Sunteți pe pagina 1din 28

004/2008 Hermes Business Campus

Bd Dimitrie Pompeiu, nr.5-7, Bucuresti, Romania


Memoriu tehnic Instalatii Sanitare Corp C
03-August-2014
Rev. 00
Pag 1 of 28

Building Services Engineering


Where engineering begins to take shape

MEMORIU TEHNIC
INSTALATII SANITARE
1. DATE GENERALE.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.

Denumire obiectiv
Date despre constructie
Amplasament
Beneficiar
Proiectant general
Proiectant de specialitate
Faza de proiectare
Obiectul proiectului

2. DATE DE CALCUL / BAZE DE PROIECTARE


2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.
2.8.
2.9.
2.10.
2.11.
2.12.
2.13.

Baze de proiectare
Cerinta de apa si restitutii la canalizare
Debite specifice si echivalenti de debit
Debite de calcul
Determinarea diametrelor
Presiunea necesara
Viteza apei in conducte
Debite specifice de calcul si echivalenti de debit de scurgere
Debite de calcul pentru conductele de canalizare
Coloane
Colectoare orizontale
Viteze de scurgere
Debite de ape pluviale

3. DESCRIEREA PROIECTULUI
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.

Alimentarea cu apa rece potabila a grupurilor sanitare


Alimentarea cu apa a WC-urilor
Alimentarea cu apa calda menajera
Distributie apa
Retele de evacuare ape uzate menajere
Retele de evacuare ape pluviale

SC Pipe Design SRL > J40/8158/2002 > Str. Iovita nr. 11 Bucuresti > tel: +40 21 4104610 > E-mail : office@pipedesign.ro

004/2008 Hermes Business Campus


Bd Dimitrie Pompeiu, nr.5-7, Bucuresti, Romania
Memoriu tehnic Instalatii Sanitare Corp C
03-August-2014
Rev. 00
Pag 2 of 28

Building Services Engineering


Where engineering begins to take shape

4. PRODUSE
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.
4.6.

Conducte de apa potabila


Conducte de canalizare
Fitinguri
Armaturi
Sifoane de pardoseala si receptoare pluviale
Izolatii termice pentru conducte

5. VERIFICARI, PROBE, RECEPTIE INSTALATII SANITARE INTERIOARE


5.1.
Conducte de alimentare cu apa potabila
5.2.
Instalatii de canalizare
5.3.
Obiecte sanitare
5.4.
Verificare in vederea efectuarii receptiei lucrarilor de instalatii
sanitare
6. NORME SI STANDARDE DE REFERINTA
7. NORME SI MASURI DE PROTECTIA MUNCII
7.1.

Masuri de protectia muncii

8. NORME SI MASURI DE PREVENIRE SI STINGEREA INCENDIILOR


8.1.

Masuri P.S.I

9. NORME DE TEHNICA SI SECURITATEA MUNCII


10. LEGEA CALITATII IN CONSTRUCTII

SC Pipe Design SRL > J40/8158/2002 > Str. Iovita nr. 11 Bucuresti > tel: +40 21 4104610 > E-mail : office@pipedesign.ro

004/2008 Hermes Business Campus


Bd Dimitrie Pompeiu, nr.5-7, Bucuresti, Romania
Memoriu tehnic Instalatii Sanitare Corp C
03-August-2014
Rev. 00
Pag 3 of 28

1.

DATE GENERALE

1.1

Denumire obiectiv

Building Services Engineering


Where engineering begins to take shape

HERMES BUSINESS CAMPUS


Ansamblu cladiri de birouri 4S+P+8E+1E tehnic
1.2. Date despre constructie

Imobilul este o constructie noua, denumita corp C

Regim de inaltime 4S+P+8E+1E tehnic

Destinatie:
SUBSOL 4

SUBSOL 2

- parcaje, ALA, spatii


tehnice, rezerva apa, bazin retentie
- parcaje, anexe, spatii
tehnice, rezerva
apa, bazin retentie
- parcaje, anexe, spatii tehnice

SUBSOL 1

- intrare, parcaje, anexe, spatii tehnice

PARTER

- holuri acces, spatii pentru inchiriat;

ETAJ 1-8

- holuri acces, spatii birouri ;

ETAJ TEHNIC

- centrala termica, centrala frig, centrala


chillere ;

SUBSOL 3

Suprafata desfasurata supraterana totala :


Suprafata desfasurata subterana totala :

Regim de inaltime normala conform P118/99

Categoria de importanta

Clasa de importanta :

Zona de calcul seismic

Grad de rezistenta la foc

26592 m2
12222 m2

C - Normala
II

C
:

II

SC Pipe Design SRL > J40/8158/2002 > Str. Iovita nr. 11 Bucuresti > tel: +40 21 4104610 > E-mail : office@pipedesign.ro

004/2008 Hermes Business Campus


Bd Dimitrie Pompeiu, nr.5-7, Bucuresti, Romania
Memoriu tehnic Instalatii Sanitare Corp C
03-August-2014
Rev. 00
Pag 4 of 28

1.3.

Building Services Engineering


Where engineering begins to take shape

Amplasament

B-dul Dimitrie Pompei, nr. 5-7, sector 2, Bucuresti


1.4. Beneficiar (investitor)
S.C. NGY PROPERTIERS INVESTMENT S.R.L.
1.5. Proiectantul general al lucrarilor
S.C. West Group Architecture SRL
1.6. Proiectantul de specialitate al lucrarilor
S.C. Pipe Design SRL
1.7

Faza de proiectare

Documentatie pentru faza licitatie


1.8

Obiectul proiectului

Proiectul trateaza urmatoarele instalatii sanitare :

instalatii de alimentare cu apa

instalatii de preparare si distributie a apei calde

instalatii de canalizare menajera

instalatii de canalizare pluviala

instalatii de canalizare pentru subsoluri

SC Pipe Design SRL > J40/8158/2002 > Str. Iovita nr. 11 Bucuresti > tel: +40 21 4104610 > E-mail : office@pipedesign.ro

004/2008 Hermes Business Campus


Bd Dimitrie Pompeiu, nr.5-7, Bucuresti, Romania
Memoriu tehnic Instalatii Sanitare Corp C
03-August-2014
Rev. 00
Pag 5 of 28

2.

DATE DE CALCUL / BAZE DE PROIECTARE

2.1

Baze de proiectare

Building Services Engineering


Where engineering begins to take shape

La baza elaborarii proiectului au stat :

2.2

proiectul de arhitectura

proiectul de structura

tema de proiectare

normativele si standardele de specialitate in vigoare

Cerinta de apa si restitutii la canalizare pentru corp B

Debite caracteristice :
a) Debitul zilnic mediu, Qzi med :
Q zimed =

1 n m

N (i ) q s (i )

1000 k =1 i =1
k

[m3/zi]

b) Debitul zilnic maxim, Qzi max :

Q zi max =

1 n m

N (i ) q s (i ) K zi (i )

1000 k =1 i =1
k

[m3/zi]

c) Debitul orar maxim, Qo max :

Qo max =

1
1 n m

N (i ) q s (i ) K o (i ) K zi (i )
1000 24 k =1 i =1
k

[m3/zi]

In care :
-

N(i) = numarul total de utilizatori


qs(i) = debitul specific
Kzi(i) = coeficient abatere maxima zilnica a consumului
Ko(i) = coeficient abatere maxima orara a consumului

SC Pipe Design SRL > J40/8158/2002 > Str. Iovita nr. 11 Bucuresti > tel: +40 21 4104610 > E-mail : office@pipedesign.ro

004/2008 Hermes Business Campus


Bd Dimitrie Pompeiu, nr.5-7, Bucuresti, Romania
Memoriu tehnic Instalatii Sanitare Corp C
03-August-2014
Rev. 00
Pag 6 of 28

Building Services Engineering


Where engineering begins to take shape

Necesaruri specifice de apa rece si calda:


- consum pentru un functionar :
- apa adaos circuit racire :
- cantina

20 (l/zi)
25 (mc/zi)
22 l/pers

a) Debitul zilnic mediu, Qzi med :


consum menajer :

Q menajer =

1
[20 3500] = 70
1000

consum cantina :

[m3/zi]

Q cantina = 9
-

[m3/zi]

adaos apa pentru instalatia de racire

Qadaosracire = 25

[m3/zi]

Q zimed = 70 + 9 + 25 = 104

[m3/zi]

b) Debitul zilnic maxim, Qzi max :


Qmenajer = 70 1.25 = 87.5

[m3/zi]

Qcantina = 9 1.25 = 11.5

[m3/zi]

Qadaosiracire = 25 1.25 = 31.5

[m3/zi]

Q zi max = 87.5 + 11.5 + 31.5 = 130.5

[m3/zi]

c) Debitul orar maxim, Qorar max :


Qmenajer =

consum menajer :
87.5 2.8
= 14.5
17

[m3/h]

SC Pipe Design SRL > J40/8158/2002 > Str. Iovita nr. 11 Bucuresti > tel: +40 21 4104610 > E-mail : office@pipedesign.ro

004/2008 Hermes Business Campus


Bd Dimitrie Pompeiu, nr.5-7, Bucuresti, Romania
Memoriu tehnic Instalatii Sanitare Corp C
03-August-2014
Rev. 00
Pag 7 of 28

consum cantina

Qcantina =
-

Building Services Engineering


Where engineering begins to take shape

9 2 .8
= 4 .5
6

[m3/h]

adaos apa pentru instalatia de racire

Qadaosiracire = 3

[m3/h]

Qorar = 22

[m3/h]

Debite de ape uzate menajere


[m3/zi]

Qu = 0.8 Qs

Qs = debite de alimentare cu apa caracteristice cerintei de apa potabila pentru


consum menajer;

a) Debitul zilnic mediu, Qzi med :


[m3/zi]

Quzimed = 0.8 104 = 83.5

b) Debitul zilnic maxim, Qzi max :


[m3/zi]

Quzi max = 0.8 130.5 = 104.5

c) Debitul orar maxim, Qo max :


[m3/h]

Quorar max = 0.8 22 = 18

2.3

Debite specifice de calcul si echivalenti de debit

lavoar

e = 0,35

(qs = 0,07 l/s)

spalator

e=1

(qs = 0,2 l/s)

SC Pipe Design SRL > J40/8158/2002 > Str. Iovita nr. 11 Bucuresti > tel: +40 21 4104610 > E-mail : office@pipedesign.ro

004/2008 Hermes Business Campus


Bd Dimitrie Pompeiu, nr.5-7, Bucuresti, Romania
Memoriu tehnic Instalatii Sanitare Corp C
03-August-2014
Rev. 00
Pag 8 of 28

2.4

Building Services Engineering


Where engineering begins to take shape

WC

e = 0,5

(qs = 0,1 l/s)

robinet dublu serviciu

e=1

(qs = 0,2 l/s)

pisoar

e = 0,17

(qs = 0,035 l/s)

dus

e=1

(qs = 0,2 l/s)

Debite de calcul
qAR = a x b x c x E
In care: a = 0,17 b = 1 c = 1,6
Corp C :
Echivalentii de debit pentru lavoare, spalatoare, dusuri si robinete cu

dublu serviciu :
EAR1C = 155x0,35 + 36x1 + 4x1 + 36x1 = 131
qAR1C = 0,17 x 1,6 x 11,5 = 3,2 l/s

Echivalentii de debit pentru WC si Pisoare :


EAR2C = 155x0,5 + 72x0,17 = 90
qAR2C = 0,17 x 1,6 x 9,5 = 2,6 l/s

Consumul de apa tehnologic :


Consum pentru instalatia de umidificare cu abur a centralelor de tratare
a aerului proaspat si pentru turnurile de racire : 0,9 l/s

Volumul de apa tampon minim aferent instalatiei de ridicare a presiunii 1


(consumatori de apa de la reteaua oraseneasca), corpul B :
V1B = 150 x (10 + 6,7) = 2505 l
Se va utiliza rezerva de apa tampon existenta a corpului B de 10m3.

SC Pipe Design SRL > J40/8158/2002 > Str. Iovita nr. 11 Bucuresti > tel: +40 21 4104610 > E-mail : office@pipedesign.ro

004/2008 Hermes Business Campus


Bd Dimitrie Pompeiu, nr.5-7, Bucuresti, Romania
Memoriu tehnic Instalatii Sanitare Corp C
03-August-2014
Rev. 00
Pag 9 of 28

Building Services Engineering


Where engineering begins to take shape

Volumul de apa tampon minim aferent instalatiei de ridicare a presiunii 2


(instalatia pentru WC si pisoare cu consum de apa de ploaie recuperata),
corpul B :
V2B = 150 x (10 + 2,6) = 1890 l
Se va utiliza rezerva de apa tampon existenta a corpului B de 455m3.

2.5

Determinarea diametrelor
S-a facut conform nomogramelor de calcul si avand in vedere debitele de

calcul si vitezele economice din STAS 1478/90.

2.6

Presiunea necesara
Presiunile de utilizare necesare in instalatiile de apa rece si calda sunt

cuprinse intre 1,5 5 bar.


Pentru a limita presiunea de utilizare la 3,5 bar racordurile de apa vor fi
prevazute cu reductoare de presiune.

2.7

Viteza apei in conducte


Vitezele economice vor fi cele precizate in STAS 1478/90 tabel 13 pentru

fiecare diametru de conducta in parte, dar nu va depasi 2 m/s.


Viteza in racorduri la obiecte sanitare nu va depasi 1 m/s.
Distanta maxima dintre suportii de sustinere ai tevilor este :
1,25 m pentru conducte cu diametrul 22 mm
1,80 m pentru conducte cu diametrul cuprins 25 42 mm
2,50 m pentru conducte cu diametrul 54 mm

2.8

Debite specifice de calcul si echivalenti de debit de scurgere

lavoar

es = 0,5

(qs = 0,17 l/s)

spalator

es = 1,5

(qs = 0,5 l/s)

WC

es = 6

(qs = 2 l/s)

SC Pipe Design SRL > J40/8158/2002 > Str. Iovita nr. 11 Bucuresti > tel: +40 21 4104610 > E-mail : office@pipedesign.ro

004/2008 Hermes Business Campus


Bd Dimitrie Pompeiu, nr.5-7, Bucuresti, Romania
Memoriu tehnic Instalatii Sanitare Corp C
03-August-2014
Rev. 00
Pag 10 of 28

2.9

Building Services Engineering


Where engineering begins to take shape

pisoar

es = 3,5

(qs = 1,15 l/s)

sifon dus

es = 1

(qs = 0,33 l/s)

Debite de calcul pentru conductele de canalizare


q1s = a x 0,70 x Es [l/s]
a = 0,35
q1s Debitul de calcul pentru ape uzate menajere fecaloide evacuate
gravitational, conform STAS 1795-87:
Qs = q1s + qs.max
in care qs.max = 2 l/s debitul de scurgere specific cel mai mare din
sistem

Corp C :
EAR1C = 155x0,5 + 36x1,5 +155x6+72x3,5+ 4x1 = 1318

Debitele de calcul sunt :


QsB = 0,35 x 0,7 x 36,3 + 2 = 10,9 l/s

2.10

Coloane

Dimensionarea coloanelor s-a facut conform STAS 1795-87, tabel 13.

2.11 Colectoare orizontale

gradul de umplere: u = 0,65

pantele sunt conform tabel 8, functie de diametrul conductei


si natura apei uzate, 1 3,5%.

diametrele sunt alese conform tabel 11, functie de debite,


pantele conductelor si viteze (diametre intre 50 si 300 mm ).

SC Pipe Design SRL > J40/8158/2002 > Str. Iovita nr. 11 Bucuresti > tel: +40 21 4104610 > E-mail : office@pipedesign.ro

004/2008 Hermes Business Campus


Bd Dimitrie Pompeiu, nr.5-7, Bucuresti, Romania
Memoriu tehnic Instalatii Sanitare Corp C
03-August-2014
Rev. 00
Pag 11 of 28

Building Services Engineering


Where engineering begins to take shape

2.12 Viteze de scurgere

Viteze minime admise in conducte orizontale este de 0,7


m/s.

Vitezele maxime sunt de 4 m/s.

Viteza de circulatie a apei in conducte trebuie sa permita


autocuratirea canalizarii.

Pe coloane se vor prevedea piese de curatire astfel:


- la baza coloanei
- din doua in doua nivele

Inaltimea de montaj a pieselor de curatire pe coloane va fi de 0,4-0,8m


de la pardoseala

2.13 Debite de ape pluviale

Qc = 0.0001 i Sc

[l/s]

i intensitatea ploii de calcul in litri pe secunda hectar


coeficientul de scurgere a apei meteorice de pe suprafata respectiva
Sc

- suprafata de calcul ,avand coeficientul de scurgere

in metri

patrati
Qc = 0.0001 360 0.75 3145 = 85

[l/s]

Apa de ploaie va fi colectata in bazinul de retentie existent al corpului B.

SC Pipe Design SRL > J40/8158/2002 > Str. Iovita nr. 11 Bucuresti > tel: +40 21 4104610 > E-mail : office@pipedesign.ro

004/2008 Hermes Business Campus


Bd Dimitrie Pompeiu, nr.5-7, Bucuresti, Romania
Memoriu tehnic Instalatii Sanitare Corp C
03-August-2014
Rev. 00
Pag 12 of 28

Building Services Engineering


Where engineering begins to take shape

3.

DESCRIEREA PROIECTULUI

3.1

Alimentarea cu apa rece potabila a grupurilor sanitare

Alimentarea cu apa se va face de la reteaua publica printr-un


bransament contorizat prin apometru montat intr-un spatiu special amenajat in
subsolul 1, masurarea consumului de apa, pentru corpul C, facandu-se cu
apometre montate in spatiile tehnice de ridicare a presiunii aferente.
Pentru

functionarea

in

conditii

optime

de

debit

si

presiune

consumatorilor din cladire s-a prevazut o statie de ridicare a presiunii (statie


de hidrofor) ce deserveste individual corpul C, amplasata la subsolul 4 si o
statie de ridicare a presiunii ce deserveste exclusiv WC-urile si pisoarele
separat pentru corpul C, statie ce functioneaza cu apa de ploaie colectata in
bazinul de retentie trecuta prin statia de filtrare.
Statiile de hidrofor ce se vor amenaja se vor compune din:
- Rezerva de apa tip tampon deschis (conform paragrafului 2.4) ce este
amenajata ca un volum independent in cadrul rezervorului de apa din beton
impermeabilizat realizat la subsolul 4 ce contine si rezerva intangibila de apa
pentru

necesitati

de

combatere

activa

incendiului,

alimentat

de

la

bransamentul incintei si prevazut cu sisteme de filtrare a apei. Alimentarea


rezervorului este realizata in sistem deversor, astfel incat racordul de
alimentare cu apa de la reteaua publica va alimenta volumul intangibil de apa
pentru incendiu care printr-un sistem de tevi deversoare va alimenta pe
principiul vaselor comunicante volumul tampon de apa pentru necesitati
menajere si tehnologice; in felul acesta se realizeaza o reimprospatare
permanenta a volumului de apa intangibil impiedicand astfel formarea algelor
in aceasta zona. Pentru a se folosi presiunea retelei publice, cand statia de
hidrofor este scoasa din functiune, s-a prevazut un circuit de by-pass.
- Grup de pompare compus din doua electropompe cu tablou de
alimentare si automatizare; armaturi de inchidere si retinere, armaturi de
masurare si comanda (manometru, presostat)

SC Pipe Design SRL > J40/8158/2002 > Str. Iovita nr. 11 Bucuresti > tel: +40 21 4104610 > E-mail : office@pipedesign.ro

004/2008 Hermes Business Campus


Bd Dimitrie Pompeiu, nr.5-7, Bucuresti, Romania
Memoriu tehnic Instalatii Sanitare Corp C
03-August-2014
Rev. 00
Pag 13 of 28

Building Services Engineering


Where engineering begins to take shape

- Dispozitiv pentru scoaterea electropompei de sub tensiune la lipsa apei


din rezervorul tampon
- Recipient de hidrofor hidropneumatic dupa cum urmeaza :

V RH = 1,1

Dp
4n

(H O + 1,013) (H P + 1,013)
; conform STAS 1478
(H O H P ) (H i + 1,013)

unde :
DP : debitul pompei [m3/h] ;
HO : presiunea din recipientul de hidrofor in momentul opririi pompei
[kPa] ;
HP : presiunea din recipientul de hidrofor in momentul pornirii pompei
[kPa] ;
Hi : presiunea initiala in recipientul de hidrofor [kPa] ;
n : numarul de porniri/opriri ale pompei ;

Corp C :
-

Recipiente instalatie 1 :

Vh1B = 2,48 m3 ; Se aleg doua recipiente de hidrofor de 1250 L;


-

Recipiente instalatie 2 :

Vh2B = 1,24 m3 ; Se alege un recipient de hidrofor de 1250 L;

3.2

Alimentarea cu apa menajera a WC-urilor:


Alimentarea cu apa a WC-urilor din cadrul grupurilor sanitare se va face

cu o instalatie separata ce utilizeaza apa de ploaie colectata intr-un bazin de


retentie. Inainte ca apa de ploaie sa fie distribuita in instalatie, aceasta este
trecuta printr-un sistem de filtrare compus din doua trepte : filtrare grosiera cu
filtre tip Y si filtre autocuratitoare.
Pentru a putea utiliza apa de ploaie si a putea realiza o contorizare
separata pentru apa menajera de la reteaua oraseneasca si apa de ploaie s-a
realizat o distributie distincta ce vehiculeaza debitul de apa de ploaie la
consumatori (WC-uri si pisoare).
SC Pipe Design SRL > J40/8158/2002 > Str. Iovita nr. 11 Bucuresti > tel: +40 21 4104610 > E-mail : office@pipedesign.ro

004/2008 Hermes Business Campus


Bd Dimitrie Pompeiu, nr.5-7, Bucuresti, Romania
Memoriu tehnic Instalatii Sanitare Corp C
03-August-2014
Rev. 00
Pag 14 of 28

3.3

Building Services Engineering


Where engineering begins to take shape

Alimentarea cu apa calda menajera:

Alimentarea cu apa calda menajera a obiectelor sanitare se va face local


pentru fiecare grup sanitar in parte prin intermediul unui boiler electric cu
capacitatea 30 l si puterea 1.5 kW.

3.4

Distributie apa:

Instalatia de distributie apa rece se compune din:


distributia pe orizontala montata la plafonul subsolului 4
coloane verticale montate in ghena
distributie orizontala la plafonul fiecarui nivel
legaturi la obiectele sanitare.

Determinarea diametrelor retelei de distributie s-a realizat conform STAS


1478/90 in functie de debit, regimul de furnizare al apei, coeficientul de
simultaneitate si vitezele economice.
Fiecare ramificatie de apa rece va fi prevazuta cu vana de izolare

si

robinet de golire cu portfurtun la baza.

3.6 Retele de evacuare ape uzate menajere


Din cladire se vor evacua gravitational ape uzate menajere provenite de
la grupurile sanitare
Calculul de dimensionare a retelelor de evacuare a apei uzate menajere
s-a facut in conformitate cu STAS 1795/87
Ventilarea conductelor de canalizare se realizeaza prin ventilare primara,
prelungirea pana peste terasa cladirii.
Fiecare ventilatie este prevazuta la capat cu o caciula din tabla zincata
sau material plastic.

SC Pipe Design SRL > J40/8158/2002 > Str. Iovita nr. 11 Bucuresti > tel: +40 21 4104610 > E-mail : office@pipedesign.ro

004/2008 Hermes Business Campus


Bd Dimitrie Pompeiu, nr.5-7, Bucuresti, Romania
Memoriu tehnic Instalatii Sanitare Corp C
03-August-2014
Rev. 00
Pag 15 of 28

Building Services Engineering


Where engineering begins to take shape

Pentru executia tubulaturilor de scurgere a apelor uzate se propun


conducte si piese speciale din polipropilena

cu mufe si garnituri din cauciuc

la :
Legaturi de la obiecte sanitare montate aparent, in interiorul

peretilor de gipscarton sau in plafoane false.


Ramificatiile aparente orizontale n zone usor accesibile pna la

coloane
Traseele de canalizare cu tuburi de scurgere se vor realiza conform
proiectului, cu respectarea STAS 1795/87 si I9/13, privind pante, schimbari de
directie, pozitionarea tuburilor de curatire, sisteme de sustinere si fixare. Se
vor semnala schimbarile de solutii impuse de situatiile neprevazute, se va
solicita aprobarea si se va consemna in scris.
Referitor la modul de executie al instalatiilor de canalizare cu tuburi din
PP se vor respecta cu strictete toate conditiile de executie indicate de furnizor
respectiv: mod de asamblare puncte fixe si alunecatoare etc.
Se monteaza sifoane de pardoseala n pozitiile prevazute prin proiect:
La montarea sifoanelor de pardoseala se va respecta detaliul si instructiunile
furnizorului.
3.7

Retele de evacuare ape pluviale

Apele pluviale provenite de pe terasa imobilului vor fi evacuate printr-un


sistem de canalizare in sistem sifonic pana la intrarea in bazinul de retentie al
ansamblului.
Instalatia interioara este prevazuta in sistem separativ pana la caminul
de racord.
Colectoarele din interior si traseele montate in pamant vor fi din PVC KG.
Instalatia se compune din:
sifoane de terasa
coloane
colectoare orizontale.
SC Pipe Design SRL > J40/8158/2002 > Str. Iovita nr. 11 Bucuresti > tel: +40 21 4104610 > E-mail : office@pipedesign.ro

004/2008 Hermes Business Campus


Bd Dimitrie Pompeiu, nr.5-7, Bucuresti, Romania
Memoriu tehnic Instalatii Sanitare Corp C
03-August-2014
Rev. 00
Pag 16 of 28

Building Services Engineering


Where engineering begins to take shape

Calculele de dimensionare sunt conform STAS 1795/87.


Debitul este determinat in functie de intensitatea ploii si coeficientul de
scurgere al apei de pe suprafata respectiva.
Intensitatea ploii de calcul se determina in functie de frecventa normata a
ploii, de durata ei si este egala cu 350 l/s ha.
Frecventa normata se ia conform STAS 1846-2-2007 functie de clasa de
importanta a cladirii si are valoarea de 1/1.
Durata de calcul a ploii s-a apreciat la 5 minute.
Apa colectata de reteaua de canalizare este deversata intr-un bazin de
retentie situat in subsolul 3 si subsolul 4 ; intrucat reteaua oraseneasca de
colectare a apei nu poate prelua un debit instantaneu de ploaie mare, diferenta
intre debitul de apa ce poate fi preluat (conform datelor furnizate de APA
NOVA) si debitul de ploaie este colectata in bazinul de retentie.

4.

PRODUSE:

4.1

Conducte de apa potabila:

tevi de otel zincate pentru conductele principale de apa potabila

imbinate

prin

infiletare,

sudate

longitudinal

STAS

7656/90,

mbinate cu fitinguri din fonta maleabila STAS 471/81 zincate


montate in statia de hidrofor, distributie subsol 1 si distributie
verticala.

tevi din polietilena reticulata de presiune tip A, 1060grdC, Pn10


cu fitinguri din plastic PPSU montate in tub gofrat pentru
alimentarea fiecarui grup sanitar

tevi din polietilena reticulata de presiune tip A, 1060grdC, Pn10

cu fitinguri din plastic PPSU pentru racordul obiectelor sanitare

4.2

Conducte de canalizare:

Tuburi din

polipropilena

ignifugata

imbinate

prin mufare

cu

garnituri de cauciuc si ancorate conform instructiuni furnizor pentru


SC Pipe Design SRL > J40/8158/2002 > Str. Iovita nr. 11 Bucuresti > tel: +40 21 4104610 > E-mail : office@pipedesign.ro

004/2008 Hermes Business Campus


Bd Dimitrie Pompeiu, nr.5-7, Bucuresti, Romania
Memoriu tehnic Instalatii Sanitare Corp C
03-August-2014
Rev. 00
Pag 17 of 28

Building Services Engineering


Where engineering begins to take shape

legaturile de canalizare dintre obiectele sanitare si coloanele


principale de canalizare
si pentru coloana de ventilatie principala si auxiliara a coloanei
principale de canalizare
Tuburi din PVC-KG pentru retelele de canalizare exterioara si pana

la caminul de racord, pentru colectoarele orizontale din subsoluri si


pentru distributiile din subsoluri.

4.3

Fitinguri:

Fitinguri din fonta zincate pentru conductele de presiune din tevi

zincate.
Fitinguri specifice din plastic PPSU pentru tevi din polietilena

reticulata.
Flanse pentru asamblarea vanelor cu flanse Pn 10bar si Pn 16bar

pentru instalatia de presiune.

4.4

Armaturi:
Armaturi pentru instalatia de apa sub presiune:

robineti de nchidere cu sfera si mufe filetate sau flanse Pn 10bar si

Pn 6bar n functie de pozitia de montaj ;


robineti de golire cu sfera si mufe filetate Pn 10 bar ;
robineti de reglaj coltar cromati, cu sfera pentru obiectele sanitare

Pn 6 bar ;
baterii amestecatoare cromate , monocomanda pentru lavoare ;

4.5

contor de apa rece cu citire n litri si mc cu mufe filetate Pn 6 bar.

Sifoane de pardoseala si receptoare pluviale:

Se prevad sifoane de pardoseala din fonta emailata la spatiile


tehnice din subsoluri

SC Pipe Design SRL > J40/8158/2002 > Str. Iovita nr. 11 Bucuresti > tel: +40 21 4104610 > E-mail : office@pipedesign.ro

004/2008 Hermes Business Campus


Bd Dimitrie Pompeiu, nr.5-7, Bucuresti, Romania
Memoriu tehnic Instalatii Sanitare Corp C
03-August-2014
Rev. 00
Pag 18 of 28

Building Services Engineering


Where engineering begins to take shape

Se prevad receptoare pluviale pentru colectarea apei de ploaie de

pe terasa imobilului.

4.6

Izolatii termice pentru conducte:

izolatie anticondens la conductele de apa rece montate in ghene

inchise si plafoane false se vor executa cu cauciuc elastomeric tip


KAINMANFLEX de 6 mm grosime
izolatii termice la conductele de apa calda, montate in ghene

inchise si plafoane false vor fi executate cu cauciuc elastomeric tip


KAINMANFLEX de 13 mm grosime
conductele interioare de canalizare pluviale si menajera se izoleaza

termic pe tot traseul cu vata minerala de 20mm grosime


5. VERIFICARI,
INTERIOARE
5.1

PROBE,

RECEPTIE

INSTALATII

SANITARE

Conducte de alimentare cu apa potabila

Proba de etanseitate se va face nainte de racordarea punctelor de


consum ale caror pozitii vor fi busonate si va fi egala cu 1,5 presiunea maxima
din instalatie timp de 20 min, timp n care nu se admit pierderi de apa.
Presiunea se va citi pe manometrul asezat la punctul cel mai de jos al
instalatiilor.
Proba de rezistenta se repeta cu apa rece pentru conductele de apa rece
si cu apa calda pentru conductele de apa calda.
Incercarea de functionare a instalatiilor se va efectua avnd aparatele de
prepararea apei calde, a pompelor de presurizare precum si a aparatelor
consumatoare, n functiune.
Incercari de functionare la conductele de apa:
apa de consum sa fie limpede
armaturile sa fie usor accesibile (manevrare, interventii) etanse si

cu nchidere perfecte
n functionare sa nu apara zgomote
SC Pipe Design SRL > J40/8158/2002 > Str. Iovita nr. 11 Bucuresti > tel: +40 21 4104610 > E-mail : office@pipedesign.ro

004/2008 Hermes Business Campus


Bd Dimitrie Pompeiu, nr.5-7, Bucuresti, Romania
Memoriu tehnic Instalatii Sanitare Corp C
03-August-2014
Rev. 00
Pag 19 of 28

Building Services Engineering


Where engineering begins to take shape

montajul estetic al conductelor si armaturilor fata de suprafata

finita a peretilor
posibilitatea de golire a instalatiei si de evacuare a aerului.

Spalarea si dezinfectarea
Inainte de punerea definitiva in functiune a retelei de apa se va efectua
operatia de spalare si dezinfectare cu solutie de clor de concentratie 2030
mg/l timp de 24 ore.
Se impune necesitatea respectarii timpului de contact minim pentru
operatia de dezinfectie.
Dupa terminarea operatiei de dezinfectare se procedeaza la o spalare a
retelei

cu apa curata; se recomanda ca operatia de spalare sa se faca pe

tronsoane cu curent de apa sau aer comprimat, in conducta realizandu-se


viteze minime de 1,5 m/s.
Se recolteaza probe de apa care se analizeaza in laboratoarele de
specialitate, darea in functiune fiind obligatorie numai dupa incadrarea in
standardul de calitate STAS 1343/1-2006.
Obtinerea Buletinului de analiza al calitatii apei, dupa

dezinfectia

conductei, este un document esential , alaturi de proba de presiune.

5.2

Instalatii de canalizare

Instalatiile interioare de canalizare vor fi supuse urmatoarelor ncercari:


ncercare de etanseitate
ncercare de functionare

Incercarea de etanseitate se va face controlnd traseele conductelor si


punctele de mbinare.
In timpul ncercarii de etanseitate instalatiile se umplu cu apa, dupa cum
urmeaza:
instalatia de canalizare a apelor meteorice pe toata naltimea

cladirii

SC Pipe Design SRL > J40/8158/2002 > Str. Iovita nr. 11 Bucuresti > tel: +40 21 4104610 > E-mail : office@pipedesign.ro

004/2008 Hermes Business Campus


Bd Dimitrie Pompeiu, nr.5-7, Bucuresti, Romania
Memoriu tehnic Instalatii Sanitare Corp C
03-August-2014
Rev. 00
Pag 20 of 28

Building Services Engineering


Where engineering begins to take shape

instalatia de canalizare menajera pe naltimea dintre nivelele la

care se face racordarea obiectelor sanitare si a sifoanelor de


pardoseala.
Incercarea de functionare se va face prin punerea n functiune a
obiectelor sanitare capabile sa realizeze debitul de calcul al instalatiei.
Numarul si tipul obiectelor care vor functiona simultan se precizeaza de
catre proiectant.
Cu prilejul ncercarii de functionare se vor controla si pantele, piesele de
curatire, sustinerile, etc.
Toate ncercarile se oganizeaza si se efectueaza de catre constructor n
prezent reprezentantului beneficiarului. Rezultatele vor fi consemnate ntr-un
proces verbal.
5.3

Obiecte sanitare

obiectul trebuie fixat estetic si solid


armaturile de serviciu sa fie etanse, sa asigure un jet continuu si o

nchidere usoara
sifoanele sa asigure scurgerea rapida a apei din obiect
prealinul obiectelor sa asigure scurgerea surplusului de apa
robinetul cu flotor de la rezervorul vasului de closet sa se nchida

complet fara scurgere continua de apa


spalarea vasului de closet sa se faca uniform pe toata suprafata

vasului.
Verificarea se va face prin dechiderea numarului de robinete de consum,
corespunzator simultaneitatii de calcul.
Precizarea

numarului

de

robinete

deschise

simultan

revine

proiectantului.

SC Pipe Design SRL > J40/8158/2002 > Str. Iovita nr. 11 Bucuresti > tel: +40 21 4104610 > E-mail : office@pipedesign.ro

004/2008 Hermes Business Campus


Bd Dimitrie Pompeiu, nr.5-7, Bucuresti, Romania
Memoriu tehnic Instalatii Sanitare Corp C
03-August-2014
Rev. 00
Pag 21 of 28

5.4
sanitare

Building Services Engineering


Where engineering begins to take shape

Verificare n vederea efectuarii receptiei lucrarilor de instalatii

Receptia lucrarilor de instalatii sanitare se efectueaza n conformitate cu


prescriptiile privind verificarea calitatii si receptiei lucrarilor.
In vederea receptiei se va urmari daca executarea lucrarilor s-a facut n
conformitate cu documentatia tehnico-economica si cu prescriptiile tehnice n
vigoare cu privire la executarea lucrarilor si anume:
echiparea cu obiecte sanitare aparate si agregate corespunzatoare
respectara traseelor conductelor
functionarea normala

- a obiectelor sanitare instalate


- a armaturilor
- a aparatelor
- a agregatelor din statiile de pompare
rigiditatea fixarii n elementele de constructie a conductelor si a

aparatelor
asigurarea dilatarii libere a conductelor
modul de dispunere a armaturilor si a aparatelor de control si

accesibilitatea acestora
echiparea hidrantilor
aplicarea masurilor pentru diminuarea zgomotului
calitatea izolatiilor si a vopsitoriilor
aspectul estetic general al montarii instalatiilor.

Pentru lucrarile ascunse se vor respecta prescriptiile privind modul de


verificare a calitatii si receptionarea lucrarilor ascunse,la executarea lucrarilor
de instalatii.
Executarea lucrarilor si a calitatii acestora se vor confirma n scris.

SC Pipe Design SRL > J40/8158/2002 > Str. Iovita nr. 11 Bucuresti > tel: +40 21 4104610 > E-mail : office@pipedesign.ro

004/2008 Hermes Business Campus


Bd Dimitrie Pompeiu, nr.5-7, Bucuresti, Romania
Memoriu tehnic Instalatii Sanitare Corp C
03-August-2014
Rev. 00
Pag 22 of 28

6.

Building Services Engineering


Where engineering begins to take shape

NORME SI STANDARDE DE REFERINTA

Instalatiile vor trebui sa corespunda prevederilor normelor romanesti:

C-142-85

Ordin MLPAT
9/N/15-III-93

Instructiuni
tehnice
pentru
executarea
si
receptionarea termoizolantilor la elementele de
instalatii
Normativ
pentru
proiectarea
si
executarea
Instalatiilor sanitare.
Normativ pentru conditiilor de descarcare a apelor
uzate in retelele de canalizare a centrelor populate.
Indrumator privind solutii si masuri in exploatarea
instalatiilor sanitare in vederea reducerii pierderilor si
risipei de apa
Normativ pentru verificarea calitatii si receptia
lucrarilor de instalatii aferente constructiilor
Normativ privind efectuarea incercarilor de presiune
la conductele tehnologice din otel.
Instructiuni tehnice privind stabilirea si verificarea
clasei de calitate a imbinarilor sudate la conductele
tehnologice.
Regulament privind protectia si igiena muncii in
constructii

Ordin MLPAT
7/N/3.03.93

Norme
generale
incendiilor.

STAS 1343/12006
STAS 1478/90
STAS 1504/79

Alimentari cu apa. Determinarea cantitatilor de apa


pentru centre populate
Alimentarea cu apa. Constructii civile si industriale
Distante de amplasare a obiectelor sanitare,
armaturilor si accesoriilor
Canalizari interioare. Prescriptii fundamentale de
proiectare.
Determinarea debitelor de apa de canalizare

I-9 - 2013
NTPA-002/97
I - 44-90

C - 56 - 2002
I-12-78
I-27-82

STAS 1795/87
STAS 1846-22007
SR EN 671-2/2002
STAS 1504/85
STAS
STAS
STAS
STAS

11368/90
10702/1/83
10166/1/77
2250/73

de

prevenirea

si

stingerea

Sisteme fixe de lupta impotriva incendiilor


Instalatii sanitare-distante de amplasare a obiectelor
sanitare, armaturi si accesorii.
Instalatii sanitare-verificarea funct. vaselor de WC.
Acoperiri protectoare-cond. Tehnice generale.
Pregatire mecanica a suprafetelor.
Presiuni nominale, de incercare si de lucru maxim
admisibile.

SC Pipe Design SRL > J40/8158/2002 > Str. Iovita nr. 11 Bucuresti > tel: +40 21 4104610 > E-mail : office@pipedesign.ro

004/2008 Hermes Business Campus


Bd Dimitrie Pompeiu, nr.5-7, Bucuresti, Romania
Memoriu tehnic Instalatii Sanitare Corp C
03-August-2014
Rev. 00
Pag 23 of 28

STAS
STAS
STAS
STAS

9667/74
9154/80
5143/80
5838/80

STAS 10401/1/76
P 118/2013
I1/2000

C.300-94
NP086/2005

Building Services Engineering


Where engineering begins to take shape

Incercari lavoare.
Armaturi pentru instalatii-conditii tehnice de calitate.
Armaturi sanitare-conditii de calitate.
Vata minerala si produse din vata minerala-conditii
tehnice generale.
Robinet de reglare cu ventil-conditii speciale de
calitate.
Norme tehnice de proiectare si realizare a
constructiilor cu privire la protectia contra incendiilor
Normativ pentru executarea instalatiilor cu conducte
din P.V.C. (prin asimilare si la conducte din alte
materiale plastice)
Normativ pentru prevenirea si stingerea incendiilor pe
durata executiei lucrarilor de constructii si instalatii
Normativ
pentru
proiectarea,
executarea
si
exploatarea instalatiilor de stingere a incendiilor

Toate normativele si standardele la care cele de mai sus fac referire.

7.

NORME SI MASURI DE PROTECTIA MUNCII

Pe perioada de executie a lucrarilor se vor lua masuri de protectie a


muncii specificate in
NGPM-90/1996, Regulamentul privind protectia si igiena muncii in

constructii
Ordinul 9/N/15.03.1993 MLPAT
Normelor specifice de securitate a muncii pentru lucrarile de

instalatii tehnico - sanitare si de incalzire din 1996


Constructorul trebuie sa supravegeze lucrarile prin responsabili tehnici cu
executanti atestati MLPTL. Lucrarile vor fi semnalizate corespunzator.
Fata de reglementarile mentionate, functie de particularitati, responsabilii
cu protectia muncii si responsabilul de lucrare vor lua masuri specifice,
suplimentare.
Executia lucrarilor de instalatii se va efectua respectand normele de
tehnica securitatii muncii, de catre personal calificat si instruit atat in ceea ce
priveste normele generale ,cat si asupra conditiilor specifice de executie.Se vor
asigura conditiile normale de lucru si dotarea cu echipamente de protectie
SC Pipe Design SRL > J40/8158/2002 > Str. Iovita nr. 11 Bucuresti > tel: +40 21 4104610 > E-mail : office@pipedesign.ro

004/2008 Hermes Business Campus


Bd Dimitrie Pompeiu, nr.5-7, Bucuresti, Romania
Memoriu tehnic Instalatii Sanitare Corp C
03-August-2014
Rev. 00
Pag 24 of 28

Building Services Engineering


Where engineering begins to take shape

specifice; acolo unde este cazul, iluminarea artificiala a locului de munca se va


realiza folosind tensiune nepericuloasa. Lucrarile desfasurate la inaltime se vor
realiza utilizand schele sau esafodaje corespunzatoare, care sa asigure
siguranta executantilor.

7.1

Masuri de protectia muncii

Locul de munca va fi curatat de materialele nefolositoare, luminat

si bine ventilat.
Uneltele folositoare vor fi n perfecta stare.
Aparatele electrice vor fi legate la instalatia de punere la pamnt.
Iluminarea locului de munca cu lampi portative se va face de la o

sursa de 24V.
Lucrarile de sudura se vor executa de muncitori specializati care

vor folosi echipamente de protectie.


Spargerea gaurilor n plansee, pereti, precum si realizarea de

santuri n pereti se vor executa cu echipamente adecvate si masuri


de protectie corespunzatoare (ochelari de protectie etc.).
Uneltele pneumatice folosite la naltime mai mare de 1,5 m, vor fi

folosite numai pe schele construite n conformitate cu normele n


vigoare.
Rezemarea materialelor lungi (tevi, profile, etc.) de pereti este

interzisa.

SC Pipe Design SRL > J40/8158/2002 > Str. Iovita nr. 11 Bucuresti > tel: +40 21 4104610 > E-mail : office@pipedesign.ro

004/2008 Hermes Business Campus


Bd Dimitrie Pompeiu, nr.5-7, Bucuresti, Romania
Memoriu tehnic Instalatii Sanitare Corp C
03-August-2014
Rev. 00
Pag 25 of 28

Building Services Engineering


Where engineering begins to take shape

8.
NORME SI MASURI DE PREVENIRE SI STINGEREA
INCENDIILOR
Pentru perioada de executie a lucrarilor, masurile PSI vor fi stabilite de
executantul lucrarii conform
Normativului de prevenire a incendiilor pe perioada executarii

lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora C 300 / 94.


Norme generale de prevenire si stingere a incendiilor M.I. nr.

381/04.03/1993 si MLPTL nr.7/N/03.03.1993


O.G. nr. 60/1997 privind apararea impotriva incendiilor, aprobata

prin Legea nr.212/1997


Norme generale de prevenire si stingere a incendiilor, aprobate cu

ordinal M.I. nr.775/1998


Dispozitii generale de ordine interioara pentru prevenirea si

stingerea incendiilor D.G.P.S.I 001, aprobate cu Ordinul M.I. nr.


1080/2000
P118-2013 Norme de siguranta la foc a constructiilor
Fata de reglementarile mentionate, functie de particularitati, in

functie

de

lucrarile

care

folosesc

materiale

inflamabile

sau

combustibile, responsabilii P.S.I. si responsabilul de lucrare vor lua


masuri

specifice,

suplimentare

de

prevenire

si

stingere

incendiilor.

8.1

Masuri P.S.I.
Instructajul tuturor muncitorilor din santier.
Echiparea santierului cu mijloace de stingere a incendiului.
Asigurarea

unui

post

telefonic

pentru

anuntarea

pompierilor

militari, n caz de incendiu.

SC Pipe Design SRL > J40/8158/2002 > Str. Iovita nr. 11 Bucuresti > tel: +40 21 4104610 > E-mail : office@pipedesign.ro

004/2008 Hermes Business Campus


Bd Dimitrie Pompeiu, nr.5-7, Bucuresti, Romania
Memoriu tehnic Instalatii Sanitare Corp C
03-August-2014
Rev. 00
Pag 26 of 28

9.

Building Services Engineering


Where engineering begins to take shape

NORME DE TEHNICA SI SECURITATEA MUNCII

Se vor respecta:
Legea Protectiei Muncii si Normele Metodologice de aplicare,

elaborate de Ministerul Muncii si Protectiei Sociale.


Norme generale de protectia muncii, elaborate de Ministerul Muncii

si Protectiei Sociale si Ministerul Sanatatii.


Pe parcursul executiei, precum si pe timpul exploatarii se vor respecta
reglementarile Normativului P118-13.
Constructorul si beneficiarul au obligatia ca in functie de specificul lucrarii
sa completeze normele de protectie cu toate masurile de protectia muncii
suplimentare pe care le considera necesare.
In toate etapele cuprinse in operatiile de exploatare ale instalatiilor de
ventilare si climatizare ( inclusiv revizii, reparatii, inlocuiri, dezafectari ) vor fi
respectate cerintele esentiale referitoare la protectia, siguranta si igiena
muncii.
Verificarile,

probele

si

incercarile

echipamentelor

componente

ale

instalatiilor, vor fi efectuate respectandu-se instructiunile specifice de protectie


a muncii in vigoare pentru fiecare categorie de echipamente.
Conducatorii de sectoare care exploateaza instalatiile au obligatia sa
asigure :
-

luarea de masuri organizatorice si tehnice pentru crearea


conditiilor de securitatea muncii ;

realizarea instructajului de protectie a muncii a intregului


personal de exploatare la cel mult 30 de zile si consemnarea
acestuia in fisele individuale sau alte formulare specifice care
urmeaza
respectarii

sa
de

fie

semnate

catre

individual;controlul

intregul

aplicarii

si

personalul

normelor

si

normelor

si

masurilor

de

instructiunilor specifice ;
-

verificarea

cunostintelor

asupra

protectie a muncii.
SC Pipe Design SRL > J40/8158/2002 > Str. Iovita nr. 11 Bucuresti > tel: +40 21 4104610 > E-mail : office@pipedesign.ro

004/2008 Hermes Business Campus


Bd Dimitrie Pompeiu, nr.5-7, Bucuresti, Romania
Memoriu tehnic Instalatii Sanitare Corp C
03-August-2014
Rev. 00
Pag 27 of 28

Realizarea

instructajelor

Building Services Engineering


Where engineering begins to take shape

specifice

de

protectia

muncii,

verificarea

cunostintelor si abaterilor de la normele in vigoare, inclusiv sanctiunile


aplicate, vor fi consemnate in fisele de instructaj individuale.
Manevrele

corespunzatoare

exploatarii

vor

fi

efectuate

numai

de

personalul de exploatare.
Instalatiile vor fi echipate cu dispozitive de protectie necesare.
Zonele cu instalatii in probe sau zonele periculoase se ingradesc si se
avertizeaza, interzicandu-se accesul altor persoane decat celor autorizate.
Persoanele care schimba zona de lucru (locul de munca), vor fi instruite
corespunzator noilor conditii de lucru.
Instructajul de protectia muncii se va face si in cazul efectuarii probelor
instalatiilor in comun de catre toti factorii interesati (beneficiar, proiectant si
executant) avand un responsabil unic.
Instructajul va avea in vedere si masurile ce se impun pentru manevrele
urgente in scopul evitarii producerii unor accidente.
Masurile de protectia muncii indicate mai sus nu sunt limitative, acestea
urmand a fi completate de beneficiar cu instructiunile specifice, care vor fi
afisate la locul de munca.
Masurile vor fi mentionate in instructajul de exploatare sau prevazute
expres de beneficiarul instalatiei.

10.

LEGEA CALITATII IN CONSTRUCTII

In conformitate cu cerintele legii 10/1995 Legea privind calitatea in


constructii si a Regulamentului de verificare si expertizare tehnica a
proiectelor, lucrarile din cadrul prezentului proiect se verifica de verificatori
atestati MLPAT pentru instalatii Is.
Instalatiile proiectate corespund, de asemenea, celor sase exigente
esentiale de performanta conf. Legea 10/1995, astfel :

SC Pipe Design SRL > J40/8158/2002 > Str. Iovita nr. 11 Bucuresti > tel: +40 21 4104610 > E-mail : office@pipedesign.ro

004/2008 Hermes Business Campus


Bd Dimitrie Pompeiu, nr.5-7, Bucuresti, Romania
Memoriu tehnic Instalatii Sanitare Corp C
03-August-2014
Rev. 00
Pag 28 of 28

Building Services Engineering


Where engineering begins to take shape

proiectarea instalatiilor de termoventilatii se va face astfel incat sa

fie satisfacuta cerinta de rezistenta si stabilitate , exigenta A.


Prin aceasta se intelege ca actiunile susceptibile de a se exercita
asupra constructiei in timpul executiei si exploatarii instalatiilor nu
vor avea ca efect producerea de avarii disproportionate fata de
cauza producerii lor ;
siguranta in exploatare, exigenta B
sigurata la foc, exigenta C;
Igiena, sanatatea oamenilor, refacerea si protectia mediului,

exigenta D
Izolatia termica si economia energiei, exigenta E
Protectaia impotriva zgomotului, exigenta F

Beneficiarul are obligatia sa verifice acest proiect in conformitate cu


prevederile legale. Verificarea se va face numai de catre Verificatori de proiecte
atestati MLPAT.
Orice modificare la prezenta documentatie solicitata de beneficiar sau de
constructor se va face numai cu acordul proiectantului.
Orice modificare a proiectului fara acordul biroului de proiectare
Pipe

Design

si

verificatorului

atestat

elibereaza

de

orice

responsabilitate membrii ce au intocmit documentatia de proiectare.


Intocmit :
Pipe Design SRL
Ing. Laurentiu ONEL

SC Pipe Design SRL > J40/8158/2002 > Str. Iovita nr. 11 Bucuresti > tel: +40 21 4104610 > E-mail : office@pipedesign.ro