Sunteți pe pagina 1din 18

IE

R
T

M
O
E

G
I
S

A
Algebr
a si geometrie
R
B
E
G
L

E
D
S

Cursul 6: TipuriURspeciale de transform


ari

R
A
I

V
E
R

I
.
O

U
R
D
N
A
S
.

-B

-C

I
T
T
E
-

IE
R
T

Tipuri speciale de transform


ari
E

M
O
E

1.1

Operatori adjuncti

A
R
B

G
I
S

E
G
L

Lema 1 Fie (V; ( ; )) un spa


tiu unitar A
nit dimensional si

E
D
S

U n aceste conditii determinantul


B = fe1; e2; :::; eng o baza aCsa.
R
; e1)V
(e1A
I
E(Ve2; e1)V

(e1; e2)V ::: (e1; en)V


(e2; e2)V ::: (e2; en)V
=R
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
- B (e ; e ) (e ; e ) ::: (e ; e )
n
n V
n
n
1 V
2 V
U

R
D
numit determinant
Gram, este nenul.
N
A
S
I.
.
O

I
T
T
E
-

I
T
T
E
-

Corolarul 1 Daca (V; ( ; )) este un spa


tiu unitar nit dimensional
IE si B =
R
fe1; e2,..., eng o baza a sa, atunci singurul vector v 2 V ortogonal
ET pe toti
vectorii bazei B este vectorul nul.
OM

E
G
I

Propozitia 1 Fie (V; ( ; )) si (W; ( ; )) dou


aAspa
tii unitare nit dimenR
Ba. n aceste conditii exista o
sionale si T : V ! W o transformare liniara dat
E
G nct
L
transformare liniara unica T : W ! V astfel
A

E
D
S

(T (v ) ; w)W = (v;UTR (w))V ; 8v 2 V; 8w 2 W .

-C

R
A
Operatorul T construit In propozitia de mai sus poart
a numele de adjunct al
V
E
operatorului T .
R
-B
U
R
Propozitia D2 Fie (V; ( ; )) si (W; ( ; )) doua spa
tii unitare nit dimensionN
ale si TSA: V ! W; o transformare liniara. Atunci (T ) = T .
I.
.
O

I
T
T
E
-

E aI :
Propozitia 3 Fie (V; ( ; )) un spa
tiu unitar nit dimensional. IDac
R
V ! V este aplica
tia identica, atunci I = I .
ET
M
O
E

G
I
Propozitia 4 Fie (X; ( ; )) ; (Y; ( ; )) ; (Z; (S; )) trei spa
tii unitare
A
nit dimensionale si T : X ! Y; U : Y ! ZB
,R
doi operatori liniari. Atunci
E
U .
(U T ) = T
G
AL
E
D
S ( ; )) doua spatii unitare nit dimenPropozitia 5 Fie (V; ( ; )) si (W;
R
U liniar inversabil. Notnd cu T 1 inversul
C
sionale si T : V ! W; un operator
-1
1
R
lui T ; avem T
= (TA ) .
I
V
E
R
B
Propozitia 6 Fie- (V; ( ; )) si (W; ( ; )) doua spa
tii unitare nit dimenU
R
sionale si TD
1 ; T2 : V ! W , doi operatori liniari. Atunci: (T1 + T2 ) =T1 +
N
T2 , SA
I.
.
O

I
T
T
E
-

Propozitia 7 Fie (V; ( ; )) si (W; ( ; )) doua spa


tii unitare nit
IE dimenR
T
sionale si T : V ! W; o transformare liniara. Presupunem ca nEecare
dintre
M
spa
tiile V si W s-a xat cte o baza ortonormata. Daca transformarea
liniara
O
E
G
T are n raport cu aceste baze matricea T , atunci transformarea
adjuncta T ;
I
S
aAdin acest motiv adjuncta
are n raport cu acelea
si baze, matricea tT , numit
R
EB
lui T .

G
L
A

E
D
Remarca 1 Pe baza acestui rezultat,
S propozitiile 1 - 5, enuntate mai devreme
R
U de conjugare si transpunere ale matricelor.
decurg din proprieta
tile opera
tiilor
C
De exemplu propozi
tia 1 mai
poate demonstrata si astfel: n V si W xam
R
A
respectiv cte o baza E
ortonormat
a si consideram matricea T a operatorului T
VI
R n raport cu aceste baze, datorita propozitiei precedente,
relativ la aceste baze.
B
U matricea T = tT , iar operatorul (T ) , matricea (T ) =
operatorul T Rare
D
t tT = T
. De unde (T ) = T . Etc.
N
A
S
I.
.
O

I
T
T
E
-

Propozitia 8 Fie (V; ( ; )) un spa


tiu vectorial nit dimensional IE
dotat cu
R
produs scalar si W
V un subspa
tiu al spa
tiului V . Daca TET : V ! V
M
este adjunctul lui T si W ? complementul ortogonal al spa
tiului W atunci
O
W ? ori de cte ori T (W ) W si reciproc.
T W?
GE

SI

A
R
Bdimensional, T : V ! V un
Denitia 1 Fie (V; ( ; )) un spa
tiu unitar nit
E
endomorsm si T : V ! V adjunctul sau.LGn aceste condi
tii endomorsmul
A
T se nume
ste:
E
D
S
R
Ua T = T ;
1) hermitian, sau autoadjunct dac
C
R
A T .
I
2) antihermitian, dac
aT
=
V
E
R
B
- (V; ( ; )) un spatiu unitar nit dimensional si T : V ! V
Propozitia 9 Fie
U
R
un endomorsm
D hermitian. Atunci produsul scalar (T (x) ; x) este real oricare
N
ar x S2AV .
I.
.
O

I
T
T
E
-

Propozitia 10 Fie (V; ( ; )) un spa


tiu unitar nit dimensional si ITE : V !
R
T
V un endomorsm antihermitian. Atunci produsul scalar (T (x)E; x) este pur
imaginar oricare ar x 2 V .
OM

E
G
I

R
Denitia 2 Fie T 2 Mn n (C). Daca T = tT B
, atunci
matricea T se va numi
hermitica, iar daca T = tT , atunci matricea
GET se va numi antihermitica.
E
D
S

AL

Propozitia 11 Fie (V; ( ; )) spa


tiu unitar nit dimensional. Un endomorR
Udaca si numai daca matricea lui n raport cu
C
sm T : V ! V este hermitian
R
o baza ortonormata a lui V
A este hermitica.

I
V
E

R
B
-

Propozitia 12 Fie (V; ( ; )) spa


tiu unitar nit dimensional: Un endomorsm
U
R antihermitian daca si numai daca matricea lui n raport cu o
T : V ! VDeste
N
A
baza ortonormat
a a lui V este antihermitica.
S

I
.
O

I
T
T
E
-

Analogul teoriei expuse n cazul spatiilor euclidiene are urm


atorul con
ItEinut:

R
T
E

M
O
E
Denitia 3 Fie (V; ( ; )) si (W; ( ; )) doua spa
tii euclidiene
nit dimenG
SI
sionale si T : V ! W; o transformare liniara. Transformarea
liniara T :
A
R
W ! V denita prin condi
tiile:
B
E
G
L
A
(T (v ) ; w)W = (v; T (w))V ; 8v 2EV; 8w 2 W ,
D
S
R
se nume
ste transpusa lui T . CU
R
A
I
V
E
Remarca 2 Existen
tRa si unicitatea transpusei unui operator liniar se demon- Bca existenta si unicitatea adjunctului unui operator liniar.
streaza aesmanator
U
R
D
N
A
S
I.
.
O

I
T
T
E
-

Denitia 4 Fie (V; ( ; )) un spa


tiu euclidian. Endomorsmul T :IE
V !W
R
se nume
ste:
ET

M
O
E

1) simetric, daca T = T ;
2) antisimetric, daca T =

T :

A
R
B

G
I
S

E
G
L

E
D
Remarca 3 Schimbnd termenul deSspa
tiu unitar prin cel de spa
tiu euclidR
ian n propozi
tiile 1 - 5 acesteaCU
ramn n continuare valabile.
R
A
I
Vn n (R). Daca T = tT , atunci matricea T se numeste
Denitia 5 Fie T 2 M
E
R
B
simetrica, iar dac-a T = tT , atunci matricea T se nume
ste antisimetrica.
U
R
D
N
An cazul spatiilor unitare au loc urmatoarele rezultate:
La fel ca
S
I.
.
O

I
T
T
E
-

E
Propozitia 13 Daca (V; ( ; )) si (W; ( ; )) sunt doua spa
tii Ieuclidiene
R
T a ortonornit dimensionale si daca n ecare dintre ele este xata cte oEbaz
mata, atunci transformarii liniare T : V ! W; i se asociaz
aMmatricea T , iar
O
transformarii T :W ! V , matricea tT:
GE
SI

A
R
Propozitia 14 Unui endomorsm simetric i corespunde
o matrice simetrica,
B
E
G
iar unui endomorsm antisimetric o matriceLantisimetric
a.
A
E
D
S
R
U
C
1.2 Operatori unitari
R
A
I
V
E
Denitia 6 Fie (V;BR( ; )) si (W; ( ; )) doua spa
tii unitare. O transformare
liniara T : V !
U W; se numeste unitara daca pastreaza produsul scalar, adica
R
D
N
(T (x)S;AT (y ))W = (x; y )V , 8x; y 2 V .
I.
.
O

I
T
T
E
-

E
Propozitia 15 Fie (V; ( ; )) si (W; ( ; )) doua spa
tii unitare. ITransforR
marea liniara T : V ! W este unitara daca si numai daca kT (x)EkTW = kxkV ,
8x 2 V .
OM
E
G
I

Propozitia 16 Orice transformare unitara T : V R


!AW este injectiva.

B
E
G

L
A
Propozitia 17 Fie (V; ( ; )) si (W; ( ; )) doua spa
tii unitare nit dimenE
D
sionale si T : V ! W o transformare
liniara data. Pe ecare dintre spa
tiile
S
V si W consideram xate cte U
o Rbaza ortonormata si notam cu T matricea
- Cn aceste conditii transformarea T este unitara
transformarii T raportata la ele.
R
t
A
daca si numai daca T TI = I , unde I reprezinta matricea unitate de ordinul
V
E
dim V .
R
B
U
R
Denitia 7DFie T 2 Mn n (C). Daca tT T = I , unde I reprezinta matricea
ANordinul n, atunci matricea T se numeste unitara.
unitateSde
I.
.
O

I
T
T
E
-

Remarca 4 Din propozi


tia de mai sus rezulta ca unui endomorsmIEunitar i
R
T
corespunde o matrice unitara si viceversa.
E

M
O
E

G
I
S a urmatoarea forma:
Pentru cazul euclidian, teoria expus
a mai devreme, mbrac
A
R
B
E
G
Denitia 8 Fie (V; ( ; )) si (W; ( ; A
))L doua spa
tii euclidiene. O transE ortogonala daca pastreaza produsul
formare liniara T : V ! W; se nume
ste
D
S
R
scalar, adica
U
C
R
(T (x) ; T (y ))W = (x;IAy )V , 8x; y 2 V .
V
E
R
B
Ca si n cazul spa
U tiilor unitare, au loc urmatoarele rezultate:
R
D
N
A
S
I.
.
O

I
T
T
E
-

Propozitia 18 Fie (V; ( ; )) si (W; ( ; )) doua spa


tii euclidiene
IEnit diR
T spatiile
mensionale si T : V ! W o transformare liniara data. Pe ecareEdintre
Mcu T matricea
V si W consideram xate cte o baza ortonormata si not
am
O
E
G
transformarii T raportata la ele. n aceste condi
tii transformarea
T este orI
S
A a matricea unitate de
togonala daca si numai daca tT T = I , unde I reprezint
R
EB
ordinul dim V .

G
L
A

E
D
Denitia 9 Fie T 2 Mn n (C). Dac
a tT T = I , unde I reprezinta matricea
S
R
U
unitate de ordinul n, atunci matricea
T se nume
ste ortogonala.
C
R
A
I
EV
Propozitia 19 UnuiRendomorsm
ortogonal i corespunde o matrice ortogonala
-B
si viceversa.
U
R
D
N
A
S
I.
.
O

1.3

IE
R
T

Izometrii

I
T
T
E
-

M
O
E tia T : V ! V;
Propozitia 20 Fie V un spa
tiu vectorial peste corpul K . GFunc
SI translatia de vector a.
denita prin T (x) = x + a, a 2 V; a xat, se nume
ste
A
R
B
E
G tie bijectiva. 2) Daca T1 este
Propozitia 21 1) Orice transla
tie este o aplica
L
A
transla
tia de vector a1 si T2 este transla
tia
de
E vector a2; atunci T1 T2 = T2 T1
D
SDaca T este translatia de vector a, atunci
este transla
tia de vector a1 + a2. 3)
R
T 1 este transla
tia de vector CaU.
R
A
I
V obisnuita a aplicatiilor deneste pe multimea translatiE
Corolarul 2 Compunerea
R
B
ilor spa
tiului V un
- grup izomorf cu grupul aditiv al spatiului V .
U
R
D
N
Atia 22 Translatia pastreaza distanta euclidiana.
Propozi
S
I.
.
O

I
T
T
E
-

Denitia 10 Fie (V; ( ; )) un spa


tiu euclidian. O func
tie surjectivaIE
I:V !
R
V care pastreaza distan
ta euclidiana, se nume
ste izometrie.
ET

M
O
E

G
I
Remarca 5 Din cele aratate mai devreme rezulta caS transla
tiile unui spa
tiu
A
R
euclidian sunt izometrii ale acelui spa
tiu.
B
E
G
L
A
E este o izometrie.
Propozitia 23 Produsul a doua izometrii
D
S
R
U
C
- aplicatii bijective.
Propozitia 24 Izometriile sunt
R
A
I
V
E
R
B
Remarca 6 Ultimele
- doua propozitii implica faptul ca n raport cu operatia
U
obi
snuita de compunere
a doua func
tii, mul
timea izometriilor unui spa
tiu formeaza
R
D
grup. AN
.S
I
O.

I
T
T
E
-

Propozitia 25 Fie (V; ( ; )) un spa


tiu euclidian. O izometrie I : VIE! V cu
R
T
proprietatea I (0) = 0 este o transformare ortogonala. Reciproc,
E daca spatiul
Ma pe V este o
V este nit dimensional, atunci orice transformare ortogonal
O
E
G
izometrie care invariaza vectorul nul.
I

A
R
B

E
Remarca 7 Rezultatul potrivit caruia o transformare
ortogonala pe un spa
tiu
G
L
A
euclidian nit dimensional duce o baza ortogonal
a tot ntr-o baza ortogonala,
DEmai sus, admite urmatoarea reciproca:
desprins din demonstra
tia propozi
tiei de
C

S
R
U

Pentru orice doua baze ortonormate


xate ale unui spa
tiu euclidian exista o
R
IA a care sa ne duca de la o baza la alta.
unica transformare ortogonal
V
E
R

-B

o
0
0
0
e1; e2; :::; en; :::

ntr-adevar, e fe1; e2; :::; en; :::g si


doua baze ortoU
R spatiu euclidian V . Aplicatia liniara denita prin conditiile
normate aleDunui
R (ei)S=
ANe0i; 8i = 1; 2; :::; n, ndeplineste proprietatile anuntate.

I
.
O

I
T
T
E
-

Propozitia 26 Daca I este o izometrie, atunci exista o transla


tie T sIE
i o transR
formare ortogonala R astfel nct I = T R.
ET

M
O
E

n virtutea acestui rezultat putem enunta:

A
R
B

G
I
S

Denitia 11 Fie I = T R o izometrie a unuiEspa


tiu euclidian n-dimensional
Gste izometrie pozitiva, iar daca
V . Daca det R = +1, atunci I se nume
L
A negativa.
det R = 1, atunci I se nume
ste izometrie
E

D
S

AR

R
U
C

I
V
2 ProblemeRE
-B
U
R
1) Fie T :DMn (R) ! Mn (R) operatorul care transform
a o matrice din
N
Mn (RS)An transpusa sa. Ar
atati c
a operatorul T este o involutie simetric
a.
I.
.
O

I
T
T
E
-

o
1
2) Fie V = f : [a; b] ! R j f 2 C , f (a) = f (b) . DemonstratIi Ec
a
R
atorul de derivare D : V ! C 0 ([a; b]) ; D (f ) = f 0, este antisimetric.
ET

oper-

M
O
E

G
I
S

3) S
a se arate c
a orice matrice ortogonal
aA2M
!A2 (R) de determinant +1
cos
sin BR
se poate scrie sub forma A =
pentru un anumit unghi
E
sin
cos
G
L
A
2 [0; 2 ).
E

D
S

AR

I
V
E

I
.
O

U
R
D
N
A
S
.

R
B
-

R
U
C