Sunteți pe pagina 1din 7

004/2008 Hermes Business Campus

Bd Dimitrie Pompeiu, nr.5-7, Bucuresti, Romania


Specificatie tehnica Statia de pompare
04-August-2014
Rev. 00
Pag 1 of 7

Building Services Engineering


Where engineering begins to take shape

STATIA DE POMPARE APA MENAJERA SI INCENDIU


- SPECIFICATIE TEHNICA -

Statia de pompare pentru apa de consum menajer este situata la nivelul


subsolului 4 impreuna cu statia de pompare pentru incendiu formata din grupul
de pompare hidranti exteriori si interior subterani si grupul de pompare
sprinklere.Rezervorul de apa este construit din beton si are 3 compartimentari:
prima cu o capacitate utila de 10 m3 ce deserveste grupul de pompare apa
menajera,a doua cu o capacitate utila de 270 m3 reprezentand rezerva
intangibila de apa incendiu hidranti exteriori si interiori subterani si a treia cu o
capacitate de 138 m3 reprezentand rezerva intangibila de apa pentru grupul de
pompare sprinklere si drencere.Statia de pompare pentru hidrantii interiori
supraterani este amenajata la nivelul subsolului 2 si dispune de o rezerva
intangibila de apa de 3m3 fiind alimentata impreuna cu cele de la subsolul 4 de
la reteaua publica printr-un camin de bransament
Echipamente :

I. Grup pompare apa menajera :


Descriere constructiva generala :
a. Grup de pompare pentru consum
una de rezerva
b. Dispune de tablou electric si de
automata si dispozitiv de oprire la
c. Pompe centrifuge verticale sau
aspirante din inox

menajer format din 2 pompe active si


automatizare cu dispozitiv de testare
lipsa de apa
orizontale de inalta presiune,normal

Parametrii de functionare :
a. Debitul unei pompe active:
b. Inaltimea de refulare:

12,5 m3/h;
6 bar;

Parametrii electrici de functionare :


a. Alimentare :
b. Puterea absorbita :

3~400V, 50Hz ;
2x5.5 kW ;

SC Pipe Design SRL > J40/8158/2002 > Str. Iovita nr. 11 Bucuresti > tel: +40 21 4104610 > E-mail : office@pipedesign.ro

004/2008 Hermes Business Campus


Bd Dimitrie Pompeiu, nr.5-7, Bucuresti, Romania
Specificatie tehnica Statia de pompare
04-August-2014
Rev. 00
Pag 2 of 7

Building Services Engineering


Where engineering begins to take shape

Accesorii :
a. Grup de pompare prevazut cu convertizor de frecventa integrat pentru
reglaj electronic si sensor de presiune;
b. Echipat cu interfata Modbus
c. Presostate,manometru,armaturi de inchidere,retinere si control
d. Cablu de legatura dintre tabloul electric si pompe
e. Picioare antivibratie pentru montaj pe postament
Model de referinta
Tip Grundfos ;
Nr. Bucati
1 buc.
II. Grup pompare apa menajera de la bazinul de retentie a apelor pluviale :
Descriere constructiva generala :
a. Grup de pompare pentru WC-uri si pisoare format dintr-o pompa activa si
una de rezerva
b. Dispune de tablou electric si de automatizare cu dispozitiv de testare
automata si dispozitiv de oprire la lipsa de apa
c. Pompe centrifuge verticale sau orizontale de inalta presiune,normal
aspirante din inox
Parametrii de functionare :
a. Debitul pompei active:
b. Inaltimea de refulare:

12 m3/h;
6 bar;

Parametrii electrici de functionare :


a. Alimentare :
b. Puterea absorbita :

3~400V, 50Hz ;
5,5kW ;

Accesorii :
a. Grup de pompare prevazut cu convertizor de frecventa integrat pentru
reglaj electronic si sensor de presiune;
b. Echipat cu interfata Modbus
c. Presostate,manometru,armaturi de inchidere,retinere si control
d. Cablu de legatura dintre tabloul electric si pompe
e. Picioare antivibratie pentru montaj pe postament
SC Pipe Design SRL > J40/8158/2002 > Str. Iovita nr. 11 Bucuresti > tel: +40 21 4104610 > E-mail : office@pipedesign.ro

004/2008 Hermes Business Campus


Bd Dimitrie Pompeiu, nr.5-7, Bucuresti, Romania
Specificatie tehnica Statia de pompare
04-August-2014
Rev. 00
Pag 3 of 7

Building Services Engineering


Where engineering begins to take shape

Model de referinta
Tip Grundfos ;
Nr. Bucati
1 buc.

III.

Grup pompare hidranti interiori supraterani :

Descriere constructiva generala :


a. Grup de pompare pentru hidranti interiori supraterani format dintr-o
pompa activa,una de rezerva si una pilot
b. Dispune de tablou electric si de automatizare cu dispozitiv de testare
automata si dispozitiv de oprire la lipsa de apa
c. Pompe centrifuge verticale sau orizontale de inalta presiune,normal
aspirante
Parametrii de functionare :
a.
b.
c.
d.

Debitul pompei active:


Inaltimea de refulare a pompei active:
Debitul pompei pilot:
Inaltimea de refulare a pompei pilot:

18 m3/h;
6 bar;
3 m3/h;
6 bar;

Parametrii electrici de functionare :


a. Alimentare :
b. Puterea absorbita pompa activa :
c. Puterea absorbita pompa pilot:

3~400V, 50Hz ;
5,5kW ;
1,5kW

Accesorii :
a. Grup de pompare prevazut cu convertizor de frecventa integrat pentru
reglaj electronic si sensor de presiune;
b. Echipat cu indicator stare de functionare on/off
c. Presostate,manometru,armaturi de inchidere,retinere si control
d. Cablu de legatura dintre tabloul electric si pompe
e. Picioare antivibratie pentru montaj pe postament

SC Pipe Design SRL > J40/8158/2002 > Str. Iovita nr. 11 Bucuresti > tel: +40 21 4104610 > E-mail : office@pipedesign.ro

004/2008 Hermes Business Campus


Bd Dimitrie Pompeiu, nr.5-7, Bucuresti, Romania
Specificatie tehnica Statia de pompare
04-August-2014
Rev. 00
Pag 4 of 7

Building Services Engineering


Where engineering begins to take shape

Model de referinta
Tip Grundfos ;
Nr. Bucati
1 buc.

IV.

Recipient hidropneumatic pentru grup pompare apa menajera :

Descriere constructiva generala :


a. Recipient hidropneumatic inchis cu membrana din cauciuc tip SBR
interschimbabila
b. Apa din instalatie se gaseste in interiorul membranei,deci nu este in
contact cu peretii metalici ai recipientului.
Parametrii de functionare :
a. Capacitatea totala :
b. Presiune preincarcare:
c. Presiune maxima:

1250 l;
2 bar;
10 bar ;

Caracteristici tipo-dimensionale :
a.
b.
c.
d.

Diametru :
Inaltime:
Racord:
Greutate :

1,15 m ;
2,08 m ;
2
378 kg ;

Model de referinta
Tip Maxivarem ;
Nr. Bucati
3 buc.

SC Pipe Design SRL > J40/8158/2002 > Str. Iovita nr. 11 Bucuresti > tel: +40 21 4104610 > E-mail : office@pipedesign.ro

004/2008 Hermes Business Campus


Bd Dimitrie Pompeiu, nr.5-7, Bucuresti, Romania
Specificatie tehnica Statia de pompare
04-August-2014
Rev. 00
Pag 5 of 7

V. Recipient hidropneumatic
supraterani :

Building Services Engineering


Where engineering begins to take shape

pentru

grup

pompare

hidranti

interiori

Descriere constructiva generala :


a. Recipient hidropneumatic inchis cu membrana din cauciuc tip SBR
interschimbabila
b. Apa din instalatie se gaseste in interiorul membranei,deci nu este in
contact cu peretii metalici ai recipientului.
Parametrii de functionare :
a. Capacitatea totala :
b. Presiune preincarcare:
c. Presiune maxima:

80 l;
2 bar;
10 bar ;

Caracteristici tipo-dimensionale :
a.
b.
c.
d.

Diametru :
Inaltime:
Racord:
Greutate :

0,45 m ;
0,85 m ;
1
20 kg ;

Model de referinta
Tip Maxivarem ;
Nr. Bucati
1 buc.
VI.

Contor apa rece pentru consumatori apa potabila :

Descriere constructiva generala :


a. Contorul de apa este echipat cu interfata de comunicare M-BUS
Parametrii de functionare :
a. Debit nominal:

22 m3/h;

Caracteristici tipo-dimensionale :
a. Racorduri:

2 ;

SC Pipe Design SRL > J40/8158/2002 > Str. Iovita nr. 11 Bucuresti > tel: +40 21 4104610 > E-mail : office@pipedesign.ro

004/2008 Hermes Business Campus


Bd Dimitrie Pompeiu, nr.5-7, Bucuresti, Romania
Specificatie tehnica Statia de pompare
04-August-2014
Rev. 00
Pag 6 of 7

Building Services Engineering


Where engineering begins to take shape

Model de referinta
Tip Zenner;
Nr. Bucati
1 buc.
VII.

Contor apa rece pentru consumatori tehnologici :

Descriere constructiva generala :


a. Contorul de apa este echipat cu interfata de comunicare M-BUS
Parametrii de functionare :
a. Debit nominal:

3 m3/h;

Caracteristici tipo-dimensionale :
a. Racorduri:

2 ;

Model de referinta
Tip Zenner;
Nr. Bucati
1 buc.

NOTA :
1. Toate criteriile de performanta stabilite prin prezenta specificatie
tehnica sunt obligatorii si sunt criteriu pentru acceptarea ofertelor
tehnice ;
2. Antreprenorul de instalatii are obligatia sa studieze atat partile
scrise cat si partile desenate. Conform unei bune practici, toate
elementele prezentate in planuri si scheme trebuie sa faca parte
integranta din oferta tehnico-economica. Partile desenate contin
informatii ce trebuie sa se regaseasca in documentatia de ofertare ;
3. Toate ofertele tehnice trebuie sa fie insotite de fise de selectie
si/sau fise tehnice din care sa rezulte clar conformitatea cu criteriile
de performanta stabilite de proiect ;
4. Orice neconformitate va aduce respingerea de catre proiectantul
general de instalatii Pipe Design a ofertei tehnice sau va transfera
SC Pipe Design SRL > J40/8158/2002 > Str. Iovita nr. 11 Bucuresti > tel: +40 21 4104610 > E-mail : office@pipedesign.ro

004/2008 Hermes Business Campus


Bd Dimitrie Pompeiu, nr.5-7, Bucuresti, Romania
Specificatie tehnica Statia de pompare
04-August-2014
Rev. 00
Pag 7 of 7

Building Services Engineering


Where engineering begins to take shape

integral responsabilitatea tehnico-functionala catre antreprenorul de


instalatii ;
5. Toate echipamentele prezentate trebuie sa includa in oferta tehnicofinanciara si elementele necesare pentru montaj, prinderi, sustineri,
izolatii termice, etc.
6. Orice neconcordanta trebuie semnalata in vederea rezolvarii ;

Intocmit :
Pipe Design SRL
Ing. Laurentiu ONEL

SC Pipe Design SRL > J40/8158/2002 > Str. Iovita nr. 11 Bucuresti > tel: +40 21 4104610 > E-mail : office@pipedesign.ro