Sunteți pe pagina 1din 13

Problema nr.

10 Temperatura suprafetei interioare si verificarea aparitiei condensului


pe suprafata interioara.
Pentru un imobil cu functiunea de locuinta amplasat in Bistrita, in zona a III-a climatica a Romaniei, dupa
conditiile de iarna, sa se calculeze temperatura suprafetei interioare a peretilor exteriori in zona de camp si a
puntilor termice (in zona cu stalpi si centuri) si sa se verifice posibilitatea de aparitiei a condensului pe suprafata
interioara.
Se cunosc:
Ti = 200 C , i = 55% , Te = 180 C , e = 90%

i , e - umiditatea relativa a aerului.


In zona puntii termice peretele are sectiunea compusa din beton armat marca C16/20 cu densitatea =2500
Kg/m3, grosimea stratului 0.30m, conductivitatea termica de calcul =1.74 W/mK, coeficientul de corectie b=1
iar la interior si la exterior, pe ambele fete, este tencuit cu un strat de mortar de ciment M100 cu grosimea de
0.03m, densitatea =1800 Kg/m3, conductivitatea termica de calcul =0.93 W/mK si coeficientul de corectie
b=1.
In zona de camp are sectiunea compusa dintr-un strat din caramida cu goluri verticale cu grosimea stratului
0.25m, conductivitatea termica de calcul =0.46 W/mK, coeficientul de corectie b=1, un strat de polistiren
expandat cu grosimea stratului 0.05 m, conductivitatea termica de calcul =0.044 W/mK, coeficientul de
corectie b=1 iar la interior si la exterior se tencuieste cu un strat de mortar de ciment M100 cu grosimea de
0.03m.

Valorile rezistenfelor specifice la transfer termic prin suprafata interioara si exterioara, a peretelui exterior se
determina:

RSi =

1
1
= 0.125 m2 K / W ; RSe =
= 0.042 m2 K / W
8
24

Rezistenta la transfer termic in zona de camp:

RS =

0.03
0.25
0.05
0.03
+
+
+
= 0.032 + 0.543 + 1.136 + 0.032 = 1.743 m2 K / W
1 0.93 1 0.46 1 0.044 1 0.93

Ros = RSi + RS + RSe = 0.125 + 1.743 + 0.042 = 1.91 m 2 K / W in zona de camp

Rezistenta la transfer termic in zona puntii termice:

RS' =

0.03
0.30
0.03
+
+
= 0.032 + 0.172 + 0.032 = 0.236 m2 K / W
1 0.93 11.74 1 0.93

Ros' = RSi + RS' + RSe = 0.125 + 0.236 + 0.042 = 0.403 m 2 K / W in zona puntii termice

Verificarea temperaturilor pe suprafata interioara a elementelor de constructie are in vedere evitarea


fenomenului de condens.
Tsi = Ti

'

Tsi = Ti

20 ( 18 )
Ti Te
=20
= 17.510 C - in zona de camp
i Ros
8 1.91
Ros' + ( Ros Ros' )
'
os

Ros R

Rsi (Ti Te ) =20

0.403 + 1.16 (1.91 0.403)


0.125 ( 20 ( 18 ) )
1.91 0.403

Tsi' = 6.730 C
- coeficientul in funcfie de tipul puntii si de raportul dintre latimea puntii si grosimea elementului;
a/d=0.3/0.36=0.8

= 0.71
Tsi - temperatura suprafetei interioare a elementelor exterioare de constructie in zona puntii termice [oC] ;
Ti - temperatura aerului interior, considerata in functie de destinatia incaperii [oC] ;
R'os - rezistenta specifica la transfer termic in dreptul puntii termice m 2 K / W ;
Ros - rezistenta specifica la transfer termic, in camp m 2 K / W ;
Te - temperatura functionala de calcul a aerului exterior conform zonarii climatice [oC] ;

r - temperatura punctului de roua .


Asigurarea confortului interior in conditii de iarna implica respectarea simultana a urmatoarelor exigente:

evitarea zonelor reci in campul elementelor prin stabilirea conditiei:

Ti = Ti Tsi Tsi max = +40 C 20 17.51 +40 C - se evita zonele reci in campul peretilor.

evitarea fenomenului de condens pe suprafata interioara a elementelor exterioare de constructie, in zona


puntilor termice, ceea ce implica respectarea relatiei:

r = 10.7 0 C
Tsi , Tsi' r (temperatura punctului de roua)
17.510C 10.70C - in zona de camp nu apare fenomenul de condens
6.730C <10.70C - in zona puntii termice apare fenomenul de condens

Problema nr. 11 Exigente termice ale planseelor de acoperis prevazute cu pod.


Realizarea conditiilor de confort in incaperile de la ultimul etaj, la cladiri cu acoperis cu pod necesita protectia
termica a acestui tip de planseu. Pentru a evalua performanta reala, a planseului de pod, trebuie stabilita
temperatura minima a suprafetei interioare si rezistenta termica efectiva sa fie mai mare decat rezistenta termica
necesara.
Se cunoaste: temperatura interioara Ti=220C, i = 55% , temperatura exterioara Te=-150C, rezistenta termica
medie necesara Ronec=3.00 [m2K/W] - conform Normativului C 10711-1997.
se aprecieaza un efect defavorabil al puntilor termice, estimat la 15% ceea ce duce la o rezistenta medie

necesara R'onec =3.00+3.00 15%=3.45; m 2 K/W .


planseul este realizat din urmatoarele straturi:
Stratul I - tencuiala interioara cu grosimea stratului de 1.5 cm, conductivitatea termica de calcul =0.93

[W/mK];
Stratul II din beton armat cu grosimea stratului de 13 cm, conductivitatea termica de calcul =1.74

[W/mK];
Stratul III din vata minerala bazaltica G100 cu grosimea stratului de 15 cm, conductivitatea termica de

calcul =0.038 [W/mK];


Stratul IV sapa egalizare cu grosimea stratului de 3 cm, conductivitatea termica de calcul =0.93

[W/mK];
Alegem i = 8 W/m2K pentru suprafete interioare ale spatiilor inchise, la o miscare naturala a aerului, pentru
pereti exteriori si ferestre si e = 12 W/m2K pentru suprafete exterioare ale elementelor de constructii in
contact cu aerul interior.

RSi =

1
1
= 0.125 m2 K / W ; RSp = = 0.083 m2 K / W
8
12

RSpl = RS 1 + RS 2 + RS 3 + RS 4

0.015 0.13 0.15 0.03


+
+
+
= 0.016 + 0.074 + 3.947 + 0.032 = 4.069; m2 K / W
0.93 1.74 0.038 0.93
= RSi + RSpl + RSe = 0.125 + 4.069 + 0.083 = 4.277 m 2 K / W

RSpl =
Ros , pl

Ros , pl Ronec ; 4.277 m 2 K / W 3.45 m 2 K / W

evitarea fenomenului de condens pe suprafata interioara a elementelor exterioare de constructie:

Temperatura minima a suprafetei interioare:


Tsi ,min = Ti Rsi

(Ti Te )
Ros , pl

= 22 0.125

0.27 ( 22 ( 15 ) )
4.277

= 21.710 C

Ros,pl - rezistenta specifica la transfer termic a planseului de pod ;

- coeficientul de reducere a diferentelor de temperatura, rezultat pe baza bilantului termic la nivelul

acoperisului cu pod.

Ti Tp
Ti Te

22 10
= 0.27
22 ( 15 )

Tp temperatura aerului in spatiul incalzit (pod)=100C

r = 12.50 C
Tsi ,min r (temperatura punctului de roua)
21.710C 12.50C - in zona de camp nu apare fenomenul de condens
-

evitarea zonelor reci in campul elementelor prin stabilirea conditiei:

Ti = Ti Tsi Tsi max = +40 C 22 21.71 +40 C - se evita zonele reci in campul planseului.

Problema nr. 12 Exigentele termice ale tamplariei exterioare cu o singura foaie de


geam.
Alcatuirea si realizarea tamplariei pentru ferestre si usi exterioare trebuie sa asigure cresterea gradului de
protectie termica a cladirii si reducerea consumului de energie in exploatare. Criteriul de apreciere a gradului de
satisfacere a exigentei la valoarea normata corespunzatoare, implica respectarea conditiei ca rezistenta specifica
termica a tamplariei exterioare sa prezinte valori cuprinse intre 0.5 W/m2K (nivel satisfacator) si 2 W/m2K
(nivel optim).
Evaluarea performantei reale a tamplariei consta in determinarea rezistentei specifice termice , astfel:
-analitic, in ipoteza transmisiei unidirectionale a caldurii luand in considerare si rezistenta specifica termica a
straturilor verticale de aer ;
-experimental , in statii de incercari higrotermice.

Se considera o fereastra de la parterul unui imobil ce separa spatiul


interior al bucatariei de mediul exterior. Fereastra este simpla cu o
singura foaie de geam.
Se cunosc:
-

temperatura interioara Ti=220C

temperatura exterioara Te=-20C

intensitatea radiatiei solare I=300W/m2

Alegem coeficientul de transfer termic interior i = 8 W/m2K pentru suprafete interioare ale spatiilor
inchise, la o miscare naturala a aerului, pentru pereti exteriori si ferestre.

Alegem coeficientul de transfer termic exterior e = 24 W/m2K pentru suprafete exterioare ale
elementelor de constructii in contact cu aerul exterior (pereti exteriori, acoperisuri, terase, ferestre,
plansee peste spatii libere).

coeficientul absorbtie geam ab,g=0.06

Se cere sa se determine:
-

temperatura geamului Tg

coeficientul global de transfer termic al geamului Gg

rezistenta termica a geamului Rg

densitatea fluxului termic la fata interioara a geamului qi

densitatea fluxului termic la fata exterioara a geamului qe

toate valorile marimilor anterioare, pentru un interval de timp, intr-o zi din luna februarie, cand se
cunosc temperaturile exterioare si intensitatea radiatiei solare.

Tm =

i Ti + e Te 8 22 + 24 2
=
= 4.620 C - temperatura medie a celor doua spatii interior si exterior.
i + e
8 + 24

Tg = Tm +

Gg =

ab , g I
0.06 300
= 4.62 +
= 5.180 C - temperatura geamului
i + e
8 + 24


1
8 24
i e =
= 6 W / m2 K - coeficientul global de transfer termic al geamului
Rg i + e 8 + 24

Rg =

1
= 0.16 ( 6 ) m 2 K / W - rezistenta termica a geamului
Gg

qi = i (Ti Tg ) = 8 ( 22 5.18 ) = 134.56 W / m 2


qe = e (Tg Te ) = 24 ( 5.18 ( 2 ) ) = 172.32 W / m 2

densitatea fluxului termic la fata interioara a geamului qi

densitatea fluxului termic la fata exterioara a geamului qe

Problema nr. 13 Exigentele termice ale tamplariei exterioare cu doua foi de geam.
Se considera o fereastra de la un imobil, ce separa spatiul interior al holului de mediul exterior. Fereastra este
dubla cu doua foi de geam.
Se cunosc:
-

temperatura interioara Ti=180C

temperatura exterioara Te=30C

intensitatea radiatiei solare I=382W/m2

Alegem coeficientul de transfer termic interior i = 8 W/m2K pentru suprafete interioare ale spatiilor
inchise, la o miscare naturala a aerului, pentru pereti exteriori si ferestre.

Alegem coeficientul de transfer termic exterior e = 24 W/m2K pentru suprafete exterioare ale
elementelor de constructii in contact cu aerul exterior (pereti exteriori, acoperisuri, terase, ferestre,
plansee peste spatii libere).

coeficientul absorbtie geam ab,g=0.06

coeficientul de convective intre geamuri c = 0.75 W/m2K

coeficientul de radiatie intre geamuri r = 4.55 W/m2K

coeficientul de transparent a geamului = 0.87

Se cere sa se determine:
-

temperatura geamului interior Tgi

temperatura geamului exterior Tge

coeficientul global de transfer termic al geamului Gg

rezistenta termica a geamului Rg

densitatea fluxului termic la fata interioara a geamului interior


qi

densitatea fluxului termic la fata exterioara a geamului exterior qe

toate valorile marimilor anterioare, pentru un interval de timp, intr-o zi din luna februarie, cand se

cunosc temperaturile exterioare si intensitatea radiatiei solare.

i ( e + g )

8 ( 24 + 4.925 )
= 0.662
349.6

e g 24 4.925
=
= 0.338
II i =

349.6
Ii =

III i =

ab, g g + ( e + g )

i g

) = 0.06 ( 4.925 + 0.87 ( 24 + 4.925)) = 0.00516


349.6

8 4.925
= 0.112
349.6

e ( i + g ) 24 ( 8 + 4.925)
II e =
=
= 0.887
349.6

ab, g ( i + g + g ) 0.06 ( 8 + 4.925 + 0.87 4.925 )


III e =
=
= 0.00295
349.6

= i e + g ( i + e ) = 8 24 + 4.925 ( 8 + 24 ) = 349.6
Ie =

1
2

g = c + r = 4.925; W/m 2 K
Tgi = I i Ti + II i Te + III i I = 0.662 18 + 0.338 3 + 0.00516 382 = +14.900 C
Tge = I e Ti + II e Te + III e I = 0.112 18 + 0.887 3 + 0.00295 382 = 359.64 K = +5.800 C

Rg =

Gg =

1
2
1
= +
+
= 0.57; m 2 K / W - rezistenta termica a geamului
e 8 4.925 24

1
1
=
= 1.75; W / m 2 K - coeficientul global de transfer termic al geamului
Rg 0.57

qi = i (Ti Tgi ) = 8 (18 14.90 ) = 24.8; W / m 2


qe = e (Tge Te ) = 24 ( 5.80 3) = 67.2; W / m 2

densitatea fluxului termic la fata interioara a geamului qi

densitatea fluxului termic la fata exterioara a geamului qe

Problema nr. 14 Coeficientul global de izolare termica pentru o cladire de locuit.


Sa se verifice coeficientul global de izolare termica pentru o cladire de locuit.
Cladirea are parter, este amplasata intr-un cartier din Bucuresti.
inaltimea libera a parterului - intre fata superioara a pardoselii si tavan - este de
2,55 m.
Cladirea se proiecteaza in cursul anului 1997 -

1 determinarea caracteristicilor geometrice ale cladirii

Aria placii pe sol (A1) si aria planseului sub pod (A2)

A1 = A2 = 4.4 10.4 + 5.14 5.89 = 76.03mp


Perimetrul cladirii:
P = 5.89 + 9.54 + 10.4 + 4.4 + 4.51 + 5.14 = 39.88m

Inaltimea libera a parterului (intre pardoseala si planseu):


H = 2.55m

Aria tamplariei exterioare:


A3 = 1 2.1 + 2.5 1.5 + 2 1.5 + 0.8 0.6 + 2.5 1.5 + 2.11.2 = 15.6mp
Aria peretilor exteriori:
A4 = P H A3 = 39.88 2.55 15.6 = 86.09mp
Aria anvelopei:
A = P H + A1 + A2 = 39.88 2.55 + 76.03 + 76.03 = 253.75mp
Volumul casei:
V = A1 H = 76.03 2.55 = 193.87mc

Determinarea coeficientului global G pe baza valorilor Rmin .


,

Se vor utiliza valorile Rmin din tabel, pentru constructii construite pana la 01.01.1998.

Rmin = 1.20m 2 K / W

pereti exteriori

tamplarie exterioara Rmin = 0.40m2 K / W

planseu pod

Rmin = 2.00m 2 K / W

pardoseala

Rmin = 3.00m 2 K / W

Cu aceste valori se determina

A /R

min

i =1

A / Rmin = 86.09 /1.20 = 71.74W / K

pereti exteriori

tamplarie exterioara A / Rmin = 15.6 / 0.4 = 39W / K

planseu pod

A / Rmin = 76.03 / 2 = 38.01W / K

pardoseala

A / Rmin = 76.03 / 3 = 25.34W / K

A /R

min

= 71.74 + 39 + 38.01 + 25.34 = 174.09W / K

i =1

Constructia se considera moderat adapostita; in interiorul unui oras, cu minim trei cladiri in apropiere.
Tamplaria exterioara din lemn, fara masuri de etansare ceea ce duca la o clasa de permeabilitate ridicata.

Se considera viteza de ventilare n = 1.1h1

Se calculeaza coeficientul global


n

A /R

min

G=

i =1

Se determina

A /V =

+ 0.34 n =

174.09
+ 0.374 = 1.271W / m3 K
193.87

coeficientul global normat GN, in functie de numarul de niveluri N=1 si

253.75
= 1.308m2 / m3 > 1.1 GN = 0.95W / m3 K
193.87

In cazul in care G>GN inseamna ca avem pierderi de caldura semnificative si trebuie sa luam masuri de
izolare termica.

In prima etapa se va schimba tamplaria exterioara din lemn fara masuri de etansare, cu o tamplarie dubla, din
lemn stratificat, cu geam termopan, cu etansare pe garnituri de cauciuc cu rezistenta termica medie de
,

Rmin = 0.85m 2 K / W

Pentru noua situatie se determina

A /R

min

i =1
n

A /R

min

= 71.74 + 18.35 + 38.01 + 25.34 = 153.44W / K

i =1

Deoarece am schimbat tamplaria exterioara se va lua o clasa de permeabilitate medie cu viteza de ventilare

n = 0.6h 1
Se calculeaza coeficientul global
n

A /R

min

G=

i =1

+ 0.34 n =

153.44
+ 0.204 = 0.995W / m3 K
193.87

Rezulta ca G>GN ceea ce inseamna ca avem pierderi de caldura in continuare si vom lua masura de a izola
termic peretii exteriori prin camasuirea lor cu polistiren expandat cu grosimea stratului de 5cm, conductivitatea
termica de calcul =0.032w/mK si coeficientul de corectie b=1.

polistiren expandat

Rmin =

pereti exteriori

Rmin = 1.56 + 1.20 = 2.76m 2 K / W

Pentru noua situatie se determina

0.05
= 1.56m2 K / W
0.032

A /R

min

i =1
n

A /R

min

i =1

= 31.19 + 18.35 + 38.01 + 25.34 = 112.89W / K

Avand o clasa de permeabilitate medie cu viteza de ventilare n = 0.6h 1

Se calculeaza coeficientul global


n

A /R

min

G=

i =1

+ 0.34 n =

112.89
+ 0.204 = 0.786W / m3 K G < GN
193.87

Bibliografie
A. Norme cu caracter general
1. *** STAS 12400/0 - Construcii civile i industriale. Performane n construcii.
(proiect) - Noiuni i principii generale.
2. *** STAS 12400/1 - Construcii civile i industriale. Performane n construcii.
(proiect) Coninutul prescripiilor fundamentale redactate n spiritul
conceptului de performan n construcii.
3. *** STAS 12400/2-88-Construcii civile i industriale. Performane n
construcii. Mod de exprimare a performanelor cldirii n
ansamblu.
B. Standarde romneti. Euronorme i ISO
1. *** SR ISO 7730 - Ambiane termice moderate. Calculul indicilor PMV i
PPD.
2. *** SR ISO 7726 - Ambiane termice. Aparate i metode de msurare a
mrimilor termofizice.
3. *** SR 1907/1-97 - Instalaii de nclzire. Necesarul de cldur de calcul.
4. *** SR 1907/2-97 - Instalaii de nclzire. Necesarul de cldur de calcul.
Temperaturi interioare convenionale de calcul.
5. *** SR 4389-97. - Instalaii de nclzire. Numrul de grade-zile.
6. *** STAS 6648/1-98 - Instalaii de ventilare i climatizare. Calculul aporturilor de
cldur din exterior. Prescripii fundamentale.
7. *** STAS 6648/2-98 - Instalaii de ventilare i climatizare. Parametrii climatici
exteriori.
8. *** STAS 12574-87 - Aer n zone protejate. Condiii de calitate.
9. *** SR EN 6946 - Performane termice ale elementelor de construcii.
10. *** SR EN ISO 10211-1 - Puni termice n cldiri Calculul fluxurilor termice i a
temperaturilor superficiale. Partea I-a. Metode de calcul.
11. *** SR EN ISO-10211-2 - Puni termice n cldiri Calculul fluxurilor termice i a
(n curs de aprobare) temperaturilor superficiale. Partea a II-a. Calculul punilor
termice liniare.
12. *** SR EN ISO 13370 - Performana termic a cldirilor. Transferul termic prin
(n curs de aprobare) sol. Metode calcul.
13. *** STAS 6472/6 - Puni termice n cldiri. Calculul rezistenei termice i a
temperaturilor superficiale.
14. *** STAS 6472/7-75 - Calculul permeabilitii la aer a elementelor i a
materialelor de construcii.
15. *** SR EN ISO 10077/1 - Performana termic a ferestrelor, uilor i jaluzelelor.
Calculul transmitanei termice. Partea I-a. Metoda
simplificat.
16. *** SR EN 22726

17. *** STAS 6472/10


C. Normative i ghiduri de proiectare
1. C 107/0-1998 - Normativ pentru proiectarea i executarea lucrrilor de izolaii
termice la cldiri.
2. C 107/1-1997 Normativ pentru calculul coeficientului global de izolare termic al
cldirilor de locuit
3. C 107/2-1997 - Normativ privind calculul coeficienilor globali de izolare termic
la cldirile cu alt destinaie dect locuirea.
4. C 107/3-1997 - Normativ privind proiectarea i executarea lucrrilor de izolaii
termice la cldiri.
5. C 107/4-1997 - Ghid pentru calculul performanelor termotehnice ale cldirilor de
locuit.
6. C 107/5-1997 - Normativ privind calculul termotehnic al elementelor de
construcie n contact cu solul.
7. C 107/6-2002 - Normativ privind calculul transferului de mas (umiditate) prin
elementele de construcie.
8. C 107/7-2002 - Normativ pentru proiectarea la stabilitate termic a elementelor
de nchidere ale cldirilor ale cldirilor (nlocuiete NP 200-89).
9. NP 008-1997 - Normativ privind igiena compoziiei aerului n spaii cu diverse
destinaii, n funcie de activitile desfurate n regim de iarnvar.
10. P 104 -1994 - Instruciuni tehnice pentru proiectarea i executarea pereilor i
acoperiurilor din elemente de b.c.a.
11. P2 -1985 - Normativ privind calculul i executarea structurilor din zidrie.
12. GP 058-2000 - Ghid privind optimizarea nivelului de protecie termic la cldirile
de locuit.
13. NP 057-2002 Normativ privind proiectarea cldirilor de locuine (revizuire NP -16-96).

14. NP 064-2002 Normativ pentru proiectarea mansardelor la cldiri de locuit.

S-ar putea să vă placă și