Sunteți pe pagina 1din 11

Universitatea Transilvania Brasov Facultatea: ITMI Departament: ZI Specializarea: IEI

ERGONOMIE

VEZITIU TEODORA- GEORGIANA

Grupa 2413

Anul III

2013-2014

Exercitiul 1

Tema Nr.1

Să se realizeze cronograma profesională pentru o zi de lucru a unui sudor.

Etapele procesului de investigare experimentală sunt:

1. Completarea foii de observare, deci efectuarea măsurătorilor în teren (utilizând metoda fotografierii individuale) şi apoi prelucrarea primară a acestora;

2. Întocmirea balanţei timpului de muncă;

3. Trasarea cronogramei profesionale.

1. Completarea foii de observare, deci efectuarea măsurătorilor în teren

Societatea

comercială:

S.C.

XYZ

Observator: Vezitiu T. Început observarea la ora: 7:00 Terminat observarea la ora: 15:20 Durata observării: 8h 20min=500 min. Data: 23.10.2013

S.A

 

FOAIA DE OBSERVARE NR. …

 

Date în legătură cu muncitorul:

 

Organizarea şi modul de servire a locului de muncă:

Nume: POP Prenume: DUMITRU

 

Alte caracteristici: - Maşina: PE 63

 

Marca: 3489 Meseria (specializare, funcţie):

   
 

SUDOR Categ. de încadrare: a 3-a. Vârsta: 35 ani Vechimea în muncă: 15 ani Calificativ profesional: foarte bine

Nr.

 

Denumirea activităţii

 

Timp curent

Durată

Simbol

crt.

 

Ora

Min.

1.

Începutul observării

 

7

00

-

 

-

2.

Verifică starea maşinii

 

7

05

5

T

3.

Aranjează locul de muncă

 

7

09

4

T

4.

Analizează sarcina de lucru

 

7

12

3

T

5.

Aşteaptă reglorul care montează ştanţa şi reglează maşina

7

30

18

t

i

6.

Realizează piesa de probă

 

7

32

2

t

b

7.

Lucrează la maşină

 

8

40

68

t

b

8.

Aşteaptă podul rulant pentru transportul pieselor

8

45

5

t

i

9.

Primeşte un nou set de semifabricate

8

50

5

t

a

10.

Pleacă la magazie după seu

8

57

7

t

so

11.

Lucrează la maşină

10

10

73

t

b

12.

Aşteaptă podul rulant pentru transportul pieselor

10

15

5

t

i

13.

Primeşte un nou set de semifabricate pentru deformare

10

20

5

t

a

14.

Lucrează la maşină

10

55

35

t

b

15.

Discută cu un coleg

11

00

5

t

d

16. *

Pauza

11

20

20

-

17.

Pleacă la bufet

11

25

5

t

on

18.

Lucrează la maşină

12

30

65

t

b

19.

Pleacă la magazine după seu

12

37

7

t

so

20.

Îşi schimbă mănuşile de protecţie

12

40

3

t

a

21.

Lucrează la maşină

13

20

40

t

b

22.

Aşteaptă podul rulant pentru transportul pieselor

13

25

5

t

i

23.

Primeşte un nou set de semifabricate

13

40

15

t

a

24.

Predă deşeul de la prelucrare

13

45

5

t

a

25.

Lucrează la maşină

14

45

60

t

b

26.

Strânge materialele

14

55

10

T

27.

Şterge maşina şi pleacă

15

20

25

T

 

TOTAL

-

-

480 min

-

2.

Întocmirea balanţei timpului de muncă

Balanţa timpului de muncă

   

Durata consumului de timp [min]

   

+/-

Categoriile de timp

Simbol

Admis

Înreg.

(4) (3)

1

2

3

4

5

Timp de pregătire-încheiere

Tpî

14

47

33

Timp operativ

Top

460

376

-84

Timp de bază

t

b

400

343

-57

Timp ajutător

t

a

60

33

-27

Timp de servire a locului de muncă

Tsl

47

14

-33

Timp de servire tehnică

t

st

27

0

-27

Timp de servire organizatorică

t

so

20

14

-6

Timp de întreruperi reglementate

Tîr

20

0

-20

Timp de odihnă şi necesităţi fiziologice

t

on

20

0

-20

Timp de întreruperi datorat tehnologiei şi organizării

t

to

0

0

0

Timp de întreruperi nereglementate

Tîn

0

43

43

Timp de întreruperi independent de executant

t

i

0

33

33

Timp de întreruperi dependent de executant

t

d

0

10

10

Total timp de muncă (min)

T

M

541

480

-61

Prelucrarea datelor din balanţa timpului de muncă permite calculul următorilor indicatori:

a. Pdt – procentul de depăşire a duratei totale proiectate a timpului de muncă (%):

în care

P

dt

D

t

T

to

*100

Dt este depăşirea duratei totale proiectate a timpului de muncă (min);

Tto – durata totală a timpului de observare (min).

b. Pw – procentul de creştere posibilă a productivităţii muncii, (%) ca urmare a folosirii

mai bune a timpului de muncă:

P

P dt

w 100 P

dt

*100

Pentru exemplul practic considerat, valorile celor doi indicatori sunt:

Pdt = 12,7 %

Pw = 14,5 %

3.

Trasarea cronogramei profesionale.

Centralizarea consumului de timp

Ora

T

t

a

t

b

t

st

t

so

Tn

7.00-7.05

5

         

7.05-7.09

4

         

7.09-7.12

3

         

7.12-7.30

         

18

7.30-7.32

     

2

     

7.32-8.40

   

68

     

8.40-8.45

         

5

8.45-8.50

 

5

       

8.50-8.57

         

7

 

8.57-10.10

   

73

     

10.10-10.15

         

5

10.15-10.20

 

5

       

10.20-10.55

   

35

     

10.55-11.00

         

5

11.00-11.20

           

11.20-11.25

         

5

11.25-12.30

   

65

     

12.30-12.37

         

7

 

12.37-12.40

 

3

       

12.40-13.20

   

40

     

13.20-13.25

         

5

13.25-13.40

 

15

       

13.40-13.45

 

5

       

13.45-14.45

   

60

     

14.45-14.55

10

         

14.55-15.20

25

         

TOTAL

47

33

343

 

0

14

43

TOTAL

43

47

0 14 33
0 14
33

343

TpîTOTAL 43 47 0 14 33 343 ta tb tst tso Tn

taTOTAL 43 47 0 14 33 343 Tpî tb tst tso Tn

tbTOTAL 43 47 0 14 33 343 Tpî ta tst tso Tn

tstTOTAL 43 47 0 14 33 343 Tpî ta tb tso Tn

tsoTOTAL 43 47 0 14 33 343 Tpî ta tb tst Tn

TnTOTAL 43 47 0 14 33 343 Tpî ta tb tst tso

Tema Nr. 2

Bioritm-14.02.2014

-Fizic- -Emotional- -Intelectual- -Media- -Spiritual- -Atentie- -Estetic- -Intuitiv- -Temperament- -Intelepciune-
-Fizic-
-Emotional-
-Intelectual-
-Media-
-Spiritual-
-Atentie-
-Estetic-
-Intuitiv-
-Temperament-
-Intelepciune-
-Maiestrie-

Tema Nr. 3

INVESTIGAREA OBOSELII

I. Teste fiziologice

1. Testul de dinamometrie dinamică

Indicele de oboseală se calculează cu relaţia:

x

r med

r max

, unde:

r med – media aritmetică a celor 10 încercări

r max – valoarea maximă din cele 10 încercări

Să se calculeze indicele de oboseală pentru următoarele situaţii:

Setul de date 1 MD: 64,62, 59, 60, 63, 66, 64, 62, 63, 66 (kgf) MS: 61, 63, 62, 60, 59, 63, 65, 66, 65, 66 (kgf)

 

MD

MS

r

med

62,9

63

r

max

66

66

χ

0,95

0,95

2. Teste de apreciere a coordonării motorii

Proba de trasaj

Se calculează indicele probei de punctaj, cu relaţia:

I

pp

n ip

n

t

g

, unde:

n

ip – numărul de introduceri posibile (30,60,90)

n

g – numărul de greşeli

t timpul în secunde

Să se determine indicele probei de punctaj în baza datelor de mai jos:

Setul de date 1

n ip = 30

ORA

7:00

9:30

12:30

15:00

Durata probei (s)

43

51

55

59

Număr greşeli

4

10

13

19

Ipp

0,60

0,39

0,30

0,18

II. Teste psihologice creion-hârtie

La prelucrarea testelor se au în vedere doi parametri:

- viteza de parcurgere a probei (v), v S c S g

- indicele de calitate a atenţiei K, calculat cu trei zecimale

K

S

c

S

g

S

c

S

o

, unde:

Sc –numărul semnelor barate corect Sg – numărul semnelor barate greşit So – numărul semnelor omise.

Să se aprecieze gradul de oboseală pentru diferiţi operatori umani, care au efectuat testul Pieron (Bourdon), având următoarele seturi de date:

Setul de date 4

Momentul determinării

Ora

Sc

Sg

So

K

Ante-muncă

7:00

148

1

4

0,96

În timpul muncii

10:00

142

5

6

0,92

12:00

138

6

8

0,90

Post-muncă

15:00

120

6

12

0,86

1. Testul Kraeplin

Să se calculeze coeficientul de exactitate E, pentru următoarele situaţii:

Setul de date 1

Minutul

Înreg.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Total

 

To

                   

AM

Og

B

45

0

44

1

44

2

43

1

43

0

42

3

42

2

40

3

39

4

38

6

 

To

                   

PM

Og

B

41

0

40

1

38

1

36

3

36

3

35

4

32

4

30

5

30

6

30

6

Interpretarea rezultatelor

   

AM

 

PM

 

Total operaţii efectuate: To

   

Viteza de calcul: v =To/t (op/min)

 

Coef. de exactitate: E = B/To (%)

 

Stabilitatea atenţiei în timp:

   

2. Testul Praga

Se calculează coeficientul de exactitate E cu relaţia:

E

B

0 *

T

100

, unde:

B – numărul de substituiri corecte To – numărul total de substituiri efectuate.

Să se interpreteze rezultatele testului Praga pentru următoarele cazuri:

Setul de date 1

Specificaţii

 

Ora

8

10

12

14

16

Nr. substituiri corect

         

B

51

50

48

45

42

Nr. substituiri greşite

0

0

3

4

6

G

Nr. total substituiri

         

B+G

E = B7 (B+G) (%)