Sunteți pe pagina 1din 10

1.

ADAPTAREA SCOLARA, DELIMITARI CONCEPTUALE


in opinia lui Peajet adapatarea rezulta din echilibrarea a 2 procese : asimilare si acomodare,
prin asimilare sunt integrate structurile cognitive existente , noi informatii despre mediu.
Prin acomodare se produc modificarile structural in conformitate cu informatiile assimilate .
daca unul dintre cele 2 procese este disproportionat in raport cu celalt sau daca intre ele nu
se realizeaza echilibru necesar atunci nu se poate obtine adaptarea. A. Coasan si A Vasilescu
defines adaptarea scolara drept procesul de realizare a echilibrului dintre personalitate si
evolutia a elevului si exigentele anturajului , sau mediului scolar. Aceasta implica o actiune de
modificare , de ajustare, de transformare a copilului pentru a devein apt pentru scoala,
capabil de a face fata cerintelor instructive- educative si de a fi compatibil cu normele si
regulile pretense de programa scolara pentru dobindirea cu success a statutului de elev.
Sorin Cristea - adaptarea scolara reprezinta un process complex proiectat si dirijat de cadru
didactic in vederea unor raporturi optime intre posibilitatile elevilor si necesitatile mededucationale. Aceasta corelatie se refera in primul rind la activitatea didactica dar vizeaza si
rpocesul de integrare psihosociala a elevilor in diverse colectice, grupe ,microgrupe conform
finalitatilor asumate la nivel macro si micro structural . T. Rudica sustine ca adapatarea
scolara decurge din impletirea mecanismelor adaptarii rationale la mecanismele adapatarii
pedagogice sau instructionale . aceasta din urma fiind definite ca raspunsul adecvat al
elevului la exigentele de ordin instructive. Sa accentuat astfel ideea potrivit careia adaptarea
pedagogica nu inlocuieste adapatarea relationala (sociala) in procesul complex al adaptarii
scolare , ambele constituind dimensiuni importante ale acestui process
2. INADAPTAREA SCOLARA: PRECIZARI TERMINOLOGICE
dictionarul psihologic defineste conceptul de inadaptare scolara ca fiind unull foarte extins, care
acopera toate cazurile in care un copil nu este in armonie cu normele din meidu scolar
datorita diversilor factori ( deficientele intelectuale, fizice, affective, comportamentale)
din perspectiva lexiconului pedagogic inadaptarea scolara reprezinta ansamblul de dificultati
ale adaptarii unor copii la cerintele vietei scolare , de greutati in atragerea lor, in grupul
scolar care se poate datora unor deficient senzoriale , unor tulburari affective de
comportament, dar si din perspectiva mediului social din care provine subiectul
MirceaStefan
Raisa Deceorova inadaptarea scolara reprezinta formarea mecanismelor neadecvate
adaptarii subiectilor la mediu scolar sub forma dereglarii procesului de invatamint si a
comportamentului , a relatiilor conflectuale a frecventelor , imbolnavirii si reactii psihogene si a
nivelului sporit de anxietate si imaginea de sine scazuta.
B.B. Kazan inadaptarea scolara reprezinta tulburarea psihogena a copilului , care tulbura
statutul obiectiv si subiectiv in scoala, families i influenteaza activitatea scolara si
extrascolara a elevului.
3. MECANISMELE ADAPTARII SCOLARE
Mecanismele adaptarii scolare sunt: asimilarea, acomodarea. Prin asimilare sunt integrate
structurile cognitive existente- adica noile informatii despre mediu ( scoala, invatatori, clasa,
obiecte, lectii, regim, reguli )
Prin acomodare se produc modificarile assimilate (elevul repede se acomodeaza la mediu nou,
cu cerintele scolii, usor relationeaza etc)

Deci adaptarea scolara ar fi un accord dintre elev si mediu scolar prin care elevul asimileaza
cerintele si normele scolare si se acomodeaza la ele finalizind prin reusita scolara. Adaptarea
scolara include perceperea adecvata a lumii inconjuratoare si pe sine insusi:
-

capacitatea de a munci , de a invata, de a organiza simtul liber


comunicare eficienta cu semenii, adulti precum si o atitudine adecvata fata de cei din jur.
Modalitatea conduitei in raport de asteptarile celor din jur.
Indicator specifici a adaptarii
1 insusirea continutului invatamintului de catre elev
2 reusita scolara
3 indicatori relationali valorici , integrarea in grup
perceperea pozitiva a elevului catre grup
asimilarea valorilor corespunzatoare virstei

4 . DIMENSIUNILE ADAPTARII SCOLARE


eficienta activitatii de invatare, care este determinate prin activismul scolar si reusita scolara
-asimilarea normelor scolare de comportament, masurata prin comportamentul in sala de
clasa, la lectie si a comportamentului l recreatie
-succesul contactelor sociale, care este determinat dupa caracterul relatilor interpersonale cu
colegii de clasa , semenii, precum si cu cadrele didactice
-bunastarea emotionala
Din psihologie- adaptarea optima a copilului la cerintele instructive educative depinde de
dezvoltarea generala a tuturor laturilor personalitatii si presupune implicarea intregii structure
psihice integrind: perceptia, memoria, imaginatia, gindirea , procesele afecticv volitive
Din sociologie- interactiunea permanenta a factorilor interni cu cei externi. Cei intenri tin de
personalitata elevului, cei externi sint apreciati ca fiind conditii obiective deoarece sunt
independenti de copil
Din pedagogie- scoala reprezinta pentru copil un mediu nou cu influente ce isi pun amprenta pe
conduitele sale , ce se caracterizeaza printr-o anumita (neutralitate afeectiva) fata de familie .
aceasta fiind cum observase Debasse, nu pentru a distribui satisfactii affective ci pentru o
munca disciplinata continua, organizata.

5.FACTORII FAVORIZATI AI ADAPTARII SCOLARE


Factorii interni (virsta ,starea de sanatate, particularitatile indiiduale, dezvltarea fizica,
schimbarile fiziologice)
Factori externi- conditiile de viata in familie, organizarea regimului zilei , regimul alimentar ,
regimul lectiilor in scoala
Factori individuali gradul de maturitate scolara, sanatatea copilului, capacitatea de
comunicare
Factori familiali - climatul psihologic in familie, stilul de educatie, nivelul de inteligenta al
parintilor

Factori scolari - colectivul clasei de elevi, personalitatea invatatorului , atitudinea pozitiva a


invatatorului fata de copii, reguli scolare
Factori pedagogici unitatea cerintelor pedagogice in evaluarea rezultatelor activitatii
educationale, coordonarea activitatilor collectivului pedagogic, climatul psihologic in clasa,
sistemul de lucru diferentiat si individualizat
Factori sociali schimbarea pozitie sociale , schimbarea regimului, aparitia obligatiunilor noi de
elev
Printer factorii favorabili se considera familia completa, functionala, nivelul inalt de inteligenta
al parintilor, utilizarea metodelor de educatie corecte in familie, lipsa situatiilor de conflict din
cauza alcoolismului in familie, atitudinea pozitiva a invatatorului fata de copil , prezenta
maturitatii scolare, satisfactie in comunicarea cu adultii , constientizarea pozitie sale de elev in
grupuk de semeni
6.FACTORII INADAPTARII SCOLARE
A. Moisin cauzele inadaptarii copiilor de 6-7 ani la activitatea scolara vizeaza capacitatea
redusa sau temporara de invatare .
- dezorganizarea familiei
- deficiente fizice sau psihice dar si un sir de cause generale precum numarul mare de subiecti
in clasa
- lipsa de interes a invatatorului dar si imposibilitatea acestora de a-I solicita mai des pe cei
inadaptati
- lipsa de preocupare a parintilor pentru a-I determina pe copii sa-si faca temele sau a-I verifica
systematic
- particularitatile virstei copiilor de 6-7 ani
- deficientele intelectuale affective, fizice, comportamentale
Cauzele inadaptarii:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

lipsa pozitiei interne a elevului


dezvoltarea slaba a vointei
dezvoltarea insuficienta a motivatiei scolare
multitudinea de reguli scolare
comunicarea defectuoasa cu invatatorul
dezvoltarea insuficienta a copilului de interactiunea cu alti copiii
atitudinea negative fata de sine, fata de capacitatile sale
cerintele inalte sin partea parintilor
starea precara a sanatatii
anxietatea din perioada prescolara aparuta sub influenta familiei, conflictelor familiale

7 ADAPTAREA SCOLARA, FAZE SI NIVELURI


Exista trei niveluri de adaptare scolara a subiectilor. Nivelul inalt al adaptibilitatii : 60-70% la
suta, scolarul manifesta atitudine pozitiva fata de scoala, percepe adecvat cerintele inaintate ,

insuseste usor materia scolara , chiar ajungind la insusirea profunda si in intregime a materiei.
Rezolva probleme complicate, este disciplinat atent la indicatiile si explicatiile cadrului didactic
, indeplineste sarcinile didactice fara control din exterior , manifesta un interes sporit fata de
munca individuala. Temele pe acasa fiind realizate cu regularitate si rigurazitate , indeplineste
cu success , placer sarcinele sociale care I se atribuie in cadrul clasei, iar in grupul de elevi
statutul de lider statutul favorabil.
Nivelul mediu de adaptare , s-a constatat la aproximativ 30-20 %. Elevul manifesta a atitudine
pozitiva fata de scoala, frecventarea ei nu provoaca emotii negative, intelege materialul scolar
pe care invatatorul il prezinta detailiat si in mod clar , insuseste continutul de baza al
programelor scolare , independent rezolva problem commune, este concentrate cind
indeplineste sarcinile , directivele adultilor dar in prezenta controlului lor. Prieteneste cu multi
colegi de clasa. In mare parte sarcinile de grup le executa cu responsabilitate.
Nivel scazut , 10 -15 %. Elevul manifesta atitudine negativa sau indiferenta. Frecvent se
constata plingeri legate de problemele de sanatate , exista incalcari de disciplina. Materialul il
insuseste fragmentar. Infrunta dificultati la indeplinirea sarcinilor independente . pregatirea
lectiilor este in mod neregulat si este necesar un control permanent si systematic din partea
adultilor, sarcinile sociale le realizeaza sub controlul adultului fara dorinta , nu are prieteni
multi
8 POTENTIALUL ADAPTIVE AL COPIILOR DE VIRSTA SCOLARA MICA
Nu insusirea unui volum mare de cunostinte il face pe copil apt pentru activitatea scolara ci
dobindirea unor capacitati , abilitati si operatii intelectuale necesare actului de cunoastere
specific invatarii. Un aspect important in dezvoltarea psihica a prescolarului o constituie
socializarea in cadrul gradinitei care reprezinta treapta de tranzitie intre families i scoala.
Copilul care are experienta gradinitei patrunde in noul mediu scolar favorizat de
comportamentele de socializare si comunicare deja formate. Se pare ca cel mai important
comportament este cel de comunicare, acesta indeplinind cea mai mare functie adaptativa.
Pina la inceputul scolii se dezvolta capacitatea de a intra in relatii acceptabile, confortabile cu
ambianta.
Copilul care traieste in prima zi de scoala orima separare de familie este cuprins de teama , de
aceea parintii trebuie sa isi educe de timpuriu copiii , in ideia separarii.
Limbajul ca principal mijloc de socializare a copilului prescolar reprezinta una dintre cele mai
importante achizitii ale lui in aceasta perioada. Acum, copilul reuseste sa ia in stapinire limbajul
si sa-l utilizeze constient in diferitele stadia de viata in familie , in relatia cu semenii, in mediul
organizat al gradinitei si mai tirziu in mediu scolar,aceasta fiind cel mai important mijloc de
socializare la aceasta virsta.
Functia principala a gradinitei este aceia de a pregati copilul pentru integrarea in activitatea
scolara , care impune a anumita disciplina a muncii, capacitatea de concentrare a observatiei ,
a spiritului de observatie si rezistenta la effort intellectual. La gradinita copii nu dobindesc
cunostinte matematice de baza ci pregatesc pentru a intelege cu usurinta aceste notiuni . se
creaza numai premisele formarii notiunii de numar, se contureaza numai unele elemente.
Elementele de baza precum numaratorul, calculul elementar, povestitul, repovestitul ,
desenatul si abilitatile de comunicare devin curente in activitatile zilnice ale copilului.
Educatia estetica are o contributie esentiala in intreaga educatie si instructie a copiilor ,
deoarece frumosull si arta angajeaza atit fortele lor cognitive.

9 POTENTIALUL ADAPTIVE AL ELEVILOR DE VIRSTA SCOLARA MEDIE


printre indicii pregatirii psihologice a elevilor pentru treapta gimnaziala se pot numi:
1
2
3
4

formarea comportamentala esentiala ale activitatii de invatare, eficienta asimilarii


materialului de invatare.
neformatiunile virstei scolare mici voluntaritatea , reflexia, gindirea notionala,
un nou tip , mai maturizat de relatii interpersonale cu elevii si semenii
caracterul trairilor emotive ale copiilor in propria activitate , comportament , relatii
reciproce

Gindirea abstracta , convergenta si divergenta. Prin metoda inductiei, deductiei . Memoria de


lunga durata, Atentia voletiva . Capacitati communicative- asertive.
10 TREAPTA LICEALA
- Argumentarea
- Comentarea
- Luarea deciziilor
- Formarea grupurilor
- Capacitatea de a-si stabili scopuri
- Elaborarea proiectelor
- Utilizarea tehnologiilor informationale
- Rezolvarea , solutionarea constructive a conflictelor
- Abilitati de comunicare assertive
- Constientizarea diferentelor de gen

11 PREGATIREA PENTRU SCOALA CONDITIE ESENTIALA IN FACILITATE ADAPTARII


SCOLARE A ELEVILOR DIN INVATAMINTUL PRIMAR
Intrarea copilului in scoala este un moment special pentru el, un process neliniar, angajindul
plenar si mobilizindu-l intreg mecanismul adaptativ.
Un element important al maturitatii scolare este adaptarea scolara si acomodarea la acest
proces, ce solicita copilul pe toate directiile sale de dezvoltare si vizeaza gradul de
concordanta dintre nivelul de dezoltare a copilului si viitoarele cerinte scolare: intelectuale,
morale, estetice , fizice si comportamentale.
Foarte importanta este si aptitudinea pentru scolaritate cu subcomportamentele sale,
aptitudinea verbal, aptitudinea logico-matematica , aptitduinea practica, creativitatea. Rolul
acestora este extreme de important in asigurarea unei bune dezvoltari a copilului ,dar mai ales
in vederea pregatirii lui pentru scolaritate.
Scolaritatea copiilor in clasa intii se desfasoara cu foarte multe greutati , mai ales in primele
luni . din cauza faptului ca multi copii cauta sa se pregateasca intr-un anumit sens pentru
scoala. Sunt frecvente cauzele cind aproximativ jumatate din copii stie sa citeasca intregul
alfabet sau doar unele litere , sau sa socoteasca pina la 20 sau 100.
Toate aceste cunostinte haotice ii dezorienteaza , trebuie sa se dezvete de deprinderile citirii
pe litere , folsoirea literelor mari si a celor mici in acelasi cuvint, dar in schimb aceeasi copiii
nu stiu sa execute desene elementare. O alta problema in trecerea copilului de la gradinita la
scoala este mentinerea unei oarecare rupturi intre specificul muncii.

Adaptarea la scoala trebuie sa-I insufle copilului o oarecare maturitate , capacitatea de a


se lipsi de afectivitatea din mediul familial, si de interesele immediate ale jocului pentru
a patrunde intr-un nou interes de legaturi sociale si de a-si asuma indatoriri.

Datorita vietii de gradinita copilul are o mare capacitate de stapinire corporala , cu gesture
adaptate , precise , repezi, cu un limbaj apropiat de cel al adultului, obiceiurile sale s-au
combinat si au organizat
Pentru a-si exprima gindurile intr-un limbaj simplu, clar, prcis , folosind cuvinte adecvate ,
pentru a exprima correct denumirea si insusirile obiectelor si ale fenomenelor , copilul trebuie
invatat sa vada lucrurile din realitate inconjurataore asa cum sunt ele. Aceasta presupune
dezvoltarea perceptiilor si reprezentarilor , deprinderea de a observa in mod organizat , de a
reda correct cele vazute.
Prescolarul este capabil sa faca asocieri si disocieri, comparatii, clasificari, poate observa ,
generaliza in limitele operarii cu imagini .
O buna stapinire a limbajului cu disponibilitatea de a invata din propria experienta si din
experienta altora.
12DIAGNOSTICAREA NIVELULUI DE ADAPATRE SCOLARA A ELEVILOR DE VIRSTA
SCOLARA MICA, MEDIE, MARE
instructarea maturitatii psihologice se evidentiaza urmatoarele componente:
a. maturitatea personalitatii include formarea la copii a tendintei de a veni la scoala ,
pozitia de elev atitudinea copilului fata de scoala
b. maturitatea intelectuala- presupune perceptia diferentiata , gindirea analitica ,
memorarea logica, interesul fata de cunostinte, limbajul oral, dezvoltarea miscarilor
c. maturitatea social-psihologica care include formara acelor calitati care-I ajuta sa
comunice cu alti copii ,invatator, procedee de stabilire a relatiilor , capacitatea de a
ceda si a se apara .
pentru diagnosticarea nivelului de adaptare scolara a copiilor de virsta scolara mica se folosesc
un sir de metode:
1. metoda Kern Iurasek determina maturitatea scolara la copii
2. testul CV Iurasek , litere pentru determinarea maturitatii scolare , gindirea verbal 20
intrebari orale
3. metodica : dictare grafica
4. metodica : casuta.
5. Metoda invatarii a 10 cuvinte.
6. Metodica : cuburile Kohs
7. Chestionar pentru parinti
8. Discutia cu copilului
Grupul scolar mediu
Metode verbale 1 . retine si clasifica . 2. Anagram
Metode neverbale: calculul casa, copac, om = legate de marime ; testul ERIS evaluarea
riscului de inadaptare ; metoda ECAS- metoda de evaluare a comportamentului adaptativ scolar
de catre cadrele didactice pe baza observatiilor.

13 TEHNOLOGII PSIHOPEDAGOGICE DE FACILITARE A ADAPTARII ELEVILOR IN MEDIUL


EDUCATIONAL DIN INSTITUTIILE DE INVATAMINT
La treapta primara sunt recomandate urmatoarele tehnici de psihologie:
A. in scopul examinarii nivelului de pregatire pentru scoala
Testul : Determinarea maturitatii scolare (Kern Iurask , nonverbal)
Testul : Casuta
Metodica: dictare grafica
B. in scopul determinarii nivelului de adaptare scolara
Ancheta : aprecierea nivelului motivational scolar
Testul : casa , copac, om
Pentru cercetarea starii psihoemotionale , a atitudinii lor fata de invatare sunt un sir de
tehnici care sunt simple si poarta un character de joaca. Pot fi utilizate in complexitate cu alte
exercitii , activitati didactice pentru studierea personalitatii elevilor si a parintilor .
Teste proiective - desenul familiei, clasa mea , scoala mea
Tehnici pentru examianrrea nivelului de dezvoltare a intelectului , atentiei, memoriei etc
Aprecierea nivelului de motivatie : harta adaptarii elevului clasei intii , tehnica : acuarela.
Tehnica : masuram temperature , tehnica: insula ghinionistilor , tehnica: imi este usor pe inima,
tenica: dispozitia mea, programul dezvoltarii psihologice Eu sunt scolar
14 PSIHOPROFILAXIA INADAPTARII SCOLARE
preunirea suprasolicitarii psihologice a elevilor care poate fi conditionata de asa factori
psihologici ca deprindere si capacitate intelectuale insufficient dezvoltate , lipsa motivatiei
cognitive, autoaprecierea neadecvata, neincrederea in fortele proprii si anxietatea marita.
Stabilirea relatiilor interpersonale bazate pe prietenie , parteneriat intre profesori si parinti.
Psihologul face cunostinta cu parintii, ii invita la consultatii. La consultatia pedagogul pune in
discutie problema stabilirii relatiilor adecvate cu parintii si le propune sa respecte regulile :
-

invatatorul nu trebuie sa se plinga parintilor despre copii ( de organizat o forma de


discutie prietenoasa unde se discuta despre comportamentul ori despre necesitatea
dezvoltarii sau educatia anumitor trasaturi)
nu trebuie sa faca absenta in agenda elevului, sa le puna 2 , chiar daca a si primit
(consultatia adaugatoare atit din partea invatatorului cit si din partea elevului)
adunarile cu parintii se organizeaza ca adunari de parteneriat , nu se pun in discutie
succesele si insuccesele elevilor.
Trebuie ca parintii sa fie atrasi in organizarea ocupatiilor extrascolare a copiilor pe
interese( convorbiri, excursii, sarbatori parinti copii)
Acordarea ajutorului pentru invatatori in organizarea procesului instructive-educativ.
Masa rotunda parinti ptofesori
Lectorat cu parintii , activitati extrascolare

Consiliul psiho-pedagogic = discutia urmatorelor problem: clasa 1 problema adaptarii


scolare; clasa 5 problema adaptarii la ciclul gimnazial ; clasa 6 -8 problema la virsta
preadolescentei; clasa 9-12 problemele virstei adolescente.

Activitati de psihoprofilaxie pentru parinti si cadrul didactic : copilul de ieri, copilul de azi
problem si solutii, anchete pentru parinti, sugestii ; dezvoltarea tolerantei fata de sine , fata
de altii ; depasim criza de la 7 ani ; daca parintii sunt in divort; familia- sursa a
agresivitati copiilor etc ; temele pea casa propuse pentru parinti.

15 demersuri psihocorectionale in cazul inadaptarii scolare


- elaborarea programelor de dezvoltare , creatie psihologica a iadaptarii scolare clasa 1 :
eu de acuma sunt scolar ; clasa 5 sunt elev de gimnaziu ; clasa 10- problemele
adolescentului desfasurarea lor cu elevii.
- Activitati cu cadrele didactice prin organizarea training-lui . consiliere individuale si de
grup cu elevii, parintii, cadrele didactice.
- Lucrul cu parintii
-
-

18ROLUL FAMILIEI IN EFICIENTIZAREA ADAPTARII SCOLARE A COPILULUI

traditional familia este institutia de baza in educarea copilului. Ceia ce copilul a acumulat in
familie va pastra si in continuare, pe parcursul intregii vieti.
La intrarea copilului in scoala familia are rol important pentru facilitarea procesului de adaptare
a copilului la noile conditii scolare, familia poate fi un factor pozitiv dar si negative. De
exemplu daca mama este anxioasa provoaca anxietate si cpoilului - devine enrvos ,
neincrezut. Daca tatal este impulsiv , formarea aceluias comportament.
De aceia se recomanda adultilor de a dezvolta in comunicarea cu copilul sau urmatoarele
principii de comunicare: acceptarea copilului (asa cum este); empatia (privim problema de
pozitia copilului); congruenta ( atitudinea adecvata )
Respectarea urmatoarelor conditii in fmailie va favoriza educatia copilului.
-

Crearea unei atmosphere familiale calme( cind fiecare din parinti intelege
responsabilitatea proprie in educatie)
Organizarea rationala a timpului , a regimului zilei in familie ( alternarea muncii si a
odihnei , crearea conditiilor pentru munca, citirea cartilor, sport, joc, comunicarea cu
parintii, prietenie)
Dragostea neconditionata a parintilor fata de copii
Autoritatea parinteasca (influenta bazata pe respect si dragoste , incredere in experienta
lor.
Cerinte unice, coordinate ale familiei si a scolii ( este neacceptabil cind parintii de
exprima nerespectuos invatatorilor , vorba dispretuitoare fata de procesul educational)
Informarea parintilor cunoasterea particularitatilor de virsta si individuale ale copilului
de catre parinti.
Recomandari care vor asigura adaptarea cu succes:
Manifstati zilnic interes sincer fata de activitatile scolare
Comunicati regulat cu invatatorii despre reusita , comportament etc.
Este contraindicate pedeapsa pentru nereusita
Este necesar sa cunoasteti programul scolii
Ajutati copilul pentru a-si face temele pentru acasa

19INTERVENTIA CADRELOR DIDACTICE IN ASIGURAREA ADAPTARII CU SUCCESS


o data cu intrarea copilului in scoala, invatarea devine tipul fundamental de activitate.
Adaptarea copilului se centreaza pe atentia fata de un alt adult decit cei din familie. Invatatorul
incepe sa joace un rol de prim ordin in viata copilului , el este cel ce vegheaza la exercitarea
regulilor scolare , sociale si cel care antreneaza energia psihica , modeleaza activitatea
intelectuala a copilului si organizeaza viata scolara in ansamblul ei.
Invatatorul este primondial , aportul adus de catre invatator prni comepenta sa ,
profesionalismul , rabdarea, straduinta. Invatatorii contribuie la procesul de socializare ,
adaptare a copiilor la statutul de elev , la treapta primara.
Invatatorul trebuie sa cunoasca particularitatile de virsta si individuale ale copiilor la intrarea in
scoala. In acest mod se vor continua sarcinile educative prin noua forma de invatare.
Invatatorul va sti cum sa ajute efficient pe fiecare copil in dezvoltarea lui. Elevul va fi evaluat
nu numai ca nivel de dezvoltare intelectuala dar sic a nivel de dezvoltare fizica, afectiva si
comportament social. Invatatorii trebuie sa:
*s a faca cunostinta elevilor unul cu celalt , sa vada in fiecare dintre colegi partile pozitive,
fiecarre e valoros si interesant prin ceva.
*incercati imediat formarea colectivului clasei, create o atmosfera prietenoasa in clasa.
*oferiti posibilitati copiilor sa se exprime, ascultatii cu atentie.
* Sustineti initiativele copilului , incercarile de a invinge dificultatile
*Utilizati un regim de evaluare tolerant in zonele de esec,
*nu comparati relaziarile unui elev cu etalonul clasei, comparatile cu cerintele programei
*observati si remarcati cele mai mici succese ale copilului in perioada de adaptare.
* atentie mare acordati regimului zilei, mai ales pentru copii slabiti cu boli somatice.

20PARTENERIATUL EDUCATIONAL GRADINITA-SCOALA FAMILIE CENTRAT [E


OPTIMIZAREA PROCESULUI DE ADAPTARE SCOLARA A ELEVULUI
fiecare copil de virsta prescolara daca este intrebat daca doreste sa mearga la scoala
raspunde cu bucurie afirmativ . dar odata cu scolarizarea unii din ei intimpina mari greutati .
de aceia inca copiii fiind la gradinita se elaboreaza programa de parteneriat educational
gradinita- scoala- familie unde se insusesc unele cerinte din cadrul scolii, din partea parintilor ,
educatorilor si invatatorilor. De exemplu educatorii se familiarizeaza cu forme de lucru pe care
le utilizeaza in scoala , metode pe care le aplica partial si ei pentru pregatirea copilului. La fel
se face o concordanta intre curriculum pentru grupa pregatitoare si curriculum scolar la clasa
1 , se lucreaza pentru a fi continuitate.
La fel parintii sunt familiarizati cu obligatiunile si responsabilitatile lor fmailiale in ajutorul
adaptarii copilului la prima etapa de scolaritate. La fel educatorul poate veni in excursie cu
grupa de elevi la scoala pentru a-I familiariza cu blocul scolar, sala de clasa, invatatorii. In

activitatea de parteneriat se lucreaza concret , se realizeaza obiectivull major ce tine de


adaptarea scolara dar pe un ton benevoitor pentru a motiva gradinita, familia si scoala la o
colaborare fructuoasa continua. Elevii cind se vor prezenta la scoala sa posede reprezentari
pozitive fata de invatare, scoala, professor, colegi.

22CONDITII PSIHOPEDAGOGICE DE EFICIENTIZARE A PROCESULUI DE ADAPTARE


SCOALRA A ELEVULUI
-

climatul psihologic favorabil din familia elevului ( interes pentru copil , comunicare
eficienta cu copilul , ajutor din partea parintilor la realizarea temelor etc)
climatul psihologic favorabil din clasa de elevi ( formarea colectivului, atmosfera
prietenoasa , relatii eficiente)
aplicarea metodelor interactive in cadrul lectiilor
ridicarea motivatiei invatarii ( explicarea pentru ce invata, gasirea argumentelor etc)
ajutor din partea familiei
un parteneriat favorabil intre scoala- gradinita- familie la fiecare perioada de virsta
elaborarea programelor de dezvoltare si remediere desfasurate cu parintii , elevii ,
cadrele didactice
desfasurarea consilierelor din partea psihologului (individuala, de grup cu elevii, parintii,
profesorii )
stilul democrat al profesorilor
indentificarea problemelor cu care se confrunta elevii si modlaitatile respective pentru
solutionarea lor
sistemul de lucru individualizat si diferentiat
crearea unui parteneriat coerent dintre paritni, psiholog si professor.

S-ar putea să vă placă și