Sunteți pe pagina 1din 13

LEGEA

Curii de Conturi
nr. 261-XVI din 05.12.2008
Monitorul Oficial nr.237-240/864 din 31.12.2008

***
CUPRINS
Capitolul I
DISPOZIII GENERALE
Articolul 1. Domeniul reglementrii
Articolul 2. Statutul Curii de Conturi
Articolul 3. Noiuni
Articolul 4. Obiectivele i principiile fundamentale ale activitii Curii de Conturi
Articolul 5. Cadrul juridic
Articolul 6. Independena Curii de Conturi
Articolul 7. Actele Curii de Conturi
Articolul 8. Rapoartele Curii de Conturi
Articolul 9. Relaiile Curii de Conturi cu autoritile publice i alte instituii
Articolul 10. Cooperarea internaional
Articolul 11. Finanarea activitii Curii de Conturi
Capitolul II
ORGANIZAREA CURII DE CONTURI
Seciunea 1
Structura Curii de Conturi. Preedintele i Plenul Curii de Conturi
Articolul 12. Structura Curii de Conturi
Articolul 13. Conducerea Curii de Conturi
Articolul 14. Atribuiile Preedintelui Curii de Conturi
Articolul 15. Plenul Curii de Conturi
Articolul 16. Atribuiile Plenului Curii de Conturi
Seciunea a 2-a
Membrii Curii de Conturi
Articolul 17. Condiiile pentru a candida la funcia de membru al Curii de Conturi
Articolul 18. Numirea membrilor Curii de Conturi
Articolul 19. Jurmntul membrilor Curii de Conturi
Articolul 20. Statutul de membru al Curii de Conturi
Articolul 21. ncetarea, revocarea i suspendarea mandatului de membru al Curii de Contur
Articolul 22. Drepturile i obligaiile membrului Curii de Conturi
Seciunea a 3-a
Personalul Curii de Conturi
Articolul 23. Personalul Curii de Conturi
Articolul 24. Condiiile de angajare a personalului Curii de Conturi
Articolul 25. Personalul cu atribuii de audit public
Articolul 26. Drepturile i obligaiile personalului cu atribuii de audit public

Articolul 27. Rspunderea personalului cu atribuii de audit public


Capitolul III
ACTIVITATEA DE AUDIT A CURII DE CONTURI
Articolul 28. Domeniile i entitile supuse auditului
Articolul 29. Cooperarea conform competenei
Articolul 30. Programul activitii de audit a Curii de Conturi
Articolul 31. Tipurile de audit
Articolul 32. Procedura de efectuare a auditului
Articolul 33. Documentele de lucru ale auditorilor
Articolul 34. Rapoartele de audit
Articolul 35. Drepturile i obligaiile entitilor auditate
Articolul 36. Implementarea recomandrilor i executarea cerinelor Curii de Conturi
Capitolul IV
DISPOZIII FINALE I TRANZITORII
Articolul 37. Dispoziii finale i tranzitorii

Confirmnd adeziunea Republicii Moldova la standardele internaionale privind cele mai


bune practici n domeniul auditului public extern, n temeiul art.72 alin.(3) lit.p) i art.133 din
Constituia Republicii Moldova,
Parlamentul adopt prezenta lege organic.
Capitolul I
DISPOZIII GENERALE
Articolul 1. Domeniul reglementrii
Prezenta lege reglementeaz:
a) raporturile juridice ce apar n procesul auditului public extern asupra modului de
formare, administrare i de ntrebuinare a resurselor financiare publice i administrrii
patrimoniului public;
b) obiectivele, mandatul, organizarea, atribuiile, mputernicirile, precum i alte aspecte
relevante pentru activitatea Curii de Conturi.
Articolul 2. Statutul Curii de Conturi
(1) Curtea de Conturi este unica autoritate public a statului care exercit controlul asupra
formrii, administrrii i ntrebuinrii resurselor financiare publice i administrrii patrimoniului
public prin realizarea auditului extern n sectorul public n calitate de instituie suprem de audit
i este protejat legal de interferena din partea organelor de drept sau cu funcii de control.
(2) Curtea de Conturi este persoan juridic de drept public, finanat integral din bugetul
de stat, i dispune de tampil cu imaginea Stemei de Stat a Republicii Moldova.
(3) Sediul Curii de Conturi este n municipiul Chiinu.
Articolul 3. Noiuni
n sensul prezentei legi, se utilizeaz urmtoarele noiuni:
audit funcie de control i de revizie financiar a unei entiti, prin care persoane
competente colecteaz i evalueaz probe pentru a-i forma o opinie, sub toate aspectele
semnificative, asupra gradului de concordan dintre cele observate i anumite criterii
prestabilite;
audit public extern activitate de audit independent efectuat de Curtea de Conturi n
sectorul public n conformitate cu standardele proprii de audit, adoptate pe baza standardelor
internaionale de audit (INTOSAI);

audit al regularitii atestarea situaiei financiare a entitii auditate responsabile, care


include examinarea i evaluarea rapoartelor financiare i exprimarea opiniilor referitor la aceste
rapoarte financiare; atestarea situaiilor financiare ale administrrii mijloacelor publice n
ansamblu; auditul sistemelor i tranzaciilor financiare, inclusiv evaluarea conformitii cu
statutul i regulamentele aplicabile; auditul situaiei privind controlul intern i funciile auditului
intern; raportarea altor situaii aprute ce au tangen cu auditul pe care Curtea de Conturi le
consider oportune;
audit al performanei evaluarea independent a activitii entitii auditate i/sau a unui
program pe baza principiilor de economicitate, eficien i eficacitate;
economicitate minimizarea costului resurselor alocate pentru atingerea rezultatelor
estimate ale unei activiti, cu meninerea calitii corespunztoare a acestor rezultate;
eficien raportul dintre rezultatele obinute i resursele utilizate pentru obinerea
acestora;
eficacitate gradul de ndeplinire a obiectivelor programate pentru fiecare dintre activiti
i raportul dintre efectul proiectat i rezultatul efectiv al activitii respective;
auditor public angajat al Curii de Conturi, care desfoar activiti specifice de audit
extern n sectorul public;
entitate auditat persoan juridic sau fizic, indiferent de tipul de proprietate i forma
juridic de organizare, responsabil de gestionarea resurselor financiare publice i/sau a
patrimoniului public, precum i programul sau activitatea supus auditului public extern de ctre
Curtea de Conturi;
acte interne documente ale Curii de Conturi elaborate n conformitate cu legislaia n
vigoare i cu standardele internaionale de audit, care definesc cerine referitoare la procedurile i
metodele ce urmeaz a fi aplicate n realizarea atribuiilor de audit, precum i documente ce
determin organizarea i administrarea intern a Curii de Conturi;
opinie de audit concluzia auditorului, exprimat n scris, asupra situaiilor financiare
referitoare la realitatea i conformitatea acestora cu reglementrile aplicabile n domeniul
respectiv;
raport de audit document ntocmit n scris n baza rezultatelor evalurii efectuate de
auditori conform competenei;
standarde internaionale de audit set de concepte, principii directoare, proceduri i
metode recomandate de instituiile internaionale de specialitate;
resurse financiare publice mijloacele bugetului de stat, bugetului asigurrilor sociale de
stat, bugetelor unitilor administrativ-teritoriale, fondurilor asigurrii obligatorii de asisten
medical, fondurilor provenite din credite externe contractate sau garantate de stat i ale cror
rambursare, dobnzi i alte costuri se asigur din fonduri publice, precum i mijloacele fondurilor
provenite din mprumuturi i granturi;
patrimoniu public totalitatea drepturilor i obligaiilor publice, care pot fi evaluate n
bani, privite ca o sum de valori active i pasive strns legate ntre ele, aparinnd statului i/sau
unitilor administrativ-teritoriale.
Articolul 4. Obiectivele i principiile fundamentale ale activitii Curii de Conturi
(1) Obiectivele generale ale activitii Curii de Conturi snt:
a) evaluarea regularitii, legalitii, conformitii, economicitii, eficienei i eficacitii
gestionrii resurselor financiare publice i a patrimoniului public;
b) promovarea standardelor, recunoscute internaional, privind transparena i
responsabilitatea n domeniul managementului finanelor publice;
c) asigurarea transparenei prin informarea autoritilor publice responsabile i publicului
despre planurile sale strategice i anuale, despre constatrile i recomandrile sale;
d) certificarea personalului cu atribuii de audit public.
(2) Activitatea Curii de Conturi se bazeaz pe urmtoarele principii:
a) legalitate;

b) obiectivitate;
c) independen;
d) transparen.
Articolul 5. Cadrul juridic
(1) Curtea de Conturi i desfoar activitatea independent n conformitate cu Constituia
Republicii Moldova, cu prezenta lege i cu alte acte legislative, precum i cu tratatele
internaionale la care Republica Moldova este parte.
(2) n cazul n care tratatele internaionale stabilesc alte norme dect cele prevzute de
prezenta lege, se aplic normele tratatelor internaionale.
Articolul 6. Independena Curii de Conturi
(1) Curtea de Conturi dispune de independen organizaional, funcional, operaional i
financiar conform prezentei legi.
(2) n exercitarea atribuiilor i mputernicirilor sale, Curtea de Conturi este independent
i nu poate fi direcionat sau controlat de nici o persoan fizic sau juridic.
(3) Curtea de Conturi este apolitic, nu sprijin i nu acord asisten nici unui partid
politic.
Articolul 7. Actele Curii de Conturi
(1) n scopul asigurrii exercitrii atribuiilor sale, Curtea de Conturi la edina Plenului
adopt hotrri asupra:
a) rapoartelor de audit;
b) actelor interne.
(2) Hotrrile Curii de Conturi asupra rapoartelor de audit snt oficiale i executorii pentru
toate autoritile publice i pentru toate persoanele juridice i fizice.
(3) Actele interne pot fi:
a) normativ-metodologice;
b) cu caracter organizatorico-administrativ.
(4) Actele interne pot fi elaborate sub form de manuale, instruciuni de audit, standarde de
audit conforme celor internaionale, regulamente, ghiduri i snt executorii pentru personalul
Curii de Conturi.
Articolul 8. Rapoartele Curii de Conturi
(1) Curtea de Conturi prezint anual Parlamentului:
a) ctre 15 martie, raportul financiar de executare a bugetului propriu din exerciiul bugetar
expirat;
b) ctre 15 iulie, raportul asupra administrrii i ntrebuinrii resurselor financiare publice
i patrimoniului public, care se examineaz n edin plenar a Parlamentului.
(2) Curtea de Conturi poate prezenta Parlamentului i alte rapoarte pe care consider c
este necesar s le remit.
(3) Rapoartele menionate la alin.(1) se public n Monitorul Oficial al Republicii Moldova
n termen de 15 zile de la data prezentrii/examinrii lor n Parlament.
Articolul 9. Relaiile Curii de Conturi cu autoritile publice i alte instituii
(1) Curtea de Conturi, n caz de necesitate, conlucreaz cu autoritile, instituiile publice,
inclusiv organele de drept, n rezolvarea problemelor comune, conducndu-se de principiile
legalitii i neadmiterii amestecului n activitatea lor.
(2) Curtea de Conturi, n conformitate cu legea, sesizeaz organele de drept despre
depistarea nclcrilor a cror constatare i examinare in de competena acestora.

(3) n scopul realizrii atribuiilor sale, Curtea de Conturi este n drept s solicite
materialele ntocmite de ctre organele de drept, de control i de alte autoriti publice, iar
acestea snt obligate s le prezinte la prima solicitare.
(4) Curtea de Conturi poate coopera, dup caz, cu instituii de audit naionale sau cu
organizaii profesionale.
Articolul 10. Cooperarea internaional
(1) Curtea de Conturi poate participa la activitatea organismelor internaionale de
specialitate i deveni membru al acestora.
(2) Curtea de Conturi coopereaz, n limitele competenei sale, cu instituiile supreme de
audit din alte ri i cu organizaii i instituii internaionale din domeniul su de activitate.
(3) Curtea de Conturi poate efectua audite comune cu alte instituii supreme de audit n
baza tratatelor internaionale.
Articolul 11. Finanarea activitii Curii de Conturi
(1) Curtea de Conturi estimeaz costurile activitii sale i planific propriul buget anual i
pe cel puin 2 ani ulteriori.
(2) Curtea de Conturi are buget propriu. Bugetul Curii de Conturi pe anul urmtor se
aprob de Parlament pn la 1 iulie a anului n curs.
(3) Parlamentul remite Guvernului bugetul aprobat al Curii de Conturi pentru includerea
lui n proiectul legii bugetului de stat pentru anul bugetar urmtor.
(4) Rapoartele financiare anuale ale Curii de Conturi se supun auditului extern, efectuat, n
conformitate cu standardele internaionale de audit, de ctre o organizaie de audit extern,
independent, cu renume i experien n domeniu, selectat de Parlament pe baz de concurs.
Capitolul II
ORGANIZAREA CURII DE CONTURI
Seciunea 1
Structura Curii de Conturi. Preedintele i Plenul Curii de Conturi
Articolul 12. Structura Curii de Conturi
(1) Curtea de Conturi este constituit din conducere, Plen i aparat.
(2) Curtea de Conturi, la necesitate, poate avea subdiviziuni n unitile teritoriale
autonome cu statut special, determinat conform Constituiei Republicii Moldova.
(3) Pe lng Curtea de Conturi poate activa un consiliu consultativ, format din specialiti
calificai i savani din diferite domenii. Funcionarea consiliului se stabilete printr-un
regulament, aprobat de Plenul Curii de Conturi.
Articolul 13. Conducerea Curii de Conturi
(1) Conducerea Curii de Conturi se exercit de Preedintele Curii de Conturi.
(2) n cazul absenei Preedintelui Curii de Conturi, atribuiile acestuia snt exercitate de
vicepreedintele Curii de Conturi.
Articolul 14. Atribuiile Preedintelui Curii de Conturi
(1) Preedintele Curii de Conturi are urmtoarele atribuii:
a) exercit conducerea Curii de Conturi n conformitate cu legislaia i organizeaz
activitatea acesteia;
b) aprob structura organizatoric a Curii de Conturi, schema de ncadrare, numete i
elibereaz din funcie, n condiiile legii, angajaii Curii de Conturi;
c) propune Plenului Curii de Conturi spre numire candidaturi pentru funciile de directori
de departamente;
d) semneaz hotrrile Curii de Conturi;

e) reprezint Curtea de Conturi n relaiile acesteia cu alte instituii din ar i de peste


hotare;
f) administreaz mijloacele financiare conform devizului de cheltuieli aprobat;
g) convoac i prezideaz edinele Plenului Curii de Conturi;
h) aprob ordinea de zi a edinelor Plenului Curii de Conturi;
i) organizeaz efectuarea auditelor neincluse n programul de activitate al Curii de
Conturi;
j) aprob componena echipelor de audit;
k) comunic Parlamentului posturile vacante de membru al Curii de Conturi;
l) particip, n caz de necesitate, la edinele Parlamentului i ale Guvernului;
m) ncheie cu specialiti din alte domenii contracte de prestare a serviciilor;
n) aplic sanciuni disciplinare personalului Curii de Conturi;
o) exercit i alte atribuii prevzute de lege.
(2) n exercitarea atribuiilor sale, Preedintele Curii de Conturi emite ordine i dispoziii.
Articolul 15. Plenul Curii de Conturi
(1) Plenul Curii de Conturi este organ colegial, alctuit din 7 membri, inclusiv
Preedintele i vicepreedintele Curii de Conturi.
(2) Deciziile Plenului Curii de Conturi se emit sub form de hotrri ale Curii de Conturi.
(3) La luarea deciziilor de ctre Plenul Curii de Conturi se pstreaz secretul deliberrii i
al votului.
(4) edinele Plenului Curii de Conturi snt deliberative, cu prezena a cel puin 5 membri
ai Curii de Conturi, iar hotrrile Curii se adopt cu votul a cel puin 4 membri.
(5) edinele Plenului se desfoar n limba moldoveneasc i snt publice.
(6) Preedintele Curii de Conturi poate dispune desfurarea edinelor nchise cnd acest
lucru este necesar pentru pstrarea secretului de stat, comercial sau a altui secret protejat prin
lege.
Articolul 16. Atribuiile Plenului Curii de Conturi
Plenul Curii de Conturi are urmtoarele atribuii:
a) adopt politicile i strategiile Curii de Conturi;
b) aprob proiectul de buget al Curii de Conturi;
c) examineaz rapoartele de audit;
d) aprob manuale, standarde de audit, regulamente i ghiduri;
e) aprob programele multianuale i anuale de activitate a Curii de Conturi;
f) aprob normele de angajare, testare i promovare a personalului Curii de Conturi;
g) numete n funciile de directori de departamente;
h) aprob rapoartele prevzute la art.8;
i) exercit i alte atribuii prevzute de lege.
Seciunea a 2-a
Membrii Curii de Conturi
Articolul 17. Condiiile pentru a candida la funcia de membru al Curii de Conturi
(1) Candidat la funcia de membru al Curii de Conturi poate fi persoana care:
a) este cetean al Republicii Moldova i nu deine cetenia altui stat;
b) are studii superioare n domeniul economic, financiar sau juridic i a crei calificare
profesional i experien de lucru din ultimii 10 ani este corespunztoare pentru exercitarea
sarcinilor Curii de Conturi;
c) cunoate limba moldoveneasc.
(2) Candidat la funcia de membru al Curii de Conturi nu poate fi persoana care:
a) a mplinit vrsta de pensionare pentru limit de vrst specificat de legislaie;

b) n ultimii 2 ani a fost membru al Guvernului, conductor al unei autoriti publice


centrale sau a deinut o alt funcie de rspundere al crei mod de numire sau alegere este
reglementat de Constituia Republicii Moldova i de legile organice, nvestit cu atribuii de
administrare a resurselor financiare publice;
c) este condamnat n baza hotrrii judectoreti definitive i irevocabile sau care are
antecedente penale nestinse;
d) este sau a fost membru al organizaiilor interzise prin lege n Republica Moldova.
Articolul 18. Numirea membrilor Curii de Conturi
(1) Preedintele Curii de Conturi se numete de Parlament pe un termen de 5 ani, la
propunerea Preedintelui Parlamentului, cu votul majoritii deputailor alei. Preedintele
Parlamentului propune candidatura pentru funcia de Preedinte al Curii de Conturi dup
consultarea obligatorie a fraciunilor parlamentare.
(2) Membrii Curii de Conturi se numesc de Parlament, la propunerea Preedintelui Curii
de Conturi, pe un termen de 5 ani, cu votul majoritii deputailor alei.
(3) Mandatul de membru al Curii de Conturi poate fi rennoit consecutiv o singur dat.
(4) n cazurile prevzute la art.21 alin.(1) lit.b), c) i d), Parlamentul va numi pentru durata
rmas a mandatului de membru candidatura propus de Preedintele Curii de Conturi.
(5) Vicepreedintele Curii de Conturi se desemneaz de ctre Parlament, la propunerea
Preedintelui Curii de Conturi, din numrul membrilor acesteia.
(6) Membrii Curii de Conturi depun declaraii cu privire la venituri i proprietate n
condiiile legii.
Articolul 19. Jurmntul membrilor Curii de Conturi
(1) Preedintele, vicepreedintele i membrii Curii de Conturi, la numire n funcie, depun
n faa Parlamentului urmtorul jurmnt: "Jur s slujesc Republica Moldova cu credin, s
respect Constituia i legile Republicii Moldova, s protejez proprietatea public, democraia i
bunstarea poporului.
(2) Jurmntul se depune n edina Parlamentului, dup adoptarea actului de numire.
Articolul 20. Statutul de membru al Curii de Conturi
(1) Membrii Curii de Conturi snt independeni n exercitarea mandatului lor i
inamovibili pe durata acestuia. Ei dein funcii de demnitate public prin numire i se supun
reglementrilor legislaiei serviciului public.
(2) Membrii Curii de Conturi, odat cu numirea n funcie, obin calitatea de auditori
publici, pe durata mandatului.
(3) Membrii Curii de Conturi nu pot fi cercetai, reinui, arestai, dect la cererea
Procurorului General, cu acordul Parlamentului.
(4) Funcia de membru al Curii de Conturi este incompatibil cu orice alt activitate
remunerat, cu excepia activitii didactice, tiinifice i de creaie.
(5) Membrii Curii de Conturi, pe durata mandatului, i sisteaz orice activitate politic,
inclusiv n cadrul partidelor politice sau al altor organizaii social-politice.
Articolul 21. ncetarea, revocarea i suspendarea mandatului de membru al Curii de
Contur
(1) Mandatul de membru al Curii de Conturi nceteaz n cazurile:
a) expirrii a termenului pentru care a fost numit;
b) revocrii;
c) demisiei din proprie iniiativ;
d) decesului.
(2) Revocarea membrului Curii de Conturi se face n cazurile:
a) pierderii ceteniei Republicii Moldova;

b) condamnrii, n baza hotrrii definitive i irevocabile a instanei de judecat, pentru


comiterea unei infraciuni;
c) imposibilitii, din motive de sntate, de a-i exercita atribuiile timp de mai mult de 4
luni consecutiv;
d) declarrii dispariiei fr urm, n conformitate cu legea;
e) incompatibilitii cu o alt activitate remunerat;
f) activitii n cadrul unui partid sau al unei alte organizaii social-politice.
(3) Activitatea membrului Curii de Conturi se suspend:
a) din momentul punerii sub nvinuire, cnd n privina acestuia a fost intentat un dosar
penal;
b) n cazul nregistrrii n calitate de candidat pentru ocuparea unei funcii elective.
(4) ncetarea sau suspendarea mandatului membrului Curii de Conturi se aprob prin
hotrre a Parlamentului, la propunerea Preedintelui Curii de Conturi.
Articolul 22. Drepturile i obligaiile membrului Curii de Conturi
(1) Membrul Curii de Conturi are dreptul:
a) s cear de la angajaii Curii de Conturi, n limitele competenei sale, informaia
necesar privind materialele auditelor, precum i explicaii verbale i scrise;
b) s nainteze propuneri n vederea perfecionrii activitii Curii de Conturi.
(2) Membrul Curii de Conturi este obligat:
a) s dirijeze sectorul ncredinat din domeniul activitii de audit;
b) s-i ndeplineasc atribuiile cu obiectivitate, imparialitate, n conformitate cu
prevederile legii;
c) s participe la edinele Plenului Curii de Conturi i s voteze pentru sau contra
adoptrii actelor Curii de Conturi;
d) s pstreze secretul deliberrii i al votului;
e) s se abin de la orice activitate sau manifestare contrare statutului de membru al Curii
de Conturi.
(3) Membrii Curii de Conturi, pe lng drepturile i obligaiile de membru al Curii de
Conturi, au drepturile i obligaiile stabilite pentru auditorii publici n conformitate cu art.26.
(4) Membrul Curii de Conturi nu este n drept s se abin de la deliberri sau de la vot, cu
excepia cazului apariiei unui conflict de interese.
Seciunea a 3-a
Personalul Curii de Conturi
Articolul 23. Personalul Curii de Conturi
(1) Curtea de Conturi i desfoar activitatea prin personalul cu atribuii de audit public,
personalul de specialitate i personalul tehnic.
(2) Personalul cu atribuii de audit public i personalul de specialitate cad sub incidena
legislaiei serviciului public. Personalul de specialitate acord asisten personalului cu atribuii
de audit public n exercitarea competenei Curii de Conturi.
(3) Numrul de personal al Curii de Conturi se aprob de Parlament.
(4) Condiiile de salarizare a personalului Curii de Conturi se stabilesc prin lege.
(5) Drepturile i responsabilitile personalului tehnic snt reglementate de legislaia
muncii.
(6) Curtea de Conturi va asigura formarea iniial i instruirea continu a personalului,
conform modalitilor stabilite prin actele interne, aprobate de Plenul Curii de Conturi.
Articolul 24. Condiiile de angajare a personalului Curii de Conturi
(1) Dreptul de a fi angajat al Curii de Conturi l au cetenii Republicii Moldova care
ndeplinesc urmtoarele condiii:
a) au capacitatea deplin de exerciiu;

b) nu au antecedente penale i se bucur de o bun reputaie;


c) au domiciliu permanent n Republica Moldova;
d) snt api din punct de vedere medical pentru exercitarea funciei.
(2) Pentru a fi angajate n funciile cu atribuii de audit public i de specialitate,
suplimentar condiiilor expuse n alin.(1), persoanele trebuie s aib studii superioare n
domeniul economic, financiar, juridic sau n alt domeniu corespunztor pentru exercitarea
sarcinilor Curii de Conturi.
Articolul 25. Personalul cu atribuii de audit public
(1) Personalul cu atribuii de audit public este certificat n domeniul auditului public.
Certificarea auditorilor se efectueaz de ctre o comisie constituit n cadrul Curii de Conturi, n
modul stabilit printr-un regulament aprobat de Plenul Curii de Conturi.
(2) n realizarea activitilor de audit, personalul cu atribuii de audit public este
independent, dispune de stabilitate n funcie i se conduce de prezenta lege i de alte acte
normative, aprobate de Plenul Curii de Conturi n vederea executrii ei.
(3) n exercitarea auditului, personalul cu atribuii de audit public va fi imparial i
obiectiv, va ine cont de interesele publice i va exclude orice interes personal care ar influena
ndeplinirea atribuiilor sale.
Articolul 26. Drepturile i obligaiile personalului cu atribuii de audit public
(1) Personalul cu atribuii de audit public este n drept:
a) s solicite i s primeasc orice acte, documente, informaii sau alte materiale ce reflect
activitatea economic i financiar a entitii auditate, oricare ar fi persoanele fizice sau juridice
care le dein;
b) s intre liber, n timpul ndeplinirii atribuiilor de serviciu, pe teritoriul, n sediile sau n
alte localuri ale entitilor pentru a verifica existena i utilizarea resurselor financiare publice
sau a patrimoniului public;
c) s solicite i s primeasc, n cel mult 10 zile de la data solicitrii, de la conductori, de
la alte persoane cu funcie de rspundere explicaii verbale i scrise, copii de pe documente;
d) s solicite i s primeasc de la Banca Naional i bncile comerciale, n al cror capital
social cota statului este mai mare de 50%, copii de pe documentele privind operaiunile
financiare efectuate.
(2) Personalul cu atribuii de audit public este obligat:
a) s efectueze aciuni de audit n conformitate cu legislaia Republicii Moldova i cu
standardele internaionale;
b) s respecte prevederile Codului deontologic al angajatului cu atribuii de audit al Curii
de Conturi i ale Codului de conduit al funcionarului public;
c) s-i perfecioneze cunotinele profesionale;
d) s ndeplineasc alte obligaii prevzute de legislaia serviciului public.
Articolul 27. Rspunderea personalului cu atribuii de audit public
Personalul cu atribuii de audit public, pentru nclcrile comise, rspunde administrativ,
civil i penal n conformitate cu legislaia, fiind sancionat i disciplinar, inclusiv n cazurile:
a) denaturrii rezultatelor auditelor efectuate;
b) prezentrii de date eronate att Curii de Conturi, ct i altor organe;
c) nclcrii prevederilor referitoare la incompatibilitile prevzute de legislaia serviciului
public, precum i a interdiciilor stabilite de Codul deontologic al angajatului cu atribuii de audit
al Curii de Conturi;
d) svririi de fapte care afecteaz prestigiul instituiei.
Capitolul III
ACTIVITATEA DE AUDIT A CURII DE CONTURI

Articolul 28. Domeniile i entitile supuse auditului


(1) n exercitarea atribuiilor sale, Curtea de Conturi auditeaz urmtoarele domenii:
a) formarea i utilizarea resurselor bugetului de stat, ale bugetului asigurrilor sociale de
stat, ale bugetelor unitilor administrativ-teritoriale, ale fondurilor asigurrii obligatorii de
asisten medical, inclusiv:
- formarea, utilizarea i gestionarea fondurilor speciale, precum i a fondurilor de tezaur
public;
- formarea i gestionarea datoriei publice, respectarea garaniilor guvernamentale pentru
creditele interne i externe;
- utilizarea de ctre instituiile publice a granturilor i finanelor alocate de donatorii
externi pentru realizarea programelor la care particip Republica Moldova;
- utilizarea alocaiilor bugetare pentru investiii, a subveniilor i altor forme de asisten
financiar din partea statului;
b) executarea tratatelor interguvernamentale n domeniul economico-financiar;
c) administrarea i gestionarea patrimoniului public;
d) procesul de privatizare a patrimoniului statului i de asigurare a activitii de
postprivatizare;
e) administrarea i utilizarea resurselor naturale;
f) utilizarea resurselor creditare i valutare ale statului;
g) inerea evidenei contabile i raportarea financiar;
h) activitatea altor organe de control/audit financiar public, precum i a sistemelor de
control intern;
i) alte domenii de activitate raportate, prin legi organice, la competena Curii de Conturi.
(2) Curtea de Conturi poate s auditeze utilizarea resurselor alocate de Uniunea European,
de partenerii de dezvoltare i de ali donatori ale cror resurse au fost incluse n bugetul de stat
sau n bugetele unitilor administrativ-teritoriale.
(3) n exercitarea atribuiilor sale, Curtea de Conturi auditeaz urmtoarele entiti:
a) autoritile administraiei publice centrale i locale, alte autoriti publice;
b) instituiile i organizaiile finanate din bugetul public naional;
c) agenii economici al cror capital social este de stat n ntregime sau n al cror capital
social cota statului este mai mare de 50%;
d) alte entiti, n conformitate cu legislaia.
Articolul 29. Cooperarea conform competenei
(1) La efectuarea auditului, Curtea de Conturi poate contracta sau antrena specialiti
calificai pentru acordarea asistenei respective, precum i poate cere unor instituii de stat
specializate efectuarea verificrilor de specialitate, care s contribuie la clarificarea unor
constatri.
(2) Dac n procesul efecturii auditului public se depisteaz nclcri ale cror constatare
i examinare in de competena Procuraturii Generale, Centrului pentru Combaterea Crimelor
Economice i Corupiei, organelor afacerilor interne sau a altor organe de control sau de drept,
pentru fiecare caz concret de nclcare se ntocmete proces-verbal, cu remiterea acestuia
organului competent respectiv, care este obligat s intervin cu prioritate.
(3) Curtea de Conturi este n drept s solicite i s utilizeze n activitatea sa orice materiale
ale controalelor i auditelor ntocmite la entitile auditate.
Articolul 30. Programul activitii de audit a Curii de Conturi
(1) Curtea de Conturi decide n mod independent asupra programului su de activitate,
precum i asupra modului de executare a acestuia.
(2) Programul activitii de audit a Curii de Conturi se planific pe un an i/sau pe trei ani.
(3) Nici o alt autoritate public nu poate solicita sau obliga Curtea de Conturi s modifice
programul activitii de audit, s efectueze sau s sisteze aciunile de audit.

4) Parlamentul sau fraciunile parlamentare pot solicita Curii de Conturi efectuarea unor
aciuni de audit. Aciunile de audit pot fi solicitate fr decizia Parlamentului, la cererea oricrei
fraciuni parlamentare, o dat n semestru.
Articolul 31. Tipurile de audit
(1) Curtea de Conturi efectueaz controlul asupra administrrii i ntrebuinrii resurselor
financiare publice i a patrimoniului public prin:
a) auditul regularitii;
b) auditul performanei;
c) alte tipuri de audit.
(2) Curtea de Conturi efectueaz anual, n mod obligatoriu, auditul rapoartelor Guvernului
privind executarea din exerciiul bugetar expirat:
a) a bugetului de stat;
b) a bugetului asigurrilor sociale de stat;
c) a fondurilor asigurrii obligatorii de asisten medical.
(3) Curtea de Conturi, la realizarea aciunilor de audit, decide autonom asupra tipului de
audit.
Articolul 32. Procedura de efectuare a auditului
(1) Auditul public extern se efectueaz n conformitate cu legislaia Republicii Moldova,
cu actele interne, cu standardele proprii de audit, adoptate pe baza standardelor internaionale de
audit (INTOSAI).
(2) Auditul public extern se exercit n trei etape:
a) etapa de planificare, care prevede organizarea aciunilor de audit ntr-un domeniu bine
determinat i n modul ct mai raional i oportun, n conformitate cu actele interne;
b) etapa aplicrii procedurilor de audit, care reprezint activitatea nemijlocit de efectuare
a auditului prin evaluarea rezultatelor procedurilor de audit aplicate i cumularea probelor de
audit necesare exprimrii opiniei de audit sau ntocmirii raportului de audit;
c) etapa de raportare etapa final a efecturii auditului public, care are ca scop formularea
n scris a unor concluzii asupra situaiilor financiare ale entitii auditate. n funcie de tip,
auditul public se finalizeaz cu ntocmirea unui raport de audit, n conformitate cu standardele de
audit.
Articolul 33. Documentele de lucru ale auditorilor
(1) Documente de lucru ale auditorilor snt materialele acumulate i utilizate de auditorii
publici n procesul efecturii auditului. Documentele de lucru ale auditorilor snt: extrasele din
documente, copiile autentificate, certificatele, explicaiile, tabelele, testele, descrierile,
constatrile, propunerile etc.
(2) Documentele de lucru, menionate la alin.(1), snt proprietate a Curii de Conturi i nu
pot fi prezentate persoanelor tere fr consimmntul Preedintelui Curii de Conturi, cu
excepia cazurilor prevzute de lege. Documentele de lucru se pstreaz n arhiv, conform
procedurii stabilite prin lege.
Articolul 34. Rapoartele de audit
(1) n funcie de tipul de audit efectuat, echipele de audit ntocmesc rapoarte de audit.
Structura i forma rapoartelor de audit, precum i a opiniilor de audit, care snt parte component
a rapoartelor de audit, se stabilesc prin actele interne.
(2) Rapoartele de audit se semneaz de ctre auditorii publici care snt responsabili de
efectuarea auditului.
(3) Rapoartele de audit se examineaz la edinele Plenului Curii de Conturi, care,
concomitent cu audierea i dezbaterea raportului persoanei cu funcie de rspundere a entitii

auditate i, dup caz, a opiniilor experilor i specialitilor din sferele adiacente domeniului
auditat, adopt hotrri, prin care:
a) ia atitudine fa de raportul de audit;
b) decide remiterea acestui raport entitii auditate, organelor ierarhic superioare, precum i
altor entiti interesate, inclusiv Parlamentului, Preedintelui Republicii Moldova, Guvernului,
organelor de urmrire penal;
c) face entitii auditate recomandri suplimentar celor cuprinse n raportul de audit;
d) nainteaz cerine att entitii auditate, ct i altor organe i instituii;
e) stabilete termenele de informare despre implementarea recomandrilor i executarea
cerinelor.
(4) Neparticiparea, fr motive ntemeiate, a persoanelor cu funcie de rspundere la
examinarea rapoartelor de audit nu mpiedic adoptarea hotrrii dac persoanele respective au
fost ntiinate n modul stabilit.
(5) Raportul de audit poate fi respins de Plenul Curii de Conturi n cazurile:
a) de necorespundere standardelor i/sau scopului prevzut n programul de audit;
b) de imposibilitate a ndeplinirii sau implementrii recomandrilor expuse n raport;
c) de prezentare de ctre entitatea auditat sau de ctre o alt persoan a unor noi probe.
(6) Hotrrile adoptate de Curtea de Conturi pe marginea rapoartelor de audit pot fi
contestate la Curtea de Apel Chiinu n decurs de 30 de zile de la data adoptrii. Cererile de
contestare a constatrilor ce in de calcularea prejudiciului i de alte consecine rezultate din
aciunile entitii auditate urmeaz a fi examinate dup efectuarea de ctre aceasta a unei
expertize independente, cu participarea specialitilor neinteresai.
(7) Rapoartele de audit, precum i hotrrile Curii de Conturi asupra acestora se public n
Monitorul Oficial al Republicii Moldova n decurs de 10 zile de la data expirrii termenului de
atac, iar n cazul contestrii acestea se public doar dup adoptarea hotrrii definitive a instanei
de judecat.
Articolul 35. Drepturile i obligaiile entitilor auditate
(1) Entitile auditate au dreptul:
a) s cunoasc scopul auditului;
b) s primeasc de la auditor informaie exhaustiv despre cerinele actelor normative n
vigoare referitor la efectuarea auditului public i ale altor acte pe care se bazeaz auditorul la
exprimarea opiniei asupra rapoartelor financiare;
c) s primeasc de la Curtea de Conturi sau de la auditor recomandri privind excluderea
cazurilor de nclcare a prevederilor actelor normative;
d) s participe, mpreun cu echipa de audit, la ntocmirea proiectelor rapoartelor de audit,
precum i la examinarea rapoartelor de audit n cadrul edinei Plenului Curii de Conturi;
e) s solicite motivat revizuirea raportului de audit.
(2) Entitile auditate snt obligate:
a) s asigure accesul auditorilor n sediu i s le creeze condiii de lucru adecvate;
b) s prezinte, la cererea Curii de Conturi sau a auditorului, actele, documentele,
informaiile i bazele de date necesare, n termenele stabilite de Curtea de Conturi;
c) s prezinte, la cererea auditorului, explicaii verbale i scrise;
d) s prezinte, n termenul stabilit de Curtea de Conturi, o referin n scris asupra
raportului de audit, n care se va exprima acordul sau dezacordul cu acesta;
e) s ndeplineasc recomandrile i s execute cerinele ori alte prescripii prevzute n
rapoartele de audit i/sau n hotrrile Curii de Conturi.
Articolul 36. Implementarea recomandrilor i executarea cerinelor Curii de Conturi
(1) Entitile auditate i alte instituii vizate n hotrrile Curii de Conturi snt obligate s
informeze despre implementarea recomandrilor i/sau executarea cerinelor Curii de Conturi n
termenul stabilit de Curtea de Conturi i s comunice despre msurile luate.

(2) n cazul n care entitatea auditat nu va ndeplini hotrrea Curii de Conturi, precum i
obligaia menionat la alin.(1), i dac prin aceasta se ncalc legislaia, Curtea de Conturi va
sesiza organele ierarhic superioare i alte organe competente.
Capitolul IV
DISPOZIII FINALE I TRANZITORII
Articolul 37.
(1) Prezenta lege intr n vigoare la 1 ianuarie 2009, cu excepia art.8 i art.31 alin.(2), care
se vor pune n aplicare la 1 ianuarie 2010.
(2) La data intrrii n vigoare a prezentei legi:
a) Legea nr.312-XIII din 8 decembrie 1994 privind Curtea de Conturi se abrog;
b) membrii Curii de Conturi numii n funcii n condiiile Legii nr.312-XIII din 8
decembrie 1994 privind Curtea de Conturi rmn n funcie pn la expirarea mandatului i obin
calitatea de auditor public;
c) angajaii Curii de Conturi n funciile de director de departament i de ef de direcie cu
funcii de control, angajaii n funciile de controlor superior de stat i controlor de stat vor
dobndi calitatea de auditor public.
(3) Personalul de specialitate al Curii de Conturi va parcurge o perioad de instruire n
cadrul Curii de Conturi, care se va finaliza cu verificarea cunotinelor nsuite i atestare.
(4) Controalele i auditele Curii de Conturi desfurate potrivit programului anual de
activitate a Curii, aprobat pn la data intrrii n vigoare a prezentei legi, vor fi efectuate i
finalizate n conformitate cu prevederile Legii nr.312-XIII din 8 decembrie 1994 privind Curtea
de Conturi.
(5) Guvernul, n termen de 3 luni de la data intrrii n vigoare a prezentei legi, va elabora i
va prezenta Parlamentului propuneri de modificare a legislaiei n vigoare n scopul asigurrii
compatibilitii cu prezenta lege.
PREEDINTELE PARLAMENTULUI

Marian LUPU

Chiinu, 5 decembrie 2008.


Nr.261-XVI.

&
__________
Legile Republicii Moldova
261/05.12.2008 Legea Curii de Conturi //Monitorul Oficial 237-240/864, 31.12.2008