul aplicatiei setarilor implicite este de asemenea un factor determinant in comportarea indicelui. O setare implicit este o stare a unei comenzi a sistemului care este presetata de producator sau de operator. Sistemul are setari implicite ale indicilor pentru apiicatille transductoarelor. Setérrile impiicite sunt invocate automat de catre sistemul cu ultrasunete la pornirea acestuia, la introducerea in baza de date a sistemului a datelor unui nou pacient sau atunci cand are loc o schimbare in aplicatie. ilustreaza implementarea ecranului de iesire. Manual utiestoruui HOT 4535614 48721 TTA ANA AANA WAT siovante Decizia de a afiga unul dintre cei trei indici termict trebuie efectuaté pe baza urmatoarelor criterii: + Indicele adecvat pentru aplicatie: TIS este utiizat pentru imagistica tesutului moale, TIB pentru a focaliza osul sau langa os si TIC pentru imagistica prin os la suprafata, de exemplu intr-o examinare craniana. + Factorii acuzati c& ar putea realiza valor artificial crescute sau soazute ale indicelui termic sunt: locatia lichidului sau osului sau fluxul sangvin. De exemplu, exist un tesut care realizeazé o atenuare cresouta astfel incat potentialul real al incalzirii zonei locale este mai mic decat indicele termic afigat? + Modurile cu scanare fat de modurile fara scanare afecteaza indicele termic. In cazul modurilor cu scanare, incaizirea tinde s& se realizeze la suprafata; In cazul modurilor fara scanare, potentialul de Incaizire finde 88 fie mai profund, in zona de focalizare. + Limitafi intotdeauna durata de expunere la ultrasunete. Nu urgentaf examinarea. Asigurati-va ca indicil sunt menfinuti la 0 valoare minima gi c& timpul de expunere este limitat fara a compromite sensibilitatea diagnosticului, Afigajul indicelui meeanic (MI) Bioefectele mecanice sunt fenomene de prag care pot aparea atunci cand este depasit un anumit nivel de emisie. Cu toate acestea nivelurile prag Variaz& ou tipul de fesut. Potentialul bioefectelor mecanice variazé cu presiunea de rarefiere maxima gi cu frecventa ultrasunetelor. Indicele recanic apreciaza urmatori doi factori. Cu cat este mai mare valoarea MI, cu atat este mai mare probabilitatea aparitiei efectelor biomecanice. Nu exist o anumita valoare a MI care s& insemne a intr-adevar apare un fefect mecanic, Indicele mecanic trebuie utiizat ca si ghidaj pentru implementarea principiului ALARA. Manualulutizatoruli HOT 57 "4595 614 48724 ED sevens Afisarea indicelui termic (TI) Indicele termic informeaza utilizatorul despre conditile existente care pot duce la o crestere a temperaturii la suprafata corpului, in fesuturi sau la nivelul punctului de focalizare al fasciculului cu ultrasunete pe os. Cu alte cuvinte, TI informeaza utilizatorul despre potentialul cresterii temperaturii in tesuturile corpului. Reprezint& o estimare a cresterii temperaturit Intr-un tesut al corpului cu anumite proprietati. Valoarea real a unei cresteri atemperaturii este influentata de factori cum ar fi tipul tesutului, vascularizarea, modul de functionare gi altele. Indicele termic trebuie utiizat ca si ghidaj pentru implementarea principiului ALARA. Indicele termic al osului (TIB) informeaza utilizatorul despre incalzirea potential la sau langa punctul de focalizare dupa ce fasciculul de ultrasunete a trecut prin tesut moale sau lichid, de exemplu, la sau langa osul fetal in trimestrul doi sau trei de sarcina. Indicele termic al osului cranian (TIC) informeaza utlizatorul despre incaizirea potentiala a osului la sau aproape de suprafata, de exemplu, in cazul osului craniului. Indicele termic al tesutului moale (TIS) informeaza utilizatorul despre incalzirea potentiala in tesutul moale omogen. Puteti opta s& afigati Normal, TIS, TIC sau TIB. (Pentru detalii privind schimbarea ecranului Tl, consultati Help-ul) in sistemele cu aplicafii transcraniene, TIC este afisat cand selectati o presetare transcraniana. Precizia si acuratetea afisarii indicilor mecanic si termic Precizia MI si Tl este de 0,1 unitati in sistem. Estimarile privind acuratetea ecranulul indicilor MI si T! pentru sistem se gasesc in Tabelele cu puteri acustice, pe CD-ul cu documentatia utilizatorului, Aceste estimari ale acuratetii se bazeazé pe intervalul de variabilitate al transductoarelor si sistemelor, erorilor inerente de modelare a emisillor acustice si variabilitatii determindrilor, aga cum sunt prezentate mai jos in aceasta sectiune Manvala utizstorus HOT 58 4535 614 48721 TUT OOAT AAA TW? id swe Valorile afigate trebuie interpretate ca si informatii relative care ajuta operatorul sistemului s& respecte principiul ALARA In timpul_utilizarii prudente a sistemului. Valorile nu trebuie interpretate ca gi valor fizice teale determinate in tesuturile sau o1 anele investigate. Datele initiale utilzate pentru a accepta afigajul emisiei sunt derivate din determinaiile de laborator bazate pe standardul de determinare elaborat de American Institute of Ultrasound in Medicine (AIUM). Determinarile sunt apoi introduse in algoritmi pentru calcularea valorilor de emisie afigate. Multe presupuneri utiizate in procesul de determinare gi calculare sunt de naturé conservatoare. In marea majoritate a fesuturilor, ‘in procesele de Geterminare si calculare sunt integrate supraestimari ale intensitafi expunerilor reale in situ. De exemplu: + Valorie masurate in cazul unui vas cu apa sunt micsorate utilizand un coeficient de atenuare conservator, standard industrial, de 0,3 dB/em-MHz. Valorile conservatoare pentru caracteristicile jesuturilor au fost selectate pentru a fiutiizate in modelele de TI. Au fost selectate valorile conservatoare pentru ratele de absorbtie in cazul fesuturilor sau osului, fatele de perfuzie sangvind, capacitatea de incalzire a sangelui $i conductibilitatea termica a fesutului. In modelele industriale standard ale TI este admis un nivel stabil al cresterii de temperaturé, presupunandu-se ca transductorul cu tltrasunete este mentinut fix intr-o singura pozifie suficient de mutt pentru a permite atingerea acestui nivel. La estimarea acuratetii valorilor afigate sunt luati in considerare cativa factor: variatile de hardware, estimarea acurateti algoritmului si Variabilitatea determinarilor. Variabilitatea transductoarelor si a sistemelor eprezinta un factor important. Variabiltatea transductoarelor deriva din ‘sensibilitatea cristalelor piezoelectrice, diferentele de impedanta legate de proces $i variatilor parametilor de focalizare ale lentilelor sensibile. La Variabiltate contribuie, de asemenea, diferentele dintre sensibilitatea si Controlul voltajului impulsurilor sistemului, Sunt inerente anumite incertitudini in algoritmii utilizati pentru a estima valorile de emisie acustica fata de variabiltatea posibilelor condifi de functionare ale sistemului si de voltajul impulsurilor. Printre altele, inadvertentele din cadrul determinéiilor Ye laborator sunt legate de diferentele de calibrare ale detectorulul de Sunete si performanta, pozitionarea, aliniamentul si toleranfele de digitizare, precum si de variabilitatea operatorilor testulul Manualautlastoru HO? “4535 614 48721 59 Presupunerile conservatoare ale algoritmilor estimativi de emisie ai propagairii liniare, la toate profunzimile, printr-un mediu de atenuare de 0.3 dB/cm-MHz nu sunt luati in considerare in estimarea acurateti afigajelor. Nici propagarea liniara gi nici atenuarea uniforma cu o rata de 9,3 dB/cm-MHz nu apar in determinarile din vasul cu apa sau in majoritatea cailor prin tesuturi din organism. In organism, diverse tesuturi gi organe au caracteristici de atenuare diferite. in apa nu exist aproape nici un fel de atenuare. in organism gi, in mod special, in determinarile din vasul cu apa, propagarea neliniara si pierderile de saturatie apar ca gi cresteri ale voltajului impulsurilor. De aceea, estimarile acuratetii afigajului se bazeaz’ pe intervalul de variabilitate al transductoarelor si sistemelor, erorilor inerente de modelare ale emisillor acustice si variabilitatii determinarilor, aga cum sunt Prezentate mai jos. Estimarile acuratefei afigajului nu se bazeaz pe erori ale, sau nu sunt determinate de masuratorile in conformitate cu, standardele de determinare AIUM sau de efectele pierderilor neliniare asupra valorilor determinate. Efectele comenzilor Comenzi care influenteazi indi Deoarece diverse comenzi ale sistemului sunt reglate, valorile TI si MI Se pot modifica. Acest lucru este cel mai ugor de observat la reglarea comenzii Output Power; totusi, si alte comenzi ale sistemului vor afecta valorile de iesire afigate pe ecran. Power Comanda Output Power controleaz& emisille acustice ale sistemului, Pe ecran sunt afigate in timp real doua valori de emisie: un TI si un Ml = Acestia se modifica pe masuré ce sistemul raspunde la reglajele efectuate aaa cu comanda pentru putere. In modurile de examinare combinate, cum ar fi utiizarea simultana — @ Modului Color, 2D si Doppler cu unda pulsatorie, fiecare mod contribuie la valoarea totala a TI. La valoarea final unul dintre moduri va contribui t dominant. MI afigat va proveni de la modul cu cea mai mare valoare pentru MI. Manual uti HO? 60 4535 614 48721 sioreno El Comenzile 2D + Lifime sector: Ingustarea unghiului sectorului poate creste rata cadrelor. Aceasta actiune va cregte TI. Voltajul impulsurilor poate fi reglat automat la 0 valoare mai micé prin intermediul comenzilor software pentru a mentine TI sub nivelul maxim al sistemului. Scaderea voltajului impulsurilor va descreste Ml « Redimensionarea: Crescand marirea panoramarii apasand pe Zoom poate creste rata cadrelor. Aceasta acfiune va oreste Tl. Numarul Zonelor focale poate, de asemenea, creste automat pentru a imbunatafi rezolutia. Aceast4 actiune poate schimba valoarea MI deoarece MI poate aparea la 0 profunzime diferita. + Numérul de zone de focale: Mai multe zone focale pot schimba atat TI ct si MI modificand automat rata cadrelor sau profunzimea focala. Rate mai mici ale cadrelor scad TI. Ml afigat va corespunde zonei cu cea mai mare valoare a Mi. «+ Focalizare: Schimbarea profunzimii focale va schimba MI. In general, valori ale MI mai mari vor aprea atunci cand profunzimea focala este aproape de focalizarea normala a transductorulut Comenzile pentru Culoare si Putere + Optimizare Color: Cresterea sensibiltatii de culoare cu ajutorul camenzii pentru optimzarea culorii poate duce ta cresterea TI. ‘Scanarea unei imagini color dureaz& mai mutt timp. Pulsurile de culoare reprezinta tipul dominant de puls pentru acest mod. + Lafimea sectorului color: O latime mai Ingusta a sectorului color va creste rata cadrelor color si TI va creste. Sistemul poate descreste automat voltajul impulsurilor pentru a raméne sub valoarea maxima & Sistemului, © scddere a voltalului impulsurilor va descreste Ml. Dacd fete activat si PW Doppler pulsatil, atunci acesta va ramane modu dominant si schimbarea TI va fi mica ‘Manual ullzatoruul HOT "2535 614 48721 activat si PW Doppler, atunci acesta va ramane modul dominant si Schimbarea TI va fi mica, afecteaza atat Ti cat ‘si MI prin combinarea tipurilor de impulsuri. Pe Parcursul modului simuttan, TI va afiga tipul de Puls dominant. Mi afigat “2 Proveni de la modul cu cea mai mare valoare pentru MI. Profunzimea volumului de proba: Atunci cand Profunzimea volumului de proba pentru Doppler este crescuta, Doppler PRF ar putea scadea in mod automat. O crestere a frecventei ‘epetifiei impulsurilor va creste Si TL. Sistemul poate descreste automat Voltajul impulsurilor pentru aramane sub valoarea maximd a sistemului Sc&derea_voltajului impulsurilor va descreste MI. 62 Manuatu utizatoruui HO? 4535614 48721 A TTT souwanto El Comenzile modului imagistic: Atunci cand este selectat un nou mod imagistic, atat TI cat si MI se pot schimba la setérile implicite. Fiecare mod are o frecvent& proprie a repetitiei impulsurilor gi un punct de intensitate maxim. in modurile combinate sau simultane, TI este suma contributiei modurilor activate iar MI afigat este cea mai mare valoare dintre valorile MI asociate fiecdrui mod si fiecdrei zone focale activate. Sistemul va reveni la starea selectata anterior daca un mod este oprit si apoi reselectat. Transductor: Fiecare tip de transductor are specificalii unice in ce priveste suprafata de contact, forma fasciculului si frecventa centrala. Setdrile implicite sunt initializate atunci cand selectati un transductor. Setarile implicite din fabrica pot varia in functie de tipul de transductor, aplicatie si modul selectat. Setarile implicite au fost alese la valori mai mici decat limitele stabilite de FDA pentru utilizarea vizata. Profunzime 2D: O crestere a profunzimii 2D va scddea automat rata cadrelor 2D. Astfel, Tl va scdidea. De asemenea, sistemul poate alege automat o profunzime focal 2D mai mare. O schimbare a profunzimii focale poate schimba MI. MI afigat este acela al zonei cu cea mai mare valoare a MI. Efectele altor comenzi Presetare: Presetarile din fabric’ variaz cu transductorul si modul selectat. O schimbare a presetarii in timp ce un transductor este activ va schimba unele comenzi listate mai sus, care pot modifica valorile MI si Tl in modurile indicate pentru fiecare comanda specifica. Bibliografia de indrumare inruditd Pentru mai multe informatii legate de bioefectele ultrasunetelor si subiecte inrudite, consultati urmatoarele: + ,Bioeffects and Safety of Diagnostic Ultrasound.” AIUM Report, January 28, 1993. + American Institute of Ultrasound in Medicine Bioeffects Consensus Report.” Journal of Ultrasound in Medicine, Vol. 27, Issue 4, April 2008, + Acoustic Output Measurement Standard for Diagnostic Ultrasound Equipment. (AIUM, NEMA, 2004) Manvaluluiizatorui HO? gg 14535 614 48721 ED seven 64 * Second Edition of the AIUM Output Display Standard Brochure, 10 martie, 1994. (Cu fiecare sistem este furnizata gi 0 copie a acestui document.) Information for Manufacturers Seeking Marketing Clearance of Diagnostic Ultrasound Systems and Transducers. FDA, September 2008. Standard for Real-Time Display of Thermal and Mechanical Acoustic Output Indices on Diagnostic Ultrasound Equipment (AIUM, NEMA, 2004) WFUMB. Symposium on Safety of Ultrasound in Medicine: Conclusions and Recommendations on Thermal and Non-Thermal Mechanisms for Biological Effects of Ultrasound." Ultrasound in Medicine and Biology, 1998: Vol. 24, Supplement 1. Puterea si masurdtoarea acustice Inc& de la inceputul utiizarii diagnostice a ultrasunetelor, posibilele bioefecte asupra oamenilor ale expunerii la ultrasunete au fost studiate de catre diverse institutii stiintifice gi medicale. In octombrie 1987, American Institute of Ultrasound in Medicine (AIUM) a ratificat un raport pregatit de catre Bioeffects Committee (,Bioefiects Considerations for the Safety of Diagnostic Ultrasound." Joumal of Ultrasound in Medicine, Vol. 7, No. 9 Supplement, September 1988), la care se face uneori referire drept Taportul Stowe, in care au fost revazute datele disponibile despre posibilele efecte ale expunerii la ultrasunete. Un alt raport, ,Bioeffects and Safety of Diagnostic Ultrasound,” din 28 ianuarie 1993, furnizeaza date mai recente. Emisiile acustice ale acestui sistem au fost masurate si calculate in Conformitate cu Acoustic Output Measurement Standard for Diagnostic Ultrasound Equipment” (Revision 3, AIUM, NEMA, 2004), cu ,Standard for Real-Time Display of Thermal and Mechanical Acoustic Output Indices on Diagnostic Ultrasound Equipment” (Revision 2, AIUM, NEMA, 12004), si cu documentul emis de FDA in septembrie 2008 intitulat Information for Manufacturers Seeking Marketing Clearance of Diagnostic Ultrasound ‘Systems and Transducers”. Manual utlizatoruul HOT 4535 614 48721 Siguranta B Valorile intensitatilor in situ, derivate si in apa Toti parametrii intensitatii sunt masurafi in apa. Datorité faptului c& apa absoarbe foarte putin’ energie acustica, aceste determinari in apa reprezint’ valorile in cel mai rau caz. Tesutul biologic absoarbe energie acustica. Adevarata valoare a intensitatii in orice punct depinde de cantitatea si de frecventa ultrasunetelor ce trece prin tesut. Valoarea intensitatii in fesut, In Situ, a fost estimata prin utilizarea urmatoarei formule: In situ = apa fe°°-32" Unde: In situ Valoare intensitatii In Situ Apa = Valoarea intensitatiiin apa e 2.7183, a Factorul de atenuare Tesut = a(dB/cm-MHz) Lichid = 0,006 amniotic Creier = 0,53 Inima = 0,66 Rinichi = 0,79 Ficat 0,43 Muschi = 0,55 1 = Dela nivelul pielii la profunzimea determinarii (cm) Frecventa centrala a transductorului/sistem/ combinarea modurilor (MHz) Deoarece In cursul unei examinari ultrasunetele parcurg ‘in calea lor diverse tesuturi de diverse grosimi, este dificil de estimat valoarea intensitatii in situ. Este utilizat un factor de atenuare de 0,3 in scopuri generale de raportare; in consecin{a, valoarea In Situ raportataé in mod obisnuit, utilizeazé formula: In Situ redusa = apa [e°°9"] Manual utizatoroui HO? gS, 14525 614 48721 |] 1 Siguanta Deoarece aceasta nu este valoarea reala a intensitatii in situ, este utilizat = termenul ,redusa”. ~ Reducerea matematica a rezultatelor determinarilor in apa prin utilizarea — coeficientului de 0,3 dB/cm-MHz, poate conduce la valori mai scazute decat cele determinate intr-un tesut omogen de 0,3 dB/cm-MHz. Acest lucru este adevarat deoarece formele de unda ale energiei acustice care se propaga neliniar suferé mai mult distorsiune, saturare si absorbtie In ap decat in fesuturi, unde atenuarea prezenté pe toaté lungimea propagariitisulare va amortiza acumularea efectelor neliniare. Valoarea maxima redusa si valoarea maxima in apa nu survin intotdeauna in aceleasi conditii de operare; in consecinté, valorile maxime raportate, in apa gi reduse, nu sunt neaparat relationate de formula (de reducere) in Situ. De exemplu: in matricea unui transductor multi-zona care produce valorile maxime ale intensitatii in apa la cea mai mare profunzime, poate produce cea mai mare intensitate redusa intr-una dintre cele mai superficiale zone focale. ind trecerea in revistA a modelelor tisulare si echipamentelor Modelele tisulare sunt necesare pentru a estima nivelurile de expunere acusticd si atenuarea in situ pornind de la determinairi ale emisiei acustice efectuate in apa. Actualmente, modelele disponibile pot determina rezultate de 0 acuratete limitaté datorité varietatii tisulare in cursul expunerii la ultrasunete in scop diagnostic gi incertitudinilor cu privire la proprietatile acustice ale fesuturilor moi. Nici un singur model tisular nu este adecvat pentru estimarea expunerii in toate situatile pornind de la determinari efectuate in apa, iar optimizarea continua si verificarea acestor modele este necesara la realizarea evaluarii expunerii pentru diferite aplicati Manat viatrud HO7 66 4535 614 48721 TTL TL TLL TLL LLL Siguranta Un model al unui fesut omogen cu un coeficient de atenuare de 0,3 4B/ cm-MHz pe intreaga distant& parcursé de fascicolul de ultrasunete este titizat in mod obisnuit la estimarea nivelurilor de expunere. Modelul este conservator, avand in vedere c& supraestimeaz4 expunerea aoustica In Situ in cazul in care calea dintre transductor si locul de interes este compusa in Intregime din fesut lax, datorité coeficientului de atenuare al fesutului lax, este de obicei mai mare de 0,3 dB/cm-Mitz. Atunc! cand Aoeasta cale contine cantitati semnificative de fluid, aga cum se intampla adeseori in cazul examindiilor prin scanare transabdominala a sarcinilor ‘late in primul sau cel de-al doilea trimestru, acest model poate conduce fa subestimarea expunerii acustice In Situ. Dimensiunea subestimari depinde de fiecare situatie specifica. De exemplu, daca traseul tultrasunetelor este mai lung de 3 cm si mediul de propagare este mai ales lichid (conditi care pot exista In cursul examinaiilor OB trans-abdominale), valoare mai precisa pentru factorul de reducere este de 0,1 dB/em-MHz. Modelele tisulare pentru un traseu fix al fasciculului, in care grosimea tesutului moale este menfinutd constanta, sunt uneori utilizate pentru aestima expunerile acustice In Situ atunci c&nd traseul fascicululuil are G lungime mai mare de 3 om gi se desfagoara, in cea mai mare parte, in mediy fluid. Daca este utilizat acest model fa estimarea expunerii maxime a fatului in cursul unei examinari trans-abdominale, in toate trimestrele este utiizata valoarea de 1 dB/MHz. Nivelurile maxime ale emisillor acustice ale dispozitivelor diagnostice cu ultrasunete se extind pe o gama larga de valori: + Un studiu pe modele de echipamente din 1990 2 produs valor ale jindexului mecanic (MI) intre 0,1 si 1 la cele mai ridicate setari de emitere. Valori maxime ale MI de aproximativ 2 pot surveni la echipamente disponibile in mod curent, Valorile maxime ale MI sunt similare pentru imagistica 2D 1n timp real, modul M, PW Doppler $i imagistica cu flux color. Manual wizatorl HO7 “4535 614 48721 67 | 2 ag 68 + Intr-un studiu pe echipament cu Doppler PW din 1988 si 1990 au fost obfinute estimari ale limitelor superioare ale cresterilor de temperatura in cursul examinarilor trans-abdominale. Marea majoritate a modelelor examinate au artat limite superioare mai mici de 1°C si 4°C pentru ‘expuneri efectuate pe tesut fetal din primul trimestru, respectiv pe os fetal din al doilea trimestru. Cele mai ridicate valori obtinute au fost de 1.5° C pentru tesut fetal din primul trimestru gi 7° C pentru os fetal din al doilea trimestru. Estimarile cresterilor maxime de temperatura date aici sunt pentru un model tisular de tip ,cale-fixa” si pentru dispozitive cu valori Ispra (reduse) mai mari de 500 mWicm?. Cresterile de temperatura pentru osul si fesutul fetal au fost obfinute prin proceduri de calculare furnizate in sectiunile 4.3.2.1 pana la 4.3.2.6 din ,Bioeffects and Safety of Diagnostic Ultrasound" (AIUM, 1993). Tabelele cu emisii acustice Tabelele cu emisii acustice se gasesc in sectiunea Tabelele cu emisii acustice, de pe CD-ul dvs. cu documentatia utilizatorului. Precizia si incertitudinea in mAsuratorile acustice Toate componentele tabelului au fost obtinute in aceleasi conditii de operare cu cele care au condus Ia valoarea maxima a indexului din prima coloana a tabelelor. Precizia si incerfitudinea pentru putere, presiune, intensitate si frecventa centrali sunt prezentate in Tabelul2-2 si Tabelul 2-3. Manual utlzstoruul HOT 4535 614 48721 NOTA Tabelul 2-2 Acuratetea determinarii acustice jin sectiunea 6.4 din Output Display Standard, precizia masuratorilor a urmatoarelor cantitati este determinat& de realizarea unor masuratori repetate si de afirmarea deviatiei standard drept procentaj. Cantitate Pr este varful neredus al presiunii de rarefiere in MPa. Wo este puterea ultrasoni ¢ reprezinta frecventa centrala in MHz (definitie NEMA UD-2). PIL reprezinta integrala intensitatii varfului-spatial al, puisului, supusa derivarii, in Jfcr Precizie (Deviatia standard in procento) Pr. 5.4% 6.2% <1% PIL.3: 3,2% Tabelul 2-3 Incertitudinea determinarilor acustice Incertitudinea determinarii Cantitate (procentaj, 95% valoarea certitudinii) Preste varful redus ai presiunii de rarefiere in mega pascali. Wo este puterea ultrasoni miliwati. f, reprezinta frecventa central in Miz (definitie NEMA UD-2), PIL este integrala redus: varfului al intensitatii pulsatile le in Jouli/cmn’ Pre 11.3% ~ £ 10% £4,7% PIl.3: +18% pana la -23% Manus uitzatru HO? 4535 614.48721 69 B= Siguranta operatorului AVERTISMENT Urmatoarele probleme si situatii pot afecta siguranta operatorului pe parcursul utilizarii unui sistem cu ultrasunete. Leziuni de solicitare repetata Examinarea repetata cu ultrasunete a fost asociata cu sindromul de tunel carpian (STC) si cu probleme osteomusculare asociate. Unii cercetatori au analizat un numar mare de operatori de ecografe care lucreaza cu diferite tipuri de echipamente. Un articol, cu informatii dintr-o arie geografica restransa, face urmatoarele recomandari: + La efectuarea examinarilor cu ultrasunete mentineti-va articulatile intr-o pozitie optima, cu o posturé echilibrata, + Luafi pauze frecvente pentru a da posibilitatea tesuturilor moi sé se refaca in urma unor pozitii nefiresti si a migcarilor repetate. + Evitafi prinderea in mand a transductorului cu forta excesiva. Referinte pentru leziuni de stres Pike, |., et al. ,Prevalence of Musculoskeletal Disorders and Related Work and Personal Factors Among Diagnostic Medical Sonographers.” Joumal of Diagnostic Medical Sonographers, Vol. 13, No. 5: 219-227, September 1997, Necas, M. ,Musculoskeletal Symptomatology and Repetitive Strain Injuries in Diagnostic Medical Sonographer.” Joumal of Diagnostic Medical Sonographers, 266-227, November/December 1996. Avertisment pentru intrerupatorul de picior Nu utilizati intrerupatorul cu pedal in sala de opera, IEC 60601-1 Prevede ca dispozitivele de comanda actionate cu piciorul, utiizate in salle de operatie trebuie s& aiba asigurata din constructie etangeitatea pentru apa. Intrerupatorul de picior furnizat cu sistemul cu ultrasunete este conform numai cu normele de etangeitate la picurare. Manualulutestoruui HOT 4535 614 48721 come Transductoare Philips Utilizati numai transductoare care sunt aprobate de c&tre Philips pentru a fi utilizate cu sistemul dumneavoastré cu ultrasunete Philips. Consultati ,Optiunile clinice si transductoarele” la pag. 174 pentru o list& cu transductoarele compatibile cu sistemul dvs. cu ultrasunete. In Statele Unite, reglementarile de verificare FDA 510(k) pentru utilizarea produsului se aplic& numai atunci c4nd sunt conectate la sistem transductoate fabricate de Philips. Expunerea la glutaraldehida ‘Administratia pentru siguranta ocupationala si sanatate din Statele Unite (OSHA) a emis o reglementare asupra nivelurilor acceptabile de expunere la glutaraldehida in mediul de lucru, Philips nu comercializeaz cu produsele sale dezinfectani pe baz de glutaraldehind, dar acest tip de dezinfectant este, totusi, recomandat pentru dezinfectarea transductoarelor utilizate in ecografia transesofagiana, intraoperator, intracavitar i in procedurile biopsice Pentru a reduce prezenta vaporilor de glutaraldehida in aer utilizati un bazin de inmuiere acoperit sau ventilat. Asemenea sisteme sunt disponibile comercial. Cele mai recente informatii despre produse pentru dezinfectare si transductoarele Philips pot fi gasite pe site-ul pentru ingrjirea transductoarelor cu ultrasunete Philips: www.healthcare.philips.com/us/products/ultrasound/transducers/ transducer_care Controlul infectiilor Problemele legate de controlul infecfilor afecteaza atat operatorul cat si pacientul. Respectati procedurile de control al infectilor stabilite in clinica sau in spitalul dumneavoastra, atat pentru protectia personalului ct si pentru protectia pacientilor. Manual utizstoroul HO? 74, 14595 614 48721 Sunt Manipularea transductoarelor contaminate Principalul domeniu de preocupare este reprezentat de manipularea transductoarelor care au intrat in contact cu pacientii infectati. Purtati intotdeauna manusi la manipularea transductoarelor utilizate in ecografia transesofagiana, intracavitar, intraoperator si pentru proceduri biopsice pentru care nu au fost efectuate dezinfectii prealabile. Pentru informatii despre curatarea si dezinfectarea transductoarelor consultati ,Ingrijirea si intretinerea transductorului” la pag. 257. indepartarea de pe sistem a sAngelui si a materialelor infectioase ATEN $$? Nu stergeti cu alcool izopropilic cablul, zona de articulare a cablului cu careasa sau zona de detensionare. Alcoolul izopropilic poate deteriora aceste componente ale transductorului. Aceste defectiuni nu sunt incluse in certificatul de garantie sau in contractul de intrefinere. De asemenea, nu utilizati alcool izopropilic pe transductoarele pentru ecografie transesofagiana (exceptand manerul). Utilizati o compresa de tifon umezita in apa cu sapun pentru a indeparta sAngele de pe sistem gi de pe conectoarele si cablurile transductoarelor. Apoi, pentru a preveni coroziunea, uscafi echipamentul cu o carpa moale. Puteti utiliza 0 solutie de alcool izopropilic 70% pentru sistem si pentru unele componente ale anumitor transductoare. De asemenea, pentru transductoare sunt disponibili agenti suplimentari de curatare. Pentru informatii suplimentare, consultati ,Ingrijirea si intretinerea transductorului” la pag. 257. Pentru a afla mai multe despre indepartarea sdngelui si altor materiale infectioase de pe sistem consultati ,Dezinfectarea suprafetelor sistemului" la pag. 293. Cabluri si seturi de conductori ECG Pentru informatii despre curatarea cablurilor gi a seturilor de derivatii ECG, consultati ,Curatarea sisteruului gi a echipamentelor ECG" la pag. 291. enue ubizatorti HO7 72 4535 614 48721 ATENTIE souvent Huse de unici folosi In cazul in care considerati c& pe parcursul unei examinari ar putea surveni contaminarea sistemului cu ultrasunete, Philips recomanda sa luati masuri generale de siguranta gi s& acoperifi sistemul cu ultrasunete 410 husa de Grid folosinta. Consultali regulamentul spitalului privind utiizarea echipamentului in prezenta bolilor infectioase. Bp Pe eae cena een een eee Pozitionati husa de unica folosinta in aga fel ineat sa nu obtureze orificiile de aerisire ale sistemului cu ultrasunete, monitoarele sau echipamentele periferice. Compatibilitatea electromagnetic Compatibiitatea electromagneticé (EMC) este definita drept capacitatea unui produs, unui dispozitiv sau a unui sistem de a functiona satisfScator in prezanta fenomenelor electromagnetice existente in locul unde se afl produsul, dispozitivul sau sistemul utlizat; si, in plus, capacitatea sa de a nu introduce perturbari electromagnetice intolerabile in nici un alt obiect din acel mediu. Protectia electromagneticd este capacitatea unui produs, dispozitiy sau 2 Pinal sistem de a functiona satisfacator in prezenta fenomenelor de interferenté electromagnetic (EMI). Emisiile electromagneticese refera la capacitatea unui produs, dispozitiv sau a unui sistem de a introduce perturbari electromagnetice intolerabile in mediul de utilizare. Sistemul dumneavoastra cu ultrasunete a fost produs in conformitate cu cerintele actuale de compatibilitate ‘electromagnetica. Utilizarea sistemului in prezenta unui camp electromagnetic poate determina alterarea momentana a imaginii. Daca acest incident survine des verificati mediul in care este utilizat sistemul pentru a identifica sursele posibile de emisii radiate. Aceste emisii pot proveni de fa alte dispozitive electrice care sunt utilizate in aceeasi camera sau intr-o camera alaturataé sau de la echipamentele portabile si mobile de comunicatii prin RF, cum ar fi felefoane celulare sau pagere, sau de la echipamentele de transmisie fadio, TV sau prin microunde amplasate in apropiere. In cazurile in care (revferentele electromagnetice (EMI) produc perturbari, poate fi necesara mutarea sistemului Manual utiizatorvi HOT 73, 14535 614 48724 PE siguranta Sistemul respect Standardul Intemational CISPR 11 privind perturbarile electromagnetic transmisie prin radiate si conductie. Respectarea acestui standard permite utilizarea sistemului in orice imobil, inclusiv in cele rezidentiale si in cele conectate direct la refeaua publica de furnizare a energiei electrice de joasa tensiune care alimenteaza cladirile cu destinatie rezidentiala. AVERTISMENT Utilizarea altor cabluri, transductoare sau accesorii decat cele specificate pentru utiizarea cu acest sistem poate avea ca rezultat cregterea emisillor sau scaderea protectiei sistemului ATENTIE Echipamentele medicale implica masuri speciale de precautie referitoare la compatibilitatea electromagnetica si trebuie instalate si date in folosinta in conformitate cu informatile privitoare la compatibilitatea electromagnetica incluse in documentele insotitoare ale sistemului. Aceast capitol confine informatii despre emisiile electromagnetic siprotectie cu referire la sistem. Asigurafi-va ca mediul in care funcfioneaza sistemul dumneavoastra corespunde condifilor specificate in informatiile de referinta. Utilizarea sistemului intr-un mediu care nu intruneste aceste conditii poate determina diminuarea performantelor sistemului, Pentru a asigura compatibilitatea electromagnetica, la instalarea siutilizarea sistemului trebuie respectate informatiile gsi avertizarile cuprinse in aceast capitol si in altele. NOTA Consultafi celelalte avertismente si precautii din acest capitol, referitoare la securitatea electric 74 Manuele uiizatoriui HO 4535 614 48721 sovrene Daca va fi utilizat in mediul electromagnetic descris in Tabelul 2-7, sistemul va functiona in siguranta si va indeplini urmatoarele functii de baza: + Imagistica + Afigare Doppler audio si spectral + Masuratori Emisii acustice Declansare ECG Inregistrare si redare prin intermediul aparatului video Imprimare utilizand imprimantele sistemului Informatii despre pacient Informatii data gi or’ Emisiile de radio frecventa Informatiile urmatoare se aplica la sistem si la orice dispozitiv de radio frecventa inclus in sau cu sistemul. Pentru informatii privind etichetarea asociaté, consultati ,Simboluri” fa pag. 40. Conformitatea FCC si Industry Canada Radio: Aceste dispozitive sunt in conformitate cu componenta 15 a regulilor FCC si cu RSS-210 a Industry Canada. Functionarea este supusa urmatoarelor doua condi + Acest dispozitiv poate s4 nu cauzeze interferente daunatoare, + Acest dispozitiv trebuie $8 accepte orice interferenté receptatd, inclusiv interferente care pot cauza functionare inoportund. Orice schimbari sau modificari la acest echipament neaprobate explicit de Philips pot cauza interferente de radiofrecventé daunatoare si anuleaz acreditarea dumneavoastra de a utiliza acest echipament. Semnalul ECG AVERTISMENT ——_—_ Utilizarea sistemului la semnale EKG sub 0,25 mV poate conduce la rezultate inexacte. Manual uttzstoruki HOT 75 14595 614 48721 a ‘Siguronta Amplitudinea semnalul declar persoane. Urmatoarele precauti pot ajuta la reducerea efectelor descarcairlor electrostatice: ATENTIONARI eee * Nu atingeti pinii conectorului pentru transductor sau conectorul pentru transductor al sistemului. Manipulati transductorul prin intermediul invelisului conectorulu metalic, Atingeti_una dintre suprafetele metalice ale sistemului inainte de a conecta transductorul la sistem. Nu atingeti pin de conectare ai transductoarelor care afigeaza simbolul de sensibilitate la descarcarile electrostatice A si respectati intotdeauna precautiile cu privire la descarcanie electrostatice, Premergatoare manipularii sau conectarii transductoarelor. 76 Manual! utizetoraiai HO? 4535614 48721 Sigurania De asemenea, reprezentanta dumneavoastra de service poate instala lantul antistatic furnizat cu sistemul. NoTE ——_—— —_—_—__—___- + Mufa pentru casti a unitatii CD/DVD nu este funcfionalé la acest sistem. Dacd sunt conectate casti la aceasté mufé se pot modifica caracteristicile de compatibilitate electromagnetica. Descarcarile electrostatice pot determina cresterea cu 10-15% a ritmului cardiac afigat de ECG pe durata catorva secunde dupa descarcare, Totusi, ritmul cardiac afigat de ECG va reveni la normal in cel mult 4 secunde Emisii electromagnetice Sistemul este destinat utilizarii in mediul electromagnetic specificat in Tabelul 2-4. Cumparatorul sau utilizatorul sistemului trebuie sa asigure utilizarea sa intr-un astfel de mediu. Tabelul 2-4 Emisii electromagnetice Indicatii cu privire la mediul Test de emi Conformitate electromagnetic Emisii de Grupa 1 Sistemul utilizeaz& energie RF RF CISPR 11 numai pentru functiile sale interne in consecinta, emisiile de RF ale acestuia sunt foarte sc&zute si au © posibilitate redusa de interferenta cu echipamentul electronic din apropiere. Emisii de Clasa B Sistemul este adecvat utilizar RF CISPR 11 In orice imobil, inclusiv cele 5 rezidentiale si cele conectate Paella ital direct la reteaua publica de furnizare a energiei electrice de Fluctuatiile de ‘Se conformeaza | joasa tensiune care alimenteaza tensiune/emisii cladirile cu destinatie rezidentiala. oscilante IEC 61000-3-3, Manvalul uilzatoruiui HOT wasssenecs7a; 17 Be Cabluri aprobate pentru conformitatea electromagnetica Cablurile conectate la sistem pot afecta emisiile acestuia Utilizati numai tipurile gi lungimite de cablurile enumerate in Tabelul 2-5. AVERTISMENT Utiizarea altor cabluri, transductoare si accesorii decat cele specificate pentru utilizarea cu acest sistem poate avea ca rezultat cresterea emisiilor sau scaderea protectiei sistemului a ee eee eee eee Tabelul 2-5 HD7 Cabluri aprobate Cablu Tip Lungime Cablu ECG magistral Ecranat 2,7 m (9 picioare) pentru trunchiul pacientului, cu 3 conductori si conector de siguranta, AM! Cablu ECG magistral 2.7 m @ picioare) pentru trunchiul pacientului, ‘cu 3 conductori si conector de siguranta, IEC Intrare aux Ecranat <3 m (<9,8 picioare) Video compus. Coaxial ecranat | Orice LAN Pereche rasucita | Orice Declangator Ecranat <3 m (<9,8 picioare) ‘Interfata RS-232 | Ecranat |2 m (6,5 picioare) Menuet utizatords HO 78 4535 614 48721 sovan Transductoare aprobate pentru conformitatea electromagnetica Transductoarele cu functie imagisticd utilizate cu sistemul pot afecta emisile acestuia. Transductoarele enumerate in .Opfiunile clinice $i transductoarele” la pag. 174 au fost testate pentru folosirea cu sistemul, conformandu-se in privinta emisillor de Grupa 1, Clasa B (Tabelul 2-4), conform cerintelor standardului international CISPR 11. Utilizafi numal aceste transductoare. AVERTISMENT Hee ei Hsttsieeielttsiiabeiebebeiit ieee eeMEME Eee ae at Utilizarea altor cabluri, transductoare gi accesorii decat cele specificate pentru utilizarea cu acest sistem poate avea ca rezultat cregterea emisiilor sau scaderea protectiei sistemiului. Accesorii aprobate pentru conformitate electromagneticd ‘Accesorille utiizate cu sistemul pot afecta emisille acestuia. Accesorille enumerate in Tabelul 2-6 au fost testate pentru folosirea cu sistemul, Conformandu-se in privinta emisillor de Grupa 1, Clasa B (Tabelul 2-4), conform cerintelor standardului international CISPR 11. Utilizati numal accesorille enumerate in Tabelul 2-6. Asigurarea compatibiltatii electromagnetice a sistemului la conectarea altor accesori, cum ar fi un monitor sau un computer, este responsabilitatea_utiizatorului. Ufiizafi numai dispozitive conforme cu CISPR 11 sau CISPR 22, Clasa B, in cazul in care nu este specificat altfel. ATENTIE EET una’ Utlizali cu sistemul numai dispoziive de stocare USB ce respecta standardul de clas B. Unele dispozitive USB cu carcasa de plastic, heecranate, pot determina emisii de RF care depasesc limitele clasei B. Consultafi documentatia dispozitivului pentru a determina daca respect standardul clasei B. Schein ce Manuala uizatorubiHO7 79 14595 614 48724 Ba Siguranta Tabelul 2-6 HD7 Accesorii aprobate Accesoriu Fabricant Numar model Transductor pentru imagistica cu ultrasunete Philips Utilizafi numai transductoarele enumerate in ,Optiunile clinice si transductoarele” la pag. 174 ‘Aparat video NTSC | Mitsubishi HS-MD3000U Aparat video PAL Mitsubishi HS-MD3000E Imprimanta alb-negru Sony UP-D897SYN Imprimant& color Sony UP-D21MD UP-D23MD UP-D55 Mitsubishi CP30DW-Z. Imprimanta laser jet color Hewlett-Packard Imprimant& color cu jet de cerneala Hewlett-Packard Imprimanta de birou cu jet de cemeala Hewlett-Packard ‘Asigurafi-va ca imprimanta este autorizata de Philips si cA avefi CD-ROM-ul COTS de la reprezentanta calificata de depanare Philips. Pentru detalii, consultati ,Conectarea unel imprimante USB cu hartie simpla” la pag. 109 intrerupator de picior Philips IPX1. Trei pedale de comanda. Manuaiuluiizatorului HOT 80 (4535 614 48721 siorano Imunitate electromagnetic Sistemul este destinat utiizarii in mediul electromagnetic specificat in Tabelul 2-7. Cumpératorul sau utilizatorul sistemului trebuie s& asigure utiizarea sa intr-un astfel de mediu. Este posibil ca indicatiile ‘specificate in Tabelul 2-7 sa nu se aplice in toate situatile. Propagarea electromagnetica este afectata de reflexia gi absorbtia de catre structuri, obiecte si persoane. Ur reprezinta tensiunea curentului altemativ de alimentare inainte de aplicarea nivelului test. La 80 si la 800 MHz, se aplicd distanta de separare corespunzatoare intervalului cu frecvente mai inalte. Tabelul 2-7 Imunitate electromagnetica Test de Nivel testat Nivelul de Indicatii cu privire la protectie IEC 60601 conformitate | mediul electromagnetic Descarcare |+6KVlacontact |Identic cu Podelele ar trebui s& electrostatica |. g Ky in aer nivelul testat | fie de lemn, beton sau ec 6100-42 | IEC 60601 _| placi ceramice. Dacd podelele sunt acoperite cu material sintetic, umiditatea relativa ar trebui sa fie de cel putin 30%. “Scurt circuit 2KV pentru Identic cu Calitatea energiei de la tranzitoriufiama | cablurile de nivelul testat | retea trebuie sd fie cea tec 61000-4.4 jalimentare cu |1EC.60601 ja unui mediu comercial energie electrica sau spitalicesc obisnuit. £4 KV pentru liniile de intrarefiesire Supratensiune [4 1KV mod Tdentic cu Calitatea energiei de la 5 |diferentiat nivelul testat | retea trebuie sa fie cea eee ee IEC 60601 | a unui mediu comercial bignuit sau spitalicese obignuit Manual utizatoruui HDT gy 14595 614 48721 Siguranta Tabelul 2-7 Imunitate electromagnetic’ (continuare) Test de Protectie Nivel testat Nivelul de IEC 60601 conformitate Indicatii cu privire la Mediul electromagnetic Sc&deri de <5% Of | Identic cu tensiune, scurte intreruperi si variatii ale alimentare cu energie scdidere cu 60% a electrica Uy pentru 5 cicluri IEC 61000-4-11 | 70% Uy 30% sc&dere a Uy pentru 25 cicturi <5% Uy >95% scddere a Uy pentru 5 secunde | nivelul testat >95% scadere ac pea IEC 60601 tensiuniipe | 0,5 cicluri cablurilede | 40% U, Calitatea energiei dela retea trebuie sa fie cea a unui mediui comercial sau spitalicesc obignuit. Daca aveti nevoie de functionare continua pe Pericada intreruperilor de curent, Philips va recomanda alimentarea sistemului de la 0 surs& Neintreruptibila de curent sau de lao baterie. ‘Camp magnetic [3 Aim Identic cu la frecventa Tefelei electrice (80/60 Hz) IEC 61000-4-8 RF transmis [3 VRMS. rin conductie 1450 kHz pana la 1EC 61000-4-6 | 80 MHz nivelul testat 4EC 60601 ‘Campul magnetic generat de frecventa tetelei electrice ar trebui sa fie la nivelul caracteristic pentru un loc obignuit dintr-un mediu comercial sau spitalicesc obisnuit Pentru distaniele de Separare recomandate consultati ,Distanta de separare recomandata’ RF transmisa [3 Vim prin radiatie | 80 Miz pana la IEC 6100043 |2,5 GHz la pag. 86. 82. Manvelu!utteatoraks HO? 4535 614 48721 ‘Siguranta Bo Cablurile, transductoarele si accesoriile conectate la sistem pot afecta protectia sa la fenomenele electromagnetice prezentate in Tabelul 2-7. Utilizati_ numai accesoriile, cablurile si transductoarele prezentate in _Compatibllitatea electromagnetica” la pag. 73 pentru a reduce la minimum Tiscul de deteriorare a performantelor sistemului din cauza acestor tipuri de fenomene electromagnetice ATEN E Daca sistemul este conectat la alte echipamente furnizate de client, cum ar fi o relea locala (LAN) sau o imprimanté la distanté, Philips nu poate garanta c& echipamentele ta distant& vor functiona corect in prezenta fenomenelor electromagnetice, Desi majoritatea dispozitivelor la distanta respecta standardele aplicabile in vigoare pentru protectie, este posibil ca cerintele acelor dispozitive s& nu fie la fel de restrictive precum cele necesare pentru echipamentelor medicale. Este responsabilitatea utilizatorului gi a celui care a instalat acest echipament ta distanté furnizat de client s& se asigure cd acesta functioneaz corespunzator in mediul electromagnetic in care este instalat. Philips sugereaz& ca utilizatorul sau cel care a instalat un asemenea sistem s& consulte experti in domeniul compatibilitatii gi al sigurantei electromagnetice pentru indrumare in vederea utilizarii in siguranta gi eficace a sistemului creat. Interferenta electromagnetica Interferentele electromagnetice pot aparea in mai multe moduri in sistem st ele depind de modul de utiizare al echipamentului, de setarile comenzilor de imagistica, de tipul de transductor utllizat, de tipul fenomenelor electromagnetic gi de nivelul intensitatii acestora. ATENTIE ‘Cand sunt prezente interferente, permanent sau cu intermitenté, fifi precaufi daca veti continua sa utilizati sistemul. Manuat titan HOT 4535 614 48721 83 se NOTE — + Fenomenele electromagnetice nu sunt intotdeauna prezente si pot avea o natura temporara. Identificarea sursei de interferente poate fiextrem de dificila. Tabelul 2-8 descrie numai interferentele obignuite observate in sistemele de imagisticd. Nu se pot descrie toate manifestarile interferentelor datorita faptului cd ele depind de multi parametri ai dispozitivului transmiator, cum ar fi tipul modulatiei utilizate de suportul semnalului, tipul sursei gi nivelul transmis, De asemenea este posibil ca interferenta sa diminueze performanta sistemiului imagistic si acest fapt 4 nu fie vizibil in imagine. Daca rezultatele diagnostice sunt dubioase vor fi folosite alte metode pentru a confirma diagnosticul. Tabelul 2-8 Interferente tipice pe sistemul imagistic cu ultrasunete Linia electrica® ‘Schimbare Pentru transductoarele | Puncte, linii a modului cuimagistica sectoriala, | punctate, de operare, benzi radiale albe sau | diagonale albe a setarilor stréfulgerari in linile sau linii diagonale sistemului centrale ale imag in apropierea sau resetarea centrului imaginii, ° i" Pentru transductoarele ‘sistemului. imagistice liniare, benzi Strafulgerari verticale albe, uneori in imaginea mai pronuntate pe afigata sau partile laterale ale inregistrata. imagini Manual usizaruta HOT 84 (4535 614 48721 Tabelul 2-8 Interferente tipice pe sistemul imagistic cu ultrasunete Descarcare | electrostatica’ RF? Linia electrica’ ‘Strafulger4ri colorate, ‘Strafulgerari benzi radiale sau colorate, puncte, verticale, cresteri ale linii punctate sau zgomotului de fond, sau | modifica ale modificari de culoare | nivelului de ale imaginii. zgomot de fundal color Linii orizontale in Linii verticale in afigarea spectrala, afigarea spectrala, tonuri si zgomote pocnituri in iesirea anormale audio sau audio, sau ambele. ambele. Cresteri ale nivelului Punete, linii zgomotului de fond sau | punctate, linii linii albe in modul M. | diagonale albe sau cresterea nivelului de zgomot de fond al imaginii Descarcarea electrostaticé (ESD) este produsd prin descarcarea sarciniior electrice acumulete pe supratetele sau persoanele izolate. Energie de radio frecventa (RF) de la echipamentele care transmit prin RF, cum ar fi telefoanele mobile, aparatele radio portabile, dispazitivele fara fir, aparatele de radio gi televizoarele si asa mai departe. Interferenta de conductie pentru linile electrice sau cablutile conectate, cauzatéi de alte echipamente, curn ar fi Intrerupatoarele, comenzile electrice i fenomenele electrice precum fulgerele. Manual ubizaionsuiHO7 — gs, 14535 614 48721 = Distanta de separare recomandati Tabelul 2-9 va ofera distantele de separare recomandate, care sunt instructiuni referitoare la distanta la care trebuie s& stea orice echipament care emite frecvente radio (RF) fata de sistemul cu ultrasunete, pentru a feduce riscul de interferent cu sistemul imagistic. Echipamentele de Comunicafi prin RF portabile gi mobile trebuie utiizate la distanta de orice componenta a sistemului, inclusiv de cabluri, distant care sd nu fie mai mica decat distanta de separare recomandat&, calculata in ecuatia aplicata Pentru frecventa transmifatorului. Intensitatea cAmpului provenit de la transmifatoarele fixe prin RF, determinaté prin supravegherea electromagnetica a amplasamentului trebuie sa fie mai micd decat nivelul de conformitate din fiecare interval de frecvente, aga cum se prezinta in tabel. Interferenfe pot surveni in vecinatate echipamentelor marcate cu simbolul urmator: () Intensitatea cdmpului provenit de la transmitatoarele fixe, cum ar fi statile fixe de emisie ale telefoanelor celulare/fara fir si ale aparatele radio mobile {erestre, emisille de catre radio-amatori, emisiunile radio in AM si FM si transmisiunile TV, nu poate fi prevazuté teoretic cu acuratete. Pentru a evalua mediul electromagnetic creat de transmitdtoarele fixe prin RF, trebuie _luaté in considerare © supraveghere electromagnetica a amplasamentului. Daca intensitatea masurata a campulul, tn locul in care este utilizat sistemul depageste nivelul de conformitate aplicabil pentru RF din tabel, sistemul trebuie finut sub observatie pentru a verifica dac& functioneaza normal. Daca se constat functionarea anormala trebuie uate masuri suplimentare cum ar fi reorientarea sau mutarea sistemului. NoTe ——— —— - * Pentru transmit&toarele cu puterea maxim nominal de iesire Necuprinsa in Tabelul 2-9, distanta de separare recomandata d in metri (m) Poate fi estimaté utiizand ecuatia aplicabila frecventei transmitatorutui, unde P reprezinta puterea maxima nominala de iesire in wati (W) declarat& de fabricantul transmitatorului. La 80 MHz si fa 800 MHz se considera intervalul de frecvente mai inalte. Este posibil ca distantele de separare recomandate in Tabelul 2-9 s& nu corespunda in toate situatille. Propagarea electromagnetica este afectata de reflexia si absorblia de ctre structuri, obiecte si persoane 86 Manualul utizatoruki HOT 4535 614 48721 on BI Tabelul 2-9 impreuna cu Tabelul 2-7 furnizeazé indicafi_ asupra interferentelor transmise prin radiafie si conductie de la echipamentele portabile si fixe, transmitatoare prin RF. Tabelul 2-9 prezinta distantele de separare recomandate pentru sistemul HD7. Tabelul 2-9 Distantele de separare recomandate Distantele de separare in functie de frecventa Puterea transmifatorului (metri) maxima 150 kHz pana la 800 MHz pana la nominala de 80 MHz 80 pana la 800 MHz 2,5 GHz emisie a if transmititor | d = [}6 d- e)e vat [) Sp ului (wafi) 0.01 0,12 m (4,7 toliy 0,12 m (4,7 toll) 0,23 m (9,0 toll) 01 0,38 m (15 foli) 0,38 m (15 toli) 0,73 m (28,7 toli) 1 7.2 m (6,9 picioare) [1,2 (3,9 picioare) | 2,3 m (7,5 picioare) 70 3,8 m (12,5 picioare) | 3,8 m (12,6 picioare) | 7,3 m (23,9 picioare) 700 _|12m (294 picioare) | 12 m (39,4 picioare) | 23 m (75.4 picioare) Nivelul de testare a RF transmise prin conductie este de 3VRMS sisistemul are un nivel de conformitate de 0,01 V. In cazul sistemului cu ultrasunete HD7, inseamn c& sistemul imagistic este extrem de sensibil la interferenta cu unde in RF in banda de trecere a transductorului. De exemplu, pentru un transductor imagistic de 5-MHz, intervalul de frecvente de interferent& produse de un camp de 3 V/m poate varia de la 21a 10 MHz, si se manifesta ca atare asa cum este descris in Tabelul 2-8 Nivelul de 0,01 V este nivelul la care interferenta devine acceptabila pentru unii clinicieni specialisti. Manuals utitzatoru HOT ‘asssereaere1 87 sie 88 Sensibllitatea la interferente este dependent de modul de operare si de Setarile comenzii imagistice. Ordinea crescdtoare a sensibilitati la interferente ca functie a modului de operare este modul 2D, modul 3D, modul M, modul Color, modul PW Doppler si modul CW Doppler. Sistemul este mai sensibil la interferente In modurile de functionare CW Doppler sau PW Doppler dar probabilitatea aparitiei interferentelor este mai mica decat {n modurile 2D sau Color datorita intervalulul mai mic de frecvente la care este sensibil. In consecint&, probabil cd veti observa mai des interferente in modurile 2D sau Color. De exemplu, daca un transmitator portabil are puterea maxima radiata de 1W $i 0 frecventa de functionare de 156 MHz, acesta ar trebui utilizat numai la distante mai mari de 1,2 m (3,9 picioare) de sistem. in mod similar. un dispozitiv LAN wireless Bluetooth de 0,01-W, care functioneaza 'a 2.4GHz trebuie amplasata la cel putin 0,25m (9.8 inci) de orice componenta a sistemului. De exemplu, pentru un transductor imagistic de 5-Miz, intervalul de frecvente de interferenté produse de un cmp de 3-V/ m poate varia de la 2 la 10 MHz $i se manifest ca atare aga cum este descris in Tabelul 2-8. Evitarea interferentelor electromagnetice Un dispozitiv medical poate fie s& produc, fie s& recepteze interferente clectromagnetice. Standardele de compatibilitate electromagnetic descriu teste atat pentru interferenta emis cat si pentru cea receptata, Testele de emisie se ocupa cu interferenta produsa de dispozitivul in curs de testare. Potrivit testelor descrise de standardele mentionate sistemele cu ultrasunete Philips nu produc interferente. Manzaiul utizatoruka HO7 4535 614 48721 __sone Un sistem cu ultrasunete este proiectat pentru a receptiona semnale de radio freoventa, fiind astfel susceptibil a interferentele produse de sursele de energie RF. Exemple de alte surse de interferenfe sunt dispoziivele medicale, produsele de tehnologia informatie! si tumurile de transmisie pentru radio gi televiziune. Depistarea sursei de interferenta radiata poate fi © sarcina dificil. In incercarea de a depista sursa utllizatorii ar trebui s& ia in considerare urmatoarele: + Interferenta este intermitenta sau constant? + Interferenta apare numai la utiizarea unui anumit transductor sau $1 aaltora? ‘Au doua transductoare diferite care functioneaza la aceeasi freeventa, aceeasi problema? Persista interferenta la mutarea sistemului intr-un loc diferit, in aceeasi cladire? Poate fi atenuat& calea de cuplare a compatibilitatii electromagnetice? De exemplu, plasarea unui transductor sau a unei imprimante in apropierea unui cablu de ECG poate amplifica interferenta electromagnetic’, indepartarea cablului sau a altor echipamente medicale de transductor sau de imprimanta poate conduce la scaderea interferentelor electromagnetice. R&spunsurile la aceste intrebari va vor ajuta s& determinati daca problema Se afla in sistem sau in mediul in care se efectueaza scanarea. Dupa ce all Taspuns la intrebari, contactafi reprezentantul Philips pentru asistenta tehnica, Restrictii de utilizare datorita interferentei Medicul trebuie s& determine dac& un artefact cauzat de interferenta radiata va avea un impact negativ asupra calitafii imaginii si @ diagnosticulul ulterior. Monuaki utizatorulal HOT gg. 14535 614 48721 Prezentare generalé a sistemului Utilizati aceast4 secfiune pentru a va familiariza cu sistemul cu ultrasunete si componentele sale. Posibilitatile sistemului Sistemul cu ultrasunete HD7 este destinat analizei gi aplicatilor cardiace $1 de imagistica generala. Caruciorul are un design ergonomic destinat a fi foarte mobil i foarte adaptabil pentru o plaja larga de utilizatori si conditi de utiizare. Puteti utiliza sistemul pentru urmatoarele: + Mod 2D + Mod 3D + modul M Moduri Doppler Mod color Imagistica panoramic Mod Doppler cu frecventa inalta de repetare a pulsului (HPRF - High Pulse Repetition Frequency (HPRF) Imagistica tisular& Doppler (TDI) Mod M anatomic Imagistica Color Power Angio + Imagistica compusd SonoCT in timp real + Procesare adaptativa a imaginii XRES Sistemul suport o gama larg de transductoare. Sistemul asigura de asemenea instrumente de masur&, optiuni de analiza’ si capabilitéti de retea DICOM Modulele de compietare QLAB Advanced Quantification Software sunt optionale. Manuali viizatowululHO7 gq 14595 614 48721 Prozontar general a sistem Frecventa inalta a repetitiei impulsurilor este disponibilé numai pentru transductoarele $8, $4-2, $12, L12-3 gi C5-2. Imagistica SonoCT este disponibi numai pentru transductoarele C5-2, 112-5, L12-3, C8-4v, C8-5 si C6-3. Masuratori Sistemul va pune la dispozitie instrumente pentru masurarea dimensiunii, vitezei sau duratei datelor imagistice. in calcule, sunt disponibile urmatoarele instrumente specifice aplicatiilor: + Profunzime 2D + Distanta + Elipsa Proiectie continua Volum Ritm cardiac + Timp/Panta + Analiz& Doppler automat High Q Dupa efectuarea masuratorilor, sistemul efectueaza calculele necesare si organizeaza masuratorile, calculele gi informatiile despre pacient intr-un raport al pacientului. Pentru informati suplimentare, consultati Help. Pentru a afiga sau inchide Help-ul, apasati Help de pe tastatura. Transductoare Transductoarele disponibile includ transductoare sectoriale, liniare, cu matrice curba, cu matrice liniar& curba, intracavitare si neimagistice. Aplicatille pentru fiecare transductor sunt listate in .Optiunile clinice si transductoarele" la pag. 174 92 Marualul utiteatorulul HO7 4535614 48721 Preontare generals sstomuui EM Achizitia si vizualizarea imaginilor Puteti achizitiona si salva un singur cadru sau o secventa cineloop. Cadrul sau secventa cineloop sunt salvate in studiul pacientului, iar o miniatura a sa este disponibilé in ecranul imagistic in direct si in ecranul Review imaginile gi secventele cineloop pot fi stocate pe hard discul sistemulul si de asemenea, pe CD-uri, DVD-uri si dispozitive USB, sau trimise printr-o retea la un PACS compatibil DICOM sau o imprimanta Capabiltstle de ecocardiografie de stres utlizeaza, de asemenea, capacitatea de achizitie si vizualizare a buclelor de imagini. Pentru inregistrarea imaginilor si a datelor examinarilor sunt disponibile dispozitive periferice. Puteti conecta o imprimanta video de tip color sau alb-negru sau o imprimanta de rapoarte. Pentru inregistrarea examinarilor poate fi utiizat un aparat video optional Optiunile sistemului Pe langa facilitatle standard ale sistemului, sunt disponibile si altele, ca optiuni suplimentare. Tipurile de optiuni disponibile includ optiuni clinice, QLAB Advanced Quantification Software, posibilitéli imagistice $i Unele opfiuni nu sunt disponibile pentru toate sistemele cu ultrasunete HD7 series. Pentru mai multe informatii, contactati reprezentanta dumneavoastra Philips. Optiunile de imagistica Odata achizitionate, optiunile de imagistica listate aici sunt disponibile dac& sunt suportate de transductorul si aplicatia curente. 3D Freehand Optiunea 3D Freehand furnizeaz posibilitati de imagistica 3D in modul liber in aplicatiile OB. Manual tizatoruti HOT 4535 614 48721 93 Pz gota som Mod M anatomic Modul M anatomic va permite s& orientati cursorul modului M c&tre partile anatomice de interes, in loc de transductor. Proiectia modului M anatomic poate fi generaté sau modificat’ dupa blocarea imaginii 2D sau din memoria tampon Quick Review. Imagisticd neliniard de contrast Imagistica neliniara de contrast este tipul de imagisticd neliniara optimizaté pentru efectuarea examinarilor cu agenti de contrast. Puteti utiliza imagistica neliniar& de contrast in orice mod imagistic gi cu orice presetare. In imagistica neliniara de contrast, trebuie s& reglati setarile pentru a ameliora posibiltatea de a vedea agentul de contrast, in acelasi timp reducand la minim distrugerea agentului de contrast. Optiunea Contrast Harmonic Imaging este disponibilé numai pentru sistemul HD7 cu transductoare C5-2 si S4-2. Analizi Doppler automata High Q Analiza Doppler automata High Q traseazd automat forma de unda in imagistica directa. Masuratorile se fac in spectrul Doppler, sunt prezentate intr-o fereastra si sunt actualizate la fiecare ciclu cardiac. Puteti specifica numéarul de cicluri utilizate pentru valorile medii ale masurAtorilor. Pentru autotrasare cardiac Doppler $i analiza Doppler automata High Q este necesarii o intrare EKG. Doppler iSCAN Intelligent ISCAN Intelligent Doppler furnizeaza optimizarea cu un buton a proieciei spectrale. Optimizare inteligenta iSCAN Optimizarea inteligenté iSCAN va permite optimizarea automaté a mai multor setari prin apasarea tastei SCAN de pe panoul de comanda. 94 Manvalul uilizatorlui HO7 4535 614 48721 Prozentare general sistemului Ho Optimizarea SCAN regleazé TGC $i setarile de amplificare pentru imaginea curenta. Optimizarea iSCAN este functional cu toate transductoarele si in toate presetarile necardiace. Panview Aplicatia vizualizare panoramicd prelucreaza o informatie receptionata si coreleaz’ spatial imaginile pentru a obfine o imagine anatomicd de ansamblu. Inversia pulsului Inversia pulsului combina imagistica neliniara tisulara (THI) cu tehnologia patentaté de Philips de compensare a fazei de inversie a pulsulul, permitand o mai larga latime de banda in modurile neliniare gi o amplificare mai mare a rezolutiei axiale, imbunatatind claritatea generala a imagi Rispunsul la efort Optiunea Stress Echo asiguré examinari eficiente ecografice de stres Cuprinde posibilitatea de a defini protocoale cu pana la opt etape si vederi $i trei protocoale implicite. De asemenea, oferé posibiltatea de a intrerupe protocolul in vederea achizitionaiii de imagini. Aceasta opfiune cuprinde si intrerupaitorul de picior. NOTA ‘Aceasta opfiune este disponibild pentru sistemele cu ultrasunete HD7 daca aveti aplicatia pentru examinairi clinice cardiace, Imagistica tisularA Doppler Imagistica tisulara Doppler (TD!) include TDI color care utiizeaza culorile pentru a afiga directia si sincronizarea functjei miocardice. Include de asemenea TDI pulsatil pentru reprezentarea in functie de velocitate fesutului cardiac si deplasarea peretelui vascular. TDI este disponibila pentru toate transductoarele cu matrice sectoriala gi pentru utilizarea in moduri simultane sau Duplex, impreuna cu 2D, Doppler color si TD! color. Menualu uizatoruluiHO7 gg "4535 614 48724 EE recertar coneratosctomin Imagistic’ compusé SonoCT in timp real Imagistica compus& SonoCT in timp real reduce granulatia si ‘imbunatateste netezimea imaginii, imbunatateste rezolutia de contrast si Imbunatateste contrastul si definirea interfetelor tisulare. Achizitioneaza cadre succesive la unghiuri diferite de directionare si le amesteca. Procesare adaptativa a imaginii XRES Procesarea XRES a imaginii este un algoritm adaptativ care imbunatateste calitatea_unei imagini in tonuri de gri prin reducerea punctelor si a semnalelor parazite, pastrand in acelasi timp rezolutia imaginii. Optiuni de conectivitate Urmatoarele posibilitati de conectivitate sunt disponibile ca optiuni ce pot fi achizifionate separat pentru sistemul dvs. Optiune de retea DICOM Optiunea de retea DICOM permite exportul printr-o retea spre serverul PACS DICOM sau o imprimant’ DICOM. De asemenea, puteti folosi Modality Worklist (lista de modalitati) $i Modality Performed Procedure Step (MPPS). Optiune de raportare structurati DICOM Opfiunea de Raportare structuraté DICOM permite generarea rapoartelor structurate DICOM (SR) pentru examinarile OB/GYN gi cardiace precum si exportul rapoartelor structurate printr-o retea spre un server PACS SR DICOM. Optiuni de aplicatii clinice de software Cu acest sistem sunt disponibile urmatoarele optiuni de aplicatii clinice de software. Cardiaca Optiunea Cardiac cuprinde presetari pentru adulfi si copii, inclusiv fizio (ECG), calcule, analize, Doppler continuu si rapoarte configurabile. Manual! uteatoruui HOT 4595 614 48721 reenter gonwats osstomus EY ImagisticA generald Optiunea_Imagistica generalé_cuprinde preset&ri pentru examinari abdominale, inclusiv renale, parti mici, musculoscheletale si prostata. ‘Aceasta aplicatie are si capabilitati pentru biopsie, calcule, analize $i rapoarte configurabile. OB/GIN Optiunea OBIGIN cuprinde presetéri pentru OB/GIN, endovaginele $i eco fetal cu capabilt&ti pentru biopsie. Aceasta aplicatie include si calcule, analize, rapoarte configurabile si masuratori pentru toate presetarile in examinarile obstetrice, Vascular Optiunea Vascular cuprinde presetari pentru carotid’, Doppler transcranian (TCD), extremitafi bilaterale superioare si inferioare, precum $1 calcule, analize si rapoarte configurabile. Cuprinde si presetat pentru hod Doppler continu, mod Doppler pulsati si fizio (ECG) Calcule Pentru apiicatille incluse in sistem, calculele sunt organizate in colecti. Sistemu! utilizeaz4 valorile masuratorilor pentru a face calcule si pentru a crea un raport al pacientului, Pentru informafii suplimentare privind utilizarea calculelor, consultati Help-ul sistemului dvs. Calculele efectuate de sistem se bazeaza pe referinte medicale, ce sunt listate in Help. Optiunea QLAB Software de cuantificare complex Este posibil ca urmatoarele module de completare QLAB sé fie disponibile pentru sistem: + Masurare gi cuantificare IMT (grosime intima media) + Masurare si cuantificare Cardiac 2DQ Dupa ce software-ul QLAB este deschis, puteti accesa QLAB Help apasand pe Help. NOTA Manual utigstorubi HOT Gssoasra | OF Petron nls tor Componentele sistemului Sistemul este format din monitor, Panou de comanda al sistemului $i crucior(Figura 3-1), Figura 3-1 HD7 Componentele sistemului : Butoane de Monitor. feglare monitor _Taste programabile Buton On/Off Brat articulat __ ae Panou de comanda Boxe Suporturi. —— transductor Portul USB Maner de reglare Imprimanta — a inaltimii Unitate CD) —~ DvD Panou ECG/fizio~~ Sistem de controll rotilor NoTA —— La acest sistem, iesirea functionala, Pentru casti de pe unitatea de CD/DVD nu este Manual! uifzatorual HOT 4595614 48721 Prezentare general a sistema! EM Monitorul video Monitorul video al sistemului este de tip ecran plat de 39cm (15 in). Monitorul este reglabil pentru a se potrivi la diferite pozitii gi Inaltimi de coperare. In functie de configuratia sistemului, monitorul video poate include un brat articulat (Figura 3-1). Pentru mai multe informatii despre reglarea monitorului, consultati ,Reglajele monitorului” la pag. 132. Descrierea panoului de comanda Panoul de comanda contine comenzi de imagistica. Aceste comenzi includ butoane, butoane rotative, comenzi TGC cu cursor, tastele Select si Enter gi 0 bil de comand’. Panoul de comanda va permite, de asemenea, sa selectati transductoare, s& introduceti date despre pacient, sa vizualizati si s& adnotati imagini, sd efectuati masuratori gi calcule gi s4 schimbafi setari ase taste programabile de forma oval sunt localizate in partea Superioara a panoului de comanda. Fiecare comanda corespunde unei etichete afigate in partea inferioara a ecranului imagistic. Tastatura. este utilizaté la introducerea datelor despre _pacient, comentariilor si adnotarilor de text la imagini. Tastele de-a lungul parti superioare a tastaturii asiguré cAteva functil, inclusiv adnotari de text, finalizarea unel examinari, introducerea i parasirea modurilor imagistice Duplex $i Triplex, accesarea comenzilor aparatului video si accesarea configuraiilor gi a Help-ului. Comanda pornit/oprit (intrerupatorul de alimentare) Comanda On/Off este situata in panoul de comanda. Cand sistemul este oprit, apasarea acestel comenzi il aduce in stare operational. Daca apasati comanda din nou, sistemul va fi oprit. Stocarea datelor Pe lang unitatea hard interna a sistemului, puteti stoca datele pe suporturi amovibile de stocare acceptate de sistem, inclusiv o unitate CD/DVD (Figura 3-2) si dispozitive USB externe. Puteti stoca date ale examinarii, imagini si date de configurare a sistemului pe medii amovibile. Puteti stoca date ale examinari, date de configurare a sistemului si imagini pe dispozitivele USB conectate la porturile USB ale sistemului. Pentru informatii suplimentare, consultati .Medii amovibile” la pag. 146. Manual utzatoruhi HDT gg 14535614 48721 Proce seenl stmt OTA, Nu putefi salva un set de date 3D sau panoramic pe un CD/DVD cu ajutorul tastei programabile Save to disk. Un set de date 3D sau panoramic poate fi salvat numai pe un dispozitiv de stocare USB. Figura 3-2 Unitatea CD/DVD a sistemului HD7 Periferice Dispozitivele periferice sunt disponibile pentru imprimarea imaginilor si a examindrilor. Puteti conecta o imprimanta video de tip color sau alb-negru ‘sau o imprimanta de rapoarte. Pentru Inregistrare poate fi conctat la sistem un aparat video optional. Mufele transductoarelor si gestionarea cablurilor ‘Sistemul include patru mufe (doua de tip cartus, una de tip standard pentru transductoarele cu functie imagistic gi una pentru o sonda Doppler cu unde continue) NOTA Sistemul dumneavoastra poate sa nu aiba acelasi numar sau tipuri de conectori pentru transductoare. Al patrulea conector pentru transductor este optional. Manual uizato HOT 100 (4535 614 48721 Prezeniare generals sitomuts FEM ‘Toate mufele pot fi ocupate simultan, dar numai un transductor poate fi activ Ia un moment dat. Cand un transductor nu este utlizat, pastrafi-! jntr-unul din suporturile pentru transductoare de pe caruciorul sisterului Realizati intotdeauna o bucla cu cablurile transductoarelor peste carligele pentru cabluri pentru a preveni calcarea cablurilor sau trecerea peste ele cu rofile cruciorului (Figura 3-3). Figura 3-3 Conectoarele transductoarelor si gestionarea cablurilor Suporturi transductor Carligele pentru cablurile transductoarelor ‘Mufe transductoare Panoul ECG Panoul ECG include o comanda de amplificare ECG si o mufa pentru conectarea unui cablu ECG. Panoul este situat In partea anterioara a cruciorului sistemului (Figura 3-4). Manvalu uikastorul HOT 494, 14595 814 48721 Prezentare goneralé a sistemuki Figura 3-4 Mufa/panou ECG Mufa/panou ECG Porturi USB Sistemul include trei porturi USB. Unul este amplasat pe partea stanga @panoului de comanda (Figura 3-5); celelalte doua sunt amplasate pe panoul posterior, Figura 3-5 Portul USB de Pe panoul de comanda Sistemul de control al rotilor fate cele patru roti pivoteaza pentru a ajuta la manevrarea sistemulul Rofile din fata au un sistem de control pe care il puteti activa si dezactiva Separat. Cand sistemul este utiizat, franele sunt aplicate pentru a mentine Temiscat caruciorul, Puteti activa blocajele de ghidare pentru a faclite direclionarea in timpul deplasarii c&ruciorului. Franele ‘si blocajele de Ghidare sunt astfe! proiectate incat sa nu poata fi activate simultsn Fentru informafii suplimentare, consultati,Utilizarea sistemului de control al rotilor” la pag. 124 Manual ution HO? 102 (4535 814 48721 Prerentar generale stoma EM Componentele panoului de comanda al sistemului Panoul de comandé al sistemului, ilustrat in Figura 3-6, este 0 suprafata orizontala cu taste pe care apasafi, cu comenzi rotative pe care le rotiti si cursoare pe care le deplasafi stanga-dreapta sau sus-jos. Tastele, comenzile rotative si cursoarele sunt grupate impreuna cu alte butoane de comanda cu functii asemanatoare. Pentru mai multe informatii despre comenzi, consultati Help. Figura 3-6 Panou de comanda al sistemului Manvalu utizstorut HOT “4535 614 48721 103 EE reconter generat stoma Ecranul imagistic Aspectul ecranului poate diferi in functie de modul de lucru, aplicatie, vrepeaale $i transductor. Cu toate acestea, zona de afigare a imaginior, tichetele tastelor programabile, setarile gi informatie despre pacienti Faman intotdeauna in aceeasi pozitie, ca in Figura 3-7 Figura 3-7 Imagine oo Margine superioara | Zona de figare . imaginior Margine laterala | Zona cu Pictograme atentionare —_Zonaatastelor_ Meniu de programabile selectare oo Pentru © descriere detaliat’ a fiecdrei componente a ecranului, consultati Help. Manual uttzstorui HO? 104 (4535 614 48721 Pregitirea sistemului Informatie si procedurle din aceasta sectiune va vor ajuta s& pregalit sistemul pentru utlizare. Pregatirle includ conectarea dispozitivelor Smicme, configurarea pentru deplasare si asigurarea ca toate cerin\ele functionale ale sistemului sunt indeplinite. Conectarea dispozitivelor Pe langa dispozttivele instalate in carucior, sistemul accepta si dispozitive externe. Aceste dispozitive includ imprimante, un aparat video si un intrerupator de picior. AVERTISMENTE —_ «in cazul ufilizarii echipamentului periferic suplimentar alimentat de la alta cursa de energie decat cea a sistemului de ultrasunete, combinatia at considerata un sister medical. Este responsabiltatea dvs. sa va Conformafi prevederilor [EC 60601-1-1 si s8 verficall daca sistemul corespunde acestora, Dac avefi nekimuriri, contactali reprezentanta ocala Philips. Nu utlizati periferice nemedicale, cum ar fi imprimantele pent rapoarte, Ia mai putin de 1,5 m (6 picioare) de pacient, decat in cazul and petifericsle nemedicale se alimenteaza de la o sursa izolata de gnergie electricd din sistemul ou ultrasunete Philips sau print-4n fardormator de izolare care corespunde standardelor medicale de siguranta, definite in standardul IEC 60601-1-1. ATENTIE EEE EEE ECS a ee Utlizarea de accesori, transductoare, periferice sau cabluri care nu sunt furnizate cu sistemul cu ultrasunete sau recomandate de Philips pot afecta sistemul in sensul cresterii emisiilor sau sc&derii imunitatii acestuia ta aparitile EMVEMC externe. FPA NOTA —— —— — Orice dispozitiv care nu este achizitionat de Ia Philips gi care nu este instalat de personalul Philips nu intra ‘sub nici un acord de service sau garantie Philips, service-ul nefiind asigurat de Philips. Manual utiiatocli HOT (4535 614 48721 105 Eh ection sistomutui Cablu RS-232 la adaptoarele USB Daca sistemul dumneavoastra include doua porturi USB pe panoul Posterior (in locul portului RS-232), puteti utiliza unul sau ambele adaptoare optionale disponibile pentru a conecta un cablu periferic RS-232 la sistem, in functie de configuratie: * Utiizati cablul adaptor serial USB DB-9 RS-232 pentru a conecta Perifericele direct la portul USB din partea din spate a sistemului cu ultrasunete. Daca este necesar, utilizati schimbatorul de gen DB-9 F/F pentru a converti un conector tat& DB-9 la un conector mama DB-9 $i utilizatit ‘Impreuna cu cablul adaptor serial USB DB-9 RS-232. Imprimante externe La sistemul cu ultrasunete putefi conecta urmatoarele tipuri de imprimante externe: + Imprimanta alb-negru Sony + Imprimanta color Sony * Imprimanta color Mitsubishi + Imprimanta video + Imprimanta USB, autorizata Philips, cu hartie simpla Pentru o lista cu imprimantele aprobate, consultati ,HD7 Accesorii aprobate’ la pag. 80. Conectarea unei imprimante USB In acest paragraf sunt prezentate instructiunile de conectare la sistem @ unei imprimante USB color. Imprimanta color este montata pe raftul din spate al sistemului Daca ati achizitionat o imprimanta cu hartie simpla, consultati ,Conectarea unei imprimante USB cu hartie simpla” la pag. 109 pentru informatii si instrucfiuni de conectare a acestui tip de imprimanta. Manual isto HOT 106 4535 614 48721 Progatioa sistormukit > Pentru a conecta imprimanta color 4. Opriti sistemul si scoateti cordonul de alimentare din sursa de energie electric’. . Conectati un cablu USB standard intre portul USB al imprimantei si un port USB e+ al sistemului. . Ridicati carcasa sub care este depozitat echipamentul periferic si scoateti-o din spatele cdruciorului sistemului. |. Slabiti banda caruciorului si treceti imprimanta pe sub banda cruciorului. 5. Strangeti banda pentru a fixa imprimanta 1h pozitie 6. Asezati carcasa echipamentului periferic pe aveeasi linie cu cele patru pinuri de pe c&rucior si Impingeti carcasa la loc in spatele caruciorului. AVERTISMENTE ————_—__?_?p__?_? Tp? * Daca utilizati echipamente periferice alimentate de la alta sursi de energie electric decat cea a sistemului cu ultrasunete, combinatia dintre echipamentele periferice gi sistemul cu ultrasunete este considerata ca fiind un sistem medical. Este responsabilitatea dvs. sa vA conformati prevederilor ICE 60601-1-1 gi s& verificati daca sistemul medical corespunde acestora. Daca aveti nelimuriri, contactati reprezentanta locala Philips. Nu utilizati periferice nemedicale la mai putin de 1,5 m (5 picioare) de pacient, decat in cazul cand acestea se alimenteaza de la o sursa izolaté de energie electric’ din sistemul cu ultrasunete Philips sau printr-un transformator de izolare care corespunde standardelor medicale de siguranta. SEE Ee ee eee eer eee eee eee eae 7. Conectati cablul de alimentare al imprimantei in spatele imprimantei gi introduceti celalalt capat intr-o sursa de alimentare adecvata (consultati Avertismente). Reconectati cordonu! de alimentare al sistemului la sursa de energie electrica. . Porniti imprimanta si apoi porniti sistemul. Manwan utizatoub HDT 4535 614 48721 107 EE erties oma Pentru informatii despre definirea unei taste pentru imprimare, consultati -Atribuirea unei taste pentru imprimare” la pag. 113. Conectarea imprimantei video Puteti conecta la sistem o imprimanta video alb-negru sau una color. NOTA Trebuie sa achizitionati un adaptor BNC prin care conectorul declangatorului video al imprimantei video sa fie conectat la sistem > Pentru a conecta imprimanta video 1. Opriti sistemul si scoateti cordonul de alimentare din sursa de energie electrica, 2. Pozitionati imprimanta video pe alti suprafata, decat caruciorul sistemului. Puteti avea nevoie de un set mai lung de cabluri si de un cordon de alimentare mai lung, precum gi de un transformator de izolare. AVERTISMENTE —_—_—_—__II_______ * Daca utilizati echipamente periferice alimentate de la alt sursa de energie electric decat cea a sistemului cu ultrasunete, combinatia dintre echipamentele periferice si sistemul cu ultrasunete este considerata ca fiind un sistem medical. Este responsabilitatea dvs. s& va conformati prevederilor ICE 60601-1-1 si s4 verificati daca sistemul medical corespunde acestora. Dacd aveti nelamuriri, contactati reprezentanta locala Philips, Nu utilizati periferice nemedicale la mai putin de 1,5 m (5 picioare) de Pacient, decat in cazul cand acestea se alimenteazi de la o sursd izolaté de energie electric din sistemul cu ultrasunete Philips sau Printr-un transformator de izolare care corespunde standardelor medicale de siguranta ss 3. Introduceti cordonul de alimentare in conectorul din spatele imprimantei video si_introducefi celalalt capat intro sursi de energie Corespunzatoare. Consultati Atentionarile de mai sus. Manual utztori HOT 108 (4535 614 48721 Pregatirea sistemului oH 4. Conectati cablurile de la imprimanta video: a. Conectati cablul de intrare al aparatului video in conexiunea de intrare din spatele imprimantei video (aceast conexiune poate avea eticheta Composite Video). In cazul imprimantelor video alb-negru, conectafi celalalt capat in conectorul de iesire video compus alb/ negru [}- de pe panoul VO localizat in spatele caruciorului, In cazul imprimantelor video color, conectati celalalt capat la conectorul S-Video JJ de pe panoul /0. . Introduceti cablul declansatorului imprimantei video in conectorul declangatorului imprimantei video din spatele imprimantei video, iar capatul celalalt al cablului in conectorul declangatorului video de pe panoul I/O din partea din spate a caruciorului. NOTA — La unele imprimante video, conectorul declangatorului imprimantei video poate fi etichetat Remote. 5, Reconectati cordonul de alimentare al sistemului la sursa de energie electrica. 6, Porniti imprimanta video si apoi pomiti sistemnul. Pentru informatii despre definirea unei taste pentru imprimare, consultati Atribuirea unei taste pentru imprimare” la pag. 113. Conectarea unei imprimante USB cu hartie simpli ‘Acest paragraf include instructiuni despre conectarea unei imprimante USB cu hartie simpla la sistem. NOTE = + Consultafi reprezentantul calificat pentru intretinere Philips inainte de a achizitiona sau conecta o imprimant& USB cu hértie simpla, pentru a va asigura c& este compatibilé cu sistemul cu ultrasunete HD7 si pentru a obfine un CD-ROM Commercial Off-the-Shelf software (COTS). CD-ROM-ul COTS confine informatille despre driverul imprimantei necesar pentru comunicarea dintre imprimanta si sistem. Deoarece o imprimanta cu hartie simpla este de obicei mai mare decat imprimantele Sony, ea nu va avea loc pe caruciorul sistemului. S-ar putea s& fie necesaré atasarea cablului USB pentru a conecta imprimanta cu hartie simpla la sistem. Manual utkestrubi HO7 asseraaarzy 109 EE eaten sister > Conectarea unei imprimante cu hartie simpli 1. Asigurafi-va c& imprimanta este autorizaté de Philips si cA avefi CD-ROM-ul COTS de la reprezentanta calificaté de depanare Philips. NOTA SSPE ry lrespsasnneeenee Aveli nevoie de CD-ROM-ul COTS numai dacd sistemul dumneavoastra cu ultrasunete HD7 nu este compatibil cu imprimanta pe care ati achizitionat-o. ATEN TYE Nu incercati s& utilizati CD-ROM-ul de instalare furnizat de fabricantul imprimantei. Softul de instalare de pe ace! CD ar putea intra in conflict cu sistemul de operare HD7 si lar face inoperabil. In locul acestuia, utilizati CD-ROM-ul COTS fumizat de reprezentantul calificat Philips. 2. Opriti sistemul si scoateti cordonul de alimentare din sursa de energie electrica. Introduceti cablul USB al imprimantei in spatele imprimantei si introduceti celalalt capat in portul USB e<é.+ din partea posterioard a sistemului, Conectati cablul de alimentare al imprimantei in spatele imprimantei Si introduceti celdlalt capat intr-o sursa de alimentare adecvata. AVERTISMENTE, * Daca utilizati echipamente periferice alimentate de la alté sursa de energie electric’ decat cea a sistemului cu ultrasunete, combinatia dintre echipamentele periferice gi sistemul cu ultrasunete este consideraté ca fiind un sistem medical. Este responsabilitatea dvs. sA va conformati prevederilor ICE 60601-1-1 si sa verificati daca sistemul medical corespunde acestora. Dacd aveti nelémuriri, contactati reprezentanta locala Philips. Nu utilizati periferice nemedicale la mai putin de 1,5 m (5 picioare) de Pacient, decat in cazul cand acestea se alimenteaza de la o sursdi izolaté de energie electric’ din sistemul cu ultrasunete Philips sau Printr-un transformator de izolare care corespunde standardelor medicale de siguranta. Manual utzstru HOT 110 (4535 614 48721 Progatiea sistem 5. Reconectati cordonul de alimentare al sistemului la sursa de energie electrica. 6. Porniti imprimanta cu hartie simpla si apoi pornifi sistemul. Pentru informatii despre definirea unei taste pentru imprimare, consultali Atribuirea unei taste pentru imprimare” la pag. 113. Actualizarea driverelor de imprimanta Puteti actualiza drivere de imprimanta de pe un CD, DVD sau dispozitiv de stocare USB sau de la o sursa din rejea. NOTA —— —— Utiizati numai drivere de imprimanté furnizate de serviciul de asistenta clienti sau de reprezentantul de service Philips. Nu instalafi Tn sistem drivere din nicio alta sursa. > Pentru a actualiza driverele de imprimanta 1, Apasati pe Setup. 2. Faceti clic pe opfiunea Peripheral 3. Faceti clic pe Install Software Drivers. 4. Pentru a copia driverele de pe CD-ul COTS (furnizat de reprezentantul Philips), selectati Copy CD to Hard Disk. In fereastra Software Drivers Installer, procedati intr-unul din modurile urmatoare: Pentru a instala un anumit grup de drivere, selectafi grupul din secfiunea Installation Groups Options. Elementul pe care lati selectat este evidentiat si copiat in sectiunea Selected Drivers. — Pentru a selecta toate grupurile de drivere, faceti clic pe Select All Pentru goli toate selectille, faceti clic pe Deselect All Faceti clic pe OK. Poate dura cateva minute pentru a instala driverele selectate, Dupa ce instalarea driverelor este finalizata, este afigata fereastra Setup. Pentru a inchide fereastra Setup, faceti clic pe Close. Manvali taal HDT 4535 614 48721 m1 Conectarea unui aparat video La sistemul cu ultrasunete puteti conecta un aparat video NTSC sau PAL. Sistemul este compatibil numai cu aparatul video Mitsubishi HS-MD3000U pentru a controla aparatul video prin panoul de comanda al sistemului. In cazul in care conectati un aparat video incompatibil, functille acestuia pot fi accesate numai prin comenzile proprii. > Pentru a conecta aparatul video 1. Opriti sistemul si scoatefi cordonul de alimentare din sursa de energie electrica. Ridicati carcasa sub care este depozitat echipamentul periferic si scoateti-o din spatele c&ruciorului sistemului . SIabiti banda caruciorului gi treceti aparatul video pe sub banda, in partea superioara a cruciorului. . Strangefi banda pentru a fixa aparatul video in pozitie. Pentru a conecta cablurile, procedati in modul urmator: a. Conectati cablurile intrare gi iesire audio in spatele aparatului video. b. Conectati cablurile intrare $i iesire S-Video in spatele aparatului video. . Conectati cordonul de alimentare in spatele aparatului video. Daca aparatul video este compatibil, conectati cablul de comanda cu 25 de pini in spatele acestuia, Aceasta va permite sé comandati functille aparatului video utilizand panoul de comanda al sistemului Aparatul video trebuie sa aib& porturi de intrare si iesire S-Video pentru a accepta semnal de intrare S-Video 6. Asezati carcasa echipamentului periferic pe aceeasi linie cu cele patru pinuri de pe cdrucior $i impingefi carcasa la loc in spatele cdruciorului 7. Reconectati cordonul de alimentare al sistemului la sursa de energie electrica. 8. Porniti aparatul video si apoi pornifi sistemul. Pentru informatii despre definirea unei taste pentru imprimare, consultati ~Atribuirea unei taste pentru imprimare” la pag. 113. Manual utizatous HO7 12 (4535 614 48721 Progates sstemuus EY Atribuirea unei taste pentru imprimare Daca aveti un aparat video, o imprimanta sau un cablu de iegire serial, trebuie s& definiti c&te o tasta pentru imprimare pentru fiecare dintre ele. Tastele pentru imprimare, care apar pe panoul de comanda al sistemului sunt etichetate Print si Print2. Definirea unei taste pentru imprimare |. Apasafi tasta Setup. In fereastra Setup faceti clic pe optiunea Peripherals. . Din lista, selectati dispozitivul pe care vreti s841 asociafi cu fiecare tasta pentru imprimare. 4. Faceti clic pe Apply, apoi pe Close. Conectarea si configurarea pedalei Functiile intrerup&torului de picior optional sunt disponibile numai daca ali achizitionat optiunea ecocardiografie de stres. Intrerupatorul de picior v4 permite s& comandati cu piciorul trei din cele mai utilizate functii. Aceasta va lasa libere mainile pentru a utiliza transductorul si celelalte comenzi ale sistemului. Puteti utiliza pedata la imagistica 2D si de stres. Pentru imagistica 2D putefi modifica configuratia implicita a pedalelor de picior dar nu puteti face aceasta la imagistica de stres. AVERTISMENT ———__$_$___$$ $_ <_< ——— Nu utilizati intrerupatorul cu pedal in sala de operatji. IEC 60601-1 prevede cA dispozitivele de comanda actionate cu piciorul, utilizate in salile de operatii, trebuie s& aib& o constructie conforma cu normele de etangeitate la apa. Intrerupatorul de picior furnizat cu sistemul cu ultrasunete este conform numai cu normele de etanseitate la picurare. PCS eee eC oe ee caer ete eters eee eet et eens Manvalu itzstowi HO +4535 614 48721 13 sn sit Conectarea intrerupitorului de picior > Pentru a conecta intrerupatorul cu pedala la sistem 1. Opriti sistemul gi scoatefi cordonul de alimentare din sursa de energie electrica. Introducefi cablul intrerup&torului pentru picior in conexiunea > de pe panoul 1/0. . Pozitionati intrerupaitorul de picior pe podea, in fata sistemului Reconectati cordonul de alimentare al sistemului la sursa de energie electrica. 5. Pomifi sistemul. Configurarea pedalelor intrerupatorului de picior Tabelul 4-1 prezinta setérile implicite pentru fiecare pedal Tabelul 4-1 Functiile intrerupatorului pentru picior Pedaladin | Pedaladin | Pedaiadin Situatie stanga mijloc dreapta Print1, Print2, Acquire sau Freeze | Examinare Print1 Freeze Acquire | (afigarea RO!) Review Printt, Print2, Acquire sau Freeze Imagistica |Examinare | Print Nimic. Acquire Panoramica | (afigarea ROI) Review Print, Print2, Acquire sau Freeze RAaspunsul la efort Nimic Review Acquire NOTA Puteti sa modificati configurarea intrerupatorului pentru picior doar pentru modul 2D. anv izstrs HO7 14 4536 614 48724 Prgatres stom EB > Configurarea intrerupatorului pentru picior 41. Apasati tasta Setup de pe panoul de comanda al sistemulu 2. Facefi clic pe optiunea Peripherals. 3. In sectiunea Foot Switch, facefi clic pe sageata in jos asociaté cu fiecare pedala pentru a selecta una din urmatoarele functit: = Acquire — Printt - Print2 - Freeze 4. Faceti clic pe Apply si apoi pe Close pentru a salva modificarile Conectarea sistemului la 0 retea Pentru a utiliza facilitatile de conectare, sistemul trebuie sd fie conectat la 0 retea. Mufa ethernet de la sistem suporté ambele formate, 10Base-T si 4100Base-T, Sistemul este configurat pentru conectarea la retea de catre un inginer de service de la Philips sau de catre administratorul dvs. de retea. Pentru informatii cu privire la schimbarea configuratiei de retea a sistemului, consultati Help. Pentru a afiga Help-ul, apasati Help. > Pentru conectarea sistemului la o refea 4, Opriti alimentarea sistemului. 2. Conectati un capat al cablului de refea furnizat la priza de refea din perete. . Conectati celdlait capat al cablului la mufa de refea za din partea posterioara a sistemului Manual utizstoruki HD7 4535 614 48721 u5 EE recstvce sistermar Configuratie sistem Sistemul cu ultrasunete este configurat utilizand configurarile sistemului Informatille de configurare pentru sistem includ adresa IP, numarul de port $i alte atribute necesare pentru transmiterea in retea a imaginilor gi a altor date ale examinaiii. Sisitemul trebuie configurat inainte s& folositi fie asistenta de refea standard fie capabilitatile disponibile prin optiunea de retea DICOM. Optiune de retea DICOM Optiunea de refea DICOM permite transferul in refea al imaginii si faportarea informatiilor. Sistemul este in conformitate cu standardul Digital Imaging and Communications in Medicine (DICOM), versiunea 3.0. Imprimantele centralizate, serverele de imprimare, serverele de figiere in Tetea si statiile de lucru pentru vizualizare care Indeplinesc standardul DICOM pot avea avantaje cu optiunea de retea DICOM. Cu optiunea de retea DICOM putefi depozita imagini ultrasonografice pe servere de fisiere compatibile-DICOM sau dispozitive de stocare si sa le vizualizati utiliznd 0 stafie de lucru. De asemenea putefi imprima examinari in mod direct. Capabilitatile includ asistenta pentru servicille DICOM precum lista cu modalitati de lucru, etapele procedurii de efectuat $i asumarea depozitari. In plus, optiunea de retea DICOM include optiunea de raportare structuraté DICOM, care va permite sé transferati datele raportului etichetat unui PC, server sau alt dispozitiv. Optiunea de refea DICOM este setat& initial de catre inginerul dumneavoastra de service de la Philips Ultrasound sau de administratorul sistemului. Setarile DICOM sunt disponibile din ecranul de setari System. Dupa ce selectati DICOM, optiunile disponibile depind de configuratia sistemului dumneavoastré. Optiunea de refea DICOM necesita niveluri suplimentare de setare. Odata ce sisterul cu ultrasunete este configurat, ii ramane acea cale prin circuite pana il reconfigurati, Manual west 7 16 4535 614 48721 Progtroa sistema EM Configurarea setdrilor de retea ale sistemului Inainte de adaugarea unui server DICOM, trebuie s& configurati setarile de retea ale sistemului. Cereti administratorului de sistem valorile pe care trebuie sa le introduceti. > Pentru a configura setarile de refea ale sistemului 4. Nu conectati cablul LAN la sistem. Dac& este deja conectat, deconectati-| Apasati tasta Setup pentru a deschide fereastra Setup. Faceti clic pe optiunea System. In fereastra Setup, faceti clic pe DICOM. . In fereastra DICOM Setup, faceti clic pe Change Settings for current preset Faceti clic pe This System, daca este nevoie. . Fie tastali numele AE pe care administratorul de sistem |-a alocat sistemului cu ultrasunete HD7, fie faceti clic pe Derive the AE Title from PC’s name. . Setati numarul portului la numarul atribuit sistemului cu ultrasunete HD7 de administratorul de retea. 9. Faceti clic pe Network Settings. 10.In fereastra Network Settings, faceti clic pe TCP/IP Properties. 11. In fereastra Internet Protocol (TCP/IP) Properties, executati una din urmatoarele actiuni — Pentru a avea o adresa IP atribuita in mod automat, facefi clic pe Obtain an IP address automatically. — Pentru a folosi o adres IP atribuité in prealabil, facefi clic pe Use the following IP address si introduceti adresa obtinuté de la administratorul sistemului. 12. Dupa ce ati terminat, faceti clic pe OK. 13.Faceti clic pe Close. Manual uzatoul HO? 4535 614 48721 7 Pata stort Adaugarea unui server DICOM Urmatoarea etapa in configurarea functionalitatii DICOM este adaugarea fiecarui server DICOM intr-o list& cu servere cunoscute. Un server DICOM poate stoca informatii sau poate tipari imagini ale examinarilor. > Adaugarea unui server DICOM 1. in fereastra DICOM Setup, faceti clic pe optiunea Servers & Roles. 2. Facefi clic pe New si introduceti urmatoarele informatii pentru fiecare server in sectiunea Server: - Name: Numele pe care il veti utiliza pentru a va referi la acest sever DICOM. Numele va fi utiizat in casetele de dialog si in mesajele de eroare. AE Title: Entitatea aplicatiei DICOM (AE) asociaté cu serverul DICOM. De obicei, are acelasi nume ca si serverul HostiIP Address: Locatia in retea a serverului DICOM. Puteti defini gazda utilizand o adresa fixa IP (protocol intemet) (de exemplu 130.30.72.106) sau un nume DHCP (protocol pentru configurarea dinamica a serverului gazda) (de exemplu Jamaica). Port: Introducefi numarul de port specificat de administratorul de retea. NOTA Numérul de port implicit, 104, este destinat sistemelor cu ultrasunete in majoritatea institutillor. Dupa ce afi introdus informatiile serverului, celelalte campuri din sectiunea Server a ferestrei DICOM Setup vor fi automat completate cu valorite implicite. . Faceti clic pe Ping pentru a testa comunicarea in retea dintre sistem gi server. Un mesaj va confirma daca sistemul poate comunica cu serverul sau cu imprimanta. Manual uttzatoruts HOT 118 +4536 614 48721 Precties sstomaui EM Daca nu stifi ce informatii sa introduceti in sectiunea Server din fereastra DICOM Setup sau daca primiti un mesaj de eroare dupa selectarea comenzii Ping, contactati administratorul de retea pentru informatii ‘eferitoare la valorile pe care trebuie sa le utiliza Asocierea serverelor DICOM cu functii Ultima etap’ in configurarea setérilor retelei este asocierea de functit serverului DICOM. De exemplu, unul din servere poate fi de stocare SCP (eervice class provider) si altul poate fi imprimanta SCP B&W. Fiecare functie este asociat& unui singur server; totusi, un server poate indeplini functii multiple. > Asocierea unei functii cu un server DICOM 4. In zona Roles, faceti clic pe Modify. 2. Pentru fiecare functie DICOM, selectati serverul corespunzator din lista Puteti asocia servere DICOM urmattoarelor functi _— Primary Storage SCP, Secondary Storage SCP—Serverul care are asociata aceasta functie primeste gi stocheaza imaginile primite de la sistem. Este posibil s4 asociati dou servere de stocare SCP. Storage Commit SCP—Serverul care are asociaté aceasta functie define dreptul de proprietate asupra examinari Stocare SR SCP—Serverul care are asociaté aceasta functie primeste si stocheaza datele de raportare structurate. SR Storage Commit SCP—Serverul care are asociats aceasta functie preia dreptul de proprietate asupra datelor de raportare structurate. Black-and-White (B&W) Printer SCP—Serverul care are asociaté aceasta functie este o imprimata alb-negru. Color Printer SCP—Serverul care are asociatd aceasta functie este 0 imprimata color. MWL SCP—(Lista cu modalitatile de lucru) Serverul asociat cu aceasta functie furnizeaza informatii despre pacientii programati la sistemul HD7. MPPS SCP—(Etapa de proceduri efectuate in anumite modalitati) Serverul asociat cu aceasta functie primeste informatii despre examinarile incepute si incheiate cu sistemul. Manual uilzstoruli HO? (4535 614 48721 19 Ed etic toma NOTE -——- SESE oH * Nu poate fi asociat acelasi server DICOM cu ambele functii DICOM de imprimanta alb-negru si color. Daca asociati unui server numai functia de imprimanta alb-negru, nu si cea de imprimanta color, atunci atat imaginile alb-negru ct si cele color Vor fi tiparite la imprimanta alb-negru (imaginile color sunt converte in imagini alb-negru). Daca asociati unui server numai functia de imprimanté color, nu si cea de imprimant& alb-negru, atunci atat imaginile alb-negru cat si cele color vor fi tiparite la imprimanta color. Daca asociati ambele imprimante, alb-negru gi color, atunci imaginile alb-negru vor fi tiparite la imprimanta alb-negru, iar imaginile color vor fi tiparite la imprimanta color, Pentru ca sistemul cu ultrasunete HD7 sA comunice cu serverul DICOM, trebuie setate unele optiuni complexe. De exemplu, trebuie selectat formatul corect al imaginii pentru Storage SCP si parametri Corecti pentru imprimanta SCP. Folositi butoanele Advanced asociate fiecarei functii pentru a specifica alte setari de stocare si de imprimare > Pentru a specifica alte setari de stocare si imprimare Folositi butoanele Advanced asociate fiecarei functii. Verificarea functiei de administrare DICOM La sfargitul zilei, puteti verifica functia de administrare DICOM pentru a va asigura ca toate functiile DICOM au fost trimise in mod reusit catre retea. > Accesarea functiei de administrare Apasati tasta Ctrl si tasta J(CtrJ) in acelagi timp pentru a deschide fereastra Job Manager. Daca exist functil in asteptare, putefi sd le retrimiteti cdtre retea, Pentru informatii suplimentare, consultafi Help. Menus utiztotu HO7 120 (4535 614 48721 rates oma I Servicii la distanta Daca ati achizitionat optiunea pentru servicii la distanta, puteti configura sistemul pentru a permite service-ul la distanta realizat de catre un reprezentant Philips de asistentA tehnicd. De exemplu, un reprezentant Philips ar putea manipula de la distanta sistemul pentru a efectua teste de diagnostic. Cand activati remote desktop, pe ecranul imagistic al sistemului este afigat o pictograma cu contur rosu. In timpul sesiunii de acces la distanta, conturul pictogramei devine verde, indicdnd faptul ca este in desfasurare o sesiune {a distanta. NOTA Trebuie s& deconectati de la sistem toate transductoarele inainte ca utilizatorul la distant& s& ruleze testele diagnostice. Centrul de apelare Philips va informa utilizatorul daca va fi rulat un test. > Pentru a activa serviciile la distanta . Conectati sistemul la refeaua din zona cu acces la Internet. Deschidefi portul 443 (numai pentru iesire) din _ firewall (daca este utilizat), Configurati sistemul pentru a permite accesul de la distanta. ENTE AA A ‘Dacd conexiunea LAN pe care reprezentanta dumneavoastra Philips 2 configurat-o pentru conectarea sistemului dumneavoastra la RSN nu mai este necesaré dupa o sesiune de servicii la distanta, indepartati conexiunea pentru a preveni o izolafie posibila sa se compromita acini ihe ES Pentru mai multe informatii despre service-ul la distant, contactati teprezentanta dumneavoastra Philips. Menuslolutzstorul HO7 4535 614 48721 121 Configurarea sistemului pentru monitorizare la distant Daca monitorizarea este activata, conexiunea la distanta ruleaza pe fundal. Daca sistemul detecteazi o situatie in care este nevoie de asistenta, sistemul va notifica in mod automat Centru de apelare Philips. > Pentru a activa monitorizarea 1. Apasati pe Setup, 2. Faceti clic pe fila Service tab. 3. Faceti clic pe fila Remote Services. 4. In zona Remote Connection, selectati Enable Monitoring. > Pentru a activa Remote Desktop 1. Pentru a activa definity Remote Desktop, selectati Enable Permanently. 2. Pentru a activa Remote Desktop pentru o anumit’ perioada de timp, selectati Enable Until si selectati data. Sistemul afigeaza caseta de dialog Confirm Remote Connection. Desi aceasté caseté de dialog mentioneazd ca a fost activata o conexiune la distanta, sesiunea la distant este initiaté numai cand reprezentantul dumneavoastra Philips initiaz4 aceasta sesiune. Daca un reprezentant Philips este conectat la sistem, numele acestuia apare in sectiunea Remote Desktop a ferestrei Remote Services. [n timpul sesiunii de acces la distant, conturul pictogramei devine verde, indicand faptul ca este in desfasurare o sesiune la distanta. Pictograma de langa Remote Desktop se transforma intr-un cere verde, indicand faptul ca sistemul si serverul Philips M2M_ pot comunica. Pictograma devine un triunghi galben pentru a indica o eventuala problema. Contactati pentru asistenta reprezentantul local pentru intrefinere Philips. Manvali utzatouss HO? 12a 4535 614 48721 Mutarea si transportarea sistemului Greutatea sistemului depinde de perifericele instalate. Desi sistemul este proiectat pentru a fi mobil, greutatea caracteristica (incluzand perifericele) este de aproximativ 92 kg (202 livre) AVERTISMENT Aceasta greutate cere mult& atentie la mutarea sistemului. Cu toate acestea, capacitatea de a muta dispozitivul este direct legata de dimensiunile gi forta individuala. Solicitati ajutor la mutarea sistemului atunci cand este nevoie. Dimensiunile sistemului sunt urmatoarele: Indttime: (brat articulat) 131 pana la 171 cm (51,5 pana la 67,5 inci) Inalfime: (brat fix) 131 pand la 150 om (51,5 pana la 59 inci) Latime: 55 cm (21,5 inci) Adancime: 98 pana la 102 cm (38,5 pana la 40,5 inci) Masurile preventive ce trebuie luate la mutarea sistemului Mutati cu grija sistemul cu ultrasunete. Desi este proiectat ca sistem mobil, nu uitati ca acesta cantareste peste 78 kg (172 livre) fara periferice. De aceea, sunt necesare urmatoarele masuri preventive in timpul mutarii sistemului: + Oprifi sistemul gi deconectafjl de la sursa de energie. + Indepartati din partea superioara toate echipamentele care nu sunt fixate. Inainte de a muta sistemul decuplati toate aparatele externe. Asigurati-va cA functia de rotire a panoului de comanda si a monitorului sistemului este blocaté. Folositi intotdeauna manerul anterior pentru a impinge sistemul. Nu ‘impingefi sistemul din lateral sau din spate. inainte de a transporta sistemul cu un vehicul, indepartati transductoarele din suporturi, conectorii si suportul anterior al cablului. Asigurafi-va cd acea curea care sustine perifericele sistemului in partea de sus a caruciorului este bine stransa. Manual uizatoruhs HO7 ass ereae721 123 AVERTISMENT 124 Manualu! utzatoruiu HO Eh evs sa Cand mutafi sistemul, nu prindefi curelele sistemulul peste maner. * Mutati cu grja sistemul pe suprafefele neregulate. Nu mutali sistemul Peste 0 intrare denivelata in lift prin ridicarea aparatului Este nevoie de doi oameni pentru a transporta sistemul pe rampe mai langi de 6m (20 picioare) sau cu o inclinatie mai mare de 5 grade. (De obice!, rampele pentru scaune cu rotile au o inclinatie mai micd de 5 grade). Stabilitatea sistemului a fost testata utilizand Protocolul de testare IEC 80601-1. Acest protocol prevede ca aparatul sa nu se rastoame atunci cand este transportat in orice directie pe o pant de 10 grade. Totusi, este Posibil ca aceasta inclinatie s& fie depasita atunci cand sistemul este transportat intr-o curba sau pe 0 pant& mic dar abrupt, Mutati sistemul cu grija. Evitati rampele cu o inclinafie mai mare de 10 grade pentru a elimina Pericolul potential de rsturnare a sistemului, Utilizarea sistemului de control al rotilor Rofile din fata au un sistem de control pe care i! putefi activa gi dezactiva Separat. Fiecare roata din fata are trei clape: + Clapa rosie blocheaza rotile. * Clapa verde blocheaza directia. + Clapa gri deblocheaza roata sau directia. Rofile din spate nu au un sistem de control. AVERTISMENT Nu utiizafi sistemul de contro! al rojiior pentru a mentine sisiemul Pe o suprafata cu o inclinatie mai mare de 5 grade. 4535614 48721 LILILT LET NN 4 ee * | > Blocarea rofilor din fata pentru a migca sistemul pe o linie dreapta Apasati clapa verde a fiecrei rot) din fata. > Folosirea franelor pentru fiecare roata Apasati clapa rosie. > Deblocarea rotilor sau a directiei Apasati clapa gri. Mutarea sistemului ‘Acest sistem este prevazut in fata cu un mAner si cu frane la rotile din fata Utiizat)intotdeauna manerul din fata c&ruciorului pentru a muta sistemul dintr-un loc in altul. Pentru mutarea sistemului 1, nainte de a muta sistemul, deblocati franele rotilor (ridicali clapa rosie). 2. Blocati bratul monitorului. 3, Blocati rotirea panoului de comanda al sisteruului astfel incat s& nu pivoteze in jurul axului in timpul transportulul. 4, Apasali clapa verde a fiecarei roti din fata pentru a facilita transportul in linie dreapta. 5, Impingeti de manerul din fata caruciorulul. 6. Dupa ce sistemul se aflé in pozitia corespunzatoare, apasati clapa (frana) rosie a fiecarei rofi pentru a-| imobiliza. Transportul sistemului cu un vehicul Respectati urmatoarele instructiuni pentru a transporta sistemul cu un vehicul: + jinaintea transportarii sistemului cu un vehicul, ‘indepartati transductoarele din suporturi. Pentru protejarea transductoarelor, introducefi-le intr-o cutie de ambalaj; Transportati sistemul in pozitie verticalé. Nu transportati sistemul niciodata in pozitie culcata sau pe lateral; Manvallvthzatoruul HOT ‘asssereasra1 | 125 Eh vce eta * Asigurati-va c& vehiculul de transport poate suporta greutatea i volumuul sistemului sau sistemelor plus a pasagerilor; * Asigurativa ca sarcina liftului de incarcare poate suporta greutatea sistemului cu ultrasunete. Philips recomanda 0 capacitate minima de 227 kg (500 livre). AVERTISMENT Nu utilzatilftul impreuna cu sistemul de utrasunete. Greutatea personala impreuna cu cea a sistemiului pot depasi capacitatea de incarcare a liftulul + Inc&rcati si descarcati sistemul numai cand vehiculul este parcat pe o Suprafafa dreapta. Daca suprafata de parcare nu este dreapla, asigurati-va ca frénele ambelor rofi sunt actionate: Greutatea sistemului pe rampa de ridicare extinsA poate determina rastumarea vehiculului, ceea ce ar provoca ranirea persoanelor sau avarierea sistemului; Asigurati intotdeauna sistemul de ultrasunete ond este pe rampa de fidicare pentru a nu aluneca. Folositi pene de lemn, curele restrictive ‘sau alte tipuri de fixari. Nu incercati s4-l sustineti manual: Asigurafi-va ca sistemul cu ultrasunete este bine fixat in interiorul vehiculului de transport. Asigurafi-vé c& franele sunt actionate pe ambele roti pe durata transportului. Orice migcare, cuplaté cu greutatea sistemului, poate produce eliberarea acestuia Manual uileatorula HO? 126 4535 614 48721 EE errs coma * Asigurafiva 4 vehiculul de transport poate suporta greuiatoa $i volumul sistemului sau sistemelor plus a pasagerilor: * Asigurati-va ca sarcina liftului de incdreare poate suporta greutatea Sistemulul cu ultrasunete. Philips recomand& o capacitate minima de 227 kg (500 livre). AVERTISMENT Nu utilizafilitul impreuna cu sistemul de ultrasunete. Greutatea Personala mpreuna cu cea a sistemului pot depasi capacitatea de incarcare a liftuk; + incarcati si descarcati sistemul numai cAnd vehiculul este parcat pe o Suprafata dreapté. Dac& suprafata de parcare nu este dreanta asigurafi-va ca franele ambelor roti sunt actionate; * Greutatea sistemului pe rampa de ridicare extinsa poate determina rasturnarea vehiculului, ceea ce ar Provoca ranirea persoanelor sau avarierea sistemului; Asigurati Intotdeauna sistemul de uttrasunete cand este pe rampa de fidicare pentru a nu aluneca, Folositi pene de lemn, curele restrictive Sau alte tipuri de fixari. Nu incercati s8-1 sustineti manual: Asigurati-va ca sistemul cu ultrasunete este bine fixat in interiorul vehiculului de transport. Asigurafiva c& franele sunt actionate pe ambele roti pe durata transportului. Orice migcare, cuplata cu greutatea sistemului, poate produce eliberarea acestuia Manuatutizator HO7 126 4535 614 48721 TLILILILILILLLITII arian nn Progroa sistemas EI Cerintele privind mediul de lucru Daca sistemul dvs. va fi utiizat in mai multe locuri din unitate, asigurati-va cA locaia este adecvata pentru dimensiunea sistemului gi alte necesitati notate aici. Dimensiuni si greutate + Latime: 55 om (21,5 inci) + inaltime: (brat articulat) 131 pana la 171 om (61,5 pana la 67,5 inci) + indlfime: (brat fix) 131 pana la 150 om (51,5 pana la 59 inci) + Adancime: 98 pana la 102 cm (38,5 pana la 40,5 inci) + Greutate: (inclusiv perifericele) Aproximativ 92 kg (202 livre) + Greutate: (fara periferice) peste 78 kg (172 livre) Conexiunile de date + Rejea Ethernet (10/10/1000 Mb/s) Ethernet LAN + USB20 Interfata de modalitate Standard DICOM. Puteti vedea deciaratille de conformitate DICOM pentru produsele Philips pe urmatorul Web site: www. healthcare philips.com/us/about/connectivity Sistemul este dotat cu o sursa de alimentare proiectata s& functioneze la un interval de voltaj de100 - 240 V, 50/60 Hz la 780 VA. in Statele Unite ale Americii, alimentarea cu energie trebuie asiguraté dintr-o priza cu ‘impamantare, de tip spital. Manvel utizatoruul HOT “4535 614 48721 127 se Limitele de presiune Functionare: de la 525 mmHg la 795 mmHg (de la 700 hPa la 1,060 hPa) Depozitare: de la 375 mmHg la 795 mmHg (de la 500 hPa fa 1,060 hPa) — Limitele de umiditate * Functionare: 30% pana la 85%, necondensabild = + Depozitare: 15% pana la 95%, necondensabila Limitele de temperatura * Funetionare: intre 10°C $i 40°C (intre 50°F gi 104°F) + Depozitare: Intre -34°C si -65°C (intre -29°F si 149°F) Manuoid utizaoras HOT 128 +4535 614 48721 5 Utilizarea sistemului ‘Acest capitol ofera informatii de ajutor pentru utilizarea_sistemului cu ultrasunete HD7. Pornirea si oprirea sistemului > Pentru a porni sau opri sistemul ‘Apasati pe butonul mare OnlOff care ¢: dreapta al panoului de control. ATENTIONARI EEE Ee eRe eee eee eee eee errr = Nu intrerupeti alimentarea de la priza de perete inainte ca sistemul s4 fie complet inchis. Daca intrerupeti sistemul inaintea opririi complete a tunctionari, va trebui s& asteptati mai mult decat de obicei pentru @ putea utliza sistemul data vitoare cand Tl teporniti. De asemenea, ecte posibil ca unele informatii de pe sistem sa fie corupte. * Nu porniti sistemul cu 0 unitate U3 Smart introdusa in portul USB. ste amplasat in coltul superior din Ventilatorul porneste periodic pentru a regla temperatura sistemului, chiar si atunci cand sistemul este oprit Daca sistemul se blocheaz& sau nu mai réspunde [a comenzi, apasati si clberat butonul On/Off gi asteptali cel putin 90 de secunde pentru ca caerulea se Inchida. Daca dupa 90 de secunde sistemul AU §-3 oprit, finefl apasat butonul On/Off timp de 10 secunde pentru a fora oprirea sistemului. Pontu a decupla sistemul de la reteaua de curent electric, scoateti conectorul sistemului cu ultrasunete din priza de pe perete. NOTA Manvalut utfestoruai HOT A535 614 48721 129 EE ere toa Setarea orei si datei sistemului Sistemul include si o functie de ceas/calendar, ce mentine ora gi data exacte, chiar si atunci cand sistemul este oprit si deconectat de la reteaua de alimentare cu energie electric’. Sistemul utilizeazé functia ceas/ calendar pentru a afiga ora si data pe ecranul imagistic si pentru a asigura inregistrarea orei si datei pe examinarile pacientului si pe imaginile capturate. In plus, data sistemului este utilizata in calculele care depind de data, cum ar fi varsta gestatiei. Sistemul regleaz4 automat data anilor bisecti dar nu se actualizeaz’ automat pentru ora de vara. NOTE = = = e * Ora si data sistemului nu se pot fixa in timpul unei examinari. Este recomandat s& verificati periodic ora si data sistemului inainte de o examinare, gi sa setati ora si data corecie, daca este necesar. + Daca schimbati data sistemului in timpul intreruperii unei examinari, rezultatele calculelor dependente de dat& existente din timpul ‘Intreruperii nu mai sunt recalculate de catre sistem. Sees EPS eae eee ee eset reece eee ereP ee > Pentru setarea orei si datei sistemului 1, Apasati Setup. i = 2. Facefi clic pe optiunea System. 3. Faceti clic pe Date/Time. 4. Ajustati data si ora cum trebuie si faceti clic pe Apply sau pe Save. 5. Faceti clic pe Close. Vizualizarea numerelor de serie si a numerelor versiunilor de software Numérul de serie si numarul de model ale sistemului dumneavoastré apar pe eticheta de deasupra panoului input/output (I/O) din spatele sistemului, Aceasta informatie, precum gi numarul versiunii de software apar, de asemenea, in fereastra Options. Manuela utizatonti 07 130 (4535 614 48721 A bo U UU bs ele Utltzarea sstemultt > Pentru a localiza numarul de serie si numarul de model ale sistemului 1. Apasali Setup. 2. Faceti clic pe optiunea Options. 3. Faceti clic pe butonul Options. Se deschide fereastra Options. Num&rul de serie al sistemului, numarul modelului gi versiunea de software apar in partea de sus a ferestrei Options in chenarul albastru. 4, Faceti clic pe Close. Utilizarea franei sia blocajelor de directie AVERTISMENTE ———_—_—___—_——————— + Nu parcafi niciodata sistemul destinat numai inlesnirii parc: * Pentru a mari siguranta cdruciorului, utilizati calele de role cand sistemul este parcat. Rotile din fata au un sistem de control pe care il puteti activa gi dezactiva separat. Fiecare roata din fafa are trei clape: + Clapa rosie blocheaza rotile. + Clapa verde blocheaza directia. + Clapa gri deblocheaza roata sau directia Rotile din spate nu au un sistem de control. SP sen Be etree eee eee Nu utilizati sistemul de control al rotilor pentru a menfine sistemul pe © suprafaté cu o inclinatie mai mare de 5 grade. Manvali estou HO7 4535 61448721 131 i ee ee Eh est ece sens > Blocarea rofilor din fata pentru a migca sistemul pe o linie dreapta Apasati clapa verde a fiecarei roti din fata. > Folosirea franelor pentru fiecare roata ‘Apasati clapa rosie. > Deblocarea rotilor sau a directici Apasati clapa gri. Reglajele monitorului Monitorul, montat fie pe un brat articulat fie pe un montaj de tip Inclinare/ rotire, poate fi ajustat pentru a se adapta la diferite pozitii de operare si inaltimi ale operatoruiui. Monitorul cu brat articulat poate fi de asemenea blocat pentru deplasarea sistemului. Puteti regia luminozitatea imaginii monitorului pentru a compensa lumina ambianta. De asemenea, puteti schimba setarea implicita a luminozitatii monitorului. Pozitionarea monitorului Puteti regla pozitia monitorului pentru a fi adaptata pozitiei de operare si inaltimii operatorului. La deblocarea pozitiei avute pentru transport, Monitorul poate fi inctinat in sus gi in jos, rotit la stanga si la dreapta si mutat dintr-o parte intr-alta, Pentru potrivirea pozitiei monitorului, nu trebuie decét s&-I tinefi de parfile laterale gi s2-| inclinati, sa rotiti sau s&-1 mutati dintr-o parte in alta. ATEN TIE Pentru a evita deteriorarea ecranului plat al monitorului, nu i utilizati in lumina directa a soarelui. De asemenea, nu utiizati si nu depozitati sistemul intr-un mediu cu o temperatura ce depaseste 149°F (65°C). Manca witzatou HO? 132 4536 614 48721 eee Utiizarea sistomuiui Setarea luminozitatii implicite a monitorului Puteti schimba luminozitatea implicita a imaginii monitorului din fereastra de set&ri. Sistemul utiizeazé aceasta valoare implicita pentru reglarea luminozitatii monitorului de fiecare data cnd este pornit sistemul. > Pentru a seta luminozitatea implicita a monitorului 1. Apasati Setup. 2. Faceti clic pe optiunea System. Se deschide fereastra System. 3. Faceti clic pe butonul Monitor Adjust pentru a afiga setarile si instrucfiunile despre Brightness. 4. Respectati instructiunile de pe ecran pentru a regia setarile de luminozitate. 5. Pentru reglarea luminozitafii monitorului, migcati rotita de sub simbolul luminozitatii spre stanga pentru a creste luminozitatea si spre dreapta pentru a micsora luminozitatea. Deschiderea capacului panoului superior 4. Opriti sistemul si scoatefi cordonul de alimentare din sursa de energie electrica. 2. Rotiti cele patru suruburi M4x16 cu o gurubelnité T20, iar apoi deschideti capacul panoului superior Manual uleatorii HOT 4535 614 48721 133 Utitzarea sstomuiui Comenzile sistemului Sistemul include o varietate de comenzi, toate find localizate pe panoul de comanda (consultati ,Componentele panoului de comanda al sistemului” la pag. 103). Aceste comenzi includ comenzi de imagistica, taste Programabile, comenzi rotative, comenzi cu cursor si tastatura, Ridicarea, cobordrea $i rotirea panoului de comanda > Pentru a ridica, cobori sau roti Panoul de comanda 1. Prindefi manerul aflat sub panoul de comanda al sistemului si trageti-t inspre dumneavoastra 2. Ridicati sau coborafi panoul de contro! al sistemului in functie de necesitati. 3. Ridicati panoul de control in functie de necesita, 4. Eliberati manerul Pentru a bloca panoul de comanda al sistemului in pozitie. AVERTISMENT Pentru a evita bratul articulat. vatdmare, avefi grja cand coborati monitorul si blocati Tastele programabile Tastele programabile sunt taste ovale aflate deasupra panoului de comanda al sistemului gi sub monitor. Functile tastelor programabile se Schimbai in funcfie de modul de lucru, de aplicalie, de presetare si de transductor. Functia fecdrei taste programabile este descrisé deasupra tastel programabile, n partea inferioard a ecranului imagistic. Daca avet la dispozitie mai multe taste programabile, tasta programabila Next apare in dreapta butoanelor de comanda. > Pentru a utiliza o tasta Programabila Apasati sageata in sus sau sgeata in jos pe tast& pentru a alege sau a Schimba selectia ce corespunde tastei de pe ecran. Manu uieatoru HO? 134 4535 614 48721 vioane start > Pentru a vedea al doilea nivel al tastelor programabile Apasati tasta programabil Next. Cand al doilea nivel al tastelor programabile este afisat, tasta programabila Previous este activata > Pentru a vedea nivelul initial al tastelor programabile Apsafi tasta programabila Previous. > Localizarea unei taste programabile care nu este afigata + Apasati tasta programabila Next pentru a verifica daca aceasta apare la nivelul al doilea al tastelor programabile. + Apasafi fie tasta Select pentru a schimba cuvantul evidentiat tn coll din dreapta jos al ecranului. In anumite moduri, precum modul M color i Duplex, tastele programabile se schimba in raport cu funcfia curenta a bilei de comand Utilizarea bilei de comand, a tastei Enter sia oricdrei taste Select Doua taste Select sunt utiizate cu bila de comanda. Aceste comenzi situate pe fiecare parte a bilei de comand opereaza in mod identic. Bila de comanda, tasta Enter si tastele Select functioneaza tmpreuna ca un mouse pentru computer. Migcarea bilei de comanda este asemanatoare migcarii unui mouse. Apasarea tastei Enter este asemanatoare apasari butonului din sténga de la mouse. In modul Image Review, apasarea tastei Select este asemanatoare apasarii butonului din dreapta de la mouse. Sclectarea unui obieet de pe ecranul de imagistica sau a unei optiuni > Pentru a face clic pe un obiect de pe ecran de imagistica sau pentru a selecta 0 optiune Utilizati bila de comanda pentru a deplasa cursorul pe un element sau pe o optiune si apasati tasta Enter. Manual ulizatoru 107 4535 614 48721 136 UU ud eth Eh re stem » Pontru a selecta un element dintr-un meniu Preset, Label, - Measurements sau Calculations = Utiizafi bila de comanda pentru a evidentia elementul si apasati tasta Enter sau tasta Select. ious Schimbarea functiei active a bilei de comanda = in multe cazuri, puteti utiliza bila de comanda pentru a executa mai mult de © functie. Funcfile posibile aie bilei de comanda pentru modul curent, transductor si presetare sunt enumerate in colful din dreapta jos al ecranului de imagistica. Functia activa a bilei de comanda este evidentiata _ si elementele asociate de pe ecranul imagistic au culoarea albastra. > Pentru schimbarea functiei active a bilei de comanda Apasafitasta Select. i Utilizarea tastei Select in Image Review si in raport In Image Review gi in raport, apasati oricand tasta Select pentru a vizualiza optiunile care sunt disponibile pentru dumneavoastra. Pentru a alege o optiune, ufilizafi bila de comanda pentru a evidentia optiunea si apasafi tasta Enter. 1 Definirea tastelor pentru imprimare Trebuie sa atribuiti o tasté de imprimare pentru fiecare imprimanté sau cablu de iesire serial care este conectat la sistemul dumneavoastra. a Tastele pentru imprimare, care apar pe panoul de comanda al sistemului, sunt etichetate Print si Print2. > Pentru a atribui o tasta pentru imprimare unui dispozitiv periferic sau cablului unei iesiri seriale 1. Apasati Setup. 2. Facefi clic pe optiunea Peripherals. 3. Pentru fiecare tasta pentru imprimare, selectati dispozitivul pe care vreti 8-1 asociafi cu acea tast pentru imprimare. TT Manvall uitzators HO7 136 4535 614 48721 = = = eee | NOTA — Dac’ o tasta pentru imprimare nu este atribuita unui dispozitiv, selectati No Peripheral pentru a mentine inactiva acea tastd pentru imprimare. 1 Pentru a specifica setirile unui dispozitiv, faceti clic pe Config la dreapta numelui acelui dispozifiv. 5. Faceti clic pe Apply sau pe Save. 6. Faceticlic pe Close. NOTA “Auunci cand un reprezentant Philips instaleazé un dispozitiv periferic, el ant ea tasteaza 0 valoare pentru setarea Tape Time, ofa afigata pe San nul do imagistica atunci cand 0 banda video este introdusa in VOR Puteti modifica aceasta setare atribuiti o tast@ pentru imprimare fa un dispozitiv periferic. Utilizarea tastei universale Tastele universale sunt marcate cu un glob (@). Ele apar de o parte si de ita a tastei pentru spatii. Uslizati 0 tasté universalé pentwu tasta earacterele care apar in partea dreapta a anumitor taste de pe tastatura. > Pentru a tasta un caracter care apare in colful din dreapta jos a unei taste a tastaturii Apasati @ si tasta respectiva simuttan. > Pontru a tasta un caracter care apare in colful din dreapta sus 2 unei Apasati @ tasta Shift si tasta respectiva simultan. Tastatura sistemului Folositi tastatura panoului de control pentru a completa informatile in campuri si pentru a scrie etichete, titlurl si mesaje scurte Pe ecranul imagistic. Manual utizstowli HOT 4535 614 48721 137 buuudddaduad ddd Eh tices stoma Tastarea de apostrof, ghilimele, accent, semn aproximativ sau semn pentru inserare in text Pentru a realiza un apostrof (’), ghilimele ("), un accent (’), un semn aproximativ (~) sau un semn pentru inserare in text (4), acestea apar atunci cand utilizafi tastatura, tastafi caracterul si apasati tasta pentru spati Limba de tastare Puteti introduce informatii despre pacient gi etichete cu adnotari utilizand oricare din limbile de tastare disponibile in sistem. In plus, pentru sistemele japoneze, puteti utiliza pana la trei metode de afigare a numelui pentru a introduce informatii in fereastra Patient Identification: * Roman * Ideografic + Fonetic Toate reprezentarile informatilor despre pacient apar in raportul pacientului NOTA Pentru a invata sa selectati limba de tastare pentru sistemul dumneavoastr, consultati reprezentantul pentru intretinere Philips Schimbarea limbii curente Putefi introduce informatii despre pacient si etichete cu adnotari utilizand oricare din limbile disponibile in sistem > Afigarea sau ascunderea ferestrei de stare IME Apasati @ de doua ori > Schimbarea limbii de tastare curente Apasati tasta Alt din partea stanga si tasta Shift in acelasi timp. Daca Locale este setat pe japoneza, in fereastra Patient Identification apar butoane de optiuni care va permit s& introduceti informatii despre pacient utilizand scrierea ideograficé sau cea foneticd. Toate reprezentarile informatiilor despre pacient apar in raportul pacientului. Manual utzatorui HO7 138 (4535 614 48721 vacone stents NOTA = Pentru a invafa s& selectati limba de tastare pentru sistemul gumneavoastra, consuitai reprezentantul pentru intretinere Philips. a ei Selectarea afisirii numelui pentru marginea superioara aaa! Pentru sistemele japoneze, puteti specifica afigarea _numelui pentru informatia care apare la marginea superioara a ecranulul de imagistica, 7 > Pentru a specifica afigarea numelui pentru marginea superioara aaa 1. Apasati Setu pasati Setup. 2. Faceti clic pe optiunea System. ot 3. Faceti clic pe Top Border. 4, Faceti clic pe unul din butoanele optionale de afigare & numelui: = = Roman = Ideografic =a - Fonetic as 5. Facet clic pe OK. 6. Faceti clic pe Apply sau pe Save. =a 7. Faceti clic pe Close. ssnaan Introducerea caracterelor in limba japoneza in fereastra =~ Patient Identification =a Pentru sistemele japoneze, butoanele optionale apar in fereastra Patient — Identification cea ce va permite s& introduceti informafii despre pacient ee utilizénd pana la trei metode de afigare a numelut: =a — + Roman SG + Ideografic + Fonetic anvalu utzatori HO7 4535 614 48721 139 Eh vice sistemas >» Pentru a introduce caracterele in fereastra Patient Identification 1, Introduceti datele despre pacient in mod normal. Consultafi ,Examinari noi ale pacientului” la pag. 159. 2. Faceti clic pe butonul optional Ideographic sau Phonetic. 3. Introduceti informatiile despre pacient utiizand metoda de afisare a numelui selectata. Toate tipurile de afigare apar in raport. NOTE + Pentru un sistem japonez, trebuie s& introducefi informatia utilizand metoda romana mai intai, + Pentru un sistem chinezesc sau rusesc, nu apar butoanele pentru afigarea, dar puteti introduce caractere non-romane in fereastra Patient Identification. Afisarea ferestrei de stare a editorului metodei de tastare Daca limba de tastare selectat utilizeaz un editor al metodei de tastare (IME), fereastra de stare a IME apare implicit in Image Review si in raport Aceasta nu apare implicit in imagistica in direct. > Afigarea sau ascunderea ferestrei de stare IME Apasati @ de doua ori. Ecranul imagistic Ecranul imagistic (Figura 5-1) confine o imagine ultrasonografica, informati despre examinare gi imagine si indicator. Zona imaginilor este localizata aproximativ in centrul afigajului. Zona imagistic& include scale care indic& setarile pentru profunzime si focalizare, curbe reprezentand setarile TGC si LGC, o bara de culori sau de tonuri de gri si, in modul M si Doppler, afigajul baleiajului. Informatille despre studiu includ datele pacientului, ora si data curente, numele institufiei si valorile TI si MI Manuaul uilzatoru HO7 140 4535 614 48721 _ _ a i _ —_ Utizorea stoma EB Informatille despre imagine sunt afigate in partea dreapta a imaginii Acestea includ transductorul si presetarile in utilizare. in moduri ca duplex sau triplex sunt afigate si informatii suplimentare despre imagine. In partea de jos a acestei zone, apar pictogramele care indica facilitatile active Aceste pictograme includ facil de imagistica active, starea imprimantelor si starea achizifionarilor. Etichetele tastelor programabile apar in partea inferioara a ecranului imagistic. Aspectul ecranului poate diferi in funcfie de modul de lucru, aplicatie, presetare si transductor. Cu toate acestea, zona de afigare a imaginilor, etichetele tastelor programabile si setarile raman intotdeauna in aceeasi pozitie. Figura 5-1 Ecranul imagistic EEE BEELER ECCS Hats t cate tseattetee ae tS steeeee Nume pacient localizarea numarului rientarea Data si ora medicalde | tansductorului inregistrare(MRN)} —Nume institutie Bara de tonuri de gri Putere de iegire ume transductor presetat ‘Setarea 2D Opt Compresia amplificarii Map/smooth/persist Frecventa cadrelor Profunzimea transductorului Pictograma Zona de afigare a imaginilor 2D Opt Linia de referint& Etichetele tastelor (linia punctata albastra) programabile ——_—_— sess Manual ileatoruii HOT ‘asasevaaere: 141 Le stm Utilizarea transductorului Sistemul dumneavoastra poate fi configurat astfel incét s& putefi conecta pana la patru transductoare in acelasi timp, dar numai un transductor Poate fi activ la. un moment dat. Pentru detalii despre modul de configurare al sistemului dumneavoastra, consultati reprezentantul Philips. NOTA Sistemul dumneavoastré poate s8 nu aiba acelasi numar sau tipuri de Conectori pentru transductoare. Al patrulea conector pentru transductor este optional. Conectarea transductoarelor Sistemul dumneavoastra poate fi configurat astfel incat s& puteti conecta and la patru transductoare in acelasi timp. Pentru detalii despre modul de Configurare al sistemului dummeavoastr’, consultati reprezentantul Philips Sistemul dumneavoastré poate include sloturi, pentru conectares diverselor tipuri de conectoare pentru transductoare. ATEN TYE s Ata Simbolul pentru ESD (descarcare electrostatic’) apare in apropierea conectoarelor pentru transductoare pentru a va avertiza s& nu atingeti pinii neizolati. Atingerea pinilor neizolati poate provoca descarcari electrostatice care pot deteriora produsul. Sfaturi de conectare Urmati aceste instructiuni la conectarea transductoarelor: * Nu utiizati niciodata forta la conectarea unui transductor. Daca simi rezistenta, repozitionati conectorul transductorului si incercati din nou; + Daca primiti un mesaj care indic& faptul ca transductorul nu este conectat, poate indica faptul c& sistemul ruleazé o verificare de identificare, transductorul nu este conectat corespunzator sau Conectorul transductoruiui nu este fixat la locul sau. Repozitionati conectorul transductorului sau verificati conexiunea gi incercati din nou: Manual uteatoi HO? 142 (4535 614 48721 rizaree sitomai EB + Tnainte de a deconecta un transductor dotat cu un conector standard, deblocati conectorul prin rotirea zavorului in pozifia deblocat. La utiizarea unui transductor Philips TEE OmniPlane Ill, asigurati-va intotdeauna, inainte de a conecta transductorul, c varful sitija acestuia sunt rectilinii Conectarea transductoarelor cu conectoare de tip cartus > Pentru a conecta un transductor cu conector de tip cartus Aliniati conectorul gi conectati-| (Figura 5-2). > Pentru a extrage un conector de tip cartug ‘Apasati butonul Release de pe conector si trageti conectorul spre dumneavoastra. Figura 5-2 Conector tip cartus See ceeean eee Sees aE Pee See eee eceeeeee rece —_—_— Conectarea transductoarelor neimagistice > Pentru a conecta un transductor neimagistic Aliniati conectorul gi conectati-| cu grija. > Pentru a indeparta un transductor neimagistic Tragefi de conector caitre dumneavoastra. Conectarea transductoarelor cu conectoare standard > Pentru a conecta un transductor cu conector de tip standard Rotiti zvorul in pozitia deblocat si plasati conectorul in slot Manali uttatouht HOT 4535 61448721 143 Ee vices sistemas » Pentru a bloca transductorul Rotiti zavorul transductorului in pozitia blocat (Figura 5-3). > Pentru a extrage transductorul Rotiti zAvorul in pozitia deblocat gi trageti de conector catre dumneavoastra, Figura 5-3 Conectoare tip standard OO — Conectarea transductoarelor cu conectoare de tip Explora > Pentru a conecta un transductor cu conector de tip Explora Rotiti z&vorul in pozitia deblocat si plasati conectorul in slot. Pentru a-l bloca, rotiti zAvorul transductorului in pozifia blocat. > Pentru a deconecta un transductor cu conector de tip Explora Rotiti zavorul in pozitia deblocat si tragefi de conector catre dumneavoastra. Conectarea transductoarelor OmniPlane III Inainte de a conecta transductorul pentru TEE OmniPlane Ill, asigurati-va c& varful si tija sunt rectilinii. La conectarea transductorului, acesta se ecalibreazé automat in pozitia 0 grade (plan orizontal). Ca si in cazul oricarei migcari a matricei, motorul scoate un bazait in timpul recalibrarii in cazul transductoarelor pentru TEE, daca este afigat mesajul Calibration failed, incercati s4 deblocati conectorul transductorului, indreptati varful gi tija, apoi blocati conectorul Pentru informatii suplimentare despre calibrare consultati .Calibrarea” Ja pag. 227. Utilizarea presetarilor Aceste sfaturi va pot ajuta sa le intelegeti gi sa le utilizati in mod eficient. + Cénd 0 examinare trece la o altd parte anatomica, puteti selecta o presetare diferit’, corespunzatoare pentru acea aplicatie. * Dac& doriti s& reveniti la setarile implicite ale sistemului pentru Presetarea curent, pur si simplu selectati din nou presetarea, fie cu transductorul curent, fie dupa selectarea altuia. + Daca selectafi un transductor diferit care este compatibil cu presetarea curentaé, acea presetare ramane selectata si orice modificari ale setarilor efectuate raman functionale. + Dac ati selectat un alt transductor care nu este compatibil cu Presetarea curenta, sistemul selecteazé o presetare compatibila, Aceasta poate fi presetarea implicit’ a sistemului pentru acel transductor sau presetarea pe care ai selectat-o pentru acesta in seta Medii amovibile Impreuna cu sistemul puteti utiliza urmatoarele tipuri de medii amovibile: + CD-RWsiCD-R + DVD+R, DVD-R, DVD+RW si DVD-RW + Dispozitive de stocare USB Mediile amovibile sunt utiizate cel mai des pentru a realiza copii de rezerva si pentru a restabili presetarile gi alte setari ale sistemului. De asemenea, putefi utiliza medille amovibile pentru a stoca imagini, examinari si rapoarte, precum $i pentru a salva datele de orientare obstetrica, ATENTIE Sistemele cu ultrasunete pot deveni vulnerabile fa incalcarile de securitate atunci cand accepta medii amovibile. Dispozitivele de stocare amovibile Pot confine virusi. Philips recomanda sa utiizafi sistemul pentru a formata dispozitivele de stocare USB Inainte de a incepe s& lucrafi cu acestea. Marvalu uttzatoui HO? 146 4535 614 48721 tare sts + Mufa pentru casti a unitatii CD nu este functionala la sistemul HD7. + Philips va recomanda sé nu utilizati unit&ti Smart U3 impreuna cu acest sistem. + Sistemul include trei porturi USB pentru dispozitivele de stocare USB. Un port USB standard este amplasat in mod convenabil pe partea sténga a panoului de comanda. Daca dispozitivul dvs. USB are nevoie de alimentare suplimentara cu energie (cum sunt unele hard-discuri USB externe), utiizati unul din cele doua porturi USB de mare viteza situate pe panoul posterior al sistemului. + Sistemul este compatibil numai cu dispozitive USB cu hard-disc cu o singura partie Compatibilitatea mediilor de stocare Discurile DVD gi CD sunt disponibile intr-o varietate de tipuri. Nu toate tipurile de suporturi media sunt complet compatibile cu unitatea CDIDVD a sistemului. Pentru cele mai recente informatii, consultati documentul Media Compatibility inclus pe CD-ul User Information. Medii Capacitatea unui CD este de circa 700 Mo, iar cea a unui DVD de circa 4,7 Go. Discurile DVD+RW pot fi sterse si utlizate din nou, ins& discurile DVD+R gi CD-R nu pot si sterse. Pe un disc se pot scrie mai multe studii, pana la limita capacitatii acestuia, ‘Aceasta include schimbarea unui singur DVD sau CD intre diferite sisteme cu ultrasunete HD7 si scrierea pe disc a examindrilor cu fiecare sistem. Medii de stocare compatibile Urmatoarele tipuri de discuri pot fi utilizate in unitatea CD/DVD a sistemului + CD-RWsiCD-R * DVD+R, DVD-R, DVD+RW si DVD-RW Manual uizatoruli HO7 4595 614 48721 147 148. Menuet Rasfoirea unui CD sau DVD > Pentru a vedea continutul unui CD sau DVD 1. Apasati Setup. In fereastra Setup, faceti clic pe optiunea CD/DVD. Faceti clic pe Browse CD/DVD. Dupa consultarea continutului unui CD sau DVD, faceti clic pe Close. Pentru a inchide fereastra Setup, faceti clic pe Close. Stergerea unui CD-RW sau DVD-RW Stergerea unui disc presupune stergerea tuturor fisierelor si a datelor stocate pe disc. PRON ATENTIE $$$ Datele pe care le-ati sters de pe disc nu vor mai putea fi restabilite. > Pentru a sterge toate figierele de pe un disc Nu putefi sterge un disc CD-R sau DVD-R. Putefi sterge numai un disc CD-RW sau DVD-RW. Apasati Setup. in fereastra Setup, faceti clic pe optiunea CD/DVD. Facefi clic pe Erase CD/DVD. Pentru a sterge toate figierele de pe disc, faceti clic pe OK. .. Faceti clic pe Close cénd afi terminat stergerea discurilor, Pentru a Inchide fereastra Setup, faceti clic pe Close. PMRON A Scoaterea unui CD sau DVD » Pentru a scoate un CD sau DVD Apasati butonul mic direct sub unitatea CD/DVD. 9 utlizatoruli HD7 4535614 48721 vizaree stoma EB Formatarea unui dispozitiv de stocare USB ATENTIONARI * Sistemele cu ultrasunete pot deveni vulnerabile la incalcarile de securitate atunci cAnd accepté medii amovibile. Dispozitivele de stocare amovibile pot contine virugi. Philips recomanda sa utilizati sistemul pentru a formata dispozitivele de stocare USB inainte de a incepe sé lucrati cu acestea. * Formatarea unui dispozitiv de stocare USB presupune stergerea tuturor datelor din dispozitiv. EEEHEEEHE EHCP Cee Eee eer b Petpet eee eee ete > Pentru a formata un dispozitiv de stocare USB 4. Introduceti dispozitivul de stocare USB intr-unul din porturile USB de pe sistem. 2. Apasati Setup. 3. Faceti clic pe optiunea USB Device. 4. In sectiunea Disk Operation, faceti clic pe Format. Fereastra Format este afigat’ impreunai cu informatii despre dispozitivul de stocare USB. Faceti clic pe Start. Se afigeaz un mesaj de avertizare. 6. Procedati astfel: — Pentru a formata dispozitivul de stocare USB, faceti clic pe OK. — Pentru a anula operatiunea de formatare, facefi clic pe Cancel. 7. Faceti clic pe OK cand este gata. it aoa i Pentru a inchide fereastra Format, faceti clic pe Close 9. Pentru a inchide fereastra Setup, faceti clic pe Close. Manual uate HOT ‘4535 614 48721 149 puUdudddd duds Personalizarea sistemului Puteti personaliza sistemul in diferite moduri pentru a-| face mai util: Creafi presetéri destinate in mod specific examinarior pe care te efectuati. Modifcati setérile sistemulul in functie de necesitaile dumneavoastrs + Addugati optiuni pentru a creste performantele imagistice Presetari NOTE O presetare este un grup de setairi care optimizeaza sistemul pentru un anumit tip de examinare. Presetirile stabilesc multe din setarie initiale, precum valoarea amplifcari, diagrama de culor, fitrul gi elemente din meniurile Label si Measurement. La pomirea sistemului, ultima presetare utilizata este activata. Inainte de a ‘ncepe o examinare, verificati daca este activa presetarea corespunzatoare. Puteti alege dintre céteva presetair implicite. Presetarile implicite nu pot fi sterse. Totusi, acestea pot fi un punct de plecare pentru crearea unor presetari personalizate. Puteti crea pana la 20 de presetari pentru fiecare viintre cele 9 tipuri de examinari. Daca dorii s& creati mai mult de 180 de presetari, puteti sa le salvati pe o dischetd si sa le reinstalati atuncl cand aveti nevoie. T presetarile sunt disponibile numai dacd afi achizitionat opfunea corespunztoare cu pachetul de aplicatii + Philips recomanda crearea unor copii de rezerva pentru presetarile si petarie sistemului, Pentru informatit suplimentare, consuttati Help: dod dl Manual uzaton HT 4595 614 48721 181 a Optiuni clinice si presetari predefinite : Presetarile inrudite sunt organizate pe categorii corespunzatoare tipurilor de examinare. Presetarile sunt disponibile numai daca ati achizitionat = optiunea corespunzatoare cu pachetul de aplicatil. : Tip examinare ] Optiune pachete de aplicatii ‘Abdominal Imagistica general “Abdominala vascular _—_| Vascular Cardiacé ——SS*~*~*~S~S*~«~i aria Cardiacd vasculara Cardiaca Musculoscheletala Imagistica generala OB/GIN OB/GIN ‘Pediatric —=—=—=S*S*S*w Xrmangis tic general ‘Parfimici ——~—~=S*S*«&rmangistic generals Vascular Vascular Presetari personalizate Presetarile personalizate asiguré un mod rapid de setare a parametrilor imagistici la valorile preferate pentru un anumit tip de examinare. Utilizand facilitatea presetarilor personalizate, puteti defini presetari pentru anumite transductoare si optiuni clinice, inclusiv tipul si localizarea marcajului anatomic. O presetare personalizata stocheaz& modul imagistic de baza si setérile active la crearea presetarii personalizate. O presetare personalizaté poate sa includa anumite setari care se gasesc la configurari. SetStile care afecteaza ecranul imagistic sau functille imagistice pot fi salvate pot fi salvate intr-o presetare personalizata. De exemplu, puteti modifica amplificarea si seta numarul de zone focale, iar apoi puteti salva aceste modificdri intr-o presetare personalizata, Presetarile din fabric si presetarile personalizate nu pot stoca setari care afecteaza sistemul ca intreg, cum ar fi data si ora, optiuni ale sistemului si setari DICOM. Marval tiatru HO? 152 (4535 614 48721 = =a = id a =a =a og a = =a = = = = = eosotcoee sorte O presetare personalizata se bazeaza pe presetarea din fabricé sau presetarea personalizata care este activi la crearea presetari personalizate, Astfel, presetarea personalizata va fi compatibila cu acelasi set de transductoare ca si presetarea activa. Dupa ce creati o presetare particularizat’, aceasta apare ca si element in meniul Preset daca este activ un transductor compatibil. Cand selectati presetarea personalizata, sistemul incarc automat setarile pentru presetarea respectiva. Putefi modifica sau sterge presetérile personalizate existente, le putefi copia pe medii amovibile gi le putefi incarca intr-un alt sistem. Crearea presetarilor personalizate Puteli crea o presetare personalizat pe baza unei presetari existente Puteti face aceasta chiar in cursul unui studiu, in timp ce utilizafi presetarea. Pentru crearea unei presetari 1. Selectati o presetare pe care doriti so utilizati ca punct de plecare pentru presetarea dumneavoastra, 2. Modificafi setarile pe care doriti sa le schimbati pentru presetarea dumneavoastra Apasati Preset Apasati tasta programabild Save Preset. Faceti clic pe Create New. Tastafi numele presetarii pe care doriti s4 0 creati. NOOae Faceti clic pe Apply sau pe Save. Putefi s creati o presetare noua si din fereastra Setup Modificarea presctirilor personalizate Putefi modifica presetarile personalizate existente $i putefi salva aceste modificari. Puteti face aceasta chiar in cursul unui st timp ce utilizati presetarea. Nu puteti insa modifica presetarile implicite. Manualu utizstorbs HOT ‘4595 614 48721 153 a > Pentru a modifica o presetare pe care afi creat-o 1. Selectati presetarea, 2. Modificati setarile pe care doriti s& le schimbafi pentru presetarea dumneavoastra. Apasati Preset. Apasati tasta programabila Save Preset. Faceti clic pe Modify Current. Faceti clic pe OK oa ee NOTA Puteti sd modficati o presetare si din fereastra Setup. Stergerea presetarilor personalizate Puteti sterge orice presetare pe care afi creat-o. Nu puteti sterge insa presetarile implicite. = = i = = = > Pentru stergerea unei presetari 1. Apasati Preset. 2. Utilizati bila de comanda pentru a evidentia presetarea pe care doriti s& © stergeti. 3. Apasati tasta programabila Delete Preset. 4. Faceti clic pe OK. Aplicatia presetaril este oprita. Daca ati sters presetarea activa, meniul Preset ramane deschis si este activata prima presetare pentru tipul curent de examinare. Puteti observa actualizarea numelui presetérii pe marginea laterala. indepartarea numelui presetarii de pe ecran jn mod implicit, numele preset&rii apare pe ecran. Putefi s4 ascundeti ‘numele gi s& il afigati din nou mai tarziu. Meru uit Ho? 154 (4535 614 48721 | Ha ddd ddd bbe. resaracons sents > Pentru ascunderea sau afigarea numelui presetarii 1. Apasati Preset. 2. Ap8sati tasta programabila Display Name. 3. Apasati Preset. Cand selectati o presetare diferita, Display Name pomeste in mod automat. Optiuni Pe lang caracteristicile standard disponibile cu sistemul, sunt disponibile si alte caracteristici, cu licenté contra-cost. Tipurile de opfiuni disponibile includ optiuni clinice, QLAB Advanced Quantification Software, posibilitati imagistice gi posibilitati de conectivitate. Pentru lista completa a opfiunilor disponibile pentru sistemul dvs., consultati ,Opfiunile sistemului” la pag. 93. Instalarea optiunilor La receptia sistemului, optiunile cumparate sunt instalate si activate. Totusi, ia un moment dat, s-ar putea s& fie nevoie sa instalali, sé dezinstalati sau s& dezactivati o optiune. > Pentru a instala, dezinstala sau dezactiva o opfiune 1, Apasati Setup. 2. Faceti clic pe optiunea Options. 3. Faceti clic pe butonul Options. 4, in fereastra Options, efectuati una dintre urmatoarele: — Pentru a instala o optiune cu un cod de acces, selectafi o optiune, faceti clic pe Install si tastati numarul de acces. — Pentru a instala o optiune de pe un mediu amovibil, introduceti mediul gi faceti clic pe Install From File. — Pentru a indeparta permanent o optiune, faceti clic pe Remove. Este necesara o parol, pentru a preveni stergerea accidentala a nei optiuni. Notati numarul de confirmare. — Pentru a dezactiva temporar o opfiune, goliti caseta de bifare corespunzatoare. Pentru a activa din nou o optiune, selectati caseta de bifare corespunzatoare. 5. Faceti clic pe OK. Manvalu testo HOT 4535 614 48721 155 Eh recersicare sistemas Informatiile din coloana Status din fereastra Options indica starea fiecarei aplicatii: = + Not installed—O aplicatie care nu este inca instalat + Permanent—O aplicatie instalata + Expires on [date]—O aplicatie de incercare, care expird la data specificata + Expired—O aplicatie de incercare care a expirat + Removed—o aplicatie stearsa permanent Taste de optiuni inainte de a utiliza una din urmatoarele caracteristici, trebuie s definiti © tasta de opfiuni asociata aplicatiei: * modul 3D + Imagistic& neliniaré de contrast (0 optiune pe care trebuie sa o achizitionati separat) oT OT Th + Imagistic panoramica + Ecocardiografie de efort (0 optiune pe care trebuie s4 0 achizitionati separat) + Imagistica tisularé Doppler * Optimizare inteligenta iSCAN (0 optiune pe care trebuie sd o achizitionati separat). Putefi de asemenea sa utilizati tasta ISCAN din panoul de comand. Tastele de optiuni sunt marcate cu 1, 2, 3 si 4. Pentru a utiliza aplicatia, apasati tasta de optiune atribuit aplicatiei. Definirea tastelor de optiuni > Pentru atribuirea unei taste de optiune pentru Modul 3D, optimizarea iSCAN, Imagistica neliniara de contrast, Imagistica panoramica, Raspunsul la efort sau Imagistica tisular’ Doppler 1. Apasati Setup. 2. Faceti clic pe optiunea Options. Maqualuuttzatous HO7 156 4535 614 48721 TAA nn an rasontcaee tor 3. Facefi clic pe Keyboard. 4. Pentru a atribui o tasta de optiune unei aplicatii, selectati aplicatia din meniul vertical adecvat. Faceti clic pe OK. Faceti clic pe Close. * Setarile sistemului jin fereastra Setup, puteti modifica 0 varietate de setari care afecteaza configuratia sistemului dumneavoastra, Daca nu sunt la nivelul intregulul sistem, puteti salva setarile intr-o presetare. Nu puteti salva intr-o presetare urmatoarele setari de la nivelul intregului sistem: + Top Border—Modific informatiile care apar in partea superioara a ecranului imagistic si reprezentarea numelui limbii + Date/Time—Corecteaza data si ora. = Locale—Modifica setari legate de locatie, cum ar fi limba sau moneda. + DICOM—Modifica set&ri DICOM. + Monitor Adjust—Va permite s4 ajustafi luminoziatea pentru conditile actuale de iluminare. + Dual—Controleaza afigarea duala a imaginilor. + Patient ID—Configureaz’ in avans datele de identificare ale pacientului. NOTA — Cand schimbati setarile Locale din configurari de la o fara la alta, trebuie s& reporniti sistemul de doua ori Pentru mai multe informatii despre salvarea setdrilor intr-o presetare, consultati Help. Manual ulizatoruti HO7 “4536 614 48721 187 Goud Ud de ss Modificarea setarilor sistemului > Pentru a modifica setarile sistemului 1. Apasati Setup. - 2. Faceti clic pe optiunea System. 3. Faceti clic pe Top Border, Date/Time, Locale, DICOM, Monitor Adjust sau Dual pentru a modifica aceste setari pentru intregul sistem. 7 NOTA Nu putefi salva intr-o presetare setarile de la nivelul intregului sistem: _ ro 4. Facefi clic pe opfiunea adeovaté pentru a modifica una dintre urmatoarele setari: Pia — LGC profile display — TGC profile display — Depth markings — TEE temperature units - Thermal Index — Background Color — 2D Image Size 5. Facefi clic pe Apply sau pe Save. 6. Faceti clic pe Close. Salvarea modificarilor de configuratie intr-o presetare Dupa ce realizati modificari in fereastra Setup, aveti doua optiuni: + Daca faceti clic pe Save, modificarile realizate sunt aplicate starii curente a sistemului gi sunt salvate intr-o presetare. Daca presetarea curenta este una implicita, vi se solicita crearea unei noi presetar + Daca faceti clic pe Apply, modificarile realizate sunt aplicate starii curente a sistemului, dar presetarea curenta nu este modificata. Manvail vient HO 158 4535 614 48721 = = = = = = josmnd foal 7 Efectuarea unei examinari ‘Aceast sectiune va ghideaza prin procedurile utilizate in mod obignult la efectuarea examinarilor pacientilor cu sistemul. Aceste proceduri includ introducerea datelor pacientului; achizifia, adnotarea si vizualizarea imaginilor; si efectuarea masuratorilor gi calculelor. Pentru informatii detaliate despre comenzile, facilitatile si sarcinile mentionate aici, consultati Help-ul. Pentru a afiga Help-ul, apasati Help de pe tastatura. Examiniri noi ale pacientului Trebuie s& creati sau sa restartafi o examinare a pacientului, inainte sa incepeti achizitionarea imaginilor. in caz contrar, nu puteti achizitiona, imprima sau salva imagini, Modalitatea de creare a unei examinari a pacientului depinde de utilizarea facilitatii Modality Worklist. AVERTISMENT ———<$<$_@_$_$_$<_ Daca nu finalizati examinarea curenté inainte de a incepe una noua, exist’ posibiltatea ca datele s& fie achizitionate si stocate sub un nume sau ID gresite ale pacientului. Daca oprii sistemul fara sa terminati examinarea, Sistemul finalizeaza automat examinarea inainte de inchidere. © examinare incepe cu introducerea datelor pacientului in sistem. Putefi introduce datele in dou’ moduri. * Daca in sistemul dumneavoastra nu este activaté sau utilizata faciltatea lista de lucru, introduceti datele pacientului in fereastra Patient Identification. + Daca sistemu! dumneavoastra este conectat la un server lista de lucru, puteti selecta o examinare in fereastra Patient Selection si cautati in Modality Worklist informatile despre pacient Sistemul utiizeazA un ID unic pentru identificarea fiecdrui pacient. Puteti introduce un ID sau puteti lasa sistemul s4 creeze automat unul. Imaginile stocate gi rapoartele sunt stocate pe baza |D-ului = =a = = =a =a =a a3 a a a =a anvalu utzatorl HOT “4535 614 48721 159 hd tl dy Efectuarea unei examin Introducerea manual a datelor despre pacient (fara Modality Worklist) Daca nu utilizati opfiunea list’ de lucru, incepeti o examinare prin introducerea datelor despre pacienti in sistem. NOTA - # zs Inainte de introducerea datelor despre pacienti, verificati daca data gi ora afigate de sistem sunt exacte. > Pentru introducerea datelor pacientului 1. Pentru a va asigura c4 examinarea anterioard a fost terminat, apasati End Exam. Apasati Patient. 3. In fereastra Patient Identification, faceti clic pe New. Introduceti informatiile despre pacient, prin apasarea tastei Tab pentru a va deplasa de la un cdmp la altul. CAnd tastafi numarul de inregistrare medicala, (MRN) pentru un pacient, in fereastra Patient Identification si treceti apoi la un alt camp din fereastra, sistemnul cauta informatiile despre pacientul corespunzator $i completeaz’ automat fereastra Patient Identification. Dacd este necesar, puteti edita informatiile despre pacient. + Sistemul nu va inc&rca datele examenului obstetric anterior daca datele ‘sunt mai vechi decat LMP introdus. + Daca editati MRN, sistemul elimina datele referitoare la MRN introdus anterior si introduce datele pentru noul MRN. Sistemul va permite, de asemenea, sé editati informatille de identificare ale pacientului daca un alt studiu cu acelasi MRN este stocat pe unitatea de hard disc. Daca editati numele pacientului intre momentul in care incepeti o examinare si pana achizifionafi o imagine, sistemul schimb& automat numele pentru toate examinarile care corespund acelui MRN. 460 Manualu uitzatorului #07 = = ee — = Ee NOTE = [amt fret = = sewere sere! = Erecuarea nei exerinid EA il Al al A ll il AN ll u Ll Ll il il Ll ll ll ll in NOTA NOTE > Puteti edita oricare dintre cAmpurile din fereastra de identificare a pacientului (cu exceptia MRN) in timpul examinarii. Totusi, dupa ce finalizafi examinarea (apasand tasta End Exam sau incepand o noua examinare), nu mai puteti modifica informafille pacientulul. 5. Selectati un element dintr-o lista ce poate fi configurata pentru cele patru cdmpuri ale ferestrei Patient Identification: — Selectati Performed by, Referring Physician, Study Description, sau Physician of Record din meniul vertical corespunzator sau tastafi litere in cmp pentru a trece a o intrare existenta din lista. — Selectati Add New din meniul vertical; introducefi text, si apasafi tasta Enter. Noul nume este adaugat in mod automat in lista. 6. Faceti clic pe OK. + Daca introduceti un nume, dar nu afi introdus un MRN, acesta este generat automat pe baza orei si datei curente. + De fiecare dat cAnd modificati presetarea, este creaté o noua examinare pentru pacient si examinarea curenta este Inchisa. + intro examinare obstetrica, dacd cunoasteti data estimata a nasterii, introduceti mai intai aceasta informatie. Sistemul cu ultrasunete va calcula apoi valorile pentru LMP, GA(LMP) si EDC(LMP). Daca dorifi, puteti evita apoi valorile in aceste campuri. + Daca ati introdus data LMP in cazul unei examinari obstetricale, sistemul calouleaz’ automat si afigeazA valorile EDC (LMP) si GA(LMP). Configurarea Patient Identification Puteti configura in avans datele Study Description, Performed by, Referring Physician si Physician of Record Pentru a configura datele Patient Identification 4. Apasati Setup. 2. In fereastra Setup, faceti clic pe optiunea System. Manual uikzstrusi HO? azeseraaera1 | 167 Elec ue sit NOTE 3. Selectati Patient ID pentru a deschide fereastra Patient ID Configuration. Pentru a seta datele Study Description, Performed by, Referring Physician si Physician of Record: — Selectati Use MWL Information pentru a utiliza datele pacientului din Modality Worklist. Aceasta este setarea implicit pentru Study Description si Referring Physician daca dispuneti de Modality Worklist. - Selectafi DICOM Tag Info pentru a afisa elementele din serverul MWL ce vor fi utilizate pentru popularea cdmpului din fereastra Patient Identification - Selectati Select from a list pentru a selecta intrarea dintr-o lista ce poate fi configurata, Aceasta este setarea implicit dacd nu dispuneti de Modality Worklist. Select from a list este intotdeauna setarea implicité pentru Performed by. Trebuie sd selectafi manual Use MWL Information daca site-ul dvs. utilizeaza serverul MWL pentru a atribui anumif utilizatori fiecdrei examina Daca nu este configurat niciun server MWL, Use MWL Information apare estompat. Daca nu este activata optiunea DICOM, caseta de selectare (cu text) gi butonul DICOM Tag Info sunt ascunse. Physician of Record ufiizeazd intotdeauna o lista. Use MWL Information nu este o opfiune disponibila pentru acest element Pentru a modifica o lista editabila, selectati Edit List si: — Pentru a adauga o nou’ intrare in Current List, introduceti de ta tastatura textul gi apasati Enter. — Pentru a sterge un element din Current List, apasati Delete. — Pentru a adauga un element in Current List, facefi clic pe Add->. — Pentru a sorta elementele de la A la Z, faceti clic pe Sort A>Z. — Pentru a sorta elementele de la Z la A, faceti clic pe Sort Z->A Manvalluitzatonis HO7 162 4535 614 48724 L, Efectuaroa unoi examinsit NOTA Nu se pot sorta decat caractere alfabetice si cifrele de la 0 la 9. Nu puteti sorta caractere chinezesti, japoneze sau rusesti. — Pentru a importa o lista de pe un mediu amovibil, faceti clic pe Import List. A Import List trebuie sd fie un figier .txt codat unicod. — Pentru a adauga valorile implicite din fabrica pentru Study Description in Current List, faceti clic pe Add Factory Defaults. 4 _—___—— Numai Study Description are o lista cu valori implicite din fabrica. 6. Faceti clic pe OK. NOTE + Modificarile datelor de identificare ale pacientului sunt aplicate In mod automat presetarii DICOM curente cand este selectat Patient ID din setari. + Ca de obicel, se afigeazé Modify current or create new DICOM preset cand este selectat Patient ID din setarea DICOM. + Se pot lista pana la 30 de intrari in lista Study Description; 50 de intrari in lista Performed By; 30 de intrari in lista Physician of Record; si 300 de intrari in lista Referring Physician By. Utilizarea listei cu modalitati de lucru Inainte de a utiliza facilitatile Modality Worklist, trebuie sa specificati un server Modality Worklist. Modality Worklist este 0 componenta a optiunii DICOM Networking. > Pentru a utiliza Modality Worklist 4. Apasati Patient pentru a deschide fereastra Patient Selection. Modality Worklist afigeaza pacientii programati. 2. Infereastra Patient Selection, faceti clic pe antetul unei coloane pentru a sorta Modality Worklist dupa nume, ora examinarii sau alta categorie. Manvollutlizstorukt HO7 ‘asapereanrat 163 Wb ae \ Etch cnn 3. Dacd este necesar, cautafi pacientul, Pentru informatii suplimentare privind cautarea Pacientilor, consultati_ ,Using Modality Worklist” in Help. 4. Efectuati una din urmatoarele operati ~ Gelectati pacientul, Faceti clic pe numele pacientulu gi faceti clic pe OK sau apasati Patient. Fereastra Patient Identification se deschide si este populata cu informatii despre pacient. Putefi edita si salva ~ acd numele pacientului nu apare in fereastra Patient Selection, facefi clic pe Manual Entry. Se deschide o fereastid Pationt Identification goala. introducefi datele despre pacient asa cum este descris| in Introducerea manual. a datelor despre pacicnt (fara Modality Worklisty” la pag. 160. Selectarea unui transductor sia unei presetari Daca sunt conectate Ia sistem mai multe transductoare, apasati Txder pentru a selecta transductorul activ. De fiecare dat cand apasati Txder, transductorul activ. La pornirea sistemului este activ ultimul transductor pe care |-ati utilizat, in cazul in care acesta inca mai este conectat. Altfel, este activ transductorul din conectorul cu cea mai inal pozitie. Inainte de a tncepe o examinare, verificati pentru a vedea daca presetarea Corectd este activa. Daca nu este, selectati presetarea corespunzatoare > Pentru selectarea unei presetari 1. Apasafi Preset. Apare un meniu cu tipul de examinare curent in partea superioara si {cate presetariie pentru acel tip de examinare listate. Presetarile pe care le-afi creat apar deasupra presetairiior implicite. 2. Dace dort sd selectatio presetare a unui tip diferit de examinare, facefi clic pe tipul examinare in partea superioar’ a meniului si apol faceti clic Pe tipul de examinare corespunzator. Apare o lista de presetari ale noului tip de examinare. 3. Utilizati bila de comands pentru a evidentia presetarea doritd si apasati tasta Enter sau tasta Select. Manualu! utzatorulsi HO7 4535 614 48721 Hol Won Tl Th not tl care wel cin Modurile imagistice Sistemul dumneavoastra cu ultrasunete ofera un set de moduri imagistice pentru a se adapta la o vatietate de aplicatil imagistice. Unele moduri afigeazA o imagine in tonuri de gfi in direct. Altele sunt moduri Doppler pentru a evalua cantitatea sau directia fluxului sangvin si informatiile spectrale. ed NOTA + ‘Anumite moduri sunt disponibile pentru sistemu! dumneavoastra numai daca optiunea corespunzatoare a fost achizitionata si instalata Utilizarea modului 2D Utilizati meniul modului 2D pentru a regla dimensiunea imaginii 2D setarile pentru energie, focusarea, [atimea imaginii, densitatea, setarile de amplificare a marginilor, setarile tisulare, rata cadrelor si orientarea imaginii. inainte de a incepe o examinare, trebuie s& introducefi informatille despre pacient Pentru a utiliza modul 2D 1. Apasafi tasta 2D. 2. Utilizati urmatoarele comenzi pentru a optimiza imaginea — Comanda rotativa 2D GAIN = Tastele Depth si Focus = Comenzile cu cursor LGC si TEC — Porniti si opriti XRES dupa cum este nevoie — Porniti si opriti SonoCT dupa cum este nevoie 3, Pentru a modifica aspectul imaginii dumneavoastra, folositi tastele programabile. 4. Pentru a modifica setarea pentru optimizarea 2D, apasati tasta 2D Opt. 5. Daca utilizati un transductor liniar, utilizati comanda rotativa Angle pentru a directiona imaginea 2D. 6. Pentru a iesi din modul 2D, apasati tasta pentru oricare alt mod imagistic. Manat wizatru HO7 4535 614 48721 165 ects exit Adnotari Puteti adnota o imagine cu un grafic marcaj anatomic care indica regiunea anatomica pe care o scanati. De asemenea, puteti s& adaugati la o imagine etichete si sageti. Pentru informatii suplimentare cu privire la utilizarea Quick Text si plasarea de etichete si marcaje pe ecranul imagistic, consultati subiectul Annotation” din Help. Utilizarea Quick Text Puteti plasa oricand text pe ecranul imagistic fara s& apasati tasta Text sau tasta Cale. Pur si simplu repozitionati cursorul cu cele patru taste sageata si incepeti tastarea Plasarea unei etichete pe ecranul imagistic Puteti plasa o etichetd pe ecranul imagistic prin apasarea tastei Text. > Pentru a plasa o eticheta pe ecranul imagistic utilizand tasta Text Apasati tasta Text. 2. Utiizati bila de comanda pentru a pozitiona cursorul in locul in care doriti s4 apara eticheta. 3. Apasati tasta Select pentru astfel incat este evidentiat Label in coltul inferior din dreapta al ecranului de imagistica. 4. Deplasati bila de comanda in sus si in jos pentru a vizualiza optiunile de etichete. 5. Pentru a fixa eticheta, apasati tasta Enter. miannrannnnngnan Plasarea unui marcaj anatomic pe ecranul imagistic > Pentru a plasa un marcaj anatomic si o pictograma pentru transductor pe ecranul imagistic Apasati tasta Marker. Pe ecranul imagistic apare un marcaj anatomic $i 0 pictograma pentru transductor. Manual vtieatoues HOT 168 4535 614 48721 Ton Croan toni Utilizarea aparatului video Toate functile aparatului video pot fi controtate numai de pe panoul anterior al acestuia. NOTA Oprifi redarea cu aparatul video inainte de a opri sistemul. > Pentru a utiliza aparatul video 4. Pentru a introduce o caseta video, introduceti-o in fanta din partea anterioara a aparatului video pana cand este tras in interiorul unitati 2. Pentru a utiliza toate functiile aparatului video, folosifi comenzile de pe panoul anterior al acestuia. (Consultati instructiunile de utiizare ale producatorului). Imprimarea Puteti imprima rapoarte si imagini cu un singur cadru la o imprimanta locald, instalat& de obicei in sistem, sau la imprimante DICOM in retea. imprimanta poate fi o imprimanta video de tip color, o imprimanta video de tip alb-negru sau o imprimanta de rapoarte. Pentru imprimarea imaginilor sunt disponibile doua comenzi, Printt si Print2. Aceste comenzi se gasesc pe panoul de comanda. in configurari, putefi asocia aceste comenzi separat la imprimante video. Imprimarea rapoartelor este asociat& cu o singura imprimanta de rapoarte, dedicata. Review In timpul sau dupa o examinare, puteti utiliza Image Review pentru a examina si compara imaginile fixe si buclele achizitionate in timpul ‘examinarii. Puteti vizualiza imagini, sterge imagini dintr-o examinare, edita bucle si finaliza examinarea. Gudbubddud ddd ddd — NOTA Nu puteti sterge imaginile dintr-o examinare activa. Manual ulizatorsul HO7 assserecera; 107 FED 2212120 uns nein Puteti trimite imagini din Image Review la dispozitive compatibile-DICOM = din retea sau le puteti exporta pe un CD, DVD, sau pe un dispozitiv de Ae Stocare USB. Puteati efectua masurdtori si adnotari in Image Review. _ Modificarile si adnotarile realizate in Image Review nu sunt salvate = impreuna cu imaginea decat daca veti continua sau edita examinarea inceperea Intrafi in Image Review atunci cnd efectuati una din urmatoarele actiuni + Apasati tasta Review. * Apasaii tasta Acquire (daca ati selectat caseta Switch to Review after acquire completes din fereastra de configurari Acquisition). * Achizitionati toate buciele Pentru vizualizare sau o etapa dintr-un studiu de ecocardiografie de efort. in Image Review, apasati oricand tasta Select pentru a vizualiza optiunile care sunt disponibile pentru dumneavoastra. Pentru a selecta o optiune, utiizati bila de comanda pentru a evidentia optiunea si apasati tasta Enter. a Specificarea aspectului In fereastra Image Review, Puteti vizualiza o singura imagine sau cateva imagini intr-un format de gril, numite imagini in miniatura. De asemenea, Puteti vizualiza o singura imagine pe tot ecranul fara bare de derulare. > Pentru a vizualiza imagini in miniatura atunci cand vizualizati © singura imagine Faceti clic pe Br > Pentru a vizualiza 0 singura imagine atunci cand vizualizati imagini in miniatura Efectuati una din urmatoarele operatil: ~ Facefi dublu-clic pe o imagine. ~ Deplasati cursorul deasupra unei imagini, apasati Enter si apoi faceti clic pe Play. ~ Pentru a vedea o imagine pe tot ecranul fara bare de derulare, faceti clic pe fail Manual utiztorsi HO7 168 +4535 614 48721 IAAAAAW aT Tn etc ei oants = Achizitionarea imaginilor si a buclelor Puteti achizitiona un singur cadru sau o secventa cineloop. Bucla sau =a cadrul sunt salvate in examinarea pacientului. Daca este pornita optiunea Automatic DICOM Export, imaginile sunt exportate automat in retea = atunci cnd apdsati tasta Acquire, > Pentru a achizitiona o imagine Apasati tasta Freeze si apoi apasati tasta Acquire. > Pentru a achizitiona o bucla Apasati tasta Acquire in modul imagistic in direct sau in Quick Review. Pentru mai multe informatii referitoare la achizitionarea de imagini si bucle, consultati ,Imaging Basics’ din Help. Masurare si analiza Sistemul cu ultrasunete accept un numar de masuratori si de metode de cuantificare. Masuratorile principale raporteaz& dimensiunea, viteza sau durata datelor imagistice. Datele imaginii pot fi incluse Intr-o imagine ultrasonicd 2D, intr-o regiune fizio, intr-un traseu in mod M sau intr-un traseu spectral Doppler. Precizia unei masuratori depinde, intr-o oarecare masur&, de abilitatea operatorului. Masuratorile necesita informati referitoare la scalare. Aceasta impiedic& realizarea determinarilor in cazurile in care imaginile fixe in modurile Doppler sau M nu includ informatii de scalare in datele traseului sau in cazurile in care buclele de imagini importate utiizeaz’ parametrii de scalare diferiti, Datele imaginilor 3D in mod liber nu sunt calibrate si nu includ informatii de scalare. Masuratorile trebuie etichetate pentru ca rezultatele sa apara in raportul pacienfilor. Masuratorile neetichetate si primitive apar in rezultate dar nu sunt pastrate, cu exceptia cazului in care sunt asociate cu 0 masurdtoare etichetata. Manual utkzatoii HO7 (4535 614 48721 169 NOTA tena uteri Masuratorile si calculele etichetate sunt stocate in datele gi raportul pacientului. Informatiile sunt etichetate in conformitate cu eticheta masuratorilor sau a calculelor. In cadrul raportului, informatiile sunt organizate dupa pachetul de calcule. Valorile afigate pot fi rezultatul unor masuratori multiple. Raportul afigeazi metoda utilizata pentru a selecta rezultatul vizualizabil, acesta poate fi ultimul, minim, maxim sau mediu. De asemenea, puteti edita datele din raport. Masurdtorile si calculele derivate incluse in pachetele de calcul se bazeaza pe referinte medicale. Pentru informatii suplimentare, consultati Help. Asigurati-va ca la identificarea punctelor specifice de masurare pe o imagine respectati practicile medicale curente. XEfectuarea unei masuratori de distanta 2D © masuratoare de distanta 2D utilizeazé doua riglete pentru a masura lungimea unei linii drepte dintre doua puncte. Puteti seta afigarea liniei din configurarile Measurements. > Pentru a efectua o masuratoare de distanta 2D 4. Obfineti imaginea 2D pe care doriti s8 o masurati si apasafi Freeze. 2, Apasati Caliper. 3. Utilizati bila de comanda pentru a pozitiona rigleta la primul punct al masuratorii. 4. Apasati Enter pentru a fixa prima rigletd si a afiga a doua riglet. 5. Utilizati bila de comand pentru a pozifiona a doua rigletd la al doilea punct al masuratorii si apasafi Select. Rezultatele se actualizeaz’ ca distanta dintre cele doua riglete 6. Apasati Select pentru a comuta intre punctele fixate pentru masuratoare si ajustati pozitia dupa cum este necesar. Pentru a incheia masuratoarea, apasati Enter. Maral zara HOT 170 +4535 614 48721 Efectuaree unei examina Efectuarea unei masuratori etichetate Pe masura ce efectuati masuratori etichetate, rezultatele masuratorilor apar in caseta cu rezultate de pe ecranul imagistic si masuratorile sunt salvate in raport. > Pentru a efectua o masuratoare etichetata 1. Apasafi tasta Calc. Apare meniul Measurements sau meniul Calculations. . Daca este afisat meniul Calculations, apasati tasta programabila Menu pentru a afiga meniul Measurements. In meniul Measurements, presetarea curenta apare in partea de sus $i © listé de masuratori apare jos. Utiizati bila de comanda pentru a evidentia masuratoarea pe care dori A 0 efectuati si apasati tasta Enter sau tasta Select. Pe imagine apare un cursor reticul. . Efectuati masuratoarea. Efectuati una din urmatoarele operatii _— Pentru a aproba masuratoarea gi a efectua o alta, apasali tasta Caliper. — Pentru a aproba masuratoarea si a iesi din Measurements, apasati tasta Enter. Masuratorile se modific’ in alb pentru a indica faptul c& au fost finalizate. Manual! utzatorul HOT 4535 614 48721 71 ctectamn ui oanett Obtinerea rezultatului unui calcul Caloulele utiizeaz doud sau mai multe méasuratori. Masuratorile necesare sunt grupate sub calcul. Daca o masuratoare a fost deja efectuata, eticheta = acesteia este marcata cu un marcaj de selectare. ~ > Pentru a obfine rezultatul unui calcul — 41. Obtineti imaginea pe care doriti s4.o masurati si apasati Freeze. 2. Apasati Cale. ke 3, Selectali calculul pe care dorifi s 11 adaugati. Masuratorile necesare ae pentru caloul apar in meniu. be 4, Selectati si realizati fiecare masuratoare. ee e— jaar o- Finalizarea unei examinari De fiecare dati cand ati terminat o examinare, trebuie s& incheiafi examinarea pentru a salva imagini, rapoarte si alte date ale examinairi Nu veti putea incheia examinarea pana cand sistemul nu salveaza datele examinarii pentru examinarea curenta. (Sistemul salveaza datele examindrii atunci cand achizitionati o imagine.) incheierea unei examinari stocheaz& toate datele examinarii, goleste datele din fereastra Patient Identification si pregateste sistemul pentru examinarea urmatoare. AVERTISMENT ————_—_____———_* Daca nu incheiati examinarea curenta inainte de a incepe una noua, exist posibiltatea ca datele s& fie achizitionate si stocate sub un nume gresit al pacientului. Daca oprifi sisteriul fara s& terminafi examinarea, sistemul va intrerupe examinarea inainte de inchidere. > Pentru terminarea unei examinari 4. Cand examinarea este finalizata, apasati tasta End Exam de pe tastatura. Sistemul va solicit salvarea modificarilor. 2. Pentru salvarea modificéirilor, faceti clic pe Yes. Manga utzstoru HOT 172 4536 614 48721 8 Transductoare Transductoarele pe care le selectati reprezinté cel mai important factor pentru calitatea imaginii. Imaginea optima nu poate fi objinuta fara transductorul corect. Sistemul este optimizat pentru _utilizare cu transductorul ales de dvs. Sistemul limiteazé temperatura de contact cu pacientul la 43 de grade Celsius si valorile emisiilor acustice la limitele respective enuntate de U.S. Food and Drug Administration (Administratia bunurilor de consum $i amedicamentelor din S.U.A). Software-ul de protectie energetica protejeaza impotriva aparitiei situatiilor de supra-tensiune. In cazul in care software-ul de protectie detecteaza o situatie de supra-tensiune, curentul aferent la transductor este oprit imediat, prevenind supraincalzirea suprafetei transductorului si limitand emisiile acustice. Validarea acestui software de protectie energeticd este efectuaté in timpul functionari normale a sistemului. an Este important s8 intelegeti cum s& conectati, deconectati si sa selectati transductoarele si cum sa utilizafi gestionarea cablurilor de pe caruciorul sistemului } Wo ud Alegerea transductorului Dacd sunt conectate la sistem mai multe transductoare, apasati Txder pentru a selecta transductorul activ. De fiecare data cand apasati Txder, un transductor diferit devine activ si este afigata eticheta pentru transductorul activ. La pornirea sistemului este activ ultimul transductor pe care ati utilizat, incazul in care acesta incd mai este conectat. Altfel, este activ transductorul din conectorul cu cea mai inalta pozitie. tri wd l Manual ueatorui HOT (4535 614 48721 173 eee etricicict Eh ree Optiunile clinice si transductoarele Optiunile clinice sau aplicatiile pentru fiecare transductor disponibil de sistem sunt listate aici (Tabelul 8-1). Tabelul 8-1 Transductoarele sistemului si optiunile clinice acceptate Transductor ™ a Opfiuni clinice 15-6L intraoperatorie, musculoscheletala, pediatric’, vasculard periferica, parti mici C5-2 Abdominala, ginecologica, obstetrica, pediatrica, vasculard perifericd cé-3 [Abdominala, ginecologic&, obstetrica, pediatrica, vasculara periferica, parti mici C8-4v GIN, OB CBS ‘Abdominal, cardiacd fetal, ginecologica, cap = nou-nascuti, pediatric si vasculara periferica D1914C Cardiologie eee D5009V Vasculara periferica a E6509 Obstetrica, prostatd, transvaginala eee 112-3 Abdominala, carotidiana, musculoscheletala, pediatrica, vasculara periferica, parti mici i 12-5 50 mm_ Abdominala, carotidiané, musculoscheletala, pediatrica, vasculara periferica, parti mici S42 ‘Abdominala, cardiaca adulfi si pediatrica, obsteti ce vasculara periferica, Doppler transcranial (TCD) — ‘S6-2mpt TEE la adulfi si copii ca 38 Abdominala, ginecologica, obstetrica, cardiac& = adulti si copii, cap nou-nascufi, vasculara periferica aa ‘S12 Intraoperatorie, cap copii si nou-nascufi, cardiaca —_— pediatrica coe TéH TEE la adulti si copii oe 174 Manual! utlizetoruii HO7 4595 614 48721 NOTE ronstcoe + Philips recomanda sa utilizafi numai transductoarele TEE OmniPlane Ill la pacientii ce cnt&resc cel putin 25 kg (55 livre). + Transductorul S6-2mpt este compatibil dar nu este comercializat ‘impreund cu sistemul. Uo dd ddd ddd da u l {ntretinerea transductoarelor Transductoarele necesita ingrijire, curatare si manipulare adecvate. Ingrijirea normala include inspectarea, curatarea, precum si dezinfectarea sau sterilizarea atunci cand este nevoie. Pentru informatii complete cu privire la curatarea gi dezinfectarea transductorului gi utilizarea gelurilor de cuplare acustica, consultati ,Ingrijirea si intretinerea transductorului” la pag. 257. Artefacte acustice Transductorul adauga propria semnaturé la informatiile ecografice sub forma efectelor de latime ale fasciculului, limitarilor de rezolutie axiala si caracteristicilor de frecvent&. Optiunile pentru comenzi, selectate de sonografist, care pot afecta amplificarea, procesarea semnalulu si afigarea semnalului ecografic pot duce fa diferente semnificative ale aspectului afigat al datelor ecografice. Urmeaza o scurta prezentare a artefactelor acustice. Intelegerea substratului fizic al producerii semnalelor afigate pe imaginile ultrasonice ajuta la minimalizarea artefactelor pe imagini si la interpretarea rezultatelor examinarilor. Un artefact este un ecou afigat intr-o pozitie diferiti faja de cea corespunzatoare corpului care o reflect din organism. Artefactele pot fi determinate de proprietatile tesuturilor care se interpun. Artefactele pot fi cauzate de perturbarile exteme, de reverberatii, de reflectarile pe mai multe ci sau de echipamentul gresit reglat. De asemenea, ele pot fi determinate de geometria fasciculului de ultrasunete si de schimbarile neobigntite ale intensitatii fasciculului. Artefactele si manifestarile acestora sunt enumerate mai jos, find prezentate si cdteva definitii ale diverselor artefacte. Menvaluuttastorui HOT (4535 614 48721 175 Eh orestne : + Obiecte adaugate afigate ca puncte mici, ingrosare pe sectiune, reverberatii, imagine in oglind’, coada de comet sau inel in jos = + Absenta unor obiecte din cauza rezolutiei sabe + Luminozitate incorecta a unui obiect din cauza fenomenelor de umbrire sau amplificare + Amplasare incorect& a unui obiect din cauza refractiei, reflectarilor pe mai multe cai, lobilor laterali, lobilor reticulari, erorilor de vitez& sau ambiguitati intervalului + Dimensiune incorect& a unui obiect din cauza rezolutiei slabe, refractiei a sau erorii de viteza a + Forma incorecta a unui obiect din cauza rezolutiei slabe, refractiei sau erorii de vitezi Saturatia acusticd apare atunci cand semnalele receptionate ating © limit& maxima de amplitudine a sistemului. In acel punct, sistemul nu mai poate distinge sau afiga intensitatile semnalului. in punctul de saturatie, cresterea valorilor de intrare nu va determina cresterea emisillor. — Aliasing apare atunci cand frecventa Doppler detectat depaigeste limita Nyquist. Este caracterizaté pe afigajul spectral prin valorile maxime ale z semnalului Doppler care ies din ecran, in sus sau in jos, si continua apoi de cealalta parte a liniei de referint&. Pe afisajul color se observa o schimbare imediaté a culorii de la o limita Nyquist la alta. Coada de comet este o forma de artefact prin reverberatie produs atunci cand doua sau mai multe obiecte care refiecta puternic fasciculul sunt aproape unul de altul si au 0 viteza mare de propagare. In acest caz, sunetul nu parourge traseul la obiectul reflector gi inapoi la transductor; se produce un ecou liniar puternic la obiectul reflector si se extinde mai profund decat acesta. Amplificarea reprezinta o amplitudine relativa crescuta a ecourilor, determinate de interpunerea unei structuri cu atenuare sc&zuta. ‘Amplificarea focal, cunoscuta si sub denumirea de focal banding, reprezinta cresterea intensitatii in regiunea focala, care apare ca o albire a ecourilor de pe ecran. Manual! iestoru HOT 176 4535 614 48721 — dududo dub dd ddd deded Trneauetoo [EB ‘Semnalul parazit de imagine in oglinda este cel mai frecvent intainit in jurul diafragmului, acest artefact apare de la un sunet care se reflecta de la un alt reflector si inapoi COglindirea este aspectul artefactelor pe un afigaj spectral atunci cand ru existé 0 separare corespunzatoare ale canalelor de procesare ale semnalelor expediate gi receptionate, In consecint&, semnalele puternice de la un canal se oglindesc in celalalt. Artefactele de pozitionare pe cai multiple gi de refractare descriu situatia in care caile spre si de la un obiect refleotor sunt diferite. Cu cAt mai mult ti ia sunetului sa traverseze spre sau de la un reflector, cu atat Tai mare este eroarea axial a pozitionarii obiectului reflector (distant qrescut3). Erorle de refractare gi de pozifionare pe cai multiple sunt in mod obignuit relativ mici si contribuie mai curand la degradarea general a imaginii, decat la erori majore de localizare a obiectulul. Erorile vitezei de propagare apar atunci cand valoarea vitezel de propagare, estimata de sistemul cu ultrasunete, nu este corecta. Daca viteza efectiva este mai mare decat cea presupusa, distanta calculata la un Sbioct reflector este prea mica si acesta va fi afigat prea departe fata de transductor, Eroarea de vitez poate determina afigarea unel structuri cu dimensiuni si forma incorecte. Ambiguitatea intervalului poate aparea atunci cand reflectarile sunt teceptionate dupa ce este transmis urmatorul impuls. In imagistica cu ultrasunete se presupune cA pentru fiecare puls produs sunt receptionate toate reflectarile Inainte ca urmatorul puls sa fie emis. Sistemul cu utrasunete calculeaza distanfa pana la un obiect reflector din timpul de receptionare a ecoului, presupunaind oA toate ecourile au fost generate de uitimul puls emis. Profunzimea maxima care poate fi redata imagistic fara ambiguitati de c8tre sistem determina frecventa maxima de repetare a pulsurilor. Manvelu utizatorut HOT 4535 614 48721 77 Eh ets : Reverberatia este receptionarea confinué a unui anumit semnal mai curand din cauza reverberatiei, decat a reflectarii de la o anumita interfata acustica. Acest fenomen este similar cu efectul creat de ogiinzi amplasate pe perefi opusi atunci cdnd un obiect, de exemplu un cap, este pozitionat intre oglinzi. Imaginea capului este refiectata inspre si dinspre cele doud oglinzi la infinit, creand iluzia optic de mai multe capete. Reverberatille sunt usor de identificat, deoarece sunt afisate pe ecran la distanta regulata Dispersarea reprezinté unde sonore difuze, de joasd amplitudine, care apar atunci cand interfafele tisulare reflect o energie acusticd mai mic decat lungimea de und. in ultrasonografia diagnostica, semnalele Doppler provin in principal din energia acustica dispersata de hematii. Umbrirea este reducerea amplitudinii ecoului provenit de la obiectele Tefiectoare care sunt situate in spatele unei structuri puternic reflectoare sau atenuante. Acest fenomen apare atunci cdnd se scaneaza o leziune sau 0 structura cu o raté de atenuare mai mare decat cea a tesutului inconjurator. Leziunea determina o scadere a intensitafii fasciculului, ceea ce determina o scddere a semnalelor ecografice provenite de la structurile din spatele leziunii. In consecinta, pe ecran se formeaz& un nor intunecat in spatele imaginii leziunii, Acest nor, sau umbra, este util ca indiciu de diagnostic. Lobii laterali (la transductoare cu un singur element) si lobii reticulari (la transductoare cu matrice) determina afigarea incorect& intr-o pozitie laterala a obiectelor care nu se afla in fafa transductorului. Punctele mici apar ca texturd tisulard aproape de transductor dar nu corespund difuzarii in fesuturi. Sunt produse de interfajele undelor ultrasonice si au ca efect o degradare generala a imaginii, Largirea spectrala este un fenomen care apare atunci cand numérul componentelor de frecventa purtatoare de energie Fourier creste la un moment dat in timp. Ca si consecinta, afisajul spectral este largit. Largirea spectral poate indica fluxul perturbat cauzat de o leziune gi din acest motiv este important din punct de vedere diagnostic. Totusi, largirea poate rezulta gi din interactiunea dintre dimensiunea fluxului si a volumiului proba, iar in acest caz este un semnal parazit. Manvolu siatorut HOT 178 4535 614 48721 i 1 Trnsauctooe EB Artefactele de vitezi a sunetului apar in cazul in care calea de propagare a sunetului la un obiect reflector trece parfial prin os si viteza Sunetului este mai mare decat in tesutul moale obignuit. Vor fi produse artefacte de inregistrare a pozitiel ecoului. Obiectele reflectoare apar mai aproape de transductor decat sunt de fapt din cauza acestei viteze sporite a sunetului, rezultand un timp mai scurt de transmitere a ecoului decat in cazul cailor care nu intersecteazé fesutul osos. Artefactele acustice in imagistica 3D ea a a Artefactele de achizitionare, redare i editare sunt specifice imaginilor de volume 3D. Artefactele de achizitionare sunt legate de miscarea pacientului, de deplasarea organelor sau de erori de detectare a po: ie. Attefactele de redare includ eliminarea structurilor prin limitarea marginilor Tegiunii de interes, crearea unor praguri care elimina structurile $i ariefactele structurilor adiacente care adauga informatii suplimentare sau ascund structuri. Artefactele de editare sunt determinate de datele sterse dintr-o imagine redata. Artefactele Color si Color Power Angio legate de amplificare pot ficonfundate, de asemenea, in imaginile redate. Artefactele Color si power Doppler legate de amplificare i semnalele parazite instantanee pot fi confundate, de asemenea, in imaginile redate. C&derea gi umbrirea sunt prezente in imagistica 3D desi sunt mai dificil de recunoscut din cauza apanitilor diferite si nefamiliare. Umbrirea acustica si alte artefacte pot arata foarte diferit atunci cdnd sunt afigate in volume 3D gi este posibil sa fle mai greu de recunoscut decat in imagistica standard 2D. Prin achizifionarea datelor din orientari multiple se pot evita acest tip de artefacte. ‘Artefactele de amplificare si directionale pot fi si ele prezente in imagistica 3D Artefactele de amplificare sunt in principiu legate de utifizarea unei amplficari excesive, determinand aparitia in imaginea 3D a unor modele de colorare aleatorii care pot fi interpretate ca semnificative din punct de vedere diagnostic. Al bl HS ah at Ll dl i A r " ji Pr Manvah testo HOT 4535 614 48721 179 Artefactele directionale se datoreaz’ fenomenului de aliasing sau confuziei directionale: Intervalul de velocitati trebuie reglat in mod corespunzator $i trebuie intelese relatiile dintre orientarea transductorului gi vectorul de flux. Artefactele cu deficit de membre sunt specifice imaginilor de volume 3D In unele examinari, a fost evidentiata absenta partiala a unor oase ale membrelor fetale. O explicatie pentru membrele lips a fost umbrirea cauzata de structurile scheletice adiacente. Corectarea acestui artefact de deficit al membrelor poate fi realizaté prin schimbarea_pozitiei transductorului gi a planului de achizitie a imaginii. Artefactele de migcare in volumele 3D pot fi determinate de migcarea pacientului, deplasarea fatului, migcdirile cordului si deplasarea structurilor adiacente. Migcarea pacientului poate produce artefacte instantanee care ‘sunt mai putin evidente in imaginile 3D, spre deosebire de imagistica 2D. Artefactele de pseudofisuri si pseudoingustari pot fi legate de artefactele de deficit al membrelor. Unele studii au aratat de asemenea ca artefactele pot fi prezente in imagistica 3D a fefei fatului. Recunoasterea existenfei pseudofisurilor fetei fatului si a pseudoingustérii coloanei vertebrale fetale poate ajuta ultrasonografistul sa Infeleaga si sa identifica aceste artefacte. Ca gi in cazul imagisticii 2D, este important verificarea prezumtivelor defecte fizice utiliz4nd imagini suplimentare gi alte modalitati eee q \ Artefactele de rezolutie, atenuare si propagare sunt frecvente in imagistica 3D Examinarea atent& a imaginilor 2D este necesara pentru identificarea si excluderea acestor tipuri de artefacte din imaginea de volum 3D. invelitori pentru transductor Inveiitorile sterile pentru transductoare sunt necesare in cazul procedurilor intraoperatorii si biopsillor. Sunt recomandate utilizarea invelitorilor de protectie in cazul procedurilor —_transrectale, _intravaginale sitransesofagiene; invelitorile de protectie sunt obligatorii in China si Japonia. Philips recomanda utilizarea invelitorilor certificate. Pentru procedurile de utilizare a invelitorilor pentru transductor, consultati instructiunile furnizate cu invelitorile Eee) Manvalutizatoruul HOT 180 (4535 614 48721 Transauctooe AVERTISMENTE © Latexul este ufilizat in mod obignuit la invelitorile comercializate pentru a ajuta la prevenirea infectilor in aplicatile imagistice transesofagiene intracavitare si intraoperatorii si pe parcursul biopsiilor. Examinati ambalajul pentru a determina prezenfa latexului. Studiile au demonstrat c& pacienfii pot prezenta reactii alergice fata de latexul din cauciuc natural. Consultafi .Avertizarea medicala FDA cu privire la latex” la pag. 48. in aplicatiile neurochirurgicale, transductoare sterilizate trebuie utilizate cu gel steril precum gi o invelitoare sterilé apirogena. Daca invelitoarea sterilé a transductorului este compromisa in timpul unei aplicatii intraoperatorii ce implic& un pacient cu boala Creutzfeldt Jakob, urmati recomandarile descrise in ,Ingrijirea gi intrefinerea transductorului” la pag. 257. invelitorile pentru transductoare sunt de unica folosinta si nu trebuie reutilizate Dacé 0 invelitoare este taiati sau contaminata inainte de utilizare, sonda trebuie curataté si dezinfectata, dupa care se instaleaza 0 noua invelitoare sterild. Instalarea si curatarea mAnerului ergonomic ‘Scanarea repetat cu ultrasunete a fost asociat& cu aparitia sindromului tunelului carpian (CTS) gi a leziunilor de solicitare repetata. Pentru informatii suplimentare, consultati ,Leziuni de solicitare repetata” la pag. 70. Philips ofer un maner glisant reutilizabil, care asiguré optiuni alternative de prindere pentru transductoarele $8 si S4-2. > Pentru instalarea manerului ergonomic 1. Introduceti cablul prin fanta in maner. 2. Aliniati fanta cu indicatorul de orientare 3. Introduceti capul transductorului in maner. Manual! uifestoruhi HO7 4535 614 48721 181 EE evestctoae > Pentru a curata manerul ergonomic 41. Stergeti manerul cu 0 carpa moale uscata sau putin umezita in apa. Se poate utiliza apa cu spun, 0 solutie de alcool izopropilic 70% (spirt) ‘sau 0 solutie de clor 10%. 2. Indepartati reziduurile solutiei de curatat cu o carp moale, umezita in apa. Nu lasafi solutia de curatare s& se usuce pe maner. Depozitarea transductorului Acest capitol confine informatii privind depozitarea transductoarelor pe durata transportului si depozitarea zilnicd sau pe termen lung, Depozitare pe durata transportului Daca exist cutie de transport pentru transductor, aceasta trebuie folosita intotdeauna cAnd transductorul este transportat dintr-un loc in altul. Respectati aceste instructiuni pentru depozitarea corespunzatoare a transductoarelor pe durata transportului: + Asigurati-va ca transductorul este curat si dezinfectat inainte de a-| introduce in cutie pentru a evita contaminarea buretelui ce tapeteaza cutia de transport; Introduceti cu atentie transductorul in cutie evitand rasucirea cablului; inainte de a inchide capacul, asigurati-va cA nici o parte a transductorului nu este in afara cutiei; ‘impachetati cutia intr-un material de plastic prevazut cu bule de aer (invelitoare cu bule) gi apoi introduceti-o intr-o cutie de carton; Pentru a evita deteriorarea fibroscopului sau a mecanismului de ghidare a transductorului pentru TEE, nu indoiti si nu rasucifi fibroscopul flexibil intr-un cerc cu diametrul mai mic de 0,30 m (1 picior), Manual! tizatoruts HO7 182 (4595 614 48721 Transactoore EY Depozitarea zilnica si pe termen lung Respectati urmatoarele instructiuni pentru a va proteja transductorul: + Pastrati intotdeauna transductoarele in suporturile lor de pe partea lateral a sistemului sau, atunci cdnd nu le utilizafi, pe un raft fix montat pe perete; inainte de a depozita transductoarele, asigurati-va c& suporturile sunt curate. Pentru detalii privind curatarea sistemului, consultati ,Curatarea sistemului gi a echipamentelor ECG" la pag. 291; Evitati depozitarea transductoarelor in spatii cu temperaturi extreme sau in lumina directa a soarelui; Depozitati transductoarele separat de alte instrumente pentru a evita deteriorarea lor involuntara; In cazul transductoarelor pentru TEE, asigurati-vé ca extremitatea distala este dreapta si protejata inainte de a le depozita; Nu depozitati transductorul pentru TEE in cutia de transport, exceptand pe durata transportului; Inaintea depozitarii transductoarelor, asigurafi-va ca sunt complet uscate, Dacd este necesar sa uscafi lentilele transductorului dupa curatare, utilizati o carp moale si o miscare de tamponare in locul uneia de stergere; And depozitati transductoarele, folositi clamele de siguranté pentru fixarea cablului transductorului. Manual vitetoruul HO7 “4535 614 48721 183 Transductoare intracavitare Transductoarele intracavitare furnizeaz& imagini importante pentru investigatile obstetrice, ginecologice, urologice gi ale prostate! Transductoarele endovaginale si endorectale prezinta matrice imagistice distale, pentru a fumiza un camp larg vizual, element cheie pentru un diagnostic precis. Aceasta caracteristicé va permite s& luati in considerare intreaga imagine la realizarea unui diagnostic. ‘Acest capitol contine informatii refritoare la transductoarele intracavitare C8-4v i E6509, Operatorii transductoarelor intracavitare Pentru a utiliza un transductor intracavitar, trebuie sa fifi medic sau ecografist, pregatit corespunzator in tehnici intracavitare, in conformitate Gu standardele medicale relevante aprobate in prezent. De asemenea, Este necesaré o foarte buna familiarizare cu operarea in siguranfa, Ingriirea si intefinerea sistemului cu ulrasunete Philips HD7, precum si competenta in interpretarea imaginilor generate. Selectati pacientii pentru ‘examinarea intracavitara pe baza unui rafionament documentat. Siguranta pacientului Puteti contribui la garantarea siguranfel pacientului in momentul utilizar transductoarelor intracavitare prin: + Explicarea procedurii inaintea examinarii, + Verificarea transductorului in totalitate si testarea tuturor comenzilor jnaintea fiecdrei utilizari, Consultati lngrijirea gi intretinerea transductorului” la pag. 257; Utiizarea pe parcursul examinarii a echipamentului obligatoriu de protectie, precum invelitorile aprobate pentru comercializare; Consultat FAccesorii pentru transductoare intracavitare” la pag. 193; Introducerea si manevrarea corespunzatoare ale transductorulul; + Evitarea scurgeri apei sau a altor lichide in conectori transductorulu, in interiorul sistemului sau pe tastatura. Mai jos (Tabelul 9-1) sunt rezumate problemele privind siguranta pacientului, este descris modul de prevenire al acestora si sunt listate Capitolele din acest manual unde sunt oferite detali. Manual! uizstori HOT “seca 185 BEd reed none AVERTISMENT ———_———______ Pentru orice alt& nereguli care nu este listat, nu utilizati transductorul. Este posibilé aparitia unor consecinte importante. Contactati reprezentantul Philips. Epler errr racer ee eeEeereeeeeeeeeeee eee eee Tabelul 9-1 Rezumat asupra sigurantei pacientului Efect asupra Problema | _ pacientului Prevenire Consultati Defectiune | Traumatisme Inspectati transductorul wingrijirea $i mecanicd | severe, taieturi, _ inaintea examinarii, atat__| intretinerea sangerari, vizual c&t siprin palpare. _| transductorului” perforati | la pag. 257 Protocol de | Raspandirea Curatati si dezinfectati ingrijirea si curatare —_| afectiunii sau temeinic transductorul intretinerea insuficient | a bolii dupa fiecare utilizare. transductorului” Acoperifi transductorul cu | la pag. 257 0 invelitoare protectoare. Acoperiti sistemul imagistic cu husa de unica folosinta daca se suspecteaz sau se stie de existenta unor organisme patogene. Introducerea | Taieturi, Nu utilizati niciodata forta _Instructiuni sau sngerare, leziuni | la introducerea sau la pentru retragerea | ligamentare, retragerea transductorului. | examinarea incorecté_| perforatii intracavitara” la pag. 192 NOTA Sistemul cu ultrasunete si transductoarele prezentate in acest manual nu contin latex din cauciuc natural care s& intre in contact cu persoanele. Niciun transductor cu ultrasunete nu are in ccomponenta latex din cauciuc natural, find incluse aici transductoarele transtoracice, intraoperatorii gi transesofagiene. De asemenea, nu este utilizat nici pentru cablurile ECG Philips. Pentru informafii suplimentare, consultati Avertizarea medical FDA cu privire la latex” la pag. 48. Maru utizators HOT 186 4535 614 48721 Trensauctoreitracoviare Manipularea aparatului Inspectia corectA si meticuloas’, precum si manevrarea atenté a transductoarelor intracavitare sunt imperative pentru siguranta pacientului Situatiile descrise in acest capitol afecteazéi atat functionarea in siguranta cat si posibilitatea de a rezolva problemele mecanice in cadrul contractului de asistent& tehnicd sau in perioada de garantie oferita de Philips. Reparatille necesare in urma ufilzarilor necorespunzatoare nu sunt acoperite si pot fi foarte costisitoare, necesitand de multe ori completa dezasamblare si remontarea transductorului. Principalele tipuri de utilizare necorespunzatoare sunt + Taieturi si abraziuni ale izolatiei transductorului cauzate de instrumente ascutite cum ar fi bisturie, foarfeci sau pense; Dezinfectie a transductorului realizaté necorespunzator, determinand patrunderea lichidului in transductor; Defectiuni cauzate de cdderea transductorului pe 0 suprafata dura. Manual utzatrui HO7 (4535 614 48721 187 Eh re stccannecatve Descriere si utilizare Aceasta sectiune confine caracteristicile importante ale transductoarelor. Transductorul intracavitar C8-4v Aceasté sectiune prezint& caracteristicile mai importante ale transductorului intracavitar C8-4v (Figura 9-1). Figura 9-1 Transductorul endovaginal C8-4v Caracteristic! Permite imagistica de inalta rezolufie pentru investigatii obstetrice si ginecologice Realizat pentru a fi ugor de finut, de manipulat $i pentru a asigura un confort maxim atat Glinicianului cat si pacientului Conectare | Consultati ,conectarea transductoarelor” 42. la pag. 142 eee ee 25 MHz Frecvent Sector de imagine | 133 grade maxim Specificatii Lungime (transductor si cablu) ‘aproximativ 2,1 m (7 picioare) Lungimea de la maner ia varf: 30 cm (12 inc!) Raza curburii: 1,0 em (0/4 inci) Manual lator OT 188 4535 614 48721 ims | TAN TT WAM DT DT Trarsducoare intacoviere (EE Transductorul intracavitar E6509 ‘Aceasta sectiune prezint caracteristicile mai importante ale transductorului intracavitar £6509 (Figura 9-2). Figura 9-2 Transductorul Endovaginal/Endorectal E6509 EEE EE eee State eee ee eee Permite imagistica de inalt& rezolutie pentru investigatii obstetrice, ginecologice, ale prostatei si urologice. Realizat pentru a fi ugor de tinut, de manipulat gi pentru a asigura un confort maxim atat clinicianului cat gi pacientului Conectare Consultati ,conectarea transductoarelor” la pag. 142. “Frecventé. [6,5 MHz Sector de |126 grade — imagine maxim Specificatii Lungime (transductor si cablu): aproximativ 2,6 m (8,6 picioare) Lungimea de la maner Ia varf: 20,8 cm (8,2 inci) Raza curburii: 0,76 em (0,3 incl) Manca utitgatoru HT 4535 614 48721 189 EE) erst tore inracertore Examinari intracavitare Aceasta sectiune confine informatii despre + Pregatirea transductoarelor intracavitare pentru utilizare; + Pregatirea pacientului pentru examinare; + Respectarea regulilor examinaril intracavitare, Pregatirea transductorului intracavitar pentru 0 examinare instructiuni se refera la transductoarele intracavitare. > Pentru a pregati transductorul in vederea uni AVERTISMENT Purtati manusi pe parcursul urmatoarei procedurii varful suprafetei interioare a invelitorii. Manual uizatou D7 190 (4535 614 48721 Urmati acesti pasi in pregatirea transductorului pentru utiizare. Aceste 1. Utilizati o cantitate adecvata de gel de transmitere a ultrasunetelor in Yoh oT ToT ‘ LUST TT fi = ATENTIE NOTA ee ° | i EaTeTare ‘Utilizafi gelul de transmitere a ultrasunetelor numal in interiorul invelitori; nu utlizati gel de transmitere a ultrasunetelor in exteriorul acesteia. Pentru B tranemitere corespunzatoare a fascicolului acustic uliizati in interiorul tnveiitori gel de transmitere a ultrasunetelor furnizat de catre Philips sau © até substanfé de contact pe baz& de glicol, glicerol sau pe bazé de apa. Nu utlizali substante de contact pe baz de ulei sau vleiuri minerale sau alte materiale neaprobate, deoarece pot deteriora transductorul. 2, Asezali invelitoarea peste transductor sau derulaf-o pan& la acoperirea portiunii de introdus a transductorului Utlizai 0 banda elastica pentru fixarea invelitori la manerul traneductoruiui, Banda elastiod se potriveste in santul de la baza tie. Masati cu blandete invelitoarea pentru a elimina eventualele pungi de aer. Verificati s nu fie rupta sau deteriorata - Utiizat la capatul transductorului acoperitlubrifiant pe bazé de apa sau gel ster! in cantitate suficienta pentru a facilta introducerea. Nu uflizati gel de transmitere @ ultrasunetelor pentru lubrifiere in ‘examinarile intracavitar Manual wizatori HOT (4535 614 48721 191 Eh eretoon incre Pregitirea pacientului pentru examinarea intracavitara x Este important ca, inainte de a efectua 0 examinare intracavitara, sé explicati detaliat pacientului examinarea gi procedura. La pregatirea —_e pacientului urmati regulile de conduit din departamentul dumneavoastra. Instructiuni pentru examinarea intracavitara La efectuarea unei examinari intracavitare, utilzati urmétoarele instrucfiuni + Nu_utilizati niciodata forfa la introducerea, manevrarea sau la retragerea transductorului. Introducerea, manipularea sau retragerea prin forté a transductorului poate conduce la sfasiere, sangerare, perforare, ruperea adeziunilor sau leziuni ligamentare. + Reducerea la minim a posibilitatii aparitiei necrozei prin presiune (moarte tisulara). Nu aplicati varful transductorului asupra unui segment de tesut mai mult de 5 minute consecutiv. De asemenea, asigurati-va cA varful este intr-o pozitie in care exercit& 0 presiune minima. + fnaintea fiecdrei examindri inspectati cu atentie transductorul. Oinspeotie minutioasa a transductorului este importanta pentru siguranta dumneavoastra, pentru siguranta pacientului si pentru continuarea functionarii transductorului. Pentru informatii suplimentare, consultati ,ingrijirea si intretinerea transductorului” la pag. 257 + Limitati manipularile varfului transductorului, Utilizati mai ales manerul transductorului. Huse de unica folosintaé pentru examindri intracavitare Pentru studiile in cursul c&rora credeti c& se poate produce contaminarea sistemului imagistic, Philips va recomanda sa luati masuri generale de protectie si s& acoperiti sistemiul cu 0 husa de unica folosinta. Consultati regulamentul spitalului privind utilizarea echipamentului tn prezenta bolilor infectioase. a ENE A$ Pozitionati husa de unica folosinta in aga fel incat s nu obtureze orificiile de aerisire ale sistemului cu ultrasunete, monitoarele sau echipamentele periferice. Manual lizatoruts HO7 192 4535 614 48721 Transductoereinraceviere EW Accesorii pentru transductoare intracavitare Pentru informatii despre comandarea accesoriilor pentru transductoarele intracavitare consultati_ ,Comandarea consumabilelor si accesoriilor” la pag. 25. Manuals utitzatorului HOT 4535 614 49721 193 10 Transductoare intraoperatorii Transductoarele intraoperatorii sunt utilizate in timpul_ interventilor chirurgicale pentru a localiza si vizualiza structurile anatomice, pentru avizualiza aspectul fluxului sanguin si a cuantifica velocitatea, pentru a ilustra gi masura parametrii anatomic’ si fiziologici de interes pentru chirurg. in acest capitol sunt prezentate procedurile de pregatire pentru utilizare, in interventii chirurgicale, ale transductoarelor 15-6L si $12. Operatorii transductoarelor intraoperatorii Transductoarele intraoperatorii Philips sunt destinate utilizarii_ sub indrumarea medicilor competenti in ecografie intraoperatorie, in conformitate cu practicile medicale relevante aprobate in prezent. Philips recomand& ca medicii care utilizeaza transductoarele intraoperatoril Philips safie + experimentati in recunoasterea si interpretarea imaginilor obtinute; + perfect famifiarizati cu manipularea in siguranta, ingrijirea si intretinerea sistemului cu ultrasunete HD7 $i a transductoarelor intraoperatorii; bine informati despre cele mai recente metode chirurgicale din literatura side la seminarii Utilizari recomandate Examinarile intraoperatorii pot fi realizate de chirurgi, anestezisti si ecografisti in vederea obtinerii unor imagini utile pentru + a ajuta chirurgul s& localizeze gi s& vizualizeze structurile anatomice Inaintea, in timpul sau dupa interventia chirurgicala a ajuta chirurgul sa vizualizeze aspectul fluxului sanguin si s& cuantifice velocitatea inaintea, in timpul sau dupa interventia chirurgicala; + ilustrarea gi determinarea parametrilor anatomic! $i fiziologici inaintea, jn timpul sau dupa interventia chirurgicala. Transductoarele prezentate in acest capitol pot fi ufilizate in practica imagisticd cardiovasculara a nou-nascutului, copilului si adultulu. Manuals utlzatouh HOT “4535 644 48721 193 FE wr cnet AVERTISMENT —_____ Transductoarele intraoperatorii utilizate in studille pe animale nu trebuie utilizate la oameni. Nu au fost validate metodele de dezinfectare ulterioare utilizarilor alternative ale acelorasi transductoare la oameni si animale. Daca un transductor este utilizat la examinari pe animale, trebuie etichetat ca atare, aga cum este prezentat in ,Etichetarea transductoarelor utilizate pe animale” la pag. 194. Etichetarea transductoarelor utilizate pe animale Daca un transductor intraoperator este destinat utilizSrii pe animale, atagafi eticheta de insotire ,Acest transductor este destinat utilizarii pe animale sau pentru alte examinari ce nu implica subiecti umani > Atasarea etichetei 1. Stergeti fata conectorului, opusa etichetei cu numarul de serie, cu © c&rp umezita in alcool izopropilic. 2. Agezati eticheta pe transductor pe aria indentata a carcasei conectorului (opusa etichetei cu numarul de serie). Siguranta pacientului in acest capitol sunt enumerate situatiile in care pacientii pot fi vatamati in timpul utilizarii transductoarelor intraoperatorii. Utilizarea transductoarelor intraoperatorii se realizeaz&—_numai sub indrumarea medicilor competenti in ecografie intraoperatorie, in conformitate cu practicile medicale relevante aprobate in prezent. De asemenea, trebuie sa fiti perfect familiarizati cu manipularea sigurd, ingrijirea si intrefinerea sistemului cu ultrasunete HD7 utilizat impreuna cu transductorul si experimentati in ce priveste interpretarea imaginilor generate. Puteti garanta siguranta pacientului in timpul utilizarii transductoarelor intraoperatorii prin: + examinarea intregului transductor inaintea fiecarei utilizari; + utilizarea in timpul interventilor chirurgicale a echipamentului de protectie obligatoriu, inclusiv o invelitoare de protectie sterilé aprobata; Pentru informatii privind comandarea inveligurilor, consultati ,Pregaitirea transductorului pentru ecografia intraoperatorie" la pag. 199; Manual tat HO7 94 4535 614 48721 i Tl i i 4! imi if eee rons ce + utilizarea corect& a transductorului; + Evitarea intrarii in contact a apei sau a altor lichide cu conectorul transductorului, interiorul sistemului sau tastatura. AVERTISMENTE. * Toate studiile intraoperatorii trebuie efectuate cu un transductor clasificat de tip CF [@] . Dac& transductorul pe care dorifi sa il utilizati nu are eticheta tip CF fw) pe conectorul transductorului, contactati reprezentanta dumneavoastra Philips. In timpul examinarilor intraoperatorii este obligatoriu s& utilizati_un invelis de protectie steril, aprobat pentru comercializare, pentru transductor si un gel steril de transmitere a ultrasunetelor. + jntotdeauna, inainte de defibrilare, scoateti transductorul din pacient. Componente care intra in contact cu pacientul Latexul este utilizat freovent pentru inveligurile de protectie comercializate, ca masura de protectie impotriva contaminarii in timpul ecografillor transesofagiene, endocavitare, intraoperatorii si biopsice. Verificati ambalajul pentru a confirma prezenta latexului, Studiile arata c& pot sa apara reactii alergice la latexul din cauciuc natural. U.S. Food and Drug ‘Administration a publicat in 29 martie 1991 o avertizare medicala privind produsele ce confin latex. Pentru informafii suplimentare, consultati “Avertizarea medical FDA cu privire la latex” la pag. 48 NOTA —— iaasaaaaa Sistemul cu ultrasunete si transductoarele prezentate In acest manual nu contin latex din cauciuc natural care sa intre in contact cu persoanele. Niciun transductor cu ultrasunete nu are in component latex din cauciuc natural, fiind incluse aici transductoarele transtoracice, intraoperatorii $i transesofagiene. De asemenea, nu este utilizat nici pe cablurile ECG. Manual utlzatoi HO7 4535 614 48721 195 10] Transductoare intraoperatorit Manipularea aparatului Pentru siguranfa pacientului sunt importante verificarea amanuntita si manipularea corecta gi atenta a transductoarelor intraoperatorii. Situatille descrise in acest capitol afecteazi atat siguranta functionarii cat si posibilitatea de a rezolva problemele mecanice in cadrul contractului de intretinere sau in perioada de garantie de 1 an oferita de Philips. Reparatiile transductorului necesare 1n urma utilizarilor necorespunzatoare nu sunt acoperite si pot fi foarte costisitoare, necesiténd de multe ori completa dezasamblare si remontare a transductorului, Principalele tipuri de utilizare necorespunzatoare sunt + tdieturi si abraziuni pe izolatia transductorului si pe lentile, datorate unor instrumente ascutite precum bisturie, foarfeci gi cleme; + tehnici de dezinfectare necorespunzatoare, ce determina patrunderea lichidelor in transductor sau deteriorarea materialelor transductorului; * Defectiuni cauzate de cAderea transductorului pe o suprafata dura. AVERTISMENT $$ $$ _____ Daca exist semne de defectiune a transductorului, poate fi amenintata siguranta pacientului. Nu utilizati transductorul si contactati reprezentantul Philips pentru asistenta tehnica. non rr ry ty q Tl TT Pentru a reduce riscurile de defectiune, Philips recomanda stabilirea unor protocoale clare gi riguroase de intrefinere a transductoarelor intraoperatorii bazate pe informatiile din acest Manual pentru utilizator. Descriere si utilizare jin acest paragraf sunt prezentate caracteristici importante ale transductoarelor intraoperatorii 15-6L (Figura 10-1) si S12 (Figura 10-2), fiind prezentat, de asemenea, modul de pregatire al transductoarelor intraoperatorii, pentru utilizarea intraoperatorie. Manual utzatorui HO7 196 (4535 614 48721 UU TW WWW WT ransroa ripen Transductor 15-6L ‘Aceasté sectiune prezinta caracteristicile mai importante ale transductorului intraoperator 15-6L (Figura 10-1). Figura 10-1 Transductorul 15-6L Caracteristicl | Banda de frecventd de la 15,0 pana la 6,0 MHz, transductor cu 128 elemente ce asigura o imagine cu rezolutie inalta de camp proxim, pentru a ajuta chirurgii vasculari la evaluarea reconstructillor arteriale si a grefelor de sunt venos sau In revizuirea defectelor foarte mici. Permite imagini trapezoidale. |Are dimensiuni mici, este ugor de manevrat $i permite investigarea unui spatiu cu accesibilitate | imitat& sau printr-o incizie foarte mica. ‘Are capacitate de redare color a fluxului, imagistica color Power Angio, mod Doppler pulsatil si mod Doppler inteligent. Conectare Consultafi ;Conectarea transductoarelor” la pag. 142. “Specificat Dimensiuni parte anterioara: 1,0 cm x 3,3 cm |Lungime maner: 9,1 cm (3.6 inci) Greutate cap transductor: 36 g (1,1 uncii) Lungime cablu: 2,4 m (8 picioare) Manual bizatorb HOT +4535 614 48721 197 FE) core naoprto Transductor S12 Aceasta sectiune prezinta caracteristicile mai importante ale transductorului intraoperator $12 (Figura 10-2). Caracteristici Figura 10-2 Transductor $12 Asigura imagistica pe o scara de frecventa pana la 12,0 MHz, ceea ce permite o rezolutie inalta pentru cele mai fine structuri anatomice. Model mic, greutate redusa, cu un cablu subfire gi flexibil ce permite o manipulare mai ugoara cand este utilizat pentru nou-nascuti si copii sau pe suprafata unui organ Are capacitate de redare color a fiuxului, mod Doppler continuu si mod Doppler pulsatil si capacitate de functionare la frecvente inalte. Conectare Consultati ,Conectarea transductoarelor’ la pag. 142. Specificati Dimensiuni parte anterioar&: 1,7 x 1,0 om 498 Manual uitzatrulal HOT 4595614 48721 Lungime maner: 6,0 cm (2,4 inci). Lungime cablu: 1,8 m (5,9 picioare) (0,7 x 0,4 inci) Greutate cap transductor. 50 g (1,8 uncii) = Transcctoarentraoneratort ER Pregitirea transductorului pentru ecografia intraoperatorie > Pregitirea transductorulul pentru ecografille intraoperatorii 4. Introduceti 20 ce de gel steril sau ser fiziologic steril in interiorut invelitoarei. 2. Verificati atent fiecare invelitoare inaintea utilizarii gi nu le utilizafi pe cele rupte sau cu imperfectiuni. De asemenea, verificati fiecare invelitoare dupa utilizare. Dacd descoperiti o ruptura, este posibil ca pacientul sau transductorul sa fi fost contaminat. 3. Transductorul se introduce in invelitoare pana este complet acoperit, atat transductorul cat si cablul. Invelitoarea trebuie intinsa suficient de mult pentru a mentine campul steril. Manual uzatorubi HO7 asopereaarai | 199 Hi © banda elasticd sterila sau 0 clama pentru a mentine fix capatul proximal al invelitoarei. 7 5. Incercati sa reducefi la minim formarea Cutelor $i a bulelor de pe fata transductorului. Inainte de a ie utiliza, verificati daca invelitoarea este car Tuptd sau are imperfectiuni. 6. Atunci _cénd manipulati transductorul, asigurati-va o& mentineti faa Orientarea corecta pentru a evita erorile de interpretare. NOTE Pa * Pentru a realiza un contact acustic bun, asigurati-va c& suprafata imagistica este umeda * Formarea imaginii este imbunatatit dac& exist un contact adecvat intre suprafata pacientului si cea a invelitoarei, in timput interventiei chirurgicale, apa sterilé functioneazé ca un bun agent de contact acustic. Huse de unica folosints Daca Tn timpul examinarii se suspecteaz’ contaminarea sistemului imagistic, Philips recomanda utlizarea masurilor generale de precautie 1 acoperirea sistemului cu o husa de unicd folosinta. Consultati regulamentul Spitalului privind utilzarea echipamentului in prezenta bolitor infectioase. ATENTIE Pozitionati sistemul astfel incat ventilatoarele din spatele sistemului sA nu fie blocate de huse, perdele sau alte obiecte eae Echipamente accesorii Pentru informatii despre comandarea accesorilor, consultati ,Comandarea Consumabilelor $i accesorillor” la pag. 25. Siguranta fata de electricitate 7 Toate sistemele cu ultrasunete si transductoarele Philips respect Standardele generale de siguranta electrica a dispozitivelor medicale. Manual tiizatorui HOT 200 4535 614 48721 Ll ru Ll Ul ill hi Transductoare intaoporatoni Testarea curentului de scurgere cu transductoarele intraoperatorii Acest capitol cuprinde informatii despre testarea curentului de scurgere pe transductoarele intraoperatori Curent de scurgere Transductoarele Philips aprobate pentru utilizarea intraoperatorie sunt etichetate pe conectorul transductorului ca fiind de tip CF [@ in conformitate cu IEC 60601-1. Clasificarea de tip CF indica faptul c& gradul de protectie la electrocutare permis de transductor este adecvat tuturor aplicatilor la pacient, inclusiv aplicatii cardiace directe si intraoperatorii. Testarea curentului de scurgere Testele pentru curentul de scurgere trebuie efectuate de personal tehnic calificat de fiecare data cand transductorul este lovit sau existé crapaturi sau tdieturi pe transductor. Frecventa testarilor pentru detectarea scurgerilor de curent este determinata pe baza procedurilor stabilite de spital pentru echipamentul din sala de operatii NOTA Hob th th db dl ob a t i I Atasafi transductorul Ia sistemul cu ultrasunete $i testati cu ajutorul unui analizor de sigurant& adecvat pentru a evalua dacd nu sunt depasite limitele de scurgere aprobate prin IEC 60801-1 pentru tipul CF. Realizati urmatoarele teste pentru detectarea curentului de scurgere. Testul 1 testeazd scurgerea de curent utilizand un analizor Dynatech Nevada 232 Safety/ECG (Figura 10-3 gi Tabelul 10-1). Aceasta procedura exemplificd un test pentru detectarea scurgerii de curent (sursa $i derivatie). Procedura pentru alt analizor de siguranta poate fifoarte diferita Testul 2 testeaza curentul de scurgere pe transductorul conectat la reteaua electric principala (Figura 10-4 si Tabelul 10-2). anvalu testo HOT +4535 614 48721 204 Transductoare intraoperatori Figura 10-3 Test 1—Test pentru detectarea curentului de scurgere a transductorului (Sursa) Recipient pentru test (izolant) rr = — TI Transductor intraoperator J introdus in ser fiziologic Tabelul 10-1 Legenda pentru Figura 10-3 C | Capacitatea de dispersie de la firul de alimentare cu energie al sistemului cu ultrasunete la cadrul metalic impamantat al sistemului (reactanta de la 1 la 3 MQ) ‘Z_ |Impedanta dintre partile metalice ale transductorului gi un electrod test amplasat in recipientul cu ser fiziologic (aproximativ 850 k cu stratul izolator extern intact, 500 © cu spartura in strat) ‘A |Microampermetru ce masoara curentul de scurgere de la transductor ae la impamantare prin Z la electrodul test 7 e | Sursa de energie a liniei, 110 VC.A. sau 220VC.A. 7 | Curentul produs de e si de capacitatea de dispersie, optional si de Z Marval titatru HO7 202 +4595 614 48721 I Traneactoareinraoperatoti ER 1 | Comutator deschis de intrerupere a impamant&ri S2 | Comutator al polaritaifi niet L__ |Alimentare de {a retea a liniei N_ |Alimentare de la retea neutra E jimpaméantare > Pentru a efectua Testul 1—Test pentru detectarea curentului de scurgere pe transductor (Sursa) 4. Conectati analizorul de siguranta la sursa de curent. 2. Coneetati sistemul cu ultrasunete la analizorul de siguranta. Conectati transductorul ce trebuie testat la sistemul cu ultrasunete. Introduceti 5 om (2 inci) din transductor in ser fiziologic. Reglati comutatorul analizorului de siguranta Mode in pozitia ECG. Reglati comutatorul analizorului de siguranta Leads in pozifia ALL (toate conexiunile ECG). 7. Conectati un conductor la oricare boma ECG de pe analizorul de siguranta $i introduceti celalalt capat tn ser fiziologic. Oare AVERTISMENT eee Pericol de electrocutare: Nu atingeti conductorul care a fost conectat la analizorul de siguranta in pasul 7. Hud ddd dbbdbbbb ddd 8. Reglati comutatorul analizorului de siguranta Line Polarity in pozitia Normal. 9. Notati curentul de scurgere inregistrat in conditi normale. 40.Mentinefi comutatorul analizorului de sigurantaé Ground Open in pozitiaOpen (starea Single Fault), si notafi curentul de scurgere inregistrat. 11. Repetati pasul 9 si pasul 10 cu comutatorul Line Polarity in pozitia Reverse, Limitele aplicabile sunt = 10 pA RMS (stare normala) — 50 HA RMS (stare Single Fautt) Manual utzatoii HO7 4535 614 48721 203 FE orev nat Figura 10-4 Test 2—Test pentru detectarea curentului de scurgere a transductorului conectat la refeaua electrica principala (derivatie) Recipient pentru Emai putin de 50 1A test (izolant) Analizor de sigurants ‘Transductor intraoperator introdus in Tabelul 10-2 Legenda pentru Figura 10-4 C | Capacitatea de dispersie de la firul de alimentare cu energie al sistemului cu ultrasunete la cadrul metalic impamantat al sistemului (reactant de la 1 la 3 MQ) Z__|Impedanta dintre parjile metalice ale transductorului si un electrod test amplasat in recipientul cu ser fiziologic (aproximativ 850 kQ cu stratul izolator extern intact, 500 Q cu spartura in strat) A_ | Microampermetru ce masoara curentul de scurgere de la sursa la transductor gi inapoi la impamantare prin electrodul Z si cadrul metalic al echipamentului e | Sursa de energie aliniei, TOV CA. sau 220VC.A_ i__ | Curentul produs de e gi de capacitatea de dispersie, optional si de Z $1 | Comutator deschis de intrerupere a impamantarii $2 | Comutator al polarit&ti niet Manuail zat HOT 204 (4535 614 48721 Transavctoareintreoperions ER = $3 [Buton pentru testarea izolatiei es L |Alimentare de la retea a liniei ot N_ |Alimeniare de la retea neutra E | Impamantare ‘a AVERTISMENT Realizarea acestui test presupune un pericol considerabil. Luati masuri de oe precautie pentru a evita contactul accidental cu linia de tensiune. In plus, = de fiecare dat cand impamantarea este deschisa, nu atingeti cadrul sau cablul pacientului in timpul testari > Pentru a efectua Testul 2—Test pentru detectarea curentul scurgere pe transductorul conectat la reteaua electric principala (derivatie) 4, Conectafi analizorul de siguranta la sursa de curent. Conectati sistemul cu ultrasunete la analizorul de siguranta. Conectati transductorul ce trebuie testat la sistemul cu ultrasunete. Introducefi 5 cm (2 inci) din transductor in ser fiziologic. Reglati comutatorul analizorului de siguranta Mode in pozifia ECG Paron Reglati comutatorul analizorului de siguranté Leads in pozitia Isolation Test. 7. Conectati un conductor la oricare borna ECG de pe analizorul de siguranta. Pentru moment lasati celdlalt capat neconectat 8 Tinefi apasat butonul Isolation Test si notafi curentul de scurgere inregistrat. Acesta este factorul de corecfie care va fi scazut din rezultatul final 9. Introduceti celdlalt capat al conductorului in ser fiziologic. 40. Tineti apasat butonul Isolation Test si citifi din nou scurgerea de curent inregistrata. Scddeti factorul de corectie obtinut in pasul 8 pentru a objine masurarea exact a scurgerii. Scurgerea trebuie sa fie mai mica de 50 uA RMS. Manual utizatort HO7 ‘asasensaara 205 PU UdGEoedd dod [ a i Artrict ll Transductoare pentru ecocardiografie transesofagiand Ecocardiografia transesofagian (TEE) se efectueaza cu ajutorul unui transductor montat la un gastroscop, care este pozitionat in esofag sau stomac, Transductoarele pentru TEE redau imagini care nu sunt obstructionate de plamani si coaste, devenind astfel instrumente importante de diagnostic in condifile in care ecocardiografia transtoraci nu poate furniza imagini adecvate. ‘Acest capitol furnizeazé informatii specifice privind urmatoarele transductoare pentru TEE OmniPlane Ill: + S6-2mpt + TéH + Philips recomandé sa utilizati_numai transductoarele pentru TEE OmniPlane Ill la pacientii ce cantaresc cel putin 25 kg (55 livre). + Transductorul S6-2mpt este compatibil dar nu este comercializat ‘impreuna cu sistemul. Operatorii transductoarelor TEE Transductoarele pentru TEE sunt destinate utilizarii de medici cu pregaitire corespunzatoare in tehnicile de esofagogastroscopie, conform cu practicile medicale curente aprobate din domeniu. Philips recomanda ca medicii care utilizeaza transductoarele pentru TEE sa aiba urmatoarele calificari + Experimentati in ce priveste recunoasterea si interpretarea imaginilor de ecografie transesofagiana. + Perfect& cunoastere a modului de operare in siguranta, a ingrijiri $i intrefinerii sistemului ultrasonografic gi a transductoarelor TEE. + Perfect cunoastere a celor mai recente metode TEE, din literatura si participarea la seminarii, Manali ultra HOT 4535 614 48721 207 7 Siguranta pacientului in timpul examindrilor TEE ‘Acest capitol contine informatii despre siguranta pacientului in timpul fi utilizarii unui transductor pentru TEE. NOTA Philips recomanda s& exersati utilizarea comenzilor inainte de a efectua una dintre procedurile mentionate in acest capitol De asemenea, trebuie sa fiti perfect familiarizati cu manipularea sigurd, ‘ngrijirea si intrefinerea sistemului cu ultrasunete utilizat impreund cu transductorul pentru TEE gi experimentati in ce priveste interpretarea imaginilor generate Asigurati siguranta pacientului in cazul utilizarii unui transductor TEE, respectand aceste indicatii + Apreciati in cunostinta de cauza necesitatea selectairii pacientilor pentru oo examinari TEE. + Tnainte de examinare, pregatiti verbal pacientul pentru fiecare procedura. Consultati ,Pregatirea pacienfilor pentru o examinare TEE” la pag. 230 + Verificati vizual, cu mare atentie, tot transductorul si testati toate comenzile fnainte de fiecare utilizare. Consultafi _,Verificarea transductorului” la pag. 228. + Introducefi, scoateti si operati transductorul in mod adecvat, + Asigurati-va ca manerul transductorului nu se sprijind de pacient si nu il atinge. + Utilizati in timpul unei TEE echipament de protectie, de exemplu © cagula i invelitori sterile aprobate pentru comercializare. Consultati ,Consumabile si accesorii TEE” la pag. 239. + Pentru a preveni introducerea sau retragerea necorespunzatoare —_— atransductorului pentru TEE, nu utilizati niciodaté forta cand oe introduceti, indepartati sau manipulati transductorul. In timpul ae introducerii, blocati comenzile pentru miscarea mediala/laterala. in pen timpul retragerii, eliberati ambele piedici pentru a pune ambele butoane de direotie in pozitia de migcare libera. a Manual ubzatoni HO7 208 (4535 614 48721 ae Transductoare pentru ecocardiografetransesofagioné + Nupermitetintrarea in contact cu apa sau cu alte lichide a conectorului transductorului sau a interiorului sistemului sau curgerea lichidelor pe tastatura. + Reducerea la minim a riscului de indoire a varfului transductorulul. ‘Aceasta situatie survine rar, dar consecinjele ei pot fi importante Pentru informatii suplimentare despre indoirea varfului, consultali Help. = —i — —_ Pentru a preveni producerea de leziuni ale tesutului, cum ar fi necrozarea a din cauza presiunii, laceratile gastroesofagiene, séngerarea, ruperea aderentelor, lezarea ligamentelor gi perforatile, respectati urmatoarele — avertismente gi atentionari = 4 oom AVERTISMENTE * Nu aplicati niciodata o forté excesivA cand introducefi sau scoatefi transductorul sau cdnd actionati comenzile de deflectie. © Nu [asafi transductorul s& rémana in pozifia de deflectie maxima pericade prelungite de timp. © Blocati migcarea mediala/laterala in timpul introducerii. * CAnd transductorul nu este utilizat in timpul unei procedur, asigurati-va sa cA se poate roti liber gi c& este deconectat de la sistem. ine * Pentru prevenirea leziunilor tisulare, Philips recomanda ca varful aoe transductorului sA fie indreptat si ambele frane de detent sa fie —_ eliberate inainte de retragerea sau repozitionarea transductorului din/in pacient. in pozifia neutrd, varful este drept cand indicatoarele de pe Scar | butoanele de comanda sunt aliniate si Indreptate spre centrul butonului a de rotire a matricei, <5 © Protectile contra muscaturii sunt obligatorii, tnvelitorile de protectie atransductorului sunt recomandate pentru transductoarele TEE, cu exceptia Chinei si Japoniei, unde este obligatorie utilizarea invelitorilor a7 de protectie pentru transductoarele TEE. ‘mee ATEN TE = nia 1 Pentru a evita deteriorarea cablurilor gastroscopului, asigurativa cé extremitatea distal a transductorului se afla in pozitie neutré (dreapta) atunci cAnd introduceti sau scoateti transductorul din Invelitoare. ‘Manual uizatorsl HO7 ‘send erat 209 restr pr carpe set Transductoarele TEE sunt clasificate ca piese izolate de tip BF cu aplicare pe pacienfi, aga cum este descris in IEC 60601-1. Nu exist suprafete conducdtoare de electricitate expuse distal de manerul transductorului, Pentru a asigura functionarea sigura a acestui transductor, cititi precautile si avertismentele din ,Siguranta” la pag. 31, in special cele referitoare la unitafile electrochirurgicale, la stimulatoarele cardiace gi la defibrilatoare. Mai jos (Tabelul 11-1) sunt rezumate problemele privind siguranta pacientului, este descris modul de prevenire al acestora gi sunt listate capitolele din acest document unde sunt oferite detalii. AVERTISMENT ———__£ _—_—————————————— eee Daca intampinati o alté neregula care nu este prezentata, nu utilizati transductorul. Este posibild aparitia unor consecinte importante, Contactati reprezentantul Philips. Tabelul 11-1 Asigurarea sigurantei pacientilor Efect asupra Problema | pacientului Prevenire Consultati Defectiune | Traumatisme |Examinafitransductorul | ,Verificarea mecanic& severe, atat vizual, cat si palpator |transductorului” taieturi, inainte de examinare. —_|la pag. 228 sangerari, perforatii Defecfiuni Arsuri Verificati transductorul |, Siguranta fata de electrice esofagiene _| pentru a descoperi uzari_|electricitate si ale stratului izolant, transductoarele indoituri sau alte TEE" la pag. 216 neregularitafi. Respectafi procedurile de verificare legate de functionarea electrica sigura. Mugcarea, Lezarea Utilizati intotdeauna ,Cagule” zgarierea dintilor, arsuri_ |o cagula, la pag. 239 transductorului_ | esofagiene Manualu utkzatouh HOT 210 (A535 614 48721 Transcuctoare pentru ecocardograte ronsesofoiané IRI Tabelul 11-1 Asigurarea sigurantei pacientilor (continuare) Efect asupra Problema | pacientului Prevenire Consultati Protocol de Raspandirea | Curdtati si dezinfectati ingrijirea gi curatare afectiunii sau |temeinic transductorul _{intretinerea insuficient a bolii dupa fiecare utiizare. _| transductorului” Acoperiti varful gi la pag. 257 fibroscopul cu invelitoare. Acoperiti sistemul imagistic cu 0 hus& de unica folosint& daca este cunoscuta sau banuita prezenfa unor organisme inalt patogene. Introducerea | Tieturi, Nu forfati atunci cand .Instructiuni pentru sau retragerea |sangerari, | introduceti, scoateti sau | examinarea TEE” incorecta lezari ale manipulati transductorul. jla pag. 230 ligamentului, | in timpul introducerii, perforatii blocati comenzile pentru esofagiene _| miscareamediala/laterala. ‘in timpul retragerii, eliberati ambele piedici pentru a pune ambele butoane de directie in pozitia de migcare libera. Manualu uilizatoruki HO? 944 14595 614 48721 Transductoare pentn ecocardiografetransesofegiand Tabelul 11-1 Asigurarea sigurantei pacienfilor (continuare) Problema Efect asupra pacientului Prevenire Consultati Necroza de presiune Moartea mucoasei esofagiene Mentineti comenzile pentru ghidare in modul liber si deconectati transductorul de la sistem atunci cand nu se genereaza imagini. Reduceti la minim presiunea aplicata in zona de ghidare si capaitul distal Nu permiteti capatului distal s& deplaseze o zona de fesut mai mult de 5 minute consecutive ,Instrucfiuni pentru examinarea TEE” la pag. 230 Temperatura crescutaé a transductorului Arsuri esofagiene Utilizati presetarea pentru TEE stabilita pentru a reduce la minim efectele temperaturii. In cazul pacientilor febrili, utilizati caracteristica Auto-Cool. “Despre temperatura pacientului” la pag. 233, 242. Manualul uslizatoruul HOT 4535 614 48721 =i rena pes esate eres Tabelul 11-1 Asigurarea sigurantei pacientilor (continuare) Efect asupra Problema | pacientului Prevenire Consultati Pozitie Paralizie Nu utilizati niciodata ,Instructiuni pentru incorectéa unilateral | transductorul in timpul__| examinarea TEE” pacientului tranzitorie a | unei proceduri ce necesita | la pag. 230 corzilor vocale | flexia marcata a gatului, de exemplu in cazul craniotomiilor din pozitie sezanda. Dispozitive | Arsuri Utilizafi numai dispozitive | ,Dispozitivele electrochirurgic | electrice electrochirurgicale izolate. | electrochirurgicale” ale neizolate Eticheta dispozitivului, la pag. 218 ghidul de intretinere sau departamentul biomedical trebuie sa precizeze daca dispozitivul electrochirurgical este izolat sau nu. Deconectati transductorul de la sistem atunci cand nu se genereaza imagini Probleme Arsuri indepartati transductorul | ,Defibrilatoare” privind | electrice de pacient inaintea fa pag. 218 defibrilarea defibrilarii si deconectati-t de la sistem NOTA (A Sistemele cu ultrasunete pentru diagnostic Philips gi transductoarele prezentate in acest document nu contin latex din cauciuc natural care s& intre in contact cu persoanele. Niciun transductor cu ultrasunete nu are in component latex din cauciuc natural, find incluse aici transductoarele transtoracice, intraoperatorii si transesofagiene. De asemenea, nici cablurile ECG Philips pentru produsele din acest document nu contin latex. Pentru informatii suplimentare, consultati Avertizarea medicala FDA cu privire la latex” la pag. 48, Manvaluluizatoruul HO? 943 14535 614 48721 Tasso pont esaduate separ i Prevenirea problemelor legate de transductoarele TEE Inspectarea cu meticulozitate precum si manipularea cu grijé si corect& a transductorului pentru TEE sunt imperative pentru siguranta pacientului iz Situatile descrise in acest capitol afecteaza atat siguranta functionarii cat $i posibilitatea de a rezolva problemele mecanice in cadrul contractului de = Intretinere sau in pericada de garantie de un an oferiti de Philips. + Reparatile necesare transductorului, datorate intrebuintarii gresite, nu sunt asigurate si pot fi foarte costisitoare, uneori necesitand demontarea completa gi remontarea transductorului. Existé trei domenii principale in care are loc utilizarea incorect& a transductorului: * Taieturi si zgArieturi ale transductorului si ale inveligului izolant datorate = dintilor sau instrumentelor ascutite, de exemplu bisturie, foarfeci si pense * Tehnici de dezinfectie necorespunzatoare, care determina patrunderea lichidutui in conector, in manerul transductorului si in restul transductorului + Aplicarea consecventd a unei forte prea mari asupra rotitelor de comanda ale transductorului Pentru TEE, ceea ce poate duce la aa? stricarea mecanismului de ghidare Revedeti urmatorul (Tabelul 11-2) pentru a va familiatiza cu problemele Specifice, pentru a invata cum sa le evitati si pentru a descoper capitolele din acest document unde sunt oferite detalii. De asemenea, pentru @ reduce la minim riscul de aparitie a defectiunilor, Philips recomanda Stabilirea unor protocoale clare si riguroase de _intretinere a transductoarelor pentru TEE, pe baza informatiilor din acest document. AVERTISMENT Pentru orice alta neregula care nu este listata, nu utilizafi transductorul Este posibilé | aparitia unor consecinte | importante. Contactati reprezentantul Philips Manvalulutizatorui HO? 214 4535 614 48721 II Transcucoare peta ecocardogrte ronsostasons Tabelul 11-2 Prevenirea problemelor legate de echipament | Efect asupra Problema aparatului Prevenire Consultati Sourgere de Pericole grave de | Verificati transductorul | ,Siguranta fata curent electrocutare pentru a descoperi de electricitate taieturi, uzari ale stratului_| si izolant, indoituri sau alte | transductoarele neregularitati TEE” la pag. 216 Muscarea__| Riscuri mecanice ji pacientului | Cagule” transductorului | si electrice . Acoperiti | la pag. 239 capatul distal si fibroscopul flexibil cu o invelitoare (recomandabil). Fortarea Stricarea Manipulati cu grija ~Principille comenzilor | mecanismului —_| comenzile pentru ghidare. | comenzilor pentru ghidare | de ghidare pentru ghidare” la pag. 221 Depozitarea _| Posibile defectiuni | Atunci cand nu este Depozitarea incorect& ale elementelor | utilizat, agatati transductorul foarte sensibile, | transductorul de un suport | la pag. 182 ‘taieturi ale montat in perete si fibroscopului acoperiti capatul distal cu flexibil un capac de protectie. Intrarea Defectiuni severe [Nu sterilizafi niciodata | .Compatibilitat lichidelor in| aletransductorului | transductorul cu solute de | ea solutilor interior care afecteazi —_|clor, cu abur, cdldura sau | dezinfectante” calitatea imaginii, | oxid de etilena (Et). Nu | la pag. 277 mecanismul de ghidare si securitatea electrica introduceti niciodata mecanismul de ghidare intr-un dezinfectant sau in lichid. Manvalul utlzstoruhi HOT 945 14535 614 48721 Transductoare pentru ecocardiografie transesofagian’ Siguranta fata de electricitate si transductoarele TEE Sistemul cu ultrasunete HD7 gi transductoarele sale sunt realizate in conformitate cu standardele de siguranti fafa de electricitate ale echipamentelor medicale obignuite. Aceast sectiune include informatii despre curentul de scurgere la transductorul TEE si cum se pot reduce riscurile asociate cu utilizarea transductoarelor TEE. Curentul de scurgere si transductoarele TEE La transductoarele TEE discutate in acest manual, tubul de insertie si varful sunt de tip BF [7], asa cum este descris in IEC 60601-1. Nu exist suprafete conduc&toare de electricitate expuse distal de carcasa de comanda. in interiorul fibroscopului flexibil, de-a lungul intregului transductor, toate circuitele active si conductoarele sunt inconjurate de un scut cu legatura la masa. Daca stratul extern al fibroscopului este perforat sau crapat, esofagul pacientului poate fi expus la curentul de scurgere. Acest curent de scurgere nu este periculos cu conditia ca racordul la pamant (al treilea fir) din cablul electric al sistemului cu ultrasunete sa fie intact si conectat la © priza de perete impamantata corespunzaitor. Chiar daca se defecteaza conectorul de impamantare, curentul de sourgere se conformeaza limitelor stipulate de IEC 60601-1 Riscul de scurgere de curent este si mai mult diminuat cand sistemul cu ultrasunete este conectat la o priza izolata, care este standard in majoritatea salilor de operati. Manvaluutzstrtur HOT 216 (4535 614 48721 rons pens cca espn Reducerea riscurilor utilizarii transductoarelor TEE Pentru a reduce posibilitatea riscurilor electrice legate de utilizarea transductoarelor TEE, urmati aceste recomandari: + inainte de fiecare examinare TEE, inspectati vizual si tactil transductorul TEE pentru a constata daca are umfiaturi, erapaturi sau tdieturi. O mic proeminenté pe suprafata fibroscopului poate sugera ca un fir de la scutul impaméntat s-a rupt si incepe sa strapunga stratul extern, Dac& banuifi existenta unei probleme cu fibroscopul flexibil, efectuati procedura de verificare a securittii electrice. Consulta ‘Verificarea sigurantel fala de electrictate ta transductoarele TEC" fa pag. 241 Utilizali dispozitive electrochirurgicale cu iesiri zolate. Circuitele de identificare a scurtcircuitelor de intoarcerefimpamantare confera oprotectie suplimentaré. Pentru a stabili dacé un dispozitiv clectrochirurgical are o iesire izolata citi eticheta de pe dispozitiv, consultati instructiunile de intretinere sau intrebati un inginer biomedical Solictati verificdri periodice de securitate electrica pentru a va asigura cA sistemul de impamantare din zona este intact. Daca transductorul este lasat in pacient in perioade in care nu sunt generate imagini, deconectati transductorul de la sistem pentru 3 reduce posibiltatea aparitiei curentului de scurgere sau a interactiunii Gu dispozitivele electrochirurgicale. De asemenea, asigurativa o& piedicile comenzilor pentru ghidare nu sunt activate si cd transductorul este in modul liber. Manvel utizatoruta HO? 4535 614 48721 217 Transductoare pentru ecocardiografie transesofagian Dispozitivele electrochirurgicale ATENTIE Dispozitivele electrochirurgicale gi alte dispozitive introduc intentionat in pacient cAmpuri magnetice de radiofreoventé sau curenti. Deoarece frecventa ultrasunetelor ce genereaza imagini se gaseste in banda de frecvente radio, circuitele transductoarelor cu ultrasunete pot inregistra fenomene de interferenta prin radiofreoventa. Atunci cand este utilizat un dispozitiv electrochirurgical, zgomotul sever interfereaza cu imaginea alb-negru si distruge in totalitate imaginea color. Defectele produse concomitent la echipamentul ESU sau la alt dispozitiv gi la stratul exterior al manerului transductorului TEE poate produce intoarcerea curentilor electrochirurgicali de-a lungul conductorilor transductorului. Astfe! s-ar putea provoca arsuri pacientului si, de asemenea, sistemul cu ultrasunete gi transductorul pot fi deteriorate. O invelitoare de unica folosinté nu confera izolare electrica la frecventele dispozitivelor electrochirurgicale. Stimulatoare cardiace Ca gi alte echipamente medicale de diagnostic, echipamentul Philips cu ultrasunete utilizeazd in functionare normalé semnale electrice cu frecventa inalt& care pot interfera cu functionarea stimulatorului cardiac. Desi posibilitatea de interferenta este minima, aveti in vedere acest pericol potential si incetati operarea sistemului imediat ce observafi interferenta cu stimulatorul cardiac. Defibrilatoare Respectati urmatoarele precaufi la utilizarea unui transductor atunci cand este necesara defibrilarea. Manual! uizatoru HO7 218 4535 614 48721 Transductoare pent ecocantograte ransesotayiens RM AVERTISMENTE + indepartati intotdeauna transductorul de pacient inainte de defibrilare. + Deconectati intotdeauna transductorul de la sistem inainte de a efectua defibrilarea Refineti c& 0 invelitoare de unica folosinta a transductorului nu ofera izolare electrica la defibrilare. Un mic orificiu in invelisul exterior al transductorului deschide o cale conductiva ctre componentele metalice din interiorul transductorului. Arcul electric secundar care poate aparea in timpul defibrilarii poate cauza arsuri pacientului. Riscul de arsuri este redus, dar nu eliminat, in utiizarea unui defibrilator fra legare la pamant. Utilizati defibrilatoare care nu au la nivelul pacientului circuite cu legare la pamant. Pentru a determina daca circuitele de la nivelul pacientului ale defibrilatorului au sau nu legare la pamant consultati ghidul de depanare al defibrilatorului sau un inginer in biomedicina. Transductoarele OmniPlane HL Acest capitol prezinta componentele principale ale unui transductor pentru TEE si enumera caracteristicile importante ale urmatoarelor transductoare pentru TEE OmniPlane Ill: 6H ‘$6-2mpt Philips recomanda s& utiizafi numai transductoarele pentru TEE OmniPlane Il la pacientii ce cdntaresc cel putin 25 kg (55 livre). Transductorul S6-2mpt este compatibil dar nu este comercializat ‘impreuna cu sistemul. Manvalu uilzstocuiu HOT 4535 614 48721 219 i Transductoare pentru ecocardiografietrensesofagiana Componente principale ale transductorului jin acest paragraf sunt denumite si prezentate componentele caracteristice comune transductoarelor pentru TEE. Multe dintre componentele ce aleatuiesc transductoarele pentru ETE Philips sunt asemanatoare, precum §51 modul lor de functionare este similar. Diferentele care mu sunt prezentate sunt (Figura 11-1) + Piedici pentru transductoarele OmniPlane + Butoane de rotire a matricei pentru transductoarele OmniPlane Componentele transductorului pentru ETE Conectorul transductorului Tia flexibila Capatul distal — Manerul Comenzi pentru ghidare transductorului Piedici de oprire sees ee eS Manuad! aeatora HOT 220 (4535 614 48721 Tasha pot casa esse Principiile comenzilor pentru ghidare Comenzile de deflectie ale transductorului TEE deplaseazd aria de deflectie care se afia intre varful distal si axul flexibil. Zona de deflectie isi modifica unghiul prin intermediul comenzilor dumneavoastra, permitand pozitionare anterioara, posterioaré $i lateral pentru majoritatea transductoarelor (Figura 11-2), Figura 11-2 Functionarea comenzilor pentru ghidare Pentru @ preveni producerea de leziuni ale fesutului, cum ar fi necrozarea din cauza presiunii, laceratile gastroesofagiene, sangerarea, ruperea aderentelor, lezarea ligamentelor si perforatiile, respectafi urmatoarele avertismente gi atentionari. AVERTISMENTE «Nu fortati niciodata la introducerea sau retragerea transductorului sau la manipularea comenzilor pentru ghidare in timpul generarii imaginilor. Nu [safi transductorul sd ramana in pozitia de defiectie maxima pericade prelungite de timp. Blocati migcarea mediala/iaterala in timpul introducerii C&nd transductorul nu este utilizat in timpul unei proceduri, asigurati-va c& se poate roti liber si c& este deconectat de la sistem Pentru prevenirea leziunilor tisulare, Philips recomand& ca varful transductorului sa fie indreptat si ambele frane de detenta sa fie eliberate inainte de retragerea sau repozitionarea transductorului din/in pacient. in pozitie neutra, varful este drept atunci cand ambele cercuri albe de pe rotitele de comanda sunt aliniate si indreptate spre centrul butonului de rotire a matricei. Manual utiteatorua HOT ‘asiseraaer2, 221 FE 1 2,scoccae pert ecocertogratetrancsategians AVERTISMENTE, * Protectille contra mugcaturii sunt obiigatori; invelitorile protectoare sunt Tecomandate pentru transductoarele pentru TEE, cu exceptia Chinei si Japoniei, unde Invelitorile protectoare sunt obligatorii_ pentru transductoarele pentru TEE. Atunci cénd repozitionafi sau retragefi un transductor pentru TEE, fixati comenzile in modul liber. Daca transductorul este lasat In pacient Pentru © perioada mai mare de timp, deconectati transductorul de la sistem pentru a reduce posibilitatea aparitiei curentului de scurgere sau a interactiunii cu dispozitivele electrochirurgicale. De asemenea, asigurati-va c& transductorul este in modul liber. ATENTIE, Pentru a evita deteriorarea cablurilor gastroscopului, asigurati-va cé extremitatea distala a transductorului se aflé in pozitie neutra (dreapta) atunci cand introduceti sau scoateti transductorul din invelitoare. Controlul temperaturii Transductoarele pentru TEE prezentate in acest capitol au in varf senzori de temperatura. Dac& temperatura depageste o limita specificata, este afigat un mesaj automat de avertisment si sistemul intrerupe explorarea Utilizati caracteristica Auto-Coo! a transductoarelor pentru TEE pentru aintroduce o temperatura a pacientului peste valoarea normala. Introducand temperatura pacientului, se permite sistemului sa calculeze cu mai multa precizie temperatura la capatul distal si s& previna intreruperile inutile in timpul explorarii. Consultati ,Functia Auto-Cool_ manual” |a pag. 233 pentru mai multe detalii privind caracteristica Auto-Cool TEE. Manual ute HOT 222 4535 614 48721 Transductoare pentru ecocardiografe transesofagians Transductorul OmniPlane III: Descriere si utilizare Aceasté sectiune prezinté si descrie transductorul OmniPlane Ill (Figura 11-3), NOTE + Caracteristicile, informatiile despre conectare si specificafile sunt identice pentru transductoarele OmniPlane Ill T6H gi S6-2mpt. Philips recomanda s& utilizati numai transductoarele pentru TEE ‘OmniPlane Il! la pacientii ce cAntiresc cel putin 25 kg (55 livre). Transductorul S6-2mpt este compatibil dar nu este comercializat ‘impreuna cu sistemul. Figura 11-3 Transductorul OmniPlane Ill Manual usteatoriut HO” +4535 614 48721 223 rns et ecenega ns Caracteristici Conectare Specificatii ‘Sonda a transductorului Philips Ultraband pentru redare imagini neliniare si cu contrast. Permite redarea imaginilor cu rezolutie inalta si vizualizari panoramice (de 360 grade) ale inimii, neobstructionate de plamani sau coaste. Are capacitatea de redare a imaginilor neliniare, cautare contrast, imagisticé doppler tisulara, redare color a fluxului, moduri Doppler continuu si Doppler pulsatil dirjabile, capacitate de functionare la frecvente inalte si de suprimare a efectului electrocauterului. Suprafata varfului este monitorizata constant pentru siguranta pacientului. Inel comod pentru agatare. Consuttati ,Conectarea transductoarelor OmniPlane II" la pag. 144. Varf: 1,5 cm (0,6 inci) diametru, 3,5 cm (1,4 inci) lungime fee ve cee eee reece Eee Teer Sete cee eee See Tij&: 1,0 cm (0,4 inci) diametru, 3,2 picioare (0,9 m) lungime Manuah uitzatorun HO? 224 4535 614 48721 Manevrarea varfului OmniPlane HI ‘Aceasta sectiune confine detalii despre comenzile pentru ghidare si piedicile transductorului OmniPlane Ill prezentate in (Figura 11-4). Cititi “Transductorul OmniPlane lil; Descriere si utilizare” la pag. 223 pentru informatile de baza referitoare la transductoarele TEE. WoW dP ER UP TRB TE TL Tronscuctoare pent ecocardigrafetransesotegians Figura 11-4 Comenzi pentru ghidare si piedici OmniPlane Ill Indicator’ ai pozitiei neutre (fara deviere) Comanda pentru migcarea mediala/ laterala Comand& pentru migcarea anterioara/ posterioara Maneta de Butoane de rotafie a planului imaginii ee Butonul mai mare din interior controleaz& migcarea anterioara/posterioara, jn timp ce butonul mai mic din exterior controleazé migcarea mediala/ lateral. Pentru a pozitiona varful transductorului pentru TEE in pozitie neutra, aliniati striatille de pe fiecare buton cu centrul butoanelor de rotire a matricei. Butoanele pot fi controlate prin intermediul unei piedici de oprire care mentine pozitia varfului fara sa 7! blocheze in acea pozitle. Astfel, varful se poate indrepta in momentul in care intdineste o rezistent& suplimentara ‘Atunci c&nd maneta piedicii de oprire este rotita spre dreapta (aga cum este prezentat) ambele butoane sunt in modul liber. Atunci cand maneta piedicii de oprire este in centru, butonul cel mic (pentru migcarea mediala/ lateral) este in modul oprire si cand maneta este rotita spre sténga, ambele butoane sunt in modul oprire. Manual lator HOT ‘4535 614 48721 225 Fil tesco nore tones jn timpul introduceri, cuplati piedica pentru medialfateral pentru a limita migcarea sau utiizafi modul liber (f8r& devieri si fara piedica) pentru a preveni vatimarea pacientulut AVERTISMENT ete ee tt EEE TED "xtuncl cand repozitionati sau retrageti un transductor pentru TEE, fixafi ‘comenzile in modul liber. Dacd transductorul este lsat in pacient pentru © perioada mai mare de timp, deconectati transductorul de la sistem pentru a reduce posibilitatea aparitiei curentului de scurgere sau a interactiunii cu dispozitivele electrochirurgicale. De asemenea, asiguratva ca transductorul este in modul liber. Rotirea matricei OmniPlane as Puteti utiliza butoanele de rotire a matricei de pe manerul transductorulut pentru a roti matricea OmniPlane pentru a obfine o vizualizare panoramic a inimii. > Pentru a creste rotatia ‘Apasati butonul de rotire a matricei situat distal fata de sistem. > Pentru a reduce rotafia Apasati butonul situat mai aproape de sistem = > Pentru a opri rotatia Eliberati oricare buton. © pictograma araté gradul curent al rotatiei. In functie de orientarea imaginii, pictograma apare in partea dreapta a ecranului, in coltul de sus = sau de jos. Deoarece centrul matricei reprezinta punctul de pivotare, puteti > obfine 0 vedere de 360 de grade (Figura 11-5). > Manual! zara HO7 226 4535 614 48721 Transactosre penta ecocerdicarate rensesooians ER Figura 11-5 Matricea OmniPlane < 180° 2 € o _ 135% = 135° 135° q Calibrarea inainte de a conecta un transductor pentru TEE OmniPlane Ill, asigurati-va cA varful gi fibroscopul sunt rectilini, Cand blocati conectorul in fanta transductorului, transductorul OmniPlane Ill se recalibreazé automat in pozitia de 0 grade (planul orizontal). Ca si in cazul oricarei migcari a matricei, motorul scoate un bazait in timpul recalibrai Manual! uizstorul HO7 assseraaerz1 227 BED oo pert coca rete NOTA Nu rotifi butoanele in timpul calibrarii. = Daca este afigat mesajul Calibration failed, puteti continua generarea imaginilor. Totusi, este posibil ca transductorul sé nu aiba capacitate de rotire completa la 180 de grade, rotatia afigata fiind astfel incorecta. Daca vedeli acest mesaj, efectuati urmatoarea procedura. > Pentru a calibra transductorul TEE OmniPlane II} 1. Asigurafi-va c& fibroscopul si varful transductorului sunt drepte (indicatorii pozitiei neutre trebuie sa fie aliniafi cu butoanele de rotire = a matricei). | 2. Deblocati conectorul transductorului de la sistem. 3. Repozitionati conectoru! transductorului in fanta din sistem. Daca mesajul este afisat in continuare, contactati reprezentatul pentru intretinere Philips. Verificarea transductorului or Tnainte de fiecare ecocardiografie transesofagiana examinati cu atentie transductorul si verificati comenzile, asa cum este descris in paragrafele urmatoare. Inspectarea transductorului Verificafi cu atentie intreaga suprafata a capatului distal si a fibroscopului fiexibil pentru a observa existenta unor eventuale proeminente, orifici, urme de lovituri, zgarieturi, taieturi, galme sau crapaturi care pot fi extrem de periculoase atat pentru dumneavoastra, cét gi pentru pacient. Palpati cu atentie varful gi fibroscopul gi inspectafi vizual intregul transductor. Dacd suspectati o problema electric, urmati procedura de verificare a securitati electrice descrisa in ,Siguranta fata de electricitate si transductoarele TEE” la pag. 216. Vetificati de asemenea daca nu exista o flexibilitate excesiva a varfului, in special pe directia mediala/aterala. Nu utilizati transductorul daca varful _ este foarte fiexibil, Daca aveti nelmuriri privind flexibilitatea varfului, contactati reprezentantul de intretinere Philips. Manual uit HO? 228 4535 614 48721 erste ert cout nso Verificarea manipulirii comenzilor Utilizati comenzile pentru ghidare pentru a pozitiona varful in toate directiile posibile, atat pentru a garanta c& aceste comenzi functioneaza corect cat si pentru a va obisnui cu tipul particular de transductor pentru TEE. Tnainte de a introduce transductorul in pacient, verificafi comenzile pentru a se manipula usor fra sa se blocheze gi asigurati-va ca se pot obfine cu ugurinta toate pozifile posibile. Testati franele de detenta si modul migcare liber. Atunci cand repozitionati sau retrageti transductorul, precum gi ori de cate ori nu sunt generate imagini, comenzile trebuie s& fie in modul liber (fara devieri si fara rezistenté de franare). Consultati ,Manevrarea varfului OmniPlane III” la pag. 224. Observatii speciale pentru examinarile TEE in cazul pacientilor cu patologie gastroesofagiana: varice esofagiene, hemie hiatala, tumori, diverticuli, membrane si inele esofagiene, fistule sau ulcere peptice, ca si in cazul pacientilor care au suportat proceduri anti-reflux este recomandaté considerarea unor observatii speciale privind ecocardiografille transesofagiene. Suplimentar, trebuie sa: + Tineti seama de dimensiunea pacientului si de capacitatea de a se adapta la vartul si broscopul transductorului. + Verificati in anamneza pacientului existenfa unor _afectiuni gastroesofagiene sau dificultati la inghifire. + Evaluafi posibilele efectele generale ale tratamentelor urmate de pacient, de exemplu iradieri ale mediastinului, chimioterapie, terapie anticoagulanta sau cu steroizi. + Retineti c& in timpul unei examinari puteti descoperi 0 patologie esofagiand nesuspectaté. Avefi grijé la eventualele afectiunilor congenitale ale esofagului sau stomacului, mai ales in cazul copillor. + La examinarea unui pacient cu o temperatura peste valorile normale, utilizafi caracteristica Auto-Cool s! introduceti temperatura pacientului, Caracteristica Auto-Cool este desoris’ in ,Despre temperatura pacientului" la pag. 233. ‘Aceasta listé nu include toate eventualitafile. Mai degrab’ sugereaza domeniile de investigat atunci cand se are in vedere TEE pentru un anume pacient. Manvaluluiizetoulsi HO? “4535 614 48721 229 FED torsos ers ecrnats uennr Pregatirea pacientilor pentru o examinare TEE ‘Aceste sugestii pentru pregatirea pacientului inaintea unei examinari nu realizeaza 0 list completa a tuturor factorilor ce pot fi explorati inaintea efectuarii unei ecocardiografii transesofagiene si nici nu sugereazé protocoale medicale. Acestea reflect instructiunile de baza care sunt rezultatul consult&rii variate cu medici pe parcursul perioadelor de proiectare, creare si de investigatii clinice ale transductoarelor pentru TEE Philips. + Pe Langa adunarea informatiior obignuite ca de exemplu medicamente utiizate curent si alergii, verificati in anamneza existenta afectiunilor pulmonare cronice obstructive, a stricturilor, varicelor sau sangerarilor esofagiene. jnainte de examinare explicati detaliat pacientului procedura. Informati pacientul s& nu manance si s& nu bea cu cel putin 6 ore inaintea examinarii. Sfatuiti pacientul s4 nu conducé vehicule dupa examinare deoarece sunt frecvent utilizate sedative. Urmati regulamentul institufiei pentru a obfine acordul pacientului pentru o ecocardiografie transesofagiana (TEE), Asigurafi-va ca existé ECG, analize de sange complete si SMA6 recent efectuate. Instructiuni pentru examinarea TEE in timpul unei TEE, un asistent poate aspira pacientul in oro-faringe si poate monitoriza tensiunea arteriala a pacientului si comportarea generala. Pentru situatii neprevazute trebuie sa fie pregatit un carucior de urgenta cu echipament pentru prim-ajutor. in timpul examinarii este important sa se moritorizeze atent reactile pacientului si s4 se asigure c& ventilatia si semnele vitale sunt stabile. Manual izatorui HOT 230 4535 614 48721 reas etn ecceta nsagens Nu utlizati transductoarele pentru TEE in sala de operatii in timpul unor proceduri chirurgicale ce necesita flexia marcat a gAtului, de exemplu in cazul craniotomiilor din pozitie gez4nd’. Urmatoarele sunt instructiuni importante pentru ecocardiografille transesofagiene: + Reducerea la minim a riscului de Indoire a varfului transductorului. Aceasta situatie survine rar, dar consecintele ei pot fi importante. Pentru informatii suplimentare despre indoirea varfului, consultati Help. + Mentinerea libera a cailor respiratorii. In cazul pacientilor ce necesita interventie chirurgicala, inainte de introducerea transductorului se realizeaza o cale respiratorie fix4, libera, prin intubatie endotraheal. in cazul pacientilor constienti, monitorizati permanent cu atentie respiratia pacientului. + Reducerea la minim a posibilitatii aparitiei necrozei prin presiune (moarte tisular’). Nu permiteti capatului distal s& deplaseze orice zona de tesut mai mult de 5 minute consecutive. De asemenea, verificati ca zona de ghidare si capatul distal s& fie in pozitia care s& realizeze cea mai mica presiune posibila, Asigurati-va c transductorul este in modul liber gi este deconectat ori de c&te ori nu se genereaza imagini, + Prevenirea posibilelor lezari ale esofagului. Philips recomanda oprirea ‘ecocardiografiei transesofagiene si deconectarea transductorului de la sistem in perioadele cu perfuzie ‘scdzuta, stop circulator sau in faza de hipotermie in chirurgia pe cord deschis. Pentru a intrerupe explorarea, deblocati conectorul transductorului. + jnaintea fiec&rei examinari TEE, verificati cu atentie transductorul, asa cum este descris in ,Inspectarea transductorului” la pag. 228. 0 procedura de verificare minutioasa este obligatorie pentru a garanta siguranta dumneavoastra si a pacientului si pentru a asigura functionarea corect permanent a transductorului. + Nu trebuie fortat niciodata la introducerea, manipularea sau retragerea transductorului, iar pe parcursul introducerii sau retragerii, zona de ghidare trebuie menfinuté dreapté. Fortarea introducerii, manipula ‘sau retragerii transductorului poate duce la taieturi, sangerairi, perforafii, ruperea aderentelor si vatamairi ligamentare. De asemenea, trebuie sa fineti cont c& varful se poate indoi, determinand leziuni simitare. Pentru informatii suplimentare despre indoirea varfului, consultati Help Manual utteatov D7 4535 614 48721 234 remit pr octane + De cate ori este posibil, trebuie evitaté manevrarea capatului distal Daca trebuie s manevrati capatul distal, prindefi- de partile laterale. Nu atingefi partea de sus sau cea de jos. Sprijiniti capatul proximal al transductorului fie punand un asistent s& tind mecanismul de ghidare, fie fixand transductorul la nivelul mecanismului de ghidare. Totusi, asigurati-va cA pensa pentru fixare nu impiedicd ghidarea, nu fixati fibroscopul flexibil, pentru ca transductorul ar putea fi deteriorat. Asigurarea detectarii precise a temperaturii Transductoarele pentru TEE OmniPlane Ill contin un senzor pentru temperatura incorporat, situat langa capatul distal al transductorului. Senzorul monitorizeaz& temperatura transductorului pentru a preveni posibilele arsuri ale tesutului esofagian. Senzorul este afectat de temperatura intema a pacientului. Sistemul presupune c& temperatura pacientului este normala si calculeazé in consecinté temperatura capatului distal. Daca temperatura pacientului este peste 37°C (98,6°F), caracteristica Auto-Cool poate calcula gresit temperatura capatului distal. Astfel pacientii pot fi expusi la temperaturi excesive sau apare 0 situatie neprevazuta de caracteristica Auto-Cool si sistemul opreste explorarea. > Pentru a garanta siguranta pacientului si pentru a evita intreruperile inutile ale explorarii + Asigurati precizia determinarii temperaturii capaitului distal introducand temperatura interna exact a pacientului. inainte de a introduce un transductor TEE, reduceti temperatura transductorului utilizand butonul rotativ Power pentru a reduce emisiile acustice si mentinefi aceasta setare la nivelul minim posibil pe durata examinarii, Pentru informatii despre controlul puterii, consultati Help. Utilizati caracteristica de siguranté Manual Auto-Cool pentru TEE pentru a introduce temperatura pacientului dac& este peste 37°C (98,6°F), asa cum este descris in ,Introducerea temperaturii pacientului” la pag. 234. Manat utiztoru HOT 232 4536 614 48721 Tansee erecta tncsok Functia Auto-Cool manual Utilizati caracteristica de siguranté Manual Auto-Cool pentru TEE pentru a introduce o temperatura a pacientului peste valoarea normala. Implicit, sistemul afigeaza atat temperatura pacientului cat si temperatura capatului distal in timpul explorarii NOTA Temperatura pacientului afisata pe ecranul ultrasonic este intotdeauna fie 37°C (98,6°F), fie temperatura introdus de dvs. manual. Sistemul nu comunica temperatura real a pacientului Daca temperatura de la capatul distal atinge 41°C (105,8°F), apare un mesaj de avertisment si temperatura transductorului este afigata in mod contrastant. Dac& temperatura atinge 43°C (109,4°F), apare un avertisment cu temperatura pacientului si 2 transductorului si sistemul opreste examinarea pana cand temperatura capatului distal scade pana la 42,5°C (108,5°F) sau mai jos. Daca temperatura afinge 46°C (114,8°F), sistemul se inchide. Pentru a-| pomi din nou trebuie sa il opriti si apoi sa il reporniti AVERTISMENTE * Pentru a evita riscul aparitiel arsurilor esofagiene la pacientii adult, reduceti la minim perioada de explorare cand temperatura capatului distal depaseste 42°C (107,6°F). Expunerea trebuie limitaté la 10 minute sau mal putin la temperaturi de 42°C (107,6°F) sau mai mari * Nu exista date suficiente despre toleranta termica a esofagului la nou nascuti si copii, dar probabil acesti pacienfi sunt mai vulnerabili decat adult. Reduceti la minimum timpul de imagistic& cu varful distal la temperaturi mai mari de 41°C (105,8°F). Despre temperatura pacientului Introducerea temperaturii pacientului da posibilitate facilitatii Auto-Cool sa calculeze temperatura varfului cu mai mult precizie gi poate preveni ‘intreruperile inutile ale scanarii. Cand temperatura unui pacient este peste cea normala, introducerea temperaturii poate evita expunerea pacientului la temperaturi excesive. Manvel estrus HOT (4595 614 48721 233 rant en scans taser Masurati intotdeauna temperatura pacientului inaintea _introducerii transductorului pentru TEE, Daca este peste valorile normale, fie datorité febrei, fie datorita incdlzirii terapeutice determinate de magina cord-pulmon pentru bypass-ul cardio-pulmonar, parcurgeti pasii_ urmatori inainte de introducerea transductorului. De asemenea, parcurgeti acesti pasi daca temperatura pacientului creste in timpul examinairii. AVERTISMENT —_—_—_—_ A WNrN.- Pentru a proteja pacientul si pentru a asigura eficienta caracteristicii de siguranta Auto-Cool, introduceti temperatura corecté a pacientului Masurati temperatura interna a pacientului, adic& temperatura efectiva din esofag. La pacientii supugi unei operat chirurgicale, stabiliti temperatura in esofag prin mésurare directa sau prin monitorizarea_temperaturi sangelui care se reintoarce din schimbatorul de caldura al pompei de bypass. Pentru situatiile cAnd toracele este inchis, temperatura rectala reprezinta cea mai buna estimare a temperaturii interne. Puteti utiliza si temperaturile orale, chiar daca acestea pot fi cu un grad sau doua mai scazute decat temperatura interna. Daca masurafi o temperatura axilara, care poate fi cu dou’ grade mai scdzut decat temperatura intema, adaugati unul sau doua grade. Introducerea temperaturii pacientului > Pentru a introduce temperatura pacientului 4. Apasati Txder de mai multe ori pana cand este afigat transductorul pentru TEE, indicand ca este transductorul activ. 2. Apasati tasta programabilé Patient Temp pentru a introduce temperatura pacientului. AVERTISMENT ——_—__$_$_$_?_TpT$_-_______——__ De fiecare daté cand inchidefi sau resetati sistemul, sau introduceti identificatorul unui nou pacient, sistemul presupune ca temperatura pacientului este de 37°C (98,6°F). Manvalul uitzstori HO? 234 (4535614 48721 \ the aL Loud dd | ul ‘ AICI icici Trerstuctue pori cube ansstogand Monitorizarea temperaturii capatului distal Temperatura transductorului apare in partea superioara a ecranului, ‘inmod contrastant, dac& temperatura capatului distal depaseste 41°C (105,8°F). Implicit, temperatura pacientului si temperatura capatului distal sunt afigate pe parcursul ecocardiografiei transesofagiene (Figura 11-6). Figura 11-6 Afigarea temperaturii TEE ee PAT T: 37,0°C TEE T: 37,0°C + Un semn mai mic decat (<) dupa TEE T indica faptul c& temperatura capatului distal al transductorului este mai mic decat temperatura pacientului (PAT T) admisé de sistem (fie 37°C (98,6°F), fie temperatura introdus manual) + Doua puncte (:) dup TEE T indica faptul c& temperatura capatului distal este mai mare decat sau egala cu temperatura pacientulul. Daca temperatura capatului distal ajunge in timpul imagisticii ja 41°C (105,8°F), apare un mesaj de racire automata iminenta, aga cum este afigat in (Figura 11-7). ‘anvalu uttstolul HOT (4535 614 48721 235 Transductoare pentru ecacerdiograe transesofegians Figura 11-7 Indicator de racire automata iminenta TEE Sia PAT T: 37,0°C TEE T: 41,0°C. Daca temperatura capatului distal ajunge in timpul imagisticii ta 43°C (109,4°F), este afigat un mesaj de racire automat in desfasurare (Figura 11-8). bad Figura 11-8 Indicator de racire automata in desfagurare TEE PAT T: 37,0°C TEE T: 43.0°C ‘TEE auto cool in progress. Wit for lraneduen to coo ov agjt Pant Tromp toseltwecuventpabent 4 temperance tl Menu utiaton HO7 236 4535 614 48724 “an oe “Transductoare pentru ecocansiograe transesofagiand Regenerarca imaginilor dupa o intrerupere pentru racire automata | Dac& temperatura capatului distal scade la 42,5°C (108,5°F), sistemul reia ' generarea imaginilor. Daca mesajul de racire automata persist mai mult j de 1 minut sau este afigat un mesaj de eroare, contactati reprezentantul 4 Philips de intretinere al ecografului. Dacd temperatura varfului distal atinge 43,5°C (110,3°F), sistemul se Inchide. Este posibil sé fie nevoie sa il repomnifi apasnd butonul On/Off. AVERTISMENT ——______ Mesajul de eroare Reconnect the transducer este adesea determinat de un conector al transductorului prost atasat, dar poate fi determinat si de 0 eroare logic& a caracteristicii de siguranté Auto-Cool. In caz de defect al logicii, temperaturile varfului distal pot ajunge la 46,5°C (115,7°F), la pacientii hipotermici (40°C - 41°C) inainte ca defectul s& provoace oprirea scanaiii, La aceasta temperatura se pot produce arsuri esofagiene. Pentru a raspunde la mesajul Reconnect the transducer” 4. Verificati conectorul transductorului s& fie atagat corespunzator. 2. Apasafi butonul Reset. Daca sistemul nu incepe imediat generarea imaginilor, contactati reprezentantul Philips. Schimbarea modului de afisare a temperaturii pacientului sia temperaturii cap&tului distal > Pentru a schimba modul de afigare a temperaturil pacientului gia temperaturii capatului distal 1. Apasati Setup. 2. Faceti clic pe optiunea System. 3. Facet clic pe TEE temperature units. Manual! utlizstoruui HOT “4535 614 48721 237 FE rors euch tones 4. Utilizand bila de comanda, selectafi C sau F pentru unitafile de masura ale temperaturii TEE, dupa cum urmeaza a i — Selectati C pentru a afiga temperatura pacientului si a capatului x distal in grade Celsius. eae a — Selectati F pentru a afisa temperatura pacientuiui si a capatului distal in grade Fahrenheit. 5. Facefi clic pe Apply sau pe Save, apoi pe Close pentru a salva modificarile. Controlul pacientului dupa o ecocardiografie transesofagiana Trebuie s respectafi instructiunile institutiei privind atitudinea dupa TEE. Pe tanga aceste reguli, este indicat s& respectati si urmatoarele recomandari. Aceste recomandari nu sunt nici complete si nici limitative ci sunt numai pasi care pot fi inclusi in rutina de dup o TEE + Cercetati gatul pacientului pentru a descoperi eventuale sangerdiri + Examinati pacientul pentru a descoperi existenta unei hipotensiuni posturale sau a dificultatilor la mers. + Instruifi pacientul s va contacteze imediat daca simte febr&, frisoane, dureri in piept sau sangerari. + Recomandati pacientului s4 nu manance gi s4 nu bea cel putin 2 ore sau pana cand poate s& inghitd normal dupa ce efectul anesteziei a trecut, Este foarte important ca pacientul s4 nu ingereze in aceasta perioada alimente sau lichide fierbinti + Inprima zi dupa examinare verificati la telefon starea pacientului pentru 7 a va asigura ca nu exist& compli Manual uitatorbi HO7 238 4535 614 48721 | Consumabile si accesorii TEE Fiecare transductor TEE este furnizat cu doua protectii de unica folosinta contra muscaturii si o protectie de unica folosinté a varfului, in acest paragraf sunt descrise cagulele, capacele de protectie si 1 velitorile Franeductoarelor. Pentru informafii despre comandarea acestora, consultafi Comandarea consumabilelor si accesorillor la pag. 25 AVERTISMENTE * Cureaua cagulei M2203A confine latex din cauciuc natural, oeea ce poate determina reactii alergice. Consultati ,Avertizarea medicala FDA cu privire la latex’ la pag. 48. * Protectille contra muscaturii sunt obligator invelitorile de protectie a transductorului sunt recomandate pentru transductoarele TEE, cu exceptia Chinei i Japoniei, unde este obligatorie utilizarea invelitorilor de protectie pentru transductoarele TEE. + Tot pacientitrebuie 84 poarte in impul examinariio caguld. Cagula are rol de protectie impotriva defectiunilor electrice gi mecanice periculoase ale transductorului determinate prin mugcatura involuntara. Chiar $i pacientiianesteziati necesita cagule pentru a preveni vatamarea dino fi deteriorarea transductorului. Cagulele de unica folosinta Philips sunt indicate atat pacientilor constienti cat si celor anesteziat eee eee Seesveseeee eas SeeeeSe eter ATENTIE EEE SL eee ESRC Hc cee Defectiunea cauzata atunci cand pacien|ii musea sau zgarie transductorul nu este acoperita de garanfia transductorului sau de contractul de intretinere. Pentru a preveni acest gen de accidente trebuie sa utilizati cagule. Manval uigstorut HO7 4535 614 48721 239 Tanto prt ccerdor tenses i Capac de protectie a varfului Atunci cand nu transportafi transductorul pentru TEE intr-o cutie speciala, trebuie sa utilizafi un capac de protectie peste capatul distal. Capacul de protectie are rol de protectie impotriva deteriorarii grave a lentilelor transductorului, Philips furnizeaza capace de protectie proiectate pentru fiecare transductor pentru TEE, invelitorile pentru transductoarele TEE AVERTISMENT Invelitorile pentru transductor contin adesea latex din cauciuc natural, care poate determina react alergice. Pentru informatii suplimentare, consultati Avertizarea medicala FDA cu privire la latex” la pag. 48. Tl Philips recomanda utilizarea pe parcursul fiecdrei examinari TEE a unei invelitori pentru transductor aprobata pentru comercializare. Pentru procedeele de utilizare a invelitorilor pentru transductoare (teci de protectie), consultati instructiunile furnizate cu invelitorile. Huse de unica folosinta La examinarile in cursul cdrora credeti c& se poate produce contaminarea sistemului imagistic, Philips va recomanda s& luafi masuri generale de protectie si s4 acoperifi sistemul imagistic cu o hus de unica folosinta. Consultafi regulamentul spitalului privind utilizarea echipamentului in prezenta bolilor infectioase. ATENTIE Pozitionati husa de unica folosin{a in asa fel incat s4 nu obtureze orificile de aerisire ale sistemului cu ultrasunete, monitoarele sau echipamentele periferice. Manvalu uttzatoriui HOT 240 4535 614 48721 uuaddd uuu ti Uw cd or Aricirt ransductoae pent ecocerdiografetransesofagian’ i Verificarea sigurantei fata de electricitate la transductoarele TEE Efectuati regulat verificarea de siguranta descrisé pentru determina dac& Syst’ perforali ale stratului izolator extern al unui transductor, Aceasta procedura descoperd caile de patrundere a fichidelor c&tre componentele ierioare ale fibroscopulul si varfului transductorulul masurand curentul de scurgere al conductorului median. Putefi efectua aceasté procedura cu orice analizor de siguranta disponibil pe pial proiectat pentru utilizarea intraspitaliceasca. Dispozitivele de testare @ curentului de scurgere pentru TEE, care testeaza transduotoarele, sunt disponibile numa prin CIVCO. Pentru informatii suplimentare despre comandarea consumabilelor si secesorilor, consultati ,Comandarea consumabilelor $1 accesorilor” la pag. 25, AVERTISMENT ‘Aceasta procedura trebuie efectuata de 0 persoana competenta. Conditiile testului Procedura de testare (Figura 41-9 gi Tabelul 11-3) implica. masurarea curentului. alternativ al sistemului cu ultrasunete fara transductor. Rezultatele sunt apol comparate cu curentul masurat cand este directionat prin stratul izolator al transductorului pentru TEE. Daca cele doua valori Sunt sensibil egale inseamna ca exista un ofificiu in stratul izolator extern al transductorului care trebuie reparat inainte de utilizarea acestuia. Manual izatori HO7 4535 614 48721 241 Transductoare pentru ecocarchogafe tansesofagian Figura 11-9 Verificarea sigurantei fata de electricitate la transductoarele TEE Stratul izolator extern strat intern protector din metat Sistem cu Siguranta ultrasunete analizor Ser fiziologic im G3 icioare) St | _Tub pentru test (izolant) Transductor pentru TEE Electrod test Tabelul 11-3 Legenda pentru Figura 11-9 C_ | Capacitatea de dispersie de la firul de alimentare cu energie al sistemului cu ultrasunete la cadrul metalic impamantat al sistemului (reactant de la 1 la 3M2) Z__|Impedanta dintre parfile metalice aie transductorului TEE si un electrod test amplasat in recipientul cu solutie salina (aproximativ 850 k© cu stratul izolator extern intact, 500 9 cu spartura in strat) A_ | Microampermetru care masoara curentul conductorului median, fie direct de la cadru fie prin Z la electrodul test e | Sursa de energie a liniel, 10 VGA. sau 220V CA, i | Curentul produs de e gi de capacitatea de dispersie, optional si de Z $1 | Comutator deschis de intrerupere a impaméntarii $2 | Comutator al polarit&it liniei Menvatlutizatoruui 07 242 4535 614 48721 i Transductoare pentru ecocardiograte ransesofagian $3 Tintrerupator al microampermetrului si ‘Alimentare de la retea a liniei ‘Alimentare de la refea neutrs Impamantare Curentul i, condus de linia de aprovizionare e, curge prin toate capacitatile de dispersie dintre conexiunea primara si cadrul de metal al sistemului. In mod obisnuit, curentul curge apoi de la cadrul de metal prin S3 si inapoi la e prin firul imp&mantat. Cand $3 este Inchis in cealalta pozitie, curentul i este directionat + De la cadru prin componentele metalice ale transductorului + Prin impedanta Z, produs& de stratul izolator extern care acopera ‘componentele metalice ale transductorului si serul fiziologic + Prin electrodul test Serul fiziologic are in general o impedanta de aproximativ 500 ©, astfel incdt Z va varia intre 850 k® $i 500 Q, in functie de existenta unei cai de conducere produse printr-un orificiu in stratul izolator al transductorului, ATENTIE Nu masurati impedanta in cazul curentului continu. Astfel s-ar putea realiza un element galvanic, porfiunea metalicd a transductorului si electrodul test in solutia salina formand cei doi electrozi gi electrolitul. Un astfel de element galvanic determina masurarea incorecta a rezistentei = — eco? 4 —_4 ry PMc Echipament si proceduri Pentru a realiza procedura de verificare a securitatii electrice este necesar echipamentul urmator: + Analizor de siguranta Dempsey 432HD sau 232D sau echivalent + Recipient pentru dezinfectare Philips 21110A sau echivalent + Solutie salina, 9 grame (0,3 uncii) de sare la 1 litru (1 qt) de apa de la robinet, sau unul dintre dezinfectantii testafi listafi in ,Tabel privind compatibilitatea solutilor dezinfectante” la pag. 279. Mana! vizatori HO7 4535 614 48721 243 a ; > Pentru a realiza procedura de verificare a securitatii electrice pentru ra transductoarele pentru TEE 7 1. Strangeti echipamentul din lista de mai sus. 2. Umpleti recipientul cu ser fiziologic pana la linia de umplere. 3. Introduceti capatul distal gi fibroscopul transductorulul in recipient. 4, Conectati transductorul la sistem. 5, . Conectati cordonul de alimentare a sistemului cu ultrasunete in priza - de curent a analizorului de siguranta 6. Atagati un fir de la borna de conexiuni a analizorului de siguranta cu inscriptia RL la o placut& metalicd scufundata in bazin. 7. Reglati comutatorul Leads al analizorului de siguranta in pozitia RL. Reglati comutatorul Line Polarity (S2) in pozitia NORMAL. 8. Pomiti analizorul de siguranta si sistemul cu ultrasunete. Reglati comutatorul Mode (S3) al analizorului de siguranta in pozitia Case Leakage - Ground Conductor. Apasati comutatorul Lift Ground (St) al analizorului de siguranta si inregistrafi curentul de scurgere la cadru. 10. Reglati comutatorul Mode (S3) al analizorului de siguranta in pozitia ECG. Apasali comutatorul Lift Ground (S1) al analizorului de siguranta i inregistrati curentul de scurgere la pacient. Transductorul nu trece testul in cazul in care curentul de scurgere Inregistrat in pasul 10 este mai mare decat 80% din curentul de scurgere la cadru inregistrat in pasul 9, Acest esec sugereaza ca in stratul izolator al fibroscopului transductorului exist un orificiu. Orificiul realizeaza o cale de conducere la componentele metalice interne ale transductorului. Astfel se realizeaza o situatie cu rise in cazul unui pacient care suferi defibrilare externa sau o interventie electrochirurgicala. Orificiul permite de asemenea patrunderea materiilor corganice, ingreunand astfel dezinfectia completa a intregului transductor. Din aceste motive, transductorul trebuie reparat inainte de a fi utiizat. | nt Manvoil vizio HOT 44 4535 614 48721 — init Titoli im : rasta perv ecrartogate rset Referinte pentru transductoarele pentru TEE Cucchiara, R.F,, et al. Air Embolism in Upright Neurosurgical Patients: Detection and Localization by Two-dimensional Transesophageal Echocardiography.” Anesthesiology, 353-355, 1984. Gussenhoven, Elma, et al. Transesophageal Two-dimensional Echocardiography: Its Role in Solving Clinical Problems.” Joumal of the American College of Cardiology, 975-979, 1986. Radwin, Martin, et al. ,Transesophageal Echocardiography: Intubation Techniques.” Philips Application Note 5091-2804E, 1992. Urbanowitz, John H., et al. .Transesophageal Echocardiography and Its Potential for Esophageal Damage.” Anesthesiology, Vol. 72, No. 1, 1990. Manual ulzatorubi HO7 4535 614 48721 245 Pou gdub bud bode bu, 12 Ghidaje pentru biopsie Ghidajele pentru biopsie sunt utilizate pentru a ajuta la ghidarea unui instrument pentru biopsie. Sistemul genereaz4 0 linie de ghidaj care reprezinta traseul anticipat al instrumentului pentru biopsie. Ecourile tintei anatomice si ale instrumentului sunt afigate pe ecranul video si ajuta la ghidarea instrumentului pentru biopsie cétre tinta. Trusele de baz, care includ ghidajul pentru biopsie sau suportul ghidajulul pentru biopsie si trusele pentru procedura, sunt disponibile de la CIVCO Medical Instruments; consultati ,Comandarea consumabilelor $i accesoriilor” la pag. 25, A NOTA Ghidajul de biopsie pentru transductorul L12-5 50mm are posibilitéti nelimitate de angulare si poate fi instalat pe oricare parte a transductorului; nu limiteaz& acul de biopsie la o anumita traiectorie. Deoarece traiectul acului nu este previzibil, nici tasta programabila Biopsysi nici grafica pentru biopsie nu apar pe ecran atunci cand utiizafi transductorul L12-5 50 mm. Fixarea si indepartarea ghidajului pentru biopsie Informatii detaliate despre fixarea gi indepartarea ghidajelor pentru biopsie sunt livrate impreuna ou trusele de baz, ghidajele si suporturile pentru biopsie. AVERTISMENTE ———— © Nu incercati s& utilizati ghidajul pentru biopsie pana nu afi cit instructiunile pentru selectarea ecranului, instalarea invelitorii sterile pentru transductor i verificarea alinierii ghidajului pentru biopsie. + Examinati toate componentele si transductorul. Asigurati-va ca ghidajul pentru biopsie utilizat este cel corect pentru transductorul, sistemul $i software-ul sistemului utiizate. Serviciul clienti al reprezentantei Philips Ultrasound poate verifica aceste informatii pentru dumneavoastra. Manvel ulilatru HO ‘4535 614 48721 247 FE] or nnn sense 248 acului de biopsie c& ghidajul acutui se afl de aceeasi parte cu nervura de orientare de pe manerului transductorului, prezenta la majoritatea transductoarelor Pentru transductoarele care nu au o nervurd de orientare, cum ar fi C8-4y, Suportul acului de biopsie se poate atasa transductorului numai cu oricare parte a transductorului Majoritatea suporturilor pentru biopsie nu sunt livrate sterile. Urmati instructuunile fabricantului pentru a dezinfecta suportul pentru biopsie. Utiizafi_numai ghidaje pentru biopsie, suportur, consumabile, componente $i accesoril aprobate de Philips. Alte marci pot s& nu se Potriveasca corespunzaitor cu transductoarele Philips Ultrasound, Instalarea necorespunzatoare poate avea ca rezultat disconfortul Pacientutui, Unele ghidaje pentru biopsie trebuie insialate peste invelitoarea ster Pentru transductor. Consuttati instructiunile furnizate impreuna cu Qhidajul pentru biopsie. Dupa fiecare utiizare, ghidajele pentru biopsie trebuie steriizate sau gruncate, in functie de tip. Consultati instrucfiunile furnizate impreuna cu ghidajul pentru biopsie Majoritatea transductoarelor pot fi numai dezinfectate; acestea nu pot fi sterilizate. Numai invelitoarea pentru transductor asigura o barierd sterila. Manual! uttzstoruki HOT 4535 614 48721 Ghidaje pentru biopsic. FA Ecranul ghidajului pentru biopsie (AVERTISMENT —————__ Nu incercafi s& utilizafi ghidajul pentru biopsie pana nu afi citit instruotiunile pentru selectarea ecranului, instalarea invelitorii sterile pentru transductor gi verificarea alinierii ghidajului pentru biopsie. Sistemul genereaza 0 linie de ghidaj pentru biopsie, prin intermediut imaginii ultrasonice in timp real afigate, pentru a indica traseul anticipat al acului (Figura 12-1). Putefi utiliza aceasta linie de ghidaj pentru a va asigura c& acul sau instrumentul urmeaza traseul corect. Sunt disponibile doud tipuri pentru linia de ghidaj. Puteti selecta o linie de ghidaj pentru a0 utiliza cu un pistol pentru biopsie sau cu un ghidaj pentru biopsie. Cand ecranul pentru biopsie este activ, o linie de ghidaj pentru biopsie este afigaté in partea stAnga a ecranului, in cursul prezentarii normale a imaginii sau in partea dreapta cand imaginea prezentaté este inversata Prezentarea imaginii este definité de locatia marcajului de orientare. Un cursor reticul pentru lungimea acului apare, de asemenea, atunci cand ecranulliniel de ghidaj pentru biopsie este activ. Valoarea pentru lungimea acului este deasupra imaginii, Atunci cnd este modificata profunzimea, ecranul pentru biopsie este redesenat pentru a reflecta noile relatii la noua setare a profunzimii. Mana! ulzatrubi HO7 4535 614 48721 249 ch propa Figura 12-1 Ecranul liniei de ghidaj pentru biopsie - c a EEE EEE eee et ESL US er See HCetE Afisarea liniei de ghidaj pentru biopsie » Pentru afigarea liniei de ghidaj pentru biopsie 1. Apasati Next si apoi apasati tasta programabila Biopsy dupa cum este necesar pentru a afiga Gun sau Needle si linia de ghidaj pentru biopsie. 2. Daca transductorul selectat accept un ghidaj pentru biopsie cu mai multe pozifii ale acului, tasta programabild Biopsy afiseaz4 unghiul (A.B.C,D). Apasati tasta programabilé Biopsy pentru a selecta unghiul corect (A,B,C,D) corespunzator ghidajului 3. Pentru @ ascunde linia de ghidaj pentru biopsie, apasati din nou tasta programabila Biopsy. TOT TT TT Th rani — qT Manual utzaora HO7 280 4535 614 48721 Tt i cng sour vorse RE Deplasare marcaj profunzime biopsie Un marcaj pentru profunzime (un cursor reticul) apare pe traseul anticipat al acului. Lungimea minima a acului necesara pentru atingerea marcajului de profunzime apare in partea superioara a ecranului de imagistica, NOTA —- —— Este posibil ca marcajul de profunzime s& nu apara in imagine inainte sa mutati bila de comanda in jos. > Pentru deplasarea marcajului de profunzit 4. Apasati tasta Select pand cdnd apare evidentiat Needle in coltul inferior din dreapta al ecranului de imagistica. e a biopsiei 2. Utilizafi bila de comanda pentru deplasarea marcajului de profunzime a biopsiei. Alinierea ghidajului pentru biopsie Verificati alinierea inaintea fiecdrei utizari a ghidajului pentru biopsie, Prin aceasta procedura se verificd relafile dintre sistem, transductor si ghidajul pentru biopsie. AVERTISMENTE << _ + Verificarea alinieri trebuie efectuat’ Inainte de a executa procedurile cu ghidajul pentru biopsie. + Nu utilizati ghidajul pentru biopsie dacd acul nu urmeaza traseu! dorit + Acul utiizat pentru aceasta verificare a alinierii nu trebuie utiizat in procedura reala. Utilizafi intotdeauna un ac nou, steril, la fiecare procedura de biopsie. + Pentru a realiza o proiectie precisé a acului, utilizafi la fiecare procedura de aliniere un ac nou si drept. Nu utiizati ghidajul pentru biopsie dac& acul nu urmeaza traseul indicat Contactati reprezentanta serviciului cfienti al Philips Ultrasound. Manvel gator HO7 4595 614 48721 251 2 Pregitirea pentru verificarea alinierii Inainte de a efectua verificarea alinieri, asamblati urmatoarele componente: + Transductor * Ghidajul sau suportul pentru biopsie (Suportul nu este de unica folosinta. Tipul de suport pe care il utilizati depinde de transductorul utilizat. Pentru modelul corect de suport, contactati CIVCO Medical Instruments; consultati ,Comandarea consumabilelor si accesoriilor” la pag, 25.) * Ghidaj de ac (contactati CIVCO pentru ghidajul de ac care se potriveste cu suportul ghidajului pentru biopsie pe care il utilizati). + Trusd sterilai pentru procedurai (de unicd folosinta) + Ac de biopsie nou, drept + Pahar de laborator pentru apa (sau baie de apa) Verificarea alinierii ghidajului pentru biopsie AVERTISMENT Daca acul intra dintr-o alt& parte a ecranului decat cea asteptata sau daca nu poate fi vazut, verificati dac& ghidajul pentru biopsie este montat corect pe transductor gi daca orientarea transductorului este corect&. Daca acul tot nu urmeaza traseul dorit de-a Jungul liniei de ghidaj, nu ati ghidajul pentru biopsie. Contactati reprezentanta serviciuluiclienti a Philips Ultrasound. > Pentru verificarea alinierii ghidajului pentru biopsie 1. Montati ghidajul pentru biopsie. Desi unele transductoare necesita utiizarea_unei invelitori suplimentare pentru transductor pentru Procedurile de biopsie, aceasta invelitoare suplimentara nu este necesara pentru verificarea alinieri 2. Conectati transductorul la sistem gi selectati optiunea clinic’ gi presetarea corespunzatoare. 3. Setati profunzimea la care se va efectua procedura Manual wbiatoruks HOT 252 4535 614 48721 mn ny Ghidaje pentru biopsie ad 4. Afigati linia de ghidaj pentru biopsie. 5. Utiizafi bila de comanda pentru a pozitiona cursorul reticul pentru lungimea acului aproximatiy in mijlocul imaginii $i notali apoi valoarea lungimii acului afigat& deasupra imaginii. 6. Introduceti transductorul cel mult 6 mm (0,25 inci) in baia de apa (Figura 12-2) 7. Introduceti un ac nou, drept, in ghidajul pentru biopsie. 8. Coboraii acul in baia de ap& pana cand imaginea sa ultrasonica este vizibild pe ecranul video. 9. Verificati daca acul, aga cum se vede pe imaginea video, coboara de-a iungul liniei de ghidaj pe toatd lungimea sa pe ecranul liniei de ghidaj. Linia de ghidaj pentru biopsie este destinaté numai pentru a oferi © indicatie asupra traseului estimat al acului. Pozitia reala trebuie verificata prin identificarea ecourilor de la ac. 40.Scoateti acul din ghidajul pentru biopsie. 41. De la varful acului, masurati o distanta egal cu valoarea lungimii acului notata in pasul 5. Marcati acest punct pe ac. 42. \mersati transductorul cel mult 6 mm (0,25 inci) in baia de apa. 43. ntroducefi acul in canalul de ghidare care corespunde cu dimensiunea acului gi cu unghiul pe care le-afi selectat. Continuai s glisati acul, pana cand marcajul de pe ac se aliniazi cu partea superioara a ghidajului pentru biopsie. (Partea superioara este punctul In care acu! intra in ghidajul pentru biopsie). 44.Deplasali cursorul reticul pentru lungimea acului inspre varful aculul, aga cum se vede pe ecran, si verificati daca profunzimea afigata nu difera cu mai mult de 0,40 cm de valoarea notata la pasul 5. 45, Confirmati c& acul este vizibil de-a lungul traseului estimat. Daca este, atunci ghidajul pentru biopsie este aliniat corect. Manual uitzstorli HO7 (4535 614 48721 253 Eh critse pont tiopsie Figura 12-2 Imersia transductorul Efectuarea unei proceduri de biopsie AVERTISMENTE I + lnainte de efectuarea procedurii de biopsie trebuie verificata alinierea la Profunzimea selectaté, pentru a va asigura ca ghidajul pentru biopsie si acul au fost corect instalate * Utilizati un ac nou, drept, pentru fiecare procedura de biopsie. * Linia de ghidaj pentru biopsie este destinaté numai pentru a oferi cindicatie asupra traseului estimat al acului. Pozitia real trebuie verificata prin identificarea ecourilor de la ac. * Dac& acul nu urmeaza traseul estimat, intrerupeti procedura ‘$i contactati reprezentanta serviciului clienti al Philips Ultrasound. ee Eee eee ere Cee Manuoltizatoui HOT 254 4835 61448721 a = =a — = APP rrr rec r tr AVERTISMENTE Ghideje pent bopso RE «= Acele subfiri se pot indoi cand patrund in fesut. Pozitia reala trebuie verificata prin identificarea ecourilor de la ac. © Reverberatia sau alte artefacte tisulare pot produce imagini false ale acului ceea ce poate duce la confuzii in localizarea imaginii reale a acului. Asigurat-va ca traseul acului se aflé de-a lungul liniei de ghidaj ica nu utilizati o imagine falsé a acului pentru localizarea acestuia. + Philips Ultrasound nu recomanda examinarea anatomica a prostate! cu ghidajul pentru biopsie montat. > Pentru efectuarea unei proceduri de biopsie 1. Instalati invelitoarea transductorului gi ghidajul pentru biopsie conform instructiunilor furnizate cu ghidajul pentru biopsie. 2. Setati comenzile de imagistic& ale sistemului pentru procedura de biopsie. 3. Apasati Next si apoi apsati tasta programabila Biopsy soft key. 4, Orientafi transductorul pentru a se potrivi cu imaginea prezentata. Utilizati marcajul de orientare al planului de scanare 2D 5. Daca este necesar, aplicati pacientului gel steril de cuplare acustica. 6. incepefi scanarea pacientului. Pozitionati transductorul astfe! ‘incat tinta de punctie sa fie intersectata de linia de ghidaj afigata pe ecran. 7. Efectuati una din urmatoarele operat = Pentru ghidajele cu un singur unghi, introduceti acul in acel canal al ghidajului care este cel mai apropiat de transductor. — Pentru ghidajele cu unghiuri multiple, introduceti acul in acel canal pentru ac al ghidajului care corespunde cu unghiul pe care bati selectat. 8. Efectuati punctia glisnd acul prin canalul din ghidaj pana cand acesta intercepteaza tinta, aga cum este aratat pe ecran. Manual utzatorull 407 assseraaera, 255 8. Daca utilzafi un suport pentru ghidajul biopsiei si o trus de procedurd, puteti indeparta transductorul de pe pacient in timp ce acul ramane introdus in pacient: Detagai acu! de ghidajul pentru biopsie trgand in Sus de ureche astfel incat acul sa iasa din ghidajul de ac, aga cum este descris in instructiunile incluse impreund cu ghidajul sau cu suportul pentru biopsie. 10. Indepartati ghidajul pentru biopsie dupa utilizare, conform instructiunilor incluse Impreuna cu ghidajul sau suportul pentru biopsie intretinerea ghidajului pentru biopsie La intretinerea ghidajelor pentru biopsie respectati_urmatoarele avertismente si atentionari. AVERTISMENT Componentele trusei reutilizate. Pentru procedura sunt de unica folosinta si nu trebuie ATENTIE Inainte de a curata, dezinfecta sau steriliza ghidajul pentru biopsie sau pana de trecere, consultati ,Ingrijirea si intretinerea_transductorului” la pag. 257. Consultati instructiunile furnizate impreuna cu ghidajul pentru biopsie Pentru procedurile de curatare, dezinfectare gi steriizare ale ghidajului pentru biopsie, Manual wists HO? 256 4535 614 48721 13 Lngrijirea si intretinerea transductorului Aceasta sectiune contine atat informatii despre curatarea, dezinfectarea si sterilizarea transductoarelor compatibile cu sistemul dvs., ct si informatit despre curatarea si dezinfectarea suprafetelor sistemului. De asemenea, aceasta sectiune include o list’ a gelurilor ultrasonice ce pot fi utiizate in siguranta cu transductoarele compatibile cu sistemul dvs. ‘Aceste instructiuni au scopul de a va ajuta si curatafi, dezinfectati si sterilizafi in mod eficient. in plus, aceste instructiuni vor contribui la evitarea deteriorarilor - care ar putea duce la anularea garantiei dvs. - in cursul curatarii, dezinfectarii, sterilizarii sau utilizarii gelulul Siguranta in utilizarea dezinfectantelor si a gelurilor Respectati urmatoarele precaufi si avertizari atunci cand utlizati solutile dezinfectante si gelurile. Alte precauti si avertizari specifice sunt incluse in prezentatile diverselor proceduri din acest capitol gi pe etichetele solufilor de curdtare sau dezinfectante. AVERTISMENTE ———__ ese * Solutille dezinfectante _listate in ,Compatibilitatea_solutilor dezinfectante” la pag. 277 sunt recomandate datorita compatibiltati chimice cu materialele aparatului, nu datorita eficacitatii biologice. In privinta eficacitatii biologice a solutilor dezinfectante, consulta Instructiunile gi recomandarile producatorului dezinfectantului, ale U.S. Food and Drug Administration si ale U.S. Centers for Disease Control Nivelul de dezinfectare necesar pentru un dispozitiv este impus de tipul tesutului cu care va veni in contact in timpul utilizar. Asigurati-va ca {ipul de dezinfectant este corespunzator tipului de transductor si genulul de aplicatie. Pentru informati’ privind nivelurile necesare | de dezinfectare, consultati ,Alegerea unui dezinfectant’ la pag. 259 De asemenea, consultafi” instructiunile de pe etichetele solutilor dezinfectante si recomandarile date de Association for Professionals in Infection Control, U.S. Food and Drug Administration si U.S. Centers for Disease Control. Manual utfastorui HO7 4535 614 48721 257 FE] orc siinreinerooronscuctoes AVERTISMENTE * Este necesara utilizarea Protectie in cazul_ procedurilor transrectale, intravaginale si tansesofagiene, dar in China sau Japonia invelitorile sunt obligatori, Philips recomanda utlizarea invelitorilor certificate, * Ablicati invetitoarea de protectie pentru transductor si gelul numai in ceamentul Inceperii proceduri, Transductorul nu treble lsat acoperit cugel. * In aplicatite neurochirurgicale, transductoare sterilizate trebuie utilizate CU gel steril precum i o invelitoare sterila apirogena. * Invelitorile transductorului pot Contine latex din cauciuc natural, ce Poate determina ia unele persoane te: fii alergice. Consuttati Avertizare - produs din latex’ la pag, 258 Pentru informatii suplimentare despre comandarea invelitorilor pentru transductor, contactati CIVCO Medical Solutions $i consultati »Comandarea consumabilelor si accesorilor” la pag. 25, Avertizare - Produs din latex Sistemul ou ultrasunete si transductoarele Philips nu contin tatex din cauciuc natural care sa intre in contact cu omul. Niciun transductor cu ultrasunete nu are in componenta latex din caueive natural, find incluse nu contin latex, Pentru informatii referitoare la reactiile alergice la dispozitivele medicale ce contin latex, consultati Avertizarea medicalé FDA cu Privire la latex” la pag. 48. Manvoil uitzatouiai HO? 258 4535 614 48721 fe _Inrirs sintenoreatansduto Encefalopatia spongiforma transmisibild AVERTISMENT ——— Kuncl cand invelitoarea sterild a transductorului este compromisa in cursul tunel aplicati intraoperatorii asupra unui pacient cu encefalopatic spongiforma transmisibils, cum ar fi boala Creutzfeldt Jakob, uma instructunile de decontaminare ale Centrelor pentru controtul bolilor din SUA. precum si acest document al Organizatiei Mondiale a Sanatati: WHOICDS/ APH/2000/3, WHO infection Control Guidelines for Transmissible Spongiform Encephalopathies, Transductorul nu poate fi decontaminat utilizdnd un proces termic. Mediul de cuplare acustica Pentru o transmisie corect& a fasciculului de raze acustice, utlizati gelul pentru transmiterea ultrasunetelor oferit sau recomandat de Philips eau alt Sgent de cuplare acusticd pe baza de glicol, glicerol sau apa ATEN ———______—_———__ Nu utilizati uleiuri minerale, agenti de cuplare pe baz de ule nici un fel de geluri cu lotiuni sau emolienti sau alte materiale neaprobate deoarece acestea pot deteriora transductorul. Alegerea unui dezinfectant Pentru a alege solutia dezinfectanté corespunzatoare, trebuie sa determinati mal intai nivelul necesar de dezinfectare, bazat pe clasificarea dispozitivului (Tabelul 13-1) Tabelul 13-1 Niveluri de dezinfectare dupa clasificarea dispozitivului Clasificare Definitie Critic | Dispozitivul este introdus in tesuturi sterile (de exemplu, ‘examinarile intraoperatori) Dispozitivul intra in contact | inalt cu mucoase (de exemplu, examinarile endocavitare) Necritic Dispozitivul intra in contact cu | Intermediar sau pielea intacta scazut Manual! ublzstruul HO7 4535 614 48721 259 FE eri 2 retiners ransducto | NOTA jnaintea efectuarli procedurilor de dezinfectie si sterilizare, consultati .Compatibilitatea solutilor dezinfectante” la pag. 277. Sunt incluse informatii despre solufile dezinfectante recomandate si alegerea unui dezinfectant adecvat pentru nivelul de dezinfectie necesar. Proceduri generale de curatare pentru toate transductoarele Aceste instructiuni generale de curatare sunt indicate pentru toate transductoarele. Este important s& respectati urmatoarele proceduri de curdfare a transductorului si a cablului AVERTISMENT Utiizati intotdeauna ochelarii si manusile de protectie atunci cand curatati sau dezinfectati un echipament. [ATEN TIONAR) * Transductoarele trebuie curatate dupa fiecare utilizare. Curatarea transductorului este o etapa esentialé inaintea dezinfectarii sau sterilizari fective. Respectati instructiunile producatorului cdnd utilizati solutii dezinfectante + Nu atingeti transductorul sau cablurile cu obiecte ascutite, precum bisturiul sau cauterul; + Nu loviti transductorul de suprafete dure in momentul manipularii ‘+ Nu utilizati o perie chirurgicala la curatarea transductoarelor. Utiizarea chiar i a periilor moi poate deteriora transductoarele; * Nu utilzati produse din hartie sau produse abrazive cand curatati transductorul. Acestea vor deteriora lentilele fine ale transductorului; * Dac este necesar s& uscati lentilele transductorului dupa curdfare, utilizati o carpa moale gi o migcare de tamponare in locul uneia de stergere Manual utizatowuls HO7 260 4535 614 48721 ‘| te [eh ETE a ATENTIONARI + In timpul curatarii, dezinfectarii gi sterilizarii_ orientati partile transductorului care trebuie s& ramana uscate mai sus decat cele ude pana cand toate componentele sunt uscate. Aceasta va impiedica intrarea lichidului in zonele nesigilate ale transductorului; Aveti grija s& utilizati concentrafia corecta pentru agentul de curatare enzimatic gi sa clatiti bine. Curatarea transductorului 1. Dupa examinarea fiecdrui pacient, stergeti gelul de transmitere a ultrasunetelor de pe transductor. Deconectati transductorul de la sistem si indepartati toate accesoriile atagate sau care acoperd transductorul Utilizati o carp moale, usor umezita in spun slab sau intr-o solutie de curatare enzimatica (respectand instructiunile produc&torului) pentru a indeparta particulele de substanfa sau secretille ramase pe transductor sau pe cablu. Agentii de curatare enzimatici trebuie s& aib& un pH de 6,0 -8,0. Acesti agenti sunt diluafi mai mult la ufilizare. Pentru o lista cu solutiile enzimatice de curatare aprobate, consuttati ,Compatibilitatea solutillor dezinfectante” la pag. 280. Pentru a indeparta particulele si reziduurile ramase in urma curatari, clatiti cu apa pana la punctul de imersie prezentat in Figura 13-3. . Stergeti cu o carpa uscaté. Pentru a usca lentilele realizati o migcare de tamponare in locul uneia de stergere. Dezinfectarea transductoarelor utilizand metoda prin stergere sau pulverizare Pentru dezinfectarea transductoarelor se poate utiliza metoda prin imersie sau metoda prin stergere cu o solufie dezinfectanté recomandata de Philips Ultrasound. Utilizati metoda cea mai potrivita din punct de vedere biologic, aga cum este descris in ,Alegerea unui dezinfectant"” la pag. 259 Acest capitol contine instructiuni privind metoda prin stergere sau cea prin pulverizare. Manual utfzatrui HOT 4535 614 48721 261 Iharirea si introtinerea trensductoruut AVERTISMENT Utilizati intotdeauna ochelarii si manusile de protectie atunci cAnd curatati sau dezinfectati un echipament. ATENTIE Alcoolul izopropilic 70% (spirt) are utilizare limitata pentru transductoare. Stergefi cu solutie de alcool izopropilic numai capatul distal al transductorului pana la 2,5 om (1 inci) de racordul dintre carcasa si mangonul de detensionare. Consultafi Figura 13-1. Nu utilizati alcool izopropilic la racordul dintre carcasa si mangonul de detensionare, mangonul de detensionare sau cablu. Alcoolul izopropilic poate deteriora aceste elemente ale transductorului. Aceste defectiuni nu sunt incluse in certificatul de garantie sau in contractul de intretiner SSS NOTA ‘Transductoarele pot fi dezinfectate prin metoda de stergere numai daca pe eticheta produsului dezinfectant corespunz&tor pe care il folositi este specificat faptul ca poate fi utilizaté aceastd metoda. > Utilizarea metodelor prin stergere sau pulverizare pentru dezinfectarea transductoarelor 1. Dupa curdtarea transductorului si a cablului, stergeti sau pulverizati pe acestea un dezinfectant usor. Respectati timpul de contact recomandat de producator. Pentru o lista cu solutii dezinfectante compatibile, consultati Tabelul 13-2. Indepartatj reziduurile cu o carp moale umezita in apa. Nu lasati nici o solutie sa se usuce pe transductor. Daca este necesar si uscati lentilele transductorului dupa curatare, utilizati o carpa moale gio migcare de tamponare in locul uneia de stergere. Inspectati dispozitivul si cablul pentru eventuale deteriorari, precum fisuri, crapaturi, margini ascutite sau proeminente. Daca deteriorarea este evidenta, intrerupeti utilizarea dispozitivului si contactati reprezentantul Philips Ultrasound. Manvalu utiizatonsus HOT 262 4535 614 48721 Ingnjites s/ ntretinerea transductorul Figura 13-1 Utilizarea restrictionata a alcoolului izopropilic la cur&tarea transductoarelor —Racord manson de Mangon de detensionare — en ae Cablu — \ \ Cee = 2,50m = G inci) \ Careasa |» <—_____________| Putetiutiiza alcool! Nu utilizati alcool in aceasta zona | in aceast zona —_——— Curdtarea si dezinfectarea cablurilor $i conectoarelor Cablurile gi conectorii tuturor transductoarelor pot fi dezinfectate utilizandu-se 0 lavet recomandata sau spray dezinfectant. Seturile sunt disponibile de la CIVCO Medical Solutions (consultati ,Comandarea consumabilelor $i accesoriilor” la pag. 26). AVERTISMENT ——————___—_$_? p?________— Utiizati intotdeauna ochelarii si manusile de protectie atunci cdnd curstati sau dezinfectati un echipament ATEN ONAL A © Incercarea de dezinfectare a unui cablu sau a unui conector utilizand alt& metoda decat una din cele recomandate aici, poate deteriora dispozitivul si va anula garantia. © Orientati componentele care trebuie mentinute uscate mai sus decat cele ude, pana in momentul in care toate componentele sunt uscate. Manual utizatorui HO7 4535 614 48721 263 Ingrirea si intrefinerea transductonsui > Pentru a curafa si dezinfecta cablurile $i conectoarele 1. Deconectati dispozitivul de la sistem. 2. Orientati dispozitivul si conectorul astfel incat ambele s fie cu fata in sus (Figura 13-2) ATENTIONARY | 264 4535 614 48721 AVERTISMENT ATENTIONARE a$$??? * Nu lasafi nici un lichid s& p&trunda in conector. Lichidele patrunse in conector pot anula garantia transductorului sau a dispozitivului. * Nu curdtati cu peria eticheta conectorului 3. Pentru a curata cablul si conectorul utilizati o carp moale umezita ugor in spun slab sau in solutie de detergent. Puteti utiliza 0 perie cu peri fini pentru a curata numai suprafetele de metal ale conectorului. Nu permiteti patrunderea lichidelor in dispozitiv. Aveti grija ca lichidele sa fu patrundd prin mangonul de detensionare, prin conector, prin contactele electrice sau prin suprafetele din jurul mansonului de detensionare sau a mecanismului de blocare a manerului (Figura 13-2). iaaai lie sculls ranaae CGE Daca utilizafi o solufie preparaté anterior, verificati data de expirare a acesteia. EE EEE Eee eee ee eee eee HEH * Puteti utiliza © solutie alcoolica numai pentru dezinfectarea conectorului. Asigurafi-va c& solutia contine 70% alcool sau mai putin. Solutile cu mai mult de 70% alcool pot produce deteriorari (consultati Figura 13-1). * Nu utilizati alcool sau produse pe baza de alcool pe cablu. * Evitati contactul solutillor dezinfectante cu eticheta conectorului. Manualu! utiizatoruai HOT Ingrives $1 intrefinerea transductoralui . Amestecati solutia dezinfectanta compatibilé cu cablul dumneavoastra (consultafi Tabelul 13-2) finand cont de instructiunile de pe etichet& privind concentratia solutie. Stergefi sau pulverizati cablul si conectorul cu solutie dezinfectanta, tespectand instrucfiunile de pe eticheta dezinfectantului privind timpul de stergere, concentratia solutiei si durata contactului dintre cablu si dezinfectant. Asigurati-va c& durata contactului si concentratia solutiei ‘corespund tipului de utilizare clinic& a dispozifivului. Asigurati-va c& solutia dezinfectanta nu patrunde in dispozitiv sau in conector gi nu intra in contact cu eticheta conectorului. Uscati la aer sau stergeti cu 0 carpa sterilé respectnd instructiunile de pe eticheta dezinfectantului. Inspectati dispozitivul si cablul pentru eventuale deteriorari, precum fisuri, crap3turi, margini ascutite sau proeminente. Daca deteriorarea este. evidentd, intrerupefi utilizarea dispozitivului si contactafi reprezentantul Philips Ultrasound. Manual! utlzatori HO7 asoseu sara: 205 | Figura 13-2 Dezinfectarea cablurilor si a conectoarelor Pentru a dezinfecta cablul, orientati dispozitivul si conectorul cu fata in sus (cu mangonul de detensionare in jos) Contacte electrice Conectorul / mangonului q— / de detensionare Mangon de detensionare Stergeti mangonul de detensionare, Cablul si conectorul cu o solutie dezinfectanté recomandata Dezinfectarea transductoarelor prin imersiune (dezinfectare avansata) Acest capitol contine informatii privind utilizarea imersiei ca metodé de dezinfectare a transductoarelor. Dezinfectarea prin _imersie atransductoarelor pentru TEE este metoda acceptata ca masurd de protectie impotriva contaminarii. Philips recomanda utilizarea invelitorii de protectie pentru transductoare in timpul examinarlor. Marval! witzston H07 266 (4535 614 48721 Ingtirea si intretinerea transductonl AVERTISMENT AVERTISMENTE ATENTIONARI Daca utilizati o solutie preparaté anterior, verificati data de expirare aacesteia. * Daca utiizati solufie Cidex OPA sau alfi desinfectanti pe baz de OPA, poate s& ramAnd solutie reziduala pe transductoarele dumneavoastra dacd nu respectati intocmai instructiunile productorului. OPA rezidual ramas pe transductoarele pentru TEE poate produce patarea temporara a zonei gurii si buzelor gi iritati sau arsuri chimice ale gui, gatului, esofagului gi stomacului. * Pentru a reduce la minim efectele cauzate de produsul OPA restant sau de orice alt dezinfectant, Philips recomanda urmatoarele: — Respectati intocmai instrucfiunile date de producatorul solutiei dezinfectante. De exemplu, producdtoru! solutiei Cidex OPA recomanda clatirea transductorului de trei ori in apa proaspata. - Utilizafi o invelitoare de protectie pentru transductor in timpul examinarilor endocavitare si TEE. — Folositi o invelitoare de protectie sterila pentru transductor si un gel de transmitere a ultrasunetelor steril in timpul examindrilor intraoperatorii si biopsice. — Limitati durata de umezire a transductorului in solutia dezinfectant la durata minima recomandataé de producator (de exemplu, producatorul solutiei Cidex OPA recomanda minim 12 minute). * Utilizarea dezinfectantelor nerecomandate, a concentratiilor incorecte sau inmuierea mai adancé sau pentru mai mult vreme a transductorului poate deteriora sau decolora transductorul si va duce la anularea garantiei acestuia. * Durata de imersie a transductorului nu trebuie s fie mai mare decat timpul minim necesar nivelului de dezinfectare respectiv. Pentru informatii privind nivelurile necesare de dezinfectare, consultati ,Alegerea unui dezinfectant” la pag. 259. Pee eee eee ee eeeeeeeeeeeSeee o-oo eee Menuulutlzatorui HO7 asosercare; 267 EEL 2:0» snropnoa transact 7 > Dezinfectarea transductoarelor utilizand metoda imersi 1. Curatati transductorul respectand instructiunile din ,Proceduri generale de curatare pentru toate transductoarele” la pag. 260. 2. Amestecati solutia dezinfectanta compatibili cu transductorul (consultati Tabelul 13-2) tinand cont de instructiunile de pe eticheta a concentratia solutiei. (Consuttati lista cu solufille de sterilizare si = solutii dezinfectante de nivel inalt, cu asertiuni generale privind dispozitivelor medicale si stomatologice reutilizabile. Pentru informatii suplimentare, consultati www.fda.gov/edrh/ode/germlab. html.) 3. Imersafi transductorul in solufii dezinfectante corespunzatoare tipului respectiv de transductor, aga cum este prezentat in Figura 13-3. Respectati instructiunile de pe eticheta solutiei dezinfectante privind oo durata de imersie a transductorului. Durata de imersie a transductorului nu trebuie s& fie mai mare decat timpul minim necesar nivelului de = dezinfectare respectiv. tt 4. Respectand instructiunile de pe eticheta solutiei dezinfectante, clatiti transductorul pan la punctul de imersie, apoi uscafi-| la aer sau stergef-l cu o carpa sterila, 5. Verificafi transductorul pentru deteriorri, precum fisuri, desprinderi, scurgeri de lichid, margini ascutite sau proeminente. Daca deteriorarea este evident’, intrerupeti utilizarea transductorului si contactati reprezentantul Philips Ultrasound Manual ator HO7 268 4535 614 48721 4 =a ol a qa 74 = =a =a — a Wr 4M 4 | Ingen $i ntrefinerea ransductoruti Figura 13-3 Scufundarea transductoarelor Imersati numai acest || |segment pana la 5,1 cm (2 inci) de la mangonul de detensionare de pe conector. Susans Ssnahneee Dezinfectarea prin imersiune a transductoarelor TEE. AVERTISMENTE * Daca utiizati solutie Cidex OPA sau alti desinfectanti pe bazé de OPA, poate s rémana solutie reziduala pe transductoarele dumneavoastra daca nu respectati intocmai instructiunile producatorului. OPA rezidual ramas pe transductoarele pentru TEE poate produce patarea temporara a zonei gurii gi buzelor si iritafii sau arsuri chimice ale gui, gatului, esofagului si stomacului. Manual! uizatorla HO7 “453561440721 269 BEY ingrivea si intretinerea transductorului " 1 AVERTISMENTE * Pentru a reduce la minim efectele cauzate de produsul OPA restant sau de orice alt dezinfectant, Philips recomanda urmatoarele: - Respectati intocmai instructiunile date de producdtorul solutiei i dezinfectante. De exemplu, produc&torul solutiei Cidex OPA ; recomanda clatirea transductorului de trei ori in apa proaspata. - Utilizafi_o invelitoare de protectie pentru transductor in timput examinarilor endocavitare si TEE — Folositi o invelitoare de protectie sterilé pentru transductor si un gel de transmitere a ultrasunetelor steril in timpul examindrilor intraoperatorii si biopsice. - Limitati durata de umezire a transductorului in solutia dezinfectanta la durata minima recomandaté de producator (de exemplu, producdtorul solutiei Cidex OPA recomanda minim 12 minute). Dezinfectarea prin imersie a transductoarelor pentru TEE este metoda acceptati ca masuré de protectie impotriva contaminarii, Philips recomanda utilizarea invelitorii de protectie pentru transductoare in timpul examinarilor. Dupa primirea unui transductor nou, dezinfectati-| inaintea primei examinari. Curatati si dezinfectati transductorul imediat dupa fiecare examinare pentru protejarea pacientilor si a personalului impotriva diversilor agenti patogeni. Stabiliti o procedura de curdtare care s& includa urmatoarele etape. Inainte de efectuarea acestei proceduri, cititi ,Dezinfectarea transductoarelor prin imersiune (dezinfectare avansata)" la pag. 266. Manuals ubizatorula HO? 270 4535 614 48721 TUT T TTT n ! —— 22 ingen 3 nrofinore tronsduconas RE > Dezinfectarea transductorului pentru ETE prin imersie 1. Deconectati dispozitivul de la aparat. 2. Folosifi urmatoarele metode pentru indepartarea substantelor organice sau ale altor reziduuri: a. Inmuiati un tampon de tifon in apa cu spun. Nu utilizati sapun pe baza de iod b. Efectuati una din urmatoarele operat + Stergeti extremitatea distala si tija flexibila pana la carcasa Comenzilor (mecanismul de ghidare) cu tampoanele de tifon. + Utilizati o solutie enzimaticd de curatare pentru o indepartare mai buna a reziduurilor proteice. Agentii de curatare enzimatici trebuie sa aibé un pH de 6,0 - 8,0. Acesti agenti sunt diluati mai mult la utiizare, Respectati instructiunile productorului pentru -i og =a =a =a = = is diluare. = a = =a aS =a =a = = ATEN A $$ A A ‘Nu clatiti sau scufundati carcasa de comand, cablul sau conectorul. 3, Folosifi apa pentru a clati bine capatul distal gi tija flexibila ATENTIONAR! + Nu indoifi fibroscopul intr-un cere cu diametrul mai mic de 0,30m (1 picior). * Nu utilizati decoloranti pe transductor si pe ax. * Nu utilizati produse pe baza de alcool pe transductor si pe ax. * Nu inmuiafi transductorul perioade prelungite de timp. Limitati timpul in care finefi transductorul in solutia dezinfectanta la timpul minim recomandat de producatorul solutiei dezinfectante. + Nu clatiti sau scufundati In lichid conectorul, sau portiunea de cablu de langa conector. + Nu clatiti sau scufundati in lichid mecanismul de directionare. Respectati recomandarile productorului solutiei dezinfectante. Manual ueatorts HOT 4535 614 48721 274 FE ares 5 retnores ransactna 4. Dezinfectati varful distal gi fibroscopul fiexibil prin introducere intr-un : dezinfectant adecvat (Tabelul 13-2). - 5. Scoateti capatul si fibroscopul din solutia dezinfectanta si clatiti bine cu apa conform instructiunilor de utiizare date de producatorul solutiei 7 dezinfectante, 6. Verificati transductorul pentru a descoperi eventualele resturi organice. : Daca exist, indepairtati-le si dezinfectati din nou transductorul, 7. $tergeti capatul distal si fbroscopul flexibil cu o panz& moale sau cu un tampon sau lasati-| sa se usuce la aer. ATEN, a Mecanismul de ghidare nu este etang. Daca dezinfectantul sau alt lichid patrunde in mecanismul de ghidare, va oxida angrenajele si conexiunile co electrice. Defectiunile care pot fi evitate nu sunt incluse in certificatul de fe garantie sau in contractul de intrefinere. ee ee eee EE EEEPREeeeeECreeeeEr = 8. $tergeti usor numai mecanismul de ghidare si manerul cu un tampon umezit in spirt (alcool izopropilic 70%) sau utiizati T-Spray Il conform = indicatiilor de pe mAner si mecanismul de ghidare 9. Asezati transductorul pe un suport montat pe perete gi lasati-! sd se 2 usuce la aer. = ATEN YE s Nu sterilizati transductorul in autoclava, la ultraviolete, raze gamma, cu = gaz, aburi sau termic. Vor rezulta deteriorari grave. Defectiunile care pot fi evitate nu sunt incluse in certificatul de garantie sau in contractul de = intretinere. ee _ Dezinfectarea transductoarelor TEE intr-un dezinfector automat 7 TD-100 este un dezinfector automat disponibil de la PCI medical. Mai 7 multe informatii despre acest produs pot fi gasite la www.pcimedical.com. Utilizati acest dezinfector numai pentru transductoarele prezentate ca find compatibile in lista cu rezultate ale cautarii unei solutii compatibile pe site-ul despre ingrijirea transductoarelor: www.healthcare.pi transducer_care ilips.com/us/products/ultrasound/transducers/ Manual vitzatoru HOT 272 (4535 614 48724 ingrnee steiner ransauctorsui REY > Pentru curatarea $i dezinfectarea avansata a unui transductor TEE in Dezinfectorul automat pentru TEE TD-100 1. Deconectati dispozitivul de la aparat. 2. Folosifi urmatoarele metode pentru indepartarea substantelor organice sau ale altor reziduuri a. Inmuiati un tampon de tifon in apa cu spun. Nu utilizati sapun pe baz de iod. b. Procedati astfel: + Stergeti extremitatea distalé gi tia flexibila pana la carcasa comenzilor (mecanismul de ghidare) cu tampoanele de tifon. + Utilizati o solutie enzimaticd de curatare pentru o Indepartare mai buna a reziduurilor proteice. Agentii de curatare enzimatici trebuie 84 aiba un pH de 6,0 — 8,0. Acesti agenti sunt diluati mai mult la utilizare. Respectati instructiunile producatorului pentru diluare. ATENTIE ‘Nu clatifi sau imersati carcasa de comanda, cablul sau conectorul. 3. Folositi apa pentru a clati bine capatul distal si tija flexibila. aco 4. Dezinfectati varful distal si mAnerul flexibil in Dezinfectorul automat pentru TEE TD-100. Respectati cu strictete instructiunile producatorului i privind utilizarea dezinfectorului. 5. Verificati transductorul pentru a descoperi eventualele resturi organice Daca exist’, indepartati-le si dezinfectati din nou transductorul 6. Stergeti capatul distal gi tija flexibilé cu o panza sterila sau cu un tampon steril sau lasati-l s se usuce la aer. ATENTIE Mecanismul de ghidare nu este etans. Dac& dezinfectantul sau alt lichid p&trunde in mecanismul de ghidare, va oxida angrenajele si conexiunile electrice. Defectiunile care pot fi evitate nu sunt incluse in certificatul de garantie sau in contractul de intretinere. Manuel! utizatoniui HO? ‘asssera aer2i 273 EE rites inttineroaransductores 7. Stergefi usor numai mecanismul de ghidare i manerul cu un tampon umezit in spirt (alcool izopropilic 70%) sau utilizati T-Spray Il conform indicatilor de pe maner si mecanismul de ghidare i 8. Asezati transductorul pe un suport montat pe perete si lasati-| sA se usuce la aer. ATENTIE Nu steriizati transductorul in autoclava, la ultraviolete, raze gamma, cu gaz, aburi sau termic. Vor rezulta deteriorari grave. Defectiunile care pot fi evitate nu sunt incluse in certificatul de garantie sau in contractul de intrefinere. Sterilizarea transductoarelor Sterilizarea este necesara daca dispozitivul este considerat dispozitiv critic. AVERTISMENTE * Folositi intotdeauna ochelarii si manusile de protectie atunci cand curdtati, dezinfectati sau sterilizati orice echipament. * In interventiile neurochirurgicale, transductoarele sterilizate trebuie utilizate cu invelitoare pentru transductor a-pirogend. * Daca utilizafi o solutie preparaté anterior, verificati data de expirare a acesteia. ‘+ Transductoarele intraoperatori utlizate in studile pe animale nu trebuie utiizate la oameni, Nu au fost validate metodele de dezinfectare ulterioare utiizarilor alternative ale acelorasi transductoare la oameni gi animale. oneal uizaton HOT 274 4535 614 48721 TUTE ON DT mn on moron Ingrtea 5 ttetinerea ransductorl ATENTIONARI * Transductoarele trebuie curatate dupa fiecare utlizare. Curatarea transductorului este o etapa esentialé tnaintea dezinfectarii sau sterilizarii efective. Respectafi instructiunile produc&torului cand utilizati solutii dezinfectante. + Ufilizati numai solutii ichide pentru a steriiza transductoarele. Folosirea autoclavelor, gazului (EtO) sau a altor metode nerecomandate de Philips Ultrasound vor deteriora transductorul si vor anula garantia. + Nu atingeti transductorul sau cablurile cu obiecte ascutite, precum bisturiul sau cauterul. + Nu loviti transductorul de suprafete dure in momentul manipula. + Asigurati-va c& durata de contact si concentratia solutiei sunt adecvate steriliz4rii, Asigurati-va c& ati respectat instructiunile producatorulul NOTA jnaintea efectuarii procedurilor de dezinfectie si sterilizare, consultati Compatibilitatea solutilor dezinfectante” la pag. 277. Sunt incluse informatii despre solufile dezinfectante recomandate si alegerea unui dezinfectant adecvat pentru nivelul de dezinfectie necesar. > Sterilizarea transductorului 1. Curdfati transductorul respectand instructiunile din ,Proceduri generale de curatare pentru toate transductoarele” la pag. 260. 2. Amestecati solutia de sterilizare compatibilé cu _transductorul dumneavoastri conform instructiunilor de pe eticheté pentru concentratia solutiei. (Consultati lista cu solutiile de sterilizare gi soluti dezinfectante de nivel inalt, cu asertiuni generale privind dispozitivelor medicale si stomatologice reutilizabile. Pentru informatii suplimentare, consultati www.fda.govicdrh/ode/germlab html.) 3. Imersati transductorul in solutia de sterizare aga cur este prezentat in Figura 13-4. 4. Respectati instrucfiunile de pe eticheta solutiei de sterilizare privind durata de imersie a transductorului necesara pentru sterilizare. Manual uizatoruht HOT (4535 614 48721 275 Ingrtitea sf ttretinroa transductoruui 5. Indepartati transductorul din solutia steriizanta dupa expirarea timpului recomandat pentru sterilizare. a 8. Respectand instructiunile de pe eticheta solutiei steriizante, clatiti j transductorul in apa sterila pana la punctul de imersie si, apoi, uscaf-! = la aer sau stergeti-| cu 0 carpa sterila, 7. Verificati transductorul pentru deteriorari, precum fisuri, desprinderi, ea scurgeri de lichid, margini ascutite sau proeminente. Daca deteriorarea este evidenté, intrerupeti_utilizarea transductorului si contactati reprezentantul Philips Ultrasound. Imersati numai acest segment pana la 5,1 om 2 inci) de la mansonul de Getensionare de pe conector. Manual uttzatoruns HOT 276 4535 614 48721 Ingres 1 ttrayneroa rensasctoraul RE Compatibilitatea solutiilor dezinfectante Cititi aceste informafii inaintea efectuarii procedurilor de dezinfectie si sterilizare. Sunt incluse informatii despre solutile dezinfectante fecomandate gi alegerea unui dezinfectant adecvat pentru nivelul de dezinfectie necesar. Trebuie sd verificati in ,Compatibilitatea solutillor dezinfectante” la pag. 280 compatibilitatea chimicd a diferitelor dezinfectante si produse de curatare cu anumite transductoare. Suplimentar, tabelul indicd daca dispozitivul poate fi numai sters sau dat cu spray, Sau daca poate fi scufundat in lichid AVERTISMENTE * Nu toate solutile dezinfectante sunt eficiente impotriva tuturor tipurilor de contaminare. Asigurati-va daca tipul de solutie dezinfectanta este adecvata tipului de transductor, dacd concentratia solutiei si timpul de contact sunt corespunzatoare examinarii clinice ce urmeaza a fi efectuata. * Solutille dezinfectante enumerate in acest capitol sunt recomandate datorité compatibilitatii chimice cu materialele aparatului, nu datorita eficacitatii lor biologice. Pentru eficacitatea biologic’ a unui dezinfectant, va rugdim sa consultati recomandérile gi instructiunile producatorului de dezinfectante, ale Asociatiei Specialistilor in Controlul Infecfillor, ale Administratiei Alimentelor si Medicamentelor a S.U.A. si ale Centrelor pentru Controlul Bolilor din S.U.A. + Daca utilizati o solutie preparata anterior, verificati data de expirare a acesteia * Utilizati intotdeauna ochelarii si manusile de protectie atunci cand curatati sau dezinfectati un echipament. ATENTIE Utilizarea _unei solutii_dezinfectante nerecomandate, utilizarea_unei concentratii neadecvate sau imersia transductorului mai adanc sau timp mai indelungat decat este recomandat poate deteriora dispozitivul si va anula garantia Manuals uttzstrulut HO7 4536 614 48721 277 EE wires otter transcctorts Tipuri de solutii dezinfectante AVERTISMENT i Nivelul de dezinfectare necesar pentru un dispozitiv este impus de tipul tesutului cu care va veni in contact in timpul utilizarii. Asigurati-va ca tipul de dezinfectant este corespunzator tipului de transductor gi genului de aplicatie. Pentru informatii privind nivelurile necesare de dezinfectare, consultati Alegerea unui dezinfectant” la pag. 259. Pentru informati suplimentare, consultati instructiunile de pe tichetele solutillor dezinfectante si recomandarile date de Association for Professionals in Infection Control, U.S. Food and Drug Administration si U.S. Centers for Disease Control ATENTE, Daca folositi solutii alcoolice pentru dezinfectare, asigurati-va ca acestea contin numai 70% alcool sau mai putin, Solutiile cu mai mult de 70% alcool pot produce defectiuni. Nu folositi alcool pe mangonul de detensionare al transductorului sau pe cablu. Pentru recomandari standard in privinta dezinfectarii, pentru informatii utile dumneavoastra in alegerea dezinfectantului corespunzator nivelului de dezinfectare necesar gi pentru instrucfiuni specifice transductoarelor, consultati ,Compatibilitatea solutillor dezinfectante” la pag. 280. Factori ce afecteaza eficienta solutiilor dezinfectante Urmatorii factori afecteaza eficienta solutiilor dezinfectante: + Durata de expunere + Vechimea solutiei + Concentratia gi puterea solutiei dezinfectante + Volumul i localizarea contaminarii + Rezistenta dispozitivului contaminat + Structura organica a dispozitivului ce va fi dezinfectat Menvellutizstorukt HOT 278 4535 614 48721 Inge $i introinoreatransductoruli Tabel privind compatibilitatea solutiilor dezinfectante Tabelul 13-2 listeazA solutiile dezinfectante compatibile cu tipul de transductor disponibil pentru sistemul dumneavoastra. Pentru utilizarea pe instrumente medicale sunt comercializate si alte dezinfectante de nivel intermediar si mediu, pe bazé de compusi de amoniu cuatemar (QUATS) sau de hipociorit de sodiu (NaOCl), in concentratie de 0,6% sau mai putin. In plus, alcoolul izopropilic 70% (IPA) si indlbitorul de uz casnic in concentratie de 10% sau mai putin sunt, de asemenea, acceptabile pentru utiizare, exceptand transductoarele pentru TEE, cablurile transductorului si mangoanele de detensionare. Toate produsele trebuie utilizate sub forma de spray sau prin stergere. Pentru mai mutte informatii: + Site-ul pentru ingrijirea _transductorului Philips Ultrasound (www. healthcare.philips. com/main/products/ultrasound/transducers! transducer_care) + In America de Nord, sunafi Serviciul clienti Philips Ultrasound la 800-722-9377. + In afara Americii de Nord, contactati reprezentantul local al Philips Ultrasound. Manuals utlstoruul HO7 4535 614 48721 279 Ingiioa $intretinorestransductoruls reusjeno | Njt{saltije 1 | a} a | nuowe ‘jocoy | asofiag | 'vin's (%S2' sougieut 106038 8p %01 alinjos) 9 lorjo'L|oLjo1}o'L]o%1|o'L | ou | mpos ep wojoodiH | sevezuenind | e201 Joyqueuy a lorjorjorlou| N |oxloL{oL| epMepreenD | eeinuuy | vin's eproiueg | seuieyend arabia poizeq 9 jotforlorjorjor/o'1}oL|oL| nuowerepiensia | fexezuenind | 4 UZ} araBioys nN falajaol as | tf as | | 4 |eumenyory ‘ooory| ferezuenind | 4 Aesdsexny 41 jotforjorloL| N [oLlo1/ou) epiyepreieinig | eleinumy | SW stid leply 41 jOLloLloLjou}| N [OL]oL) OL] ePuepieseiniD avainwu | SAV lepy 1 lorjorforjor| N JowloL|on| epuepreseinig | aiinwyy | 'yin's| __8z apiqooqy 1 lorforjon|oL} N JOL|OL/ OL] epuepiereinig: aieinuuy |) Wns _apigooay arebiey$ Hisisfejatajatate joooiy jorezuanind | ee0L Q o & oquejoajuizep 1g g EIBloj\e 5 é a uinios & s Plelele t 8 2 Fielals B/S 2 |g /8 3 a B |2\2)B\8lyl\eig/3lF z ° a 2 Z 3 a} 8 é 3 2 . 5. a z = 3 zt 3 < Be i 2 = g 3 2 & 3 3 W{Njos eayEWPqnedwos Z-¢1 INjeqeL 280 Manual uitzatoruti HO7 4595 614 48721 2 = a 1 _Jouloufoulor[n [orlorfox swiizu3 aiejgino-aid | Sn | pidew auixzid3 3) [4 josfouloufou! n joloulon ouuyzu3 arejguno-ald | ‘W'N's jozua 4 2 [OL oLlou}OL| N JOL|OL} OL] ePUePreyeINIg | exeinwUy d euyodsopuz 2/1 lorjorlorjon] N oL/oL/oL| gpuepeeno | evenunmy | 4 ‘94 0pua i 21061048 e Oo oLjonlon)o'L|o'L| OL] OL] O'L | nipos ep worodiy | /azezueaind |'V'N'S: yoyedsiq i enxg g){4 DLIOL|OL| OL] N |OL|OL| OL) ePUePIEreIniS eueunuiuy a uoyuooseq 5 abies sodyy, A 2 |OLJOL/OL/OL] OL} OL) OL) OL | sewerens nowy | fereZzueAnd | ydesiues|g 1 forforjorfou! N loxloLjoL| epuepeanig | aenwuy |vn's| smd xepi A JOLJOL/OL}OL| N |OL]OL| OL) epueplereinig avainuuy A_| tet Wd xepIO BoIley-oL0 1 jorjorforlor} N {oLjoL}ou} — epuePiv areinuuy | vin's| —_ vdO xeP!o 4 jorforjorjoL| n loxlor}o1} epuepreeinig | avinwy | vin's Lxep19 1 lorjorsorjor| N [OL}OL}OL| epmepieenig | senuy | 'vin's xepr cS Q g aqueyoojurzep g g ciBlole e - z uinios in 3 BIE) mn a 2 Plelass/sl¢ 5 3 a 2 2/8 Blelolole/s l= 2 : a @|"jalgleje| "(8 g & fi ia < z g 3 | 7 : (esenuguoo) ayuezoajuiZep Jo Njos eayeWNGHEdWIOD Z-¢} IN}EqeL THAT ATA TT 281 14535 614 48721 Manualulvtiestorului HOT tol Ingrijiree $i introtinerea transductorulul le de We A WL 4 JOL/SL/SL/ OL) N |OL]oL| OL! epueprereinig Sueynuuuy vinis| sz epouew A [OL/OL/OL}OL} N [OL|OL/ OL! ePuapereinig eveinuuy | 'vn's plowed A [SL/OL/OL/OL|N }OL}oL/oL] epUepEeIND | eieinwuy |wn's| snid epIOKeEW 4 [OL}oL/oL}ou| N foLloL}oL| epweprernig | even | 4 | avd xe|osI0y 1 JOLJO'L/OL OL! N OL{OL/ OL] epiuepperenig. eueinwuy a ‘uyjosiyoy, 1 [OLJOLfoLOLTN JoLfoL}| o1 auzuy auelgino-aig | 'WiN'S ewAZuely epluentig ‘weuseyend i NININ {JOLIN JDLIOLIN niuowe ‘ewizuy | aejeins-aig d ewAznuysuy eplueply 210610}8 N heb} tts} ait) tt 2 | seueayens jooopy PeveZUOAIN a Aeads anpiouy a1aBiay$ Hjtfijafatalafata jo0oly fasezuannd |G uipouy uein Jouplyenjoyxoyouip N UNIN|N/OL|N JOL/OU] N | ‘BpueprEN eueinuiuy q dd idesebig 9 o & equejooyulzep g g Cl8lo/g g iF 2 Wnjos Pali cl Bis /eislmls 3 3 els PIS |S le s 2 1alalsle & \2 2 2 |2 S/Bi8iglgig/s 2 8 2 eg Bale le 8 s & £ Ss 3/3 bg & F = < a o (& (exenuguos) quesoejurzep 4 nos eeyewqnedwoy z-¢} Injaqey ; IES 282. Manuaiul utiizaterviui HOT 4535 614 48721 Ba wevebxo 3] 2 in inin| w|i [lor] n | edeonsoeedpey| ereimuy | 3 adoogeleg 3 eyeuabixo Japmodg 3 1 [NIN|NINININ [9%] N | edepneoeied ploy | erainuuy a ayesesed £ Jewayeno aroBiay§ i Nitiafatafs as | | nuowe toooy | sarezueand | wns gepiondo, £/|_4 jotfowlorlor] n jow/oxfo1| epwepremno | elanuy [vo's B) | L [OL/OL/ SL/L] N [SL/L] O21] epuaprereinio evan | W'S & aiabieys & oO jor o1lon}or|o'L OL} OL] O'L| mIpos ep wopodiy | fexezueAind | SNW I ajeow undes H'O'L/OL| OL} 91/92/92} o1| 91 | OL | undes / Huereyng | erelgino-aid | Jeo) 9p aljnjos: 4 jorforloLjo1| N [oL}oL| on euzuy arejeino-ald | WiN'S ewAZiN0N Be Eee , : 0€ sti 1 [oLjoLloLJOL| N |OL|OL]|OL) epuepiereinio anu | vin's Apa Oley-oH0 sMld VdO N jorlorjou/o4u] N OL}OL/oL arainwuy | wn's Q e g aqueyejurzep g g Elslole 5 5 2 wnjog ‘ & Sle lal e a 3 3 ele isis Slgle|a|s 3 2 B /2)Sl/B 8lolelg\ siz 2 iS a @ a/2/e?i/F/% lag & S g xz 3/3\*)2 g & a 2 & 3 3 (exenuguos) ejueyo9jutzop soinjos eayeyjapedwog zZ-C4 InjeqeL ~~ oT mt oom PT PTT TA | : Ml "4 v aout 283 14595 614 48721 Manuel utizatoruul HDT a10B1ay8 sewseyeno OD JOL/oL}oL} OL} O1/OL}o%1| o' | sewayeno niuowy | jerezuering | aeoL niuowy nid 4 |OL{S'L/ D2 }O1] N [OL/OL}OL} epueprereinio eianuuy Wins PeI2S SSd : elz 82 4 joL/o4JoL}o1| N foLloL}o1! epuepereinig | oieinwy |vin's| ees ssa Iz bb 4 [OLOL/SL}O2| N jOL/O2/ OL] ePivepereinig | even |vn's| _ eIeg ssa ft JOLJOL/ OL) OL! N JOLlOL]OL| epuspjereing sueinwuy | WN'S | 8Nid SpI9-d 4 |OL/91/ 91/91] N [OL]oL}oL| epweprereinig | aieinuuy |-vin's| SN apio-o1g 1 jorjonloLloL] N JoLfotL| on) epmeppese;nig sieinwuy | vn's 8Z SPIQ-Olg 1 [DLO OL} OL) N FOL OL O1| epyeppereinig erainuuuy | 'V'N'S | SNPL ePID-O1g 1 jSL}o4)oL/o4] N foLjoLfor| epyepenig | aienunmy |-va's 2PID-Old : teuroyend ELL NINN foul foufou n | muowe‘ewzua | eveigino-ag | 4 | aN ewézobeud a) 4 lotforlotlou] nN loxjou)o1} epyepeieinig | avinwy | 4 eprpobeud 2 ¢ 5 8 Q 2 : equejquizep | 5 g als 2 5 e z wnjog | 3 g s/2/g 8 a a a 8 =)\3 cya /S [8 |S) B/s 3 a as 2|/3 Bis 2 3 \s 2 ° 38 4 3 g % Sia s 3. 3: : 2 3 ale g 5. @ as & 3 5 8 3 38 (Be (exenuguos) auej2qjuIzep sojIinjos eeyeWIqQnedWIOD Z-E1 InJaqeL g UTI 2 g & & 3 N | N {NIN JO%] N [OL} OL] N | eumueroudoonia ‘eyeinuiuy ga snd ydasnyag BB 3 gyeuabixo 38 : 1 ININ/ININININ JOU] N | edepnsoeiedpioy | sreinwuy G_| Asegidasnyeg| 35 a BIeUaBXO ag 5 4 |NINININ{NIN [OL] N | edensoeed poy | eienwuy d_| Apividesmyes | 3 = 2 |OL/L}oLjOL} N |OL/OL} OL} epiyepereinig Sronusuy 4 Nponyas| 3 %) | 4 lotlorlorjoL} N loLjoLfo1| epuepereing | enum | vars ez Sas . 1 [OLlOL/OL}OL] N |OL;OLOL| ePyepereinig anu | wns SNL SOS. ia! deuayend Nojtitfa}als fala} a | muowe ‘ooo | ovis | -vin's| snid woisiues araBiays 9 [OL ) OL} 94] 01] 92/1} O41] O11 | szeweyeno nuowy | jaezuenng | 'vN'S| GH Wojgues erobie\S OL Hd 2 [9494/94/94] 92] 91/1] o'1 | s4ewerend nuowry | jerezuenng | 4 solUenles arebiey$ DO [OL OL} OL} OL} OL} OL jO'L| OL | seweyeno nuowy | jerezueaing | 4 doosenny 9 o & ‘equRyoajuIzep g 2 2 = zt 2 £)_jel2/e/s |e g 3 me PS lalP/slals |S lol|als 8 2 R/S /2/8 |g /9 e g|3 z 8 a ® 3 & a g 8 g é 2 3/38 8 , a a 2 5 E 3 (exenujuos) sjueyoqju!Zop so}NHINJOs EosEWIIGHEdWOD Z-e} InjeqeL "OTT T TT TT TTT: | arabes Hjtlafal aja] a | a | as | apuenbiq oor | yewezuennd | 4 Jo\dasoden, robo DH [OLJorjou|o1/o1]o%| | O14 | sewsreno nuowy | ferezuening | 'v'n's WAerdg-1 arabiey$ 2 lorjoLjor}oL}oL|oL|oL| ou | zewsyeno nuowy | jerezueaing | wins Aeids-1 | uaboipy | Yq 53 oud, NIN NIN Jou} N Joulon] N | eppxoeg | soseooidey | sv | yda voudor, | ota 1 |NININININ|NIN/N | epwaprereinig | sossoodey | war's san 2] [4 fojorforfoul ny fouloufou] epuereeino | enuy | 4 | %2soueias ; (2120) undes =| (HO D'L|O'L| OL OL O'L| OL} O'L] O'F | undes / fueeyng | eue}pino-aq | ayeoL. ap atinjos | Q o Ss equ oquizep | 5 p@ | le] le/8lele|_ |g F Z| tives fa EVP jalPicl/alalsl|siaigs 3 2 aE 2 |2/8/Elsloigleisis a : Eo Ella ® 3 Br 2 is 2 2E 6||2 Bs] 3/8 8 ze g 5 2 2 = B 3 28 2 (esenunjuos) ejuejD9juIZep 4: a Ingnivea si intretinerea transductoniht wouawy ore aun ejayeis = V's eiuely = 4 Joonpsuen ed eovezyn esIuied = 1 eyBuy = 3 ealezign esluued 3189 NN = N emewag = (Aa zeojonpsuen sewnu) sug ad eeleziign esiued= H eyensny = SnV. niqeo ad eevezinn esiuuled = 9 1 lorlorlonlou] n[orloujou} epueperemio | avenwy |wrrs| _to-spmmen 1 forforlorfor| ny [orlorlou! epwopewno | senwy | wns a1odsen € g e s . equejoqjurzep g g cIlBlolg z i 2 uinjos alr 2 els 7 z Fle cyalslsje\als 3 $ B Ble\3\s 218 g s E 8 a @/°|3 8/8)E(%|s é g s 3\3|7\= & # Fy | < 5 , 8 (erenujuos) e3ue;eurZep so[NINJos EoEN|IGnedwioD Z-EL InjeqeL TTT moat raraRonan ng 287 Manuel utizatorulut HOT 14595 614 45721 4 14 = Curitarea si intre AVERTISME! Intretinerea sistemului intrefinerea trebuie efectuata periodic si atunci cand este necesar. Deoarece sistemul este 0 componenta a echipamentului medical ce contine mai muite circuite imprimate, functi ample de diagnosticare si un Sofware operational complex, Philips recomanda ca sistemul $8 fie intretinut numai de catre personalul calificat erea sistemului Este important s& curafati si s& intretinefi sistemul cu ultrasunete $i perifericele. O curatare temeinica a pieselor echipamentelor periferice este Geosebit de importanta pentru acestea _confin elemente tlectromecanice. Dac& sunt expuse constant la praf gi la umiditate in exces, performanta gi fiablitatea acestor aparate vor fi afectate, Curatarea transductoarelor utiizate cu sistemul ou ultrasunete este esenfialé, Procedurle de curatare variaza in functie de diferitele tipuri de transductoare si de utilizarea acestora. Pentru instructiuni detaliate despre modul de curafare $i intretinere a fiecdrui tip de transductor utilizat cu acest sistem, consultati ,ingrijirea si {intretinerea transductorului” la pag. 257. CurAtarea sistemului si a echipamentelor ECG Utiizati aceasta metod’ pentru a curata sistemul gi cablurie, derivatille si electrozii ECG. Puteti utiliza solutie slaba de sapun. Daca echipamentul a venit in contact cu sénge sau cu material infeotios, cura! echipamentul cu Solutio de alcool izopropiic 70%. Pentru informafii referioars la Gezinfectarea suprafefelor sisteriului, consultali ,Dezinfectarea suprafetelor sisternului’ la pag. 293. pee see ESeee eee eee eeeeeareee eee Peer cea Utilizaliintotdeauna ochelarii si manusile de protectie atunci ‘cand curatati sau dezinfectati un echipament. Manali titgatrui HT 4535 614 48721 291 FE ero stomata ATENTIONARI incercarea de a dezinfecta un cablu sau un conector utilizand alta z Mmetoda decat cea prezentata aici poate duce la deteriorarea =_ dispozitivului si la anularea garantiei. = Orientafi componentele care trebuie mentinute uscate mai sus decat cele ude, pana in momentul in care toate componentele sunt uscate. Pentru curatarea monitorului, a panoului de comanda al sistemul atuturor suprafefelor externe ale sistemului si c&ruciorului, a cablurilor. derivatillor $i electrozilor ECG, utilizati urmatoarea procedura. 1. Inainte de curatare, opriti sistemul gi ‘scoateti cordonul de alimentare din sursa de energie electrica, 2. $tergeti cu un tampon de tifon umezi apa cu spun. ATEN aaa Nu varsati sau pulverizati apa pe comenzi, in interiorul carcasei sistemului sau in priza de conectare a transductorului, a eee Ces rere EEE ere EPP 3, Indepartati orice substanté solid& din apropierea tastelor sau acomenzilor cu un tampon de vaté sau cu 0 scobitoare pentru a va asigura c& acestea nu vor patrunde in interiorul carcasei. 4. Daca sistemul sau cablurile, cu exceptia cablului transductorului, intr in contact cu substanfe infectioase sau sange, stergefi cu solutie de alcool izopropilic 70%. ATENTIE Daca transductorul sau cablul transductorului intra in contact cu substante infectioase sau sAnge, nu stergeti cu alcool izopropilic inainte de aconsulta ,ingrijirea si intretinerea transductorului” la pag. 257 pentru instructiuni de curatare specifice. Alcoolul izopropilic nu trebuie folosit pe unele componente ale transductorului si niciodaté nu trebuie folosit pe nici un segment al cablului transductorului. De asemenea, pentru transductoare sunt disponibili agenti suplimentari de curatare. 5. Indepairtati reziduurile cu o carp moale umezita in apa sterila. 8. Echipamentul trebuie uscat pentru a preveni aparitia coroziunilor. Manvats tatu HO 292 4535 614 48721 Inrotinerea sistomulu Dezinfectarea suprafetelor sistemului Suprafetele extere ale sisteruului pot fi dezinfectate prin stergere cu © solutie dezinfectanté compatibila. Suprafetele sistemului includ ecranul monitorului si suprafetele vopsite, Urmatoarele produse pot fi utiizate pe suprafetele sistemului: + Solutie slaba de spun + Alcool izopropilic 70% (IPA) + T-Spray II (pe baz de amoniu cuaternar) + Opti-Cide-3 (pe baz& de amoniu cuaternar/alcool izopropilic) + Sani-Cloth HB (pe baz de amoniu cuaternar) + Sani-Cloth Plus (pe baz de amoniu cuaternar/alcool izopropilic) Pentru dezinfectarea suprafetelor sistemului pot fi utilizate gi alte produse care sunt pe baz4 de compusi cuaternari de amoniu (QUAT) sau QUAT/ alcool izopropilic. Dezinfectarea suprafetelor sistemului AVERTISMENT ——_—_—_——_——— esses. Utlizati intotdeauna ochelarii gi manugile de protectie atunci cand curatati sau dezinfectati un echipament Seer ceceseeeE Eee eee eee ATENTIONARE * Pentru suprafetele sistemului, folosifi numai solutiile dezinfectante compatibile. Daca utiizati solutii de alcool! izopropilic pentru dezinfectie, asigurati-va c& acestea contin numai 70% alcool izopropilic, sau mai putin. Solutile cu mai mult de 70% alcool pot produce defectiuni. Inainte de efectuarea acestei proceduri, citifi ,Dezinfectarea suprafetelor sistemului” la pag. 293. Menvalu utizatoul HOT 4535 614 48721 293 BE intretinorea sistemutui > Curdtarea $i dezinfectarea suprafetelor sistemului 1. Opriti sistemul si scoateti cordonul de alimentare din sursa de energie electrica. 2. Folositi o cArp moale umezité usor in spun slab sau in solutie de detergent pentru a curata suprafetele exterioare ale sistemului. . Amestecafi solutia dezinfectanta compatibilé cu __sistemul dumneavoastra tinand cont de instructiunile de pe eticheta privind concentratia solutiei ATENTIE Nu pulverizati solutia dezinfectanté direct pe suprafetele sistemului. In cursul stergerii, nu permiteti acumularea dezinfectantului sau scurgerea acestuia pe suprafetele sistemului. Altfel, solutia dezinfectanta poate patrunde in interiorul sistemului, provocand defectiuni ale acestuia si anuland garantia. Stergeti numai cu o carpa sau un aplicator umezite usor. 4. Stergeti suprafetele sistemului cu solutie dezinfectanta, respectand instructiunile de pe eticheta solutiei respective referitoare la durata de stergere, concentratia solutiei si durata de contact a dezinfectantului. Asiguraji-va c& durata de contact si concentratia solutiei sunt adecvate interventiei clinice ce urmeaza a fi realizata . Uscati la aer sau stergeti cu o cérpa sterila respectand instructiunile de pe eticheta dezinfectantului Curatarea bilei de comanda Curdtarea regulata a bilei de comanda prelungeste durata de functionare a acesteia si previne reparatille. > Curdtarea bilei de comanda 1. Degurubati manual inelul din jurul bilei de comand 2. Ridicati bila din suportul el. 3. Curatati bila de comanda si suportul acesteia cu o crpa care nu lasa ‘scame sau Cu 0 perie mica. 4. Introduceti bila inapoi in suportul ei 5. Ingurubati cu mana inelul la locul lui. Manual tizatos HOT 204 4535 614 48721 Intretinereasistemutui Curatarea filtrului de aer AVERTISMENT ATENTIONARI inainte de a realiza procedurile de intretinere sau curatare, opriti sistemul si scoateti cablul de alimentare din priza. + Intrerupeti alimentarea electrica inainte de a scoate filtrele de aer. Nu alimentati sistemul fara filtrele de aer instalate. * jnainte de a le instala, verificati ca filtrele de aer sa fie uscate. Instalarea unor filtre de aer ude sau umede poate duce la deteriorarea sistemului + jnainte de a curata filtrul de aer, verificati ca piedicile din partea anterioara a sistemului sa fie blocate. Filtrele de aer ale sistemului trebuie examinate o data la doua saptamani si curatate atunci cand este necesar. Filtrul de aer este amplasat in partea inferioara de jos a sistemului. Filtre de aer suplimentare pot fi comandate la serviciul clienti al Philips Ultrasound. > Pentru indepartarea si curatarea filtrului de aer 1. Indepartafi panou! fitrului de aer si glisatifitrul in exteriorul panoului 2. Examinati filtrul. in functie de starea filtrelor de aer, curatatile cu un aspirator de praf sau cu apa cu spun. 3. Pentru a reinstala filtrul, introduceti-| inapoi in panou gi asezati partea inferioara a panoului pe dispozitivele metalice de inchidere. 4. Impingeti panoul inspre carucior astfel incdt incuietorile sa intre in pozitie AEN LE A $$ $a aa aaa Pozitionati sistemul astfel incat ventilatoarele din spatele sistemului s4 nu fie blocate de huse, perdele sau alte obiecte. Manvalliitzatocull HO7 ‘asaeieaera | 295 FE iriver stom Instructiuni privind descarcarea electrostatica Respectati aceste instructiuni privind descarcarile electrostatice (ESD) atunci cand efectuati proceduri de service sau intrefinere pentru a evita posibile deteriorari accidentale sau avarieri ale componentelor electronice sensibile: + Evitati s4 lucrati in zone cu suprafete acoperite ce nu sunt aprobate pentru descarcarea electrostatica. + Folositi o mangeté de impaméntare pentru a fi corect impamantat. Sistemul trebuie sa fie conectat la priza electrica si oprit. + Folositi o retea de impaméntare pentru lucrul in zone sensibile. AVERTISMENT Pentru propria siguranta, atunci cand efectuati proceduri de service sau intretinere trebuie s& respectati instructiunile privind descdrcarea electrostatica. ATENTIE Daca utilizati un aspirator pentru a curata interiorul sistemului sau orice parte sensibilé la descarcare electrostatica, luati masurile necesare pentru a evita deteriorarea componentelor electronice. {ntretinerea transductoarelor Transductoarele necesité ingrijire, curdtare si manipulare adecvate. Ingrijirea normala include inspectarea, curafarea, precum si dezinfectarea sau sterilizarea atunci cAnd este nevoie. Pentru informatii complete cu privire la curatarea si dezinfectarea transductorului gi utilizarea gelurilor de cuplare acusticd, consultafi .lngrijirea si intretinerea transductorului” la pag. 257. ete ie | Manuatl tizstorl HOT 296 (4595 614 48721 invetnore sstoraci REY intretinerea imprimantei AVERTISMENT ——___ jnainte de efectuarea oricarei operatiuni de ‘ntrefinere la un dispozitiv, deconectati-| intotdeauna de la alimentarea cu tensiune, efectuaind una din urmatoarele: Deconectati sistemul de la priza daca este vorba despre un dispozitiv intern al sisternului sau deconectati dispozitivul de la prizé dac& acesta este un dispozitiv extern. ATEN IONA RE. A © Nu zg@tiati tamburul imprimantei gi nu-I expuneti la murdare si praf. + Nu utilizati solventi tari, cum ar fi tinerul sau benzina, sau produse abrazive, deoarece acestea vor deteriora carcasa dispozitivulul. Pe Curatati periodic, cu 0 cérpé moale, suprafefele exterioare ale dispozitivelor. Petele dificile pot fi indepartate cu o c&rpa umezita putin intr-o solutie slaba de detergent. intretinere aparat video si imprimanta video AVERTISMENT jnainte de efectuarea oricdrei operatiuni de intretinere la un dispozitiv, deconectat intotdeauna de la alimentarea cu tensiune, efectuand una din urmatoarele: Deconectati sistemul de la prizé daca este vorba despre un dispozitiv intern al sistemului sau deconectati dispozitivul de la priza daca acesta este un dispozitiv extern. Petree Sues CCL ee eee ee ee ee eee eee eee eee ATENTIONAR) * Nu introduceti o caseta video inainte ca sistemul sa termine faza de initializare / incalzire. + Nu deplasati sistemul cu ultrasunete cu caseta video in aparatul video. Aparatul video se poate deteriora. pee Manual iizatoruui HOT +4535 614 48721 297 Fy irene stomata’ ATENTIONARI * Nu utilizati la acest aparat video produse comerciale pentru curdtarea capetelor video. Aceste produse pot deteriora capetele de inregistrare Toate operatiunile de intrefinere trebuie efectuate de un inginer de service de la Philips Ultrasound. Nu efectuati reglaje la aparatul video. Consultati un inginer de service Philips Ultrasound pentru repararea si intretinerea aparatului dvs. video. Nu utilizati solventi tari, cum ar fi tinerul sau benzina, sau produse abrazive, deoarece acestea vor deteriora carcasa dispozitivului. Curatati periodic, cu o capa moale, suprafetele exterioare ale dispozitivelor. Petele dificile pot fi indepartate cu o carp& umezita putin Intr-o solutie slaba de detergent. Aparate video Aparatul video necesita urmatoarele proceduri de intretinere: > Curatarea capetelor video 1. Deconectati aparatul video de la sistem. Indepartati aparatut video din caruciorul de transport. 2. 3. Indepartati capacul de deasupra. 4, Curatafi bine fiecare cap video individual, folosind un solvent corespunzator si o carp care nu las scame sau o bucata de piele de cpricara. > Curatarea pistei benzii video Curatati pista benzii video in intregime, precum si capetele audio si video, folosind un solvent corespunzator gi 0 campa care nu las scame sau o piele de cdprioars. Daca este necesara lubrifierea capetelor, folositi un ulei foarte usor si nu atingeti pista benzii video. Manvall eitzatoruk HO7 298 +4535 614 48721 Inretinore sstomdui REY Imprimante video Dispozitivele optionale, precum —imprimantele video, —_necesit& odezasamblare parfial periodica a capetelor de imprimanté pentru a indeparta reziduurile de hartie si materialele abrazive. Pentru a diminua procedutile de intrefinere, folositi in mod consecvent hartie de foarte buna calitate acoperité cu o substantia chimic& protectoare si antistatica. Deoarece, de obicei, proasta functionare se datoreazé suprafetelor murdare ale senzorilor, este important s& mentinefi senzorii curati {nlocuirea bateriei sistemului Bateria din Itiu a sistemului, localizata in interiorul parti electronice asistemului, mentine setarile configuratiei tot timpul, chiar si atunci cand sistemul este oprit. Durata de viaté a memoriei de siguranta a bateriei este de aproximativ 3 ani daca este necuplata la curent. Cand sistemul este conectat, curentul auxiliar de la sursa de curent prelungeste viata bateriei. Bateria este CR2032 3 V Single Cell, 225 mAh. Totusi, daca bateria sistemului se descarca, setarile sistemului devin cele ale configuratiei standard, iar ceasul nu va mai arata ora exacta. Cu toate acestea, siguranta pacientului nu este afectata, Pentru iniocuirea bateriei, contactafi reprezentantul local pentru intretinere Philips, AVERTISMENT ——eeee | ch Exista risc de explozie daca bateria este inlocuita incorect. Bateria trebuie inlocuita cu acelasi tip sau un tip echivalent de baterie, recomandat de producatorul echipamentului. Bateriile uzate trebuie inlaturate potrivit instructiunilor producatorului si reglementarilor locale. jnlaturarea echipamentului Intaturati sistemul cu ultrasunete in conformitate cu regiementarile locale. Dezafectati echipamentul periferic in conformitate cu instructiunile producatorului si reglementarile locale. Menualul utizatoriui HO 4535 614 48721 299 Introtinerea sstemulit Depanare Daca intampinati dificultati in operarea sistemului, utilzati informatille de aici care va vor ajuta sa rezolvati problema. Daca problema intampinata de dvs. nu este descrisé aici, contactati serviciul clienti al reprezentantei Philips Ultrasound. Tabelul de depanare contine o list a simptomelor si actiunile care trebuie intreprinse pentru corectarea problemelor Tabelul 14-1). Tabelul 14-1 Depanare ‘Simptome Actiune corectiva Sistemul nu este alimentat. Becul | 1. Verificati cablurile de alimentare. indicator al monitorului este stins. | 2. Verificati disjunctorul din partea din spate a sistemului. Pe monitor nu se afigeaza nici Dupa alimentarea cu curent electric, © imagine. sistemul are nevoie de aproximativ 90 de secunde pentru initializare. Dupa 90 de secunde, reglati luminozitatea monitorului cu ajutorul setarilor Brightness din configurari Difuzoarele sistemului nu emit nici _ | Rofifi comanda rotativa Volume pentru un sunet. a ajusta volumul difuzorului pentru Doppler continuu gi Doppler pulsatil si pentru redarea cu aparatul video. Notati mesajul de eroare si contactati serviciul client al reprezentantei Philips Ultrasound. Se afigeaza un mesaj de eroare. Mesaje de eroare Sistemul afigeazi mesaje de eroare ca reactie la condifile de functionare sau erorile detectate de sistem. Mesajele de eroare trebuie notate si raportate reprezentantului serviciului clienti al Philips Ultrasound. Nu utilizati sistemul daca este afigat un mesaj de eroare. Manual uizatort HO7 300 4535 614 48721 Rapoarte de utilizare ‘Accesul la Rapoartele de utilizare gi la Diagnosticele sistemului este optional, find necesar s& achizitionati optiunea de service sau contractul de service corespunzator. Contactati reprezentantul local pentru intrefinere Philips. Utilitatea Utilization Reports este o facilitate optionala, disponibilé pe baz4 de abonament de la reprezentantul local Philips, care va oferé informatii legate de modul de utilizare a sistemului (de exemplu de cat timp este pornit sistemul, tipurile de examinari efectuate, durata medie a unei examinari si transductoarele utilizate). Puteli utiliza informatie din raport pentru a urmari si gestiona utlizarea sistemelor cu ultrasunete $i a transductoarelor de c&tre departamentul dumneavoastra. Pentru informafii suplimentare despre utiizarea Utilization Reports, consultati subiectul ,Utilizarea ultilitafii Rapoarte de utilizare" din Help. Pentru asistenta Daca nu puteti corecta problema, apelati la reprezentantul local al serviciului clienti Philips Ultrasound. Urmatoarele sectiuni descriu faciltatile opfionale care va pot ajuta la intrefinerea sistemului Monitorizare proactiva Facilitatea Proactive Monitoring va ajuta sa preveniti perioadele de nefunctionare neplanuite. Sistemul monitorizeaz4 parametrii cheie si trimite un mesaj de avertizare catre Centrul de apelare Philips daca yreunul dintre parametri este in afara intervalului normal. Facilitatea Proactive Monitoring permite realizarea unei actiuni corectoare inainte ca functionarea sistemului sa fie afectata. Puteti dezactiva Proactive Monitoring in orice moment, deselectand optiunea din caseta de dialog Remote Services. Manual! uizatori HO7 4536 614 48721 301 FE] etn sistomai Facilitatea necesita achizitionarea contractului de service corespunzator si nu este disponibila in toate férile Pentru mai multe informatii, contactati reprezentantul local pentru intretinere Philips. Solicitare de asistenta online Facilitatea Request Support este o facilitate optionala, care nu este disponibila in toate farile, care va permite sa expediati in mod automat c&tre Philips o solicitare de asistenta Daca aveti nevoie in orice moment de asistenti din partea unui eprezentant Philips, pentru o problema tehnicd sau o intrebare clinic’, Puteti utiliza facilitatea Request Support. Introduceti ct mai multe informatii referitoare la problema si cum puteti fi contactat. Detalile si informatille furnizate sunt trimise in mod automat c&tre Centrul de apelare Philips, impreund cu numarul de serie al sistemului si figierele din jurnal Un reprezentant Philips v8 va contacta oferindu-va o asistenta suplimentara. > Pentru a accesa Solicitarea de asistenta 1. Apasati Setup. 2. Facefi clic pe fila Service tab. Facefi clic pe butonul Request Support din sectiunea inferioara a ferestrei, Daca nu este disponibilé conexiunea la retea, este afigat un mesaj de avertizare. Procedati astfel — Pentru a introduce dialogul Request Support, faceti clic pe OK. — Pentru a revoca operatiunea Request Support, faceti clic pe Cancel. Manual! utitestoruui HOT 4535 614 48721 i letter cir f a L = L inofineree sstemaui BEY 4, Pentru a introduce cat mai multe informatii cu putinta in fereastra Create Request: 5. Alegeti tipul de asistenta de care aveti nevoie (Clinical support sau Technical support). = Introduceti o descriere scurta a problemei sau intrebarii — Introduceti ct mai multe informatii referitoare la problema in caseta mare. — Introduceti numele si informatille de contact in casetele din partea inferioara a ecranului — Selectati prioritatea solicitarii. Selectafi Non-urgent daca aveti ‘osimpla intrebare. Selectati Urgent in cazul unei probleme care ‘impiedica utiizarea normala a sistemului — Faceti clic pe Submit dupa ce afi completat formularul de creare a solicitarii. 6. Faceticlic pe Close. NOTA Dupa ce vedeti mesajul de aliniere a solicitarii pentru exportare, puteti inchide ecranul Create Request si $4 continuati sé utilizati sistemul pentru imagistica Maruslu uizatoniut HO7 4535 614 48721 303 15 Standardele dispozitivului ‘Acest capitol descrie standardele pentru sistemul cu ultrasunete HD7. 1 Specificatii Acest capitol furnizeaza informatii referitoare ta sp cu ultrasunete HD7. ecificatille sistemului Numir model Sistemul cu ultrasunete HD7 Philips Cerinte de alimentare electric’ ‘ntre 100 si 240 V, 50/60 Hz, 780 VA Mediu de functionare So _ hire 10°C $1 40°C (Intre 50°F si 104°F) 30% pana la 85%, necondensabila 700 pana la 1.060 hPa Interval de temperatura Umiditate relativa pore ee Presiune atmosferica Mediu de depozitare Thierval de temperatura | Intre -34C” si 65°C (intre -20°F si 149°F) “Umiditate relativa 75% pana la 95%, necondensabilé ot Presiune atmosfaric’ {500 pand la 1060 hPa Conformitatea cu reglementirile ‘Aprobaini ale agentiilor FDA g§i JTA Tnsemne ale produsului CE (MDD), GOST ‘Manual utizatorutt HOT 4535 feneabrar | 308 Standardele ispozitivuui Dimensiunile sistemului “Tnailtime (brat articulat) | 131 pana la 171 om (51,5 pana la 67,5 inci) Inaltime (brat fix) | 131 pana la 150 cm (51,5 pana la 59 inci) Latime 155 cm (27,8 inci) Grosime 98 pana la 102 om (38,5 pana la 40.5 inci) Greutate (inclusiv perifericele) | Aproximativ 92 kg (202 livre) Greutate (fara periferice) Peste 78 kg (172 livre) Standarde si directive Sistemul cu ultrasunete HD7 corespunde sau se conformeazd standardelor gi directivelor enumerate aici (Tabelul 15-1). Tabelul 15-1 Standarde si directive Tara Standard? “Australiay | ASINZS 3200.1.0 Noua Zeeland’ TASiNZS 3200.14 ‘Canada| CANICSA-C22.2 Nr. 6011-00 [CANICSA-C22.2 Nr. 60101-1-1-02 Europa EN 60601-1 "EN 60601-1-1 [EN 60601 [EN 60601 Internationale |IEC 60607-1 jIEC 60607-1-1 IEC 60601-1-2 TEC 60601-2-37 IEC 61157 Manvai!uitzatoru HOT 306 +4535 614 48721 suns deci Tabelul 15-1 Standarde $i directive (continuare) Japonia—*| JIS T 0601-1 [SST 0601-1-1 JIS T 1501 Statele Unite ‘UL 60601-1 rime ametamenteTe aplreab Te Mai jos (Tabelul 15-2) sunt inventariate si descrise simbolurile de clasificare utilizate in acest sistem si semnificatille acestora. Tabolul 15-2 Simboluri de clasificare Simbol ‘Semnificatie k Toate celelalte transductoare i ECG sunt etalonate pentru Lm | izolatia de tip BF. wl Toate transductoarele intraoperatorii (15-6L si $12) sunt etalonate pentru izolatia de tip CF. Neprotejat impotriva patrunderii lichidelor. Sistem cu ultrasunete. iIndic& faptul c& acest dispozitiv este protejat impotriva apei varsate accidental. Acest grad de protectie se poate aplica la transductoare sau la dispozitivele actionate cu pedala. 05009, D1914C, T6H, S6-2MPT gi intrerupator de picior. Indicd faptul c& acest dispozitiv este protejat impotriva efectelor imersiunii in apa. Acest grad de protectie se poate aplica la transductoare si la dispozitivele actionate cu pedala. C5-2, C6-3, C8-4V, C8-5, E6509, 12-3, L12-5, $4-2, $12, 15-6L si SB. Manvalu uiatrul HOT 4535 614 48721 307 FE sero sper Acest sistem este in stare de functionare continua. Acest sistem este din Clasa 1: Este dotat cu izolatie de bazii si cu protectie Prin componente metalice cu legare la pamAnt, Acest sistem este un dispozitiv din Grupa 1, Clasa B, in conformitate cu Standardele EN55011:1998 si CISPR 11:2003 AVERTISMENTE * Echipamentul nu este destinat utilizar in prezenta unui amestec anestezic inflamabil cu aer, oxigen sau oxid de azot. Pentru a evita riscul de electrocutare, acest echipament trebuie ‘conectat numai la retele de alimentare ou impam&ntare. PRP TTT TFET TEEPE eeeee eee CSREES EE EPEEEUEEOERRREEE Emisia de zgomote audibile Nivelul zgomotului maxim atins cand sistemul functioneazé la temperaturi de pana la 40°C (104°F) este de 50 dBa. Conexiuni de intrare/iesire Aceastd sectiune descrie conexiunile sistemului de intrare/iesire si conexiunile ECG/fizio de intrareliesire NOTE * Conectati numai echipament aprobat conform IEC 60950, * La conectarea altor echipamente in porturile pentru ultrasunete, trebuie 84 va asigurati de conformarea conexiunilor echipamentului la cerintele Standardului pentru sisteme electrice medicale (IEC 60601-1-1). Nu plasati echipamentul (sau nu deschideti capacele de acces) astfel incat sa faciiteze accesul pacientului la vreunul dintre porturile pentru ultrasunete. Nu atingeti simultan pacientul si pinii portului. Manual utzton HO7 308 4535 614 48721 Standardele dispozitivulul EY Conexiuni de intrare/iesire ale sistemului Panoul I/O este localizat in spatele sistemului (Figura 15-1). NOTA lesirea video totala a sistemului cu ultrasunete HD7 nu este adecvata utilizSrii_ cu. majoritatea camerelor multi-format. Majoritatea camerelor multi-format necesité semnal video ,B&W only” si nu au o componenta ,color burst”. lesirea video totala a sistemului cu ultrasunete HD7 este intotdeauna color si contine intotdeauna componenta ,color burst’. AVERTISMENTE * Nu utilizati intrerupatorul cu pedala in sala de operati. * Nu aplicati tensiuni mai mari de +15 V corespunzatoare impmantarii la conectorii de intrare ai panoului extern. Conectorul pentru conexiunea la interfata de retea nu este destinat conectarii directe la liniile telefonice. Manuals utzatrual HOT (4535 614 48721 309 sn Conexiuni de intrare ECG/fizio Aceasta sectiune prezinta conexiunile de intrare ECG/fizio (Figura 15-1). Panoul fizio se afla in partea anterioara a sistemului, sub unitatea CD/DVD. Figura 15-1 Conexiuni ale panoului fiziolECG ‘Simbolul conectorului de intrare fizio extern ~—— Conector de intrare fizio extern ‘Simbol Atentie (consultati documentatia) Conectorul cablului ECG "= Simbol component aplicata tip BF oo NOTA ‘Amplitudinea minima ta intrarea ECG pentru o prelucrare corespunzatoare 2 semnalului ECG este de 0,25 mV. Semnale sub acest nivel pot furniza rezultate inexacte. eee AVERTISMENTE, * Nu utilzati cabluri ECG pentru pacient cu conductori detasabili care Prezinta pini barbatesti expusi. Exist pericol de electrocutare daca acesti pini sunt conectati la sursa de curent alternativ, Nu aplicati tensiuni mai mari de +15 V corespunziitoare impamantari [a conectorii panoului extern. ——-_-__— LTT OW Php apap Menvalluitzatoni HO? 310 (4535 614 48721