Sunteți pe pagina 1din 1

UNITATEA DE

INVATAMANT *_________________________________
NR.INREGISTRARE_______/______________________

CARACTERIZARE EDUCATIONALA
NUME_______________________PRENUME_______________________VARSTA______________________
GRADINITA/SCOALA___________________________GRUPA/CLASA_______________________________
ATITUTDINEA SI INTERESUL FATA DE ACTUL INVATARII____________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
RANDAMENTUL SI NIVELUL INVATARII______________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
PARTICIPAREA LA DIFERITE ACTIVITATI SCOLARE SAU EXTRASCOLARE____________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
RELATIILE SOCIALE CU COLEGII, CU PROFESORII, CU PERSONALUL AUXILIAR DIN
SCOALA_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
NIVELUL DE ADAPTARE LA CERINTELE ACTIVITATILOR SCOLARE__________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
MODUL DE PREGATIRE A LECTIILOR ELEVULUI (CU SPRIJIN/FARA SPRIJIN)_________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
COMPORTAMENTUL IN AFARA SCOLII_______________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
APRECIERI GENERALE______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
CONCLUZII__________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
NUME/PRENUME_________________________________
DATA_____________________
SEMNATURA,
*NOTA: DOCUMENTUL VA CONTINE TAMPILA INSTITUTIEI SI SEMNATURA REPREZENTANTULUI ACESTEIA