Sunteți pe pagina 1din 19

ANALIZA STOCURILOR

LUCRARE DE SEMINAR
Tema: ANALIZA STOCURILOR
Probleme de urmrit:
a) Analiza dinamicii i structurii stocurilor finale (Sf )
b) Analiza stocurilor medii ( S ):
Analiza stocului mediu de mrfuri pe sectoare i pe total activitate;
Analiza duratei medii de rotaie a stocului mediu.
c) Analiza stocurilor de siguran i

Tabel nr.1
nr crt.
SECTOR
1
Alimentar, din care:
lactate, brnzeturi
mezeluri
panificaie
dulciuri
alte mrfuri
2 Nealimentar,din care:
textile,nclminte
electrocasnice
chimice i menaj
cosmetice
jucrii
3
Alimentaie public
TOTAL

Situaia fluxurilor de mrfuri


Sold
iniial
1997
1998
45104
56430
9399
10561
4650
5095
2906
2737
9113
6953
19036
31084
755140 905560
259215 269420
258111 367900
127501 132580
89548
90030
20765
45630
4447
6815
804691 968805

- mii lei -

INTRRI
DESFACERI
Sold Final
1999
1997
1998
1999
1997
1998
1999
1997 1998 1999
56705 642656 628870 647660 630055 630450 646389
10612 190230 169796 187528 189017 170222 187453
5120 252492 259250 278907 252022 258485 277947
2750
62850
56821
51559
63006
56741
51711
13780
36170
25023
38909
31503
25218
38783
24443 100914 117980
90757
94507 119784
90495
905668 3171587 3102175 3312530 3020579 3121685 3312743
271350 918803 976802 1114320 906168 967722 1093205
362467 1312580 1415058 1406464 1208244 1404758 1391352
135926 461509 278579 332046 453084 312169 364402
90617 303125 244855 334039 302056 249735 331274
45308 175570 186881 125661 151027 187301 132510
5559
56705
67720
80321
55593
68775
80799
967932 3870948 3798765 4040511 3706227 3820910 4039931

ANALIZA STOCURILOR

Tabel nr.2

nr crt
1
2
3
4

Situaia privind duratele de rotaie a stocului pe sectoare de activitate

SECTOR
Alimentar
Nealimentar
Alimentaia public
TOTAL

nr crt
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

LUNA
Ianuarie
Februarie
Martie
Aprilie
Mai
Iunie
Iulie
August
Septembrie
Octombrie
Noiembrie
Decembrie
CA anual
CA lunar

Desfaceri totale (mii lei)


Desf medii zilnice (mii lei/zi)
1997
1998
1999
1997
1998
1999
630055 630450 646389
3020579 3121685 3312743
55593
68775
80799
3706227 3820910 4039931
1997
40000
18000
28000
10000
31000
45000
56000
15000
34000
39000
27000
29000
372000
31000

1998
42000
21000
25000
12000
30000
39000
61000
18000
38000
44000
35000
43000
408000
34000

1999
41500
20000
26500
12600
35000
29600
65000
16800
30000
33500
35000
38500
384000
32000

Tabel nr.3
lei -

Structura desfacerilor
(g%)
Durata medie de rotaie (di) Stoc mediu S (mii lei)
1997
1998
1999
1997
1998
1999
1997 1998 1999
17
18
16
52
49
56
8
9
10

Situaia vnzrilor aferente produsului A - mii

ANALIZA STOCURILOR
Se calculeaz: CAz = CAtot / 360
Tabel nr.4
Situaia intrrilor aferente produsului B in perioada 1997

nr crt
1
2
3
4
5
6
7
8
9

DECADA
01.07 - 10.07
11.07 - 20.07
21.07 -.31.07
01.08 - 10.08
11.08 - 20.08
21.08 - 31.08
01.09 - 10.09
11.09 - 20.09
21.09 - 30.09
TOTAL

INTRRI (mii lei)


Prevzut cf contract
Efectiv
30000
27000
30000
36000
30000
21000
30000
27000
30000
39000
30000
42000
30000
30000
30000
33000
30000
27000
270000
282000

INTRRI (zile)
Prevzut
Efectiv
10
10
10
10
10
10
10
10
10

9
12
7
9
13
14
10
11
9

INDICAII METODOLOGICE:
Se vor calcula urmtorii indicatori privind:

a) dinamica stocurilor
Sf = Si + I E; Sf;

S Dz d , S ca z d

b)

Stocurile medii (S):

g
i 1

di

100
3

ANALIZA STOCURILOR
Pentru analiza stocului mediu pe sectoare de activitate se va folosi modelul: Si
Pentru analiza S la nivelul ntregii activiti se va folosi modelul: S

Durata medie de rotaie a stocului mediu ( d ) se calculeaz ca:


n

S
S
T
sau d
Dt
Dz

Si

g * d
i 1

zi

T = 360

100

Se va folosi urmtorul model de analiz a variaiei duratei medii de rotaie a stocului mediu de mrfuri d:
Unde: gi = structura desfacerilor pe sectoare de activitate;
Si = valoarea stocurilor individuale pe structura anunat;
S = stoc mediu de mrfuri;
Dt = desfaceri totale;
T = 360 zile;
Dz = desfaceri medii zilnice la nivelul ntregii actviti;
dzi = desfaceri zilnice pe structura anunat.

c) S = necesare n condiiile caracterului variabil al cererii pentru produsul A.


S t s1

n general y =

y (mii lei), unde:

/360

t = coeficient de corecie statistic (t = 2 );


s1 = abaterea medie ptratic a vnzrilor efective fa de cele medii;
y = raportul dintre termenul de aprovizionare (n zile) i intervalul analizat ( zile )

= intervalul de aprovizionare ( = 10 zile)


4

ANALIZA STOCURILOR
n1 = 12 luni;
n2 = 9 decade
Transformarea stocului de siguran S:

n zile

S zile

S miilei

Sopt S S
ca
2
caz tot
360

valoric Sopt val Sopt zile caz ; comparm Sopt (val) cu Sefectiv de unde rezult abateri n + sau n
n

ca ca

i 1
s1
n1

s2

Ief Ipl

i 1

n2

S = necesare n condiiile neritmicitii aprovizionrii cu produsul B

t s2
,
n2 1

unde.: s2 = abaterea ptratic a intrrilor efective fa de cele previzionate

( zile );

n2 = numrul de aprovizionri.

S optim

S S
2

S opt zile ca z S opt valoare sec ompara S ef S opt valoric abateri

Ambele stocuri de siguran (S i S ) se calculeaz exprimndu-se n zile.


NOT: datele de analiz aparin unei firme care opereaz exclusiv n sfera distribuiei de mrfuri.

ANALIZA STOCURILOR

a) Analiza dinamicii i structurii stocurilor finale


nr crt.
1

SECTOR
Alimentar, din care:
lactate, brnzeturi
mezeluri
panificaie
dulciuri
alte mrfuri
Nealimentar,din care:
textile,nclminte
electrocasnice
chimice i menaj
cosmetice
jucrii
Alimentaie public
TOTAL

nr crt

SECTOR

Sf (mii lei)
Sold Final (mii lei)
1997
1998
1999
99/97
99/98
57705
54850
57976
271
3126
10612
10135
10687
75
552
5120
5860
6080
960
220
2750
2817
2598
-152
-219
13780
6758
13906
126
7148
25443
29280
24705
-738
-4575
906148
886050
905455
-693
19405
271850
278500
292465
20615
13965
362447
378200
377579
15132
-621
135926
98990
103570 -32356
4580
90617
85150
93382
2765
8232
45308
45210
38459
-6849
-6751
5559
5760
5081
-478
-679

969412 946660 968512


Desfaceri totale (mii lei)

-900

I ( %)
99/97
99/98
100.47%
105.70%
100.71%
105.45%
118.75%
103.75%
94.47%
92.23%
100.91%
205.77%
97.10%
84.38%
99.92%
102.19%
107.58%
105.01%
104.17%
99.84%
76.20%
104.63%
103.05%
109.67%
84.88%
85.07%
91.40%
88.21%

21852 99.91% 102.31%

Desf medii zilnice (mii lei/zi)

Structura Sf gi (%)
1997
1998
1999
5.953%
5.794%
5.986%
1.095%
1.071%
1.103%
0.528%
0.619%
0.628%
0.284%
0.298%
0.268%
1.421%
0.714%
1.436%
2.625%
3.093%
2.551%
93.474% 93.597% 93.489%
28.043% 29.419% 30.197%
37.388% 39.951% 38.985%
14.021% 10.457% 10.694%
9.348%
8.995%
9.642%
4.674%
4.776%
3.971%
0.573%
0.608%
0.525%
100%

100%

100%

Structura desfacerilor
(g%)

ANALIZA STOCURILOR

1
2
3
4
nr crt
1
2
3
4

Alimentar
Nealimentar
Alimentaia public
TOTAL
SECTOR
Alimentar
Nealimentar
Alimentaia public
d=

1997
630055
3020579
55593
3706227
gi*di
1997
1998
2.8899835 2.9699993
42.380056 40.03302
0.1199991 0.1619967
45.390039 43.165016

1998
630450
3121685
68775
3820910
1999
2.5600002
45.919994
0.2000009
48.679995

1999
1997
1998
1999
646389
1750.15
1751.25
1795.525
3312743
8390.5
8671.35
9202.06389
80799
154.425
191.042
224.441667
4039931
10295.1
10613.6
11222.0306
Stoc mediu S ( mii lei )
S=Dz*d
1997
1998
1999
29,752.60
31,522.50
28,728.40
436,305.86
424,896.01
515,315.58
1,235.40
1,719.38
2,244.42
467,293.85
458,137.89
546,288.39

1997
17.%
81.5%
1.5%
100%

1998
1999
16.50%16.0%
81.70%82.0%
1.80%2.0%
100% 100%

d 99 / 97 =48,68 - 45,39 = +3,29 zile;


d 99/98 = 48,68 43,17 = +5,51 zile;
b) Analiza stocurilor medii de mrfuri:
Analiza stocului mediu de mrfuri la nivelul fiecrui sector de activitate al firmei:
Variaia absolut a stocului mediu de mrfuri.
SECTOR

99/98

99/97

mii lei caz/1997

caz/1998

caz/1999

Alimentar

- 2,794.10

- 1,024.20

1750.153

1751.25

1795.525

Nealimentar

90,419.56

79,009.72

8390.497

8671.347

9202.064

Alim. publica

525.04

1,009.02

154.425

191.0417

224.4417

88,150.51

78,994.54

10295.08

10613.64

11222.03

TOTAL

ANALIZA STOCURILOR

Perioada de analiz 1999 fa de 1998


SECTORUL ALIMENTAR:

S A99 / 98 2794.10miilei

Scaz caz 99 caz 98 * d r 98 1795.525 1751.25 * 18 796.95miilei


Sdr caz 99 * d r 99 d r 98 1795.525 * 16 18 3591.05miilei
S A99 / 98 Scaz Sdr 796.95 3591.05 2794.10miilei
S N 99 / 98 90419.56miilei

SECTORUL NEALIMENTAR:

N
Scaz
caz 99 caz 98 * d r 98 9202.064 8621.347 * 49 26005.12miilei

SdrN caz 99 * d r 99 d r 98 9202.064 * 56 49 64414.45miilei

S N 99 / 98 Scaz Sdr 26005.12 64414.45 90419.56miilei


S AP 99 / 98 525.04miilei

SECTORUL ALIMENTAIEI PUBLICE:

AP
Scaz
caz 99 caz 98 * d r 98 224.44 191.042 * 9 300.6miilei

SdrAP caz 99 * d r 99 d r 98 224.44 * 10 9 224.44miilei


S AP 99 / 98 Scaz Sdr 300.6 224.44 525.04miilei
Perioada de analiz 1999 fa de 1997

ANALIZA STOCURILOR

S A99 / 97 1024.20miilei

SECTORUL ALIMENTAR

A
Scaz
caz 99 caz 97 * d r 97 1795.525 1750.15 * 17 771.328miilei

SdrA caz 99 * d r 99 d r 97 1795.525 * 16 17 1795.525miilei

A
S A99 / 97 Scaz
SdrA 771.328 1795.525 1024.20miilei

S N 99 / 97 79009.72miilei

SECTORUL NEALIMENTAR:

N
Scaz
caz 99 caz 97 * d r 97 9202.064 8390.5 * 52 42201.467 miilei

SdrN caz 99 * d r 99 d r 97 9202.064 * 56 52 36808.256miilei

N
S N 99 / 97 Scaz
SdrN 42201.467 36808.256 79009.72miilei

SECTORUL ALIMENTAIEI PUBLICE:

S AP 99 / 97 1009.02miilei

AP
Scaz
caz 99 caz 97 * d r 97 224.44 154.425 * 8 560.133miilei

SdrAP caz 99 * d r 99 d r 97 224.44 * 10 8 448.8833miilei

AP
S AP 99 / 97 Scaz
SdrAP 560.133 448.8833 1009.02miilei

Analiza stocului mediu de mrfuri la nivelul ntregii activiti:


n

S dz d, d

g d
i 1

100

Perioada de analiz 1999 fa de 1997:

ANALIZA STOCURILOR

S 78994.54miilei

Scaz caz99 caz97 d97 11222 .0306 10295.1 * 45.39 42074.55miilei

S caz99 * d 99 d 97 11222 .0306 * 48.68 45.39 36919.99miilei


d

VERIFICARE

S Scaz S 42074.55 36919.99 78994.54miilei


d

Perioada de analiz 1999 fa de anul 1998:

S 88150.51miilei

Scaz caz99 caz98 d98 11222 .0306 10613.6389 * 43.17 26261.24miilei

S caz99 * d 99 d 97 11222 .0306 * 48.68 43.17 61889.27 miilei


d

VERIFICARE

S Scaz S 26261.24 61889.27 88150.51miilei


d

Analiza duratei medii de rotaie a stocului mediu de mrfuri:


n

dr

S
S
T
sau d r
Dt
Dz

g
i 1

Si
d zi , T=360 zile;

100

Perioada de analiz 1999 fa de 1997:

d r 99 / 97 48.68 45.39 3.29 zile

1.Influena factorului de structur gi:

10

ANALIZA STOCURILOR

dgi d R d 97 45.52 45.39 0.13 zile


n

d
R

g
i 1

99

* d 97

100

45.52 zile

2.Influena factorului calitativ:


ddi d 99 d R 48.68 45.52 3.16 zilei

2.1.Influena factorului caz asupra duratei medii de rotaie a stocului mediu de mrfuri:

n
S99
S
caz99
S
467293.85
*
g

g i 99 * 97 1000
97 d R
45.52 3.88 zile

i 99
caz
caz
caz
caz
11222
.
0306
i

1
i

1
99
97
tot
99

dcaz

2.2.Influena factorului Si asupra duratei medii de rotaie a stocului mediu de mrfuri:

dSi d 99

S97
467293.85
48.68
7.04 zile
caz99
11222.0306

Perioada de analiz 1999 fa de anul de baz 1998:

d r 99 / 98 48.68 43.17 5.51zile

1.Influena factorului structural gi asupra dr

drgi d r d r 98 43.24 43.17 0.07 zile


n

dr

g
i 1

99

* d r 98

100

43.24 zile

2.Influena factorului dri asupra dr:

drdi d r 99 d r 48.68 43.24 5.44 zilei


11

ANALIZA STOCURILOR
2.1.Influena factorului caz:

n
S 99
S
caz 99
S
458137.89
R
*
g

g i 99 * 98 1000
98 d r
43.24 2.42 zile

i 99
caz 98
caz 99 tot caz 99
11222 .0306
i 1
i 1 caz 99

drcaz

2.2.Influena factorului Si:


drSi d r 99

S98
458137.89
48.68
7.86 zile
caz98tot
11222 .0306

c) Analiza stocurilor de siguran :


n

nr crt
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

S t s1

LUNA
Ianuarie
Februarie
Martie
Aprilie
Mai
Iunie
Iulie
August
Septembrie
Octombrie

s1

i 1

ca ca

n1

1997
CA
(ca-cam)^2
40000
81000000
18000
169000000
28000
9000000
10000
441000000
31000
0
45000
196000000
56000
625000000
15000
256000000
34000
9000000
39000
64000000

CA
42000
21000
25000
12000
30000
39000
61000
18000
38000
44000

1998
(ca-cam)^2
64000000
169000000
81000000
484000000
16000000
25000000
729000000
256000000
16000000
100000000

CA
41500
20000
26500
12600
35000
29600
65000
16800
30000
33500

1999
(ca-cam)^2
90250000
144000000
30250000
376360000
9000000
5760000
1089000000
231040000
4000000
2250000

12

ANALIZA STOCURILOR
11
12
13
14
15

Noiembrie
Decembrie
TOTAL
CA lunar
s1

nr crt

INDICATOR

s1

27000
29000
372000
31000
12483.32

16000000
4000000
1870000000

35000
43000
408000
34000
12980.75

1997

1998

1999

12483.32

12980.755

13016.53

SQRT (y)

0.166667

0.16666667

0.166667

S (mii lei)

4161.107

4326.91833

4338.843

ca zilnic

1033.333

1133.33333

1066.667

S (zile)

4.027

3.818

4.068

t s2
S
n2 1

s2

Ief Ipl

1000000
81000000
2022000000

35000
38500
384000
32000
13016.53

9000000
42250000
2033160000

i 1

n2

Situaia intrrilor aferente produsului B pt anul 1997


nr crt
1
2
3
4
5
6
7
8
9

DECADA
01.07 - 10.07
11.07 - 20.07
21.07 -.31.07
01.08 - 10.08
11.08 - 20.08
21.08 - 31.08
01.09 - 10.09
11.09 - 20.09
21.09 - 30.09

INTRRI (mii lei)


INTRRI (zile)
Prevzut
Efectiv
Prevzut
Efectiv
30000
27000
10
30000
36000
10
30000
21000
10
30000
27000
10
30000
39000
10
30000
42000
10
30000
30000
10
30000
33000
10
30000
27000
10

9
12
7
9
13
14
10
11
9

(Ief-Ipl)^2
mii lei
zile
9000000
1
36000000
4
81000000
9
9000000
1
81000000
9
144000000
16
0
0
9000000
1
9000000
1

13

ANALIZA STOCURILOR
TOTAL

S optim

270000

282000

378000000

42

S S
2

S opt zile ca z S opt valoare sec ompara S ef S opt valoric abateri

stocul de siguran pentru produsul B


Nr crt
1
2
3
4
5
6
7
8

INDICATOR
n2
s2
t
S
Sopt (zile)
Sopt(mii lei)
Sef (mii lei)
Sef-Sopt

stocul de siguran pentru produsul A

1997
9

nr crt

2.1602469
2
1.5275252
6.5275252
6745.1094
10000
3254.8906

Comentariu privind

IDICATOR

1997

1998

1999

S (zile)

4.0268781

3.817869

4.067665

2Sopt (zile)

9.0268781

8.817869

9.067665

Sopt (mii lei)

9327.7741

9993.585

9672.176

Sef

12478.63

10995.86

9650.25

Sef-Sopt

3150.8559

1002.273

-21.926

(mii lei)

rezultatele analizei dinamicii i structurii stocurilor finale de mrfuri (Sf):


Perioada de analiz 1999 fa de anul 1999 ca an de referin
n ceea ce privete dinamica

stocului final de mrfuri n perioada de calcul

se nregistreaz o scdere de 900.000 lei , determinat n principal de ctre

devansarea fluxului de aprovizionare de ctre cel de desfaceri al firmei, astfel pe sectoare de activitate situaia se prezint n felul urmtor:

n cadrul sectorului alimentar se nregistreaz o cretere a stocului final de mrfuri de circa 270.000 lei n perioada de calcul fa de cea de baz, evoluie
determinat pe de o parte de o reducere a stocului de alte mrfuri alimentare cu 740.000 lei i a celui de produse de panificaie cu 150.000 lei, iar pe de alt parte
de o cretere considerabil a stocului de mezeluri cu circa 960.000 lei i a celui de dulciuri cu 125.000 lei;

14

ANALIZA STOCURILOR

n sectorul nealimentar se nregistreaz o scdere a stocului final de mrfuri , situaie datorat att creterii , ct i reducerii unor stocuri individuale de mrfuri ale
firmei n perioada de analiz astfel: se reduce cu circa 32 mil lei sctocul de produse chimice i de menaj din cauza realizrii unor vnzri superioare n raportcu cele
prevzute i cel de jucrii cu 7.000.000 lei pe de o parte, iar pe de alt parte crete stocul de produse textile i nclminte cu circa 20 mil lei datorit caracterului
sezonier al acestor produse i cel de produse electrocasnice cu 15 mil lei, situaie explicat de livrrile ntrziate de la furnizori;

n sectorul alimentaiei publice evoluia este similar cu cea din sectorul nealimentar, constatndu-se o scdere a stocului final de mrfuri de circa 480 mii lei, el
reprezentnd n perioada de calcul doar 91% din stocul final al perioadei de baz.

n ceea ce privete structura

stocului final de mrfuri n perioada de analiz practic nu s-au nregistrat schimbti majore din acest punct de vedere, cea mai mare

shimbare fiind scderea ponderii stocului de produse chimice i de menaj cu circa 4% din cadrul sectorului nelimentar.
Din rezultatele analizei dinamicii stocului final de mrfuri n perioada de calcul deducem c firma are o problem n ceea ce privete valoarea stocul final de mrfuri din
sectorului alimentar care nregistreaz o cretere de 270.000 lei , cretere care nu este important ca valoare, dar care prezint un pericol pentru calitatea serviciilor
oferite de ctre firm din cauza perisabilitii produselor alimentare, mai ales c creterea cea mai mare de stoc este la produsul mezeluri ; de asemenea reducerea
stocului de produse de panificaie poate fi privit i ea ca un punct slab n activitatea firmei, deoarece pentru aceste produse exist o cerere mare pe piaa produselor
alimentare, deci ele pot aduce un venit important firmei.
Pentru rezolvarea acestei probleme firma ar trebui s caute noi furnizori care s respecte termenii contracuali de livrare lund n considerare natura produselor contractate
sau s reduc ponderea produselor lente sau uor perisabile din nomenclatorul su de mrfuri.
n ceea ce privete sectorul nealimentar firma ar trebui s reduc sau s renune la produsele cu caracter sezonier , deoarece acestea mrind stocul final de mrfuri al
fimei, mresc i cheltuiele cu depozitarea i pstrarea lor, reducnd astfel profitul firmei .Pentru rezolvarea problemelor existente n gestiunea sectorului alimentar firma
trebuie s elimine produsele lente i s stabileasc condiii mai dure pentru furnizorii si de mrfuri prin penalizarea acestora n cazul nerespectrii termenilor
contractuali.

15

ANALIZA STOCURILOR
Comentariu privind analiza stocurilor medii de mrfuri ale firmei.
Pe sectoare de activitate evoluia stocului mediu de mrfuri se prezint astfel:
Constatm o scdere de 1.000.000. lei a stocului mediu de mrfuri n cadrul sectorului alimentar, situaie favorabil explicat prin dou influene pozitive conjugate:
creterea desfacerilor medii zilnice de la 1750 mii lei/zi n 1997 la 1795,5 mii lei/zi n 1999 justific o cretere corespunztoare a stocului mediu cu circa 800.000 lei i
n acelai timp accelerarea vitezei de rotaie stocului cu 2 zile determin reducerea stocului mediu de mrfuri cu circa 3,6 mil lei.
n cadrul sectorului nealimentar situaia este invers, i anume are loc o cretere a stocului mediu de mrfuri de 80 mil lei, evoluie explicat prin influena combinat
negativ a urmtorilor doi factori: creterea CA zilnice n perioada de calcul cu 800.000 lei/zi genereaz o cretere sntoas a stocului mediu de 42 mil lei, n timp ce
creterea duratei individuale de rotaie de la 52 zile la 56 zile influeneaz negativ valoarea stocului mediu cu 37 mil lei.
Sectorul alimentaiei publice nregistreaz la rndul su o cretere de 1.000.000 lei a stocului mediu de mrfuri care se explic pe de o parte printr-o cretere justificat a
acestuia de 560.000 lei datorat creterii desfacerilor medii zilnice de la 155.000 lei/zi la 225.000 lei/zi, iar pe de alt parte printr-o ncetinire a vitezei de rotaie a stocului
cu 2 zile, ceea ce genereaz o ncrcare a stocului mediu de mrfuri cu 440.000 lei.

Pe total activitate

situaia stocului mediu de mrfuri se prezint n felul urmtor:

Creterea stocului mediu de mrfuri cu circa 79 mil lei la nivelul ntregii activiti se datorez nfluenelor combinate a urmtorilor factori:

creterea vnzrilor medii zilnice de la 10.295 mii lei/zi n 1997 la 11222 mii lei/zi ncurajeaz o cretere justificat a stocului mediu de mrfuri cu circa 42 mil lei;

pe de alt parte influena negativ a celui de-al doilea factor calitativ manifestat prin creterea duratei medii de rotaie a stocului cu 3,3 zile favorizeaz a ncrcare a
stocului mediu de mrfuri de circa 37 mil lei. Tot o influen negativ o regsim i la nivelul variaiei duratelor individuale de rotaie a stocului, unde prin creterea
acesteia n sectorul alimentaiei publice cu 2 zile i n cel nealimentar cu 4 zile n condiiile n care acesta din urm concentreaz n perioada de calcul 82% din
desfcerile firmei determin o nou ncrcare a stocului mediu de mrguri cu circa 67 mil lei. Datorit faptului c n perioada de calcul fa de cea de baz practic nu
s-au operat modificri n aceast privin factorul structural nu influeneaz evoluia stocului mediu de mrfuri.

16

ANALIZA STOCURILOR
n concluzie, situaia analizat este nefavorabil din toate punctele de vedere att la la nivelul fiecrui sector de activitate, cu excepia sectorului alimentar, ct la nivelul
ntregii activiti, singura influen din cele negative fiind justificat de mrirea volumului desfacerilor medii zilnice ale firmei, ceea ce presupune operarea cu stocuri
mrite de mrfuri.
Se recomand restructurarea activitii prin acordarea unei ponderi sporite sectorului alimentarcare care nregistrez scderea duratei individuale de roatie co 1 zi
( reprezintnd circa 2 sptmni) i prezint o situaie pozitiv n ceea ce privete volumul i evoluia stocului mediu de mrfuri , spre deosebire de sectorul nealimentar,
unde timpul de epuizare complet prin desfasere a unui loc comandat se apropie n perioada de analiz de 2 lui.

Comentariu privind analiza duratei medii de rotaie a stocului mediu de mrfuri.


ncetinirea vitezei de rotaie a stocului mediu de mrfuri cu 3,3 zile n perioada de analiz fa de cea de baz reprezint o evoluie negativ a
fenomenului studiat, evoluie datorat influenelor conjugate ale urmtorilor factori:
meninerea relativ constant a ponderii majoritare a sectorului nealimentar 82% din desfacerile medii zilnice ale firmei n detrimentul
sectorului alimentar i al celui de alimentaie public n condiiile n care aceste dou sectoare de activitate au durate individuale de rotaie sub
dou sptmni determin pe fondul unor variaii minore o influen uor negativ de 0,13 zile asupra duratei medii de rotaie a stocului mediu
de mrfuri.

Influena cea mai important, tot de sens negativ, este dat de variaiile duratelor individuale de rotaie ale celor dou din trei sectoare de

activitate n sensul c creterea dri a sectorului nealimentar de la 52 zile la 56 zile (+ 4 zile) coroborat cu creterea dri a sectorului de alimentaie
public de la 8 la 10 zile (+2 zile) n condiiilei n care aceste dou sectoare dein n anul 1999 peste 80% din total desfaceri ale firmei
17

ANALIZA STOCURILOR
conracarez evoluia uor pozitive a dri sectorului alimentar care scade n perioada de analiz cu 1 zi genernd o cretere de circa 3,2 zile a
duratei medii de rotaie la nivelul ntregii activiti.
Singura influen pozitiv este dat de evoluia desfacerilor medii zilnice pe sectoare i pe total activitate , unde se nregistreaz creteri la toate cele
trei sectoare ceea ce justific o influen favorabil de aproximativ 4 zile la nivelul duratei medii de rotaie a stocului mediu de mrfuri al firmei
analizate. Acesta influen favorabil este ns depit de evoluia stocului mediu de mrfuri care n perioada de calcul crete cu cira 80 mil lei la
nivelul ntregii activiti ceea ce determin cea mai sever ncetinire a vitezei de rotaie a stocului de mrfuri cu +7 zile.
n concluzie apreciem situaia firmei analizate ca fiind nefavorabil din acest punct de vedere datorit existenei duratei individuale de roatie a
stocului de mrfuri care se apropie de 2 luni n sectorul nealimentar care n perioada de analiz deine peste 80% din totalul desfacerilor ale
firmei.n aceste condiii se recomand reducerea ponderii acestui sector n activitatea firmei n detrimentul celorlalte dou sectoare cu dri mai mici
care permit o circulaie mai rapid a liciditilor firmei i o mbuntire a situaiei aprovizionrilor i vnzrilor pe termen mediu i lung.
Singurul aspect pozitiv care trebuie ncurajat i-n viitor este creterea vnzrilor pe total i la nivelul fiecrui sector de activitate, n condiiile n
care se consider c datele prezentate pentru efctuarea analizei fenomenului studiat sunt corectate cu indicile inflaiei aferent perioadei de analiz.

Comentariu privind analiza stocurilor de siguran ( i )


Din rezultatele calcului stocurilor de siguran i a stocului optim se pot trage urmtoarele concluzii cu privire la fenomenul studiat:
# n anul de analiz 1997 situaia se prezint astfel: * penru acoperirea riscului de variabilitate a cererii pentru produsul A este
necesar constituirea unui stoc de siguran de 4.160.000 lei care va determina o valoare a stocului optim de 9.300.000 lei, stoc care va acoperi
cererea curent i fluctuaiile acesteia n 95% din cazuri.Prin comparaia valorii stocului optim i a celui efectiv constatm c firma analizat a
aplicat o politic neutr a stocurilor pentru produsul A opernd cu un suprastoc de 3.150.000 lei care reprezint o blocare de resurse care poate
18

ANALIZA STOCURILOR
afecta pe termen mediu costurile i rentabilitatea actvitii desfurate de ctre firm. * pentru acoperirea riscului fluctuaie aprovizionrilor
efective cu produsul B fa de aprovizionrile prevzute conform contractelor ncheiate cu furnizorii este necesar constituirea unui stoc de
siguran de 1.600.000 lei care va determina o valoare a stocului optim de 6.750.000 lei, stoc care va acoperi riscul de discontinuitate a
aprovizionrilor n 95% din cazuri. Din comparaia stocului efectiv cu cel optim rezult c firma nu se confrunt cu riscul rupturii de stoc n
perioada de analiz , cererea pentru acest produs nu a depit stocul existent, fapt care mbuntete calitatea serviciilor oferite de firm ,
imaginea acesteia n ochii clienilor si, ct i rentabilitatea firmei pe termen mediu.
# n anul 1998

penru acoperirea riscului de variabilitate a cererii pentru produsul A este necesar constituirea unui stoc de siguran

de 4.300.000 lei care va determina o valoare a stocului optim de 10.000.000 lei, stoc care va acoperi cererea curent i fluctuaiile acesteia n 95%
din cazuri.Prin comparaia valorii stocului optim i a celui efectiv constatm c firma analizat a aplicat o politic exagerat de prudent stocurilor
pentru produsul A opernd cu un suprastoc de 1.000.000 lei , sum ce reprezint o blocare de resurse care poate afecta pe termen mediu costurile i
rentabilitatea actvitii desfurate de ctre firm.
# n anul 1999 n vederea acoperirea riscului de cerere neuniform pentru produsul A este necesar constituirea unui stoc de siguran
de 4.300.000 lei care va determina o valoare a stocului optim de 9.700.000 lei, stoc care va acoperi cererea curent i fluctuaiile acesteia n 95%
din cazuri. Din compararea valorii stocului optim i a cea a stocului efectiv constatm c firma analizat se poate confrunta cu o cerere pentru
produsul A care depete stocurile existente, creind posibilitatea apariiei rupturii de stoc n valoare de 22.000 lei pentru acest produs ceea ce va
afecta rentabilitatea firmei respective pe termen mediu i lung, dar i imaginea sa i calitatea serviciilor oferite clienilor s

19