Sunteți pe pagina 1din 2

INTEGRARE ECONOMIC EUROPEAN

EVALUARE PE PARCURS - Tema obligatorie


Realizati un STUDIU PRIVIND PIATA INTERNA, de maxim 25 de pagini, TNR, 12, la
1,5 randuri, raspunzand la urmatoarele intrebari:
1. Metoda realizarii celor 4 libertati ale PI
2. Evolutia fluxurilor pe cele 4 piete
3. Impactul pietei interne si rolul in procesul de integrare/realizarea obiectivelor de
crestere, ocupare, competitivitate
4. Provocari actuale: integrarea retelelor, economia digitala, antreprenoriatul social
5. Sistemul de guvernanta (instrumente: tabloul de bord, Solvit, .)
6. Intreprinderea pe piata europeana (mediul de afaceri: dreptul companiilor, fiscalitate,
licitatii publcie)
7. Piata interna, criza si serviciile financiare
TERMEN: 19 ianuarie 2015; se preda in format scris (fata /verso) la secretariat si in format
electronic (se depun toate referatele pe cate un CD, de catre seful grupei, separat pe cele doua
mastere).
E mai putin greu decat pare, dar ia timp si va rog sa nu lasati pe ultimele zile.
Succes!!!

Documente suport
-

COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN


PARLIAMENT, THE COUNCIL AND THE EUROPEAN ECONOMIC AND
SOCIAL COMMITTEE on the State of the Customs Union, 2012,
http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/common/publications/com
_reports/customs/com(2012)791_en.pdf
Steps towards a deeper economic integration: the internal market in the 21st century Fabienne Ilzkovitz, Adriaan Dierx, Viktoria Kovacs, Nuno Sousa), (European
Economy. Economic Papers. 271. January 2007. Brussels. 90pp. Tab. Free.) KC-AI06-271-EN-C ISSN: 1725-3187
Communication from the Commission: Single Market Act II - Together for new
growth, 2012 http://ec.europa.eu/internal_market/smact/docs/single-marketact2_ro.pdf
Actul privind piaa unic I (aprilie 2011). Comunicarea Comisiei: Actul privind
pia a unic - Dousprezece prghii pentru stimularea cre terii i ntrirea
ncrederii http://ec.europa.eu/internal_market/smact/index_ro.htm
Report by Professor M. Monti to the President of the European Commission: A New
Strategy for the Single Market, 2010,
http://ec.europa.eu/internal_market/smact/index_en.htm (cap 1+introd, cap 2, cap 3,
cap 4)
Communication on Better Governance for the Single Market (June 2012),
http://ec.europa.eu/internal_market/top_layer/monitoring/governance_en.htm
1|Page

European Commission, Internal Market Scoreboard, febr. 2013,


http://ec.europa.eu/internal_market/score/docs/score26_en.pdf
Comisia Europeana, site Business environment,
http://ec.europa.eu/internal_market/top_layer/business-environment/index_en.htm
Comisia Europeana, EU policy paper Financial Services Policy 20052010
(December 2005),
http://ec.europa.eu/internal_market/finances/docs/white_paper/white_paper_en.pdf
COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN
PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL
COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS, A reformed financial
sector for Europe, (COM(2014) 279 final,
http://ec.europa.eu/internal_market/finances/docs/general/20140515-erfracommunication_en.pdf
COMUNICARE A COMISIEI CTRE PARLAMENTUL EUROPEAN I
CONSILIU, Foaie de parcurs ctre o uniune bancar, http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:52012DC0510&from=EN
Comisia Europeana, Banking Union : Restoring financial stability in the Eurozone,
http://ec.europa.eu/finance/general-policy/docs/banking-union/banking-unionmemo_en.pdf
Comisia Europeana, Directiva Serviciilor,
http://ec.europa.eu/internal_market/services/services-dir/guide/index_en.htm
Baldwin, R., Wyplosz, Ch. (2006), Economia Integrarii Europene, Editura Economica,
Bucuresti
Pelkmans, J. (2003), Integrare Europeana. Metode si analiza economica, IER,
Bucuresti
Wallace, H. et all. (2011), Elaborarea politicilor n Uniunea European, IER,
Bucure ti
Tratatele UE, http://europa.eu/eu-law/decision-making/treaties/index_ro.htm

2|Page