Sunteți pe pagina 1din 1

A

1
2
3

B
C
D
E
Societatea Comerciala ______________________
Localitatea ________________________________

BALANTA DE VERIFICARE

4
5
6
7
8
9
10
11
12

Nr.
Crt Simbol
.
cont
0 1
1
2
3
4

13

TOTAL

Sold initial
Denumire cont Debit
Credit
2
3
4

la data de

Rulaje curente
Debit
Credit
5
6

Total sume
Debit
Credit
7=3+5
8=4+6
x
x
x
x
x
x
x
x

Sold final
Debit
9=7-8 IF
x
x
x
x

Credit
10= 8-7 IF
x
x
x
x

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

CERINTE
1 Creare document;
2 Formatare document:
a) formatare : latimea coloanelor, inaltimea liniilor, programarea fundalului, fonturilor si chenarelor;
b) col A si B -text centrat;
c) col C - text aliniat la stanga;
d) col D-K contine numere cu doua zecimale;
e) linia 13- fundal galben;
3 Introducerea constantelor: col A, B, C, (D sau E), F si G;
4 Calcularea:
a) Totalului pe coloana: Sold Initial Debitor D13 (apoi si celelalte!)
conditie: daca total debit diferit de total credit, afiseaza "EROARE",
altfel, afiseaza TOTAL Sold Initial Debitor;
b) Total sume debitoare si copierea in jos;
c) Total sume creditoare si copierea in jos;
d) Sold final Debitor (J9), astfel:
DACA: TsD >= TsC, scrie SoldFinalDebitor = TsD-TsC;
ALTFEL: scrie spatiu ("");
e) Sold final Creditor (K9), astfel:
DACA: TsC >= TsD, scrie SoldFinalCreditor = TsC-TsD;
ALTFEL: scrie spatiu ("");
5 Auditarea formulelor din celulele: D9, J9, K13.