Sunteți pe pagina 1din 1

Nr.

ieire OEC: din data:

Nr. intrare RENAR:

din data:

ACCEPTAT

RESPINS

Director General

Data

Semntura

Evaluator ef

DOSAR NR.
Spaiu rezervat RENAR

SOLICITARE PENTRU ACREDITARE


ACREDITARE

EXTINDERE

RENNOIRE ACREDITARE

1. Elemente de identificare
A. Organizaia din care face parte OEC1
Persoana juridic (Denumirea)
Acronim
Adresa: Jude / Sector Localitatea
Str. Nr. , Bl. , Sc. , Et. , Ap. ,Cod potal
Tel. Fax e_mail WEB
Statut juridic Atribut fiscal Cod unic de nregistrare
Nr. de ordine n Registrul Comerului
Cod IBAN (RON)
Banca Sucursala
Nume i prenume
Reprezentant legal
Persoana delegat pentru
relaia cu RENAR

Funcia

Date oficiale de contact (Telefon/ Mobil / Fax / e_mail)

OEC = organism care efectueaz servicii de evaluare a conformitii: ncercare, etalonare, inspecie, certificare sisteme de management, certificare
personal, certificare produs i care poate face obiectul acreditrii
RENAR Cod: F01-1-PR 14

Ediia din 26.11.2014

Pag. 1 / 1