Sunteți pe pagina 1din 3

OSAR NR.

2053/291/2012 Pretentii ROMANIA


TRIBUNALUL NEAMT
SECTIA A II-A CIVILA SI DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV
DECIZIA CIVILA NR. 113/RCOM
SEDINTA PUBLICA DIN DATA DE 29.04.2013
Pe rol se afla judecarea recursului formulat de recurenta-reclamanta SOCIETATEA A.R. X BUCURESTI, cu sediul in
municipiul Bucuresti, *****, impotriva sentintei civile nr. 2902 din data de 12.10.2012 pronuntata de Judecatoria
Roman.
La apelul nominal, facut in sedinta publica a raspuns intimatul-parat NE, reprezentat prin aparator, av. VF, cu
imputernicirea avocatiala nr. 196136/2012, lipsa fiind recurenta-reclamanta Societatea A.R. X.
S-a facut referatul cauzei de catre grefierul de sedinta, care invedereaza instantei urmatoarele:

obiectul cauzei este "pretentii",


procedura de citare este legal indeplinita,
cauza se afla la primul termen de judecata,
la dosar a fost depus la data de 29.04.2013, prin compartimentul arhiva, de catre recurenta
dovada achitarii taxei judiciare de timbru in cuantum de 176 lei, respectiv OP nr.
11377/23.04.2013 si timbru judiciar in valoare de 3 lei.
Nemaifiind alte cereri de formulat, exceptii de invocat si probe de administrat instanta acorda
cuvantul partii prezente in combaterea recursului.
Aparatorul intimatului-parat solicita respingerea recursului si obligarea recurentei la plata
cheltuielilor de judecata reprezentate de onorariu avocat, avand in vedere urmatoarele: partea
pe care o reprezinta a incheiat o polita de asigurare pentru care a remis in aceeasi zi banii
inspectorului de asigurari care coordona activitatea sa, asa cum rezulta si din borderoul aflat la
fila 50 dosar fond, iar contractul incheiat contine clauze abuzive despre care nu avea
cunostinta.
TRIBUNALUL,
Asupra recursului civil de fata, constata:
Prin s.c. nr. 2902 din 12.10.2012, Judecatoria Roman a respins, ca neintemeiata, actiunea
civila in raspundere contractuala formulata de reclamanta Societatea de Asigurare-Reasigurare
ASTRA S.A., prin Sucursala Bacau, reprezentata legal prin director sucursala M.F., impotriva
paratului N.E. si in temeiul art. 274 Cod proc. civila a obligat reclamanta sa plateasca
paratului suma de 800 RON, reprezentand cheltuieli de judecata.
Pentru a pronunta aceasta hotarare, instanta de fond, examinand lucrarile dosarului a retinut ca
paratul a activat ca agent de asigurare in cadrul reclamantei, negociind si incheind contracte
de asigurare in numele si in contul asiguratorului. Reclamanta pretinde ca aceasta calitate ar fi
fost dobandita in temeiul Contractului de agent pentru intermedierea asigurarilor prin agenti
de asigurare nr. BC 1055 din 7 iunie 2009. De observat, insa, ca exemplarul de contract
invocat de reclamanta si depus la dosarul cauzei (filele 42-47) nu poarta semnatura paratului,
nici in partea finala si nici pe vreuna din paginile sale. De aceea, instanta a apreciat ca
prevederile sale nu pot fi opuse paratului, mai ales in conditiile in care nu rezulta ca acestea ar
fi fost liber negociate si asumate.

La data de 10 august 2010, in calitate de agent de asigurare, paratul a emis catre asiguratul
I.D., domiciliat in mun. Bacau, *********, ap. 15 pentru autoturismul marca VW Passat cu
nr. de inmatriculare BC 53 LUR polita de asigurare de rasundere civila auto RCA seria
RO/02/XI/SP nr. 00457902 (fila 8), valabila in intervalul 11 august 2010 10 februarie 2011,
in baza careia a incasat o prima de asigurare in valaore de 258,32 RON (conform chitantei nr.
7835237 din 10 august 2010). Paratul a remis aceasta suma, impreuna cu contravaloarea altor
2 polite de asigurare emise in aceeasi zi, inspectorului de asigurari C.C.I. din cadrul
Sucursalei Bacau, care asigura coordonarea activitatii sale. Predarea acestor sume s-a facut tot
la data de 10 august 2010 (conform borderoului nr. 007870543 fila 50). Ulterior, la data de
16 august 2010 C.C.I. a depus sumele de bani la unitatea bancara, in contul reclamantei (fila
50).
La data de 12 august 2010, in perioada de activitate a politei RCA seria RO/02/XI/SP nr.
004579072 din 10 august 2010, asiguratul I.D. a provocat un accident rutier pe raza mun.
Bacau, avariind autoturismul VW Polo cu nr. de inmatriculare BC 26 NON proprietatea
numtei B.O.I., domiciliata in mun. Bacau, ************. Aceasta a avizat dauna catre
Sucursala Bacau a reclamantei, care a deschis dosarul de dauna nr. BC1010DA001756. La
data de 16 noiembrie 2010 reclamanta a finalizat dosarul de dauna, achitand pagubitei
despagubiri in valoare de 4.244,29 RON.
Reclamanta solicita obligarea paratului la plata sumei achitate cu titlul de despagubiri,
invocand prevederile contractului de agent sus-mentionat.
Actiunea reclamantei este, insa, neintemeiata, pentru considerentele ce succed:
In primul rand, este de retinut ca paratului nu-i poate fi opus contractul de agent pentru
intermedierea asigurarilor prin agenti de asigurare nr. BC 1055 din 7 iunie 2009. Paratul nu a
semnat acest contract si nici nu exista dovada neechivoca ca si-ar fi asumat clauzele sale.
In afara de acest aspect, instanta considera ca dispozitiile art. 8.3 din contract, potrivit carora
despagubirile achitate de asigurator pentru orice eveniment asigurat aparut intre data de
intrare in vigoare a contractului de asigurare si data depunerii primei si a documentelor
aferente contractului de asigurare neavizat vor fi suportate integral de agentul de asigurare,
reprezinta o clauza abuziva, intrucat creeaza, in detrimentul agentului de asigurari si contrar
cerintelor bunei-credinte, un dezechilibru semnificativ intre drepturile si obligatiile partilor.
Obligatia agentului de a suporta plata despagubirilor pentru orice eveniment asigurat aparut
intre data de intrare in vigoare a contractului de asigurare si data depunerii primei si a
documentelor aferente contractului de asigurare neavizat este irationala, lipsita de fundament
logico-juridic si nu are ca temei cauzarea unui prejudiciu asiguratorului. Orice raspundere
civila trebuie sa se intemeieze pe premisa unui prejudiciu or, in speta, asiguratorul nu a fost
prejudiciat prin nedepunerea primei de asigurare in termen de 3 zile de la incheierea politei de
asigurare. Mai mult, din cele mai sus retinute rezulta cu claritate ca in cursul aceleiasi zile in
care a emis polita de asigurare, paratul a remis prima de asigurare inspectorului de asigurari
C.C.I., urmand ca acesta sa efectueze depunerea in contul bancar, conform uzantelor interne.
Nu se poate, asadar, retine savarsirea cu vinovatie (nici macar culpa levis) de catre parat a
unei fapte prejudiciabile in dauna reclamantei.
Fiind cazuta in pretentii, reclamanta a fost indatorata la plata cheltuielilor de judecata de catre
parat, potrivit art. 274 Cod proc. civila.

Impotriva hotararii astfel pronuntate a declarat recurs Societatea de Asigurare-Reasigurare X.


In motivare, recurenta arata ca la data de 07.06.2009 intimatul N.E. a incheiat cu S.C. X
contractul de agent pentru intermedierea asigurarilor si ca la data de 10.08.2010 a incheiat in
aceasta calitate polita de raspundere civila pentru care a incasat de la asigurat prima de
asigurare in cuantum de 258,320 lei. Predarea primei de asigurare a fost efectuata dupa
producerea evenimentului asigurat. Agentul de asigurari nu si-a indeplinit obligatia de a
depune prima de asigurare in termenul de 3 zile de la data incasarii. Se sustine ca intimatul
parat nu a negat incheierea contractului de mandat cu recurenta. Se sustine ca intimatul a
recunoscut incasarea primei de asigurare fara a face dovada depunerii acesteia in termen, in
contul societatii de asigurare.
Prin aparator, in fata instantei de recurs, intimatul a cerut respingerea recursului declarat si
obligarea recurentei la plata cheltuielilor de judecata.
Recursul este nefondat.
In sensul mai sus-aratat, instanta de recurs retine ca recurenta nu propune probe care sa
infirme sustinerea instantei de fond, conform careia exemplarul de contract invocat de
reclamanta si depus la dosarul cauzei (filele 42-47) nu poarta semnatura paratului, nici in
partea finala si nici pe vreuna din paginile sale. De aceea, instanta de recurs constata ca
prevederile contractului nu pot fi opuse intimatului. In lipsa unor obligatii contractuale
asumate prin act scris, instanta constata ca intimatul nu poate fi obligat la plata sumei pretinse
de recurenta.
Avand calitatea de parte cazuta in pretentii, recurenta, in temeiul art. 274 C.pr.civ., urmeaza a
fi obligata la plata cheltuielilor de judecata.
PENTRU ACESTE MOTIVE
IN NUMELE LEGII
DECIDE:
Respinge recursul formulat de recurenta-reclamanta SOCIETATEA A.R. X, cu sediul in
municipiul Bucuresti, ********* impotriva sentintei civile nr. 2909 din data de 12.10.2012
pronuntata de Judecatoria Roman ca nefondat.
Obliga recurenta Societatea A.R. X sa plateasca intimatului N.E. suma de 700 lei reprezentand
cheltuieli de judecata.
Irevocabila.