Sunteți pe pagina 1din 3

ASE- FAMP/ master, anul I

Specializare: Administraie i management public

2014/2015

Seminar: Guvernan modern


Titular: drd. Leca Iuliana
Iuliana.leca@gmail.com
Nu putem rezolva problemele de azi cu ajutorul mentalitilor
care le-au creat
Einstein

I. Context

Tratatul de la Lisabona i Strategia Europa 2020 presupun, totodat, o schimbare n


ceea ce privete guvernana. n aceast etap, guvernana pe mai multe niveluri
trebuie privit cu seriozitate, i nu trebuie s rmn liter moart. n cadrul
Comisiei, aspectele privind dezvoltarea urban i metropolitan ar trebui coordonate
mai bine i prezentate n consecin. Politica metropolitan este, n principal, o
component a politicii europene, naionale (dat fiind c are impact asupra zonelor
principale din Europa i din statele membre), regionale i locale.

II. Scopul lucrarii:

Elaborarea unei lucrari, pe baza unei analize a unui sistem de guvernanta pe mai
multe niveluri a unor teritorii (ex: zone metropolitane, regiuni urbane functionale)
dintr-un stat al Uniunii Europene sau alte state.
In acest sens, se vor exersa abilitile de cercetare a subiectului bazate pe obiectivele
guvernantei moderne, predate la curs, analiza multicriterial a datelor, sintetizarea
acestora, identificarea aspectelor specifice ale fiecarui studiu de caz analizat. In final
vor fi elaborate o serie de analize ca pot conduce la un compendiu de studii de caz din
diverse state, material util in activitatea studentilor.

III. Modul de structurare si de elaborare al lucrarii:

Cerinte modalitate redactare: Lucrarea trebuie redactata cu diacritice, font Times New
Roman, de 12, Paragraf 1,5..
Cerinte structura:
Lucrarea trebuie s aiba urmtoarea structur (cerinte minimale):
1. Introducere - In partea de introducere trebuie precizate urmatoarele aspecte: scopul
lucrarii, metodele de cercetare utilizate, structura lucrarii, sumar executiv, termenii
utilizati.

IL /oct 2014

ASE- FAMP/ master, anul I


Specializare: Administraie i management public

2014/2015

2. Descrierea teritoriului analizat. Prezentarea succint a unei evolutiei a dezvoltarii


terioriului pe parcursul anilor, de la constituire.
3. Analiza structurii
organizare,
coordonarea actorilor implicati, strategii,
management, comunicare interna si externa, se va face o analiza SWOT si o analiza
PESTLE
4. Mobilizarea participarii actorilor. Masuri, metode utilizate, rezultate.
5. Propuneri privind introducerea unor metode de guvernan modern
6. Concluzii si recomandari.
7. Surse bibliografice.
Este de asemenea apreciata introducerea de scheme logice, harti, care sa puna in
valoare continutul lucrarii. Vor fi apreciate concizia i claritatea lucrrii care s
permit intelegerea teritoriului analizat, precum i acurateea ncadrrilor n
subiectele propuse.

IV. Modalitatea de prezentare

Lucrare se va elabora in echipe de 4 studen i i se va preda titularului de


seminar, atat in format electronic, cat si in format de hartie.
Lucrarea va fi prezentata utilizand prezentarea powerpoint in cadrul seminariilor. La
fiecare seminar vor fi prezentate doua astfel de analize a sistemelor de guvernanta.
Prezentarea nu va dura mai mult de 15 minute. La final, 10 minute sunt alocate
discutiilor. Ordinea prezentarilor se face conform inscrierilor realizate in seminarul
doi. Se va aprecia si modul de prezentare.

V. Modalitatea de evaluare

Cei care au prezenta de peste 90% vor primi un 1 punct bonus la nota finala.
Nota finala va consta in insumarea punctelor obtinute pe parcursul seminariilor:
Lucrarea 50 %

3 puncte modul in care lucrarea este structurata, elaborata, elemente inovative


prezentate
2 puncte modul in care se realizeaza prezentarea

Pentru evaluare va fi creata si o comisie de evaluare formata din 3 studenti, care vor
trebui sa noteze conform unei grile de evaluare primita de la conducatorul de seminar.

IL /oct 2014

ASE- FAMP/ master, anul I


Specializare: Administraie i management public

2014/2015

Prezenta, implicarea si intelegerea conceptelor 50 %

2 puncte testarea in cadrul seminariilor pe subiectele discutate


1 punct prezenta la seminar
2 puncte implicarea si interactivitea in cadrul seminariilor

Nota de la seminar va reprezenta 40 % din nota finala de la materia Guvernan


Modern.

VI.Surse bibliografice:

Cartea: Guvernan modern, autori: Constantin Marius Profiroiu, Laura


Mina, 2013
Studiu ESPON - TANGO - Territorial Approaches for New Governance,
http://www.espon.eu/main/Menu_Projects/Menu_AppliedResearch/tango.
html
Studiu ESPON - SGPTD - Secondary Growth Poles and Territorial
Development
in
Europe;
Performance,
Policies
and
Prospects,
http://www.espon.eu/main/Menu_Projects/Menu_AppliedResearch/SGPTD
.html
Studiu
ESPON,
TOWN

Small
and
Medium-Sized
Towns,
http://www.espon.eu/main/Menu_Projects/Menu_AppliedResearch/town.h
tml
Studiu
ESPON,
FOCI
Future
Orientation
for
Cities,
http://www.espon.eu/main/Menu_Projects/Menu_AppliedResearch/foci.ht
ml
Studiu ESPON, SMART-IST, Smart Institutions for Territorial Development,
http://www.espon.eu/main/Menu_Projects/Menu_TargetedAnalyses/smartist.html
Studiu
ESPON,
TPM
Territorial
Performance
Monitoring,
http://www.espon.eu/main/Menu_Projects/Menu_TargetedAnalyses/TPM.h
tml
Site-uri poli de crestere Romania: Brasov, Ploiesti, Timioara, Cluj, Iai,
Craiova, Constana.
Studiul
25
Planificare
strategic
teritorial,
http://sdtr.ro/upload/STUDII/25.%20Raport%20final
%20S25.%20Planificare%20strategica%20teritoriala.pdf

Nota. Pe parcursul semestrului coordonatorul de seminar poate aduce completari


prezentei teme

IL /oct 2014