Sunteți pe pagina 1din 2

SESIUNEA DE IARN ANUL I MASTER

I. ISTORIA BISERICII ROMNE


28.01.2015, h. 1100 Sala 400
1. Sfantul Apostol Andrei;
2. Episcopia Tomisului si pastori teologi ai episcopiei;
3. Scolil de caligrafie (Cozia, Tismana, Neamt, Putna, Bistrita)
4. Sfintii Misionari si aparatori ai Ortodoxiei in Transilvania in secolele XVI-XVII;
5. Pregatirea viitorului cler in Tarile Romane (Sf. Grigorie Dascalul, Calinic Cernicanul,
Veniamin Costachi, Andrei Saguna);
6. Pastoratia Bisericii prin slujire liturgica (Varlaam, Dosoftei, Antim Ivireanul).
II. LITERATUR POSTPATRISTIC

29.012015, h. 1400 Sala A4

1. Sfantul Teodor Studitul (viata, activitatea, opera, doctrina) curs pp. 338-342;
-10 Cuvantari duhovnicesti;
-Iisus Hristos prototip al iconomiei Sale;
- Cele trei antiretice;
-Epistola catre Platon (Despre venerarea icoanelor);
2. Fotie al Constantinopolului (viata, activitatea, opera, doctrina) curs pp. 345-353;
-Mistagogia Duhului Sfant;
3. Sfantul Simeon Noul Teolog (viata, activitatea, opera, doctrina) curs pp. 357-366;
-5 Cateheze la alegere;
-5 Imne la alegere;
-Viata Sfantului Simeon Noul Teolog de Nichita Stithatul.
4. Nichita Stithatul (viata, activitatea, opera, doctrina) curs pp. 366-369;
-Viata Sfantului Simeon Noul Teolog;
-Despre suflet.
5. Teofilact al Ohridei (Bulgariei) (viata, activitatea, opera, doctrina) curs pp. 371-377;
-Talcuirea Sfintelor Evanghelii dupa Matei, Marcu, Luca - cate doua pericope la alegere la
fiecare Sfant Evanghelist.

III. EXEGEZA VECHIULUI TESTAMENT 10.02.2015, h. 900-1130; h. 1200-1500 Sala A1


1.
Exegeza Vechiului testament - suport de curs - Capitolele II pana la VII inclusiv
2. Psalmul 50 Comentariul
3. Pocainta in Vechiul Testament

IV. EXEGEZA NOULUI TESTAMENT 04.02.2015, h. 900-1130; h. 1200-1500 Sala A4


1. Cartea neamului lui Iisus paginile de la 71 pana la sfarsit
2. "Predica de pe Munte izvor de invatatura pentru viata crestina" de Preot Sabin
Verzan, in revista Glasul Bisericii Nr. 1-2/1958 pp. 79-97
3. Plinirea Legii i a Proorocilor n Iisus Hristos capitolul 9 din Cartea Printelui
Isvoranu paginile 153-170
4. Legtura dintre Vechiul Testament i Noul Testament sub raportul profeiilor
mplinite capitolul 12 din Cartea Printelui Isvoranu paginile 206-263
V. DREPT CANONIC
20.02.2015, h. 1200 Sala A2
Examenul va consta in prezentarea unei lucrari de seminar la alegere din
urmatoarele teme:
1. Casatoriile mixte din perspectiva dreptului canonic
2. Actualitatea pravilelor bisericesti
3. Contributia canonistilor romani la dezvoltarea Dreptului bisericesc
4. Preotia in lumina canoanelor Bisericii Ortodoxe Romane
5. Organizarea Bisericii Ortodoxe Romane in diaspora. Exigente si provocari
6. Legislatia bisericeasca si legile statului in contemporaneitate
7. Importanta canonica si jurisdictionala in contextul Sinodului Panortodox
8. Binatia liturgica
9. Relatia Biserica stat in zilele noastre
VI. NDRUMRI MISIONARE
13.02.2015, h. 1000 Sala A2
1. Anastasios Yannoulatos "Misiune pe urmele lui Hristos" pp. 29-59
2. Pr. Ion Bria "Aspecte misionare si pastorale ale preotilor astazi"