Sunteți pe pagina 1din 17

Auditul statutar al situatiilor financiare

1. Cnd verificai fundamentarea provizioanelor la sfrit de an avei n vedere:


a) modul de calcul i conformitatea cu contractele i/sau textele legale;
b) deductibilitatea;
c) o ieire viitoare de resurse.
Raspuns:
a)modul de calcul i conformitatea cu contractele i/sau textele legale;
Auditorul trebuie sa se asigure atunci cand verifica provizioanele daca sunt indeplinite
conditiile pentru recunoasterea acestora (1. exista o obligatie curenta generata de un
eveniment anterior; 2. este probabil ca o iesire de resurse sa fie necesara pentru a onora
obligatia respectiva; 3. poate fi realizata o estimare credibila a valorii obligatiei) precum
si documentele pe baza carora au fost constituite. Dimensionarea necorespunzatoare a
provizioanelor implica exprimarea din partea auditorului a unei opinii cu rezerve.
2. Comitetul de audit al bncii este:
a) o structur a bncii care funcioneaz n baza unui regulament propriu aprobat de
Banca Naional;
b) un comitet permanent, independent de conductorii bncii, subordonat consiliului de
administraie i care are o funcie consultativ;
c) un comitet permanent cu rol consultativ i care este condus de un auditor financiar
membru al Camerei Auditorilor Financiari.
Raspuns:
Comitetul de audit este un comitet permanent, independent fa de Comitetul de direcie
al Bncii, constituit n baza prevederilor legii societilor comerciale i a reglementrilor
emise de Banca Naional a Romniei. Comitetul de audit asist Consiliul de
administraie n realizarea atribuiilor acestuia pe linia auditului intern. Comitetul de audit
are funcie consultativ n ceea ce privete strategia i politica Bncii privind sistemul de
control intern, auditul intern i auditul financiar, respectiv controlul modului n care
riscurile semnificative sunt administrate.
3. Cum explicai necesitatea unui Cod etic n audit?
Raspuns:
Necesitatea Codului consta n :
1. necesitatea garantarii unei calitati optime a serviciilor;
2. conservarea ncrederii publicului n profesie;
3. asigurarea protectiei, atat a profesionistului contabil cat si a tertilor beneficiari sau
utilizatori ai serviciilor acestuia;
4. confirmarea de autoritate a lucrarilor efectuate de profesionistii contabili;

5. necesitatea asigurarii apararii onoarei si independentei profesionistului contabil si a


organismului din care face parte.
4. Prezentai 10 lucrri de efectuat cnd examinai conturile de imobilizri financiare.
Raspuns:
1. Dac toate imobilizrile financiare intrate sunt contabilizate.
2. Dac toate ieirile de imobilizri financiare sunt nregistrate.
3. Dac toate deprecierile sunt contabilizate.
4. Dac toate veniturile i toate cheltuielile privind imobilizrile financiare sunt
nregistrate.
5. Dac imobilizrile financiare nregistrate se afl n portofoliu ntreprinderii.
6. Dac nici o cheltuial curent nu este nregistrat la imobilizri financiare.
7. Situaia garaniilor pentru mprumuturile acordate.
8. Dac preul de nregistrare a imobilizrilor financiare este corect calculat.
9. Dac documentele sunt corect nregistrate.
10.Dac sistemul informaional permite contabilitii s cunoasc micrile
imobilizrilor financiare atunci cnd acestea au loc.

Expertize Contabile
1. n ce const secretul profesional i confidenialitatea expertului contabil?
Raspuns:
Secretul profesional si confidentialitatea expertului contabil consta in respectarea
secretului si caracterului confidential al informatiilor la care a avut acces si de care a luat
cunostinta cu ocazia efectuarii expertizelor contabile, trebuind sa se abtina de la
divulgarea lor catre terti, cu exceptia cazurilor in care a fost autorizat expres in acest scop
sau daca are obligatia legala sau profesionala sa faca o astfel de divulgare. Expertul
contabil numit sa faca expertiza nu trebuie sa prezinte mai mult decat i se cere. El va
invoca in raportul sau acele evenimente si tranzactii probate cu documente justificative si
care au legatura cu obiectul fixat de organul in drept care a dispus expertiza contabila.
2. Enumerai destinatarii expertizelor contabile.
Raspuns:
Organele de jurisdictie: Judecatorii, Tribunale, Curti de Apel ;
Organele de urmarire si cercetare penala : Politie si Parchet ;
solicitantii expertizelor contabile extrajudiciare persoane fizice sau juridice.
3. Explicai principiul confidenialitii.
Raspuns:
Principiul confidentialittii impune ca obligatie profesionistilor contabili, de a se abtine
de la:
a) dezvluirea de informatii confidentiale n afara firmei sau organizatiei angajatoare ca

urmare a unei relatii profesionale sau de afaceri, cu exceptia cazului n care a fost
autorizat n mod special s fac public o anumit informatie sau dac exist o obligatie
legal sau profesional de a face publice acele informatii.
(b) folosirea informatiilor confidentiale dobndite n timpul executrii sarcinilor de
serviciu n avantajul personal sau n avantajul unei terte prti.

Evaluarea ntreprinderilor
1. Care este valoarea patrimonial de baz a unei ntreprinderi care prezint urmtorul
bilant economic: imobilizri 60.000; capital social 70.000; obligatii 640.000; creante
400.000; stocuri 300.000; diferente din reevaluare 50.000; profit 10.000; rezerve 10.000;
disponibilitti 20.000:
a) 140.000;
b) 150.000;
c) 780.000.
Raspuns:
a) metoda aditiva
ANCC = capitaluri proprii +/- diferente din reevaluare= (70.000+10.000+10.000)+50.000
ANCC = 140.000
b) metoda substractiva
ANCC = (imobilizari+creante+stocuri+disponibilitati)-datorii = 780.000-640.000
ANCC = 140.000
2. Valoarea patrimonial a ntreprinderii (ANC) este de 8.000 mii lei, capacitatea
beneficiar este de 1.000 mii lei, rata neutr de plasament (i) este de 11%, iar rata de
actualizare (c) este de 25%. Valoarea ntreprinderii prin metoda bazat pe goodwill este
de:
a) 8.800 mii lei;
b) 8.600 mii lei;
c) 8.480 mii lei.
Raspuns:
Goodwill = Capacitatea beneficiara - ( Activ net corectat * Rata neutra ) / Rata de
actualizare = 1000-(11%*8000)/0.25 = 480 mii lei
Valoarea intreprinderii = GW+ANC = 8000+480 = 8.480 mii lei
3. Ce este goodwill-ul unei ntreprinderi si n ce relatie se afl cu valoarea acesteia?
Raspuns:

Goodwill - parte din valoarea globala a unei intreprinderi care are ca sursa
buna gestionare si exploatarea elementelor intangibile de care dispune acea
intreprindere; se obtine prin capitalizarea profitului obtinut de intreprindere
peste pragul sau de rentabilitate. Relatia cu valoarea intreprinderii este direct
proportionala.
Administrarea i Lichidarea ntreprinderilor

1. Societatea X nu mai face fa datoriilor sale exigibile. Societatea intr n faliment


avnd la baz cererea introdus la tribunal de ctre unul dintre creditori. Situaia
patrimoniului conform bilanului contabil de ncepere a lichidrii se prezint astfel:
1
Echipamente tehnologice 30.000 lei
2
Amortizarea echipamentelor tehnologice 15.000 lei
3
Mrfuri 900 lei
4
Ajustri pentru deprecierea mrfurilor 100 lei
5
Conturi la bnci n lei 2.000 lei
6
Cheltuieli n avans 1.000 lei
7
Furnizori 12.000 lei
8
Venituri n avans 1.250 lei
9
Capital subscris vrsat 2.500 lei
10
Rezerve legale 200 lei
11
Alte rezerve 4.000 lei
12
Rezultatul reportat 1.150 lei
Aportul asociailor la capitalul social n baza statutului i contractului de societate se
prezint dupa cum urmeaz:
- asociatul A :1.750 lei (70% din capitalul social)
- asociatul B: 750 lei (30% din capitalul social)
Operaiile de lichidare efectuate de lichidator au fost:
a) Vnzarea echipamentelor tehnologice la preul de 7.000 lei, TVA 24%;
b) Vnzarea mrfurilor la preul de 1.200 lei, TVA 24%;
c) ncasarea chiriei pltite n avans n sum de 1.000 lei;
d) Restituirea chiriei ncasate anticipat n sum de 1.250 lei;
e) Stabilirea sumelor de acoperit de ctre cei doi asociai pentru plata datoriei fa de
furnizori;
f) Achitarea datoriei fa de furnizori.
Se cere:
a) nregistrrile contabile aferente operaiilor de lichidare.
b) ntocmirea bilanului nainte de partaj.
c) nregistrrile contabile aferente operaiilor de partaj la asociai.
Rezolvare:
a) Inregistrarile contabile aferente operatiilor de lichidare

A.Intocmirea bilantul initial al soc. X


A.ACTIVE IMOBILIZATE
I.IMOBILIZARI CORPORALE (30.000-15.000)
ACTIVE IMOBILIZATE-TOTAL
ACTIVE CIRCULANTE
I.STOCURI (900-100)
II CASA SI CONTURI LA BANCI
ACTIVE CIRCULANTE-TOTAL
CHELTUIELI IN AVANS
DATORII CURENTE
ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DATORII
CURENTE NETE (active circulante total+cheltuieli in
avans-datorii curente-venituri in avans)
TOTAL ACTIVE-DATORII CURENTE (active
imobilizate total+active circulante nete = 15.000-9.450)
VENITURI IN AVANS
CAPITAL SI REZERVE
I.CAPITAL SUBSCRIS VARSAT
II.REZERVE (200+4.000)
REZUTATUL REPORTAT (pierdere)
TOTAL CAPITALURI PROPRII (2.500+4.200-1.150)
TOTAL CAPITALURI

15.000
15.000
800
2000
2.800
1.000
12.000
-9450
5.550
1.250
2.500
4.200
1.150
5.550
5.550

a). Valorificarea echipamentelor tehnologice (imobilizarilor corporale):


461
=
%
8.680
7583 7.000
4427 1.680
-scaderea din evidenta a echipamentelor tehnologice
%
=
2131 30.000
2813
15.000
6583
15.000
-incasarea contravalorii echipamentelor tehnologice
5121 =
461
8.680
- inchiderea contului 7583
7583 =
121
7.000
- inchiderea contului 6583
121
=
6583 15.000
b).Valorificarea marfurilor:
4111 =
%
1.488
707
1.200
4427
288
- incasarea contravalorii marfurilor vandute
5121
= 4111 1.488
- scaderea din gestiune a marfurilor vandute
5

607
= 371 900
-anularea provizionului
397
=
7814 100
- inchiderea conturilor 707 si 7814
%
=
121
1.300
707
1.200
7814
100
- inchiderea contului 607
121
=
607
900
c)incasarea chiriei platite in avans:
5121 =
471
1.000
d)restituirea chiriei incasate anticipat:
472
=
5121 1.250
Regulaizarea si plata TVA
4427 =
4423 1.968
4423 =
5121 1.968
Situatia conturilor 121 si 5121 inainte de efectuarea partajului:
D

CONT 121
15.000 7.000
900 1.300

15.900
8.300
Sold D 7.600

CONT 5121
2.000 1.250
8.680 1.968
1.488
1.000

13.168 3.218
Sold D 9.950

b) Intocmirea bilantului inainte de partaj.


ACTIVE CIRCULANTE
I.CASA SI CONTURI LA BANCI
ACTIVE CIRCULANTE-TOTAL
DATORII CURENTE
ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DATORII
CURENTE NETE (active circulante-datorii curente)
TOTAL ACTIVE-DATORII CURENTE
CAPITAL SI REZERVE
I.CAPITAL SUBSCRIS VARSAT
II.REZERVE
III.REZULTATUL EXERCITIULUI FINANCIAR
-din exercitiul curent
-din lichidare
TOTAL CAPITALURI PROPRII (capital+rezerverezultatul ex.)
TOTAL CAPITALURI

9.950
9.950
12.000
-2.050
-2.050
2.500
4.200
8.750
1.150
7.600
-2.050
-2.050
6

1).Determinarea capitalului propriu (activului net):


CP(AN) = 9.950 12.000 = -2.050 lei
Rezulta ca, pentru achitarea furnizorilor in suma de 2.050 lei, capitalul propriu (activul
net) este insuficient.
In cazul in care bunurile care alcatuiesc averea societatii in nume colectiv nu sunt
suficiente pentru plata datoriilor, judecatorul sindic va recurge la procedura de executare
silita impotriva asociatilor.
Societatea "X" se incadreaza in prevederile de aplicare a cotei de 16% impozit pe
profit.
2). Calcularea si varsarea impozitului pe profit si impozitului pe dividende:
2.1)Decontarea rezervelor legale
1061 =
456 200
2.2)Impozit pe profit aferent rezervelor legale (200*16%)
456
=
441
32
2.3)virarea acestuia
441
=
5121 32
2.4) Decontarea altor rezerve
1068 =
456
4.000
2.5). Impozit pe dividende
(4.000 + 200 - 32 = 4.168 x 16%)
456
=
446 667
446
=
5121 667
3). Situatia partajului capitalului propriu (activului net) si a datoriilor pe asociati :
Cap. social
Rezerve
Alte rezerve TOTAL
legale
Aociatul A 70%
1.750
99
2.352
4.201
Asociatul B 30%
750
42
1.008
1.800
TOTAL
2.500
141
3.360
6.001
Pierderi si furnizori

Aociatul A 70%
Asociatul B 30%
TOTAL

Pierderi din Pierderi


Furnizori
Total
Diferente
exercitiul
din
curent
lichidare
805
5.320
8.400
14.525
10.324
345
2.280
3.600
6.225
4.425
1.150
7.600
12.000
20.750
14.749
(20.750 6.001)

4.) Inregistrari privind partajul capitalului propriu (activului net) si a sumelor depuse de
asociati pentru plata furnizorilor:
a)capitalul social de restituit asociatilor
1012 =
456 2.500

b) pierderea curenta si pierderea din lichidare


456
=
121 8.750 (1.150+7.600)
c) depunerea de catre asociati a sumelor necesare achitarii furnizorilor (ct. 456)
5121 =
456 2.749
Asociatul A 1.924
Asociatul B 825
Asociatul A: 2.749 x70% = 1.924
Asociatul B: 2.749 x 30% = 825
d) achitarea furnizorilor
401
=
5121 12.000
e) situatia conturilor 456 si 5121, dupa terminarea operatiunilor de lichidare, se prezinta
astfel:
D

CONT 456
32
200
667 4.000
8.750 2.500

9.449
6.700
Sold D 2.749
2.749
Sold 0

CONT 5121
9.950
32
2.749
667
12.000
12.699

12.699

Sold 0

2. Ce se nelege prin termenul de insolven?


Raspuns:
Insolventa este acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizeaza prin
insuficienta fondurilor banesti disponibile pentru plata datoriilor exigibile:
a) insolventa este prezumata ca fiind vadita atunci cnd debitorul, dupa 30 de zile de la
scadenta, nu a platit datoria sa fata de unul sau mai multi creditori;
b) insolventa este iminenta atunci cnd se dovedeste ca debitorul nu va putea plati la
scadenta datoriile exigibile angajate, cu fondurile banesti disponibile la data scadentei;
3. Rolul cenzorilor n cadrul societii pe aciuni.
Raspuns:
Cenzorii au rolul sa supravegheze gestiunea societatii, si sa verifice daca
situatiile financiare sunt legal ntocmite si n concordanta cu registrele, daca acestea din
urma sunt tinute regulat si daca evaluarea elementelor patrimoniale s-a facut conform
regulilor stabilite pentru ntocmirea si prezentarea situatiilor financiare. Despre toate
acestea, precum si asupra propunerilor pe care le vor considera necesare cu privire la
situatiile financiare si repartizarea profitului, cenzorii vor prezenta adunarii generale un
raport amanuntit. (art.163, L31/1990)
STUDII DE FEZABILITATE
1. Ce se nelege prin fezabilitate din punct de vedere terminologic?
Raspuns:
8

Studiul de fezabilitate se poate defini ca un mijloc de a ajunge la decizia de a investi.


Studiu de fezabilitate trebuie s ofere o baz tehnic, economic i
financiar pentru o astfe l de decizie. ntr-un astfel de studiu, se defin esc i
se analizeaz elementele critice legate de realizarea unui produs dat, mpreun cu
variante de abordare ale acestuia. Studiul de fezabilitate trebuie s se
concretizeze ntr-un proiect privind o capacitate de producie dat, pe un
amplasament deja ales, folosind o anumit tehnologie sau tehnologii create cu anumite
materiale indigene sau de import, cu costuri de investiie i producie determinate i cu
venituri care s asigure o rentabilitate corespunztoare a investiiei.
2.

Unul din indicatorii utilizai n evaluarea tradiional a proiectelor investiionale


este termenul de recuperare a investiiei neactualizate. Care este modul de calcul
i coninutul indicatorului?
Raspuns:
Termenul de recuperare al investitiei neactualizat se calculeaza ca si raport intre investitia
totala si cashflow-ul mediu anual.Tr = It / CF mediu anual
3.

Un proiect investiional, cu o valoare total a investiiei de 15.000 lei i o rat de


actualizare de 19% prezint urmtoarea structur a fluxurilor de numerar:
An

Cost
investitie
15.000

Costuri de
exploatare

Total
Total
Cost
incasari
0
15.000
1
6.420
6.420
9.440
2
6.620
6.620
9.640
3
7.500
7.500
10.700
4
6.500
6.500
11.700
5
8.500
8.500
22.700
Total 15.000
35.540
50.540
64.180
Calculati termenul de recuperare aferent proiectului.
Raspuns:
termenul de recuperare a investiiei reprezint perioada de timp (exprimat in ani) in care
se recupereaz capitalul investit din beneficiile nete ale proiectului.
T = investitie / cash flow mediu actualizat (Cam)
CF1 = 3020*1/(1+0.19)1= 2537,82
CF2 = 3020*1/(1+0.19)2= 2132.62
CF3 = 3200*1/(1+0.19)3= 1898.93
CF4 = 5200*1/(1+0.19)4= 2593.08
CF5 = 14200*1/(1+0.19)5= 5950.5
Cam = (2537.82+2132.62+1898.93+2593.08+5950.5) = 15113/5 = 3.023
T = 15000/3023 = 4.96
4. Un proiect investiional, cu o valoare total a investiiei de 11.445 lei, prezint
urmtoarea structur a fluxurilor de numerar:
An

Cost

Costuri de

Total

Total

Cash-

investitie

exploatare

Cost

incasari

flow anual
net

0
11.445
6.420
17.865
8.520
-9.345
1
6.420
6.420
9.440
3.020
2
6.420
6.420
9.440
3.020
3
6.500
6.500
9.700
3.200
4
6.500
6.500
9.700
3.200
5
6.500
6.500
9.700
3.200
Total 11.445
38.760
50.205
56.500
6.295
Calculai rentabilitatea medie aferent investiiei.
Raspuns: Rentabilitatea medie este un indicator care cuantifica eforturile depuse si
efectele obtinute in cadrul unui proiect investiional
Rentabilitatea medie anuala = Rezultat mediu anual / Investitie medie anuala
Rezultat mediu anual = rezultat total / nr. ani de exploatare
Investitie medie anuala = investitie totala / nr ani de exploatare
Rezultatul poate mbrca diverse forme: profit contabil, excedent brut din exploatare,
cash-flow net
Rezultat mediu anual = cash flow net/6 = 6295/6 = 1.049,17
Investitie medie anuala = 11445/6 = 1.907,5
Rentabilitatea medie anuala = 1049,17/1907,5 = 0.55
Analiza diagnostic a ntreprinderii
1. Analizai poziia financiar a unei ntreprinderi din domeniul industriei prelucrtoare
care prezint urmtoarele informaii bilaniere:
Imobilizri
Stocuri
Creante
Disponibiliti
Capitaluri proprii
Datorii mai mari de un an
Datorii de exploatare
Datorii bancare pe termen foarte scurt

100000
20000
40000
5000
65000
50000
47000
3000

Raspuns:
Pozitia financiara a intreprinderii este definita de resursele economice pe care la
controleaza, de structura financiara a activelor, datoriilor si capitalurilor propii, de

10

lichiditatea si solvabilitatea valorilor economice si de capacitate sa de a se adapta


schimbarilor mediului in care isi desfasoara activitatea.
BILANT
Active imobilizate =100.000
Active curente = stocuri+creante+disponibilitati = 20.000 + 40.000 + 5.000 = 65.000
TOTAL ACTIVE = 165.000
Capital si rezerve = 65.000
Datorii pe ternem lung = 50.000
Datorii pe ternem scurt =datorii de exploatare + datorii bancare pe termen f. Scurt =
47.000 + 3.000 = 50.000
TOTAL CAPITAL PROPRIU SI DATORII = 165.000
Ecuaia fundamental a poziiei financiare este de forma:
CAPITAL PROPRIU (ACTIV NET) = ACTIV - DATORII (PASIV)
O ntreprindere are o poziie financiar pozitiv n cazul n care capitalul propriu este mai
mare sau cel puin egal cu datoriile cu valoare economic. Aceast condiie indic faptul
c ntreprinderea, ca subiect de drept, are posibilitatea s plteasc obligaiile fa de teri,
att pe parcursul desfurrii activitii sale ct i la lichidarea sa.
Principalii indicatori economico-financiari:
1. Indicatori de lichiditate:
a) Indicatorul lichiditatii curente
Active curente /Datorii curente = 65.000/50.000 = 1.3
* valoarea recomandata acceptabila - in jurul valorii de 2;
* ofera garantia acoperirii datoriilor curente din activele curente.
b) Indicatorul lichiditatii imediate (Indicatorul test acid)
Active curente - Stocuri / Datorii curente = (65.000-20.000)/50.000 = 0.9
* valoarea recomandata acceptabila - in jurul valorii de 1
2. Indicatori de risc
indicatorul gradului de indatorare:
capital imprumutat/capital propriu*100 = 50.000/65.000*100 = 76.92%
capital imprumutat/capital angajat*100 = 50.000/115.000 = 43.48%
* ndatorarea reprezint msura n care fondurile folosite de o societate comercial sunt
asiguratede creditori i nu de proprietari. Acest indicator msoar volumul finanrii
externe n raport cu cel al finanrii asigurate de proprietari. Cu ct valoarea sa este mai
mare, cu att afacerea depinde mai mult de creditorii si i cu att mai mare riscul asociat
(deoarece toate datoriile din bilan dau drepturi asupra companiei unor teri).
3. Indicatori de solvabilitate:
a) Rata solvabilitatii patrimoniale:
Capital propriu/(capital propriu + credite totale) = 65.000/(65.000+100.000) = 0.39
*care exprim ponderea capitalului propriu n pasiv, a crei valoare minim trebuie s se
situeze ntre 0,3 - 0,5. Valorile mai mari de 0,5 reflect o situaie normal
b) Rata solvabilitatii generale
Active totale/datorii totale = 165.000/100.000 = 1.65
* Prin acest indicator se msoar securitatea de care se bucur firma fa de banc i
creditori. Valoarea critic a acestei rate este de 1,5. n analiz putem distinge urmtoarele

11

cazuri: o valoare mai mare dect 1,5 a acestei rate semnific faptul c firma are
capacitatea de a-i achita obligaiile bneti fa de teri; o valoare situat sub 1,5
evideniaz riscul de insolvabilitate pe care i l-au asumat furnizorii/creditorii de fonduri
puse la dispoziia ntreprinderii.
2. S se calculeze rezultatele intermediare n manier anglo-saxon pentru ntreprinderea
care e caracterizat prin urmtoarele venituri i cheltuieli:
Indicator
Venituri din vnzarea mrfurilor
Subvenii de exploatare
Producia vndut
Producia stocat
Cheltuieli cu materii prime
Costul mrfurilor vndute
Cheltuieli salariale
Cheltuieli cu amortizarea
Cheltuieli cu chirii
Venituri din dobnzi
Cheltuieli cu dobnzi
Impozit pe profit

u.m.
3000
1000
25000
2000
13000
2200
15000
2000
500
100
1400
1500

Raspuns:
Rezultatele intermediare n manier anglo-saxon sunt
Cifra de afaceri (CA)
EBITD= rezultatul inainte de plata dobanzilor, impozitului pe profit si amortizarii
EBIT = rezultatul inainte de plata dobanzilor, impozitului pe profit
EBT = rezultat inainte de plata impozitului pe profit
Rezultat net (Pn)
Cifra de afaceri (CA) = Venituri din vnzarea mrfurilor + Subventii de exploatare +
Productia vndut + Productia stocat
CA = 3000+1000+25000+2000 = 31000
EBITD = CA - Ch exploatare
EBITD= 31000- 30700 = 300
Ch exploatare = Cheltuieli cu materii prime + Costul mrfurilor vndute + Cheltuieli
salariale + Cheltuieli cu chirii = 13000+2200+15000+500 = 30700
EBIT =EBITD - Cheltuieli cu amortizarea = 300-2000=-1700
EBT= EBIT- Cheltuieli cu dobnzi = -1700-1300 = -3000
Pn = EBT- Impozit pe profit = -3000-1500 = -4500

Consultanta fiscala acordata intreprinderilor

12

1. Dai 3 exemple de cheltuieli nedeductibile, indiferent de contextul n care se


efectueaz.
Raspuns: art.21 (4) Codul Fiscal
- cheltuielile proprii ale contribuabilului cu impozitul pe profit datorat, inclusiv cele
reprezentnd diferene din anii precedeni sau din anul curent, precum i impozitele pe
profit sau pe venit pltite n strintate. Sunt nedeductibile i cheltuielile cu impozitele
nereinute la surs n numele persoanelor fizice i juridice nerezidente, pentru veniturile
realizate din Romnia, precum i cheltuielile cu impozitul pe profit amnat nregistrat de
ctre contribuabilii care aplic reglementrile contabile conforme cu Standardele
internaionale de raportare financiar;
-dobnzile/majorrile de ntrziere, amenzile, confiscrile i penalitile de ntrziere
datorate ctre autoritile romne/strine, potrivit prevederilor legale;
-cheltuielile nregistrate n contabilitate, care nu au la baz un document justificativ,
potrivit legii, prin care s se fac dovada efecturii operaiunii sau intrrii n gestiune,
dup caz, potrivit normelor.
2. O societate comercial pltitoare de TVA nregistreaz ntr-un an venituri n suma de
560.000 lei din care 1200 lei venituri din dividende de la o persoan juridic romn.
Cheltuielile nregistrate sunt :
- cheltuieli cu serviciile prestate de teri 11.000 lei (exist contracte ncheiate, se justific
necesitatea lor i sunt documente care s ateste prestarea lor efectiv);
- cheltuieli cu materiile prime i materialele consumabile 200.000 lei;
- cheltuieli cu stocurile de materiale constatate lips din gestiune, neimputabile 2500 lei;
- cheltuieli cu plata personalului 63.500 lei, din care 50.000 lei este fondul de salarii i
diferena contribuii aferente fondului de salarii;
- cheltuieli de protocol 2400 lei;
- cheltuieli cu sponsorizarea n bani 1200 lei;
- cheltuieli cu impozitul pe profit pltit n cursul anului 4.000 lei.
S se calculeze impozitul pe profit datorat pentru ntregul an.
Raspuns:
total cheltuieli: 11.000+200.000+63.500+2500+2400+1200+4000 = 284.600 lei
total venituri: 560.000 lei, neimpozabile 1200 lei
calcul plafon deductibilitate chelt. de protocol:
560.000-284.600-1200+2400+4000 = 280.600*2% = 5612 lei, chelt. de protocol sunt
integral deductibile.
Total chelt nedeductibile: 1200+4000+2500 = 7.700 lei
Profit impozabil: 560.000-284.600-1200+7.700 = 281.900
Impozit pe profit: 281.900*16% = 45.104 lei
Chelt de sponsorizare se scad din impozitul pe profit in limita minima a:
1. 3 la mie din cifra de afaceri; 558800*0.003=1676.4
2. 20% din impozitul pe profit datorat. 45.104*20%=9020.8
Impozit pe profit de plata = 45.104 1676 = 43.428 lei
3. O persoan fizic a cumprat pe data de 25 mai 2003 un apartament la un pre de
50.000 euro. El vinde locuina n data de 29 noiembrie 2009 la un pre de 60.000 euro.

13

Cursul de schimb de la data achiziiei a fost de 3,69 lei / euro, iar de la data vnzrii este
de 4,31 lei / euro. S se determine impozitul datorat cu ocazia vnzrii apartamentului.
Raspuns:
Art.77^1 (1) lit b Cod fiscal: terenul este dobandit la o data mai mare de 3 ani, iar
valoarea tranzactiei este peste 200.000 lei, 4000+1% din ce depaseste 200.000
Pret vanzare: 60.000 eur*4.31lei/eur = 258.600 lei
Impozit: 4.000 + (1%*58.600) = 4.586 lei
4. O microntreprindere realizeaz urmtoarele venituri: 2400 lei n TR I, 10500 lei n TR
II, 28000 lei n TR III, 38000 lei n TR IV. n trimestrul ai II-lea achiziioneaz o cas de
marcat n valoare de 200 lei. S se determine care este impozitul datorat pentru ntregul
an.
Raspuns:
Total venituri: 2400+(10500-200)+28000+38000 = 78.700
Impozit = 78.700*3% = 2.361 lei
5. Societatea comercial A din Frana (nregistrat n scop de TVA ca persoan
impozabil normal) pune la dispoziia societii B din Romnia (nregistrat n scop de
TVA cu art 153) piese auto. Bunurile sunt trimise din Frana la depozitul lui B din
Romnia, urmnd ca aprovizionarea lui B s intervin pe msur ce are nevoie de ele
(sunt bunuri puse la dispoziia clientului). Analizai spea din punctul de vedere al TVA
stabilind tipul operaiunilor, locul lor, precum i obligaiile ce revin pltitorilor de TVA
dac nu se aplic msuri de simplificare.
Raspuns:
conform ordin 2212/2006
a) daca se aplica masurile de simplificare:
A realizeaza o LIC scutita in Franta
B realizeaza o AIC in Romania, aplica taxare inversa si declara D390 tranzactia;
b) daca nu se aplica masurile de simplificare:
A din Franta realizeaza un transfer in Franta; o AIC asimilata in Romania - trebuie sa se
inregistreze in scopuri de tva in Romania, si realizeaza o livrare interna de bunuri in
Romania cf.art.132(1) lit.c), cand bunurile din depozit intra efectiv in posesia clientului.
B realizeaza o achizitie interna
Organizarea auditului si controlului intern al intreprinderii
1. Organizarea contabilitatii de gestiune. Studiu de caz: societate de productie.
n funcie de specificul activitii desfurate, contabilitatea de gestiune va
asigura, n principal, nregistrarea operaiilor privind colectarea i repartizarea
cheltuielilor pe destinaii, respectiv pe activiti, secii, faze de fabricaie, centre de
costuri, centre de profit, dup caz, precum i calculul costului de achiziie, de producie,
de prelucrare al bunurilor intrate, obinute, lucrrilor executate, serviciilor prestate,
produciei n curs de execuie, imobilizrilor n curs etc., din unitile de producie,
comerciale, prestatoare de servicii, financiare i alte domenii de activitate.
Prin contabilitatea de gestiune persoanele juridice pot obine informaii care s
asigure o gestionare eficient a patrimoniului, respectiv:

14

- informaii legate de costul bunurilor, lucrrilor, serviciilor, pentru persoanele juridice


care desfoar activiti de producie, prestri de servicii, precum i de costul bunurilor
vndute pentru persoanele juridice care desfoar activitate de comer;
- informaii care stau la baza bugetrii i controlului activitii de exploatare;
- informaii necesare analizelor financiare n vederea fundamentrii deciziilor
manageriale privind conducerea activitii interne;
- alte informaii impuse de realizarea unui management performant.
Contabilitatea de gestiune se organizeaz de administratorul persoanei juridice fie
utiliznd conturi specifice, fie prin dezvoltarea conturilor din contabilitatea financiar, fie
cu ajutorul evidenei tehnico-operative proprii.
Folosirea conturilor contabile, precum i simbolizarea acestora se efectueaz
astfel nct sistemul de stocare i de accesare a informaiilor obinute s fie flexibil i s
permit o gam larg de opiuni. Lista conturilor de gestiune este adaptat n funcie de
scopurile urmrite, respectiv: evidenierea fluxului costurilor, determinarea costurilor
aferente stocurilor, determinarea veniturilor i a rezultatelor n funcie de activitatea care
le genereaz, efectuarea de previziuni etc.
Contabilitatea de gestiune furnizeaz informaii necesare elaborrii de rapoarte i analize
interne utilizate de managementul unitii n luarea deciziilor. Cerinele de prezentare i
analiz a informaiilor oferite de contabilitatea de gestiune nu sunt limitative. La
organizarea contabilitii de gestiune se va urmri ca informaiile obinute s satisfac
att necesitile de informare existente, ct i pe cele n continu schimbare.
Procedeele i tehnicile utilizate n contabilitatea de gestiune se stabilesc n funcie
de caracteristicile calitative ale informaiilor cerute de utilizatori, precum i de
particularitile activitii desfurate.
Pentru determinarea costurilor de producie i nregistrarea acestora n
contabilitate este necesar parcurgerea mai multor etape, cum ar fi:
A. nregistrarea cheltuielilor n cursul perioadei, n contabilitatea financiar i colectarea
acestora n contabilitatea de gestiune n vederea determinrii costurilor de producie;
B. nregistrarea produselor obinute n cursul perioadei la cost standard (antecalculat);
C. Determinarea costului i repartizarea asupra produciei auxiliare;
D. Repartizarea cheltuielilor indirecte de producie asupra costului produselor fabricate n
cadrul activitii de baz a entitii;
E. Determinarea produciei n curs de execuie i reflectarea ei n contabilitate;
F. Determinarea costului de producie efectiv pentru ntreaga producie i pe unitate de
produs;
G. Evidenierea n contabilitate a costului de producie efectiv al produselor finite
obinute. Determinarea i reflectarea n contabilitate a diferenelor dintre acest cost i cel
standard (antecalculat) nregistrat pe parcursul perioadei. Decontarea costului de
producie efectiv al produselor finite obinute;
H. Reflectarea n costurile perioadei a cheltuielilor nencorporabile (care nu pot fi incluse
n costul de producie al bunurilor).
Exemplu: se inregistreaza intr-o luna produse finite evaluate la cost standard de 20.000
lei. La sfarsitul lunii se determina costul real de 22.000 lei. La sfarsitul lunii se determina
prin inventariere valoarea productiei in curs de executie 3.000 lei

15

Obtinerea productiei in cursul lunii


931 = 902 20.000
La sfarsitul lunii se calculeaza costul
efectiv si se stabilesc abaterile
902 = 921 22.000
Inregistrarea diferentei nefavorabile
903 = 902 2.000
Obtinerea productiei in curs
933 = 921 3.000

345 = 711

20.000

348 = 711

2.000

331 = 711

3.000

Tinerea contabilitatii unei entitati


1. SC ALFA SA anunta subscrierea pentru constituirea capitalului social format din
actiuni, 5 lei valoarea nominala, la cifra de 20.000 lei, in termen de 2 luni de la data
publicarii subscrierii. In acest caz se emit spre vanzare 20.000/5 = 4.000 de actiuni.
Actionarii aporteaza, conform statutului, in natura, un teren de 8.000 lei, un camion de
10.000 lei si in numerar 2.000 lei.
Raspuns:
Subscrierea capitalului:
456 = 1011 20.000
Inregistrare aport:
% = 456 20.000
2111
8.000
2133
10.000
5121
2.000
Si concomitent: 1011 = 1012 20.000
2. S.C. AGRO S.R.L. executa cu forte proprii o amenajare de teren al carui cost este de
1500 lei, care se amortizeaza intr-o perioada de 5 ani, dupa care se scoate din activul
patrimonial.
Raspuns:
inregistrarea amenajarii la cost de productie: 2112 = 722
amortizarea anuala: 1500/5 = 300;
6811 = 2811
scoaterea din gestiune:
2811 = 2112

1.500
300 (x 5 ani)
1.500

3. Conform facturii nr.1600, SC BETA SA primeste materii prime la costul de achizitie


de 2.000 lei (pretul de cumparare 1.600 lei si cheltuieli de transport incluse in factura 400
lei), TVA 24%. Se elibereaza in consum materii prime la costul de achizitie de 1.800 lei.

16

Raspuns:
achizitie materii prime:
% = 401 2.480
301
2.000
4426
480
darea in consum de materii prime
601 = 301 1.800
4. SC TRANSCOM SA a incasat de la buget, in anul 2004, suma de 12000 lei, pentru
achizitionarea de mijloace de transport si suma de 800 lei pentru activitatea de transport,
ca urmare a practicarii unor tarife sub pretul de vanzare, diferente ce se suporta din
bugetul de stat. La sfarsitul anului se constata ca societatea mai are de incasat o subventie
de exploatare de 200 lei, care se si incaseaza.
Raspuns:
inreg. subventiei de primit pentru achizitie mijloace de transport:
4451 = 4751 12.000
Incasarea subventiei :
5121 = 445 12.000
* pe masura amotizarii mijloacelor de transport se trece la venituri subventia:
4751 = 7584
Inreg. subventiei de primit pentru activitatea de transport :
445 = 7411 800
Incasarea subventiei
5121 = 445
800
Pentru diferenta de 200 lei
445 = 472
200
472 = 7411 200
5121 = 445
200
5. La 30 decembrie N, ntreprinderea achiziioneaz un echipament la un cost de 147.000
lei. Durata de via fizic a activului este de 7 ani, dar conducerea estimeaz vnzarea lui
dup 5 ani de utilizare. Valoarea rezidual este estimat la 47.000 lei.
S se calculeze i s se contabilizeze amortizarea imobilizrii n exerciiul N+1 n
conformitate cu IAS 16 Imobilizri corporale.
Raspuns:
Val. Contabila = 147.000
Val. Amortizabila cf ias 16= val contabila val reziduala = 100.000
Amortizare N+1 = 100.000/5 = 20.000 lei
Cheltuieli cu amortizarea = Amortizarea
20.000 lei
echipamentelor
echipamentelor

17

S-ar putea să vă placă și