Sunteți pe pagina 1din 2

004/2008 Hermes Business Campus

Bd Dimitrie Pompeiu, nr.5-7, Bucuresti, Romania


Specificatie tehnica Echipamente terminale incalzire/climatizare
05-August-2014
Rev. 01
Pag 1 of 2

Building Services Engineering


Where engineering begins to take shape

SPECIFICATIE TEHNICA
- Echipamente terminale incalzire/climatizare -

Aeroterme:
Aeroterme pentru compensarea pierderilor de caldura si mentinerea unei
temperaturi de garda in parcaj cu urmatoarele caracteristici:
- Putere termica:5 kW
- Temperatura agent termic 50/30 0C
- Tensiune electrica:400 V/50 Hz
- Putere electrica:250 W
Nr. Buc. : 16

Perdea aer cald :


Perdea aer pentru limitarea pierderilor de caldura usa intrare cu urmatoarele
caracteristici :
- Perdea electrica
- Lungime : 2500 mm
- Directia de refulare : verticala
Nr. Buc. : 2

Perdea aer cald :


Perdea aer pentru limitarea pierderilor de caldura usa intrare cu urmatoarele
caracteristici :
- Perdea electrica
- Lungime : 2000 mm
- Directia de refulare : verticala
Nr. Buc. : 1
Dulap racire:
Dulap racire pentru mentinerea temperaturii optime in camera tablouri
generale consumatori vitali, cu urmatoarele caracteristici :
- Putere termica:25 kW
- Temperatura agent termic 30/25 0C
- Tensiune electrica:400 V/50 Hz
- Putere electrica: 6 kW
Nr. Buc. : 1
Unitate racire tip pompa de caldura:
Unitate racire pentru mentinerea temperaturii optime in camera tablouri
generale consumatori normali, cu urmatoarele caracteristici :
- Putere termica:5.3 kW
SC Pipe Design SRL > J40/8158/2002 > Str. Iovita nr. 11 Bucuresti > tel: +40 21 4104610 > E-mail : office@pipedesign.ro

004/2008 Hermes Business Campus


Bd Dimitrie Pompeiu, nr.5-7, Bucuresti, Romania
Specificatie tehnica Echipamente terminale incalzire/climatizare
05-August-2014
Rev. 01
Pag 2 of 2

Building Services Engineering


Where engineering begins to take shape

- Temperatura agent termic 30/25 0C


- Tensiune electrica:230 V/50 Hz
- Putere electrica: 1.6 kW
Nr. Buc. : 1
Unitate racire tip pompa de caldura:
Unitate racire pentru mentinerea temperaturii optime in camera tablou etaj
curent, cu urmatoarele caracteristici :
- Putere termica:2.5 kW
- Temperatura agent termic 30/25 0C
- Tensiune electrica:230 V/50 Hz
- Putere electrica: 1.6 kW
Nr. Buc. : 9

NOTA :
1. Toate criteriile de performanta stabilite prin prezenta specificatie
tehnica sunt obligatorii si sunt criteriu pentru acceptarea ofertelor
tehnice ;
2. Antreprenorul de instalatii are obligatia sa studieze atat partile
scrise cat si partile desenate. Conform unei bune practici, toate
elementele prezentate in planuri si scheme trebuie sa faca parte
integranta din oferta tehnico-economica. Partile desenate contin
informatii ce trebuie sa se regaseasca in documentatia de ofertare ;
3. Toate ofertele tehnice trebuie sa fie insotite de fise de selectie
si/sau fise tehnice din care sa rezulte clar conformitatea cu criteriile
de performanta stabilite de proiect ;
4. Orice neconformitate va aduce respingerea de catre proiectantul
general de instalatii Pipe Design a ofertei tehnice sau va transfera
integral responsabilitatea tehnico-functionala catre antreprenorul de
instalatii ;
5. Toate echipamentele prezentate trebuie sa includa in oferta tehnicofinanciara si elementele necesare pentru montaj, prinderi, sustineri,
izolatii termice, etc.
6. Orice neconcordanta trebuie semnalata in vederea rezolvarii ;

Intocmit :
Pipe Design SRL
Ing. Laurentiu ONEL

SC Pipe Design SRL > J40/8158/2002 > Str. Iovita nr. 11 Bucuresti > tel: +40 21 4104610 > E-mail : office@pipedesign.ro